Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie inzichtelijk

54891 documenten

Nog even wachten op wachttijdvoorspellers

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 27-01-2020 21:31

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1310267/48317/Wachttijdvoorspeller.pngMomenteel gaan veel kruispunten op de Schoterweg en de Rijksstraatweg op de schop om de doorstroming van bussen, auto’s en fietsers te verbeteren. Dit wordt onder meer gedaan door het realiseren van extra voorsorteerstroken en door het maken van opstelruimte voor afslaande auto’s zodat het doorgaande fiets-, auto- en busverkeer niet wordt gehinderd.

Een maatregel om de doorstroming voor fietsers te verbeteren is het plaatsen van wachttijdvoorspellers en vooraanmeldlussen. De wachttijdvoorspellers geven met lampjes die aftellen aan hoe lang je als fietser nog moet wachten totdat het verkeerslicht op groen gaat. De ChristenUnie heeft geconstateerd dat bij de vernieuwde verkeerslichten op het kruispunt met de Kleverlaan nog geen wachttijdvoorspeller is geplaatst voor fietsers vanuit noordelijke richting. Wij hebben daarom gevraagd wat hiervan de reden is en of alle kruispunten uiteindelijk wel zo’n voorspeller krijgen.

Het blijkt dat tijdens de realisatie niet de juiste bevestigingsmaterialen beschikbaar waren. De wachttijdvoorspellers worden daarom later geïnstalleerd. Nog even wachten dus… Ook is toegezegd dat op alle andere kruispunten van de Rijksstraatweg met verkeerslichten op het wachttijdvoorspellers zullen komen. Ook bij vervanging van verkeersregelinstallaties elders in de stad worden wachttijdvoorspellers standaard toegepast. Vooraanmeldlussen worden toegepast wanneer dit verkeerskundig de beste oplossing is. Dit is met name afhankelijk van de vraag of rechtsafslaande fietsers zijn gescheiden van rechtdoorgaande fietsers.

In de periode februari-juni zal de grootste overlast op de Rijksstraatweg zijn. Dan is steeds op een deel van de Rijksstraatweg slechts éénrichtingsverkeer mogelijk voor auto’s en bussen, steeds van noord naar zuid. In de andere richting gelden omleidingsroutes. Buslijn 3 en 73 blijven zoveel mogelijk de Rijksstraatweg volgen en worden alleen omgeleid om het kruispunt dat op dat moment wordt ingericht (met uitzondering van enkele weekenden). Buslijn 385 en 244 rijden de hele periode om via de Spaarndamseweg als ze van centrum naar Noord rijden. Voor meer details, zie: https://www.connexxion.nl/nl/onze-routes/vervoersgebieden/haarlem-ijmond/nieuws/werkzaamheden-rijksstraatweg

In gesprek met Gert-Jan Segers op 3 februari in Overijssel

ChristenUnie ChristenUnie Hellendoorn 27-01-2020 20:24

https://hellendoorn.christenunie.nl/k/n6076/news/view/1310279/1117792/CU_2020_PostersA3_In gesprek met GJS_Poster_oversijssel.pngTer voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 gaat Gert-Jan Segers het land in om in gesprek te gaan met jou!

Gert-Jan bezoekt 11 provincies en de eerste bijeenkomst staat gepland op 3 februari in Overijssel.

Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! Nieuwsgiering? Kijk hier voor meer informatie en aanmelden. Natuurlijk kun je ook anderen uitnodigen voor dit event!

ChristenUnie Putten draagt Bert Koops voor als nieuwe wethouder

ChristenUnie ChristenUnie Putten 27-01-2020 20:16

https://putten.christenunie.nl/k/n39379/news/view/1310278/867815/PHOTO-2020-01-27-16-04-51.jpgDe fractie van de ChristenUnie in Putten draagt Bert Koops voor als nieuwe wethouder van Putten. Koops is daarmee de beoogde opvolger van Gerbert Priem die vorige week zijn afscheid aankondigde.

Bert Koops is 62 jaar, getrouwd, vader van 3 zoons en woonachtig in Bunschoten Spakenburg. Koops geldt als een ervaren bestuurder. De CU fractie heeft de overige leden van de gemeenteraad vandaag geïnformeerd over de voordracht.

Bert Koops was in de periode 2010 -2019 wethouder in de gemeente Spakenburg. In deze periode had hij onder andere het sociaal domein, sport, economische zaken en milieu in zijn portefeuille. Ook was hij vanuit de regio Amersfoort lid van de stuurgroep RES (Regionale Energie Strategie). Koops staat te boek als een verbinder pur sang.

