Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

98540 documenten

Breda in 2040: Groen, gezond en leefbaar

D66 D66 Breda 15-10-2021 17:47

Voorzitter,

Voor ons ligt een visie op het Breda voor de toekomst. Een ambitieus vooruitzicht over hoe Breda er in 2040 uit moet zien, zorgvuldig tot stand gekomen in goed overleg tussen deze gemeenteraad en de inwoners van onze mooie stad. Maar voorzitter, ondanks het lange proces dat aan deze omgevingsvisie vooraf is gegaan, passeren we vanavond géén finishlijn. Integendeel! Het is een startschot. Het startschot om van goede ideeën wérk te maken. Dat begint vanavond. Met deze stippen aan de horizon, met deze visie voor de toekomst.

En die toekomst is groen. Die toekomst is gezond en die toekomst is leefbaar. Mét aandacht voor de dorpen. En daar mogen we als Bredanaars trots op zijn.

Voorzitter, als je plannen aan het maken bent voor de toekomst (2040 is niet om de hoek) moet je dúrven te dromen. En dat hebben we gedurfd. Die droom deel ik graag met u.

Het Breda van 2040 is een nieuwe wijk rijker door nieuwe woningen op ’t Zoet. Langs een levendige oever zien we in dát Breda een fantastische mix van groen én hoogbouw. Van werken én cultuur. We maken een einde aan de fysieke tweedeling richting wijken als de Haagse Beemden en de Hoge Vucht, zodat Bredanaars met elkaar verbonden kunnen zijn.

Varend vanuit de doorgetrokken nieuwe Mark kijken we uit op dit Breda. Richting ‘t Zoet zien we dan de bruggen die de nieuwe stadsdelen van Breda met elkaar verbinden. We zien de verticale bossen, met wellicht ‘’het zoete woud’’ als toepasselijke naam. Het Kasteel van Breda is vrijer toegankelijk en daarmee weer meer van Bredanaars geworden. We zien een Breda waarin we door slim omgaan met onze fysieke ruimte, een socialer Breda gekregen hebben. Een Breda waarin mensen elkaar meer dan óóit tevoren ontmoeten in onze Bredase parken. Bijvoorbeeld bij de schaaktafels in het Valkenberg, bij de nieuwe picknickbanken in het Wilhelminapark, bij de pop-up bar in het Van Sonsbeeck of bij het sportpark in Prinsenbeek. We zien een Breda waarin iedereen zichzelf mag zijn en kan zijn, waar er ruimte is om anders te zijn en anders te doen.

Voorzitter, dromen genoeg dus. En we zijn blij dat veel van de dromen die we eerder naar het college toe uitgesproken hebben, voedingsbodem hebben gevonden in deze omgevingsvisie.

Zo houden we de focus op betaalbaar bouwen en wonen. En dat blijven we het liefst doen in een groen Breda. Immers, iedereen heeft baat bij de bewezen rust en gezondheid die een groene en bosrijke stad met zich meebrengt. We zien dat in deze versie onze zienswijze over innovatief bouwen, sturen op soorten woningen en de instrumenten om te sturen op de betaalbaarheid terug zijn gekomen. Breda heeft immers met 26.000 woningen een flinke ambitie, aan het werk dus!

Voorzitter, we zien ook dat er in Ulvenhout en Effen nieuwe zoekgebieden voor organische groei zijn geland. Dat geeft comfort aan de dorpen om uit te breiden, waarmee we een belangrijke zorg van bewoners wegnemen. Maar toch blijft de grootste opgave in de stad liggen, 90% maar liefst van de te bouwen woningen zullen binnenstedelijk gerealiseerd worden, wat ons betreft kijken we naar Little C voor inspiratie en richting. Een verstedelijkingsnorm om te sturen op verdichting blijft nog steeds een goede suggestie.

