Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

6 documenten

Mooi initiatief!'Heel Broekland ...

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk Raalte 14-04-2019 08:07

Mooi initiatief!

Uw stem loont!

PvdA PvdA Raalte 18-03-2018 20:11

Verbinden in de samenleving, bruggen slaan in de raad

Laat uw stem niet verloren gaan

Op 21 maart kunt u Partij van de Arbeid stemmen. Maar waarom zou u? Omdat wij anders zijn. Er zijn zoveel partijen die schreeuwen in de media. Over fietstunnels, megastallen, zorg en economie. Waarom dan juist de PvdA? Omdat uw stem op de PvdA rendeert. De slogan ‘Ik? Nee wij!’ leggen we op twee manieren uit.

Keuzes maken

Maart 2014, de PvdA komt in de oppositie.  We konden twee dingen doen. Optie één is hard schreeuwen in de media en zorgen voor polarisatie. Wij tegen de coalitie dus. En alleen maar alles benadrukken wat de coalitie niet goed doet, past niet bij ons. Wij denken namelijk dat: verschillen uitvergroten en veel lawaai in de media niet effectief is om wat voor elkaar te krijgen. En dat is uiteindelijk zonde van uw kostbare stem.

Uw stem loont

Optie twee is verbinding zoeken. Verbinding met de coalitie en het college. Als we meedenken en meewerken aan beleid,  dan praten we mee. Door mee te doen met de coalitie oefenen we invloed uit. We zijn een partij  met dossierkennis. En we zijn niet te beroerd om plannen te steunen waar we achter staan. Zo krijgen we zelf ook zaken gedaan. Zo kunnen we sturen naar een linkser en socialer beleid. En dat is het doel van een stem op de PvdA: een betere koers.

Maar wel een koers die reëel is en waar een meerderheid mee uit de voeten kan. Dus niet tegen beter weten in blijven hameren op linkse thema’s in de weet dat het nooit tot plannen komt, laat staan beleid. Of alleen maar opkomen voor een paar kernen en de rest links laten liggen. Of tegen bepaalde keuzes aan schoppen, terwijl het beleid en de procedure allemaal allang besproken en openbaar zijn.  Dat is polariseren en leidt nergens toe. Wij willen meedoen en de verbinding zoeken met zoveel mogelijk partijen. Dus niet ik, maar wij.

Meedenken heeft resultaat

Dat onze positieve houding loont blijkt uit een aantal voorstellen van de PvdA die de afgelopen vier jaar zijn gesteund.

De bezuinigingen op sport zijn teruggedraaid. Daardoor hoeven de contributies niet omhoog. Wij waren bang dat de kinderen van ouders met minder inkomen de dupe zouden zijn. Dat mag nooit gebeuren. Want sport is voor iedereen. Dus niet ik, maar wij. In Raalte willen we geen bezuinigingen op de zorg. Mocht dit vanuit het rijk toch aangestuurd worden, dan passen we als gemeente bij! Zorg is voor iedereen, samen zorgen we voor elkaar. Dus niet ik, maar wij. In de collegeonderhandelingen maken we ons hard om meer geld beschikbaar te stellen voor het stimuleren van de economie. Veel partijen roepen dat ze dit ook willen. Vooral in bijeenkomsten met ondernemers (wel zo makkelijk scoren)

Maar in de raad steunde een meerderheid van de partijen aanvankelijk debezuinigingen op economie. Wij niet. Wij willen een ambtenaar die de taak heeft om ondernemers te helpen. Want zij zijn onze leveranciers van banen. En ook voor werkgelegenheid geldt: iedereen doet mee. Dus niet ik maar wij.

De raad heeft op ons voorstel besloten om bij belangrijke beslissingen altijd advies aan de GGD te vragen. Daarmee krijgt gezondheid een veel belangrijkere rol bij de keuzes van de gemeente.

 

Maar we verliezen ook wel eens

Duurzaamheid is voor ons erg belangrijk, daar krijgen we de andere partijen nog niet genoeg in mee. Ook voor onze maatregelen om megastallen en geitenhouderijen te beperken loopt nog niet iedereen warm.

De PvdA maakt zich hard voor betaalbare woningen voor iedereen. Dus ook voor ouderen. Op het Burgemeesterskwartier wilden wij daarom meer seniorenwoningen. Maar daar stonden we alleen in. Volgens sommigen moest een villawijk worden. Dit past niet bij ons. Want ook wonen is voor iedereen.

Zijn we dan tevreden?

Nee! Absoluut niet. Maar we zijn er trots op dat we constructief oppositie hebben gevoerd. En dat is vaak niet sexy. Maar wel effectief. De komende periode gaan we door met onze strijd. Maar wel op onze manier. Met de partijen die samen wat willen bereiken. Partijen die luisteren naar elkaar. Onze collega’s die telkens de krant halen en alleen voor hun eigen belang gaan, kunnen we missen als kiespijn. Voor ons geldt in de gemeenteraad: niet ik maar wij!

