Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

81438 documenten

Wat krom is, mag juridisch juist zijn, maar praat je niet altijd recht

VVD VVD Epe 24-07-2021 10:49

Wethouder Wiersinga van NieuweLijn houdt het voor gezien. Het wethouderschap is toch niet zijn baan gebleken. Na 3 maanden en 09 dagen levert hem dat een forse wachtgeldregeling op. Een regeling die de Stentor vandaag publiekelijk heeft gemaakt; €144.630 voor de komende twee jaar. Nergens een nuance dat hij ervan af ziet. De belastingbetalende inwoner mag betalen. Daarmee is de morele kompas in de heg geflikkerd, nadat hij net het lichtknopje in het gemeentehuis had gevonden.

https://epe.vvd.nl/nieuws/45051/wat-krom-is-mag-juridisch-juist-zijn-maar-praat-je-niet-altijd-recht

Aftreden Michiel Wiersinga

Met het schaamrood op mijn kaken heb ik de afgelopen dagen het nieuws omtrent het aftreden van wethouder Wiersinga gevolgd. Na berichten over onder andere een “liegende wethouder” en een 1 van onze burgers(Quickscan), komt de gemeente Epe nu wederom negatief in het (landelijke) nieuws. Ditmaal vertrekt de tweede wethouder van Nieuwe Lijn na 3 maanden en 9 dagen wethouder te zijn geweest. 

Juridisch gezien heeft dhr. Wiersinga recht op €144.630. Maar zoals door mijn collega en fractievoorzitter Ellis de Vries bij Omroep Gelderland reeds aangegeven, is het morele kompas op deze manier volledig zoek geraakt bij deze NieuweLijn wethouder. De verhouding 3 maanden en 09 dagen en de hoogte van het wachtgeld is uit het lood geslagen. Het zou dhr Wiersinga sieren als hij van dit recht af ziet. 

Laten we vooropstellen dat wij dhr. Wiersinga alle beterschap toewensen en hopen dat zijn gezondheid snel verbeterd. Maar het is ook opvallend dat dhr. Wiersinga aangeeft last te hebben gehad van de negatieve berichtgeving rondom de politiek in Epe, en hij kaart daarbij aan dat de berichtgeving omtrent wethouder Aalberts hem mede hebben doen bewegen om zijn ontslag in te dienen. Een rare overweging om je ontslag te motiveren.

Deze €144.630,- aan gemeenschapsgeld kan dhr. Wiersinga opstrijken na welgeteld 3 maanden en 9 dagen zijn functie als wethouder te hebben vervuld. Het blijft een juridisch juiste maar bizarre uitkomst. 

De VVD fractie heeft bij de benoeming van dhr. Wiersinga als wethouder aangegeven dat wij er niet mee konden instemmen. We vonden hem te licht voor deze functie. Bovendien was hij recent failliet gegaan met zijn eigen bedrijf vanwege vastgestelde onbehoorlijk bestuur. Ook dat is geen visitekaartje voor de gemeente. Inmiddels kennen wij, en u de uitkomst van deze kandidaatstelling. Het resultaat betekent dat de belastingbetaler €144.360,- moet betalen als dhr Wiersinga geen andere baan vindt binnen de komende 2 jaar.

Wij zijn gekozen als volksvertegenwoordigers, we moeten het college controleren. Het is niet fijn om met het rapportcijfer 1 thuis te komen. De inwoners van de gemeente Epe, onze kiezers, hebben op een aantal terreinen, zoals bestemmingsplannen en openbare ruimte geen vertrouwen in ons als gemeentebestuur. 

Als ik zelf alle artikelen lees, begrijp ik dit. Middels deze verklaring wil ik u allen meegeven dat wij als VVD de afgelopen 3 jaar snoeihard hebben gewerkt om een verandering in deze bestuurscultuur te brengen. Persoonlijk zal ik dit harde werk, samen met Ellis de Vries voortzetten. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat wij het vertrouwen terug kunnen winnen, nogmaals ik schaam mij diep.

Wij blijven hier vragen over stellen en zullen onze verantwoordelijkheid nemen. Wij staan open voor uw inbreng, voor uw ervaringen met de gemeente en geven u mee dat wij ten allen tijden voor u klaar zullen staan.

