Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie inzichtelijk

61011 documenten

Zwerfafval opruimen: een ochtend op pad met een ‘Schone Held’

ChristenUnie ChristenUnie Ede 04-10-2022 13:14

Vuilniszakken, blikjes en sigarettenpakjes. Zomaar wat voorbeelden van het zwerfafval dat fractievolger Jan Willem Middelesch vond tijdens een rondje met een van de 'Schone Helden' uit Ede. Over zwerfafval en over de antwoorden op de gestelde raadsvragen over overlast door lachgasgebruik, schrijft Jan Willem in deze blog. 

Rancune en vergeving

ChristenUnie ChristenUnie Waadhoeke 04-10-2022 10:02

Ik ben weleens ontstemd, maar probeer dat altijd zo snel mogelijk weer uit te praten. Als je boosheid voor jezelf houdt, ontaardt die in rancune. Bitterheid. Het gevoel dat je onrecht is aangedaan. In mijn geval was dat ooit vanwege het gevoel dat mijn vader slachtoffer van onrecht was. Het maakte me onverzoenlijk. Ik hoefde de mensen die hem dat in een kwetsbare fase van zijn leven hadden aangedaan niet meer te zien. Een weinig vruchtbare vorm van sociale wraak, waar ik vooral mezelf mee had.

Rancune en vergeving

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 04-10-2022 10:02

Ik ben weleens ontstemd, maar probeer dat altijd zo snel mogelijk weer uit te praten. Als je boosheid voor jezelf houdt, ontaardt die in rancune. Bitterheid. Het gevoel dat je onrecht is aangedaan. In mijn geval was dat ooit vanwege het gevoel dat mijn vader slachtoffer van onrecht was. Het maakte me onverzoenlijk. Ik hoefde de mensen die hem dat in een kwetsbare fase van zijn leven hadden aangedaan niet meer te zien. Een weinig vruchtbare vorm van sociale wraak, waar ik vooral mezelf mee had.

Barmhartigheid en naastenliefde

ChristenUnie ChristenUnie Oldebroek 03-10-2022 20:13

https://oldebroek.christenunie.nl/k/n6121/news/view/1425634/58129/naastenliefde

De crisis van de afgelopen zomer in de opvang van asielzoekers staat ons scherp op het netvlies. De beelden van een overvolle opvanglocatie in Ter Apel zijn zeer schrijnend en gaan ons aan het hart. De fractie van de ChristenUnie is van mening dat alle gemeenten in Nederland naar vermogen moeten bijdragen aan het oplossen van deze crisis. We vinden het een zaak van barmhartigheid en naastenliefde dat mensen die in Nederland asiel aanvragen fatsoenlijk gehuisvest worden.

Doen we in Oldebroek wel genoeg?

We hebben het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld om duidelijk te maken wat we op dit moment ten aanzien van opvang van asielzoekers in de gemeente Oldebroek allemaal doen en om te onderzoeken of er misschien nog extra mogelijkheden zijn.

Uit de beantwoording blijkt dat het Rijk elke gemeente een verplichting oplegt om een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Voor de gemeente Oldebroek zijn dat in 2022 50 personen. Het college maakt duidelijk dat de gemeente Oldebroek zijn uiterste best doet om zijn aandeel in het huisvesten van statushouders te leveren en goed op weg is om dat aantal te halen. We zijn blij om dat te horen, want veel gemeenten halen de afgesproken norm niet, waardoor statushouders langer in een AZC moeten blijven en er vanuit Ter Apel ook moeilijker doorstroming op gang komt.

Het Rijk komt voor de gemeenten met een extra opgave voor 2022 om een deel van de huisvesting uit 2023 naar voren te halen en zo de druk op de AZC’s nu wat te verminderen. Landelijk zou dat gaan om zo’n 6.500 statushouders. De gemeente Oldebroek verwacht in staat te zijn om in het vierde kwartaal 2022 1 á 2 gezinnen extra te huisvesten. Dat lijkt misschien niet veel, maar gezien het aantal gemeenten en de omvang van de gemeente Oldebroek is dat een serieuze extra bijdrage. Daarbij speelt natuurlijk ook dat het belangrijk is dat onze eigen inwoners ook een passende woning kunnen vinden. Iedereen heeft recht op passende huisvesting en voor iedereen is er een wachttijd.

