Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

74458 documenten

“Bouwen, bouwen en nog eens bouwen”

VVD VVD Hollands Kroon 06-12-2019 11:39

“Bouwen, bouwen en nog eens bouwen” was – en is nog steeds – het belangrijkste verkiezingsstandpunt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Een aantal mooie projecten zijn sindsdien van start gegaan of opgeleverd: de wijk Elshof Zuid in Anna Paulowna, 60 woningen in ’t Veld Noord en 54 gasloze sociale huurwoningen in Middenmeer. Echter, om in de huidige woningnood te voorzien dient er nog véél actie te worden ondernomen.

Om die reden heeft de fractie het initiatief genomen Tweede Kamerlid Daniël Koerhuis uit te nodigen om eens af te tasten welke middelen de gemeenteraad en het college hebben om te voorzien in de huidige woningnood, want daar is immers sprake van. Verder is er gesproken over de PFAS- en stikstofproblematiek. 

Als lokaal netwerk VVD Hollands Kroon hopen wij u binnenkort te kunnen informeren over de herstructureringsplannen van Wieringerwerf, met in het plan een mooi aantal woningen opgenomen. In Wieringerwerf zijn namelijk al een flinke tijd geen woningen gebouwd, waardoor het écht tijd is voor nieuwe woningen. 

14 januari VVD Nieuwjaarsreceptie

VVD VVD Amsterdam 06-12-2019 10:45

Op dinsdag 14 januari zal de traditionele VVD Nieuwjaarsreceptie plaatsvinden! Dit jaar vindt de receptie plaats bij Brouwerij de Prael, Oudezijds Armsteeg 26. We hopen je daar te mogen begroeten om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar.

14 januari VVD Nieuwjaarsreceptie

VVD VVD Amsterdam 06-12-2019 10:45

Op dinsdag 14 januari zal de traditionele VVD Nieuwjaarsreceptie plaatsvinden! Dit jaar vindt de receptie plaats bij Brouwerij de Prael, Oudezijds Armsteeg 26. We hopen je daar te mogen begroeten om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Inzameling voor de Voedselbank.

VVD VVD Zaanstad 06-12-2019 10:40

Wat doe je als je op facebook leest dat de Zaanse Brandweer een inzameling doet voor de Voedselbank. En dat dat gecoördineerd wordt door Ronald Dekker van de Brandweer vanuit de post Houtveldweg. Dan start je spontaan een inzamelingsactie tijdens de borrel op de Ledenavond van 25 november.

https://zaanstad.vvd.nl/nieuws/37609/inzameling-voor-de-voedselbank

Bestuur en fractie hebben geld ingelegd en zelfs de beheerder van Koog aan Zee trok zijn portemonnee voor een  bijdrage. Maar dan ben je er nog niet want geld moet nog worden omgezet naar boodschappen. Rina Schenk en Tjeerd Rienstra zijn op pad geweest om boodschappen te doen. En daarna zijn 2 kratten en een doos vol boodschappen ingeleverd bij de Brandweerpost aan de Houtveldweg. Ronald was erg blij met deze bijdrage. En voor alle tijd en energie die hij erin steekt hebben we hem een doos bonbons gegeven. Wilt u zelf ook nog meedoen dan kan dat nog tot 16 december 2019. Voor de inleverpunten en data kunt u kijken op: www.brandweer.nl/zaanstreek-waterland/voedselbank

Extra belasting betalen voor afval(inzameling) door slapend college van B&W

VVD VVD Nederweert 06-12-2019 09:42

Onze inwoners worden geconfronteerd met een belastingverhoging voor de inzameling van afval. Dit was niet nodig geweest als het college van B&W actie had ondernomen.

https://nederweert.vvd.nl/nieuws/37608/extra-belasting-betalen-voor-afval-inzameling-door-slapend-college-van-b-w

Al jaren is bekend dat het huidige contract voor afvalinzameling per 31 december 2019 zou aflopen. Het was dan ook logisch geweest om dit moment te gebruiken om per januari 2020 over te gaan tot een nieuw afvalinzamelingssysteem en daarbij 2019 als overgangsjaar te gebruiken. In plaats daarvan is het huidige contract door het college voor minimaal een jaar verlengd en worden onze inwoners geconfronteerd met een belastingverhoging. Zo stijgt afvalstoffenheffing voor 2020, ten opzichte van 2019, met 22,56 euro per huishouden. De oorzaak? Het bestaande (oude) afvalinzamelingssysteem wordt fors duurder. Met 7.255 huishoudens in onze gemeente betekent dat in totaal meer dan 160.000 euro belasting-verhoging.

