Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

78488 documenten

Waarom wij in de politiek zitten? Wordt lid en doe mee!

VVD VVD Culemborg 20-09-2020 10:47

De VVD Culemborg bereidt zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Daarvoor komen we graag in contact met Culemborgers die de mouwen willen opstropen in plaats van roepen langs de zijlijn, meedoen als (kandidaat) gemeenteraadslid, commissielid of bestuurslid om Culemborg #1sterkculemborg te maken.

Zet cookies aan om de video te tonen.

Regionale energiestrategie: Geen geklooi met vele miljoenen euro’s van de Haarlemmers, maar een plan dat werkt

VVD VVD Haarlem 20-09-2020 07:00

Het klimaat is een “hot” issue op het moment. Er ligt een grote wereldwijde opgave om ons klimaat een handje te helpen en een van de grote projecten die hiermee verband houden zijn de regionale energie strategieën, de “RES”. Haarlem maakt onderdeel uit van de RES Noord Holland Zuid. Binnen de regio wordt er momenteel gekeken naar hoe we onze energie en warmteopwekking zo duurzaam mogelijk kunnen insteken. Voor de VVD is het belangrijk dat we ons klimaat een handje helpen. Een gezonde en duurzame wereld voor onze toekomst, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en verdere generaties die nog na ons mogen komen. Voor de VVD is het wel zo dat duurzaam niet alleen met het milieu te maken heeft. Een duurzaam plan, wat de RES moet zijn, heeft meer vereisten voor de VVD dan alleen ecologische duurzaamheid.

Een grote opgave als de RES moet ook een gedegen financieel kader bevatten zodat we de lasten die de RES met zich mee gaat brengen behapbaar en betaalbaar houden. Voor de VVD is het dan ook van belang om in te zetten op ontwikkelingen die reeds bewezen zijn. Geen geklooi met vele miljoenen euro’s van de Haarlemmers, maar een plan wat werkt, wat zéker werkt.

Momenteel is de RES in de concept-visie fase. In deze fase geven we als regio onze zienswijze op de het concept wat voor ligt om de regio aan te gaan pakken. De VVD is blij dat de voltallige raad de zienswijze van de VVD ondersteunt zodat Haarlem in de toekomst, bij de RES en de verdere uitwerking van de plannen, inzet op bewezen duurzame energiebronnen mét een gedegen financieel kader.

Oostkerk krijgt ook geld van Middelburg - PZC 17-09-2020

VVD VVD SGP D66 ChristenUnie Middelburg 20-09-2020 06:09

Ook de gemeente Middelburg komt met geld over de brug om de Oostkerk te behouden. De stichting die evenementen organiseert in de kerk zit in financiële nood maar kan 33.000 euro tegemoet zien.

,,Stichting de Oostkerk is financieel aan het einde van haar Latijn. Als zij de deuren moet sluiten, zitten we na 1 januari met een gesloten kerk", waarschuwde D66'er Rob van Eijkelenburg. ,,Het zou doodzonde zijn als het gebouw dicht gaat en daarna verloedert", vond ook SP’er Huib Ghijsen.

Zo'n vaart zal het niet lopen, suste SGP-voorman Paul Moens. ,,De kerk is in eigendom van de Nationale Monumenten Organisatie en die heeft de plicht op zich genomen het gebouw in stand te houden.”

De kerk valt dan misschien niet om, erkende D66, maar de stichting heeft wel toekomstplannen: de kerk duurzamer maken, en rolstoeltoegankelijk, meer toiletten. ,,De stichting vraagt verder geen subsidie aan de gemeente, maar nu voor één keer wel.” Dat was voor de meeste partijen een belangrijke reden nu toch geld te geven. ,,Het zit één keer tegen en we geven één keer geld", stelde Jeroen Louws van de PvdA. ,,We doen het voor de aantrekkelijkheid van de stad. De Oostkerk is een ikoon", benadrukte VVD’er Raquel Jimenez.