Een klimaatneutraal en groen Breda met betaalbare woningen is een droom die werkelijkheid kan worden. We houden de natuur hoog in het vaandel. Dat doen we door verticaal groen, door bij het bouwen van woningen rekening te houden met die natuur en door de ruimte die we hebben efficiënt te gebruiken. Dit geldt voor bedrijventerreinen, maar ook voor de plekken waar we de komende jaren mee aan de slag gaan, zoals ‘t Zoet.

Voorzitter, er is dus veel om enthousiast van te worden. Het stemt mij en mijn fractie erg positief dat veel van wat goed is voor de stad, in deze omgevingsvisie verwoord is. Maar als kritisch raadslid wil ik het college uiteraard ook nog wat meegeven om het geheel nét nog wat te finetunen.

We zijn immers allemaal trots op de stoere, innovatieve en alternatieve locaties die in we in Breda hebben. Brack, Pier15, Stek. Laten we dan ook zorgen dat we deze concepten koesteren en dat we hen duidelijkheid kunnen geven over de toekomst. Dat we ondanks de grote woonambities die we hebben op die locaties, deze sfeer voor Breda niet verloren laten gaan. Dat we er alles aan doen om dit te laten landen op een plek waar het kan, waar het mogelijk is en bovenal waar het zekerheid heeft. In juni zeiden we immers al: het havenkwartier en de Belcrum zijn niet meer spannend, als je er alleen maar kunt wonen. En Princenhage is niet gezellig zonder de markt en belangrijke voorzieningen zoals een sporthal.

Voorzitter, In 2019 diende mijn fractie al een motie in die opriep tot een goeie businesscase naar die nieuwe sporthal. Nu is het tijd om met elkaar er echt werk van te gaan maken. Sporten is gezond voor lichaam en geest. Daarom verdient Princenhage een gebouw waar je alle ruimte en mogelijkheid hebt om dat te doen. En voorzitter, wij zullen daartoe ook een motie indienen.

Tot slot voorzitter, is D66 Breda ervan overtuigd dat we met de Omgevingsvisie de lijnen uitzetten om te werken aan een gezond en groen Breda in 2040. Laten we van deze abstracte lijnen snel concreet werk maken. Groen om van te genieten, parken om in te bewegen, pop up barretjes waar we gezellig wat kunnen drinken en picknickbankjes om onze buren te ontmoeten. Breda heeft ruimte genoeg om groen, genieten en bewegen een plek te geven. Laten we die ruimte dan ook slim gebruiken. Mijn fractie dient daarover ook een motie in.

Voorzitter ik rond af. Ik begon mijn betoog door hardop te dromen. We dromen van een groen, gezond en stedelijk Breda. En deze Omgevingsvisie zet de stippen op de horizon van dat Breda. Het geeft richting aan onze mooie stad en daarmee richting aan Bredanaars. Met dit plan in de hand gaan we een mooie toekomst tegemoet.

Maar – en wethouder de Beer zei het al – dit stuk is niet in beton gegoten. De Omgevingsvisie ademt mee, met haar tijd en met Breda. Vol ambitie en plannen kijken we dan ook uit naar de toekomst, we mogen trots zijn op Breda.Voorzitter, dit is dus geen eindpunt maar een startschot en ik nodig mijn collega’s uit de raad en alle inwoners van Breda ook uit om de komende jaren daar met elkaar over in gesprek te blijven.

Met deze omgevingsvisie kijken we omhoog en niet omlaag, kijken we vooruit en niet achterom en durven we te dromen én te doen.

Cécile Frencken nieuwe communicatiemedewerker fractie

D66 D66 Leeuwarden 15-10-2021 14:59

D66 Leeuwarden is blij dat Cécile Frencken de fractie komt ondersteunen als communicatiemedewerker in het politieke werk. Ze zal daarnaast een aantal organisatorische en secretariële taken op zich nemen. In onderstaande tekst stelt Cecile, die medio oktober begint, zich voor. 

