Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

29 documenten

Haal de winsten terug • steun de actie!

SP SP Nederland 09-06-2023 15:30

Supermarkten als Albert Heijn en Jumbo maken woekerwinsten door de prijzen onnodig te verhogen. Dat geld is van ons en gaan we terughalen. Dit doen we door de winsten terug te pakken en onnodige prijsverhogingen te stoppen. Zo kunnen we de kosten verlagen en rekenen we af met de grote graaiers.

Veel mensen zijn het hiermee eens: 85% van de mensen vindt dat supermarktbedrijven zoals Ahold en Jumbo hun winsten moeten inzetten om de prijzen van boodschappen te verlagen, in plaats van de winsten uit te keren aan de aandeelhouders. Slechts 6% van de mensen vindt dat het kabinet genoeg doet om de hoge prijzen van boodschappen aan te pakken. En ruim de helft maakt zich zorgen of ze straks nog rond kunnen komen (bron: peil.nl).

Op de zondag voor Prinsjesdag, als het kabinet Rutte/Kaag haar plannen presenteert, komen wij op voor Nederland.

Onder dit kabinet zijn onze kosten alleen maar gestegen, terwijl grote bedrijven woekerwinsten maken. Steeds meer mensen kunnen de kosten voor het dagelijks leven niet meer betalen. Onze samenleving en voorzieningen zijn door de politiek van Rutte jarenlang afgebroken. Het is genoeg geweest. Dus kom op voor Nederland!

Wanneer: 17 september, 13.00 uur

Waar: Den Haag (precieze locatie volgt)

Luister nu naar de nieuwe aflevering van Jesse& met Ellen 't Hoen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-08-2020 00:00

Er gaan miljarden om in de farmaceutische industrie. Is dat geld nodig voor de ontwikkeling van medicijnen? Of maken bedrijven enorme winsten over de rug van zieke mensen? Jesse Klaver en jurist Ellen 't Hoen gaan erover in gesprek in de nieuwe aflevering van de podcast Jesse&.

Middenin de coronacrisis was er een tekort aan coronatests, maar toch wilde farmaceut Roche het recept ervoor niet delen. Terwijl het bedrijf (met een marktwaarde van bijna €200 miljard in 2019) niet genoeg productiecapaciteit had om zelf in de vraag naar de testen te voldoen. Het leek kenmerkend voor de farmaceutische industrie waarin miljardenwinsten worden gemaakt, maar er nauwelijks transparantie is over hoe duur het nou is een nieuw medicijn te ontwikkelen.

Jurist Ellen ’t Hoen werkt al 30 jaar om geneesmiddelen toegankelijker te maken. Met succes: zo introduceerde ze een ‘patentpool’ waardoor bijvoorbeeld HIV-medicatie in veel landen eindelijk betaalbaar werd.

Hoe we de ongebreidelde macht van de farmaceutische industrie breken, waarom een patentpool ons ook uit deze coronacrisis kan helpen én wat de rol is van de politiek, hoor je in deze aflevering van Jesse&!

Luister op Spotify, Apple Podcasts of met de RSS-feed in jouw favoriete podcast-app. Op Youtube kun je fragmenten uit de podcast mét beeld bekijken.

Lees hier meer over de podcast Jesse&.

Succes SP: Meer geld naar de Reddingsbrigade

SP SP VVD Nederland 03-07-2020 11:36

SP-Kamerlid Michiel van Nispen is blij met de steun van de Tweede Kamer voor zijn voorstel om meer geld uit te trekken voor de Reddingsbrigades. Op dit moment verkeren reddingsbrigades in financieel zwaar weer. Van Nispen: 'We zien dat de zwemvaardigheid van mensen steeds verder afneemt, elke zomer worden we opgeschrikt door berichten van verdrinkingen. Daarom is het onacceptabel dat de reddingsbrigade onvoldoende middelen heeft om haar werk te kunnen doen, het is heel belangrijk dat dit nu wel gaat gebeuren'.

