Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

423 documenten

Bescherm vrouwen die gestalkt worden

PvdA PvdA Nederland 09-10-2019 14:36

Door Attje Kuiken op 9 oktober 2019 Delen  

Op 18 december werd de 16-jarige scholiere Humeyra vermoord. Op klaarlichte dag op haar schoolplein in Rotterdam. Een schokkende moord. En vandaag bleek uit onderzoek dat die moord voorkomen had kunnen worden. Het is een harde en tegelijk ontzettend verdrietige conclusie.

Een op de vijf vrouwen krijgt ooit te maken met stalking.

Voor de familie is dat moeilijk te verteren. Ik wil hen ten eerste veel sterkte wensen in deze moeilijke tijd. Maar hoe treurig ook: Humerya is niet de eerste en helaas ook niet de laatste die gestalkt en bedreigd werd door haar ex. Een op de vijf vrouwen krijgt ooit te maken met stalking.

Het gevoel dat je niet meer veilig over straat kan beperkt je vrijheid.

En dat is voor al die vrouwen bijzonder ingrijpend. Het gevoel dat je niet meer veilig over straat kan beperkt je vrijheid. In je eigen hoofd ben je altijd gegijzeld door je ex. Dan wil je dat gesteund wordt. Dat gebiedsverboden gehandhaafd worden. Dat de politie, OM en de bevoegde instanties er alles aan doen om je te beschermen.

De veiligheid van de vrouw moet voorop staan.

We moeten ervoor zorgen dat het niet opnieuw zo mis kan gaan. Bij stalken en bedreiging moet de eerste prioriteit altijd zijn de vrouw te beschermen. In deze zaak is er teveel afgewacht en weggekeken. Niemand had de duidelijke regie. De minister moet nu maatregelen nemen om het niet alleen op papier, maar ook in de praktijk te verbeteren. De veiligheid van de vrouw moet voorop staan.

Tweede Kamerlid

Denkend aan Ella

PvdA PvdA Nederland 09-10-2019 10:44

Ella Vogelaar is niet meer onder ons.  We zijn verslagen door het onverwachte bericht van haar overlijden.

Veel beelden komen bij me op, denkend aan Ella. Allemaal beelden van een zeer levendige, goedlachse vrouw. Als klein meisje opgegroeid in Sint Philipsland op het eiland Tholen in een gereformeerde boerenfamilie had ze ook een heel serieuze, strenge kant. Ze zag wat er fout zat in de samenleving en koos consequent de kant van de mensen die aan het kortste eind trekken.

Later ging ze naar de Sociale Academie in Driebergen. Haar loopbaan begon ze als vormingswerker voor werkende jongeren. Ze werd in die periode politiek actief. Eerst bij de CPN, later bij de PvdA. Daarna werd het de vakbeweging. Van 1988  tot 1994 was ze eerste vrouwelijke voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. In die periode heb ik haar goed leren kennen. Ze kwam altijd op voor de kansen van kinderen, voor openbaar onderwijs en voor meer vrouwen in leidinggevende functies. Iedereen was weg van het enthousiasme en de energie waarmee ze haar missie bepleitte. Haar vrolijkheid verborg misschien wel haar grote verontwaardiging en ongeduld over de ongelijke kansen voor mensen die geboren worden in gezinnen waar werkloosheid erfelijk lijkt. Waar geen boeken gelezen worden en een gezonde leefstijl niet mogelijk is.

Haar zorg voor kinderen met een migratieachtergrond in achterstandswijken was oprecht en groot, maar niet groter dan haar betrokkenheid bij de mensen die zich door de komst van grote groepen migranten bedreigd voelen. Ik citeer Ella: “Partijen die zeggen in de liberale, christelijke en socialistische traditie te staan, zijn het aan hun oorsprong verplicht voor de inclusieve variant van bescherming te kiezen. We staan voor de opgave om aan een gedeelde toekomst te bouwen met ruimte voor diversiteit. In een land dat geen loopje neemt met de universele mensenrechten. Inclusiviteit moet niet verward worden met onverschilligheid. Je hoort erbij, maar hufterig en crimineel gedrag tolereren we niet, we respecteren allemaal de democratische waarden van onze samenleving en binnen die kaders accepteren we van elkaar dat we op eigen wijze het leven willen leven.” (NRC, 19 juni 2009).

