Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

70828 documenten

Algemene beschouwingen op de Perspectiefnota 2020-2023

PvdA PvdA D66 VVD CDA Zwolle 24-06-2019 16:23

In de perspectiefnota (PPN) heeft het college in grote lijnen haar plannen voor de komende 4 jaar opgeschreven. Hieronder leest u de reactie die onze vice-voorzitter Patty Wolthof in de raad heeft gegeven namens de PvdA fractie.

“Zwolle is ook leuk, maar je zult als songfestivalfan maar een week in Zwolle moeten zitten.” Een uitspraak van D66-raadslid uit Amsterdam Jan-Bert Vroege in het Parool. Ik ben het helemaal met hem eens dat het songfestival niet naar Zwolle moet komen hoor, maar beste Jan-Bert wake up call: 10% van de huizenkopers in Zwolle komt uit de regio Amsterdam en om hier niet slechts 1 week, maar waarschijnlijk de rest van hun leven te wonen.

Zwolle is populair en terecht. Er is de laatste jaren heel vaak gezegd dat Zwolle te bescheiden is en zich meer moeten laten zien. Ik denk dat de stad die aanmoediging ter harte heeft genomen. De stad groeit en haar ambities groeien mee. Maar de lusten en lasten van die groei moeten eerlijk over de stad verdeeld worden.

Hoe zorgen we ervoor dat Zwolle niet een stad wordt voor de happy few, zeg maar de Jan-Berts van deze wereld, maar die sterke en sociale stad blijft, waar we allemaal trots op zijn.

De PvdA heeft hier een aantal concrete ideeën over en daarom nemen we u graag mee langs een korte route door de stad op basis van 3 onderwerpen waarop verdeling in de stad kan ontstaan:

Woningmarkt Eerlijke energietransitie De Arbeidsmarkt.

We nemen de route van de 4 mijl als uitgangspunt, maar dan op een iets sneller tempo dan dat van mij vorige week, dat beloof ik u. Die 4 Mijl begon namelijk in de Spoorzone: hét symbool voor groei in stedelijkheid: waar wonen een belangrijk onderdeel van wordt. Wonen zijn wij als de sleutel voor het succes van alle ambities: want je kunt wel de vierde economische topregio willen worden, maar als niemand hier kan wonen kom je daar niet ver mee. We doen 3 concrete voorstellen. 1. Vergroot het aantal goedkopere koopwoningen

,,Door de schaarste aan woningen dreigt Zwolle grotendeels onbetaalbaar te worden. Voor veel mensen uit de stad, regio en Noord Nederland is wonen in Zwolle al vrijwel niet meer te betalen. Zwolle dreigt een exclusieve stad te worden.”

Dit is een citaat van het Concilium: een samenwerkingsverband dat bestaat uit Zwolse bouwers, ontwikkelaars, makelaars, corporaties én… de gemeente. Het is dan ook zeer opmerkelijk dat hierover in deze perspectiefnota weinig te vinden valt. Want het is nogal een uitspraak die gedaan wordt, en we zijn dan ook erg benieuwd hoe het college deze uitspraak waardeert. Want met het Concilium maakt de PvdA zich zorgen om de onbetaalbaarheid van wonen, echter, waar zij opperen om zoveel en zo snel mogelijk te gaan bouwen, wil de PvdA pleiten om zo betaalbaar mogelijk te gaan bouwen. Heel concreet door de huidige bouwverdeling te wijzigen: geen 10% maar 20% goedkopere koopwoningen bij nieuwbouwprojecten. Kijk naar het gemiddelde inkomen van de Zwollenaar, dat is 39.000 euro, daar kun je niet eens een woning van boven de 2 ton voor kopen. 2. Voer anti-speculatiemaatregelen in Als die huizen dan eenmaal gebouwd zijn, zijn ze bedoeld om in te wonen en niet om mee te speculeren. Daarom pleit onze fractie nog maar eens voor het zo snel mogelijk invoeren van een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht die ervoor zorgen dat deze koopwoningen betaalbaar blijven 3. Voer vergunningstelsel in Een oververhitte woningmarkt plus stijgende huizenprijzen plus moeilijk te krijgen hypotheken: hét recept voor het spekken van de bankrekening van De Huisjesmelker. Want ja die hebben we ook in Zwolle en ik hoef niet eens de naam te noemen en iedereen weet al wie ik bedoel. We hoorden vorige week in deze raadszaal van het Studenten Overleg Orgaan Zwolle, dat er nog veel mis is bij particuliere verhuurders. Het idee is om een verplichte kamerverhuurvergunning in te stellen. Die vergunning krijgt iedere bestaande kamerverhuurder, en nieuwe verhuurders krijgen die onder bepaalde voorwaarden. Als een verhuurder de fout in gaat, kan de gemeente overgaan tot het intrekken van de vergunning. Samen met de SP en D66 vragen wij het college de mogelijkheden daartoe in Zwolle te onderzoeken.

