Nieuws van politieke partijen over D66 inzichtelijk

87073 documenten

D66 s’-Hertogenbosch zoekt nieuwe bestuursleden

D66 D66 s-Hertogenbosch 21-04-2019 12:53

Het bestuur van D66 ‘s-Hertogenbosch zoekt enthousiaste leden die willen bijdragen aan de politieke vereniging in onze gemeente. De vereniging D66 kent in ‘s-Hertogenbosch ongeveer 260 leden. Het bestuur heeft als doel om die leden te inspireren en enthousiasmeren en daarmee de fractie te ondersteunen in het gemeenteraadswerk.

Het bestuur kent 7 rollen: voorzitter, penningmeester, secretaris, bestuurslid ledenbeleid, campagne&communicatie, talentontwikkeling&training en politiek secretaris. Voor 3 rollen (voorzitter, penningmeester en politiek secretaris) zoeken we per direct een nieuw iemand. U vindt de vacatures elders op de website (vacatures).

Het bestuur is niet alleen een leuke en leerzame plek om je vrije tijd door te brengen, het is ook een mooie manier om de partij en het politieke werk beter te leren kennen. Heb je interesse? Neem contact op met info@d66shertogenbosch.nl om eens te praten, mee te kijken of je te kandideren!

D66 s’-Hertogenbosch zoekt nieuwe bestuursleden

D66 D66 s-Hertogenbosch 21-04-2019 12:53

Het bestuur van D66 ‘s-Hertogenbosch zoekt enthousiaste leden die willen bijdragen aan de politieke vereniging in onze gemeente. De vereniging D66 kent in ‘s-Hertogenbosch ongeveer 260 leden. Het bestuur heeft als doel om die leden te inspireren en enthousiasmeren en daarmee de fractie te ondersteunen in het gemeenteraadswerk.

Het bestuur kent 7 rollen: voorzitter, penningmeester, secretaris, bestuurslid ledenbeleid, campagne&communicatie, talentontwikkeling&training en politiek secretaris. Voor 3 rollen (voorzitter, penningmeester en politiek secretaris) zoeken we per direct een nieuw iemand. U vindt de vacatures elders op de website (vacatures).

Het bestuur is niet alleen een leuke en leerzame plek om je vrije tijd door te brengen, het is ook een mooie manier om de partij en het politieke werk beter te leren kennen. Heb je interesse? Neem contact op met info@d66shertogenbosch.nl om eens te praten, mee te kijken of je te kandideren!

Formatie Noord-Holland niet over links. Gemiste kans!

SP SP D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Noord-Holland 20-04-2019 13:08

Hoe kijkt fractievoorzitter Eric Smaling tegen de formatie van de nieuwe Noord-Hollandse coalitie aan? De formatie had over links gekund. Dat zal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet gebeuren. Jammer!

De coalitievorming in de provincie Noord-Holland gaat een nieuwe fase in. Na de korte, niet-succesvolle informatie geleid vanuit Forum voor Democratie, hebben GroenLinks en de VVD de tweede ronde geleid, met informateurs vanuit beide partijen. Ook dit proces is afgerond. Ondanks grote tegenstellingen tijdens de campagnedebatten waren ze er snel uit dat ze het met elkaar willen proberen. D66 en de PvdA zijn bereid gevonden mee te formeren. De vier partijen hebben 30 van de 55 zetels. Tijdens een kort plenair debat over de stand van zaken (18 april 2019) bleek dat het CDA graag mee had gedaan, maar uiteindelijk niet is uitgenodigd.

Als SP hebben we aangegeven blij te zijn met de open manier van communiceren, maar we hebben GroenLinks wel meegegeven dat er een alternatief was, namelijk over links. Dit is wel complexer, want met vijf partijen heb je dan nog steeds maar 27 zetels, maar het had in ieder geval onderzocht kunnen worden. De VVD had namelijk geen alternatief over rechts. In het debat hebben we GroenLinks gewaarschuwd zich niet met drie windmolens te laten afschepen, terwijl wel de verbinding A8-A9 wordt aangelegd en Schiphol lekker kan doorgroeien. We hebben ze ook gewezen op de bedrevenheid van de VVD in het onderhandelen. De PvdA is er immers twee keer (landelijk) ingetuind. Tenslotte hebben we GroenLinks er op gewezen dat hun kiezers niet zitten te wachten op de VVD (en andersom waarschijnlijk ook niet). Wij hoeven als SP, zeker na het forse verlies bij de verkiezingen, zeker niet per se in een coalitie te zitten, maar je moet niet te snel een beslissing nemen waar je over een paar jaar misschien spijt van hebt. Doet de kans zich een keer voor op een linkse lente in de provincie, dan moet je kijken of dat kan lukken.