“Meteen nadat Gerbert Priem aangaf te willen stoppen is contact gezocht met Bert Koops. De afgelopen week hebben wij als ChristenUnie Putten een aantal malen met hem om tafel gezeten”, zo geeft fractievoorzitter Lubbert van den Heuvel aan. “Dat gaf wederzijds een goed gevoel. Bert is een warm en betrokken mens met oog voor de omgeving en met een heldere kijk op het openbaar bestuur. Een bestuurlijke routinier en dat is belangrijk binnen de omvangrijke portefeuille (sociaal domein, economie, sport, onderwijs, duurzaamheid & milieu) die Gerbert Priem achterlaat”.

De fractie van de ChristenUnie vraagt het raadspresidium om de voordracht te agenderen in de gemeenteraadsvergadering van 19 maart 2020.

Waardeer Joods erfgoed, weer antisemitisme - ChristenUnie/SGP en Haagse VVD presenteren initiatiefvoorstel

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD 's-Gravenhage 27-01-2020 17:00

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1310270/487158/joods monument by night.JPGVandaag 75 jaar geleden werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. Daarom is het vandaag de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. We denken terug aan de zonder twijfel zwartste bladzijde in de Europese en ook Haagse geschiedenis. Tegelijk vieren we 75 jaar bevrijding. Die vrijheid ervaren Joodse Hagenaars niet altijd. Helaas is Jodenhaat vandaag de dag namelijk nog springlevend, ook in Den Haag. Judith Oudshoorn-van Ginderen (Haagse VVD) en Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) dienen daarom vandaag een initiatiefvoorstel in om enerzijds het Joodse erfgoed in Den Haag te herwaarderen - Joden maken immers al 4 eeuwen een onmisbaar onderdeel uit van onze stad - en anderzijds om antisemitisme stevig en effectiever aan te pakken.

Judith Oudshoorn-van Ginderen: “De Joodse gemeenschap maakt al eeuwenlang onderdeel uit van Den Haag. Wie een wandeling maakt door het tegenwoordige Chinatown zal hier veel Joodse invloeden terug zien en bijvoorbeeld ook het mooie pand van Maison de Bonneterie is ooit gebouwd voor een Joodse ondernemer. Het is belangrijk dat we dit deel van de Joodse geschiedenis niet vergeten. Bovendien, zoals universitair docent Bart Wallet al zei tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer: ‘Wie Joden louter tot slachtoffer maakt, geeft antisemitisme ruim baan.’ Wij roepen de gemeente daarom ook op om bestaande Joodse activiteiten, zoals de digitale Joodse stadswandeling van Stichting Joods Erfgoed veel meer te promoten.” Ook zien de fracties kansen voor een Joods bezoekerscentrum, waarin de geschiedenis van Joodse Hagenaars belicht kan worden.

Daarnaast doen de fracties een aantal voorstellen om antisemitisme steviger en effectiever aan te pakken. Pieter Grinwis: “De wegvoering van en moord op meer dan 12.000 Joodse Hagenaars in vooral 1942 en 1943 is zonder twijfel de zwartste bladzijde uit de Haagse geschiedenis. De excuses van de minister-president gisteren voor het overheidshandelen van toen waren dan ook zeer terecht. We mogen dit nooit vergeten. Tegelijk hebben we een grote verantwoordelijkheid richting onze Joodse stadgenoten. Joodse Hagenaars moeten zich in Den Haag te allen tijde veilig en geaccepteerd weten. Helaas is de realiteit anders.” De fracties pleiten daarom ook voor meer kennis, bij de jonge generatie, bij nieuwkomers over de geschiedenis van Joodse Hagenaars, maar ook bij de politie. Deze moet met meer kennis van zaken kunnen optreden bij aangiftes van antisemitisme en bij haatdragende teksten bij demonstraties. “De burgemeester dient de politie te steunen om bijvoorbeeld bij uitingen van Jodenhaat tijdens een demonstratie op te treden en deze te beëindigen. Op zo’n moment moet niet het devies ‘zolang het maar rustig blijft qua openbare orde’ gelden, terwijl een hele bevolkingsgroep haatdragend wordt bejegend.”

Het initiatiefvoorstel bevat de volgende 15 voorstellen.

Meer aandacht voor de Joods-Haagse geschiedenis Een keer per jaar een tentoonstelling in het Atrium van het stadhuis over het Joodse leven in Den Haag. Bevorderen van de komst van een Joods bezoekerscentrum. Aanwezigheid van stadsbestuur bij herdenkingsplechtigheden en joodse hoogtijdagen. Voorkom verwatering van herdenkingsgelegenheden in het kader van de Tweede Wereldoorlog. Alle scholen in 2020 naar een Haagse synagoge of de Joodse stadswandeling. Meer adoptie van Joodse- en oorlogsmonumenten door scholen. Hulp voor leerkracht om Holocaust te bespreken. Joods-Haagse geschiedenis in inburgering. Harde aanpak antisemitisme in de sport. Vergroten kennis over het jodendom en antisemitisme bij het politiekorps. De burgemeester dient de politie te steunen om op te treden tegen Jodenhaat bij demonstraties.  Lobby bij het Rijk voor toegankelijke registratie van antisemitische incidenten. Schakel bij een melding van antisemitisme ook altijd de lokale antidiscriminatievoorziening in. Stel een stedelijk coördinator antisemitisme aan.