https://zwolle.pvda.nl/nieuws/algemene-beschouwingen-op-de-perspectiefnota-2020-2023/

 

ENERGIETRANSITIE Ik vervolg snel mijn 4 Mijl-route. Van de Spoorzone via De van Karnebeektunnel- en straat in Assendorp. Deze stenige en dichtbevolkte wijk, staat nu symbool voor de uitdagingen met betrekking tot klimaatadadaptatie, mobiliteit en ook de energietransitie.

Zwolle heeft mooie ambities op het gebied van energie en we zien grote projecten ontstaan. Anderzijds zien we ook een spanning met de dagelijkse praktijk. Wat merkt de gewone Zwollenaar hier nu van? Een deel van de Zwollenaren legt zelf zonnepanelen op zijn dak, of schaft een warmtepomp aan. En dat is fantastisch. Maar er zijn veel Zwollenaren in een sociale huurwoning of kleine koopwoning die onder andere door de stijgende vaste lasten moeilijk kunnen rondkomen.

Het is moeilijk groen doen, als je rood staat.

Het tegengaan van energie-armoede is onderdeel van de aanpak van dit college. We zien nog geen concrete maatregelen die ervoor gaan zorgen dat ook deze mensen jaarlijks tientallen euro’s kunnen besparen. En zo ook een bijdrage kunnen en mogen leveren aan de energietransitie. Daarom doet onze fractie alvast een twee concrete voorstellen:

Instellen van gratis energiecoaches voor huishoudens die niet direct de middelen hebben om hun huizen te verduurzamen. Het idee is om pro-actief deze huishoudens (koop- en huur) op te zoeken en te adviseren hoe zij energiebesparende maatregelen kunnen nemen. Een tochtstrip of ledlamp kan al aardig wat besparen. Ons tweede voorstel sluit daar een beetje op aan. Wij denken dat zichtbare duurzaamheidsmaatregelen in de wijk niet alleen bijdragen aan onze schone-energie-opgave, maar voor een groot deel ook aan het draagvlak, bewustzijn en bereidwilligheid van buurtbewoners. Dus leg de Assendorperspeeltuin vol met zonnepanelen, vraag hulp aan buurtbewoners en nodig meteen die energiecoaches uit bij de feestelijke onthulling.

https://zwolle.pvda.nl/nieuws/algemene-beschouwingen-op-de-perspectiefnota-2020-2023/

IEDEREEN DOET MEE Ik ga verder, ik ben al bij de finish op de Grote Markt. Waar al die deelnemers, het publiek en vrijwilligers bij elkaar komen in het hart van de stad. Iedereen met zijn eigen tijd, motivatie, achtergrond. Opleiding speelt geen rol, iedereen mag meedoen, zoals we dat ook voor ogen hebben op onze arbeidsmarkt. We waren eerder dit jaar op bezoek bij de Entree-opleiding van Deltion, daar hoorden we dat werkgevers al geen stageplaats willen aanbieden aan studenten op MBO-1-niveau. Omdat ze een bepaald beeld hebben bij deze jongeren. Hoe gaan we zorgen dat er ook voor hen een passende plek op de arbeidsmarkt is? Wij zouden dit graag gemonitord zien in de Human Capital Agenda.

