Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

597 documenten

Ons land moet eerlijker

SP SP Partij voor de Vrijheid PvdA Nederland 18-09-2020 09:43

Er gaat wat gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Afgelopen twee dagen debatteerden we van de ochtend tot de avond in de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet. Het is mij duidelijk: ons land moet eerlijker. En het kan. Een grote SP is nodig om ervoor te zorgen dat het ook echt gaat gebeuren.

“Corona raakt ons allemaal”, sprak de koning op Prinsjesdag. En daar heeft hij gelijk in. Maar zeker niet iedereen even hard. De coronacrisis legt een vergrootglas op de ongelijkheid die we in de samenleving al zagen: een onzeker inkomen, de hoge werkdruk in de zorg, moeite hebben om rond te komen omdat de huur steeds verder stijgt. Deze problemen kenden we al, maar ze zijn door de coronacrisis nog groter geworden.

Vorig jaar hoorden we al dat partijen steeds meer terug kwamen op de gedachte dat het overlaten aan de markt, bijvoorbeeld van onze zorg en woningen, alles beter zou maken. De SP heeft daar nooit in geloofd, maar andere partijen, van de PvdA tot de PVV, hebben Mark Rutte geholpen om dit idee uit te voeren. En nu komen ze daar allemaal van terug. Het lijkt alsof de coronacrisis dat in een stroomversnelling heeft gebracht.

Maar gaat er nu vanzelf wat veranderen? Nee. Dat zullen we samen voor elkaar moeten krijgen.

Het einde van het neoliberalisme is in zicht. Dat is goed nieuws, want daarmee komt er meer ruimte voor onze ideeën, voor een eerlijke samenleving waarin onze zorg gebaseerd is op samenwerking in plaats van concurrentie, waarin een huis is om in te wonen en niet om rijk van te worden, waarin we omkijken naar elkaar, naar onze natuur en milieu en waarin de economie werkt voor iedereen en niet slechts voor een enkeling.

Maar gaat er nu vanzelf wat veranderen? Nee. Dat zullen we samen voor elkaar moeten krijgen. Ondanks de mooie woorden kiest het kabinet er nog steeds voor om weer twee miljard cadeau te doen aan de grote bedrijven in plaats van dat geld te gebruiken voor een eerlijke beloning voor onze zorgverleners. Daarom is een grote SP nodig om ervoor te zorgen dat er niet alleen verandering komt in woorden, maar vooral ook in daden.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Algemene Politieke Beschouwingen 2020 - DAG 2

PVV PVV Nederland 17-09-2020 09:48

Tweede termijn:

Geert Wilders: “De rechtsstaat is failliet en corrupt” Geert Wilders: ‘‘Rutte, de premier van misleiding’’ Geert Wilders: ‘‘We hebben een prachtig land. We hebben geweldige mensen. We hebben alleen een vreselijke premier.’’

Radicale kansengelijkheid mag geen utopisch idee zijn

D66 D66 Nederland 16-09-2020 17:11

Leraren die lesgeven in zulke klassen zijn met zoveel meer bezig dan lesgeven alleen. En zelfs dat is niet genoeg. Want de ongelijkheid gaat door na de schoolbel. Wie geen toegang heeft tot boeken, musea of sport krijgt minder kansen op ontwikkeling.

Dat patroon zet door op de middelbare school, waar op sommige plekken criminaliteit de klas binnendringt. Dat is funest voor kinderen. Want waar messen in de kluisjes liggen worden nog maar nauwelijks boeken opengeslagen. Zo wordt het stapelen van opleiding een uitzondering, maar het stapelen van problemen de norm.

Maar ook na je schooltijd wacht een nieuwe horde. Want meer dan de helft van de Nederlanders wordt gediscrimineerd bij hun sollicitatie, waarvan een fors deel op basis van afkomst.

