Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

378974 documenten

Maandagavond 4 november was ...

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 05-11-2019 07:53

Maandagavond 4 november was Kampereiland aan de beurt om hun visie op opwekken van zon en wind te geven. In ‘Ons Erf’ gingen zo’n 30 betrokkenen met elkaar in gesprek over de kaders die ze de raad mee willen geven voor grootschalige opwekking van zonne- en windenergie. Drie fractieleden van de ChristenUnie waren aanwezig om te luisteren naar de ideeën van de bewoners van Kampereiland.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering ...

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 04-11-2019 20:09

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de ChristenUnie in Kampen op 29 okt 2019 was de zaal in de Oosterholtshoeve bomvol. De leden van de ChristenUnie gingen met elkaar in gesprek aan de hand van verschillende onderwerpen. Ook waren er algemene mededelingen en werden mensen in het zonnetje gezet.

Met elkaar in gesprek in ...

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 29-10-2019 11:12

Met elkaar in gesprek in energiecafé’s In juni 2018 werd er een energietop in Kampen georganiseerd. Toen kon worden gedebatteerd met inwoners, ondernemers en experts over de energietransitie. Deze maand worden er door de gemeente 3 energiecafé’s georganiseerd. Maandagavond waren belangstellenden naar het dorpshuis 'An de Steege' in Zalk gekomen om met elkaar in gesprek te gaan over boeiende vragen. Van de ChristenUnie waren 2 raadsleden aanwezig.

Een kijkje in de ‘keuken’ van de ...

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 29-10-2019 07:42

Een kijkje in de ‘keuken’ van de voedselbank Kampen Zaterdag 26 oktober jl. was het open huis bij de voedselbank. En omdat het als raadslid altijd interessant is om een kijkje achter de schermen te nemen van de verschillende bedrijven en organisaties in Kampen, was dit een mooie kans om eens langs te gaan. MW

ChristenUnie vraagt actie voor ...

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 18-10-2019 14:33

ChristenUnie vraagt actie voor boeren in gemeente Kampen De fractievoorzitter van de ChristenUnie Jan Willem Schutte vroeg donderdagavond aan het college van Kampen om actie te ondernemen voor de boeren in onze gemeente. In een periode vol met protesten en onrust is het van belang om duidelijkheid te creëren. Boeren zijn boos Schutte zei: "De boeren zijn boos, dat hebben ze de afgelopen weken ook goed laten horen en ze zullen de komende weken nog flink van zich laten horen. Problemen gaan met name over de stikstofproblematiek en de brief die 4 oktober door het kabinet is verstuurd en de beleidsregels die door het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn opgesteld. Het is een probleem dat veel ondernemers in onze gemeente raakt en in individuele gevallen zeer ingrijpend kan zijn” Kern van het probleem Omdat de brief van het kabinet over oplossingsrichtingen duidelijk afwijkt van de beleidsregels van het IPO, worden ondernemers aangetast in hun ondernemerschap en ook in hun eigendomsrecht. Daar zit volgens Schutte de kneep. “Ik vraag het college stelling te nemen en om te waken dat ondernemers getroffen worden”. Acties van college De ChristenUnie vraagt of het college bereid is met landbouworganisaties in gesprek te gaan en daarna met de provincie? Vervolgens wordt gevraagd of het college wil onderzoeken hoe individuele ondernemers in de buurt van Natura2000 gebieden ondersteund kunnen worden. Wethouder Meijerink antwoordde dat de gemeente zich een beeld van de situatie aan het vormen is en wat dit voor de vergunningen betekent. “Het is zoeken naar de balans tussen de wettelijke kaders en voorkomen dat alles op slot gaat. Er worden nu weinig vergunningen aangevraagd. We willen met partijen in gesprek gaan. We hebben de provincie verzocht om een bijeenkomst te organiseren om de situatie toe te lichten. Ik ga de gedeputeerde daarop aanspreken” zei Meijerink. Hij vervolgde met de woorden: “er moet zeker duidelijkheid komen maar tegelijkertijd is er wel iets aan de hand. Dus als u mij vraagt binnen die marges het gesprek aan te gaan op bestuurlijk niveau, dan zullen we dat doen”. Later die avond kwam het onderwerp nogmaals ter sprake en bevestigde de wethouder dat het stikstofprobleem niet alleen de boeren maar ook de bouwsector en eigenlijk alle economische ontwikkelingen raakt. "We hebben ook een fors stikstofprobleem op te lossen en moeten ons hoofd koel houden. We gaan aan de slag zoals het college op verzoek van de ChristenUnie heeft aangegeven". HP Wilt u meer weten over de standpunten van de ChristenUnie over de stikstofproblematiek: https://www.christenunie.nl/blog/2019/10/04/Doen-wat-nodig-is of meer algemene informatie over stikstof https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/helpdesk-pas-aerius/ Foto's:protesterende boeren bij Provinciehuis van Overijssel

De Voedselbank Gooi en omstreken: ...

ChristenUnie ChristenUnie Hilversum 18-10-2019 07:04

De Voedselbank Gooi en omstreken: een prachtig initiatief, maar een teken aan de wand dat er steeds meer klanten zijn!

Ziehier een verse foto van de ...

ChristenUnie ChristenUnie Hilversum 17-10-2019 10:14

Ziehier een verse foto van de fractie! Met: Tjerk Pelsma, Bas Nanninga, Myra van Bladel, Gerdien Potters, en Aafke Vreugdenhil-de Blécourt

Welkom in energiecafés Zoals eerder ...

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 12-10-2019 16:28

Welkom in energiecafés Zoals eerder aangekondigd, organiseert de gemeente enkele kleinschalige ‘energiecafés.’ In informele setting kunt u verder doorpraten over grootschalige opwek van zonne- en/of windenergie. Hoe kijkt u hier tegenaan? Waar zouden windmolens kunnen komen? En waar wilt u geen zonneparken zien? Wat zijn belangrijke zaken waar de gemeente volgens u rekening mee zouden moeten houden? Laat u horen tijdens een van de energiecafés. We gaan met elkaar in gesprek in aanwezigheid van wethouder Irma van der Sloot (wethouder Duurzaamheid).