Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie inzichtelijk

56381 documenten

Lobby herverdeling gemeentefonds

ChristenUnie ChristenUnie Noordoostpolder 30-06-2020 21:28

https://noordoostpolder.christenunie-sgp.nl/k/n12504/news/view/1317594/448731/Portemonnee

Het gemeentefonds is voor de gemeente de grootste bron van inkomsten. Momenteel is er landelijk een herverdeling van dit fonds in voorbereiding. Hieruit is gebleken dat deze herverdeling gunstiger uitpakt voor stedelijke gemeenten, dan voor plattelandsgemeenten. Bij de voorgestelde herverdeling zou dat voor de gemeente Noordoostpolder een negatief effect van €2,2 miljoen hebben. Als dit niet wijzigt, dan zou dit dus leiden tot extra bezuinigingen vanaf 2022.

Er is door een samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten dan ook een lobby gestart om ervoor te zorgen dat ook deze gemeenten voldoende middelen overhouden. Hiertoe dienden wij een motie in, die unaniem door de raad is aangenomen.

Zonder onze zorg zijn wij nergens!

SP SP VVD D66 CDA ChristenUnie Zoetermeer 30-06-2020 18:12

Onbegrijpelijk is dit. In de Tweede Kamer is er voor de derde keer gestemd over SP voorstel voor een structureel betere waardering van zorgverleners. Want na al het applaus en de bonus, is het tijd voor echte verandering. We wisten al hoe belangrijk het werk is dat onze zorgverleners doen, maar de coronacrisis heeft dit nogmaals onderstreept. Zonder onze zorg zijn we nergens.

https://twitter.com/MarijnissenL/status/1276193804337414147?s=08

Daarom zeggen veel zorgverleners dat het wegstemmen van het voorstel door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voelt als een klap in het gezicht van de zorg in plaats van klappen voor de zorg. Een behoorlijk deel van de zorgverleners overweegt zelfs uit de zorg te vertrekken. Dat zou een ramp zijn, want er zijn juist tienduizenden collega’s in de zorg extra nodig.

Maar alleen praten en praten en aangeven en benoemen heeft geen zin. Samen opstaan en zorgen voor verandering wel. Al bijna 100.000 mensen doen mee en steunen de eisen in onze petitie: meer waardering voor de zorg en andere cruciale beroepen. Dat kan door grote bedrijven hun eerlijke deel te laten betalen. Ondersteun onze petitie op www.beloondehelden.nl

Op 5 september komen we samen in actie. Doe mee en meld u aan op  https://doemee.sp.nl/zorgactie

In Zoetermeer starten wij een actie om steun op te halen voor de petitie. Posters en flyers zijn besteld, wenskaarten liggen bij de drukker. Wij gaan een avondje ouderwets plakken zodra de posters binnen zijn. De andere acties die in de pen zitten, gaan we nog niet verklappen.

Video of Oproep onderteken petitie beloon de helden

SP voorzitter Jan Velner: ‘De waardering voor onze zorg is nu terecht heel groot. Maar het mag niet alleen bij applaus blijven. Zorgverleners verdienen meer waardering. Niet alleen de waardering is belangrijk, ook de marktwerking moet eruit.  Met hoe meer mensen we zijn, hoe sterker we staan. Daarom gaan wij de petitie goed onder de aandacht brengen”.

De zorg heeft volop de rekening van de vorige crisis betaald. Er is toen veel bezuinigd op de zorg, veel zorgmedewerkers zijn in de afgelopen jaren ontslagen en de werkdruk en bureaucratie in de zorg zijn toegenomen.

 De SP wil dat de markt uit de zorg wordt gehaald. ‘De zorg is geen markt. Tijdens deze coronacrisis zien we dat samenwerking, en niet concurrentie in de zorg het beste werkt. Als het nu kan dan kan het na de crisis ook,’ zegt Marga, vrijwilligster SP

Ook de lonen blijven al jaren achter. De SP wil dat de rekening komt te liggen bij de grote bedrijven, en dat die ook hun eerlijke deel meebetalen aan dat wat van ons allemaal is. Marga: ‘Het bedrijfsleven krijgt nu miljarden steun op kosten van de samenleving. Wij kiezen voor solidariteit. We laten grote bedrijven hun eerlijke deel aan belasting betalen zodat we onze 'vitale' beroepen, de zorg en alle anderen die Nederland nu draaiende houden, fatsoenlijk kunnen belonen.’

