Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

68 documenten

Vandaag ruimen we op met Groenlinks ...

GroenLinks GroenLinks Raalte 30-06-2019 10:24

Vandaag ruimen we op met Groenlinks Zwolle en DWARS Overijssel #stopmetplastic #zwolle #citycleanup National Geographic City Clean-Up | Zwolle National Geographic

Wat gaat burger (aard)gasloos kosten?

SP SP Raalte 24-05-2019 23:06

De Stentor bericht over plannen voor het (aard)gasvrij maken van Raalte. Te beginnen met de wijk Westdorp. Wat gaat dat betekenen voor de burger?

Voorbij de grens

CDA CDA Raalte 15-05-2019 12:35

Voorbij de grens… Ieder mens kent dat wel. Een grens die de ander overgaat waardoor jouw grens bereikt wordt. Je voelt je getart, opkomende woede, onmacht, een onrechtvaardig gevoel. Het gevoel van “dit is niet eerlijk, dit kan toch niet…” Toen afgelopen maandagmiddag het bericht binnen kwam dat een groep actievoerders een varkensbedrijf was binnen gedrongen en zich in de schuren bewoog, ontstond er ook binnen ons gezin boosheid en onmacht. “Dit hoef je toch niet toe te laten en waarom wordt er niet ingegrepen”. Burgemeester Dadema gaf in zijn speech op 4 mei aan dat je mag zijn wie je wilt zijn, je mag vinden wat je wilt vinden, je mag geloven wat je wilt geloven, je mag liefhebben wie je wilt liefhebben. Daarbij hoort ook het recht tot demonstreren en dat dat soms gevoelig ligt begrijpen we allemaal. Je kunt het daarmee eens zijn of niet maar het is een goed en groot recht in Nederland. De actiegroep ging maandagmiddag echter een grens over. De grens van het boerenbedrijf; de erfgrens, maar ook de persoonlijke grens van dit boerengezin en daarbij ook de grens van vele boerengezinnen. Als we naar de afgelopen jaren kijken heeft de agrarische sector het niet makkelijk gehad. Zij hebben binnen hun vermogen het bedrijf aangepast en proberen naar behoren te ondernemen. Ik hoor het de critici al zeggen / roepen: over mega-stallen, dierwelzijn, de manier waarop het land wordt bewerkt, voedselveiligheid, enz. Er is niet één sector die naast de regel- en wetgeving zo te maken heeft met maatschappelijke meningsvorming en uitingen daarvan. Vind ik ze zielig? Zeker niet! Ik ben trots op onze boeren, die ik vooral vanuit het Sallandse ken. Hardwerkende mensen met een visie, ondernemerschap, hart voor dier en natuur en een wil om het boerenbedrijf zo goed mogelijk voort te zetten. Bedrijven die voldoen aan de in Nederland hoge eisen en normen. Afgelopen maandag is er een grens overgegaan. De grens van het toelaatbare. Of er eerder ingegrepen had moeten worden? Ik ken de precieze feiten niet. Maar dat je op deze manier een verkeerd signaal afgeeft, lijkt mij duidelijk. Gelukkig ben ik niet de enige die ervaart dat hier een grens is overgegaan. Er wordt veel over gesproken en dat is de manier waarop we dat in Nederland doen; met elkaar in gesprek!

Kr8vanraalteMet wat voor problemen ...

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk Raalte 25-04-2019 07:42

Aan Tafel!

CDA CDA Raalte 15-04-2019 08:07

Aan tafel! Je hoort het je moeder zo zeggen. Het eten staat klaar en nog niet het gehele gezin is compleet. Aan tafel wordt vaak de dag doorgenomen en gesproken over wat ieder heeft gedaan of beleefd. Met elkaar in gesprek. Vaak een rustpunt in een hectische dag als rustige aanloop voor de avond. Bij ons niet anders. Twee keer in de week schuiven onze kinderen en hun partners bij ons aan tafel. De onderwerpen zijn heel divers. Het bouwongeluk in Olst kwam ook voorbij. Met mannen die werkzaam zijn in de bouw, geeft dit discussie. Met name de manier waarop hier verslag van werd gedaan. Moet je eens voorstellen dat jouw zoon die dag zo’n val maakt op een bouwplaats. Voor de familie een enorme schok en voor collega’s op de bouw doet dit meer dan menigeen denkt. Soms is het goed om terughoudend en gewoon maar even stil te zijn. Het lijkt of de vraag: “wie is verantwoordelijk” van groter belang is, dan de gezondheid van deze jongeman. In deze zelfde week brachten de brugklassers van het HAVO/VWO een bezoek aan de Kruisverheffing en Plaskerk. Ieder jaar is het weer een voorrecht om met hen in gesprek te gaan. Ook voor jonge mensen roept de maatschappij veel levensvragen op. Niet anders als voor onszelf is het belangrijk dat je je veilig voelt, opgroeit in een liefdevolle omgeving. Je voelt je vaak zo “onmachtig” zei laatst iemand tegen mij. Wat een mooi woord dacht ik toen gelijk. “Onmachtig”, niet bij machte om de situatie, die soms ook ver van je afstaat, te beïnvloeden. Voor jongeren niet anders. In aanloop naar Pasen vertel ik over de periode voorafgaande aan Pasen, beginnend bij Carnaval. Veel leerlingen vieren dit, het spreekt aan. Ik vertel over mijn manier van “vasten”. Goed om een pas op de plaats te maken en jezelf een periode iets te ontzeggen. Je bewust te worden van de “gewone” rijkdom van alledag. Ook als raad zitten we “rond de tafel”, gesprekken over de verkeersagenda en duurzaamheid. Onderwerpen die de inwoner van de gemeente Raalte direct raken. Het is fijn te ervaren dat inwoners inmiddels gebruik maken van het “mee praten” tijdens de rond de tafelgesprekken. Betrokken, belangstellend en kennis delend geeft het een extra dimensie aan deze gesprekken. Mooi dat we dit met elkaar bereikt hebben. Het kan nog beter en hier wordt aan gewerkt. Vorig jaar was de installatie van de raad op witte donderdag, en is dit op mijn verzoek een half uur later begonnen. Komende donderdag hebben we een rond de tafelgesprek over de kadernota. Ik kom een half uurtje later. Ik word namelijk geroepen: Aan tafel! Aaltje Booijink– Raadslid CDA Raalte

Het begin is er......Gemeente ...

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk Raalte 09-04-2019 20:44

Het begin is er......

http://www.raaltenatuurlijk.nl/paasvu ...

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk CDA Partij voor de Dieren Raalte 07-04-2019 08:02

http://www.raaltenatuurlijk.nl/paasvuren-wat-doen-we-er-mee/ De paasvuren worden op 21 april ontstoken. Een fantastische traditie waarmee de boze wintergeesten verdreven worden. De traditie is door het christendom omarmt, om op die manier de ‘heidenen’ te verleiden over te stappen naar het geloof. Met de kennis van nu kun je vragen stellen bij deze traditie. Een discussie op Radio1 verdedigde CDA-gedeputeerde Eddy van Hijum de traditie, tegenargument van de PvdD was vervuiling en in de bakens nestelende vogels. Op de filosofiekalender kwamen we de uitspraak tegen dat als je altijd aan tradities vasthoudt, dat we dan nog in holen hadden gewoond, maar als je alle tradities omver schopt, dat je dan je gemeenschapsgevoel kwijtraakt. Het moet er dus ergens tussenin zitten? Grote paasvuren verbieden? Het aantal paasvuren beperken? Wat vinden jullie?