Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

87003 documenten

Amsterdamse gemeenteraad stemt in met initiatiefvoorstel VVD voor versterking Joods erfgoed

VVD VVD Amsterdam 26-01-2023 11:44

De eeuwenlange invloed van de Joodse gemeenschap op Amsterdam is een onderbelicht onderwerp. De Amsterdamse VVD is van mening dat het verspreiden van meer kennis over de bijdrage die de Joodse gemeenschap al eeuwenlang aan onze stad heeft geleverd en onze stad mede gemaakt heeft, een goed middel kan zijn op antisemitisme in de kiem te smoren en bewustwording te creëren. Amsterdam kent prachtig, Joods erfgoed. Om Amsterdammers kennis te laten maken met dit erfgoed, aandacht te vergaren voor dit erfgoed en het behoud en de exploitatie van dit erfgoed te garanderen en te versterken, heeft de Amsterdamse VVD een voorstel geschreven bestaande uit drie onderdelen. Het voorstel is aangenomen door de gemeenteraad.

Pilot ‘QR-Stolpersteine’

Wanneer men over straat loopt in Amsterdam ziet men regelmatig kleine, goudkleurige stenen in de stoep. Op deze zogenoemde Stolpersteine staat informatie over slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Deze stenen geven pijnlijk weer wat voor impact de oorlog en de Jodenvervolging hebben gehad op Amsterdam en diens Joodse inwoners. De VVD wil deze historie dichter bij de Amsterdammer en bezoekers van de stad brengen door middel van QR-codes. Wanneer men deze code scant rolt daar de persoonlijke historie uit van deze slachtoffers, waarbij we niet alleen inzoomen op de zwartste bladzijde van de Joodse historie, maar ook het ‘gewone Joodse leven in Amsterdam’ van voor de oorlog belichten.

Monumentendag 2023

Elk jaar vindt er in september de Open Monumentendag plaats. De VVD wil dat de gemeente in overleg treedt met de organisatoren van de Open Monumentendag in Amsterdam om te kijken welke mogelijkheden er zijn om tijdens de editie van 2023 Joods erfgoed centraal te stellen. In dit jaar opent namelijk de Hollandse Schouwburg zijn deuren weer. Ook staat de opening van het Holocaust Museum gepland voor 2023. Hierdoor zetten we Joods erfgoed in 2023 centraal en zorgen we ervoor dat meer mensen in aanraking komen met de Joodse bijdrage aan de stad.

Project Stadsarchief versterken

Momenteel digitaliseert het Stadsarchief van Amsterdam een enorme hoeveelheid aan bewaard gebleven archiefmateriaal. Dit project geeft meer inzage in de geschiedenis van onze stad en diens inwoners, zo ook die van de Joodse gemeenschap. De VVD is groot voorstander van dit project en stelt daarom voor om dit project meer bekendheid te geven. Hierdoor kunnen gewone Amsterdammers straks de historie van hun stadsdeel, buurt, straat en zelfs huis uitzoeken. Omdat deze kennis kan bijdragen aan bewustwording rondom de Joodse geschiedenis van de stad stelt de VVD voor om te inventariseren of er meer subsidie nodig is voor dit project, en of er hulp geboden dient te worden bij het werven van vrijwilligers. Indien dit het geval is moet de gemeente een extra steentje bijdragen.

Klik hieronder op de bijlage om het volledige aangenomen initiatiefvoorstel te lezen.

Amsterdamse gemeenteraad stemt in met initiatiefvoorstel VVD voor versterking Joods erfgoed

VVD VVD Amsterdam 26-01-2023 11:44

De eeuwenlange invloed van de Joodse gemeenschap op Amsterdam is een onderbelicht onderwerp. De Amsterdamse VVD is van mening dat het verspreiden van meer kennis over de bijdrage die de Joodse gemeenschap al eeuwenlang aan onze stad heeft geleverd en onze stad mede gemaakt heeft, een goed middel kan zijn op antisemitisme in de kiem te smoren en bewustwording te creëren. Amsterdam kent prachtig, Joods erfgoed. Om Amsterdammers kennis te laten maken met dit erfgoed, aandacht te vergaren voor dit erfgoed en het behoud en de exploitatie van dit erfgoed te garanderen en te versterken, heeft de Amsterdamse VVD een voorstel geschreven bestaande uit drie onderdelen. Het voorstel is aangenomen door de gemeenteraad.

