Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie inzichtelijk

58893 documenten

De Stoel - Paulien Vreugdenhil

ChristenUnie ChristenUnie Nijkerk 15-10-2021 15:00

https://nijkerk.christenunie.nl/k/n37977/news/view/1380175/899884/paulien vreugdenhil.jpegDE STOEL – AFLEVERING 3: In coronatijd was Paulien Vreugdenhil (Streams) druk bezig met het bouwen van een nieuw theater en ontmoetingsplek in Nijkerk.

Ze hoopt dat Nijkerk een plek is waar we elkaar opzoeken en stelt de vraag: hoe houden we elkaar in liefde vast, ook als we het soms oneens zijn met elkaar?

De Stoel - Paulien Vreugdenhil

De IJsselkogge komt definitief terug naar Kampen!

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 15-10-2021 13:37

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1380184/631962/DSC_1108.JPGDe gemeenteraad van Kampen heeft donderdagavond 14 oktober definitief besloten dat de Kamper Kogge terug moet komen naar onze gemeente. En ook onze fractie heeft hier mee ingestemd. De IJsselkogge is onderdeel van ons Hanze-verleden en heeft historische waarde. De kogge hoort daarom thuis in de gemeente Kampen.

Bevestiging van besluitAl in 2014 werd door de gemeenteraad besloten dat het schip op termijn terug moet keren naar Kampen. Hiervoor werd toen een bedrag van € 500.000,00 gereserveerd, om de Kogge in een glazen vitrine tentoon te kunnen stellen. Helaas blijkt nu dat zonlicht helemaal niet goed is voor het behoud van de kogge. Plaatsing in een glazen vitrine is daarom helemaal geen optie meer. Maar de Kogge onderbrengen in een ander onderkomen blijkt veel duurder te zijn. De verwachting is dat dit wel 1,5 miljoen euro zal gaan kosten. Het college vroeg de gemeenteraad daarom nogmaals te bevestigen dat de IJsselkogge terug moet komen in Kampen, en hiervoor een bedrag van 1,5 miljoen euro te reserveren.

Veel geldDe ChristenUnie vindt 1,5 miljoen euro erg veel geld. Raadslid Martine Wiltjer zei dat we met dit geld voor de inwoners van Kampen ook heel veel andere noodzakelijke dingen kunnen doen. Bovendien heeft Kampen al heel veel bestaand erfgoed, waarvoor we al jaren geen geld hebben om deze in oude glorie te herstellen. En we hebben een prachtige replica van de IJsselkogge die over niet al te lange tijd aan vervanging toe is, en waarvoor geen geld gereserveerd is in de begroting. De ChristenUnie was daarom, samen met Groen Links, van mening dat dit volledige bedrag niet zomaar uit gemeenschapsgeld moet komen.

Maximaal 1 miljoenAl bij het besluit in 2014 om de Kogge terug te krijgen, is destijds door het college toegezegd dat voor bekostiging van de terugkeer van de Kogge subsidies en sponsors gezocht zouden worden, en aan fondsenwerving zou worden gedaan. De ChristenUnie wil vasthouden aan deze toezegging van het college. Om die reden hebben we samen met Groen Links een amendement ingediend om het raadsbesluit aan te passen. We willen dat het college actief op zoek gaat naar sponsoren, met als doel dat de bijdrage van de gemeente Kampen maximaal 1 miljoen euro zal zijn. Dit amendement is met meerderheid van stemmen aangenomen.

PlannenBegin volgend jaar zal aan de gemeenteraad de plannen gepresenteerd worden op welke wijze de kogge tentoongesteld kan worden. Daarvoor zijn twee varianten mogelijk, een zogenoemde stand-alone optie, of een beleefmuseum. We zullen deze plannen dan kritisch beoordelen t.a.v. de gevolgen voor de woningbouw, de mogelijke (financiële) risico’s, en de sociale impact op de stad zoals kansen voor ondernemers, bezoekersaantallen, logistiek, verkeersbewegingen, overnachtingen, en de gevolgen voor andere lokale culturele trekpleisters. De verwachting is dat de IJsselkogge in 2024 in Kampen terugkomt.

