Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

99744 documenten

D66-fractievoorzitter Jan-Willem Verlijsdonk stelt raadszetel beschikbaar

D66 D66 Vught 30-09-2022 13:02

D66-fractievoorzitter en raadslid Jan-Willem Verlijsdonk heeft besloten zijn raadszetel ter beschikking te stellen. Het raadswerk bleek voor hem niet langer te combineren met zijn jonge gezin en zijn fulltimebaan. Naar verwachting zal zijn opvolger worden benoemd in de eerstvolgende raadsvergadering op 3 november. Op dat moment zal Verlijsdonk afscheid nemen van de raad.

Het besluit om zijn raadszetel ter beschikking te stellen, heeft Verlijsdonk reeds voor de zomer genomen. Dat gebeurde in goed overleg met zijn familie, vrienden en de fractie en het afdelingsbestuur van D66. Op die manier hadden de fractie en het bestuur voldoende tijd om te zorgen voor een opvolger en voor een goede overdracht. Dion Meuwissen zal voorlopig als waarnemend fractievoorzitter fungeren.

Geen gemakkelijk besluit

“Het was geen gemakkelijk besluit”, aldus Verlijsdonk. “Ik ben nu bijna twee jaar raadslid in onze mooie gemeente en heb er in die tijd alles aan gedaan om het raadslidmaatschap te combineren met mijn gezin en werk. Maar uiteindelijk heb ik toch moeten concluderen dat de offers die het raadswerk vraagt, te groot zijn. Vooral ook van mijn vrouw, want zij moet thuis steeds de gaten dichtlopen als ik voor de raad op pad ga. Ook met mijn werk knelt het regelmatig. Ik ga het raadswerk zeker missen, want ik vind het uitdagend, belangrijk en bovendien erg leuk. Elke keer als ik in onze prachtige raadszaal het woord mag voeren, voelt het toch als een hele eer om onderdeel te zijn van die lange democratische traditie.”

Verantwoordelijkheid nemen

Verlijsdonk was het brein achter de succesvolle verkiezingscampagne die D66 met een recordaantal van 5 zetels de grootste landelijke partij in de Vughtse raad maakte. Daarmee werd de basis gelegd voor de huidige coalitie en een coalitieakkoord met een duidelijke D66-signatuur. In de raad viel Verlijsdonk op doordat hij tijdens het debat vaak de verbinding zocht met andere partijen. Achter de schermen heeft hij veel werk verzet rondom de thema’s bestuurlijke vernieuwing en bestuurscultuur.

Verlijsdonk stond in eerste instantie op een onverkiesbare plek, maar kwam toch in de raad. “Jan-Willem nam zijn verantwoordelijkheid toen we door onze ongekende verkiezingsuitslag een beroep op hem deden”, vertelt D66-afdelingsvoorzitter Henk Klösters. “En toen de vorige fractievoorzitter begin dit jaar stopte, was het Jan-Willem die bereid was om deze taak over te nemen. Nu neemt hij weer zijn verantwoordelijkheid; maar deze keer richting zijn gezin. Ik weet dat het besluit hem zwaar viel, daarom vind ik het een dappere beslissing.”

Blijvend betrokken

En nu? “Heel cliché, maar meer tijd voor het gezin”, antwoordt Verlijsdonk. “Ik ga op vrijdagmiddag de F-jes van mijn dochtertje hockeytraining geven bij MOP. En natuurlijk blijf ik betrokken bij de D66-afdeling; de campagne voor de Provinciale Staten komt eraan en misschien stel ik me de toekomst wel verkiesbaar voor het D66-afdelingsbestuur.”

The post D66-fractievoorzitter Jan-Willem Verlijsdonk stelt raadszetel beschikbaar appeared first on D66 Vught.

500 dagen 1000 huizen duurzaam

D66 D66 Enschede 28-09-2022 08:54

500 dagen 1000 huizen duurzaam

Enschede kleurt donkerrood op de landelijke kaart van TNO rondom energiearmoede. Onze inwoners kampen met torenhoge energieprijzen en in een groot aantal wijken zijn de huizen slecht geïsoleerd. De noodzaak om woningen te verduurzamen is hoog en alleen een LED-lamp, energiebesparende douchekop of een rolletje radiatorfolie is daarbij niet voldoende. Het Indu-Zero-project, waar we afgelopen week op werkbezoek waren, laat zien dat het kan: economisch verantwoord en zonder grote overlast voor bewoners in hele korte tijd oudere woningen verduurzamen tot nul-op-de-meter-woningen. Daarom komt D66 met een plan: in 500 dagen moeten 1000 huizen in Enschede verduurzaamd zijn.

