Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

386 documenten

Armoede valt in Nederland af te ...

SP SP Nederland 06-08-2019 15:57

Armoede valt in Nederland af te lezen aan iemand zijn gebit, zegt Dokters van de Wereld. Een half miljoen mensen in Nederland kan de tandarts niet betalen, en dat heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Dit mogen we niet accepteren! Meer weten? 👇 https://www.sp.nl/column/lilian-marijnissen/2018/in-8-minuten-4-jaar-eerder-dood

Het ziekenhuis ís al van iedereen

SP SP Nederland 06-08-2019 14:23

Op 25 juni 2019 kopte het Brabants Dagblad dat iedereen in de regio van ziekenhuis Bernhoven via obligaties nu ‘een stukje Bernhoven’ kan kopen. Daarmee omzeilt Bernhoven op een slimme manier het verbod op winstuitkering door ziekenhuizen. Maar is het uitgeven van obligaties door ziekenhuizen wel in het belang van de gemeenschap?

Recent kondigde de regering aan dat het wetsvoorstel om winstuitkering door ziekenhuizen mogelijk te maken – sinds 2014 houdt de Eerste Kamer dit tegen - voorlopig weer de ijskast in gaat. Het toestaan van dividenduitkering kan namelijk, zo stelt de Minister, “negatieve effecten hebben voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.” Het aanhouden van deze wet is een geweldige overwinning voor artsen en patiënten die samen met de SP voorop gaan in de strijd om de winstuitkeringen uit de ziekenhuiszorg te houden. We hebben immers allemaal, met de tragische gevallen van het Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen voor ogen, gezien wat winstbejag kan betekenen voor het voortbestaan van ziekenhuizen die van cruciaal belang zijn voor de gemeenschap.

Tussenstap

Het is dan ook extra pijnlijk om te zien hoe ziekenhuis Bernhoven bijna triomfantelijk stappen zet in de richting van winstuitkering. In 2017 zette het zijn rechtsvorm al om van een stichting in een bv. En nu gaat het ziekenhuis - na dit al voor het personeel te hebben gedaan - obligaties uitgeven aan iedereen die geïnteresseerd is. Enige voorwaarde is dat kopers in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis gevestigd zijn.

Met een chique Engelse term noemt directeur Geert van den Enden dit een ‘community hospital’, een gemeenschapsziekenhuis. Maar is het uitgeven van obligaties wel in het belang van de gemeenschap? Bernhoven sorteert namelijk voor op winstuitkeringen. De directeur windt er geen doekjes om dat dat het uiteindelijke doel is en dat bij het uitblijven van de nodige wetgeving de obligaties een tussenstap zijn. Dat het hier om participatie zou gaan is dan ook gewoon niet waar. Met het verkopen van obligaties wordt het verbod op winstuitkering weliswaar niet overtreden, maar wel op een slimme manier omzeild. Een obligatie is immers niet hetzelfde als een aandeel. Bernhoven heeft hier een handige maas in de wet te pakken. Je hebt geen bezit, maar deelt wel in het rendement. Je ontvangt geen winstuitkering of dividend, maar verdient eraan in de vorm van een percentage dat over jouw lening wordt uitgekeerd. Dus alsnog wordt er door individuen geprofiteerd van de inkomsten van het ziekenhuis. Een rendement van 4% gedurende 9 jaar is niet niks, kijk maar eens naar de huidige rente op je spaarrekening. En het ziekenhuis laat ook weten dat de deur open staat voor grote professionele beleggers die geen binding hebben met het ziekenhuis. Dat heeft niets te maken met een gemeenschapsziekenhuis. Zo wordt het paard van Troje binnen gehaald waarbij het rendementsdenken en verdienen prioriteiten worden in het ziekenhuis.

Begrijpelijk

Van winstuitkeringen weten we dat het negatief uitwerkt op de zorg. Zo’n prikkel tot omzetverhoging kan leiden tot uitvoeren van niet medisch noodzakelijke behandelingen én het afstoten van niet-rendabele wél nodige behandelingen. En bezuinigen op de arbeidsvoorwaarden, dan wel afstoten van personeel. Investerende opa’s en oma’s die het belang van het ziekenhuis voor hun kleinkinderen inzien wordt er niet bij verteld dat het kroost van hun kinderen als het zo doorgaat straks wellicht voor een groot gedeelte van de zorg niet meer bij Bernhoven terecht kan.