Ruim 28 jaar woon ik samen met mijn man en twee kinderen in Leeuwarden. De kinderen zijn inmiddels uitgevlogen maar wij zijn gebleven. Elke dag genieten we van de Friezen, hun oprechtheid, de weidse natuur in de omgeving en de culturele mogelijkheden in de stad. Onze achtergebleven vrienden en familie in Brabant verwachten nog steeds dat wij ooit terugkeren maar dat gaat niet gebeuren.

Ik heb in België en Frankrijk communicatie gestudeerd, een tijd lang in Eindhoven gewerkt en vervolgens in Leeuwarden in 2006 mijn eigen communicatiebureau gestart. De eerste jaren schreef ik vooral teksten voor brochures en websites voor het MKB. Ik vond het heerlijk om me te verdiepen in elk bedrijf en al gauw was ik niet alleen tekstueel bezig maar nam ook de profilering voor mijn rekening. Met eerlijke teksten als mijn handelsmerk wilde ik alles weten over het bedrijf en de branche waarvoor ik schreef. Mijn nieuwsgierigheid kwam goed van pas als ik me weer in een totaal nieuwe wereld begaf. In de afgelopen 15 jaar heb ik als zzp-er ook voor organisaties, instellingen en de overheid geschreven. Tegenwoordig heeft zowat iedereen een website en richt ik me meer en meer op speeches en presentaties. Tussen de bedrijven door heb ik drie boeken geschreven want verhalen schrijven, het vinden van de juiste woorden waarmee ik mensen kan prikkelen en in beweging kan zetten, blijft mijn passie.

D66 kwam voor mij echt in beeld toen Sigrid Kaag minister van buitenlandse zaken werd. Haar moedige optredens, eerlijke speeches en overduidelijke passie voor de toekomst van Nederland maakten me blij. Het kon dus toch, eerlijke politiek bedrijven! Ook de zaken waar D66 voor strijdt zoals onderwijs, duurzaamheid en gelijkheid maakten D66 tot mijn partij. Met ontzettend veel plezier zet ik me in ter ondersteuning van de fractie in Leeuwarden en hoop ik te kunnen bijdragen aan het succes van D66 in de gemeente Leeuwarden in de komende jaren

The post Cécile Frencken nieuwe communicatiemedewerker fractie appeared first on D66 Leeuwarden .

Uitbreiding De Leydraad Cromvoirt jaar eerder klaar dan gepland

D66 D66 Vught 15-10-2021 13:15

Het gebeurt nogal eens dat bouwplannen vertraging oplopen. Dat ze eerder klaar zijn, komt minder vaak voor. Maar wel in Cromvoirt. De uitbreiding van basisschool De Leydraad in Cromvoirt wordt namelijk een jaar eerder gerealiseerd dan gepland stond. D66 is blij met de snelheid die het gemeentebestuur en in het bijzonder onderwijswethouder Fons Potters (eveneens D66) maakt met de bouw van een extra lokaal voor de school.

De nieuwbouw van de Leydraad is nog maar een paar jaar oud, maar blijkt nu al te klein te zijn geworden door het succes van de school. De helft van de kleuters kreeg afgelopen schooljaar regelmatig ‘buitenonderwijs’. “Dat is leuk bij mooi weer, maar volstrekt ongewenst op dagen met minder mooi weer”, aldus D66-raadslid Dion Meuwissen.

Onderwijshuisvesting heeft prioriteit

Onderwijs(huisvesting) heeft mede door de inbreng van D66 in het nieuwe coalitieakkoord een prominente plek gekregen. Op dat gebied is een hoop te doen in de gemeente Vught, maar deze uitbreiding was vrij eenvoudig te realiseren. Daarom is het naar voren gehaald. Hij is dit schooljaar te realiseren, dus volgend schooljaar kunnen alle kinderen weer in één gebouw zitten. “Goed dat het ruimtegebrek nu al meteen is opgelost. De combinatiegroepen 5/6 en 7/8 hebben voor dit schooljaar al vervangende ruimte op de zolderverdieping van de Battle Axe, waardoor de kleuters ongedwongen buiten kunnen spelen en leren”, aldus Meuwissen.