Waar ligt voor ons de focus?

Lekker lang wonen

Daar maken we ons hard voor. Dat betekent woningkansen voor iedereen. Starters met een laag inkomen die afhankelijk zijn van sociale woningbouw. Of tweeverdieners die samen een tussenwoning willen kopen. Of senioren die oud willen worden in hun eigen dorpskernen. Wij zorgen voor een gevarieerd aanbod, voor elk wat wils. Dat kan door kritisch te kijken naar het aanbod van woningen. Waar is behoefte aan? Daar willen we op sturen. Woningen levensloopbestendig maken is een ander punt. Houd kernen leefbaar om te zorgen voor woningen voor elke doelgroep en elke leeftijd! Want: betaalbaar wonen is voor iedereen.

Cultuur voor allemaal

Uit welk gezin je ook komt. Of waar je ook staat in de samenleving. Iedereen moet in aanraking kunnen komen met cultuur. Wij maken ons daar hard voor. Op zaterdags 17 maart stond er een band op de Plas. Je kon meespelen met je eigen instrument en alleen luisteren kon ook natuurlijk ook. Want: cultuur is voor iedereen.https://raalte.pvda.nl/nieuws/uw-stem-loont/

Niemand aan de kant

Er zijn altijd mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Mensen met een uitkering die niet aan het werk komen. Wij helpen deze mensen en straffen ze niet. Verdiensten uit maatschappelijk nuttig  werk korten wij niet op de uitkering, maar gebruiken wij als stimulans. Wij willen dat iedereen mee doet en polariseren helpt daar niet bij. Werk is voor iedereen.

Raalte armoedevrij

Over vier jaar willen wij geen armoede in Raalte, ook geen stille armoede. Er zijn er al ruim twintig organisaties die het Convenant Raalte Armoedevrij hebben ondertekend.

Hulp aan ouderen

Wij zijn betrokken bij onze ouderen. Wij willen dat ze blijven meedoen in de Raalter samenleving. Wij stimuleren mensen met een uitkering om activiteiten te organiseren of te ondernemen met onze ouderen.  De gemeente biedt hiervoor een tegenprestatie.

Kortom: Wilt u een socialer linkser beleid? Maar wilt u ook een partij die meepraat en invloed uitoefent. Geef uw stem dan aan ons! Wij roepen minder hard, maar bereiken des te meer.

Tot 21 maart!

Arie van der Wilt

Fractie PvdA Raalte

Het bericht Uw stem loont! verscheen eerst op PvdA Raalte.

Debatmiddag met ouderen in ...

PvdA PvdA Raalte 14-03-2018 18:08

Debatmiddag met ouderen in Raalte De gemeente doet het redelijk wat betreft de zorg voor ouderen. Alleen schort het aan de voorlichting en communicatie. Dat is wat de politiek zelf zegt. Vanuit de zaal kwamen ook andere geluiden: “Als mantelzorger moet ik alles alleen uitzoeken.” “Mooie woorden over participatie, maar de krant en ergens naar toe gaan kost wel geld.” “Op de gemeentesite kan ik niet vinden wat er allemaal voor ouderen mogelijk is”. 30 % van de inwoners van de gemeente Raalte is 55+. Jammer dat er maar ongeveer 50 ouderen aanwezig zijn. Worden alle ouderen wel uitgenodigd voor dit soort bijeenkomsten? Hoe weten ouderen dat er iets georganiseerd wordt? Hoe moeten ouderen er komen? Of worden ze vergeten? Wij horen van ouderen dat ze graag meer sociale contacten zouden willen. Niet alleen thuis zitten, maar op bezoek willen gaan. Er op uit willen. Samen met anderen iets doen, bijvoorbeeld ergens naar toe in een busje. Ook deze ouderen moeten kunnen meedoen in de Raalter samenleving. PvdA raadslid Arie van der Wilt wil graag dat mensen met een uitkering gaan helpen deze activiteiten voor ouderen te organiseren. En dat de gemeente dit stimuleert, omdat het gaat om maatschappelijk nuttige activiteiten die onder de zogenoemde tegenprestatie vallen (iets terugdoen voor je uitkering). Deze verbinding lijkt ons goed voor het gevoel van eigenwaarde van beide groepen Raaltenaren. Arie van der Wilt wees bij Zwakenberg ook op de participatiebijdrage. Dat is een bedrag van € 216 per persoon per jaar van de gemeente. Bedoeld om te kunnen deelnemen aan de Raalter samenleving. O.a. voor de krant, internet, lidmaatschap van verenigingen, uitgaan, de bibliotheek enz. Maar dit moet dan wel bij ouderen bekend zijn. Wat voorlichting betreft, zal de gemeente moeten zorgen voor een alternatief voor de afgeschafte papieren gemeentegids. Bijvoorbeeld een brochure met alle financiële mogelijkheden voor ouderen. Of regelmatig publiceren op de gemeentepagina van het Weekblad voor Salland. En dan meteen ouderen wijzen op alle hulpinstanties die er nu al zijn. Ouderenbonden en WIJZ welzijn – de organisatoren van de politieke middag – kunnen hierbij zelf ook een informerende rol spelen. En onze eigen PvdA-ombudsman van de afdeling Raalte: https://raalte.pvda.nl/wieiswie/ombudsman/.

