Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie inzichtelijk

60759 documenten

Stikstofproblematiek

ChristenUnie ChristenUnie Dronten 20-06-2022 08:32

https://dronten.christenunie.nl/k/n6040/news/view/1423374/380422/rivier.jpg

Het is u vast al opgevallen dat de discussie rondom stikstof oplaait en soms ook verhardt. Ook in de polder herkennen we de geluiden over stikstof. Als ChristenUnie Dronten willen we tot een zorgvuldige afweging komen, afgestemd op hetgeen er lokaal speelt. Om die reden gaan wij de komende tijd in gesprek met boeren, lokale overheden en de LTO. Vervolgens komen wij tot een standpunt waarmee we recht willen doen aan ons prachtige Dronten, dat gekenmerkt wordt door een sterke binding met de agrarische sector.Heeft u of heb jij relevante (politieke) kennis aangaande de stikstofproblematiek, laat het ons dan weten via fractie@dronten.christenunie.nl

Klimaatcafé in Driebergen

ChristenUnie ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug 18-06-2022 20:25

https://utrechtseheuvelrug.christenunie.nl/k/n7372/news/view/1423516/507362/Zonnepanelen op dak.jpgOPEN, D66, CDA, PvdD, CU, Heuvelrug Energie, Maarn-Maarsbergen Natuurlijk en GoedVolk organiseren op woensdag 22 juni een eerste Utrechtse Hevelrug Klimaatcafé in de Cultuurhoek in Driebergen.

Het doel van het Klimaatcafé is het versterken van het groene netwerk in de Heuvelrug, kennis uitwisselen, inspireren en ontmoeten. Het wordt elke twee maanden in één van de dorpen georganiseerd.

Woensdag 22 juni @Cultuurhoek Driebergen (Engweg 14)19:30 uur inloop, 20:00 uur start

Aanmelden kan via de site van heuvelrugenergie.nlDaar vindt u ook het programma

Reactie ChristenUnie Ede op stikstofbrief

ChristenUnie ChristenUnie Ede 17-06-2022 20:31

De stikstofbrief is een teleurstellend en polariserend verhaal geworden, vinden onze fractieleden Bram van der Beek, Niek van den Brink en John Smits in een gezamenlijke reactie namens de fractie.

De onderste steen moet boven voor realisatie sociale woningbouw

ChristenUnie ChristenUnie Ede 17-06-2022 20:29

Afgelopen weken werd het bestemmingsplan Hulakker in Lunteren besproken. De ChristenUnie had op basis van uitspraken van de wethouder bij eerdere projecten de hoop dat er in dit plan extra sociaal gebouwd zou worden. Helaas wordt er bij de Hulakker niet extra gebouwd voor mensen met een kleinere portemonnee. In deze blog blikt Niek van den Brink terug én kijkt vooruit.

Complimentendag Space Station

ChristenUnie ChristenUnie Schouwen-Duiveland 16-06-2022 19:45

https://schouwen-duiveland.christenunie.nl/k/n6146/news/view/1423490/475719/DSCN8429.jpgAfgelopen woensdag 8 juni hadden we de 3 maandelijkse complimenten dag van de CU. Deze keer bezochten we Space Station. Een vrijwilligersorganisatie die educatieve activiteiten organiseert voor volwassenen met een Ernstig Meervoudige Beperking. Mooi en veel respect voor de vrijwilligers dat zij zich inzetten voor deze volwassenen! Meer info: http://www.stichtingspacestation.nl Foto’s: Joke Bot.

AZ Shirt sponsoring

ChristenUnie ChristenUnie Alkmaar 16-06-2022 14:52

Gisterenmiddag bracht voetbalclub AZ het nieuws naar buiten dat afscheid wordt genomen van shirtsponsor AFAS. De sponsordeal van AZ is volgens directeur Robert Eenhoorn ‘opgeknipt’ in kleinere pakketten om zo meer geld te krijgen. De shirtsponsoring van het eredivisieteam van AZ zal na de zomerstop worden overgenomen door online gokbedrijf Kansino. Wij hebben onze reactie en onze vragen hierop gesteld aan het college. Lees hier onze volledige reactie:

ChristenUnie/SGP Zuidplas: Detailhandel winkelgebieden Zuidplas onder druk

ChristenUnie ChristenUnie Zuidplas 16-06-2022 13:27

De raadsleden Verdoes en Snoei van ChristenUnie/SGP Zuidplas hebben vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De fractie krijgt signalen dat de detailhandel in de winkelgebieden in Zuidplas meer en meer onder druk komt te staan.

