Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

23 documenten

Meldpunt verpleeghuiszorg

SP SP Nederland 23-07-2022 10:51

Onze ouderen verdienen de beste zorg. Daar wordt in de verpleeghuizen keihard voor gewerkt. Maar de zorg staat door de hoge werkdruk vaak onder druk. Het kabinet Rutte 4 gaat nog eens 400 miljoen euro op de verpleeghuiszorg bezuinigen. Het werk kan wel met minder zorgmedewerkers gedaan worden stelt het kabinet.

Wij denken dat onze ouderen geen bezuinigingen maar juist investeringen verdienen. Daarom zijn wij dit meldpunt gestart. Werkt u in de verpleeghuiszorg of heeft u familie in een verpleeghuis wonen?  Doe mee en deel uw ervaring bij ons meldpunt.

Voor Prinsjesdag, als het kabinet de plannen voor het komend jaar presenteert, presenteren we de resultaten en maken we het kabinet duidelijk wat er nodig is voor goede zorg.

Pia Dijkstra stopt

D66 D66 Nederland 22-09-2020 07:44

Ze is de grondlegger van de donorwet, die dit jaar werd ingevoerd. Dankzij deze wet helpen we mensen die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan. Bovendien diende ze dit jaar ook de wet Voltooid leven in, waar ze jarenlang hard aan heeft gewerkt. Met deze wet wil ze het mogelijk maken dat ouderen op hoge leeftijd die hun eigen leven voltooid achten met hulp op een zelfgekozen moment hun leven beëindigen.

ChristenUnie: ‘geen zelfdodingspil, wel betere zorg voor ouderen’

ChristenUnie ChristenUnie D66 Nederland 17-07-2020 06:33

Door Gert-Jan Segers, Carla Dik-Faber op 17 juli 2020 om 08:06

ChristenUnie: ‘geen zelfdodingspil, wel betere zorg voor ouderen’

“Als corona ons íets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat echte aandacht en goede zorg het verschil maken in een mensenleven. Ik vind het buitengewoon pijnlijk dat in een tijd waarin ouderen zich extra kwetsbaar voelen, D66 een voorstel indient waarvan we weten dat het bij veel ouderen tot grotere onzekerheid en meer angst leidt." Dat stelt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in reactie op de indiening van een initiatiefwetsvoorstel om een zelfdodingspil mogelijk te maken.

"In dit initiatiefwetsvoorstel is het beschermen van hun leven niet langer het uitgangspunt, maar een optie. Het mag duidelijk zijn dat dit voor de ChristenUnie een onbegaanbare weg is. Voor ons is het nooit een optie geweest en zal het nooit een optie zijn dat een kabinet waar wij onderdeel van zijn deze wet gaat invoeren. Onze ouderen verdienen onze beste zorg, helemaal als het leven hen zwaar valt. De ChristenUnie zal nooit de grens overgaan naar een samenleving waarin we gezonde mensen helpen een einde aan hun leven te maken. Wij zullen altijd kiezen voor betere zorg en meer aandacht voor onze ouderen.”

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber: “D66 kiest ervoor om tegen alle adviezen in met een wet te komen die letterlijk levensbedreigend is. Achter de verhullende term ‘voltooid leven’ gaat zeker op hogere leeftijd veel lijden schuil; het beeld van de autonome burger die graag regie voert over het einde van het leven, is allang door onderzoek van Els van Wijngaarden doorgeprikt. En notabene een commissie onder aanvoering van D66-senator Schnabel zei eerder al: doe het niet, biedt geen zelfdodingspil aan, maar denk na over betere zorg, over alternatieven. Dat D66 doorgaat met een wetsvoorstel voor een zelfdodingspil terwijl er op zoveel vlakken nog zoveel winst te behalen is, kan ik dan ook alleen maar zien als een politieke wens die ons wordt opgedrongen. In plaats van een plan om tegemoet te komen aan de zorgen, het gepieker en de noden waar ouderen onder kunnen lijden, zegt D66: hier heeft u een pil. Dat vind ik heel, heel wrang.”

