Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie inzichtelijk

58158 documenten

Wisselingen van de wacht

ChristenUnie ChristenUnie Tynaarlo 17-05-2021 17:38

https://tynaarlo.christenunie.nl/k/n6168/news/view/1373284/487507/Tynaarlo.PNG

In de raadsvergadering van 11 mei is namens de ChristenUnie Tynaarlo Henny van den Born benoemd als wethouder en Jan de Jonge als raadslid. Reden van deze benoemingen is dat de voormalige wethouder Hans de Graaf in dienst treedt bij de gemeente Emmen als senior financieel adviseur. Hans de Graaf blijft actief binnen de ChristenUnie Tynaarlo als steunfractielid.

Op deze manier kan de ChristenUnie Tynaarlo tot aan de verkiezingen in maart 2022 alle posten bezetten.

Nieuw steunfractielid: Linda Turkesteen

ChristenUnie ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug 17-05-2021 13:20

https://utrechtseheuvelrug.christenunie.nl/k/n7372/news/view/1373276/507362/Linda Turkesteen.jpgOp 27 mei zal een nieuw lid onze fractie in Utrechtse Heuvelrug gaan versterken: Linda Turkesteen uit Maarn. Linda wordt op die dag beëdigd voor haar werk als steunfractielid en u kunt dit volgen via de livestream van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hieronder stelt ze zichzelf even voor:

"Ik ben Linda Turkesteen, 21 jaar oud en woon in Maarn. Ik heb op basisschool de Ladder in Maarn gezeten en mijn VWO-diploma gehaald op het Revius Lyceum in Doorn. Momenteel studeer ik bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en ik hoop binnenkort te beginnen aan een bestuurskundige master. Daarnaast geef ik met veel plezier kindernevendienst bij ons in de kerk. Ik ben erg geïnteresseerd in politiek en vind het leuk om commissiewerk voor de ChristenUnie te doen. In mijn vrije tijd rijd ik graag paard, onderneem ik activiteiten met vriendinnen en lees ik mooie boeken."

ChristenUnie blij met Zwolse bestrijding drugspanden

ChristenUnie ChristenUnie Zwolle 17-05-2021 08:59

https://zwolle.christenunie.nl/k/n38119/news/view/1373266/597681/WhatsApp Image 2021-05-15 at 13.34.54.jpeg

De ChristenUnie is heel tevreden met een burgemeester die panden durft te sluiten waar drugshandel plaatsvindt. “Daarmee beschermt hij omwonenden die overlast ervaren of risico lopen”, zegt raadslid Wietse de Boer prijzend over de daadkracht van de Zwolse burgermeester. Maandag 10 mei debatteerde de Zwolse raad over de toepassing van het nieuwe Damoclesbeleid in de gemeente. Dat beleid stelt de burgemeester beter in staat in te grijpen op plekken waar drugshandel is of wordt voorbereid.

De ChristenUnie vindt het signaal dat uitgaat van deze voortvarende aanpak belangrijk. Allereerst naar drugshandelaren en naar iedereen die snel geld denkt te kunnen verdienen. Wietse: “Handel in drugs trekt allerlei vormen van overlast en crimineel gedrag aan. Ook Zwolle heeft helaas meer overlast en vooral onveiligheid ervaren in de afgelopen jaren. Dat moeten we tegengaan. Duidelijk moet zijn wie de baas is in onze stad waardoor Zwollenaren bescherming ervaren.” Drugspanden zorgen voor veel overlast, zeker in woonwijken. Ook is er een hoog risico op brand en brengt het gevoelens van onveiligheid mee voor omwonenden.

Het Damoclesbeleid gaat over de achterkant van een lang proces. De ChristenUnie wil tegelijk ook blijven werken aan de voorkant: voorkomen van drugshandel, overlast en verslaving. De verwoestende en ontwrichtende gevolgen van een drugsverslaving raakt niet alleen de gebruiker, maar berokkent ook veel maatschappelijke schade. “Elke gebruiker zou zich moeten realiseren dat hij of zij met het drugsgebruik een systeem in stand houdt waar veel slachtoffers bij vallen. Daarom moeten we met name jongeren weerbaar maken, want drugs en andere verleidingen zijn overal”, stelt Wietse.

Het raadslid toonde zich ook content met de actie van de Zwolse politie vorig jaar. Daar werden telefoons van drugshandelaren in beslag genomen om alle contacten een bericht te sturen. Ontvangers werden duidelijk gemaakt dat hun telefoonnummer bekend is bij politie. Daarbij wezen agenten op hulp bij drugsverslaving maar ook op het risico te worden opgepakt als je meer dan toegestane hoeveelheid drugs op zak hebt. De ChristenUnie prijst de combinatie van die twee sporen.

Wietse ontving maandagavond ook nog een toezegging van burgemeester Snijders. De ChristenUnie kwam vorig jaar met een plan een meldpunt in te stellen waar burgers overlast kunnen melden. Snijders zei maandag toe een campagne te starten om Zwollenaren te attenderen op de mogelijkheid overlast te melden bij de gemeente.

ChristenUnie Staphorst op eigen fietse

ChristenUnie ChristenUnie Staphorst 15-05-2021 16:41

Het moment om een nieuwe aanwinst in de meimaand fietsmaand te presenteren is niet zo verwonderlijk. De ChristenUnie Staphorst beschikt namelijk sinds kort over een eigen CU-fiets om daarmee op pad te gaan. Fractievoorzitter Jan Carlo Bos is zijn nopjes met deze tweewieler: ‘Het is uniek exemplaar, helemaal in de kleuren van onze partij. En het resultaat mag er zijn: het past helemaal bij onze ‘Op de Fietse’ gesprekken’.

ChristenUnie stelt opnieuw vragen over de rolbrug in Tholen-Stad

ChristenUnie ChristenUnie Tholen 15-05-2021 14:35

https://tholen.christenunie.nl/k/n25492/news/view/1368940/552225/foto rolbrug.jpgOp 16 augustus 2020 heeft onze fractie vragen gesteld ten aanzien van het niet functioneren van de rolbrug bij de haven van Tholen. Bij de behandeling van de vragen in de raad van 1 oktober 2020 heeft het college aangegeven er alles aan te doen om voor het nieuw toeristisch seizoen 2021 de rolbrug definitief goed werkend operationeel te krijgen. Nu het seizoen 2021 aanstaande is heeft onze fractie opnieuw vragen gesteld.

De volgende vragen heeft de fractie gesteld:

Wat is de stand van zaken ten aanzien van een definitieve oplossing om de rolburg bij de haven van Tholen volledig operationeel te krijgen? Gaat het college het redden om voor het toeristisch seizoen van 2021 de rolburg in bedrijf te stellen? Is er inmiddels al meer helderheid inzake mogelijke afspraken om het onderhoud en beheer onder te brengen bij de gemeente Tholen zodat we hier als gemeente meer regie over krijgen? 

Wij hopen snel een reactie van het college te ontvangen. 

Eva Kerklaan vervangt Henk Maneschijn als raadslid

ChristenUnie ChristenUnie Hellendoorn 14-05-2021 19:02

https://hellendoorn.christenunie.nl/k/n6076/news/view/1373183/1117792/christenunie-logo-vierkant.jpgTijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 mei zal Eva Kerklaan worden beëdigd als raadslid.

Eva zal Henk gaan vervangen. Het bestuur en de fractie zijn verblijd dat zij namens de ChristenUnie zitting zal nemen in de gemeenteraad. 
Eva draait al jaren mee in de steunfractie. Naast haar studie is zij actief in het landelijk bestuur van PerspectieF- ChristenUnie jongeren. Daar heeft zij de nodig ervaringen opgedaan binnen de ChristenUnie. Ze gaat er de komende maanden met vol enthousiasme tegenaan!
Eva zal Margreeth aanvullen als raadslid. Hierbij zal Gineke als burgerlid actief blijven. De taak als fractievoorzitter zal door Margreeth worden overgenomen. Het bestuur en de fractie hebben volledig vertrouwen dat Eva een goede aanvulling zal zijn.
https://hellendoorn.christenunie.nl/k/n6076/news/view/1373183/1117792/Eva Kerklaan

ChristenUnie houdt webinar over behoud van cultureel erfgoed in Huizen

ChristenUnie ChristenUnie Gooise Meren 14-05-2021 11:36

https://gooi-noord.christenunie.nl/k/n38730/news/view/1373169/660746/krachtcentrale HuizenIn Huizen is de afgelopen decennia veel gebouwd cultureel erfgoed verloren gegaan. Ook nu nog staat de karakteristieke, historische bebouwing en het bijbehorend dorpsbeeld onder druk, zoals de sloop van BNI of de plannen voor het pand Waterstraat. De ChristenUnie zet in op behoud en bescherming van dit cultureel erfgoed. Om uit te vinden hoe we dat kunnen doen organiseert de ChristenUnie Huizen op 26 mei 2021 een webinar.

Aan dit webinar werken onder anderen mee Peter Kos (Krachtcentrale) en de Vrienden van het Oude Dorp. De gespreksleiding is in handen van Tom Herlaar.

U kunt het webinar kosteloos volgen via https://youtu.be/QZ-d6aOxfvo. Via de chatfunctie kunt u vragen stellen aan de deelnemers.

De aanvangstijd is 20.00 uur en de link is ca 15 minuten voor aanvang toegankelijk. Het webinar zal ongeveer anderhalf uur duren.

Pas op de plaats bij aanbesteding Jeugdzorg

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 13-05-2021 21:16

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1373168/48317/Kind spelen strandEen raadsmeerderheid wil een pas op de plaats bij de aanbesteding voor de Jeugdzorg. De meeste fracties vinden de reactie van de wethouder op de motie van de ChristenUnie en Actiepartij van afgelopen maand nog onvoldoende. Er zijn te veel vragen over de de gevolgen voor clienten en zorgverleners en de raadsleden missen een risicoanalyse en marktverkenning. Dat bleek tijdens een lang debat in de commissie samenleving. Over twee weken moet in de raadsvergadering duidelijk worden wat nu de volgende stap is.

Lees hier de bijdrage van raadslid Frank Visser:

Voorzitter, de jeugdzorg moet anders. Er is meer grip nodig op de kosten, de zorg moet dichterbij de jongeren worden georganiseerd en zo zijn er nog veel meer uitgangspunten die iedereen hier vanavond zal onderschrijven.

Maar juist omdat dit zo belangrijk is en omdat we spreken over een contract voor 9 jaar moeten we het wel zorgvuldig doen en dat vraagt meer tijd. Mijn fractie kan niet anders dan tot de conclusie komen dat vanavond een stevige pas op de plaats nodig is, een time-out.

De wethouder heeft wat gas teruggenomen door een half jaar langer te nemen voor de aanbestediing maar de trein rijdt nog steeds te snel door. Vandaag hebben we nog een heel pakket nieuwe info gehad naar aanleiding van de motie van de ChristenUnie. Veel zorgen zijn nog niet weggenomen. Die zorgen horen we vanavond ook van de insprekers en ik heb ook van veel deskundigen in de stad vergelijkbare signalen ontvangen en ook andere gemeenteraden maken zich zorgen maar tijd voor afstemming is er nog niet geweest. De ChristenUnie wil zorgen dat de trein niet ontspoort of op een muur afrijdt.

Er staan voor ons op dit moment nog zeker 7 seinen op rood.

Het eerste rode sein zijn de vele vragen van zorgaanbieders, ook vanavond weer. Hoe kan een jeugdhulpaanbieder een samenwerkingsverband vormen als deze nog niet weet wat precies wordt verwacht zowel tijdens de dialoogfase als zorginhoudelijk. Wat willen de gemeenten bijvoorbeeld met de wachtlijsten? Er is nog nauwelijks gesproken met de aanbieders er is alleen een informatiebijeenkomst geweest. Het tweede rode sein is dat nu pas wordt gewerkt aan een regionale visie, die komt in september en zal dan in oktober worden gebruikt voor de dialoogfase. Maar zou die visie niet ook van belang moeten zijn voor de preselectie? Waarom hebben we de regiovisie niet vorig jaar al gekregen? Wij willen voldoende tijd voor die visie en zien liever dat de pre selectiefase pas daarna start om te voorkomen dat we straks voor de dialoogfase moeten concluderen dat we opnieuw moeten beginnen. Het derde rode sein is dat heel veel wordt doorgeschoven naar de dialoogfase. De invulling van de keuzevrijheid, de betere klachtafhandeling, de integrale samenwerking met het onderwijs, de bekostiging, de monitoring, de ketenverantwoordelijkheid, de lagere administratieve lasten, de regionale governance. Dat komt allemaal in de dialoogfase. Die wordt daarmee topzwaar. En dan doen we die dialoogfase ook nog eens met meerdere gemeenten. Waarom niet eerst nagedacht samen met het onderwijs? Hoe ziet de gemeente zijn eigen positie in bijvoorbeeld de klachtafhandeling als de strategische partner niet thuisgeeft? Kunnen wij als Raad straks nog wat zeggen over het programma van eisen voordat we de inschrijvingsfase ingaan? Het vierde rode sein is de positie van vrijgevestigden. Zij moeten of onderaannemer worden of moeten zich gezamenlijk inschrijven voor het integrale perceel. Het onderaannemerschap maakt ze afhankelijk. Gezamenlijk inschrijven mag alleen voor het integrale perceel. Dat is niet reeel, je krijgt dan geforceerde samenwerking die weinig toevoegt bij een enkelvoudig probleem, het gros van de jeugdhulpvraag. En hoe integraal is integraal? In gezin kunnen ook andere problemen zijn dan jeugdhulp. Dat is minstens zo belangrijk! Je kunt misschien beter horizontaal organiseren in plaats van verticaal. Het lijkt er op dat we een structuur optuigen voor de 20% zwaarste zorg die niet passend is voor de 80% lichtere zorg. Onze vraag aan de wethouder: Waarom niet een apart perceel voor de vrijgevestigden, bijvoorbeeld in cooperatieverband? En kunnen we niet beter voor die 80% een ander inkoopmodel hebben dan voor die 20%? Het vijfde rode sein is de verhouding tussen hoofd- en onderaannemer. Aan de ene kant willen we samenwerking, aan de andere kant gaat de ene partij straks de ander controleren. Dat gaat vrezen wij niet werken. Bovendien zijn hoofdaannemers niet verplicht een samenwerking aan te gaan, zij zoeken zelf hun partners. Hierdoor kunnen partijen worden uitgesloten. Wij willen in ieder geval voor de vrijgevestigden een open stelsel. Kan de wethouder die garantie geven? Het zesde rode sein is dat de gemeente nu dezelfde fout dreigt te maken als het Rijk. Het Rijk ging decentraliseren met een bezuiniging in 2015 en nu wil de gemeente die zorg weer over de schutting gooien richting 2 strategische partners. Wij missen een analyse hoe we gaan voorkomen dat we dezelfde fouten maken als het Rijk. Gaat uitbesteden echt leiden tot minder administratieve lasten? Het zevende rode sein is dat de wethouder verwijst naar de succesvolle aanpak in Utrecht. Die gemeente heeft echter een jarenlang voortraject gehad en hoogspecialistische zorg zit er daar niet bij.

Dan is er ook nog een oranje sein is de positie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zijn die wel voldoende meegenomen? En nog zo'n oranje sein zijn de zorgen van de inspreker over de taakgerichte bekostiging. Voorzitter en dan heb ik nog geen enkele opmerking gemaakt over de inhoud van de zorg. En daar zal deze commissie vast nog veel ideeen en wensen voor hebben. Maar wij hebben geen plek in de dialoogfase…

De ChristenUnie heeft daarom 7 randvoorwaarden die de wethouder eerst moet invullen voordat we verder kunnen met een preselectie en dialoogfase:

Ga met alle marktpartijen en met de gemeenteraad nadenken over wat een strategisch partnerschap zou kunnen zijn en doe nog een verdiepingsslag over de vraag wat voor jeugdzorg wij willen. Sinds vorige aanbesteding zijn er bij mijn weten geen vaste overlegstructuren met aanbieders, dat moet eerst ingehaald worden in een pre-dialoog. Maak duidelijk of we uberhaupt moeten aanbesteden. Volgens de ChristenUnie zijn we dat niet verplicht. Dat geeft ons tijd om meer stapsgewijs toe te werken naar een strategisch partnerschap. Maak een goed plan voor de inrichting van de Governance. Moeten we niet bijvoorbeeld samen met buurgemeenten een gemeenschappelijke regeling optuigen of een gemeenschappelijk coördinatie bureau? Dat kan mogelijk veel kosten besparen. Doe een marktanalyse. Als wij maar 2% van omzet van aanbieder X zijn dan is de kans op verandering marginaal. Ook kunnen aanbieders belang hebben dat clienten uiteindelijk via een ander kanaal bij hun komen bijvoorbeeld via de WLZ. Breng in beeld waar de grootste administratieve lasten zitten. Maak een risicoanalyse. Het gaat regionaal om tientallen miljoenen euro’s per jaar. Houden we voldoende grip en ontstaat straks niet een partij die too big to fail is? Wacht de nieuwe landelijke kaders af. Breng in beeld wat daar de consequenties van zijn.

Wisseling binnen de fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad Dalfsen

ChristenUnie ChristenUnie Dalfsen 13-05-2021 16:56

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1373167/430241/101-DSC_0619.JPGIn de laatste raadsvergadering heeft Dick van Gelder definitief de plek van Michiel Veldman overgenomen binnen de fractie van de ChristenUnie. Hiermee komt een einde aan een periode van tijdelijke vervanging.

Raadslid Michiel Veldman neemt afscheid van de gemeenteraad

Sinds het voorjaar van 2020 was Michiel Veldman vanwege gezondheidsproblemen niet meer in de gemeenteraad aanwezig. Inmiddels is hij gelukkig wel hersteld, maar ziet wel af van zijn raadslidmaatschap en richt zich nu op zijn gezin en werk. Michiel zegt hierover: ´Ik vond het erg leuk om als raadslid bij te dragen aan onze gemeenschap. Maar het vraagt ook wel vaak om prioriteiten stellen. En om dit moment vind ik het belangrijk om mijn gezin deze tijd te geven. De tijd die uitgaat naar de raad gaat vaak af van de tijd van het gezinsleven.”

De afgelopen periode kon hij worden vervangen volgens een wettelijke regeling.

Het vertrek van Michiel doet de gemiddelde leeftijd van de raad geen goed schreef hij in zijn ontslagbrief. En daarnaast zullen we zeker zijn enthousiasme en onbevangenheid in de raad missen. Verder gunnen we Michiel van harte de ruimte die hierdoor ontstaat.

“Ik vind het belangrijk dat er raadsleden zijn met verschillende achtergronden en leeftijden. Zodat de Dalfser gemeenschap goed vertegenwoordigd wordt. Ik denk dan ook dat het heel belangrijk is dat meer jongeren zich voor de politiek interesseren want politiek is niet iets wat ver van je af staat. Het gaat over je eigen leefomgeving. Tegelijkertijd besef juist ook ik dat het combineren van een baan, een jong gezin en politiek het nodige van je vraagt. Ik blijf daarom lid van de schaduwfractie van de ChristenUnie.”

Michiel, we willen je hartelijk danken voor jouw inzet in de afgelopen jaren voor christelijke, praktische en sociale politiek.

Dick van Gelder neemt derde plek van de fractie in

Sinds het najaar van 2020 heeft Dick van Gelder als tijdelijke vervanger van Michiel Veldman de fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad gecompleteerd. Dit kan plaatsvinden voor 16 weken en dan maximaal 3 keer achter elkaar. Na het besluit van Michiel om definitief te stoppen met het raadswerk was Dick gelukkig bereid om zijn plek definitief in te vullen. Niet vanzelfsprekend. “Feitelijk raadswerk is toch wat anders dan in de steunfractie meedraaien”, zo heeft Dick ervaren.

Dick gaat met name de onderwerpen doen die te maken hebben met rood (bouwen), groen (buitengebied, groene sector) en rood (bouwen).

Dick: “Ik vind het erg boeiend om bezig te zijn met en na te denken over de eigen woonomgeving. Het maakt zichtbaar en tastbaar hoe belangrijk een zichtbare en betrouwbare overheid is. Daar wil ik graag een (groot) deel van mijn tijd in investeren. Dat gaat eigenlijk niet op uitsluitend een digitale manier. Ik zie er dan ook naar uit dat we over niet al te lange termijn, gewoon weer mensen ontmoeten en spreken. Binnen de raad helpt me dat om collega raadsleden beter te leren kennen, maar nog belangrijker is het om dan ook weer face to face gewoon met inwoners in contact te komen.”

We wensen Dick, naast energie voor dit werk, vooral ook veel plezier toe. Dat is best nog een uitdaging als je tot nu toe de raadsleden en het college alleen nog maar digitaal hebt kunnen ontmoeten.

We hopen met Dick dat fysiek vergaderen binnenkort weer tot de mogelijkheden gaat behoren.

𝗭𝗲𝘁𝗲𝗹𝘄𝗶𝘀𝘀𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗯𝗶𝗷 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝗨𝗻𝗶𝗲 𝗪𝗶𝗲𝗿𝗱𝗲𝗻-𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿

ChristenUnie ChristenUnie Wierden 13-05-2021 05:54

https://wierden.christenunie.nl/k/n6181/news/view/1373165/43838/Foto zetelwisseling Eshuis-Krist.jpgTijdens de raadsvergadering van 1 juni zal Riet Eshuis-Egberts terugtreden als raadslid.

Riet zit sinds 2010 in de gemeenteraad namens de ChristenUnie. Ze begon direct als fractievoorzitter voor de partij en heeft de laatste jaren als raadslid en voorzitter voor de commissie grondgebiedzaken gediend. Recent heeft Riet de fractie te kennen gegeven dat ze graag wil minderen, om na de zomer een studie op te kunnen pakken. Ze blijft betrokken bij de fractie en zal onder meer de komende campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan leiden. Haar zetel wordt overgenomen door Jan Oene Krist. Riet: “Nu plek maken voor Jan Oene is een win-win situatie voor ons beiden. Jan Oene start net voor behandeling van de nota meerjarenbeleid en heeft zo mooi de gelegenheid zich de komende maanden goed in te werken voor de volgende verkiezingen. Ik kan op tijd een stapje terug doen om mij te focussen op een nieuwe studie na de zomer.” Jan Oene Krist is geen onbekende voor wie de Wierdense politiek volgt. Hij draait al enige jaren mee in de commissievergaderingen als steunfractielid van de ChristenUnie. Jan Oene: “Het terugtreden van Riet zal een gemis zijn voor de raad. Ze heeft een schat aan ervaring en kennis en is bovendien een goede voorzitter van de commissievergaderingen. Het is dan ook fijn dat ze nauw betrokken blijft bij de fractie. Ik kijk enorm uit naar het werk als raadslid. Het is een hele eer om me op deze manier in te zetten voor een duurzame samenleving die omziet naar hen die dat nodig hebben.