Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

68263 documenten

Vlag in raadzaal Lansingerland

Leefbaar 3B Leefbaar 3B VVD CDA Lansingerland 21-04-2019 13:11

Posted on apr 21, 2019 | 0 comments

Net als in steeds meer raadzalen in Nederland en in de Tweede Kamer komt ook in de raadzaal van Lansingerland de Nederlandse vlag te hangen. Het initiatief van Alexander Kuipers (VVD), mede ingediend door Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) en Hans van der Stelt (CDA) heeft een ruimte meerderheid opgeleverd in de raad van Lansingerland. Enkele raadsleden vonden het niet nodig om de rood wil blauwe vlag in de raadzaal op te hangen.

In de overwegingen staat dat de Nederlandse vlag bij uitstek een symbool is van de Nederlandse nationaliteit en de onderlinge verbondenheid van iedereen die ons land, zijn inwoners en onze democratie een warm hart toedraagt. De Nederlandse vlag niet politiek is en maakt geen onderscheid tussen wie dan ook. De vlag vertegenwoordigt mensen van alle gezindten, overtuigingen en achtergronden in ons land en wordt ook cadeau gedaan aan Lansingerlanders die worden genaturaliseerd. De raadzaal is het hart van onze lokale democratie en de Nederlandse vlag verdient daar een permanente en prominente plek.

In zijn woordvoering gaf Jan Pieter Blonk aan: “De rood wit blauwe vlag is een symbool dat staat voor een eeuwenlange ontwikkeling van ons land tot aan de dag van vandaag toe. Tijdens de 80-jarige oorlog werd de vlag door de watergeuzen voor het eerst gebruikt bij de inname van Den Briel. Tijdens 4 en 5 mei speelt de vlag een prominente rol. En wat te denken van onze sporters die Europees-, Wereld- of Olympisch kampioen worden. Zij uiten hun vreugde door de rood wit blauwe vlag met gespreide armen vasthoudend boven hun hoofd een ereronde te maken. De rood wit blauwe vlag heeft een bindend karakter en hoort daarom ook in onze raadzaal thuis.”

Antispeculatie beding niet voor verhuur aan familie

Leefbaar 3B Leefbaar 3B VVD Lansingerland 21-04-2019 12:50

Antispeculatie beding niet voor verhuur aan familie

Posted on apr 21, 2019 | 0 comments

Op 18 april is door de gemeenteraad de Nota Grondbeleid vastgesteld. Hiermee heeft de raad instrumenten beschikbaar gesteld zodat de gemeente kan voldoen aan de woningbehoeften in Lansingerland. Een belangrijk onderdeel in de woningbehoefte en een speerpunt van Leefbaar 3B is de sociale woning bouw. Woordvoerder Johan Philippens: ”Voor Leefbaar 3B is het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen zijn en blijven in Lansingerland.”

Met het vaststellen van de nota Grondbeleid 2019-2022 wordt er voor gezorgd dat de gemeente een sociale huurwoning, een starterswoning of een huis met een middenhuur (€ 720 – € 900 per maand) tot wel 20 jaar in dat segment kan behouden. Daarmee ontstaat een goede balans in de woningmarkt naar betaalbare woningen en wordt een grote stap gezet in het inlossen van de verkiezingsbelofte van Leefbaar 3B en opgenomen in het coalitieakkoord (20% sociale woningbouw beschikbaar voor de hele gemeente).” Een belangrijke stap dus in het realiseren van de woningbehoeften in Lansingerland.

Maar de gemeenteraad moet ook alert blijven en zorgen dat voornoemde maatregelen geen negatieve consequenties met zich meebrengen. Daarom dat Johan Philippens namens Leefbaar 3B en Ed van Zanten namens de VVD nog een aanpassing op de nota hebben voorgesteld. Beide partijen hebben voorgesteld het zogenaamde antispeculatie beding niet te laten gelden voor familieleden tot de 3e graad. Hierdoor blijft het mogelijk voor familie om elkaar te ondersteunen bij het aanschaffen van een woning. Dit voorstel werd breed omarmd door zowel de raad als het college en is met algemene stemmen aangenomen.

BLOG 257: ik denk met Pasen...

VVD VVD Lochem 21-04-2019 10:35

Ik denk met Pasen aan het voorjaar. De lente in de tuin, verse knoppen aan de bomen, eieren zoeken, even rust. Uit de krochten van mijn opvoeding klinkt nog een klein stukje katholiek. Maar vandaag? Sri Lanka!

https://lochem.vvd.nl/nieuws/35030/blog-257-ik-denk-met-pasen

In de week dat de Notre Dame afbrandde, de gele hesjes protesteren tegen de miljoenenopbrengst van de herbouwgiften, Nederlandse Europarlementariërs vergeten te stemmen tegen de WW-export en Ajax na 22 jaar de halve finale weer bereikt exploderen op Paaszondag hotels en  kerken in Sri Lanka. Waarom toch?

Ik ben voor vrijheid van godsdienst. Je mag geloven wat je wilt, erover praten, preken, overtuigen en er geld voor vragen. Mag allemaal. Maar waar ik de grens trek is bij geweld. Ik ben daar zo klaar mee! Gun elkaar nou gewoon eens een beetje ruimte. Maar deze Paasdag niet in Sri Lanka. Luxe vakantie hotels en kerken zijn het doelwit. Afgunst het motief…

Ik ben ook voor verantwoordelijkheid. En voor wederkerigheid, de nieuwe liberale waarde in plaats van sociale rechtvaardigheid in het stuk van Klaas voor de VVD. Een gift beantwoord je met een tegengift. Let wel, het is geen oog-om-oog, de ‘t’ staat er wel degelijk. Het mooie van sociale rechtvaardigheid vind ik het onbaatzuchtige. De intrinsieke motivatie die bij wederkerigheid ontbreekt. Dat maakt verantwoordelijkheid dus nog belangrijker. De verantwoordelijkheid om mijn vrijheid geen inbreuk te laten hebben op die van de ander, ook al geloof ik niet wat hij of zij gelooft. Ook al ben ik tot in het diepst van mijn wezen het daar niet mee eens. De ander mag. Leven, geloven, belijden, prediken en overtuigen. Maar niet met bommen en niet met geweld.

Het gele hesjes protest is ook afgunstig. De rijken der aarde geven wel geld aan de Notre Dame maar niet aan de armoe van de massa. Daar tegen protesteren mag, maar blijkbaar is de sympathie voor de brandende kerk groter dan het al maandenlang klinkende gele volksgemopper. 

Was afgunst niet ook het motief van Judas…? 

Het vraagt geduld en volharding maar uiteindelijk zullen hoop en geloof prevaleren. Onze konijnen eten samen een blaadje paardenbloem en ik zoek straks een ei. Ik denk deze Pasen aan de slachtoffers in de hotels en de kerken van Sri Lanka en blijf hopen. Omdat ik geloof in onze vrijheid en ons liberale leven. Ik gun dat jullie ook! Fijne Pasen! D’r an! 

Erik Haverkort

Gemeenteraad SteenbergenDe ...

VVD VVD Steenbergen 21-04-2019 09:49

https://www.facebook.com/VVD/videos/4 ...

VVD VVD Haarlem 21-04-2019 09:17

https://www.facebook.com/VVD/videos/408041503365734/

VVD Montferland wenst iedereen een ...

VVD VVD Montferland 21-04-2019 08:30

VVD Montferland wenst iedereen een fijne pasen toe. #Pasen2019 #doeners