Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

577 documenten

Laat dit virus ons niet verdelen, maar laat dit virus ons verenigen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 12-08-2020 11:48

Door Carla Dik-Faber op 12 augustus 2020 om 13:41

Laat dit virus ons niet verdelen, maar laat dit virus ons verenigen

Afgelopen weekend konden we via sociale media kennis maken met Linda, nét 50, die uitgezaaide kanker heeft. En met David, 20 jaar, die werd geboren met een hersenbeschadiging, dyspraktisch en licht verstandelijk beperkt is. Of met Jan en Hermien, 91 en 92 jaar, die in een verpleeghuis wonen maar nog genieten van de kinderen en kleinkinderen, en van elkaar.

Ik weet zeker dat we allemaal mensen kennen in onze eigen omgeving die tot een risicogroep behoren. Zij zijn geen dor hout, maar onze dierbaren. Mensen waarvan we houden en die we niet willen missen. Bovendien weten we inmiddels dat gezonde mensen ook heel nare gevolgen kunnen ondervinden van een besmetting.

Laten we alsjeblieft

de maatregelen in acht nemen. Niet alleen voor onszelf, maar ook of juist voor een ander. Laat dit virus ons niet verdelen, maar laat dit virus ons verenigen.

Vandaag wil ik extra aandacht vragen voor mensen met een beperking of aandoening. Zij kunnen niet meedoen aan de samenleving, omdat ze simpelweg niet aan de voorschriften kunnen voldoen of bang zijn voor een besmetting. Voor hen was het geen zomer waarin ze konden genieten van wat meer vrijheden. Velen van deze mensen zitten al sinds maart thuis. Ik vraag het kabinet dan ook hoe zij ervoor gaat zorgen dat deze mensen wel kunnen meedoen aan de samenleving? Kunnen specifieke groepen de beschikking krijgen over medische mondmaskers om zichzelf te beschermen?

Het virus is veel eerder opgelaaid dan verwacht. Op een aantal plekken kunnen de GGD-en het bron- en contactonderzoek niet meer adequaat uitvoeren en van steeds meer besmettingen is de bron onbekend. Mensen wachten ook te veel lang met testen bij klachten en de quarantaine wordt lang niet altijd nageleefd. Hoe gaat het kabinet dit aanpakken?

De minister kwam gisteravond laat met een brief over verplichtingen rondom quarantaine. Maar hoe kunnen we goedwillende mensen hierbij helpen? Moet dat niet de eerste vraag zijn? Wil het kabinet via bijvoorbeeld gemeenten of lokale organisaties mensen in quarantaine ondersteunen als dit financieel of praktisch lastig is? En hoe komt de organisatie op orde? Wanneer zijn er voldoende mensen om het bron- en contactonderzoek uit te voeren? Hanteren we hierbij dezelfde norm als Duitsland, 1FTE op 4000 bewoners? Allemaal vragen, maar mijns inziens cruciaal. Omdat dit uiteindelijk bepalend is om het virus onder controle te krijgen en te houden.

Nog een aantal korte vragen.

De studententijd is een belangrijke sociale fase in het leven van veel jongeren. De ChristenUnie wil dat de maatregelen voor studentenverenigingen worden gelijk getrokken met sport- en studieverenigingen. Dat kan volgens ons ook, omdat GGD-en, Veiligheidsregio’s, gemeenten en universiteiten zich goed hierop hebben voorbereid. Ziet het kabinet dat ook zo?

Op Schiphol worden mensen indringend opgeroepen zich te laten testen en in quarantaine te gaan als ze uit een risicogebied komen. Het is goed dat hier minder vrijblijvendheid komt. Alle reizigers uit risicogebieden zouden moeten worden aangesproken, met een indringende oproep tot testen en quarantaine. Maar wanneer is het zover? Wat mij verbaast: er komen kennelijk duizenden mensen per dag uit risicogebieden naar ons land. Hoe kan dat en hebben we daarbij zowel de auto-, vlieg- als treinreizigers in het vizier?

