Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

84322 documenten

Zuidoost-Drenthe stemt: Drents ...

D66 D66 VVD CDA PvdA Borger-Odoorn 19-02-2019 07:53

Zuidoost-Drenthe stemt: Drents lijsttrekkersdebat tussen VVD, PvdA, CDA en D66 Op initiatief van het bestuur van D66 Zuidoost-Drenthe is er op maandag 25 februari een debat tussen de Drentse lijsttrekkers van VVD, PvdA, CDA en D66. Het debat is in samenwerking georganiseerd door alle vier de partijen. Wie en wat valt op? Aan de hand van grote en kleine provinciale kwesties die spelen in Zuidoost-Drenthe zullen Henk Brink, Cees Bijl, Henk Jumelet en Anry Kleine Deters het vuur aan de schenen worden gelegd. In de woorden van Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma ‘zijn we samen Drenthe,’ maar de bestemming kennen betekent natuurlijk niet automatisch ook dezelfde route kiezen! Meeluisteren? Meedoen! Als locatie voor het lijsttrekkersdebat is gekozen voor Hotel ten Cate, in Emmen. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom aan de Noordbargerstraat 44. Vanwege de verwachte drukte is het wel aangeraden om op tijd te komen, want om 20.00 uur stipt wordt er afgetrapt. Weet u nog niet op welke partij u gaat stemmen op 20 maart? Of twijfelt u? Of bent u juist van harte overtuigd van uw keuze? Laat deze avond horen wat de provincie voor Zuidoost-Drenthe kan of moet betekenen!? Hotel ten Cate 19.30 Starttijd

Bart Huydts nieuwe voorzitter D66 Amersfoort

D66 D66 Amersfoort 18-02-2019 22:33

Afgelopen woensdag werd bekend gemaakt dat Bart Huydts is gekozen als de nieuwe voorzitter van D66 Amersfoort. Hij volgt (oud)voorzitter Martin Fröberg op die zich niet opnieuw verkiesbaar had gesteld voor een tweede termijn. https://amersfoort.d66.nl/2019/02/18/bart-huydts-nieuwe-voorzitter-d66-amersfoort/

 

 

 

 

 

Bart nam het op tegen Chris Mooiweer, waarbij een meerderheid van 57,6% van de leden Bart Huydts d.m.v. e-voting hebben gekozen als nieuwe voorzitter.

 

 

BLOG Raadslid Irma Dijkstra Écht ...

