Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

651 documenten

Maak einde aan goklobby, veroorzaker van ellende

SP SP Nederland 23-03-2024 07:13

Dit kan niet wachten. Iedere dag gaan er jonge mensen kapot. Vrijwel ieder voorstel dat nu wordt gedaan moet worden bevochten, niets gaat vanzelf. Er zijn altijd allerlei redenen om het niet te doen. Of is de goklobby gewoon té machtig? Onze Kamervragen over het openbaar maken van de contacten tussen ministerie en goklobby zijn nu al maanden niet beantwoord, omdat het zo gigantisch veel werk was dit document op te stellen. Dat zegt genoeg.

Aan ideeën en voorstellen om de boel te repareren geen gebrek. Het reclameverbod moet verder worden uitgebreid. Met speellimieten moet haast worden gemaakt. Er moet een koppeling komen met het BKR en banken moeten een grotere verantwoordelijkheid krijgen om opvallende verliezen te voorkomen. De Kansspelautoriteit moet meer bevoegdheden krijgen. Er moet een afdwingbare richtlijn komen voor de zorgplicht op het gebied van verslavingspreventie, opgesteld door onafhankelijke deskundigen. Wie zich daar niet aan houdt, krijgt eerst een forse boete, bij recidive wordt de vergunning van het gokbedrijf ingetrokken.

Wat ons betreft is het einde verhaal voor gokbedrijven zonder moraal. Tenslotte moet er een verbod komen op lobbyactiviteiten van gokbedrijven. De gokwet is willens en wetens te ruim gemaakt. Dat moet gerepareerd worden, vanaf nu staan de belangen van de samenleving centraal. We gaan luisteren naar de spelers, naar (ex-)verslaafden, naar de zorgsector en deskundigen. Niet langer naar de lobby. Die is al te goed gehoord in het verleden.

Daardoor zitten we nu met grote ellende, de geest is nauwelijks nog in de fles te krijgen. Maar dat moet wel en daar moet alles nu op gericht zijn. Daarbij kunnen we de goklobby missen als kiespijn.

ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker en SP-Kamerlid Michiel van Nispen

Dit opiniestuk verscheen op 23-03-2024 ook in het Algemeen Dagblad

Word nu lid van het WhatsApp-kanaal van de SP

SP SP Nederland 11-03-2024 09:50

Contrôle des cookies avec les paramètres de navigateur

Votre navigateur ou votre dispositif peut offrir des paramètres afin que vous puissiez choisir l’installation de cookies de navigateur ou leur suppression.

Ces contrôles varient selon le navigateur et les fabricants peuvent modifier les paramètres mis à disposition et leur mode de fonctionnement à tout moment.

Les liens suivants vous en disent davantage sur les contrôles offerts par les navigateurs les plus répandus.

Certaines fonctionnalités des produits WhatsApp pourraient être inopérantes si vous avez désactivé les cookies de navigateur.

Google Chrome

Internet Explorer

Firefox

Safari

Safari mobile

Opera

Regering: stop met wegkijken van de oorlog in Gaza en kom op voor het internationaal recht

SP SP Nederland 19-01-2024 15:20

Op dit moment zijn er ruim 23.000 mensen door Israël gedood in de Gazastrook, waarvan bijna de helft kinderen. Er zijn 2,3 miljoen mensen op de vlucht. Elke dag verliezen meer dan 10 kinderen in Gaza een of beide benen, vaak door amputaties zonder verdoving. Als niet door kogels of bommen sterven kinderen nu door ziekte en honger. Nederland moet zich nu inzetten voor een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren en een corridor voor humanitaire hulp opzetten. Een betere inzet van onze schepen of vliegtuigen is op dit moment niet te bedenken. Geen bommen, maar brood, en wel nu meteen, betogen Jimmy Dijk en Sarah Dobbe van de SP.

Wat is het internationaal recht waard voor de Nederlandse regering als wordt weggekeken van oorlogsmisdaden? De gruwelijkheden op 7 oktober die zijn begaan door Hamas met de afschuwelijke aanval op Israëlische burgers zijn oorlogsmisdaden. Er waren extreem gewelddadige verkrachtingen en afschuwelijk seksueel geweld. Premier Rutte veroordeelde vrijwel direct de aanval van Hamas. Deze duidelijke en stellige reactie is terecht.

De maanden daarna werd zijn houding, en die van de Nederlandse regering, met de dag beschamender. Tweemaal onthield Nederland zich van stemming in de Verenigde Naties toen om een staakt-het-vuren en het vrijlaten van alle gijzelaars werd gevraagd. Landen zoals Frankrijk, Spanje en Ierland spreken zich wel duidelijk uit.