De Reddingsbrigade Nederland speelt een belangrijke rol in de zwemveiligheid van ons waterrijke land en het tegengaan van verdrinkingen. Toch is de reddingsbrigade sterk afhankelijk van de financiering van gemeenten en projecten, waardoor er onvoldoende budget overblijft om te kunnen investeren in voorlichting over zwemveiligheid, innovaties en verdere professionalisering van het toezicht langs de Nederlandse stranden. Van Nispen wil dat er structurele financiering komt.

Daarnaast zijn de lifeguards van de Reddingsbrigade elk jaar honderden euro's kwijt aan opleidingen, trainingen, reis- en parkeerkosten, zwem- en reddingskleding. Van Nispen: 'Ik vind het niet uit te leggen dat mensen die levensreddend werk verrichten, daar zelf voor moeten betalen. Lifeguards verdienen ondersteuning en waardering. Ze mogen niet op kosten gejaagd worden om verdrinkingen te voorkomen, waar ze hun eigen leven soms voor riskeren'.

Het aangenomen voorstel van de SP en de VVD geeft de regering de opdracht om voldoende budget uit te trekken om de zwemveiligheid in Nederland te kunnen bevorderen, zodat verdrinkingen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Europese oproep voor gratis vaccin tegen COVID-19

SP SP Nederland 26-06-2020 10:53

De SP lanceert samen met meer dan tien linkse partijen uit Europa een petitie voor de vrije beschikbaarheid van een vaccin tegen COVID-19. De campagne is een unieke samenwerking tussen linkse partijen uit heel Europa, samen met de fracties van Europees Verenigd Links in het Europese Parlement en de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. 'Om te kunnen winnen tegen deze pandemie is het van levensbelang dat een vaccin of een geneesmiddel voor iedereen vrij toegankelijk is', stelt Lilian Marijnissen, partijleider van de SP. 'Dat is een kwestie van rechtvaardigheid, maar het is ook cruciaal voor de volksgezondheid.'

Europees commissievoorzitster Von der Leyen beloofde dat het vaccin een collectief openbaar goed zou worden. Maar die belofte werd in de Europese strategie voor vaccins niet gegarandeerd. Met de Europese petitie #Right2Cure willen de initiatiefnemers de Europese Commissie onder druk zetten om alsnog de daad bij het woord te voegen. Zij vragen concreet dat Europa garandeert dat anti-pandemische vaccins en behandelingen een zaak van algemeen en wereldwijd belang worden, vrij ter beschikking voor iedereen.

Deze internationale petitie is nodig omdat het gevaar zeer reëel is dat het vaccin straks eigendom wordt van privébedrijven via patenten. 'Het coronavaccin wordt met miljarden euro’s belastinggeld ontwikkeld. We mogen niet toelaten dat privébedrijven die eerder weigerden in het vaccin te investeren, zich straks het vaccin toe-eigenen en beslissen over prijs en aanbod', stelt Marijnissen. 'De farmaceutische industrie baseert haar prijzen op wat de patiënt of een land wil betalen. Zo maximaliseert zij de winsten voor de aandeelhouders. Dat heeft tot gevolg dat sommige vaccins heel veel geld kosten. En dat kost levens. Elke dag'.

De partijen roepen op een voorbeeld te nemen aan de Amerikaanse uitvinder Jonas Salk. Hij ontdekte het vaccin tegen het poliovirus. Op de vraag wie het patent op zijn uitvinding kreeg, gaf Salk de beroemde antwoord: 'Het volk. Er is geen octrooi. Zou je de zon kunnen patenteren?' Het poliovaccin kwam zo zonder patent op de internationale markt en de ziekte is nu in grote delen van de wereld uitgeroeid.

