Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

12 documenten

Waarom krijgen vluchtelingen van dit ...

PVV PVV Nederland 19-04-2019 22:26

Waarom krijgen vluchtelingen van dit kabinet gratis zorg en kunnen Nederlanders hun medicijnen niet meer betalen?

Na het succes van de reisgids ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 01-04-2019 08:27

Na het succes van de reisgids 'Egypte door in 7 jaar' komt de ChristenUnie met haar volgende bestseller: 'De lekkerste recepten met meloen', door dr. Eppo Bruins. Nu te koop bij de betere boekhandel! 🍉

In 4 minuten: het verhaal dat we ons ...

SP SP Nederland 20-03-2019 12:00

In 4 minuten: het verhaal dat we ons hele leven al horen. Klopt dat wel? Want als het goed gaat met de grote bedrijven, gaat het dan wel goed met u?👇 #NuSP🍅

In 4 minuten: het verhaal dat we ons ...

SP SP Nederland 20-03-2019 12:00

In 4 minuten: het verhaal dat we ons hele leven al horen. Klopt dat wel? Want als het goed gaat met de grote bedrijven, gaat het dan wel goed met u?👇 #NuSP🍅

Stel al je vragen over (te) dure ...

VVD VVD Nederland 06-02-2019 16:36

Stel al je vragen over (te) dure geneesmiddelen LIVE aan minister Bruno Bruins!

SP wil dat loopmedicijn vergoed wordt

SP SP Nederland 06-02-2019 13:43

SP-Tweede Kamerlid en oud-huisarts Henk van Gerven zal bij het komende debat over geneesmiddelen voorstellen om het medicijn Fampyra weer voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Fampyra wordt ook wel het loopmedicijn genoemd omdat het MS-patiënten helpt om beter te bewegen Henk van Gerven: 'Circa 2.000 MS-patiënten hebben baat bij dit middel. Vanaf 1 januari moeten de patiënten Fampyra zelf betalen. Dat is een kostenpost van 150 euro per vier weken. Dat is onrechtvaardig en voor velen niet op te brengen.'

Voor een groep MS-patiënten betekent Fampyra een duidelijke verbetering van de kwaliteit van leven. En vele patiënten geven aan het middel echt nodig te hebben. Van Gerven pleit voor hernieuwd onderzoek naar de werking van het middel en Fampyra voorlopig weer op te nemen in de basisverzekering. Fampyra wordt niet meer vergoed door de zorgverzekeraars omdat het Zorginstituut de werkzaamheid van het middel onvoldoende bewezen acht. In tegenstelling tot de ervaringen van de behandelende neurologen die de werking wel bewezen zien, bijvoorbeeld om te kunnen lopen.

Henk van Gerven: 'Ik ga de minister vragen opnieuw onderzoek te laten doen naar de werkzaamheid van Fampyra. De neurologen zijn hier een groot voorstander van. En zo lang dit nieuwe onderzoek loopt, dienen de patiënten voor vergoeding in aanmerking te komen. Patiënten verdienen het voordeel van de twijfel.'

Breek de macht van Big Farma

PvdA PvdA Nederland 01-02-2019 15:27

Door Lilianne Ploumen op 1 februari 2019 Delen  

Dat levert de industrie geen windeieren op. Al jarenlang behoren de farmaceuten tot verreweg de meest winstgevende industrie ter wereld. In geen enkele andere sector zijn de winstmarges zo hoog. En als premie- en belastingbetaler zijn we natuurlijk bereid te betalen voor nieuwe geneesmiddelen, maar we willen niet betalen om de winsten van deze multinationals verder omhoog te stuwen. 

Dat levert de industrie geen windeieren op.

Minister Bruins ziet zich intussen als een dwerg. Hij is bang voor de reus die Big Farma heet want hij zegt dingen als: “Nederland kan niet alleen de strijd aan. We kunnen niet ‘overnight’ resultaat verwachten. Het gaat in kleine stapjes.” Maar het is nog niet te laat. Uiteindelijk is de dwerg Klein Duimpje sneller en sterker dan de reus. Daarom wil ik de minister graag de volgende zevenmijlslaarzen aanreiken, waarmee hij snel resultaat kan bereiken:

Allereerst de magistrale bereiding. De Haagse apotheker Paul Lebbink en de ziekenhuisapothekers van het AMC steken hun nek uit met het zelf goedkoper maken van veel te dure geneesmiddelen. Dat de minister dat steunt is goed. Maar deze apothekers kunnen niets als farmaceuten volledige productieketens opkopen zoals nu nog gebeurt. De apothekers kunnen dan niet meer de benodigde grondstoffen inkopen, om zelf de geneesmiddelen na te maken. Als een fabrikant op die manier een monopoliepositie voor zichzelf creëert heeft de ACM toch alle reden om in te grijpen zou je verwachten. De minister kan daar actief naar vragen.

