Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

93379 documenten

Stop de huurverhoging, 0% = genoeg!

SP SP D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Veendam 25-05-2020 21:26

Wat D66 minister Ollongren niet wil uitvoeren moet volgens de SP fractie in Veendam wel gebeuren! Geheel in lijn met de aangenomen Eerste Kamer-motie riep de SP  maandagavond 25 mei het Veendammer college op om er bij de verhuurders op aan te dringen om een 0% huurverhoging te hanteren dit jaar.

 

Fractievoorzitter Harry Schoonewille: “Naast de financiële klappen als gevolg van de Corona-crisis kampen vele huurders al jaren met veel te hoge huren die elk jaar blijven stijgen. Bij zowel de woningcorporaties als bij de particuliere verhuurders hebben velen daarnaast ook nog te maken met achterstanden in onderhoud of hoge service-kosten.”

Voor de SP-fractie is het nu genoeg. Na de Woningsdag-actie “0% is genoeg” meldden zich ruim 70 huurders uit Veendam bij sp.stopdehuurverhoging.nl. Huurders die heel graag in Veendam wonen, maar klaar zijn met de stelselmatige huurverhoging waar ze niets (extra's) voor terugkrijgen.

9000 Huurders hebben zich in heel het land gemeld bij hun verhuurders dat ze de woonlasten niet kunnen dragen!

 

Naast kritiek op de huurverhoging is er ook begrip voor de woningcorporaties, Schoonewille: “We vragen een huurstop van de corporaties en tegelijkertijd bieden we aan om samen de strijd tegen de verhuurdersheffing aan te gaan. Een oude crisismaatregel die als een strop om de nek van de corporaties zit en hoognodige investeringen in de woningen tegenhoudt.”

 

Een poging om alle fracties achter de motie te krijgen strandde tijdens de vergadering. De SP diende de motie samen met de fractie van de PvdA in  met steun van Vuk en Groenlinks. Andere fracties deden de motie af als “niet alle huurders hebben last van de Corona-crisis” of dit is niet eerlijk naar huiseigenaren met lagere lonen “Een geïrriteerde Harry Schoonewille: “De PvdA wethouder ontraadde de motie namens het college, er zou volgens haar uit gesprekken met  Acantus zijn gebleken dat de huurverhoging van circa 2,5% nodig is om de lasten voor de woningcorporatie te kunnen dragen als andere huurders in financiële huur-nood geraken. 

Met andere woorden; de ene huurder betaalt dus de huur van de andere huurder. Wie betaalt hier nu de rekening van de Corona-crisis! Blijkbaar vindt het college dat sociaal genoeg, en met haar de fracties van GB, VVD, CDA, D66 en CU. Goed dat de PvdA-fractie vast hield aan haar eigen, veel socialere koers!”  

‘Je kunt zelf veel doen voor een betere en schonere wereld’

D66 D66 Leidschendam-Voorburg 25-05-2020 19:46

Raadslid Charlotte Bos gaat in gesprek met Ruud en Centhia Maltha, D66-leden en inwoners van Leidschendam-Voorburg, over luchtkwaliteit en  het meetkastje. D66 organiseerde in februari dit jaar een thema-avond over bereikbaarheid onder anderen rond The ...

Duinpolderweg van de baan

D66 D66 GroenLinks VVD PvdA Noord-Holland 25-05-2020 19:13

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 25 mei besloten om niet door te gaan met het aanleggen van de volledige Duinpolderwegroute. Dit hadden de coalitiepartners GroenLinks, VVD, D66 en PvdA eerder afgesproken in hun coalitieakkoord en is nu bevestigd met een besluit van Provinciale Staten. Wel zal de Provincie verder gaan met de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg, de bereikbaarheid van de Bollenstreek per fiets en het verbeteren van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). D66 Noord-Holland is blij met dit besluit dat veel duidelijkheid biedt aan alle betrokkenen en de prioriteiten goed zet.

