Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

9 documenten

GroenLinks wil betere en eerlijke beloning literair vertalers | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-06-2019 00:00

Slechte beloningen in de cultuur sector: de voorbeelden zijn talloos. Acteurs, musici, beeldend kunstenaars: steeds meer groepen luiden terecht de noodklok.

GroenLinks springt vandaag in de bres voor een groep die we bijna nooit horen: literair vertalers. De mensen die een wereld aan verhalen voor ons toegankelijk maken. Sommige vertalers verdienen met fulltime werken een salaris van 18 000 euro bruto per jaar. Anders gezegd: als fulltime vertaler is het onmogelijk om rond te komen. Daarom vraagt  Corinne Ellemeet de minister vandaag extra geld vrij te maken voor werkbeurzen voor literair vertalers.

Ellemeet vraagt al langer aandacht voor de arbeidsmarktpositie van kunstenaars. Zo heeft ze eerder een motie aangenomen gekregen over collectieve onderhandelruimte voor kunstenaars. En heeft ze zich met resultaat hard gemaakt voor een betere beloning voor musici van muziekensembles. Ook de minister besteedt in haar cultuurnota aandacht aan het belang van eerlijke beloning. Maar er is weinig aandacht voor de letteren. En literair vertalers komen al helemaal niet aan bod.

Ellemeet: "Vertalers doen op de achtergrond ongelooflijk waardevol werk. Ze zorgen ervoor dat wij andere landen en culturen begrijpen. Ze stellen ons in staat de geschiedenis te kennen. Het is belachelijk dat je wanneer je fulltime als vertaler werkt met geen mogelijkheid een gezin kunt onderhouden. Vertalen als vak is inmiddels alleen voorbehouden aan mensen  die ofwel een rijke partner hebben, ofwel hun werk combineren met ander werk. Onacceptabel. Daarom roep ik de minister op in actie te komen."

Het extra geld waar Ellemeet om vraagt is bedoeld  voor het verhogen van de werkbeurzen van literair vertalers die worden uitgekeerd door het Letterenfonds. Deze beurzen worden alleen toegekend als een vertaler al een vertaalopdracht gekregen heeft van een uitgever. Met een verhoging van de beurzen geven we vertalers de kans op een normaal bestaan.

GroenLinks eist eerlijke betaling kunstenaars | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 06-06-2019 00:00

Kunstenaars worden ronduit slecht betaald. Voor freelancers is de situatie nog beroerder: ze krijgen als ze geluk hebben 60 procent van het salaris van iemand in loondienst. Rondkomen is een opgave. Met jaarlijks 25 miljoen extra is het mogelijk om kunstenaars volgens cao-afspraken en richtlijnen te betalen aldus belangenorganisatie Kunsten '92. GroenLinks vindt het onacceptabel dat kunstenaars niet rond kunnen komen. Daarom eist Kamerlid Corinne Ellemeet van de minister -die op 11 juni haar nieuwe cultuurbeleid presenteert- dat zij voldoende geld verstrekt zodat kunstenaars een normale beloning kunnen ontvangen.

De helft van de kunstenaars die als zzp'er werken, verdient netto 28 euro per uur of minder. Bijna 33 procent verdient minder dan 15 euro per uur dat blijkt uit recent onderzoek. Te weinig om van rond te komen. Dit terwijl het aantal zzp'ers alleen maar stijgt. In 2010 waren er 38 500 freelancers. In 2017 was dat aantal gegroeid tot 59 000.

De raad van cultuur adviseerde de minister vorige maand om 15 miljoen te reserveren voor een betere betaling. Dat is te weinig om kunstenaars volgens cao-afspraken en richtlijnen te kunnen betalen. Wanneer je alleen kunstinstellingen die een subsidie van het rijk ontvangen in staat wilt stellen om een fatsoenlijk loon te betalen is nog 10 miljoen extra nodig. GroenLinks wil dat dit geld beschikbaar komt. Met 25 miljoen aan extra subsidie kunnen veel van de problemen bij orkesten, musea, theater-, dans- en operagezelschappen worden opgelost.

Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet: "De basis van cultuur is de kunstenaar. En voor die Kunstenaars moeten we goed zorgen. Musici die gratis lunchconcerten geven. Acteurs die de noodklok luiden over oneerlijke beloningen voor hun werk. Orkestleden van het Metropole Orkest die bijklussen als vuilnisman. Het is bij de konijnen af. We kunnen de rekening voor cultuur niet bij de makers blijven leggen. Daarom moet de minister echt over de brug komen met voldoende budget voor kunstenaars."

Alsof het niets is: € 400 MILJOEN ...

PVV PVV Nederland 22-05-2019 19:36

Alsof het niets is: € 400 MILJOEN EXTRA voor ‘klimaat’! Niet voor een lagere energierekening of het indexeren van pensioenen of voor een lager eigen risico of btw maar voor de groene gekte van Rutte cs. Ook daarom morgen: #StemPVV!

Arbeidsongeschikten zijn geen proefkonijnen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 17-04-2019 00:00

Het is onaanvaardbaar dat het UWV 6.000 mensen die arbeidsongeschikt zijn drie jaar geen hulp wil bieden, voor een onderzoek. Kamerlid Wim-Jan Renkema dient daarom vandaag een motie in, waarin hij de regering oproept dit onderdeel van het onderzoek stop te zetten.

“Kwetsbare mensen mogen niet worden ingezet als proefkonijn”, zegt Wim-Jan Renkema.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat het UWV onderzoek gaat doen naar de resultaten van haar dienstverlening. Daarvoor wil de minister drie jaar lang een proef doen met in totaal 19.000 mensen die arbeidsongeschikt zijn. Eén groep mensen krijgt geen actieve begeleiding, één groep kan terugvallen op de huidige dienstverlening en één groep op extra dienstverlening. Op deze manier wil de minister inzichtelijk krijgen wat het effect is van de inzet van UWV.

Renkema stelt dat de resultaten van dienstverlening prima onderzocht kunnen worden door twee groepen te vergelijken, waarbij de ene groep reguliere dienstverlening krijgt en de andere groep intensieve dienstverlening.

Renkema: “Het is ethisch niet te verantwoorden dat een grote groep kwetsbare mensen het jarenlang zonder hulp moet zien te redden.”

De motie is mede onderschreven door 50 Plus.

 

Grote schoonmaak in zorgverzekeringsland

SP SP Nederland 12-04-2019 08:03

De SP wil dat de aanvullende verzekering in de zorg wordt afgeschaft. Noodzakelijke zorg zoals fysiotherapie, de tandarts en geneesmiddelen komen dan terecht in de basisverzekering. SP-Kamerlid Maarten Hijink: ‘De aanvullende verzekering is een bureaucratisch monster. Honderden miljoenen worden verspild terwijl dat geld natuurlijk thuishoort in de zorg.’

Het voorstel van de SP past in een reeks van voorstellen om de polisjungle aan te pakken. Er moeten veel minder polissen en meer overzichtelijke opties komen. Daarom wil de SP naast de aanvullende verzekering ook de collectieve verzekeringen en de budgetpolis afschaffen. Hijink: ‘We willen een grote schoonmaak in zorgverzekeringsland. Minder polissen en bureaucratie en meer duidelijkheid voor patiënten en  verzekerde zorg in het basispakket.

De aanvullende verzekering is in de uitvoering erg duur. In 2017 werd voor 3,8 miljard euro aan zorg vergoed terwijl de uitvoeringskosten bijna een half miljard bedroegen. Hijink: ‘Dat betekent dat er honderden miljoenen over de balk worden gegooid. Zonde van het geld. In de basisverzekering is de uitvoering vele malen goedkoper. Dat half miljard kan grotendeels besteed worden aan zorg als we de aanvullende verzekering zouden afschaffen.’

