Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

88713 documenten

Algemene beschouwingen op de Perspectiefnota 2020-2023

PvdA PvdA D66 VVD CDA Zwolle 24-06-2019 16:23

In de perspectiefnota (PPN) heeft het college in grote lijnen haar plannen voor de komende 4 jaar opgeschreven. Hieronder leest u de reactie die onze vice-voorzitter Patty Wolthof in de raad heeft gegeven namens de PvdA fractie.

“Zwolle is ook leuk, maar je zult als songfestivalfan maar een week in Zwolle moeten zitten.” Een uitspraak van D66-raadslid uit Amsterdam Jan-Bert Vroege in het Parool. Ik ben het helemaal met hem eens dat het songfestival niet naar Zwolle moet komen hoor, maar beste Jan-Bert wake up call: 10% van de huizenkopers in Zwolle komt uit de regio Amsterdam en om hier niet slechts 1 week, maar waarschijnlijk de rest van hun leven te wonen.

Zwolle is populair en terecht. Er is de laatste jaren heel vaak gezegd dat Zwolle te bescheiden is en zich meer moeten laten zien. Ik denk dat de stad die aanmoediging ter harte heeft genomen. De stad groeit en haar ambities groeien mee. Maar de lusten en lasten van die groei moeten eerlijk over de stad verdeeld worden.

Hoe zorgen we ervoor dat Zwolle niet een stad wordt voor de happy few, zeg maar de Jan-Berts van deze wereld, maar die sterke en sociale stad blijft, waar we allemaal trots op zijn.

De PvdA heeft hier een aantal concrete ideeën over en daarom nemen we u graag mee langs een korte route door de stad op basis van 3 onderwerpen waarop verdeling in de stad kan ontstaan:

Woningmarkt Eerlijke energietransitie De Arbeidsmarkt.

We nemen de route van de 4 mijl als uitgangspunt, maar dan op een iets sneller tempo dan dat van mij vorige week, dat beloof ik u. Die 4 Mijl begon namelijk in de Spoorzone: hét symbool voor groei in stedelijkheid: waar wonen een belangrijk onderdeel van wordt. Wonen zijn wij als de sleutel voor het succes van alle ambities: want je kunt wel de vierde economische topregio willen worden, maar als niemand hier kan wonen kom je daar niet ver mee. We doen 3 concrete voorstellen. 1. Vergroot het aantal goedkopere koopwoningen

,,Door de schaarste aan woningen dreigt Zwolle grotendeels onbetaalbaar te worden. Voor veel mensen uit de stad, regio en Noord Nederland is wonen in Zwolle al vrijwel niet meer te betalen. Zwolle dreigt een exclusieve stad te worden.”

Dit is een citaat van het Concilium: een samenwerkingsverband dat bestaat uit Zwolse bouwers, ontwikkelaars, makelaars, corporaties én… de gemeente. Het is dan ook zeer opmerkelijk dat hierover in deze perspectiefnota weinig te vinden valt. Want het is nogal een uitspraak die gedaan wordt, en we zijn dan ook erg benieuwd hoe het college deze uitspraak waardeert. Want met het Concilium maakt de PvdA zich zorgen om de onbetaalbaarheid van wonen, echter, waar zij opperen om zoveel en zo snel mogelijk te gaan bouwen, wil de PvdA pleiten om zo betaalbaar mogelijk te gaan bouwen. Heel concreet door de huidige bouwverdeling te wijzigen: geen 10% maar 20% goedkopere koopwoningen bij nieuwbouwprojecten. Kijk naar het gemiddelde inkomen van de Zwollenaar, dat is 39.000 euro, daar kun je niet eens een woning van boven de 2 ton voor kopen. 2. Voer anti-speculatiemaatregelen in Als die huizen dan eenmaal gebouwd zijn, zijn ze bedoeld om in te wonen en niet om mee te speculeren. Daarom pleit onze fractie nog maar eens voor het zo snel mogelijk invoeren van een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht die ervoor zorgen dat deze koopwoningen betaalbaar blijven 3. Voer vergunningstelsel in Een oververhitte woningmarkt plus stijgende huizenprijzen plus moeilijk te krijgen hypotheken: hét recept voor het spekken van de bankrekening van De Huisjesmelker. Want ja die hebben we ook in Zwolle en ik hoef niet eens de naam te noemen en iedereen weet al wie ik bedoel. We hoorden vorige week in deze raadszaal van het Studenten Overleg Orgaan Zwolle, dat er nog veel mis is bij particuliere verhuurders. Het idee is om een verplichte kamerverhuurvergunning in te stellen. Die vergunning krijgt iedere bestaande kamerverhuurder, en nieuwe verhuurders krijgen die onder bepaalde voorwaarden. Als een verhuurder de fout in gaat, kan de gemeente overgaan tot het intrekken van de vergunning. Samen met de SP en D66 vragen wij het college de mogelijkheden daartoe in Zwolle te onderzoeken.

