Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

11 documenten

Een sterke GGD is de beste dijkbewaking tegen nieuwe pandemieën

SP SP Nederland 28-01-2022 09:11

De 25 GGD’en en de duizenden mensen die daar werken hebben de afgelopen jaren een geweldige inzet geleverd tegen het coronavirus. Het testen, bron- en contactonderzoek en de vaccinatiecampagnes zijn terecht gekomen bij organisaties die de afgelopen decennia stelselmatig zijn uitgekleed. En dat is te zien. Ondanks de enorme inzet piept en kraakt het bij de GGD, een situatie waar helaas al jaren geleden voor gewaarschuwd is. Onze dijkbewaking  tegen infectieziekten heeft investeringen nodig om het coronavirus te kunnen blijven aanpakken en nieuwe epidemieën beter te kunnen bestrijden.

Dat de GGD niet bestand was tegen een grote infectieziekte-uitbraak mag echter geen verrassing zijn; daar waarschuwden ze namelijk zelf al voor in 2014. De afgelopen twee jaar hebben we de gevolgen hiervan gezien. De minister is verantwoordelijk voor de bestrijding van het coronavirus maar heeft geen grip op de GGD in de regio. Andersom voelt de GGD zich te vaak juist overvallen door besluiten die in ‘Den Haag’ worden genomen.

De GGD’en zijn onder opeenvolgende kabinetten een ondergeschoven kindje geweest. Vanaf de jaren ‘80 zijn de gemeenten grotendeels verantwoordelijk voor de financiering van de GGD. Daardoor moeten deze organisaties concurreren met bijvoorbeeld de bibliotheek of de aanleg van nieuwe wegen. In 2008  kreeg de GGD – onder het kabinet Balkenende-IV - meer taken voor het bestrijden van landelijke infectieziekten, maar daar stond geen extra geld tegenover. Minister Schippers moest in 2016 al erkennen dat de positie van de GGD’en kwetsbaar was geworden, maar nam vervolgens onvoldoende maatregelen om dit te verbeteren.

De coronacrisis leert ons dat de dijkbewaking tegen pandemieën vergaand verbeterd moet worden. Die taak ligt niet alleen bij de GGD, maar een versterkte GGD kan enorm bijdragen aan het beperken van de gevolgen van nieuwe uitbraken. Daarvoor is het nodig dat op alle fronten de samenwerking word verbeterd. Verschillende ICT-systemen en werkwijzen hebben tot onnodige vertraging en miscommunicatie geleid. De bestuurlijke warboel leidt tot veel overleg en gepolder maar niet tot de snelheid die in een pandemie zo noodzakelijk is. Daarom is het zaak dat de minister van volksgezondheid in de crisissituaties rechtstreeks verantwoordelijk is voor het bestrijden van het virus.

Tegelijkertijd moeten de GGD’en in staat worden gesteld hun werk goed te kunnen doen. Dat betekent dat personeelstekorten bij de GGD moeten worden opgelost en dat er voldoende gespecialiseerd personeel wordt opgeleid. Bovendien zouden er geen extra taken meer naar de GGD’en moeten worden geschoven zonder dat er ook extra personeel voor kan worden aangenomen. Een sterke GGD kan een grotere bijdrage leveren aan preventie, dus het voorkomen van ziekte en ongezond gedrag.  Meer investeren in de GGD leidt dus tot meer gezondheid en welzijn en minder ziekte en lagere zorguitgaven. Het moment om hiermee te beginnen is nu. Want iedere Nederlander weet dat dat je met dijkverzwaring niet moeten wachten tot de golven al over de rand klotsen.

Stimuleer gezonde keuzes

D66 D66 Nederland 16-12-2021 10:34

Iedereen verdient de kans om een gezond leven te leiden. Toch zijn er nog grote verschillen in Nederland: mensen met een hoger onderwijs diploma leven maar liefst vijftien jaar langer in goede gezondheid dan mensen met maximaal een mbo-1 diploma. Deze ongelijkheid willen we aanpakken. Daarom zetten we de doelen van het Preventieakkoord door. Het versterken van de mentale weerbaarheid voegen we daaraan toe. Een gezonde generatie in 2040 blijft daarbij het doel, met een focus op jeugd, sport, voeding en bewegen. Dit vraagt om een brede aanpak. Op school, in de supermarkt en bij de sport. Met stimulering van gezonde keuzes en ontmoediging van ongezonde keuzes, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. Sport en bewegen spelen hierin een belangrijk rol.