Pilot ‘QR-Stolpersteine’

Wanneer men over straat loopt in Amsterdam ziet men regelmatig kleine, goudkleurige stenen in de stoep. Op deze zogenoemde Stolpersteine staat informatie over slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Deze stenen geven pijnlijk weer wat voor impact de oorlog en de Jodenvervolging hebben gehad op Amsterdam en diens Joodse inwoners. De VVD wil deze historie dichter bij de Amsterdammer en bezoekers van de stad brengen door middel van QR-codes. Wanneer men deze code scant rolt daar de persoonlijke historie uit van deze slachtoffers, waarbij we niet alleen inzoomen op de zwartste bladzijde van de Joodse historie, maar ook het ‘gewone Joodse leven in Amsterdam’ van voor de oorlog belichten.

Monumentendag 2023

Elk jaar vindt er in september de Open Monumentendag plaats. De VVD wil dat de gemeente in overleg treedt met de organisatoren van de Open Monumentendag in Amsterdam om te kijken welke mogelijkheden er zijn om tijdens de editie van 2023 Joods erfgoed centraal te stellen. In dit jaar opent namelijk de Hollandse Schouwburg zijn deuren weer. Ook staat de opening van het Holocaust Museum gepland voor 2023. Hierdoor zetten we Joods erfgoed in 2023 centraal en zorgen we ervoor dat meer mensen in aanraking komen met de Joodse bijdrage aan de stad.

Project Stadsarchief versterken

Momenteel digitaliseert het Stadsarchief van Amsterdam een enorme hoeveelheid aan bewaard gebleven archiefmateriaal. Dit project geeft meer inzage in de geschiedenis van onze stad en diens inwoners, zo ook die van de Joodse gemeenschap. De VVD is groot voorstander van dit project en stelt daarom voor om dit project meer bekendheid te geven. Hierdoor kunnen gewone Amsterdammers straks de historie van hun stadsdeel, buurt, straat en zelfs huis uitzoeken. Omdat deze kennis kan bijdragen aan bewustwording rondom de Joodse geschiedenis van de stad stelt de VVD voor om te inventariseren of er meer subsidie nodig is voor dit project, en of er hulp geboden dient te worden bij het werven van vrijwilligers. Indien dit het geval is moet de gemeente een extra steentje bijdragen.

Klik hieronder op de bijlage om het volledige aangenomen initiatiefvoorstel te lezen.

Waardering voor oud bestuurders VVD Zuid Oost Drenthe.

VVD VVD Emmen 26-01-2023 10:18

https://emmen.vvd.nl/nieuws/51818/waardering-voor-oud-bestuurders-vvd-zuid-oost-drenthe

Waardering voor oud bestuurders VVD Zuid Oost Drenthe. 

Tijdens de goed bezochte ALV (Algemene Ledenvergadering) van de VVD Zuid Oost Drenthe regio (Emmen en Borger- Odoorn) kregen twee raadsleden en een oud Wethouder speciale aandacht. 

Voormalige fractievoorzitters Erik Huizing en Johan Scheltens ontvingen een oorkonde als Lid van verdienste. Beide heren hebben zich jarenlang ingezet voor de VVD in Emmen en Borger-Odoorn. 

Oud Wethouder Nynke Houwing ontving een Stikker oorkonde omdat zij ook jarenlang in zowel Emmen als Borger-Odoorn zich heeft ingezet voor de VVD in diverse functies. 

Vanuit het hoofdbestuur van de jarige VVD (75 jaar) kwam Rene De Heer uit Zwolle om deze speciale oorkondes te overhandigen. 

Vrije openingstijden voor de Haarlemse horeca

VVD VVD Haarlem 26-01-2023 09:19

Het was een geweldige avond voor het Haarlemse nachtleven. Op donderdag 26 januari 2023 stemde de gemeenteraad in met de wens van de VVD Haarlem voor een proef met vrije openingstijden voor de Haarlemse horeca. Proost!