Martijn Kerkmans 

06-31695722

Kerkmansm@gmail.com

 

 

 

Nieuwe lijstrekker voor de VVD Harlingen

VVD VVD Harlingen 24-07-2021 09:58

Het VVD Netwerkbestuur heeft besloten, na raadpleging van de leden, voor de gemeente Harlingen, Paul Schoute aan te wijzen als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Paul is sedert 2018 wethouder. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuilles Economische Zaken; Recreatie en Toerisme; Werk, Inkomen en Minimabeleid; Juridische Zaken; en Vernieuwing Lokale Democratie. Met groot enthousiasme, constructief en ter zake kundig behartigt hij voor deze aspecten het algemeen belang van Harlingen, zoveel mogelijk vanuit het liberale gedachtegoed en profileert hij zich als een zeer betrokken en gewaardeerd wethouder.

Een aantal belangrijke acties betreft onder meer: een nieuw team ‘werk en participatie’; werkbevorderende maatregelen; een Sociaal Economisch Actieplan; een citymanager en de opzet te komen tot een herziene detailhandelsstructuurvisie; ‘Pead lans t wead en een Citymarketeer’; verder is Paul actief bij de ontwikkeling van de Willemshaven en een ligplaatsenplan.

Paul is zeer verheugd over zijn benoeming als lijsttrekker en zeer gemotiveerd om de VVD fractie wederom in de gemeenteraad goed te positioneren en de bijdragen verder uit te bouwen, alsmede zich weer volop in te zetten voor belangrijke thema’s.

Met de leidinggevende capaciteiten van Paul gecombineerd met een kwalitatieve sterke fractie is de VVD Harlingen ervan overtuigd het vertrouwen van de kiezer te krijgen om voor de gemeente Harlingen de huidige en toekomstige uitdagingen professioneel aan te pakken.

De partij gaat de komende tijd verder met het opstellen van de lijst van kandidaten voor de gemeenteraad en het verkiezingsprogramm

Kort parkeren en laad/los plekken belangrijk voor binnenstad!

VVD VVD Limburg 24-07-2021 08:52

https://roermond.vvd.nl/nieuws/45053/kort-parkeren-en-laad-los-plekken-belangrijk-voor-binnenstad

De VVD-fractie is blij met de berichtgeving in Dagblad De Limburger van vandaag over de handtekeningenactie die is opgestart voor het behoud van de parkeerplaatsen in de binnenstad. Als een van de weinige fracties heeft zij tegen de motie van D66/GL/LVR gestemd waarin het college hiertoe wordt gedwongen zonder dat er alternatieve plekken worden aangereikt of zorgvuldig hierover is nagedacht. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “Plekken voor kort parkeren en laden en lossen zijn onmisbaar voor een sterke binnenstedelijke economie en de leefbaarheid van onze prachtige binnenstad. Maar die plekken behoeven niet persé op de Markt te liggen. Dus weg met deze machtspolitiek en eerst aan de slag met fatsoenlijke alternatieven!”

Laten we de burger op 1 zetten

VVD VVD Epe 24-07-2021 06:58

De quick scan over de bestuurlijke cultuur in Epe die begin juli bekend is gemaakt is volstrekt helder. De inwoners zijn het functioneren van de raad, college en ambtenaren spuug zat op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling en openbare ruimte. Terwijl de raad, college en ambtenaren zichzelf fantastisch vinden. De kloof is daarmee gapend diep, dus is er serieus werk aan de winkel volgens de VVD.

https://epe.vvd.nl/nieuws/45052/laten-we-de-burger-op-1-zetten

 De lokale democratie in Epe vertoont een krater

 

De kloof tussen politiek en de inwoners proberen we als raad en college sinds 2011 actief te dichten. Da’s een pittige uitdaging en inmiddels is de kloof gegroeid tot een krater. Niet op alle terreinen! Zo is er bijvoorbeeld onlangs een structureel overleg met de agrarische sector gestart, een sector die voor grote uitdagingen staat. Dat is een goed voorbeeld hoe we de verbinding kunnen behouden. Ook kan je normaal een paspoort of rijbewijs afhalen. 

 

Maar we moeten het veel beter doen voor de vraagstukken in de openbare ruimte en bij bestemmingsplannen. De burger vindt zichzelf daar het sluitstuk van deze besluitvorming. Te vaak horen we dat de inwoner van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Op klachten van een slecht en gevaarlijk wegdek krijgen Vaassenaren van de gemeente eerst te horen dat  ze 48 uur moeten wachten, om vervolgens nooit terug gebeld te worden. Of moeten ze 3 maanden wachten op een nieuwe groene container die wegens een defecte chip vervangen moet worden. In geval van bestemmingsplannen worden mensen te vaak overvallen door dichtgetimmerde plannen. Waardoor alleen de kille rechtsgang een mogelijke contactmoment met de gemeente biedt.