Maatschappelijke banen Er zitten momenteel 4100 mensen in de bijstand, waarvan 1640 mensen langer dan 5 jaar. Als Partij van de Arbeid zien we graag dat mensen die het kunnen, aan het werk gaan. We zien dat het college veel instrumenten inzet om de participatie te verhogen en uitkeringsgerechtigden uit te laten stromen naar werk, maar het is lastig om duurzame banen te creëren. Bijvoorbeeld: van het budget voor de business case ‘Naar Werk’ resteert nog 250.000 euro. Wij zouden dit geld graag gebruiken voor een proef met maatschappelijke banen. Want wij zien het werk op straat liggen. Werk dat nu niet wordt gedaan, waar geen vacatures voor zijn, maar die wel van groot maatschappelijk nut zijn: bijvoorbeeld conciërges op scholen of in buurten, assistent-beheerders bij wijkcentra of gebouwenbeheerder bij een sportvereniging.

Een instrument dat alle moeite waard is om uit te proberen, zowel financieel – de kosten van zorg en bijstand nemen af en het levert de stad iets concreets op. Een mooi, overzichtelijk experiment, gefinancierd met geld dat voor hetzelfde doel gereserveerd was. Daar kun je toch niet tegen zijn.

https://zwolle.pvda.nl/nieuws/algemene-beschouwingen-op-de-perspectiefnota-2020-2023/

Oproep coalitiepartijen Den Haag Tot slot richt ik me tot de CU, VVD, D66 en het CDA. De reden dat de gemeente minder te besteden heeft dan we zouden willen, komt ook door de keuze van de rijksoverheid om minder uit te geven. Zo worden onze inwoners eigenlijk 2 keer de dupe: de rijksoverheid geeft minder uit en gemeentes daardoor ook. Dit terwijl de vaste lasten op energie en voedsel stijgen. Daarom een oproep aan de deze partijen: roep je partij op om meer uit te geven! Ik ken nog wel een partij met een wensenlijstje.

Het bericht Algemene beschouwingen op de Perspectiefnota 2020-2023 verscheen eerst op PvdA Zwolle.

Perspectiefnota 2019 vol lef en plannen voor mooi Zwolle

VVD VVD Zwolle 24-06-2019 15:09

De VVD is erg tevreden met de Collegeplannen vol lef en investeringen in de kwaliteit van onze stad. "Die maken onze stad de beste van het land en dragen bij aan waarom mensen hier willen wonen, winkelen en werken," zei fractievoorzitter Thom van Campen tijdens het debat over de Perspectiefnota. Hierin staan de plannen voor de komende jaren van het College van burgemeester en wethouders. De Zwolse raad voerde hier 24 juni het debat over. De volledige inbreng van de VVD vind je hier.

Kampioen van Overijssel!

VVD VVD Deventer 24-06-2019 09:57

https://deventer.vvd.nl/nieuws/35802/kampioen-van-overijssel

Het raadsteam van Deventer nam afgelopen zaterdag voor de vijfde keer deel aan het NK Voetbal voor raadsleden in Almere. Ondanks vier verliespartijen kon de Deventer equipe de titel Kampioen van Overijssel prolongeren.

‘We hadden het geluk niet aan onze zijde’, blikt VVD-raadslid Roderic Rosenkamp terug. ‘We misten onze sterspeler, we lootten een aantal zeer sterke tegenstanders en op het laatste moment werd beslist dat er op gras gevoetbald zou worden in plaats van in de zaal.’

Toch heeft Rosenkamp voldoende lichtpuntjes gezien: ‘Onze Harm Korendijk is de eerste speler die op drie opeenvolgende NK’s heeft gescoord. Fraai was ook het eerste doelpunt van een Deventer wethouder, Rob de Geest. Aan ons enthousiasme, doorzettingsvermogen en fanatisme heeft het zeker niet gelegen. Kortom, er staat een aardige basis voor het volgende NK in 2020!’