Het was een geweldige avond voor het Haarlemse nachtleven. Op donderdag 26 januari 2023 stemde de gemeenteraad in met de wens van de VVD Haarlem voor een proef met vrije openingstijden voor de Haarlemse horeca. Proost!

Zet cookies aan om de video te tonen.

Lifestyle Gennep

VVD VVD Gennep 26-01-2023 08:30

Niet voor niets noemt Lifestyle aan de Maasweg zich voortaan Lifestyle Healthcenter Gennep

Een plaats voor een gezonde leefstijl, een gezond lichaam. En daar komt meer bij kijken dan alleen apparaten waarmee je je spieren sterker maakt. Die staan er overigens te kust en te keur, allemaal nieuw en voor een groot deel zelfs met computergestuurde oefenprogramma's. Fitnessen kan dus ook gewoon, maar er is inmiddels meer.

Omdat Lifestyle Gennep vorig jaar werd overgenomen door Formupgrade in Arnhem, was VVD Gennep benieuwd wat er dan wel anders is geworden. Daarom gingen raadslid Beppie Bosten, burgerraadslid Charles Logcher en de leden Holger Rodoe, Jos Rikken en Piet van de Geijn maar eens poolshoogte nemen. Zij werden ontvangen door Jasper van Amstel en bedrijfsleidster Carolien de Jong. Twee bevlogen sport- en gezondheid fanaten, die enthousiast vertelden over het nieuwe concept.

Belangrijk onderdeel daarvan is het X-Fittt GLI programma, dat vol inzet op een gezonde leefstijl waarmee overgewicht kan worden overwonnen. Met hulp van leefstijl coaches, trainers, diëtisten en fysiotherapeuten kunnen binnen een week of twaalf de nodige kilo's verdwijnen, kan het vetpercentage fors dalen en de buikomvang met centimeters afnemen. En het mooie is, dat die persoonlijke begeleiding in de meeste gevallen gewoon wordt vergoed uit de basis zorgverzekering.

Vanuit Arnhem wordt dit concept inmiddels al in 27 plaatsen in Nederland toegepast, steeds in samenwerking met lokale sportscholen. Maar ook wordt door Formupgrade gezocht naar regionale uitbreiding met eigen vestigingen, zoals Lifestyle Gennep.

Lifestyle is wat de VVD betreft een welkome aanvulling op het bestaande aanbod van sportscholen in Gennep. Vooral vanwege het gezondheidsaspect. Want gezond betekent simpelweg een beter leven en, niet onbelangrijk, minder kosten voor onze dure gezondheidszorg.

Jasper, Carolien, bedankt voor de uitgebreide uitleg en rondleiding. Veel succes, op naar een gezonde gemeente!

Locatie Rowdies & geluidsscherm Oosterpark

VVD VVD Ridderkerk 26-01-2023 07:41

Voor de inwoners rondom het Oosterpark zijn het wederom spannende tijden. Gaat er extra financiering komen voor het geluidsscherm, het park wordt opnieuw ingericht en waar en hoe gaan de Rowdies nieuwe velden krijgen. Deze dingen spelen al sinds 2016 en ook toen was de betrokkenheid van veel inwoners groot. In 2021 werd die betrokkenheid getoond door de tientallen zienswijzes en ook dit keer waren er weer inspreekbijdrages. Ik ben blij dat onze inwoners de weg naar onze raad weten te vinden indien zij dat nodig vinden.

Te beginnen bij het geluidsscherm. In 2020 vond de VVD Ridderkerk al dat bijna 9 miljoen euro voor het geluidsscherm heel veel geld is. Ondertussen ziet de wereld er nu heel anders uit en is meer dan 7 ton extra nodig om het scherm te kunnen bouwen. En dan komt de optie om het scherm in de toekomst te verhogen naar 8 meter ook nog eens te vervallen.