Wat gaat het kabinet doen aan ventilatiesystemen op scholen, in verpleeghuizen, horeca, sportscholen etc.? Er is onrust ontstaan of kinderen wel naar school kunnen. Zeker als in het najaar het te koud wordt om ramen en deuren open te zetten, moeten ventilatiesystemen gewoon op orde zijn. Welke ondersteuning krijgen scholen daarbij? En zijn de ventilatiesystemen in vliegtuigen nu echt wel op orde?

Aerogene verspreiding zou volgens het RIVM een beperkte rol spelen bij de verspreiding van het virus. Wordt hier aanvullend onderzoek naar gedaan? Dit blijft maar een discussiepunt in de media, in de samenleving, en ik begrijp die vragen.

Welke afstemming vindt er over en weer plaats in de grensstreken. Mensen die vanuit België op bezoek gaan bij familie in Zeeland of daar werken, moeten twee weken in quarantaine. Is hier geen maatwerk mogelijk?

Dhr. Van Dissel zei gisteren: een infectieziekte is gedrag. En misschien mag ik het onder woorden brengen met de woorden van Jan Hoek, de 94-jarige Rotterdammer: ‘Ik zou tegen iedereen willen zeggen: doe nou toch ‘s effe kalm an’.

Vanuit de subsidiariteitsgedachte wil de ChristenUnie verantwoordelijkheid in de samenleving neerleggen. Dat vraagt ook iets van de samenleving. De risico’s onder ogen te zien, meer denken aan elkaar en aan de toekomst. De urgentie van deze boodschap mag wat de ChristenUnie betreft centraal staan in de persconferenties van dit kabinet.

Eigen verantwoordelijkheid is niet genoeg

SP SP Nederland 07-08-2020 11:29

De helft van de verpleegkundigen is nu niet klaar voor een tweede coronagolf, blijkt vandaag uit onderzoek van Nursing, een vakblad voor verpleegkundigen. Ook zijn veel verpleegkundigen als gevolg van de eerste coronagolf moe, prikkelbaar en gespannen. Dat is super te begrijpen als je weet waar zij midden in de coronacrisis mee te maken hebben gehad.

Hier maak ik me grote zorgen over. Als je deze verhalen hoort, dan moeten we nu toch alles op alles zetten om onze zorgverleners te beschermen? Alles doen om een tweede coronagolf te voorkomen en zorgverleners weer vertrouwen te geven in de toekomst? Maar toch gebeurt dit niet.

Met stijgende verbazing luisterde ik gisteren naar de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge. Natuurlijk heeft iedereen altijd een eigen verantwoordelijkheid om de regels na te leven, en daar mogen we iedereen op wijzen en aanspreken, maar dit liberale kabinet schuift wel heel veel onder ‘eigen verantwoordelijkheid’. Ook is de oproep aan jongeren veel te eenzijdig. Zo vreest de GGD nu al op plekken het bron- en contactonderzoek los te moeten laten omdat men het met de huidige capaciteit niet meer redt. Dan raken we het zicht op het virus (weer) kwijt en zijn we terug bij af. Dan zijn mogelijk weer nieuwe maatregelen nodig. Dat zou slecht zijn voor de gezondheid van mensen en voor de economie.

Volgende week is er in de Tweede Kamer weer een debat. Het kabinet moet nu handelen om erger te voorkomen. Dat betekent: meer en sneller testen. Maar ook: extra capaciteit voor de GGD voor doortastender bron- en contactonderzoek. En de richtlijn aanpassen zodat zorgverleners ook preventief beschermingsmiddelen hebben om veilig te kunnen werken. We weten immers dat je het virus helaas ook zonder zelf klachten te hebben kunt verspreiden. Tot slot zouden mensen veel meer geholpen moeten worden met thuisisolatie. Dit doe je voor de samenleving, dus daar moeten we ons ook samen verantwoordelijk voor voelen.

Zo'n ingrijpende voermaatregel en dan geen onderbouwing!?

SGP SGP Nederland 31-07-2020 00:00

Het ministerie van Landbouw kan bij de rechter geen onderbouwing geven voor de voorgenomen voermaatregel. Dat bleek gisteren tijdens een kortgeding. De SGP stelt daarom Kamervragen.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop reageert verontwaardigd: “Geen onderliggende data beschikbaar? Bij zo'n ingrijpende maatregel, die de sector in het hart raakt? Dat kan toch niet waar zijn? En hoe moet het Planbureau voor de Leefomgeving dan het effect van deze maatregel vergelijken met de voorstellen vanuit de sector zelf?”

