Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie inzichtelijk

59604 documenten

ChristenUnie Haarlem presenteert verkiezingsprogramma

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 22-01-2022 22:21

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1387714/48317/Samen Recht Doen.jpgHet verkiezingsprogramma van ChristenUnie Haarlem heeft als titel “Samen recht doen” gekregen. Lijsttrekker Frank Visser: “Wij willen ons inzetten voor een zorgzaam Haarlem, waarin burgers naar elkaar omzien en de gemeente er is voor mensen die het alleen niet redden. Mensen mogen geen nummer zijn. Recht doen betekent dat er altijd ruimte moet zijn voor maatwerk. De gemeente moet ook vrijwilligers ondersteunen. Hun inzet is het cement van onze Haarlemse samenleving. Geef bijvoorbeeld mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering”

Recht op een woning

De ChristenUnie wil ook recht doen aan de vele woningzoekenden in Haarlem. Visser: “De woningnood is groot. Wij kiezen voor het bouwen van tenminste 17.500 woningen tot 2030. Hiervan kunnen een paar duizend woningen worden gerealiseerd in de Waarderpolder. Dat is nodig voor het aanpakken van het grote woningtekort in Haarlem, met name aan appartementen voor starters en aan seniorenwoningen. Door te bouwen in de Waarderpolder kunnen we het groen in en rond de stad behouden. Tegelijk is er dan nog steeds groeiruimte voor bedrijven. Dat kan door veel efficiënter met de ruimte om te gaan: bouw 3 tot 5 verdiepingen hoog in plaats van de 1 of 2 bouwlagen die nu de Waarderpolder domineren. En los het parkeren ondergronds op.”

Radicaal duurzaam doenOm de groei mogelijk te maken wil de ChristenUnie radicaal investeren in een groene en klimaatneutrale stad. “Wij gaan voor het planten van 2500 bomen en willen dat de Waarderpolder straks als eerste stadsdeel geen aardgas meer nodig heeft. De windmolens moeten weer gaan draaien en er komen op alle daken zonnepanelen.” Om te zorgen dat Haarlem bereikbaar blijft wil de ChristenUnie daarnaast investeren in snelle, comfortabele fietsroutes, vervangen van stoplichten door rotondes, realiseren van nieuwe hoogwaardige OV-verbindingen en het toegankelijk maken van de stad voor gehandicapten. Visser: “Er moeten nieuwe snelle busverbindingen komen vanuit Schalkwijk Zuid, vanuit Haarlem-Noord en de Waarderpolder en vanuit Haarlem West naar Amsterdam Zuid en we blijven inzetten op een tram langs de A9.”

De ChristenUnie legt de lat hoog. Visser: “De God van de Bijbel is bepaald niet van de status quo en van het alles houden zoals het is. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft. Wij zijn tegelijk realistisch: niet alles is maakbaar, ook niet voor de overheid. We zijn doeners met ambitie en dragen graag ons steentje bij aan de bloei van onze mooie stad!”

Enkele andere standpunten uit het verkiezingsprogramma zijn:

Minder belasting door afvalstoffenheffing af te rekenen per zak restafval in plaats van het aantal gezinsleden Prostituees die willen stoppen helpen en mensenhandel bestrijden Starterscontracten zodat jongeren sneller aan een huurwoning komen Nieuwe fietsenstallingen op het Stationsplein en Botermarkt Ambtenaren en ondernemers trainen in signaleren van en omgaan met dementie. Operatie Steenbreek: maak pleinen, stoepen en middenbermen groen Grotere doelgroep voor minimaregelingen: 125% van minimumloon Realisatie openbare toiletten in elke fietsenstalling in de binnenstad

14 starterswoningen Pieter de Hooghstraat

ChristenUnie ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam 22-01-2022 21:27

https://hardinxveld-giessendam.christenunie.nl/k/n6071/news/view/1387712/1055390/Verbeelding Pieter de Hooghstraat.PNG