Bijdrage coronadebat 22 september 2020

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 22-09-2020 18:42

Door Carla Dik-Faber op 22 september 2020 om 19:52

Bijdrage coronadebat 22 september 2020

We kijken recht in de ogen van de tweede golf. We zien het aantal besmettingen in schrikbarend tempo oplopen. Alle ogen waren daarom vrijdag op het kabinet gericht. Wat gaat er gebeuren om het virus in te dammen? Natuurlijk, we moeten ons allemáál aan de basismaatregelen houden, zoals de anderhalve meter. Maar dan: het laatste rondje in de horeca mag niet meer geschonken worden. Is dit dan de dijk waarmee we de tweede golf gaan tegenhouden?

Maar dan eerst even een stap terug. De reden dat we nu weer extra maatregelen nodig hebben is omdat de belangrijkste pijler van het beleid, testen, traceren en isoleren, op losse schroeven staat. De vraag is dan ook of de corona-aanpak om de tweede golf te voorkomen niet spaak gaat lopen. Wat is de reflectie van het kabinet hierop?

Ik wil hierbij specifiek ingaan op de testcapaciteit. Dit is vanaf het begin een achilleshiel gebleken. Telkens zijn er beloftes gedaan die niet waar gemaakt konden worden. Als je in Den Haag woont en je hebt een test nodig, dan kun je over een paar dagen in Zierikzee terecht, als je al ergens terecht kunt. Ook zijn er signalen dat concurrentie tussen laboratoria de opschaling heeft gefrustreerd en dat de samenwerking tussen het ministerie, de GGD’en de laboratoria niet goed verloopt. Kan de minister ook hierop reflecteren?

Ik vraag het kabinet om duidelijk te maken hoe het het virus alsnog denkt te kunnen indammen en wat we kunnen doen om te voorkomen dat de ziekenhuizen opnieuw volstromen. Welke terugvalopties heeft het kabinet als over een week blijkt dat de huidige maatregelen niet afdoende blijken? Of ligt dit nu helemaal bij de regio’s? Graag een reactie.

Een groot zorgpunt blijft de capaciteit in de ziekenhuizen. Hoe staat het met de opschaling van de IC-capaciteit? Hoe worden de IC-verpleegkundigen hier nu bij betrokken, hebben zij ook zeggenschap over de keuzes die hierin worden gemaakt? Dit geldt ook breder, voor andere zorginstellingen. Worden ook zorgmedewerkers in bijvoorbeeld verpleeghuizen betrokken bij belangrijke besluiten?

Afgelopen vrijdag kregen we het bericht dat het beleid voor beschermingsmiddelen in de ouderenzorg in de eerste fase van de crisis wel degelijk gebaseerd was op schaarste. Dit terwijl de Kamer hier zó vaak naar gevraagd heeft. Het RIVM heeft vandaag laten weten dat de richtlijnen wél steeds gebaseerd zijn geweest op wetenschappelijke inzichten. Hoe zit het nu? Want zorgmedewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun veiligheid voorop staat. Erkent de minister dat hier iets niet goed gegaan is, ook niet in de communicatie?

Wat de aanpak ook is, deze staat of valt met draagvlak. En dus wordt alleen maar belangrijker dat dit kabinet transparant is en duidelijk maakt wat er wel kan, maar ook wat er niet kan en waarom niet. En aangeeft wat er niet of nog niet lukt en waarom niet.

Alleen op die manier kunnen we het vertrouwen van de samenleving in de aanpak behouden, of waar nodig terugwinnen. Want het succes van beleid staat of valt met draagvlak en met een gedeeld gevoel van urgentie. En daarvoor hebben we open communicatie nodig. Juist ook als er over bepaalde onderwerpen veel discussie is, bijvoorbeeld over de betrouwbaarheid van testen of over de samenstelling van een vaccin.

Om draagvlak te houden, moet de overheid duidelijk blijven communiceren. En daarbij geldt, zoals dat voor alles geldt: liever het eerlijke verhaal dan stoere taal.