verkiezingsdebat met ouderen in Raalte

PvdA PvdA Raalte 14-03-2018 18:01

De gemeente doet het redelijk wat betreft de zorg voor ouderen. Alleen schort het aan de voorlichting en communicatie. Dat is wat de politiek zelf zegt. Vanuit de zaal kwamen ook andere geluiden: “Als mantelzorger moet ik alles alleen uitzoeken.” “Mooie woorden over participatie, maar de krant en ergens naar toe gaan kost wel geld.” “Op de gemeentesite kan ik niet vinden wat er allemaal voor ouderen mogelijk is”.

30 % van de inwoners van de gemeente Raalte is 55+. Jammer dat er maar ongeveer 50 ouderen aanwezig zijn. Worden alle ouderen wel uitgenodigd voor dit soort bijeenkomsten? Hoe weten ouderen dat er iets georganiseerd wordt? Hoe moeten ouderen er komen? Of worden ze vergeten?

Wij horen van ouderen dat ze graag meer sociale contacten zouden willen. Niet alleen thuis zitten, maar op bezoek willen gaan. Er op uit willen. Samen met anderen iets doen, bijvoorbeeld ergens naar toe in een busje. Ook deze ouderen moeten kunnen meedoen in de Raalter samenleving. PvdA raadslid Arie van der Wilt wil graag dat mensen met een uitkering gaan helpen deze activiteiten voor ouderen te organiseren. En dat de gemeente dit stimuleert, omdat het gaat om maatschappelijk nuttige activiteiten die onder de zogenoemde tegenprestatie vallen (iets terugdoen voor je uitkering). Deze verbinding lijkt ons goed voor het gevoel van eigenwaarde van beide groepen Raaltenaren.

Arie van der Wilt wees bij Zwakenberg ook op de participatiebijdrage. Dat is een bedrag van € 216 per persoon per jaar van de gemeente. Bedoeld om te kunnen deelnemen aan de Raalter samenleving. O.a. voor de krant, internet, lidmaatschap van verenigingen, uitgaan, de bibliotheek enz.  Maar dit moet dan wel bij ouderen bekend zijn.

Wat voorlichting betreft, zal de gemeente moeten zorgen voor een alternatief voor de afgeschafte papieren gemeentegids. Bijvoorbeeld een brochure met alle financiële mogelijkheden voor ouderen. Of regelmatig publiceren op de gemeentepagina van het Weekblad voor Salland. En dan meteen ouderen wijzen op alle hulpinstanties die er nu al zijn. Ouderenbonden en WIJZ welzijn – de organisatoren van de politieke middag – kunnen hierbij zelf ook een informerende rol spelen. En onze eigen PvdA-ombudsman van de afdeling Raalte: https://raalte.pvda.nl/wieiswie/ombudsman/.

Het bericht verkiezingsdebat met ouderen in Raalte verscheen eerst op PvdA Raalte.

Wonen in Raalte

PvdA PvdA Raalte 26-02-2018 14:46

Een mooi project

Deze week vertelde één van mijn collega’s dat hij een paar dagen vrij nam om zijn ouders te helpen met verhuizen. Ze verkasten naar het Burgemeesterskwartier. Ze keken er lang naar uit. Mooi voor ze dus! Het Burgermeesterskwartier is een belangrijk project voor Raalte: mooie woningen, op een schitterende plek vlakbij het centrum. Maar bovenal: geschikt voor ouderen.

Voor deze woningen was zoveel belangstelling dat het project heel snel vol was.

 

Een mix van alles

En er zijn veel meer mensen die op zoek zijn naar een woning. Starters, doorstromers, maar ook ouderen, die een kleinere woning willen.

En die woningen moeten er komen! In alle kernen van de gemeente Raalte. Woningen van goede kwaliteit die passen bij de financiële mogelijkheden en wensen van de bewoners. Een mix van huur- en koopwoningen bovendien.

Het is essentieel voor de leefbaarheid van de kernen dat mensen woonruimte kunnen vinden in hun eigen plaats. En dus niet gedwongen hoeven te verhuizen.

