Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

72443 documenten

Verstandig vertrek CDA-wethouder Jan van Baal

PvdA PvdA GroenLinks D66 VVD CDA Overbetuwe 24-08-2019 12:31

https://overbetuwe.pvda.nl/nieuws/verstandig-vertrek-cda-wethouder-jan-van-baal/

Afscheid CDA-wethouder Jan van Baal

Vrijdag 23 augustus 2019 nam CDA-wethouder Jan van Baal in De Hoendrik in zijn dorp Herveld afscheid van de (actieve) Overbetuwse politiek. Het is een verstandig vertrek. Wij hebben Jan leren kennen als een man met een flinke eigen mening en een grote inzet voor de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hij was doelgericht en wilde graag problemen oplossen. Vaak door zelf op mensen af te stappen en hen te spreken over wat er speelde. Een wethouder die een belangrijke stempel drukte op de ambtelijke organisatie. Ook een politicus met veel gevoel wat de inwoners bezighield. En die richting verkiezingen alles uit de kast haalde om stemmen te winnen.

Bouwplannen nieuw gemeentehuis

In de gemeenteraadsperiode 2010-2014 maakte Jan van Baal als wethouder deel uit van het college, dat politieke steun kreeg van CDA, PvdA, D66 en VVD. Namens de PvdA werkte Frank van Rooijen in die periode als wethouder samen met Jan van Baal. Dat duurde tot september 2011 toen Jan aftrad, omdat hij het niet eens was met de kosten voor de bouw van een nieuw gemeentehuis in de stationsomgeving van Elst. Het CDA was voorstander geworden van een verbouw van het gemeentehuis op de locatie aan de Dorpsstraat. Nadat door een uitspraak van de Raad van State de nieuwbouwplannen bij het station op losse schroeven kwamen te staan, maakte het CDA ‘het gemeentehuis’ tot de inzet van de verkiezingen. De kiezers gaven het CDA hun vertrouwen, waardoor deze fractie groeide van zeven naar dertien raadszetels. Er trad een nieuw college van CDA en D66 aan. De bouwplannen voor een nieuw gemeentehuis nabij het station werden ingetrokken. Er werd gestart met een verbouw van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat en het onderbrengen van een deel van de ambtelijke organisatie in het voormalige Ambtshuis (van het Waterschap).

Handige investeringen (in stenen)

Het politieke gevoel van Jan van Baal kon je ook terugzien in zijn verkiezingsbelofte van 2014 om de voetbalverenigingen kunstgrasvelden te geven. In de jaren daarna verschenen plannen om nieuwe dorpshuizen te realiseren. Enkele daarvan zijn nu in aanbouw. Jan van Baal zal ook worden herinnerd als de wethouder ‘bouwen’. Elk jaar zijn in Overbetuwe veel woningen gebouwd, ook in het kwetsbare buitengebied. PvdA en Groenlinks hebben Jan vaak bekritiseerd, omdat er te weining betaalbare (sociale) koop- en huurwoningen werden gebouwd in Overbetuwe. Marktpartijen konden te veel hun gang gaan, waardoor niet overal de gewenste mix in woningen werd gerealiseerd, maar vooral veel koopwoningen in de duurdere prijsklasse.

Als wethouder liet Jan zien dat hij moeilijk kon omgaan met inwonersparticipatie. Het vroegtijdig betrekken van inwoners bij plannen en hun de kans geven serieus inbreng te geven, paste niet bij de doelgerichtheid van Jan. Geen gezeur, maar doen. Dat uitgangspunt tekende Jan van Baal en dat zag je terug in zijn optreden in en naar de gemeenteraad. In het voorjaar van 2019 diende GroenLinks een motie van wantrouwen in. Een duidelijk signaal voor het afnemen van zijn draagvlak binnen de raad. En daarom is het verstandig dat Jan afscheid heeft genomen om hiermee plaats te maken voor nieuw elan binnen het college.

Waardering en dank

Wij hebben waardering voor de mens Jan van Baal en zijn jarenlange inzet voor de Overbetuwse gemeenschap. Dank Jan! Vanzelfsprekend was de PvdA aanwezig op zijn afscheid. Op de foto wordt Jan vergezeld door raadslid Cécile de Boer en onze grand-old-lady, oud-raadslid (2001-2010) Gerda de Boer-Mensink.

Het bericht Verstandig vertrek CDA-wethouder Jan van Baal verscheen eerst op PvdA Overbetuwe.

VVD gaat voor de jeugd!

