Nieuws van politieke partijen in Arnhem inzichtelijk

5178 documenten

Onveilig Arnhem: Meer investeren in veiligheid!

VVD VVD Arnhem 25-07-2022 23:47

https://arnhem.vvd.nl/nieuws/50475/onveilig-arnhem-meer-investeren-in-veiligheid

"Momenteel zijn er vijftien gemeentelijke handhavers die opsporingsbevoegdheid hebben. Dat is niet veel voor een gastvrije stad die evenementen wil organiseren, met een uitgaansleven, voetbalwedstrijden en een toenemend aantal demonstraties.”

De net gevormde coalitie in Arnhem wil mensenhandel, woonoverlast, ondermijning en seksuele intimidatie tegengaan, maar ook een lokaal vuurwerkverbod. Extra geld voor handhaving staat daar niet tegenover in het coalitieprogramma.

Daarom heeft VVD Arnhem dit onderwerp samen met het CDA op de agenda gezet om met de raad te bespreken. Het is belangrijk dat we investeren in veiligheid. Criminaliteit stop je niet met mooie woorden, maar door te handhaven. Wat VVD Arnhem betreft verdubbelen we het aantal handhavers.

Verder lezen?

Onderzoek: onveilig Arnhem houdt hand op de knip als het gaat om bestrijding criminaliteit

https://www.gelderlander.nl/regio/onderzoek-onveilig-arnhem-houdt-hand-op-de-knip-als-het-gaat-om-bestrijding-criminaliteit~a6d916be/

Bouwen voor Arnhem

VVD VVD Arnhem 25-07-2022 23:40

https://arnhem.vvd.nl/nieuws/50476/bouwen-voor-arnhem

De gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met een plan om 48 woningen extra te bouwen in Gaardenhage in Rijkerswoerd. Gaardenhage is een ruime villawijk, waarin de woningen op zeer ruime kavels onder architectuur worden gebouwd. Op basis van die informatie hebben huidige bewoners daar een kavel gekocht en een huis gebouwd. De bestemming van de resterende kavels wordt nu omgevormd naar kleinere kavels waar verschillende woonvormen mogelijk zijn. Dat heeft nogal impact op de woonomgeving voor de huidige bewoners en dat zorgde voor veel commotie.

De afgelopen maanden hebben we een aantal bestemmingplanwijzigingen behandeld. Daarbij is steeds vooral naar de manier waarop de gemeente daar mee om gaat reden tot woede en onrust bij bewoners. Daardoor lijkt het erop dat de woningopgave enerzijds en de belangen van de Arnhemmers anderzijds een tegenstelling zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is in het belang van ons allemaal dat er voldoende woningen zijn én dat wijken leefbaar en aantrekkelijk blijven.

VVD Arnhem realiseert zich dat komende jaren veel woningen bijgebouwd gaan worden in de stad. Daar hebben we draagvlak onder de Arnhemmers bij nodig, want zonder voldoende draagvlak verlies je snelheid. Dat betekent niet ‘’u vraagt, wij draaien’’, maar duidelijkheid vooraf over de plannen en kaders aan de ene kant en ruimte om veranderingen aan te kunnen brengen als buurt(bewoner) aan de andere kant. Daarmee voorkom je veel woede en onbegrip, met vertragende juridische procedures als gevolg.

In de Gaardenhage hebben de huidige bewoners proactief meegedacht met de plannen van de gemeente. In onze ogen is daar te weinig naar geluisterd met als argument dat we een bouwopgave hebben. Wij zullen de komende jaren de plannen die ontwikkeld worden steeds toetsen op in ieder geval drie pijlers: we willen zo min mogelijk bouwen in ons groen, er moet voldoende overleg zijn met bewoners en de impact op de buurt moet in balans zijn. Dat laatste gaat bijvoorbeeld over verkeersveiligheid en de impact op de leefbaarheid.

De keuze voor inbreiden in plaats van bouwen in het groen is geen makkelijke en zal de komende jaren zorgen voor discussies. Wat VVD Arnhem betreft voeren we die discussie op basis van het algemeen belang maar altijd met oog voor het individu.

