Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

1889 documenten

Maak zorg inclusiever

D66 D66 Nederland 28-09-2023 04:00

Fonda dient vandaag een initiatiefnota in met voorstellen om de zorg inclusiever te maken. Want terwijl we in de zorg vaak dezelfde procedures volgen, veranderen we zelf in rap tempo. Op het gebied van gender en seksuele gerichtheid wordt de diversiteit zichtbaarder. Maar omdat zorgmodellen en onderzoeken vaak het mannelijk lichaam als uitgangspunt nemen, blijven sommige medische klachten bij vrouwen onverklaard. Dat creëert een ongelijkheid.

Daarnaast vergrijst de samenleving in rap tempo en zijn er veel culturele verschillen. Onderzoek toont aan dat dementie vaker onopgemerkt blijft bij ouderen met een migratieachtergrond, waardoor zij zich eerder melden op de spoedeisende hulp. Mensen die door een hersenziekte terugvallen op hun moedertaal gaan door deze taalbarrière soms niet naar de dokter, of moeten juist vaker op consult komen om een duidelijke diagnose te krijgen. Dit alles duwt de zorgkosten omhoog, terwijl het juist belangrijk is om het zorgstelsel betaalbaar te houden.

Gerben-Jan Gerbrandy is verkozen tot lijsttrekker EP

D66 D66 Nederland 27-09-2023 18:32

Gerben-Jan Gerbrandy is door de leden van D66 gekozen tot lijsttrekker bij de Europese Parlementsverkiezing. De afgelopen tijd hebben meer dan 5100 leden gestemd in de verkiezing voor het lijsttrekkerschap van volgend jaar. De Landelijke Verkiezingscommissie is verantwoordelijk voor de verkiezing en heeft de uitslag vastgesteld. Het proces-verbaal vind je hier. Gerben-Jan zal ons progressieve en pro-Europese geluid namens D66 vertolken tijdens de aankomende Europese verkiezing in juni 2024.

Strijdplan tegen femicide

D66 D66 Nederland 27-09-2023 13:45

Gebrek aan expertise bij hulpverlening leidt tot gebrekkige dossieropbouw en dat zorgt voor onderschatting in de rechtszaal. Wanneer rechters in bijvoorbeeld echtscheidingszaken onvoldoende zicht hebben op het geweld in een relatie, zijn zij ook niet in staat de juiste beschermingsmaatregelen te treffen voor het slachtoffer van partnergeweld. In het voorstel van D66 wordt gepleit voor betere informatievoorziening aan rechters, zodat een afweging op basis van alle informatie gemaakt kan worden. Dit kan voorkomen dat een vrouw in onveilige situaties achterblijft en slachtoffer wordt van moord.

Het plan om femicide te bestrijden is aan minister Weerwind aangeboden tijdens een door D66 aangevraagd debat over femicide.

Kom naar De winst van eerlijk delen-tour en ga met Lilian in gesprek!

SP SP Nederland 27-09-2023 06:16

In ‘De winst van eerlijk delen’ legt Lilian Marijnissen ons politiek systeem op de snijtafel. Met een vlijmscherpe analyse komt ze tot een onverbiddelijke conclusie.

Dit doet ze op de toegankelijke en open manier die we van haar kennen. Doorspekt met persoonlijke anekdotes, actuele feiten en keiharde argumenten laat ze zien waar Nederland de verkeerde afslag heeft genomen.

Maar daar blijft het niet bij. In haar boek beschrijft ze hoe we de weg terug kunnen vinden. Het is nooit te laat om opnieuw te beginnen. Een fundamentele verandering is nodig.

SP-succes: Kamer wil einde aan massaal doden van kuikentjes

SP SP Nederland 26-09-2023 17:47

De Tweede Kamer heeft vandaag een voorstel van de SP gesteund dat het kabinet opdraagt om voor 1 januari 2024 met een plan te komen om het massaal doden van haantjes te verbieden. 40 miljoen pasgeboren haantjes worden vrijwel meteen na hun geboorte afgemaakt. Ze worden gezien als een bijproduct en hebben geen ‘economisch nut’. Een meerderheid van de partijen is het met de SP eens dat hier een einde aan moet komen.

Belachelijk hoe we met deze dieren omgaan, vindt SP-Kamerlid Sandra Beckerman: ‘Dieren zijn geen producten. Omdat er geen geld verdiend kan worden aan haantjes en wel aan hennetjes moeten er miljoenen dieren afgemaakt worden. Ik ben blij dat we nu het demissionaire kabinet dwingen om met een plan te komen voor een verbod op het afmaken van deze haantjes. Er zijn andere oplossingen dan kuikentjes massaal afmaken. Zo kan er al veel eerder geselecteerd worden op geslacht, ruim voordat de eitjes een levensvatbaar kuikentje bevatten.’

