Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie inzichtelijk

48146 documenten

ALV

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 19-02-2019 10:32

https://veenendaal.christenunie.nl/k/n6171/news/view/1236053/604766/thumb_620x349_203861.jpgAlgemene Ledenvergadering ChristenUnie Veenendaal

Locatie: De Basiliek, Wiltonstraat 56, Veenendaal

Tijdstip: Inloop vanaf 19.30 uur - start 19.45 uur.

Heb je altijd al eens een kijkje achter de schermen willen hebben bij De Basiliek? Dan is dit de kans. Naast het inhoudelijke, huishoudelijke deel van de ALV zal Ferry Gerritsen het verhaal achter De Basiliek (en DownTown) vertellen en als afsluiting is er een rondleiding door het gebouw. Van vergaderruimtes, tot kantoren en van backstage ruimtes tot techniek. Een unieke kans!

Agenda ALV D.V. 5 maart 2019 Opening Vaststellen agenda Vaststellen verslag ALV 14 november 2018 Mededelingen bestuur Presentielijst Wisseling in de fractie Vaststellen Jaarverslag 2018 en Jaarrekening 2018 Presentatie en rondleiding door Ferry Gerritsen; een kijkje achter de schermen van De Basiliek. Pauze Kees van Kranenburg, lid Provinciale Staten provincie Utrecht Provinciale Statenverkiezingen – wat zijn de speerpunten van de ChristenUnie Provincie Utrecht en waarom is stemmen belangrijk op 20 maart?Verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten Wat verder ter tafel komt / Rondvraag Sluiting

Modderen in het midden (column ND)

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 19-02-2019 07:47

Door Gert-Jan Segers op 19 februari 2019 08:36

‘Is het niet veel moeilijker om regeringsverantwoordelijkheid te dragen en is het niet veiliger om gewoon in de oppositie te kunnen zeggen wat je vindt?’ Een voorganger stelde me vorige week de vraag die me vaker wordt gesteld.

En als een predikant dat doet, geeft me dat de mooie gelegenheid om te verwijzen naar zijn verre collega Dietrich Bonhoeffer. Die had in het Duitsland van de jaren dertig en veertig ook voor veiligheid kunnen kiezen. De veiligheid van de pastorie en van tijdloze, pijnloze preken. Hij had zijn mond kunnen houden over de Jodenvervolging. Hij had ervoor kunnen kiezen om zijn handen niet te bezoedelen. Toch koos Bonhoeffer ervoor deel te nemen aan een samenzwering tegen Hitler en was hij zelfs bereid om in het ultieme geval de trekker over te halen. ‘We moeten niet alleen maar pleisters plakken op de wonden van slachtoffers, maar we moeten een stok steken in het wiel van het kwaad zelf’, vond hij. En: ‘Niets doen is soms slechter dan iets doen.’ Toen ik Bonhoeffers keuzes een keer toelichtte tegenover Egyptische christelijke studenten – bij wie Hitler en Duitsland ver van hun bed af staan – waren ze geschokt. ‘Was hij echt een christen?’, vroegen ze zich hardop af. Het deed me beseffen hoezeer ik naar Bonhoeffer kijk met de kennis van nu en hoe schokkend Bonhoeffers keuzes toen moeten zijn geweest.

Een politicus is altijd verantwoordelijk. Zowel voor de machtspositie die hij heeft, als voor de gevolgen van het afzien van kabinetsdeelname en voor de ruimte die hij daarmee geeft aan anderen die wel toehappen. Hij is verantwoordelijk voor een regeerakkoord met plussen en minnen zoals bij medische ethiek. Maar hij is dat ook als hij terugdeinst voor het compromis en daarmee de vloer geeft aan een meerderheid die wél een wettelijke regeling voor Voltooid Leven wil en die alles zal doen om Siriz het werken onmogelijk te maken. Een politicus is verantwoordelijk voor wat hij doet, maar ook voor wat hij nalaat en laat gebeuren. Er is nooit een veilige optie. Bij geen enkele keus houdt hij schone handen. Bonhoeffer zei – in veel dramatischer omstandigheden, maar toch – dat als hij nu zou vluchten voor de strijd tegen het kwaad van zijn tijd en niet voor Joden opkwam, hij na de oorlog niet het recht zou hebben het evangelie te verkondigen. Je kunt alleen met goed fatsoen getuigen van waar je ten diepste in gelooft, als je in de barre werkelijkheid van het hier en nu ook echt doet wat je kunt.