Nieuwe perspectieven voor Noord-Nederland

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 16-09-2020 15:14

Door Gert-Jan Segers op 16 september 2020 om 17:11

Nieuwe perspectieven voor Noord-Nederland

Decennialang hebben we als land geprofiteerd van de gaswinning in het noorden. Maar nu we de gaskraan (terecht!) dichtdraaien, dreigen de inwoners dreigen bekaaid achter te blijven. Voor hen moeten er nieuwe perspectieven komen en dus vragen we het kabinet om een plan.

Nieuw perspectief is dus nódig, maar ook mógelijk. Als we maar kiezen voor de regio: in ontwikkeling, in geld, in goede zorg.

Ik wil dat het kabinet dat nieuwe perspectief opschrijft in één groot perspectiefplan voor Noord-Nederland. Met dat plan kunnen in potentie honderden miljoenen aan de noordelijke provincies worden toebedeeld om nieuw perspectief te bieden aan een regio die te vaak in de hoek zit waar de klappen vallen.

Het perspectiefplan voor Noord-Nederland moet wat ons betreft ten minste drie onderdelen bevatten. Allereerst moet de provincie Groningen koploper worden in de omslag naar duurzame energie. Nieuwe vormen van energieopwekking zoals groene waterstof bieden kansen voor nieuwe werkgelegenheid, waar vooral Noord-Nederland van moet profiteren. Ik denk dat Noord-Nederland een voorloper kan zijn in de ontwikkeling die we uiteindelijk als heel Nederland doormaken.

Naast de omslag naar duurzame energie moet het geld – in potentie honderden miljoenen – uit het Europese Just Transition Fund met name worden ingezet voor de noordelijke provincies. Met het dichtdraaien van de gaskraan verdwijnen er duizenden banen, maar met de inzet van het geld uit het fonds kunnen er zo’n 16.000 nieuwe banen worden gecreëerd. Dat biedt perspectief.

Tot slot vinden we dat het kabinet niet alleen scheuren in huizen moet herstellen, maar ook scheuren in de samenleving. Er moet een plan komen om de geestelijke verzorging in Noord-Nederland te versterken. We kunnen niet doen alsof er de afgelopen decennia niets gebeurd is. Bij de versterkingsoperatie gaat het erom dat we naast mensen blijven staan en aandacht hebben voor wat mensen nodig hebben. Dat luisterend oor wordt ook geboden door geestelijk verzorgers. Een serieus plan voor geestelijke verzorging is dan heel belangrijk.

Eerder zei ik al eens ‘Groningen first’, maar vandaag zeg ik: ‘make Noord-Nederland great again’.

PVV: Meer geld voor onze eigen mensen

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 15-09-2020 13:14

Geert Wilders: ‘‘Rutte laat mensen al tien jaar lang in de kou staan!’’

Reactie Geert Wilders op de troonrede:

Rutte heeft ons de afgelopen tien jaar niets gebracht.

Onze portemonnee is leeg, onze cultuur is opgegeven en onze oppositieleider is veroordeeld. Elk jaar komt Rutte weer met koopkrachtbeloftes waar niks van terechtkomt, terwijl hij wel tekent voor miljarden naar Zuid-Europa.

De PVV wil onze eigen mensen in ons eigen land direct meer geld in hun portemonnee geven. Een op de drie Nederlanders verwacht hun rekeningen niet meer te kunnen betalen. Door het verlagen van het lage Btw-tarief naar 0 procent, het verlagen van de energierekening met 375 euro per huishouden en het verlagen van de huren geven we Nederlanders in deze moeilijke tijd meer financiële ruimte.

Het roer moet om, Nederlanders moeten weer op 1 komen te staan!