VVD VVD Zevenaar 23-08-2019 23:45

De Fractie van de VVD Zevenaar heeft de zomervakantie goed gebruikt om na te denken over de aandachtspunten voor het nieuwe jaar. Het afgelopen is door ons fractie sterk ingezet op versterking van de economie (extra viaduct 7-Poort bijvoorbeeld) en het zoveel mogelijk voorkomen van lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven. Uiteraard gaan we op deze voet verder.

https://zevenaar.vvd.nl/nieuws/36287/vvd-gaat-voor-de-jeugd

De VVD Zevenaar ziet met lede ogen dat het voor jongeren heel moeilijk is geschikte huisvesting in Zevenaar te vinden. Dat is deels een landelijke trend maar Zevenaar vergrijst meer en sneller dan ons omringende gemeenten. Dit willen we doorbreken. Enerzijds door te proberen meer woonruimte om maat te krijgen voor ouderen zodat er doorstroming is, maar vooral door betaalbare woonruimte te creëren voor jongeren.

“De huidige twintigers hebben veel moeite geschikte woonruimte te vinden”, aldus Peter Vos, fractievoorzitter van de VVD. “Kopen is vaak nog te vroeg en met huren rond de € 1.000,-- per maand is er voor deze generatie ook weinig mogelijk. We willen dus dat er meer woonruimte komt van rond de 500,-- per maand en zien daar mogelijkheden voor in Zevenaar. We hebben al met ontwikkelaars daarover gesproken.”

De VVD zal zich tot het uiterste inspannen de andere politieke partijen in de gemeenteraad hierin mee te krijgen en dan niet alleen met woorden met vooral met daden en concrete stappen. De VVD heeft daarvoor inmiddels een aantal voorstellen in de maak. Wordt vervolgd!

26/8/2019: Politiek Café "Noodzakelijke bezuinigingen vanaf 2020"

VVD VVD Lelystad 23-08-2019 08:05

Op maandag 26 augustus 2019 om 19:30 uur organiseert de VVD in de gemeente Lelystad een interactief politiek café voor leden en niet-leden, met als thema "Noodzakelijke bezuinigingen op de gemeentebegroting vanaf 2020". Het Politiek Café vindt plaats in Grand Café De Vier Engelen (Zilverparkkade 130). Omroep Flevoland interviewt fractievoorzitter Dennis Grimbergen hierover in de radio-uitzending van maandag 26 augustus 10:00 uur!

https://lelystad.vvd.nl/nieuws/36285/26-8-2019-politiek-cafe-noodzakelijke-bezuinigingen-vanaf-2020

Presentatie wethouder SparreboomWethouder Janneke Sparreboom geeft een korte presentatie over Lelystad Next Level, de strategische agenda waarmee betrokken partijen ervoor willen zorgen dat Lelystad een (economisch) aantrekkelijke stad wordt met een sociaal sterke en duurzame samenleving.

Discussie: waar kan de gemeente de komende jaren bezuinigen?Na de presentatie door de wethouder gaan we in gesprek over een onderwerp dat Lelystad momenteel erg bezig houdt. De gemeente ziet zich de komende jaren gedwongen om harde bezuinigingen door te voeren vanwege afnemende financiële bijdragen vanuit het Rijk. Deze bezuinigingsronde gaat pijn doen: de gemeente zal de komende jaren scherpe keuzes moeten maken. We willen graag met alle aanwezigen in gesprek over dit onderwerp. Hoe kunnen de bezuinigingen het beste worden ingevuld? Wat moet de gemeente blijven doen? En waar kan worden bezuinigd? Discussieer mee en geef zo onze fractie input voor de debatten over dit onderwerp in de komende maanden!

BorrelWe sluiten de avond af met een borrel. Voor de catering willen wij graag vooraf een beeld hebben van het aantal bezoekers. Wil je bij deze open bijeenkomst aanwezig zijn? Meld je dan aan via vvdlelystad@outlook.com!

VVD Roermond verwelkomt fractiemedewerker.

VVD VVD Limburg 23-08-2019 07:59

https://roermond.vvd.nl/nieuws/36282/vvd-roermond-verwelkomt-fractiemedewerker
Oscar Gezempa is de nieuwe medewerker van onze gemeenteraadsfractie.
Oscar is 17 jaar, woont in Roermond, heeft het HAVO doorlopen aan het Bisschoppelijk College Broekhin en start volgende maand met zijn studie Bestuurskunde aan Avans Hogeschool in Den Bosch.
Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “We zijn heel erg blij dat Oscar ons komt helpen Roermond nog mooier en liberaler te maken. Zo’n bijbaan naast de studie is fantastisch voor je persoonlijke ontwikkeling en maakt je op jonge leeftijd al wegwijs in het politieke bedrijf. De VVD-fractie gaat graag in gesprek met scholieren of jongeren die politiek geïnteresseerd zijn.”
Oscar is in een voor hem hele nieuwe wereld beland: “Ik ben vlak voor de zomer met open armen ontvangen en heb eerst een aantal weken met de fractie meegelopen. Heel erg gaaf, zo’n enthousiaste en gedreven groep mensen! Het lijkt me heel apart om straks datgene wat ik overdag in de collegebanken leer ’s avonds in de Roermondse politiek te kunnen inbrengen. Ik verheug me er enorm op!”