D66 D66 Amersfoort 18-02-2019 22:17

BLOG Raadslid Irma Dijkstra Écht sociaal ondernemen, kan dat ook in Amersfoort? Sociaal ondernemen; ondernemen om de wereld te verbeteren. Iets goeds doen, waarde toevoegen, bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een beperking, aan duurzaamheid. En tegelijk ook gewoon ondernemen en geld mogen verdienen. Echte D66 principes komen hierin samen. Dat was voor mij aanleiding om bij de begroting 2019 een motie in te dienen om vanuit de invalshoek ‘aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’ hier een samenwerking tussen economie en sociale zaken te organiseren: als we meer mensen aan het werk willen, moeten we zorgen dat onderwijs op maat geleverd kan worden en bovendien moet er dan vervolgens een werkgever zijn die de kandidaat een kans wil geven. Er zijn prachtige voorbeelden van kleine leerbedrijven in wijken, voor mensen die niet zomaar meer in het gewone onderwijs passen om welke reden dan ook. En er zijn prachtige voorbeelden van sociaal ondernemers die dit alles gewoon heel normaal vinden. Niet de snelle winst staat centraal maar de meervoudige waarde die gecreëerd wordt. Kan het écht samen, iets goeds doen voor Amersfoort en tegelijk financieel zelfstandig en bovendien winstgevend zijn? Of moet je je als ondernemer schikken in je afhankelijkheid van gemeentelijke subsidies? Waardeert de gemeentelijke overheid deze ondernemende aanpak wel en hoe praten deze twee werelden met elkaar of is het eigenlijk allemaal dezelfde wereld? Wat is het imago van de sociaal ondernemer: een schattige wereldverbeteraar, een ondernemer met visie of gewoon een doener die handjes nodig heeft? Welke sociaal ondernemingen zijn er al in Amersfoort en waar lopen ondernemers tegen aan in de pogingen tot samenwerking met de gemeente? In de Ronde van 15 januari 2018 kregen we als raadsleden hier meer inzicht in. Verschillende sociaal ondernemers presenteerden zich: onder andere Cycloon fietskoeriers, de Stadswormerij en Bloemendal Bouw. De ondernemers kregen de kans om van de gemeente te vragen wat ze nodig hebben om succesvol te kunnen zijn: het right to challenge bijvoorbeeld: initiatieven indienen waarnaar geluisterd wordt. Via het gemeentelijk inkoopbeleid een kans krijgen als social return in het inkoopbeleid meer plek zou krijgen. En de rol van de gemeente als belangrijke verbinder en netwerker werd steeds opnieuw genoemd. De gemeente werd opgeroepen om te luisteren naar de ideeën van de ZZP’ers vanwege hun kennis en hun betrokkenheid bij onze stad. Er gebeurt veel meer dan we weten, dus maak er gebruik van. Dat was de boodschap. Hoeveel energie en betrokkenheid en authenticiteit ook spreekt uit de motieven om jezelf sociaal ondernemer te noemen, en hoe zeer ik ook geloof in sociaal ondernemen als de sleutel naar écht andere business modellen, het beroep op de gemeente als geldschieter blijft me dwars zitten. Ik weet ook waarom: gemeenten denken in subsidies als tijdelijk middel om iets op gang te brengen dat nog niet op eigen benen kan staan en waar een belang voor de gemeente mee is gediend: een maatschappelijk belang. Ondernemers moeten verder denken dan de termijn van een paar jaar. Ondernemen is geen sociaal project, geen vrijwilligersproject. Veel sociaal ondernemers gaan dan toch na een paar jaar uiteindelijk failliet als de gemeentelijke geldkraan dicht gaat. Het belang van een goed business model is groot. In de meervoudige en onder ander maatschappelijke doelstellingen moet ‘winst maken’ ook een plek kunnen hebben. Gemeenten moeten daar niet van schrikken. Een aanwezige ondernemer en deelnemer in deze Ronde zei het me naderhand mooier dan ik het zou kunnen, dus ik leen de gedachte: wij hebben de gemeente helemaal niet nodig als subsidieverstrekker. We hebben gewoon werk en willen iedereen een kans geven. We vinden het leuk om mensen op te leiden en ze de tijd te geven om zich te laten zien. Dat kost tijd, aandacht, energie en levert het meervoudige op. Tegelijk zijn we gewoon een bedrijf. Als het slecht gaat en we moeten inkrimpen, krimpt iedereen mee. Als het goed gaat en we groeien, zijn er weer kansen voor iedereen. We betalen normaal en we vragen normale dingen. Gaat eigenlijk heel goed. Ik geloof in het sámen: de gemeente kent de mensen, de ondernemer kent de business. Het verbinden van deze twee, het loslaten van regels en dwingende afspraken, het vertrouwen in elkaar, dat is denk ik de sleutel tot succes. De meeste ondernemers zijn zakelijk en hebben geen behoefte aan gemeentelijke inmenging of geld. Maar stel dat het nodig is om dingen mogelijk te maken, mensen uit de bijstand aan het werk te helpen, een werkruimte te faciliteren, een vergunning snel te organiseren.. dan is de samenwerking economie-sociaal domein de sleutel. De één kent de stad. De ander de mensen. Meer samenwerking tussen deze twee portefeuilles, daar ga ik voor! D66 onderneemt, en intussen ben ik in gesprek met ondernemers die juist níet in deze Ronde aanwezig waren. Het is leuk om te ervaren dat dit onderwerp meer D66’ers aanspreekt. Ik krijg zowel van leden als van ondernemers reacties en ervaringen. Wil je ook meedenken en input geven, naam dan contact met mij op! Met vriendelijke groet, Irma Dijkstra Fractielid D66 Woordvoerder sociaal domein en economie

D66 maakt zich zorgen over de lage ...

D66 D66 Zeeland 18-02-2019 20:33

D66 maakt zich zorgen over de lage vaccinatiegraad in Zeeland. Wij vinden de gezondheid van de inwoners van Zeeland belangrijk en vragen het Provinciebestuur een actieve rol te spelen in het motiveren van ouders om hun kinderen die vaccinaties te geven, waarmee veel infectieziekten worden voorkomen. Op aandringen van één van onze actieve D66 leden, voormalig legerarts Charles Lelkens, is een motie in voorbereiding om GS op te roepen om actief aan de slag te gaan met de aanpak van de lage vaccinatiegraad zodat Zeeland een veillige leefomgeving blijft voor haar inwoners. #vaccinatiegraad #leefbaarzeeland #inenten #infectieziekten #gezondheid #d66zeeland #motievaccinatiegraad #veiligheid #meningokokken

"Ecosystemen mag je gebruiken, maar ...

D66 D66 's-Gravenhage 18-02-2019 19:37

"Ecosystemen mag je gebruiken, maar niet uitwringen." Om aandacht te vragen voor de beschikbaarheid van drinkwater, fietste D66 afgelopen zaterdag langs bedreigde beekdalen in Epe. #voordetoekomst https://veluweland.nl/deel-je-nieuws-artikel/d66-epe-fietste-met-statenlid-kanis-langs-bedreigde-beekdalen-551821

Museum Oud Amelisweerd: het complete verhaal

D66 D66 Amersfoort 18-02-2019 18:58

Dinsdag 5 februari jl. heeft de gemeenteraad gesproken over Museum Oud Amelisweerd (MOA) in Bunnik. Een vergadering die was geagendeerd door Amersfoort 2014 met als doel, te peilen of er opnieuw onderzoek gedaan zou moeten worden naar het faillissement van MOA en de rol van de gemeente Amersfoort hierbij. Aanleiding voor mij om eens terug in de tijd te gaan en weer te geven wat D66 Amersfoort vindt.

Het complete verhaal over MOA.