Marcel Steeman, woordvoerder mobiliteit: “De Duinpolderweg, ofwel project bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek is een dossier met veel en vaak tegenstrijdige belangen. Er waren veel verschillende belanghebbenden, die hun meningen goed voor het voetlicht wisten te brengen.” D66 vindt een goed bereikbare Duin- en Bollenstreek essentieel voor de leefbaarheid, woningbouw en economische ontwikkelingen in de regio en is voorstander van concrete stappen in het oplossen van de huidige bereikbaarheidsproblemen.

Steeman: “Het heeft D66 verbaasd dat het besluit van ons college van Noord-Holland bij partners, andere overheden en inwoners wordt gezien als een eindpunt. Het coalitieakkoord bevat niet alleen – fase 1 – verbetering van de bereikbaarheid via de (Nieuwe) Bennebroekerweg, met openbaar vervoer en fiets, maar ook nader overleg met alle belanghebbenden – fase 2. ”

D66 heeft met een aantal andere partijen het college gevraagd om voortvarend en met open vizier door te zetten naar fase 2 en op die manier verdere concrete stappen te nemen in het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen van de Duin- en Bollenstreek D66 ziet daarbij voornamelijk grote kansen voor fiets en openbaar vervoer. Die toezegging kwam voluit van het college.

Marcel Steeman kwam ook nog even terug op zijn maidenspeech in november 2019. Hij zette toen digitale bereikbaarheid neer als de ultieme duurzame vorm van bereikbaarheid. Daar is reizen niet voor nodig. Destijds was niet te bevroeden hoe snel iedereen daar heel goed in is geworden – inclusief de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Uitbreiding terrassen centrum Oss

D66 D66 Oss 25-05-2020 17:36

https://oss.d66.nl/2020/05/25/uitbreiding-terrassen-centrum-oss/

D66 Oss was vandaag in gesprek over de tijdelijke uitbreiding terrassen Heuvel met de Osse horeca.

Pamflet voor een Leidse zomer vol verantwoorde activiteiten

D66 D66 Leiden 25-05-2020 16:35

Onze raadsleden IJsbrand Olthof en Susannah Herman werkten afgelopen weken  samen met PvdA’ers Marc Newsome en Tiny Klever aan dit idee. Vanmiddag werd het pamflet aan wethouder Yvonne van Delft aangeboden. ‘Veel Leidenaren gaan nu ...

De toekomst van de lokale democratie in Zwolle

D66 D66 Zwolle 25-05-2020 16:12

Als jij het voor het zeggen had in je stad, hoe zou je het bestuurssysteem dan inrichten? Misschien zou je stadsgenoten laten stemmen – of misschien heb je wel hele andere ideeën over een manier van volksregering. Tijdens deze Club Cele gaan D66 Zwolle en GroenLinks Zwolle samen met jullie op zoek naar wat democratie eigenlijk voor ons betekent: hoe ziet de toekomst van de lokale democratie eruit?

Kijken naar hoe democratische vernieuwing ook kan

Er is een nieuwe beweging gaande: een democratische revolutie. In de erg populaire bestseller ‘De meeste mensen deugen” van historicus en journalist Rutger Bregman krijgen we een mooi voorbeeld over burgerbegrotingen. In de Venezolaanse stad Torres krijgen burgers een budget, waarmee de inwoners samen met de politiek mogen besluiten waarvoor het geld wordt gebruikt. Of denk aan de Super-Stemwijzer van Tibor Bosse, universitair hoofddocent Kunstmatige Intelligentie, die de gevolgen van een stem kan voorspellen. Gaan mensen zo beter nadenken over hun stem?

Tijdens ‘De toekomst van de lokale democratie’ verzamelen we zulke voorbeelden, samen met ideeën en meningen om te kijken hoe het óók kan. Is onze lokale democratie aan verandering toe – en wat moet er dan veranderen? We luisteren naar verschillende standpunten: hopelijk ook naar die van jou.