De crisis op de woningmarkt gaat ook Hardinxveld-Giessendam niet voorbij. Het is voor starters heel erg moeilijk een woning te bemachtigen. De ChristenUnie is dan ook blij dat, mede dankzij onze inzet, in het plan Pieter de Hooghstraat 14 woningen gerealiseerd gaan worden voor starters met behulp van een zogenaamde koopstartregeling. Voor de koper komt dit neer op een renteloze (starters)lening. De starters krijgen een korting op de koopprijs. Wanneer ze t.z.t. de woning weer verkopen moet deze korting wordt terugbetaald. Een eventuele resterende overwaarde wordt naar rato verdeeld met de gemeente. In het voorstel is opgenomen dat de starters afkomstig moeten zijn uit Hardinxveld-Giessendam. Het doel is nog in 2022 tot verkoop over te gaan (waarna de bouw gaat beginnen). 

De ChristenUnie heeft aandacht voor alle doelgroepen. Iedereen heeft recht op een woning: rijk en arm, jong en oud, alleenstaanden en gezinnen. Er moet dus sprake zijn van een goede mix aan woningen. Wat een goede mix is bepalen we aan de hand van gedegen onderzoek. Het probleem op dit moment is dat voor elke doelgroep sprake is van een tekort aan woningen. De omvang van het tekort verschilt wel per groep. De laatste jaren zijn er diverse projecten gerealiseerd: Morgenslag, De Nieuwe Buurt en Hollands Huis. De komende jaren worden De Rokerij en de IJzergieterij ontwikkeld en volgt in de Blauwe Zoom Ons Dorp. In deze projecten was en is sprake van duurdere (vrijstaande en twee-onder-één kap woningen) èn starterswoningen (rijtjeshuizen). Het probleem van deze starterswoningen is dat ze niet meer betaalbaar zijn voor starters. Je moet al snel twee goede salarissen bij elkaar optellen om in aanmerking te komen. Door de koopstartregeling en de voorrangsregeling voor Hardinxveldse starters verwachten we dat er nu 14 woningen beschikbaar komen die ook voor een grotere groep starters betaalbaar zijn. In toekomstige projecten zal ook weer ruimte gemaakt moeten worden voor alleenstaande starters en huurwoningen. 

ChristenUnie-SGP heet bruidspaar welkom in Noordoostpolder!

ChristenUnie ChristenUnie Noordoostpolder 22-01-2022 21:09

https://noordoostpolder.christenunie-sgp.nl/k/n12504/news/view/1387711/448731/WhatsApp Image 2022-01-22 at 14.34.23(1).jpeg

Anjo Simonse (ChristenUnie-SGP): “Wat zien we de laatste jaren toch veel jonge stelletjes met roots uit Urk die in de Noordoostpolder komen wonen. Ik wilde wel eens weten wat hun redenen zijn, daarom maar eens een spontaan bezoekje afgelegd, bij Kees en Petra de Vries.”

Nog maar net in het huwelijksbootje gestapt verrassen we hen met een heerlijke polderpakket op deze zaterdagmorgen in Espel. Enthousiast vertelt Kees over het huis wat hij ruim een jaar geleden al gekocht heeft. “Je hebt hier echt heel veel huis voor je geld, dat vind je niet meer op Urk. Een mooi nieuw huis met een royale tuin.”

“We genieten enorm van de rust van dit dorp, een andere sociale context die we echt heel fijn vinden”, vult Petra aan. “We hoeven hier echt niet meer weg, want we zijn binnen 10 minuten bij onze ouders op Urk. We voelen ons echt thuis in de Noordoostpolder, het is fijn wonen hier, wij hebben echt ons plekje gevonden”, vertelt het kersverse echtpaar.

Met een foto van het bruidspaar onder mijn arm vertrek ik weer naar Emmeloord. Gaaf om zo even kennis te maken met Kees en Petra.

https://noordoostpolder.christenunie-sgp.nl/k/n12504/news/view/1387711/448731/WhatsApp Image 2022-01-22 at 14.34.23

https://noordoostpolder.christenunie-sgp.nl/k/n12504/news/view/1387711/448731/WhatsApp Image 2022-01-22 at 14.34.23(1)

Patiëntenstop bij huisartsen in Emmeloord

ChristenUnie ChristenUnie Noordoostpolder 22-01-2022 20:50

https://noordoostpolder.christenunie-sgp.nl/k/n12504/news/view/1387710/448731/stethoscoop

Ben jij ook geschrokken van de patiëntenstop bij huisartsen in Emmeloord? Je hebt het vast in de media gelezen.Al in 2019 heeft onze fractie gesprekken gevoerd met Zilveren Kruis (zorgverzekeraar), huisartsorganisatie Medrie, 3 huisartsen en de wethouder.

Naar aanleiding van die gesprekken stelden we toen vragen aan het college.

We hebben nu opnieuw schriftelijke vragen gesteld. Deze kan je hier lezen.

'Highlights' 22 januari 2022

ChristenUnie ChristenUnie Den Helder 22-01-2022 18:27

Dankbaar voor 22 jaar ChristenUnie Vandaag, 22 januari 2022 is de datum dat de ChristenUnie 22 jaar werd. Dat is best wel om dankbaar voor te zijn. Bij het online gebedsuur vanmorgen hebben we er ook bij stil gestaan. En ik heb verteld dat 22 januari 2000 voor mij ook een bijzondere dag was. Met Henk Vos ging ik die ochtend naar de 'Reehorst' in Ede. Toen we onze auto op het parkeerterrein een plaatsje hadden gegeven, kwam ook Hendrik Oudekerk met nog een mevrouw uit Den Helder het terrein op rijden om 's morgens de vergadering van het GPV bij te wonen terwijl wij de RPF- vergadering bezochten. Na de lunchpauze werd tijdens een feestelijke bijeenkomst van beide partijen de nieuwe naam - ChristenUnie - bekend gemaakt. En ik kan me nog goed herinneren dat ik naast Hendrik Oudekerk stond, samen met vele andere GPV'ers en RPF'ers, en we samen het bekende lied 167 zongen: Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer, Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer. Een half jaar later, op 8 juni 2000, deelde voorzitter Henk Vos van de GPV/RPF- fractie aan het begin van de raadsvergadering mee dat de fractie voortaan verder gaat onder de naam ChristenUnie. En voegde er aan toe, dat we nu niet meer moeilijk hoeven te doen over de volgorde van de letters. of een andere foutieve naamgeving, het is nu een duidelijk naam: ChristenUnie. En vandaag, 22 jaar later, realiseer ik me dat de tijd snel gaat en er heel veel is gebeurd in de afgelopen jaren. Maar toch, ons fundament, onze basis en beginselen zijn het zelfde gebleven. Ook nu, willen we en mogen we als ChristenUnie in het parlement en op alle andere plaatsen waar belangrijke beslissingen worden genomen, onze plaats innemen. We willen besluiten nemen die tot eer van God zijn, om zo God en onze naaste te dienen. We willen kiezen voor wat echt telt en echt belangrijk is. En zoals het nu in deze tijd wordt gezegd, we willen samen recht doen. Samen recht doen en bijdragen aan een revolutie van dienstbaarheid, inzetten voor een politiek en een overheid die mensen recht doet dat is waar de ChristenUnie voor staat. Doet u met ons mee? Voor meer info: secretaris@denhelder.christenunie.nl of www.denhelder.christenunie.nl Met vriendelijke groet, Piet Bras

https://denhelder.christenunie.nl/k/n6030/news/view/1387694/43656/IMG_5150  alle acht kandidaten

Niels Joostens (40) lijsttrekker ChristenUnie Midden Groningen

ChristenUnie ChristenUnie Midden-Groningen 22-01-2022 16:28

https://midden-groningen.christenunie.nl/k/n43420/news/view/1387682/1124593/Niels Joostens.jpgDe lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is vastgesteld. Beno Munneke, lid van de selectiecommissie: “We zijn erin geslaagd om een mooie lijst met 20 kandidaten vast te stellen. Een mooie mix van mannen en vrouwen, van verschillende leeftijden, verschillende achtergronden en werkzaamheden, uit veel verschillende woonplaatsen, maar allen gedreven vanuit hun christenzijn”.

De lijst wordt aangevoerd door Niels Joostens. Zeer ervaren: raadslid van 2006 tot heden, eerst in Slochteren en sinds 2018 in Midden-Groningen. Niels woont in Slochteren. In het dagelijks leven is hij docent aardrijkskunde, coördinator en decaan in het voortgezet onderwijs.

Op de tweede plaats staat Marco Metscher (44) uit Sappemeer. Marco is politiek actief sinds 2007 als steunfractielid, raadslid en wethouder. De afgelopen vier jaar was hij fractievoorzitter. Om meer balans te krijgen tussen privé, zijn baan als bestuurssecretaris bij een woningcorporatie en het raadswerk draagt hij het voorzitterschap na de verkiezingen graag over aan Niels.

Op plek drie staat Klaas Boer (56). Hij woont in Siddeburen en is werkzaam als trainer/coach vanuit zijn eigen bedrijf. Hij is ook al lang op veel fronten voor de ChristenUnie actief.

Op de vierde plaats Roel Folkersma (62, Hoogezand). Hij is actief als programmamanager economie bij gemeenten en als zodanig werkzaam als adviseur van colleges van B&W op het gebied van industrie, innovatie en verduurzaming. Sinds 2020 is hij raadslid.

Ook op de volgende plaatsen staan prima kandidaten, weliswaar met wat minder politieke ervaring, maar wel de nodige levens- en werkervaring die ze geschikt maakt voor het politieke werk:

Op 5 Gerard Knol (35) uit Kiel Windeweer (IT-consultant en freelance docent)

Op 6 Ingeborg Prins (48) uit Zuidbroek (GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist)

Op 7 Christine van de Wetering (55) uit Sappemeer (senior HR-Adviseur)

Kandidaat wethouder is David de Jong (60) die dat sinds 2021 al is in Midden-Groningen. Hij werkte 39 jaar in het onderwijs en zat 15 jaar in de gemeenteraad van Groningen.

Motto: Samen recht doen!

De fractie wil God dienen in het politieke werk en de naaste helpen waar dat nodig is. Belangrijke thema’s zijn: tegengaan van ondermijning en criminaliteit, zorg voor goed onderwijs en passende werkgelegenheid, extra aandacht voor onderhoud van groen en wegen, zorg voor ouderen en vrijwilligers, bouwen van woonmilieus waar iedere doelgroep wordt bediend, verduurzaming van woningen om energiearmoede te beperken en het milieu te sparen. Kortom, ruimte voor iedereen om op een veilige en goede manier mee te doen in de samenleving, nu en in de toekomst!

Kandidatenlijst ChristenUnie Neder-Betuwe 2022

ChristenUnie ChristenUnie Neder-Betuwe 22-01-2022 15:58

https://neder-betuwe.christenunie.nl/k/n3525/news/view/1387643/303310/057A0514_KvH2022.jpg

Hieronder de kandidatenlijst van de ChristenUnie Neder-Betuwe voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De partij is trots en blij met de 21 kandidaten op deze lijst. Huidig fractievoorzitter en raadslid Kees van Hattum zal net als bij de afgelopen verkiezingen de lijst van de ChristenUnie aanvoeren.

https://neder-betuwe.christenunie.nl/k/n3525/news/view/1387643/303310/KandidatenlijstCUNB2022_2_01

Heilstaat Houten (ingezonden artikel Groentje)

ChristenUnie ChristenUnie Houten 22-01-2022 15:17

https://houten.christenunie.nl/k/n6083/news/view/1385874/53259/groentje logo.pngTegen mijn vrienden zeg ik wel eens gekscherend dat ik in heilstaat Houten woon. Houten heeft namelijk alle gemakken van een stad, maar ook de rust en genot van een dorp.

Nog elke dag verwonder ik mij over hoe alles in Houten is nagedacht. Ik fiets binnen een paar minuten naar station Castellum, mijn fiets kan daar gratis in een bewaakte(!) fietsenstalling en als ik zin heb kan ik op de Vijfwal heerlijk sporten. Ik ken geen plek in Nederland waar je twee keer sneller met de fiets naar de winkel kan, dan met de auto. Op het eerste gezicht lijkt alles dus goed voor elkaar in onze gemeente. Toch maak ik mij ook zorgen over een zaak wat niet zichtbaar is voor het oog: de jeugdzorg.

Mentale problemen zijn wijdverbreid. Niet alleen de tienermoeders en tienermeiden in het opvanghuis waar mijn vrouw en ik wonen, ook de jongeren die bij de Vuurtoren hun hangplek hadden, geven aan dat ze het zwaar hebben. Ze kunnen nergens naartoe. Het is daarom belangrijk dat er genoeg te doen is voor jongeren in Houten-Zuid. Corona maakt de situatie natuurlijk niet makkelijker. Het is dus kortom niet verbazingwekkend dat veel jongeren psychische problemen hebben. Terecht zegt psycholoog Marty den Hollander in het AD: ‘Van corona herstel je sneller dan van een depressie’. Maar wat kunnen wij allemaal doen?

Het gemeentelijk team samenleving werkt keihard om ervoor te zorgen dat we als gemeente de zorg kunnen leveren die we moeten geven aan jongeren, maar het team probeert tegelijkertijd de financiële tekorten niet te hoog op te laten lopen. Ik heb diep respect voor onze ChristenUnie-wethouder, die met beperkte budgetten toch veel weet te bereiken. Ik droom ervan dat iedereen in onze gemeente prettig kan wonen en leven. Een initiatief als Proef Houten stem mij erg hoopvol. Zij bieden een ontmoetingsplek ‘waar jij mag zijn wie je bent, en je thuis mag voelen’. Vanaf de volgende raadsperiode hoop ik als raadslid actief in te kunnen zetten voor al die kwetsbare jongeren. Het creëren van een heilstaat is per definitie onmogelijk, maar we kunnen wel proberen een gemeente te zijn waarbij we samen recht doen aan iedereen; met name de kwetsbaren.

Met vriendelijke groet,

Hepke Deelstra

Nr.2 kandidatenlijst ChristenUnie

Mail: hepkedeelstra@christenunie.nl 

Jongerenwerkers van Enter ontvangen ChristenUnie-speerpunten

ChristenUnie ChristenUnie Houten 22-01-2022 15:07

https://houten.christenunie.nl/k/n6083/news/view/1387680/53259/jongerencentrum EnterOns allereerste speerpunt is dat Jongerencentrum Enter het centrale hart van de (kwetsbare) jongeren in Houten wordt! Agna van Rees en Hepke Deelstra brachten een bezoek aan Enter om meer te horen over hun werk.

Arnoud, Ludo en Rianne vertelden indrukwekkende verhalen over het jongerenwerk in Houten. Onder de jongeren is veel uitzichtloosheid en eenzaamheid. Ouders stellen de vraag 'hoe was het op school?', maar jongeren maken tegenwoordig veel meer mee op hun mobiele telefoon. Daar is vaak geen oog voor. Jongeren voelen zich daardoor vaak niet begrepen en gehoord. Ze hebben ontmoeting nodig en daarbij helpen de jongerenwerkers van Enter met programma's als join us.
De jeugdproblematiek is groot en de ChristenUnie Houten wil zich hiervoor sterk maken! Daarom krijgen de jongerenwerkers ook als eerste onze speerpunten!

Hepke Deelstra geïnstalleerd tot commissielid

ChristenUnie ChristenUnie Houten 22-01-2022 15:03

https://houten.christenunie.nl/k/n6083/news/view/1387679/53259/Hepke DeelstraBegin december is Hepke Deelstra geïnstalleerd als commissielid voor de ChristenUnie. Hepke zal de extra ondersteuning bieden. Vanwege COVID heeft de installatie van Hepke online plaatsgevonden. Bijzonder om te zien maar het is dan ook in alle opzichten een bijzondere tijd. We wensen hem veel zegen toe in zijn politieke werk!