In de bres voor Koninklijke Burgers Zoo

VVD VVD Arnhem 01-07-2022 00:19

https://arnhem.vvd.nl/nieuws/50269/in-de-bres-voor-koninklijke-burgers-zoo

In de Gelderlander van 17 juni jongstleden heeft wethouder Van der Wel een groot interview gegeven. In dit interview geeft hij als wethouder zijn mening over Burgers Zoo. En hoewel hij aangeeft dat het onderwerp landelijk geregeld dient te worden, zegt hij een alinea verder dat het beter is als Burgers Zoo een opvang voor wordt voor dieren.

Dat schoot ons, en een heleboel Arnhemmers, in het verkeerde keelgat. Wij vinden Burgers Zoo een van de parels van Arnhem, waar veel Arnhemmers terecht trots op zijn. Een dierentuin die duurzaamheid en natuurbescherming hoog in het vaandel heeft. Natuurbehoud is een van de hoofddoelen van het park. Ze zien het als missie om, en ik citeer: "(bedreigde) dieren te beschermen en te behouden en zo veel mogelijk mensen de wonderlijke wereld van de natuur te laten beleven." Ze willen hun gasten graag inspireren, hun gedrag positief beïnvloeden en hen laten genieten van alles wat de natuur ons geeft. Niet alleen binnen het park zetten zij zich in voor natuurbehoud, maar ook daarbuiten.

Daarnaast is Burgers Zoo van grote economische waarde voor Arnhem. Daarom hebben we vragen aan het college gesteld. Of het college deze mening deelt. En hoe de heer Van der Wel zich heeft verdiept in de werkzaamheden van Burgers Zoo, voordat hij deze uitspraak deed? En welk signaal denkt het college af te geven aan onze partners in de stad als dit soort ongenuanceerde uitspraken in de media wordt gedaan?

Gelukkig is het college het met ons eens dat Burgers Zoo van onschatbare waarde is voor de stad. Wel hoopt ze dat uitspraken van een wethouder niet altijd meteen als mening van het voltallige stadsbestuur wordt gezien. Daar zijn we het dan minder over eens. Wat ons betreft doet een wethouder geen uitspraken die haaks staan op het beleid van het college.

Verbied gokreclames in Arnhem

SP SP Arnhem 30-06-2022 23:37

Sinds oktober vorig jaar is online gokken legaal en zijn gokreclames enorm toegenomen. Hierdoor neemt het aantal gokverslaafden toe, en dat zal ook in Arnhem zo zijn. De SP doet, samen met de ChristenUnie, een voorstel om gokreclames in de Arnhemse buitenruimte te verbieden.

Behandelaars van verslavingskliniek Connection SGGZ waarschuwen dat er een recordhoeveelheid gokverslaafden op ons afkomt, en dat gokreclames hier een belangrijke rol in spelen. De landelijke politiek is bezig met een verbod op gokreclames, maar dat gaat ons te langzaam. We vrezen dat door deze reclames problemen met gokverslaving ontstaan waar mensen nog lang last van hebben.

SP-raadslid Sarah Dobbe: 'Deze gokbedrijven maken megawinsten over de ruggen van kwetsbare mensen. Ze pompen nu vele miljoenen in reclame om mensen te laten gokken. Reclame hiervoor hoeven we niet te zien in de Arnhemse straten.'