Het ministerie wil alsnog met onderbouwing komen en de voermaatregel per 1 september in laten gaan. Bisschop: "Ik denk dat het uiterst onzorgvuldig zou zijn om de maatregel tóch per 1 september dwingend op te leggen. Laat het ministerie eerst maar eens een transparante en verifieerbare doorrekening aanleveren."

Stichting Stikstofclaim (SSC) en Agrifacts (Staf) die het kortgeding hadden aangespannen tegen het ministerie, vinden ook dat de maatregel moet worden uitgesteld.

Schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP) n.a.v. rechterlijke uitspraak inz. voorgenomen veevoermaatregel (ingediend 31 juli 2020):1. Is het u bekend dat de rechter op 30 juli jl. geen uitspraak heeft gedaan in het kort geding dat Stichting Stikstofclaim (SSC) en Agrifacts (Staf) tegen het ministerie van LNV heeft aangespannen inzake de onderbouwing van de voermaatregel (kijk ook hier)?2. Klopt het dat de data die geleid hebben tot de voorliggende maatregel op dit moment niet beschikbaar zijn?3. Realiseert u zich dat de daarop gebaseerde ministeriële regeling tot grote onrust in de agrarische sector heeft geleid?4. Deelt u de mening dat gelet op de wettelijke voorwaarde dat de regeling geen significant negatieve gevolgen mag hebben voor diergezondheid en dierenwelzijn de regeling goed en transparant onderbouwd moet zijn en dat dit nu niet het geval is?5. Hoe waardeert u de analyse van dierenartsen organisatie KNMvD dat ook na nader overleg met uw ministerie en eventuele flexibilisering van de regeling zij constateert dat er sprake blijft van veterinaire risico's? 6. Bent u het met de vragensteller eens dat een dergelijke maatregel verifieerbaar moet zijn, zowel door betrokkenen als belangstellende organisaties? 7. Wat is de oorzaak dat dit in dit geval niet mogelijk blijkt te zijn?8. Welke stappen gaat u ondernemen om verificatie door betrokkenen of andere instanties alsnog mogelijk te maken?9. Bent u bereid om de invoering van de beoogde voermaatregel uit te stellen totdat belanghebbenden de onderliggende data van deze maatregel hebben kunnen verifiëren?10. Bent u bereid om deze vragen, gezien de beoogde ingangstermijn van de betreffende ministeriële regeling, binnen een week te beantwoorden?

Hoe verandert het coronavirus de zorg? De SP wil het graag horen van zorgverleners

SP SP Nederland 13-07-2020 16:04

De coronacrisis verandert de zorg. Meer nog dan voor de crisis bewijzen zorgverleners hun enorme belang voor onze samenleving. Zorgverleners hebben, in alle takken van de zorg en onder vaak zware omstandigheden, zich ingezet om het coronavirus te bestrijden en om de reguliere zorg voor mensen zoveel mogelijk overeind te houden. Daarvoor verdienen zij veel waardering en steun! Maar na het applaus verdienen zorgverleners meer en daarom onderzoekt de SP hoe zorgverleners willen dat de zorg moeten veranderen, nu tijdens de coronacrisis en straks als deze crisis voorbij is.

De SP wil van zorgverleners horen hoe zij het werken tijdens de coronacrisis hebben ervaren, maar ook wat er na de coronacrisis anders moet in de zorg. SP-leider Lilian Marijnissen: ‘Terecht hebben zorgverleners applaus gekregen voor hun keiharde werk tijdens de coronacrisis. Om hun werk goed te blijven doen horen we graag welke kennis en ervaring we moeten behouden en welke protocollen en regels juist geschrapt moeten worden.’

Doe mee en vul de vragenlijst in!

Met een zwaar beroep kan je niet langer wachten…

PvdA PvdA Nederland 13-07-2020 09:45

Door Gijs van Dijk op 13 juli 2020 Delen  

Ze moeten steeds langer doorwerken en vrezen hun pensioen niet in goede gezondheid te halen. Van het kabinet moeten ze nog even geduld hebben. Maar als je op je 15de al begonnen bent met werken, kan je niet langer wachten.