Isoleren

Eerst even wat achtergrond. Om een ouder huis te verduurzamen, zijn er een aantal fundamentele technische problemen die moeten worden opgelost. In de showcase-woning van Domijn aan de Stepelobrink is te zien hoe dat kan. Uiteraard moet het huis beter worden geïsoleerd. Dat kan voor de muren door op maat (maar volledig geautomatiseerd en daarmee betaalbaar) een nieuwe schil te maken en om de bestaande muren heen te zetten. Die schil is gemaakt van een soort piepschuim, maar heeft een afwerklaag waardoor het de uitstraling heeft van metselwerk of stucwerk. De ramen worden vervangen door triple-glas of vacuümglas en de vloer moet van isolatie worden voorzien.

Ventileren

Een grotere uitdaging is meestal de ventilatie. Ventilatie is noodzakelijk, maar oude huizen worden vaak slecht geventileerd en de ventilatie bestaat dan ook nog eens uit het openzetten van een raampje, waardoor veel warmte verloren gaat. Moderne huizen hebben daarom actieve ventilatiesystemen. Naar alle ruimtes in huis worden buizen gelegd waardoor frisse lucht wordt aangevoerd en vieze lucht wordt afgevoerd. Voor nieuwbouw geen probleem, want daar is het makkelijk mee te nemen in het bouwproces. Maar bij oude huizen betekent dat heel veel sloop- en breekwerk. In dit project is laten zien dat dat ook slimmer kan: de luchttoevoer en -afvoer wordt geïntegreerd in de isolatieschil. Hierdoor is er helemaal geen breekwerk nodig, wat veel tijd, geld en overlast scheelt.

Heel snel

Door dit soort vernuftige manieren van verduurzamen, kunnen huizen in hele korte tijd verduurzaamd worden. Er wordt gerekend met drie dagen voor een rijtjeshuis. Dan is alles gedaan: de isolatie is aangebracht, de ramen zijn geplaatst, de dakisolatie en zonnepanelen zijn geplaatst en elektrische systemen zijn geplaatst. Doordat de impact in huis meevalt, is het zelfs mogelijk dat mensen gedurende die drie dagen in huis kunnen blijven wonen.

Financieel kan het uit

De showcase-woning laat zien dat er technisch geen belemmeringen zijn om na-oorlogse huurhuizen te verduurzamen. Het project laat ook zien dat de productie van de materialen grootschalig te doen is, ondanks dat elk huis maatwerk is en net een beetje afwijkt van alle andere huizen. Juist omdat de productie grootschalig mogelijk gemaakt kan worden, zijn de kosten terug te brengen tot minder dan de helft van wat nu de norm is om na-oorlogse huizen te verduurzamen tot nul-op-de-meter-woningen. Daarmee is deze aanpak niet alleen veel goedkoper dan wat nu gebruikelijk is, de investering verdient zichzelf ook volledig terug omdat fors bespaard wordt op de energierekening, zelfs bij energieprijzen van enkele jaren geleden.

Wachten op elkaar

Binnen het Indu-Zero-project is niet alleen gekeken naar hoe huizen verduurzaamd kunnen worden, maar naar de gehele keten: van productie via verhuurder tot en met de eindgebruiker. En dan wordt duidelijk waarom het massaal verduurzamen van na-oorlogse huurwoningen nog niet gebeurt. Het blijkt dat iedereen op elkaar zit te wachten: producenten wachten op grote(re) klanten om goedkoop te kunnen produceren en zeker te zijn van afname, corporaties wachten op goedkope producten en overheden kijken toe.

Maak de puzzel af

Wat ons betreft ligt de sleutel om dit probleem op te lossen bij de gemeente. We moeten corporaties zo ver krijgen dat ze versneld hun woningen willen verduurzamen, moeten we ervoor zorgen dat de gemeente en provincie helpen bij de vergunningen, moeten de producenten voldoende vertrouwen krijgen dat ze de productie opschroeven. Dat kan door als gemeente de regie te pakken en samenwerking te zoeken met andere gemeenten. Ook blijkt uit berekeningen dat er enkele duizenden euro’s per huis nodig zijn om het wiel in beweging te krijgen. Dat geld moeten we als gemeente beschikbaar gaan stellen.