Schaapsdrift: belofte maakt schuld

VVD VVD Arnhem 20-06-2022 06:10

Op woensdagavond 01 juni werd in de Arnhemse raad de Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna Wvg) Schaapsdrift e.o. behandeld. De Wvg is een uiterst zwaar middel dat de gemeente de positie geeft om aan het eigendomsrecht van haar inwoners te komen.   Vanaf het moment dat dit onderwerp ter sprake kwam hebben we met wijkbewoners, ondernemers, ontwikkelaars, ambtenaren en andere belanghebbenden gesproken over de toekomst van de Schaapsdrift en omgeving. Het was al direct duidelijk, dit is een onderwerp waar veel emotie zit. Zo spraken we wijkbewoners die van generatie op generatie in hun huis wonen, waar hun overgrootvader een slagerij runde en de letters van zijn onderneming nog op de bakstenen te zien zijn. Ook spraken we een koppel dat slechts een paar maanden geleden in de woning is ingetrokken, nadat ze een enorme verbouwing achter de rug hebben. Weer een ander dacht de seniorenwoning te hebben gekocht waarin hij rustig kon genieten van zijn pensioen. Dit zijn enkele voorbeelden van de bewoners van de ruim 150 woningen waar de gemeenteraad een besluit over moest nemen.   Volgens wethouder Bouwkamp (GroenLinks) kon het niet anders. Arnhem staat voor een enorme bouwopgave om tot 2040 in totaal 16.000 woningen te realiseren. De VVD-fractie had voor het nemen van dit verstrekkende besluit meer informatie nodig dan we hadden. Hoe zat het met alternatieve manieren om meer woningbouw te realiseren, is daar zorgvuldig naar gekeken? Was het mogelijk om daar hoger de lucht in te bouwen zodat we minder woningen hoeven te slopen? Waarom was het gebied waar de gemeente over kon gaan tot onteigening zo gigantisch groot ingetekend en bevatte het zoveel goede woningen? Hoe het kon dat de gemeente op vrijdagavond een brief had gestuurd waarin de Wvg werd aangekondigd en vervolgens het hele weekend onbereikbaar was? De wethouder gebruikte veel woorden in haar reactie op onze vagen, maar helaas weinig tot geen antwoorden.   Resultaat is dat een kleine meerderheid van de raad, met alleen raadsleden van de kersverse coalitie het instellen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten voor de Schaapsdrift hebben bekrachtigd. Het is jammer om te zien dat zo een kleine meerderheid een dergelijk zwaar instrument bekrachtigd en het zou goed zijn om meer draagvlak te hebben hiervoor dan nu het geval is.   Of een meerderheid voor of tegen het voorstel was deed niets meer af van de onzorgvuldigheid en onprofessionaliteit waarmee dat besluit werd genomen. De wijze waarop wij als raad besloten over de toekomst van een groep Arnhemmers was niet fraai. En echt, de VVD-fractie loopt niet weg voor moeilijke keuzes. Daar zijn voldoende voorbeelden van. Wij zijn niet principieel tegen de Wvg, maar je kunt er altijd op vertrouwen dat we dat zorgvuldig doen met een goede onderbouwing die we kunnen uitleggen aan de Arnhemmers.  Hoe nu verder? ‘’Beste bewoners, het besluit van de raad brengt u in onzekerheid over uw toekomst. Ik kan u verzekeren dat we ook na vanavond samen met u ons strijdbaar zullen opstellen en pal naast u zullen blijven staan. We gaan de ontwikkelingen kritisch volgen en zo nodig het keer op keer agenderen. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken.’’ Dat waren onze slotwoorden richting de bewoners nadat Wvg werd bekrachtigd.  En dat gaan wij dus ook doen. 

De nieuwe coalitie

VVD VVD Arnhem 20-06-2022 06:08

Arnhem heeft een nieuwe coalitie. Het nieuwe donkergroene bestuur bestaat uit GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren, PvdA en Volt. En met hun plannen zijn dieren in Arnhem bijna belangrijker geworden dan mensen.

Gelukkig zitten er hele mooie dingen in het nieuwe akkoord.  Zo wordt het groener maken van de stad voortgezet, is er ruime aandacht voor cultuur en krijgt onderwijs de aandacht die het verdient. 

Maar als het gaat om de echte grote uitdagingen op het gebied van wonen, klimaat, veiligheid en werk hebben wij grote zorgen. 

De ambitie is dat we 16000 woningen gaan bouwen de komende 20 jaar. 

De rol van ontwikkelaars wordt volstrekt gepasseerd. En dat terwijl die de afgelopen jaren duizenden extra woningen hebben gerealiseerd; denk aan de Jansbuitensingel, het gebied rondom het station, het Postgirokantoor aan de Velperweg en nog vele andere voorbeelden. Als je goede betaalbare woningen wil voor Arnhemmers dan heb je investeerders en ontwikkelaars nodig. 

Wij missen hier echte plannen om de woonopgave aan te pakken. Geen woord over het bouwinfarct waar we midden in zitten. Of over het grote tekort aan mensen. De veelheid aan regels maakt elk project onmogelijk, investeerders lopen met een grote boog om Arnhem heen. 

Als het gaat om veiligheid is er nogal wat aan de aan hand in Arnhem. Een rekenkameronderzoek naar ondermijning legde pijnlijk bloot hoe we er als stad voor staan. Het college gaf al eerder aan dat we bij lange na niet voldoende investeren in veiligheid en dat een van de noodzakelijke oplossingen is dat we het aantal handhavers zouden moeten verdubbelen. Maar er gaat geen cent naar extra handhavers om drugscriminaliteit, ondermijning, overlast in wijken en snelheidsduivels aan te pakken. 

