Nieuws van politieke partijen in Arnhem inzichtelijk

4707 documenten

Arnhem bijvriendelijk! 🐝🍀 Vorig ...

GroenLinks GroenLinks Arnhem 16-07-2019 12:26

Arnhem bijvriendelijk! 🐝🍀 Vorig week werd Arnhem uitgeroepen tot bijvriendelijk gemeente door Nederland Zoemt ! Volgens raadslid Joel van der Loo is dit een belangrijke erkenning voor het werk dat de Gemeente Arnhem doet voor de natuur: "Arnhem is één van de groenste steden van Nederland, met de titel bijvriendelijke gemeente laten we zien dat ook de stedelijke gemeenten een grote bijdrage kunnen leveren aan de natuur!" Zelf ook iets ondernemen voor de bij? Meer informatie vind je onder andere op https://gla.social/2ljENWk 🍀

Prijswinnaar ‘De Groene Muur’ is ...

ChristenUnie ChristenUnie Arnhem 16-07-2019 11:26

Toegankelijkheid Dudok voor mensen ...

Arnhem Centraal Arnhem Centraal Arnhem 12-07-2019 11:54

Toegankelijkheid Dudok voor mensen met een lichamelijke beperking In het bidbook Eurovisie Songfestival wordt Brasserie Dudok genoemd als onderdeel van het Eurovison Village. Arnhem Centraal vindt, dat alle door de gemeente gebruikte/ingezette locaties ook goed bereikbaar en bruikbaar moeten zijn voor mensen met een lichamelijke beperking zoals mensen in een rolstoel. Volgens onze informatie is de toegankelijkheid van Dudok voor deze mensen slecht geregeld. Er schijnt een loopplank te zijn, maar die is niet permanent aanwezig. Je moet je aanmelden voor het plaatsen. Maar hoe doe je dat als je alleen bent en bij wie? Bovendien kunnen mensen in een rolstoel als ze al binnen zijn geen gebruik maken van het toilet. Dat bevindt zich namelijk op de 1e etage en om daar met een rolstoel te komen zou een lift aanwezig moeten zijn. Maar die is er niet. Arnhem Centraal heeft daarom vragen gesteld aan het college van B&W.

DE ARNHEMSE AANPAK VOOR ...

Arnhem Centraal Arnhem Centraal Arnhem 10-07-2019 17:30

DE ARNHEMSE AANPAK VOOR JEUGDZORG De afgelopen 3 jaar is de vraag naar jeugdzorg toegenomen, zonder dat echt helder is waardoor dit komt. Arnhem Centraal vermoedt dat dit voort komt uit een combinatie van factoren: meer armoede; meer druk en stress op school en in de maatschappij; het gevoel als jongere geen meerwaarde te hebben en geen verschil te maken. De combinatie van armoede en de noodzaak tot zorg lijkt veel voor te komen, wat de noodzaak voor een domein overstijgende visie en een integrale aanpak onderstreept. Daarnaast is schooluitval vaak een aanwijzer voor dieper liggende problematiek. En die je bij de bron moeten aanpakken, want preventie is doelmatiger is dan hulp achteraf. Daarom heeft Arnhem Centraal het volgende voorstel ingediend, dat ook aangenomen is: We willen jongeren eerder helpen door beter hun behoeften te kennen en de samenwerking met partners in de stad te bevorderen, om zo het beroep op jeugdhulp te verminderen. We werken naar een integrale Arnhemse Aanpak toe. We denken dat een Arnhemse Aanpak belangrijk is om op termijn jeugdhulp preventief te voorkomen. We zijn benieuw naar de wijze waarop het college dit gaat aanpakken.

GOEDKOOP SPORTEN VOOR ...