Energiefonds

De afgelopen jaren zijn veel huizen door corporaties verkocht. Daardoor is het moeilijker om hele blokken huizen in een keer te verduurzamen: particulieren moeten eigenlijk wel direct mee met het verduurzamen, alleen is het maar de vraag of ze dat kunnen betalen. Dit probleem speelt bijvoorbeeld rond de hobbykamerwoningen in Wesselerbrink, maar ook op andere plekken in de stad. Om dat probleem op te lossen, hopen we dat de coalitie het door hen aangekondige energiefonds in wil zetten voor deze groep inwoners. Want daarmee maken we niet alleen mogelijk dat huurhuizen sneller verduurzaamd kunnen worden, maar helpen we ook kopers met een smallere beurs.

Voorstel

Om snel veel nul-op-de-meter-woningen te realiseren op de manier zoals gedaan is in het Indu-Zero-project, zullen we bij de begrotingsbehandeling met een voorstel komen met een helder doel: verduurzaam op deze manier in 500 dagen 1000 woningen.

The post 500 dagen 1000 huizen duurzaam appeared first on D66 Enschede.

D66 slaat een brug tussen de regio en Den Haag

D66 D66 Gelderland 24-09-2022 15:42

In actie voor behoud van spoedeisende hulpposten Tiel en Gorinchem

De mogelijke sluiting van de spoedeisende hulpposten in streekziekenhuizen, zoals Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem, houdt de gemoederen al lange tijd bezig. Voor de fracties van D66 West Betuwe, D66 Gorinchem en D66 Vijfheerenlanden reden om gezamenlijk op te trekken en in Den Haag te lobbyen voor het behoud daarvan. Zo zijn we op 6 september jongstleden naar Den Haag afgereisd voor een gesprek met Wieke Paulusma, onze D66 woordvoerder gezondheidszorg in de Tweede Kamer. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg stonden in dat gesprek centraal. Met specifiek aandacht voor het behoud van de eerste hulp en verloskundige zorg bij de ziekenhuizen in Tiel en Gorinchem, voor inwoners van West Betuwe van cruciaal belang. Het belang van regionale samenhang in het zorgaanbod is over en weer benadrukt.

Toezegging minister Ernst Kuipers

Het bezoek op 21 september door een delegatie van burgemeesters van het M50 platform van middelgrote gemeenten aan Den Haag was een mooi vervolg op onze ontmoeting. Er ligt nu ook een toezegging van D66 minister Ernst Kuipers: als wij in de regio’s de minimale kwaliteitseisen kunnen organiseren, dan kan sluiting van spoedeisende hulpposten vermeden worden. Onze Tweede Kamerfractie hebben we gevraagd om deze toezegging te laten bekrachtigen in de Tweede Kamer. We zijn blij dat de acties vanuit de regionale D66 fracties vruchten beginnen af te werpen. Onze fractie blijft zich samen met de fracties uit de buurgemeenten de komende tijd onverminderd inzetten voor goede toegankelijke zorg voor onze inwoners en zal waar nodig wederom bruggen slaan tussen onze regio en Den Haag.

Wilt u hierover meedenken? Stuur dan een mailtje naar info@d66westbetuwe.nl

Toezegging minister: ‘Spoedeisende hulp Beatrix mag open blijven als kwaliteitseisen Rijk worden gehaald’ | Rivierenland | AD.nl