De SP voert al jaren strijd voor een verbod en kreeg al eerder steun van de Tweede Kamer hiervoor. Frankrijk en Duitsland kennen al vormen van een verbod. In Frankrijk moeten supermarkten meebetalen, waardoor de prijs laag blijft. Zo zijn eieren in Frankrijk goedkoper dan in Nederland. Beckerman: ‘Het kabinet schoof de moties opzij. Nu moet er wél snel een plan komen. Dit gaan we voor elkaar krijgen. De druk voeren we verder op!’

Van Dijk: Maak werk van een eerlijke spreidingswet

SP SP Nederland 26-09-2023 15:24

De afgelopen jaren waren het steeds de arme gemeentes die relatief de meeste vluchtelingen hebben opgevangen. Het wordt tijd om dat om te draaien. Dat is de inzet van SP-Kamerlid Jasper van Dijk bij het debat over de ‘spreidingswet’ van het demissionaire kabinet. Een eerlijke spreidingswet kijkt niet alleen naar inwoneraantal, maar ook naar rijke en arme gemeentes, vindt Van Dijk.

‘De huidige voorgestelde spreidingswet is broddelwerk en zal dan ook flink moeten veranderen wil de SP ermee instemmen. De top 20 armste gemeentes vangen meer dan twee keer meer vluchtelingen op dan de top 20 rijkste. Er zit nu een ingewikkeld systeem van perverse prikkels in de voorgestelde wet die tot een koehandel met vluchtelingen zal leiden. Uiteindelijk zal het erop neerkomen dat het weer de gemeentes met weinig geld zullen zijn die de meeste vluchtelingen zullen opvangen, terwijl Bloemendaal en Laren er makkelijk vanaf komt. Dat systeem moet op de schop’, aldus Van Dijk.

De SP wil ook dat de opvang van vluchtelingen veel kleinschaliger gaat worden. Van Dijk: ‘Om draagvlak te houden of te krijgen voor de opvang van vluchtelingen moet het allemaal veel kleinschaliger. Als je vele honderden vluchtelingen op gaat vangen in een klein dorp, dan haal je al het draagvlak voor opvang weg. Het is goed te begrijpen dat mensen zich daarover zorgen maken. Daarnaast is het belangrijk dat kansarme overlast gevende asielzoekers een verantwoordelijkheid van het Rijk blijven.’

SP-succes: Kamer tegen winstbelasting voor woningcorporaties

SP SP Nederland 26-09-2023 13:37

De hoge winstbelasting die woningcorporaties moeten betalen vergroot de wooncrisis. De SP wil dat dat die oneerlijke belasting wordt afgeschaft. Vandaag is een belangrijk voorstel van de SP, samen met de ChristenUnie en GroenLinks, aangenomen als eerste stap om die winstbelasting van tafel te krijgen. SP-Kamerlid Beckerman: ‘Alleen al dit jaar is die winstbelasting die woningcorporaties moeten betalen bijna 1,1 miljard euro. Dat is geld van huurders dat nu niet besteed kan worden aan de verlaging van de huren, de bouw van extra betaalbare woningen, achterstallig onderhoud en renovatie.’

Op voorstel van de SP wil de Tweede Kamer nu dat woningcorporaties hiervoor worden gecompenseerd of dat de winstbelasting afgeschaft moet worden.

De winstbelasting loopt de komende jaren op tot hetzelfde bedrag als de verhuurderheffing die corporaties jarenlang moesten betalen. Het bedrag stijgt in 2026 door naar ruim 1,4 miljard euro. Beckerman: ‘Het zou ontzettend goed nieuws dat dit enorme bedrag dat huurders samen betalen nu ook daadwerkelijk voor huurders kan worden gebruikt. Een belangrijke stap is vandaag gezet in het aanpakken van de wooncrisis.’

In Memoriam: Michel Jager

D66 D66 Nederland 26-09-2023 08:32

Michel maakte kennis de vernieuwende idealen van de pas opgerichte Democraten ’66 in Amsterdam, waar hij na zijn middelbareschooltijd in Heemstede rechten was gaan studeren. Na zijn studie ging hij werken bij de provincie Noord-Holland en bij wat destijds het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne heette. Begin jaren ‘70 werd hij in Heemstede raadslid voor D66, waar hij in 1978 wethouder werd. In 1982 werd hij benoemd als burgemeester van Culemborg. En in 1989 werd hij burgemeester van Wageningen; een stad waar hij veel voor heeft betekend, bijvoorbeeld als bestuurder en crisismanager tijdens de watersnood van 1995.

