Nieuws van politieke partijen over Fractie Franssen inzichtelijk

27 documenten

Verzet tegen sloop woningen ...

Fractie Franssen Fractie Franssen Gulpen-Wittem 09-05-2019 07:32

Wij zagen ons genoodzaakt opnieuw ...

Fractie Franssen Fractie Franssen Gulpen-Wittem 30-04-2019 08:00

Wij zagen ons genoodzaakt opnieuw vragen te stellen over de ontwikkelingen bij team jeugd en Wmo. Wethouder Van der Kleij kreeg het voor elkaar om geen enkel antwoord te willen geven tijdens de raadsvergadering. Inmiddels blijkt uit de schriftelijke beantwoording dat zij de Raad opnieuw niet inhoudelijk meeneemt in de geuite zorgen en gestelde vragen. Zorgen die ook in een rapport boven tafel komen, waarin de teams zich in de steek gelaten voelen. Naar onze mening geeft de wethouder er hiermee opnieuw blijk van bestuurlijk de zaken in het sociaal domein niet op orde en onder controle te hebben.

Wethouder sociale zaken, zet ...

Fractie Franssen Fractie Franssen Gulpen-Wittem 21-12-2018 18:04

Wethouder sociale zaken, zet gemeenteraad mes op de keel: Gisterenavond waren wij genoodzaakt de verordeningen WMO en Jeugd vast te stellen, nadat wethouder Van der Kleij ons het mes op de keel heeft gezet. Het is onbegrijpelijk dat de wethouder sociale zaken het niet nodig en belangrijk vindt om ervoor te zorgen dat inwoners de regels begrijpen, de regels zelf kunnen lezen en het belangrijkste daarmee voor zichzelf kunnen opkomen. https://www.fractiefranssen.nl/2018/12/21/zorg-en-welzijn/wethouder-dupeert-inwoners-en-zet-raad-mes-op-de-keel/

Fractie Franssen staat voor een ...

Fractie Franssen Fractie Franssen Gulpen-Wittem 21-12-2018 17:55

Fractie Franssen staat voor een sterke agrarische sector samen met levendig lokaal ondernemerschap om onze kernen leefbaar te houden. Tijdens de eerdere raadsconferenties over het Agro Leisure Parc is onze fractie kritisch geweest op de plannen en met name over de haalbaarheid en grootschaligheid. Wij hebben uiteindelijk niet ingestemd met de bestemmingsplanwijziging voor het Agro Leisure Parc, na een uitgebreide afweging. Dit betekent dat wij voor de kern Nijswiller een alternatieve oplossing moeten zoeken.

Alsnog kwaliteitsverbetering voor ...

Fractie Franssen Fractie Franssen Gulpen-Wittem 30-11-2018 11:00

Enkele weken geleden behandelden wij ...

Fractie Franssen Fractie Franssen Gulpen-Wittem 29-11-2018 20:27

Enkele weken geleden behandelden wij de gemeentebegroting. Lees hier een samenvatting van onze inbreng:

Aankoop grond Pendile in Eys- aan de ...

Fractie Franssen Fractie Franssen Gulpen-Wittem 29-11-2018 20:23

Op naar 2019 Fractie Franssen zet ...

Fractie Franssen Fractie Franssen Gulpen-Wittem 11-11-2018 07:36

Op naar 2019 Fractie Franssen zet zich ook in 2019 in voor een gezond, sociaal, sportief en actief Gulpen-Wittem in alle opzichten. Om die missie te doen slagen zal Fractie Franssen doen, wat we moeten doen! Lees hoe wij deze coalitie oproepen om wel aan de slag te gaan in plats van stil te zitten: www.fractiefranssen.nl

Gezonde infrastructuur: snel over ...

Fractie Franssen Fractie Franssen Gulpen-Wittem 10-11-2018 15:35

Gezonde infrastructuur: snel over op snel internet! Enkele weken geleden kwam vanuit gedeputeerde Teunissen de verlossende mededeling: eindelijk komt er dekkend snel internet in heel Limburg. Iets waarvoor wij ons al jaren sterk maken en bij de Kadernota de wethouder opriepen om nogmaals met de provincie in gesprek te gaan. Wethouder Last heeft aangegeven dat hij gesprekken voert met de aannemer en mogelijk de eerste schop in Gulpen-Wittem in plaats van in Venray in de grond gaat. Binnenkort volgt uitsluitsel.

Het visioen van st. Gerardus tijdens ...

Fractie Franssen Fractie Franssen CDA Gulpen-Wittem 10-11-2018 09:31

Het visioen van st. Gerardus tijdens de begrotingsbehandeling: Een verhuizing naar de Kloosterbilbiotheek, is voor de coalitie te ver buiten de gebaande paden, wel verhuizing naar de Toeristenkerk: Fractievoorzitter Robbert Dautzenberg “Binnenkort vergadert de gemeenteraad van Gulpen-Wittem op unieke locaties. Dit naar aanleiding van een visioen van st. Gerardus: temidden in de gemeenschap worden besluiten genomen vanuit de moderne toeristenkerk in Gulpen of wie weet de historische kloosterbibliotheek in Wittem.” Samen met het CDA riepen wij in een motie, de Raad op om aan dit visioen uitvoering te geven. Niet investeren in een verbouwing van deze raadzaal, maar zelf een bijdrage leveren aan de exploitatie van onze gemeentelijke accommodaties. Voor ons mag dat ook de unieke kloosterbibliotheek in Wittem zijn, maar dat gaat anderen op dit moment helaas nog te ver buiten de gebaande paden. De gemeenteraad stemde wel unaniem in met een verhuizing naar de gemeenschapszaal in Gulpen, mits dit geen vertraging met zich medebrengt.