Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

94475 documenten

Veilige luchtkwaliteit school: het college is aan zet

D66 D66 Enschede 13-08-2020 12:15

Toen ik op 29 mei vragen stelde over de luchtkwaliteit op school, deden sommigen daar lacherig over. Aerosolen, Maurice de Hond, nog niets aan de hand. Inmiddels, ruim een maand later, kwam het RIVM met het advies om toch naar die luchtkwaliteit van de schoolgebouwen te kijken. Dus stelde ik mijn vragen nog een keer (zie beneden). Met name wilde ik weten, of we een duidelijk beeld hebben van de stand van zaken op onze scholen.

Want maandag beginnen de scholen. Ouders, docenten en scholieren zijn terecht ongerust: je moet ventileren, maar hoe dan, als de ramen niet eens open kunnen? Voldoet dit dure ventilatiesysteem aan de corona eisen? En wat zijn die corona eisen eigenlijk? RIVM adviseert in ieder geval experts in te schakelen om naar de ventilatiesystemen te kijken, waar nodig bij te stellen en in sommige gevallen misschien te constateren dat de ventilatie niet voldoet. 

Nu is de luchtkwaliteit van scholen het ondergeschoven kindje van gemeentebestuur en schoolbesturen. Het zit namelijk zo: schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de bestaande gebouwen. Tenzij die gerenoveerd worden, want dan doet de gemeente mee, en ook de provincie en het rijk, met allerlei potjes. Nieuwbouw is voor kosten van de gemeente, maar de scholen moeten zelf de ventilatiesystemen onderhouden. Dat valt vaak duur uit en wordt dus soms achterwege gelaten. In ieder geval, de kennis en kunde die nodig zijn voor het onderhouden van die ventilatiesystemen zijn bij de gemeente te vinden.  Het College is dus het logisch aangewezen aanspreekpunt om verbeteringen aan te brengen.

De eisen aan luchtkwaliteit zijn sowieso niet indrukwekkend hoog, eerlijk gezegd. Ten minste sinds 2012 wordt er regelmatig gesproken over het slechte binnenklimaat van schoolgebouwen.  Daardoor neemt ziekteverzuim toe en verslechteren de schoolprestaties. Ieder jaar wordt daarover bericht en schoolbesturen en gemeente proberen ook samen aandacht te besteden  aan de luchtkwaliteit. Echter, wie zich verdiept in het Programma van Eisen Frisse Scholen, zal zien dat Klasse B als de norm wordt gezien (veel scholen voldoen daar niet aan). Daar hoort nagenoeg geen kwaliteitscontrole bij. Bovendien staan daarin zaken als legionella preventie. Niemand had toen van corona gehoord. Ook veel moderne ventilatiesystemen zijn gericht op duurzaamheid, dus vermindering van CO2 uitstoot en automatische regulering met sensoren enz. De ramen kunnen niet open. Dat schijnt nu juist problematisch te zijn. 

Bovendien is de pers vol met allerlei strijdige berichten, soms ronduit met paniekzaaierij. We zien ook dat men in omliggende landen toch andere maatregelen neemt. Logisch dat ouders en leerkrachten zich zorgen beginnen te maken. Is het wel veilig? Loop ik gevaar? Lopen mijn kinderen gevaar? Lopen oma en opa gevaar? 

Onderwijs is een grondrecht. De overheid heeft een plicht om zekerheid te geven over het veilige verloop van het onderwijsproces. Als eerste stap, door alle mogelijke risicopunten bij schoolgebouwen in kaart te brengen en  hierover duidelijk te communiceren. Als tweede stap, samen met schoolbesturen naar oplossingen zoeken. Eigenlijk had dat in de vakantie al kunnen gebeuren. 

Op de eerste schooldag zal die duidelijkheid in ieder geval niet komen. We verwachten op zeer korte termijn een reactie van de wethouder. Dit onderwerp is te belangrijk om te zeggen “dat zien we na de vakantie wel weer”.

Meer informatie:

Art. 35 vragen:

Is het College van plan, conform de nieuwe richtlijnen, wel een overzicht te maken van de gebouwen met onvoldoende luchtkwaliteit? Is het College van plan om maatregelen te nemen, al dan niet in samenwerking met schoolbesturen, om het problematische “binnenmilieu van bestaande gebouwen’ aan te pakken en veiligheid te waarborgen? Is her College van plan, conform de richtlijnen, om advies in te winnen van een onafhankelijk expert over de ventilatiesystemen en met name over het gebruik hiervan? Is het College van plan om op gepaste manier de burgers van Enschede te informeren over de veiligheid en de luchtkwaliteit van schoolgebouwen?