dedain voor het compromis

In de vraag ‘is het niet veiliger in de oppositie?’ proef ik soms ook iets van dedain voor het compromis. Voor het gemodder in het politieke midden. Het laat iets zien van de aantrekkingskracht van de flanken, van het veelbelovende alternatief. Daarvandaan komt de aanklacht dat politici van het midden niet deugen, dat ze het allemaal voor zichzelf doen en dat hun compromissen zwak afsteken bij het meeslepende alternatief. Daarvandaan komt de belofte dat alles anders wordt als die ene flankpartij het voor het zeggen krijgt. Het is een messiaans visioen dat snaren raakt in de harten van mensen die verlangen naar de terugkeer naar het verloren paradijs. En zo kan de mannetjesmakerij op de flanken gemakkelijk ontaarden in afgoderij. We zien het gebeuren. Het zijn de verlossers van Turkije, Brazilië, Amerika, van de brexit, die alles beloven, steun krijgen, maar vroeg of laat hun land verdeeld en verzwakt achterlaten. Deze schepen zullen stranden en ons waarschuwen voor de valse messiassen.

Ik heb mijn dromen, mijn idealen. Sommige zijn zelfs Messiaans en gaan over een vrederijk dat nog moet komen. Juist daardoor weet ik dat ík de wereld niet kan verlossen, niet hoef te verlossen. Daarom geloof ik dat we alleen beetje bij beetje iets kunnen laten zien van een wereld die nog moet komen. Een vrederijk waarin alles wat nu stuk is, weer heel wordt gemaakt. Alleen zo horen we de echo van een melodie we nog niet kennen (C.S. Lewis). En uit wantrouwen in aardse verlossers geloof ik in overleg, gematigdheid, tegenspraak en samenwerking met alle mensen van goede wil. En daarom doe ik wat ik kan in het hier en nu, is niets doen geen optie en kies ik voor gemodder in het midden.

Deze column verscheen vandaag ook in het Nederlands Dagblad

Modderen in het midden (column ND)

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 19-02-2019 07:47

‘Is het niet veel moeilijker om regeringsverantwoordelijkheid te dragen en is het niet veiliger om gewoon in de oppositie te kunnen zeggen wat je vindt?’ Een voorganger stelde me vorige week de vraag die me vaker wordt gesteld. 

Modderen in het midden (column ND)

ChristenUnie ChristenUnie Waadhoeke 19-02-2019 07:47

‘Is het niet veel moeilijker om regeringsverantwoordelijkheid te dragen en is het niet veiliger om gewoon in de oppositie te kunnen zeggen wat je vindt?’ Een voorganger stelde me vorige week de vraag die me vaker wordt gesteld. 

Rapport "Bestuurskracht in Vlaardingen"

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie Vlaardingen 18-02-2019 20:01

Recent is er een onderzoek ingesteld naar de bestuurskracht in Vlaardingen. Het resultaat van het onderzoek is helder en duidelijk. Op donderdag 14 februari hebben we onderstaande bijdrage uitgesproken en tijdens de openbare behandeling op dinsdag 18 februari zullen we onze bijdrage geven in lijn met de eerdere bijdrage.

Voorzitter, het onderzoek naar de bestuurskracht in Vlaardingen is afgerond en is helder en duidelijk.

Het laat zien dat nu het werken met een raadsprogramma, gebaseerd op een minderheidscollege niet de noodzakelijke politieke daadkracht en stabiliteit oplevert.