Hoewel de VVD Riddekerk en een groot deel van de betrokken inwoners een geluidsscherm van 8 meter wilde, gaan we toch instemmen met deze investering voor een scherm van 6 meter. Want we moeten wel pragmatisch blijven. Een scherm van 8 meter of de optie om het scherm in de toekomst te verhogen, is simpelweg te duur. Dat neemt niet weg dat onderzoeken lieten zien dat ook dit scherm het woon- en leefklimaat verbeterd en daarmee ook van meerwaarde is voor het Oosterpark. Het beloofde geluidsscherm wordt dan eindelijk werkelijkheid.

Dan de nieuwe velden voor de Rowdies. Het idee om de Rowdies te verplaatsen naar het gebied tussen de A38 en Sportpark Reijerpark bestaat al langer. In het verleden is al eens onderzoek gedaan naar deze locatie en ook toen is er een negatief advies gegeven. Toen in de commissievergadering duidelijk werd dat het nog jaren gaat duren voordat er gebouwd kan worden op die plek, was dit voor ons geen optie meer. We willen juist snel duidelijkheid bieden aan alle betrokkenen. Daarom dienen we samen met Partij 18Plus een amendement in om het onderzoek naar deze locatie uit het raadsvoorstel te halen.

De VVD Ridderkerk vindt dat we goed voor onze sportverenigingen moeten zorgen. Dus ook voor de Rowdies. Omwonende mogen daar natuurlijk niet te veel last van hebben – en het liefst helemaal geen last natuurlijk. Volgens ons kan dat nog steeds geregeld worden op de huidige plek in de Oosterpark. Mede door de inzet van de VVD Ridderkerk is in het coalitieakkoord opgenomen dat bij een plan voor nieuwe velden het uitgangspunt is om het Essenlaantje te behouden. Daarmee is aan een belangrijke wens van omwonende voldaan. Als straks ook rekening wordt gehouden met eventuele lichthinder voor omwonende hebben wij er aller vertrouwen in dat het goed gaat komen. En krijgen we een prachtig park waar sporten en recreatie hand in hand gaan en alle inwoners van Ridderkerk van kunnen genieten.

Verhuizing bibliotheek is goed nieuws voor Nieuw-Vennep

VVD VVD Haarlemmermeer 26-01-2023 00:31

Afgelopen december heeft de VVD al wel duidelijk gemaakt enthousiast te zijn met het vooruitzicht dat we een mooi centrum hebben met kerst 2028. Waar je een bibliotheek bezoek kan starten of afsluiten met een lekker kop hete choco aan het gezellige harmonieplein.

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/51823/verhuizing-bibliotheek-is-goed-nieuws-voor-nieuw-vennep

Het voorstel om de bibliotheek nu daadwerkelijk te verplaatsen, lag afgelopen donderdag voor ter bespreking.

Dat vindt de VVD om meerdere redenen een goed idee:

1.     Voor de toegankelijkheid: De bibliotheek komt op een toegankelijke plek

2.     Voor de synergie: C. wordt nu geheel gevestigd aan het harmonieplein. Samenwerking en versterking van de culture functie wordt zo verbeterd.

3.     Voor de levendigheid: Het harmonieplein wordt levendiger, krijgt op deze manier toeloop van mensen aan beide kanten van het plein

4.     Voor de financiën: Door verplaatsing, aankoop van de locatie en verhuur aan C. zijn de huurlasten gunstiger dan wanneer de bibliotheek op de huidige locatie blijft. Dit voorstel is blijvend gunstig voor de toekomstige jaarlasten.

Alles bij elkaar maakt dat we besluitvorming vooruitlopend op een komend P&C product een logische van het college vinden.Ook hier geven we graag weer aan hoe belangrijk wij het vinden onze inwoners te informeren over de te verwachten vorderingen met een soort van adventkalender. In december 2022 is toegezegd dat dit er aan komt voor de raad, maar ook zichtbaar in het centrum zelf. 

Focus op een veilige buurt!

