Onveilige situatie door bouwput aan de H.J. Siemonsstraat te Finsterwolde Deze situatie is in de raadscommissie van 3 juni door omwonenden aan de H.J. Siemonsstraat bij de politiek onder de aandacht gebracht. De wethouder gaf hierop in eerste instantie als reactie dat het college hieraan niets kon doen. Het was bezit van een particulier en daarnaast was er inmiddels een hekwerk geplaatst. Op aandringen van Gemeentebelangen heeft de wethouder in die vergadering toegezegd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de eigenaar ten aanzien van de onveilige situatie aan te schrijven. Gisteravond heeft Gemeentebelangen in het vragenuurtje van de raad geïnformeerd naar de stand van zaken. De wethouder heeft daarop aangegeven dat inmiddels een gesprek met de eigenaar heeft plaatsgevonden en dat het handhavingstraject is opgestart. Wij gaan er dan ook vanuit dat er nu binnen afzienbare tijd een oplossing komt voor deze onveilige situatie. Uiteraard blijft Gemeentebelangen de voortgang van dit handhavingstraject kritisch en nauwgezet volgen.