We wensen de formerende partijen veel wijsheid. We zullen zien waar we ze kunnen steunen en waar we ze voor de voeten gaan lopen.  

Grave blijft standvastig: geen een Land van Cuijk.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 D66 CDA Grave 19-04-2019 18:12

Door: Annelies Graafsma

In het rapport werd gelezen wat men er in wilde lezen. En dat kon ook: Grave zelfstandig (het standpunt van de coalitie; red.)?, “het is kwetsbaar, maar als je een aantal zaken goed kunt regelen kan het wel”, aldus PWC.

Cuijk heeft besloten om een traject te volgen dat moet leiden tot een fusie met Boxmeer en St. Anthonis. Dit stelt Grave, dat in één ambtelijke organisatie samenwerkt met Cuijk en Mill, voor een probleem.

Alex van Megen (CDA) plaatst vraagtekens bij het besluit van Cuijk: “waarom zo’n haast, wie is hierbij gebaat?” Hij zet ook vraagtekens bij het democratisch draagvlak in alle gemeenten en wijst de raad erop dat Gravenaren zich meer verbonden voelen met Wijchen en Nijmegen.

Astrid Bannink (LPG) leest in het rapport dat zelfstandig Grave nog steeds mogelijk is, “de variant met Cuijk is nagenoeg van de baan, maar wij houden de deur wel open”.

Jacques van Geest (Verenigd Progressief Grave) denkt dat Grave niet veel meer te vertellen heeft; “wij zijn zelf te verdeeld”. Marion Wierda (D66) wil snel aan tafel en alsnog meepraten over één Land van Cuijk; “Grave loopt anders teveel (financiële) risico’s. Ik kan mij het gevoel van burgers dat ze ‘zelfstandig willen blijven’ goed voorstellen. Dat gaat over verbondenheid van mensen; ‘ik voel me verbonden met Oud-Velp en dat blijft zo’. Maar een gemeente besturen, met alles wat daarbij komt kijken, is iets anders”, betoogt zij.

De geplande peiling onder de inwoners gaat niet door.

Politieke Partij Blanco wil geen ...

Politieke Partij Blanco Politieke Partij Blanco D66 Bernheze 19-04-2019 14:13

Politieke Partij Blanco wil geen verwarring over de naam Maashorst. Het is een natuurgebied waar vier gemeentes aan bijdragen. Het voorbeeld is natuurlijk ludiek, maar samen met D66 hebben we een voorstel ingediend dat het college oproept om met Uden en Landerd in gesprek te gaan over de naam van de nieuwe fusiegemeente.

De Speeldoos gered van faillissement

D66 D66 VVD PvdA Vught 19-04-2019 13:35

D66 heeft ingestemd met een reddingsplan voor De Speeldoos. In een extra vergadering stelde een meerderheid van de gemeenteraad een lening van 387.455 euro beschikbaar. Zonder deze lening was de Speeldoos nog deze maand failliet gegaan, omdat er geen geld meer was om het personeel te betalen. De Speeldoos gaat nu verder als cultureel centrum. De bedoeling is dat de gemeente uiteindelijk het huidige gebouw gaat verwerven.

De discussie in de raad, maar ook daarbuiten, ging vooral over wel of geen professionele kunst. De gemeenteraad heeft 15 jaar geleden al besloten dat er alleen amateurkunst gesubsidieerd wordt. Uit cijfers van De Speeldoos zelf is nu gebleken dat er al die jaren gewoon een aanzienlijk deel van die subsidie naar professionele kunst gegaan is, terwijl dat al die tijd ontkend werd. Er werd zelfs door de voormalige directeur en het voormalige bestuur beweerd dat professionele kunst geld zou opleveren voor amateurkunst. Dat geloofde niemand omdat dat nog nergens ooit vertoond was. Het bleek ook onwaar. Ieder jaar zijn tonnen -tegen alle afspraken in- uitgegeven aan professionele kunst.

Verkeerde voorstelling van zaken

De jarenlange verkeerde voorstelling van zaken van het voormalige bestuur heeft De Speeldoos naar de rand van de afgrond gebracht. Ook het behoud van het gebouw De Speeldoos staat nu op losse schroeven. Er is zo veel achterstallig onderhoud, dat het de vraag is of het gebouw nog wel gered kan worden. Om het voor de toekomst gereed te maken is er 4,2 miljoen nodig en daarvoor is nul euro gereserveerd. En dan is er ook nog de openstaande schuld van Stichting Stars on Stage.

Nieuw cultuurbeleid nodig

Het reddingsplan moet ervoor zorgen dat de amateurkunst en buitenschoolse cultuureducatie in Vught ook de komende jaren goed bediend worden. Daar is nieuw cultuurbeleid en dus een nieuwe cultuurnota voor nodig. “Dat is voor ons topprioriteit”, aldus D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens. “Hier moet direct een start mee gemaakt worden. Cultuurbeleid is veel meer dan een dak bieden aan podiumkunsten muziek, musical en dans en ook veel meer dan een theaterzaal.” Ze onderstreepte nog een keer dat D66 niet wil bezuinigen op de ondersteuning van amateurkunst in Vught.

Gemeente helpt cultureel centrum verder op weg

D66 wil dat de middelen die beschikbaar zijn voor faciliteren van amateurkunst breed worden ingezet in goed overleg met het Vughtse en liefst ook Helvoirtse cultuurveld. De amateurkunst moeten we koesteren. Het nieuwe cultuurbeleid moet gemaakt worden met en gedragen worden door het Vughtse, Cromvoirtse en Helvoirtse cultuurveld. Daarom diende D66 samen met VVD, GB en PvdA-GL een motie in die het college oproept de invulling van het Cultureel Centrum De Speeldoos te verbinden aan een breed gedragen cultuurbeleid. Ook willen de indieners daarom dat het college De Speeldoos helpt bij het opstellen van een jaarplan als het daarop volgende ondernemingsplan.

Toekomstige huisvesting

De Speeldoos kan voorlopig dus open blijven. Er ligt wel een uitdaging voor de toekomst. Gaan we het gebouw opknappen, slopen en er iets nieuws neerzetten of wellicht iets nieuws bouwen op een andere plek? De nieuwe cultuurnota, gedragen door het culturele veld, zal ongetwijfeld leiden tot een logische keuze: eerst de inhoud, dan de stenen.

Kansen voor professionele kunst

Houden we met dit besluit nou voor altijd alle professionele kunst buiten de gemeentegrenzen? Wat D66 betreft niet. Een goed plan voor een programmering die bijvoorbeeld in elkaar gezet en gefaciliteerd wordt door het Theater aan de Parade in Den Bosch is zeker een optie. Ook dat zal geld kosten, maar D66 is daartoe bereid en kijkt uit naar een goed plan. De constructie zoals de afgelopen jaren De Speeldoos gedraaid heeft, is echter onbespreekbaar.

The post De Speeldoos gered van faillissement appeared first on D66 Vught.

In onze regio volgen op dit moment ...

PvdA PvdA VVD CDA GroenLinks ChristenUnie D66 Partij voor de Dieren Leiden 19-04-2019 13:22

In onze regio volgen op dit moment 542 leerlingen structureel geen onderwijs. Een enorm hoog aantal! De oorzaken daarvan zijn divers en er gaan soms schrijnende situaties achter schuil. Om die reden hebben de Leidse woordvoerders onderwijs van de commissie Onderwijs en Samenleving hier met elkaar aandacht voor gevraagd bij alle betrokken partijen. Van schoolbesturen tot het College van B&W. We zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. De PvdA samen met alle andere Leidse politieke partijen. Omdat we allemaal hetzelfde doel hebben: passend onderwijs voor elk kind dat dit nodig heeft. GroenLinks Leiden VVD Leiden CDA Leiden Partij voor de Dieren Leiden @partij Sleutelstad SP Leiden D66 Leiden ChristenUnie Leiden