Raadsflits 25 juni 2020

ChristenUnie ChristenUnie Borsele 30-06-2020 17:49

Voor het eerst sinds het uitbreken van de Corona crisis vergaderde de gemeenteraad vanavond weer fysiek in de raadsboerderij. Hiervoor […]

Geloofsvervolging vindt ook in ons land plaats

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 30-06-2020 17:34

Door Stieneke van der Graaf op 30 juni 2020 om 16:07

Geloofsvervolging vindt ook in ons land plaats

Je wordt christen en krijgt een dreigend appje van je vader: 'Ik kom met een pistool'. Je wordt in elkaar geslagen, enkel omdat je moeder van geloof verandert. Een bommelding bij de kerk omdat je wordt gedoopt.

Niet iedereen is in Nederland vrij om te geloven, te veranderen van geloof of te besluiten om niet te geloven. Ook hier worden mensen vanwege hun geloof of levensbeschouwing bedreigd of mishandeld. Dat is onacceptabel. Bovenstaande voorbeelden komen uit een onderzoek dat is gedaan in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Deze gevallen lijken slechts het topje van de ijsberg van geloofsvervolging in Nederland te zijn. Ook buiten de hoofdstad weten we van bedreigingen en geweld vanwege het geloof van mensen.

Mensen durven niet aan hun familie te vertellen dat ze christen zijn geworden, omdat ze weten dat ze te maken krijgen met intimidatie en agressie. Er vloog zelfs een keer een kogel dwars door een ruit, die het beoogde slachtoffer op een haar na miste. Vaak zijn de slachtoffers mensen met een islamitische achtergrond, die hadden besloten hun geloof te verlaten. Een ingewikkelde bijkomstigheid is dat de slachtoffers amper op de radar van de politie zijn. De politie registreert deze bedreigingen namelijk niet apart. Mede daardoor is niet duidelijk op welke schaal vervolging plaatsvindt. Bovendien is de bereidheid om aangifte te doen maar laag. Slachtoffers zijn bang voor represailles. Ze houden zich dus maar stil. Dit kunnen we niet accepteren. Het begin van de oplossing ligt bij het in kaart brengen van het probleem.

Daarom wil ik dat het kabinet onderzoek gaat doen naar de omvang en aard van de geloofsvervolging in Nederland. Daarnaast moet de kennis bij de politie verbeteren. Er moet een aparte registratie van deze aangiftes komen, zodat de aard van het probleem duidelijker wordt. Ook kan de politie leren van de aanpak bij andere doelgroepen waar de bereidheid om aangifte te doen laag is. Iedereen in Nederland heeft de vrijheid om te geloven of te veranderen van geloof als hij dat wil. Het is een van de belangrijkste vrijheden die onze Grondwet kent.

Die geloofsvrijheid moet we altijd beschermen. Geloof gaat immers over wat iemand ten diepste beweegt, of iemand nu christen, jood, moslim of humanist is. Discriminatie, intimidatie en geweld kunnen en mogen we niet toestaan.

Dit opiniestuk verscheen vandaag in het Algemeen Dagblad.

Geloofsvervolging vindt ook in ons land plaats

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 30-06-2020 17:34

Je wordt christen en krijgt een dreigend appje van je vader: 'Ik kom met een pistool'. Je wordt in elkaar geslagen, enkel omdat je moeder van geloof verandert. Een bommelding bij de kerk omdat je wordt gedoopt.

Geloofsvervolging vindt ook in ons land plaats

ChristenUnie ChristenUnie Waadhoeke 30-06-2020 17:34

Je wordt christen en krijgt een dreigend appje van je vader: 'Ik kom met een pistool'. Je wordt in elkaar geslagen, enkel omdat je moeder van geloof verandert. Een bommelding bij de kerk omdat je wordt gedoopt.