Dat Bernhoven op zoek is naar vormen van financiering is uiteraard begrijpelijk. Vooral de hoge kapitaallasten van ziekenhuizen vormen een risico sinds vastgoed niet meer collectief gefinancierd wordt. Ziekenhuizen moeten zelf financiering aantrekken en hun enorme leningen terugbetalen aan de bank. Deze privatisering van vastgoed heeft een prikkel gecreëerd om omzet en inkomsten te verhogen. Doet een ziekenhuis dat niet en het heeft wel hoge schulden, dan kan het direct in de problemen komen. In plaats van private investeringen na te jagen, is het verstandiger weer een collectieve borging van het vastgoed in te voeren.

Pleiten

Door middel van obligaties wordt het ziekenhuis een beetje van iedereen, zo betoogt Bernhoven. Maar het ziekenhuis ís al van iedereen. We betalen immers allemaal zorgpremie en belastingen. Bovendien is de ‘iedereen’ waar het in de obligatieverkoop om gaat een beperkt iedereen, namelijk van mensen die zich het kunnen veroorloven minimaal 500 euro uit te geven aan een obligatie. Bernhoven doet er beter aan niet privaat kapitaal na te jagen maar te pleiten voor deprivatisering van het vastgoed. Het geld in de zorg hoort niet weg te vloeien naar winsten van beleggers of private personen. Het moet geïnvesteerd worden in goede zorg. Dan heeft de gemeenschap winst!

Dit artikel is op 6 augustus verschenen in het Brabants Dagblad

Jong en al volop actief als ...

CDA CDA Nederland 05-08-2019 13:31

Jong en al volop actief als politicus of bestuurder? Maak de komende weken kennis met de jonge gezichten van #TeamCDA! Vandaag: Ralph Diederen (29), wethouder in Beek. https://www.cda.nl/index.php?id=190431

‪Yesssss, wát een Pride! 🌈 ...

PvdA PvdA VVD D66 CDA Nederland 03-08-2019 14:08

‪Yesssss, wát een Pride! 🌈 ♥️‬ ‪Samen met D66, CDA, VVD en SP stonden we op onze eerste gezamenlijke boot! Unity for the Community, omdat LHBTQIA+ rechten partijen overstijgen!

Maak er iets moois van vandaag! ...

VVD VVD Nederland 03-08-2019 06:03

Maak er iets moois van vandaag! 🏳️‍🌈 Trouwens. Voor de duidelijkheid. 👇

Vóór de homo-emancipatie! Dus tégen identity politics!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 02-08-2019 14:25

Over de hele linie zien we het oprukken: identiteitspolitiek. Het idee dus, dat de politiek specifieke groepen mensen moet gaan voortrekken (en daarmee anderen - onvermijdelijk - moet benadelen) omdat zij een bepaalde etnische, seksuele, culturele of religieuze ‘identiteit’ zouden bezitten. Een identiteit die ‘slachtofferschap’ met zich meebrengt. Achterstand. Een buitengewone aanspraak op leed.

Aan de vooravond van deze week, waarin we de homo-emancipatie vieren met een feestelijke parade door de Amsterdamse grachten, leek het ons een uitgelezen moment om - juist in naam van de gelijke rechten voor allen in Nederland - een standpunt in te nemen over zulke ‘identiteitspolitiek’.

Want FVD ziet hierin een grote bedreiging voor onze vrije, open, pluriforme samenleving. Ja, zelfs een bedreiging voor de emancipatie - of dat nu gaat om groepen immigranten, om vrouwen, om jongeren en ouderen of om LHBTI’s. Want je reduceert mensen niet alleen tot slachtoffer, maar ook tot representant van hun veronderstelde identiteit. Je benadrukt de zaken waarin we van elkaar verschillen. In de plaats van datgene wat we met elkaar gemeen hebben- namelijk het lidmaatschap van de Nederlandse natie en de gedeelde waarden die daaraan ten grondslag liggen - komt datgene waarin we onherroepelijk van elkaar verschillen. En waarin, erger nog, de ene groep verantwoordelijk zou zijn voor de (al dan niet in een ver verleden gelegen) “onderdrukking” van de andere groep.

Allemaal heel ongezellig en onverkwikkelijk.

Wij willen dat in Nederland iedere staatsburger gelijke rechten heeft. Dat mensen op individuele kwaliteiten worden beoordeeld - niet op groepskenmerken. Dat we niemand a priori zien als hulpbehoevend of achtergesteld. Maar óók dat we niemand afremmen in het persoonlijk succes dat hij of zij zou kunnen bereiken omdat ‘ie zich reeds in een bevoorrechte omgeving bevindt.

