Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie inzichtelijk

61904 documenten

Dagelijks bestuur waterschap zonder ChristenUnie

ChristenUnie ChristenUnie Dalfsen 08-06-2023 17:09

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1460234/430241/CU.jpgOp 15 maart zijn er de waterschapsverkiezingen geweest. Deze verkiezingen zijn overweldigend gewonnen door BBB die met 9 zetels (van de 29) in het waterschapsbestuur kwam. De ChristenUnie heeft haar twee zetels weten te behouden. Wel heeft de ChristenUnie veel stemmen verloren met deze verkiezingen. Hadden we twee volle zetels, nu is de tweede zetel ‘slechts’ een restzetel.

Op initiatief van BBB is een verkenner/informateur aan het werk gegaan. Nadat hij met elke fractie had gesproken bleek er een eerste optie te zijn om een nieuw Dagelijks Bestuur te gaan vormen tussen de partijen BBB, WaterNatuurlijk, VVD en Landbouw (geborgd). Het was voor ons teleurstellend te vernemen dat wij hier niet bij genoemd werden. Tijdens een eerste gesprek tussen BBB en WaterNatuurlijk bleek al snel dat er geen klik tussen deze partijen is en daarom is WaterNatuurlijk aan de kant gezet en is deze plek ingenomen door het CDA. Dit was ook de tweede optie van de informateur.

Op 30 mei is er een nieuw Dagelijks Bestuur gekozen door het Algemeen Bestuur. Er is een coalitieakkoord gepresenteerd en er kon worden gereflecteerd op dit akkoord. De nieuwe coalitie heeft een krappe meerderheid van één zetel in het Algemeen Bestuur.

“Het is goed met beide benen op de grond te staan. Alleen…, dan kom je geen stap vooruit!” Betty Poutsma

Er is een coalitieakkoord gepresenteerd op hoofdlijnen. Onze fractievoorzitter, Betty Poutsma, verwoordde onze reactie als volgt: ‘Geen uitgewerkt programma, dat is begrijpelijk, omdat je gaandeweg hoopt dat de andere bijna meerderheid zich zal aansluiten. Maar er is een maar, het akkoord sprankelt niet van inhoud en wijst nauwelijks richting. Het is goed met beide benen op de grond te blijven staan. Het vervelende is dat je dan nooit een stap vooruitkomt’. Het is duidelijk dat de nieuwe coalitie de nadruk gaat leggen op de zogenoemde kerntaken van het waterschap. Woorden als energie, biodiversiteit, erfgoed, educatie, worden in het programma niet genoemd. Teleurstellend voor de fractie van ChristenUnie.

Herman Odink is als lijsttrekker verkozen in het Algemeen Bestuur. Nadat duidelijk werd dat hij niet opnieuw in het Dagelijks Bestuur zou komen heeft hij besloten niet in het Algemeen Bestuur plaats te nemen. Herman heeft afscheid genomen van het waterschapsbestuur. Zijn plaats is ingenomen door Jos Schouten. Als fractievolger heeft Cees Naberman de plaats weer ingenomen van Jos Schouten. In totaal heeft Herman veertien jaren in het Algemeen Bestuur gezeten waarvan bijna acht jaren in het Dagelijks Bestuur.

Herman Odink

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1460234/430241/Herman Odink

Ruim 1,5 miljoen voor de winkelstraat in Dalfsen

ChristenUnie ChristenUnie Dalfsen 08-06-2023 17:00

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1460233/430241/CU.jpgDe afgelopen maand is besloten om ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het realiseren van de Klimaatwinkelstraat in Dalfsen. Is dat wel een goede keus?

Veel Dalfsenaren hebben via DalfsenNet, social media en de Marskramer/Oprechte Dalfser Courant al de discussie over de aanpassingen in het centrum van Dalfsen gevolgd. Duidelijk is dan dat lang niet iedereen blij is met het voornemen om de Prinsenstraat en een groot deel van het Kerkplein autovrij te maken. Vooral de ondernemers vinden die keus op dit moment niet goed. Zij roepen op de auto’s blijvend toe te staan. Hoewel die discussie nog lang niet ten einde is en de definitieve plannen nog niet bekend, werd er toch door het college van B&W om geld gevraagd voor de start van de aanpassingen. Om een subsidie van ruim 8 ton binnen te halen, moet er namelijk in 2023 worden begonnen. En om dat nog te redden zijn er planningen nodig bij de aannemers en die moeten daarvoor dan de opdracht nu echt wel hebben. En zonder geld geen opdracht! De raad heeft ingestemd met het toekennen van het geld en daarmee is groen licht gegeven aan het college om de uitvoering te plannen en aannemer Roelofs de opdracht te geven om te starten.