D66 dient wetsvoorstel Voltooid Leven in

D66 D66 Nederland 17-07-2020 05:00

Dijkstra: ‘Na een zorgvuldige voorbereiding dien ik nu het wetsvoorstel in. We hebben naar aanleiding van het rapport Van Wijngaarden in het wetsvoorstel enkele toevoegingen gedaan. Zoals het betrekken van de familie en de huisarts. Het is voor D66 een belangrijke stap. Wij vinden het belangrijk dat mensen hun leven naar eigen inzicht kunnen inrichten. Wat ons betreft hoort daar ook regie over het eigen levenseinde bij.’ De wet geeft ouderen vanaf 75 jaar de mogelijkheid om, als zij een langdurige en onveranderlijke stervenswens hebben, met de hulp van een levenseindebegeleider hun leven waardig te kunnen beëindigen. Dijkstra: ‘Het gaat om ouderen die hun leven voltooid achten, die zelf eigenlijk vinden dat hun lichaam het te lang volhoudt. Dit gaat dus niet om mensen met een ondraaglijke medische aandoening, waarvoor we de euthanasiewet hebben.’

Geert Wilders steunt ouderen in deze moeilijke Corona-tijd

PVV PVV Nederland 08-05-2020 10:40

Geert Wilders: ‘‘Vanmorgen naar ouderen geweest om ze een bloemetje en een presentje te brengen in deze moeilijke en vaak eenzame Corona tijden! Steun voor deze lieve mensen en alle ouderen en kwetsbare mensen in Nederland.’’

Bijdrage coronadebat

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 16-04-2020 16:38

Door Gert-Jan Segers op 16 april 2020 om 18:31

Twee weken geleden waren we zeer bezorgd dat we in zwarte scenario’s terecht zouden komen als het gaat om de capaciteit van de Intensive Care. Gelukkig zijn we daar niet in terechtgekomen.  Dankzij artsen, verpleegkundigen en dankzij het gedrag van de hele samenleving.

Maar waar ik nu bang voor ben is dat we in zwarte scenario’s terecht gekomen wat betreft de verpleeghuiszorg. Er is veel sterfte, krapte als het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen, druk op het verplegend personeel, verschrikkelijke eenzaamheid en geliefden die van elkaar zijn afgesneden. Wat we willen is het tegengaan van besmetting door het virus. Het gaat om het fysieke welzijn van ouderen, maar het gaat hierbij ook om het mentale en geestelijke welzijn van ouderen. Juist ook in deze tijd gaat het om kwaliteit van leven.

Cruciaal is de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen. Ik wil de minister van VWS vragen om ook mantelzorgers mee te nemen in het nieuwe verdeelsysteem voor de beschermingsmiddelen en te zoeken naar manieren om meer persoonlijk contact mogelijk te maken. Klopt het dat verschillende GGD-regio’s verschillend omgaan met de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen?

Er is een schaarste aan middelen. Dat is evident, daar hebben we het veel over gehad. Kan de minister van VWS aangeven hoe het nieuwe verdeelmodel, dat net van start is gegaan, uitpakt voor verpleeghuiszorg, voor gehandicaptenzorg, voor PGB-houders en voor begeleid wonen en maatschappelijke opvang?

Er is een lijst met cruciale beroepen, opgesteld door de NCTV. Kan de minister bevestigen dat de geestelijk verzorgers onder de cruciale beroepen vallen en dat ze daarmee ook toegang hebben tot testen en beschermende middelen. Ook hun hulp hebben we hard nodig in deze crisis.

En dan de app. Daar leven nog veel vragen over. Voor de ChristenUnie zijn de volgende criteria van belang:

Tijdelijkheid

Geen centrale opslag van data

Anonimiteit

Vrijwilligheid

Er moet sprake zijn van het zogenaamde open source (open bron)

Het moet in lijn zijn met huidige privacywetgeving

Voor ons is van belang dat we niet alleen commerciële partijen hierbij betrekken, maar ook de academische wereld.