SUCCESVOLLE AFVALINZAMELING: HEFFING OMHOOG

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave VVD Grave 23-08-2019 04:51

SUCCESVOLLE AFVALINZAMELING: HEFFING OMHOOG

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

Door een kiloheffing in te voeren voor het afval in grijze containers daalde het ingeleverde grijze afval in de gemeente Heerenveen in januari met 30 procent. Nu is de hoeveelheid afval zo klein dat de heffing omhoog moet om de inzameling dekkend te houden.

De invoering van het diftar-plussysteem ging niet bepaald van een leien dakje, blijkt uit woorden van de Heerenveense wethouder Jaap van Veen (VVD) in de Leeuwarder Courant. Reden voor de invoering van het nieuwe systeem was dat de landelijke doelstelling voor 2020 met betaling per leging niet werd gehaald. Vuilniswagens minder vaak langs laten komen leidde tot minder afval, maar de raad vond het serviceniveau ook te veel dalen. Daarna ontstonden pittige politieke discussies en een succesvolle handtekeningenactie van de SP. Die vreesde voor veel te hoge kosten voor kwetsbare mensen.

Extra maatregelen

Dat probleem werd getackeld door mensen die door hun gezondheidsklachten meer afval hadden financieel te compenseren. Er volgde ook een proefproject voor gezinnen met wasbare katoenen luiers, leging van groene containers werd gratis en het zelf wegbrengen van afval naar de milieustraat veelal ook. Toen pas ging de gemeenteraad akkoord met invoering van het systeem voor 83 procent van de huishoudens. Het aanvangsenthousiasme was groot met 30 procent minder afval, maar is inmiddels wat teruggelopen. De grijze containers worden wel minder vaak aan de weg gezet dan voorheen.

/index.php/2040-pijlen-op-kamer-gericht-voor-extra-jeugdgeld

/index.php/2038-beeldvormende-werkbijeenkomst-sportpark-kranenhof-op-26-augustus-2019

Effect stikstofnorm op Almeerse bouwplannen

VVD VVD Almere 23-08-2019 01:22

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan ten aanzien van het Programma Aanpak Stikstof. De Raad van State is tot de conclusie gekomen dat de tot nu toe gevolgde procedure en bijbehorende onderbouwing niet afdoende is. De uitspraak heeft geleid tot het afkeuren van het ene bouwproject na het andere. De komende maanden bekijkt de Raad van State 16 grote projecten, waar het vonnis uit mei invloed op heeft. Het stikstofvonnis heeft ook grote gevolgen voor 1500 kleinere bouwprojecten.

https://almere.vvd.nl/nieuws/36284/effect-stikstofnorm-op-almeerse-bouwplannen

De VVD is van mening dat er vaart gemaakt moet worden om het woningtekort op te lossen en de woningbouwopgave van de stad te realiseren. Vertraging in het bouwen van woningen door bijvoorbeeld deze aangescherpte stikstofnormen is zeer onwenselijk. Wij horen daarom graag van het college of de nieuwe stikstofnormen effect hebben op de huidige en toekomstige bouwplannen van de gemeente. 

Lees hieronder onze schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

Is het college bekend met de berichten ‘Streep door volledige nieuwbouwwijk vanwege stikstofvonnis’ op de website van RTLZ op 14 augustus jl. en ‘Mogelijk 14 miljard minder aan woningbouw en wegen door stikstofuitspraak’ op de website van de NOS op 22 augustus jl.?Bent u het met de VVD eens dat – gezien het woningtekort in Almere – vertraging van de woningbouwopgave zeer ongewenst is? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?Bent u het effect van de recente aangescherpte stikstofnormen voor Almere aan het onderzoeken? Zo ja, wanneer verwacht u de eerste bevindingen met de raad te kunnen delen? Zo nee, waarom niet? Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de aangescherpte stikstofnormen voor de huidige en toekomstige bouwplannen in onze stad?