MW

Welzijnskader en wijkbudget

ChristenUnie ChristenUnie Almere 15-10-2021 13:35

https://almere.christenunie.nl/k/n5994/news/view/1380138/165846/presentatie wijkbudget

De bespreking van het Welzijnskader heeft een heleboel reacties losgemaakt in de stad.

Verschillende organisaties nodigden raadsleden uit om met eigen ogen te zien en te ervaren hoeveel er in de stad wordt gedaan door stichtingen en bewonersinitiatieven. Zelf ben ik (Erna) toen bij een groenproject in de Kruidenwijk geweest; Zulke enthousiaste vrijwilligers, die er alles aan doen om hun buurt zo te maken, dat mensen er graag (blijven) wonen in een sfeer van omzien naar elkaar en hun omgeving. 

Begin juli dienden de PVV en D66 een amendement in om het wijkbudget te schrappen en wij zijn blij dat we hier tegen hebben gestemd. Het amendement werd helaas wel aangenomen. Tot onze spijt moeten wij toegeven dat de buurtinitiatieven hierin niet gekend zijn en niet meegenomen zijn in dit proces.  Het heeft een storm van reacties ontketend: protesten, een petitie, een tour langs een aantal projecten om duidelijk te maken wat de gevolgen hiervan zijn voor de vrijwilligers, de inwoners, de stad...

Begin oktober kwam er een motie van dezelfde partijen om in de programmabegroting te vragen om herstel van het wijkbudget. Voor de bespreking hiervan organiseerden de buurtinitiatieven een tentoonstelling in de ontmoetingsruimte op het stadhuis. Onderstaand filmpje is daar gemaakt.

Hoopvolle Balans

ChristenUnie ChristenUnie Almere 15-10-2021 12:52

https://almere.christenunie.nl/k/n5994/news/view/1380134/165846/HansOp donderdag 14 oktober 2022 heeft fractievoorzitter Hans van Dijk voor de laatste keer deze collegeperiode namens de fractie de Algemene Beschouwingen uitgesproken over de begroting 2022.

Wilt u zijn bijdrage teruglezen? Klik hier op de link

Of kijk hier de bijdrage van de ChristenUnie hieronder terug. 

Wat is de waarde van rust?

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 15-10-2021 10:14

https://veenendaal.christenunie.nl/k/news/view/1380177/554113/Sanny over koopzondag.jpgWe leven in een maatschappij die steeds meer en steeds sneller wil. De vraag is of we daarmee door blijven gaan. Willen we een economie die werkt voor mensen of willen we mensen die werken voor de economie? Het lijkt soms wel alsof alles ten dienste moet staan van maar door gaan en zo snel mogelijk aan je trekken komen. Ik vraag me af of dat nou échte vrijheid is of dat we onszelf slaaf van de economie maken. Let wel: het is helemaal niet verkeerd om hard te werken maar dan wél als je er ook voor zorgt dat je ‘hard kunt rusten’. Er moet balans zijn.

