Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

20 documenten

Voor een nationaal onafhankelijk onderzoekfonds betaalbare geneesmiddelen

SP SP Nederland 14-02-2020 08:51

De betaalbaarheid van nieuwe dure geneesmiddelen staat onder druk. We kunnen constateren dat de marktwerking noch de onderhandelingen over de prijs door de overheid leiden tot een maatschappelijk aanvaardbare kostenontwikkeling. Wij roepen daarom de overheid op tot het instellen van een nationaal onafhankelijk onderzoekfonds geneesmiddelen om de afhankelijkheid van de farmaceutische industrie bij de ontwikkeling, prijsstelling en gebruik van medicijnen te verminderen.

Het fonds zal leiden tot een versneld ter beschikking komen van nieuwe geneesmiddelen en therapieën tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Tevens zullen de resultaten uit het onderzoek leiden tot besparingen waarmee de kosten van het onderzoek worden terugverdiend.

De wetenschap is onmisbaar bij de ontwikkeling en productie van nieuwe geneesmiddelen voor de gezondheid van mensen. In toenemende mate vormt echter de prijsontwikkeling een bedreiging voor de toegankelijkheid tot deze medicijnen. De afgelopen jaren stegen de uitgaven voor dure geneesmiddelen met een half miljard euro naar 2,2 miljard, een jaarlijkse groei van 7,5%. Ook constateren wij dat de winstprikkel van de farmaceutische industrie geneesmiddelenonderzoek van maatschappelijk belang remt en tevens de productie van geneesmiddelen tegen een eerlijke prijs hindert.

Artsen en onderzoekers komen geregeld met voorstellen voor onderzoek naar nieuwe toepassingen van geneesmiddelen die het gebruik goedkoper en efficiënter kunnen maken. Er zijn vrijwel geen financiële middelen beschikbaar voor academische onderzoekers om dit soort onderzoek uit te voeren. Daardoor is dit onderzoek meestal afhankelijk van financiering door de industrie. Maar investeringen in onderzoek dat uiteindelijk zal leiden tot een lagere omzet zijn niet aantrekkelijk. Winstmaximalisatie strijdt dan om voorrang met het maatschappelijk belang.

Wij pleiten daarom voor een nationaal onderzoekfonds betaalbare geneesmiddelen. Dit fonds zal gebruikt worden voor onderzoek, ontwikkeling en registratie van geneesmiddelen. Met name in de latere fase van ontwikkeling van medicijnen is financiering vaak moeilijk te vinden. Als onafhankelijke financiering mogelijk wordt kunnen patenten van deze geneesmiddelen in publieke handen blijven en winstmaximalisatie door de farmaceutische industrie worden tegengegaan. Ook biedt het onderzoekfonds meer ruimte voor onderzoekers om innovaties te bewerkstelligen.

Succes: belangrijke stap naar fonds betaalbare geneesmiddelen

SP SP CDA Nederland 10-12-2019 16:07

Een voorstel van de SP en het CDA om te komen tot een fonds voor betaalbare geneesmiddelen is aangenomen. Er zal onderzocht worden hoe dit fonds er kan komen.

'Dit is een belangrijke stap in het inperken van de macht van de farmaceutische industrie. Geneesmiddelen die met geld van ons allemaal ontwikkeld en bedacht worden, worden door de farmaceutische industrie vaak voor absurd hoge bedragen verkocht. Farmaceuten kunnen vragen wat ze willen, want mensen zijn voor hun gezondheid afhankelijk van deze geneesmiddelen,' zegt SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen, die zich al langer inzet voor het geneesmiddelenfonds.

Het fonds zou verantwoordelijk moeten worden voor vervolgonderzoek en doorontwikkeling van belangrijke medicijnen. Nu vindt dat onderzoek naar cruciale medicijnen niet altijd plaats omdat er geen winst te behalen valt. Marijnissen: 'Medicijnen die met ons geld ontwikkeld worden, moeten ook in onze handen blijven. Zo doorbreken we de macht van de farmaceutische industrie en houden we nieuwe medicijnen betaalbaar voor iedereen. Vandaag is een mooie stap gezet.'