Marijnissen: Rutte-3 uitgeregeerd, samenleving verdient beter

SP SP Nederland 15-09-2020 12:38

Marijnissen: 'We zitten midden in een ongekende crisis, maar dit kabinet durft niet te kiezen voor groepen die dat nu echt nodig hebben. De coronacrisis heeft ons laten zien hoezeer we als samenleving afhankelijk zijn van de mensen in de vitale beroepen. Zij verdienen meer waardering. Het is niet eerlijk dat zorgverleners massaal in actie moeten komen, maar afgescheept worden met een kleine eenmalige bonus en een applaus. Het is niet eerlijk dat je nauwelijks meer een woning kunt vinden, laat staan dat je er een kunt betalen, maar dat dit kabinet alsnog weigert om de huren te bevriezen. Je kunt in deze crisis beter luchtvaartmaatschappij zijn dan verpleegkundige.'

Na grote druk vanuit de samenleving en de SP heeft het kabinet het toch niet aangedurfd om de belastingen op de winsten van grote bedrijven nog verder te verlagen. Marijnissen: 'Maar daarmee zijn we er nog niet. Sterker nog: deze twee miljard euro gaat nu op een andere manier alsnog als een belastingcadeau naar het bedrijfsleven. De winstbelasting is afgelopen jaren al flink gedaald, wij pleiten er daarom voor om de winstbelasting te verhogen naar 30% zodat bedrijven waar het goed mee gaat, hun eerlijke deel bijdragen. Het geld wat dat oplevert, kunnen we nu veel beter gebruiken, bijvoorbeeld voor een beter salaris voor mensen in de zorg.'

Tien jaar Rutte is vooral goed geweest voor het bedrijfsleven.

Al decennia blijft het inkomen van mensen achter bij de groei van de economie. Tien jaar Rutte is vooral goed geweest voor het bedrijfsleven. Het is daarom tijd voor een eerlijke economie die werkt voor iedereen. Marijnissen: 'We zien steeds meer partijen onze analyses overnemen: het neoliberalisme is op zijn retour. Dat is mooi. Wij maken die analyse al jaren en hebben de alternatieven daarom al klaar liggen. Dit kabinet wil echter voort op de oude weg, maar het is tijd voor verandering, voor een eerlijk Nederland.'

Geen wonder dat de GGD het testen niet aankan

SP SP Nederland 15-09-2020 07:38

We zouden maximaal gaan opschalen bij de GGD, zei minister Hugo de Jonge. Maar toen het aantal besmettingen in de regio's Amsterdam en Rotterdam Rijnmond éven opliep, konden de GGD's het bron- en contactonderzoek al niet meer volledig aan. Dit is zeer ernstig, omdat juist het doortastende bron- en contactonderzoek het fundament is van het zoveel als mogelijk indammen van het coronavirus.

Daarna kwam het nieuws dat er 'te veel' getest wordt, wat ook weer leidt tot allerlei capaciteitsproblemen bij de GGD. Het werven van nieuwe collega's voor het bron- en contactonderzoek verloopt chaotisch. Het gaat bij elke GGD anders. Er is geen centrale aansturing.

We kunnen constateren dat de GGD's door jarenlange verwaarlozing niet opgewassen zijn tegen de belangrijke taak die ze nu hebben. Bij een pandemie zoals nu is het zaak dat de nationale overheid verantwoordelijk wordt voor de regie in de taken die de GGD heeft ten aanzien van de bestrijding van corona.

Hoe kan de GGD zolang verwaarloosd zijn? Het begon in de jaren 80, toen gemeenten verantwoordelijk werden voor de GGD. Toen de GGD daar ook nog taken voor het bestrijden van (landelijke) infectieziekten bij kreeg, zonder het benodigde geld, stapelden de problemen zich op.

De publieke gezond­heids­zorg is ten onrechte verwaar­loosd

Omdat gemeenten er vanwege de decentralisaties nog meer taken bij kregen - zonder voldoende extra geld - werd bezuinigen op de GGD een aantrekkelijke optie. We zien nu de gevolgen van dit desastreuze beleid. Er is een groot tekort aan capaciteit. En landelijk weinig zicht op hoe de GGD's ervoor staan. Daarnaast zie je dat nu per regio verschillend beleid gevoerd wordt. Dat betekent een verschillende aanpak voor de teststraten en het bron- en contactonderzoek.