Waarom moeten we overstappen op een nieuw systeem?        De landelijke overheid is in 2014 het VANG (van afval naar grondstof) programma gestart. In het VANG zijn concrete ambities opgesteld voor afval voor iedere gemeente om aan te voldoen. Zo dient de hoeveelheid huishoudelijk (grof) restafval te worden teruggebracht naar gemiddeld 100 kilo per inwoner per jaar in 2020 en 30 kilo per inwoner per jaar in 2025. Met het huidige systeem van afvalinzameling met duobakken is het onmogelijk om aan deze ambities te voldoen. Dat zien ook andere gemeenten, daarom stapten zij (al eerder) massaal over op andere systemen en zijn er momenteel nog maar vijf gemeenten in Nederland die de duobak gebruiken.

Hoe staan we er in Nederweert voor?  In Nederweert zitten we sinds 2016 op een gemiddelde van 136 kilo huishoudelijk (grof) restafval per inwoner per jaar. In 2016 was ook al bekend dat dit het maximaal haalbare is met het huidige systeem van afvalinzameling (duobakken).

Wat is er vervolgens gebeurd om de doelstelling voor 2020 te behalen?            In oktober 2018 is een beleidskader vastgesteld. Met dit document heeft de gemeente besloten te willen voldoen aan de ambities die de landelijke overheid heeft gesteld. In dit document staan geen concrete plannen met hoe we aan deze ambities gaan voldoen.

Vijftien maanden later staat 2020 voor de deur. We waren tijdens de informatieavond van afgelopen dinsdag (3 december) dan ook zeer benieuwd naar wat er het afgelopen jaar op het gemeentehuis is bedacht aan acties om aan de ambities voor 2020 te voldoen. Tijdens deze informatieavond werd pijnlijk duidelijk dat het college ruim een jaar later niets is opgeschoten en dat er pas in kwartaal 1 van 2020 zal worden gestart met het proces om tot concrete plannen te komen.

Belastingverhoging Doordat er het afgelopen jaar niets is gebeurd en er nog steeds geen concrete plannen zijn voor een nieuw systeem voor afvalinzameling is het huidige contract voor minimaal een jaar verlengd (‘en daarna voor zoveel langer als nodig’). Dit betekent dat we nu al weten dat de doelstelling voor 2020 sowieso niet wordt behaald. Omdat andere gemeenten wél al massaal zijn overgestapt op andere systemen, is het huidige systeem fors duurder geworden. Het college heeft daarom voorgesteld om de belastingen extra te verhogen voor 2020. De afvalstoffenheffing stijgt voor 2020, ten opzichte van 2019, met 22,56 euro per huishouden. Voor alle 7.255 huishoudens betekent dat in totaal meer dan 160.000 euro belastingverhoging. Wij vinden dit erg kwalijk aangezien de inwoners van onze gemeente hiermee opdraaien voor de inactiviteit van het college van B&W. Daarom zullen wij in de komende raadsvergadering uitgebreid stilstaan bij dit falen.

Wat hebben wij gedaan om deze situatie te voorkomen?Voordat je wijst naar een ander, kijk je eerst naar jezelf. Daarom staan we ook kort stil bij wat De Nederweerter VVD de afgelopen tijd heeft gedaan om deze situatie te voorkomen. Zo hebben wij sinds oktober 2018:

ü  Onze visie gedeeld We hebben meerdere malen aandacht gevraagd voor de ergernissen van onze inwoners over afval in het straatbeeld. Steeds vanuit de visie dat een juiste afvalinzameling bijdraagt aan onze leefbaarheid en ons economisch kansen biedt.

ü  Vooruitgekeken Daarnaast hebben we vaak vooruitgekeken en benadrukt dat 2019 een natuurlijk moment is om samen de overstap te maken naar een nieuw afvalsysteem.

ü  Actief gecommuniceerd We hebben actief gecommuniceerd: in november 2018, april 2019 en ook nu weer is door ons aandacht gevraagd voor de inzameling van ons afval.

