Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

92745 documenten

Coronacrisis in Delft

D66 D66 ChristenUnie Delft 28-03-2020 14:08

We leven in een bijzondere tijd, die veel van eenieder vraagt. Een tijd waarin de volksgezondheid voorop staat: de zorg voor de zieken en het beteugelen van het Coronavirus. D66 heeft veel waardering voor allen die hier hard aan werken en leeft mee met de zieken en hun naasten. Deze crisis vergt een aanpak die politieke kleur ontstijgt. Het is daarom van belang dat de bevolking goed op de hoogte blijft van de situatie: Hoe staat het er, ook in Delft, voor? Welke maatregelen worden er genomen? En waarom is het zo belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt? Ook is het mooi om te zien dat er, ook in Delft, vele mooie hartverwarmende initiatieven ontstaan.

De maatregelen die noodzakelijk zijn om het virus onder controle te krijgen hebben echter direct effect op veel bevolkingsgroepen en onderdelen van de samenleving. Het kabinet heeft al een fors bedrag uitgetrokken om direct getroffenen te compenseren. Ook in Delft zijn de gevolgen van de genomen maatregelen voor velen groot en direct merkbaar. Het college heeft daarom al op diverse terreinen extra maatregelen genomen. D66 (en vele partijen met ons) maken zich onder andere zorgen over de Delftse ondernemers: hoe zorgen we dat zij het hoofd boven water kunnen houden en de crisis overleven? Ook vroegen we aandacht voor de cultuursector. Gelukkig is er al extra aandacht voor de minima: de Delftse Voedselbank heeft nog voldoende producten en ook worden aanvragen voor uitkeringen, maar bv. ook de computerregeling versneld behandeld. Net als o.a. de ChristenUnie maken wij ons zorgen over daklozen en de thuiszorg. Daarnaast verdient de jeugd extra aandacht. Onderwijskrachten hebben hard gewerkt om kinderen ook vanuit huis onderwijs te bieden. Voor een regulier gezin is het begeleiden van thuisonderwijs al een uitdaging, maar dit is niet voor elke ouder even gemakkelijk. Kan de leerplichtambtenaar wellicht helpen om ervoor te zorgen dat ook elk kind dit onderwijs krijgt en kan volgen? Ook kinderen uit het speciaal onderwijs en de jeugdzorg zitten nu thuis. Bovendien zijn er kinderen voor wie van een ‘veilig thuis’ niet altijd sprake is. Hoe houden we hen in beeld en kunnen we hen ook nu ondersteunen? We zien gelukkig dat alle genoemde punten goed op het netvlies van het college staan.

Ondertussen wil D66 niet stil blijven zitten. We hebben het college gevraagd om, zodra dat duidelijker wordt, een overzicht te geven van de financiële consequenties voor de gemeente. We kunnen dan een goede afweging maken, waar elke euro het hardst nodig is in Delft. We zijn blij dat de Delftse politiek niet op de handen gaat zitten, maar zo snel mogelijk met behulp van een digitale oplossing haar werk kan blijven doen en die besluiten kan nemen die Delft door deze crisis heen helpen.

Corona treft ons allemaal

D66 D66 Wassenaar 28-03-2020 12:56

Als wethouder duurzaamheid was ik er al enige tijd van overtuigd dat we leven in een tijd van transitie. Dat die zo onverwacht voelbaar zou worden dankzij een wereldwijd verspreidend virus, zou ik nooit hebben voorspeld. Maar het is een feit. En het virus is meedogenloos. Het is terecht en moedig dat ons kabinet zulke rigoureuze maatregelen heeft genomen om de enorme bedreiging voor de volksgezondheid zoveel mogelijk te beperken.

De consequentie daarvan is fors. In korte tijd is het dagelijks leven voor veel mensen drastisch veranderd. Voor gezinnen, waarvan de kinderen ineens thuis schoolwerk maken, terwijl de ouders thuis werken. Voor ondernemers, die van het ene uur op het volgende de zaak moesten sluiten en voor mensen die voor hun welzijn of werk afhankelijk zijn van activiteiten die voorlopig niet door gaan. Aanstaande Voorjaarsvakantie ziet er ineens anders uit, en grote evenementen als Koningsdag en 5 mei kunnen ondanks de vele voorbereidingen niet doorgaan zoals gepland. Ook verschillende gemeentelijke programma’s lopen vertraging op.

Tegelijk blijkt de wendbaarheid van individuen en organisaties enorm. Mijn complimenten gaan uit naar de onverschrokken medewerkers in de zorg, de creatieve onderwijzers, genereuze ondernemers en vele inwoners die zich direct voor hun medemens inzetten. Als wethouder gaat mijn zorg nu in eerste instantie uit naar alle kwetsbare inwoners die vanwege de maatregelen en omwille van hun gezondheid de deur niet meer uit kunnen. Ik ben daarom heel blij dat SWZ, SMOW en de vrijwilligerscentrale intensief samenwerken om juist deze groep in beeld te houden en daarbij de steun hebben gekregen van tientallen nieuwe vrijwilligers. Als college ondersteunen we al deze inzet door waar nodig te coördineren en het geheel voor iedereen overzichtelijk in beeld te brengen via de gemeentelijke website en de Wassenaarse krant. De beste manier om deze crisis te lijf te gaan is samen. Samen staan we sterk. Houd daarbij wel 1,5 meter afstand en… blijf gezond!

Lia de Ridder wethouder Duurzaamheid

The post Corona treft ons allemaal appeared first on Afdeling Wassenaar .

En opeens is je wereld zoveel kleiner…

D66 D66 Wassenaar 28-03-2020 12:23

Na de eerste persconferentie van onze minister-president – nu alweer zo’n drie weken geleden – werd er enigszins laconiek toch nog handen geschud, maar toen al hingen er verdere maatregelen in de lucht. Nog niet precies wetend wat er ons boven het hoofd hing, gingen we nog zo goed mogelijk verder met onze dagelijkse routine. Thuiswerken werd aangeraden tot op zondagavond de mededeling kwam dat de scholen maandagochtend toch niet open zouden gaan en dat dertig minuten later al cafés en restaurants verplicht werden de deuren te sluiten. De maatschappelijke druk was zo hoog opgelopen dat ondanks het feit dat het RIVM het nog niet noodzakelijk vond de scholen toch dicht gingen.

Zorgen om de toekomst Sindsdien zijn de maatregelen steeds verder aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat blijkt toch erg lastig en na het afgelopen weekeinde waarop we massaal de natuur introkken voor de broodnodige ‘frisse neus’ werd de toon opeens anders en de dwang achter de maatregelen zichtbaar. Het kan helaas niet anders, en we zullen de komende tijd moeten wennen aan onze wereld die echt een heel stuk kleiner is geworden. Velen van ons zitten opeens thuis, soms alleen en eenzaam, soms met jonge kinderen of opstandige tieners. En vaak ook erg bezorgd om kwetsbare familieleden en vrienden die we niet meer durven op te zoeken. En soms zijn er ook zorgen om je eigen baan of het acuut wegvallen van omzet en opdrachten als ondernemer.

Het effect van steeds strengere maatregelen Enerzijds dringen we zelf aan op strengere maatregelen en op een eind aan onzekerheid, maar anderzijds vinden we die maatregelen toch ook een lastig als deze onze vrijheden te zeer beperken. Want hoever mag je gaan als overheid bij het beperken van de rechten van burgers en het tijdelijk stilleggen van de lokale democratie door raads- en commissie vergaderingen op te schorten? En wat zijn de maatschappelijke en economische consequenties van deze maatregelen? Hoelang houden we dit vol, zonder dat de schade onherstelbaar groot wordt? Een recessie lijkt onvermijdelijk. De vraag is in hoeverre onze samenleving en economie opgewassen is tegen een crisis van deze omvang. En wat betekent onze welvaart eigenlijk voor ons totale welzijn  als gemeenschap en samenleving? Veel vragen waarop ik het antwoord ook niet heb, maar waar we de komende tijd wel alvast over na kunnen denken.

Aandacht voor het hier en nu Zijn de maatregelen die we nu nemen slechts tijdelijk en ter overbrugging van een beperkt aantal maanden? Of gaat dit veel langer duren en zullen we deze crisis moeten zien te overleven voor een periode van misschien wel twee jaar tot er wellicht een vaccin is en een vorm van groepsimmuniteit? En gaan we dan terug naar hoe het was, of zal onze samenleving en ons systeem drastisch veranderen ten gevolge van deze crisis? Hoe langer deze crisis duurt, hoe aannemelijker het is dat er blijvende veranderingen zullen optreden. Er wordt al hardop gedroomd over de kansen die deze crisis mogelijk biedt. Maar wat we alleen niet willen is dat we teveel op de zaken vooruit gaan lopen. Dit kan heel gemakkelijk door de discussie m.b.t. de bestrijding van de coronacrisis te polariseren, en door er allerlei andere zaken bij te betrekken. Laten we eerst onze aandacht vestigen op de kwetsbaren in de samenleving die op dit moment onze hulp het hardst nodig hebben. Er moet juist wel discussie en debat zijn over de aanpak van de coronacrisis, maar laten we onze aandacht daar op richten en dit op een respectvolle manier doen.

Vertrouwen in de toekomst Samen komen we door deze crisis heen en het komt weer goed, ondanks de hoge prijs die we daarvoor betalen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ondertussen zullen we, mede afhankelijk van het verloop en de gevolgen van deze crisis, vanuit onze eigen idealen en doelstellingen vooruit moeten kijken naar de toekomst. En dan hoort daar ook een stevige discussie bij over een rechtvaardigere samenleving waarbij we eerlijker delen en duurzaamheid eindelijk tot in de diepste haarvaten van onze samenleving doordringen, als dé manier waarop we voortaan naar onze samenleving en economie kijken. Ook daar heb ik alle vertrouwen in!

Let op elkaar, blijf gezond en heb vertrouwen.

Rogier Krabbendam voorzitter afdeling Wassenaar

The post En opeens is je wereld zoveel kleiner… appeared first on Afdeling Wassenaar .

Museum de Buitenplaats krijgt subsidie van Gemeente Tynaarlo

D66 D66 Tynaarlo 28-03-2020 09:50

https://tynaarlo.d66.nl/museum-de-buitenplaats-krijgt-subsidie-van-gemeente-tynaarlo/

D66 Tynaarlo is blij dat de subsidie voor museum De Buitenplaats voor minstens 4 jaar gewaarborgd is. Tynaarlo mag trots zijn op zo’n mooi en internationaal gerenommeerd museum. De panden zijn prachtig en de tentoonstellingen trekken heel veel mensen, uit heel Nederland maar uit ook het buitenland.

Wij maken ons al jaren hard voor cultuur in Tynaarlo. Zeker in deze onzekere corona-tijden is het goed dat er duidelijkheid is over de financiering op langere termijn. https://tynaarlo.d66.nl/museum-de-buitenplaats-krijgt-subsidie-van-gemeente-tynaarlo/Het oude gemeentehuis in Eelde

The post Museum de Buitenplaats krijgt subsidie van Gemeente Tynaarlo appeared first on Tynaarlo.

Wees lief voor elkaar!

D66 D66 Eindhoven 28-03-2020 08:23

Beste Eindhovenaren

Het zijn bijzondere tijden, een virus raast over de wereld en onze vrijheid is ineens niet meer vanzelfsprekend. Als politiek moeten we ervoor zorgen dat we op alle fronten gezond uit deze crisis komen, de regelgeving en steunmaatregelen van het kabinet leveren daar een grote bijdrage aan.

Verder past ons als politieke partijen terughoudend, de specialisten verdienen ons vertrouwen, zodat ze in rust hun werk kunnen doen. Het bestrijden van een crisis was nog nooit zo makkelijk: Blijf rustig thuis, houd 1,5 meter afstand tot elkaar en wees lief voor elkaar. Dit alles om de mensen in de vitale beroepen de steun te geven die zij verdienen, zo moeilijk kan het tocht niet zijn?