Als ChristenUnie hebben we ook ingestemd, terwijl we wel moeite hadden met de volgorde. We kiezen normaal gesproken voor het uitgangspunt: eerst goede en duidelijke plannen en daar dan het passende geld voor reserveren. Hoewel die plannen nu nog niet definitief duidelijk zijn, hebben we toch akkoord gegeven. De reden is dat we ervan overtuigd zijn dat de randvoorwaarden die destijds zijn gesteld aan het project blijven staan bij de definitieve plannen. Een grote meerderheid in de raad heeft opnieuw bevestigd dat de Klimaatwinkelstraat werkelijk autovrij moet worden. Juist dat is ook onze inzet in de discussie en dan is een snelle start gewenst. Het zou jammer zijn dat we dan 8 ton laten liggen, door een maand extra uitstel te vragen, zoals VVD nog voorstelde. Inhoudelijk spreken we in deze maand (juni 2023) over de plannen. Onze inzet zal zich dan voornamelijk richten op:

Autovrije winkelstraat is uitgangspunt en doel; timing is cruciaal Voldoende parkeren in de buurt, nu en in de toekomst; ruimte voor minder validen; goede regeling laden/lossen. Fietsers krijgen meer ruimte en goede plaatsingsmogelijkheden Groene aankleding van de straat, maar ook ruimte voor de winkeliers Belangen van bewoners, ondernemers en het winkelend publiek in samenhang beoordelen.

Wordt vervolgd ........

Dick van Gelder

Locatie(s) gezocht!

ChristenUnie ChristenUnie Dalfsen 08-06-2023 16:56

https://dalfsen.christenunie.nl/k/n6022/news/view/1460232/430241/Gezochtpng.png

Als steunfractie zijn wij op zoek naar een locatie met mooie natuur waar we foto's kunnen maken voor onze website en sociale media. Daarnaast zijn wij op zoek naar locaties waar wij vanaf september in gesprek kunnen over een gespreksonderwerp dat bij deze locatie hoort met inwoners van Dalfsen die te maken hebben met dit onderwerp.

Als je een geschikte locatie kent voor foto's of als we welkom zijn voor een gesprek, dan horen wij dit graag van je door te mailen naar christenunie@dalfsen.nl!

Namens de steunfractie van ChristenUnie Dalfsen

Martijn Kloppenburg

Partijcongres

ChristenUnie ChristenUnie Waadhoeke 08-06-2023 14:41

Te zijner tijd zal er op www.christenunie.nl/congres meer informatie komen over het programma en aanmelding.

GroenGelovig

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 08-06-2023 14:40

Rozemarijn van ’t Einde, Evert-Jan Ouweneel, Paul Schenderling en Ruth Valerio zijn de eerste sprekers van GroenGelovig op zaterdag 21 oktober in De Basiliek in Veenendaal. Het evenement gericht op duurzaamheid wordt georganiseerd door Tearfund in samenwerking met o.a. ChristenUnie. Bestel nu je tickets via www.groengelovig.nl.

GroenGelovig

ChristenUnie ChristenUnie Waadhoeke 08-06-2023 14:40

Rozemarijn van ’t Einde, Evert-Jan Ouweneel, Paul Schenderling en Ruth Valerio zijn de eerste sprekers van GroenGelovig op zaterdag 21 oktober in De Basiliek in Veenendaal. Het evenement gericht op duurzaamheid wordt georganiseerd door Tearfund in samenwerking met o.a. ChristenUnie. Bestel nu je tickets via www.groengelovig.nl.

