Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

641 documenten

Kom naar het PrinsjesdagProtest op 16 september!

SP SP Nederland 09-06-2023 15:29

Op de zaterdag voor Prinsjesdag, als het kabinet Rutte/Kaag haar plannen presenteert, komen wij op voor Nederland.

Onder dit kabinet zijn onze kosten alleen maar gestegen, terwijl grote bedrijven woekerwinsten maken. Steeds meer mensen kunnen de kosten voor het dagelijks leven niet meer betalen. Niet alleen de boodschappen, maar ook de zorg, energie, wonen en OV zijn veel duurder geworden. Onze lonen blijven achter en onze pensioenen onzeker gemaakt.

Onze samenleving en voorzieningen zijn door de politiek van Rutte jarenlang afgebroken. Het is genoeg geweest. Nederland kan zoveel beter als we opkomen voor onszelf en elkaar. Voor onze zorg, natuur en volkshuisvesting.

Wanneer: 16 september, 13.00 uur

Waar: Den Haag (precieze locatie volgt)

Groningers boven gas

ChristenUnie ChristenUnie CDA Nederland 07-06-2023 20:15

Door Mirjam Bikker op 7 juni 2023 om 21:33

Bijdrage tweede termijn Mirjam Bikker aan het debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Groningen

Ik denk dat we allemaal terugkijken op een intens debat, ook de mensen die al naar huis zijn en nog een lange reis voor de boeg hebben en misschien wel het allermeest voor de mensen die thuis in Groningen zaten en waarvan ik weet dat sommigen niet durfden te kijken omdat het al te vaak is mis gegaan.

En juist daarom vind ik het zo belangrijk dat we dit dikke rapport waarin de parlementaire enquêtecommissie, over 60 jaar gaswinning beleid en de gevolgen daarvan hier bespreken. Dat het erkenning is van de miskenning die jarenlang ervaren is in Groningen. Dat is voor mij ook een belangrijk eerste aspect in de bijdrage van mijn eerste termijn, na het lezen van het rapport en de bezoeken in Groningen, de contacten tot gisteravond aan toe.

Het tweede is of het kabinet zijn antwoord recht kan doen aan het perspectief wat Groningen keihard nodig heeft. Zowel qua schade en herstel, qua versterking en toekomstperspectief. Ik wil de bewindspersonen danken voor de beantwoording, voor de verheldering. En juist ook op de punten van de complexe schade, van de funderingen van de gevallen waar we telkens opnieuw zien hoe ingewikkeld het is. De mestkelders, de monumenten, mkb. Dat we daar gaan zorgen dat het beter gaat. En tegelijkertijd, in alle bescheidenheid, dat voel ik helemaal mee, dat we ook kijken ten aanzien van de grens van 40 duizend, kan dat nog net ietsje beter? Ik heb de motie meegetekend die collega Vedder van CDA straks zal indienen.

Derde punt is natuurlijk hoe wij dit rapport wegen, ook als fractie. En dat valt me zwaar. Het valt me zwaar omdat zestig jaar gasbeleid mij als inwoner van Gouda veel heeft gebracht. Ik kan zo naar het ziekenhuis, ik kan genieten van een verzorgingsstaat op heel veel punten, en dat is mede te danken aan de gaswinning waardoor anderen dik in de knel zitten. En ik als inwoner van de randstad op dit moment, maar ook toen ik op de Veluwe woonde, heb dat niet doorgehad. En daar baal ik ontzettend van want dat kan ik ook niet wegnemen. Het enige wat we kunnen doen is ons stikkende best doen om juist te zorgen dat als we de hersteloperatie, als we dit plan inzetten, dat we dat elke dag waarmaken.

En dan snap ik dat er op dit moment bij heel veel Groningers geen vertrouwen is. Maar dan spreek ik het committent uit dat ik me wel elke dag zal inzetten vanuit mijn positie om het iedere dag weer waar te maken. Dat we jullie zie staan, dat we de problemen te lijf gaan.