Als minister voor Wonen, Wijken en Integratie, maar ook eerder als projectleider van de taskforce inburgering heeft ze zich met hart en ziel ingezet voor haar idealen. Een Utrechtse vriendin appte me vanmorgen: “Voor de mensen op Kanaleneiland is dat ze Vogelaarwijk werden een van de beste dingen die ze ooit is overkomen. Eindelijk werd er iets voor de jeugd, voor vrouwen georganiseerd. Dat kun je nu nog merken.”

Ella was een oprechte, bevlogen, hardwerkende sociaaldemocraat. We zijn haar dankbaar en zullen haar niet vergeten.

Dag lieve Ella.

Gerdi Verbeet

500 banen ziekenhuizen Treant moeten behouden blijven

SP SP Nederland 01-10-2019 16:00

De drie ziekenhuizen van de Treant Zorggroep in Drenthe en Groningen hebben medegedeeld dat er 500 banen zullen verdwijnen bij de zorggroep. Een totaal onbegrijpelijk besluit in een tijd van toenemende vergrijzing en grote personeelstekorten in de zorg.

Volgens Treant is deze ontslagronde een logisch gevolg van het dalende aantal patiënten in hun ziekenhuizen. ‘Bizar! Eerst besluit Treant om afdelingen van ziekenhuizen te sluiten, zo is  de acute verloskunde uit Hoogeveen en Stadskanaal verdwenen. Vervolgens constateert men dat het aantal patiënten afneemt. Dit had toch iedereen kunnen verwachten. Helaas zijn 500 medewerkers van de ziekenhuizen hier nu de dupe van’, zegt Henk van Gerven, Tweede Kamerlid van de SP.

Volgens de SP moet de ziekenhuiszorg in Noord-Nederland niet afgebouwd worden maar moeten we daar juist investeren. Zo stellen we voor de acute verloskunde terug te brengen en om in zowel Stadskanaal als Hoogeveen weer een volledig ziekenhuis te realiseren. Met het weer openen van deze belangrijke afdelingen kunnen de banen die nu geschrapt dreigen te worden behouden blijven én blijft voor de inwoners de ziekenhuiszorg dichtbij beschikbaar.

Grote vragen rond uitzichtloos lijden kinderen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 30-09-2019 09:17

Door Carla Dik-Faber op 30 september 2019 om 11:02

Grote vragen rond uitzichtloos lijden kinderen

Het is intens verdrietig als kinderen zo ziek zijn dat ze uitzichtloos lijden. We kunnen dat lijden niet altijd wegnemen en zullen dat ook nooit kunnen. Het is belangrijk dat we dat lijden wel zoveel mogelijk verlichten door goede zorg en aandacht. En in de laatste levensfase de pijn verzachten, bijvoorbeeld door palliatieve sedatie.

Inzetten op palliatieve zorg

Uit het onderzoek blijkt dat ouders te weinig betrokkenheid ervaren bij de zorg in de laatste levensfase. Daarnaast is er nog veel te winnen door de kennis bij artsen en ouders over palliatieve zorg bij kinderen, waaronder palliatieve sedatie, te vergroten, bijvoorbeeld via het onlangs opgerichte Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. De expertise die zij opdoen moet een plek krijgen in de richtlijnen die daarvoor gelden.

Rond het sterfbed van een kind dringen zich grote vragen op. Goed dat Minister De Jonge daarover het gesprek met de artsen aangaat. Wat de ChristenUnie-fractie betreft is een verdere verruiming van de euthanasiewet niet het antwoord. Je kunt van kinderen op deze leeftijd niet vragen om zelf te beslissen over het eigen levenseinde. Maar we zijn hen wel verplicht de beste zorg te verlenen en de pijn zoveel mogelijk te verzachten. Daar moeten we dan ook vol op inzetten.

Zorgt de 'selfiesamenleving' wel genoeg voor ouderen?

SGP SGP Nederland 27-09-2019 00:00

SGP-Kamerlid Chris Stoffer vraagt zich af of de regering niet ten onrechte uitgaat van een samenleving die voor ouderen zorgt. In de praktijk blijken ouderen met het programma 'Langer Thuis' niet altijd de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Lees hier zijn debatbijdrage.

"Ik ben geboren en getogen op de Veluwe. Dwars door de bossen lopen allerlei zandweggetjes. Sommige paden zijn ook met de auto toegankelijk. Maar pas op. Het kan je dan echter zomaar gebeuren, terwijl je om je heen kijkt naar al dat moois, dat je autootje vast dreigt te lopen in grote modderplassen, diepe kuilen of een steeds dichter struikgewas.

Dat beeld kwam in me op bij het lezen van de eerste voortgangsrapportage van Langer Thuis. Het klinkt mooi – zo lang mogelijk thuis in je eigen vertrouwde omgeving. En de minister probeert terecht alles wat goed gaat in de schijnwerpers te zetten. Toch krijgen wij steeds meer signalen van de werkvloer dat ‘langer thuis’ vast dreigt te lopen in een tekort aan thuiszorgmedewerkers, een afnemend aantal mantelzorgers en vrijwilligers, gebrek aan geschikte woonruimte, de vergrijzing, de toenemende complexiteit van de zorgvraag. Hoe lang houdt de minister het autootje nog in de beweging, vraag je je af?

Een voorbeeld. Wij hoorden van een vrijwilligersorganisatie voor palliatieve terminale zorg dat zij regelmatig worden gebeld door een thuiszorgorganisatie die het rooster niet rond krijgt. Of de vrijwilligers even kunnen inspringen. Uiterst ongewenst.

Erkent de minister de urgentie van het tekort aan palliatieve thuiszorg? Heeft hij landelijke cijfers hoe vaak het voorkomt dat zorg niet geleverd kan worden?

Een onderliggend probleem is vaak een gebrek aan samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en zorgaanbieders. Dit werd gisteren nog eens onderstreept in het ontvangen rapport ‘Van thuis naar het verpleeghuis’. Verschillende zorgdomeinen zijn vaak verschillende werelden. Schotten in financiering werken belemmerend. Willen we echt wat veranderen, dan moeten we bereid zijn uit onze systemen te stappen.

Wat doet de minister om ervoor te zorgen dat een integrale benadering in alle gemeenten leidend wordt? Hoe stimuleert de minister het gebruik van de handreiking voor ‘Kwetsbare ouderen thuis’?

Langer thuis wonen is meer dan een actieprogramma. Het is vooral een opdracht aan onze samenleving. De vraag is of die samenleving zich dat voldoende realiseert. We zien dat het aantal mantelzorgers en vrijwilligers afneemt. Door vergrijzing, maar ook doordat we arbeidsparticipatie enorm belangrijk vinden. Dit schuurt met de wens van de regering dat mantelzorgers een significant deel van de zorg en ondersteuning thuis over moeten nemen. Beide doelstellingen kunnen je slechts beperkt realiseren. In onze selfiesamenleving is de maatschappelijke betrokkenheid misschien niet overal zo sterk als je zou willen.

Erkent de minister dat dit de achilleshiel van Langer Thuis is? Hoe voorkomen we dat initiatieven rondom mantelzorgers sneuvelen nu de druk op gemeentelijke begroting toeneemt? Is de minister bereid om te kijken of hij respijtzorg steviger kan verankeren in gemeentelijk beleid?

Kabinet moet eigen onderzoek eenverdieners nu serieus nemen

SGP SGP Nederland 27-09-2019 00:00

Vrijdag is het onderzoek naar de marginale druk in het belastingstelsel naar de Kamer gestuurd. SGP-Kamerlid Chris Stoffer vroeg vorig jaar in het eenverdienersdebat om dit onderzoek. De motie kreeg toen brede steun.

Chris Stoffer in een eerste reactie: “Het onderzoek bevestigt nog eens dat de belastingkloof tussen eenverdieners en tweeverdieners enorm is. Het huidige stelsel benadeelt eenverdieners, maar ook alleenstaanden, enorm ten opzichte van tweeverdieners. Eénverdieners betalen soms tot wel zes keer zoveel belasting over eenzelfde inkomen als tweeverdieners. Het is de SGP een doorn in het oog dat het kabinet niets doet om die onrechtvaardige kloof te verkleinen. Sterker nog: tweeverdieners gaan er volgens de miljoenennota opnieuw meer in koopkracht op vooruit dan eenverdieners.”

De motie-Stoffer vroeg ook om de beleidsopties in kaart te brengen om het verschil te verkleinen. “In het onderzoek staan zeven opties die ik heel aandachtig ga bekijken. De mogelijkheden om wat aan de kloof te doen, zijn er. Ik hoop dat het kabinet haar eigen onderzoek serieus neemt en nu ook de wil krijgt om dit onrecht aan te pakken. Daar wil ik bij het begrotingsdebat en ook daarna op terug blijven komen!”

De marginale druk geeft weer hoeveel belasting je moet betalen als je een euro meer verdient. Voor eenverdieners ligt dat (bij een inkomen tussen 25.000 en 37.000) rond de 65%. Dat betekent dat je van elke euro meer, slechts 35 cent overhoudt! Bij tweeverdieners is deze marginale druk beduidend lager.

Eerste reactie PVV-fractie op Rapport commissie Remkes

PVV PVV GroenLinks VVD Partij voor de Vrijheid Nederland 25-09-2019 17:49

De PVV-fractie vindt het onbegrijpelijk dat de commissie Remkes niet heeft geadviseerd om met noodwetgeving te komen om de doorgeslagen stikstofregels te versoepelen.

PVV-fractievoorzitter Wilders: “In plaats van met noodwetgeving te komen adviseert Remkes nu om de veehouderij te saneren, de maximumsnelheid op wegen te verlagen en het onmogelijk te maken om normaal te bouwen. Nederland wordt verder op slot gezet terwijl we al het braafste jongetje van de klas zijn in de EU. Als Rutte deze adviezen opvolgt kan de VVD net zo goed fuseren met Groen Links en laat hij de hardwerkende burgers en ondernemers opnieuw keihard in de steek”.

Pak zorgcowboys aan

SP SP Nederland 25-09-2019 12:08

Weer blijkt uit onderzoek dat zorginstellingen hoge winsten maken en dat geld voor zorg niet naar zorg gaat. Zeker 85 zorginstellingen hebben in 2018 verdacht hoge winsten behaald, winsten die oplopen tot soms wel 50%. 'Terwijl veel gemeenten noodgedwongen moeten bezuinigen op de jeugdzorg en ouderenzorg blijkt dat de top van de zorginstellingen wegloopt met miljoenen winst en dat dit geld niet naar de zorg gaat. Daar is dat geld niet voor bedoeld. Geld voor zorg, moet naar zorg,' zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Uit het onderzoek blijkt dat in vergelijking met jaarverslagen die in 2016 zijn bekeken het aantal instellingen dat meer dan 20% winst maakt is gestegen en dat de winsten hoger zijn. In 2016 werd al geschat dat de overheid 1 miljard euro zou kunnen besparen op een totaalbedrag van 31 miljard dat naar de zorg gaat. 'Dat bedrag moet natuurlijk naar zorg gaan. Daar is het keihard nodig,' zegt Hijink. 'Zorgcowboys die over de ruggen van mensen frauderen en geld verdienen moeten keihard worden aangepakt.'

In tegenstelling tot de visie van de minister vindt Hijink een verbod op winstuitkeringen een broodnodige stap. 'Maar je ziet nu dat er allemaal trucs en constructies worden bedacht om via andere manieren flink te verdienen met zorggeld. Ook hoogleraren zijn het ermee eens: zorg is geen markt. Als we het zorgsysteem niet veranderen dat blijft het zo dat de zorg gebruikt wordt om geld mee te verdienen en om te concurreren. De zorg moet weer voorop staan.'

De SP heeft voorstellen ingediend om winstuitkering in de zorg te verbieden, om te zorgen dat onderaannemers niet via schimmige constructies en bv's geld uit de zorg kunnen wegtrekken en om te voorkomen dat de Wet Normering Topinkomens kan worden omzeild.

Voor alle werkers in de zorg

PvdA PvdA Nederland 25-09-2019 10:56

Door John Kerstens op 25 september 2019 Delen  

Onze zorgprofessionals dreigen kopje onder te gaan. Aan een fors tekort aan collega’s. Aan een daardoor steeds hoger wordende werkdruk. En aan een lawine aan ‘paarse krokodillen’ die over hen wordt uitgestort.

Terwijl in ons land een zorginfarct dreigt, plakt het kabinet slechts een pleister.

En daar hebben we àllemaal last van. Cliënten en patiënten voorop. Maar terwijl in ons land een zorginfarct dreigt, plakt het kabinet slechts een pleister. Op het verkeerde been. Sinds minister De Jonge met veel bombarie zijn actieplan ‘werken in de zorg’ (z’n zoveelste actieplan) heeft gepresenteerd, vertrekken meer mensen dan ooit tevoren. Zijn er meer vacatures dan ooit tevoren. Sinds-ie heeft beloofd om het aantal regels en regeltjes terug te brengen, zijn het er alleen maar nòg meer geworden. En minister Bruins? Die presteerde het om met een voorstel te komen (Big2) dat nòg meer mensen de sector uitjaagt. Door ze te schofferen en hun ervaring bij het grofvuil te zetten.

Wat mensen in de zorg nodig hebben, zijn geen halfbakken plannen. Maar méér ruimte en tijd om hun werk beter te kunnen doen.

Wat mensen in de zorg nodig hebben, zijn geen halfbakken plannen. Maar méér ruimte en tijd om hun werk beter te kunnen doen. En méér waardering, ook in hun portemonnee. Dat moet. En het kan. Want tot nu toe worden elk jaar miljarden vanuit de zorg teruggestort in de schatkist. Een verkeerde keuze.

Daarom hield Lodewijk Asscher na Prinsjesdag een stevig pleidooi voor al die harde werkers in de zorg. Voor meer salaris en minder werkdruk. Want dat verdienen ze!

Tweede Kamerlid

Reactie op Troonrede: kabinet pakt fundamentele problemen in de samenleving niet aan

SP SP Nederland 17-09-2019 13:05

Dit kabinet slaat de plank mis nu de economische groei zo groot is, maar veel mensen hun eerlijke deel niet krijgen. De winsten en uitkeringen aan aandeelhouders zijn gigantisch, maar de lonen van mensen stijgen nauwelijks. Hierover hebben we helaas niets gehoord in de Troonrede. Dit terwijl de kosten voor de boodschappen, huur, energie, zorg en kinderopvang wel zijn gestegen. Dat is niet rechtvaardig.

Afgelopen jaar ging half Nederland, ondanks de mooie beloften van het kabinet, er niet op vooruit. Daar komt bij dat ook in de samenleving de nood op veel plekken hoog is. Gezinnen die jeugdzorg nodig hebben staan maandenlang op een wachtlijst, een betaalbaar huis vinden is vrijwel onmogelijk, studenten moeten zich in torenhoge schulden steken om te kunnen studeren, het lerarentekort zorgt voor overvolle klassen en onze politieagenten hebben dringend meer collega’s nodig.

Dit kabinet pakt deze fundamentele problemen in de samenleving niet aan. Sterker nog, dit kabinet maakt de problemen groter door de ongelijkheid verder op te drijven. Hoe meer je hebt, hoe meer je erop vooruit gaat. De laagste inkomens krijgen er het minst bij. De hoogste inkomens het meest. Voor gepensioneerden komen daar ook nog de dreigende kortingen van de pensioenen bij. Als eerste stap zou het minimumloon verhoogd moeten worden. De hoogte van het minimumloon wordt door de politiek vastgesteld en een hoger minimumloon heeft een stuwend effect op de rest van de lonen. Daarnaast moeten de salarissen van de mensen die werken in de zorg, het onderwijs en bij de politie omhoog.

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!