‘Het is gewoon erg leuk en goed voor de onderlinge sfeer om bezig te zijn met het raadsteam’, vindt Rosenkamp. ‘We trainen ongeveer eens in de drie weken. Huren een veldje of sportzaal op een zondagochtend. Even stoom afblazen na een week werk en politieke besognes. De buitenwereld denkt misschien dat wij elkaar de tent uitvechten. Niets is echter minder waar. We hebben een geweldige groep bij elkaar, die schouder-aan-schouder strijdt voor Deventer.’

Tilburg bereikbaar voor iedereen!

VVD VVD Tilburg 24-06-2019 09:49

https://tilburg.vvd.nl/nieuws/35801/tilburg-bereikbaar-voor-iedereen

VVD Tilburg vindt het een verstandig besluit dat de Ringbaan Zuid 70 km/u blijft. Eerder wees raadslid Freek Reffeltrath het college er al op dat de inrichting van de weg mede de snelheid bepaalt. Het aanpassen van de Ringbaan Zuid zou erg veel geld gaan kosten omdat voor het veranderen van de snelheid ook de weg inrichting aangepast moet worden.De bereikbaarheid van heel Tilburg is de weegschaal waarop iedere mobiliteitsmaatregel zou moeten worden gewogen. Echter, zien we dat in het verleden daarbij veel aandacht naar de bereikbaarheid per fiets ging en niet de bereikbaarheid per auto. We zijn daarom erg blij dat bereikbaarheid per auto nu ook de verdiende aandacht krijgt. De VVD blijft dit punt onder de aandacht brengen, zodat Tilburg bereikbaar blijft voor iedereen!De bereikbaarheid van de binnenstad is voor de VVD Tilburg een speerpunten. Onze binnenstadsondernemers zijn erbij gebaat wanneer hun winkels goed bereikbaar zijn. Daarom blijven we inzetten op goede bereikbaarheid in de binnenstad en voldoende parkeergarages aan de cityring. Bovendien moeten deze parkeergarages representatief zijn en goed onderhouden worden. Winkelen in Tilburg moet van begin tot eind een top ervaring zijn.

Zo maken we van een boodschappenstad een winkelstad.

Huiskamerbijeenkomst @ Alumexx

VVD VVD Etten-Leur 24-06-2019 09:04

 Beste liberalen,

Het is nu ruim een jaar na de verkiezingen en de raad en college lijken inmiddels helemaal gewend aan hun positie.

Tijd om na te beschouwen en de koers uit te zetten voor de komende jaren.

Daarom wil de VVD Etten-Leur u uitnodigen voor een “huiskamerbijeenkomst” op 2 juli aanstaande.

Tijdens deze huiskamerbijeenkomst, die ook in het thema staat van veiligheid, praten wij u bij.

De onderwerpen die de revue zullen passeren zijn:

• Verkiezingsuitslagen

• De ervaringen van het eerste jaar vanuit de fractie

• De ervaringen van het eerste jaar vanuit de Wethouder

• De (beoogde) realisatie van het verkiezingsprogramma

• BOA’s in Etten-Leur

• Wat geeft u ons mee

Een van onze Etten-Leurse ondernemers de heer Jeroen van den Heuvel van Alumexx heeft aangeboden als gastheer op te treden voor deze bijeenkomst. Een introductie door hem en een korte rondleiding door zijn fraaie bedrijf hoort zeker ook bij het programma.

Nadat Jeroen van den Heuvel van Alumexx ons heeft verwelkomd en zijn bedrijf heeft geïntroduceerd, zullen de fractievoorzitter, de wethouder en het bestuur ons meenemen in de diverse onderwerpen. Voor de themabijeenkomst zullen de BOA’s ons e.e.a. uit de doeken doen.

En tot slot horen wij graag van u wat u van ons verwacht.

De inloop is op 2 juli om 19:30 en wij beginnen om 20:00 uur. De locatie is:

Alumexx B.V.

Leerlooierstraat 30

4871EN Etten-Leur

Namens de fractie en bestuur van de VVD Etten-Leur

Algemene beschouwingen

VVD VVD Etten-Leur 24-06-2019 08:55

Algemene beschouwingen VVD Etten-Leur,

 

Terugkijkend op het jaar 2018, zien wij een jaarrekening die sluit met een tekort van € 2,9 miljoen. Als we niet aangevuld hadden uit de reserves was het tekort nog € 2 miljoen hoger geweest. Dat is niet fijn en holt onze reserves verder uit.