Meer maatregelen nodig tegen overgewicht

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 04-08-2020 09:06

Door Carla Dik-Faber op 4 augustus 2020 om 10:58

Meer maatregelen nodig tegen overgewicht

Het Verenigd Koninkrijk neemt meer maatregelen in de strijd tegen overgewicht. Mensen met overgewicht die zijn besmet met corona hebben een grotere kans op ziekenhuisopname. Zij hebben sneller beademing nodig of komen op de ic terecht. De Nederlandse overheid moet daarom het Britse voorbeeld volgen: we moeten snel meer maatregelen nemen in de strijd tegen overgewicht.

Ook in ons land ligt er een grote uitdaging. De Nederlandse cijfers zijn niet rooskleurig. De helft van de Nederlanders heeft te maken met overgewicht, ongeveer vijftien procent met obesitas. In deze tijd van corona zien we eens te meer hoe schadelijk overgewicht voor de gezondheid is. Een groot deel van onze bevolking is nu extra kwetsbaar, omdat ze te zwaar is.

Een gezond gewicht is niet alleen vanwege corona van belang. Als je gezond eet en voldoende beweegt, ben je fitter en beter bestand tegen ziektes, waarvan corona slechts één voorbeeld is. Je hebt minder kans op hart- en vaatziekten en diabetes. Een gezond gewicht zorgt, kortom, in het algemeen voor een gezonder leven.

De overheid maakt al een beweging de goede kant op. In het Preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis zijn afspraken gemaakt tussen overheden, zorg, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Op deze manier zijn al grote stappen gezet om overgewicht tegen te gaan. Tegelijkertijd is er veel meer nodig. De samenleving moet zó worden ingericht dat het gemakkelijker wordt om te kiezen voor gezondere voeding. Wat de ChristenUnie betreft komen er dus meer maatregelen.

Op dit moment gaat tachtig procent van de supermarktreclame over ongezonde producten en slechts 20 procent over producten uit de schijf van vijf. Het merendeel van de reclames verleidt dus nu tot een ongezond eten en dat moet veranderen. Wij zien het graag andersom, dus 80 procent van de reclames moet gaan over gezonde producten. Daarnaast moet de productsamenstelling verbeteren. Dat betekent minder vet, sluipsuikers en zout in de producten. Daarover moet duidelijke informatie op het etiket komen. Tenslotte willen we dat impulsaankopen voor ongezonde producten aan banden worden gelegd. Geen chocoladerepen bij de kassa meer om nog even snel mee te pakken.

De aanpak van overgewicht is uiteraard een verantwoordelijkheid van ons allemaal, niet alleen van de overheid. In de eerste plaats van mensen zelf. Het is echter ook een verantwoordelijkheid van de levensmiddelenbranche. Vooral deze is immers kampioen tegenstribbelen. De branche doet wel iets, maar het blijven muizenstapjes. Terwijl het nu de tijd is om grote stappen te gaan zetten. Na de zomer spreken we in de Tweede Kamer weer over het preventieakkoord. De ChristenUnie zal het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk zeker inbrengen en vragen om meer maatregelen.

Dit is het moment om er een schep bovenop te doen. Meer maatregelen om overgewicht terug te dringen is niet alleen belangrijk in de strijd tegen corona, maar is in het belang van een gezonder en vitaler Nederland.

Dit opiniestuk verscheen eerder vandaag in het Nederlands Dagblad.