Die wachttijd loopt soms erg hoog op, voor zowel eigen inwoners als voor statushouders. Dat doet des te meer beseffen dat het echt nodig is om de komende tijd meer woningen te bouwen.

Het Rijk zoekt soms ook extra locaties voor een AZC in een gemeente. Het COA stelt eisen aan deze opvanglocaties en niet iedere gemeente is in staat zo’n locatie te vinden. In de gemeente Oldebroek hebben we op dit moment geen geschikte locatie daarvoor. Bovendien biedt de gemeente ook opvang aan Oekraïense vluchtelingen.

Toch vinden we het belangrijk als ChristenUnie Oldebroek, dat naastenliefde en barmhartigheid voorop blijft staan. Mocht het Rijk met een concreet verzoek naar de gemeente komen, dan zal de fractie van de ChristenUnie daar in principe positief tegenover staan en dit serieus onderzoeken

Ouderenlunch op 12 oktober

ChristenUnie ChristenUnie Lansingerland 03-10-2022 19:58

https://lansingerland.christenunie.nl/k/n10584/news/view/1425462/113707/Ouderenlunch.pngDe ChristenUnie Lansingerland organiseert op woensdag 12 oktober 2022 een ouderenlunch voor 70-plussers.

Er kunnen 25 personen meedoen. Van harte welkom! Neem gerust ook iemand mee die geen lid is van de CU.Bent u zelf nog te jong, maar weet u wel iemand anders die zou willen komen? geef het door!

Zie de uitnodiging voor informatie over het aanmelden, het programma en de locatie.

Hartelijke groet,Fractie en bestuur ChristenUnie Lansingerland

Geslaagde fietstocht langs A16 Rotterdam

ChristenUnie ChristenUnie Lansingerland 03-10-2022 19:58

https://lansingerland.christenunie.nl/k/n10584/news/view/1425256/113707/IMG_9663_start bij gemeentehuis.JPGIeder jaar organiseert de ChristenUnie Lansingerland een fietstocht met een actueel thema/doel. In 2022 was dat voor het tweede jaar op rij de nieuwe snelweg A16 Rotterdam. In 2021 hebben we met name de kant van de tunnel door het Lage Bergse Bos bekeken. Dit jaar gingen we de andere kant op, richting Doenkade en A13. Met speciale aandacht voor de flora en fauna langs de nieuwe snelweg. Leuk om te zien dat dit onderwerp leeft in Lansingerland en bij onze leden. We startten zaterdagmorgen met ruim 30 deelnemers (plus een aantal kinderen achterop).

Gidshttps://lansingerland.christenunie.nl/k/n10584/news/view/1425256/113707/IMG_9674_nieuw fietspad over snelweg

Jaap van Lien was opnieuw onze gids. Jaap heeft jarenlang deel heeft uitgemaakt van de ChristenUnie-fractie. De fractie maakt nog steeds graag gebruik van zijn enorme kennis. Jaap is vanuit Rotta al heel lang betrokken bij veel groene vraagstukken rond de nieuwe snelweg. En kan daar heel goed en met enthousiasme over vertellen. 

Fietspaden

Fietsen is gezond. En fietsen is leuk. In de parken rondom de snelweg wordt er daarom veel aandacht besteed aan fietspaden. Maar er is ook een praktische reden, nl om met de fiets de snelweg te kunnen oversteken. Een deel van de fietspaden is klaar, van anderen is alleen nog maar de zand-ondergrond zichtbaar. 