In het pensioenakkoord van juni 2019 is er afgesproken dat mensen drie jaar eerder kunnen stoppen met werken. Er is toen 800 miljoen euro beschikbaar gekomen. En met de uitwerking van het pensioenakkoord is daarbij nog eens 200 miljoen euro bij gekomen. Vakbonden en werkgevers hebben sindsdien niet stilgezeten. Er zijn afspraken gemaakt bij de vleesverwerkende bedrijven, in de bouw en in de thuiszorg om er voor te zorgen dat mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen. Tot zover het goede nieuws.

De afspraken uit het pensioenakkoord blijven voor hen een papieren werkelijkheid.

Want die 1 miljard die nodig is om mensen hun welverdiende pensioen te geven blijft tot 1 juni 2021 stof te vergaren op de plank. Minister Koolmees stelt allerlei onderzoeken en voorwaarden om dit geld te kunnen gebruiken om daadwerkelijk eerder te stoppen met werken. Hierdoor moeten mensen om wie het gaat voorlopig nog doorwerken. De afspraken uit het pensioenakkoord blijven voor hen een papieren werkelijkheid.

https://www.pvda.nl/nieuws/met-een-zwaar-beroep-kan-je-niet-langer-wachten/

Ik denk dan aan Co. Al 40 jaar werkt hij “aan het vlees”. Hij is begonnen voordat je op de brommer mocht. Hard en zwaar werk, waarbij vele collega’s al eerder arbeidsongeschikt raakten. Voor hem – en voor vele anderen – moet er nu eindelijk iets geregeld worden.

Stel het geld dat er is beschikbaar.

Daarom heb ik een duidelijke boodschap voor de minister Koolmees: stel het geld dat er is beschikbaar. Zorg dat mensen zoals Co echt drie jaar eerder met pensioen kunnen. Morgen debatteert de Tweede Kamer hierover. Ik wil dat dit geld vanaf 1 januari 2021 beschikbaar komt, zodat bouwvakkers, politieagenten, verzorgenden en de mensen aan het vlees echt zeker kunnen zijn van een onbezorgde oude dag.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/met-een-zwaar-beroep-kan-je-niet-langer-wachten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/met-een-zwaar-beroep-kan-je-niet-langer-wachten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Nuchter blijven en waakzaam

SGP SGP Nederland 12-07-2020 00:00

De Tweede Kamer onderbrak het zomerreces om opnieuw te spreken over het coronavirus. De aanleiding is dat erbijna dagelijks meer coronagevallen worden gemeld. Het virus leeft op. Reden om als volksvertegenwoordiging met het kabinet te spreken over wat er nu zou moeten gebeuren. Kees van der Staaij pleitte ervoor waakzaam te zijn, maar ook nuchter. 

   

Het virus is helaas niet met de vakantiezon vertrokken. Het laait weer op en stemt tot bezorgdheid. Het is daarom goed dat we er hier vandaag weer over spreken. Trefwoorden, ook in deze fase van de crisis, zijn wat de SGP-fractie betreft: nuchterheid en waakzaamheid. Nuchterheid betekent de feiten onder ogen zien, niet overschatten en niet onderschatten. Maar daar hoort ook alert zijn bij. Het virus dooft niet zomaar uit. We moeten er rekening mee houden dat het steeds weer de kop kan opsteken.

Het eerste punt dat ik vandaag wil maken, is het belang van heldere communicatie. Het is goed dat er onlangs weer een persconferentie werd gegeven. Het opleven van het virus onderstreept ook het belang van een goede wettelijke basis voor maatregelen om het virus in te dammen. Er is deze zomer een wetsvoorstel ingediend waarover veel onduidelijkheid is. Wat staat er nu wel in en wat staat er niet in? Ik wil het kabinet vragen om daar heel actief toelichting op te blijven geven en om te proberen misverstanden daarover weg te nemen. Vanzelfsprekend zullen we daarover later in deze Kamer een debat voeren. Ook de SGP zal uitdrukkelijk toetsen op voldoende rechtsstatelijke en democratische waarborgen. Helderheid in de communicatie is ook nodig ten opzichte van de zorgwerkers die zich afvragen of er wel voldoende wordt gedaan om te voorkomen dat het virus weer de kop opsteekt. Ook met het oog op hen wil ik daar nadrukkelijk voor pleiten.