Volgens de SP moet dat ook kunnen voor het vaccin tegen COVID-19. De Europese Unie beschikt daarvoor over essentiële hefbomen. 'De Wereldgezondheidsorganisatie zette een "patentenpool" op. Om informatie over het virus wereldwijd samen te brengen en te delen. De Europese Unie kan verplicht maken dat geneesmiddelen ontwikkeld met openbare fondsen in die pool terecht komen'. Het zou volstaan die verplichting als voorwaarde te koppelen aan het geven van subsidies aan de farmaceutische industrie.

De SP roept de Europese Unie op de vrije beschikbaarheid van een vaccin of een geneesmiddel tegen COVID-19 te verzekeren. De petitie #Right2Cure, die in andere landen gedragen wordt door partijen als PVDA/PTB (België) Die Linke (Duitsland), Izquierda Unida (Spanje), Podemos (Spanje), EH Bildu (Baskenland), AKEL (Cyprus), KSCM (Tsjechië), La France Insoumise (Frankrijk), PCF (Frankrijk), Sinn Fein (Ierland), Rifondazione Comunista (Italië), Potere al Popolo (Italië) kan hier ondertekend worden.

Internationale solidariteit is nodig tijdens deze crisis | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-05-2020 00:00

Miljarden euro’s worden momenteel geïnvesteerd in de zoektocht naar een covid-19 vaccin. Terwijl iedereen reikhalzend uitkijkt naar de ontwikkelingen vraagt deze crisis ook om een andere voorwaarde: internationale solidariteit. Als we zo snel mogelijk de meest kwetsbaren willen inenten moeten er nu internationale afspraken gemaakt worden hoe dat vaccin tot stand komt en wie als eerste ingeënt kunnen worden. Anders is het straks te laat.

Het is notabene de CEO van een Franse farmaceut die de noodklok luidt. Paul Hudson waarschuwt dat de Verenigde Staten er weleens met het vaccin vandoor kunnen gaan. Het realistische alternatief lijkt China. Volgens de CEO stellen deze twee landen het meeste geld beschikbaar en nemen zij de grootste risico’s. Maar het covid-19 virus treft niet alleen Amerikaanse of Chinese burgers. Het houdt de mondiale samenleving in zijn greep: van India, Brazilië tot aan Nederland. Niet de hoogste bieder moet het vaccin als eerste kunnen toedienen, maar burgers die medisch de grootste risico’s lopen. Dat wil zeggen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Los van hun nationaliteit.

Bovendien is het onzinnig te stellen dat het ene land méér investeert dan het andere. De voorkennis die nodig is om tot een vaccin te komen is mondiaal veelal door universiteiten of publieke kennisinstituten vanuit de hele wereld vergaard. Nederlandse universiteiten hebben bovengemiddeld bijgedragen aan deze wereldwijde ontwikkeling van kennis en data. Ook zijn er wereldwijd tenminste 115 initiatieven gaande om tot een vaccin te komen. Het merendeel daarvan buiten de Verenigde Staten. De zoektocht naar een vaccin moet geen ratrace worden om het nationale belang te dienen. De zoektocht moet voortkomen uit internationale samenwerking tussen universiteiten, farmaceuten en publieke kennisinstituten om met elkaar kennis, data en intellectueel eigendom te delen. Door samen te werken bevorder je niet alleen het vinden van een goede behandeling, maar ook een snelle wereldwijde beschikbaarheid.

Patent pool

Samenwerking komt niet vanzelf van de grond. Het denken aan het eigenbelang zit diepgeworteld in de aandeelhouders van de farmaceutische industrie en in het denken van neoliberale politici. Toch hebben overheden en de farmaceutische industrie eerder laten zien dat ze in staat zijn tot samenwerking. In de zoektocht naar een behandeling voor hiv/aids werd ook samenwerkt, door het opzetten van een zogenaamde ‘patent pool’. Deze patent pool deelt kennis en intellectueel eigendom over medicijnen en vaccins tegen corona en stelt deze wereldwijd beschikbaar.

