Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

17 documenten

Praatjes vullen geen gaatjes: Jeugd Tandzorg West doet het anders!

SP SP Nederland 12-10-2023 07:43

De meeste mensen komen er liever niet, maar hier is het allesbehalve eng: Stichting Jeugd Tandzorg West in Den Haag waar ik op bezoek was. Met zoveel mogelijk liefde en aandacht ontvangen ze hier kinderen om het bezoek aan de tandarts zo leuk mogelijk te maken. Door in te zetten op preventie en door samenwerking met consultatiebureaus proberen ze méér kinderen naar de tandarts te krijgen. En dat werkt super goed!

Als je binnenkomt dan zie je meteen dat deze praktijk anders is dan anderen. Vrolijke vogeltjes op de muur, felle kleuren en alle tandartsen zijn ontzettend lief! Deze praktijk in Den Haag is speciaal bedoeld én ingericht voor kinderen waardoor je meteen een fijn gevoel krijgt als je er bent. En wat extra bijzonder is aan deze tandartspraktijken – er zitten er 6 in Den Haag - is dat ze helemaal inzetten op preventie. Daarmee voorkomen ze gaatjes in de toekomst en hebben kinderen minder pijn. Goed nieuws zou je zeggen, maar wat vooral heel triest is dat het door zorgverzekeraars juist lastiger wordt gemaakt om in te zetten op deze manier van werken.

Tandartsen krijgen nu betaald per verrichting. Dus hoe meer behandelingen, hoe meer ze verdienen. Een systeem met volledig verkeerde prikkels natuurlijk. Voor preventie, zoals de tijd nemen voor kinderen om uit te leggen hoe je voor je gebit kan zorgen en wat gezond eten is, krijgen tandartsen veel minder geld. En daar kun je juist schade (en kosten!) aan je gebit mee voorkomen. Nu levert het dus meer geld op om gaatjes te behandelen, dan om gaatjes te voorkomen.

Als de politici in Den Haag het weer eens over de hoge zorgkosten hebben, zouden ze eens deze jeugdtandarts moeten bezoeken. Dan zien ze met eigen ogen dat er nog zoveel te besparen valt in de zorg, bijvoorbeeld door in te zetten op preventie en dat wél goed te betalen. Vanaf volgend jaar start in deze praktijk een proef waarin ze worden betaald per patiënt per jaar in plaats van per verrichting. De marktwerking (hoe meer behandelingen, hoe meer verdienen!) wordt hiermee uit het systeem gehaald.

ChristenUnie verder met drie zetels in de Eerste Kamer

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 30-05-2023 14:58

Door Webredactie op 30 mei 2023 om 16:42

Lees voor

ChristenUnie verder met drie zetels in de Eerste Kamer

De ChristenUnie heeft bij de Eerste Kamerverkiezingen één restzetel behaald en krijgt zo drie zetels in de Eerste Kamer. Daarmee verwelkomen we Eric Holterhues in de senaat, die zijn plek inneemt naast lijsstrekker Tineke Huizinga en huidig Eerste Kamerlid Hendrik-Jan Talsma. Holterhues wordt de eerste katholieke ChristenUnie-volksvertegenwoordiger op landelijk niveau.

Fractievoorzitter Tineke Huizinga: “Met drie zetels in de Eerste Kamer gaan we de komende jaren aan de slag om ons christelijk-sociale geluid te laten klinken. Ik zie er naar uit om daar met dit mooie en gedreven team mee aan de slag te gaan. Om beleid te toetsen en te werken aan een samenleving waarin mensen voor elkaar kunnen zorgen, waar we opkomen voor elkaar en waar ruimte is voor iedereen.”

Hendrik-Jan Talsma: “De afgelopen jaren mocht ik me op deze plek inzetten voor recht en gerechtigheid in wetgeving en het is een voorrecht om dit werk te mogen doorzetten.”

Eric Holterhues: “Vanuit deze plek zet ik me graag in voor drie kernprincipes vanuit katholiek sociaal denken: algemeen welzijn, menselijke waardigheid en onderlinge solidariteit”.