https://zwolle.pvda.nl/nieuws/algemene-beschouwingen-op-de-perspectiefnota-2020-2023/

 

ENERGIETRANSITIE Ik vervolg snel mijn 4 Mijl-route. Van de Spoorzone via De van Karnebeektunnel- en straat in Assendorp. Deze stenige en dichtbevolkte wijk, staat nu symbool voor de uitdagingen met betrekking tot klimaatadadaptatie, mobiliteit en ook de energietransitie.

Zwolle heeft mooie ambities op het gebied van energie en we zien grote projecten ontstaan. Anderzijds zien we ook een spanning met de dagelijkse praktijk. Wat merkt de gewone Zwollenaar hier nu van? Een deel van de Zwollenaren legt zelf zonnepanelen op zijn dak, of schaft een warmtepomp aan. En dat is fantastisch. Maar er zijn veel Zwollenaren in een sociale huurwoning of kleine koopwoning die onder andere door de stijgende vaste lasten moeilijk kunnen rondkomen.

Het is moeilijk groen doen, als je rood staat.

Het tegengaan van energie-armoede is onderdeel van de aanpak van dit college. We zien nog geen concrete maatregelen die ervoor gaan zorgen dat ook deze mensen jaarlijks tientallen euro’s kunnen besparen. En zo ook een bijdrage kunnen en mogen leveren aan de energietransitie. Daarom doet onze fractie alvast een twee concrete voorstellen:

Instellen van gratis energiecoaches voor huishoudens die niet direct de middelen hebben om hun huizen te verduurzamen. Het idee is om pro-actief deze huishoudens (koop- en huur) op te zoeken en te adviseren hoe zij energiebesparende maatregelen kunnen nemen. Een tochtstrip of ledlamp kan al aardig wat besparen. Ons tweede voorstel sluit daar een beetje op aan. Wij denken dat zichtbare duurzaamheidsmaatregelen in de wijk niet alleen bijdragen aan onze schone-energie-opgave, maar voor een groot deel ook aan het draagvlak, bewustzijn en bereidwilligheid van buurtbewoners. Dus leg de Assendorperspeeltuin vol met zonnepanelen, vraag hulp aan buurtbewoners en nodig meteen die energiecoaches uit bij de feestelijke onthulling.

https://zwolle.pvda.nl/nieuws/algemene-beschouwingen-op-de-perspectiefnota-2020-2023/

IEDEREEN DOET MEE Ik ga verder, ik ben al bij de finish op de Grote Markt. Waar al die deelnemers, het publiek en vrijwilligers bij elkaar komen in het hart van de stad. Iedereen met zijn eigen tijd, motivatie, achtergrond. Opleiding speelt geen rol, iedereen mag meedoen, zoals we dat ook voor ogen hebben op onze arbeidsmarkt. We waren eerder dit jaar op bezoek bij de Entree-opleiding van Deltion, daar hoorden we dat werkgevers al geen stageplaats willen aanbieden aan studenten op MBO-1-niveau. Omdat ze een bepaald beeld hebben bij deze jongeren. Hoe gaan we zorgen dat er ook voor hen een passende plek op de arbeidsmarkt is? Wij zouden dit graag gemonitord zien in de Human Capital Agenda.

Maatschappelijke banen Er zitten momenteel 4100 mensen in de bijstand, waarvan 1640 mensen langer dan 5 jaar. Als Partij van de Arbeid zien we graag dat mensen die het kunnen, aan het werk gaan. We zien dat het college veel instrumenten inzet om de participatie te verhogen en uitkeringsgerechtigden uit te laten stromen naar werk, maar het is lastig om duurzame banen te creëren. Bijvoorbeeld: van het budget voor de business case ‘Naar Werk’ resteert nog 250.000 euro. Wij zouden dit geld graag gebruiken voor een proef met maatschappelijke banen. Want wij zien het werk op straat liggen. Werk dat nu niet wordt gedaan, waar geen vacatures voor zijn, maar die wel van groot maatschappelijk nut zijn: bijvoorbeeld conciërges op scholen of in buurten, assistent-beheerders bij wijkcentra of gebouwenbeheerder bij een sportvereniging.