Asbest in een veranderend landschap

D66 D66 Overijssel 18-02-2019 18:39

D66 vraagt uw mening over asbestdaken en veranderingen in het buitengebied.

Het buitengebied van Salland is aan het veranderen en zal de komende jaren blijven veranderen. Nu al zie je dat zo’n 85% van de erven in Overijssel geen agrarische functie meer heeft en dat er veel voormalig agrarische bebouwing leeg staat. D66 wil hierover met u in gesprek. Met ‘Toekomstige erven’ (https://www.overijssel.nl/bestuur/kansen-overijssel/ ) wil de provincie Overijssel samen met andere overheden (gemeenten) en partners erfeigenaren in het landelijk gebied in staat stellen en stimuleren hun erf in één keer structureel te verduurzamen en te verbeteren.

In deze verandering speelt vooral ook het asbestdakenverbod. In Overijssel moet vóór 2024 nog ongeveer 12 miljoen m2 aan asbestdaken verwijderd worden. Naast de landelijke regelingen willen de provincie, de gemeenten en haar partners dat iedereen hierin mee kan doen. D66 is trots op onze tuin van Nederland en wil de ontwikkeling van nieuwe ‘duurzame’ erven realiseren. Huidige investeringsprogramma’s als ‘Vrijkomende agrarische bebouwing’ besteden al aandacht aan het verminderen/opruimen van leegstaande agrarische bebouwing. D66 ziet met dit soort programma’s een kans om erven in het buitengebied, voor wonen voor alle generaties, te behouden en  nieuwe buurtschappen mogelijk te maken. Nieuwe erfbebouwing moet duurzaam zijn en het landelijk gebied versterken.

In aanloop naar de verkiezingen gaat D66 op 26 februari graag met u in gesprek over de genoemde onderwerpen en andere uitdagingen in en van het buitengebied. Welke zaken spelen er nog meer en verdienen volgens u onze aandacht. Heeft u punten die u graag met ons wil bespreken dan horen wij dat graag en we nodigen u van harte uit op 26 februari in Luttenberg.

Namens D66 Overijssel zijn aanwezig Annemieke Traag (gedeputeerde voor de portefeuille Energie, Milieu en Europa) en Mathijs Perton (Statenlid).

Ook D66 Raalte en D66 Olst-Wijhe zijn aanwezig en gaan graag met u in gesprek.

Wanneer: Dinsdag 26 februari vanaf 19.30 uur

Plaats:   Gemeenschapscentrum Elckerlyc

Butzelaarstraat 22

8105 AR Luttenberg

Valentijnstaart D66 het Hogeland voor de Holm

D66 D66 Winsum 18-02-2019 18:30

Den Andel. De vrijwilligers en initiatiefnemers van de Holm, het gemeenschapsgebouw in den Andel, zijn donderdag verrast met een valentijnstaart. ze ontvingen het gebak van Jellie Willemsen-de Jong en Merville Kalkman namens D66 het Hogeland. Elk jaar wordt deze taart door D66 uitgereikt aan mensen in een organisatie die zich op bijzondere wijze inzetten voor de samenleving. De Holm is de voormalige basisschool in den Andel. Voorheen was het pand gemeentelijk eigendom, maar nu is de stichting de Holm eigenaar. Er zijn inmiddels al veel initiatieven tot bloei gekomen. Dit is gebeurd voor, met en door de inwoners. Bedrijvigheid voor iedereen dus. Voorbeelden zijn yoga, leer-werktrajecten, Geschiedenis projecten, een radio uitzending, eens per maand samen eten, opbouw, brocante, een dorpsarchief en meer. De vrijwilligers maakten de dames van D66 nog attent op de hoge thee op 7 maart de Groningse variant van een High tea. Dit treffen is alleen bedoeld voor dames uit het Hogeland. Op de website van de Holm (http://deholm.net) is meer informatie aan te treffen.

Valentijnstaart D66 het Hogeland voor de Holm

D66 D66 Eemsmond 18-02-2019 18:30

Den Andel. De vrijwilligers en initiatiefnemers van de Holm, het gemeenschapsgebouw in den Andel, zijn donderdag verrast met een valentijnstaart. ze ontvingen het gebak van Jellie Willemsen-de Jong en Merville Kalkman namens D66 het Hogeland. Elk jaar wordt deze taart door D66 uitgereikt aan mensen in een organisatie die zich op bijzondere wijze inzetten voor de samenleving. De Holm is de voormalige basisschool in den Andel. Voorheen was het pand gemeentelijk eigendom, maar nu is de stichting de Holm eigenaar. Er zijn inmiddels al veel initiatieven tot bloei gekomen. Dit is gebeurd voor, met en door de inwoners. Bedrijvigheid voor iedereen dus. Voorbeelden zijn yoga, leer-werktrajecten, Geschiedenis projecten, een radio uitzending, eens per maand samen eten, opbouw, brocante, een dorpsarchief en meer. De vrijwilligers maakten de dames van D66 nog attent op de hoge thee op 7 maart de Groningse variant van een High tea. Dit treffen is alleen bedoeld voor dames uit het Hogeland. Op de website van de Holm (http://deholm.net) is meer informatie aan te treffen.