ChristenUnie werkt aan stappenplan voor drugsvrije samenleving

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 27-01-2020 15:46

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf kondigt vandaag een stappenplan aan voor ‘een drugsvrije samenleving’. Volgens de ChristenUnie is het tijd voor “een trendbreuk met een cultuur waarin we erin berusten dat mensen ten onder gaan aan drugs”. Na alcholvrij (de IkPas-campagne) en rookvrij (een doel van de Rijksoverheid in het preventieakkoord) moet Nederland ook drugsvrij worden.

ChristenUnie werkt aan stappenplan voor drugsvrije samenleving

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 27-01-2020 15:46

Door Webredactie, Stieneke van der Graaf op 27 januari 2020 om 05:40

ChristenUnie werkt aan stappenplan voor drugsvrije samenleving

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf kondigt vandaag een stappenplan aan voor ‘een drugsvrije samenleving’. Volgens de ChristenUnie is het tijd voor “een trendbreuk met een cultuur waarin we erin berusten dat mensen ten onder gaan aan drugs”. Na alcholvrij (de IkPas-campagne) en rookvrij (een doel van de Rijksoverheid in het preventieakkoord) moet Nederland ook drugsvrij worden.

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf: “Na decennialang vergoelijken van het drugsprobleem is het tijd om het over een andere boeg te gooien. Jarenlang faciliteerden we onder het credo ‘het moet gewoon kunnen’ de pretgebruiker, maar lieten we de probleemgebruiker aan zijn lot over. Deze kwetsbare mensen verdienen onze steun en al onze inzet moet er op gericht zijn om te voorkomen dat meer mensen in zo’n situatie terecht komen.”

De ChristenUnie zet zich al geruime tijd in voor het tegengaan van de gevolgen van het halfslachtige Nederlandse drugsbeleid. Nu werkt de partij dus aan een stappenplan dat het rond de zomer wil presenteren. In de tussentijd praat de ChristenUnie onder meer met verslavingsexperts, ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties die te maken hebben met drugsgebruik en -verslaving, burgemeesters en politie.

Van der Graaf: “Iedereen beseft dat we de gevolgen van het slepende en slopende drugsbeleid van die tientallen jaren niet zomaar ineens ongedaan kunnen we maken. Daarom werken we aan een stappenplan om stapje voor stapje toe te werken naar een drugsvrije samenleving.”

Stap voor stap

Volgens Van der Graaf is een drugsvrije samenleving het einddoel. Eerste stappen zijn goede hulpverlening, steviger inzet op preventie en ontmoediging. Uiteindelijk moet de beschikbaarheid van drugs worden beperkt.

Feiten

Nederland kent 130.000 drugsverslaafden, meer dan het aantal inwoners van Maastricht. 30.000 mensen zijn in behandeling, ongeveer net zo veel als voor een alcoholverslaving. Iedere werkdag gaat er in Nederland iemand dood aan drugsgebruik. In ons land wordt voor bijna 20 miljard aan speed en xtc geproduceerd is, dat is meer dan de omzet van Philips of Albert Heijn. 80% van de productie is bestemd voor het buitenland. Met ‘een pilletje’ hier, houden we een industrie en crimineel netwerk in stand tot aan Zuid-Amerika.

ChristenUnie werkt aan stappenplan voor drugsvrije samenleving

ChristenUnie ChristenUnie Waadhoeke 27-01-2020 15:46

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf kondigt vandaag een stappenplan aan voor ‘een drugsvrije samenleving’. Volgens de ChristenUnie is het tijd voor “een trendbreuk met een cultuur waarin we erin berusten dat mensen ten onder gaan aan drugs”. Na alcholvrij (de IkPas-campagne) en rookvrij (een doel van de Rijksoverheid in het preventieakkoord) moet Nederland ook drugsvrij worden.

CU Talks #01 BubbelBuurt

ChristenUnie ChristenUnie Utrecht 27-01-2020 15:34

https://utrecht.christenunie.nl/k/n6169/news/view/1283507/923395/CU Talks 1.png

Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie van CU Talks, een serie gesprekken over stedelijke issues gaan we in gesprek over samenleven in de Utrechtse buurten. Geograaf Dr. Gideon Bolt (Universiteit Utrecht) analyseert de staat van de stedelijke buurten. Met Henk Bouma (voorganger en evangelist Kanaleneiland), Bouchra Dibi (oud raadslid van de PVDA) en Maarten van Ooijen (wethouder) praten we verder over de problemen, uitdagingen en kansen die voor ons liggen.

