Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

78532 documenten

Het hobbelige pad van het Focusakkoord

D66 D66 VVD Bergen op Zoom 22-09-2020 21:33

Voor sommige Tweede Kamerfracties waren de verkiezingen al begonnen. Tijdens de algemene beschouwingen naar aanleiding van de begroting probeerde elke fractie zijn visitekaartje aan de kiezers en kijkers af te geven.

Ook in Bergen op Zoom hebben partijen er moeite mee om zich te beperken. Regelmatig proberen fracties toch een beetje aandacht te genereren in de pers. Ieder doet dat op zijn manier. In het focusakkoord hebben de tien deelnemende fracties echter afgesproken om zich politiek op de vlakte te houden. Er moet nu vooral eenheid uitgestraald worden en we moeten ons richten op het terugbrengen van de gemeentelijke schuld.

De VVD kreeg dus de nodige kritiek over zich, nadat een folder was verspreid. De actie en de reacties erop toonden de broosheid van de afspraken. Het hele gedoe toonde ook dat er omgangsvormen en spelregels ontbreken. Want hoe doe je dat, zakelijke politiek bedrijven, de gemeenschappelijke deler opzoeken, gaan voor het belang van de stad?

Het lijkt niet zo moeilijk: verdiep je in de inhoud, kom met argumenten, behandel de ander met respect en denk even na hoe de lezer of luisteraar van jouw boodschap die zou kunnen opvatten. De vrede lijkt nu weer bezworen. De fracties houden regelmatig overleg. Ondertussen gaat het nieuwe college voort met het opstellen van de begroting voor 2021. Zal de bezuiniging van 15 miljoen gerealiseerd kunnen worden, zonder dat de stad kapot bezuinigd wordt? En dat in corona-tijd?

Bij D66 houden het bij een kritische opstelling vanuit het door ons onderschreven doel van bezuinigingen, verbetering politieke cultuur en van de ambtelijke organisatie. Maar we houden ons hart vast of het gaat lukken.

SP-succes: Het bindend referendum is een flinke stap dichterbij!

SP SP VVD CDA SGP Nederland 22-09-2020 12:15

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag voor de SP-wet voor een bindend referendum. Daarmee is een flinke stap gezet in de versterking van onze democratie. Met dit referendum krijgen mensen de mogelijkheid om politici te corrigeren, als die besluiten nemen die een meerderheid van de bevolking écht niet wil.

Initiatiefnemer Ronald van Raak noemt dit referendum de belangrijkste vernieuwing sinds de invoering van het algemeen kiesrecht: ‘Bij de verkiezingen in maart vragen politici het vertrouwen van de kiezers, maar durven de politici de mensen ook de mogelijkheid te geven om hen te corrigeren? Een grote meerderheid van de bevolking wil een bindend referendum. Het idee dat we de politici kunnen terugfluiten helpt om het vertrouwen in de politiek te vergroten.’

Steun de actie voor een bindend referendum!

Alleen VVD, CDA en SGP stemden tegen het wetsvoorstel. Nu gaat de wet naar de Eerste Kamer, waar ook een meerderheid voor het bindend referendum lijkt te zijn. De invoering van dit referendum vraagt wijziging van de Grondwet. Daarom moet na de verkiezingen van 17 maart de wet opnieuw door beide Kamers worden besproken en dan is een tweederde meerderheid nodig. ‘Mensen kunnen bij deze verkiezingen onze politiek een stuk democratischer maken. Door niet te stemmen op VVD, CDA of SGP, de drie partijen die tegen het referendum zijn,’ aldus Ronald van Raak.

Bericht van het bestuur

VVD VVD Hillegom 22-09-2020 10:46

https://hillegom-lisse.vvd.nl/nieuws/40785/bericht-van-het-bestuur

Op 17 september kwam het bestuur bij elkaar om de actuele ontwikkelingen te bespreken. Het is een goed gebruik om ook iemand van de fractie(ondersteuning) van Hillegom en Lisse bij deze vergaderingen uit te nodigen. Zo schoven Martijn Tibboel (fractielid Lisse) en Herman van der Geest (fractieondersteuning Hillegom) aan. Gesproken werd onder andere over de financien, de nieuwsbrief, verkiezingen 2021 (landelijk) en 2022 (gemeenteraad) en de campagnes welke hier al worden vormgegeven en de doorvertaling hiervan naar lokaal niveau. Ook werd stilgestaan bij de werkzaamheden van beide fracties en ingezette politieke lijnen/resultaten. Tot slot werd besloten om een datum te prikken voor een ALV, deze heeft vanwege de coronamaatregelen niet eerder kunnen plaatsvinden omdat het bestuur liefst een ALV op locatie arrangeert en niet een digitale ALV via videoverbindingen. Wij hopen spoedig de definitieve stukken en uitnodiging onder de leden in Hillegom en Lisse te verspreiden.