Vul ook de enquête over de toekomst van lokale democratie in! Die vindt u hier: Enquête

Democratie 101

Om te kijken naar verandering, moeten we ook kijken naar de basis. Natuurlijk onderzoeken we daarom ook hoe de lokale democratie op dit moment in elkaar steekt. Een basisles democratie, dus, maar dan met een verrassende twist. Democratie als manier om een land te besturen bestaat al namelijk eeuwenlang: in de 6e eeuw v.Chr was dit al een bestuursvorm in het oude Griekenland – hoewel heel anders dan de democratie die we nu kennen. We nemen je mee in de interessante geschiedenis van de democratie.

De Verenigde Straten van Zwolle?

Niesco Dubbelboer zet zich als directeur van Agora Europa en als één van de initiatiefnemers van Meer Democratie volop in voor een bloeiende en rechtvaardige democratie. Op 30 juni vertelt Niesco alles over zijn werkzaamheden, en dan in het bijzonder over het interessante idee over een andere vorm van representatieve democratie in ons land. Dit jaar werd namelijk het initiatief De Verenigde Straten van Amsterdam gelanceerd: elke Amsterdamse straat (dat zijn er 4.662!) mocht één vertegenwoordiger aanwijzen, die namens de straat over belangrijke beslissingen in de stad mocht beslissen. Hoe zou het zijn als we samen de Verenigde Straten van Zwolle oprichten?

Je mening telt!

Zoals dat hoort in een democratie, willen we graag je mening horen. Dan kan op de avond zelf, maar ook door het invullen van onze enquête. De resultaten presenteren we op 30 juni. Hoe zie jij de toekomst van de lokale democratie voor je en wat betekent lokale democratie voor jou? Met deze avond willen we het gesprek openen en verkennen wat Zwollenaren vinden van onze lokale democratie. Graag tot ziens op 30 juni bij onze online avond over lokale democratie!

 