Een tweede punt dat ik wil maken, is het verrichten van maatwerk. Dat doet recht aan het uitgangspunt dat we vrijheden niet verder en niet langer moeten beperken dan nodig is, zeker als ze diep ingrijpen in de privésfeer. Dat doet ook recht aan het feit dat het virus niet overal in het land in dezelfde mate oplaait. Ik ben me ervan bewust — het is vaker gezegd, ook door mijn fractie — dat maatwerk ook betekent dat je accepteert dat niet altijd overal dezelfde regels gelden en dat niet altijd gelijk duidelijk is wat er nu geldt. We kunnen het niet aan de ene kant hebben over maatwerk en aan de andere kant zeggen dat het lastig is dat er verschillende regels gelden. Het ene kan niet zonder het andere. Daarom ondersteunen we de lijn om meer te kijken naar wat er in bepaalde gebieden anders nodig is dan in andere delen van het land, waar het oplaaien van het virus veel minder aan de orde is. Ik sluit daarmee ook aan bij het punt dat is gemaakt over studentenverenigingen. Er worden nu heel algemene landelijke lijnen getrokken. Moet ook daar niet meer ruimte voor lokaal maatwerk zijn? En kunnen de lijnen voor studie- en sportverenigingen niet verder doorgetrokken worden?

Testen en traceren is hoeksteen van beleid. De bereidheid tot testen, het meewerken aan bron- en contactonderzoek of het in quarantaine gaan, laat helaas soms te wensen over, terwijl het wel een belangrijke pijler van het beleid is. Maar ook voor de SGP-fractie is de vraag wat er nu los van wettelijke dwangmaatregelen wordt ondernomen om het draagvlak te vergroten. Is het risico van de gisteren aangekondigde quarantaineverplichting niet dat dit het draagvlak voor testen verder doet afnemen? Een wettelijke quarantaineplicht voor mensen alleen op basis van een mogelijk nauw contact met mensen die besmet zijn gebleken, is een vergaande maatregel. Ook wat de SGP-fractie gaat het in deze fase te ver om dat met een aanwijzing verder in te zetten. Ik voel me ook goed thuis bij wat collega Klaver daarover zei. Het is echt iets anders of het gaat om mensen die zelf besmet zijn. Ik stel vast dat de brief van gisteren juist gaat over de bredere groep mensen. Ook wat de SGP-fractie betreft gaat dat nu echt te ver.

Cruciaal is ook de snelheid van de uitslag bij testen. Uitslagen laten soms te lang op zich wachten. Wanneer verwacht de minister dat dit overal op orde is?

De scholen gaan weer beginnen. Er bestaat onduidelijkheid over ventilatie-eisen in scholen, in binnenruimtes. Mijn vraag is de volgende, ook omdat je vanuit het onderwijsveld hoort dat er behoefte is aan duidelijkheid. Is het mogelijk om via een handreiking, via een risicotaxatie of op welke manier dan ook meer duidelijkheid te krijgen? Die hebben scholen hard nodig. En wie draait op voor de kosten als er ineens aanvullende ventilatiemaatregelen in wat oudere gebouwen nodig zijn? Heel praktisch.

Tot slot. De nuchterheid gebiedt ook dat we geen overspannen verwachtingen moeten hebben van een perfect vaccin dat alle problemen als sneeuw voor de zon doet verdwijnen. Of er daadwerkelijk op korte termijn een hoogwaardig en effectief vaccin beschikbaar zal komen, is nog maar de vraag. En ik zeg daarom ook in lijn met collega Wilders: zet niet alle kaarten op een vaccin als oplossing, maar kijk ook nadrukkelijk naar behandelmethoden, geneesmiddelen, virusremmers, ook als daar nu misschien onvoldoende geld in geïnvesteerd wordt. Laat daar ook nog meer inspanning voor verricht worden.Coronahulp ontwikkelingslanden mager

SGP SGP Nederland 10-07-2020 00:00

In maart 2020 diende Kees van der Staaij een motie in om juist tijdens de coronacrisis niet te bezuinigen op hulp aan ontwikkelingslanden. Vandaag maakte het kabinet bekend 500 miljoen euro uit te trekken voor coronahulp aan ontwikkelingslanden.

