Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

94818 documenten

Ruime steun D66-plan voor subsidieregister

D66 D66 Leidschendam-Voorburg 22-09-2020 21:42

Transparantie over wie waarvoor welke subsidie ontvangt en over de vraag of de ontvanger met de subsidie ook de beoogde doelen behaalt. Dat wil de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. De raad sprak daarin over het D66-voorstel ...

Tekst van het focusakkoord

D66 D66 Bergen op Zoom 22-09-2020 21:41

Meerdere leden vroegen om ons de tekst van het focusakkoord. We voegen het bij dit bericht.

Wie denkt dat met het akkoord alle zaken over bezuiniging en kwaliteitsverbetering geregeld zijn, komt bedrogen uit. Het Focusakkoord is een rij met voornemens. De fractievoorzitters zijn in het voorjaar door alle plannen zoals die in de begrotingen staan gelopen. Er is geselecteerd op wat het belangrijkste is. Veel moet echter nog geconcretiseerd worden.

Dat proces is nu in volle gang. Het college vertaalt de voornemens naar de begroting. In November verschijnt die. In twee delen. Eerst de nullijn-begroting. Zo kan de provincie zien hoe deerlijk het er met de gemeentefinancien voorstaat. Dan in December de vertaalde voornemens uit het focusakkoord.

Het college overlegt intensief met het veld. Dus als het over jeugdzorg gaat, dan overlegt men onder meer met huisartsen en jeugdprofessionals. Gaat het over sport, dan overlegt men met de sportverenigingen. D66 vindt dat burgers meer betrokken moeten worden bij het invullen van de plannen. We gaan daarmee aan de slag.

Ter voorbereiding kunt u alvast het focusakkoord lezen.

Met vriendelijke groet,

Carinne Elion-Valter

focusakkoord_2020_-_2022

Het hobbelige pad van het Focusakkoord

D66 D66 VVD Bergen op Zoom 22-09-2020 21:33

Voor sommige Tweede Kamerfracties waren de verkiezingen al begonnen. Tijdens de algemene beschouwingen naar aanleiding van de begroting probeerde elke fractie zijn visitekaartje aan de kiezers en kijkers af te geven.

Ook in Bergen op Zoom hebben partijen er moeite mee om zich te beperken. Regelmatig proberen fracties toch een beetje aandacht te genereren in de pers. Ieder doet dat op zijn manier. In het focusakkoord hebben de tien deelnemende fracties echter afgesproken om zich politiek op de vlakte te houden. Er moet nu vooral eenheid uitgestraald worden en we moeten ons richten op het terugbrengen van de gemeentelijke schuld.

De VVD kreeg dus de nodige kritiek over zich, nadat een folder was verspreid. De actie en de reacties erop toonden de broosheid van de afspraken. Het hele gedoe toonde ook dat er omgangsvormen en spelregels ontbreken. Want hoe doe je dat, zakelijke politiek bedrijven, de gemeenschappelijke deler opzoeken, gaan voor het belang van de stad?

Het lijkt niet zo moeilijk: verdiep je in de inhoud, kom met argumenten, behandel de ander met respect en denk even na hoe de lezer of luisteraar van jouw boodschap die zou kunnen opvatten. De vrede lijkt nu weer bezworen. De fracties houden regelmatig overleg. Ondertussen gaat het nieuwe college voort met het opstellen van de begroting voor 2021. Zal de bezuiniging van 15 miljoen gerealiseerd kunnen worden, zonder dat de stad kapot bezuinigd wordt? En dat in corona-tijd?

Bij D66 houden het bij een kritische opstelling vanuit het door ons onderschreven doel van bezuinigingen, verbetering politieke cultuur en van de ambtelijke organisatie. Maar we houden ons hart vast of het gaat lukken.