ü  De juiste dingen gedaan In juni 2019 hebben we ons eigen Aanvalsplan Afval gepresenteerd. Daarin hebben we ingezet op innovatievere manieren om afval op te halen met grote voordelen waaronder een aantrekkelijker straatbeeld en winkelbeleving voor bezoekers, minder overlast door zware voertuigbewegingen voor omwonenden, minder Co2-uitstoot, een verfijndere scheiding van afvalstromen en verhoogd recyclepercentage. Helaas geen steun van de coalitie of het college. 

Janssen: Eerst onderzoek militair radarstation Herwijnen afronden, niet de gemeente opzij zetten

SP SP VVD Nederland 05-12-2019 09:10

Het kabinet moet de lokale democratie respecteren en de keuze voor een militair radarstation in Herwijnen nu niet afdwingen, betoogt SP-senator Rik Janssen. 'Je moet als Rijksoverheid zeer terughoudend omgaan met het ingrijpen in lokale democratische processen. Het is wat ons betreft: nee, tenzij. Herwijnen is geen bestuurlijk militair oefenterrein. Er is geen onderzoek gedaan naar alternatieve locaties en dus zal dat nu alsnog moeten gebeuren. De juiste weg is om eerst als ministerie zorgvuldig al je huiswerk te doen.'

Het stadsbestuur en de bevolking maken zich zorgen over wat de komst van het station voor hen betekent, bijvoorbeeld met betrekking tot straling, en hebben nee gezegd tegen het radarstation in Herwijnen. Toch zet staatssecretaris Visser (VVD) door via een zogeheten rijkscoördinatieregeling, waarbij het ministerie in feite de taken van het stadsbestuur overneemt. Dit omdat er sprake zou zijn van een ‘nationaal belang’. Janssen: 'Herwijnen werd gepresenteerd als de locatie waar na zorgvuldige afweging voor gekozen was. Dit alles blijkt toch - laat ik mij nog voorzichtig uitdrukken - op een aantal punten wat genuanceerder te zijn. Herwijnen leek in 2014 een makkelijke optie. Dat was wat er werkelijk aan de hand was: eenvoudig te verwerven en geen politieke weerstand. Verder onderzoek naar andere locaties bleef achterwege. De staatssecretaris moet uit de groef dat een radarstation in Herwijnen een nationaal belang is. Een radarstation is een nationaal belang, niet een radarstation in Herwijnen.'

In antwoord op vragen van de SP  beloofde de staatssecretaris dat het onafhankelijke onderzoeksbureau TNO de gegevens over straling zal controleren. Er wordt dus niet alleen afgegaan op de informatie van de fabrikant. Janssen: 'Daarmee is hopelijk de angel uit de zorgen van de bewoners. Maar het inzetten de Rijkscoordinatieregeling op dit moment is onnodig, ontijdig en ongewenst. Daarom zal de SP tegen stemmen.'

Alexander bezoekt...

VVD VVD D66 Haarlem 05-12-2019 08:46

Als raadslid hoef je je nooit te vervelen, je wordt uitgenodigd voor tientallen evenementen per week. Zo was ik onlangs bij de NV Haarlem, bracht ik een bezoek aan de industrie in de Waarderpolder en was ik bij de startnotitie Delftplein.

