https://arnhem.vvd.nl/nieuws/50476/bouwen-voor-arnhem

De gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met een plan om 48 woningen extra te bouwen in Gaardenhage in Rijkerswoerd. Gaardenhage is een ruime villawijk, waarin de woningen op zeer ruime kavels onder architectuur worden gebouwd. Op basis van die informatie hebben huidige bewoners daar een kavel gekocht en een huis gebouwd. De bestemming van de resterende kavels wordt nu omgevormd naar kleinere kavels waar verschillende woonvormen mogelijk zijn. Dat heeft nogal impact op de woonomgeving voor de huidige bewoners en dat zorgde voor veel commotie.

De afgelopen maanden hebben we een aantal bestemmingplanwijzigingen behandeld. Daarbij is steeds vooral naar de manier waarop de gemeente daar mee om gaat reden tot woede en onrust bij bewoners. Daardoor lijkt het erop dat de woningopgave enerzijds en de belangen van de Arnhemmers anderzijds een tegenstelling zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is in het belang van ons allemaal dat er voldoende woningen zijn én dat wijken leefbaar en aantrekkelijk blijven.

VVD Arnhem realiseert zich dat komende jaren veel woningen bijgebouwd gaan worden in de stad. Daar hebben we draagvlak onder de Arnhemmers bij nodig, want zonder voldoende draagvlak verlies je snelheid. Dat betekent niet ‘’u vraagt, wij draaien’’, maar duidelijkheid vooraf over de plannen en kaders aan de ene kant en ruimte om veranderingen aan te kunnen brengen als buurt(bewoner) aan de andere kant. Daarmee voorkom je veel woede en onbegrip, met vertragende juridische procedures als gevolg.

In de Gaardenhage hebben de huidige bewoners proactief meegedacht met de plannen van de gemeente. In onze ogen is daar te weinig naar geluisterd met als argument dat we een bouwopgave hebben. Wij zullen de komende jaren de plannen die ontwikkeld worden steeds toetsen op in ieder geval drie pijlers: we willen zo min mogelijk bouwen in ons groen, er moet voldoende overleg zijn met bewoners en de impact op de buurt moet in balans zijn. Dat laatste gaat bijvoorbeeld over verkeersveiligheid en de impact op de leefbaarheid.

De keuze voor inbreiden in plaats van bouwen in het groen is geen makkelijke en zal de komende jaren zorgen voor discussies. Wat VVD Arnhem betreft voeren we die discussie op basis van het algemeen belang maar altijd met oog voor het individu.