Veilige luchtkwaliteit school: het college is aan zet

https://enschede.d66.nl/2020/08/13/veilige-luchtkwaliteit-school-het-college-is-aan-zet/

U kunt deze video niet bekijken, omdat u cookies van YouTube niet heeft geaccepteerd. Verander uw instellingen om de video alsnog te bekijken.

Het bericht Veilige luchtkwaliteit school: het college is aan zet verscheen eerst op Enschede.

Reactie Rob Jetten op stemming Tweede Kamer

D66 D66 Nederland 13-08-2020 12:09

Wij krijgen veel vragen over wat er gisteravond in de Tweede Kamer is gebeurd bij de stemmingen. Daar reageer ik graag op, want ik snap die vragen heel goed.

Gisteren heeft het debat in de Tweede Kamer aan het einde bij de stemmingen een lelijke wending gekregen. Ook ons eigen handelen was bepaald niet sterk. Naar mensen toe is dit heel moeilijk uit te leggen en daarmee schadelijk voor ons als Tweede Kamer.

Dat dit zo heeft kunnen lopen, komt wel ergens vandaan. In het Presidium is de afspraak gemaakt door álle fracties dat in deze tijd van corona andere regels gelden voor het stemmen dan normaal. Daar hebben dus alle fracties met elkaar regels over afgesproken. Per fractie stemt een enkel Kamerlid namens iedereen, zodat er niet teveel Kamerleden tegelijk aanwezig zijn in de zaal en de anderhalve meter kan worden gehandhaafd. Zo zorgen we voor ieders persoonlijke veiligheid en gezondheid in coronatijd.

Als een Kamerlid tijdens het stemmen per fractie ineens een hoofdelijke stemming vraagt – dat wil zeggen dat ieder Kamerlid naar de zaal moet komen om persoonlijk voor of tegen te stemmen – dan is de afspraak dat dit op een later moment wordt ingepland. Dus niet direct op dat moment. Tenzij het om een spoedeisende motie gaat over iets dat meteen de volgende dag moet gebeuren. Daar was gisteravond geen sprake van.

We hebben deze afspraak niet voor niets met elkaar gemaakt. Dit hebben we gedaan vanwege de veiligheid en gezondheid van Kamerpersoneel en Tweede Kamerleden. Als we deze afspraak namelijk niet hadden gemaakt, zouden 150 Tweede Kamerleden altijd in huis moeten zijn op dagen van debat en overleggen, en moet ook de kamerorganisatie met volle ondersteuning daarop ingericht zijn. Dit is in onze ogen onmogelijk en onwenselijk, omdat de richtlijn vanuit het RIVM nog steeds is: thuis werken en niet onnodig reizen. Door zorgvuldig de tijd te nemen voor een hoofdelijke stemming zijn alle Kamerleden in de gelegenheid naar het Kamergebouw toe te komen. Want voor Kamerleden geldt wat voor heel veel Nederlanders geldt, namelijk dat ze veelal vanuit huis werken in coronatijd. Ze zijn dus lang niet altijd in de Tweede Kamer aanwezig.

Deze afspraak is een gentlemen agreement, gemaakt en ondersteund door alle partijen in het presidium – het dagelijkse, politiek neutrale bestuur van de Tweede Kamer. Natuurlijk, er is altijd het individueel recht van Tweede Kamerleden om een hoofdelijke stemming te vragen. Aan dat recht tornt deze gezamenlijke afspraak ook niet. Het enige dat we met elkaar geregeld hebben, is het moment van zo’n hoofdelijke stemming. En dat hebben we niet voor niets gedaan, want voor ons allemaal geldt: veiligheid voorop.

Toch wilden sommige partijen gisteravond de hoofdelijke stemming op dat moment meteen laten plaatsvinden. Bij bijna alle fracties waren echter mensen afwezig. We hadden er toen voor kunnen kiezen om uren te schorsen en mensen midden in de nacht uit alle hoeken van het land te laten terugkomen. Dat hebben we niet gedaan. We hebben ervoor gekozen er voor te zorgen dat er geen quorum (minimaal 76 leden waren) was dat nodig is om te kunnen stemmen. Een lelijke stap. De kritiek hierop kunnen wij als fractie goed begrijpen, en trekken we ons aan.

We hadden over dit dilemma gisteravond ook meteen duidelijk moeten zijn, toen het verzoek van Wilders kwam hoofdelijk te stemmen. Die transparantie van onze kant ontbrak, en dat nemen we onszelf kwalijk.

De vraag is nu wel: gelden de gemaakte corona-afspraken nog, nu deze gisteravond politiek anders zijn gebruikt? Want de Kamervoorzitter heeft er tijdens de stemmingen niet naar verwezen of op gestuurd. Ik vraag me af: waarom niet?