Democratie op de Utrechtse Heuvelrug werkt

ChristenUnie ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug 08-06-2023 13:43

https://utrechtseheuvelrug.christenunie.nl/k/n7372/news/view/1460037/507362/Tom Zoutewelle 2022 rond.gifOns gemeenteraadslid Tom Zoutewelle schreef deze column voor nieuwsblad De Kaap: "Als ik deze column schrijf ben ik nog bij aan het komen van de laatste raadsvergadering van 1 juni. Rond half twaalf ’s avonds sloten we een proces af, dat de agenda van de raad de afgelopen maanden in beslag had genomen: het vaststellen van de omgevingsvisie. Een belangrijk document voor de toekomst van de gemeente. Het is de blauwdruk voor de wijze waarop de gemeente zich tot 2040 zou moeten ontwikkelen. De eerste versie van dit document was geschreven door het huidige college van wethouders. De raad mocht erop schieten en dat hebben ze dan ook gedaan.

Maar liefst 41 amendementen zijn ingediend door de raad. Het is nu aan de griffie om daar chocola van te maken. Alle aangenomen amendementen worden in een finale tekst verwerkt, waar we in de laatste raadsvergadering van dit seizoen met elkaar een klap op geven. Een paar kanttekeningen van mijn kant. De omgevingsvisie moet de kapstok zijn voor allerlei programma’s van uitvoering die de komende jaren ontwikkeld zullen worden, zoals de Woonvisie of het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Het is dan de kunst om niet te gedetailleerd te worden, want anders ga je met de kennis van nu allerlei dingen opschrijven die later een belemmering zijn voor de programma’s van uitvoering. Diverse partijen hadden toch de neiging om de voor hen belangrijke zaken heel concreet te willen benoemen, zoals aantallen woningen, bomen etc. De angst was dat als we het nu niet zouden vastleggen, het nooit meer zou kunnen. Als je al de ingediende amendementen zou doorlezen, dan kun je er niet omheen dat er flinke tegenstellingen zijn in de raad. Het kan niet anders dan dat er prioriteiten gesteld moeten worden, je kan niet alles willen.

Wat heeft de Christen Unie ingebracht? We hebben een groot aantal amendementen mee ingediend; voor meer woningen, aandacht voor de biodiversiteit, vitale dorpskernen, voorrang voor fietsers en gebedshuizen. Maar we hebben ook initiatieven ondersteund die de verbinding zochten. Die zijn helaas niet altijd aangenomen. Wat voor deze raad en het college pleit is dat we dit proces wederom raadsbreed ingegaan zijn. Alle partijen mochten meepraten en hebben amendementen ingediend. En het college heeft ingestemd dat de raad ook na het vaststellen van de omgevingsvisie een stem heeft bij de programma’s van uitvoering. De democratie werkt op de Utrechtse Heuvelrug. Een verademing in een tijd waarin tegenstellingen alleen maar lijken toe te nemen."

Luisteren, dienen en Jezus navolgen (speech congres)

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 08-06-2023 09:54

Ja vrienden, goedemorgen allemaal hier in Apeldoorn. Ik ben opgegroeid in mijn tienerjaren in Nunspeet, heerlijk bij de bossen, de Veluwe. Ik dacht even weg uit Den Haag. En wat blijkt? Een VVD-congres hier, een SP-congres hier, terug Haagse kaasstop. Maar gelukkig zijn wij hier bij elkaar. Gelukkig kennen wij Apeldoorn ook heel anders. Namelijk als de stad van Paul Blokhuis, de stad van Ben Bloem, die afscheid neemt deze week van de raad, maar voluit ChristenUnie-man blijft. Van Jarin van de Zande en de stad waar de geboortewieg stond van Eppo Bruins. U begrijpt, Apeldoorn blijft een ChristenUnie-stad, wat voor congressen er ook zijn.

Luisteren, dienen en Jezus navolgen (speech congres)

ChristenUnie ChristenUnie Waadhoeke 08-06-2023 09:54

Ja vrienden, goedemorgen allemaal hier in Apeldoorn. Ik ben opgegroeid in mijn tienerjaren in Nunspeet, heerlijk bij de bossen, de Veluwe. Ik dacht even weg uit Den Haag. En wat blijkt? Een VVD-congres hier, een SP-congres hier, terug Haagse kaasstop. Maar gelukkig zijn wij hier bij elkaar. Gelukkig kennen wij Apeldoorn ook heel anders. Namelijk als de stad van Paul Blokhuis, de stad van Ben Bloem, die afscheid neemt deze week van de raad, maar voluit ChristenUnie-man blijft. Van Jarin van de Zande en de stad waar de geboortewieg stond van Eppo Bruins. U begrijpt, Apeldoorn blijft een ChristenUnie-stad, wat voor congressen er ook zijn.