Streep door volledige nieuwbouwwijk vanwege stikstofvonnis: https://www.rtlz.nl/algemeen/binnenland/artikel/4813826/plannen-nieuwbouw-weg-trainingscomplex-geschrapt-stikstofvonnis

Mogelijk 14 miljard minder aan woningbouw en wegen door stikstofuitspraak: https://nos.nl/artikel/2298463-mogelijk-14-miljard-minder-aan-woningbouw-en-wegen-door-stikstofuitspraak.html 

Kerkrade op zijn “best”.....!!! : ...

GroenLinks GroenLinks VVD CDA PvdA Kerkrade 22-08-2019 16:41

Kerkrade op zijn “best”.....!!! : wat een chaos, en wat een waanzin! Wat een geldverspillerij ! Waarom alles zo moeilijk en verschillend ! Maar iedereen die nu zo verschrikkelijk “ rauwelt”: bedenk wel wie in onze gemeente dit soort beslissingen erdoor heen dwingt: dat zijn namelijk de coalitie partijen van BurgerBelangen, VVD, PvdA en CDA; in totaal 18 zetels tegen maar 11 zetels van de oppositie ! (SP, OuderenPartij , Lokaal Alternatief en Ons Kerkrade). Dus de coalitie wint altijd ! Bedenk even op wie je gestemd hebt en klop daar aan !! Als GroenLinks ben ik opgelucht geen deel uit te hoeven maken van deze gemeenteraad - Want naar andere meningen wordt in Kerkrade sowieso niet geluisterd !!!! Annet 🍀🍀🍀🍀

ChristenUnie neemt een kijkje bij de nul-op-de-meter woningen!

ChristenUnie ChristenUnie VVD Renswoude 22-08-2019 15:20

https://renswoude.christenunie.nl/k/n42345/news/view/1278724/1044891/taets.jpg

Vandaag waren Marco Van Mourik en Jos Verdam namens de ChristenUnie Renswoude op bezoek bij de nieuwe nul-op-de-meter woningen aan de Taets van Amerongenweg samen met onze collega's van VVD Renswoude, Dorpsbelang Renswoude en CDA Renswoude. We zijn onder de indruk van de ruimte binnen de woningen en dat deze woningen zo duurzaam zijn gebouwd. Hulde aan de gemeente Renswoude en Bouwbedrijf Kreeft B.V.voor de realisatie van deze woningen!

. wat in andere steden wel kan, ...

Burger Partij Amersfoort (BPA) Burger Partij Amersfoort (BPA) VVD Amersfoort 22-08-2019 14:54

. wat in andere steden wel kan, namelijk de Muziek in de openbare ruimte via de APV aan banden te leggen, weigeren de huidige VVD wethouder Handhaving en onze Burgemeester Lucas Bolsius in de Gemeente Amersfoort in te voeren ! Maar waarom ? .

Coalitie presenteert: Elke dag beter. Zuid-Holland.

PvdA PvdA SGP VVD CDA Oud-Beijerland 22-08-2019 11:08

PvdA Hoeksche Waard is trots!

Allereerst natuurlijk op de fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de behaalde resultaten tijdens de laatste verkiezingen. Vervolgens op de wijze waarop zij, na een eerste mislukte formatiepoging van Forum voor Democratie, VVD en CDA, onder leiding van informateur Hans Wiegel, voortvarend aan de slag is  gegaan onder leiding van Jon Hermans,

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/coalitie-presenteert-elke-dag-beter-zuid-holland/

ons welbekend als  waarnemend burgemeester van de voormalige gemeente Oud-Beijerland, met VVD, CDA, GrL en SGP/CU.

Uiteindelijk heeft dit op 20 augustus geleid tot de presentatie van het coalitieakkoord met de pakkende titel: ‘Elke dag beter. Zuid-Holland.’

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/coalitie-presenteert-elke-dag-beter-zuid-holland/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/coalitie-presenteert-elke-dag-beter-zuid-holland/

Het veelbelovende coalitieakkoord kunt u hier teruglezen.

 

 

 

 

 

Inmiddels is er al een soort statieportret van het nieuw college van gedeputeerden van de Provincie Zuid-Holland gemaakt.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/coalitie-presenteert-elke-dag-beter-zuid-holland/

Tot de dag van de beëdiging ontbreekt nog onze commissaris van de Koning, Jaap Smit, op deze foto.

 

Lieve Anne, op voorhand van harte proficiat met deze eervolle benoeming, je hebt het verdiend!

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/coalitie-presenteert-elke-dag-beter-zuid-holland/

Uiteraard gaan mijn felicitaties ook alvast uit naar je nieuwe collega’s waarvan ik de meeste al heb leren kennen.

Het overzicht van de voorgestane portefeuilleverdeling

Hier overzicht  Voorgestelde portefeuilleverdeling.

 

 

 

Het bericht Coalitie presenteert: Elke dag beter. Zuid-Holland. verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.