Werk! Afgelopen jaren is er gigantisch geïnvesteerd om Arnhemmers aan het werk te krijgen. Miljoenen extra uitgetrokken om werk en inkomen zo te reorganiseren dat we nu echt aan de slag kunnen. Om de ruim 7000 mensen in de bijstand de kans en de begeleiding te geven erbij te horen, mee te doen en niet langer in armoede te hoeven leven. We zijn op de goede weg en hoeven nu alleen nog maar door te pakken. Het enige wat daarvoor nodig is, is een ambitie opschrijven. In dit akkoord wordt wel een bedrag geïnvesteerd, maar er zit geen enkele ambitie aan vast. Waar mogen we dit college over vier jaar op afrekenen? Kunnen we opnieuw 500 mensen meer dan de landelijke trend helpen aan een beter bestaan? 

Je zult maar ondernemer zijn in deze stad. “Van bedrijven weten” wordt “Van bedrijven vergeten” de belastingen gaan omhoog, je mag geen reclame meer maken, we zijn tegen vercommercialisering van evenementen (Ondernemers mogen kennelijk geen geld meer verdienen), bedrijventerreinen worden woonwijken en “wanneer je als ondernemer het idee hebt dat een regel overbodig is, nodigen we je uit dit te melden bij de gemeente”, een meer proactieve houding van een gemeente richting ondernemers zou op zijn plaats zijn.  Want wat houden dan de woorden “we bieden een goed ondernemersklimaat” eigenlijk in? Hoe belangrijk is het dat we voldoende werk hebben, lees verdiencapaciteit om al die vergroening en verduurzaming te betalen? En hoe belangrijk is het dat we grote bedrijven naar de stad halen of voor de stad behouden om te werken aan innovatie om het bouwinfarct vlot te trekken of te helpen de energietransitie op tijd te realiseren? Daarover geen woord in dit akkoord.  

Waar we de afgelopen jaren mooie stappen hebben gezet als het gaat om city marketing en Arnhem op de kaart zetten, zet het nieuwe college daar een streep doorheen. De weloverwogen keuze om volgens het Eindhovens model de opbrengsten van de toeristenbelasting te gebruiken voor City marketing is van tafel.  Waarom? Werkt het niet? Is het geld verkeerd uitgegeven door de City marketing organisatie? 

Ruim 3000 mensen wordt een rijk verenigingsleven afgepakt. Het gaat hier om de sportvissers, die geen nieuwe vergunning meer kunnen krijgen. En dat is ook meteen het enige dat is opgeschreven over het Arnhemse verenigingsleven. Niets over de voetbal-, volleybal-, hockey-, turn- of tennisverenigingen, die een belangrijke bijdrage leveren aan een grote sociale cohesie en de gezondheid van Arnhemmers.  

De groei van het aantal inwoners en de keuze voor inbreiden betekent druk op mobiliteit en bereikbaarheid.  Ook de VVD begrijpt dat daar een slimme oplossingen voor nodig zijn. Domweg de parkeernorm op 0 zetten betekent niet dat mensen minder auto gaan rijden. Dus wat gaan we doen? Nieuwe bewoners verbieden een auto te bezitten?

En het afschaffen van het flitsparkeren, een middelvinger naar de binnenstadsondernemers, de bewoners en de betrokken belangenorganisaties. Een maatregel die samen met het PBA, de binnenstadsbewoners, het APCG en de Fietsersbond tot stand is gekomen.  En waarvan de conclusie is dat het perfect werkt. Waarom wordt dit rücksichtlos afgeschaft?

Wij hebben afgelopen vier jaar schouder aan schouder met D66 gestreden voor een gedegen financieel beleid, en met resultaat. Want ondanks de Corona pandemie en een oorlog stonden we er prima voor en hadden we het huishoudboekje goed op orde om komende tegenvallers op te vangen. Maar in dit linkse college heeft D66 de financiële robuustheid volledig losgelaten. De weerstandsfactor lijkt mooi op peil, maar hoe zijn de risico’s meegenomen? De bestemmingsreserve solvabiliteit, een grote wens van D66 in herverdelen, wordt afgeschaft, de solvabiliteitsratio op maximaal 14% gezet, terwijl het minimaal 20% zou moeten zijn, en cijfers worden zo rooskleurig mogelijk ingeschat.  Dit is een begroting waarbij niets, maar dan ook niets fout mag gaan. De VVD schrikt hiervan. 