Een instrument dat alle moeite waard is om uit te proberen, zowel financieel – de kosten van zorg en bijstand nemen af en het levert de stad iets concreets op. Een mooi, overzichtelijk experiment, gefinancierd met geld dat voor hetzelfde doel gereserveerd was. Daar kun je toch niet tegen zijn.

https://zwolle.pvda.nl/nieuws/algemene-beschouwingen-op-de-perspectiefnota-2020-2023/

Oproep coalitiepartijen Den Haag Tot slot richt ik me tot de CU, VVD, D66 en het CDA. De reden dat de gemeente minder te besteden heeft dan we zouden willen, komt ook door de keuze van de rijksoverheid om minder uit te geven. Zo worden onze inwoners eigenlijk 2 keer de dupe: de rijksoverheid geeft minder uit en gemeentes daardoor ook. Dit terwijl de vaste lasten op energie en voedsel stijgen. Daarom een oproep aan de deze partijen: roep je partij op om meer uit te geven! Ik ken nog wel een partij met een wensenlijstje.

Het bericht Algemene beschouwingen op de Perspectiefnota 2020-2023 verscheen eerst op PvdA Zwolle.

Afdelingsdelegatie bezoekt Dublin

D66 D66 's-Gravenhage 24-06-2019 08:32

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni bracht de afdeling D66 Den Haag een geslaagd bezoek aan Dublin.

Centraal stond de ontmoeting met parlementsleden en gemeenteraadsleden van de Ierse zusterpartij Fianna Fáil. Er werden ideeën uitgewisseld over wat Den Haag en Dublin kunnen leren van elkaars aanpak op het gebied van infrastructuur, huisvesting, gezondheidszorg en ondermijning.

Ook was de 11 personen tellende delegatie te gast bij de Nederlandse Ambassadeur Adriaan Palm (foto) en de Lord Mayor van Dublin, Paul McAuliffe. Een week eerder hadden beiden een belangrijke rol tijdens het staatsbezoek dat plaatsvond aan Ierland.

Het boeiende programma was – ook dit jaar –  samengesteld door Tjeerd Dierckxsens. Namens de D66 gemeenteraadsfractie was fractievoorzitter Hanneke van der Werf aanwezig, het bestuur  werd onder meer vertegenwoordigd door voorzitter Jasper Veen.

 

The post Afdelingsdelegatie bezoekt Dublin appeared first on Onze stad.

Zorgen bij de VVD over de onnodig hoge kosten wadi en infiltratieriool nieuwe Haerenkwartier

VVD VVD GroenLinks D66 ChristenUnie Ooststellingwerf 24-06-2019 07:49

In de raadvergadering stemde de VVD tegen het voorstel van het college om een wadi en een infiltratieriolering in en rond het Haerenkwartier aan te leggen. Tussen de gepresenteerde alternatieven zaten even efficiënte varianten die veel minder geld kosten. Dat was voor de VVD reden om tegen het voorstel te stemmen.

Op de agenda van de raadsvergadering van 18 juni 2019 werd voor de tweede keer de afvoer van het regenwater in het Haerenkwartier besproken.

 

De wethouder vreest hittestress en droogte in de wijk, en om die te bestrijden stelde hij in het raadsvoorstel een wadi voor. Daarnaast vreest hij voor wateroverlast net buiten de wijk bij extreem zware en/of langdurige regenval. Om aan die dreiging het hoofd te bieden zou een infiltratie-riolering nodig zijn. Aan die combinatie hangt een prijskaartje van € 650.000. In het voorstel werden nog vier varianten aangedragen, die allen minder geld kosten.

 

De VVD is in de materie gedoken. We hebben de Friese Klimaatatlas (www.frieseklimaatatlas) gebruikt als bron, dezelfde bron die de wethouder ook heeft gebruikt. Op basis van die gegevens bleek de gevreesde wateroverlast bij extreme regenval niet te bestaan. Het was dus mogelijk en logisch om een goedkopere variant te kiezen. Het gevaar van wateroverlast bleek wel op andere plekken in de gemeente te bestaan, waaronder bijvoorbeeld Appelscha.

