Nieuws van politieke partijen in Arnhem inzichtelijk

4764 documenten

Hanny van Nunen vertrekt als raadslid

PvdA PvdA Arnhem 11-10-2019 14:36

De fractie moet tot grote spijt bekend maken dat Hanny van Nunen afscheid neemt als raadslid. Deze moeilijke keuze heeft Hanny moeten maken in verband met veranderde persoonlijke omstandigheden, waaronder langdurige ziekte die haar sinds februari dit jaar bezighoudt. Hierdoor kan ze al langere tijd niet de aandacht geven aan het raadswerk dat het verdient.

Hanny is sinds september 2014 actief voor de fractie. Eerst als fractievolger en sinds 2018 als raadslid. Hanny heeft zich met name ingezet op het gebied van zorg en welzijn, armoede en wijken. Ook heeft ze zich altijd hard gemaakt voor de belangen van bewoners bij ruimtelijke projecten. Als fractie hebben we begrip voor de keuze van Hanny, maar wij gaan Hanny als collega enorm missen. Haar passie, inzet en kennis waren van grote waarde voor ons en voor de afdeling. De opvolger van Hanny is Giovanni Visser. Hanny zal in ieder geval tot 13 november actief blijven als raadslid.

De ontslagbrief van Hanny aan de burgemeester kun je hieronder lezen:

Geachte voorzitter van de raad, beste Ahmed,

In september 2014 ben ik voor de PvdA actief geworden binnen de gemeenteraad van Arnhem. De decentralisaties van de zorg waren voor mij aanleiding om deze stap te zetten. Een belangrijk onderwerp voor een grote groep Arnhemmers waar we met de keuzes binnen de gemeenteraad echt het verschil konden maken. Ik heb me met heel veel plezier hiervoor ingezet. Mooie, maar ook schrijnende verhalen gehoord, die je aan het hart gaan, waarbij de consequenties van beleid heel direct inzichtelijk werden. De juiste keuzes maken op zo’n belangrijk onderwerp kun je alleen op basis van veel gesprekken met cliënten, cliëntenorganisaties, zorginstellingen en zeker ook met de sociale wijkteams en ambtelijke staf. Dat geldt ook voor de andere onderwerpen waar ik in de afgelopen jaren aan heb mogen werken. Of het nu het invoeren van Van Wijken Weten was, een bestemmingsplan, schuldenproblematiek, onderwijs of het openhouden van wijkvoorzieningen, de basis ligt altijd bij het ophalen van informatie en wensen van de betrokkenen. Een tijdrovend maar onontbeerlijk onderdeel van het raadswerk.

Tijdens deze periode heb ik gezien hoe mijn collega-raadsleden de betrokkenheid en passie voor de stad met mij deelden. Ik besef me terdege dat om idealen te bereiken er soms een pittige politieke strijd noodzakelijk is, maar ik hoop oprecht dat dit altijd gepaard gaat met respect voor elkaar en voor elkaars standpunten. De onderlinge strijd moet geen doel op zich zijn, maar de inhoud zou altijd leidend moeten zijn om tot goede besluiten voor deze mooie stad te komen.

Door veranderende persoonlijke omstandigheden, waaronder een langer durend herstel na mijn ziekte, heb ik het moeilijke besluit moeten nemen u mijn ontslag als lid van de raad van de gemeente Arnhem aan te bieden. De omstandigheden beperken mij al sinds februari in mijn inzet in de stad en op deze wijze heb ik niet het idee dat ik een goede invulling kan geven aan de uitvoering van het raadswerk.

Via deze weg wil ik een ieder, binnen en buiten het Stadhuis, bedanken voor de fijne samenwerking. Ik heb ontzettend veel geleerd van een groot aantal mensen, veel mooie gesprekken gevoerd waar ik met veel plezier op terug kijk. Ik hoop veel van deze mensen nog eens in een andere hoedanigheid terug te zien.

Met vriendelijke groet

Hanny van Nunen

Het bericht Hanny van Nunen vertrekt als raadslid verscheen eerst op PvdA Arnhem.

160 mini groenzones in Arnhem? Het kan met groene bushokjes! | Arnhem

GroenLinks GroenLinks Arnhem 11-10-2019 00:00

Het belang van groen, zeker in verstedelijkt gebied, is ons vandaag de dag allemaal wel duidelijk. Het verkoelt, het haalt fijnstof en andere uitstoot uit de lucht en het is een verblijfplaats voor mens en dier.