Hoe dan ook, ik reken erop dat de Kamervoorzitter en het presidium spoedig duidelijk maken hoe ze ervoor gaan zorgen dat alle fracties zich daar voortaan weer aan houden. Omwille van ieders veiligheid en gezondheid.

Indien deze corona-afspraken niet meer gelden, en daar lijkt het nu op, betekent dit dat voortaan op debatdagen weer alle 150 Kamerleden inclusief ondersteuning vanuit de Kamerorganisatie en de fracties aanwezig moeten zijn in het Kamergebouw. Hoe kan dat veilig en ‘coronaproof’? Ook daar wil ik graag een antwoord op. Zeker gezien de voorbeeldfunctie die het parlement in coronatijd naar de samenleving heeft.

Wij gaan de Kamervoorzitter vragen samen met het presidium als dagelijks bestuur van de Tweede Kamer snel met elkaar om de tafel gaan.

Tot slot, het hoofdelijk stemmen over de moties die nog open staan, zullen we wat mij betreft alsnog snel doen.

Groet,

Rob.

Van chaos naar controle

PvdA PvdA D66 VVD ChristenUnie CDA Nederland 13-08-2020 09:13

Door Lodewijk Asscher op 13 augustus 2020 Delen  

Maar toch is het kabinet nu opnieuw verrast. Want het gevaarlijke coronavirus laait weer op. Het aantal besmettingen verdubbelt nu al enkele weken op rij, tot meer dan 4.000 alleen al vorige week. Intensivist Diederik Gommers waarschuwde gisteren bij het programma Op1 dat met dit soort stijgingen er ook steeds meer mensen heel ernstig ziek worden. En dat de mensen die in de zorg werken daar nog niet klaar voor zijn.

https://www.pvda.nl/nieuws/van-chaos-naar-controle/

Ondertussen was het chaos. Het kabinet reageerde eerst niet, toen met een vermaning aan jongeren en eergisteren met een ondoordacht en onuitgewerkt plan rond quarantaineverplichting terwijl het bron- en contactonderzoek niet eens op orde was. Er is geen tijd voor verder gedraal.

De seinen staan op oranje, maar het is nog niet te laat. We kunnen een tweede golf aan besmettingen nog afwenden. Maar we hebben wel haast.

De seinen staan op oranje, maar het is nog niet te laat.

Er is nu een heldere, ambitieuze en daadkrachtige aanpak nodig. Kiezen voor indammen van het virus betekent dat we er alles aan doen het aantal besmettingen snel naar beneden te brengen.

In het ingelaste Kamerdebat ging het me vooral daarom: nu kiezen voor een duidelijke en ambitieuze strategie en de maatregelen nemen die daarbij horen. Waar gaat het dan om?

Er is nu een heldere, ambitieuze en daadkrachtige aanpak nodig.

En tot slot: de wijze waarop de IC-verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, het verpleeghuispersoneel en alle andere zorgmedewerkers ons door deze crisis heen slepen is ongekend. Zij verdienen daarvoor waardering, een beter salaris en minder werkdruk.

Zij verdienen daarvoor waardering, een beter salaris en minder werkdruk.

De coalitiepartijen maken de politieke keuze hier nu niet verder in te investeren. Dat uitte zich zelfs in het beschamende tafereel van Kamerleden van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie die het gebouw van de Tweede Kamer ontvluchtten om een stemming onmogelijk te maken. Dat is niet alleen politiek onfatsoenlijk, het heeft ook impact op ons coronabeleid. Sinds mei is 10% van de ic-verpleegkundigen gestopt, er zijn grote personeelstekorten in de zorg. Voor de gezondheid en de economie is het essentieel om hier onmiddellijk meer in te investeren. En om in gesprek te gaan met zorgmedewerkers over wat zij nu nodig hebben om uitgerust en veilig mensen te kunnen blijven verzorgen.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/van-chaos-naar-controle/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/van-chaos-naar-controle/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Zorgverleners? We schofferen ze gewoon nòg een keer!

PvdA PvdA VVD D66 CDA Nederland 13-08-2020 08:16

Door John Kerstens op 13 augustus 2020 Delen  

We stemden ook opnieuw over een motie voor extra salaris voor de mensen in de zorg. Toen de stemmen daarover staakten, werd een zogenaamde ‘hoofdelijke stemming’ aangevraagd. Dan wordt de naam van alle aanwezige Kamerleden opgeroepen en zeg je ‘Vóór’ of ‘Tégen’.

Dan wordt de naam van alle aanwezige Kamerleden opgeroepen en zeg je ‘Vóór’ of ‘Tégen’.

Voor stemmingen moeten altijd voldoende Kamerleden in het gebouw aanwezig zijn. Alleen dan zijn ze geldig. Die waren er gisteren. Daarom konden de ‘normale stemmingen’ (waarbij per fractie met handopsteken wordt gestemd) ook plaatsvinden.