Investeer juist nu extra in de Waddeneilanden

PvdA PvdA Nederland 01-07-2020 15:22

Door Gijs van Dijk op 1 juli 2020 Delen  

Nederland gaat na maanden langzaam open, maar de Waddeneilanden kunnen nog steeds te weinig toeristen ontvangen. Dat betekent dat er minder werk is voor de mensen. En dat er minder geld te verdienen is op de eilanden.

In 2020 verwachten de Waddeneilanden een halvering van het aantal toeristen

In 2019 ontvingen de Waddeneilanden meer dan 1,5 miljoen toeristen. Maar door de coronacrisis en de nieuwe anderhalve-meter-economie zal de impact op de eilanden groot zijn. In 2020 verwachten de eilanden een halvering van het aantal toeristen.

Vanwege de coronacrisis willen veel Nederlanders de komende tijd graag op vakantie in eigen land. De veerboten tussen het vaste land en de Waddeneilanden varen weer. Maar ze konden door de maatregelen slechts een beperkt aantal reizigers meevoeren.

Juist nu is er steun nodig om slim te investeren in toerisme en werkgelegenheid

Kroegen, restaurants en campings die juist draaien op het bezoek van toeristen, staan er slecht voor. Juist nu hebben de Waddeneilanden extra steun nodig om slim te investeren in duurzaam toerisme en werkgelegenheid. Zodat de Waddeneilanden in de toekomst de gasten kunnen blijven ontvangen die ze hard nodig hebben.

Daarom dien ik vandaag een voorstel in voor een noodfonds van 20 miljoen voor de Waddeneilanden. Daarmee kan op de Waddeneilanden geïnvesteerd worden in landschap en natuur, goede verbindingen met het vasteland en andere eilanden, en duurzaam toerisme.

Ik dien een voorstel in voor een noodfonds van 20 miljoen voor de Waddeneilanden

Deze investeringen moeten ook zorgen voor meer banen. Met het noodfonds kunnen de Waddeneilanden bouwen aan een economie die toekomstbestendig is. Voor een economie die iedereen zekerheid biedt.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/investeer-juist-nu-extra-in-waddeneilanden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/investeer-juist-nu-extra-in-waddeneilanden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Rechtvaardige zorg

SP SP Nederland 17-06-2020 09:54

De coronacrisis raakt iedereen, maar de gevolgen zijn niet voor iedereen hetzelfde. De SP pleit al jaren voor een Nationaal ZorgFonds waar de kosten eerlijk worden verdeeld, voor een dekkend basispakket en voor het afschaffen van het eigen risico. 'Naar aanleiding van de crisis is het tijd voor solidariteit,' aldus SP-Kamerlid Henk van Gerven. 'Daarom moeten we nu plannen maken om rechtvaardig uit de crisis te komen.' Tijdens het debat over het basispakket van 2021 doet hij de volgende voorstellen:

Neem fysiotherapie op in het basispakket, schaf de maximering op het aantal behandelingen voor COPD patiënten af en maak het drempelloos toegankelijk voor alle coronapatiënten, niet alleen de patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen

Schaf het eigen risico (de boete op ziek zijn) af

Geen verhoging van de zorgpremie volgend jaar

Dit kunnen we betalen via de algemene belastingen. Dat is eerlijk en rechtvaardig.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

GroenLinks komt met spoedwet om stijging zorgpremie door coronacrisis te voorkomen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 12-06-2020 00:00

GroenLinks komt met een spoedwet waarmee wordt voorkomen dat de rekening voor de medische kosten van de coronacrisis bij gewone mensen terecht komt. Als er niks gebeurt, dreigt volgend jaar de zorgpremie voor iedereen fors te stijgen. GroenLinks werkt daarom aan een spoedwet om stijging van de zorgpremie te voorkomen. In plaats daarvan zouden bedrijven die winst maken wat meer belasting moeten betalen, zegt partijleider Klaver aan de vooravond van het GroenLinks-partijcongres.

Jesse Klaver: “We moeten de fouten van de vorige crisis leren: dit keer mag de rekening niet betaald worden door gewone mensen. De eerste rekening die we krijgen is die van de medische coronakosten. Laten we zorgen dat die wordt betaalt door de bedrijven die de afgelopen maanden winsten hebben gemaakt, en niet bij gewone mensen op de mat beland in de vorm van een forse stijging van de zorgpremies.”