Daarom wil ik de minister graag de volgende zevenmijlslaarzen aanreiken, waarmee hij snel resultaat kan bereiken

Dan de prijzen van geneesmiddelen. In Nederland worden deze bepaald door een vergelijking te maken met vier andere landen en daar de gemiddelde prijs van te nemen. In bijvoorbeeld Noorwegen wordt een vergelijking gemaakt met tien landen, waarbij het gemiddelde van de drie laagste prijzen als uitgangspunt wordt genomen. Niet voor niets liggen in Noorwegen de geneesmiddelenprijzen lager. Voor innovatieve geneesmiddelen geldt dat de prijzen in Nederland zes tot zeventien procentpunt hoger liggen dan in landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau, zoals Zweden, Noorwegen en België. Dit Noorse model kan met een eenvoudige wetswijziging snel in ons land worden ingevoerd. En het scheelt ons veel geld. Met deze kleine aanpassing van de wet kan 200 tot 300 miljoen euro per jaar bespaard worden. 

Laten we vandaag nog aan de fabrikanten te kennen geven dat zij gedwongen open moeten zijn waar de vraagprijs voor hun medicijnen vandaan komen.

Tot slot, de transparantie over geneesmiddelenprijzen. Waarom accepteren we het nog langer dat farmaceuten zonder enige uitleg over onderzoek en ontwikkelkosten hun prijs vaststellen? Laten we vandaag nog aan de fabrikanten te kennen geven dat zij gedwongen open moeten zijn waar de vraagprijs voor hun medicijnen vandaan komen. Zodat een eerlijke vergelijking gemaakt kan worden en een eerlijke prijs betaald wordt. Zeker als we dit samen doen met gelijkgestemde landen als België, Oostenrijk en Ierland, maken we hiermee echt een vuist. 

Minister Bruins, Klein Duimpje zwichtte niet voor de macht van de reus.  Trek deze zevenmijlslaarzen aan en breek de macht van Big Farma.

Tweede Kamerlid

SGP wil experiment met wietvrije gemeentes

SGP SGP Nederland 18-01-2019 00:00

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop is tegen de legalisatie van wietteelt en wietverkoop. Het kabinet wil in een aantal gemeenten experimenteren met geestverruimende middelen. De SGP pleit voor een omgekeerd experiment: wietvrije gemeentes.

“Het eten van gehaktballen wordt wegens de volksgezondheid en het klimaat zo’n beetje aan banden gelegd, maar als het gaat over wietteelt en wietgebruik dan moedigt het kabinet dat juist aan. Dat is de wereld op zijn kop," aldus de SGP'er. "Wat ons betreft komt er een experiment met wietvrije gemeentes om te kijken wat dát voor effect heeft op de volksgezondheid en de veiligheid.”

 

Bisschop diende daarom de onderstaande motie in:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering met het experiment gesloten coffeeshopketen de teelt en verkoop van wiet wil reguleren om te bezien wat de effecten daarvan zijn op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid,

overwegende dat de regulering van de teelt en verkoop van wiet slechts één van de mogelijke scenario’s is met als doel de ontstane problemen ten gevolge van het huidige gedoogbeleid aan te pakken,

overwegende dat het voor de zuiverheid van de besluitvorming goed is om ook de effecten van andere mogelijke scenario’s te onderzoeken, 

verzoekt de regering om, parallel aan het experiment gesloten coffeeshopketen, een experiment uit te werken in een aantal gemeenten waar op dit moment de verkoop van wiet wordt gedoogd, inhoudende dat de verkoop van wiet en andere softdrugs in deze gemeenten wordt verboden en hierop wordt gehandhaafd, om te bezien wat de effecten hiervan zijn op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Extreem verhoogde prijzen voor al ...

VVD VVD Nederland 10-01-2019 16:21

Extreem verhoogde prijzen voor al bestaande geneesmiddelen zijn niet oké. Farmaceuten die drukker bezig zijn met hun eigen portemonnee dan met goede, eerlijke zorg hebben we niks aan.