Nieuws van Transparant Deurne over VVD inzichtelijk

2 documenten

VVD Deurne pleegt plagiaat met de ...

Transparant Deurne Transparant Deurne VVD Deurne 02-03-2018 07:50

VVD Deurne pleegt plagiaat met de keuze van haar slogan van haar verkiezingsprogramma. Of om het iets netter en correcter te stellen" leende de slogan van andere VVD-afdelingen". Google en u ziet dat. En de inwoners van Deurne maar denken dat het campagneteam rond de wethouder in Deurne dit zelf hadden bedacht. Ook de spierballen zijn “geleend”. Dus weinig eigen creativiteit. Een Halbe in feite! Ybeltje had het destijds toch wel goed gezien en opgeschreven in haar boek: "de beeldvorming is belangrijk. Niet de inhoud". Ook het ophangen van de overvloedige affiches in Deurne is kwaliteitsarm uitgevoerd. Zij dwarrelen door de straten van Deurne.

Met de kop “Mestfraude al jaren ...

Transparant Deurne Transparant Deurne VVD Deurne 18-01-2018 12:58

Met de kop “Mestfraude al jaren bekend bij overheid” verscheen vandaag een uitgebreid artikel in het vakblad . Deze professionele uitgave van de varkenssector publiceert diepgaande en kwalitatief hoogwaardige artikelen die meer inzicht geven in de actuele en toekomstige ontwikkelingen van de Nederlandse en buitenlandse varkenshouderij. In het artikel valt te lezen dat het beeld komt naar voren dat er bij een gedeelte van de sector door verschillende schakels in de keten, waaronder agrarische ondernemers, intermediairs, adviseurs en mestverwerkers in gezamenlijkheid wordt gefraudeerd. Dat stelden voormalig Tweede Kamerlid Piet Blauw (VVD) en accountant Marco Korff in het rapport ‘Mest nader onder de loep genomen’ uit mei 2016. De misleiding met mest was dus al langer bekend bij het toenmalige ministerie van Economische Zaken. Het rapport werd echter niet openbaar gemaakt, maar verscheen deze week wel in de Staatscourant. http://bit.ly/2mRok9z