Als een hoofdelijke stemming wordt aangevraagd, schrijven de regels voor dat de voorzitter daarvoor ‘aan ander moment’ aanwijst. Zo kunnen Kamerleden zich voorbereiden of alsnog opgeroepen worden. Juist omdát er dus genoeg Kamerleden waren, werd besloten dat dat ‘andere moment’ al na een kwartiertje zou zijn: zo hoefde niemand aan het eind van een lange dag onnodig te wachten.

In dat kwartier zijn Kamerleden van CDA, CU, D66 en VVD letterlijk het Kamergebouw uitgerend. Om te voorkómen dat rechtsgeldig kon worden gestemd. Dat kwam waarschijnlijk omdat ze wel voldoende mensen voor het quorum, maar niet genoeg om een stemming te winnen in de Kamer hadden.

In dat kwartier zijn Kamerleden van CDA, CU, D66 en VVD letterlijk het Kamergebouw uitgerend.

Een grove schande, dat weglopen. Nooit eerder vertoond ook. En een klap in het gezicht. Van de democratie, èn van zorgverleners. Opnieuw. Zorgverleners die zèlf nooit zouden weglopen. En nu moeten ervaren dat daar misbruik van wordt gemaakt.

Dit gaat een flinke staart krijgen.

Een grove schande, dat weglopen. Nooit eerder vertoond ook. En een klap in het gezicht. Van de democratie, èn van zorgverleners.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/zorgverleners-we-schofferen-ze-gewoon-nog-een-keer/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/zorgverleners-we-schofferen-ze-gewoon-nog-een-keer/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Parkeervoorziening ambtenaren Needseweg 31 Borculo

D66 D66 Berkelland 11-08-2020 20:22

Op 28 juli 2020 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om na instemming van de gemeenteraad over te gaan tot aankoop van het perceel Needseweg 31, te Borculo. De bedoeling is om de bestaande bebouwing te slopen en er een parkeerterrein van te maken de ambtenaren van de gemeente Berkelland. Kosten van het geheel 1,5 miljoen euro.

D66 is verbaasd dat het college met dit voorstel komt, zowel inhoudelijk als financieel.

Er moet fors op de organisatie worden bezuinigd en ook door ontwikkelingen als thuiswerken, openbaar vervoer, de fiets /e-bike zal de toekomstige parkeerbehoefte afnemen. De behoefte die overblijft kan wat D66 betreft prima ingevuld op de locatie van het Staring College aan de Beukenlaan. Het terrein is tezamen met aangrenzende percelen van een vergelijkbare oppervlakte als het perceel aan de Needseweg 31. De kosten van de aankoop zijn hiermee nul euro, een bedrag dat beter past bij de huidige zorgelijke financiële situatie van de gemeente Berkelland.

D66 mist bij deze voorgenomen ‘impuls aankoop’ een totaal visie voor het gebied. Dit gemis hebben wij ook kenbaar gemaakt bij de locatiekeuze van de Wildbaan voor de nieuwbouw van het Staring College. Een totale gebiedsvisie ontbreekt.

Daarnaast hebben wij vernomen dat Kwekerij Heutinck prachtige plannen (waaronder een Showtuin) heeft voor de locatie van het perceel en het pand aan Needseweg 31. Deze plannen zouden Borculo en Berkelland op deze prominente plek een belangrijke economische impuls kunnen geven en ook een visitekaartje kunnen zijn voor de entree van Borculo, i.p.v. een parkeerplaats.

D66 doet dan ook een oproep aan het College dit raadsvoorstel terug te nemen. Ga in gesprek met de firma Heutinck over haar plannen met de locatie en ontwikkel een totaal visie voor het hele gebied.

 

De fractievoorzitter aan het woord

D66 D66 Leerdam 11-08-2020 17:08

Het politieke jaar was overvol en tegelijkertijd gemankeerd. De coronacrisis heeft nogal wat improvisatievermogen vereist. Digitaal vergaderen lukt doorgaans wel, maar het blijft een surrogaat voor het politieke debat. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we ons niet hebben laten horen. Ik licht er een aantal zaken uit.

We hebben ons uitgesproken voor een concreet LHBTI-emancipatiebeleid in onze gemeente. We juichen het natuurlijk toe dat er eindelijk werk van wordt gemaakt, maar we hebben het college op het hart gedrukt vooral te kijken naar wat er lokaal speelt. Onze suggestie voor een lokaal discriminatiemeldpunt wordt op dit moment door de wethouder onderzocht. Zie ook dit artikel in het AD van 28 mei 2020.