GroenLinks staat dan ook altijd open voor creatieve ideeën om het areaal aan groen te vergroten. Een recent voorbeeld is de gemeente Utrecht, die ruim 300 bushokjes heeft (laten) voorzien van een (groen) sedumdak, waarmee zij nationaal en internationaal veel aandacht hebben gekregen.

Ook de Arnhemmers hebben dit idee opgemerkt en het onder de aandacht van onze fractie gebracht. Door bushokjes te voorzien van sedum creëren we kleine groene vlekken door de stad, zelfs op de meest versteende plaatsen, waar ruimte voor groen beperkt is. GroenLinks wil er voor pleiten om ook in Arnhem bushokjes van een groen dak te voorzien.

raadslid Joël van der Loo: "In stedelijk gebied zullen we innovatief om moeten gaan met het vergroten van totaal aan groen en duurzame infrastructuur. Het “vergroenen” van onze bushokjes kan een bijdrage leveren aan de Arnhemse klimaatadaptatie en -mitigatie"

Van der Loo heeft namens GroenLinks in een brief aan het college van burgemeester en wethouder het idee van groene bushokjes in Arnhem voorgesteld en daarbij de vraag gesteld of het college kan onderzoeken of dit Utrechtse initiatief ook in Arnhem gerealiseerd kan worden. Waarschijnlijk zal de reactie van het college begin november met ons gedeeld worden. 

Wist je dat:

Alle schriftelijke vragen die de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders stuurt, door iedereen online terug te vinden zijn? Op https://ris2.ibabs.eu/Reports/Index/Arnhem klik je door naar "Artikel 44 vragen" voor een overzicht!

Wist je dat:

Alle schriftelijke vragen die de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders stuurt, door iedereen online terug te vinden zijn? Op https://ris2.ibabs.eu/Reports/Index/Arnhem klik je door naar "Artikel 44 vragen" voor een overzicht!

Prijsvraag voor creatieve invulling Gele Rijdersplein

D66 D66 Arnhem 10-10-2019 14:20

Het Gele Rijdersplein is al langere tijd een zorgenkindje in het Arnhemse centrum. Woensdag 9 oktober sprak de raad opnieuw in een ronde tafelgesprek over de mogelijkheid van een ‘roomdivider’ tussen een rustig en een actief deel van het huidige plein. D66-raadslid Sjoerd Dijk stelt voor om via een prijsvraag gebruik te maken van de creativiteit uit de stad om tot een snelle en succesvolle oplossing te komen. “De randvoorwaarden hebben we staan”, verklaart Dijk, “hoog tijd voor een succesvolle invulling!”

Het experiment met de gele kubus is begin dit jaar jammerlijk mislukt. Sindsdien is het weer stil in de ontwikkeling van het Gele Rijdersplein. “Er is al te lang te weinig gebeurd, en het lijkt alsof het college er nog langer over wil nadenken. Dat is wat ons betreft niet nodig”, aldus Dijk. Op zo’n prominente plek in het centrum spelen veel belangen. D66 benadrukt dat elke vierkante meter in de krappe binnenstad zo nuttig mogelijk gebruikt moet worden.

Uitgangspunten duidelijk

De uitgangspunten zoals het college ze al heeft geschetst zijn prima. Een open plint, een programma dat meerwaarde heeft voor het plein en een beperkt bouwvolume. Daarom valt scenario 5 af. Met scenario’s 1 tot en met 4 zijn er volgens de partij veel verschillende ontwikkelingen denkbaar. “D66 wil een woon- of kantoorfunctie niet op voorhand uitsluiten. Wel zien we graag een natuurinclusieve uitwerking, met groene gevels en daken en aandacht voor biodiversiteit,” zo melde raadslid Sjoerd Dijk woensdagavond.

Genoeg interesse en ideeën

De liberalen willen nu doorpakken, om van uitgangspunten en scenario’s tot concrete plannen te komen. Daarom stelt Dijk een prijsvraag voor. “De tijd van praten is nu wel voorbij. We hebben signalen dat er voldoende interesse is om op deze plek iets moois te ontwikkelen. Gebruik die creativiteit en kies de best passende ontwikkeling op deze plek!”