Schriftelijke vragen over hoge energiekosten voor verenigingen en bij Stiwa

CDA CDA D66 Teylingen 19-09-2022 21:21

CDA raadslid Theo van den Nouland en D66 raadslid Marleen van Steeghebben het college van B&W vragen gesteld over hoge energiekosten voor verenigingen en bij Stiwa. I n h o u d s c h r i f t e l i j k e v r a a g De hoge energiekosten raken niet alleen de inwoners van Teylingen, maar ook onze verenigingen en sportvoorzieningen die Stiwa exploiteert, zoals het zwembad en de sporthallen. In de media zijn voorbeelden te lezen van het niet meer douchen op de club, het verhogen van de contributie en het sluiten van zwembaden. In dit kader zijn de volgende vragen opgesteld. Ook in Lisse zijn er vragen gesteld zijn over de energienota’s voor sportverenigingen. Vragen over energienota’s verenigingen | Bollenstreek Omroep. Hoe zit dit eigenlijk in Teylingen? 1. Is het college bekend of er financiële problemen zijn vanwege de hoge energiekosten bij de verenigingen in Teylingen? Zo ja, in welke mate? Welke risico’s worden er gelopen? 2. Welke ondersteuning kan het college geven aan de verenigingen bij eventuele financiële problemen? 3. Wordt de energienota van sportverenigingen in Teylingen ook voorgeschoten? Op welk moment van het jaar gebeurt dit? Op welk moment wordt de energienota doorgerekend aan de sportverenigingen? 4. Is het college in contact met en bereid om met de verenigingen in gesprek te gaan om de energiekosten(prognose), de problematiek in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te bespreken? Zo ja, met welke verenigingen is de gemeente in gesprek en wat zijn de uitkomsten van de besprekingen tot nu toe? 5. Is het college bekend of er financiële problemen zijn bij Stiwa door de hoge energiekosten bij de exploitatie van het sport- en recreatiecomplex de Wasbeek en de sporthallen, in Sassenheim, Voorhout en Warmond? Zo ja, in welke mate? Welke risico’s worden in de bedrijfsvoering gelopen? 6. In het algemeen: - Werkt de gemeente aan plannen voor levering van alternatieve energie (bv. zonnepanelen) op sportcomplexen? - Zo ja, wat zijn de plannen en wat is status waarin de plannen verkeren?- Maakt de gemeente afspraken en/of plannen voor energiebesparende maatregelen met de sportverenigingen? Zo ja, wat voor afspraken en/of plannen zijn er? Met welke sportverenigingen? Wat is hun status? Wilt u onze raadsleden ook op iets attenderen? Neem gerust contact met ze op!

Een haalbare planning voor plan “Groen Staal”

D66 D66 Noord-Holland 19-09-2022 18:01

Op 19 september hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland met brede steun een motie aangenomen om het plan “groen staal” hard te maken. Partijen willen dat er heldere afspraken komen met alle partijen over de deadline en het halen van tussentijdse mijlpalen. De leefbaarheid in de IJmond moet zo snel mogelijk verbeteren en er moet zicht komen op de sluiting van de meest vervuilende fabrieksonderdelen.

Groen Staal is een plan voor het klimaat, een schonere IJmond en werkgelegenheid. De motie roept op om duidelijkheid te geven over de effecten van het Groene Staalplan op de gezondheid en de leefomgeving. Voordat er definitieve stappen worden gezet, is het belangrijk om te weten hoe en in welke mate groene staal de gezondheid en de leefomgeving verbetert.

Klimaatakkoord

Voor een gezonde leefomgeving en een duurzame toekomst van de staalindustrie is gekozen voor een transitie naar waterstof. Nu wordt de productie nog met aardgas aangedreven. Tata neemt een evenredig deel in de realisatie van het Klimaatakkoord op zich en zal 5 megaton CO2 minder uitstorten op jaarbasis met behoud van de werkgelegenheid. Daarnaast wordt de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen en geuroverlast substantieel beperkt.

D66-Statenlid Linde Gonggrijp: “Wij willen hiervoor een helder tijdspad zien. Daarin worden alle te nemen stappen duidelijk aangegeven om vóór 2030 Groen Staal te produceren. Daardoor komen de definitieve sluiting van de meest vervuilende kooks- en gasfabriek en hoogoven in zicht, en kan daarvoor een datum gesteld worden.” Voorkomen moet worden dat het verlenen van vergunningen voor de nieuwe DRI-technologie het proces gaan vertragen. Er zijn veel partijen bij betrokken: Tata Steel, overig bedrijfsleven, gemeenten, provincie en rijksoverheid, die zich allemaal nog moeten committeren (ontwerp, vergunning, financiering en uitvoering).

Provinciale motie

De partijen geven opdracht aan het college om de route naar Groen Staal te preciseren en met alle partijen vast te leggen. Ook willen de partijen weten hoe en in welke mate groene staal de gezondheid en de leefomgeving verbetert. Daarnaast willen Provinciale Staten dat de Kooks- en gasfabriek 2 zo spoedig mogelijk gesloten wordt. Het voorstel is ingediend door VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CU, PvdD en CDA, en is gesteund door JA21, SP, 50PLUS/PvdO, DENK en LiberaalNH. Het voorstel is aangenomen.