De avond vindt plaats op maandag 2 maart 2020 in Café Averechts (Lijsterstraat 49) van 20:00u tot 21:30u.

Meld je snel aan op Facebook!

Wat is wijsheid?

ChristenUnie ChristenUnie De Bilt 27-01-2020 09:39

https://debilt.christenunie.nl/k/n6024/news/view/1310268/69105/Otto.jpgDat zou een toepasselijke titel zijn voor de driedaagse verdiepingscursus voor lokale werkers van de ChristenUnie die ons commissielid Otto Oussoren onlangs heeft gevolgd. Een verslag van de startbijeenkomst.

Wat is Wijsheid, toekomst voor de christelijke politiek is een uitgave van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie en een brede verkenning van de geluiden rond dit grondleggende thema.

In de startbijeenkomst stond onze beginselverklaring centraal. Het is ook het document waardoor ik uiteindelijk besloot om de ChristenUnie De Bilt te benaderen en te vragen of ik iets kon bijdragen. Onder leiding van Laurens Wijmenga van het Wetenschappelijk Instituut (WI) hebben we de verklaring doorlopen en de achtergronden onderzocht. Naast een stuk geschiedenis van de Nederlandse politiek keken we vooral naar het nu en straks. Een uitspraak van Laurens die mij raakte was dat “Christelijk sociaal méér is dan christelijke politiek” en dat een actief lid van de ChristenUnie een drijfveer heeft die “verder gaat dan politieke ambitie”.

In het middaggedeelte werd de bijeenkomst toegespitst op het huisvestingsbeleid in Nederland. De inleiding en een brede kijk op alle ins en outs werden verzorgd door Willeke de Jager. Als sociaal geografe schreef zij onder andere Richting en Ruimte, naar een betaalbare, leefbare en toekomstbestendige woningmarkt in opdracht van het WI. In haar zeer interessante presentatie gaf ze aan dat de overheid richting moet geven om excessen tegen te gaan en een vangnet te blijven bieden voor de zwakkeren in de samenleving. Maar de overheid moet vooral ook ruimte bieden aan markt en samenleving om een minder rigide woningmarkt te laten ontstaan, waarin alternatieve en creatieve oplossingen kunnen ontstaan.

Willeke gaf het stokje tot slot over aan het ChristenUnie raadslid in Den Haag Pieter Grinwis, die zich in de praktijk onverdeeld inzet voor een rechtvaardig en tegelijkertijd uitnodigend economisch klimaat voor ondernemende partijen. De grootstedelijke situatie rond huisvesting is zeer complex en vraagt om een duidelijke regie van de stadsoverheid.

Dank aan de sprekers voor een uiterst zinvolle en leerzame eerste studiedag!

Otto Oussoren

Commissielid Christen Unie De Bilt

 

Uitnodiging om in gesprek te gaan met Gert-Jan Segers

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 26-01-2020 08:43

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1310229/631962/GJ-Segers_bijeenkomst.pngGert-Jan Segers gaat op maandagavond 3 februari graag met u in gesprek over de toekomst van Nederland. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samen leven met tijd en aandacht voor elkaar?

Wat zijn volgens u de komende jaren de belangrijkste kwesties voor Nederland? Waar moet de ChristenUnie zich sterk voor maken? Hoe werken we aan een samenleving met aandacht voor elkaar? Gaat u met Gert-Jan Segers in gesprek? Meld u dan nu aan voor één van de bijeenkomsten! De eerste mogelijkheid voor u om op korte reisafstand dit mee te maken dient zich al heel snel aan: maandagavond 3 februari in Hardenberg

Wat zijn volgens u de komende jaren de belangrijkste kwesties voor Nederland? Waar moet de ChristenUnie zich sterk voor maken? Hoe werken we aan een samenleving met aandacht voor elkaar?

Gert-Jan Segers schreef het essay De Verloren Zoon en het verhaal van Nederland over zijn hoop en verlangen voor ons land. De komende maanden wil hij graag met u in gesprek over uw zorgen en dromen voor Nederland.

De ChristenUnie organiseert vanaf februari bijeenkomsten in het hele land waar u met Gert-Jan Segers en elkaar in gesprek kunt gaan. De verkiezingsprogrammacommissie schuift ook aan en neemt uw ideeën en suggesties graag mee op weg naar de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Gaat u met Gert-Jan Segers in gesprek? Meld u dan nu aan voor één van de bijeenkomsten! De eerste mogelijkheid voor u om op korte reisafstand dit mee te maken dient zich al heel snel aan: maandagavond 3 februari in Hardenberg.

Locatie: Alfacollege, Parkweg 1a1 te Hardenberg Tijd: 20:00 - 22:00 uur (aansluitend borrel)

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via https://www.christenunie.nl/in-gesprek-overijssel

Van harte welkom!