Nieuws van politieke partijen in Oldambt inzichtelijk

1509 documenten

Kip Kap Sloopkogel

Verenigde Communistische Partij (VCP) Verenigde Communistische Partij (VCP) Oldambt 18-10-2019 13:19

Door Ralph Weber

Op 11 november is het weer zover. Dan mogen de kinderen in de leeftijd van de basisschool en de allerkleintjes weer met hun zelfgemaakte lampion de straat op. Het Sint-Maartenfeest. Deze oeroude traditie is een waar kinderfeest die, in tegen stelling tot het Sinterklaasfeest, buiten zinloze discussies staan over bijvoorbeeld de ‘kleur’ van de lampion. Dat is namelijk aan de kinderen zelf om te bepalen. Traditiegetrouw zullen de kindertjes in de gemeente Oldambt weer de straten op gaan om aan te bellen bij verschillende woningen in de hoop zoveel mogelijk snoep of fruit te vergaren. Dit na het zingen van een zelfgekozen versje en het showen van hun zelf gefabriceerde of gekregen lampion. Een prachtig kinderfeest waar veel kinderen reikhalzend naar uitkijken of zoals het ze het in Groningen noemen; ‘Kip Kap Kogel.’ Een verbastering naar het welbekende liedje die vele inwoners van de gemeente Oldambt nog wel zullen herkennen uit hun vroege jeugd en kindertijd.

Waar de kinderen op 11 november het liedje ‘Kip Kap Kogel’ aan de huizen ten gehore zullen brengen in ruil voor snoep gaat er ‘helaas’ ook een definitieve kogel door de kerk tijdens een raadvergadering van de gemeente Oldambt. Een kogel die men eigenlijk op voorhand mag gaan classificeren als een ware ‘sloopkogel,’ want er zal en moet bezuinigd worden! Kortom; het mes zal snijden en de inwoners zullen figuurlijk bloeden wat letterlijk betekent … betalen. De uitgaven zijn door wanbeleid, megalomane waanideeën in de vorm van prestige projecten door inmiddels al afgezwaaide wethouders, hoge werkloosheid en leningen mede tot stand gekomen door een college die inmiddels zelf ook op sterven na dood is. Iedereen zal er iets van gaan merken in de gemeente Oldambt. Van voetbalclubs tot jongerenorganisaties. Van begraafplaatsen tot wegen. Van het participatiefonds tot cultuur. Van jong tot oud. Iedereen, maar dan ook werkelijk iedereen in de gemeente Oldambt zal moeten betalen tegen versoberende maatregelen die tot stand zijn gekomen door dwaze bestuurders die geen enkele binding hebben met de mooiste streek van Nederland genaamd Oldambt.

Het vaststaand feit is dat deze bestuurders het Oldambt met zijn rijke traditie en historie helemaal niet mooier en rijker wilden maken maar doelbewust smeriger en armer hebben gehouden zolang de gemeente Oldambt al bestaat. Waar het Oldambt nette begraafplaatsen moet hebben krioelt het van het onkruid en scheefzakkade graven en paden. Staat een Chinees restaurant en beddenzaak in het centrum van Winschoten al jaren in verre gaande staat van ontbinding. Is het percentage uitkeringen hoog en werkgelegenheid voor praktisch alle opleidingsniveaus laag. En zijn de uitgaven significant hoger dan de opbrengsten, want in het Oldambt is per slot van rekening alles voor een symbolische euro te koop. Feiten en cijfers die geen schoonheidsprijs verdienen laat staan reclame zijn.

De gemeente Oldambt is het lelijke eendje geworden van de provincie Groningen. Een voorbeeld van een gefuseerde gemeente van hoe het totaal niet moet. Burgemeester Kuin van de gemeente Pekela noemde het ‘een misschien geen fantastisch huwelijk’ tussen zijn gemeente en buurgemeente Veendam, maar vergat daarbij één ding. Burgemeester Kuin vergat te kijken in de tuin. In de tuin van de buren! De tuin van buurgemeente Oldambt waar het al jaren een weerga is van geld smijten wat er niet is, achterkamertjespolitiek, vertrekkende en chanterende wethouders mede veroorzaakt door nota bene een mislukte herindeling in 2009. Veendam daarentegen nam kennelijk wel en kijkje in de tuin van de buren en besloot daarop de samenwerking met de gemeente Pekela toch te verbreken. Ze zullen vast gedacht hebben; ‘geen toestanden zoals bij de buren in het Oldambt!’ En gelijk hebben ze.

Waar letterlijk de sloopkogel tegen de verpauperde panden in het centrum van Winschoten moet gaan. Gaat nu de sloopkogel figuurlijk door de portemonnee van de goedwillende inwoner. Van de inwoner die zijn geleende boeken niet meer kan afhalen, want het afhaalpunt gaat hoogstwaarschijnlijk dicht. Van de amateurvoetballer die zijn contributie de komende jaren fors ziet stijgen, omdat de clubs nu zelf verantwoordelijk zijn voor een strak gemaaid en bespeelbare grasmat. En van de nabestaande die het graf van zijn dierbare wenst te bezoeken maar aankijkt tegen onkruid, omdat de gemeente minder gaat snoeien en schoffelen. En dat noemt men een herstelplan? Dit heet eerder een sloopplan die tijdens Sint-Maarten ‘helaas’ werkelijkheid gaat worden, althans zo lijkt het. Waar de kinderen ’s avonds de straat op gaan met lampionnen en het op straat eventjes lichter en helder wordt, wordt het tijdens de raadsvergadering diezelfde avond donker en duister. ‘Kik Kap Kogel, dit college is een roofvogel, en absoluut gain muske en kriegn van ons gain kuske…!’

Ralph Weber.

Boerenactie FDF.

Verenigde Communistische Partij (VCP) Verenigde Communistische Partij (VCP) Oldambt 08-10-2019 09:47

ACTIE FDF:

FDF hoopt bij het aangekondigde protest van 16 oktober ook op de steun van burgers (onder andere met auto’s, bussen en vrachtwagens). “Boer zoekt burger voor actie”, zo kondigt de organisatie het protest aan. “We hopen dat de burgers samen met de boeren willen gaan optrekken, we hebben elkaar harder nodig dan ooit.” Ook doen vissers aan het protest mee. Agractie onderschrijft de aangekondigde actie niet als organisator.

De FDF zoekt steun van de burgers. “Boer zoekt burger voor actie”. Dan reist bij mij direct de vraag waar hebben die boeren dan de burger voor nodig? Of, laat ik het anders stellen. Gaan die boeren dan ook demonstreren voor betere leefomstandigheden van vele burgers die het slachtoffer zijn van het falend beleid richting de burgers? Ik denk dan aan de problemen in de zorg, burgers die aangewezen zijn op voedselbanken, burgers welke hun zuur verdiende pensioen wordt afgepakt, de steeds maar terugkerende huurverhogingen, de boodschappen die steeds duurder worden, de benzine prijzen die de pan uit rijzen, de gemeentelijke belastingen die alsmaar stijgen, de ziektekostenverzekeringen die onbetaalbaar zijn geworden terwijl er miljarden op de plank liggen, het opschalen van de pensioengerechtigde leeftijd naar straks 70, de hoge werkeloosheid. Ik zal vast nog wel onderwerpen vergeten zijn maar wanneer de boeren steun vragen van de burgers dan zou ik het fijn vinden als de boeren de burgers ook gaan steunen wanneer die gaan demonstreren tegen het steeds slechter worden beleid voor de burgers. Want laten we wel zijn: wanneer veel van die burgers geen of weinig geld hebben om brood, groenten, en melk producten te kopen, zullen de boeren dat ook in hun portemonnee voelen ondanks de exportproducten die veel boeren mede produceren. Actie voeren vind ik prima maar dan wel richten op het totaal falend beleid van de regering die alle burgers aan gaat en niet alleen, zoals het nu lijkt, voor de boeren. Om dat te realiseren zou er een actiecomité opgericht kunnen worden bestaande uit vele lagen van de bevolking.

Was getekend,

Engel Modderman

VCP

Bijdrage VVD Oldambt aan de opiniërende behandeling ‘Herstelplan financiën’

VVD VVD Oldambt 06-10-2019 02:55

Op maandag 23 september 2019 hebben wij in de raadsvergadering een opiniërende behandeling gedaan van het ‘Herstelplan financiën’. Als VVD hebben wij het college een aantal zaken meegegeven en ook vragen gesteld. Hieronder kun je onze bijdrage lezen.

Voor de zomer hebben we als raad  bij elkaar gezeten en gesproken over hoe we Oldambt moeten loodsen door het financieel zware weer.

Het was goed om te horen dat er partijen zijn die aangeven geen heilige huisjes te hanteren en de verantwoordelijkheid te willen nemen. In deze stand stonden echter niet alle partijen….

Het loodsen door het financieel zware weer kan niet door alleen maar de inkomsten te verhogen of van ons af te kijken richting de provincie of het rijk. Het doet ons dan ook deugd dat alle partijen vandaag aanwezig zijn om hun toekomstvisie op deze moeilijke periode te geven. Als raadsleden kunnen we niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid; juist daarom zitten we op deze stoel.

Vorige keer hebben we als VVD Oldambt afgesloten met een tegelwijsheid: “oud brood is niet hard; geen brood is pas hard”. Oftewel we zullen keuzes moeten maken om Oldambt financieel boven water te houden.

We hebben het vaker gezegd: keer op keer een begroting vaststellen en de tekorten aanvullen vanuit de reserves. Deze Pavlov-cultuur moet anders. Hebben we op te grote voet geleefd en wellicht te sociaal? Zeg het maar….

Zoals in het herstelplan is te lezen moeten we ons goed beseffen dat de tekorten niet alleen zijn ontstaan door de decentralisaties in het sociaal domein maar ook door eigen beleid.

De VVD Oldambt is altijd voor een goed en evenwichtig financieel beleid. Wat we dan ook heel belangrijk vinden is het voorstel om naast een financieel plan een organisatorisch herstelplan te maken. Dit met de bedoeling om weer financieel gezond te worden richting 2023 en daarna. VVD Oldambt vindt dat het herstelplan ook moet worden ingezet om naar de toekomst toe noodzakelijke bezuinigingen te herstellen om doelgroepen te ondersteunen die dit nodig hebben. We zijn een sociale gemeente en dan moeten we ook proberen te blijven!

Wij stellen voor aan het college om als raad regelmatig op de hoogte te worden gebracht van de stand van zaken van de bezuinigingsopgave c.q. herstelplan. Dit om vinger aan de pols te houden om niet weer in de verleiding te komen om eventuele meevallers elders aan uit te geven. Graag een reactie van het college.

Voor ons ligt een stuk ter opiniering die wel aantoont dat dit college inziet dat er een andere koers gevaren moet worden. Een andere koers met consequenties en uitgangspunten die pijn doen. Pijn in de portemonnee maar ook pijn in het hart…

En er blijven risico’s in het herstelplan aanwezig:

De aanname dat het rijk komt met een structurele oplossing voor de financiële problematiek in het sociale domein;De constatering dat er geen structurele gelden zijn voor herstel en onderhoud van de wegen, de klimaatdoelstellingen en de energietransitie.

We hebben van dit stuk een aantal stenen in onze maag liggen. Dat zijn met name het aanspreken van de stille reserve door het verkopen van aandelen en de verhoging van de OZB.

Als we het goed hebben gelezen zijn we 12 + 1,3 = 13,3 miljoen euro van onze reserve nodig om ons door de jaren 2020 t/m 2022 te slepen. En dit ten koste van het jaarlijkse rendement van de aandelen. Wat een boel geld.

We kunnen ons beleid en de daarbij horende financiële gevolgen niet blijven bekostigen met een lastenverzwaring – daarin hebben we een plafond bereikt! We zullen moeten bezuinigingen en als VVD hebben we moeite met de verhoging van de OZB. Ruim 80% van onze inwoners hebben een koopwoning of bedrijfspand. De belastingdruk van deze eigenaren is al enorm hoog in onze gemeente en het houdt een keer op.

We snappen dat we zonder het aanspreken van de stille reserves het niet gaan redden in het Oldambt. Maar we hebben wel een aantal tips/aanbevelingen voor het college om uit te werken:

Het slim, strategisch en creatief inzetten van NPG-gelden voor een duurzame leefbaarheid waarbij wij denken aan onderhoud van fietspaden, openbare verlichting, etc.Afdwingen dat de directie van De Klinker meer commercieel handelt en meer samenwerking in de regio aangaat.We willen inzage hebben in de vele bovenwettelijke sociale regelingen (42 heb wij gehoord) om dubbelingen/overlap te voorkomen. Inzicht om processen efficiënter in te richten voor de organisatie. Maar we denken ook aan het indicatie-proces van de WMO. We zullen meer en eerder aan de voorkant moeten regelen om het subsidiëren aan de achterkant te voorkomen. Ook denken we aan het inbouwen van plafonds om open regelingen te voorkomen. En wellicht moeten we maatwerk voor individuen regelen; een voorbeeld zou kunnen zijn schoolzwemmen. Graag een toezegging van het college dat we als raad inzage krijgen in de vele bovenwettelijke sociale regelingen. De laatste: voor de zomer hebben we op de menukaart kunnen lezen het “bezuinigingen op onderhoud van gebouwen” die we afstoten van €140.000. Dit hebben we niet kunnen vinden in het herstelplan; opnemen is ons advies.

Volgens ons hebben we hiermee meerdere keren dekkingsvoorstellen aangegeven om de ozb niet meer als trendmatig te verhogen. Tot zover onze eerste termijn.”

Harold de Groot 

Fractievoorzitter VVD Oldambt

Beloningsbeleid

Oldambt Aktief Oldambt Aktief Oldambt 02-10-2019 12:55

RSIN nummer 820900722

Beloningsbeleid : Geen beloningen alleen wettelijke vergoedingen van de Gemeente (Oldambt)

Inbreng Fokke Fennema bij opiniërend debat over herstelplan financiën

D66 D66 Oldambt 24-09-2019 16:26

Op 24 september besprak de gemeenteraad het pakket van voorgestelde bezuinigingen om de tekorten in de meerjarenbegroting te dekken. Lees hier de inbreng van D66 fractievoorzitter Fokke Fennema terug.

Voorzitter,

“Kritisch, maar constructief”, of misschien beter: “constructief, maar kritisch”. Zo heeft D66 het programma van het toen net gevormde College vorig jaar ontvangen en aangekondigd te zullen volgen. Dát is ook wat D66 nu als uitgangspunt en leidraad heeft. Het College doet een aantal voorstellen nu met betrekking tot de bezuinigingsoperatie die onvermijdelijk is, en die voorstellen bespreken wij hier met elkaar, zo mogelijk om die dan ook te realiseren. Dat doen wij vanuit de wil dat op een opbouwende wijze en samen met zoveel mogelijk andere partijen te doen. Kritisch, maar niet zonder meer verwerpend of afdoend als onmogelijk of bespottelijk, of welke negatieve bewoordingen je er ook voor wilt bedenken, en kennelijk bedenkt dus als ik hoor wat er hier (en ook elders) over gezegd wordt.

D66 is zich ervan bewust dat wij voor een bezuinigingsoperatie staan die ons allen raakt, ons allen. Ik zeg het met nadruk. Niet de ene groep wel en de andere groep niet. Oldambsters zijn Oldambsters, en er bestaan niet verschillende soorten van. Alle Oldambsters hebben schouders en alle schouders zullen nu ook mee de lasten moeten dragen. Al is dat voor de een wellicht wel meer dan voor de ander. Vanzelfsprekend zullen sterkere schouders zwaardere lasten moeten dragen, want dat kunnen zij ook. Maar dat betekent niet dat ze alle lasten moeten dragen. D66 is er voor alle Oldambsters, het zij nog maar weer eens gezegd, en niet voor sommigen wel en anderen niet. En dat zal ik alsvolgt benoemen.

Wij kiezen er vandaag voor om een drietal punten uit de voorstellen van het College te lichten en daar wat over te zeggen. Uitgangspunt daarbij is dat wij in het algemeen gesproken vinden dat het College met serieuze voorstellen komt. Het is redelijk uitgebalanceerd, al word je er natuurlijk op zich niet vrolijk van. Want de opgave is groot en er moet dan ook veel geschrapt en geschoven worden. Daar hebben wij wel enkele punten en komma’s bij. En we hebben ook wel een enkele aanvulling en suggestie voor andere mogelijke bezuinigingen.

Voorzitter,

Drie punten, zei ik, en wel over sport, over cultuur en over -samenvattend- welzijn: 

Sport

Sportverenigingen hebben een grote preventieve waarde, zij zijn van belang voor de leefbaarheid en -belangrijk- zij maken sport voor veel mensen betaalbaar. En dat geldt nadrukkelijk ook voor ’t Oldambt. D66 hecht dan ook grote waarde aan de sociaal-maatschappelijke kracht die van sportverenigingen uit gaat en koestert (ik zeg het maar weer eens met zoveel woorden maar dat wist u ook wel van D66) alle mooie sportverenigingen die Oldambt rijk is. Sport en bewegen is op zich geen wettelijke taak maar de geestelijke en fysieke gezondheid van onze inwoners en de leefbaarheid van hun omgeving zijn wat D66 betreft van onschatbare waarde en daar leveren sportverenigingen met al hun vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan. Een bijdrage die wanneer sportverenigingen omvallen, moet worden opgevangen door veelal duurdere professionals en initiatieven. Preventie is voor D66 een belangrijke pijler (zie ook onze motie vreemd die wij straks na dít debat inbrengen), en sportverenigingen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Maar wij begrijpen echter ook wel dat op álle gebieden bezuinigd moet worden en er dus ook kritisch gekeken moet worden waar we binnen de sport wel en niet geld aan uit geven. D66 ziet echter wel graag dat dit gebeurt vanuit een onderliggende visie op sport en bewegen, en door te spreken mét in plaats van óver sportverenigingen.

Een Lokaal Sportakkoord in Oldambt, waar met financiën vanuit het Rijk (denk aan het Nationaal Sportakkoord) een sportformateur kan worden aangesteld (daar zijn €15.000 rijksmiddelen voor beschikbaar!), en waarmee vervolgens een uitvoeringsprogramma kan worden ontwikkeld (en daarvoor is €20.000 beschikbaar), zo’n Lokaal Sportakkoord kan daar een mooie kans voor zijn. Een kans die al op korte termijn gegrepen kan worden (want de 2e trance sportakkoorden start in november) en waar dus €35.000 voor het oprapen ligt.

Laten we samen met sportverenigingen en andere sportaanbieders binnen dit lokale sportakkoord kijken hoe we sport en bewegen binnen Oldambt willen organiseren en betaalbaar kunnen houden zodat we niet alleen levensvatbare sportverenigingen hebben die klaar zijn voor de toekomst maar ook keuzes kunnen maken waar een visie onder ligt die sportverenigingen en burgers kunnen begrijpen. Ook dat laatste is van groot belang: een begrijpelijke visie op sporten in ’t Oldambt.

Maar voor de goede orde: let op! Als Oldambt met een Lokaal Sportakkoord in het kader van het Nationaal Sportakkoord aan de gang wil is haast geboden. De gemeente dient dit dan wel uiterlijk 8 november aan te vragen.

Cultuur

In de voorgestelde bezuinigingen wordt maar liefst € 130.000 genoemd waar het De Klinker betreft. Dat vindt D66 niet echt verstandig. Ik zei eerder al dat D66 er is voor álle Oldambsters, en dat houdt in dat D66 niet de ene groep (als je daarover kunt spreken dan) wil uitspelen tegen de andere groep: de liefhebbers van cultuur zoals in De Klinker geboden kan worden, en degenen die daarmee niets hebben. Cultuur is géén elitaire melkkoe, zó kun je het ook zeggen. Cultuur is van alle mensen, en -zo je wilt- van alle lagen van de bevolking. En als we dan over De Klinker spreken dan is het duidelijk dat De Klinker er ook voor alle mensen is.

Maar, daar wringt misschien toch wel een schoen, zoniet dé schoen, en dat wordt alleen maar versterkt indien er zo fors in een keer bezuinigd zou worden, vrees ik. Want plaatst zo’n ingreep De Klinker niet in een neerwaartse spiraal? Minder subsidie betekent minder goede voorstellingen; dat betekent minder publiek; en dat betekent uiteraard minder inkomsten uit kaartverkoop; daardoor minder goede voorstellingen vanwege lagere inkomsten, en dus minder publiek, en ga zo maar door.

Die programmering is overigens misschien nu al wel een punt van zorg, al heeft dat natuurlijk ook met smaak en andere voorkeuren te maken. Toch zijn wij van mening dat er nog eens goed gekeken moet worden naar wat brengt De Klinker nu wel, en wat niet; en dat laatste met name. Waarom wijken veel Oldambsters, naar eigen zeggen, uit naar theaters in omliggende plaatsen, of zelfs Groningen? Je kunt het niet iedereen naar de zin maken, maar grote groepen…?

Maar wat D66 betreft is een ding duidelijk: als je nu zoveel geld bezuinigt op De Klinker, betekent dat feitelijk een laatste steek, de doodsteek. Wij zouden De Klinker dus willen ontzien, maar wel de bedrijfsvoering, en in elk geval ook de programmering, goed tegen het licht willen doen houden.

Welzijn

Hét hete hangijzer in deze gemeente. Het College viel erop, of erover.

Maar wat D66 betreft wél de begrotingspost waar veel te halen valt. Laat me dat uitleggen, voorzitter.

Wij zijn van mening dat in ’t Oldambt heel veel oplossingen worden bedacht voor allerlei kleine en grote problemen op het gebied van de armoedebestrijding (ik vat het maar even zo samen), maar dat er niet, en in elk geval veel te weinig, gedaan wordt aan het aanpakken van de dieperliggende oorzaken. Het huidige “armoede-beleid” (het woord alleen al) is -zo op het oog- visieloos. D66 maakt zich grote zorgen, voorzitter, over de neerwaartse spiraal waar velen in zitten, en wij zoeken dan ook naar meer structurele oplossingen. Je kunt het ook zó zeggen: wij willen dat mensen meedoen, en met hen en voor hen zoeken naar mogelijkheden daartoe.

Mensen krijgen uitkeringen, mensen krijgen daarbij uit allerlei, en dat zijn er veel, potjes ook nog geld, mensen krijgen geld voor met name genoemde en bedoelde zaken, maar worden mensen daarmee ook geprikkeld om ook daadwerkelijk iets te doen? Je hoort wel zeggen dat het mensen soms ook wel te gemakkelijk wordt gemaakt, omdat ze nu eenmaal ook zó wel geld krijgen. Daargelaten wat daarvan zij, voorzitter, maar goed is het huidige systeem niet, niet voor mensen individueel, maar ook niet voor de volksgezondheid, zo zal ik het maar samenvatten. Het houdt teveel de status quo in stand, en laat een meer optimistische kijk op de toekomst nauwelijks toe.

En het is al helemaal niet goed voor de gemeentelijke financiën.

Wij willen dan ook graag dat er -goed!- gekeken gaat worden naar wat er allemaal is op het gebied van bijdragen, subsidies en uitkeringen; dat er nadrukkelijk gekeken wordt naar dubbelingen; dat er gekeken wordt naar de wijze waarop bijdragen gegeven worden (in veel gevallen is in natura immers beter dan als geldbedrag); kortom, dat er bezuinigd wordt. Want dát zal het resultaat zijn: zonder dat mensen er nadeel van ondervinden, zal er geld overblijven. Niet pamperen, maar structureel oplossen; daar zijn mensen bij gebaat. Álle mensen, niet de ene groep Oldambsters op het oog wel en de andere niet.

Concreet een enkel nader voorstel met betrekking tot dit onderwerp:

kijk of we de Menzis-polis kunnen afschaffen (maar onderzoek wel tevoren de vraag hoeveel we dan terug zien in de bijzondere bijstand); of: ook kijken wat voor financiële impact het heeft als de drempel wordt verhoogd van 130% naar 115% of 100% van de bijstandsnorm. Wat levert dat ècht op?; de fashion-cheque afschaffen; het participatiefonds herstructureren. Het enkel 30% korten op dit fonds zal de problemen, zoals ook in het voorstel kort worden aangeduid niet oplossen; eerder bijdragen in natura geven dan in geld;

Over de wijze waarop denken en doen wij graag mee.

Tot slot nog een enkel woord over de Ennexis-aandelen. Die moeten we niet verkopen. Tenzij! Tenzij we ze zó te gelde zouden kunnen maken, of althans een deel daarvan, dat ze rendement opleveren op langere termijn. Dat we er dus ook op den duur voordeel van hebben. En niet voor de eenmalige lol. Dat is potverteren.

Voorzitter, meningvormend is deze beraadslaging. Daaraan heeft D66 hiermee een constructieve bijdrage willen leveren. Dank u.

Gesproken tekst geldt.

Het bericht Inbreng Fokke Fennema bij opiniërend debat over herstelplan financiën verscheen eerst op D66 Oldambt.

SP STEUNT STRIJD ZIEKENHUISMEDEWERKERS VOOR BETERE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

SP SP Oldambt 18-09-2019 16:30

Woensdag 18 september voeren medewerkers van het OZG in Scheemda actie voor betere arbeidsomstandigheden.  De ziekenhuiszorg en de voorwaarden waaronder het personeel moet werken staan onder grote druk. Dit betekent een bescheiden loon, personeelstekorten en een hoge werkdruk. De SP steunt de medewerkers die vandaag zondagdiensten draaien in hun strijd. Daarom trokken Oldambster SP’ers in alle vroegte richting het OZG om de personeelsleden een hart onder de riem te steken en te steunen in hun strijd voor een goede CAO.

"SP'er Joop in actie, honderden flyers (  zie bijlage ) zijn er vandaag aan het personeel uitgedeeld.

Zie ook: Actie

Vrijdag 27 september: Klimaatactie in Den Haag | Oldambt

GroenLinks GroenLinks Oldambt 17-09-2019 00:00

Vrijdag 27 september staken we (GroenLinks, Greenpeace, Milieudefensie, Oxfam Novib, Urgenda, FridaysForFuture en Extinction Rebellion e.a.) voor het klimaat: doe met ons mee!

Onmisbare regenwouden staan in brand. Hitterecords worden verbroken. We merken nu al de gevolgen van de klimaatcrisis. Het is tijd dat de politiek in Den Haag, Europa en wereldwijd wakker wordt. Er moet eerlijke en ambitieuze actie vanuit de politiek komen tegen de klimaatcrisis. Voor onszelf én toekomstige generaties.

Daarom zijn er van 20 tot en met 27 september wereldwijd Klimaatstakingen. Over de hele wereld komen mensen tijdens deze week in actie voor het klimaat. In Nederland is er op vrijdag 27 september om 13 uur een grote Klimaatstaking in Den Haag.

GroenLinks is daar met zoveel mogelijk mensen bij. Wij blijven in actie komen zolang de toekomst van ons thuis, de aarde, op het spel staat. Het is tijd dat er een definitieve doorbraak komt in dit magere klimaatbeleid van het kabinet. Hoe meer mensen meedoen, hoe luider onze boodschap!

Enthousiast? Je kunt je hier aanmelden.

Van “Graanrepubliek naar Traanrepubliek”.

Verenigde Communistische Partij (VCP) Verenigde Communistische Partij (VCP) SP Oldambt 06-09-2019 16:49

In 10 jaar tijd van “Graanrepubliek naar Traanrepubliek”

Het overgebleven college treurt om de breuk. 5e wethouder in 10 jaar tijd haalt de eindstreep niet. En zo was het de afgelopen tijd weer flink raak in de gemeente Oldambt. Sociale- en regionale media puilden uit van de negatieve klanken die het al zo mooie gebied van rust, stilte, uitgestrekte landschappen en polder tot een absoluut nulpunt heeft doen dalen. Weliswaar waren er ook positieve klanken te melden aan de boorden van het Oldambtmeer in de vorm van het jaarlijks terugkerend ‘gratis’ evenement Pura Vida. Waar maar liefst 11.000 bezoekers op afkwamen. Aan de boorden van het Oldambtmeer konden de bezoekers hun hart ophalen. Er werd door het Noord Nederlands Orkest een concert gegeven en ode gebracht aan de in 2016 overleden wereldster ‘Prince.’ En, zo was overal te lezen, alsof de duvel er mee speelde begon het ook daadwerkelijk te regenen toen het wereldberoemde nummer ‘Purple Rain’ ten gehore werd gebracht. Kan niet mooier … hoewel?

Hoe ironisch je het ook wil hebben. Viel de rest van het Oldambt min of meer ook van de regen in de drup, want waar de sfeer tijdens Pura Vida aan de al zo prachtige uitgestrekte boorden van het Oldambtmeer uitstekend was, was het crisis in de coalitie. Niet alleen pakten donkere wolken zich samen boven het nummer ‘Purple Rain,’ maar waren er ook donkere wolken zichtbaar boven het college met toen nog de Socialistische Partij in de coalitie. Een breuk was onafwendbaar en zo zij geschied. In Oldambt is het zo langzamerhand een sport aan het worden. Afwachten welke wethouder als eerste de handdoek in de spreekwoordelijke ring werpt. Opvallend hierbij is dat de mannen in de absolute meerderheid zijn, maar dat doet aan de ernst van dit politieke debacle natuurlijk niks af. Er mag keihard geconcludeerd worden dat de gemeente Oldambt een fiasco is en dat de fusie eigenlijk nooit had mogen plaatsvinden in 2009. De gemeente Oldambt is te groot en er wordt teveel geïnvesteerd in projecten waar géén geld voor is en waar de inwoners niet op zitten te wachten. Die zien liever dat een zwembad of bibliotheek open blijft een begraafplaats begaanbaar is en sociale voorzieningen betaalbaar zijn en blijven. Van de geschiedenis wordt niks geleerd zo blijkt. Sterker nog, het herhaalt zich continu en dat is waar het nu juist steeds mis gaat. De herhaling van zetten.

De Blauwe Stad moest en zou het ‘Venetië’ van het noorden worden. Rijke westerlingen konden er in kapitale villa’s genieten van de rust, ruimte en stilte die de gemeente Oldambt te bieden heeft. En nog steeds te bieden heeft, maar er was één probleempje; de westerlingen kwamen niet! De centen kwamen niet naar het noordoosten en er moest (belasting)geld bij om het project te financieren. De statige villa’s gaan nu voor een appel en een ei weg. En wat heeft men nu geleerd van dit financiële debacle? Niks … wat nu. Er moet toch ergens een ‘reddende engel’ zijn? En die kwam in de persoon van gedeputeerde Henk Bleker. Fuseren was de enige optie. Reiderland, Scheemda en Winschoten. Het moest maar samen. Probleem zo opgelost en minder overheid. Echter zag Henk wel één klein niet geheel onbelangrijk ding over het hoofd! De wereld verkeerde toen in een diepe recessie.

Beste Henk. Inmiddels zijn we in het Oldambt 10 jaar verder en wat heeft het Oldambt de afgelopen 10 jaar gebracht. 5 wethouders zijn inmiddels al afgehaakt, de schulden stijgen, de lasten worden hoger, de dorpen verpauperen, de werkgelegenheid stagneert al jaren, mensen trekken weg, projecten worden gefinancierd met dure leningen waarvan het nog maar de vraag is of dat geld ooit terugkomt. Statige panden gaan voor één euro over de toonbank, rechtszaak na rechtszaak wordt verloren en zo kan ik nog wel even doorgaan. De al zo mooie prachtige uitgestrekte Graanrepubliek Oldambt is in 10 jaar tijd afgekalfd naar een Traanrepubliek, omdat men recalcitrant is en niet van de geschiedenis wenst te leren. Hoe koppig en naïef kan je zijn.

Er werd geschreven dat men Kees Swagerman als wethouder zouden gaan missen, maar persoonlijk geloof ik daar niet zo in. Als je op het stupide idee komt om een begraafplaats te gaan voorzien van een strandrolstoel en jezelf wenst te verheerlijken aan peperdure prestige projecten van geleend geld dan ga je letterlijk over lijken en dan is het juist goed dat Kees niet langer als wethouder aanblijft. Kees zat er kennelijk alleen maar voor zichzelf en niet voor de inwoners en nabestaanden. En dat wethouder Laura Broekhuizen Kees zal gaan missen, want het was toch een soort ‘maatje’ geworden, is natuurlijk een volkomen logische reactie als je samen op het pluche zit van een luchtkasteel die op drijfzand is gebouwd. Moet de vraag niet heel simpel luiden; ‘Zullen de inwoners tevens kiezers Kees ook missen als ‘hun’ wethouder?’ Ik denk gezien bovenstaande van niet. De inwoners moeten het maar weer doen met een half gebakken college die wéér de eindstreep niet haalt. Het zoveelste kenmerk van een gefuseerde gemeente die op sterven na dood is. Van Graanrepubliek naar Traanrepubliek. Mogen de inwoners van het mooie Oldambt een tissue voor de tranen…?

Ralph Weber

STOP DE SOCIALE SLOOP

SP SP Oldambt 06-09-2019 11:07

De SP werkt niet mee aan de bezuinigingen die andere partijen willen doorvoeren in Oldambt. Zij willen bezuinigen op onder andere thuiszorg en gehandicaptenvervoer, het schoolontbijt en andere sociale voorzieningen. En ze wilden niet luisteren naar onze alternatieven. Daarom zijn wij uit het college gestapt. 

https://oldambt.sp.nl/nieuws/2019/09/stop-de-sociale-sloop

‘Het is heel pijnlijk dat we deze stap moesten zetten. Maar andere partijen kunnen niet van ons verwachten dat wij meewerken aan de afbraak van zoveel belangrijke zaken. Wij zullen voorop lopen in de strijd tegen deze sociale sloop. Wij zullen sociale alternatieven aandragen en openhartige oppositie voeren tegen slechte voorstellen. Ik nodig iedereen uit mee te doen.’ Linda Bolderman - Lesterhuis Fractievoorzitter SP

 

https://oldambt.sp.nl/nieuws/2019/09/stop-de-sociale-sloop

‘Politici in Den Haag hebben met hun bezuinigingen veel ellende veroorzaakt in onze samenleving. Daardoor moeten lokale bestuurders soms harde keuzes maken. Maar de SP gaat die afbraak niet nóg verder verergeren met harde lokale bezuinigingen. Dat nemen wij niet voor onze rekening.’ Kees Swagerman, voormalig wethouder Oldambt

 

 

 

 

Wij leggen onze keuzes graag uit. Overal waar dat kan en moet. Maar wij organiseren ook mensen tegen slechte plannen. Gisteren, vandaag en morgen. Doe mee!Morgen staan wij op straat om in gesprek te gaan, je vind ons vanaf 10 uur in het centrum van Winschoten en vanaf 12 uur in Scheemda. De komende weken zullen wij zeker ook in onze dorpen zijn

De SP stapt uit het Oldambtster ...

PvdA PvdA VVD Oldambt 04-09-2019 10:40

De SP stapt uit het Oldambtster college. De partij kan zich niet vinden in het pakket maatregelen dat de overige partijen uit de coalitie willen treffen om de tekorten op de meerjarenbegroting op te lossen. De overgebleven partijen (PvdA, VVD, PvhN) stellen voor om een deel uit een aandelenspaarpot te halen, een aantal efficiencymaatregelen te nemen in het sociale domein, een minimale lastenverhoging en op de gemeentelijke organisatie te bezuinigen. Hiermee kan het begrotingstekort in onze ogen op korte en op langere termijn verantwoord worden opgelost. Lastenverzwaring en opeten reserve geen optie De SP zag enkel mogelijkheden in lastenverzwaring en wilde meer aandelen verkopen. De PvdA zag geen heil in nog verdere lastenverhoging en het opsouperen van de reserve in de vorm van aandelen en zocht naar meer balans in het sluiten van de begroting. Daarnaast was het volledig gebruiken van het aandelenpakket begrotingstechnisch waarschijnlijk niet toegestaan en dus niet realistisch. Dat leidt tot de onvermijdelijke conclusie dat de SP haar deelname aan dit college beëindigt. Wij betreuren dit ten zeerste, maar we zagen geen ruimte meer om nog tot overeenstemming met elkaar te komen. Armoedebeleid en schuldpreventie blijft In de voorgestelde begroting blijft het armoedebeleid overeind, net als het gebiedsgericht werken en er wordt meer geld geïnvesteerd in preventie van schulden, gezinsontwrichting en sociale achterstanden. Verder blijven draconische maatregelen zoals het sluiten van zwembaden of sportvelden ook uit. Deze suggesties van de SP wethouder van financiën Kees Swagerman leidden voor de zomer nog tot hevige emotie onder de bevolking. Besparing door investering in zorg Op termijn verwachten PvdA, PvhN en VVD met de investering in preventie en de efficiëntere zorgprocessen te kunnen besparen op de hoge zorgkosten van de gemeente. Het verkopen van een klein deel van de Enexis aandelen vinden de partijen in deze situatie verantwoord, ten opzichte van het alternatief om fors te bezuinigen op niet-wettelijke taken zoals sport, groenonderhoud, wegen en ondersteuning van doelgroepen. De SP heeft 4 zetels in de Raad. De coalitie verliest hiermee haar meerderheid en zal naar aanleiding van de ontstane situatie gesprekken gaan voeren met andere partijen in de Raad.