Marijnissen: Geleerde lessen verpleeghuizen geven onvoldoende vertrouwen

SP SP D66 Nederland 16-07-2020 15:44

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen is teleurgesteld over de zojuist gepresenteerde ‘geleerde lessen’ door het kabinet van de corona-aanpak in de verpleeghuizen. Marijnissen deed samen met D66 het voorstel om lessen te leren van hoe het de verpleeghuizen is vergaan. De resultaten daarvan zijn vandaag door het kabinet gepresenteerd. ‘Veel organisaties zijn betrokken, maar ik vind het een gemiste kans dat zorgverleners niet zelf direct betrokken zijn. Het is belangrijk dat we naar de werkvloer luisteren’, aldus Marijnissen. De aangenomen motie verzocht hier wel toe.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De lessen zijn opgesteld om bij een eventuele tweede piek van het coronavirus, bewoners en personeel beter te kunnen beschermen. Marijnissen vindt dat minister de Jonge meer moet doen voor de bescherming van zorgverleners en bewoners, zeker gezien dit ontzettend mis is gegaan afgelopen periode. Veel zorgverleners kampten met tekorten aan persoonlijke beschermingsmaterialen en zorgverleners en ouderen raakten hierdoor besmet met het coronavirus. Ondanks dat zorgverleners vaak de noodklok hebben geluid en de SP hier vrijwel elk Kamerdebat aandacht voor heeft gevraagd, hebben veel zorgverleners onveilig moeten werken. Marijnissen: ‘Als er een tweede golf komt moeten we zorgen dat alles op orde is in de verpleeghuizen. Daarom moeten persoonlijke beschermingsmiddelen ook preventief ingezet kunnen worden en niet alleen bij vermoedens van mogelijke besmettingen.’

Dat de richtlijnen van het RIVM voor beschermingsmiddelen zo streng zijn is Marijnissen een doorn in het oog. ‘Uit nieuw onderzoek blijkt dat zorgverleners en ouderen mogelijk onnodig ziek zijn geworden omdat beschermingsmiddelen door zorgverleners niet preventief mochten worden gebruikt. Het RIVM en het kabinet vond dit niet nodig en niet verstandig. Dit is een grote fout geweest. Zorgverleners hebben hier zo vaak op aangedrongen. Wij hebben in de Tweede Kamer er vaak op gewezen dat de richtlijnen in de praktijk tekort schoten. Maar er werd niet naar geluisterd. Het is heel pijnlijk om nu dan uit onderzoek te lezen dat dit mogelijk inderdaad tot extra besmettingen en doden heeft geleid.’ Dit moet daarom bij een mogelijke tweede golf echt anders: ‘We moeten onze zorgverleners goed beschermen, en ook de mensen voor wie zij zorgen,’ aldus Marijnissen.

Verder schrijft het kabinet over de grote waardering voor de inzet van het zorgpersoneel gedurende de coronacrisis. Marijnissen: ‘Onze zorgverleners verdienen een structureel betere waardering dan ze nu krijgen. Het mag niet alleen bij een bonus en applaus blijven. Helaas blokkeren de coalitiepartijen die betere waardering nog steeds. De SP is daarom een petitie gestart en organiseert op zaterdag 5 september een grote actie.’

Aantal gehouden dieren in geiten­sector moet snel omlaag

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 27-05-2020 00:00

De geitenhouderij is een snelgroeiende sector in Nederland vanwege de toenemende vraag naar geitenkaas en geitenmelk. Maar achter de producten in het schap gaan dierenleed en grote gezondheidsrisico’s schuil. De Partij voor de Dieren wil daarom een landelijke stop op de groei van de geitensector en een snelle afname van het aantal gehouden dieren. Ook moet de overheid omwonenden informeren over de locaties van de geitenhouderijen, zodat zij op de hoogte zijn van de risico’s die ze lopen. PvdD-Kamerlid Eva van Esch heeft vandaag vragen gesteld aan de ministers voor Medische Zorg en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het nieuwe rapport ‘Longontsteking in de nabijheid van geitenhouderijen in Gelderland, Overijssel en Utrecht’. Het wetenschappelijk onderzoek bevestigt opnieuw wat al sinds 2009 bekend is: de geitenhouderij vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Omwonenden binnen een straal van 2 kilometer van een geitenhouderij hebben 40 tot 60% meer kans op een longontsteking. Van Esch: “Met 407 geitenhouderijen in Nederland lopen honderdduizenden mensen dit risico omdat zij, vaak zonder dat zij daar zelf van op de hoogte zijn, dichtbij een geitenhouderij wonen. Wetenschappelijk onderzoek waarin het verband tussen longontsteking en de geitenhouderij wordt aangetoond verscheen al in 2009, en opnieuw in 2011, 2016 en 2017. Anno 2020 weigert de Nederlandse overheid nog altijd maatregelen te nemen om de ongebreidelde groei van de geitensector te stoppen.” Q-koorts Vers in het geheugen ligt het Q-koortsdrama, waardoor meer dan 100 mensen zijn overleden en duizenden mensen (chronisch) ziek zijn geworden. De Q-koortsbacterie was afkomstig van geitenhouderijen en heeft jarenlang mensen die in de buurt kwamen kunnen besmetten, omdat de overheid veel te laat in actie kwam. De Partij voor de Dieren roept de regering op niet diezelfde fout te maken en nu maatregelen te nemen. “Wij willen dat de regering het probleem bij de bron aanpakt door het aantal geiten dat in Nederland wordt gefokt, gebruikt en gedood snel omlaag te brengen", zegt Van Esch. "Nog altijd is er geen landelijke stop op de groei van de geitenhouderij ingesteld. Hierdoor is het aantal geiten sinds de Q-koortsepidemie enorm toegenomen: van 396.725 in 2012 naar maar liefst in 614.645 in 2019. Hier moet een einde aan komen, niet alleen voor gezondheid van omwonenden, maar ook om het immense dierenleed te beperken.” De Partij voor de Dieren wil ook dat omwonenden informatie krijgen over de locaties van de geitenhouderijen. Momenteel weigert de overheid die informatie vrij te geven, waardoor mensen niet op de hoogte zijn van de risico’s die zij lopen. “Zolang de overheid het probleem niet bij de bron aanpakt, moet die informatie gedeeld worden zodat mensen zelfstandig kunnen besluiten of zij dichtbij een geitenhouderij willen wonen of het besluit van de lokale overheid om een geitenhouderij bij hun woonplaats toe te staan, willen aanvechten”, aldus Van Esch. Lees hier de hele bijdrage.