Is het in een tijd dat de vaste lasten van de Arnhemmers de pan uit rijzen verantwoord om zo rigoureus de lasten te verzwaren? Waren we na vier jaar VVD beleid net weer een beetje op een normaal lastenniveau terecht gekomen, gaan we dat de komende vier jaar weer helemaal scheef trekken. En als blijkt dat er te weinig geld is voor de zogenaamde ambities van het nieuwe college, dan kan er rustig nog een schepje bovenop. Een open einde regeling voor de belastingbetaler, zullen we maar zeggen.  

Een grote teleurstelling in het akkoord is wat ons betreft de plannen rond afvalbeleid. Over twee jaar kan Diftar opnieuw worden ingevoerd. Als er één onderwerp is waar Arnhemmers van zich hebben laten horen, dan is dit het wel. Zoveel participatie, tonnen voor extra communicatie, miljoenen voor een ingewikkeld systeem. Notabene na een referendum stopgezet. Lak aan het referendum, lak aan de Arnhemmers, laat de stad maar weer vervuilen, dan kan GroenLinks verder met het opvoeden van de Arnhemmers. 

De VVD maakt zich grote zorgen over het lage Arnhem-gehalte in het college. Om de stad goed te kunnen besturen moet je de Arnhemmers, de ondernemers en de stad kennen. Je moet binding hebben met de stad. Dus waarom kiezen deze kandidaten voor Arnhem vragen wij ons af? Of had het net zo goed Utrecht, Nijmegen of Tilburg kunnen zijn? De nieuwe wethouder van de Partij voor de Dieren heeft zelfs aangegeven de komende vier jaar helemaal niet in Arnhemse te komen wonen, zonder dat hij daar een reden voor wilde geven.  Daarom heeft de VVD fractie tegen zijn kandidatuur gestemd.  

Na een mooie periode in het college afgelopen vier jaar, met twee super goede wethouders valt het ons best zwaar om niet zuur te zijn over dit akkoord. Verduurzamen, vergroenen en opkomen voor de Arnhemmers die het zwaar hebben, natuurlijk! Dat willen we allemaal.  Echter wij zien de echte problemen alleen maar groter worden. De impasse op het gebied van wonen groeit, doorstroming blijft uit. Winkelen doen we in een andere stad, bedrijven gaan ons verlaten, bemoeizucht is aan de orde van de dag en het aantal mensen in de bijstand gaat groeien. En een grote middengroep inwoners en ondernemers krijgen de rekening. 

Maar de VVD zou de VVD niet zijn als wij niet positief blijven. Wij zullen de komende jaren daarom positief kritisch oppositie voeren. Wij zullen voorstellen steunen die bijdragen aan een aantrekkelijke stad om in te leven. Wij zullen kritisch kijken naar de lastenverzwaring voor inwoners en ondernemers. Wij werken samen met oppositie en coalitie om deze stad samen te besturen. Kortom wij blijven ons inzetten voor een aantrekkelijke, gastvrije, veilige en bereikbare stad.

Afscheid van twee toppers

VVD VVD Arnhem 20-06-2022 06:03

Woensdag 5 juni heeft de Arnhemse raad afscheid genomen van onze twee wethouders Roeland van der Zee en Jan van Dellen. Zij hebben zich de afgelopen vier jaar met hart en ziel, en vooral met heel veel plezier, ingezet voor onze stad. 

Roeland is 12 jaar raadslid geweest voor VVD Arnhem en de afgelopen vier jaar dus wethouder. Hij heeft samen met ondernemers en bewoners gezorgd voor een stabiele basis voor een bereikbare stad. Hij heeft als wethouder zorg een professionaliseringsslag gemaakt met de sociale wijkteams door de toewijzing eerlijker te maken, het eerste lijns optreden te verbeteren en de aanbod kant te versterken. Hij heeft zich enorm ingezet voor mooie projecten zoals Stadsblokken Meinerswijk, Coehoorn en de Blauwe golven. Allemaal langjarige projecten die vergevorderd zijn en nu snel gerealiseerd kunnen worden. Roeland wordt zeer gewaardeerd, door zowel medewerkers van de gemeente Arnhem als partners in de stad, vanwege zijn stabiele en realistische manier van werken. Wij hebben veel gehad aan zijn kennis van zaken, zijn nuchtere kijk op dingen en we hebben genoten van zijn fantastisch droge humor.  