Een zorgwekkende situatie die zich naar de komende jaren leek voort te zetten.

Ook de afname van het eigen vermogen en de solvabiliteit stelt niet echt gerust zeker kijkend naar de toenemende schuldpositie. Wel zien we dat onze jaarrekening opnieuw met de nodige voorzichtigheid is opgesteld (o,a. nominale waarde i.p.v. contante waarde bij verliespositie grondexploitaties).

 

Gelukkig heeft het college maatregelen genomen om deze negatieve trend een halt toe te roepen. Daar moeten echter de nodige offers voor gebracht worden. Offers die uiteindelijk bij onze inwoners terecht komen. Bijna € 700.000 extra aan onroerendezaakbelasting die het college in de kadernota oplegt aan onze inwoners. Daar moeten wij op zijn minst een goede verklaring voor hebben.  Zeker als wij ook nog kijken naar de verhoging van de onroerendezaakbelasting op niet woningen met 15,8% hetgeen ook bijna 

€ 500.000 extra oplevert. Kortom € 1,2 miljoen uit verhoging van gemeentelijkebelastingen. 

 

En wat zien wij dan. Er wordt € 522.000 genomen voor “Budgetruimte vooronzekerheden en ambities”. Op onze vraag welke berekening hieraan ten grondslag ligt luidt het antwoord dat die er niet is. 

Een slag in de lucht?

 

De VVD is van mening dat de taken van de rekenkamer niet meer uitbesteed hoeven te worden. De raad moet met de van haar gevraagde kwaliteiten in staat zijn om de rekenkamerfunctie zelf uit te oefenen. 

 

De VVD ziet dat de voorzieningen voor debiteuren voor zowel Werkplein als de gemeente zelf een vrij constant verloop laat zien. Het kan niet zo zijn dat hier geen maatregelen op genomen worden om deze post terug te dringen. Wij zien hier dan ook mogelijkheden om deze voorzieningen omlaag te brengen.

 

Het taakveld "overige baten&lasten" loopt op naar € 1,9 miljoen in 2020 (een stijging van 275% en in de loop der jaren nog verder met 41,6%, 11,6% en 11%. Je zou kunnen zeggen dat de stijging afneemt. Er worden hier stelposten opgenomen zoals voor indexering verbonden partijen, stelpost kapitaallasten en afschrijving alsmede indexering loonkosten. Voor de VVD zijn dit stijgingspercentages die absurd hoog zijn. Daarbij komt ook nog dat hierin een post onvoorzien is opgenomen, die een behoorlijke stijging laat zien. Wij zien hier dan ook ruimte die wij in 2020 al kunnen nemen en naar de jaren erna nog kunnen uitbreiden.

 

Toeristenbelasting is al eerder een keer ter sprake gekomen. De VVD ziet graag dat de “toeristenbelasting” op arbeidsmigranten wordt teruggedraaid en dat de toeristenbelasting op echte toeristen wordt toegevoegd aan de kosten van relatiebeheer. Op deze manier doen we via de toeristen iets terug voor onze ondernemers.

 

Met betrekking tot de Westpolderplas merken wij op dat het niet uit laten voeren van het onderzoek een ernstig risico met zich meebrengt dat wij de bijdrage van de provincie mis gaan lopen. Verder hebben wij afgesproken dat er een zwemvoorziening in Etten-Leur Noord is en dat moeten we gestand doen.

 

Voor de verbouwing van het stadskantoor wordt extra krediet gevraagd. De VVD vindt dat in de tijd dat wij offers vragen van onze inwoners, dit niet kan. Geen extra luxe in de tijd dat wij de buikriem dienen aan te halen.

 

Parkeren wordt weer eens als de melkkoe ingezet. En wel in de volle breedte. Zowel de inwoners (parkeervergunningen) als de ondernemers met hun werknemers worden hier ook de dupe van. Het moge duidelijk zijn dat de VVD Etten-Leur hier tegen is. 