 

Het kost vele telefoontjes en vele inspanningen om als burger de gemeente te bereiken met een klacht of een kritische boodschap.

 

En dan is het voor de VVD niet verwonderlijk dat de inwoners je naar huis stuurt met een 1.

 

Alsof we ons bestaansrecht vergeten zijn. We bestaan als raad, als college en als ambtenaar alleen bij de gratie van de burger. En niet omdat we macht uitoefenen op diezelfde burger.  De inwoner betaalt ons voor het goed democratisch functioneren van de gehele gemeenschap in Epe. Door de verbinding met dezelfde belastingbetaler door te knippen spannen we meteen het paard achter de wagen. Dit is een daad van arrogantie en zelfingenomenheid, die niemand iets brengt.

 

De VVD ziet in de kritiek uitingen van enorme teleurstellingen van inwoners. Ze geven met hun 1  een confronterend maar heldere boodschap. Zoals het nu gaat in de openbare ruimte en bestemmingsplannen moet het dus niet. 

 

We herkennen de kritiek aan de hand van de vele gesprekken die we hebben gevoerd, de rechtszaken die nu spelen en gespeeld hebben en de klachten bij de Nationale Ombudsman. Dan kan jezelf niet op de borst blijven kloppen dat je het zo geweldig doet. 

 

De inwoner hoort meer vooraan in het besluitvormingsproces te worden meegenomen als verbetering. Net zoals nu met de agrarische sector gebeurt. Als je een paspoort wil verlengen, maak je probleemloos een afspraak. De inwoner moet gewoon adequaat geholpen worden met de klacht. Zo ingewikkeld is dat niet. Het gaat er niet om of je die klacht niet wil horen. Het gaat er om dat je oplossingen vindt.

 

We moeten de interne processen verbeteren en dus heel concreet en duidelijk zijn. En vooral geen vage uitgangspunten vastleggen en het daarbij laten. We moeten snoeihard gaan werken om het vertrouwen weer terug te verdienen. Laten we als gemeentebestuur snel beginnen met het structureel goed luisteren gecombineerd met een open houding en samen met de inwoners oplossingen bedenken. Daarbij helpt het als je als gemeentebestuur jezelf kwetsbaar durft op te stellen, door eventuele fouten te erkennen en het kritische signaal niet af te wimpelen door deze meteen door te sturen naar de rechter. 

 

De VVD wil de betrokkenheid met onze inwoners stevig te vergroten. We moeten aan de slag met de ideeën en kritische geluiden van onze burgers. De VVD is onderdeel van de raad, dus lopen we niet weg voor noodzakelijke verbeteringen. We nemen deze kritiek serieus. We moeten gezamenlijk handen uit de mouwen steken. Laten we beginnen om de inwoners op nummer 1 te plaatsen.

 

Ellis de Vries

Fractievoorzitter VVD

 

 

Schriftelijke vragen VVD over afsluiting N302

VVD VVD Harderwijk 24-07-2021 04:39

De VVD Harderwijk-Hierden heeft via Maarten van Panhuis schriftelijke vragen gesteld over de afsluiting van de N302 door de provincie in het afgelopen weekend en aankomend weekend. Uiteraard zien wij als VVD het belang van goed onderhoud aan wegen en zijn blij dat de provincie dit ook uitvoert aan deze weg. Wel zijn wij van mening dat onderhoud aan een weg, die heel belangrijk is voor onze ondernemers en inwoners, tijdig gecommuniceerd dient te worden met diezelfde ondernemers en inwoners. Sterker onze wens is dat er samen met de vertegenwoordigde instanties zoals onze gemeente en bijvoorbeeld een Bedrijvenkring Harderwijk van tevoren overleg plaats vindt op welke manier de planning en aanpassingen rondom het onderhoud het beste uitgevoerd kan worden. Op deze manier heeft iedereen de mogelijkheid om ruim van tevoren passende maatregelen te nemen. Vandaar dat de VVD via het stellen van deze vragen graag van het College wil weten op welke manier de samenwerking en de communicatie met de provincie Gelderland op dit gebied verbeterd kan worden.

Doener gezocht!

VVD VVD Heumen 23-07-2021 23:21

Ben jij een creatieve VVD’er die graag dingen organiseert en zich wil inzetten voor VVD? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Doener is het vliegwiel van de VVD in het Rijk van Nijmegen en staat in direct contact met het partijbureau in Den Haag, Lokaal Centraal en met de andere Doeners in Nederland. Zo bouw je aan je netwerk binnen de partij èn haal je goede ideeën op die je vertaalt naar Rijk van Nijmegen. Je organiseert activiteiten en draagt zo bij aan een bruisende vereniging met en voor leden. Als Doener ga je op een vernieuwende en creatieve manier te werk. Niet afwachten, maar Doen!