Ziekenhuizen hebben de afgelopen maanden extra kosten moeten maken om alle coronapatiënten op te vangen. Door alle achterstallige zorg die ingehaald moet worden en door de opschaling van de ic-capaciteit zullen ook de komende tijd de zorgkosten hoger zijn.

Volgens schattingen van gezondheidseconomen zouden deze extra coronakosten kunnen leiden tot een miljardenstijging van de zorgkosten en dus tot een forse stijging van de premie. GroenLinks wil dit met een spoedwet voorkomen. Daarin wordt vastgelegd dat zorgverzekeraars alle extra coronakosten vergoed krijgen als ze kunnen aantonen dat ze zelf onvoldoende financiële reserves hebben om de extra kosten op te vangen.

GroenLinks doet een dringend beroep op het kabinet om de geplande verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven te schrappen en die inkomsten te gebruiken voor de vergoeding van de coronakosten van de zorg.

Klaver: “Het is niet uit te leggen om in een tijd van een naderende economische recessie de belasting op winsten van grote bedrijven te verlagen. Er gaat iets goed mis in het huidige kapitalisme, nu grote bedrijven in goede tijden alle voordelen krijgen, en in crisistijd gewone mensen de rekening moeten betalen.”

Zorgmedewerkers voor wijkverpleging en psychische zorg behouden | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 26-03-2020 00:00

Zorgverzekeraars moeten zorginstellingen blijven betalen en voorkomen dat wijkverpleegkundigen en medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg hun baan verliezen. Op die manier kan de zorg voor kwetsbare mensen tijdens en na de corona-crisis op peil blijven. Een Kamermeerderheid steunde vandaag een motie van GroenLinks hiervoor. 

Jesse Klaver: “Mensen die afhankelijk zijn van psychische zorg of van wijkverpleging worden hard geraakt door de corona crisis. Zij dreigen geïsoleerd te raken, omdat het sociale leven stilligt. Soms worden hun behandelingen stopgezet vanwege het risico op besmetting van corona. We moeten zorgen dat zij straks er van op aan kunnen dat ze de zorg kunnen krijgen waar ze recht op hebben.”

De corona-crisis heeft een grote impact op zorginstellingen. Vanwege gezondheidsrisico’s kunnen zorgverleners hun patiënten niet op dezelfde wijze behandelen als voorheen. Zij kunnen mensen niet meer persoonlijk zien, en hebben ook geen beschermingsmateriaal zoals mondkapjes. Sommige instellingen hebben hun behandelingen moeten opschorten. Dat betekent dat zij minder of geen vergoedingen meer ontvangen van zorgverzekeraars.

Nu hun inkomsten teruglopen, dreigen instellingen failliet te gaan. Zonder ingrijpen van de overheid zullen zorgmedewerkers - die alle flexibiliteit en creativiteit inzetten om mensen te blijven helpen - hun baan verliezen. En zijn er na deze crisis onvoldoende mensen en plekken waar mensen die zorg nodig hebben, terecht kunnen.

De motie zorgt ervoor dat zorgverzekeraars de duizenden psychologen, psychiaters en behandelaars nu tegemoet komen. Zodat patiënten ook na deze crisis kunnen rekenen op zorg.

Rechtvaardige zorg: eigen risico en zorgpremie op nul, lasten eerlijk delen

SP SP Nederland 23-10-2019 14:13

De SP wil de zorg rechtvaardig maken en bouwen aan een Nationaal ZorgFonds. Het deugt niet dat mensen die de pech hebben ziek te worden een hoge zorgrekening betalen. Daarom is de SP ook geen voorstander van het eigen risico: het is een boete op ziek zijn. Ook de maandelijkse vaste zorgpremie is voor veel mensen moeilijk op te brengen. Voor veel mensen, zeker ook de mensen die geen zorgtoeslag krijgen, is de maandelijkse zorgpremie een flink hap uit het budget. Omdat de zorg voor iedereen betaalbaar moet zijn stelt de SP nu voor: schaf het eigen risico en het toeslagcircus af, zet de zorgpremie op nul en betaal de rekening van de zorg naar draagkracht. Zo’n driekwart van de huishoudens is daardoor flink beter af.