Het nieuwe lokaal komt op de school, op de plek waar nu een daktuin is. Mocht de school in de toekomst nog verder groeien, is daar eventueel nog plaats voor nóg een extra lokaal. De ambitie van de school én leerlingenprognoses wijzen echter niet uit dat dat nodig gaat zijn, vandaar dat er ook maar één lokaal extra gebouwd wordt. Het proefballonnetje van Gemeentebelangen om meteen alvast een tweede lokaal te bouwen, nam verder niemand in de gemeenteraad serieus. Met dit soort cadeautjes zou de gemeente een ongewenst precedent scheppen voor andere scholen. Bovendien zou het in strijd zijn met het door de gemeenteraad vastgestelde beleid, zoals het integraal huisvestingsplan onderwijs.

https://vught.d66.nl/2021/10/uitbreiding-basisschool-de-leydraad-jaar-eerder-klaar-dan-gepland/

The post Uitbreiding De Leydraad Cromvoirt jaar eerder klaar dan gepland appeared first on D66 Vught.

Gemeenteraad akkoord met ontwikkeling woningbouw Pasgeld

D66 D66 Rijswijk 15-10-2021 12:21

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de ontwikkeling van woningbouw in Pasgeld. D66 Rijswijk vindt dit een goede ontwikkeling. Hiermee geven we als gemeente een antwoord op de problemen op de woningmarkt, terwijl ook de natuurwaarden in het gebied verder kunnen worden ontwikkeld.
De voorgenomen woningbouw in Pasgeld is een lang traject geweest met uitvoerige participatie. D66 had eerder gevraagd om een bredere maatschappelijke kosten-baten analyse. En we hebben er op aangedrongen het voorstel van de werkgroep Pasgeld voor het Landschapspark daarin te betrekken. Dat is ook gebeurd.
Niet iedereen is tevreden met de hoofdplanstructuur Pasgeld die dinsdag in de raad is aangenomen. Als D66 fractie hebben we het publiek belang en het belang van de huidige inwoners daarin zo goed mogelijk gewogen. D66 Rijswijk vind de voorgesteld hoofdplanstructuur Pasgeld met 1,000 geplande woningen in Pasgeld West, en 100 in Pasgeld Oost, een goed, afgewogen raadsvoorstel.
Tot slot vroeg D66 Rijswijk via een motie naar goede onderzoeken naar de ontwikkelingen van het water, mobiliteit en verkeersveiligheid in het gebied. Ook drongen wij er op aan om de creative gedachten uit het voorstel Landschapspark, en ook de aanbevelingen uit het Tauw-rapport wat betreft de ecologische structuur op te nemen. Het college gaf aan de inhoud van deze motie over te nemen in de uitvoering van de plannen.
Het huidige aangenomen voorstel is breed kader, D66 Rijswijk zal er daarom bij de uitvoering van dit kader ook bovenop zitten.

AZC Rijswijk wordt uitgefaseerd tot 31 mei 2022

D66 D66 Rijswijk 15-10-2021 12:18

Het collegevoorstel om het AZC in Rijswijk tot uiterlijk 31 mei 2022 open te houden voor huidige bewoners is aangenomen door de Rijswijkse gemeenteraad. D66 Rijswijk is blij dat de gemeenteraad Rijswijk hiertoe heeft besloten, hiermee voorkomen we dat de bewoners van het AZC Rijswijk deze winter naar de noodopvang moeten en in het AZC kunnen blijven tot uiterlijk 31 mei 2022. Na 1 december is het AZC dicht voor nieuwe instroom.
D66 wethouder Van der Laar heeft dit in de afgelopen periode voortvarend opgepakt om tot dit afgewogen raadsvoorstel te komen. Met dit voorstel wordt er rechtgedaan aan de maatschappelijke noodzaak van opvang en de emoties van de tegenstanders van de verlenging van het AZC.
D66 Rijswijk verwacht dat de gemeenten in de regio ook hun verantwoordelijkheid zullen nemen en hun taakstelling om deze statushouders een woning te bieden daadwerkelijk invullen. Nu is het aan het COA dit voorstel te accepteren.

