Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

98117 documenten

Nieuws uit de fractie

D66 D66 Apeldoorn 24-07-2021 17:20

Monique van der Plas zal vanaf september als fractievertegenwoordiger in de commissievergaderingen van de politieke markt het woord gaan voeren. Wij zijn heel blij dat D66 hierdoor bij meer onderwerpen acte de présence kan geven en haar standpunten kan inbrengen. Monique zal bij de raadsvergadering van 7 oktober worden beëdigd. Monique zegt zelf: ‘Ik heb met een heel groot groen hart ja gezegd op deze vraag van Bouwien en Dennis’. Alvast gefeliciteerd Monique, we hebben er alle vertrouwen in dat je het D66 geluid krachtig en helder zult laten horen.
De fractie heeft nog meer mooi nieuws. Vanaf 1 augustus zal Elly André het stokje van Andrea Ooms over nemen als onze fractieassistent. De fractieassistent zorgt voor allerlei administratieve zaken t.b.v. de fractie. Binnenkomende emails en uitnodigingen, notulen en agenda van de fractievergadering en onderhoud sociale media.
Elly is 18 jaar en 1e jaars student bestuurskunde. Ze is opgegroeid in Apeldoorn en heeft ambities om via de politiek te werken aan een mooier en kansengelijk Apeldoorn. We zijn hartstikke blij haar bereid te hebben gevonden de fractie op deze manier te komen versterken.

Reactie op vertrek Jules Bijl als wethouder

D66 D66 Vlaardingen 23-07-2021 16:49

Gisteren werd bekend dat wethouder Jules Bijl (D66) waarnemend burgemeester wordt van de gemeente Leidschendam-Voorburg en daarmee de Vlaardingse politiek verlaat. Fractievoorzitter Koen Kegel reageert daarop als volgt: “Onverwacht en ontzettend jammer dat de Commissaris ...

The post Reactie op vertrek Jules Bijl als wethouder appeared first on D66 Vlaardingen.

Kenningsmakingsbijeenkomst nieuwe leden D66 in Hendrik-Ido-Ambacht

D66 D66 Hendrik-Ido-Ambacht 23-07-2021 14:42

De fractie en het bestuur van D66 Hendrik-Ido-Ambacht hebben afgelopen donderdagavond 21 juli nieuwe leden van D66 uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst in Cascade.

In een aangename en constructieve sfeer kwamen veel onderwerpen ter sprake die van belang zijn voor ons dorp.

Deze zullen zeker in ons Verkiezingsprogramma  2022-2026 meegenomen worden.

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje op het nieuwe, mooie terras van Cascade.

 

Fijne (Bossche) zomer!

D66 D66 s-Hertogenbosch 23-07-2021 06:38

Vandaag begint de zomervakantie in onze regio. Lees meer over de Bossche Zomer, onze activiteiten en onze bereikbaarheid tijdens het reces.

Van 1 juli tot en met 5 september 2021 vindt in ‘s-Hertogenbosch de Bossche Zomer plaats. De Bossche Zomer zorgt voor bijzondere ontmoetingen voor bewoners, bedrijven en andere initiatiefnemers en geeft letterlijk en figuurlijk ruimte. Van culturele en sportieve activiteiten, historische bezienswaardigheden, Bourgondische cafés, restaurants en terrassen en verrassende winkels tot adembenemende natuur. Check voor een volledig en up-to-date overzicht van de activiteiten https://debosschezomer.nl/. D66 is trots op dit unieke evenement, waarbij op een bijzondere manier een zo normaal mogelijke zomer gecreëerd wordt voor de inwoners van ‘s-Hertogenbosch. En we hopen je tijdens de Bossche Zomer te mogen ontmoeten!

Op 30 augustus gaan we weer beginnen. Dan staat de raadsavond Informeren en Ontmoeten op het programma. Op zondag 29 augustus hebben we een barbecue voor onze leden, waarmee we het nieuwe politieke seizoen aftrappen.

In de tussentijd zitten we als fractie niet stil. We nemen onze verantwoordelijkheid om zaken voor elkaar te krijgen in onze stad en onze dorpen. Op http://wijkrijgenhetvoorelkaar.nl/resultaten-standpunten/ lees je hier meer over. Ook blijven we gewoon bereikbaar via social media en via info@d66denbosch.nl én gebruiken we de zomerperiode voor werkbezoeken en contact met onze inwoners, organisaties en ondernemers.