Ik lees sommige van deze criteria ook terug in de brief, maar niet alle. Ik zou toch het kabinet willen vragen of deze uitgangspunten ook de uitgangspunten van het kabinet zijn.

Dan de exitstrategie. Hoe vindt in Europees verband afstemming plaats? Zeker voor de grensregio’s is dat cruciaal. En komen er ook regionale strategieën? Omdat de situatie in Groningen een heel andere is dan die in Brabant. En op welke manier zijn onder andere mondkapjes en testcapaciteit onderdeel van het langzaam weer opstarten van onze samenleving?

Tot slot heb ik een kopje varia.

Dank voor de regeling voor de sierteelt en de aardappelteelt. Zeer, zeer blij mee. Dank voor het nakomen van die toezegging van vorige week en dat het ook snel gebeurt.

Dank voor alle inzet voor dak- en thuislozen. Ik heb nog wel een vraag: hebben gemeenten voldoende quarantainecapaciteit? Moet dat landelijk worden aangestuurd, omdat er ook grote verschillen zijn? En hoe zorgen we ervoor dat deze mensen in de 1,5 meter-samenleving, wanneer de huidige capaciteit weer op een andere manier wordt gebruikt, toch opvang hebben?

Goed dat er Europese solidariteit is. We hebben gezien welke afspraken er zijn gemaakt binnen de eurozone, maar internationaal moet die er ook zijn. Hoe wordt de Motie-Van der Staaij uitgevoerd? Ik sluit mij aan bij de vraag van collega Heerma en collega Jetten en ook kerken en andere levensbeschouwelijke stromingen hebben een oproep gedaan om 1% van de hulp te bestemmen voor internationale hulp. Hoe reageert het kabinet daar op?

En helemaal tot slot, de opvang van vluchtelingen die nu op Lesbos zijn. Er gaan er al een aantal naar het Griekse vasteland. Er is een suggestie gedaan in schriftelijke vragen van de SP-fractie die breed zijn ondertekend om daar heel creatief in te zijn, bijvoorbeeld als het gaat om opvang in cruiseschepen. Hoe wordt daar naar gekeken?

Hoe het virus de afstand vergroot én ons dichter bij elkaar brengt

PvdA PvdA Nederland 23-03-2020 08:41

Door Lodewijk Asscher op 23 maart 2020 Delen  

Het was gek om opeens het grootste deel van de week thuis te zijn met mijn drie jongens en mijn vrouw. Terwijl ik normaal probeer de telefoon zoveel mogelijk weg te leggen als ik thuis ben, was ik nu constant aan het bellen. Mijn moeder komt even niet meer op bezoek bij de kleinkinderen. Maar intussen raakt het virus al mensen keihard. Denk aan alle mensen die ziek zijn of van wie geliefden ziek zijn. Denk ook aan de mensen die onzeker zijn over hun baan of bedrijf.

Door het virus houden we meer afstand van elkaar. Natuurlijk, de anderhalve meter afstand die wordt geadviseerd. De verjaardagen, de kraamvisite en de familieweekenden die nu niet doorgaan. Maar ook de ouderen in verpleeghuizen die hun kinderen en kleinkinderen niet meer mogen ontvangen. Een verschrikkelijk pijnlijke maatregel. De Italiaanse premier zei het mooi: “we nemen nu afstand om elkaar straks weer te kunnen omhelzen”.

We nemen nu afstand om elkaar straks weer te kunnen omhelzen.

Tegelijk komen we dichter bij elkaar. Realiseren we ons hoe kostbaar ons leven, onze gezondheid is. En dat we elkaar hebben. Dinsdagavond werd er in het hele land geapplaudisseerd voor de werkers in de zorg. Er worden initiatieven gestart om eenzame ouderen een kaart te sturen. Er zijn gesloten restaurants die sterrendiners aanbieden aan de mensen die nu zo hard werken om ons land hier doorheen te slepen. Hartverwarmende voorbeelden van hoe we in tijd van crisis samenkomen.