D66 Bunnik presenteert zijn concept-programma: betaalbare woningen, groene en duurzame dorpen

D66 D66 Bunnik 15-10-2021 11:00

D66 Bunnik doet in maart weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Bunnik. Dat is voor het eerst sinds 2006. Daarna gingen D66 Bunnik en de VVD Bunnik op in de Liberalen. D66 Bunnik presenteert zijn conceptprogramma voor de komende 4 jaar. Voor D66 Bunnik staan de komende 4 jaar in het tekenen van de toekomst van Bunnik, Odijk en Werkhoven. In het conceptprogramma is veel aandacht voor betaalbare woningen, het vergroenen en verduurzamen van de dorpen, het vergroten van de invloed van bewoners en het veiliger maken van fietsroutes.

5.000 woningen tot 2040

D66 Bunnik wil tot 2040 5.000 betaalbare woningen bouwen. De regio heeft een grote woningnood, en D66 Bunnik wil bijdragen aan de oplossing door in Odijk-West en Bunnik-Zuid 5.000 woningen te realiseren. Door onder andere woningen voor jongeren/starters en ouderen te bouwen, komen uiteindelijk meer eengezinswoningen en sociale huurwoningen vrij. De bouw van woningen biedt volgens D66 Bunnik een mooie kans om de dorpen vitaal te houden. Om scholen, winkels, sportclubs en andere buurtvoorzieningen in stand te houden, hebben de vergrijzende dorpen een gevarieerde bevolking nodig, van jong tot oud. Deze nieuwe wijken moeten groen worden ingericht, met ruimte voor spelen, bewegen en natuur.

Groene en duurzame dorpen

D66 wil dat de openbare ruimte groen wordt ingericht. Meer groen levert een grotere biodiversiteit op, helpt om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, maar maakt ook gelukkig. Daarnaast moet de gemeente bewoners, bedrijven en andere organisaties verleiden om woningen, kantoren, accommodaties en buitenruimte te verduurzamen, aldus D66 Bunnik.

Bunniks kindcentrum

D66 Bunnik wil in Odijk-West een eerste kindcentrum met school en kinderopvang bouwen voor 0 tot 12 jaar. Een kindcentrum draagt bij aan de kansen voor kinderen om zich optimaal te ontwikkelen, dicht bij huis.

Minder verkeer langs Odijk en Bunnik

D66 Bunnik stelt verder voor om de N229 aan te sluiten op de Limesbaan, zodat de doorgaande weg naar Wijk bij Duurstede straks niet Odijk doorkruist, maar ruim om het dorp loopt. D66 Bunnik wil vervolgens de vrijgekomen ruimte inzetten voor meer groen en ruimte voor fietsers en voetgangers. Ook moeten snelfietsroutes veiliger worden, bijvoorbeeld tussen Odijk en Houten.

Definitieve programma in november

Het programma is nog niet definitief. De leden van D66 Bunnik kunnen het programma nog aanpassen. Het verkiezingsprogramma wordt eind november vastgesteld, net als de lijst van kandidaat-raadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

The post D66 Bunnik presenteert zijn concept-programma: betaalbare woningen, groene en duurzame dorpen appeared first on D66 Bunnik.

Bijdrage D66 Delft aan Algemene Beschouwingen 2021

D66 D66 Delft 15-10-2021 09:49

Op 14 oktober 2021 vonden de Algemene Beschouwingen voor de Programmabegroting 2022-2025  plaats op het stadhuis te Delft.  Alle fracties in de Delftse gemeenteraad kregen de ruimte om een algemene beschouwing te geven van circa tien minuten. Lees hieronder de bijdrage van de fractievoorzitter van D66 Delft, Christine Bel.