Als enige partij hebben we tegen het collegevoorstel gestemd om ons definitief te voegen bij de arbeidsmarktregio Gorinchem, omdat we van mening zijn dat aansluiting bij Midden-Utrecht – op economisch gebied een van de meest competitieve regio’s van Europa! – een logischer keuze was geweest. We maken ons zorgen over het feit dat Vijfheerenlanden teveel gericht blijft op het Zuid-Hollandse en zich binnen de provincie Utrecht aan het isoleren is. Meer informatie daarover lees je hier.

Tijdens de bespreking van de kadernota hebben we ons ‘boos’ gemaakt over het feit dat er nog geen budget is gereserveerd voor specifieke biodiversiteitsbeleid, terwijl we daar in een eerder aangenomen motie wel om hadden gevraagd. Het college heeft zich die kritiek aangetrokken en er wordt werk van gemaakt. We hebben er vertrouwen in dat het biodiversiteitsbeleid concreet vorm zal krijgen, ondermeer in de vorm van ecologisch bermbeheer. Het Kontakt schreef dit over onze bijdrage.

Ook hebben we uitvoerig aandacht gevraagd voor kunst en cultuur in Vijfheerenlanden, vooral in deze tijden. Er wordt extra budget vrijgemaakt om de cultuurinstellingen zoals het Stedelijk Museum Vianen te ondersteunen. Over onze vragen en zorgen omtrent kunst in tijden van corona verscheen een artikel in het AD van 1 juli 2020.

In aanloop naar de begrotingsdiscussie kort na de zomer, waarin ook de eventuele besteding van de Eneco-gelden op tafel komt, hebben we aangegeven dat wat ons betreft een aantal principes leidend zijn: we hebben extra oog voor de mensen en partijen die door de coronacrisis hard zijn geraakt en we moeten groener uit de crisis komen (zie ook: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2078050/vijfheerenlanden-kan-dromen-wat-te-doen-met-31-miljoen.html). Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, investeren in groene mobiliteit en de oprichting van een landbouwtransitiefonds zijn wat ons betreft goede opties. Onze volledige bijdrage over de kadernota is op onze website terug te lezen.

Over groene mobiliteit gesproken: in aanloop naar het mobiliteitsbeleid zullen we extra aandacht besteden aan de fiets. De provincie heeft al aangegeven dat sommige trajecten in Vijfheerenlanden als fietssnelwegen zullen worden aangeduid. Een heel goede zaak, wat ons betreft, maar we zullen ook blijven benadrukken dat de ov-verbindingen in onze gemeente voor verbetering vatbaar zijn. En dat meer asfalt en ruimte voor gemotoriseerd verkeer wat ons betreft geen vanzelfsprekende remedie is voor filedruk, verkeersoverlast en -onveiligheid.

En wat het landbouwtransitiefonds betreft: zoals in de vorige update aangekondigd zullen we eind deze zomer onze landbouwvisie presenteren. In deze visie worden de landelijke D66-standpunten naar de lokale situatie vertaald, als tegenwicht voor de meer conservatieve insteek van de traditionele ‘boerenpartijen’.  Deze zomer maak ik nog een ‘boerentoer’ door Vijfheerenlanden. Ik ga in gesprek met verschillende boeren over hun liefde voor het vak, hun zorgen en toekomstdromen. Deze input zal worden verwerkt in de allerlaatste versie.

Het zijn maar een paar uitgelichte zaken. We hebben ons bijvoorbeeld ook geprofileerd ten aanzien van het Leerdamse Reilighplein (de stad heeft deze kwaliteitsimpuls heel hard nodig), de ecologische consequenties van de bouw van Broekgraaf (waar grote fouten zijn gemaakt), het voortdurende probleem van zwerfafval (wat een prominent element in het duurzaamheidsbeleid zal zijn), de rol van lokale raden in regionale besluitvorming (we maken ons soms zorgen over het democratische proces), de positie van Vijfheerenlanden in het provinciale landschapsbeeld (als ‘groene long’) en onze natuur in het bijzonder (verbonden natuur is waardevoller), onze visie op de woningvisie (bijvoorbeeld: nadruk op inbreiding, maar we moeten er ook voor zorgen dat onze kernen groen en leefbaar blijven), et cetera, et cetera. Onze verkiezingsslogan ‘groen, realistisch en ambitieus’ blijft de leidraad voor ons handelen.

Fijne zomer!

Klaas de Zwaan

Fractievoorzitter

 

 

 

The post De fractievoorzitter aan het woord appeared first on D66 Vijfheerenlanden.

Woonplicht voor eigenaren nieuwbouwwoningen

PvdA PvdA GroenLinks D66 Maastricht 11-08-2020 12:49

Steeds meer gemeenten staan niet toe dat beleggers nieuwbouwwoningen kopen om te verhuren. Afgelopen jaren hebben reeds 20 gemeenten kopers verplicht tot het zelf bewonen van het huis. Op deze manier worden woning ook betaalbaarder voor particulieren met een smallere beurs. SP en GroenLinks dienden in november 2019 een motie over dit onderwerp in.

Henri Borgignons stelde met Ariane Schut (SP) de volgende vragen aan het college.

1. Bent u bereid een woonplicht voor kopers van nieuwbouwwoningen op te nemen? 2. Hoelang dienen deze kopers de woning zelf te bewonen? 1 jaar of langer? 3. Bent u het met ons eens dat hierdoor de markt toegankelijker wordt voor meer particulieren?

Minister Ollengren (D66, Binnenlandse zaken) overweegt momenteel zelfs een woonplicht voor geheel Nederland voor bestaande bouw.

4. Bent u het met ons eens, dat dit rust kan brengen in de woningmarkt? 5. Bent u het met ons een dat dan ook deze woningen meer toegankelijker wordt voor meer particulieren? 6. Indien de minister het niet voor elkaar krijgt dit in te voeren voor geheel Nederland, bent u dan bereid dit wel voor Maastricht in te voeren, in navolging van mogelijke invoering in de grote steden als Amsterdam, Utrecht etc.?

 

Bron: https://nos.nl/artikel/2343549-steeds-meer-gemeenten-voeren-woonplicht-in-voor-eigenaar-nieuwbouwwoningen.html

 

Het bericht Woonplicht voor eigenaren nieuwbouwwoningen verscheen eerst op PvdA Maastricht.

Samen groener

D66 D66 Boxtel 10-08-2020 19:16

Het slechte nieuws eerst: onze natuur staat er slecht voor in Nederland, ook in Boxtel. Maar er is ook goed nieuws: We kunnen er samen iets aan doen. Daarom moet Boxtel werken aan een klimaatplan, waardoor de natuur verbetert en tegelijk effecten van klimaatverandering worden opgevangen.

 

Gezonde natuur is goed voor mens en dier. Het zorgt voor gezonde lucht, verkoeling in de zomer, vruchtbare grond, meer biodiversiteit, helpt om effecten van klimaatverandering op te vangen en is ook nog eens mooi om te zien.

De gemeente Boxtel is prachtig gelegen in het hart van Het Groene Woud. Met natuurgebieden als Sparrenrijk, De Kampina en De Geelders speelt groen en natuur een grote rol in onze gemeente. Maar ook in de bebouwde omgeving is natuur belangrijk. Dit is niet alleen goed voor de woonbeleving maar draagt ook bij aan duurzaamheid.

Extreem weer en hittestress

In de toekomst zullen we steeds vaker met extreem weer te maken krijgen. Denk aan hevige neerslag en extreme hitte én droogte in de zomer. Belangrijk dus dat we onze omgeving aanpassen aan de veranderende situatie. Een versteende omgeving versterkt het effect van extreem weer en maakt het daarnaast moeilijker water af te voeren. Bomen zorgen juist voor verkoeling waardoor hittestress wordt tegengegaan. Daarnaast zorgen groene daken en minder stenen ervoor dat water beter wordt vastgehouden waardoor de riolen minder zwaar worden belast bij noodweer. Aanpassen van de riolering is erg duur, daarom is het slim om het probleem bij de bron aan te pakken.

D66 Boxtel wil daarom dat er subsidie komt op de aanleg van groene daken, kleine groenelementen in de wijk en de aanschaf van een regenton. Daarnaast moet er een korting mogelijk zijn op de rioolheffing als inwoners hun hemelwaterafvoer zelf opvangen en afkoppelen van het riool.

Meer groen, minder steen

Inwoners moeten gestimuleerd worden om meer groen in hun tuin aan te leggen en minder steen. Ook bedrijven kunnen meewerken door op hun panden bijvoorbeeld een groen dak aan te leggen. Maar niet alleen inwoners en ondernemers zijn aan zet, ook de gemeente Boxtel kan haar steentje bijdragen. Boxtel moet een klimaatplan opstellen waarin per wijk en kern staat aangegeven hoe er verder vergroend kan worden.

D66 wil dat bij herinrichtingsprojecten asfalt en steen plaatsmaken voor méér natuur. Projecten moeten een ‘duurzaamheidstoets’ krijgen zodat gekeken kan worden of ze voldoen aan het klimaatplan.

Daarnaast moet de biodiversiteit van bestaande natuur vergroot worden. De bloemenvelden die dit jaar zijn aangelegd zijn pas het begin. Op initiatief van D66 Boxtel is ook gestart met de aanleg van Tiny Forests. Dit zijn kleine bossen met een grote diversiteit aan planten om de biodiversiteit verder te versterken.

Geef bomen de ruimte

We moeten zuiniger zijn op de bomen die we hebben. Uitgangspunt zou moeten zijn dat bomen niet gekapt worden tenzij daar een heel goede reden voor is. Nu worden bomen gemiddeld na 30 jaar gekapt, terwijl ze dan nog niet eens volwassen zijn en dus nog niet optimaal voor verkoeling zorgen. Kies dus bij nieuwe bomen de juiste (inheemse) soort op de juiste plek zodat deze oud kunnen worden en een grote bijdrage kunnen leveren aan het opvangen van water, opnemen van stikstof en koelen in de zomer. Daarnaast moeten er voor elke boom die gekapt wordt even veel nieuwe bomen gepland worden om het verlies te compenseren. Voor een oude boom zijn soms tientallen jonge nieuwe bomen nodig! Jonge bomen nemen immers veel minder CO2 op dan oudere bomen.

D66 wil alleen bomen kappen bij voldoende compensatie. Maar naast compensatie wil D66 ook dat Boxtel veel extra bomen plant. Voor elke inwoner een nieuwe boom. Tot 2030 maar liefst 30.000 bomen binnen en buiten de bebouwde kom met de juiste soort op de juiste plek zodat ze tientallen jaren kunnen groeien en dus een grote bijdrage leveren aan het klimaat én onze leefomgeving.

Kringlooplandbouw

Landbouw en natuur in evenwicht, dat is het doel van kringlooplandbouw. Boeren zijn de afgelopen decennia door regelgeving en grote bedrijven gedwongen om alsmaar te groeien, terwijl de natuur de rekening heeft moeten betalen en de marges afnemen. Het is ook in het belang van de boeren zelf dat hier een einde aan komt. Daarom heeft het kabinet 6 miljard euro gereserveerd om de komende jaren de omslag naar kringlooplandbouw te maken en de natuur te versterken. Voor Boxtel betekent dit dat het buitengebied zal veranderen, meer natuur, meer biodiversiteit, aantrekkelijker om te recreëren en bovendien met boeren die een betere prijs krijgen voor voedsel dat ze – duurzaam – produceren.

Beginnen aan de basis

Ook voor scholen is het belangrijk om duurzaamheid op te nemen in het onderwijs. Zodat de toekomstige generaties verder kunnen en willen met de keuzes die we nu maken. Daarvoor sluiten we aan op groene lesprogramma’s en zorgen we voor een groen schoolplein, waar kinderen en jongeren in contact komen met natuur. Op die manier bereiken we een koelere en groenere speelplek die stimuleert en uitdaagt. Tiny Forests zijn ook een goede plek om kinderen te leren over de flora en fauna.

D66 wil bewustwording voor een groene klimaatadaptieve omgeving ook opnemen in het onderwijs. Daarnaast wil D66 een groen en aantrekkelijk schoolplein voor alle Boxtelse scholen. Niet alleen scholieren profiteren daarvan, ook ouders worden hierdoor bereikt.

Samen maken we Boxtel groener.

Download de visie in pdf: Samen groener

VVD wil kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen wel helpen

VVD VVD GroenLinks D66 PvdA Wijdemeren 10-08-2020 04:58

https://wijdemeren.vvd.nl/nieuws/40438/Bo de Kruijff

© Fotograaf Chiel van Diest

Een reactie op een opinie van Herman Stuijver 

Op de raadsvergadering van 4 juni jl. heeft de gemeenteraad gestemd over een motie - op initiatief van PvdA-GroenLinks en D66 - om de gemeente Wijdemeren zich te laten aansluiten bij de ‘Coalition of the Willing’. Een moreel appèl aan de Nederlandse overheid om 500 vluchtelingenkinderen uit Griekenland in Nederland op te vangen. Twee van onze raadsleden hebben tegen deze motie gestemd. Om dit uit te leggen is ons commissielid Bo de Kruijff naar een uitzending van GooiTV gegaan. 

In een bijdrage van Herman Stuijver in Weekblad Wijdemeren en De Nieuwsster van 29 juli jl. wordt gereageerd op de stemmingen van de VVD en de uitzending van GooiTV. Naar onze mening wekt de bijdrage van de heer Stuijver de indruk dat de VVD in Wijdemeren niet welwillend zou zijn. Bo vond dat kwalijk en reageerde het volgende: 

 

“Via deze brief wil ik graag reageren op de bijdrage van Herman Stuijver in Weekblad Wijdemeren en de Nieuwsster van 29 juli 2020. De bijdrage ging over de vier raadsleden die tegen de opvang van kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen in Nederland zijn. Naar mijn mening wekt de bijdrage van de heer Stuijver de indruk dat de VVD niet welwillend zou zijn. Ik vind dat kwalijk!

 

Laat ik nogmaals vooropstellen dat de situatie voor deze kwetsbare kinderen in Griekenland mensonterend is. Niemand zou onder deze omstandigheden mogen leven. Nederland moet daarom helpen waar dat kan. Daar is geen enkele twijfel of discussie over mogelijk. Waarom hebben twee VVD-raadsleden in onze gemeente dan toch tegen gestemd? Ik wil dat graag aan u uitleggen. 

 

Omdat zij vinden dat dit geen thema is voor de lokale politiek. Opvang van asielzoekers is een taak van de Rijksoverheid en die discussie moet Nederland voeren op Europees niveau. Dat doen gemeenteraadsleden niet. Daarnaast is de VVD voor een duurzame oplossing. Wij steunen daarom het kabinet dat €4 miljoen investeert in een programma om Griekenland en deze kinderen te voorzien van noodzakelijke hulp: 48 opvangplekken en een voogdijsysteem naar Nederlands model zodat deze kinderen bij pleegouders kunnen worden ondergebracht. Op basis van deze 48 opvangplekken kunnen in totaal ruim 500 kinderen (niet 48 zoals vermeld in de bijdrage van dhr. Stuijver) gedurende drie jaar opgevangen en geholpen worden. Dat gaat niet alleen over opvang en onderdak, maar ook over onderwijs, psychosociale hulp, juridische begeleiding en gezondheidszorg. Het voogdijprogramma zorgt ervoor dat diegene die de asielprocedure hebben doorlopen en een status hebben gekregen ook daarna begeleid worden, net als de minderjarigen die zijn afgewezen in de procedure begeleid zullen worden tot het moment van terugkeer.

 

Opvang van kinderen in Nederland is naar ons inzicht een tijdelijke oplossing, met veel haken en ogen. De VVD wil kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen helpen op een manier waar zij echt bij gebaat zijn. Maakt ons dat niet welwillend? Zeker niet. Als het kabinet toch besluit om vluchtelingenkinderen op te nemen in Nederland, dan zijn zij wat mijn fractie betreft van harte welkom!

 

Bo de Kruijff

VVD Wijdemeren”

Reactie op oproep voorgangers over vluchtelingenkinderen

ChristenUnie ChristenUnie D66 VVD CDA Nederland 08-08-2020 09:57

Door Joël Voordewind op 8 augustus 2020 om 11:42

Reactie op oproep voorgangers over vluchtelingenkinderen

Vandaag verscheen er een brief van vele predikanten, priesters en voorgangers, gericht aan de volksvertegenwoordigers van het CDA en de ChristenUnie. Ze schrijven dat ze zich zorgen te maken over de kinderen die leven in de erbarmelijke omstandigheden op de Griekse eilanden. Ze hebben daarom een aantal vragen voor de Kamerleden. Middels deze blog wil ik vanuit de ChristenUnie een antwoord geven op de brief.

Het is mooi om te zien dat er onder christenen zoveel bewogenheid is voor de kinderen in de vluchtelingenkampen. In de afgelopen weken ontving ik veel kritische mails van betrokken mensen. Deze brief laat nogmaals zien: het hart van christelijk Nederland klopt voor deze kinderen, zonder ouders en in een schrijnende situatie. De ChristenUnie deelt deze bewogenheid.

Juist om die reden is te begrijpen dat we veel kritiek kregen toen we, samen met CDA, VVD en D66, begin juli niet vóór de in de brief genoemde motie stemden. De ChristenUnie was en is het immers eens met de lijn van deze motie: het komen met een plan voor een opvang van de kinderen in Nederland. Er is echter geen Kamermeerderheid voor een barmhartiger asielbeleid, zo schreef Gert-Jan Segers al in een eerder blog. Daarom zijn we genoodzaakt binnen de coalitie over asielbeleid afspraken te maken. En daarom stemden we tot onze spijt tegen de motie.

Binnen de coalitie is afgesproken dat er met Nederlandse hulp gezorgd wordt voor de opvang van uiteindelijk vijfhonderd kinderen, op het Griekse vasteland. Zij krijgen een veilig onderkomen, onderwijs en voogdij. Daar heeft de Nederlandse overheid zich aan gecommitteerd. En daar houdt de ChristenUnie het kabinet dan ook aan. Het is een compromis, maar het moet een compromis zijn dat wérkt en ervoor zorgt dat de vluchtelingenkinderen veilig zijn.

We hebben het kabinet voor een deadline gesteld. Uiterlijk in september moeten de eerste kinderen naar de opvang op het Griekse vasteland zijn gebracht. Daarvoor moet alles op alles worden gezet. Komt de opvang niet van de grond, dan heroverwegen we onze steun aan het plan. Dat betekent dat de optie om een deel van de kinderen wél naar Nederland te brengen ook weer op tafel komt. Voor de ChristenUnie staat namelijk één ding voorop: deze kinderen verdienen een veilige plek om op te groeien.