We willen niet dat we de overheid gaan zien als Grote Gelijkmaker die al-dan-niet ingebeeld ‘slachtofferschap’ moet gaan compenseren of middels quota volledig evenwichtige vertegenwoordiging in alle maatschappelijke gremia moet afdwingen. Juist omdat we willen ‘verbinden’, zoals dat in linkse kringen wordt genoemd. Omdat we geloven in de eenheid van de Nederlandse natie en de neutraliteit van de staat ten opzichte van al die eigenschappen die in artikel 1 van de Grondwet worden genoemd: ras, geslacht, geloof, seksuele geaardheid... Forum voor Democratie staat dus pal voor de fundamentele gelijkheid van alle Nederlanders. Daarom hebben we ook de Wet Bescherming Nederlandse Waarden opgesteld. We zien veel liever een overheid die dáárvoor opkomt dan met convenanten en subsidiestromen steeds weer nieuwe groepen een steuntje in de rug probeert te geven - en daarmee andere groepen achterstelt en op hún beurt aanleiding geeft speciale behandeling te eisen.

Derhalve steunen wij geen multiculturele projecten, komen er geen subsidies voor organisaties die een bijzondere “identiteit” vertegenwoordigen, zijn we tegen allerlei verplichte diversiteitsquota en tekenen we bijvoorbeeld geen speciale LHBTI-convenanten. Wat ons betreft is iedereen écht gelijk.

Paul Cliteur is fractievoorzitter van FVD in de Eerste Kamer. Annabel Nanninga is fractievoorzitter van FVD in Amsterdam. Wouter Weyers is fractievoorzitter van FVD in de provincie Utrecht.

Lees ook het uitgebreide artikel dat Paul Cliteur vandaag op THE POST ONLINE heeft gepubliceerd: Tegen de identiteitspolitiek: ‘Identiteitspolitiek is racistisch, narcistisch en verdeelt de samenleving’.

Happy Pride!!! Vier jij deze week ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 02-08-2019 13:55

Happy Pride!!! Vier jij deze week ook dat je mag zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt? Dat iedereen recht heeft op een leven vrij van angst en discriminatie? De Partij voor de Dieren gaat zij-aan-zij in de strijd voor de roze idealen! ❤️🌈 #PrideAmsterdam #PlanGay #PlanB #PrideWalk #lhbti #beproud

De afgelopen jaren is de zorg in ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 02-08-2019 07:47

De afgelopen jaren is de zorg in Nederland fors duurder geworden. Eigen risico en eigen bijdragen zijn flink gestegen en voor steeds meer mensen vormen deze kosten een belemmering om naar de dokter te gaan. #FVD wil: verlaging eigen risico, terugdringen bureaucratie en vrije artsenkeuze. Al onze standpunten over de zorg zijn te lezen op onze site via: http://bit.ly/FVD-Zorg Steun ons: https://fvd.nl/word-lid

Stop beïnvloeding van artsen door de farmaceutische industrie

SP SP Nederland 30-07-2019 10:34

Artsen en zorginstellingen worden voor steeds hogere bedragen gesponsord door de farmaceutische en medische-hulpmiddelen-industrie. Het gaat om tientallen miljoenen per jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Transparatieregister Zorg. SP-Kamerlid Henk van Gerven wil dat het Transparatieregister verplicht wordt. Ook pleit hij ervoor dat de ondergrens van het register heroverwogen wordt en lagere bedragen er ook in opgenomen worden.

'Als patiënt verdien je het om een medicijn, implantaat of behandeling te krijgen omdat je het nodig hebt uit gezondheidsoverwegingen. Het mag niet zo zijn dat je een bepaald medicijn krijgt omdat de arts dan een grotere kans heeft terug te komen voor een lezing bij een bevriende fabrikant.' aldus Van Gerven.

Gunstbetoon (oneigenlijke beïnvloeding van artsen door de industrie) is bij wet verboden, maar er bestaan allerlei uitzonderingen. De SP pleit al jaren voor het schrappen van die uitzonderingen. Afgelopen maart werd dit voorstel nog door de coalitie weggestemd in de Tweede Kamer. Van Gerven noemt de gepubliceerde cijfers 'het topje van de ijsberg'. Waarschijnlijk liggen de werkelijke bedragen nog veel hoger, maar sommige medici ondertekenen geheimhoudingsclausules en doen geen melding van het geld dat zij ontvangen van fabrikanten.