Bekijk de video op: https://twitter.com/D66Eindhoven/status/1243105866888470528

AAV van 4 april 2020 uitgesteld wegens het coronavirus

D66 D66 Noord-Brabant 27-03-2020 13:22

In verband met de voorgeschreven adviezen en getroffen maatregelen rondom het coronavirus hebben we besloten om de AAV van 4 april 2020 uit te stellen. We houden u op de hoogte als we meer weten. Houd daarom deze pagina in de gaten.

Het bericht AAV van 4 april 2020 uitgesteld wegens het coronavirus verscheen eerst op Midden-Brabant.

D66 betreurt streep door project Duinpolderweg

D66 D66 Zuid-Holland 27-03-2020 07:28

D66 Zuid-Holland betreurt het standpunt van de provincie Noord-Holland niet verder te willen met het project Duinpolderweg. Door het niet aanleggen van de verbinding N205 – N208, waarmee een extra passage van de Ringvaart zou ontstaan, blijven de huidige problemen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in de noordelijke grensstreek (Bollenstreek / Haarlemmermeer) bestaan.

Behalve de verkeersoverlast op de provinciale wegen blijft ook de verkeersoverlast in Lisse en Hillegom bestaan, vanwege de smalle bruggen over de Ringvaart en ook de verkeersoverlast richting Bloemendaal (Vogelenzang, Bennebroek). Daarnaast heeft het ontbreken van goede verbindingen voor auto, openbaar vervoer en fiets in het gebied Bollenstreek / Haarlemmermeer ongetwijfeld gevolgen voor de woningbouw aan de westzijde van de Haarlemmermeer, omdat dit niet los kan worden gezien van de verbindingen met de voorzieningen in de Bollenstreek (onder andere in de kernen Lisse en Hillegom, het strand en de duinen).

Zeker in de geest van de Omgevingswet is een integrale omgevingsvisie op het gebied Bollenstreek / Haarlemmermeer, dat een belangrijke verbinding vormt tussen de zuidelijke en noordelijke Randstad, van cruciaal belang.

D66 Zuid-Holland roept de provincie Noord Holland dan ook op zich niet uit het project Duinpolderweg terug te trekken, maar juist een tandje bij te zetten en de ontwikkeling te verbreden tot deze noodzakelijke provinciegrensoverschrijdende omgevingsvisie.

Blik van de wethouder op de Corona crisis maatregelen

VVD VVD D66 Baarn 27-03-2020 03:55

Een actuele blik van onze wethouder op hoe hij de Corona-crisis ervaart als lokaal bestuurder.

https://baarn.vvd.nl/nieuws/38857/blik-van-de-wethouder-op-de-corona-crisis-maatregelen

Beste leden van de VVD Baarn,

De afgelopen 2 weken staan voor mij als wethouder in het teken van de corona-crisis. Alle vergaderingen en bijeenkomsten zijn geschrapt en dat betekent dat er op vele andere manieren contact met elkaar wordt gezocht. Dat vraagt om creativiteit en improvisatie. Wij proberen de gewone werkzaamheden ook doorgang te laten vinden maar onze prioriteit ligt nu bij het opvangen van de gevolgen van de corona-crisis.

Als wethouder Economische Zaken sta ik in nauw contact met de lokale ondernemersverenigingen van groot tot klein. Naast de landelijke regelingen die er voorhanden zijn hebben wij in Baarn ook iets extra’s gedaan. Ondernemers die in betalingsmoeilijkheden zijn gekomen bieden wij aan om hun gemeentelijke lasten pas te betalen in oktober…immers alle kleine beetjes helpen. De uitvoering van de landelijke regelingen voor ondernemers zijn belegd bij onze uitvoeringsorganisatie BBS. Zij zijn met man en macht aan het werk om, wanneer de uitwerking van de regelingen bekend is, te zorgen dat er snel tot uitvoering van de regeling kan worden overgegaan. In een week tijd zijn er al zo’n 800 aanvragen (voor de 3 gemeentes Baarn, Bunschoten en Soest tezamen) ingediend. Een compliment aan de voortvarendheid waarmee dit wordt opgepakt is op zijn plaats.