We mogen nooit wegkijken van oorlogsmisdaden. Maar dat doet de Nederlandse regering wel. Een aantal keer heeft de regering geld voor humanitaire hulp toegezegd. Maar het zijn loze beloften omdat bekend is dat humanitaire hulp de Gazastrook nog steeds nauwelijks en veel te weinig inkomt door de aanhoudende Israëlische blokkade. Intussen levert Nederland wel F-35 onderdelen aan het Israëlische leger. Deze jachtvliegtuigen worden inzet voor het platbombarderen van complete woonwijken, van ziekenhuizen en scholen. Het is goed dat het Internationaal Gerechtshof gaat onderzoeken of hier sprake is van genocide. Als genocide dreigt is het ook onze morele plicht om ons hierover uit te spreken. De Gazastrook is afgesloten van water, elektriciteit en voedsel. Honger wordt als wapen ingezet.

De Nederlandse regering moet zich nu ook inzetten voor een permanent staakt-het-vuren en het vrijlaten van alle gijzelaars.

We kunnen en mogen niet langer wachten. De Nederlandse regering moet zich keihard gaan inzetten voor directe humanitaire hulp, door samen met de internationale gemeenschap de levering van hulpgoederen af te dwingen. Zolang Israël hulp via land blijft blokkeren zou Nederland zich moeten inzetten voor hulp via een luchtbrug of via schepen. Frankrijk en Jordanië hebben laten zien dat het kan door samen 7 ton aan hulpgoederen via de lucht in Gaza te droppen voor burgers en hulpverleners.

De Nederlandse regering moet zich nu ook inzetten voor een permanent staakt-het-vuren en het vrijlaten van alle gijzelaars. Doorgaan met geweld zal alleen maar meer onschuldige slachtoffers tot gevolg hebben, de honger en nood vergroten, de voedingsbodem voor een nieuwe generatie Hamas-aanhangers doen toenemen en verdere escalatie van conflicten in het Midden-Oosten veroorzaken.

Er zal gewerkt moeten worden aan een structurele oplossing van het conflict in Israël/Palestina en een einde aan de bezetting en het dagelijks geweld in de bezette gebieden. Dat begint met de erkenning van een Palestijnse staat, die automatisch voortvloeit uit een tweestaten-oplossing waarbij het bestaansrecht van beide staten wordt erkend. Voor organisaties die Israël niet erkennen, zoals Hamas, is dan ook geen plaats.

Daarna kan de Nederlandse regering haar rol als voorvechter van internationaal recht herstellen door zich hard te maken voor het uitgebreid onderzoeken van oorlogsmisdaden. We mogen geen straffeloosheid accepteren.

Volgens de VN woont op dit moment 80 procent van de hongerlijdende wereldbevolking in Gaza. Bommen worden op dit moment makkelijker gegooid dan voedsel. Nederland moet andere en betere keuzes maken.

Maak zorg inclusiever

D66 D66 Nederland 28-09-2023 04:00

Fonda dient vandaag een initiatiefnota in met voorstellen om de zorg inclusiever te maken. Want terwijl we in de zorg vaak dezelfde procedures volgen, veranderen we zelf in rap tempo. Op het gebied van gender en seksuele gerichtheid wordt de diversiteit zichtbaarder. Maar omdat zorgmodellen en onderzoeken vaak het mannelijk lichaam als uitgangspunt nemen, blijven sommige medische klachten bij vrouwen onverklaard. Dat creëert een ongelijkheid.

Daarnaast vergrijst de samenleving in rap tempo en zijn er veel culturele verschillen. Onderzoek toont aan dat dementie vaker onopgemerkt blijft bij ouderen met een migratieachtergrond, waardoor zij zich eerder melden op de spoedeisende hulp. Mensen die door een hersenziekte terugvallen op hun moedertaal gaan door deze taalbarrière soms niet naar de dokter, of moeten juist vaker op consult komen om een duidelijke diagnose te krijgen. Dit alles duwt de zorgkosten omhoog, terwijl het juist belangrijk is om het zorgstelsel betaalbaar te houden.

SP laat programma niet doorrekenen door CPB: We hebben ideeënstrijd nodig, geen boekhoudersdebat

SP SP Nederland 09-08-2023 19:44

Marijnissen: ‘Alle voorstellen die meer mensen stimuleren of dwingen om meer te gaan werken, werken positief uit in de doorrekeningen. Het tegenovergestelde is ook waar. De pensioenleeftijd verlagen is bijvoorbeeld desastreus in de CPB-modellen. Met deze modellen was kinderarbeid nooit verboden, de 8-urige werkdag nooit ingevoerd, waren sociale zekerheidsvoorzieningen nooit ingesteld en was er nooit een AOW gekomen. Die modellen belemmeren dus een goed politiek debat over dit soort ideeën.’