 

Waar wij ons zorgen om maken is het sociaal domein. Wat gebeurt er als de resultaatgestuurde financiering wegvalt? Hier is blijkens het antwoord geen inschatting te geven van de verhoging van kosten voor huishoudelijke ondersteuning.

 

Tot slot willen wij nog even aanstippen dat wij als VVD best wat meer BOA’s op straat willen zien. Wij zijn echter van mening dat als er minder administratief werk wordt verricht er zeker ook meer BOA op straat kan worden ingezet. Als dit kostenneutraal kan worden ingezet hebben wij 1 BOA meer.

 

De VVD komt hiermee tot de volgende opstelling:

Vrijval Budgetruimte voor onzekerheden en ambities

+ 522.000

Vrijval kosten rekenkamer

+   24.000

Vrijval voorziening debiteuren                                                  

+ 200.000

Vrijval taakveld overige baten&lasten (post onvoorzien)             

+ 150.000

Intrekken krediet Stadskantoor                                                 

+   26.000

Terugdraaien Toeristenbelasting

-  100.000

Terugdraaien onderzoek Westpolderplas

-   50.000

Terugdraaien parkeervergunningen inwoners en werknemers

-  171.000

Terugdraaien BOA

+   58.000

Totaal

+ 659.000

 

De VVD stelt voor om de resultante verhoudingsgewijs in mindering te brengen op de verhoging van de onroerendezaakbelasting van onze inwoners en ondernemers.

Zorgen bij de VVD over de onnodig hoge kosten wadi en infiltratieriool nieuwe Haerenkwartier

VVD VVD GroenLinks D66 ChristenUnie Ooststellingwerf 24-06-2019 07:49

In de raadvergadering stemde de VVD tegen het voorstel van het college om een wadi en een infiltratieriolering in en rond het Haerenkwartier aan te leggen. Tussen de gepresenteerde alternatieven zaten even efficiënte varianten die veel minder geld kosten. Dat was voor de VVD reden om tegen het voorstel te stemmen.

Op de agenda van de raadsvergadering van 18 juni 2019 werd voor de tweede keer de afvoer van het regenwater in het Haerenkwartier besproken.

 

De wethouder vreest hittestress en droogte in de wijk, en om die te bestrijden stelde hij in het raadsvoorstel een wadi voor. Daarnaast vreest hij voor wateroverlast net buiten de wijk bij extreem zware en/of langdurige regenval. Om aan die dreiging het hoofd te bieden zou een infiltratie-riolering nodig zijn. Aan die combinatie hangt een prijskaartje van € 650.000. In het voorstel werden nog vier varianten aangedragen, die allen minder geld kosten.

 

De VVD is in de materie gedoken. We hebben de Friese Klimaatatlas (www.frieseklimaatatlas) gebruikt als bron, dezelfde bron die de wethouder ook heeft gebruikt. Op basis van die gegevens bleek de gevreesde wateroverlast bij extreme regenval niet te bestaan. Het was dus mogelijk en logisch om een goedkopere variant te kiezen. Het gevaar van wateroverlast bleek wel op andere plekken in de gemeente te bestaan, waaronder bijvoorbeeld Appelscha.

 

De VVD heeft een amendement ingediend, tezamen met Wij Lokaal, ChristenUnie en D66. Daarin werd voorgesteld om te kiezen voor een minder dure variant. Daarmee zou een kwart miljoen euro minder uitgegeven hoeven worden. Spaarzaam en verstandig omgaan met het uitgeven van publiek geld is voor de VVD ook een uiting van duurzaamheid. Iedere euro kunnen we maar één keer uitgeven

 

Tijdens de raadvergadering van afgelopen woensdag hebben de VVD en de andere indienende partijen het amendement verdedigd. Met de wethouder, de coalitiepartijen en GroenLinks is het debat aangegaan om voor de minder dure variant te kiezen. Helaas bleken de partijen niet bereid om te bewegen met hun standpunten. Twijfel of we in de toekomst misschien wel (of geen) spijt van deze keus zouden krijgen werd onder andere aangedragen. Een echt debat op basis van de door de VVD en de andere partijen genoemde argumenten is echter niet gevoerd. Vragen aan deze partijen werden ontweken, en voor een deel werd zelfs niet eens aan het debat meegedaan. De keuze was al gemaakt.