 

Goederen over het spoor

D66 D66 Overijssel 19-09-2022 08:54

De nieuwe goederenspoorlijn van de Rotterdamse haven naar (Zuid)Duitsland, de Betuwelijn, is niet zo nieuw meer maar er moet nog steeds gekozen worden hoe je de aansluiting naar Noord- en Oost-Europa vorm geeft. Die aansluiting is nodig om meer goederen over het spoor te vervoeren maar ook om in de Randstad ruimte op het spoor voor meer reizigersvervoer vrij te spelen. Er zijn vier varianten mogelijk waarvan er drie Overijssel raken en waar de Overijsselse (en Gelderse) politiek iets mee moet:

 

Vanaf de bestaande Betuwelijn via Arnhem naar Zutphen en dan via het -uit te bouwen- lijntje langs het Twentekanaal naar Hengelo en verder Idem maar dan na Zutphen naar Deventer, vlak voor station keren (“kopmaken”) en dan via de bestaande lijn via Almelo naar Hengelo en verder De Betuwelijn doortrekken langs de N18 naar Twente, een nieuwe lijn dus Onder Arnhem naar het zuiden en onder de Achterhoek door naar Duitsland.

 

Even afpellen: die laatste is een beetje flauw, een lijn op een kaart is snel gezet maar geen Duitser peinst erover. De één na laatste lijkt me ongelooflijk duur en zal een muur van weerstand oproepen. De eerste twee lijken beide mogelijk, met hun eigen voor- en nadelen. Er start een uitgebreid onderzoek waar dure adviesbureaus op binnenlopen, maar dat het tussen deze twee zal gaan is nu al wel te voorspellen. Hoe ga je hier politiek mee om?

 

“Hoog-over”, namelijk “meer goederen over het spoor” zal men het snel eens zijn. Die eensgezindheid sneuvelt natuurlijk zodra het over een tracé gaat. Ik zie drie politieke lijnen:

 

Afspreken dat we het “hoog-over” principe steunen maar van mening mogen verschillen over het tracé Goed afstemmen met onze Gelderse partijgenoten Eisen dat welke variant het ook wordt deze ook buiten de Randstad het reizigersvervoer moet verbeteren en/of het net robuuster maken Eisen dat waar bestaande tracés worden gebruikt alles uit de kast wordt gehaald om overlast (trillingen, geluid) te beperken

 

Wat de beslissing ook wordt, rechte ruggen en het verdedigen van impopulaire beslissingen zal nodig zijn.

 

 

Linsey verrast: een blog over de seizoen opening van PHION

D66 D66 Enschede 16-09-2022 13:45

Linsey verrast: een blog over de seizoensopening van PHION
https://d66.nl/enschede/nieuws/linsey-verrast-een-blog-over-de-seizoen-opening-van-phion

Beeld: D66 Enschede

Als ik op die mooie middag van afgelopen zondag naar het Muziekcentrum loop weet ik dat het vioolconcert van Brahms op het programma staat. Ik had Linsey al gemaild dat dit concert tot mijn all-time favorites behoorde en dat ik het moeiteloos zou kunnen meefluiten. Lijfelijk dus, niet instrumentaal helaas. “Boer, daar ligt een kip in het water” op de piano is voor mij al een hele inspanning. Maar het Orkest van Gelderland en Overijssel “PHION” heeft echte fluitisten onder contract, dus ik had Linsey beloofd mij niet hen te zullen mengen. Kennelijk gerustgesteld door deze belofte en ontspannen wachtte zij mij op. Zij droeg een mooie, rode jurk. Daar knapten de stoelen in de muziekzaal meteen aanmerkelijk van op bleek later.

Linsey – zij heeft cultuur in haar portefeuille – had mij verrast met een uitnodiging voor dit concert waarvoor zij een volgens haar zeggen ‘uitnodiging + ‘ had ontvangen, d.i. een ticket voor haar en een invité. Voor de plus was ik in de prijzen gevallen vanwege haar intentie om zich steeds bij deze (en toekomstige) ‘uitnodigingen +’ te laten vergezellen door een geïnteresseerde of deskundige partijgenoot. Als duopassagier aan het begin van een voor Linsey hopelijk lange reeks ‘+- uitnodigingen’ zaten wij eerst het rituele welkomstwoord van de vervanger van Jacco Post – de nieuwe directeur van het orkest – geduldig uit. Jacco Post is de opvolger van Kees Meijer, die vanaf 1 augustus gemeentesecretaris van de gemeente Enschede is. De gemeente die vanaf 2017 zonder (vaste) gemeentesecretaris het bestuurlijk hoofd boven water heeft moeten houden.Maar eerst even een kleine introductie van het orkest PHION.