PvdD-Congres: Lijst­trekker Esther Ouwehand treedt tijdelijk terug

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 25-09-2023 00:00

De Partij voor de Dieren hield op zondag 24 september haar 37e partijcongres bij de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Er waren bijna 1600 partijleden bij. De grootste opkomst voor een PvdD-congres tot nu toe. Dit congres stond in het teken van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. De leden hebben gestemd over de kandidatenlijst. De behandeling van het verkiezingsprogramma en de amendementen is uitgesteld. Er wordt op korte termijn een online congres georganiseerd om dit onderdeel alsnog met de leden te behandelen. Tijdens dit congres is ook het nieuwe bestuur benoemd, in elk geval tot het voorjaarscongres in 2024. Het nieuwe partijbestuur bestaat uit Michiel Knol (voorzitter), Meike de Boer (vicevoorzitter), Paul van Gent (secretaris), Guus Beckett (penningmeester) en algemeen bestuursleden Anneline Mook, Annemarie van Gelder, Renée Müller en Sandra Schoenmakers. Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Esther Ouwehand kondigde aan tijdelijk terug te treden. Totdat het onderzoek naar de meldingen van integriteitsschending is afgerond. Kijk hieronder de speech van Esther Ouwehand terug. De kandidatenlijst zoals vastgesteld door de leden op het congres: 1. Esther Ouwehand 2. Ines Kostić 3. Christine Teunissen 4. Frank Wassenberg 5. Eva Akerboom 6. Lammert van Raan 7. Martine van Schaik 8. Anna Krijger 9. Pascale Plusquin 10. Pieter Groenewege 11. Maarten van Heuven 12. Falco van Hassel 13. Rosalie Bunnik 14. Hanneke Schmeets 15. Kıvılcım Pınar 16. Malcolm Jones 17. Janette Bosma 18. Robert Barker 19. Kjell van Wijlandt 20. Jesseka Batteau 21. Jaap Hollebeek 22. Iris Dicke 23. Bart Salemans 24. Freek Bersch 25. Frank de Gram 26. Lotte Krediet 27. Dave de Vos 28. Myra van de Velde 29. Carla van Viegen 30. Leonie Gerritsen 31. Marjolijn Veenstra 32. Anne-Miep Vlasveld 33. Trees Janssens 34. Pinar Coşkun 35. Lester van der Pluijm 36. Siska Peeks 37. Cynthia Pallandt 38. Wesley Pechler 39. Janneke van Lierop 40. Vivianne Spruit 41. Bart Kuijer 42. Gaby Markandu 43. Joeri Oudshoorn 44. Radjan Hanoeman 45. Eileen Samshuijzen 46. Menno Brouwer 47. Suzanne Onderdelinden 48. Jaap Rozema 49. Sabrina van de Peppel 50. Xenia Minnaert

Marijnissen roept op SP-congres partijen op om samen de tweedeling te bestrijden

SP SP Nederland 23-09-2023 16:56

Op het 28ste congres van de SP heeft de partij het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Honderden afgevaardigden van afdelingen van de SP kwamen samen om de laatste aanpassingen aan het programma te maken. SP-leider Lilian Marijnissen: ‘Met deze sterke lijst met kandidaten en dit prachtige programma zijn wij klaar voor de verkiezingen. Veel politici spreken nu over bestaanszekerheid maar het gaat om de concrete oplossingen. Daarom lanceren wij het manifest ‘Een tegen tweedeling’ en roep ik partijen op om zich hierover uit te spreken. Zodat mensen op een partij kunnen stemmen waar ze na 22 november ook nog wat aan hebben.’

Verder deed Marijnissen in haar toespraak een oproep om de bezuinigingen op de zorg van tafel te halen en de salarissen van politici te verlagen en hun wachtgeldregeling gelijk te trekken met de WW voor gewone mensen.

Bekijk hieronder de toespraak van Lilian op het congres.

Gouden tomaat voor Renske Leijten

Renske Leijten kreeg de Gouden Tomaat, de hoogste onderscheiding binnen de SP, voor haar tomeloze inzet in de Tweede Kamer. Leijten is vooral bekend van het toeslagenschandaal, waarbij ze de getroffen ouders liet inzien dat ze niet alleen waren en samen met hen in actie kwam. Eerder zette ze zich vol in voor de zorg. Zo wist ze samen met ambulancepersoneel de introductie van marktwerking in de ambulancezorg tot tweemaal toe tegen te houden. Ook kwam ze in actie voor het Nationaal ZorgFonds en voor ouderen die door de decentralisaties hun thuiszorg verloren. Partijvoorzitter Jannie Visscher speldde Leijten de gouden tomaat op.