Wij wensen u een fijne vakantie toe. Blijf gezond en geniet van een mooie (Bossche) zomer!

 

Fijne (Bossche) zomer!

D66 D66 s-Hertogenbosch 23-07-2021 06:38

Vandaag begint de zomervakantie in onze regio. Lees meer over de Bossche Zomer, onze activiteiten en onze bereikbaarheid tijdens het reces.

Van 1 juli tot en met 5 september 2021 vindt in ‘s-Hertogenbosch de Bossche Zomer plaats. De Bossche Zomer zorgt voor bijzondere ontmoetingen voor bewoners, bedrijven en andere initiatiefnemers en geeft letterlijk en figuurlijk ruimte. Van culturele en sportieve activiteiten, historische bezienswaardigheden, Bourgondische cafés, restaurants en terrassen en verrassende winkels tot adembenemende natuur. Check voor een volledig en up-to-date overzicht van de activiteiten https://debosschezomer.nl/. D66 is trots op dit unieke evenement, waarbij op een bijzondere manier een zo normaal mogelijke zomer gecreëerd wordt voor de inwoners van ‘s-Hertogenbosch. En we hopen je tijdens de Bossche Zomer te mogen ontmoeten!

Op 30 augustus gaan we weer beginnen. Dan staat de raadsavond Informeren en Ontmoeten op het programma. Op zondag 29 augustus hebben we een barbecue voor onze leden, waarmee we het nieuwe politieke seizoen aftrappen.

In de tussentijd zitten we als fractie niet stil. We nemen onze verantwoordelijkheid om zaken voor elkaar te krijgen in onze stad en onze dorpen. Op http://wijkrijgenhetvoorelkaar.nl/resultaten-standpunten/ lees je hier meer over. Ook blijven we gewoon bereikbaar via social media en via info@d66denbosch.nl én gebruiken we de zomerperiode voor werkbezoeken en contact met onze inwoners, organisaties en ondernemers.

Wij wensen u een fijne vakantie toe. Blijf gezond en geniet van een mooie (Bossche) zomer!

 

Samen vormen we de samenleving door iedereen de kans te geven mee te doen.

D66 D66 Gennep 22-07-2021 20:21

De gemeenteraad heeft afgelopen 19 juli ingestemd met de motie van D66 en PvdA om, naast het al bestaande sport en cultuurfonds voor de jeugd, ook een sport- en cultuurfonds voor volwassenen in te stellen. Hiermee worden voor alle inwoners van de gemeente Gennep de financiële drempels om deel te nemen aan sport of creatieve activiteiten weggenomen.

Als mensen financiële zorgen hebben zijn de lidmaatschappen voor sport- en creatieve activiteiten meestal een van de eerste dingen die stopgezet worden. Om ervoor te zorgen dat iedereen toch mee kan blijven doen heeft de gemeente voor de jeugd een sport- en cultuurfonds, maar die voorziening stopt wanneer zij volwassenen worden.

Niet alleen de jeugd, maar ook volwassenen met een laag inkomen missen de positieve impact op hun fysieke en mentale gezondheid en tevens de gezelligheid en saamhorigheid die bij sport- en creatieve activiteiten horen. “Het verenigingsleven wordt veelal aangeduid als het cement van de samenleving. Voor een deel van die samenleving is het vaak niet mogelijk, door hun financiële situatie, om hieraan deel te nemen” aldus Mariska van Gelder – van den Hoogen, voorzitter van de volleybalvereniging Flamingo’s ’56 en actief lid van D66 in Gennep.

Afgelopen maandag dienden D66 en PvdA tijdens de raadsvergadering een motie in voor het opnemen van een sport- en cultuurfonds voor volwassenen in de gemeentebegroting van 2022. De motie werd door de gemeenteraad aangenomen.

In de gemeente Gennep wonen 400 huishoudens met een inkomen tot 100% van het wettelijk minimum en nog eens 300 tussen de 100% en 120%. Met andere woorden, dat is ruim 4% van de huishoudens. Het fonds is voor die 700 huishoudens in Gennep belangrijk om niet buitengesloten te worden van sport en creatieve activiteiten.

De lijsttrekker van D66 voor de gemeenteraadsverkiezing 2022 in de gemeente Gennep, Arjen Mehlkop, licht toe: “Pas als iedereen ook de kans heeft om mee te doen dan werken we in Gennep echt aan een inclusieve samenleving – dat zijn alle inwoners die samen de samenleving Gennep vormen”. “Deelnemen aan sport of creatieve activiteiten draagt niet alleen bij aan een positieve gezondheid maar verstrekt ook het sociale netwerk, het zelfvertrouwen en het gevoel van erbij te horen. Daarom moeten alle inwoners van Gennep de kans krijgen om lid van een sport- of cultuuraanbieder te worden. Ook als ze daarvoor niet genoeg geld hebben. Voor D66 betekent het dat we met zo’n fonds niemand laten vallen”.

Reacties naar: info@d66gennep.nl

Iedereen verdient een tweede kans: re-integratie van ex-gedetineerden onder de loep

D66 D66 Gorinchem 22-07-2021 18:00

D66 vindt het belangrijk dat mensen een tweede kans krijgen én dat Gorinchem een veilige stad is. Omdat de gemeente vanaf 1 juli 2021 een actievere rol heeft in het ondersteunen van ex-gedetineerden bij bijvoorbeeld het vinden van werk, schuldhulpverlening en onderdak vroegen wij het college hoe zij deze actievere rol gaat invullen.

In 2020 keerden ongeveer 20.000 gedetineerden terug in de samenleving nadat hun straf was beëindigd, waarvan 37 in Gorinchem.[1] Door de invoering van de wet Straffen en Beschermen verandert de manier waarop dit gebeurt. Vanaf 1 juli 2021 heeft de gemeente een actievere rol bij het ondersteunen van ex-gedetineerden bij bijvoorbeeld het vinden van werk, schuldhulpverlening en onderdak. Op die manier zorgen we er met elkaar voor dat de kans op herhaling van criminaliteit zo klein mogelijk is.

Naar aanleiding van deze veranderingen, heeft D66 vragen gesteld aan het college van B&W. We vroegen hoe de gemeente deze nieuwe, actievere rol wil invullen en wat de actuele stand van zaken is.

In het antwoord van onze vragen geeft het college aan dat de nazorg van ex-gedetineerden ondergebracht is bij het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland-Zuid. Samen met andere gemeenten, politie en andere partijen wordt hier gewerkt aan een regionale aanpak. Daar wordt ook informatie uitgewisseld zodat goed kan worden ingespeeld op welke ondersteuning er voor een ex-gedetineerde moet worden geregeld.

Als fractie zullen wij deze veranderingen scherp in de gaten houden. Zo krijgen ex-gedetineerden een tweede kans én houden wij Gorinchem veilig door te voorkomen dat zij zich opnieuw schuldig maken aan strafbare feiten. Kijk hier voor een volledig overzicht van onze schriftelijke vragen en de beantwoording daarvan.

[1] Uitstroomcijfers | Feiten en cijfers | dji.nl

Vacature fractiemedewerker D66 Overijssel (12-14 u per week)

D66 D66 Overijssel 22-07-2021 16:34

Ben jij iemand die warm wordt van de politieke arena? Ben je resultaatgericht en zorg je dat alles feilloos verloopt? Wil jij je inhoudelijk verdiepen in de stukken van de Overijsselse Staten?

Lees dan vooral verder!

D66 Overijssel is namelijk op zoek naar een nieuwe fractiemedewerker. De huidige fractiemedewerker Sander Wageman heeft een andere functie aanvaard en gaat ons daarom helaas verlaten. Maar het biedt weer een mooie (start)plek voor misschien wel jou?

Sinds de verkiezingen van maart 2019 bestaat de Statenfractie van D66 uit 3 bevlogen Statenleden en een burgercommissielid en zij zijn op zoek naar een fractiemedewerker die meewerkt aan een duurzaam, inclusief en schoon Overijssel. De ideale startdatum is 1 september 2021, je kunt dus al snel aan de slag!

Als fractiemedewerker ben jij de spin in het web, het is zeer afwisselend werk. De ene dag verdiep jij je in een motie of amendement, de andere dag schrijf jij de notulen of organiseer je een werkbezoek voor de fractie of werk je de website bij en zet je berichten klaar voor social media. Het vereist een ‘hands on’ mentaliteit en een flexibele instelling. Maar daarvoor werk jij wel in het centrum van de macht van Overijssel.

Wat vragen wij?

HBO/WO werk- en denkniveau. Kan goed zelfstandig werken, regelt vlot uitvoerende taken zoals het beheren van de website, reserveren van ruimtes, het schrijven van de notulen en/of persbericht. Een proactieve houding. Kijkt en handelt vooruit en geeft advies aan de fractie omtrent inhoudelijke vraagstukken en planningen. Strategisch denkvermogen. Invulling geven aan het strategisch profileren van D66 en haar Statenleden in Overijssel. Politieke sensitief. Snapt politieke verhoudingen en denkt mee over strategie en communicatie van D66 Overijssel. Het organiseren van werkbezoeken, het bijhouden van de planning en aanspreekpunt en de ‘regelaar’ van de fractie. Een flexibele instelling en de bereidheid ook in de avonduren te werken. Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Bij voorkeur kennis en ervaring met sociale media en websitebeheer. Affiniteit met D66 en het sociaalliberale gedachtengoed. Voorkeur voor iemand die woonachtig is in Overijssel.

Wat bieden wij?

Een politiek gevoelige werkomgeving. Een gezellig team. Werken aan het D66 geluid in Overijssel. Een politieke leerschool.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling betreft een tijdelijk dienstverband voor 1 jaar van gemiddeld 12-14 uur per week (op jaarbasis, waarbij piekbelasting en minder uren tijdens het zomerreces zijn inbegrepen). Beloning is salarisschaal 9 of 10 conform het BBRA.

Stuur je sollicitatiebrief en C.V. voor 15 augustus naar fractievoorzitter Wybren Bakker email: W.Bakker@overijssel.nl. Voor meer informatie over de vacature of over de werkzaamheden kun je tussen 9 en 13 augustus ook contact opnemen met statenlid Renilde Huizenga via mail op RA.Huizenga@overijssel.nl of neem contact op met onze huidige fractiemedewerker Sander Wageman op fractie@d66overijssel.nl Na een eerste briefselectie nodigt de fractie je mogelijk uit voor een selectiegesprek (wat we zo snel mogelijk inplannen na 15 augustus)

De vijf favoriete plekken van Hind!

D66 D66 Utrecht 22-07-2021 10:49

Utrecht stopt niet bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Sterker nog: er ligt nog veel meer Utrecht onder de dom aan het water. Een stuk Utrecht waar ons raadslid Hind Dekker-Abdulaziz woont. Ze geeft je in vijf plekken een rondleiding door Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Waarom? Omdat hier een paar van de meest fantastische plekken van Utrecht zijn, Hind neemt je mee! 

Waar begin je Hind?  

https://utrecht.d66.nl/de-vijf-favoriete-plekken-van-hind/

“Ik wil beginnen bij een van de stranden in de stad. Ja, echt, we hebben strand in Utrecht. Aan de Haarrijnse Plas. Die ligt aan de rand van het Maximapark en is omgeven door mooie natuur. Mijn man windsurft hier graag, dus je hoeft daarvoor helemaal niet naar de kust te rijden! 

Als je vanaf de plas richting het Maximapark loopt kom je veel sporters tegen. Skaten, hardlopen, fietsers; bijna geen onderbrekingen en afstandsmarkeringen op de weg. Het rondje om ‘het lint’ van het park is voor veel inwoners hier hét ideale sportrondje, ook zitten veel sportclubs in het park.” 

https://utrecht.d66.nl/de-vijf-favoriete-plekken-van-hind/

We zijn nu vanaf het strand door het park gelopen, waar komen we uit? 

“Bij Castellum Hoge Woerd!” Dit is een plek die geschiedenis laat leven, er wordt ook veel georganiseerd voor kinderen. Bijvoorbeeld archeologiedag, met veel activiteiten buiten. Daarnaast is dit één van de plekken in Leidsche Rijn waar muziek-, dans-, en theatervoorstellingen worden gegeven. Helaas kan dat nu door corona al heel lang niet. Maar ik hoop snel weer iets te bezoeken hier.” 

Na het rondje om het Castellum stappen we op de fiets en gaan we richting het Brusselplein, wat maakt dit voor een leuke plek?

https://utrecht.d66.nl/de-vijf-favoriete-plekken-van-hind/

“Het Brusselplein is het stadscentrum van Leidsche Rijn. Voor mij is het om de hoek, maar tegen de mensen die het historische centrum van Utrecht zo vol vinden zeg ik: het is maar 10 minuten met de bus! Hier kan je lekker op een terras zitten en mijn kinderen vinden de fontein heerlijk om in te spelen en doorheen te rennen in de zomer. Hopelijk is het snel warm genoeg en zijn we van corona af en kan ‘ie weer aan. Ook staat hier de bibliotheek van Leidsche Rijn, echt een fantastische bieb, maar ik houd dan ook van boeken.” 

https://utrecht.d66.nl/de-vijf-favoriete-plekken-van-hind/

Na een zonnig plein steken we tussen de gebouwen door naar een groene boulevard, waar brengt dit ons? 

“Bij de laatste stop, het Berlijnplein. Ik ben ook extra trots op dit stukje stad omdat D66 zich hier hard voor heeft gemaakt. Je vindt hier bijvoorbeeld ene restaurant met verantwoord eten en allerlei culturele activiteiten op het plein. Helaas is een tijd geleden een verschrikkelijke brand geweest, waarbij veel culturele initiatieven hun thuisbasis zijn verloren. Tegelijk zagen we ook de steun uit de stad en de wijk, ik heb er vertrouwen in dat het haast nog mooier terugkomt. Ook wordt er nu flink gebouwd aan een broedplaats voor creatieve ondernemers en wordt groen aangelegd. Ik kan niet wachten tot het af is!” 

Dankjewel Hind, voor deze tour! 

Grote stadsvernieuwing in vijf wijken in Arnhem Oost

D66 D66 Arnhem 22-07-2021 09:39

De komende achttien jaar gaat de gemeente  vijf wijken in Arnhem Oost helpen verbeteren. Het gaat om Malburgen, Presikhaaf, Geitenkamp, Het Broek en Klarendal. “De laatste stadsvernieuwing van Arnhem gaat van start”, aldus D66-fractievoorzitter Mattijs Loor.

Waardering De plannen voor Arnhem Oost gaan zorgen voor betere huisvesting, een mooie, groene openbare ruimte, meer werk, betere gezondheid en meer welbevinden en veiligheid. Voor de openbare ruimte en de verduurzaming van ruim 1.700 huizen heeft het college 25 miljoen euro gekregen uit het Volkshuisvestingsfonds van de Rijksoverheid. Het Rijk waardeert de plannen van Arnhem voor Oost als zeer goed.

D66 wil dat de gemeente ook het onderwijs stevig aanpakt. Denk daarbij aan kleinere klassen, meer begeleiding en buitenschoolse activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Loor vroeg het college om niet te treuzelen bij het maken van deze plannen: “Maak de plannen zo goed dat het Rijk niet anders kan dan geld overmaken.” Het college werkt de plannen nog voor de verkiezingen verder uit en rekent op meer geld uit Den Haag voor heel Arnhem Oost.

Om te voorkomen dat de leefbaarheid in andere wijken achteruit gaat is op verzoek van D66, PvdA en GroenLinks een plan gemaakt om de leefbaarheid in heel Arnhem in de gaten te houden. Dat doet de gemeente in overleg met bewoners. Zo voorkomt de gemeente dat straks weer ergens anders grootschalige stadsvernieuwing nodig is.

Nu beginnen Om richting te geven aan de plannen, diende D66 een hele rits moties in. Zo vraagt D66 om nu al ruimte te maken voor kleinere klassen. Ook wil D66 snel een verlengde schooldag invoeren. Kinderen die het thuis moeilijk hebben, kunnen zich dan ook na schooltijd ontwikkelen. Ze krijgen huiswerkbegeleiding, sport, spel en cultuur aangeboden. Om te zorgen dat scholen en andere maatschappelijke organisaties hun werk goed kunnen doen, moet de samenwerking tussen wijkprofessionals makkelijker worden gemaakt. Fractievoorzitter Mattijs Loor: “Er is heel veel te doen in deze wijken. We moeten vandaag beginnen en alle betrokkenen helpen resultaten te bereiken.”