 

“Voorzitter,

 

‘I have a dream’ was de boodschap van misschien wel de meest inspirerende speech uit de geschiedenis. En hoewel ik misschien niet te boek sta als een dromer, wil ik het durven dromen toch centraal stellen in deze beschouwing. Want bij gebrek aan dromen voor de toekomst ligt de waan van de dag op de loer.

Maar de afgelopen jaren heeft dit college niet altijd de luxe gehad om te dromen. De ‘basis op orde’ zou niet iets moeten zijn waar je als gemeente, noch burger, van zou moeten hoeven dromen. Geen droom, maar dagelijkse realiteit was en is, dat we dáár met z’n allen al keihard aan moeten werken.

Dat betekent dat we belangrijke dingen in stand houden en toch ook blijven investeren, zoals in duurzame toekomstbestendige scholen, techniekonderwijs en banen op alle niveaus in bijvoorbeeld het Smart Makers District, in sportvoorzieningen, duurzame mobiliteit en de fiets en in de kwaliteit van de openbare ruimte, zodat we niet wanneer de straat open moet voor het riool, stenen weer simpelweg terugleggen, maar van gevel tot gevel kijken en rekening houden met klimaatveranderingen, groen en herinrichting van de straat, zodat de straat een straat van de mensen wordt.

Dus ja, het glas ís halfvol, maar het punt is bereikt dat we geen genoegen meer kunnen en willen nemen met een Haags bakje.

Laat ik er klaar helder over zijn: durven dromen betekent allesbehalve onze ogen sluiten voor de werkelijkheid.

 

Want in de begroting staan toch ook nog dingen waar we wakker van liggen. Dingen die wat ons betreft tot de basis horen.

Minder jongeren haalden vorig jaar een startkwalificatie en minder kinderen werden bereikt met vroege voorschoolse educatie. Dat komt wellicht door corona, maar dat maakt het niet minder ernstig: onderwijs ís en blijft de basis!

Nog steeds groeit 10% van de Delftse kinderen op in armoede. Ondanks de Delftse schuldenaanpak is het nog steeds mogelijk dat mensen met grote schulden na meer dan 2 ½ jaar pas een voorstel naar de schuldeisers zien gaan. De gevolgen van de toeslagenaffaire heeft eenieder ervan doordrongen wát schulden met iemands leven en dat van hun gezin kunnen doen. Een terloopse zin in de begroting ‘wij blijven doorgaan met de handhavende taak binnen de participatiewet’ is voor mij aanleiding om de moties, die D66 eerder indiende, om de mens centraal te stellen en niet de regels opnieuw onder de aandacht te brengen.

De druk op de woningmarkt is torenhoog, het aanbod is laag en de prijzen stijgen, waardoor voor velen een betaalbare woning onbereikbaar lijkt. Het is mooi dat aan onze oproep om de verhuurdersheffing terug te draaien gehoor wordt gegeven en hierdoor extra woningen kunnen worden gerealiseerd. Tegelijkertijd wil D66 extra aandacht voor de kwaliteit van de huidige woningvoorraad: er moet echt geïnvesteerd worden in verduurzaming, voor het klimaat, maar ook voor de bewoners. Met de huidige prijsstijgingen slaat energiearmoede om zich heen. Dat is geen kwestie van comfort, maar in een koud en klam huis staat de gezondheid van mensen onder druk.

En dan cultuur. Het dieptepunt van corona maakte ons wellicht twee dingen duidelijk: met hoe weinig kunnen we toe? Maar ook: hoe lang houden we het vol zonder die dingen die het leven kleur geven. Cultuur hoort tot de basis. Maar als de nood hoog is, is het makkelijk snoeien, want de wettelijke basis is mager.

We hebben deze periode geïnvesteerd in het prachtige concept OPEN, maar door bezuiniging op bezuiniging niet de kans om de vruchten ervan te plukken. Alsof we zaadjes hebben gepland, maar geen geld meer hebben om ze water te geven.