Nee, nee en nog eens nee

PvdA PvdA VVD D66 CDA ChristenUnie Nederland 30-06-2020 14:30

Door John Kerstens op 30 juni 2020 Delen  

De moties gaan over het voorkomen dat zorgverleners eventuele toeslagen voor huur of zorg kwijtraken, doordat ze de afgelopen maanden veel hebben overgewerkt.

Maar ze gaan ook over de zorgen dat mensen in de zorg volgend jaar niet hoeven in te leveren, omdat hun loonsverhogingen lijken op te gaan aan hogere pensioenpremies.

En ze gingen over onze nieuwe poging om extra geld uit te trekken voor betere salarissen voor alle mensen in de zorg.

Vanmiddag stemden we daarover. En wat denk je? CDA, ChristenUnie, D66 en VVD stemden opnieuw tegen. Tegen álle voorstellen.

Opnieuw stemden CDA, CU, D66 en VVD tegen alle moties om zorgverleners beter te belonen.

Dat betekent als het aan regeringspartijen ligt dus dat:

Dat is niet alleen geen boter bij de vis na alle complimenten en het applaus. Het betekent vooral stank voor dank: ‘Bedankt voor jullie inzet, maar al dat harde werken gaat je vooral geld kosten.’

Schandalig, en een klap in het gezicht van alle mensen in de zorg.

Dat moet écht anders!

Schandalig, en een klap in het gezicht van alle mensen in de zorg.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/nee-nee-en-nog-eens-nee/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/nee-nee-en-nog-eens-nee/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Raadsvergadering 29 juni 2020 Moties vreemd aan de orde van de dag

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks PvdA Loppersum 30-06-2020 11:55

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1317526/349520/Knipsel.JPGTwee moties die vanavond zijn ingediend gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Vandaar "vreemd aan de orde van de dag", maar zijn niet minder belangrijk....

Motie 1: Herverdelen gemeentefonds treft kleine plattelandsgemeenten. Deze motie is ingediend door Lokaal Belang Eemdelta (LBE) Bé Prins van de ChristenUnie: "We staan in principe positief ten opzichte van de motie maar hebben wel een aantal voorstellen om de motie nog sterker te maken: Bij het ingaan van de herverdeling is de nieuwe gemeente Eemsdelta een feit, daarom liever die noemen. Eerste zorg zijn de grote tekorten op dit domein, daarom die eerst noemen. En daaraan ook als eerste werken. Herverdeling heeft deels ook een aantal redenen die vrij objectief zijn en die zijn op zich moeilijk onderuit te halen. Maar herverdelen van tekorten waarbij een deel van de gemeenten in nog grotere problemen komen is onverantwoord. Daarom stel ik u voor om de motie in die zin te wijzigen en er dan samen achter te gaan staan..De motie wordt -conform voorstel CU- aangepast en daarna unaniem ondertekend! Bij de behandeling in de raadsvergadering neemt het college van b&w de motie over, er hoeft geen stemming meer plaats te vinden.

Motie 2: Ontwikkelen integrale Groenvisie gemeente Eemsdelta. Deze motie is ingediend door de PvdA en Groenlinks.

Bé Prins (CU): "De ChristenUnie vindt een goede  groenvisie erg belangrijk. Betrekken van de burgers hierbij ook. Maar een goed plan vraagt tijd en inspraak van burgers kost tijd. Eerst de organisaties in elkaar schuiven, daarna integreren en tenslotte komen tot nieuw beleid. Groenbeleid heeft voor ons niet die prioriteit die het nodig maakt om het voorrang te geven op ander beleid. Wij geven geeft dan liever meer prioriteit aan sociaal beleid. We zijn niet tegen deze motie". Na bespreking wordt er gestemd. Een ieder is voor de motie. Dus unaniem aangenomen. Hetzelfde gebeurde vorige week donderdag in de raadsvergadering van de gemeente Delfzijl.

Bespreking van deze moties kunt u hier terug zien en luisteren vanaf ongeveer 2:40:50Beide moties vindt u in de documenten hieronder.

Raadsvergadering 29 juni 2020 Moties vreemd aan de orde van de dag

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks PvdA Loppersum 30-06-2020 11:55

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1317526/187657/Knipsel.JPGTwee moties die vanavond zijn ingediend gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Vandaar "vreemd aan de orde van de dag", maar zijn niet minder belangrijk....