 

Toen bleek dat er geen meerderheid zou zijn voor het amendement, hebben de indieners besloten om het in te trekken. De VVD heeft tegen het raadsvoorstel gestemd, omdat we het  geen duurzame en economisch onverantwoord voorstel vonden.

 

Wij vinden het een volstrekt onbegrijpelijk en onverstandige gang van zaken. We leven in een tijd waarin we voortdurend geconfronteerd worden met oplopende kosten, op velerlei terrein. Dat maakt dat je goed na moet denken over elke euro die je uitgeeft. 

De Pôlle te Lemmer

PvdA PvdA GroenLinks VVD CDA De Fryske Marren 24-06-2019 07:31

“De PvdA-fractie is voorstander van een ontwikkeling van wonen en winkelen binnen het gebied de Pôlle te Lemmer. Ook is U bekend dat in het met de partijen CDA, VVD en Groenlinks overeengekomen coalitie-akkoord is opgenomen dat er speciale aandacht zal zijn voor dit gebied, een gebied dat dringend gebaat is bij een nieuwe ruimtelijke invulling, welke in Lemmer op draagvlak kan rekenen .

De coalitiepartijen willen op korte termijn een onafhankelijk onderzoek instellen naar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in het totale gebied van de Pôlle, dit gericht op wonen en detailhandel/retail, waar de effecten voor de verkeersstromen en het centrum van Lemmer in worden meegenomen.

Op de huizenverkoopsite Funda worden op dit moment ten verkoop aangeboden 11 Kadewoningen, 8 Parkwoningen en 46 appartementen. Genoemde woningen en appartementen worden gesitueerd aan de Lemster Rien, binnen het bestemming-plangebied de Pôlle.

Geveke Bouw & Ontwikkeling ontwikkelt namens Lenna Vastgoed het, zoals zij noemen, nieuwbouwplan De Pôlle. Volgens genoemde advertentie zal dit project medio 2019, dus deze maand of volgende maand in de verkoop komen.

Naar ons bekend is, is een aantal maanden geleden een informatieavond gehouden over bovengenoemd project en zijn er door belangstellenden meerdere vragen en opmerkingen gemaakt ten aanzien van genoemd bouwplan. Door de initiatiefnemers is toegezegd de gemaakte opmerkingen ter harte te nemen en het plan in die zin zo nodig, aan te passen. Gelet op hetgeen nu in de verkoop wordt gezet is ons hiervan niets gebleken en wordt het bouwplan ongewijzigd deze maand ter verkoop aangeboden.

Naar aanleiding van bovenstaande leven er bij de PvdA-fractie DFM de volgende vragen:

Let wel, wij zijn voor woningbouwontwikkelingen in genoemd gebied, echter, zijn alle procedures en ruimtelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van genoemd plan inmiddels afgewerkt zodat er geen belemmeringen meer zijn om bedoeld bouwplan in genoemd bestemmingsplan te realiseren?

De PvdA fractie kreeg het navolgende antwoord:

Nee, voor het plan zoals op Funda beschreven is nog geen planologische procedure gevoerd.

Wel geldt er een bestemmingsplan dat de bouw van 75 appartementen mogelijk maakt, maar dat wil Lenna dus niet. Lenna wil behalve appartementen, ook grondgebonden woningen realiseren. Er zijn twee informatieavonden gehouden over het plan: één voor de direct omwonenden met als doel om hen vroeg in het planproces te informeren en een algemene, drukbezochte informatieavond vooral gericht op belangstellenden. De informatieavonden zijn in overleg met ons gepland, nadat wij op 20 maart 2018 in beginsel hadden ingestemd met de hoofdopzet van het plan van Lenna, waarbij wij uiteraard hebben meegedeeld dat uiteindelijke, definitieve medewerking aan de raad is. Dit laatste is ook tijdens de informatieavonden aangegeven.