Theater de Veste staat bekend als een van de beste theaters met een divers aanbod, maar komt ondertussen gewoonweg tekort om het pand in stand te kunnen houden.

We investeren in het Prinsenhof, maar dreigen tegelijkertijd elders kennis, kunde en creativiteit te verliezen. Kennis en kunde die we niet voldoende op waarde schatten, maar ook niet voldoende benutten.

We moeten kaalslag voorkomen om Delft te kunnen laten bloeien.

 

En dan is er die angstdroom: de klimaatcrisis, die steeds dichterbij komt en tot een nachtmerrie leidt als we er niets aan doen. We kunnen de kop niet in het zand steken als we het hoofd boven water willen houden.

En ja, dat is een mondiale opgave. En u kunt ervan op aan dat D66 in de formatie klimaat hoog op haar lijstje heeft staan. Maar ook in Delft hebben we ons aandeel en ambities.

We realiseerden in Delft slechts een 1/2 procent CO2-reductie, terwijl de ambitie voor 2022 een reductie van 38 % is! Het aandeel hernieuwbare elektriciteit is in Delft maar 2%.

Dat moet echt beter en snel.

Deze periode verkochten we de Eneco-aandelen en in het coalitieakkoord spraken we al af om geld te reserveren voor de energietransitie.

De financiële positie waar veel gemeenten, ook Delft, door toedoen van het Rijk in zijn beland en de coronacrisis hebben ons ertoe gedwongen een deel van de Eneco-gelden te besteden aan tekorten. Dat is niet wat je als gemeente wilt, maar wel nodig om de begroting rond te krijgen.

D66 ziet dan ook wel iets in het voorstel van GroenLinks om ervoor te zorgen dat we de resterende Eneco-gelden niet ongemerkt in de huishoudpot laten verdwijnen. Laten we een bedrag reserveren, zodat een volgend college budget heeft voor de uitdagingen die er nog liggen.

Ook de suggestie om te kijken hoe we de energietransitie kunnen verbinden met andere opgaven, zoals het creëren van werk en de wijkaanpak vinden we een goede. In aanvulling daarop zou ik willen meegeven om ook te kijken naar de lasten voor burgers. Juist nu burgers zien wat het gebrek aan energietransitie hen kost.

Hoge lasten ís niet iets voor rijke stinkerds, hoge lasten raken ons allemaal. En ik ben bang dat met alle lasten die hoger worden, niet alleen OZB, afvalstoffenheffing of rioolbelasting, maar ook de huren en hogere energielasten mensen straks letterlijk in de kou staan en alleen nog kunnen dromen van ‘de basis op orde’.

In het coalitieakkoord was ook het voornemen opgenomen om het belastingstelsel te vergroenen. Hier heeft D66 tot nu toe nog weinig invulling van teruggezien. Duurzaam gedrag mag wat ons betreft ook verschil maken in belasting.

Een belasting die wat ons betreft wel verder omhoog mag is de toeristenbelasting. Investeringen die we als stad doen, in voorzieningen, in openbare ruimte, mobiliteit en cultuur komen tenslotte ook ten goede aan de bezoekers van onze mooie stad.

Want een mooie stad is het, ik zou haast zeggen een droomstad.

Maar het mag, voorzitter, zeker in de politiek, niet bij dagdromen blijven. Laat onze dromen ons de ogen doen openen voor wat in werkelijkheid nodig is te doen.”

 

Wilt u de bijdrage van D66 liever terugzien dan lezen? Dat kan! Via deze link is de bijdrage van Christine Bel terug te zien vanaf 1:03:00.

Maak het mantelzorgers eenvoudiger

D66 D66 Gorinchem 15-10-2021 08:43

Veel Gorcumers ontfermen zich als mantelzorger over een ziek familielid, hulpbehoevende ouderen of anderen. Dat kan echter een zware wissel op hen trekken, bijvoorbeeld in combinatie met school, werk of gezinsactiviteiten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft daarom aangeboden om gemeenten te helpen bij het vereenvoudigen van administratieve lasten van mantelzorgers. Dat was voor D66 voldoende aanleiding om bij het college te polsen hoe de vlag erbij hangt.