Hoe GroenLinks de zorg wil verbeteren | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks VVD ChristenUnie Nederland 30-10-2019 00:00

Corinne Ellemeet debatteert deze week volop over de zorg in de Tweede Kamer. Ellemeet vraagt aandacht voor veel onderwerpen: van de positie van verpleegkundigen tot het aanpakken van de farmaceutische industrie.

Ook doet GroenLinks een drietal concrete voorstellen:

1. Maak de zorg duurzamer

De totale CO2-uitstoot van de zorg is ongeveer gelijk aan de uitstoot van Tata Steel en de kolencentrale in Eemshaven bij elkaar. Bijna 7 procent van de totale CO2-voetafdruk van Nederland komt van de zorgsector. Daarom willen GroenLinks en de Christenunie dat er harde afspraken gemaakt geworden over het terugdringen van CO2-uitstoot van de zorg. Er kan gemakkelijk veel winst geboekt worden in de zorgsector.

Een aantal voorbeelden:

- 90 procent van het energieverbruik in de operatie kamers gaat naar het systeem dat de lucht schoon en op temperatuur houdt. Deze systemen draaien ook 's nachts volop, terwijl maar een klein deel van de operatiekamers dan in gebruik is. Als de systemen die niet gebruikt worden 's nachts uitgezet worden, levert dat bijvoorbeeld bij alleen al het AMC een besparing op van bijna 400 000 kilowattuur per jaar. Dat is gelijk aan het stroomgebruik van van 100 huishoudens. Er zijn in Nederland 120 verschillende ziekenhuislocatie dus hier is enorme winst te worden.

- Narcose gassen zijn ontzettend vervuilend. Het meest vervuilende gas, desfluraan, is 2540 keer zo slecht voor het milieu als CO2. Ter vergelijking: het gebruik van een flesje desfluraan staat gelijk aan een autorit ver voorbij Oeganda. Als bijvoorbeeld het AMC ziekenhuis in Amsterdam al hun uitgestoten narcose gassen wil compenseren, moet het ziekenhuis elk jaar een park zo groot als het Vondelpark planten ter compensatie. Er is een veilig alternatief: narcose via een infuus.

- Per ingreep wordt er 10-15 kilo afval geproduceerd. Er zijn slimme manieren om dat te verminderen.

 

2. Geef ouderen de beste zorg

Het is belangrijk dat patiënten samen met de arts kunnen kiezen welke behandeling zij het liefst willen en welke het beste bij hun situatie past. Daar hebben zij informatie voor nodig. Informatie over de uitkomst van behandelingen. Dit is extra belangrijk voor kwetsbare ouderen omdat zij vaak anders reageren op operaties. Daarom stellen GroenLinks en VVD voor om de informatie over de uitkomsten van behandelingen voor kwetsbare ouderen te verbeteren en voor hen beschikbaar te maken. Er is een subsidieregeling die zorgt dat de informatie over de uitkomsten van behandelingen terecht komt bij patiënten en artsen. Wij willen dat die regeling voor volgend jaar helemaal in het teken komt te staan van kwetsbare ouderen. Zo krijgen deze ouderen de meest volledige informatie en daarmee de beste zorg.

3. Ondersteun apothekers bij magistrale bereidingen

Hoge medicijnprijzen zijn regelmatig onderwerp van gesprek. Een bekende manier om de hoge medicijnprijzen tegen te gaan, is om apothekers vaker zelf medicijnen te laten maken: magistraal bereiden.

Het zelf maken van medicijnen is voor apothekers niet altijd even gemakkelijk:

1. Steeds minder apothekers maken zelf medicijnen. Hierdoor neemt de kennis over magistraal bereiden af. Inmiddels zijn veel apotheken gestopt met bereiden van medicijnen en dit aantal neemt steeds verder af. Zo’n 300 apotheken, openbare apotheken en ziekenhuisapotheken samen houden het bereiden in stand. Dat is te weinig. Stel dat we ooit met een noodtoestand te maken krijgen dan hebben we een probleem.

2. Het is voor apothekers financieel onaantrekkelijk om zelf medicijnen te maken. Ondanks dat magistrale bereidingen niet kostendekkend is en er veel onzekerheid bestaat over declaraties gaan sommigen toch door. Deze apothekers vervullen een belangrijke vangnet functie.

3. De angst voor de farmaceutische industrie is groot. Als een apotheker magistraal gaat bereiden dan heeft die binnen notime een leger van advocaten tegenover zich gestuurd door de farmaceutische industrie.

Kortom: we zien een aantal problemen ontstaan rondom magistrale bereidingen. GroenLinks wil daarom dat er een expertisecentrum magistrale bereiding komt, zodat kennis gedeeld kan worden.

Succes: belangrijk medicijn wordt toch vergoed

SP SP Nederland 11-06-2019 11:48

Fauvé is 10 jaar en heeft een spierziekte. Ze knapt snel op nu ze medicijnen daarvoor krijgt. Maar haar broertje Tygo van 12 jaar gaat achteruit. Hij leidt aan dezelfde ziekte en krijgt de medicijnen niet vergoed. Tygo is daarvoor te oud. SP-kamerlid Henk van Gerven eiste een oplossing van zorgminister Bruins, en nu komt deze vergoeding er toch. ‘Dit is natuurlijk hartverscheurend. En daarom is het fantastisch dat dit medicijn nu vergoed wordt voor álle patiënten. Daar hebben ze gewoon recht op. Ik ben ontzettend blij dat dit nu fatsoenlijk en rechtvaardig is geregeld, met dank aan de enorme inzet van patiënten en ouders.’

Tot nu toe kregen alleen kinderen tot een jaar of negen het geneesmiddel Spinraza vergoed. ‘Dat is niet uit te leggen’, zegt van Gerven. ‘We moeten het gevecht aan met de medicijnenindustrie die totaal irreële prijzen vraagt. Deze bedrijven maken vele miljarden winst op medicijnen. Dit soort medicijnen die het verschil kunnen maken in de levens van kinderen en volwassen patiënten.’

SP wil prijswaakhond voor dure geneesmiddelen

SP SP Nederland 06-06-2019 12:50

De SP dringt er bij Minister Bruins op aan een onafhankelijk instituut op te richten voor dure geneesmiddelen. Dit instituut moet onderzoeken en beoordelen of de prijs die een farmaceut vraagt voor een medicijn acceptabel is. Hierbij moet uitgegaan worden van de kostprijs en een redelijke winstmarge.

Op dit moment is de gemiddelde winstmarge van de farmaceutische industrie 17,5%; veel meer dan in andere sectoren. Met een oordeel van het op te richten instituut in de hand kan de regering fabrikanten onder druk zetten hun prijzen te verlagen.

SP-Kamerlid Henk van Gerven: 'Fabrikanten vragen op dit moment exorbitante prijzen voor hun medicijnen. Hoe zeldzamer en ernstiger de aandoening, hoe hoger de prijs. Soms gaat het om bedragen tot een half miljoen per jaar. Dit maatschappelijk wangedrag moet worden aangepakt. In het belang van de patiënt. Om dit fundamenteel te kunnen oplossen, is het noodzakelijk dat we weten wat de werkelijke prijs van een medicijn is.'

Mark Rutte wil voorkomen dat Forum ...

VVD VVD Nederland 22-05-2019 21:21

Mark Rutte wil voorkomen dat Forum voor Democratie de grootste wordt. "Alleen al om die reden blijf ik!"

Een duidelijke stemoproep van ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 21-05-2019 15:08

Een duidelijke stemoproep van Gert-Jan Segers en Kees van der Staaij: Ga donderdag stemmen!

Pak medicijnfabrikanten Europees aan

D66 D66 Nederland 13-05-2019 08:16

Pak medicijnfabrikanten Europees aan

D66 wil dat Nederland samen met andere EU-lidstaten medicijnfabrikanten gaat aanpakken. Door gezamenlijk te onderhandelen over medicijnprijzen en leveringen. Door gesjoemel met patenten tegen te gaan. En door de monopolies van geneesmiddelenfabrikanten op te breken.

Zo moeten geneesmiddelen betaalbaar en beter leverbaar worden. Kamerlid Pia Dijkstra: ‘Medicijnfabrikanten doen goede dingen, maar het zijn wel kolossale bedrijven die vooral zoveel mogelijk winst willen maken. Soms gaat dat ten koste van de patiënt.’

Nu is het zo dat medicijnfabrikanten per Europees land onderhandelen over welke prijs wordt betaald voor bepaalde medicijnen en hoeveel van dat medicijn geleverd wordt. Grote landen als Frankrijk en Duitsland hebben door hun grotere markt een makkelijkere onderhandelingspositie ten opzichte van de medicijnfabrikanten. Dijkstra: ‘Door met een kopgroep van ongeveer twaalf lidstaten gezamenlijk te onderhandelen kunnen wij ervoor zorgen dat medicijnen voor Nederland goedkoper en beter leverbaar worden. Te vaak zijn broodnodige medicijnen niet op voorraad bij apotheken, zoals begin maart nog met de pil. En te vaak komt er een medicijn in het nieuws dat wel nodig is, maar waarvoor een absurde prijs wordt gevraagd. Zoals voor Spinraza, een medicijn tegen de spierziekte MS. Europese samenwerking kan er voor zorgen dat we kunnen onderhandelen over grote voorraden en eerlijke prijzen.’

Op medicijnen die door een fabrikant ontwikkeld zijn wordt een patent aangevraagd. Voor zo’n tien tot vijftien jaar krijgt een fabrikant dan het alleenrecht om het medicijn te verkopen. Op die manier kunnen de ontwikkelkosten worden terugverdiend. Maar soms wordt er gesjoemeld met het patentrecht. Dijkstra: ‘Een fabrikant trekt dan bijvoorbeeld een goedwerkend medicijn terug van de markt, past de formule een klein beetje aan, en vraagt vervolgens een nieuw patent aan. Op die manier kunnen fabrikanten langer een hogere prijs vragen, zonder dat er sprake is van een nieuw medicijn. Het patentrecht hebben we Europees geregeld. Wat D66 betreft moeten we het patentrecht op medicijnen dus ook Europees aanpakken. Alleen als er sprake is van een echt nieuw medicijn, kan wat ons betreft een patent worden verleend.’

Monopolies zorgen ervoor dat een macht slecht functioneert. De Europese Unie ziet er al op toe dat er geen monopolies ontstaan van bijvoorbeeld autofabrikanten of levensmiddelenindustrie. Hoewel de geneesmiddelenmarkt niet te vergelijken is met de auto- of levensmiddelenmarkt worden monopolies van geneesmiddelenfabrikanten nog te weinig aangepakt. Dijkstra: ‘De geneesmiddelenfabrikanten zijn zo groot dat je echt kan spreken van reusachtige bedrijven. De bijnaam van deze fabrikanten is niet voor niets Big Pharma. Er komen nauwelijks nieuwe bedrijven tussen die interessante geneesmiddelen weten te ontwikkelen. De EU moet veel strenger zijn tegen de geneesmiddelreuzen. Door overnames te blokkeren als dat nodig is, en door kleine bedrijven toegang te geven tot de markt. Zo komen er meer innovatieve, betaalbare en leverbare medicijnen op de markt die patiënten echt helpen.’

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Waarom krijgen vluchtelingen van dit ...

PVV PVV Nederland 19-04-2019 22:26

Waarom krijgen vluchtelingen van dit kabinet gratis zorg en kunnen Nederlanders hun medicijnen niet meer betalen?

Na het succes van de reisgids ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 01-04-2019 08:27

Na het succes van de reisgids 'Egypte door in 7 jaar' komt de ChristenUnie met haar volgende bestseller: 'De lekkerste recepten met meloen', door dr. Eppo Bruins. Nu te koop bij de betere boekhandel! 🍉