https://haarlem.vvd.nl/nieuws/37602/alexander-bezoekt
NV HaarlemJaap Bonkenburg en Marièlle Beek presenteren elk kwartaal in de Philharmonie een programma voor en door ondernemers. In de show worden mensen die betrokken zijn bij het bedrijfsleven in Haarlem ondervraagd over hun ervaringen. In november waren dat onder meer Anne-Marije Hogenboom, de nieuwe directeur van Haarlem Marketing, Bart Soellaart vertelde over zijn visie voor het gelijknamige Outdoor & Wintersportbedrijf (sinds 1900!) waarvan hij mede eigenaar is. Een leuke discussie over voor- en nadelen van een familiebedrijf.Wilt u een oude deur hergebruiken? Bij Easypers van Gerard Koelewijn kunt u de deur laten renoveren. Er komt nieuw plaatmateriaal op en na afloop is hij niet van nieuw te onderscheiden. Het is goedkoper dan een nieuwe deur en kost minder grondstoffen. Regelmatige gast Robbert Berkhout, de wethouder van economische zaken was ook aanwezig en vertelde over de economische visie die momenteel wordt opgesteld. Verder was er muziek van Raoul Michel en als afsluiting misschien wel het belangrijkste onderdeel: de netwerkborrel. Bent u ondernemer, ga eens kijken. Voor meer informatie kijk op https://nvhaarlem.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de volgende show in maart.WaarderpolderSamen met Joris Blokpoel en enige andere raadsleden fietste ik op 1 november door de Waarderpolder. Onder de bezielende leiding van Ruud Meijer, parkmanager Waarderpolder, trotseerden we de regen en de kou om een indruk te krijgen van de laatste ontwikkelingen in dit industriegebied.Uitgebreid werd er stilgestaan bij de bomenaanpak. Het gebeurt geregeld dat voor de bouw van een bedrijfspand bomen moeten worden gekapt. Uiteraard geldt dan een herplantplicht, maar het is vaak lastig voor het betrokken bedrijf om aan die plicht te voldoen. De gemeente beidt nu de mogelijkheid om die herplantplicht over te dragen. Tegen betaling van een vast bedrag zorgt de gemeente dat ergens in de Waarderpolder een behoorlijke boom wordt teruggezet. Daardoor is het mogelijk om een straat te verfraaien door bijvoorbeeld in één keer een rijtje nieuwe bomen neer te zetten.In het gebied liggen ook enkele brede trottoirs, die nauwelijks door voetgangers worden gebruikt. Komend jaar worden hier in het kader van de actie “steenbreek” de tegels vervangen door groen. Een mooi plan.We bezochten ook Lino Metaalwaren. Jeanine Dommerholt, met haar man eigenaar van het bedrijf, gaf een uitgebreide rondleiding. Bij dit bedrijf wordt vooral maatwerk geleverd. Als Donkervoort een speciaal scharniertje nodig heeft voor zijn nieuwste sportwagen wordt dit door Lino gemaakt. Maar ook heel grote scharnieren worden hier op verzoek geproduceerd. We zagen een aantal indrukwekkende en uniek machines in bedrijf, dit is duidelijk één van die bedrijven waardoor je trots kan zijn op een industrieterrein als de Waarderpolder.Startnotitie DelftpleinAls u graag naar voorbijrijdende auto’s kijkt dient zich misschien een nieuwe mogelijkheid aan: Elan wonen wil bij het Delftplein een kavel ontwikkelen die wordt omsloten door drukke wegen. Nu is iedere woning in Haarlem welkom, dus hebben we ingestemd met dit plan. Wel hadden we een paar bedenkingen. Zoals bij alle projecten houdt de VVD vast aan voldoende parkeerplaatsen. Daarnaast stond slechts omschreven dat 60% van de woningen in de categorie sociale huur zou vallen. Over de overige 40% was niets vastgelegd. Nu zijn ontwikkelaars vaak aardige mensen, maar ze maken ook graag winst waardoor het risico bestaat dat de overige woningen in de hogere prijsklasse zullen vallen. Bij het recente plan voor de Stephensonstraat zijn de sociale koopwoningen al vervallen en bij de ontwikkelvisie Spaarndamseweg is de inzet 50% sociale huur en de rest vrij in te vullen. De VVD vindt het heel belangrijk dat ook Haarlemmers die op zoek zijn naar een woning in de middenklasse een kans krijgen. We hebben daarom een motie opgesteld dat bij het Delftplein zoveel mogelijk middeldure woningen komen en dat de parkeernorm wordt gehandhaafd. Met dat laatste had een aantal partijen moeite, waardoor we uiteindelijk een motie van D66 hebben gesteund waarin alleen op de middeldure woningen wordt aangedrongen. Dat bleek het maximaal haalbare. We zijn benieuwd naar de uitwerking van de plannen maar we houden ons hart vast voor het aantal paarkeerplaatsen.

Toerisme in Haarlem

VVD VVD Haarlem 05-12-2019 08:37

De groei van het toerisme in de regio is een lastig fenomeen. Enerzijds plukken de vele ondernemers in de detailhandel en horeca daar de vruchten van, om maar niet te spreken van de culturele instellingen.

https://haarlem.vvd.nl/nieuws/37601/toerisme-in-haarlem

Op 13 februari was Joris uitgenodigd om bij De Pletterij in debat te gaan over het toerisme in de stad. Een inleiding vanuit de Raad voor de Leefomgeving een een toerisme deskundige zorgde al snel voor tegengestelde beelden. Enerzijds omarm het en regel de randvoorwaarden, anderzijds beperk het nu het nog kan.