Tot onze teleurstelling was het college niet bereid om zich in te schrijven voor de pilot van het ministerie van VWS. Het college gaf aan dat de gemeente voortdurend op zoek is naar mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen, maar dat uit de evaluatie van 2019 (b)lijkt dat de regeldruk niet als knelpunt werd ervaren. Maar, het college bekende ook dat daar niet expliciet naar is gevraagd.

D66 vindt het belangrijk dat mantelzorgers hun belangrijke werk kunnen voortzetten, zonder te verdwalen in een bos van regels en procedures. De beantwoording van het college maakt dat niet anders. We moeten immers niet wachten op knelpunten, maar juist proactief de handschoen oppakken. Daarom gaan we de dialoog aan met de wethouder om te kijken of de regeldruk en administratieve rondslomp een vast onderdeel kan worden van de mantelzorgevaluaties. We blijven oog houden voor de ondersteuning van mantelzorgers en zijn voorstander van verdere ontlasting. Zorgen doen we namelijk samen.

Kijk hier voor een volledig overzicht van de schriftelijke vragen en de beantwoording van het college.

Fonda Sahla naar de Tweede Kamer, stopt als raadslid

D66 D66 's-Gravenhage 15-10-2021 08:33

Raadslid Fonda Sahla vertrekt tijdelijk naar de Tweede Kamer om Rens Raemakers, die met ziekteverlof gaat, te vervangen. Om zich te focussen op haar functie als Kamerlid legt ze haar werk als raadslid voor deze raadsperiode neer.

Het verschil maken “Als raadslid heb ik het verschil kunnen maken voor mensen in Den Haag”, zegt Sahla. “Als Kamerlid ga ik me nu voor veel meer mensen inzetten. Het is tijdelijk, maar hoe dan ook een enorme eer”.

Grote voorvechter van gelijke kansen “Fonda is een steengoed raadslid dat het onderwijs begrijpt en met hen volop plannen maakt om de kansen van kinderen te verbeteren”, zegt lijsttrekker Robert van Asten. “Ik wens haar veel succes in dat andere Den Haag”. Fractievoorzitter Dennis Groenewold: “Fonda is een grote voorvechter van gelijke kansen, in het bijzonder in het onderwijs. Ik ga haar kennis, gedrevenheid en humor enorm missen de komende maanden. En niet alleen ik, maar de hele Haagse gemeenteraad”.

Anno Fekkes wordt raadslid Sahla neemt tijdens de raad van 4 november afscheid als raadslid. Ze wordt in de raad opgevolgd door Anno Fekkes, oud-hoofddocent aan de KABK en huidig fractievertegenwoordiger van D66. Aangezien Sahla tot februari Raemakers vervangt blijft ze wel kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

The post Fonda Sahla naar de Tweede Kamer, stopt als raadslid appeared first on D66 Den Haag.

Tweede Kamerlid Rens Raemakers tijdelijk met ziekteverlof. Fonda Sahla zal hem vervangen.

D66 D66 Nederland 15-10-2021 08:30

De plek van Raemakers in de D66-fractie wordt overgenomen door Fonda Sahla. Sahla is gemeenteraadslid in Den Haag. Zij was eerder onder meer projectleider bij het Residentie Orkest en mantelzorger. Sahla woont met haar man en drie kinderen in de Haagse wijk Transvaal.

Sahla: “Als raadslid heb ik het verschil kunnen maken voor mensen in Den Haag. Als Kamerlid ga ik me nu voor nog veel meer mensen inzetten. Al is het tijdelijk, het is hoe dan ook een enorme eer.”

Raemakers zat namens D66 ook in de Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Die plek wordt voor D66 overgenomen door Hülya Kat.