 

De VVD heeft een amendement ingediend, tezamen met Wij Lokaal, ChristenUnie en D66. Daarin werd voorgesteld om te kiezen voor een minder dure variant. Daarmee zou een kwart miljoen euro minder uitgegeven hoeven worden. Spaarzaam en verstandig omgaan met het uitgeven van publiek geld is voor de VVD ook een uiting van duurzaamheid. Iedere euro kunnen we maar één keer uitgeven

 

Tijdens de raadvergadering van afgelopen woensdag hebben de VVD en de andere indienende partijen het amendement verdedigd. Met de wethouder, de coalitiepartijen en GroenLinks is het debat aangegaan om voor de minder dure variant te kiezen. Helaas bleken de partijen niet bereid om te bewegen met hun standpunten. Twijfel of we in de toekomst misschien wel (of geen) spijt van deze keus zouden krijgen werd onder andere aangedragen. Een echt debat op basis van de door de VVD en de andere partijen genoemde argumenten is echter niet gevoerd. Vragen aan deze partijen werden ontweken, en voor een deel werd zelfs niet eens aan het debat meegedaan. De keuze was al gemaakt.

 

Toen bleek dat er geen meerderheid zou zijn voor het amendement, hebben de indieners besloten om het in te trekken. De VVD heeft tegen het raadsvoorstel gestemd, omdat we het  geen duurzame en economisch onverantwoord voorstel vonden.

 

Wij vinden het een volstrekt onbegrijpelijk en onverstandige gang van zaken. We leven in een tijd waarin we voortdurend geconfronteerd worden met oplopende kosten, op velerlei terrein. Dat maakt dat je goed na moet denken over elke euro die je uitgeeft. 

Wim Hermsen benoemd tot ere voorzitter

D66 D66 Soest 24-06-2019 07:07

Wim Hermsen is op de Algemene Afdelingsvergadering op 21 juni benoemd tot ere voorzitter. Dit als blijk van grote waardering voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van D66 Soest. Wim heeft zich als voorzitter teruggetrokken per 1 mei jl. om zich meer op zijn wetenschappelijke werk als Astrofysicus te kunnen richten. Interim voorzitter Jelle Baak overhandigde Wim als aandenken een voorzittershamer met inscriptie. De afdeling is op zoek naar kandidaat bestuursleden waaronder een nieuwe voorzitter.

Meerderheid van de raad voor excuses slavernijverleden | Amsterdam

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Amsterdam 24-06-2019 00:00

Amsterdam moet als eerste Nederlandse gemeente excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Dat staat in een voorstel van DENK, GroenLinks, D66, PvdA, SP, ChristenUnie en BIJ1 — een grote meerderheid in de raad. Het college reageert positief.

Hoewel er in het Europese deel van Nederland officieel geen slavernij bestond, werd het wel toegepast in haar koloniën. Amsterdam heeft daar bij tijd en wijle een sleutelrol in gespeeld. "Het wordt tijd dat we ons niet meer verbergen voor onze geschiedenis, maar dat we verantwoordelijkheid dragen,” zegt GroenLinks-raadslid Simion Blom.

Het college laat weten eerst wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar de exacte rol van de stad Amsterdam in de slavernijgeschiedenis. Daarbij zal worden gekeken naar de juridische gevolgen en waarvoor er precies excuses worden gemaakt. 

Verbinding

De Nederlandse welvaart is voor een deel ontstaan door koloniale roof en slavernij. Er zijn veel Amsterdammers die wortels hebben in de voormalige Nederlandse koloniën, en dat verplicht ons om het totale verhaal te vertellen — het verhaal dat tot nu toe eenzijdig is verteld en dat onderbelicht is.

“Door te praten over pijnlijke onderwerpen kunnen we groeien en kunnen we groepen met elkaar verbinden," zegt raadslid Blom, die ook voorstander is van een museale voorziening over het slavernijverleden. “Daarom is het goed dat we als Amsterdammers onze krachten bundelen en dat de raad met een ruime meerderheid achter excuses staat: 31 van de 45 raadsleden steunt dit voorstel.”

Een historisch moment

Als het aan GroenLinks ligt wordt Amsterdam de eerste Nederlandse stad die excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Steden als Charleston, Londen en Liverpool gingen Amsterdam al voor. Ook boden de Amerikaanse Senaat, en landen als Ghana en Benin al excuses aan voor het slavernijverleden.

29 juni, SpreekUur 66 op het Geuzenplein

D66 D66 Schiedam 23-06-2019 20:59

Aanstaande zaterdag, 29 juni, gaat de fractie van D66 de straat weer op, om te praten met inwoners van Schiedam.

Tussen 11:00 – 12:30 staan onze mensen op het Geuzenplein in de De Woudhoek.

Hebt u vragen over zaken die spelen in uw wijk, of over gebeurtenissen in de Schiedamse politiek: onze mensen gaan graag met u in gesprek!

 

The post 29 juni, SpreekUur 66 op het Geuzenplein appeared first on Schiedam.

Geslaagde fietstocht langs alle ...

D66 D66 Zuidplas 23-06-2019 17:43

Geslaagde fietstocht langs alle mooie plekjes van de Rotte! (Natuur)educatie gehad over o.a. de ontstaansgeschiedenis van de Rotte, de biodiversiteit, bijenstand, Willem-Alexander roeibaan en nog veel meer. Kennis gemaakt met o.a. de Alliantie GroenBlauwe Rotte. Genoten van het weer, de natuur, de recreanten en alle sporters. Afgesloten aan de Zevenhuizerplas met een borrel en nog even nagenieten van de zon. Alle deelnemers en sprekers, bedankt voor jullie inbreng en de gezelligheid. En ... er komt een vervolg! Mede mogelijk gemaakt door #d66prinsalexander #d66zuidplas

Resultaat enquête ruimere zondagsopenstelling winkels vraagt om nader onderzoek.

D66 D66 VVD Rheden 23-06-2019 13:15

De uitslag van de enquête over de langere openingstijden op zondag is ongeveer 50-50.

VVD en D66 hebben in de afgelopen weken bijna 650 reacties gekregen op hun enquête. Naast de keuze die de mensen gemaakt hebben over de openingstijden zijn er ook veel gesprekken gevoerd en zijn er(online) reacties gegeven. Deze geven aanleiding tot nader onderzoek.

 

De reacties kwamen zowel online als d.m.v. gesprekken die de fracties in de dorpen Dieren, Rheden en Velp met inwoners hebben gevoerd. Uit de straatinterviews blijkt dat een kleine meerderheid het niet nodig vindt dat de winkels op zondag langer open zijn. Echter, als de winkels langer open zijn dan geeft een ruime meerderheid aan daar wel gebruik van te maken. Bij de online vragenlijst kiezen inwoners juist voor langere openingstijden.

Uit de reacties en de prettige gesprekken die de fractieleden van VVD en D66 met inwoners gevoerd hebben bleek dat de ondervraagden ook de mening van ondernemers en toeristen belangrijk vinden.  Niet alleen of zij het wenselijk vinden dat winkels langer open zijn op zondag maar juist of ondernemers hier een vrije keuze in moeten hebben.

Dat betekent dat de fracties van de VVD en D66 een vervolgonderzoek gaan starten waar zij ook andere doelgroepen gaan interviewen. Wordt vervolgd.

VVD en D66 hebben deze enquête gehouden omdat zij benieuwd zijn of de inwoners in de gemeente Rheden een verruiming van de openingstijden op zondag willen. Volgens de gemeentelijke verordening mogen winkels in Rheden op zondag van 12.00 uur – 19.00 uur open zijn. Ondernemers maken zelf een hierin een keuze. VVD en D66 vinden deze vrije keuze van ondernemers heel belangrijk en willen dat optimaal faciliteren.

 

Voor meer informatie:

Yola Hopmans, fractievoorzitter VVD 06-51 978 940

Erik Roumen. Fractievoorzitter D66: 06-13 764 875

The post Resultaat enquête ruimere zondagsopenstelling winkels vraagt om nader onderzoek. appeared first on Rheden-Rozendaal.

"Ons grondbeleid is in eerste ...

PvdA PvdA D66 Haarlem 23-06-2019 08:04

"Ons grondbeleid is in eerste instantie niet bedoeld om geld te verdienen, maar om onze sociaal maatschappelijke doelen te behalen'' aldus wethouder Floor Roduner (PvdA Haarlem). De PvdA is blij met de gewijzigde plannen (van 0 naar 50 sociale huurwoningen) voor het Deliterrein! 👍