SGP en ook de ChristenUnie stemden als enige fracties tegen een bijdrage voor Stichting de Oostkerk. Zij wezen de andere partijen erop dat Middelburg miljoenen moet bezuinigen op zorg, welzijn en armoedebeleid. ,,Een lege kerk is heel jammer, maar nog erger is om mensen die hulp nodig hebben in de kou te laten staan", verklaarde Willemien Treurniet van de ChristenUnie.

De LPM wilde zich desondanks ‘niet laten gijzelen door financiële rampspoed', reageerde fractievoorzitter Piet Kraan. ,,Het inhoudelijke belang van het behoud van de Oostkerk staat voorop en dat mag niet in gevaar komen.”

Voor de VVD heeft hierin meegewogen dat het om een éénmalige bijdrage gaat!

Project Herinrichting Rollandslaan

VVD VVD Haarlem 20-09-2020 01:22

Het speelt al tijden, het herinrichten van de Rollandslaan in het Ramplaankwartier. Deze voor de wijk cruciale weg is hard aan vernieuwing toe en over de herinrichting is dan ook lang en goed gesproken. De VVD is blij met het ontwerp wat er nu ligt om de Rollandslaan flink op te knappen. Het initiatief van bewoners, die een comité hebben opgericht om de herinrichting te begeleiden en hun stem te laten horen heeft dan ook het huidige concept ontwerp opgeleverd.

https://haarlem.vvd.nl/nieuws/40757/project-herinrichting-rollandslaan

Bewoners van de Rollandslaan hebben zich positief uitgesproken over het huidige ontwerp. In de afgelopen commissie beheer waren de insprekers onverdeeld positief over de aanpassingen die gemaakt zouden gaan worden in de Rollandslaan. De VVD steunt dan ook de bewoners van deze wijk en straat die zich hebben uitgesproken voor het nieuwe ontwerp en hoopt dat de werkzaamheden die hier moeten gaan plaats vinden dan ook snel zullen gaan plaatsvinden.

Gert Jan Brouwer en Thierry Aartsen

VVD VVD Ermelo 19-09-2020 17:15

Gert Jan Brouwer, VVD fractievertegenwoordiger in Ermelo en bestuurslid van de evenementen branchevereniging VVEM (Vereniging Van Evenementen Makers) heeft samen met Thierry Aartsen, tweede kamer lid voor de VVD een werkbezoek gebracht aan het bedrijf MTD in Tilburg. Dit bedrijf verzorgd wereldwijd watervoorzieningen voor een diversiteit aan evenementen zoals onder meer de Olympische spelen en het aankomende WK voetbal in Qatar. Met diverse betrokkenen uit de branche is daar de problematiek van het bijna compleet stilvallen van de evenementenbranche door de Corona pandemie besproken. Ook zijn de diverse steunmaatregelen die de overheid heeft ingesteld voor bedrijven ter tafel gekomen en er is aangegeven waar deze specifiek voor de evenementenbranche verbeterd zouden kunnen worden. VVD tweede kamer lid Thierry Aartsen blijft zich in deze moeilijke tijden ten volle inzetten voor alle ondernemers in Nederland.

https://vvdermelo.nl/gert-jan-brouwer-in-gesprek-met-vvd-parlementarier-thierry-aartsen/

van links naar rechts: Gert Jan Brouwer, VVD fractievertegenwoordiger in Ermelo, en VVD parlementariër Thierry Aartsen.

The post Gert Jan Brouwer en Thierry Aartsen appeared first on VVD Ermelo.