Natuur verdient aandacht in energietransitie

CDA CDA GroenLinks D66 VVD PvdA Leiderdorp 25-05-2020 15:41

In de vergaderingen van 17 mei en 25 mei heeft de Leiderdorpse gemeenteraad het concept Regionale Energie Strategie besproken. Het CDA steunt de energietransitie, inclusief de noodzaak voor zonneweiden en windmolens, maar is wel kritisch. In de schaarse ruimte van de regio Holland Rijnland verdient de flora en fauna, landschap, biodiversiteit en recreatie veel meer aandacht. Ook vindt het CDA het onverantwoord om de Leiderdorpse Munnikkenpolder aan te prijzen als een kansrijk gebied voor 6 windmolens.Het CDA heeft daarom in de twee amendementen ingediend, nl ‘aandacht voor de natuur’ en ‘windambitie van Leiderdorp’ die allebei in de raadsvergadering werden aangenomen. Waar gaat het bij deze energiestrategie om? Via het energieakkoord heeft de landelijke overheid dertig regio’s in het land de opdracht gegeven om een strategie uit te werken waardoor ze in 2050 energieneutraal te zijn. Eind 2020 moet dit plan worden vastgesteld en er ligt nu een eerste concept waarop alle gemeenten van Holland Rijnland, waar Leiderdorp onder valt, hun wensen en bedenkingen mogen geven. De energiestrategie gaat over energiebesparing, warmte, elektriciteit en mobiliteit. Het is daarmee een groot onderwerp en via tussendoelen in 2030 moet een en ander al op korte termijn vorm gaan krijgen. D66-wethouder Van Woudenberg heeft aan de gemeenteraad een conceptdocument voorgelegd met wensen & bedenkingen vanuit Leiderdorp. Dit document vormde de basis voor de discussie met de raadsleden. Het CDA steunt de energietransitie. Voor warmte is het essentieel dat er restwarmte vanuit Rotterdam komt, omdat voor onze huizen het anders lastig zal worden om met een realistisch plan te komen om van het gas af te komen. Voor elektriciteit heeft Holland Rijnland twee denkrichtingen uitgewerkt om via zonneweiden en windmolens de elektriciteit voortaan op te wekken. Opvallend is dat daar het zwaartepunt bij zonneweiden wordt gelegd, terwijl volgens de adviezen een verhouding van 1 op 1 optimaal is. In de vergadering van 17 mei pleitte Jan Huisman, CDA-burgerraadslid, voor vier belangrijke punten als commentaar op het concept-RES en de voorgestelde brief van de wethouder: Ten eerste vraagt Leiderdorp met de regio om landelijke instrumenten voor energiebesparing. In het concept wordt gevraagd om instrumenten die inwoners kunnen afdwingen. Een aantal partijen, zoals GroenLinks is sterke voorstander voor afdwingen Wat het CDA betreft gaat het om stimuleren, maar niet om dwang. Op basis van het pleidooi in de vergadering van 17 mei, zwakte de wethouder de formulering al af.Een amendement van VVD en CDA om nadrukkelijk aan te geven dat er geen sprake kan zijn van dwang, werd in de de raad gesteund door D66 en LPL en daarmee aangenomen. Ten tweede moet een betere mix tussen zonne- en windenergie worden gevonden. In één van de varianten is er een mix van 1 op 22 tussen wind- en zonne-energie. Dit leidt ertoe dat in onze regio minimaal 7 km2 grond (1400 voetbalvelden) in zonneweide moet worden veranderd. Bovendien is de scheve balans ongunstig voor de belasting van het elektriciteitsnetwerk. Immers ’s nachts en in de winter, is er vooral windenergie beschikbaar. Verder is het draagvlak van bewoners essentieel. Naast communicatie, gaat het wat het CDA betreft ook om daadwerkelijke participatie van de Leiderdorpers. Een project als Zon op Leiderdorp is hierin een voorbeeld. Hier zijn Leiderdorpers zelf eigenaar geworden van zonnepanelen op grote daken. Wat het CDA betreft een voorbeeld voor de regio. Tot slot moet de energiestrategie met een bredere blik naar de schaarse ruimte in onze regio kijken. De energiestrategie zoals die er nu ligt, houdt geen rekening met zaken als de behoefte aan woningbouw en nieuwe bedrijventerreinen. De wethouder vroeg daar terecht aandacht voor, want ook hiervoor moeten de komende jaren keuzes worden gemaakt. Het CDA voegt daaraan toe dat recreatie, natuur, landschap en biodiversiteit ook criteria moeten worden bij de afwegingen.Hiervoor heeft Medea Hempen namens het CDA een amendement ‘aandacht voor de natuur’ ingediend wat werd gesteund door VVD, D66, GL en LPL en daarmee werd aangenomen. Alleen PvdA stemde tegen. In 2016 heeft de Leiderdorpse raad onderzocht of het mogelijk is om windmolens te plaatsen in Leiderdorp. Hier is de Munnikkenpolder als kansrijk gebied uitgekomen. Destijds was de Munnikkenpolder een zandwinningsput en opslaggebied voor de HSL. Inmiddels is dit gebied echter samen met de Ruigekade, volledig ontwikkeld als recreatie- en natuurgebied. Deze ontwikkeling was noodzakelijk als natuurcompensatiegebied voor de A4. Het gebied is inmiddels een populaire plek voor vogelexcursies en vele Leiderdorpers maken er graag een wandeling. Het CDA vindt het daarom onlogisch om juist dit gebied vanuit Leiderdorp aan te bieden aan de regio als de beste keuze voor windmolens.Ook hiervoor heeft het CDA een amendement ingediend. Dit ‘windambitie voor Leiderdorp’ amendement werd gesteund door alle partij, met uitzondering van PvdA en is daarmee ook aangenomen.

D66 vraagt aandacht voor duurzaamheid en groen

D66 D66 VVD Wassenaar 25-05-2020 12:21

Ten gevolge van de coronacrisis vergaderde de raad vorige week twee avonden op een rij. Grote onderwerpen op de agenda: De Paauw en de Groene Zone. Ook vraagt D66 om meer bewustwording bij afvalscheiding en bestrijding van zwerfafval.

De Paauw. Besloten is om snel uit te zoeken hoe weer een echt bestuurscentrum – dus inclusief ambtelijke staf – van De Paauw te maken. Fractievoorzitter Bloemendaal: “Sinds vorig najaar is er steun in de raad om dat idee uit te werken. Het onderzoek dat er ligt en die optie vergelijkt met de variant maatschappelijke functie met verhuur van kantoorruimte geeft daar geen helder antwoord op”. We willen nu met voorrang weten hoe het concept bestuurscentrum vorm gegeven kan worden en vooral in relatie met het monumentale karakter van gebouw en park, inclusief duurzaamheidsmaatregelen. Uiteraard moet ook het verkeerskundige aspect geanalyseerd worden. En zal opnieuw met de buurt gesproken gaan worden. Noem het een quick scan naar de haalbaarheid. Bloemendaal vervolgt: “Wij denken dat later bij de uitwerking verminderde automobiliteit aan de orde komt door fietsgebruik te stimuleren en door meer thuis te werken”. Afnemend autogebruik is goed voor milieu en duurzaamheid. Meer fietsgebruik en meer thuiswerken zijn stappen waar we al mee hebben leren omgaan door de coronacrisis. (de tekst van het amendement vindt u hier)

De Groene Zone. Bekend als het buitengebied van Wassenaar aan de grens met Katwijk. We hebben graag een bijdrage geleverd aan het amendement dat van het college vraagt vooraf aan de publicatie van de nota van uitgangspunten over de Groene Zone nog een verdiepingsslag te maken. Hierbij zal worden gekeken naar de balans tussen agrarische activiteit, recreatie en (meer) groen. D66 wil met name ook extra aandacht voor de “groenbijdrage” in dit gebied om zo een bijdrage te leveren aan de oplossing van het stikstofvraagstuk.

De raad gaat deze week hiermee concreet aan de slag.

Afvalscheiding en zwerfafval. Wij hebben samen met de VVD een motie ingediend waarbij het college wordt opgeroepen actiever te zijn op het gebied van communicatie en samenwerking met inwoners om zo bewustwording bij scheiding van huishoudelijk afval te vergroten. Deze motie werd raadsbreed aangenomen. Ook pleiten we voor stickers op de diverse vuilbakken met een heldere tekst, zodat inwoners makkelijk kunnen zien welk afval in welke bak thuishoort. Het college gaat hiermee dus aan de slag; de fractie van D66 is daar blij mee!

Kortom drie onderwerpen waarbij wij aandacht vragen voor milieu, duurzaamheid en groen!

D66 fractie.

Dit artikel is mede gepubliceerd in de Wassenaarse media in week 22 2020

 

 

 

 

The post D66 vraagt aandacht voor duurzaamheid en groen appeared first on Afdeling Wassenaar .

Regionale Energiestrategie

CDA CDA GroenLinks D66 Houten 25-05-2020 12:12

Afgelopen dinsdag stond de (concept) Regionale Energiestrategie (RES) voor onze regio (U16) op de raadsagenda. Het CDA heeft ingestemd met deze concept RES met de aantekening dat wij vinden dat lokale energiecoöperaties, zoals Opgewekt Houten, een belangrijke rol moeten krijgen en dat we uit moeten gaan van minimaal 50 procent lokaal eigenaarschap. Om dat te bereiken hebben we samen met D66 en GroenLinks gewerkt aan een motie die daartoe oproept. Deze motie is door de Raad aangenomen. De gehele bijdrage van Robert Pelleboer, die namens het CDA het woord voerde, kunt u hieronder lezen. De motie is via IBABS te downloaden. Meer informatie over de (concept) Regionale Energiestrategie kunt u vinden openergieregioutrecht.nl. De volledige concept RES kunt u hier downloaden. --- Voorzitter, college raasdsleden, college een aanwezigen via Notubiz, Vanavond ligt de concept RES van de regio U16 voor. Het CDA is van mening dat we met deze concept RES een positief en realistisch aandeel nemen in de totale opgave en wij kunnen ons ook vinden in de genoemde uitgangspunten. Te weten: Allereerst de grote en platte daken volleggen met zonnepanelen. Het is echt onbegrijpelijk dat we in ons landschap grote logistieke dozen hebben waar nog geen zonnepalen op liggen. Dat moet als eerste worden aangepakt, daarna wind langs infrastructuur en op industriegebieden en zonnevelden. Voorzitter, daarmee kom ik gelijk bij mijn eerste punt: er moet een meer afgewogen verdeling van windmolens en zonnevelden komen over de hele regio U16. Houten trekt op dit moment de kar en is koploper met twee windparken en 100ha aan zonnevelden. Daarmee doen we al 12 procent van het bod van 1,8 TWh. Als iedere U16 gemeente maar de helft zou doen wat Houten nu al doet, dan zitten we al ruimschoots aan het doel van de RES! Andere gemeentes in onze regio moeten nu dus ook over de brug komen. Het kan niet zo zijn dat elders in de regio de hete brij maar vooruitgeschoven wordt. De komende maanden is het erop of eronder, want uiteindelijk moet begin volgend jaar het bod zijn ingevuld met zoeklocaties. Hoe gaat de wethouder bij de andere gemeenten in de regio U16 hierop sturen, zodat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren? Hoe gaat zij ons de komende maanden op de hoogte houden waar zoeklocaties gevonden worden, zodat we volgend jaar niet verrast worden door keuzes die in de regio gemaakt zijn. En is zij ook van mening dat Houten voorlopig al haar aandeel heeft geleverd aan de RES U16? Ook blijven we graag op de hoogte, bijvoorbeeld via de IBABS agenda en het griffiebericht over activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten die in Houten georganiseerd worden. Kan de wethouder ons dat ook toezeggen? Het CDA ziet een belangrijke rol weggelegd voor de lokale energiecoöperaties en het streven naar minimaal 50 procent lokaal eigendom. We moeten echt zien te voorkomen dat grote energiereuzen van elders onze regio komen volleggen met zonnevelden en windparken. Dat zou betekenen dat winst die hier gemaakt wordt met de energietransitie wegstroomt naar organisaties die geen binding met onze regio of zelfs met Nederland hebben. Terwijl de energietransitie en dit moment ons de kans bieden om het mes aan twee kanten te laten snijden. Door: lokaal eigenaarschap en bij voorkeur ook met lokale energiecoöperaties. Inwoners die met elkaar duurzame projecten realiseren en daarbij de opbrengst met elkaar delen en hopelijk ook laten terugvloeien naar de lokale gemeenschap. De U16 kan daarbij een voorbeeld nemen aan andere regio’s, zoals de regio Groningen. In de concpet RES voor Groningen is een heel hoofdstuk gewijd aan lokaal eigenaarschap en lokale energiecoöperaties. Lokaal eigenaarschap en lokale energiecoöperaties moeten ook in onze RES 1.0 een prominentere plek krijgen. We hebben dan ook meegewerkt aan de motie van D66 die daartoe expliciet oproept en dienen deze motie samen met hen in. Voorzitter, ik rond af. De komende maanden zal het erom gaan spannen hoe de RES 1.0 er precies uit gaat zien en wat dit concreet gaat betekenen voor onze regio. We wensen de wethouder daarbij veel succes om dat proces met haar collega’s in de regio en de inwoners zo goed mogelijk te doorlopen.

D66 mist ambitie in de Regionale Energie Strategie

D66 D66 De Fryske Marren 25-05-2020 11:08

In de Regionale Energie Strategie, of RES, is Nederland opgedeeld in dertig regio’s. De Fryske Marren vormt samen met de andere achttien Friese gemeenten, de provincie, Wetterskip de regio Fryslân. De regio werkt samen aan het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Per 2030 moet de uitstoot van CO2 met 49% worden verminderd ten opzichte van de uitstoot, dertig jaar geleden, in 1990. Door meer energie duurzaam op te wekken en minder energie te verbruiken wil men dit bereiken. Ook in onze gemeente zijn er oplossingen en bijdragen nodig om te komen tot een duurzaam Nederland.

De fractie is blij dat de RES-regio Fryslân met een op het oog serieus bod komt van 2,31TWH.

Het is een serieus bod, niet komend vanuit ambitie maar uit een optelsom van de reeds bestaande en vergunde projecten. Jammer. Het is een reëel bod, dat wel, maar zonder echte ambitie.

Gelukkig lazen wij op de website van onze gemeente het volgende:

“Het opstellen van extra ambities willen wij als gemeente pas doen nadat inwoners en organisaties daar met elkaar over gesproken hebben.”

Extra ambities. Dat doet ons groene hart sneller kloppen.

Laat het creëren van ambities, onze ambities, de eerstvolgende stap zijn die wij samen met onze inwoners gaan maken. Participatie is namelijk een niet eenvoudig en zeer belangrijk onderdeel.

De inmiddels uitgezette vragenlijst kies voor Jelte is een eerste stap op nog een lange weg te gaan.

Samen met onze inwoners de mogelijkheden verkennen voor het realiseren van groene(re) mogelijkheden in hun eigen woonomgeving.  Uiteraard hebben wij begrip voor de onmogelijkheden, die het coronavirus nu met zich meebrengt, om dit energiek met elkaar te bespreken.

Zonne-energie

Een herziening van het sinnefjildenbeleid voor onze gemeente is in de maak.

De ruimte waar wel en niet zonnevelden toe te staan houdt ons bezig. Is het mogelijk om eerst de daken vol te leggen, en pas daarna naar de mogelijkheden op land te kijken?

Laat duidelijk zijn dat het IJsselmeer wat ons betreft niet vol komt te liggen met drijvende zonnepanelen. Oplossingen om de doelstellingen te halen moeten niet ten koste gaan van natuur.

Zorgen

De ambitie om meer zonne-energie op te wekken, brengt ook zorgen met zich mee. Het net heeft extra capaciteit nodig. De netbeheerder Liander ziet het stroomnet vollopen, vooral voor de teruglevering van energie. De netbeheerder zegt een grote onbalans te zien tussen wind- en zonnestroom.

De vraag is nu hoe om te gaan met toekomstige projecten in onze gemeente. In het aanvraagproces zien wij een rol voor de wethouder, een korte afstemming met de netbeheerder. Kan het voorgenomen project aangesloten worden? Is er capaciteit beschikbaar? Vragen waarop het antwoord misschien niet altijd positief kan zijn, maar wel tot duidelijkheid bij aanvragers leidt.

Koppelkansen

In het concept bod wordt gesproken over koppelkansen. Denken in kansen en mogelijkheden. Super.

Autogebruik verminderen door o.a. de ontsluiting per openbaar vervoer te verbeteren. Hopelijk vergroot de RES de kansen op de Lelylijn.

Vanuit het college klonken waarschuwingen voor wat betreft het behalen van de eerder gestelde ambities op het gebied van duurzaamheid.  Wij waarderen de openheid en eerlijkheid, echter wil D66 zich er niet zomaar neerleggen dat onze ambities niet gehaald gaan worden. Op naar een groene en schone toekomst!

Het bericht D66 mist ambitie in de Regionale Energie Strategie verscheen eerst op D66 De Fryske Marren.