Het symfonieorkest PHION is voortgekomen uit het gedwongen huwelijk van het Gelders Orkest en Het Symfonieorkest (met het Overijssels Orkest, het Orkest van het Oosten en het Overijssels Philharmonisch Orkest als rechtsvoorgangers). Om het even voor u samen te vatten: er zijn heel wat valse noten gespeeld voordat Phion met een politieke keizersnede geboren werd. Over de naamgeving is overigens lang gesproken, want bij een fusie van twee provinciale orkesten is de naamgeving brandbaar materiaal. De uiterst neutrale naam ‘Phion’ werd bij de naampresentatie door een journalist als voortkomend uit een intellectuele dwarslaesie bestempeld, dus dat geeft een redelijk beeld van de politieke herrie rond de tenaamstelling.

Uit het nogal rituele welkomstwoord bij de start van het nieuwe seizoen was nog wel vermeldenswaardig dat PHION met jeugdtheater Sonnevanck een jeugdmuziekprogramma gaat ontwikkelen waarmee zij de twee provincies ingaan. Voor de culturele en muzikale ontwikkeling van kinderen is dat een goed plan.

Wij zitten op een mooie plaats, hoog achterin (ingang H, toprang, rij twee, plaats 13 en 15) De eerste antihoestmiddelen worden royaal rondgedeeld. Nicole Workel (VVD Enschede), die naast Linsey zit, geeft het eerste rondje hoestpastilles.

Het muziekstuk dat vooraan op het programma staat is een drieluik van de hand van de half-Israëlische componiste Fadael (1996), afkomstig uit Friesland (sic!), die naast haar composities bekend is om de uitspraak dat ‘muziek niet per se afkomstig hoeft te zijn van een moeilijk kijkende oudere man in fleece-trui’. Haar oosterse roots klinken door in haar muziek met een geheel eigen, ijl, oosters en mysterieus karakter. Het is de première van het drieluik en wij zijn wel geboeid, maar niet ontroerd. Linsey vertrouwt mij toe dat dit haar eerste klassieke concert is en dat zij ogen te kort komt als zij het orkest van zo’n 70 mensen met al die verschillende instrumenten aan het werk ziet. Zij heeft een bijzondere fascinatie voor de mooie koperen pauken en vraagt zich af wat de man die de triangel bedient verder nog voor de muzikale kost doet, want een fulltime job is het bepaald niet. Zij is verbaasd en verrast, alleen al door het schouwspel van hardwerkende musici. En zij geniet.

Dan treedt concertmeester Mathieu van Bellen (1988) aan voor Vioolconcert opus 77 van Johannes Brahms. Hij schreef het tijdens zijn vakantie van 1897 aan de Wörthersee. Hoewel het concert door muziekcritici bij de première werd omschreven als eerder tégen dan vóór viool geschreven was het van meet af een doorslaggevend succes. En ook nu weer, getuige het ovationeel applaus dat de concertmeester van PHION ten deel viel. Met het kippenvel nog op de armen gaan we de pauze in.

Onderweg naar de foyer ontmoeten wij Marijke van Hees, voor wie haar niet kent oud-wethouder van de gemeente Enschede, oud-voorzitter van de PvdA landelijk, oud-voorzitter van de Raad voor Cultuur en wat al niet meer maar tegenwoordig onder meer voorzitter van de Stichting Vrienden van Phion. Als oud-lid van de rechtsvoorganger van deze stichting en als oud-raadslid ontmoeten wij elkaar hier na lange tijd. Wij kennen elkaar al heel lang. Ik ben blij haar weer eens te ontmoeten, waardeer haar zeer om haar politiek talent en grote sociale hart. Zij vraagt Linsey naar haar welbevinden in de Raad en biedt haar royaal aan gebruik te maken van haar netwerk als dat nodig is, een imposant netwerk waarvan ik weet dat het minstens een avond kost om daar alleen nog maar globaal kennis van te nemen.