Het rapport roept op om niet uit te stellen tot morgen! Er staan ons ook nog grote financiële opgaves te wachten

Voorzitter, de CU-SGP is niet geschrokken van dit rapport. We hadden dit helaas verwacht. Vanaf het begin hebben wij onze twijfels gehad bij het werken met het raadsprogramma. Niet om dat het nieuw is maar getwijfeld of wij het zouden kunnen. Er is gebouwd op zandgrond!

Uit het onderzoek komt naar voren dat de raad van Vlaardingen in de verste verte niet over de juiste condities beschikt en laat staan dat wij capabel zijn om op deze manier te kunnen werken.

Wat voor beeld geeft de raad naar buiten? Deze vergadering is besloten!   Maar het is toch een openbaar rapport en dat vraagt toch om een openbare behandeling!

Naast dat de vorige raad niet uitblonk in vertrouwen naar elkaar is er een harde verkiezingscampagne gevoerd. ONS Vlaardingen heeft hard haar best gedaan om de grootste te worden maar is vergeten dat wanneer zij niet de meerderheid zouden halen dat er dan samengewerkt moet worden.

Daarnaast zijn er tijdens de campagne beloftes naar de Vlaardingers gemaakt die niet waar gemaakt zijn!

Ik krijg foto’s toegestuurd van inwoners over het zwerfvuil in hun wijk terwijl zij blij zijn geweest dat ONS tijdens de campagne 1 x zijn wezen vegen maar nu gebeurt er niets.

Ook wil ik een brief noemen van bewoners van park Hooglede waar voor de verkiezingen grote woorden zijn gesproken. Maar achteraf wordt er niet thuis gegeven.

De burgers nemen dit ons allen als dé politiek kwalijk!

We zouden op een nieuwe manier gaan werken! De burger zou betrokken worden!

Waar is dat gebeurt? Is de burger tevreden?? Of… bent u wel tevreden met uw positie, het resultaat van 1 jaar aanmodderen wat de nodige kosten met zich heeft meegebracht en uiteindelijk de conclusie van dit rapport.

Hoe verder? Wat gaat er met het college gebeuren? Het advies van de CU/SGP fractie is een meerderheidscollege.

Wat ons betreft gaat het college demissionair tot er een nieuw college zit, dat kan steunen op een meerderheid in de raad en een college wat de bestuurdershandschoen oppakt. Een college dus met een coalitieakkoord!

Wat doen we met het advies? Gaan wij dit gebruiken als raad, gaan wij hier vandaag nog mee aan de slag?

College wat vindt u eigenlijk van het rapport? Waar blijft uw reactie? Gaat het u niet aan… of blijft i liever werken als een slapende trekpop van de raad?

Wat de CU/SGP betreft is het code rood – wordt het rapport serieus genomen - gaat het college demissionair – wordt er zo snel mogelijk een kwartiermaker aangesteld met een duidelijke opdracht – en wordt er een nieuw college gevormd met een coalitie akkoord. Het raadsprogramma kan daarbij als basis dienen maar met duidelijke keuzes voor de in het rapport genoemde prioriteiten en met een goede financiële onderbouwing.

Namens de ChristenUnie-SGP fractie Vlaardingen.

Erik van Pienbroek

Rapport "Bestuurskracht in Vlaardingen"

ChristenUnie ChristenUnie SGP Vlaardingen 18-02-2019 20:01

https://christenunie-sgpvlaardingen.nl/content/rapport-bestuurskracht-vlaardingen

Recent is er een onderzoek ingesteld naar de bestuurskracht in Vlaardingen. Het resultaat van het onderzoek is helder en duidelijk. Op donderdag 14 februari hebben we onderstaande bijdrage uitgesproken en tijdens de openbare behandeling op dinsdag 18 februari zullen we onze bijdrage geven in lijn met de eerdere bijdrage. 

Voorzitter, het onderzoek naar de bestuurskracht in Vlaardingen is afgerond en is helder en duidelijk.

Het laat zien dat nu het werken met een raadsprogramma, gebaseerd op een minderheidscollege niet de noodzakelijke politieke daadkracht en stabiliteit oplevert.

Het rapport roept op om niet uit te stellen tot morgen! Er staan ons ook nog grote financiële opgaves te wachten

Voorzitter, de CU-SGP is niet geschrokken van dit rapport. We hadden dit helaas verwacht. Vanaf het begin hebben wij onze twijfels gehad bij het werken met het raadsprogramma. Niet om dat het nieuw is maar getwijfeld of wij het zouden kunnen. Er is gebouwd op zandgrond!

Uit het onderzoek komt naar voren dat de raad van Vlaardingen in de verste verte niet over de juiste condities beschikt en laat staan dat wij capabel zijn om op deze manier te kunnen werken.

Wat voor beeld geeft de raad naar buiten? Deze vergadering is besloten!   Maar het is toch een openbaar rapport en dat vraagt toch om een openbare behandeling!

Naast dat de vorige raad niet uitblonk in vertrouwen naar elkaar is er een harde verkiezingscampagne gevoerd. ONS Vlaardingen heeft hard haar best gedaan om de grootste te worden maar is vergeten dat wanneer zij niet de meerderheid zouden halen dat er dan samengewerkt moet worden.

Daarnaast zijn er tijdens de campagne beloftes naar de Vlaardingers gemaakt die niet waar gemaakt zijn!

Ik krijg foto’s toegestuurd van inwoners over het zwerfvuil in hun wijk terwijl zij blij zijn geweest dat ONS tijdens de campagne 1 x zijn wezen vegen maar nu gebeurt er niets.

Ook wil ik een brief noemen van bewoners van park Hooglede waar voor de verkiezingen grote woorden zijn gesproken. Maar achteraf wordt er niet thuis gegeven.

De burgers nemen dit ons allen als dé politiek kwalijk!

We zouden op een nieuwe manier gaan werken! De burger zou betrokken worden!

Waar is dat gebeurt? Is de burger tevreden?? Of… bent u wel tevreden met uw positie, het resultaat van 1 jaar aanmodderen wat de nodige kosten met zich heeft meegebracht en uiteindelijk de conclusie van dit rapport.

Hoe verder? Wat gaat er met het college gebeuren? Het advies van de CU/SGP fractie is een meerderheidscollege.

Wat ons betreft gaat het college demissionair tot er een nieuw college zit, dat kan steunen op een meerderheid in de raad en een college wat de bestuurdershandschoen oppakt. Een college dus met een coalitieakkoord!

Wat doen we met het advies? Gaan wij dit gebruiken als raad, gaan wij hier vandaag nog mee aan de slag?

College wat vindt u eigenlijk van het rapport? Waar blijft uw reactie? Gaat het u niet aan… of blijft i liever werken als een slapende trekpop van de raad?

Wat de CU/SGP betreft is het code rood – wordt het rapport serieus genomen - gaat het college demissionair – wordt er zo snel mogelijk een kwartiermaker aangesteld met een duidelijke opdracht – en wordt er een nieuw college gevormd met een coalitie akkoord. Het raadsprogramma kan daarbij als basis dienen maar met duidelijke keuzes voor de in het rapport genoemde prioriteiten en met een goede financiële onderbouwing.

Namens de ChristenUnie-SGP fractie Vlaardingen.

Erik van Pienbroek

ChristenUnie-SGP Noord-BrabantIn ...

ChristenUnie ChristenUnie Waalwijk 18-02-2019 19:47

Wij stellen graag onze kandidaten ...

ChristenUnie ChristenUnie Drenthe 18-02-2019 19:34

Wij stellen graag onze kandidaten voor de komende verkiezingen aan u voor. Vandaag Sjaak van Essen (49) uit Eleveld. "Samen met mijn vrouw en zoon heb ik een melkveebedrijf. Ook vervul ik in de zuivelbranche een paar bestuurlijke functies en ben ik lid van de kerkenraad. Tijdens het wandelen in de vakanties kan ik ontzettend genieten van de natuur. Hoewel ik sinds de oprichting lid ben van de ChristenUnie en in het verleden bestuurlijk actief ben geweest, kan ik met een frisse blik naar de provinciale politiek kijken. Ik wil mij inzetten voor een volhoudbare landbouw, die tegelijk economisch rendabel is."