Jan is vier jaar geleden zonder enige ervaring in de politiek in het diepe gesprongen en wethouder geworden. Met een enorme drive heeft hij van zich laten horen in de stad.  Hij heeft heel veel betekend voor de ondernemers in de moeilijke tijd door Corona. Niet alleen door er te zijn, maar ook door dingen voor ze te regelen, van extra terras ruimte, tot een QR code voor de horeca, tot extra steun voor sportverenigingen. Jan wist de jarenlang slepende discussie rond de nieuwe haven vlot te trekken en heeft met Connectr de universiteit naar Arnhem gehaald. Waar hard en serieus gewerkt wordt is er ook veel ruimte voor lol wat Jan betreft, en dat zorgt ervoor dat politiek leuk blijft. 

Voor Roeland en Jan geldt dat zij samen meer zijn dan de som van twee. Het gezamenlijke project Gezond en Fit is daar een mooi voorbeeld van. Roeland en Jan vullen elkaar heel goed aan en waar Jan te hard loopt trekt Roeland aan de rem, waar Roeland te veel achterover leunt pookt Jan het vuurtje een beetje op. Juist door de manier waarop zij samen in het college te werk gingen, elkaar de ruimte gaven en aanvulden waren zij succesvol. Het was mooi geweest voor Arnhem als deze twee toppers nog een periode door hadden kunnen gaan. 

Gelukkig zijn wij ze als VVD nog lang niet kwijt. Roeland zit in de kandidaatstellingscommissie voor de Proviciale Staten verkiezingen en Jan gaat het programma voor deze verkiezingen schrijven. Een ook daarna zullen zij aangehaakt blijven op welke manier dan ook. 

Lieve Roeland en Jan, heel veel dank voor de geweldige manier waarop jullie het wethouderschap hebben ingevuld afgelopen periode. Wij hebben ervan genoten en de stad heeft er wat aan gehad.

geSPrek in Arnhem #6

SP SP Arnhem 18-06-2022 22:12

Noud Roelen en Gerrie Elfrink in gesprek met jazz drummer en componist Pierre Courbois.

Veel luisterplezier!

 

                       

Klik hier om de podcast te beluisteren!

 

 

 

Intromuziek: introoutrobed.com

Gooi Plattenburg niet plat

SP SP Arnhem 01-06-2022 14:00

SP Arnhem komt in actie met bewoners van de wijk Plattenburg. Hun wijk wordt gesloopt. Niet omdat de huizen slecht zijn of de buurt niet goed is, maar omdat het college 'in het algemeen belang' huizen wil slopen om meer huizen te bouwen. De wethouder noemde de buurt eerder Klein België. bewoners adopteerden dat als geuzennaam, en riepen de onafhankelijkheid uit. 

Vanavond neemt de gemeenteraad in Arnhem het definitieve besluit over de toekomst van de 150 woonhuizen buurt en de honderden buurtbewoners. De SP steunt de buurt. Dit besluit raakt niet alleen de honderden Arnhemmers die er wonen, maar gaat heel Arnhem aan. Als dit bij deze buurt gebeurt, wie is dan de volgende? De SP stelde er in Den Haag Kamervragen over.

Een buurt, een gemeenschap, een thuis of een huis. Dat breek je niet af. Als dit besluit wordt gesteund laat dit nieuwe gemeentebestuur van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Arnhem Centraal, Volt en D66 als eerste daad van leiderschap honderden Arnhemmers in de kou staan. De SP zal deze buurt blijven steunen.  

geSPrek in Arnhem #5

SP SP Arnhem 30-05-2022 19:45

Noud Roelen en Gerrie Elfrink in gesprek met bewoners van Schaapsdrift.

Veel luisterplezier!

 

 

                    

Klik hier om de podcast te beluisteren!

 

 

 

 

 

Intromuziek: introoutrobed.com