Wij spreken over een plan dat in ons verkiezingsprogramma is opgeschreven, het plan voor de organisatie van een Euregioconcert, aan te bieden aan onze partners in dit euregionaal gebied en inwoners van onze stad om daarmee de onderlinge banden aan te halen. Marijke vindt het een mooi plan en oppert dat de levensvatbaarheid ervan groter wordt naarmate steden in de beide provincies hetzelfde programma onder een andere naam zouden kunnen gebruiken voor eigen doeleinden. Dat lijkt ons geen slechte gedachte en terwijl wij na deze enigszins verrassende ontmoeting opstaan om naar onze plaats te gaan ontmoeten wij nog even Jan de Lange (VVD Enschede die ons een aangenaam vervolg van het concert wenst. Linsey heeft mij intussen gezegd dat zij blij was dat het zomerreces voorbij was en dat het politieke seizoen weer aanbreekt. That’s the spirit!

In het tweede deel van het concert wordt de symfonie nr. 4 van Tsjaikovski door Phion gespeeld. In deze symfonie hoor je wind door de Russische bossen en over de bevroren steppen waaien, komtdr Zjivago uit de roman van Boris Pasternak en de Russische revolutie met de daarop volgende burgeroorlog voorbij, als je het tenminste horen wil. En dan is de stap naar de oorlog in Oekraïne al snel gemaakt en ontmoet je de radeloze vluchtelingen, de vrouwen en kinderen waarvan man en vader ergens nabij Loegansk of waar dan ook aan het front zijn leven niet zeker is. Muziek en politiek raken dikwijls met elkaar verweven, zeker als je naar de ontstaansgeschiedenis van het muziekstuk kijkt, maar dat is niet eens nodig want je voorstellingsvermogen en je gevoel kan je onder invloed van muziek overal brengen waar je maar wilt zijn. Muziek is kunst en kunst is wat je erin ziet of wilt horen.

Na afloop drinken wij nog wat, praten over Linsey’s politieke ambities en vragen of Yvette Schafrat, manager bij het Orkest, ter herinnering aan deze mooie middag even een foto van ons wil maken. Dat lukt aanvankelijk in het geheel niet, want ondergetekende wil maar niet fatsoenlijk op de foto naast Linsey verschijnen dus de sessie neemt enige tijd in beslag. Een toevalstreffer brengt redding.

Het was een meeslepende middag. En Linsey verrast steeds weer. Dank je voor de uitnodiging.Fred LeonardsEnschede, 16 september 2022

The post Linsey verrast: een blog over de seizoen opening van PHION appeared first on D66 Enschede.

Veiligheid van provinciale wegen kan en moet beter!

D66 D66 Noord-Holland 12-09-2022 22:35

Regelmatig wordt er in Provinciale Staten gesproken over de veiligheid van de provinciale wegen. Een zeer ernstig ongeluk op de N203 tussen Uitgeest en Limmen is de trieste aanleiding voor Statenlid Marcel Steeman om daar ook nu weer vragen over te stellen aan het college. Hij vraagt het college om concrete acties.

De veiligheid van dit weggedeelte van de N203 is al meermalen onderwerp van debat geweest in de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid. Het fietspad bij deze weg is een zeer drukke schoolfietsroute voor 3 middelbare scholen. De opvatting dat de veiligheid op en langs deze weg beter kan, wordt steeds statenbreed gedeeld.

Omdat de D66 fractie op dit moment geen concreet beeld heeft wanneer de veiligheid van deze weg wordt verbeterd, heeft Steeman in de commissievergadering van 12 september vragen gesteld. Hij heeft het college gevraagd om hier nu echt snel wat aan te doen.

De reconstructie van de N203 staat op de agenda, maar wanneer? Het antwoord van het college is, dat dit wordt gecombineerd met gepland groot onderhoud in 2028. Dat duurt dus nog even. Echter, al volgend jaar wordt begonnen met de planstudie. Vertrekpunt is dat alle mogelijke oplossingen voor verkeersveiligheid mogelijk zijn, en in het bijzonder het vergroten van de afstand van dit drukke fietspad tot de autorijstrook.

D66 heeft al meermaals gevraagd om een snelheidsverlaging voor auto’s van 80 naar 60 km/uur, ook voor deze N-weg. Het college antwoordt dat er geen snelheidsverlaging op korte termijn zal plaatsvinden, maar dit wordt wel meegenomen in de planstudie voor de reconstructie. De snelheidscontroles worden op korte termijn wel geïntensiveerd.