Als ik dan terugblik op die 60 jaar gasbeleid dan zijn er een aantal kernmomenten waarvan ik de minister-president heb gevraagd, reflecteer daar nou eens op. En we hadden daar een intens gesprek over. Maar ik heb ook geproefd - het duurde even maar het was er - de boosheid, de schaamte die er over het geheel is. En dat gaat dan over verschillende tijden en verschillende momenten. En voor mij is het belangrijkste moment daar waar het geld tekens opnieuw ging boven gezondheid en boven veiligheid. Ik wil dat het geborgd wordt op het ministerie dat dat niet meer kan gebeuren. Daar heb ik een motie over.

Ik wil ook op deze plek uitspreken dat wij allen, dat gaat breder dan het kabinet, het niet goed hebben gedaan.

onstaterende dat het rapport ‘Groningers boven gas’ concludeert dat 60 jaar aardgaswinning de belangen van Groningers structureel zijn genegeerd,

constaterende dat dit ongekende systeemfalen, van zowel publieke als private partijen die hun plichten hebben verzaakt, er toe heeft geleid dat er te laat is geluisterd naar de Groningers, hun gezondheid en veiligheid te lang is genegeerd en geld dominant was bij besluiten over gaswinning,

overwegende dat het rapport ook vaststelt dat op diverse belangrijke momenten de Tweede Kamer onvolledig of onjuist is geïnformeerd, waardoor ze haar controlerende functie niet goed heeft kunnen uitoefenen,

van mening dat deze uitkomsten van 60 jaar gasbeleid door de verschillende opeenvolgende kabinetten en goedgekeurd door de leden van de Staten-Generaal zeer te betreuren en af te keuren zijn,

spreekt uit dat de veiligheid en gezondheid van inwoners bij alle staatsdeelnemingen, publiek-private samenwerkingen en optreden van de Rijksoverheid zelf voorop moeten staan, en dat Groningers zich daar nu al elke dag verzekerd van moeten weten,

verzoekt de regering daartoe alles in het werk te stellen,

Nieuwe wet Loontransparantie ondertekend

D66 D66 Nederland 10-05-2023 17:22

De nieuwe wet is hard nodig omdat de aanhoudende genderloonkloof in Europa gemiddeld blijft hangen op 13%. Zonder nieuwe bindende maatregelen wordt deze kloof pas in 2086 gecorrigeerd. Met deze nieuwe wet hebben alle werknemers het recht op informatie. Dat betekent dat werknemers informatie mogen opvragen bij hun werkgever over het gemiddelde salarisniveau van hun functie, en uitleg over de bepaling. Kandidaten in de laatste fase van sollicitatierondes krijgen deze informatie ook. Werkgevers mogen geen clausules over geheimhouding van salaris in contracten opnemen, en je mag ook niet meer worden gevraagd naar je vorige salaris. Aanvullend wordt er bij vacatureteksten en functietitels goed gekeken of deze neutraal worden opgeschreven om het sollicitatieproces zo inclusief mogelijk in te richten. De bewijslast ligt voortaan ook bij de werkgevers, en niet meer bij de werknemer.

4 mei

PVV PVV Nederland 04-05-2023 07:24

4 mei.

Vandaag herdenken we al onze helden!

Met zeer veel respect. En om 20.00 uur met twee minuten stilte.

Het echte debat

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 12-03-2023 13:29

Geen tweestrijd maar één-tweetje. Linksom of Rechtsom is geen tweestrijd maar een één-tweetje tussen de ‘linkse wolk’ en Mark Rutte. Groen Links en PvdA helpen Rutte aan een meerderheid in de Eerste Kamer om onze pensioenen nog onzekerder te maken.

Rutte en de PvdA stonden eerder aan de basis van het toeslagenschandaal, het sluiten van de verzorgingshuizen en het verhogen van de AOW-leeftijd.

