Voortgezet onderwijs is in gevaar! Beste Vlielanders, Vrijdag 19 januari is er een bijeenkomst geweest op Stenden Leeuwarden over de toekomst van het voortgezet onderwijs op de Waddeneilanden. Daar waren o.a. twee leden van de raad van de VVD (straks vertegenwoordigd door de NLV) aanwezig. Het doel van deze bijeenkomst was te kijken hoe de stand van zaken op Vlieland, Ameland en Terschelling is. De laatste twee eilanden hebben het redelijk voor elkaar. Maar Vlieland moet zich echt zorgen gaan maken. Mw. M. de Ru heeft daar een goede presentatie gehouden over het V.O. op Vlieland en daar kwam o.a. naar voren dat er al een aantal jaren een enorme druk op het V.O. ligt vanuit het ministerie van OCW. Als de inspectie in mei 2018 niet akkoord gaat met de huidige kwaliteit en er is geen goed schoolbestuur dan, kan het nieuwe schooljaar voor de V.O. er ineens heel anders uit gaan zien. U kunt hier denken aan een geforceerde fusie, gedeeltelijk les op afstand en de andere dagen naar een andere school aan de wal (of even naar Terschelling volgens de geleerden van OCW, ligt toch dichtbij….). Willen we het V.O. op Vlieland behouden dan zal iedereen zijn beste beentje voor moeten zetten. Alle leerkrachten, alle andere medewerkers van de V.O., alle leerlingen, alle ouders, de raad en het gemeentebestuur zullen de komende tijd een positieve bijdrage moeten leveren. De NLV zal alles maar dan ook alles uit de kast halen en vechten voor het voortbestaan van het voortgezet onderwijs op Vlieland.