 

De vraag verandert

In onze gemeente hebben we in verhouding veel 2 onder 1-kap en vrijstaande woningen. Sterker nog, uit woningmarktonderzoeken blijkt dat er nu al meer van dit type woningen is dan dat er over 15 jaar nodig zal zijn. De groei van het aantal huishoudens in deze periode zit juist voornamelijk in de  groep mensen van 65 jaar en ouder.

Enkele jaren geleden was 60% van de vraag naar woningen bij Salland Wonen gericht op woonruimte voor één of twee personen. Daarom zijn zij gestart met het bouwen van meer kleinere huurwoningen.

 

Ook in de koopsector is het belangrijk dat er anders gebouwd wordt. Er moet doorstroming plaatsvinden, dat houdt onze gemeente leefbaar. Veel ouderen blijven wonen in een huis dat eigenlijk te groot is geworden. Er zijn altijd goede argumenten om niet te verhuizen: de buren, de tuin, de binding met het huis. Daarom is het belangrijk dat er een aantrekkelijk alternatief is. Een alternatief zoals het Burgemeesterskwartier. Kleinere woningen, in het centrum van de kern, vlakbij de meeste voorzieningen. Het is de rol van de gemeente om dat mogelijk te maken. Juist de grond die vrijkomt in de centra van de verschillende kernen, is heel geschikt voor woningen voor ouderen.

 

Duurzaam

Wat ons betreft worden alle nieuw te bouwen woningen duurzaam en energieneutraal. Daarvoor biedt de gemeente de laatste jaren veel meer mogelijkheden ter stimulering. De investeringen worden terugverdiend door lagere woonlasten. Nu het kabinet er vanuit gaat dat in 2050 geen gas meer mag worden gebruikt, is het verstandig om daarmee nu al rekening mee te houden. Dit kan bijvoorbeeld door andere vormen van energie te gebruiken.

De gemeente kan ondersteunen met voorlichting over subsidiemogelijkheden of duurzaamheidsleningen.

 

Voorzieningen

Duurzaamheid heeft ook betrekking op de gebruiksmogelijkheden. Om die reden zouden alle nieuwe  woningen “levensloopbestendig” moeten zijn. Deze woningen moeten voorzieningen hebben die het mogelijk maken dat ouderen of mensen die minder goed ter been zijn toch zelfstandig in hun huis kunnen blijven wonen.

Het bericht Wonen in Raalte verscheen eerst op PvdA Raalte.

Verkiezingsflyer PvdA Raalte

PvdA PvdA Raalte 09-02-2018 08:28

Ik? Nee Wij! PvdA Raalte: één samenleving, met elkaar en voor elkaar

 

 

Iedereen doet mee!

Of het nu gaat om werk, inkomen, onderwijs, zorg, een huis of het lid van een vereniging kunnen zijn: iedereen heeft recht op deelname aan de samenleving. Rijksbezuinigingen hebben geen nadelige gevolgen voor Wmo-voorzieningen, minimabeleid, jeugd- en ouderenzorg. De gemeente wijst de weg in het web van regelgeving aan mensen die kopje onder dreigen te gaan.

Veilige, gezonde, groene en duurzame toekomst!

Veilige fietsroutes en zebra’s. Balans tussen bedrijfsbelangen, volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu. Samen naar een meer duurzame, liefst biologische manier van produceren. Stimulering alternatieve energiebronnen, streekproducten en hergebruik. Behoud kleinschalig landschap en natuur.

Werk en inkomen

Banen zijn van het grootste belang en de PvdA vindt dat de gemeente er alles aan moet doen om ondernemers te steunen. De economische groei moet ook in Raalte leiden tot meer bedrijvigheid en meer ruimte voor recreatie en toerisme. De gemeente geeft het goede voorbeeld door extra starters- en werkervaringsplaatsen open te stellen en zo veel mogelijk plaatselijk aan te besteden.

Voorzieningen

De PvdA vindt dat woningbouw afgestemd is op de toekomstige behoefte. Veel meer woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. In alle kernen voldoende betaalbare starters- én sociale huurwoningen. Gevarieerd, duurzaam en energieneutraal bouwen. Leefbare dorpen met goede voorzieningen en levendige centra. Ouderen moeten veel langer op hun eigen plek kunnen blijven wonen in levensbestendige woningen.

Bestuurlijke vernieuwing en luisteren naar de inwoners

De beste plannen komen uit de samenleving. Daarom wil de PvdA inwoners vaker van begin af aan betrekken bij nieuw beleid. Initiatieven vanuit inwoners of dorpskernen ondersteunen. Eigen wijkbudgetten voor actieve groepen en kernen. Ambtenaren op pad naar de burgers.

 

 

 

 

 

 

 

Het bericht Verkiezingsflyer PvdA Raalte verscheen eerst op PvdA Raalte.