Motie 1: Herverdelen gemeentefonds treft kleine plattelandsgemeenten. Deze motie is ingediend door Lokaal Belang Eemdelta (LBE) Bé Prins van de ChristenUnie: "We staan in principe positief ten opzichte van de motie maar hebben wel een aantal voorstellen om de motie nog sterker te maken: Bij het ingaan van de herverdeling is de nieuwe gemeente Eemsdelta een feit, daarom liever die noemen. Eerste zorg zijn de grote tekorten op dit domein, daarom die eerst noemen. En daaraan ook als eerste werken. Herverdeling heeft deels ook een aantal redenen die vrij objectief zijn en die zijn op zich moeilijk onderuit te halen. Maar herverdelen van tekorten waarbij een deel van de gemeenten in nog grotere problemen komen is onverantwoord. Daarom stel ik u voor om de motie in die zin te wijzigen en er dan samen achter te gaan staan..De motie wordt -conform voorstel CU- aangepast en daarna unaniem ondertekend! Bij de behandeling in de raadsvergadering neemt het college van b&w de motie over, er hoeft geen stemming meer plaats te vinden.

Motie 2: Ontwikkelen integrale Groenvisie gemeente Eemsdelta. Deze motie is ingediend door de PvdA en Groenlinks.

Bé Prins (CU): "De ChristenUnie vindt een goede  groenvisie erg belangrijk. Betrekken van de burgers hierbij ook. Maar een goed plan vraagt tijd en inspraak van burgers kost tijd. Eerst de organisaties in elkaar schuiven, daarna integreren en tenslotte komen tot nieuw beleid. Groenbeleid heeft voor ons niet die prioriteit die het nodig maakt om het voorrang te geven op ander beleid. Wij geven geeft dan liever meer prioriteit aan sociaal beleid. We zijn niet tegen deze motie". Na bespreking wordt er gestemd. Een ieder is voor de motie. Dus unaniem aangenomen. Hetzelfde gebeurde vorige week donderdag in de raadsvergadering van de gemeente Delfzijl.

Bespreking van deze moties kunt u hier terug zien en luisteren vanaf ongeveer 2:40:50Beide moties vindt u in de documenten hieronder.

Voor de nieuwe generatie

ChristenUnie ChristenUnie Hoogeveen 30-06-2020 09:51

We richten onze blik vanavond (25 juni 2020) op de toekomst van Hoogeveen. Tegelijk kijken we terug met de hoofdlijnen notitie Samen redzaam in ons bezit Waar staan we nu? We voelen ons als fractie mede verantwoordelijk voor het financiële beleid van de afgelopen jaren. We kunnen ons in grote lijnen vinden in de financiële analyse in de hoofdlijnennotitie. Zeker vanaf 2017 ging het snel naar beneden met de algemene reserve. Met alle politieke verschillen deden we het samen in Hoogeveen en moeten we het in de toekomst ook blijven doen.

Het is ook een confrontatie voor ons v.w.b. onze verantwoordelijkheid als ChristenUnie. Een pijnlijk gezicht aan de ene kant. We hebben als fractie wel altijd benadrukt om realistisch te begroten. Nu zien we dat de cultuur rond het begroten van de afgelopen jaren was achteraf gezien voor verbetering vatbaar. Dat doet pijn en raakt ons ook en ons allemaal.

En dat betekent nu dat we niet blijven hangen in de schuldvraag en oorzaken, want dit maakt dat we gaan wijzen naar elkaar. Het gaat er nu om te zoeken naar het antwoord hoe het anders en beter kan. We hebben het vertrouwen dat het college dit gaat aanpakken om Hoogeveen financieel gezond te worden.

Tegelijk kijken we ook in de spiegel van veel keuzes in de afgelopen jaren die we  hebben gemaakt, die echt een positieve bijdrage waren voor Hoogeveen (sportpark, goede bereikbaarheid, ondersteuning voor mensen die het echt nodig hebben in het sociaal domein).

Nu de toekomst:

We denken vaak dat we als mens veel kunnen sturen, controleren of interveniëren. Een begroting is daar ook een voorbeeld van. Alsof de toekomst maakbaar is. Inmiddels weten we dat door de huidige corona crisis ineens dat alles anders kan gaan. Niet alles is maakbaar in ons bestaan als mens en in de samenleving, terwijl er nu wel andere krachten ontstaan in dein de samenleving. Ik kom daar straks op terug.

Wat is dan onze toekomstvisie voor Hoogeveen? We blijven zorgen voor Hoogeveen en vooral voor hen die het nodig hebben. Begrenst natuurlijk!  En het gaat ons daarbij ook om de zorg voor de komende generaties. Wij dragen de verantwoordelijkheid naar de kinderen en jongeren in Hoogeveen! Als bestuur samen met de samenleving. Onze toekomstvisie gericht op de zorg voor de komende generatie!

Jeugd heeft de toekomst

Met Jong Hoogeveen, met de verbindende aanpak en met de zorg voor kinderen en jongeren moeten we als Hoogeveen doorgaan. Blijf daarop inzetten, blijf ze betrekken bij de toekomst van Hoogeveen. Want jeugd heeft de toekomst! Dat past ook bij bijv. coalitie Y. (een initiatief van de ChristenUnie als gevolg van hoge prestatiedruk en hoge schulden bij jongeren). Dat is een landelijk netwerk waarin samen met jongeren hun ideeën ruimte wordt gegeven. Dus Hoogeveen blijf samenwerken met hen. Ga hun leefwereld in!!

De transformatie WMO/jeugdzorg

Tja het grote probleem is wel het sociale domein. De pijn zien we m.n. ook bij de druk op de kosten van jeugdhulp. We onderkennen met velen  hier in de raad. Sinds 2015 is het sociale domein groter geworden qua taak en lastendruk van de gemeente. De transformatie moet nu echt handen en voeten krijgen. Na 2015 was het eerst ‘de zorg moet doorgaan’.  Er was te weinig aandacht voor beheersing van de kosten! In de toekomst moet het beter!

Dat betekend:

Nog meer integraal kijken als gemeente samen met burgers en organisaties die ingezet worden in het sociaal domein. Dat is inzetten op het meer ontschotten van het sociaal domein. We noemen hier 2 voorbeelden: (1) verbind de vervoersstromen leerlingenvervoer / WMO vervoer/ de Bij  en (2) meer integraal werken tussen schoolmaatschappelijk werk, CJG en de scholen. Dat vraagt een andere mindset van de organisatie. Regels staan minder prominent voorop, het gaat om maatwerk zoeken als gemeente. We roepen dat als fractie vaak. Investeer in het uitwerken van het dilemma regels versus maatwerk. Dat betekent bijv. dat een andere behandeling mogelijk moet zijn bij een vergelijkbare aandoening (ziekte). De omgeving / context moet meer worden meegenomen bij het hanteren van de regels. En wat heeft men nodig om mee te doen in de maatschappij. Zorgorganisaties mogen wat ons betreft ook een zelfkritische houding hebben op hun handelen en het declaratiegedrag. Met de inzet van POH’er inzet van 2e lijn wordt nu al voorkomen dat er soms dure specialistische jeugdhulp nodig is. Investeren aan de voorkant, in preventie, vooral ook met ouders kan duurdere zorg voorkomen aan de achterkant. We vinden ook dat de overheid niet alles kan  oplossen. Wat kunnen mensen nog zelf doen? Een voorbeeld is bij een WMO aanvraag goed de mogelijkheden van de omgeving erbij te betrekken. Dat kan gaan om inzet van mantelzorger, netwerk, familie en vrijwilligers.  Onlangs hoorde ik dat in de thuiszorg nu met deze crisis toch weer meer samen met familie / mantelzorgers oplost en uitvoert. Verken als gemeentelijke organisatie de grenzen van zelfredzaamheid, dan gaat het om die situaties goed beschouwen waar mensen zich kunnen redden in het dagelijks leven. Maar dan wel samen met de mensen om hen heen.

Kracht in de samenleving ∞ eenzaamheid

Welke krachten zien we in de samenleving? Ik zei als dat ze er zeker zijn. Denk bijv. aan de oproep om de lokale economie meer kans te geven. Wat ons betreft zetten we daar de komende jaren nog meer op in.