Bericht van het bestuur

VVD VVD Lisse 22-09-2020 10:46

https://hillegom-lisse.vvd.nl/nieuws/40785/bericht-van-het-bestuur

Op 17 september kwam het bestuur bij elkaar om de actuele ontwikkelingen te bespreken. Het is een goed gebruik om ook iemand van de fractie(ondersteuning) van Hillegom en Lisse bij deze vergaderingen uit te nodigen. Zo schoven Martijn Tibboel (fractielid Lisse) en Herman van der Geest (fractieondersteuning Hillegom) aan. Gesproken werd onder andere over de financien, de nieuwsbrief, verkiezingen 2021 (landelijk) en 2022 (gemeenteraad) en de campagnes welke hier al worden vormgegeven en de doorvertaling hiervan naar lokaal niveau. Ook werd stilgestaan bij de werkzaamheden van beide fracties en ingezette politieke lijnen/resultaten. Tot slot werd besloten om een datum te prikken voor een ALV, deze heeft vanwege de coronamaatregelen niet eerder kunnen plaatsvinden omdat het bestuur liefst een ALV op locatie arrangeert en niet een digitale ALV via videoverbindingen. Wij hopen spoedig de definitieve stukken en uitnodiging onder de leden in Hillegom en Lisse te verspreiden.

Sloepenvaartocht Bestuur & Fractie VVD Hillegom Lisse

VVD VVD Hillegom 22-09-2020 10:35

https://hillegom-lisse.vvd.nl/nieuws/40784/sloepenvaartocht-bestuur-fractie-vvd-hillegom-lisse

Op initiatief van de voorzitter Hans van Leeuwen en ter bevordering van de onderlinge verbondenheid en nadere kennismaking tussen de leden van de VVD gemeenteraad fracties van Hillegom en Lisse, de actieve burgerleden en het bestuur, zijn we deze zomer gezamenlijk in het bootje gestapt. Drie boten wel te verstaan, corona proof werd rondgevaren van Hillegom naar Lisse, de Kaag en Leiden. De dag werd afgesloten met een etentje in het Kompas op Kaageiland. Alhoewel net voor het bereiken van de Lisse haven de regen volop op ons neerdaalde kijken we terug op een geslaagde nadere kennismaking, waarbij tevens actuele en historische politieke ontwikkelingen in onze beide dorpen zijn besproken.

Sloepenvaartocht Bestuur & Fractie VVD Hillegom Lisse

VVD VVD Lisse 22-09-2020 10:35

https://hillegom-lisse.vvd.nl/nieuws/40784/sloepenvaartocht-bestuur-fractie-vvd-hillegom-lisse

Op initiatief van de voorzitter Hans van Leeuwen en ter bevordering van de onderlinge verbondenheid en nadere kennismaking tussen de leden van de VVD gemeenteraad fracties van Hillegom en Lisse, de actieve burgerleden en het bestuur, zijn we deze zomer gezamenlijk in het bootje gestapt. Drie boten wel te verstaan, corona proof werd rondgevaren van Hillegom naar Lisse, de Kaag en Leiden. De dag werd afgesloten met een etentje in het Kompas op Kaageiland. Alhoewel net voor het bereiken van de Lisse haven de regen volop op ons neerdaalde kijken we terug op een geslaagde nadere kennismaking, waarbij tevens actuele en historische politieke ontwikkelingen in onze beide dorpen zijn besproken.

Aleid Ringelberg – Ridder van Oranje Nassau

VVD VVD Hillegom 22-09-2020 10:26

https://hillegom-lisse.vvd.nl/nieuws/40783/aleid-ringelberg-ridder-van-oranje-nassau

Bij velen wellicht al bekend, maar toch brengt het bestuur het nogmaals onder de aandacht. Trots zijn we op de tomeloze en belangeloze inzet waarvoor Aleid Ringelberg afgelopen voorjaar benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

Vanaf 2001 vervulde Aleid diverse rollen bij de VVD in Hillegom, fractie-assistent, burgerlid, raadslid, lijsttrekker en later fractievoorzitter bij de VVD Hillegom. Aleid is negen jaar lid geweest van de gemeenteraad in Hillegom tot aan haar vertrek in 2019. De onderscheiding heeft Aleid bij monde van de burgemeester van Hillegom niet alleen verkregen voor haar politieke werkzaamheden, ook was ze zeer actief in diverse externe werkgroepen gerelateerd aan haar werkzaamheden bij het Rijk. Kortom Aleid was zeer actief op meerdere terreinen, ze zorgde voor verbinding en haar invloed was groot.