De crisis brengt ook het beste in mensen naar boven. Ik denk dan vooral aan de duizenden mensen die nu naar voren stappen. De mensen in de zorg, die nu alle zeilen bijzetten om het virus te bedwingen. Met alle risico’s voor hun eigen veiligheid. Maar ook de leraren, die vaak in één dag een online lespakket hadden samengesteld. De vakkenvullers, die doorwerken midden in de hamstergekte. De OV-medewerkers, die zorgen dat al dat zorgpersoneel naar het werk kan komen. De beleidsambtenaren, de kinderopvangmedewerkers, de ict’ers, lokale bestuurders, de brandweer, de politie, de schoonmakers, de beveiligers, de bezorgers.

Ik denk vooral aan de duizenden mensen die nu naar voren stappen.

En natuurlijk onze partijgenoot Martin van Rijn. Als er een nationale crisis is dan help je waar je kan.

Diezelfde houding zie ik in onze hele partij. Veel afdelingen hebben oudere leden gebeld om te vragen hoe het met ze gaat. Er zijn afdelingen die gaan helpen bij de plaatselijke voedselbank die nu meer vraag en minder vrijwilligers heeft dan ooit. Het is zo ongelooflijk belangrijk dat we nu omzien naar elkaar. En het maakt me zo trots dat jullie dat doen. Mocht je dit lezen en zelf hulp nodig hebben, schroom dan niet het mij te laten weten. Laten we helpen waar we kunnen. Omzien naar elkaar. Met alle energie en passie die we normaal in onze politieke strijd stoppen. Deze tijd vraagt als geen ander om saamhorigheid en solidariteit.

Ik wens jou en al je naasten heel veel gezondheid toe.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/hoe-het-virus-de-afstand-vergroot-en-ons-dichter-bij-elkaar-brengt/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/hoe-het-virus-de-afstand-vergroot-en-ons-dichter-bij-elkaar-brengt/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

De coronacrisis

PvdA PvdA Nederland 16-03-2020 16:58

Door Lodewijk Asscher op 16 maart 2020 Delen  

Twee ouders die luid teleconferencend door het huis bewegen: “zit nu iedereen in de call?”, “ik heb die mail helemaal niet gezien” “je valt weg!”. Drie jongens die dat vertwijfeld aanzien. Er is geen school, maar vakantie is toch echt anders…

Net als heel Nederland moest ik hier in huis uitleggen wat er aan de hand is aan kinderen die twijfelen tussen bang of stiekem vrolijk zijn. Zo’n virus is ongrijpbaar. Voor volwassenen en voor kinderen. Je kan het niet zien, niet ruiken, niet voelen. Dat zoiets in staat is onze samenleving stop te zetten is moeilijk te bevatten.

En toch is het belangrijk dat we het gevaar niet onderschatten. We moeten ons allemaal aan de adviezen houden en de verstandige maatregelen van het kabinet opvolgen. Want onze gezondheid is wat nu telt.

Deze crisis raakt ons allemaal. In de eerste plaats de mensen die ziek zijn of waarvan een geliefde ziek is. Voor hen is het virus niet langer iets abstracts, maar een directe bedreiging. Mijn gedachten gaan naar hen uit. Voor veel ouderen is het heel bedreigend. En voor mensen met gezondheidsproblemen ook.

Deze crisis raakt ons allemaal.

En denk aan het effect op de mensen in de onmisbare beroepen. De zorg, het onderwijs, de brandweer, de schoonmakers, de medewerkers van de distributiecentra, het openbaar vervoer. De mensen die – soms met risico voor hun eigen gezondheid – voor ons allemaal werken. Beroepen die de afgelopen jaren vaak niet de waardering kregen die ze verdienen. Het zijn juist die mensen die nu opstaan. Zij zijn het die ons er nu doorheen slepen.