"Er is geld, jullie hebben carte blanche", liet minister Hugo de Jonge de GGD's weten. Maar dat is te gemakkelijk. De remmen gaan niet los bij de GGD, er wordt gewerkt met de handrem erop, gewend als ze zijn aan de jarenlange wens van de gemeenten om de kosten zoveel mogelijk te beheersen.

Maar bij de bestrijding en het indammen van het coronavirus is snel, veel en goed testen van cruciaal belang. En bron- en contactonderzoek volgens de professionele standaarden.

Om dit nu snel te kunnen realiseren moet de landelijke overheid de GGD's, waar het gaat over de bestrijding van het coronavirus, landelijk financieren en aansturen. De publieke gezondheidszorg is ten onterechte verwaarloosd. Voor de lange termijn pleiten wij daarom voor structureel meer investeringen in infectieziektenbestrijding. Want dit mag niet meer gebeuren.

Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter

Henk van Gerven, SP-Kamerlid

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

SP wil centrale landelijke inkoop griepvaccins voor zorgverleners

SP SP Nederland 11-09-2020 14:19

SP-Kamerlid Henk van Gerven en oud-huisarts: 'Voormalig minister Schippers heeft de landelijke inkoop van de griepprik voor zorgverleners weggehaald bij de RIVM en overgeheveld naar de markt. Gezien de dreigende tekorten is het beter dat dit besluit wordt teruggedraaid en het RIVM weer de centrale inkoop van de griepprik voor zorgverleners organiseert om tekorten te voorkomen. Zo hoeven zorgverleners niet op een wachtlijst terecht te komen én hoeven zorgorganisaties niet ieder voor zich de inkoop van het griepvaccin op poten te zetten. Daarnaast is een centrale inkoop natuurlijk veel goedkoper'

Henk van Gerven: 'Het is belangrijk dat alle zorgverleners die een griepprik willen, deze ook kunnen halen. Met een griepprik beschermen ze namelijk zowel zichzelf als hun patiënten. Een voldoende beschikbaarheid van de griepprik is altijd al van belang geweest, maar in tijden van corona is de relevantie extra groot. Er is geen bewijs dat de griepprik de kans op corona verkleint of de klachten vermindert, maar we willen de extra druk op de zorg natuurlijk voorkomen. Het samenvallen van een eventuele tweede coronagolf en een griepgolf kan immers tot een grote druk op de zorg leiden.'

De SP heeft inmiddels staatssecretaris Blokhuis gevraagd dit te regelen.

Laten we omkijken naar mensen die het niet meer zien zitten.

PvdA PvdA Nederland 10-09-2020 09:05

Door Attje Kuiken op 10 september 2020 Delen  

Ieder jaar zijn er tussen de 1500 en 2000 mensen die zich beroven van hun eigen leven. Omdat ze depressief zijn, geen uitweg maar zien, denken dat het de oplossing is. En – verschrikkelijk genoeg – omdat ze niet tijdig de juiste hulp kregen.

Er moet wat gedaan worden aan de wachtlijsten voor hulp in de geestelijke gezondheidszorg.

Op dit moment staan er bijna 90.000 mensen op een wachtlijst voor hulp in de geestelijke gezondheidszorg. Iets waar Charlotte Bouwman – die zelf ook met depressies kampt – telkens weer aandacht voor vraagt met haar initiatief ‘lijm de zorg’. Er moet nu echt wat gedaan worden aan die wachtlijsten. Want voorkomen of snel ingrijpen bij problemen bespaart veel kosten en persoonlijk leed.