Dat doe je niet alleen voor je eigen woonplaats, maar voor VVD Rijk van Nijmegen: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Mook & Middelaar, Wijchen en West Maas en Waal.  

Wat we van je vragen:

Je wil een actieve bijdrage leveren aan de VVDJe bedenkt, organiseert en coördineert activiteiten die passen bij de VVD in het Rijk van NijmegenJe bent een netwerker en weet je netwerk in te zettenJe activeert en motiveert VVD-leden om mee te doenJe bent nieuwsgierig, communicatief vaardig, zelfstandig en kunt goed samenwerkenJe bent woonachting in het Rijk van Nijmegen

Je inspanningen zijn op vrijwillige basis, maar eventuele onkosten die je maakt worden vergoed. Je krijgt de kans om snel een goed netwerk op te bouwen in zowel de landelijke als de lokale VVD. Als Doener sta je direct in contact met het bestuur van VVD Rijk van Nijmegen, de politieke fracties en het partijbureau in Den Haag. Daarnaast krijg je mogelijkheid om cursussen en trainingen van de VVD te volgen.

 

Je aanmelding en motivatie stuur je uiterlijk 1 september naar Fleur Kossen, bestuurslid Talentmanagement & Opleiding, op fleurkossen@hotmail.com.

Op bezoek bij... Medicura

VVD VVD Nederweert 23-07-2021 10:30

Op donderdag 22 juli gingen wij op bezoek bij Medicura in Nederweert.

https://nederweert.vvd.nl/nieuws/45057/op-bezoek-bij-medicura

De bedrijfspresentatie en rondleiding werd verzorgd door Dick van Aggel (directeur, eigenaar) van Medicura.

Dick vertelde ons over de oprichting van zijn bedrijf in 2003. Hij begon als zelfstandige vanaf zijn zolder en is in korte tijd doorgegroeid naar een bedrijf met landelijke dekking. Er werken inmiddels ±120 medewerkers voor Medicura, waarvan er 70 werkzaam zijn in het hoofdkantoor en distributiecentrum in Nederweert. Daarmee is Medicura een van de grotere werkgevers van bedrijventerrein Pannenweg II.

Met het leveren van medische hulpmiddelen draagt Medicura er aan bij dat onze inwoners langer en prettiger thuis kunnen wonen. Daarnaast ontzorgt Medicura zorgpersoneel, door verschillende handelingen en administratieve werkzaamheden van hen over te nemen. 

Erg positief om te horen dat dit bedrijf met zo'n positieve impact, succesvol aan de weg timmert en groeit.

Dick, bedankt voor de rondleiding!

Denk mee over het nieuwe verkiezingsprogramma!

VVD VVD Delft 23-07-2021 10:00

Weet jij hoe Delft een nog betere stad kan worden? Wil jij invloed uitoefenen op het verkiezingsprogramma van de VVD Delft? Heb je nog een nabrander van 22 juli of kon je er niet bij zijn?

Stuur dan een mail naar verkiezingsprogramma@vvddelft.nl met jouw ideeën!

Ivo de Wolff benoemd tot lijsttrekker VVD De Fryske Marren

VVD VVD De Fryske Marren 23-07-2021 09:57

https://defryskemarren.vvd.nl/nieuws/45044/ivo-de-wolff-benoemd-tot-lijsttrekker-vvd-de-fryske-marren

Het VVD Netwerkbestuur heeft het genoegen Ivo de Wolff te benoemen als lijsttrekker in de Gemeente De Fryske Marren, voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Ivo de Wolff woont in Sint Nicolaasga en is sinds 2018 raadslid en sinds 2019 de fractievoorzitter in De Fryske Marren. Ivo was kandidaat Tweede Kamerlid bij de afgelopen verkiezingen. De negenentwintig jaar oude Sint Nykster heeft zich afgelopen jaren ingezet voor een sterk liberaal geluid in De Fryske Marren. Naast politieke werkzaamheden is hij ondernemer, daar innoveert en ontwikkelt hij met zijn bedrijf slimme industriële til-machines.

Afgelopen raadsperiode heeft Ivo zich vooral bezig gehouden met de portefeuilles gemeente financiën, recreatie & toerisme en sociaal domein. Voor de Landelijke VVD heeft hij meegeschreven aan het nieuwe verhaal van Klaas Dijkhoff, over de rol van de regio binnen de VVD.

