Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie inzichtelijk

56904 documenten

Oostkerk krijgt ook geld van Middelburg - PZC 17-09-2020

VVD VVD SGP D66 ChristenUnie Middelburg 20-09-2020 06:09

Ook de gemeente Middelburg komt met geld over de brug om de Oostkerk te behouden. De stichting die evenementen organiseert in de kerk zit in financiële nood maar kan 33.000 euro tegemoet zien.

,,Stichting de Oostkerk is financieel aan het einde van haar Latijn. Als zij de deuren moet sluiten, zitten we na 1 januari met een gesloten kerk", waarschuwde D66'er Rob van Eijkelenburg. ,,Het zou doodzonde zijn als het gebouw dicht gaat en daarna verloedert", vond ook SP’er Huib Ghijsen.

Zo'n vaart zal het niet lopen, suste SGP-voorman Paul Moens. ,,De kerk is in eigendom van de Nationale Monumenten Organisatie en die heeft de plicht op zich genomen het gebouw in stand te houden.”

De kerk valt dan misschien niet om, erkende D66, maar de stichting heeft wel toekomstplannen: de kerk duurzamer maken, en rolstoeltoegankelijk, meer toiletten. ,,De stichting vraagt verder geen subsidie aan de gemeente, maar nu voor één keer wel.” Dat was voor de meeste partijen een belangrijke reden nu toch geld te geven. ,,Het zit één keer tegen en we geven één keer geld", stelde Jeroen Louws van de PvdA. ,,We doen het voor de aantrekkelijkheid van de stad. De Oostkerk is een ikoon", benadrukte VVD’er Raquel Jimenez.

SGP en ook de ChristenUnie stemden als enige fracties tegen een bijdrage voor Stichting de Oostkerk. Zij wezen de andere partijen erop dat Middelburg miljoenen moet bezuinigen op zorg, welzijn en armoedebeleid. ,,Een lege kerk is heel jammer, maar nog erger is om mensen die hulp nodig hebben in de kou te laten staan", verklaarde Willemien Treurniet van de ChristenUnie.

De LPM wilde zich desondanks ‘niet laten gijzelen door financiële rampspoed', reageerde fractievoorzitter Piet Kraan. ,,Het inhoudelijke belang van het behoud van de Oostkerk staat voorop en dat mag niet in gevaar komen.”

Voor de VVD heeft hierin meegewogen dat het om een éénmalige bijdrage gaat!

Een grote stille verandering

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 19-09-2020 16:28

https://veenendaal.christenunie.nl/k/n6171/news/view/1319514/63167/csm_CU_Jeroen_van_Esseveld_8e60332473.jpgElke raadsvergadering staat het agendapunt ‘Hamerstukken’ op de agenda. Over deze stukken is binnen de gemeenteraad al een mening gevormd tijdens de bespreking in de raadscommissievergadering en daar hoeft dan niet meer breed over gediscussieerd te worden. Zo ook de afgelopen raadsvergadering.

Er zat deze keer een hamerstuk bij die voor de ChristenUnie van grote betekenis is. Het betreft het starten van de nieuwe Stichting Veens. Ondanks dat we daar in de raad niet meer over hoefde te spreken, zijn we als ChristenUnie ontzettend blij dat een door ons gewenste verandering nu omgezet wordt in daden. Met de nieuwe bestuurlijke inrichting van het welzijnswerk heeft de raad en het college meer invloed op de dagelijkse gang van zaken van het welzijnswerk in Veenendaal. Daar heeft de ChristenUnie op gestuurd. Wij wensen de nieuwe directeur Peet de Graaf van Stichting Veens veel succes en wijsheid toe bij de verdere werkzaamheden.

Een grote stille verandering

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 19-09-2020 16:28

https://veenendaal.christenunie.nl/k/news/view/1319514/554113/csm_CU_Jeroen_van_Esseveld_8e60332473.jpgElke raadsvergadering staat het agendapunt ‘Hamerstukken’ op de agenda. Over deze stukken is binnen de gemeenteraad al een mening gevormd tijdens de bespreking in de raadscommissievergadering en daar hoeft dan niet meer breed over gediscussieerd te worden. Zo ook de afgelopen raadsvergadering.

Er zat deze keer een hamerstuk bij die voor de ChristenUnie van grote betekenis is. Het betreft het starten van de nieuwe Stichting Veens. Ondanks dat we daar in de raad niet meer over hoefde te spreken, zijn we als ChristenUnie ontzettend blij dat een door ons gewenste verandering nu omgezet wordt in daden. Met de nieuwe bestuurlijke inrichting van het welzijnswerk heeft de raad en het college meer invloed op de dagelijkse gang van zaken van het welzijnswerk in Veenendaal. Daar heeft de ChristenUnie op gestuurd. Wij wensen de nieuwe directeur Peet de Graaf van Stichting Veens veel succes en wijsheid toe bij de verdere werkzaamheden.

Nieuw raadslid bezorgd over ventilatie op scholen

ChristenUnie ChristenUnie Harderwijk 19-09-2020 14:49

Deze maand zijn de scholen zijn weer volledig opengegaan. Schoolgebouwen moeten goed geventileerd zijn om eventuele coronabesmettingen te voorkomen. Volgens het RIVM gaat goede ventilatie de verspreiding van het coronavirus tegen.

Ons nieuwe raadslid Fenneke Fredrikze wil van het college weten hoe het nou eigenlijk zit met de ventilatie op scholen.

Wijzigingsvoorstel: Betaalbaar wonen in Franse Gat

SP SP VVD ChristenUnie PvdA GroenLinks SGP D66 CDA Veenendaal 19-09-2020 08:06

Amendement op de gebiedsvisie Franse Gat om het percentage betaalbare woningen minimaal gelijk te houden als het totaal aantal woningen stijgt.

Ingediend door: SP, Denk, PvdA, GroenLinks Uitslag: VOOR:SP, Denk, PvdA, GroenLinks, D66 TEGEN: ChristenUnie, VVD, SGP, ProV, Lokaal Veenendaal, CDA

VOORSTEL VERWORPEN

 
Dossier: 

De wijk Franse Gat wordt vernieuwd

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 19-09-2020 05:34

https://veenendaal.christenunie.nl/k/n6171/news/view/1319511/63167/Afbeelding bij bijdrage voor de website Franse Gat vernieuwt.jpgDe komende jaren moet in het Franse Gat veel gebeuren. Patrimonium gaat in deze wijk 1.100 woningen vernieuwen. Het uitgangspunt is herstructurering met behoud van karakter, toekomstgericht en met instandhouding van eigen identiteit. Door renovatie, sloop en nieuwbouw en verduurzaming komen er woningen waarin het prettig wonen is. Patrimonium Woonservice en de gemeente Veenendaal werken in gezamenlijkheid aan dit project en hebben de Gebiedsvisie Franse Gat opgesteld

In de raadsvergadering van 17 september is de behandeling van het raadsvoorstel Gebiedsvisie Franse Gat aan de orde geweest en heeft Tineke Bette namens de fractie van de ChristenUnie hierover het woord gevoerd:

‘In de Gebiedsvisie Franse Gat is helder beschreven hoe deze toekomstbestendige wijk eruit komt te zien met een gedifferentieerder woningaanbod en comfortabele en levensloopbestendige woningen. Een wijk waar het goed wonen, werken en samenleven is. Complimenten vanuit de fractie van de ChristenUnie voor de wijze waarop deze Gebiedsvisie Franse Gat tot stand is gekomen en inhoud heeft gekregen. Wij zullen in de komende jaren met belangstelling de vernieuwing van het Franse Gat volgen.’

Het raadsvoorstel Gebiedsvisie Franse Gat is unaniem aangenomen!

De wijk Franse Gat wordt vernieuwd

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 19-09-2020 05:34

https://veenendaal.christenunie.nl/k/news/view/1319511/554113/Afbeelding bij bijdrage voor de website Franse Gat vernieuwt.jpgDe komende jaren moet in het Franse Gat veel gebeuren. Patrimonium gaat in deze wijk 1.100 woningen vernieuwen. Het uitgangspunt is herstructurering met behoud van karakter, toekomstgericht en met instandhouding van eigen identiteit. Door renovatie, sloop en nieuwbouw en verduurzaming komen er woningen waarin het prettig wonen is. Patrimonium Woonservice en de gemeente Veenendaal werken in gezamenlijkheid aan dit project en hebben de Gebiedsvisie Franse Gat opgesteld

In de raadsvergadering van 17 september is de behandeling van het raadsvoorstel Gebiedsvisie Franse Gat aan de orde geweest en heeft Tineke Bette namens de fractie van de ChristenUnie hierover het woord gevoerd:

‘In de Gebiedsvisie Franse Gat is helder beschreven hoe deze toekomstbestendige wijk eruit komt te zien met een gedifferentieerder woningaanbod en comfortabele en levensloopbestendige woningen. Een wijk waar het goed wonen, werken en samenleven is. Complimenten vanuit de fractie van de ChristenUnie voor de wijze waarop deze Gebiedsvisie Franse Gat tot stand is gekomen en inhoud heeft gekregen. Wij zullen in de komende jaren met belangstelling de vernieuwing van het Franse Gat volgen.’

