Nieuws van politieke partijen in België & Luxemburg inzichtelijk

3 documenten

Concept moties indienen kan nog tot ...

D66 D66 België & Luxemburg 22-01-2018 10:06

Concept moties indienen kan nog tot vanavond 17.00, hopelijk zien we velen van jullie woensdag voor een interessante discussie!

Wie graag een concept motie indient ...

D66 D66 België & Luxemburg 16-01-2018 16:52

Wie graag een concept motie indient voor onze motie-avond op 24 januari: stuur een mailtje naar secretaris@d66brussel.eu voor het indieningsformulier!

Het volgende D66 congres komt er ...

D66 D66 België & Luxemburg 16-01-2018 16:50

Het volgende D66 congres komt er weer aan en zal op 3 maart a.s. plaatsvinden in Rotterdam. Zoals op elk congres zullen er deze keer ook Algemeen Organisatorische Moties en Algemeen Politieke Moties behandeld worden. Om de leden van onze afdeling de kans te geven om motie-voorstellen te doen, organiseren we op woensdag 24 januari a.s. een motie-avond, waar we ingediende voorstellen zullen bespreken en stemmen. De avond zal plaatsvinden van 18:00 tot 20:00, op het kantoor van ALDE Party, Idaliestraat 11 Brussel. Wat is een motie voor het congres? Een motie is opgebouwd uit drie onderdelen: de constateringen, de overwegingen en het dictum. Onder de constateringen geeft u de feiten weer; onder de overwegingen uw redeneringen gebaseerd op de feiten. Het dictum is het belangrijkste deel van de motie. Hierin formuleert u uw verzoek aan een orgaan. Zorg er voor dat het dictum helder leesbaar is. U kunt in uw motie alleen een verzoek doen aan landelijke organen, zoals Tweede Kamerfractie, Eerste Kamerfractie, Delegatie in het Europees Parlement of Landelijk Bestuur (het LB kan ook opgedragen worden iets te doen). U kunt geen verzoek doen aan regionale of lokale fracties. Deze fracties kunnen zich namelijk niet verantwoorden op het congres. Daarvoor zult u een motie moeten indienen op een regio- of afdelingsvergadering. Hoe lang mag de tekst van een motie zijn? In het Huishoudelijk Reglement is opgenomen dat een motietekst niet meer dan 300 woorden mag omvatten. Indien de tekst meer dan 300 woorden bevat worden de eerste 300 woorden overgenomen. Hoe dien ik een concept motie in? Stuur een mailtje naar secretaris@d66brussel.eu voor het formulier waarmee de motie kan worden ingediend voor de motie-avond van de afdeling. Vergeet niet om de naam en contactgegevens van de woordvoerder/indiener toe te voegen. Stuur de concept moties naar secretaris@d66brussel.eu, uiterlijk maandag 22 januari om 17:00.