En alle zzp’ers of mensen met een nulurencontract die nu ineens geen inkomsten meer hebben. Vaak werkzaam in de culturele sector of in de horeca, waar toch al weinig betaald wordt. Dit raakt bij uitstek de mensen met weinig reserves. Of de mensen met een tijdelijk contract die nu hun baan kwijt raken. Dan kan je niet zeggen ‘eigen keuze, pech gehad’. We kunnen niet accepteren dat duizenden Nederlanders al hun zekerheden in een klap verliezen. We moeten hen bijstaan in deze tijd. En we zullen vanuit onze verantwoordelijkheid met voorstellen en plannen komen om mensen te hulp te schieten

Dan kan je niet zeggen ‘eigen keuze, pech gehad’.

Maar ook alle ouders die nu tijdens het thuiswerken ook de kinderen les moeten geven. De ouderen die zich afvragen of ze het bezoek moeten afbellen. De mensen die hadden getraind voor een marathon die niet doorgaat of geoefend voor een concert dat is afgelast. En al dat andere relatief kleine leed waar we allemaal wel een voorbeeld van kennen.

‘In een tijd van nationale crisis moeten mensen van goede wil en vrijgevigheid in staat zijn om zich te verenigen, ongeacht de partij of de politiek’. Het is een citaat van John F. Kennedy over wat een crisis kan doen met een samenleving. Want ondanks alle terechte angst en zorgen die nu leven, is dit een tijd waarin we schouder aan schouder moeten staan. Een tijd van saamhorigheid en omkijken naar elkaar.

‘In een tijd van nationale crisis moeten mensen van goede wil en vrijgevigheid in staat zijn om zich te verenigen, ongeacht de partij of de politiek’.

In Spanje stonden de mensen te applaudisseren voor het zorgpersoneel. De Italianen zongen ieder vanaf hun eigen balkon een gezamenlijk lied. Hartverwarmende voorbeelden van saamhorigheid in een crisissituatie.

Ook in Nederland zien we die voorbeelden al. Juist nu moeten we er voor elkaar zijn. De ander die het moeilijk heeft helpen. De mensen die zo hard werken om dit virus te bestrijden bedanken. Juist nu moeten we ons kunnen verenigen en samen deze bedreiging het hoofd bieden. Zodat het hierna weer beter wordt.

Nederland: let op jezelf en zie om naar elkaar https://www.pvda.nl/nieuws/de-coronacrisis/:heart:

Juist nu moeten we er voor elkaar zijn.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/de-coronacrisis/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/de-coronacrisis/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Prettig oud worden in je vertrouwde omgeving

SP SP Nederland 17-01-2020 07:53

Na drie kabinetten Rutte staat de ouderenzorg er slecht voor. Ouderenzorg is afgebroken, verzorgingshuizen zijn gesloten en 77.000 medewerkers verloren door bezuinigingen hun baan, waardoor er nu een schreeuwend tekort aan personeel is. Ruim 16.700 ouderen staan op een wachtlijst voor een zorginstelling. Ze blijven langer in het ziekenhuis omdat ze nergens terechtkunnen. En de eerste hulp loopt vol door ongelukken omdat ze gedwongen thuis wonen, terwijl dat eigenlijk niet meer gaat.

De SP pleit voor radicale verandering: herwaardering van ouderenzorg. Geef medewerkers de waardering die ze verdienen en neem als overheid het voortouw bij de bouw van zorgbuurthuizen, kleinschalige, gezellige zorglocaties waar je in je eigen omgeving oud kunt worden.

Op dit moment ontbreekt het totaal aan landelijk beleid om tot oplossingen te komen. Na de desastreuze fout om de verzorgingshuizen te sluiten, waar nu de ene na de andere medeplichtige partij op terugkomt, kijkt dit kabinet vooral toe. Voor de kerst bezochten wij de Bloesemhof, een zorglocatie in Montfoort waar ouderen prettig wonen. Helaas moet dit verpleeghuis dicht. Grote paniek. De ouderen moeten in de laatste fase van hun leven verhuizen en komen op de wachtlijst voor zorglocaties kilometers verderop. De hele gemeenschap wordt geraakt, maar dit kabinet grijpt niet in.

Uit het hele land stromen berichten binnen van hoogbejaarde ouderen die moeten verhuizen maar nergens terechtkunnen. En dan te bedenken dat de behoefte aan verpleeghuisplekken de komende twintig jaar volgens schattingen verdubbelt. Net als in de jeugdzorg en de medische zorg is ook in de ouderenzorg door meer concurrentie samenwerking tussen zorgaanbieders veel moeilijker geworden. Zorginstellingen moeten hun eigen vastgoed financieren, geld lenen en altijd alert zijn op mogelijke verliezen. Daarom zijn veel zorgaanbieders voorzichtig met het bijbouwen van nieuwe verpleeghuisplaatsen. Geen risico's, want voor je het weet beland je in de rode cijfers.

Ouderen verdienen beter. Het is hoog tijd voor een radicale verandering: niet de markt, maar een actieve overheid moet het voortouw nemen: kleinschalige verpleeg- en verzorgingshuizen. Steun zorgaanbieders met garantstellingen voor de bouw. Maak harde afspraken over nieuwe soorten ouderenzorg, zodat alle ouderen die zich thuis niet meer veilig of prettig voelen, kunnen verhuizen naar een plek waar de zorg altijd dichtbij is. Het is onverantwoord dat het kabinet niet ingrijpt.

Wij doen de oproep per direct het sluiten van zorglocaties te stoppen zolang er nog wachtlijsten zijn. En met een noodplan te komen om snel zorgbuurthuizen te bouwen voor duizenden extra plaatsen in de verpleeghuiszorg. Onze ouderen verdienen het.

Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer

Maarten Hijink, Tweede Kamerlid voor de SP en woordvoerder zorg.

Het Zorgbuurthuis moet er komen

SP SP Nederland 30-09-2019 13:47

Lilian Marijnissen presenteerde twee jaar geleden het Zorgbuurthuis. In het Zorgbuurthuis kunnen mensen oud worden in hun eigen vertrouwde buurt, samen met de partner, met vers eten en vaste zorgmedewerkers die de zorg geven die nodig is. De meeste mensen reageren enthousiast op het Zorgbuurthuis. Maar nu moeten ze er nog wel komen. Daarom presenteert Lilian Marijnissen een wet die dit moet regelen. Ze vertelde erover bij Goedemorgen Nederland.

Doordat de verzorgingshuizen zijn gesloten moeten mensen langer thuis blijven wonen. Maar dat kan of wil niet iedereen. Daarom is het belangrijk dat het Zorgbuurthuis er komt. En wat blijkt: uit een doorrekening door het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat het SP-voorstel om mensen weer toegang te geven tot het verzorgingshuis haalbaar en betaalbaar is. Al in 2020 hoeven 6,5 duizend ouderen niet meer noodgedwongen thuis te wonen als liever in een Zorgbuurthuis willen wonen. een Zorgbuurthuis. In 2025 kunnen bijna 65 duizend ouderen extra terecht in het Zorgbuurthuis. De kosten hiervan bedragen zo’n 40 miljoen euro in 2020, oplopend tot 400 miljoen euro in 2025.

Het Zorgbuurthuis zal het werken in de zorg interessanter maken. Het werk in de verpleeghuizen is nu heel zwaar, de mensen die daar nu wonen hebben zulke intensieve zorg nodig dat zij binnen een jaar komen te overlijden. In het Zorgbuurthuis kunnen zorgmedewerkers de zorg en aandacht geven die nodig is, kleinschalig en in de buurt.

Meer weten? Lees hier meer over ons plan voor het zorgbuurthuis.

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.