Hierdoor worden farmaceuten, onderzoekscentra en universiteiten gedwongen hun bestaande en toekomstige octrooirechten op een coronavaccin of geneesmiddel en hun klinische onderzoeksdata vrijwillig in licentie ter beschikking te stellen aan een gezamenlijk fonds. Dat versnelt niet alleen de totstandkoming van een vaccin, maar zorgt ook voor een rechtvaardige beschikbaarheid en prijs. Iedereen krijgt toegang en de octrooihouder ontvangt als tegenprestatie een redelijke vergoeding en is verzekerd van een mondiale afzetmarkt.

Keerpunt

De coronacrisis vraagt om een keerpunt in ons denken en handelen. Het vraagt om de onderkenning dat je samen verder komt dan in je eentje. Het vraagt om internationaal leiderschap om dat te verwezenlijken. En het vraagt om solidariteit voor de meest kwetsbaren.

Vandaag en morgen vindt de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de Wereldgezondheidsorganisatie. De lidstaten van de Europese Unie hebben samen met 35 andere landen een resolutie ingediend om ervoor te zorgen dat wereldwijd een patent pool beschikbaar komt. Helaas schitteren de Verenigde Staten en China door afwezigheid onder de ondertekenaars van deze resolutie. Dit maakt de rol die Nederland en Europa speelt in het breed beschikbaar stellen van medicijnen en vaccins tegen corona nog belangrijker.

Mondkapjes en marktwerking

SP SP Nederland 11-05-2020 11:19

Ons voorstel om beschermingsmiddelen, vaccins en geneesmiddelen weer in eigen land te gaan produceren is aangenomen door de Tweede Kamer, een mooi succes. Maar hoe heeft het zo ver kunnen komen? We hebben straaljagers op voorraad, maar geen mondkapjes voor onze zorg.

Het tekort aan beschermingsmiddelen leidt tot hartverscheurende toestanden. Alleen zorgverleners die direct met coronapatiënten werken, mogen bescherming dragen. Anderen leven in angst om mensen te besmetten of zelf besmet raken. Het marktdenken heeft de voorraden geminimaliseerd: die zijn immers ‘niet efficiënt’. De productie is verplaatst naar lagelonenlanden. Bedrijven die in ons land vaccins en geneesmiddelen ontwikkelden zijn verkocht. Alles volgens de ideologie van de markt: financiële korte-termijnafweging.

De coronacrisis toont de gevolgen. We zijn zo afhankelijk geworden van andere landen, markten en bedrijven dat het langer duurt om aan vaccins, geneesmiddelen en extra beschermende middelen te komen. In mijn eigen Oss zat Organon, een bedrijf dat nieuwe medicijnen ontwikkelde tot het werd verkocht aan een Amerikaans bedrijf. De onderzoeksafdeling werd gesloten, tweeduizend mensen ontslagen. Organon, succesvol geworden door steeds te investeren en innoveren, werd kapotgemaakt door het winstbejag van buitenlandse aandeelhouders.

Maar er hangt verandering in de lucht. Zo heeft de regering besloten om Intravacc, dat onderzoek doet naar vaccins, tóch maar niet te verkopen. Het bedrijfsonderdeel dat vaccins produceerde is eerder al wel verkocht, aan een Indiaas bedrijf. Laten we uit deze coronacrisis samen de les trekken dat het marktdenken ons niet verder gaat helpen. Nu is de tijd om te investeren in eigen onderzoek en eigen productie. En om de verkoop te stoppen van cruciale bedrijven die van nationaal belang zijn. Dat voorkomt dat we bij een volgende crisis weer moeten bedelen om  middelen.