VVD kraakt PvdA-plan om zomerijs te verbieden

VVD VVD PvdA Haarlem 19-09-2020 10:32

In de gemeenteraad stelde de heer Oomkes (PvdA) voor om het zomerijs op de Haarlemse IJsbaan te verbieden. Dit in verband met het hogere energieverbruik van het ijs maken in de zomer. De VVD Haarlem is wel voorstander van vergroening, maar niet dat de overheid zonder wettelijke grond ingrijpt bij deze sportonderneming. Tijdens het debat bevestigde de burgemeester dat wat de schaatsbaan doet, gewoon mag. Peter van Kessel (woordvoerder sport): "Wat wordt de volgende stap?! In de winter de verwarmde zwembaden uitzetten? Een verplichte timer op onze douches? Als het aan de PvdA ligt drinken we allemaal lauw bier. Ik zie de PvdA meeschrijven, dus ik stop maar snel met het aandragen van slechte ideeën."

https://haarlem.vvd.nl/nieuws/40750/vvd-kraakt-pvda-plan-om-zomerijs-te-verbieden

In de gemeenteraad stelde de heer Oomkes (PvdA) voor om het zomerijs op de Haarlemse IJsbaan te verbieden. Dit in verband met het hogere energieverbruik van het ijs maken in de zomer. De VVD Haarlem is wel voorstander van vergroening, maar niet dat de overheid zonder wettelijke grond ingrijpt bij deze sportonderneming. Tijdens het debat bevestigde de burgemeester dat wat de schaatsbaan doet, gewoon mag. Peter van Kessel (woordvoerder sport): "Wat wordt de volgende stap?! In de winter de verwarmde zwembaden uitzetten? Een verplichte timer op onze douches? Als het aan de PvdA ligt drinken we allemaal lauw bier. Ik zie de PvdA meeschrijven, dus ik stop maar snel met het aandragen van slechte ideeën."

Hoe houden we de zorg en de begroting in Haarlem houdbaar?

VVD VVD Haarlem 19-09-2020 10:17

De gemeenteraad steunde het voorstel van de VVD Haarlem om een fundamentele analyse te maken van de wettelijk verplichte basiszorg, de gekozen waardevolle extra's en de kosten daarvan. Het inzicht daarin helpt bij het maken van de goede keuzes en leidt tot een constructiever debat. Ook kregen de wethouders een stevige tik op de vingers omdat zij bezuinigingsvoorstellen zonder financiële en inhoudelijke onderbouwing indienden. De gehele bijdrage van Peter van Kessel (woordvoerder zorg) in de gemeenteraad treft u hier.

https://haarlem.vvd.nl/nieuws/40749/hoe-houden-we-de-zorg-en-de-begroting-in-haarlem-houdbaar

Zet cookies aan om de video te tonen.

Waarom wij in de politiek zitten

VVD VVD Sint-Michielsgestel 19-09-2020 09:12

Bekijk hier een filmpje waarom Bart, Joost, Nico, Ytje en andere VVD'ers actief zijn in de politiek.

Orde op zaken stellen én niet hoeven bezuinigen. Bekijk het hier!

VVD VVD Loon op Zand 19-09-2020 08:56

https://loonopzand.vvd.nl/nieuws/40747/orde-op-zaken-stellen-en-niet-hoeven-bezuinigen-bekijk-het-hier

1,8 miljoen euro was vorig jaar het tekort van de gemeente Loon op Zand. Nu presenteert het college een sluitende begroting. Niet door te bezuinigen, zegt wethouder Frank van Wel. "We hebben vooral goed naar onze eigen organisatie gekeken".

Bekijk hier het volledige artikel van het Brabants Dagblad. 

Wijzigingsvoorstel: Betaalbaar wonen in Franse Gat

SP SP VVD ChristenUnie PvdA GroenLinks SGP D66 CDA Veenendaal 19-09-2020 08:06

Amendement op de gebiedsvisie Franse Gat om het percentage betaalbare woningen minimaal gelijk te houden als het totaal aantal woningen stijgt.

Ingediend door: SP, Denk, PvdA, GroenLinks Uitslag: VOOR:SP, Denk, PvdA, GroenLinks, D66 TEGEN: ChristenUnie, VVD, SGP, ProV, Lokaal Veenendaal, CDA

VOORSTEL VERWORPEN

 
Dossier: