Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie inzichtelijk

52445 documenten

ChristenUnie wil dat kansen worden verzilverd in het normale samenleven

ChristenUnie ChristenUnie Zwolle 24-06-2019 15:43

https://zwolle.christenunie.nl/k/n38119/news/view/1277324/597681/foto Gerdien bij PPN.jpg

De ChristenUnie wil dat kansen worden verzilverd in het normale samenleven. In onze bijdrage tijdens de perspectiefnota hebben we het college zowel complimenten als ook aandachtspunten daarvoor meegegeven.

Hieronder vindt u onze bijdrage.

Medaille voor vrijwilliger brandweer

ChristenUnie ChristenUnie Utrecht 24-06-2019 14:08

https://utrecht.christenunie.nl/k/n6169/news/view/1277319/43795/Kampioenentour brandweer.jpegIn 2014 kregen verschillende vrijwilligerskampioenen een gouden plak van de ChristenUnie Utrecht. Omdat vrijwilligers niet genoeg in het zonnetje gezet kunnen worden, hebben we besloten de Kampioenentour gewoon voort te zetten!

Deze maand was het aan de vrijwillige brandweer om een medaille in ontvangst te nemen. Bedankt voor jullie werk! 

Even voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn

ChristenUnie ChristenUnie Utrecht 24-06-2019 14:04

https://utrecht.christenunie.nl/k/n6169/news/view/1277318/43795/Harmen van doorn-nk.jpgNu het provinciaal bestuur goed en wel in de statenzetels zit, zijn er bestuursfuncties van het afdelingsbestuur van de ChristenUnie Utrecht te vervullen. In het najaar stemmen de leden over de samenstelling van het bestuur. In de komende weken stellen we de kandidaats-bestuursleden aan je voor. Vandaag Harmen van Doorn, die kandidaat staat voor de functie Algemeen Bestuurslid

Harmen, kun je iets over jezelf vertellen?

Ik ben als boerenzoon opgegroeid op het platteland van Noord-Brabant: tussen de koeien. Dat is hard werken en tegelijk heel mooi, want je bent onderdeel van de natuur. In 2006 ben ik in Utrecht gaan wonen vanwege mijn master Sociologie. In de 4 jaar daarvoor woonde ik al op mezelf in Ede; hier deed ik de studie journalistiek. In Utrecht kwam ik meteen in contact met een leuke studente, die later ook mijn vrouw is geworden. Utrecht is een fijne stad en de beslissing om hier te blijven wonen was dus snel gemaakt. Met mijn gezin zijn we in het najaar naar De Meern verhuisd, waar we weer een heel ander deel van de gemeente Utrecht leren kennen. Opnieuw weer heel fijn wonen!Wat betekent de ChristenUnie voor jou?Ik ben ervan overtuigd dat de beste beslissingen gemaakt worden vanuit het perspectief van Gods koninkrijk. Daarom vind ik het van belang om vanuit de waarden van het christelijk geloof politiek te bedrijven. Het interessante daarin is dat het steeds zoeken is naar wat het ´beste´ is, omdat de waarden wel duidelijk zijn, maar het in elke context iets anders kan betekenen.Harmen, tot slot: wat is je ambitie voor de ChristenUnie Utrecht?De impact die we hebben als relatief kleine partij is groot. Zeker nu we onderdeel van het college zijn. De impact kunnen we vergroten door als beweging – samen met kerken en (christelijke) organisaties – te bouwen aan het Utrecht van de toekomst. Ik zie een slimme stad voor me met een (digitale) dienstverlening van hoog niveau. Een Utrecht waar jonge mensen tot bloei kunnen komen en het prettig wonen is voor iedereen.

Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn

ChristenUnie ChristenUnie Utrecht 24-06-2019 13:32

https://utrecht.christenunie.nl/k/n6169/news/view/1277315/43795/Fiesten incl OV FietsTijdens de raadscommissie van 7 maart 2019 is gesproken over Mobility as a Service (MaaS). Bij het bespreken van alle regels rondom de parkeernormen voor fietsen en auto's kwam namelijk de mogelijkheid aan de orde om de parkeernorm te verlangen, wanneer deelauto’s worden gecombineerd met extra fietsparkeerplekken en MaaS-maatregelen. Naar aanleiding hiervan heeft de ChristenUnie vragen gesteld aan de wethouder. 

Want: wat zijn de eisen aan de MaaS-oplossing om in aanmerking te komen voor een lagere parkeernorm? En zijn er al voorbeelden waar zo’n oplossing ervoor heeft gezorgd dat er minder parkeerplekken gerealiseerd hoeven te worden?  In het debat kwam ook de MaaS-proef in Leidsche Rijn ter sprake. In de brief van het college van 5 juni is hier verdere informatie over gegeven. De ChristenUnie ziet mogelijkheden om MaaS ook in te zetten om vervoer toegankelijk te maken voor mensen die niet over eigen vervoersmiddelen beschikken. Het kan een bijdrage leveren in de strijd tegen "vervoersarmoede". De ChristenUnie graag dat dit meegenomen wordt in de proef.Onzichtbare fileDaarom heeft de fractie ook vragen gesteld over de manier waarop mensen met een kleine beurs worden meegenomen in de proef in Leidsche Rijn. Ook wil de fractie weten hoe MaaS een oplossing kan bieden voor vervoersarmoede. Fractiemedewerker Rik van der Graaf: ‘Er is nog een component van mobiliteit: de “onzichtbare file”, de wachtrij van mensen die zich wel willen verplaatsen maar dit niet kunnen en hierdoor vervoersarmoede en eenzaamheid ervaren. Volgens ons heeft iedereen het recht zich te kunnen verplaatsen! De eerste stappen zijn hierin zeker gezet. Afgelopen jaar nam de raad de CU-motie over de fietsenbank aan. Daarin wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om fietsen beschikbaar te stellen voor mensen die het zelf niet kunnen betalen. Mobility as a Service en deelmobiliteit bieden volgens de ChristenUnie nieuwe kansen om ook deze onzichtbare file te bestrijden.’ 

De vragen en de reactie van de wethouder vind je hier terug. De wethouder gaf aan dat hoewel de rol van MaaS voor de kleine beurs nog geen onderzoeksvraag in de pilot heeft, ze wel bereid is om t.z.t. met de betrokken partijen in gesprek te gaan om dit te onderzoeken.

Zorgen bij de VVD over de onnodig hoge kosten wadi en infiltratieriool nieuwe Haerenkwartier

VVD VVD GroenLinks D66 ChristenUnie Ooststellingwerf 24-06-2019 07:49

In de raadvergadering stemde de VVD tegen het voorstel van het college om een wadi en een infiltratieriolering in en rond het Haerenkwartier aan te leggen. Tussen de gepresenteerde alternatieven zaten even efficiënte varianten die veel minder geld kosten. Dat was voor de VVD reden om tegen het voorstel te stemmen.

Op de agenda van de raadsvergadering van 18 juni 2019 werd voor de tweede keer de afvoer van het regenwater in het Haerenkwartier besproken.

 

De wethouder vreest hittestress en droogte in de wijk, en om die te bestrijden stelde hij in het raadsvoorstel een wadi voor. Daarnaast vreest hij voor wateroverlast net buiten de wijk bij extreem zware en/of langdurige regenval. Om aan die dreiging het hoofd te bieden zou een infiltratie-riolering nodig zijn. Aan die combinatie hangt een prijskaartje van € 650.000. In het voorstel werden nog vier varianten aangedragen, die allen minder geld kosten.

 

De VVD is in de materie gedoken. We hebben de Friese Klimaatatlas (www.frieseklimaatatlas) gebruikt als bron, dezelfde bron die de wethouder ook heeft gebruikt. Op basis van die gegevens bleek de gevreesde wateroverlast bij extreme regenval niet te bestaan. Het was dus mogelijk en logisch om een goedkopere variant te kiezen. Het gevaar van wateroverlast bleek wel op andere plekken in de gemeente te bestaan, waaronder bijvoorbeeld Appelscha.

 

De VVD heeft een amendement ingediend, tezamen met Wij Lokaal, ChristenUnie en D66. Daarin werd voorgesteld om te kiezen voor een minder dure variant. Daarmee zou een kwart miljoen euro minder uitgegeven hoeven worden. Spaarzaam en verstandig omgaan met het uitgeven van publiek geld is voor de VVD ook een uiting van duurzaamheid. Iedere euro kunnen we maar één keer uitgeven

 

Tijdens de raadvergadering van afgelopen woensdag hebben de VVD en de andere indienende partijen het amendement verdedigd. Met de wethouder, de coalitiepartijen en GroenLinks is het debat aangegaan om voor de minder dure variant te kiezen. Helaas bleken de partijen niet bereid om te bewegen met hun standpunten. Twijfel of we in de toekomst misschien wel (of geen) spijt van deze keus zouden krijgen werd onder andere aangedragen. Een echt debat op basis van de door de VVD en de andere partijen genoemde argumenten is echter niet gevoerd. Vragen aan deze partijen werden ontweken, en voor een deel werd zelfs niet eens aan het debat meegedaan. De keuze was al gemaakt.

 

Toen bleek dat er geen meerderheid zou zijn voor het amendement, hebben de indieners besloten om het in te trekken. De VVD heeft tegen het raadsvoorstel gestemd, omdat we het  geen duurzame en economisch onverantwoord voorstel vonden.

 

Wij vinden het een volstrekt onbegrijpelijk en onverstandige gang van zaken. We leven in een tijd waarin we voortdurend geconfronteerd worden met oplopende kosten, op velerlei terrein. Dat maakt dat je goed na moet denken over elke euro die je uitgeeft. 

“Wethouders, kom bewoners bij plaatsing ondergrondse containers Duindorp tegemoet” - ChristenUnie/SGP: neem zorgen rond gasleidingen serieus bij plaatsing ORAC’s

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie 's-Gravenhage 24-06-2019 07:17

De bewoners van de Bevelandse- en Vlielandsestraat zijn nooit tegenstander geweest van de ORAC’s, wel van het feit dat hierdoor onnodig veel parkeerplaatsen verdwijnen, terwijl de parkeerdruk in Duindorp al zo hoog is. De bewoners kwamen zelf met alternatieve locaties voor een aantal containers, maar de plannen van de gemeente bleven ongewijzigd. Terwijl de gemeente Den Haag soms best genegen is te luisteren naar alternatieven van bewoners, druipt bij deze Duindorpse straten de onwil ervan af. Schriftelijke vragen van de ChristenUnie/SGP werden afwerend beantwoord. En de argumentatie was werkelijk flinterdun. Pieter Grinwis: “Het is heel makkelijk om tegen bewoners te zeggen waarom iets niet kan. Mijn oproep: kijk naar wat er wel kan.”

Ondertussen is de gemeente overgegaan op het plaatsen van de ORAC’s, terwijl de bewoners zich ook nog eens ernstige zorgen maken over gasleidingen, die op een halve meter van een van de containers zouden liggen. Net als in de Koppelstokstraat op Scheveningen, zijn ze doodsbang voor ongevallen zoals vijf jaar geleden in de Hortensiastraat, of begin dit jaar in de Jan van der Heijdenstraat. Pieter Grinwis: “Omdat wethouder Van Tongeren verantwoordelijk is voor het plaatsen van ondergrondse containers en wethouder Van Asten voor parkeren, komen de bewoners van de Vlielandse- en Bevelandsestraat met hun klachten terecht in de Bermudadriehoek tussen deze wethouders en hun ambtenaren. Dat is onacceptabel. Onze oproep aan de wethouders is deze week dan ook: stuur de bewoners van de Bevelandse- en Vlielandsestraat niet langer van het kastje naar de muur, maar ga in gesprek en los de problemen met elkaar op.” ​

“Wethouders, kom bewoners bij plaatsing ondergrondse containers Duindorp tegemoet” - ChristenUnie/SGP: neem zorgen rond gasleidingen serieus bij plaatsing ORAC’s

ChristenUnie ChristenUnie SGP 's-Gravenhage 24-06-2019 07:17

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1277291/487158/ORAC“Bewoners uit Duindorp hebben al langere tijd mot met de gemeente over het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers”, aldus fractievoorzitter Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP). “Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Het is hoog tijd om de problemen en vragen rond veiligheid en parkeren echt op te lossen.” De ChristenUnie/SGP stelde vorig jaar al kritische schriftelijke vragen. Dat leverde niets op en dus roept Grinwis de wethouders Van Tongeren en Van Asten deze week naar de raadscommissie om een einde te maken aan deze onverkwikkelijke kwestie.

De bewoners van de Bevelandse- en Vlielandsestraat zijn nooit tegenstander geweest van de ORAC’s, wel van het feit dat hierdoor onnodig veel parkeerplaatsen verdwijnen, terwijl de parkeerdruk in Duindorp al zo hoog is. De bewoners kwamen zelf met alternatieve locaties voor een aantal containers, maar de plannen van de gemeente bleven ongewijzigd. Terwijl de gemeente Den Haag soms best genegen is te luisteren naar alternatieven van bewoners, druipt bij deze Duindorpse straten de onwil ervan af. Schriftelijke vragen van de ChristenUnie/SGP werden afwerend beantwoord. En de argumentatie was werkelijk flinterdun. Pieter Grinwis: “Het is heel makkelijk om tegen bewoners te zeggen waarom iets niet kan. Mijn oproep: kijk naar wat er wel kan.”

GasleidingenOndertussen is de gemeente overgegaan op het plaatsen van de ORAC’s, terwijl de bewoners zich ook nog eens ernstige zorgen maken over gasleidingen, die op een halve meter van een van de containers zouden liggen. Net als in de Koppelstokstraat op Scheveningen, zijn ze doodsbang voor ongevallen zoals vijf jaar geleden in de Hortensiastraat, of begin dit jaar in de Jan van der Heijdenstraat. Pieter Grinwis: “Omdat wethouder Van Tongeren verantwoordelijk is voor het plaatsen van ondergrondse containers en wethouder Van Asten voor parkeren, komen de bewoners van de Vlielandse- en Bevelandsestraat met hun klachten terecht in de Bermudadriehoek tussen deze wethouders en hun ambtenaren. Dat is onacceptabel. Onze oproep aan de wethouders is deze week dan ook: stuur de bewoners van de Bevelandse- en Vlielandsestraat niet langer van het kastje naar de muur, maar ga in gesprek en los de problemen met elkaar op.” ​

Even voorstellen: ...

ChristenUnie ChristenUnie Utrecht 24-06-2019 05:31

Even voorstellen: kandidaat-bestuurslid Suzanne Verbree staat te popelen! Wie is ze? Wat drijft haar? Lees verder op de website!

Even voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree

ChristenUnie ChristenUnie Utrecht 24-06-2019 05:29

https://utrecht.christenunie.nl/k/n6169/news/view/1277290/43795/Suzanne VerbreeNu het provinciaal bestuur goed en wel in de statenzetels zit, zijn er bestuursfuncties van het afdelingsbestuur van de ChristenUnie Utrecht te vervullen. In het najaar stemmen de leden over de samenstelling van het bestuur. In de komende weken stellen we de kandidaats-bestuursleden aan je voor. Vandaag Suzanne Verbree, die kandidaat staat voor de functie politiek secretaris en penningmeester.

Suzanne, kun je kort iets over jezelf vertellen?

Ik ben Suzanne, ik woon sinds de zomer van 2015 in Utrecht en heb hiervoor 25 jaar in Rotterdam gewoond. Ik ben getrouwd met Wouter en we wonen samen in het Antoniuskwartier in Overvecht. Ik werk als beleidsmedewerker bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In mijn vrije tijd spreek ik vooral graag af met vrienden en familie, streef ik ernaar om twee keer per week baantjes te trekken en lees ik graag omdat ik tegenwoordig met de trein i.p.v. de auto reis!

Wat betekent de ChristenUnie voor jou?

De missie van de ChristenUnie, het streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil, spreekt mij heel erg aan. Ik geloof dat zo krachtig mogelijke vertegenwoordiging op elk politiek niveau, kan bijdragen aan de komst van Gods koninkrijk op aarde.

Suzanne, tot slot: Wat is je ambitie voor de ChristenUnie Utrecht? 

Dat we onze leden meenemen in wat er speelt in Utrecht, dat we ze op de hoogte brengen waar gebed voor nodig is en samen met hen visie vormen op (nieuwe) thema’s.

Meerderheid van de raad voor excuses slavernijverleden | Amsterdam

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Amsterdam 24-06-2019 00:00

Amsterdam moet als eerste Nederlandse gemeente excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Dat staat in een voorstel van DENK, GroenLinks, D66, PvdA, SP, ChristenUnie en BIJ1 — een grote meerderheid in de raad. Het college reageert positief.

Hoewel er in het Europese deel van Nederland officieel geen slavernij bestond, werd het wel toegepast in haar koloniën. Amsterdam heeft daar bij tijd en wijle een sleutelrol in gespeeld. "Het wordt tijd dat we ons niet meer verbergen voor onze geschiedenis, maar dat we verantwoordelijkheid dragen,” zegt GroenLinks-raadslid Simion Blom.

Het college laat weten eerst wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar de exacte rol van de stad Amsterdam in de slavernijgeschiedenis. Daarbij zal worden gekeken naar de juridische gevolgen en waarvoor er precies excuses worden gemaakt. 

Verbinding

De Nederlandse welvaart is voor een deel ontstaan door koloniale roof en slavernij. Er zijn veel Amsterdammers die wortels hebben in de voormalige Nederlandse koloniën, en dat verplicht ons om het totale verhaal te vertellen — het verhaal dat tot nu toe eenzijdig is verteld en dat onderbelicht is.

“Door te praten over pijnlijke onderwerpen kunnen we groeien en kunnen we groepen met elkaar verbinden," zegt raadslid Blom, die ook voorstander is van een museale voorziening over het slavernijverleden. “Daarom is het goed dat we als Amsterdammers onze krachten bundelen en dat de raad met een ruime meerderheid achter excuses staat: 31 van de 45 raadsleden steunt dit voorstel.”

Een historisch moment

Als het aan GroenLinks ligt wordt Amsterdam de eerste Nederlandse stad die excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Steden als Charleston, Londen en Liverpool gingen Amsterdam al voor. Ook boden de Amerikaanse Senaat, en landen als Ghana en Benin al excuses aan voor het slavernijverleden.