Is de eliminatiestrategie niet het beste op lange termijn?

SP SP Nederland 16-05-2020 11:16

Maar het is ook heel kwalijk dat het kabinet hier zo ingewikkeld en onduidelijk over doet. Het plan van de GGD laat de mogelijke dubbele pet van het kabinet zien: in woord zegt men ‘het vuurtje uit te willen trappen als het oplaait’, maar in daad lijkt daarvoor weinig doortastend te worden opgetreden.

Zo blijkt uit het plan dat wanneer iemand besmet blijkt met corona er niet voor wordt gekozen om direct alle mensen die in aanraking met deze persoon zijn geweest en mogelijk ook zijn besmet te bellen. De meesten zullen een brief krijgen. Los van dat het bericht later aankomt dan met een telefoontje (en we daarmee een groter risico lopen dat de besmetting voort gaat, zeker als je weet dat al twee dagen voor je klachten krijgt je anderen al kunt besmetten), is de impact ook veel kleiner. De boodschap zal, als je in aanraking bent geweest met iemand met corona en mogelijk besmet bent ook niet zijn: u moet nu twee weken in isolatie. Dit is in veel andere landen wel het geval. Maar bij ons lijken in plaats daarvan adviezen te worden gegeven. Het is verstandig als u zoveel mogelijk thuis blijft. Maar dit is natuurlijk niet voor iedereen even gemakkelijk. Wat te denken van die kapper die net blij was dat de zaak weer open kon? Of die vele eenpersoonshuishoudens die Nederland kent en voor wie twee weken isolatie geen fijn vooruitzicht is.

Juist als je écht in wilt zetten op het elimineren van het coronavirus, dan moet er ingezet worden op niet alleen een heel snel contact, maar ook op een intensieve begeleiding en ondersteuning. Het plan leert ons dat de Nederlandse GGD daar vijf uur per positief getest persoon voor uittrekt. Dit lijkt veel minder dan in andere landen waar men meer tijd uittrekt voor een goede begeleiding van mensen.

Dit alles zou erop kunnen duiden dat het kabinet nog steeds op twee gedachten hinkt en niet volledig voor de strategie van het elimineren van het virus wil gaan, maar toch ook nog steeds hoopt op de groepsimmuniteit. Het zou ook verklaren waarom de minister-president er in het laatste Kamerdebat zo onduidelijk over bleef.

Maar wie betaalt daar eigenlijk de prijs voor? Het coronavirus raakt ons allemaal wordt vaak gezegd. En dat klopt. Maar de gevolgen zijn niet voor iedereen gelijk. De mensen in de cruciale beroepen lopen elke dag tijdens hun werk in het verpleeghuis, in de winkel of in de bus veel meer risico om besmet te worden dan de mensen die veilig thuis ‘zoomend’ en ‘skypend’ op de laptop hun werk kunnen doen.