Lilian Marijnissen

Voortdurend tekort aan mondkapjes in Nederland onacceptabel!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 24-04-2020 16:00

De regering krijgt het maar niet voor elkaar om te zorgen voor voldoende mondkapjes. Dit heeft rampzalige gevolgen. Zo zijn er aanwijzingen dat hierdoor in verpleeghuizen veel meer mensen met Corona besmet zijn geraakt dan eerder werd aangenomen. Ook dreigt de huidige lockdown hierdoor veel langer te duren dan nodig. Veel economische activiteiten, zoals bijvoorbeeld kappers en schoonheidsspecialisten, kunnen met voldoende beschermingsmateriaal op verantwoorde wijze open.

Tijdens de debatten over Corona vertelt het kabinet week in week uit, dat het alles uit de kast haalt. Men belooft steeds dat de problemen snel opgelost zijn, maar vooralsnog zonder resultaat. Forum voor Democratie ontvangt dagelijks berichten van leveranciers en importeurs die beweren op korte termijn grote aantallen mondkapjes te kunnen leveren, die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Niet voor woekerprijzen, maar tegen marktconforme tarieven.

Veel ondernemers wijzen op de grote problemen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, dat is opgericht om de problemen op te lossen. Men loopt tegen een enorme bureaucratie aan en vaak wordt er om onverklaarbare redenen afgezien van bestellingen. Ondertussen verkopen zij zonder problemen miljoenen mondkapjes aan andere landen in de EU.

Dit roept bij ons grote vraagtekens op over de werkwijze in Nederland. Wij stelden aan de Minister van Volksgezondheid vragen over o.a. de wijze waarop de inkoop, het beoordelen van de leverende partij, het beoordelen van de kwaliteit van de hulpmiddelen en de distributie van mondkapjes momenteel plaatsvindt.

Vraag 1Voor welke problemen zou de oprichting van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) een oplossing moeten bieden?

Vraag 2In welke mate zijn zorginstellingen vrij om zonder tussenkomst van het LCH mondkapjes aan te schaffen?

Vraag 3Hoeveel klachten heeft u ontvangen over de werkwijze van het LCH? Wat is de aard van die klachten? Hoe verloopt de behandeling van deze klachten?

Vraag 4Hoe is de werkwijze van het LCH tot stand gekomen?

Vraag 5Wie beoordeelt of het LCH het werk goed doet? Is de noodzaak geconstateerd om bij te sturen? Zo ja, wat zijn de handelingen geweest om het LCH bij te sturen?

Vraag 6Hoe zou de werkwijze van het LCH naar uw oordeel verbeterd kunnen worden? Wanneer bent u voornemens die verbeteringen door te voeren?

Vraag 7Hoe beoordeelt u achteraf, met de wijsheid van nu, de beslissing om de inkoop en beoordeling van de betrouwbaarheid van de aanbiedende partij en de kwaliteit van de hulpmiddelen te centraliseren?

Vraag 8Welke certificaten vereist het LCH van leveranciers voor levering van de verschillende typen mondmaskers? Overlegt het LCH met leveranciers welke certificaten benodigd zijn? Krijgen leveranciers de kans om alsnog de juiste certificaten aan te leveren?

Vraag 9Als een leverancier mondmaskers mag leveren aan tenminste één van de volgende landen, Frankrijk, Italië, de Scandinavische landen, Duitsland, de VS, mag deze leverancier dan ook leveren aan Nederland? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10Hoe beoordeelt u de werkwijze van Nederland in vergelijking met de wijze waarop andere landen voorzien in voldoende mondkapjes?

Vraag 11Welke eisen worden er door het LCH gesteld aan: de leveranciers die mondkapjes aanbieden, en de mondkapjes die worden aangeboden? Zijn deze eisen in de gehele EU hetzelfde?

Vraag 12Bent u van mening dat het zinvol is om chirurgische mondmaskers in te zetten voor mensen die werkzaam zijn in de thuiszorg? Zo ja, welke handelingen onderneemt u om die mondmaskers te verstrekken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13Wat zijn de administratieve lasten voor ondernemers die mondkapjes aan het LCH aanbieden? Ziet u mogelijkheden de administratieve lasten te verminderen?