Het raadsvoorstel Gebiedsvisie Franse Gat is unaniem aangenomen!

Spoeddebat 'Affaire Berghorst'

ChristenUnie ChristenUnie VVD CDA Dronten 18-09-2020 15:53

https://dronten.christenunie.nl/k/n6040/news/view/1319510/380422/Agendering spoeddebat Brenda BerghorstDonderdag 17 september heeft onze raad gedebatteerd naar aanleiding van de gebeurtenissen rond CDA-raadslid Berghorst. De bijdrage van onze fractievoorzitter Marianne Witteveen kunt u hier terugkijken en lezen.

De bijdragen van Marianne Witteveen in eerste en tweede termijn zijn hieronder na te lezen:

Wat is dit moeilijk!
Mijn eerste, onze eerste reactie is: wat een misser. Het was, het is gewoon niet netjes. We kunnen het hebben over naïviteit en onbenulligheid en nou kan ik zelf behoorlijk naïef uit de hoek komen, onze slotsom is: dit was niet zomaar naïef, hier zijn fouten gemaakt. Het was stoer geweest als het CDA op het moment dat er duidelijk werd dat er iets niet goed was gegaan, de fractievoorzitter of ons als collega-raadsleden had geïnformeerd. Vanuit kwetsbaarheid en openheid hadden wij dit wel fijn en correct, ja zelfs stoer gevonden. Dat het zolang stil is gehouden is niet goed. Het is niet oké te doen alsof er niets aan de hand is en dat had voorkomen kunnen worden door zuivere en snellere communicatie. 
Ik ga niet terugblikken en uitgebreid onderzoek doen naar waarheidsvinding, natuurlijk hebben ook wij de media en de reacties daarop gevolgd. Wij herkennen ons in de vragen van de VVD en scharen ons daar graag achter.
Ik wil u graag meenemen te kijken vanuit ons gezamenlijk belang. Immers mevrouw Berghorst, Brenda, weet zelf heel goed wat er niet goed is geweest, op welke momenten ze de gelegenheid had openheid van zaken te geven en dat is haar ook regelmatig fijntjes onder de neus gewreven. Daarover hoeven wij haar niets uit te leggen. Voor ons is het van belang dat zij daarin haar eigen afweging maakt.
Maar voorzitter, wat is dan het gezamenlijk belang?
U weet, wij geloven dat ons genade is verleend, vanuit Hem die zei: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Daarom willen we de collega’s oproepen ook de hand in eigen boezem te steken. We zijn nu, vandaag, duidelijk geweest, maar zijn wij altijd duidelijk geweest? In hoeverre zijn wij met elkaar scherp geweest op Integriteit in onze rol als raadsleden? We hebben als fractie tijdens de raadsvergadering van 28 mei toen het ging over de Gedragscode Integriteit vragen gesteld. Dat was het geëigende moment geweest om als gehele raad weer even deze zaken goed te bespreken, in plaats van het als akkoordstuk af te hameren. Die kans hebben we voorbij laten gaan. 
Op dat moment wist Brenda ook dat ze fouten had gemaakt. Daar was ook een prachtig moment geweest om ervoor te kiezen openheid van zaken te geven en te zeggen: Jongens, ik heb hier de boot gemist.
Collega’s, het is belangrijk dat we ons realiseren dat wij gekozen zijn om als vertegenwoordigers van de burgers hier te zitten. 
Als raadslid hebben we een collectieve morele verantwoordelijkheid naar de burgers van onze samenleving(naar Jonathan Sacks) En dat betekent ook dat we de ruimte moeten geven en krijgen om elkaar te wijzen op fouten. Wat we dan vervolgens daarmee doen, is aan het individu en aan zijn fractie. 
Vanuit de ChristenUnie vinden wij integriteit in de politiek heel belangrijk. Dat betekent dat we niet allemaal voor onszelf zeker moeten zijn dat we het juiste doen, maar ook dat anderen het vertrouwen hebben dat wij als raadsleden integer handelen. Inwoners moeten vertrouwen kunnen hebben in hun politici, in hun afweging van belangen en in hun gedrag daarbij. Integriteit *gaat* over vertrouwen. Het kan niet zo zijn dat de inwoners van Dronten hierdoor denken: Tja, als je raadslid bent, kun je alles maken. Je zegt een keer sorry en we gaan over tot de orde van de dag....
We zijn daarom opgelucht dat er nu eindelijk mogelijkheid is hierover in debat te gaan. En nogmaals… Het is niet aan ons.
Afsluitend voorzitter: voor de ChristenUnie is heel belangrijk: wat hebben we als collectief hiervan geleerd, zodat we de toekomst kunnen veranderen en niet het verleden blijven bezien. Opdat we als voltallige raad een kleine rimpeling van hoop de wereld inzenden."

Tweede termijn:

"Ik spreek de voorzitter na...
Het blijft een onverkwikkelijke zaak. 
En het blijft moeilijk. Zo startte ik ook mijn eerste termijn. 
En ik heb het gehad over hoe stoer het zou zijn geweest... 
Mevrouw Berghorst spreekt over de crisistijd, waarin ze het druk had en daardoor hier en daar iets mistte. Maar juist in die Coronatijd is juist dat onderwerp: huisvesting arbeidsmigranten besproken. Toen had er toch een lampje moeten zijn gaan branden.
Mooi dat de fractievoorzitter spijt betuigt over zijn weinig transparante handelen. Dat Siert hem. Wat blijft hangen bij mij: onmacht maakte dat u niet hebt weten te verklaren en u bent blij dat u nu openheid kan geven. Maar wat heeft u tegengehouden om niet zelf dit debat aan te vragen. Er is geen wantrouwen, maar kunt u dan aangeven waarom u geen vertrouwen had in ons als collega’s. Want dat voelt niet goed.
Prachtig de kwetsbaarheid van onze hoeder van de integriteit.
En inderdaad wij zijn allemaal wel eens een beetje dom. 
De afweging blijft bij het CDA."

De motie van afkeuring in de 'Affaire Berghorst' die later door de aanvragers van het spoeddebat werd ingediend is unaniem aangenomen.

https://dronten.christenunie.nl/k/n6040/news/view/1319510/380422/Motie van afkeuring Brenda Berghorst

CDA wil betere leefbaarheid in Speelmanskwartier

CDA CDA VVD ChristenUnie D66 Partij voor de Dieren Leeuwarden 18-09-2020 10:34

Afgelopen woensdag sprak de raad zich uit over de visie Speelmanskwartier en de prijsvraag over Zalen Schaaf. De visie is opgesteld in 2015, maar in 2018 door een meerderheid in de raad aangepast. De aanpassing ging over de beperkingen waar Schaaf in de toekomst mee te maken zou krijgen, die zijn er dus uitgehaald. Wij vonden dit erg jammer aangezien de buurt er veel tijd en energie in had gestopt. Zij zagen ditvisiedocument als een begin van een nieuwe periode waarin de verpaupering in de wijk zou worden aangepakt en waarin leefbaarheid en woonplezier weer voorop zouden staan. Een prachtige vorm van burgerparticipatie. Het CDA heeft zich altijd achter deze visie geschaard. Middels een motie afgelopen woensdag wilden wij dit ook weer laten blijken, gelukkig waren we niet de enige. De motie, om de sluitingstijden van Schaaf in de toekomst te beperken tot 23.00, kreeg steun van D66, Partij voor de Dieren, Christen Unie en de VVD. Helaas geen meerderheid. Andere moties werden wel met een meerderheid gesteund, al deze moties stuurden in de richting van een verlenging van dezelfde invulling van Schaaf als de huidige. Hieronder onze motie en een link naar een toelichting van woordvoerder Abel Reitsma. Motie De wijkvisie van het Speelmanskwartier begon met een prachtig plan van burgerparticipatie. Inwoners van de wijk dachten actief mee met de plannen. Zo ontstond er draagvlak en eigenaarschap. De paragraaf van Zalen Schaaf in dit geheel heeft een belangrijke rol gespeeld, gezien de historie, de betekenis en de gevoeligheid van het onderwerp. Inwoners en gemeente hebben altijd aangegeven dat het Speelmanskwartier een woonfunctie moet hebben, dit uit zich ook in de verschillende acties en uitgangspunten in de visie. Schaaf mag dus blijven maar wel onder aangepaste omstandigheden. Overwegende dat: Zowel de raad als het college zich meermalen in het verleden hebben uitgesproken voorstander te zijn van burgerparticipatie; Er om die reden actief en uitgebreid wordt samengewerkt en gesproken met de bewoners rondom het Cambuurstadion en Heechterp over de toekomst van de wijken; Ook de bewoners van het Speelmanskwartier zich de afgelopen jaren in de discussie over de toekomst van de wijk gemengd hebben; In de met bewoners afgestemde en aangenomen visie voor het Speelmanskwartier is afgesproken dat de binnenstadswijk een woonfunctie heeft met horeca en detailhandel in een ondergeschikte rol; Een uitgaansgelegenheid met late openingstijden daarbij niet past; Bewoners in verscheidene brieven en zienswijzen aan de Raad opnieuw hebben aangeven fel tegenstander te zijn van verruiming van de eerder afgesproken openingstijden; dit houdt in dat de uiterlijke sluitingstijd 23.00 bedraagt; Er voldoende aanbod is in de stad van uitgaansgelegenheden met latere openingstijden. Van mening dat: We kunnen vertrouwen op de creativiteit van de inschrijvers op de prijsvraag om met een mooie business case te komen passend bij de wensen van de wijk; In het kader van betrouwbare overheid we eerder gemaakte afspraken in een visie niet zomaar horen te veranderen; Voor maximaal 6 avonden per jaar een ontheffing mag worden aangevraagd om later te sluiten (01.00) zodat bepaalde evenementen doorgang kunnen vinden. Verzoekt het college: De openingstijden zoals voorgesteld in de criteria van de prijsvraag hierop aan te passen. Dit voorgestelde beleid na een jaar te evalueren https://www.youtube.com/watch?v=T4puuGz26t0

De komst van het referendum en de angst voor het volk

SP SP D66 ChristenUnie PvdA GroenLinks SGP VVD CDA Nederland 18-09-2020 09:43

Het referendum was ooit vooral populair bij hoger opgeleide en politiek betrokken burgers, die meer individuele invloed wilden op de politieke besluitvorming. Na de korte ervaringen met het raadgevend referendum werd het middel ontdekt door andere groepen mensen, vooral door kiezers die lager zijn opgeleid en weinig vertrouwen hebben in de politiek. Mensen die niet de hele dag met de Haagse politiek bezig zijn, maar wél een middel willen om de politici te corrigeren als zij dat nodig vinden. In korte tijd kreeg de discussie over het referendum een heel ander karakter. Lange tijd hadden politici zich verzet tegen het referendum omdat zij meenden dat dit in strijd zou zijn met onze parlementaire democratie. Nu bleek het referendum juist een middel om het parlementaire stelsel te versterken en het vertrouwen in de democratie te herstellen. De nieuwe discussie leidde tot een andere uitkomst.

PvdA en GroenLinks, D66 en ChristenUnie, partijen die tweeënhalf jaar geleden nog tégen waren, lijken komende dinsdag vóór het bindend referendum te stemmen. Daarmee tekent zich nu een brede meerderheid af. Alleen VVD, CDA en SGP zijn nog principieel tégen. Die brede steun is nodig omdat voor invoering van dit bindend referendum ook een wijziging nodig is van de Grondwet. Dat betekent dat na de verkiezingen de wet opnieuw moet worden behandeld en dan de steun nodig heeft van tweederde van het parlement. Een aantal partijen heeft vorige week gebruik gemaakt van de mogelijkheid om flinke ‘drempels’ op te werpen voor het houden van een referendum. D66 wil voorkomen dat referenda kunnen worden gehouden over Europese verdragen. De ChristenUnie heeft een ‘uitkomstdrempel’ vastgelegd, zodat een flinke opkomst nodig is om een wet daadwerkelijk van tafel te halen.

In het Kamerdebat heb ik me tégen deze voorstellen uitgesproken, maar ik vrees dat die het dinsdag tóch zullen halen. Voor veel politici zijn hoge drempels nodig om te voorkomen dat het referendum door mensen ‘gemakkelijk’ zal worden gebruikt. Ik zie hoge drempels vooral als een uiting van angst voor het volk. Maar goed, ook met deze drempels zetten we een grote stap op weg naar een referendum. Dit kan de grootste democratisering worden sinds de invoering van het algemeen kiesrecht. Als de kiezers VVD, CDA en SGP na de verkiezingen van maart niet al te groot maken zit die tweederde meerderheid er straks ook in. Als ik terugkijk naar de afgelopen jaren lijkt de afschaffing van het raadgevend referendum tóch zinvol geweest. Het lijkt erop dat de afschaffing van dit oefenreferendum voor veel partijen alsnog de weg heeft vrijgemaakt om steun te geven aan dit écht bindende referendum.