Aleid Ringelberg – Ridder van Oranje Nassau

VVD VVD Lisse 22-09-2020 10:26

https://hillegom-lisse.vvd.nl/nieuws/40783/aleid-ringelberg-ridder-van-oranje-nassau

Bij velen wellicht al bekend, maar toch brengt het bestuur het nogmaals onder de aandacht. Trots zijn we op de tomeloze en belangeloze inzet waarvoor Aleid Ringelberg afgelopen voorjaar benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

Vanaf 2001 vervulde Aleid diverse rollen bij de VVD in Hillegom, fractie-assistent, burgerlid, raadslid, lijsttrekker en later fractievoorzitter bij de VVD Hillegom. Aleid is negen jaar lid geweest van de gemeenteraad in Hillegom tot aan haar vertrek in 2019. De onderscheiding heeft Aleid bij monde van de burgemeester van Hillegom niet alleen verkregen voor haar politieke werkzaamheden, ook was ze zeer actief in diverse externe werkgroepen gerelateerd aan haar werkzaamheden bij het Rijk. Kortom Aleid was zeer actief op meerdere terreinen, ze zorgde voor verbinding en haar invloed was groot.

Woonprogramma Hillegom 2020-2024

VVD VVD Hillegom 22-09-2020 10:17

https://hillegom-lisse.vvd.nl/nieuws/40782/woonprogramma-hillegom-2020-2024

Op 9 juli 2020 is in de gemeenteraad van Hillegom het woonprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De VVD is blij met de ontwikkelingen die gaande zijn. Echter gaat dit snel genoeg en is er voldoende ruimte voor voldoende woningen? Dit blijft een onderwerp waar geen passend antwoord op is. De VVD heeft voor het woonprogramma gestemd en is voor bouwen, bouwen en bouwen. 

 

Hieronder het betoog van fractievoorzitter Igor Buijck in de raadsvergadering:

 

Voorzitter,

 

Artikel 22 lid 2 van de grondwet luidt “bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid”.  Dit is de rol van de overheid bij bouwen, betekent in mijn ogen zorg voor ruimte zodat we kunnen wonen. 

 

Vandaag stellen wij het woonprogramma voor de komende jaren vast. Een programma met voor ieder wat wils maar is het genoeg? Landelijk is er een tekort aan woningen en ook Hillegom mag rekenen op veel belangstelling voor te koop en te huur staande woningen. Corona crisis of niet de verkopen in Hillegom gaan gestaag door. Hillegom wordt steeds populairder. 

 

Vooral het opgeknapte centrum met zijn leuke terrassen, het mooie groen dit gecombineerd met de ligging t.o.v. Haarlem, Amsterdam en Den Haag en een station maakt ons dorp aantrekkelijker dit in vergelijking met vroeger toen je niet dood in Hillegom gevonden wilde worden.

 

De woningbehoefte blijft groot, ook in Hillegom. Dit betekent dat wij alles moeten doen om woningen te bouwen. 

 

De VVD is dan ook blij met de 1440 woningen die we tot 2030 willen bouwen. Het wordt wel een hele opgave om dit te bereiken met de beschikbare ruimte maar wij hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken. Vooral binnenstedelijk bouwen is het devies. Veel projecten staan op stapel en zijn een verrijking voor het dorp.

 

Om ons dorp op een gepast manier te laten groeien zullen we keuzes moeten maken waar we gaan bouwen als de inbreilocaties niet meer beschikbaar zijn. Dan zullen we een balans moeten vinden tussen onze bollenvelden, natuur, bos, en groen enerzijds en de wens van bewoners om te verhuizen anderzijds. Vroeg of laat komt het moment om keuzes te maken. Voorlopig staat de Pastoorslaan nog als reservelocatie genoemd, of dit een andere zal gaan worden is koffiedikkijken. 

 

De lokale middenstand is erg blij met de voorgestelde ontwikkelingen, de slager, de bakker, de supermarkten, de woninginrichtingswinkels en alle andere winkels in ons centrum zijn blij met extra klandizie. Liever vandaag nog als morgen.

 

De VVD is en blijft geen voorstander van alles willen regelen in allerlei verordeningen tenzij nut en noodzaak is aangetoond. De verhoging van de starterslening kan dan ook niet op de steun van de VVD rekenen. Datzelfde geldt voor een zelfbewoning plicht. De VVD is tegen overheidsbemoeienis. 