De ChristenUnie is dan ook tegen het verder vrijgeven van de koopzondag. Wij zien ook niet welk probleem hiermee opgelost gaat worden. Uit de recent uitgevoerde evaluatie van de koopzondag bleek namelijk dat slechts 7% van de winkeliers vaker dan 12 keer per jaar open wil op zondag en dat ruim de helft van de winkeliers helemaal niet open wil op zondag.
D66 heeft ons – als indiener van dit voorstel - niet aan kunnen tonen welk probleem opgelost gaat worden met dit voorstel en wat ons betreft niet laten zien dat er daadwerkelijk een grote behoefte bestaat aan een volledige vrijgave van de koopzondag. Wat de CU betreft hebben winkeliers en inwoners daar wel recht op, zeker bij een dergelijk vergaand voorstel. 
Graag wil ik nogmaals benadrukken dat wij, als ChristenUnie, de grote meerwaarde zien van de zondag als collectieve rustdag. Een dag van bezinning, ontspanning en familiebezoek. Een zondag die geen reguliere werkdag is. Welvaart gaat over veel meer dan economische groei en stante pede voldoen aan je behoeftes. Dat gaat over een samenleving waarin ook tijd is voor het recht om even níet te moeten, om te kunnen vertragen. En zoals we dat onszelf gunnen, zo gunnen we dat ook de ander. 
Zoals Prediker het zegt: "een hand vol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind."
Deze tekst werd uitgesproken door Sanny Brunekreeft inzake het raadsvoorstel voor verdere verruiming van de koopzondagen. Helaas werd dit voorstel aangenomen met een stemverhouding van 19 voor (D66, Lokaal Veenendaal, Pro Veenendaal, VVD, PvdA, Denk, Fractie Saïdi en CDA) en 13 tegen (ChristenUnie, SGP en SP)

Wat is de waarde van rust?

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 15-10-2021 10:14

https://veenendaal.christenunie.nl/k/n6171/news/view/1380177/63167/Sanny over koopzondag.jpgWe leven in een maatschappij die steeds meer en steeds sneller wil. De vraag is of we daarmee door blijven gaan. Willen we een economie die werkt voor mensen of willen we mensen die werken voor de economie? Het lijkt soms wel alsof alles ten dienste moet staan van maar door gaan en zo snel mogelijk aan je trekken komen. Ik vraag me af of dat nou échte vrijheid is of dat we onszelf slaaf van de economie maken. Let wel: het is helemaal niet verkeerd om hard te werken maar dan wél als je er ook voor zorgt dat je ‘hard kunt rusten’. Er moet balans zijn.

De ChristenUnie is dan ook tegen het verder vrijgeven van de koopzondag. Wij zien ook niet welk probleem hiermee opgelost gaat worden. Uit de recent uitgevoerde evaluatie van de koopzondag bleek namelijk dat slechts 7% van de winkeliers vaker dan 12 keer per jaar open wil op zondag en dat ruim de helft van de winkeliers helemaal niet open wil op zondag.
D66 heeft ons – als indiener van dit voorstel - niet aan kunnen tonen welk probleem opgelost gaat worden met dit voorstel en wat ons betreft niet laten zien dat er daadwerkelijk een grote behoefte bestaat aan een volledige vrijgave van de koopzondag. Wat de CU betreft hebben winkeliers en inwoners daar wel recht op, zeker bij een dergelijk vergaand voorstel. 
Graag wil ik nogmaals benadrukken dat wij, als ChristenUnie, de grote meerwaarde zien van de zondag als collectieve rustdag. Een dag van bezinning, ontspanning en familiebezoek. Een zondag die geen reguliere werkdag is. Welvaart gaat over veel meer dan economische groei en stante pede voldoen aan je behoeftes. Dat gaat over een samenleving waarin ook tijd is voor het recht om even níet te moeten, om te kunnen vertragen. En zoals we dat onszelf gunnen, zo gunnen we dat ook de ander. 
Zoals Prediker het zegt: "een hand vol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind."
Deze tekst werd uitgesproken door Sanny Brunekreeft inzake het raadsvoorstel voor verdere verruiming van de koopzondagen. Helaas werd dit voorstel aangenomen met een stemverhouding van 19 voor (D66, Lokaal Veenendaal, Pro Veenendaal, VVD, PvdA, Denk, Fractie Saïdi en CDA) en 13 tegen (ChristenUnie, SGP en SP)

Sta niet stil, beweeg! Algemene Beschouwingen ChristenUnie

ChristenUnie ChristenUnie Delft 15-10-2021 07:58

https://delft.christenunie.nl/k/n6025/news/view/1380107/131785/Bert vd Woerd algemene beschouwingen.jpgWe wonen in een mooie stad waarin het goed toeven is. Ik hoop dat iedere Delftenaar dat de ChristenUnie nazegt. Maar doet hij dat ook? ChristenUnie wil laten zien wat echt telt. Investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die je bondgenoot is, in een duurzame economie en in respect voor de aarde. De overheid is er om de zwakke te beschermen en het sterke te reguleren. De overheid, dus ook dit college, beschermt de ruimte waarbinnen mensen in vrede met elkaar kunnen leven. Tussen een daadkrachtige overheid en draagvlak in de samenleving wil de ChristenUnie gemeenschappen stimuleren en in beweging brengen.