Maar ook economisch: als we er nu niet voor kiezen en in slagen om het coronavirus dusdanig te elimineren dat onze economie snel weer verder open kan, dan betekent dat nog veel langer een 1,5 meter samenleving met een gemankeerde economie. Dat betekent dat nog meer mensen in de problemen zullen komen. Het zijn de vele mensen met de onzekere contracten, de vaak noodgedwongen zzp’ers, kleine zelfstandigen en uitzendkrachten die hier de hoogste prijs voor zullen betalen. Maar ook huurders die hun huren nog verder zien stijgen en ouderen die gekort dreigen te worden op hun pensioen.

De coronacrisis raakt ons allemaal. Maar de omstandigheden waarin mensen leven, zijn zeer bepalend voor je mogelijkheden hoe je door deze crisis kunt komen. Nu is het moment om te kiezen hoe we dat zo rechtvaardig en effectief mogelijk doen.

Geen tabak meer in supermarkten en tankstations

ChristenUnie ChristenUnie CDA Nederland 20-02-2020 13:31

Door Carla Dik-Faber op 20 februari 2020 om 14:18

Geen tabak meer in supermarkten en tankstations

Jaarlijks zijn er 19.000 doden als gevolg van tabaksverslaving. Toch krijgen Nederlanders vandaag de dag nog op duizenden plekken tabak aangeboden. Dat is niet uit te leggen als we toe willen naar een rookvrije generatie. Daarom roepen ChristenUnie en CDA vandaag de regering op om het aantal verkooppunten van tabaksproducten snel af te bouwen.

In het Preventieakkoord hebben we al afgesproken om roken steeds verder te ontmoedigen. Tabak is echter op nog op heel veel plekken te koop. Als we willen dat onze kinderen en jongeren vrij van verslavingen kunnen opgroeien, moeten we sneller stappen zetten. Om die reden vraag ik samen met het CDA de regering om in gesprek te gaan met supermarkten en tankstations om tot een snelle afbouw van de verkoop van tabak te komen. Desnoods zullen we met wetgeving komen. Het gaat immers om de gezondheid van onze jongeren.

Kabinet moet doorpakken op drugs, drank en tabak

SGP SGP Nederland 03-09-2019 00:00

Te veel bier drinken, roken, drugsgebruik… SGP-voorman Kees van der Staaij heeft er tabak van. Hij wil dat het kabinet meer werk maakt van het Preventieakkoord. Lees hier zijn bijdrage aan het Kamerdebat.