 

De VVD was verrast met het voorstel van de BBH om eigen vermogen ter beschikking te stellen aan de woningbouwcoöperatie teneinde de 25% sociale woningbouw te behalen. Er zijn genoeg wijken waar dorpsvernieuwing een goed idee zou zijn en door zelf een duit in het zakje te doen kan dit sneller gerealiseerd worden. 

 

Voorzitter ik kom tot een afronding.

 

Voor ons ligt een ambitieuse woonprogramma waarin we een duidelijke visie hebben waar we over 9 jaar naar toe willen groeien. Er zijn heel veel projecten in ontwikkeling en hopen dat deze snel in uitvoering kunnen gaan. Ik zeg bouwen, bouwen en bouwen. Er is werk aan de winkel. 

Woonprogramma Hillegom 2020-2024

VVD VVD Lisse 22-09-2020 10:17

https://hillegom-lisse.vvd.nl/nieuws/40782/woonprogramma-hillegom-2020-2024

Op 9 juli 2020 is in de gemeenteraad van Hillegom het woonprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De VVD is blij met de ontwikkelingen die gaande zijn. Echter gaat dit snel genoeg en is er voldoende ruimte voor voldoende woningen? Dit blijft een onderwerp waar geen passend antwoord op is. De VVD heeft voor het woonprogramma gestemd en is voor bouwen, bouwen en bouwen. 

 

Hieronder het betoog van fractievoorzitter Igor Buijck in de raadsvergadering:

 

Voorzitter,

 

Artikel 22 lid 2 van de grondwet luidt “bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid”.  Dit is de rol van de overheid bij bouwen, betekent in mijn ogen zorg voor ruimte zodat we kunnen wonen. 

 

Vandaag stellen wij het woonprogramma voor de komende jaren vast. Een programma met voor ieder wat wils maar is het genoeg? Landelijk is er een tekort aan woningen en ook Hillegom mag rekenen op veel belangstelling voor te koop en te huur staande woningen. Corona crisis of niet de verkopen in Hillegom gaan gestaag door. Hillegom wordt steeds populairder. 

 

Vooral het opgeknapte centrum met zijn leuke terrassen, het mooie groen dit gecombineerd met de ligging t.o.v. Haarlem, Amsterdam en Den Haag en een station maakt ons dorp aantrekkelijker dit in vergelijking met vroeger toen je niet dood in Hillegom gevonden wilde worden.

 

De woningbehoefte blijft groot, ook in Hillegom. Dit betekent dat wij alles moeten doen om woningen te bouwen. 

 

De VVD is dan ook blij met de 1440 woningen die we tot 2030 willen bouwen. Het wordt wel een hele opgave om dit te bereiken met de beschikbare ruimte maar wij hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken. Vooral binnenstedelijk bouwen is het devies. Veel projecten staan op stapel en zijn een verrijking voor het dorp.

 

Om ons dorp op een gepast manier te laten groeien zullen we keuzes moeten maken waar we gaan bouwen als de inbreilocaties niet meer beschikbaar zijn. Dan zullen we een balans moeten vinden tussen onze bollenvelden, natuur, bos, en groen enerzijds en de wens van bewoners om te verhuizen anderzijds. Vroeg of laat komt het moment om keuzes te maken. Voorlopig staat de Pastoorslaan nog als reservelocatie genoemd, of dit een andere zal gaan worden is koffiedikkijken. 

 

De lokale middenstand is erg blij met de voorgestelde ontwikkelingen, de slager, de bakker, de supermarkten, de woninginrichtingswinkels en alle andere winkels in ons centrum zijn blij met extra klandizie. Liever vandaag nog als morgen.

 

De VVD is en blijft geen voorstander van alles willen regelen in allerlei verordeningen tenzij nut en noodzaak is aangetoond. De verhoging van de starterslening kan dan ook niet op de steun van de VVD rekenen. Datzelfde geldt voor een zelfbewoning plicht. De VVD is tegen overheidsbemoeienis. 

 

De VVD was verrast met het voorstel van de BBH om eigen vermogen ter beschikking te stellen aan de woningbouwcoöperatie teneinde de 25% sociale woningbouw te behalen. Er zijn genoeg wijken waar dorpsvernieuwing een goed idee zou zijn en door zelf een duit in het zakje te doen kan dit sneller gerealiseerd worden. 

 

Voorzitter ik kom tot een afronding.

 

Voor ons ligt een ambitieuse woonprogramma waarin we een duidelijke visie hebben waar we over 9 jaar naar toe willen groeien. Er zijn heel veel projecten in ontwikkeling en hopen dat deze snel in uitvoering kunnen gaan. Ik zeg bouwen, bouwen en bouwen. Er is werk aan de winkel.