Marijnissen hekelt hoe het CPB bijvoorbeeld kostenbesparingen in zorg door het stoppen met de het marktdenken en het eigen risico uit de zorg weegt: ‘Wij willen een ander zorgsysteem zonder concurrentie en besparen daardoor een hoop geld door onder andere minder bureaucratie. Maar dit past niet in een CPB-model. We willen af van het eigen risico maar dit wordt door het CPB gezien als ‘kosten’ terwijl het op lange termijn juist kan besparen. In de discussie over de bezuinigingen op de GGZ stelde het CPB dat de bezuinigingen geld op zouden leveren. Maar later bleek dat de kosten tóch veel hoger waren door bijvoorbeeld overlast en duurdere zorg op andere plekken. Het is niet alsof dat niet gezegd werd destijds, het paste simpelweg niet in de modellen.’

Het CPB rekent ook geen zaken door die nu in strijd zijn met EU-wetten. Maar in de praktijk blijkt telkens dat die ingewikkelde set aan verdragen, verordeningen en richtlijnen kunnen veranderen onder druk. Ook rekent het CPB alleen door wat de overheid eigenhandig kan regelen in een kabinetstermijn. Voorstellen die medewerking van private organisaties vragen en complex zijn, worden vaak niet of beperkt meegenomen. Marijnissen: ‘Het CPB beperkt met de modellen de creativiteit en dwingt te denken binnen het huidige falende systeem. Op deze manier gaan we de echte problemen in de samenleving niet oplossen.’

Het kabinet valt. Wij staan op voor Nederland

SP SP Nederland 07-07-2023 22:27

Het kabinet Rutte 4 is opgestapt. Dat is goed nieuws voor Nederland! Dit kabinet heeft meer problemen gecreëerd dan opgelost. Het is tijd voor een andere, eerlijke politiek die wel wat doet aan de hoge kosten, de woningnood en de tekorten in de zorg. Wij zijn klaar voor nieuwe verkiezingen, maar daar hebben we u voor nodig.

Rutte 3 moest opstappen omdat zij de levens van mensen getroffen in het toeslagenschandaal heeft verwoest. Daarna gingen dezelfde partijen, met dezelfde ideeën en dezelfde mensen, gewoon door in Rutte 4. Maar ze kunnen niet de problemen oplossen waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Dat is wel gebleken. Daarom moeten er snel nieuwe verkiezingen komen. Dit is onze kans om te kiezen voor een ander Nederland.

Wij zijn er klaar voor. Op zondag 17 september trappen wij onze verkiezingscampagne af in Den Haag en staan we op voor Nederland. Een Nederland met goede zorg, betaalbare woningen en een overheid die er voor mensen is. Een Nederland zonder Rutte.

Red onze ziekenhuizen

SP SP Nederland 01-07-2023 05:21

In Den Haag hoor je politici volop zeggen hoe belangrijk voorzieningen ‘in de regio’ zijn. Maar als belangrijke basisvoorzieningen - zoals een ziekenhuis - uit een regio verdwijnen, weigeren diezelfde politici in te grijpen. In Zutphen en Zoetermeer wordt het ziekenhuis uitgekleed, in Friesland verdwijnen er twee ziekenhuizen en ook in de rest van het land dreigen (delen van) ziekenhuizen te verdwijnen. Zorgminister Kuipers wil nog verder ‘centraliseren’. Een foute manier van denken: schaalvergroting lost problemen niet op, maar maakt het juist slechter en duurder. Met een verbod op het sluiten van (delen) van ziekenhuizen, het stoppen met het marktdenken en inwoners en personeel meer zeggenschap geven, versterken we onze ziekenhuiszorg in plaats van deze uit te kleden.

Sinds enkele weken is in Zutphen de afdeling acute verloskunde gesloten en de spoedeisende hulp dreigt te worden uitgekleed. Na vele acties kwamen personeel en patiënten daarom vorige week met een bus naar het ziekenhuisdebat in de Tweede Kamer om minister Kuipers aan de tand te voelen. Hoewel Kuipers de sluiting wijt aan het personeelstekort, stelde ziekenhuisbaas Pier Eringa dat een ziekenhuis nu eenmaal ‘rendement’ moet maken en ‘concurrentievoordeel’ moet hebben. Terecht haalde hij hiermee de woede van vele Zutphenaren op de hals. Want zodra Eringa klaar is in Zutphen, laat hij zorgverleners en inwoners achter met een uitgekleed ziekenhuis. Een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van sluiting – zoals een aangenomen SP-voorstel stelt - kwam er nooit in Zutphen, de minister weigert voorlopig dit onderzoek uit te voeren.