Is de nu te starten verkoop niet prematuur? En zijn de initiatiefnemers inmiddels bekend met het op korte termijn nog in te stellen onafhankelijk onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden gericht op wonen en detailhandel/retail in deze omgeving? Maw. Heeft U hen hierover inmiddels geïnformeerd? De uitkomsten van het onderzoek kunnen effect hebben op de verdere ontwikkeling in de naaste omgeving en van belang zijn voor de eventuele belangstellende koper, vandaar dat wij deze vragen aan U voorleggen.

Hier kreeg de fractie het volgende antwoord op:

Ja, verkoop is prematuur want de planologische procedure voor het aangepaste plan is nog niet eens gestart. Overigens staat op Funda ook bij het project vermeld dat het project ‘in ontwikkeling’ is.

In het coalitieakkoord is inderdaad aangegeven dat wij voor de Polle een onafhankelijk onderzoek willen instellen naar de ruimtelijke mogelijkheden, gericht op wonen en detailhandel/retail en de hieraan verbonden verkeersaspecten, waarbij ook wordt gekeken naar de effecten voor het centrum van Lemmer. Op 20 juni hebben wij weer regulier overleg met de eigenaar van het terrein en wij zullen hem dan over dit voornemen informeren. Daarbij nemen wij wel in ogenschouw dat voor wat betreft de locatie van Lenna BV niet sprake is van een blanco situatie. Op de eerste plaats geldt er al een bestemmingsplan op grond waarvan Lenna 75 appartementen mag realiseren. Op de tweede plaats hebben wij dus al besloten in beginsel in te stemmen met de hoofdopzet van het alternatieve plan van Lenna voor grondgebonden woningen en appartementen. Als vervolg daarop hebben we voor dit plan ook een intentieovereenkomst gesloten met Lenna. Wij hebben deze besluiten mede genomen in het licht van de wens, zoals geuit vanuit de raad, om uitvoering van het plan voor woningbouw op de locatie van Lenna te stimuleren. Lenna heeft op basis van deze besluiten sinds maart 2018 verder geïnvesteerd in de planuitwerking.

https://defryskemarren.pvda.nl/nieuws/de-polle-te-lemmer/

Het bericht De Pôlle te Lemmer verscheen eerst op PvdA De Fryske Marren.

Voormalig CDA-Kamerlid: ...

GroenLinks GroenLinks VVD CDA Partij voor de Vrijheid Kerkrade 23-06-2019 16:25

SNEL INTERNET IS BASIS ...

VVD VVD Borger-Odoorn 23-06-2019 16:03

SNEL INTERNET IS BASIS VOORZIENING De VVD is zeer content met de vele aanmeldingen voor snel internet in Borger-Odoorn. Waarbij nu ook de buitengebieden aangesloten gaan worden. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Wij vinden eigenlijk, dat glasvezel behoort tot de noodzakelijke basisvoorzieningen. Waar de Overheid zorg voor zou moeten dragen. Maar aan de andere kant zijn wij voor een Overheid op afstand, waarbij betrokkenen zelf het initiatief nemen en hun eigen bonen doppen.” Volgens de VVD kan men tegenwoordig niet meer zonder snel internet. Erik Huizing: “Dat geldt niet alleen voor ondernemers, maar ook voor de vele ZZP-ers. Zelfs wij landbouwers kunnen echt niet meer zonder. En wat te denken van ouderen, die zorg op afstand willen? Nee, het is de hoogste tijd dat ook Borger-Odoorn wordt aangesloten op de Moderne Tijd. Al laat de Overheid hier wel steken vallen…..” De VVD heeft zich in al die jaren sterk voorstander betoond van glasvezel-aanleg. En heeft regelmatig zowel de lokale als de regionale overheid aangesproken op haar verantwoordelijkheid in deze. Erik Huizing: “Eigenlijk is het van de gekke dat je als inwoner zelf aan de slag moet om aangesloten te raken op snel internet. Ik vind dat niet meer van deze tijd. Hoezeer ik ook voorstander ben van particulier initiatief.”