Stem PVV. FvD is TEGEN de ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 19-03-2019 19:42

Stem PVV. FvD is TEGEN de btw-verhoging terugdraaien, de huren verlagen en de zorgpremie bevriezen. Wil je echte verandering: Stem PVV Bron: https://forumvoordemocratie.nl/stemming/35000-49

De PVV wil de btw-verhoging ...

PVV PVV D66 CDA GroenLinks SGP PvdA Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Nederland 18-03-2019 09:14

De PVV wil de btw-verhoging terugdraaien, de huren verlagen en de zorgpremie bevriezen. Maar VVD, FvD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, CU, PvdD, 50Plus en de SGP zijn allemaal TEGEN. #StemZeWeg #StemPVV

Inseminatie alleenstaande vrouwen en lesbische koppels wordt vergoed

D66 D66 Nederland 13-03-2019 10:07

Inseminatie alleenstaande vrouwen en lesbische koppels wordt vergoed

Het is gelukt. Lesbische stellen en alleenstaande vrouwen krijgen kunstmatige inseminatie vergoed. Voor 2019 komt er een spoedoplossing. Voor de toekomst komt de minister met een structureel voorstel om de behandelingen te vergoeden.

Minister Bruno Bruins schreef twee weken geleden dat de behandelingen niet meer vergoed werden. Daar gingen wij niet mee akkoord. Gelukkig is er nu goed nieuws. D66 heeft hier hard aan gewerkt.

“Gelijke behandeling staat voor D66 voorop, daarom zijn we opgelucht”, aldus D66-Kamerlid Vera Bergkamp. “Veel mensen met een kinderwens wachten maanden op een behandeling, zo’n beslissing gaat niet over één nacht ijs. Zij werden plotseling getroffen door de nieuwe situatie. Het kon daarom niet anders dan dat Bruins heeft geluisterd naar hun zorgen. De kosten voor kunstmatige inseminatie moet voor iedereen vergoed worden.”

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

D66 wil zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk blijft. Zonder maatregelen betaalt een doorsnee gezin in 2040 bijna de helft van zijn inkomen aan zorg. D66 wil de zorguitgaven daarom minder hard laten groeien, door het kostenbewustzijn te vergroten. Doen we dat niet, dan wordt gezondheidszorg onbetaalbaar.

Dankzij GroenLinks en D66 per direct begeleiding voor gebruikers hiv-preventiemiddel PrEP | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Nederland 05-03-2019 00:00

Jaarlijks komen er in Nederland meer dan duizend hiv-infecties bij. Een groot deel hiervan kan voorkomen worden door gebruik van het medicijn PrEP. Het kabinet is van plan om vanaf aankomende zomer te beginnen met de verstrekking en begeleiding van PrEP via de GGD, maar wacht daarvoor een aanbestedingsprocedure af. Dat betekent dat huidige gebruikers geen begeleiding krijgen wat verstrekkende gevolgen kan hebben. “Onacceptabel” wat GroenLinks – Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet betreft. Daarom deed zij samen met D66 een voorstel om per direct begeleiding te bieden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde vandaag dat voorstel.

 

PrEP is veilig en kent weinig bijwerkingen. Toch is begeleiding bij het gebruik van PrEP noodzakelijk, omdat sommige aandoeningen zoals leverziektes en medicijngebruik niet samen gaan met PrEP. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig medische controles te hebben wanneer je PrEP gebruikt.
 
Corinne Ellemeet: “Iedereen heeft recht op goede zorg, Omdat de minister heeft gekozen voor een aanbesteding van het medicijn is er steeds meer vertraging opgelopen en zegt het kabinet pas deze zomer te kunnen beginnen met de verstrekking van en begeleiding bij PrEP. Wij vinden dat mensen die PrEP nu al slikken per direct goed begeleid moeten worden. Ik ben blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer die mening deelt en dat we per direct gaan starten met de begeleiding.”