Als er belangrijke akkoorden gesloten zijn, zoals in de afgelopen periode over het klimaat en pensioen, dan zie je dat er in de Kamer heel snel over gesproken wordt, omdat we het heel belangrijk vinden en het er snel over willen hebben. Wat dat betreft krabbelde ik me wel even achter de oren, toen ik bedacht dat dit Preventieakkoord in november 2018 werd gesloten. Zouden we daaruit kunnen afleiden dat dit onderwerp kennelijk niet zo belangrijk wordt gevonden? Dat zou ik heel jammer vinden. Als we kijken naar de inhoud van wat hier aan de orde is: voorkomen van overgewicht, te veel drinken en roken, dan is dat ongelofelijk belangrijk voor de toekomst van onze samenleving en voor de gezondheid van jongeren en ouderen. Dat we er pas zo laat over spreken, is wat mij betreft zeker niet een signaal dat het niet zo belangrijk is.Hoewel dat eigenlijk ook niet helemaal te rechtvaardigen is — er zijn allerlei redenen voor — probeer ik er toch maar een goede draai aan te geven — het gaat tenslotte ook over drank — door te kijken naar goede wijn. Die moet je soms even laten staan, wil de smaak tot zijn recht komen. Door te laten rijpen komen de subtiele smaak en geur beter tot hun recht. Misschien is dat ook wel zo met het Nationaal Preventieakkoord. Doordat er nog even tijd overheen is gegaan, zien we des te meer wat nodig is en wat er eventueel nog meer nodig is.De stip op de horizon is 2040. In dat jaar zullen de kinderen de geur van tabaksrook niet meer kennen. Tieners vinden het normaal om pas op hun 18de verjaardag een eerste biertje of wijntje te drinken. Het aantal mensen met overgewicht zal zijn gedaald.Nederlanders gaan de komende jaren gezonder leven. Heel veel ambitie zie ik terug in het Preventieakkoord. Laat ik helder zijn: die ambities steunen wij. Preventiebeleid is geen linkse hobby, net zo min als roken, eten en drinken rechtse hobby's zijn. Preventie gaat over gezond verstand, in het belang van ieders gezondheid.Het is duidelijk dat de doelstellingen van het Preventieakkoord geen klein bier zijn. Maar de voorgestelde maatregelen blijven eerlijk gezegd soms wel achter bij wat nodig is om die doelstellingen echt te halen. Ik snap dat er is gekozen voor een breed draagvlak. Daarmee heb je meer kans dat wat je doet het ook echt gaat halen en dat er niet allerlei onderdelen onderuit worden gehaald. Tegelijkertijd voelen we ook wel ongeduld om er nog een schep bovenop te zetten. Alleen op het gebied van roken komt het resultaat in de buurt van wat het kabinet wil, volgens de beoordeling van het RIVM. Bij de maatregelen inzake alcoholgebruik en overgewicht zou eigenlijk meer nodig zijn om echt verandering in gang te zetten.Bij het roken zie je dat tabaksontmoediging volgens wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op substantiële prijsverhoging. Dat is heldere taal. Waarom wordt de accijns op pakjes sigaretten niet nog meer verhoogd in deze kabinetsperiode, om hier ook echt serieuze stappen te zetten?Ik lees ook dat men het aantal verkooppunten voor tabak wil verminderen. Ook hier een adder onder het gras: er vindt in deze kabinetsperiode slechts onderzoek plaats hoe dit in de toekomst beperkt kan worden. Zouden er niet nog dit jaar mogelijkheden uitgewerkt kunnen worden om het aantal verkooppunten serieus te verminderen? Dat kan onderdeel zijn van die strategie die het RIVM voorstelt.Dan alcohol. Het kabinet wil volgens het regeerakkoord bij het preventiebeleid inzetten op effectieve maatregelen. Ik zie goede dingen, bijvoorbeeld dat bij happy hours de verkoop van alcohol voor stuntprijzen wordt verboden. Heel goed. Bepaalde maatregelen waarvan we inmiddels weten dat ze wel effectief zijn, worden echter niet genomen: verdere inperking van alcoholreclame, minimumprijzen voor alcohol, harde lokale afspraken om de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop te handhaven. Vaak komt dan voorbij dat we dit gaan onderzoeken.Ik pleit vanavond voor alle mogelijkheden om nog versnelling te krijgen en actie te ondernemen. Rond het onderzoek naar alcoholreclame voor het volgende zomerreces af. Vraag de onderzoekers concrete maatregelen voor te stellen om de alcoholmarketing terug te dringen. Voer zo mogelijk minimumprijzen voor alcoholverkoop in. Zorg voor het einde van dit jaar voor een handhavingsprotocol Drank- en Horecawet. Stel gemeenten en de horeca in staat bindende afspraken te maken over handhaving van de leeftijdsgrens. Graag een reactie op die suggesties.Tot slot. Een aantal keren komt het gebruik van drugs aan de orde in de alcoholparagraaf. In de afgelopen weken werd nog eens duidelijk dat we echt een groot probleem met drugs hebben. Drugsgebruik is niet normaal, stelt het Preventieakkoord. Ik sluit me graag aan bij al diegenen die vanavond hebben bepleit om ook nog verdere maatregelen te nemen om die normalisering van drugs tegen te gaan. In dat opzicht vind ik het wel een beetje jammer dat het kabinet juist ook weer met proeven komt om wietteelt en wietgebruik te legaliseren. Er worden althans experimenten toegestaan waardoor het toch allemaal weer eigenlijk verruimd wordt en waarmee het signaal wordt afgegeven dat er met die drugs toch niet zo veel aan de hand is. Zou het eigenlijk niet juist nodig zijn om weer nieuwe stappen te zetten en dat hele experiment maar even te laten zitten, in het licht van alles wat in de afgelopen periode naar voren is gekomen over de schadelijkheid van drugsgebruik? Ik hoor heel graag ook op dit punt een reactie van de staatssecretaris.

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.