De SP wil een nieuw zorgstelsel, een Nationaal ZorgFonds, waarin de macht van de zorgverzekeraars wordt gebroken en goede zorg voor iedereen toegankelijk wordt. Een eerste stap om dat mogelijk te maken is het veel eerlijker delen van de zorgkosten door de zorgkosten vanuit de belastingen te betalen in plaats vanuit premies. ‘Dan kun je echt zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wie veel verdient draagt meer bij dan iemand die weinig verdient. Nu is dat helaas andersom. Een gezin met een modaal inkomen is meer dan 20% van het inkomen kwijt aan zorgkosten, de hoogste inkomens maar 11%. Dat is natuurlijk niet rechtvaardig,’ aldus SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Voor bijna driekwart van de Nederlanders betekent dit een verbetering van hun koopkracht.

Waar middeninkomens nu nog een één vijfde of meer van hun inkomen aan zorg kwijt zijn wil de SP dat die bijdrage omlaag gaat en dat de hoogste inkomens meer gaan bijdragen. Het CPB rekende voor de SP door wie er zou profiteren als de zorgkosten voor een groter deel betaald zouden worden uit de belastingen in plaats vanuit de maandelijkse zorgpremie. In het voorstel van de SP wordt het eigen risico afgeschaft en gaat de maandelijkse zorgpremie naar nul euro. Uit de doorrekening blijkt dat huishoudens in doorsnee 2,7% meer koopkracht overhouden dan in de huidige kabinetsplannen. Voor bijna driekwart van de Nederlanders betekent dit een (flinke) verbetering van hun koopkracht.

Met het voorstel om de zorgkosten te betalen uit de belastingen brengt de SP een stevige correctie aan op het beleid van Rutte III. Hijink: ‘De hoogste inkomens krijgen er bij dit kabinet veel meer bij dan de lage- en middeninkomens. Door de rekening van de zorg eerlijker te delen gaan de midden- en lage inkomens er stevig op vooruit en dragen de hoogste inkomens juist wat meer bij.’

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Meer invloed van verzekerden op hun eigen zorgverzekeraar

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 08-10-2019 17:08

Door Carla Dik-Faber op 8 oktober 2019 om 15:55

Meer invloed van verzekerden op hun eigen zorgverzekeraar

Vandaag is in de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat mensen meer invloed geeft op het beleid van hun zorgverzekeraar. Daardoor kun je bij je verzekering meepraten over keuzes die worden gemaakt over de inkoop van zorg en de communicatie van de verzekeringsmaatschappij met verzekerden. Een langgekoesterde wens van de ChristenUnie.

Het wetsvoorstel is een uitwerking van voorstellen die de ChristenUnie in de Tweede en Eerste Kamer eerder deed. De ChristenUnie wil dat alle verzekerden meer invloed krijgen op de eigen verzekeringsmaatschappij - dit heet het 'inspraakrecht'. De verzekeraar staat immers ten dienste van hen en niet andersom.

Zorgverzekeraars moeten ook een zogenaamde 'verzekerdenvertegenwoordiging' instellen die adviesrecht heeft bij het vaststellen van het zorginkoopbeleid. De ChristenUnie heeft er met succes voor gepleit dat deze vertegenwoordiging een goede afspiegeling moet zijn van álle verzekerden. Ook komen er dankzij de ChristenUnie heldere afspraken over hoe de verzekerdenvertegenwoordiging de andere verzekerden moet informeren en informatie moet ophalen.

Met dit wetsvoorstel zetten we een mooie stap: je kunt nu meepraten over het beleid van je eigen zorgverzekeraar. Het is nu aan de zorgverzekeraars om te laten zien hoe ze hier invulling aan geven. We gaan na drie jaar evalueren en op basis daarvan zal de ChristenUnie voorstellen doen om het inspraak- en adviesrecht uit te breiden.

GroenLinks wil betere en eerlijke beloning literair vertalers | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-06-2019 00:00

Slechte beloningen in de cultuur sector: de voorbeelden zijn talloos. Acteurs, musici, beeldend kunstenaars: steeds meer groepen luiden terecht de noodklok.