Daarnaast heb ik vanuit mijn portefeuille Volkshuisvesting contact met de woningcorporaties om ook hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen in die situaties waarin huurders in de financiële problemen zijn gekomen. Gelukkig is daar nu ook een landelijke regeling voor gekomen zodat er geen huisuitzettingen zullen plaatsvinden. Vanuit het beleidsveld Sport is er inmiddels ook nauw contact met de sportverenigingen en worden ook landelijke regelingen in het leven geroepen.

Mijn collega’s in het college zijn druk met de gevolgen in hun portefeuille bijvoorbeeld onderwijs, jeugdzorg en cultuur. In mijn positie als locoburgemeester ben ik nauw betrokken bij het crisisteam als het gaat om zaken in het kader van Openbare Orde en Veiligheid. Gelukkig is deze week de nieuwe wethouder namens D66, Hugo Prakke, geïnstalleerd. Dat betekent dat ik het onderdeel Financiën, wat ik tijdelijk waarnam, nu kan gaan overdragen. De perspectiefnota is nu in volle ontwikkeling en ook dat moet doorgang vinden.

Hoe de besluitvorming in de gemeenteraad zal plaatsvinden is nog onderdeel van gesprek. Er komt waarschijnlijk een noodwet aan waardoor wij wel digitaal kunnen gaan vergaderen en besluiten nemen maar dat is natuurlijk nog geen oplossing voor die onderwerpen waar wij veel debat over verwachten en waarin onze inwoners ook actief bij betrokken zijn. Ik hoef hiervoor alleen maar Paleis Soestdijk te noemen en u weet wat ik bedoel.

Rest mij u vooral een goede gezondheid toe te wensen.

Brede steun van Nieuwegeinse gemeenteraad om alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen een veilig thuis in Nederland te bieden | Nieuwegein

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Nieuwegein 27-03-2020 00:00

In een brief aan het College van B&W heeft een ruime meerderheid van de Nieuwegeinse gemeenteraad het College opgeroepen om zich bij de zogenaamde "Coalition of the Willing" aan te sluiten. Met deze brief geven de Nieuwegeinse gemeenteraadsleden gehoor aan de oproep van Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children aan alle gemeenten in ons land. Ze vragen hen om 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen zonder ouders een veilige plek in Nederland te bieden.

Bij dit initiatief van de fractie GroenLinks Nieuwegein hebben de meeste fracties zich aangesloten. D66, SP, PvdA, Lokale Vernieuwing, ChristenUnie, VSP en Stadspartij Núwegein hebben de oproep medeondertekend. Met elkaar vormen zij een ruime meerderheid van de gemeenteraad.

Initiatiefnemer Mladen Acinger van GroenLinks: "Het is mooi om te zien hoe we, in deze tijden van wereldwijde crisis, ons hart laten spreken en barmhartigheid tonen voor hen die het nog vele malen moeilijker hebben dan wij. De schrijnende situatie van deze kwetsbare kinderen kan niet tot na de coronacrisis wachten, integendeel, die is door uitbraak van corona nog schrijnender geworden". 

"Dat een ruime raadsmeerderheid deze oproep steunt, is bijzonder èn hartverwarmend," aldus Tom Verhoeve van de Nieuwegeinse D66. "Zeker als je dat in de context van de huidige coronacrisis plaatst." Fractievoorzitters Marianne Spalburg (PvdA) en Martijn Stekelenburg (SP) sluiten zich daar bij aan. Marianne Spalburg: “Je moet er niet aan denken dat jouw kinderen zonder jou ergens in een vreemd land zitten onder erbarmelijke omstandigheden en dat er niemand is die zich over hen ontfermt. Daarom moeten wij dit doen”. Martijn Stekelenburg vult aan: “Solidariteit houdt niet op bij onze grenzen”. 

Met deze oproep willen de indieners ook een voorbeeld geven aan andere Nederlandse gemeenten: "Toon bereidheid om een deel van deze kwetsbare kinderen op te vangen". 