 

De groei van het toerisme in de regio is een lastig fenomeen. Enerzijds plukken de vele ondernemers in de detailhandel en horeca daar de vruchten van, om maar niet te spreken van de culturele instellingen. Anderzijds zien bewoners in de omgeving meer druk op straat en voorzieningen. Sommigen ervaren dit als inbreuk op hun leefomgeving, anderen bieden de toeristen kopjes koffie aan. Feit is dat dit wel in harmonie moet blijven en daar is op vele vlakken juist de gemeente een grote spelleider in. Door te zorgen voor weinig zwerfvuil, een goed onderhouden openbare ruimte, bereikbare/ brede trottoirs, goede bewegwijzering en kritisch zijn in het kader van uitstallingen en ongebreidelde groei.

Een oproep als 'we willen minder toeristen' is leuk voor de bühne, maar uiteindelijk niet relevant. U laat u tenslotte ook niet direct leiden als u een land bezoekt, u kiest ook uw eigen weg. U gaat ook naar dat prachtige authentieke plein met die fantastische kerk voor in ieder geval een foto en een cappuccino. U zoekt ook die kleine monumentale straatjes op om er doorheen te slenteren en de sfeer te proeven. Daarin is niets de mens wereldvreemd.

 

De VVD zet dan ook niet in op minder toeristen, maar juist op een goede stroomlijning en goede randvoorwaarden. Niet alleen vanuit de gemeente maar juist in samenspraak met de bewoners van het gebied, met de ondernemers, met de culturele partners om tot een goed gewogen afweging te komen. De stad leeft niet volledig vanuit zichzelf, daar hebben we al deze partijen voor nodig, ook de  toeristen.

Ontwikkelvisies Zuid-West & Europaweg

VVD VVD Haarlem 05-12-2019 08:28

Twee ontwikkelvisies kwamen terug in de raad om er een besluit over te nemen nadat de stad op de visies een reactie had gegeven. Twee totaal verschillende visies, samen goed voor het toevoegen van ongeveer 5000 woningen in Haarlem. 3000 woningen rondom de Europaweg en 2000 in Zuid-West, het gebied tussen de Westergracht en richting het zuiden tot de randweg.

https://haarlem.vvd.nl/nieuws/37600/ontwikkelvisies-zuid-west-europaweg

Totaal verschillende projecten omdat er voor de Europaweg vrijwel niemand was om in te spreken in het proces. Voor Zuid-West stond het stadhuis letterlijk vol met bewoners die zich zorgen maken over de bestaande wijk, waar zal dat verschil toch vandaan komen?

 

Wellicht omdat er rondom de Europaweg al veel projecten in gang zijn gezet? Omdat er in dat gebied wel zorgen zijn over de toevoeging van 50% sociale huurwoningen (terwijl het juist de bedoeling was om meer verschillen aan te brengen in het soort woningen), de bereikbaarheid en het parkeren maar niemand meer in verbetering geloofd? Of omdat de contrasten juist zo groot zijn in Zuid-West waar in en rondom de wijk (met relatief weinig sociale woningen) 50% sociale huurwoningen worden toegevoegd? In Zuid-West zijn er overigens wel meer zaken die ervoor zorgden dat de bewoners het stadhuis massaal wisten te vinden; de bereikbaarheid van de wijk staat nu al onder druk, laat staan als er 2000 huizen bij komen. Om nog maar niet te spreken over de zorgen van de bewoners over het groen in de wijk, de parkeerplaatsen en zaken als speelplaatsen, dokters, tandartsen etc.

 

De VVD deelt de zorgen van beide wijken. Voor Zuid-West omdat er weliswaar veel gebouwd kan worden, maar 50% sociale huurwoningen (en de andere 50% vrije invulling) zorgen ervoor dat er geen betaalbare huizen in de wijk komen. De dure woningen zullen de tekorten van het grote aantal sociale huurwoningen op moeten vullen om de projecten überhaupt mogelijk te maken. Daarbij blijft er weinig tot geen geld over om te investeren in de kwaliteit van de wijk, het groen en laat staan een ondergrondse parkeergarage. Financiering vanuit de gemeente Haarlem hoeft men in deze ook niet op te rekenen gezien de bezuinigingen die al plaatsvinden op het vastgoed en onderhoud van de stad. Daarnaast zal er veel werkgelegenheid uit de wijk verdwijnen en is het maar de vraag of en hoe het eventueel terug kan keren in de wijk en stad.