Nu meteen maatregelen

Ook neemt de provincie op korte termijn een aantal maatregelen:

Er komt kantmarkering op het fietspad. Er wordt begin volgend jaar een haag tussen de rijbaan en het fietspad geplaatst als optische, fysieke scheiding Er komt een inhaalverbod op de autoweg en ribbels om dat te accentueren.

D66 is blij dat de Provincie direct in actie komt. Ook is Steeman blij met de toezeggingen om de veiligheid van fietsers in de toekomst te verbeteren. Steeman: “Fysieke scheiding van langzamer en snelverkeer, maar ook langzamer rijden in het algemeen zou de norm moeten zijn voor alle provinciale wegen.”

Ilana Rooderkerk wint Els Borst Inspiratieprijs 2022

D66 D66 Nederland 11-09-2022 10:41

Ilana Rooderkerk is fractievoorzitter van D66 in Amsterdam en zet zich al jaren in voor de sociale veiligheid van vrouwen. Ze zette grensoverschrijdend gedrag op scholen op de agenda van het Amsterdamse college. Op haar initiatief sloot Amsterdam zich aan bij het SafeStreets-project van de VN, waarover de vrouwenblad ELLE een artikel schreef.

Ook op het gebied van abortus spreekt ze zich sterk uit. Zo heeft ze in Amsterdam de burgemeester opgeroepen een 500-meter bufferzone in te stellen rondom abortusklinieken om anti- abortusdemonstranten daar weg te houden.

Schriftelijke vragen Blurring

D66 D66 Schiedam 09-09-2022 19:22

Wel of niet een wijntje schenken in een galerie. Het zorgde de afgelopen weken voor onduidelijkheid in Schiedam. En het zou zo simpel kunnen zijn. In het coalitieakkoord zijn duidelijke afspraken gemaakt over blurring (waaronder ook deze kwestie valt), maar ook over de prioriteiten van handhavers.

Om duidelijkheid te krijgen, stelde de fractie van D66 Schiedam hierover vragen aan het college van B&W. Hierbij kregen wij steun van de overige fracties binnen de coalitie.

Hieronder leest u deze vragen:

Schiedam, 8 september 2022

De fracties van D66, VVD, DENK, PvdA en Progressief Schiedam waren onaangenaam verrast over recente berichten in de lokale pers over Schiedamse galeriehouders, die nadat een van hen een officiële waarschuwing ontving, geen alcoholische dranken meer durven te schenken bij evenementen in hun zaak. Op 6 september publiceerde Schie een artikel met daarin de uitleg van de gemeente hierover.

In juli 2019 nam de gemeenteraad al de motie “Mengvormen winkel/horeca (blurring)” aan, die op initiatief van D66 en Fractie Van Dijk werd ingediend.

In het coalitieakkoord “Verder, voor een kleurrijke stad”, dat onze fracties in juni jl. sloten, zijn afspraken gemaakt over het mogelijk maken van blurring (in een breed kader), maar ook over het kritisch kijken naar de prioriteiten van de Schiedamse handhavers.

De berichten die wij nu lezen, lijken strijdig te zijn met onze intenties en afspraken in het coalitieakkoord. Natuurlijk kunnen niet alle afspraken in het coalitieakkoord direct omgezet worden in beleid. Maar wij zijn van mening dat er mogelijkheden zijn om vooruitlopend daarop soepel om te gaan met bovenstaande kwestie.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college: 1. Bent u bereid om op korte termijn met de galeriehouders in gesprek te gaan en een oplossing te zoeken, die in lijn is met de afspraken in ons coalitieakkoord? Zo nee, waarom niet?

2. Welke mogelijkheden ziet u in dit verband, om blurring mogelijk te maken, zolang het beleid op dit punt nog niet aangepast is?

3. Bent u bereid om op korte termijn een prioritering aan te brengen in de handhavingstaken van onze BOA’s? En welke plaats in de rangorde ziet u dan ongeveer weggelegd voor het handhaven op blurring, zoals bijvoorbeeld op alcohol in galerieën?

4. Bent u bereid om, in afwachting van een bevredigende oplossing, niet te handhaven op het schenken van alcohol in galerieën? Zo nee, waarom niet?

Namens,

D66                                   VVD                    DENK                                PvdA                   PS John van Sliedregt          Tom Janssen     Cemil Kahramanoglu     Jessie Silva              John Maris

The post Schriftelijke vragen Blurring appeared first on Schiedam.