Achtergrondinformatie: Aan de buitengrenzen van Europa speelt zich een humanitaire crisis af. Er leven ruim 5.000 alleenstaande kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland. Ze zijn extreem kwetsbaar. Sommigen zijn al slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting en in handen gekomen van mensenhandelaars, anderen verdwijnen volledig uit zicht. Griekenland heeft de andere EU-lidstaten gevraagd 2.500 alleenstaande kinderen uit de vluchtelingenkampen over te nemen. Duitsland is bereid haar deel te doen, net als Frankrijk, Finland, Portugal, Kroatië, Ierland en Luxemburg. Het Nederlandse kabinet geeft vooralsnog niet thuis. Veel Nederlandse gemeenten zijn het niet eens met de kabinetskoers. Zij vormen, net zoals enkele honderden steden en gemeenten uit andere Europese landen, een krachtige ‘Coalition of the Willing’ en uiten hiermee hun bereidheid om een deel van de 500 kinderen een veilige plek in Nederland te bieden. 

Geen ARV, maar we gaan wel door

D66 D66 Noord-Brabant 26-03-2020 16:08

Beste democraten,

We zijn met elkaar in een voor iedereen volstrekt onbekende situatie terecht gekomen. Dat brengt ook allerlei gevoelens en reacties met zich mee. Afhankelijk van je aard en situatie zijn die ook heel verschillend. Het vraagt tijd en ruimte om ‘te wennen’ aan dit gegeven. Althans, zo voelt dat voor mij.

Ik moest echt even schakelen tussen de plannen die in mijn hoofd zaten en voor een deel ook al in de uitvoering naar een situatie waarin dat ‘uitgesteld’ moest worden en dan nu in toenemende mate naar een situatie waarin ik mij realiseer dat het wellicht voor lange tijd allemaal heel anders zal zijn.

Als voorzitter voel ik mij verantwoordelijk om die nieuwe uitdaging op te pakken. Ik weet mij daarbij gesteund door een stel enthousiaste collega’s en dat geeft energie. Bovendien hebben we een mooie verantwoordelijkheid in handen ten opzichte van onze afdelingen en leden in Brabant. Samen hebben we de taak om een bijdrage te leveren aan onze democratie op de wijze die bij ons past.

Om dat te kunnen gaan doen moeten we ook een aantal praktische aanpassingen doorvoeren.

De huidige situatie in Nederland maakt dat wij allemaal te maken hebben met sterk gewijzigde omstandigheden. Thuis en op het werk. Ik kan zo op afstand moeilijk inschatten wat dat voor ieder van jullie betekent. Wellicht heb je daardoor opeens meer tijd maar dat kan juist ook zomaar heel anders zijn. Geef dat bij elkaar aan dan kan men daar rekening mee houden en taken herverdelen.

Binnen het Regiobestuur hebben we de taken ook opnieuw verdeeld. Hieronder een overzicht.

Daarnaast vergaderen we via een digitale omgeving en delen we de informatie over waar we aan werken en andere relevante informatie eveneens op een centraal digitaal platform.

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat de ARV niet door zal gaan. Hoe we de noodzakelijke besluiten rondom de jaarrekening en de begroting gaan oplossen informeren we jullie op een later tijdstip.

Heb je vragen of ideeën, meldt ze bij ons via info@d66noordbrabant.nl.

In het volste vertrouwen dat we ondanks de huidige beperkingen een goeie samenwerking tegemoet gaan en met vriendelijke groet,

Jan Glastra van Loon

Voorzitter Regiobestuur D66 Noord-Brabant

 

Taken   Communicatie/ nieuwsbrief/ Facebook/LinkedIn/Insta/website Rogier, Joris, Bart Campagnes Eva, Bart en Jan Contact fractie John en Bart Financiën Jos Interim secretariaat en e-voting Tamara en Rogier Wethouderspool Tamara en John Talentontwikkeling Bas en Joris Contact JD John en Jan Organiseren ARV’s Jan, Tamara en overige Strategie en versterking bestuur Jan en John Vice voorzitter John