Recreaduct     

Ook dieren moeten de snelweg over kunnen steken om van het ene naar het andere stukje park/groen te kunnen gaan. Daar is gelukkig veel aandacht aan besteed bij de aanleg van de A16 Rotterdam. Een groot voorbeeld daarvan is de faunapassage van 16 meter breed in het recreaduct over de nieuwe snelweg tussen Vlinderstrik en Schiebroekse Park. De eerste stroken zand liggen klaar. Het reacreaduct is een combinatie van een fiets- en wandelpad met aan beide zijden een strook met groen van 6 meter breed. Er worden struiken geplant, waardoor dit recreaduct een aantrekkelijke verbinding is voor dieren, zoals bijvoorbeeld vleermuizen. Door het hogere groen op het recreaduct blijven vleermuizen hoog vliegen en worden ze niet door het verkeer op de snelweg aangereden. 

Dijken bij de Schieveense polder

https://lansingerland.christenunie.nl/k/n10584/news/view/1425256/113707/20220827_102139 dijk schieveense polderHet is bekend dat weidevogels rust nodig hebben om te kunnen broeden. In het afgelopen jaar zijn er meer weidevogels waargenomen in de Schieveense polder. Dat wil iedereen graag zo houden. Daarom komt er in de Schieveense polder naast de snelweg een lage dijk. Die dijk wordt (en is deels al) beplant met struiken. Door die struiken zie je vanuit de polder nauwelijks meer iets van het verkeer op de nieuwe weg. Geen lichten, geluid of beweging. Dat is belangrijk voor de weidevogels die daar broeden. Zonder die afscheiding kunnen zouden de vogels alleen verder weg van de snelweg gaan broeden.

Pauze 

https://lansingerland.christenunie.nl/k/n10584/news/view/1425256/113707/IMG_9703_koffie en koekOok deze keer hebben we gepauzeerd op de belevenisboerderij. De koek stond al klaar, de koffie en thee werd gebracht zodra we zaten. Een mooie plek om kennis te maken met elkaar en door te praten over wat we tot dan toe gezien hadden. Later in de route hebben we ook nog door de nieuwe schapenstal van Martin Oosthoek gefietst. De schapen staan eind augustus nog buiten op allerlei locaties. Alleen in de ziekenboeg stonden nog een paar schapen. 

https://lansingerland.christenunie.nl/k/n10584/news/view/1425256/113707/IMG_9724_Martin Oosthoek vertelt

Onder de indruk

Tijdens de fietstocht raakten we samen met de deelnemers steeds meer onder de indruk van de omvang van de werkzaamheden. Wat een enorme klus! Daarnaast moeten we grote waardering hebben voor de vele vrijwilligers en deskundigen die zich inzetten voor het behoud en de nieuwe mogelijkheden voor bomen, planten en dieren. Door goede wandel- en fietspaden aan te leggen, kunnen we hiervan allemaal blijven genieten. Maar er is ook nog veel te doen. Zoals het Triangelpark of nog betere verbindingen tussen de fietspaden. Thema’s waarvoor de ChristenUnie Lansingerland zich hard gaat maken de komende jaren.

 

 

ChristenUnie fietstocht langs de A13/A16

ChristenUnie ChristenUnie Lansingerland 03-10-2022 19:58

https://lansingerland.christenunie.nl/k/n10584/news/view/1424695/113707/Weer27-8.pngOp zaterdagmorgen 27 augustus organiseert de ChristenUnie Lansingerland opnieuw een fietstocht langs de snelweg A16 Rotterdam, de nieuwe verbinding tussen de A13 bij vliegveld Zestienhoven en de A16 in Ommoord.

Bij de vorige fietstocht in september 2021 stonden de tunnelbakken in het Bergse Bos vol met water.Inmiddels zijn die grotendeels droog en dicht. Hoog tijd voor een nieuwe fietstocht dus. Dit keer gaatde route richting de A13. En staan we o.a. stil bij de bouw van het recreaduct.Net zoals vorig jaar zal Jaap van Lien tijdens de fietstocht onze gids zijn.Vertrek om 9.30 uur, eindtijd rond 12 uur.Tussen 10 en 10.30 uur is er pauze met koffie of thee.Start- en eindpunt: Gemeentehuis, Tobias Asserlaan 1, BergschenhoekIedereen die mee wil fietsen is van harte uitgenodigd. De deelname is gratis.

Aanmelden is niet meer mogelijk. We gaan met (ruim) 30 mensen lekker fietsen. Het weer ziet er uitstekend uit, dus de fietstocht gaat sowieso door!

Obstakels bij hulpverlening door vrijwilligers

ChristenUnie ChristenUnie Lansingerland 03-10-2022 19:58

Toen wij signalen hoorden over problemen die vrijwilligers ondervinden bij hun inzet voor asielzoekers (in de Tobias) en voor Oekraïense vluchtelingen (in de Kulck) hebben wij hier in de Raad van 7 juli navraag naar gedaan.

Het bleek te gaan over zaken als een cadeau voor een jarige gekocht hebben maar deze niet mogen bezorgen. Iemand voor een uitje naar een sportactiviteit mee willen nemen maar daarvoor geen toestemming krijgen. Deze en andere voorbeelden maken de frustratie duidelijk en bovendien lijken de regels rondom toegang voor vrijwilligers strenger te zijn geworden.We stelden in de raadsvergadering vragen zoals de volgende:

Zijn de geschetste voorbeelden incidenten of structureel voor het beleid? Is het beleid op de beide locaties inderdaad gewijzigd ten opzichte van de startfase? Welke regels gelden er voor bezoek brengen, cadeaus bezorgen of mensen voor een uitje ophalen?

De burgemeester was verbaasd over het feit dat hierover onrust is ontstaan en hij kon de regels goed toelichten. Het is bijvoorbeeld voorgekomen dat een asielzoeker een COA-registratie gemist heeft door een uitje hetgeen de asielaanvraag bemoeilijkt. Er wordt gewaakt voor mensen die misbruik willen maken van deze mensen in hun kwetsbare positie, zoals rond uitbuiting op het werk of seksueel misbruik. Ook zijn een aantal mensen afhankelijk van psychische en medische zorg en daar moet rekening mee worden gehouden.

Deze uitleg is ronduit plausibel, maar het is daarom extra nodig dat deze informatie ook bekend is bij de vrijwilligers. De burgemeester zegde toe hiervoor te zorgen. Wij hebben de vrijwilligers hard nodig en met het oog op geplande nieuwe opvanglocaties moeten we extra zuinig op hen zijn.

Positieve evaluatie pilot scheidingsdeskundige

ChristenUnie ChristenUnie Twenterand 03-10-2022 18:24

https://twenterand.christenunie.nl/k/n6166/news/view/1425632/43792/scheiden-doe-je-niet-alleen-1600x1000.jpgEen van onze speerpunten in 2018 was een scheidingspunt waar ouders en kinderen hulp konden krijgen bij (complexe) scheidingen.

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor ouders en hun kinderen. Gelukkig verloopt niet elke scheiding problematisch, maar tegenwoordig komen er wel steeds meer complexe scheidingen voor waar kinderen schade van ondervinden. Vooral langdurig voortslepende, ernstige conflicten tussen ouders zijn schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Een groot aantal kinderen in de jeugdzorg heeft een achtergrond waarin scheidingsproblemen van ouders een rol spelen. Om schade bij kinderen, die bij een scheiding betrokken zijn, te voorkomen, moet je hun ouders helpen met een betere communicatie.

De kracht van de scheidingsdeskundige is dat beide ouders direct samen verantwoordelijk gemaakt én gehouden worden voor het welzijn van hun kinderen. Het Scheidingspunt zet zich alléén in bij scheidingen waarbij kinderen betrokken zijn. Echtscheidingen zónder kinderen in het spel worden direct doorverwezen naar mediators of advocaten. Uit de bijgevoegde evaluatie blijkt dat de hulp van de scheidingsdeskundige echt succesvol is en er daadwerkelijk minder en minder dure hulp nodig is voor kinderen. Wij zijn blij met het besluit van het college om het Scheidingspunt door te zetten.

Bijgaand bericht verscheen op 25 augustus in Tubantia: https://www.tubantia.nl/twenterand/scheidingspunt-twenterand-voorziet-in-behoefte-en-mag-worden-voortgezet~aa940e4b/

Het scheidingspunt is bereikbaar via www.scheidendoejenietalleen.nl