VVD VVD Veenendaal 25-01-2023 11:07

De gemeenteraad mocht feedback geven op het nieuwe Integraal Veiligheidsplan voor de komende jaren. Wat de VVD betreft een mooi document, maar bij het focuspunt ‘Digitale Veiligheid’ vragen wij ons de lokale noodzaak af.

https://veenendaal.vvd.nl/nieuws/51803/focus-op-een-veilige-buurt

We onderschatten het gevaar van digitale veiligheid absoluut niet. Het is een enorm probleem waar we vooral landelijk heel veel op zullen moeten inzetten. Wat ons betreft kiezen we lokaal dan ook een focuspunt dat dichter bij huis ligt. Zeker aangezien bijvoorbeeld woninginbraken en autokraken bij de opvallende stijgers staan, als het gaat over geregistreerde criminaliteit in Veenendaal. Daarnaast zien we dat ‘het gevoel van veiligheid in de buurt’ het rapportcijfer uit de veiligheidsenquête is dat het hardst daalt. Wat de VVD betreft zou een focus in die richting, denk aan pakkansvergroting of meer mogelijkheden voor toezicht vanuit de politie, dan ook meer op zijn plaats zijn.

Henk Vernout

Schaduwraadslid 

VVD blij met resultaten van aanpak werk en inkomen 2022

VVD VVD Voorschoten 25-01-2023 09:25

In de commissie Mens en Samenleving van 19 januari werden de resultaten en ontwikkelingen besproken met betrekking tot de bijstand en hulp met het vinden van een baan. De resultaten zijn overwegend positief. Het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering blijft dalen en meer mensen vinden de weg naar een vorm van werk. De huidige marktsituatie met een tekort aan handjes in diverse sectoren heeft een positieve invloed waarbij meer mensen een match vinden bij een werkgever.

Ondanks deze positieve ontwikkelingen zitten nog steeds ongeveer 275 mensen in de bijstand. De VVD vindt het belangrijk dat de mensen die nog een uitkering ontvangen, zo goed mogelijk worden begeleid om mee te doen in de samenleving en waar mogelijk aan het werk gaan.

Bij de behandeling in de commissie heeft raadslid Rianne de Bruin - van Alphen aangedrongen op actie van het college. Wethouder Paul de Bruijn geeft aan dat hij zeker nog ruimte voor verbetering ziet zoals meer vanuit één loket werken en de toegankelijkheid van de (digitale)informatievoorziening verbeteren. Daarnaast moet volgens de wethouder nog meer worden ingezet op het begeleiden en informeren van werkgevers en het aanbieden van meer specifieke leer-werk, of taal-werktrajecten. Ook moet worden ingezet op trajecten om mensen vanuit de bijstand (ook statushouders) richting ondernemerschap te helpen. De komende maanden zal de wethouder in gesprek gaan met de partners Leidschendam-Voorburg en Wassenaar om de verdere koers te bepalen, dan zal in het voorjaar verder met de commissie worden gesproken of zij deze koers kunnen steunen.

VVD Amstelveen viert 75 jaar VVD

VVD VVD Amstelveen 25-01-2023 08:35

https://amstelveen.vvd.nl/nieuws/51801/Fractie VVD bij 75 jaar VVD

De VVD bestond 24 januari jl 75 jaar en natuurlijk moest dat gevierd worden. Het De La Mar theater in Amsterdam was gekozen als feestlocatie en zo'n 1.000 VVD leden waren gekomen om deel te nemen aan de feestelijkheden.

Een grote afvaardiging van de Amstelveense fractie en bestuur was ook naar Amsterdam gekomen om het feestje mee te vieren. We werden getrakteerd op een erg leuke avond met zang & dans, gelardeerd met een boekpresentatie, vragen aan politici en het bekend maken van twee nieuwe VVD ere-leden: de heren Henk Kamp en Johan Remkes. 

De avond werd op een onnavolgbare grappige manier aan elkaar gepraat door Jan Antonie Bruijn, de voorzitter van de eerste kamer. Wat een multitalent is dat!

De sfeer was super en de Amstelveense VVD is unaniem trots op het feit dat we onderdeel zijn van deze club. Optimistisch, praktisch, aanpakkerig en niet bang voor verantwoordelijkheid.

Na afloop van het entertainment was er nog genoeg tijd voor een borrel met natuurlijk de onvermijdelijke bitterballen.