Vraag 14Klopt het dat mondkapjes met geldige certificaten, alsnog door het LCH zelf getest worden? Zo ja, waarom wordt nog getwijfeld aan de kwaliteit van gecertificeerde mondkapjes?

Vraag 15Indien mondkapjes voor een bepaald gebruik worden afgekeurd, wordt dan altijd beoordeeld of die mondkapjes voor ander gebruik wellicht wel geschikt zijn?

Vraag 16Erkent u dat het voorkomt dat mondkapjes die door het LCH ongeschikt worden geacht, door andere EU-landen wel geschikt worden geacht? Hoe verklaart u dit?

Vraag 17Hoe wordt het transport van mondkapjes vanuit het buitenland naar Nederland georganiseerd? Welke partijen zijn hierbij betrokken? Hoe verloopt de samenwerking met die partijen?

Vraag 18Wanneer verwacht u dat alle tekorten aan mondkapjes opgelost zijn?

Hoe ziet Nederland eruit na corona?

PvdA PvdA Nederland 18-04-2020 08:40

Door Lodewijk Asscher op 18 april 2020 Delen  

‘s Ochtends de kinderen naar school en wij naar ons werk. In het weekend bij elkaar op bezoek of naar een concert. Toch komt er heus ook weer een tijd na corona. Dat gaat nog een poosje duren en er is nog veel onzeker. Maar wat we wel zeker weten is dat veel van de beslissingen die we nu nemen, straks grote gevolgen hebben.

Daarom moeten we niet wachten met het gesprek over hoe we willen dat ons land er dan uit gaat zien. Hoe we de schade repareren, maar ook wat we meenemen. De lessen die we geleerd hebben en de dingen die we nu meer waarderen.

Want deze tijd maakt niet in iedereen het beste los.

Want deze tijd maakt niet in iedereen het beste los. De mensen die met koffers vol cash op vliegvelden in China staan om hele ladingen mondkapjes en beademingsapparatuur op te kopen voor woekerprijzen.

Bedrijven die er normaal een sport van maken om zo min mogelijk bij te dragen aan de samenleving zoals Booking.com, staan nu vooraan in de rij om steun te vragen.

De mensen waar we het meest afhankelijk zijn, zijn de mensen die de afgelopen jaren de straat op gingen voor meer waardering en minder werkdruk.

Wat ook opvalt: de mensen waar we het meest afhankelijk van blijken te zijn, zijn de mensen die de afgelopen jaren de straat op gingen voor meer waardering en minder werkdruk: verpleegkundigen, vakkenvullers, onderwijzers en OV-personeel.

Ook voor de uitbraak van het coronavirus was het heilige geloof in marktwerking op zijn retour. Maar deze crisis brengt in een klap alle kwetsbaarheden van het aandeelhouderskapitalisme genadeloos aan het licht.

De risico’s van ons economisch model zijn bij mensen met de minst betaalde banen en meeste onzekerheid zijn neergelegd.

Dat Big Farma meer belang hecht aan de winst dan het opvoeren van productie van geneesmiddelen en testmateriaal. Dat er teveel van onze kennis is geoutsourced. Dat we te afhankelijk zijn geworden van anderen. Dat de risico’s van ons economisch model bij mensen met de minst betaalde banen en meeste onzekerheid – flexwerkers, uitzend- en oproepkrachten – zijn neergelegd.

We zien nu hoe fragiel onze samenleving is. Maar ook hoe sterk. En hoe belangrijk bestaanszekerheid voor ieder mens is. Het is daarom goed om straks de wederopbouw vanuit gedeelde waarden vorm te geven:

Wat vind jij dat we moeten leren uit deze tijd? Wat laten we achter en wat nemen we mee? Laat het me weten.