We wonen in een mooie stad waarin het goed toeven is. Ik hoop dat iedere Delftenaar dat de ChristenUnie nazegt. Doet hij dat ook? In deze stad is de kloof tussen arm en rijk voelbaar. 

De ongelijkheid op de woningmarkt is groot. Buurten barsten uit hun voegen. Eengezinswoningen zijn verbouwd tot 4, 5, zelfs 7 miniappartementen. Exorbitante prijzen worden gevraagd die nog eens tientallen duizenden euro’s worden overboden. Ongelijkheid is van alle eeuwen. De vraag is welke mate van ongelijkheid sta je toe. We accepteren dat bij welvarende mensen de voordelen, ook de fiscale, zich opstapelen, die arme mensen nooit zouden hebben. Heb ik recht op mijn huis? Zeker, maar had ik ook recht op de omstandigheden die dat mogelijk maakten? Was dat vanzelfsprekend? Een eigen huis maakt rijker dan een huurwoning, zonder er ook maar één klap voor hoeven uit te voeren. De welvaart die ik meemaak is niet mijn verdienste. Toch lijkt de wereld zo in elkaar te zitten. Onze samenleving beloont mensen met een theoretische opleiding onevenredig beter. Dat heet meritocratie, tirannie van verdienste. Als je niet slaagt, dan heb je niet je best gedaan. De publieke ruimten waarin mensen van verschillende klassen, rassen, etniciteiten en geloven bijeen zouden kunnen komen, zijn schaars. In Delft kan je het zo aanwijzen; we kunnen nu al uittekenen welke categorie Nieuw Delft zal bevolken. We bouwen een meritocratische sorteermachine. Daarom wordt het lastig om samen over belangrijke publieke kwesties te discussiëren of goed naar elkaar te luisteren. We hebben de voorbeelden meegemaakt: scholen in Tanthof, Parkeren in de Indische Buurt, in Vrijenban, in de Wippolder. We gaan het meemaken met de energietransitie, het warmteplan, klimaatadaptatie, verduurzaming. Het isoleren van alle Delftse woningen. Solidariteit in deze kwesties, niet perfecte gelijkwaardigheid, gaat ons helpen. Te lang is de verantwoordelijkheid voor klimaatbewuste actie neergelegd bij de individuele burger en de markt. Het water staat de gemeente Delft tot aan de lippen. Zij moet het betrouwbare gezicht zijn van de overheid. Een betrouwbare overheid vraagt om een structureel gezonde financiële huishouding. Zo’n huishouding kost geld. De inkomsten van de gemeente Delft moeten structureel omhoog. Dat geld komt van het rijk, van bedrijven en … van de eigen inwoners. Van wie anders? Hierbij geldt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Daarom zoekt ChristenUnie Delft in de begroting ruimte voor Kamers met Aandacht. Een initiatief om kwetsbare jongeren te helpen op weg naar zelfstandigheid, waarbij de gemeente bemiddeld tussen mensen die een kamer willen verhuren en jongeren die nog niet geheel zelfstandig kunnen wonen. Lage inkomens moeten worden ontzien, maar iedereen in Delft draagt zijn en haar steentje bij. Daarom zoekt ChristenUnie Delft financiële ruimte voor meer energie-coaches. Met de de hoge energieprijzen is hun inzet extra nodig om de energierekening betaalbaar te houden. M.a.w. een verlaging van de gemeentelijke lasten zit er niet in, wel een verhoging. Wie wat anders belooft, spiegelt een fata morgana voor aan de inwoners van Delft. 

  

We wonen in een mooie stad waarin het goed toeven is. Ik hoop dat iedere Delftenaar dat de ChristenUnie nazegt. Doet hij dat ook? Ongehoord laat zich horen. 

Toegenomen welvaart, passende huisvesting, sociale zekerheid, goed openbaar vervoer, oprichten van scholen, dit alles bevordert politieke bewustwording. M.a.w. hoe beter de samenleving georganiseerd is en hoe meer iedereen meedoet hoe groter de behoefte aan zeggenschap. Als je hieraan niet tegemoetkomt, dan komt er herrie van. We hebben dat in de afgelopen raadsperiode gezien als het gaat om de inrichting en ontwikkeling van de openbare ruimte. We zien het als het gaat om klimaat. Het bestuur van de stad kan haar gezag alleen maar laten gelden door samen te werken met bestuurders van lokale organisaties (bewonersverenigingen, bedrijvenverenigingen, culturele organisaties, sportverenigingen, hulporganisaties e.d.). Emancipatie zonder participatie leidt tot frustratie. We hebben in de raad het herstelplan, dat de basis is van deze beleidsbegroting in rap tempo moeten behandelen. We hebben ons laten leiden door bureaucratische regels. Het was take it or leave it. De raad mag tekenen bij het kruisje. Kan het anders? Het gaat om keuzes, niet om wetmatigheden. Er zijn alternatieven.  

Wat als de inwoners echt mogen praten i.p.v. het zetten van een rode stip of het beantwoorden van een ja/nee vraag. Hoe komen we tot een eerlijke en open dialoog op voet van gelijkheid? Ook hiervoor wil ChristenUnie Delft geld vinden op de begroting. Een idee: 16 maart niet één maar twee stemformulieren 

Het rood kleuren van een stip; 

Een lijst met 25 stellingen over de stad. Iets wat lijkt op het Kieskompas. Maar dan niet als stemwijzer voor één persoon, maar als voorstellen voor beleid voor de komende periode. Deze stellingen worden dan niet geformuleerd door politieke partijen. Wel door een groep van 100 burgers die via een representatieve steekproef zijn geselecteerd. Zo vragen we inwoners om hun mening, niet om hun stem. Lees het na in David Van Reybrouck ‘Tegen verkiezingen’. 

  

We wonen in een mooie stad waarin het goed toeven is. Ik hoop dat iedere Delftenaar dat de ChristenUnie nazegt. Kan hij dat ook? De milieu paradox 

Rijd ik elektrisch dan heb ik schade toegebracht aan het milieu door voor de accu’s in deze auto lithium te laten derven. Wil ik afval scheiden, dan kosten al die aparte vervoerstromen meer kilometers om dat gescheiden afval te transporteren. Wil ik schone energie, dan hebben we horizonvervuiling van windmolenparken. Wie zal zeggen wat goed is? De klimaat en ecologische  crisis is urgent. Het blijkt allemaal niet zo zeker te liggen, dan word je wellicht verleid tot niets doen. Stel dat je even niets doet, dan ligt eigen belang op de loer. Uiteindelijk zal het gaan om betrokkenheid, respect en zorgzaamheid voor de schepping. Dat zal de aarde ten goede komen. Waar het om gaat is trouw te zijn, dat is geloof; de verwachting dat alles vernieuwd wordt, dat is hoop; respect voor alles wat leeft, dat is liefde. Geloof, hoop en liefde, het meeste van deze is de liefde. Lees het maar na in de brief van Paulus aan de inwoners van Korinthe in het Nieuwe Testament. Dat is wat blijft, geloof, hoop en liefde. Met deze drie christelijke deugden wagen wij met onze beperkte inzichten een stap voorwaarts. Ik eindig waar ik mee begon. Sta niet stil, beweeg!

Bert van der Woerd

Fractievoorzitter CU Delft

ChristenUnie Krimpenerwaard stelt kieslijst vast voor GR22

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 14-10-2021 19:44

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1380112/603672/21 Kandidaten GR22.jpgIn de ledenvergadering van 13 oktober heeft de ChristenUnie Krimpenerwaard de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 vastgesteld. Het door het bestuur ingediende voorstel hieromtrent werd ongewijzigd door de leden aangenomen. De al eerder gekozen lijsttrekker Ton van Dorp uit Stolwijk wordt op de lijst gevolgd door de zittende raadsleden Anthony Tom (Schoonhoven) en Cor Slob (Krimpen aan de Lek).

 De zittende commissieleden, Jan de Leede uit Schoonhoven en Siem Opschoor uit Bergambacht, nemen de plaatsen vijf en zes in. De tussentijds toegetreden commissieleden Erik van der Does de Bye (Berkenwoude) en Kars Terlouw (Schoonhoven) staan op respectievelijk plaats vier en zeven. 

De voorzitter van de selectiecommissie, Piet van Willigen, vertelde in zijn toelichting op de werkzaamheden van deze commissie dat er gekozen is voor een Krimpenerwaard-brede spreiding van de beschikbare kandidaten. 

Jan Vente kondigt afscheid aanIn dezelfde ledenvergadering heeft wethouder Jan Vente aangegeven, na de volgende verkiezingen niet meer beschikbaar te zijn als wethouder of gemeenteraadslid: "Ik ben vanaf 1989 politiek actief in onze gemeente - eerst Bergambacht, later Krimpenerwaard - en op een gegeven moment is het tijd om te stoppen." Jan werd in 1997 raadslid namens de SGP/RPF in Bergambacht en was vanaf 2006 wethouder in Bergambacht. Na de gemeentelijke herindeling werd hij wethouder namens de ChristenUnie in de nieuwgevormde gemeente Krimpenerwaard.

Hier de volledige lijst:

Stop met onderzoeken naar de verplaatsing van de raamprostitutie

ChristenUnie ChristenUnie 's-Gravenhage 14-10-2021 11:16

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1380088/487158/Mensenhandel prostitutie.jpgDeze week gaat het in de gemeenteraad over de onderzoeken naar het verplaatsen van de raamprostitutie naar de sporendriehoek, het gebied tussen de drie sporen op de Binckhorst. Al €2 miljoen euro is er uitgegeven aan de onderzoeken die duidelijkheid moeten geven of verplaatsing zonder financiële steun van de gemeente mogelijk is, maar nog steeds is veel onduidelijk. Wat raadslid Judith Klokkenburg betreft gaat de geldkraan nu dicht: “Er zit nog €1 miljoen in de kas voor verdere vervolgonderzoeken, maar wat mij betreft zijn de risico’s veel te groot en laten de onderzoeken nu al voldoende zien dat het een zinloze exercitie is. Bovendien is er een duidelijke toename te zien van het aantal prostituées dat wil uitstappen en staan veel panden in de Doublet- en Geleenstraat al leeg. Cluster die 2 straten samen, zorg dat daar de omstandigheden verbeteren en investeer vooral in de mannen en vrouwen zelf: goede uitstapprogramma’s, maatschappelijke en financiële hulp en (een urgentieverklaring voor) woonruimte. Geef hen zo echte keuzevrijheid in hun leven.”

Klokkenburg heeft daarnaast veel kritiek op de inhoudelijke plannen voor het nieuwe pand langs het spoor: “Dit is niet het visitekaartje dat wij willen afgeven in onze stad van vrede en recht wanneer je met de trein de stad in komt rijden. Ook maak ik mij zorgen over de ingewikkelde verhuurconstructie waarbij het pand door de ontwikkelaar wordt verhuurd aan een belegger, die weer verhuurt aan een exploitant, die weer verhuurt aan een prostituée. Ik vrees dat dit leidt tot hoge kamerprijzen en dat de vrouwen nog harder zullen moeten werken om rond te kunnen komen.” Wat Klokkenburg betreft wordt het boek over de verplaatsing dan ook gesloten: “De prostituées willen het niet, de omwonenden en ondernemers rond de sporendriehoek willen het niet en de exploitanten willen het niet. Wat mij betreft stoppen we met deze zinloze exercitie en investeren we in échte keuzevrijheid voor deze vrouwen en mannen, zodat ze kunnen stoppen met dit werk als ze dat willen.” 

Kringloopwinkel trekt aan de bel - ChristenUnie gaat op bezoek!

ChristenUnie ChristenUnie Bunschoten 14-10-2021 10:30

https://bunschoten.christenunie.nl/k/n6018/news/view/1379890/50529/Bezoek KringTex.JPGDe fractie van de ChristenUnie bracht een bezoek aan de kringloopwinkel in Bunschoten en het bedrijf KringTex, wat alle kleding sorteert. Het voortbestaan van de kringloopwinkels is in gevaar omdat ze misschien zelf niet meer de kleding mogen inzamelen. Hierover stuurde de Kringloopwinkels een brandbrief naar alle gemeentes, maar vanuit Bunschoten kwam helaas geen reactie.

De kringloopcentra’s van Baarn, Bunschoten en Nijkerk halen in deze gemeenten de kledingcontainers leeg. De kleding wordt voor sortering gebracht naar KringTex. KringTex sorteert niet alleen voor onze Kringloop, maar voor nog meer kringlooporganisaties uit de regio. Wij werden door de twee grote hallen, die in Amersfoort staan rondgeleid door de enthousiaste directeur mevr. N. Karadavut.Zij liet ons het hele proces zien. Indrukwekkend om te zien hoe dit in zijn werk gaat en wat het oplevert:

Ingezameld Textiel en schoenen

 

Waar gaat het heen?

Draagbaar nationaal product

8%

de kringloopwinkel

Draagbaar internationaal nationaal product

54%

Afrika

Herwinning als grondstof

30%

Apeldoorn

Restafval/verbranding

8%

Afvalinzamelaar Renewi

 

100%

 

 

90% van alles wat uit de kledingcontainers komt is opnieuw bruikbaar. Er zit maar zo’n 8% restafval tussen. Van de bruikbare goederen wordt 8% verkocht in de eigen kringloop winkels, 30% voor binnenlands gebruik en 54% voor buitenlands gebruik.

Het bedrijf werkt deels met eigen vast personeel, maar ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook mensen die moeten re-integreren en die geplaatst worden door de reclassering kunnen er terecht. Nu zijn er plannen in de  provincie om de kledinginzameling centraal te regelen, waardoor de Kringloopwinkels en mogelijk ook het sorteerbedrijf  KringTex buiten spel komen te staan. Voor de Kringloopwinkels is dit bedreigend en tast hun inkomsten aan. De inkomsten uit kleding is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van de Kringloopwinkels. Als deze verdwijnt, komt het voortbestaan van de Kringloopwinkels in gevaar. Over deze dreiging hebben de kringlopen een brandbrief geschreven naar alle colleges en gemeenteraden in de provincie.

Deze brandbrief was mede de aanleiding voor ons bezoek. Voor de ChristenUnie is het duidelijk geworden dat het ophalen van de kleding door het kringloopcentrum heel belangrijk voor ze is en wat ons betreft ook zo moet blijven en die oproep zullen wij ook doen aan het college.Ook vinden we het belangrijk dat de gemeente contact heeft met de Kringloopwinkel, zeker als hun voortbestaan in gevaar komt en ze hierover een brandbrief sturen.

Tot slot had mevrouw Karadavut nog een dringende oproep voor de inwoners van Bunschoten: ‘Gooi nooit textiel, kleding en schoenen bij het restafval. Doe het in de kledingcontainers. Hoe versleten het ook is, heel vaak is de stof nog her te gebruiken!’