Ivo is verheugd over zijn benoeming als lijsttrekker en zeer gemotiveerd om de sterke positie die de VVD fractie had in de gemeenteraad de afgelopen periode verder uit te bouwen en zich in te zetten voor de thema’s die van belang zijn in de gemeente.

Met Ivo als lijsttrekker en met een sterke fractie achter zijn wij  ervan overtuigd dat zij het vertrouwen van de kiezer zullen krijgen om haar agenda voor alle dorpen, kernen en stad uit te kunnen voeren.’

We gaan de komende tijd verder met het opstellen van de lijst van kandidaten voor de gemeenteraad en het verkiezingsprogramma.

Algemene beschouwing - Perspectiefbrief 2022

VVD VVD Opsterland 23-07-2021 09:29

Beste inwoners van Opsterland, voorzitter, gemeenteraad, college,   

 

In Opsterland zijn we er voor elkaar in tijden van crisis. De afgelopen periode hebben we dit kunnen ervaren. Een mooi voorbeeld: De ondernemersverenigingen uit Gorredijk sloegen de handen ineen voor ondernemers die het slachtoffer dreigden te worden van de coronacrisis. Inwoners, ondernemers en verenigingen droegen bij met sponsoracties en bijdragen.

 

Deze veerkracht laten we in Opsterland al eeuwen zien, zoals eind 19e eeuw toen de turfwinning verdween en er vervolgens weer nieuwe industrieën met werk kwamen. En alhoewel door de coronacrisis onze inwoners en ondernemers soms hard geraakt zijn, gaan we er dankzij een combinatie van hard werken, nuchterheid en veerkracht weer bovenop komen. De perspectiefbrief maakt duidelijk dat we dit ook de komende jaren nog hard nodig zullen hebben. We willen daarom aan de hand van een viertal thema’s vooruitkijken, naar de uitdagingen van de komende jaren.

 

Goed en betaalbaar wonen

Of je nu alleen woont in Ureterp, samenwoont met je partner in Frieschepalen of met kinderen in Terwispel; de woningnood in Opsterland is hoog en het einde hiervan is nog niet in zicht. Als VVD Opsterland willen we dat er veel sneller dan nu het geval is woningen bijgebouwd gaan worden, zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan blijven wonen. De procedures bij de gemeente moeten korter! Nu mag alleen in (de grote dorpen) Gorredijk, Beetsterzwaag en Ureterp worden bijgebouwd. Wij vinden dat niet terecht, wat ons betreft komen er ook in de overige, kleinere dorpen van Opsterland meer woningen bij.

 

Een bloeiende lokale economie

Juist de lokale ondernemers hebben een moeilijke tijd achter de rug. Ondernemers horen steun en ruimte te krijgen van de gemeente, dat wordt door de ondernemers nu niet altijd zo gevoeld. We blijven ons hier hard voor maken, want er is nog steeds verbetering nodig. We willen toe naar een gemeente die snel en duidelijk antwoord geeft en meedenkt in oplossingen voor ondernemers. Laten we niet vergeten: een gezonde middenstand is van groot belang voor de leefbaarheid van een dorp!

 

Prettig leven en werken

Werk is van groot belang, het zorgt voor contact, zelfstandigheid en eigenwaarde. De gemeente moet er zijn voor die mensen die werk verliezen en hen helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Lukt dat (eerst) nog niet, dan verwachten we een tegenprestatie, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk, zo blijf je meedoen in de samenleving. In 2018 heeft de huidige coalitie afgesproken dat iedere bijstandsgerechtigde een tegenprestatie van 4 uur per week zou gaan verrichten. Helaas moeten we nu 3 jaar later, net als voorgaande jaren, constateren dat op een onderzoek en nulmeting na, nog weinig concrete stappen zijn gezet en deze ambitie nog echt niet is gerealiseerd.

 

Verstandige financiële keuzes

De komende jaren zijn financieel onzeker voor de gemeente Opsterland. We roepen het college op om de gemeentelijke taken op een zuinige, maar effectieve manier uit te voeren zodat we de lokale lasten laag kunnen houden. Met een voorstel bij de begroting om het OZB-tarief te verhogen bent u bij ons aan het verkeerde adres. Liever zien we dat u werk gaat maken van goede analyse binnen het sociaal domein conform de aanbeveling van de Rekenkamer. Zodat we de uitgaven onder controle krijgen, in lijn met de uitgaven. Dat vraagt hard werken van het college en de organisatie, maar zou de veerkracht van de gemeentelijke begroting voor de komende jaren in ieder geval zeer ten goede komen!

Wanda Geertsma

Fractievoorzitter VVD Opsterland