Wat als we nu samen proberen ons voor te stellen hoe de samenleving er straks uit moet komen te zien, dan maken we met elkaar de goede keuzes voor de toekomst.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/hoe-ziet-nederland-eruit-na-corona/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/hoe-ziet-nederland-eruit-na-corona/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Succes: productie vaccins en beschermingsmateriaal in eigen land en EU

SP SP CDA Nederland 16-04-2020 16:54

Er moet meer ingezet worden op de productie van geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmateriaal in ons eigen land en in de Europese Unie. Dat voorstel van SP en CDA is vandaag aangenomen in de Tweede Kamer.

Marijnissen: ‘Geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmateriaal zijn belangrijk voor ons allemaal. Maar de afgelopen jaren is veel onderzoek en productie uit Nederland en Europa verplaatst naar met name landen in Azië. Die afhankelijkheid zorgt nu voor tekorten en risico’s voor zorgverleners en patiënten. Deze crisis laat zien dat we dit soort belangrijke industrieën in Nederland moeten hebben.’

We vragen daarom het kabinet om voor de zomer met een voorstel te komen hoe er nu en later meer zekerheid kan zijn over de productie van deze belangrijke producten. Dan is Nederland beter voorbereid op grootschalige uitbraken van gevaarlijke infectieziekten.

Voor een nationaal onafhankelijk onderzoekfonds betaalbare geneesmiddelen

SP SP Nederland 14-02-2020 08:51

De betaalbaarheid van nieuwe dure geneesmiddelen staat onder druk. We kunnen constateren dat de marktwerking noch de onderhandelingen over de prijs door de overheid leiden tot een maatschappelijk aanvaardbare kostenontwikkeling. Wij roepen daarom de overheid op tot het instellen van een nationaal onafhankelijk onderzoekfonds geneesmiddelen om de afhankelijkheid van de farmaceutische industrie bij de ontwikkeling, prijsstelling en gebruik van medicijnen te verminderen.

Het fonds zal leiden tot een versneld ter beschikking komen van nieuwe geneesmiddelen en therapieën tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Tevens zullen de resultaten uit het onderzoek leiden tot besparingen waarmee de kosten van het onderzoek worden terugverdiend.

De wetenschap is onmisbaar bij de ontwikkeling en productie van nieuwe geneesmiddelen voor de gezondheid van mensen. In toenemende mate vormt echter de prijsontwikkeling een bedreiging voor de toegankelijkheid tot deze medicijnen. De afgelopen jaren stegen de uitgaven voor dure geneesmiddelen met een half miljard euro naar 2,2 miljard, een jaarlijkse groei van 7,5%. Ook constateren wij dat de winstprikkel van de farmaceutische industrie geneesmiddelenonderzoek van maatschappelijk belang remt en tevens de productie van geneesmiddelen tegen een eerlijke prijs hindert.

Artsen en onderzoekers komen geregeld met voorstellen voor onderzoek naar nieuwe toepassingen van geneesmiddelen die het gebruik goedkoper en efficiënter kunnen maken. Er zijn vrijwel geen financiële middelen beschikbaar voor academische onderzoekers om dit soort onderzoek uit te voeren. Daardoor is dit onderzoek meestal afhankelijk van financiering door de industrie. Maar investeringen in onderzoek dat uiteindelijk zal leiden tot een lagere omzet zijn niet aantrekkelijk. Winstmaximalisatie strijdt dan om voorrang met het maatschappelijk belang.

Wij pleiten daarom voor een nationaal onderzoekfonds betaalbare geneesmiddelen. Dit fonds zal gebruikt worden voor onderzoek, ontwikkeling en registratie van geneesmiddelen. Met name in de latere fase van ontwikkeling van medicijnen is financiering vaak moeilijk te vinden. Als onafhankelijke financiering mogelijk wordt kunnen patenten van deze geneesmiddelen in publieke handen blijven en winstmaximalisatie door de farmaceutische industrie worden tegengegaan. Ook biedt het onderzoekfonds meer ruimte voor onderzoekers om innovaties te bewerkstelligen.