Korenkwartier

VVD VVD Arnhem 08-10-2019 09:18

https://arnhem.vvd.nl/nieuws/36703/korenkwartier

Korenkwartier

De Korenmarkt is van oudsher hèt uitgaansgebied van Arnhem met landelijke bekendheid. Iedereen kende de Korenmarkt en veel mensen gingen er graag uit. Dat is in de loop der jaren veranderd. De hoge concentratie van horecabedrijven, het relatief eenzijdige horeca-aanbod én veranderend uitgaansgedrag van bezoekers, hebben ertoe geleid dat het gebied zich in een neerwaartse ontwikkeling bevond.

 

Sinds 2017 is de gemeente Arnhem samen met de ondernemers van het Korenkwartier bezig met het verbeteren van dit gebied. En daar waar de gemeente en ondernemers elkaar een paar jaar geleden nog niet leken te vinden, wordt nu van beide kanten gesproken over een uitstekende samenwerking. Dat is goed nieuws en verdient een compliment aan beide partijen.

 

Bereikbaarheid en de geringe hoeveelheid passanten is door de ondernemers genoemd als een van de belangrijkste oorzaken van de neergaande spiraal. De VVD heeft zich al eerder hard gemaakt voor een betere aansluiting vanaf het station richting de Korenmarkt. Ook nu hebben we aangedrongen bij de wethouder om met een oplossing te komen en hij heeft beloofd uiterlijk in januari een plan te hebben voor een zebrapad vanaf het stationsgebied naar de Korenmarkt. 

 

In het plan om de Korenkwartier te verbeteren wordt ook gekeken naar het inzetten van gastheren/dames naar voorbeeld van Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en andere grote steden. Hier hebben we eerder in de raad aandacht voor gevraagd. Deze zogenoemde ‘’sfeer-keepers’’ kunnen de sfeer verbeteren door vroegtijdig te sussen, corrigeren en de bezoekers te wijzen op (gedrag)regels. Zo kun je ervoor zorgen dat een avondje uit op de Korenmarkt voor iedereen leuk is en blijft.

 

Wij zijn blij met de positieve ontwikkelingen in het Korenkwartier en kijken er naar uit dat dit weer hét uitgaansgebied van Arnhem is. 

 

Steffenie Pape

Raadslid VVD Arnhem

Biomassacentrale

VVD VVD Arnhem 01-10-2019 05:11

https://arnhem.vvd.nl/nieuws/36613/biomassacentrale

Biomassacentrale 

Vandaag is de biomassacentrale op het IPKW terrein van start gegaan. Voor deze centrale is in 2016 een vergunning afgegeven en na een periode van proefdraaien zal deze in 2020 de energie op het IPKW terrein leveren. In de stad is onrust ontstaan over deze centrale. Dit heeft geleid tot veel discussie met soms een nogal venijnige toon. En een deel van de gemeenteraad vindt nu dat deze biomassacentrale er niet moet komen. Dat is lastig, want hij is er al. 

Zoals eerder gezegd: VVD Arnhem ziet grootschalige biomassacentrales niet als ultiem antwoord op de beoogde energietransitie. Maar wij vinden ook dat bedrijven en bewoners er vanuit moeten kunnen gaan dat we een betrouwbare overheid zijn. Dat afspraak afspraak is en dat we gedane toezeggingen niet, nadat plannen zijn gemaakt en de investering is gedaan, worden teruggedraaid. 

Daarbij zorgt deze centrale voor een behoorlijke reductie van CO2 en fijnstof ten opzichte van de huidige situatie, gaat het om een tussenstap naar een volledig duurzame oplossing en wordt er geen gezonde boom gekapt voor deze centrale. En bovenal is de vergunning verleend door de provincie en ligt de afweging dus daar en niet bij ons gemeentebestuur. 

Kortom de discussie over biomassa is er een voor de bühne. Het besluit van de gemeenteraad om tegen deze centrale te zijn is symboolpolitiek. De VVD kiest ervoor hier niet in mee te gaan.

Steffenie Pape

Raadslid VVD Arnhem

Uitspraak PAS treft woningbouw Arnhem

D66 D66 Arnhem 30-09-2019 10:55

In de week nadat D66 haar mondelinge vragen had ingediend verscheen een raadsbrief over de gevolgen van de streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In de brief schets het college de gevolgen van de rechtelijke uitspraak over het PAS voor projecten in Arnhem. Er is nog veel onduidelijk. Het college noemt een aantal concrete projecten waar de uitspraak gevolgen voor heeft of kan hebben:

Buitenplaats Koningsweg Kleefse Waard / IPKW Stadsblokken Meinerswijk (vertraging van het bestemmingsplan)

Naar de financiële gevolgen doet het college onderzoek. Onze fractie volgt de ontwikkelingen op de voet en zal zo nodig aanvullende vragen stellen.

Wat doet Arnhem?

En dan vraag wat de gemeente Arnhem zelf kan doen. Veel maatregelen moeten door het Rijk, Provincie en regionaal samenwerkende gemeenten worden getroffen. Heeft Arnhem dan helemaal geen mogelijkheden? Raadslid Dijk wees de wethouder op de landbouwgronden van de gemeente en onze visie op stadslandbouw. De wethouder gaf aan dat daar zeker mogelijkheden liggen en dat zij met de pachters van de grond in gesprek zal gaan.

Al met al een dossier dat onze volle aandacht verdient en krijgt.

Gerelateerd nieuws

10 september 2019: Heeft falend stikstofbeleid ook gevolgen voor woningbouw in Arnhem?

Verschillende Arnhemse partijen roepen intochtcomité op mee te gaan met landelijke verandering Piet | Arnhem

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Partij voor de Dieren Arnhem 30-09-2019 00:00

De Arnhemse fracties van GroenLinks, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, DENK/Verenigd Arnhem en Partij van de Arbeid hebben het Arnhemse Sinterklaasintochtcomité via een brief opgeroepen om – net als landelijk – Piet te ontdoen van verschillende pijnlijke connotaties met racisme. GroenLinks Arnhem-fractievoorzitter Mark Coenders: “De figuur Zwarte Piet heeft verschillende pijnlijke connotaties met racisme. Om te zorgen dat het Sinterklaasfeest een feest voor iedereen kan zijn, vinden we het belangrijk dat we samen kijken hoe we dit kinderfeest kunnen ontdoen van deze kenmerken. We gaan graag met het intochtcomité het gesprek aan over deze verandering.”

Op 17 september jl. werd bekend dat besloten is om bij de landelijke intocht en de Sinterklaasjournaals Piet te ontdoen van verschillende pijnlijke connotaties met racisme. GroenLinks, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, DENK/Verenigd Arnhem en Partij van de Arbeid vinden dit de juiste ontwikkeling. Het besluit is gevallen na discussies die al decennia lang lopen. Maar het is duidelijk: het is tijd voor echte verandering. Dit is ook in Arnhem de afgelopen jaren punt geweest van (politieke) discussie. Zo werd er gesproken over de andere kant van het Sinterklaasfeest. Een traditie die niet voor ieder kind een feest is. Eerder concludeerde de Kinderombudsman: "De figuur Zwarte Piet kan voor gekleurde kinderen kwetsend zijn en leiden tot pesten en uitsluiting."

Mark Coenders: “Stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz en haar vrijwilligers zorgen al jarenlang voor een lach op het gezicht van heel veel Arnhemse kinderen (en ouders). Laten we stoppen met de pijnlijke connotaties met racisme, zodat de intocht voor ieder kind een feest kan zijn. Zodat de traditie van Sint en Piet de traditie blijft waar iedereen een glimlach van op hun gezicht krijgt.”

Gezamenlijke open brief over toekomst Piet

D66 D66 GroenLinks Partij voor de Dieren ChristenUnie PvdA Arnhem 28-09-2019 20:22

Op 17 september jl. werd bekend dat bij de landelijke intocht en de Sinterklaasjournaals  alleen nog de roetveegpiet op zal treden. D66 steunt deze modernisering van een piet zonder racisme. Deze wijziging op TV zet de toon voor heel Nederland en het zou Arnhem sieren deze lijn te volgen. Dat vindt niet alleen D66, ook GroenLinks, PvdA, Denk/Verenigd Arnhem, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie delen onze mening. Daarom hebben de verschillende raadsfracties onderstaande gezamenlijke open brief gestuurd naar stichting ‘Die Blide Incomst van Sinterniclaesz’ die de inkomst in Arnhem organiseert. Zodat de intocht van de Sint in Arnhem en het Sinterklaasfeest een feest kan zijn voor ieder Arnhems kind.

Open brief ‘Toekomst Piet’

Geacht bestuur van Stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz,

Al jarenlang zorgen u en al uw vrijwilligers voor een lach op het gezicht van heel veel Arnhemse kinderen (en ouders). Maandenlang bereidt u de intocht van Sinterklaas voor. Verhaallijnen worden uitgewerkt, kostuums worden gemaakt, routes over water en land worden uitgestippeld. Menig Arnhems hart gaat sneller kloppen op de dag van de inkomst.

De laatste jaren hebben we echter ook gesproken over de andere kant van het Sinterklaasfeest. Een traditie die niet voor ieder kind een feest is. Eerder concludeerde de Kinderombudsman: “De figuur Zwarte Piet kan voor gekleurde kinderen kwetsend zijn en leiden tot pesten en uitsluiting.” De figuur Zwarte Piet heeft verschillende pijnlijke connotaties met racisme. Om te zorgen dat het Sinterklaasfeest een feest voor iedereen kan zijn, vinden we het belangrijk dat we samen kijken hoe we dit kinderfeest kunnen ontdoen van deze kenmerken.

Op 17 september jl. werd bekend dat besloten is om bij de landelijke intocht en de Sinterklaasjournaals Piet te ontdoen van verschillende pijnlijke connotaties met racisme. Dit vinden wij de juiste ontwikkeling. Dit besluit is gevallen na discussies die al decennia lang lopen.

Nu de verandering ook landelijk ingezet is, is dit het moment om ook in Arnhem een stap te zetten. Via deze brief willen wij u dan ook oproepen om mee te gaan in de verandering. Laten we stoppen met de pijnlijke connotaties met racisme, zodat de intocht voor ieder kind een feest kan zijn. Zodat de Sinterklaastraditie de traditie blijft waar mensen een glimlach van op hun gezicht krijgen. En harten sneller gaan kloppen zodra Sint en Piet varen over de Rijn, naar onze mooie stad.

We gaan graag het gesprek met u aan over deze verandering. We zien uit naar de inkomst én de verandering op 16 november.

Met vriendelijke groet, namens de Arnhemse fracties van GroenLinks, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, DENK/Verenigd Arnhem en Partij van de Arbeid,

Mark Coenders, GroenLinks Susan van Ommen, D66 Nathalie Nede, ChristenUnie Leo de Groot, Partij voor de Dieren Talip Aydemir, DENK/Verenigd Arnhem Vincent Bouma en Eric Greving, Partij van de Arbeid

Hinder van beschermd wonen

VVD VVD Arnhem 27-09-2019 08:30

https://arnhem.vvd.nl/nieuws/36574/hinder-van-beschermd-wonen
Hinder van beschermd wonen
In o.a. de Burgemeesterswijk en de Paasberg hebben bewoners hinder van opvanghuizen beschermd wonen. Reden genoeg om dit onderwerp nog eens te agenderen en o.a. een ronde tafel gesprek te voeren met aanbieders van beschermd wonen, de reclassering en de wijkteams.
Veel fracties zijn van mening dat het probleem wordt opgelost als je de beschermd wonen locaties meer verspreid over de stad. De VVD zit er anders in: volgens ons moet je goed in beeld krijgen waar de overlast vandaan komt. Is dat doordat er te veel opvanglocaties in een gebied zitten of zijn er andere oorzaken? Als de concentratie inderdaad een probleem is moet je daar wat aan doen. Als er andere oorzaken zijn dan moet je die aanpakken.
In het gesprek met de genodigden kwam naar voren dat volgens hen concentratie van opvanglocaties niet het probleem is. Wel dat er weinig overleg en afstemming is tussen de diverse aanbieders en organisaties en dat de communicatie met de wijken te wensen overlaat. De betere afstemming en een pro-actieve communicatie naar de wijken moet er komen.
Karin Kalthoff
Raadslid VVD Arnhem

Vervuild grond Bethaniënstraat

VVD VVD Arnhem 27-09-2019 08:26

https://arnhem.vvd.nl/nieuws/36573/vervuild-grond-bethanienstraat

Vervuilde grond Bethaniënstraat

De bewoners van het woonwagens aan de Bethaniënstraat wonen al 30 jaar naast/op vervuilde grond. Ze hebben dit al vaker aan de orde gesteld. Nu willen ze doorpakken en terecht. Er moet een goede oplossing komen. Gemeenteraad en college willen dat ook. In de raadsvergadering van afgelopen woensdag hebben we dit onderwerp besproken. Resultaat: het college kijkt zorgvuldig naar oplossingen en komt met voorstellen naar de raad zodat we zo snel mogelijk een goed besluit kunnen nemen.

Leendert Combée

Fractievoorzitter VVD Arnhem