Sterker nog: als het aan de minister ligt worden in navolging van Zutphen nog veel meer afdelingen spoedzorg en acute verloskunde gesloten. Het personeel is er immers niet. Alle spoedzorg afdelingen openhouden, zou volgens hem leiden tot ‘schijnveiligheid’. Dit is een rampzalig plan. Iedereen begrijpt dat zeer complexe zorg niet in alle ziekenhuizen geboden kan worden. Maar dicht bij huis kunnen bevallen, een spoedeisende hulp in de buurt en naasten in het ziekenhuis kunnen bezoeken – dat is geen luxe, maar noodzaak. Het ziekenhuis is een basisvoorziening.

Het kabinet kiest een foute aanpak voor een zelfgecreëerd probleem. Eerst is de zorg jarenlang overgelaten aan de markt en op afstand geplaatst van de politiek. Ziekenhuizen moesten vooral concurreren, in plaats van samenwerken. Niet zorgverleners en inwoners, maar ziekenhuisbestuurders, zorgverzekeraars en banken beslissen over de toekomst van een ziekenhuis. De spoedzorg stroomde over door opeenvolgende bezuinigingen in de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg. Al voor corona sloten spoedposten in ziekenhuizen tijdelijk de deuren, vanwege de grote drukte. Nu vervolgens zorgverleners de zorg massaal verlaten vanwege de hoge werkdruk, enorme bureaucratie en slechte waardering, kiest de minister voor meer afbraak. Het gevolg? Méér mensen die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. En juist méér zorgverleners die de zorg verlaten omdat ze hun werk simpelweg niet meer kunnen doen.

We moeten nu ingrijpen. Stel daarom direct een verbod in op het sluiten van (delen van) ziekenhuizen, pak de verspilling in de zorg aan en investeer in de ziekenhuiszorg. Geef zorgverleners en inwoners zeggenschap over hun eigen (streek)ziekenhuis. Goede ziekenhuiszorg is bij mensen in betere en veiligere handen dan bij zorgverzekeraars, ziekenhuisbestuurders en neoliberale ministers.

Een versie van dit opiniestuk is op 1 juli 2023 verschenen in het Algemeen Dagblad.

In actie voor onze ziekenhuizen

SP SP Nederland 22-06-2023 10:32

‘Red onze ziekenhuizen’. Met die leus voerden vandaag patiënten, zorgverleners en omwonenden actie bij de Tweede Kamer. Actievoerders uit Zutphen overhandigden een boek met verhalen aan de aanwezige Kamerleden en Minister Kuipers, met daarin hun hartenkreten en verhalen over wat het ziekenhuis dichtbij voor hen betekent. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de ziekenhuiszorg en de publieke tribune zit vol.

Gezamenlijk front tegen agressie en geweld

D66 D66 Nederland 16-06-2023 06:47

Ondertekenaars van het manifest stellen dat het hoognodig is dat de stille meerderheid zich luid laat horen tegen de verharding in de samenleving. Ook roepen de ondertekenaars werkgevers op aangifte namens hun medewerkers te doen, als mensen die behoefte hebben. Zo is het geen individueel probleem, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast willen ondertekenaars dat het kabinet een samenwerkingsverband opricht waar werknemers én werkgevers terecht kunnen voor advies, hulp bij aangiften en weerbaarheidstrainingen kunnen krijgen voor alle beroepen met een publieke taak.

Kom naar het PrinsjesdagProtest op 17 september!

SP SP Nederland 09-06-2023 15:29

Op de zondag voor Prinsjesdag, als het kabinet Rutte/Kaag haar plannen presenteert, komen wij op voor Nederland.

Onder dit kabinet zijn onze kosten alleen maar gestegen, terwijl grote bedrijven woekerwinsten maken. Steeds meer mensen kunnen de kosten voor het dagelijks leven niet meer betalen. Niet alleen de boodschappen, maar ook de zorg, energie, wonen en OV zijn veel duurder geworden. Onze lonen blijven achter en onze pensioenen onzeker gemaakt.

Onze samenleving en voorzieningen zijn door de politiek van Rutte jarenlang afgebroken. Het is genoeg geweest. Nederland kan zoveel beter als we opkomen voor onszelf en elkaar. Voor onze zorg, natuur en volkshuisvesting.

Wanneer: 17 september, 13.00 uur

Waar: Den Haag (precieze locatie volgt)