https://debilt.christenunie.nl/k/n6024/news/view/1272661/69105/stembureau.jpgOp woensdag 20 maart vinden de provinciale en de waterschapsverkiezingen plaats. De ChristenUnie De Bilt heeft in totaal vier vertegenwoordigers op de kieslijsten staan.

Op de kieslijst voor de provinciale verkiezingen staat voor de ChristenUnie op plaats nummet 27: Michelle Schuurman - Voorma.

Op de kieslijst voor de verkiezingen van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden staan namens de ChristenUnie:

op plaats nummer 7: Martin van der Grift

op plaats nummer 17: Nadine van Dalen – van Hierden

en op plaats nummer 19: Daniel van Utrecht.

Daarmee zijn leden van de ChristenUnie De Bilt goed vertegenwoordigd in de komende verkiezingen.

Voor twee Biltse gebieden is niet het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden het waterschap, maar het Waterschap Vallei en Veluwe en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ook in deze twee waterschappen is de ChristenUnie vertegenwoordigd, echter niet met in het gebied wonende leden van de ChristenUnie De Bilt.

Wij roepen iedereen nadrukkelijk op zijn of haar stem uit te brengen voor de provinciale en de waterschapsverkiezingen.

Wij wensen de ChristenUnie in de provincie en in de 3 waterschappen binnen onze gemeente Gods zegen toe bij deze verkiezingen!