Nu tijdens de coronacrisis is dat misschien wel nog belangrijker. Uit onderzoek van onder meer EenVandaag, blijkt dat gevoelens van depressiviteit zijn toegenomen. Een op de drie jongeren voelden zich in de afgelopen twee jaar langere tijd depressief of zijn dat nu nog steeds. Ze ervaren dagelijks ernstige neerslachtigheid en verlies van levenslust. En bijna de helft (45%) heeft zelfmoordgedachten.

Vandaag is het wereld suïcide-preventiedag. Laten we het zwijgen doorbreken.

Vandaag is het wereld suïcide-preventiedag. Een dag waarop we stilstaan bij alle mensen die zijn overleden door zelfmoord. En alle familie, vrienden of collega’s die daardoor ook geraakt zijn. Laten we het zwijgen doorbreken en deze gedachten bespreekbaar maken. En laten we ervoor zorgen dat we omkijken naar mensen die het niet meer zien zitten en hen de hulp bieden die ze nodig hebben.

Denk je zelf ook aan zelfmoord? Zoek hulp in je omgeving of chat of bel 0800-0113 met 113 zelfmoordpreventie.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/zelfmoordpreventie/

https://www.pvda.nl/nieuws/zelfmoordpreventie/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/zelfmoordpreventie/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Voor een hoger minimumloon

PvdA PvdA Nederland 09-09-2020 06:50

Door Gijs van Dijk op 9 september 2020 Delen  

Dat is het verhaal van veel schoonmakers, vakkenvullers en winkelmedewerkers. Zij verdienen vaak het minimumuurloon, net iets meer dan 9 euro. Daar mogen ze vervolgens de huur, de rekeningen en de boodschappen van betalen. En dat terwijl deze crisis nou precies laat zien hoe belangrijk het is dat mensen kunnen voorzien van hun belangrijkste behoeften.

Vandaag dienen we ons wetsvoorstel voor een hoger minimumloon in.

Als je werkt, wil je zeker zijn van een fatsoenlijk inkomen. Een inkomen waarmee je de boodschappen en de huur kunt betalen. Samen met de vakbonden strijden wij voor een hoger minimumloon. Vandaag wordt dan ook ons wetsvoorstel ‘Voor een hoger minimumloon’ in de Tweede Kamer besproken. Met dit wetsvoorstel zetten wij een belangrijke eerste stap naar een hoger leefbaar loon. Zo kunnen we na de verkiezingen aan de slag voor de volgende stap: het minimumloon verder verhogen.

Er werken ongeveer 500.000 mensen in Nederland voor een minimumloon. Met ons voorstel, van een hoger minimumuurloon van 10,77 euro, gaan callcentermedewerkers, schoonmakers, winkelpersoneel en vele anderen er al snel 10% op vooruit. Dat is een euro per uur en een paar tientjes per week. Dat is het verschil tussen een lege portemonnee of een volle boodschappenkar aan het eind van de maand. Het verschil tussen onzekerheid en zekerheid.

Naast een hoger loon zorgt dit voorstel voor betere bescherming van werkenden. Er zijn nu in Nederland verschillende minimumuurlonen. Deze verschillen per sector en zijn afhankelijk van de lengte van de werkweek. Kwaadwillende werkgevers en uitzendbureaus zijn maar al te graag bereid om daarmee te sjoemelen. Daar komt met dit wetsvoorstel een einde aan. Deze zorgt namelijk voor één minimumuurloon voor alle sectoren.

Met dit wetsvoorstel zijn werknemers beter beschermd tegen uitbuiting en onderbetaling.

Door de invoering van één vastgesteld uurloon kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beter handhaven. Ook kan je zelf makkelijk zien of je voldoende loon krijgt. Kortom, het biedt een betere bescherming voor alle werkenden tegen uitbuiting en onderbetaling. Want iedereen heeft het recht op bestaanszekerheid.

Wil je weten hoe jij er met ons voorstel op vooruit gaat? Hieronder een handig overzicht:

https://www.pvda.nl/nieuws/hoger-minimumloon/

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/hoger-minimumloon/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/hoger-minimumloon/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp