Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie inzichtelijk

53979 documenten

ChristenUnie Elburg organiseert thema-avond rondom jeugdbeleid

ChristenUnie ChristenUnie Elburg 19-10-2019 16:12

https://elburg.christenunie.nl/k/n1802/news/view/1280585/67149/CU logo vierkant.jpg

We willen u / jou graag van harte uitnodigen om op donderdag 14 november onze thema-avond over ‘jeugd/jongeren in de gemeente Elburg’ bij te wonen.

Deze avond vindt plaats bij ‘@Robert’s’, een plek voor tieners in de binnenstad van Elburg, Beekstraat 8. Zie ook www.atroberts.nl Hier kunnen we kennismaken met het werk van @Robert’s en we organiseren een panelgesprek over thema’s die jongeren raken, zoals middelengebruik (alcohol/drugs), prestatiedruk en bezuinigingen / tekorten in de jeugdzorg. 

Deze avond is voor leden én niet-leden van de ChristenUnie en we nodigen ook alle jongeren / studenten uit om te komen. Als je nieuwsgierig bent naar wat de politiek voor jou kan betekenen, dan hopen we je te ontmoeten!

Voorafgaand aan het programma houden we tevens onze najaarsledenvergadering (ALV). Dit gedeelte van de avond is alleen voor leden. 

PROGRAMMA

19:30 ALV (alleen voor leden)20:00 pauze / inloop thema-avond20:15 start programma jeugd + wat doet At Roberts?+ panelgesprek met Robert Pruis (jongerenwerker @Robert’s), Willem Krooneman (wethouder jeugd), Jannine van der Pol (ChristenUnie raadslid) en enkele tieners van @Robert’s- thema middelengebruik- thema prestatiedruk- thema jeugdzorg 21:45 afsluiting met een drankje

We hopen u en jou op 14 november te ontmoeten.Bestuur ChristenUnie Elburg 

https://elburg.christenunie.nl/k/n1802/news/view/1280585/67149/christenunie-elburg-organiseert-thema-avond-rondom-jeugdbeleid.html

Iedereen doet mee!

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 19-10-2019 12:24

https://veenendaal.christenunie.nl/k/news/view/1280584/554113/hand-1917895_1280.pngDeze titel van het breed gedragen Raadsprogramma laat zien waarom wij als gemeenteraad het belangrijk vinden dat elke inwoner van Veenendaal mee doet en betrokken is bij het inrichten van onze stad. In Veenendaal staan we ervoor open dat iedereen kan meedenken en invloed uitoefenen op gemeentelijk beleid, beheer en nieuwe plannen. Daarom vindt de ChristenUnie de titel van de Visie op Participatie ‘Samen maken we de stad Veenendaal’ goed gekozen.

Waar gaat het om bij participatie? Het betreft bijvoorbeeld meedenken bij de inrichting van straten, speelplekken, veiligheid in de wijk, energiebesparing en groen in de stad. Omwonenden en alle belanghebbenden moeten gehoord kunnen worden.

De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de digitale mogelijkheden bij participatie. We blijven het college aanmoedigen te onderzoeken hoe andere gemeenten dit succesvol hebben uitgevoerd. Het is geen eenvoudige materie. Want probeer maar eens antwoord te vinden op welke besluiten wel of niet om participatie vragen. Wie zijn de belanghebbenden? In hoeverre en op welke manier heeft de inspraak invloed op de uiteindelijke besluitvorming? Hoe communiceert het gemeentebestuur met alle betrokken partijen? Zulke vragen vereisen goede doordenking.

In de komende maanden wordt er gewerkt aan het invoeren van deze Visie ten behoeve van Veenendaal. Dit zullen wij als ChristenUnie met attente belangstelling blijven volgen.

Iedereen doet mee!

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 19-10-2019 12:24

https://veenendaal.christenunie.nl/k/n6171/news/view/1280584/63167/hand-1917895_1280.pngDeze titel van het breed gedragen Raadsprogramma laat zien waarom wij als gemeenteraad het belangrijk vinden dat elke inwoner van Veenendaal mee doet en betrokken is bij het inrichten van onze stad. In Veenendaal staan we ervoor open dat iedereen kan meedenken en invloed uitoefenen op gemeentelijk beleid, beheer en nieuwe plannen. Daarom vindt de ChristenUnie de titel van de Visie op Participatie ‘Samen maken we de stad Veenendaal’ goed gekozen.

Waar gaat het om bij participatie? Het betreft bijvoorbeeld meedenken bij de inrichting van straten, speelplekken, veiligheid in de wijk, energiebesparing en groen in de stad. Omwonenden en alle belanghebbenden moeten gehoord kunnen worden.

De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de digitale mogelijkheden bij participatie. We blijven het college aanmoedigen te onderzoeken hoe andere gemeenten dit succesvol hebben uitgevoerd. Het is geen eenvoudige materie. Want probeer maar eens antwoord te vinden op welke besluiten wel of niet om participatie vragen. Wie zijn de belanghebbenden? In hoeverre en op welke manier heeft de inspraak invloed op de uiteindelijke besluitvorming? Hoe communiceert het gemeentebestuur met alle betrokken partijen? Zulke vragen vereisen goede doordenking.

In de komende maanden wordt er gewerkt aan het invoeren van deze Visie ten behoeve van Veenendaal. Dit zullen wij als ChristenUnie met attente belangstelling blijven volgen.

Uitnodiging voor de 40e Partijcongres

ChristenUnie ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug 19-10-2019 12:06

https://utrechtseheuvelrug.christenunie.nl/k/n7372/news/view/1280581/507362/Partijcongres 23 november 2019.jpgOp 23 november 2019 houdt de ChristenUnie haar partijcongres met als thema 'Samenleving met aandacht'.

Wij nodigen u daarvoor van harte uit. Ook niet leden zijn welkom

Met speeches van onder andere Gert-Jan Segers en Carola Schouten, muziek, de netwerklunch, een overdenking, De Bank, een borrel en nog veel meer.Het congres wordt gehouden in Beatrixtheater (Utrecht) Jaarbeursplein 6A 3521 AL Utrecht

Programma

10:15 - 10:30     Inloop en ontvangst10:30 - 12:30     Plenair programma met o.a. De Bank en speech Gert-Jan Segers12:45 - 13:45     Netwerklunch & Lunch Luchtvaartvisie13:45 - 15:30     Plenair programma met het huishoudelijk deel en de afsluitende speech van vice-premier Carola Schouten15:30 - 16:30     Afscheidsborrel van Roel Kuiper

Meer informatie vind u op de congres pagina van de ChristenUnie site u kunt  zich daar ook opgeven.

Verbetering van de verkeerssituatie in Veenendaal Noord

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 19-10-2019 12:06

https://veenendaal.christenunie.nl/k/news/view/1280582/554113/Afbeelding bij bijdrage voor de website Verbetering verkeerssituatie.jpgHet zal veel inwoners van Veenendaal niet ontgaan zijn: de noordelijke verkeerssituaties bij de Nieuweweg-Noord en de Voorpoort zijn de laatste tijd sterk veranderd. Er zijn nieuwe tunnels voor fietsers en automobilisten onder de spoorlijn gemaakt en daarmee is de noordelijke toegang tot Veenendaal sterk verbeterd.

Deze verbetering betreft ook de veiligheid van de verkeersdeelnemers en de leefbaarheid voor onze inwoners en bedrijven in dit gebied. Als u verkeersdeelnemer in het noorden van Veenendaal bent geweest, heeft u gemerkt dat de verbouwingen zichtbaar zijn in het wegbeeld, maar dat niet overal duidelijk was welke verkeersregels van toepassing zijn.

Nu de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het ook tijd om de bebouwde komgrens en de verkeersborden in overeenstemming te brengen met de nieuwe situatie. Daarmee worden de aanpassingen van de infrastructuur netjes afgerond en is voor iedereen duidelijk welke verkeerregels van toepassing zijn.  De ChristenUnie is blij met de verbeteringen die daarmee zijn gerealiseerd.

Verbetering van de verkeerssituatie in Veenendaal Noord

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 19-10-2019 12:06

https://veenendaal.christenunie.nl/k/n6171/news/view/1280582/63167/Afbeelding bij bijdrage voor de website Verbetering verkeerssituatie.jpgHet zal veel inwoners van Veenendaal niet ontgaan zijn: de noordelijke verkeerssituaties bij de Nieuweweg-Noord en de Voorpoort zijn de laatste tijd sterk veranderd. Er zijn nieuwe tunnels voor fietsers en automobilisten onder de spoorlijn gemaakt en daarmee is de noordelijke toegang tot Veenendaal sterk verbeterd.

Deze verbetering betreft ook de veiligheid van de verkeersdeelnemers en de leefbaarheid voor onze inwoners en bedrijven in dit gebied. Als u verkeersdeelnemer in het noorden van Veenendaal bent geweest, heeft u gemerkt dat de verbouwingen zichtbaar zijn in het wegbeeld, maar dat niet overal duidelijk was welke verkeersregels van toepassing zijn.

Nu de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het ook tijd om de bebouwde komgrens en de verkeersborden in overeenstemming te brengen met de nieuwe situatie. Daarmee worden de aanpassingen van de infrastructuur netjes afgerond en is voor iedereen duidelijk welke verkeerregels van toepassing zijn.  De ChristenUnie is blij met de verbeteringen die daarmee zijn gerealiseerd.

Huiskamergesprek 'Grenzen aan gastvrijheid'

ChristenUnie ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug 19-10-2019 11:38

https://utrechtseheuvelrug.christenunie.nl/k/n7372/news/view/1280579/507362/BootvluchtelingenChristenUnie leider Gert-Jan Segers nodigt u uit op vrijdag 8 november met hem mee te denken over de kaders voor een rechtvaardig migratiebeleid.

De toestroom van vluchtelingen zet de verhoudingen in onze samenleving op scherp. De Bijbel spoort ons aan de vreemdeling lief te hebben en gastvrij te onthalen. Velen zien migranten echter als bedreiging voor hun identiteit, gemeenschap en bestaanszekerheid. Wat is de draagkracht van onze samenleving en waar liggen de grenzen van onze gastvrijheid?

Het Huiskamergesprek met Gert-Jan Segers vind plaats op Vrijdagavond 8 november in de Bethelkerk in Den Haag van 19.30 - 22.15De prijs is € 12,50 , Jongerentarief: € 7,50

De Bethelkerk is aan de Jurriaan Kokstraat 175, 2586 SG Den Haag

meer informatie 

Zorg voor integer lokaal bestuur

ChristenUnie ChristenUnie CDA Waadhoeke 19-10-2019 10:55

We hebben in Nederland te veel incidenten rond integriteit in ons lokaal bestuur. Het is daarom noodzakelijk om de regelgeving te verbeteren, zeggen ChristenUnie en CDA vandaag.

Zorg voor integer lokaal bestuur

ChristenUnie ChristenUnie CDA Kies Gemeente/Lokale afdeling 19-10-2019 10:55

We hebben in Nederland te veel incidenten rond integriteit in ons lokaal bestuur. Het is daarom noodzakelijk om de regelgeving te verbeteren, zeggen ChristenUnie en CDA vandaag.

Zorg voor integer lokaal bestuur

ChristenUnie ChristenUnie CDA Nederland 19-10-2019 10:55

Door Stieneke van der Graaf op 19 oktober 2019 om 07:45

We hebben in Nederland te veel incidenten rond integriteit in ons lokaal bestuur. Het is daarom noodzakelijk om de regelgeving te verbeteren, zeggen ChristenUnie en CDA vandaag.

Voor de lokale democratie is het belangrijk dat er vertrouwen is in hun bestuurders en lokale partijen. Het ontbreken van integriteitsonderzoek en onvoldoende transparantie over hun inkomsten maakt ons lokaal bestuur kwetsbaar. We moeten alles doen om te voorkomen dat een situatie zoals bij het gemeentebestuur van Den Haag zich herhaalt. De gebeurtenissen daar laten zien dat het tijd is voor actie.

De partijen pleiten bij de minister van Binnenlandse Zaken voor een verplichting voor gemeenteraden om met kandidaat-bestuurders het gesprek over integriteit aan te gaan aan de hand van een integriteitsonderzoek. Ook moet er wetgeving komen om de inkomsten van lokale partijen en lokale afdelingen van landelijke partijen transparanter te maken.

Op dit moment kiezen sommige gemeenten al voor een integriteitsonderzoek bij de benoeming van wethouders, maar dat is lang niet in alle gemeenten het geval. Den Haag koos er bijvoorbeeld niet voor. Bij een dergelijk onderzoek wordt gekeken naar functies in het verleden, nevenfuncties en andere kwetsbaarheden. Het moet ervoor zorgen dat de gemeenteraad en de kandidaat-wethouder met elkaar het gesprek aan gaan over integriteit. Deze regels zouden ook moeten gelden voor provincies en waterschappen.

ChristenUnie en CDA willen dat de minister voorstellen doet om de inkomsten van lokale partijen transparanter te maken. Het eerdere advies van de commissie Veling is hierbij uitgangspunt. De regels rondom partijfinanciering en campagnes voor landelijke partijen moeten ook gelden voor lokale partijen. Het doel is ndat voor de lokale verkiezingen van 2022 de nieuwe regels gaan gelden.

Het Kabinet werkt op dit moment in navolging van het advies van de Commissie Veling en de Staatscommissie Remkes aan een nieuwe wet voor politieke partijen, waarbij het kabinet ook terugkomt op financiering voor lokale partijen. Voor de ChristenUnie zijn regels rond transparantie en financiering voor lokale partijen onlosmakelijk met elkaar verbonden.