Voor de bewoners in en rondom de Europaweg zal het een compacte omgeving worden waar het lastiger wordt in en uit de wijk te komen. De structuur van de wegen wordt afgewaardeerd wat er toe zal leiden dat de doorstroming naar de Schipholweg of elders verslechtert. Juist rondom de Europaweg bood het een kans om meer verschillende woningtypes toe te voegen, toch wordt er voor gekozen om 50% sociale huurwoningen toe te voegen, een segment dat er al veel aanwezig is en waarvan juist de wijkraden ook adviseerden om dit niet te doen. Een gemiste kans om Europawijk te veranderen.

 

Uiteindelijk heeft de VVD ingestemd met de visie voor de Europaweg gezien het vergevorderde stadium waarin de plannen zich al bevinden. Voor Zuid-West geldt dit overigens niet wat het maakt dat hier tegen gestemd is. Niet tegen het bouwen, maar wel de manier waarop zonder voldoende rekening te houden met de zorgen die er nu al leven in de wijk. Een motie vanuit de VVD om per project een goed financieel plan en plan voor de stads brede invloed op de mobiliteit te hebben waarbij ondergronds parkeren de norm is haalde het niet op 1 stem na.

 

Er volgen de komende vergaderingen nog enkele ontwikkelvisies waarbij we telkens de afwegingen voor leefbaarheid, kwaliteit, mobiliteit en de verschillen in woningbouw zullen toetsen. Heeft u interesse om mee te denken over een ontwikkelvisie? Houdt u dan de raadsagenda van de commissie Ontwikkeling in de gaten en neem contact op als u daarover van gedacht wilt wisselen met Joris of Alexander.

Toeval bestaat niet

VVD VVD Schouwen-Duiveland 05-12-2019 02:21

De afspraak met de kersverse voorzitter van Recron Schouwen-Duiveland met de VVD fractie om kennis te maken en over en weer de belangen en speerpunten in beeld te krijgen, was al gemaakt voordat haar interview in de wereldregio verscheen. De ontmoeting kreeg hierdoor een extra lading, omdat zij in dat interview de Recron bestempelde als een organisatie, waarin een ‘VVD clubje’ actief zou zijn geweest.

https://schouwen-duiveland.vvd.nl/nieuws/37606/toeval-bestaat-niet

Voor alle (recreatie)ondernemers In de fractie, maar ook bij de leden ontstond onduidelijkheid en irritatie over deze uitlating. Juist omdat de VVD de belangen van de hele recreatiebranche altijd bijzonder krachtig heeft verdedigd. Dit beleid wordt ook door de huidige fractie voortgezet en verdedigd. Zij is vaak als enige zeer kritisch geweest bij besluiten die zwaar voor rekening van de recreatie ondernemers kwamen. Tijd voor een goed gesprek waarbij de lucht geklaard werd. Duidelijk moet zijn dat de Recron de belangen van alle leden behartigt en behartigde en dat politieke kleur daarin geen rol zou moeten spelen. Uitlatingen hieromtrent passen dan ook niet bij de Recron. De VVD zal zich zoals altijd onverminderd inzetten voor de (recreatie)ondernemers op Schouwen-Duiveland en zich op de inhoud richten.

Economisch belang De toekomst voor de branche ziet er op dit moment goed uit. Steeds meer mensen weten ons mooie eiland te vinden, overigens als onderdeel van de provincie Zeeland. Dat neemt niet weg dat we verder in de toekomst moeten turen om te zorgen dat de ondernemers die hiervoor verantwoordelijk zijn ook goed kunnen inspelen op de markt en dus als specialisten moeten kunnen ondernemen. Communicatie richting onze inwoners over het belang van het toerisme wordt steeds belangrijker. De emotie van de dag speelt steeds vaker een rol en uiteindelijk komt die helaas negatieve sfeer terug in de raadszaal en gaat een rol spelen in de beraadslaging die een scala aan onderwerpen aangaat. Het economische belang en het complexe netwerk wat direct of indirect afhankelijk is van deze branche blijkt dus vaak onduidelijk.

Meten is weten De VVD fractie vindt feiten en cijfers van groot belang. Zij zal dan ook actief initiatieven nemen en ondersteunen, die duidelijkheid kunnen verschaffen over omvang en belang van de recreatiesector op Schouwen-Duiveland. Dit blijft van belang om eilandelijke doelen te bereiken en voldoende draagkracht onder onze inwoners te creëren. Vanzelfsprekend wensen wij Marieke Braber-Schot veel succes als voorzitter van de Recron en kijken wij uit naar een constructieve samenwerking.