Arnhem Centraal Arnhem Centraal Arnhem 10-07-2019 13:48

GOEDKOOP SPORTEN VOOR IEDEREEN! Welzijn, sport en sociale samenhang hangen sterk samen. In Rijkerswoerd en omgeving is een betaalbare sportkaart ingevoerd, waarbij men voor ongeveer E 21 per maand vele sporten bij diverse aanbieders, sportscholen en daarmee samenhangende activiteiten naar keuze voor dat bedrag kan doen. Dit is een succes, ook sociaal. Veel mensen sporten liever zelfstandig dan in clubverband. Jongeren sporten steeds minder, doordat er een hang is naar een grotere vrijheid. De invoering van een dergelijke sportkaart (met korting voor Gelrepas houders) kan het aantal van 64% sporters in Arnhem verhogen, door vrijheid en betaalbaar sporten mogelijk te maken. Het Sportbedrijf Arnhem is weliswaar verzelfstandigd, maar de gemeente Arnhem is de enige aandeelhouder en verschaft veel subsidie. Daar kunnen we wat mee! Arnhem Centraal heeft daarom op 3 juli een voorstel aan de raad gedaan met de volgende inhoud: We starten met een experiment van 2 jaar om een sportkaart voor geheel Arnhem in te voeren, waarbij het Sportbedrijf samenwerkt met zoveel mogelijk aanbieders in de stad. Wethouder van Dellen heeft vervolgens de toezegging gedaan om dit te gaan onderzoeken. Daar zijn we blij mee en we wachten zijn resultaten af.

Eindelijk weer eens reuring in ...

Arnhem Centraal Arnhem Centraal Arnhem 09-07-2019 07:41

Eindelijk weer eens reuring in Arnhem Zuid Afgelopen weekend was er eindelijk weer reuring in Arnhem Zuid. Arnhem Centraal maakt zich hier al meerdere jaren sterk voor. Zuid is ook gewoon Arnhem en Zuidenaren betalen ook gemeentelijke belastingen net als de inwoners uit Noord. Dus hebben zij ook recht op de leuke dingen voor de mens. We zijn daarom zeer verheugd, dat er wat levendigheid is/was. Ruimtekoers (Malburgen) en het Pasar Mundial (Rijnhal) waren zeer leuke festivals. Ook was er de opening van strand Zuid, een schitterende strandtent, waar ze in Bloomingdale (Bloemendaal) een puntje aan kunnen zuigen. Tevens wordt er naast Strand Zuid gewerkt. Door de kinderen van de Jeugdwijkraad wordt aan een geheel eigen ontworpen en ingevulde strandlocatie gewerkt. Wij blijven ons inzetten voor meer reuring in Zuid. Maar ook voor laagdrempelige en betaalbare evenementen in de gehele stad voor elke Arnhemmer.

Renovatie Museum Arnhem van ...

Arnhem Centraal Arnhem Centraal Arnhem 09-07-2019 07:10

Renovatie Museum Arnhem van start Arnhem Centraal is verheugd te vernemen, dat de renovatie van Museum Arnhem eindelijk van start gaat. Hoe eerder het museum gereed is om weer open te gaan, hoe beter. Het heeft immers lang genoeg geduurd nu. Echter blijven wij erbij dat het bedrag van 22,5 miljoen euro te hoog is voor deze renovatie. Het had wat ons betreft gerealiseerd moeten worden binnen de eerste begroting van 15 miljoen euro. Desnoods had het oorspronkelijke plan aangepast moeten worden om binnen dit bedrag te kunnen blijven. Wij zijn van mening dat stenen niet de hoogste prioriteit zouden moeten hebben in een stad met financiële tekorten zoals die er nu binnen onze gemeente zijn. Maar nu het dan eenmaal toch zover is zullen wij dit project dan ook scherp blijven volgen.

Arnhem muurvast door werkzaamheden ...

Arnhem Centraal Arnhem Centraal Arnhem 09-07-2019 05:52

Arnhem muurvast door werkzaamheden aan Pleijroute In de media vernamen wij dat er grote verkeershinder heerst wegens werkzaamheden A325, N325 en de Apeldoornseweg. Hierdoor dreigt de doorstroom van verkeer in en rondom Arnhem te stagneren. Omdat we dit in de toekomst graag willen zien te voorkomen gaat we hierover vragen stellen aan het college!