Voorkom dat de linkse wolk slechte plannen van Rutte door de Eerste Kamer loodst.

Vooruit met de Lelylijn

D66 D66 Nederland 10-03-2023 15:49

Zij kunnen straks uit meer banen kiezen die letterlijk via hun treinstation bereikbaar zullen worden. Voor jongeren worden er meer opleidingen bereisbaar. De Lelylijn – maar ook de Nedersaksenlijn – vergroten dus de mogelijkheden om te werken of te studeren waar je maar wilt, en toch in je eigen provincie te blijven wonen. Ook kunnen bedrijven in de regio groeien door meer personeel en klandizie van buiten de regio aan te trekken. Op die manier versterkt de Lelylijn het economisch potentieel van het noorden en beschermt het lokale gemeenschappen doordat jonge mensen niet hoeven te vertrekken.

Pensioenactie bij Eerste Kamer

SP SP Nederland 21-02-2023 17:07

Samen met mensen uit het hele land en pensioenorganisaties lieten we een krachtig geluid horen voor de Eerste Kamer. Veel mensen maakten hun zorgen en bezwaren kenbaar aan de aanwezige senatoren. Het signaal was duidelijk: deze pensioenwet moet van tafel! We accepteren geen onzeker casinopensioen. Deze foute wet van de coalitiepartijen en PvdA/GroenLinks moet van tafel.

Een dik boekwerk met bezwaren tegen de nieuwe pensioenwet werd aan de voorzitter van de Commissie Sociale Zaken van de Eerste Kamer aangeboden. En een breed netwerk aan pensioenorganisaties zoals Seniorennetwerk Nederland en 5 KBO seniorenorganisaties vertelden op het podium waarom zij tegen deze pensioenwet zijn.

We gaan door. Het is 5 voor 12 maar het is nog niet te laat! Het casinopensioen kan door de Eerste Kamer nog tegengehouden worden. Doe daarom ook mee.

‘In je eentje krijg je niets voor elkaar’

D66 D66 Nederland 26-01-2023 13:11

Waar voorheen gekozen werd voor zogeheten hoofdlijnakkoorden (afspraken over de zorg in één specifieke sector veelal ingegeven door financiële motieven) koos minister Ernst Kuipers juist expliciet voor een andere aanpak. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is een akkoord dat tot stand is gekomen in overleg met patiëntvertegenwoordigers, zorgprofessionals, -aanbieders en -verzekeraars. In plaats van zich te richten op ‘alleen’ wijkverpleging of ziekenhuiszorg, gaat het akkoord over alle (curatieve) zorgsectoren. Want de zorg staat onder druk. Of het nu gaat om toegankelijkheid of kwaliteit, het feit dat samenwerking onvoldoende van de grond komt, de verduurzamingsopgave of om de zorgprofessionals die geconfronteerd worden met een te grote werkdruk. De uitdagingen in de zorg zijn dus veel breder dan één bepaalde sector. Juist daarom werd ook met succes ingezet op deelname van de gemeenten aan het IZA. In het IZA zijn meer dan 400 afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat het niet uitmaakt waar je wieg heeft gestaan of waar je woont: er moet voor iedereen gelijke toegang zijn tot kwalitatief goede zorg. Bijvoorbeeld door afspraken over een wijkgerichte aanpak van gezondheidsproblemen, het afremmen van medicalisering en het optimaal inzetten van de beschikbare capaciteit.

Met de bus naar het Volksprotest

SP SP Nederland 12-01-2023 12:25

Op 11 februari 2023 is het Volksprotest en komen we in actie! Vanuit verschillende plekken rijden gratis bussen naar het Volksprotest op het Beursplein in Amsterdam. Wil je mee met de bus naar het Volksprotest? Hieronder zie je vanuit welke plekken de bussen vertrekken. Als je een mail stuurt naar de plek van waaruit je wilt meerijden dan ontvang je meer informatie en kun je je aanmelden voor de bus.