GroenLinks springt vandaag in de bres voor een groep die we bijna nooit horen: literair vertalers. De mensen die een wereld aan verhalen voor ons toegankelijk maken. Sommige vertalers verdienen met fulltime werken een salaris van 18 000 euro bruto per jaar. Anders gezegd: als fulltime vertaler is het onmogelijk om rond te komen. Daarom vraagt  Corinne Ellemeet de minister vandaag extra geld vrij te maken voor werkbeurzen voor literair vertalers.

Ellemeet vraagt al langer aandacht voor de arbeidsmarktpositie van kunstenaars. Zo heeft ze eerder een motie aangenomen gekregen over collectieve onderhandelruimte voor kunstenaars. En heeft ze zich met resultaat hard gemaakt voor een betere beloning voor musici van muziekensembles. Ook de minister besteedt in haar cultuurnota aandacht aan het belang van eerlijke beloning. Maar er is weinig aandacht voor de letteren. En literair vertalers komen al helemaal niet aan bod.

Ellemeet: "Vertalers doen op de achtergrond ongelooflijk waardevol werk. Ze zorgen ervoor dat wij andere landen en culturen begrijpen. Ze stellen ons in staat de geschiedenis te kennen. Het is belachelijk dat je wanneer je fulltime als vertaler werkt met geen mogelijkheid een gezin kunt onderhouden. Vertalen als vak is inmiddels alleen voorbehouden aan mensen  die ofwel een rijke partner hebben, ofwel hun werk combineren met ander werk. Onacceptabel. Daarom roep ik de minister op in actie te komen."

Het extra geld waar Ellemeet om vraagt is bedoeld  voor het verhogen van de werkbeurzen van literair vertalers die worden uitgekeerd door het Letterenfonds. Deze beurzen worden alleen toegekend als een vertaler al een vertaalopdracht gekregen heeft van een uitgever. Met een verhoging van de beurzen geven we vertalers de kans op een normaal bestaan.

GroenLinks eist eerlijke betaling kunstenaars | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 06-06-2019 00:00

Kunstenaars worden ronduit slecht betaald. Voor freelancers is de situatie nog beroerder: ze krijgen als ze geluk hebben 60 procent van het salaris van iemand in loondienst. Rondkomen is een opgave. Met jaarlijks 25 miljoen extra is het mogelijk om kunstenaars volgens cao-afspraken en richtlijnen te betalen aldus belangenorganisatie Kunsten '92. GroenLinks vindt het onacceptabel dat kunstenaars niet rond kunnen komen. Daarom eist Kamerlid Corinne Ellemeet van de minister -die op 11 juni haar nieuwe cultuurbeleid presenteert- dat zij voldoende geld verstrekt zodat kunstenaars een normale beloning kunnen ontvangen.

De helft van de kunstenaars die als zzp'er werken, verdient netto 28 euro per uur of minder. Bijna 33 procent verdient minder dan 15 euro per uur dat blijkt uit recent onderzoek. Te weinig om van rond te komen. Dit terwijl het aantal zzp'ers alleen maar stijgt. In 2010 waren er 38 500 freelancers. In 2017 was dat aantal gegroeid tot 59 000.

De raad van cultuur adviseerde de minister vorige maand om 15 miljoen te reserveren voor een betere betaling. Dat is te weinig om kunstenaars volgens cao-afspraken en richtlijnen te kunnen betalen. Wanneer je alleen kunstinstellingen die een subsidie van het rijk ontvangen in staat wilt stellen om een fatsoenlijk loon te betalen is nog 10 miljoen extra nodig. GroenLinks wil dat dit geld beschikbaar komt. Met 25 miljoen aan extra subsidie kunnen veel van de problemen bij orkesten, musea, theater-, dans- en operagezelschappen worden opgelost.

Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet: "De basis van cultuur is de kunstenaar. En voor die Kunstenaars moeten we goed zorgen. Musici die gratis lunchconcerten geven. Acteurs die de noodklok luiden over oneerlijke beloningen voor hun werk. Orkestleden van het Metropole Orkest die bijklussen als vuilnisman. Het is bij de konijnen af. We kunnen de rekening voor cultuur niet bij de makers blijven leggen. Daarom moet de minister echt over de brug komen met voldoende budget voor kunstenaars."