Een ander punt is de landelijke campagne NIET ALLEEN. Mensen kunnen zich verantwoordelijk gedragen en is een mooi voorbeeld van kracht. Tegelijkertijd zien we ook dat de complexiteit van de samenleving slachtoffers kent. Juist in Hoogeveen zien we bijv. eenzaamheid, mensen met overerving van problematieken (denk aan mensen die moeilijk bemiddelbaar zijn voor werk), alleenstaande moeders of vaders, kinderen die lijden onder echtscheiding. We pleiten hier onlangs voor een lokale aanpak voor eenzaamheid. Daar waar mensen zwak zijn moet de samenleving samen met de overheid op een of andere manier zorg dragen. Die plicht hebben en blijven we houden in de toekomst.

Duurzaamheid

We schreven in 2018 in ons verkiezingsprogramma: “Er is geen tijd te verliezen, de energietransitie is van ons allemaal. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voorvolgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol”.

We herhalen het hier weer. Duurzaamheid vraagt dat we ook voor 2021-2024 kiezen voor een integrale aanpak van duurzaamheid: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen.  Concreet betekent dit kritisch kijken of bedrijven waar we als overheid mee samenwerken, ook inzetten op duurzaamheid. Dat is opdrachten verstrekken aan bedrijven die voorop lopen met hun  duurzaamheid taakstelling?  Of  samen werken aan bewustwording in: “afspraken maken met woningcorporaties dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn”.

Cultuur

De financiële opgave op het culture domein is  lastiger geworden voor de toekomst (m.n. de Tamboer). Tegelijkertijd vinden we cultuur belangrijk, als we kijken naar plaatselijke muziek- en toneelverenigingen, activiteiten in de dorpen. Het gaat hier om maatschappelijke waarde die ook kosten met zich meebrengen!. Kijk naar wat een aanvaardbaar niveau is om door hen (de cultuurorganisaties) zelf bij te dragen aan de kosten (zie eerdere bijdragen ChristenUnie).

Anders begroten

Tot slot de financiële situatie van Hoogeveen. Onze fractie heeft er geen geheim van gemaakt om naar de tarieven te kijken en die ook te verhogen waar het te dragen is.  Tarieven mogen maximaal tot de kostprijs gaan, maar OZB en parkeerbelasting zijn wel knoppen om aan te draaien.

Een mogelijke oplossingsrichting is een OZB-verhoging. Als dit  nodig is om de voorzieningen voor de zwaksten op een aanvaardbaar niveau te handhaven dan is dat voor onze fractie mogelijk. Vanuit de keuze dat de sterkste schouders dit zouden moeten kunnen dragen. Zo denken we meer financiële kracht te krijgen om een sociale gemeente te blijven en ons hoge voorzieningen niveau te handhaven. Denk aan bibliotheek, zwembad. Maar de ChristenUnie staat altijd open voor goede alternatieve bezuinigingen waardoor de OZB minder omhoog kan.

Anders begroten betekend ook naar de kostenkant kijken. Volgens ons vraagt dat een realistische manier van begroten. Dat is bij de nodige vesteringen die gedaan worden onderhoudskosten meenemen in de begroting. Dit moeten we voor de toekomst nu echt gaan doen.

Dat vraagt dan ook kritisch kijken naar welke investeringen kunnen worden uitgesteld en welke echt noodzakelijk zijn. Het gaat om het maatschappelijk nut voor de burgers. Dan worden investeringen in het Stadscentrum anders beleeft  dan een investering in schoolgebouwen. En als we dan mogen kiezen als ChristenUnie dan gaan we voor de schoolgebouwen, omdat dit een investering in kinderen en jongeren is.

Afrondend

We hebben een beeld geschetst vanuit onze bril, waarbij we de toekomstige generatie op het oog hebben. Het gaat dus niet alleen om de jaren 2021-2024 maar om het brede perspectief van onze opdracht. Zorg voor de komende generatie! Dat moeten we samen doen! En dat geldt voor ons allemaal hier in de raad, samen met college en de organisatie.