Lees hier de reactie van SGP-Kamerlid Chris Stoffer: "De motie Van der Staaij vroeg erom onze verre naasten in ontwikkelingslanden niet te vergeten in tijden van corona. Het is goed dat de regering nu geld vrijmaakt voor de meest kwetsbare mensen op deze wereld."

"Maar," vervolgt hij, "het is nu wel zaak om erop te letten dat het geld effectief gebruikt gaat worden, de plannen daarvoor heb ik nog niet gezien en dat is de verkeerde volgorde: je moet wat ons betreft eerst plannen maken en dan bepalen hoeveel geld je uitgeeft. Daarnaast vind ik het bedrag van 500 miljoen mager en het wordt deels gefinancierd met geld wat we normaal gesproken pas in de toekomst zouden uitgeven: een sigaar uit eigen doos dus. Het kabinet schiet hiermee nu al een gat in de begroting van het volgende kabinet: dat is niet chique."

SGP mordicus tegen verlaging parkeertarieven Tesla-rijders

SGP SGP Nederland 08-07-2020 00:00

De regering heeft vandaag een wetsvoorstel ingediend om gemeenten ruimte te geven om de parkeertarieven voor elektrische auto’s te verlagen of zelfs gratis te maken. De SGP is hier mordicus op tegen.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer: ‘Het is aan alle kanten een slecht voorstel. Onderzoeken laten zien dat verlaging van de parkeertarieven maar een hele kleine stimulans is voor het kopen van een elektrische auto, laat staan dat het een bijdrage levert aan de lokale luchtkwaliteit. De Raad van State is dan ook uiterst kritisch over het plan van de D66-bewindslieden Van Veldhoven en Ollongren. Bovendien is een grote groep mensen gewoon niet in staat om een Tesla of een andere elektrische auto te kopen. Het eind van het liedje zal zijn dat voor hen de parkteertarieven omhoog gaan en zij het gelag moeten betalen, terwijl verschillende gezinnen al moeilijk rond kunnen komen. Het is oneerlijk en jaagt de tweedeling in de samenleving aan. Het ondermijnt ook het draagvlak voor verduurzaming!’Geert Wilders: 'Ik sta voor de rechter in een politiek proces'

PVV PVV Nederland 07-07-2020 16:32

Geert Wilders: ‘‘Ik sta voor de rechter in een politiek proces. Morgen weer.

De meeste mensen die mij hebben bedreigd lopen nog vrij rond.

Maar niemand, niemand krijgt mij klein. En stoppen zal ik nooit.

Onze vrijheid moet en zal zegevieren!’’

Nee, nee en nog eens nee

PvdA PvdA VVD D66 CDA ChristenUnie Nederland 30-06-2020 14:30

Door John Kerstens op 30 juni 2020 Delen  

De moties gaan over het voorkomen dat zorgverleners eventuele toeslagen voor huur of zorg kwijtraken, doordat ze de afgelopen maanden veel hebben overgewerkt.

Maar ze gaan ook over de zorgen dat mensen in de zorg volgend jaar niet hoeven in te leveren, omdat hun loonsverhogingen lijken op te gaan aan hogere pensioenpremies.

En ze gingen over onze nieuwe poging om extra geld uit te trekken voor betere salarissen voor alle mensen in de zorg.

Vanmiddag stemden we daarover. En wat denk je? CDA, ChristenUnie, D66 en VVD stemden opnieuw tegen. Tegen álle voorstellen.

Opnieuw stemden CDA, CU, D66 en VVD tegen alle moties om zorgverleners beter te belonen.

Dat betekent als het aan regeringspartijen ligt dus dat:

Dat is niet alleen geen boter bij de vis na alle complimenten en het applaus. Het betekent vooral stank voor dank: ‘Bedankt voor jullie inzet, maar al dat harde werken gaat je vooral geld kosten.’

Schandalig, en een klap in het gezicht van alle mensen in de zorg.

Dat moet écht anders!

Schandalig, en een klap in het gezicht van alle mensen in de zorg.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/nee-nee-en-nog-eens-nee/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/nee-nee-en-nog-eens-nee/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp