16% VERHOGING OZB en 70.000,- TE VEEL GERAAMDE OZB BEDRIJVEN Naast onder meer de tarieven van de honden- en de toeristenbelasting staat de 16% verhoging van de onroerendzaakbelasting op het programma. We waren bij de begroting al tegen deze enorme verhoging en ook met deze verordening kunnen we niet instemmen. Als de beurs leeg is moet je de ambitie naar omlaag bijstellen en niet de beurs van een ander plunderen. De verhoging is exorbitant. De coalitie is haar coalitieprogramma vergeten, inflatie volgende lastenontwikkeling voor burgers en ondernemingen stond daar toch echt in! De legesverordening wordt door de coalitiepartijen aangenomen! Als stemmer op één van de drie coalitiepartijen mag je stellen dat je geld bij hen in goede handen is. Aandachtspunt voor de bedrijven is de onroerendzaakbelasting bedrijven uit de eerdere jaren. De wethouder informeerde de raad nog op een missertje in de begroting 2017. Bij de behandeling van de begroting had onze fractie nog een technische vraag over deze post. Als je 16% extra belasting wenst te verantwoorden dan vind je nog wel eens wat. In dit geval een te veel geraamd van € 70.000,- voor de opbrengst uit de onroerend zaakbelasting bedrijven. De uitleg komt nog naar ons toe in een memo, niets aan de hand volgens de wethouder. Nu ondernemers houdt uw aanslag in de gaten en vergelijk hem met de aanslagen van de voorgaande jaren. De aanpassing onroerendzaakbelasting was jaren lang rond de 2% en voor 2017 bedraagt deze 16%. Meer zal en mag het niet zijn.