Zwerfafval: dweilen met de kraan open

D66 D66 Bergen op Zoom 22-09-2020 21:31

Het is de eerste verantwoordelijkheid van burgers zelf om zich te houden aan wetten en regels die zij indirect zelf hebben goedgekeurd. Maar zo gaat het vaak niet. Burgers houden zich nog wel eens niet aan de regels. Dat geeft bij wie dat wel doet een groot gevoel van oneerlijkheid. Als de overheid dan niet handhaaft, kalft het vertrouwen in die overheid af. Tegelijkertijd zijn de omstandigheden ingewikkeld door corona en krappe financiële kaders. Hoewel Saver en de boa’s hun best doen, is het dweilen met de kraan open. Wat gaat de gemeente doen aan deze situatie? Maar ook: wat gaan wij er met zijn allen aan doen? In een brief heeft D66 problemen bij handhaving op het punt van zwerfafval en afval aan de orde gesteld. Aanleiding was het grof vuil dat vanaf de hoogbouw in Oost Bergen op Zoom naar beneden wordt gegooid.

Verder lijkt in het buitengebied frequent niet te worden gehandhaafd. Dan gaat het niet over afval, maar over de regels van ruimtelijke ordening. Verspreid over de Brabantse Wal zijn er percelen waar caravans staan en waar dagrecreatie plaats vindt met uitgebreide ingerichte tuinen. Ook in andere delen van de stad lijkt handhaving wat betreft de ruimtelijke ordening niet altijd op orde. Verder zouden we willen dat burgers makkelijk kunnen opzoeken wat er wel en niet mag wat betreft ruimtelijke ordening. Een klachtenformulier invullen is een stap te ver als je gewoon wilt weten hoe het zit en de site van ruimtelijkeplannen.nl is te complex.

Proef met camera’s tegen afvaldump

D66 D66 Leidschendam-Voorburg 22-09-2020 20:32

Een tijdelijke mobiele camera om afvaldump in onze gemeente te bestrijden. Met dat vergaande voorstel heeft de fractie van D66 Leidschendam-Voorburg ingestemd. Eerdere zachtere maatregelen als extra ophaalrondes en perkjes rondom afvalbakken faalden. “Een duivels ...

Opvang vluchtelingenkinderen in Ede.

PvdA PvdA GroenLinks D66 ChristenUnie Ede 22-09-2020 20:14

In de gemeenteraad van 17 september werd met 29 stemmen voor en 9 tegen een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd om Ede alsnog aan te laten sluiten bij de ‘Coalition of the Willing’ en de staatssecretaris te laten weten dat Ede open staat voor het leveren van een bijdrage aan de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen.

Drie hulporganisaties (Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children) deden op 5 maart 2020 een noodoproep aan gemeenten en luidden de noodklok over de humanitaire crisis die zich voltrekt aan de randen van Europa. Het ontbrak duizenden alleenstaande minderjarige kinderen al aan onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs en dat gebrek werd met de branden van afgelopen week in vluchtelingenkamp Moria groter. De drie hulporganisaties riepen gemeenten op om zich te verenigen in een ‘Coalition of the Willing’;

De motie werd ingediend door ChristenUnie, GroenLinks, D66, PvdA, EdeNU, Fractie Wijnsouw en DKE

Het bericht Opvang vluchtelingenkinderen in Ede. verscheen eerst op PvdA Ede.

Motie: Samenwerking De Harmonie en Neushoorn

D66 D66 Leeuwarden 22-09-2020 19:28

Tijdens een bijzondere raadsvergadering in Stadsschouwburg de Harmonie diende de fractie van D66 een motie in over de samenwerking van dit theater met het poppodium Neushoorn. Al sinds jaar en dag vraagt D66 aandacht voor beide instellingen, die wij samen het hart van het Harmoniekwartier noemen. Er komt nu structurele steun voor het exploitatietekort van Neushoorn, maar wat ons betreft krijgt de wethouder wel een opdracht mee in de vorm van een motie. Het moment om te veranderen van organisatievorm is nu. Neushoorn heeft per 1 november geen directeur meer, en de Harmonie is bezig met een transitie van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht. Daarnaast geven beide instellingen aan de kansen, ook door de Corona crisis, te zien en te willen benutten. De Motie is aangenomen!

https://leeuwarden.d66.nl/2020/09/22/motie-samenwerking-de-harmonie-en-neushoorn/ https://leeuwarden.d66.nl/2020/09/22/motie-samenwerking-de-harmonie-en-neushoorn/

The post Motie: Samenwerking De Harmonie en Neushoorn appeared first on D66 Leeuwarden .

Ondertekenen Sportakkoord Assen

D66 D66 Assen 22-09-2020 18:25

Een heel bijzonder moment in Assen. Samen met vele sportverenigingen, politieke partijen en andere organisaties is het Asser Sportakkoord (ASA) getekend. Namens D66 Assen hebben Adinda Bornkamp en Dennis Klingenberg hun handtekening gezet.

Nu is het zaak dat dit prachtige akkoord tot uitvoering komt. Aandachtspunten zijn: Sport voor iedereen, een betere organisatie door verenigingen en partijen zoals bijvoorbeeld het onderwijs met elkaar te laten samenwerken, meer  aandacht voor kinderen, aandacht voor de kwetsbare doelgroepen en voor de leefomgeving. Dit alles zodat we samen van Assen een sportstad maken!

The post Ondertekenen Sportakkoord Assen appeared first on D66 Assen.

Wat wil de SP met cultuur?

SP SP D66 PvdA Tilburg 22-09-2020 17:15

Gisteren heeft de SP en de Gemeenteraad Tilburg ingestemd met het cultuurplan 2021-2024. Een motie van de SP om te kijken naar de mogelijkheden om Stadstheater De Boemel te ondersteunen indien er geld van het rijk komt heeft daarbij een meerderheid behaald. (Mede dankzij de steun van de PvdA, D66, 50+ en de LST.) Henri Mandemaker van de SP-Fractie: “Voor de SP zijn laagdrempeligheid, toegankelijkheid en de sociale impact van cultuur van groot belang. Wij denken dat dit met dit nieuwe cultuurplan goed mogelijk is.” Ook hebben wij daarom ook een motie mee ingediend voor een makersfonds+, om zzp-ers en kleine organisaties te ondersteunen in de corona-crisis. De mogelijkheden worden daarvoor nu onderzocht.

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/raad-tilburg-wil-stadstheater-de-boemel-he...

Maarten Hebels nieuw raadslid voor D66 in Doetinchem

D66 D66 Doetinchem 22-09-2020 10:05

Op donderdag 24 september zal Maarten Hebels worden benoemd tot gemeenteraadslid van de gemeente Doetinchem. Hij vult daarmee definitief de vierde zetel van D66 in de raadsfractie, nadat Astrid Wenneker zich vanwege gezondheidsredenen moest terugtrekken. Maarten is interim manager en organisatieadviseur en kent daardoor diverse gemeenten van binnen uit. Fractievoorzitter Pieter Herngreen: “Wij zijn Astrid Wenneker dankbaar voor haar werk in de raad. D66 is blij dat Maarten Hebels zijn brede kennis van onder andere het sociale domein kan gaan inbrengen”.

De laatste tijd heeft D66 in Doetinchem verschillende nieuwe leden mogen verwelkomen. Er zijn veel actieve leden die in de steunfractie hun rol hebben. Robert Hollander is door de fractie gekozen als raadsopvolger. Robert: “Voor mij is het politieke werk nog helemaal nieuw. Ik draai al wel een aantal jaren actief mee in de steunfractie en ik zie er naar uit om in de politiek te kijken naar kansen en mogelijkheden voor de inwoners van Doetinchem”.

Met de nieuwe benoemingen is de fractie van D66 weer op volle sterkte. In de komende tijd zal de fractie het accent leggen op het realiseren van punten in de coalitieagenda die nog aandacht verdienen. Het gaat dan om het verder versterken van het verdienvermogen van Doetinchem als centrumstad door het aantrekken van nog meer mooie bedrijven, het bouwen van woningen voor jongeren en een goed sport- en cultuurbedrijf. De coronacrisis maakt dat we juist nu moeten investeren in goed werk en goed onderwijs. Dit alles in een veranderende leefomgeving, waarin D66 duurzame energie-opwekking en hergebruik van grondstoffen voorop zet.

https://doetinchem.d66.nl/2020/09/22/maarten-hebels-nieuw-raadslid-voor-d66-in-doetinchem/Op de foto v.l.n.r.: Jordy Mullink, Pieter Herngreen, Eugenie Ketting, Maarten Hebels, Robert Hollander