De wijsheid van de minderheid. Bert bij de bespreking van het coalitieakkoord

ChristenUnie ChristenUnie Delft 16-06-2022 09:09

https://delft.christenunie.nl/k/n6025/news/view/1423375/131785/Joëlle beëediging wethouder.jpgHier in deze raadszaal zie ik mensen die een bijdrage aan een beter Delft willen leveren. Zoals we hier allemaal zitten hebben we ons verplicht ons hiervoor in te zetten. In ons dagelijks werk als ambtenaar, vrijwilliger, zorgmedewerker, wetenschapper, ondernemer, model, woordvoerder, adviseur, sluiswachter, coordinator, jurist, controller, leerkracht, projectleider en programmamanager hebben we instrumenten om dat werk te doen. Zo ongeveer begint Peter van Uhm commandant der strijdkrachten van 2008-2012 zijn TEDx speech in 2011 "waarom ik koos voor een geweer". (Foto: Bert van der Woerd)

Een ieder heeft zijn instrumenten om zijn werk te doen. Voor ons als raadsleden zijn dat geen wapens, wel moties, amendementen, interpellaties, schriftelijke vragen, initiatiefvoorstellen, debatten, raadsbesluiten en een coalitieakkoord. Deze instrumenten zetten we in voor een beter Delft voor alle Delftenaren. Met de wijze waarop wij ze inzetten, zijn we voorbeelden voor de inwoners. Het debat in deze raadszaal maakt plannen beter. Dat is democratie. Burgers stemmen tijdens verkiezingen op de volksvertegenwoordigers van politieke partijen die hen het meest aanspreken. Dit is democratie. 

In een parlementaire democratie beslist de meerderheid.  De minderheid legt zich neer bij de meerderheid.  De meerderheid houdt rekening met de wensen en verlangens van de minderheid. 

Aldus Hans Wiegel in een interview met Paul Prillevitz in een NRC van 2012. 

Ongeveer 30% van de Delftenaren heeft op partijen gestemd in deze coalitie. Deze coalitie zit er niet voor een bepaalde achterban, wel voor 100% van de Delftenaren. Het coalitieakkoord is vatbaar voor verbetering. Daarom voeren we er een debat over, soms op het scherpst van de snede, oftewel hard tegen hard. Let wel: zoals wij hier debatteren en situaties framen bepalen wij mede de kijk van de inwoner van Delft op het bestuur van de stad. Daarom herhaal ik een belangrijk statement uit het coalitieakkoord: gebruik de wijsheid van de minderheid om plannen beter te maken. Ik raad u aan de TEDx talk van Peter van Uhm te bekijken als u dat nog niet gedaan hebt.  Hij geeft daarin mee wat goed leiderschap is: eerlijk zijn, niets verhullen, voor en achter je mensen staan. En vooral: nooit vergeten om gemaakte fouten te vergeven. Dat is geen afrekencultuur, wel genadecultuur. Hij heeft de wet van Uhm ontdekt Z # B # G. Zien is ongelijk Begrijpen is ongelijk Goed vinden. Voor dit laatste is vertrouwen nodig. Dat kunnen we alleen krijgen door verbinding te maken met Delftenaren, onze nekken uit te steken, door geen toeschouwer te zijn en te handelen op basis van een moreel kompas. Als dat goed staat en je hebt geen tijd om er over na te denken, dan neem je het beste besluit dat er is. Dan nemen we geen besluiten om een achterban te plezieren, maar besluiten die noodzakelijk zijn, die je kan uitleggen en verdedigen. 

 

Wij nemen hier als raad besluiten die door anderen worden uitgevoerd. Ik kijk weer naam Peter van Uhm. Hij sluit zijn Tedx talk af op een bijzonder manier. Hij stapt uit de rode cirkel en laat een soldaat die met blijvend letsel is teruggekeerd uit Afghanistan het applaus ontvangen van zijn verhaal.  Voor en achter de mensen van de uitvoering staan. Zo moeten we ook doen met onze ambtenaren en mensen van de partners van de gemeente, Avalex, Delft voor Elkaar, GGD, DelftSupport, Werkse! en al die anderen. Zij voeren beleid uit waarvan we hier met als uitgangspunt een nieuw coalitieakkoord de kaders stellen, de gemeenteraad van Delft. Zij mogen het applaus ontvangen van hun werk in uitvoering waar wij met onze instrumenten en gedrag leiding aan geven.

 

Bert van der Woerd

fractievoorzitter ChristenUnie Delft

ChristenUnie Krimpenerwaard stelt vragen over motie (VNG) 'Zonder geld geen gemeenten'!

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 15-06-2022 23:22

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1423373/603672/220616 Geld.jpgEr is structureel onvoldoende geld toegezegd door het rijk voor gemeenten en dit kunnen we niet zo laten passeren. De motie is als volgt:

Datum:            15 juni 2022

Indiener:         ChristenUnie Krimpenerwaard, Ton van Dorp                           

Onderwerp:     motie Zonder geld geen gemeenten (Raden in Verzet)

Toelichting:

 

Fractie van de ChristenUnie heeft kennis genomen van bijgaand artikel in Binnenlands Bestuur met de titel:

‘VNG verzwakt onderhandelingspositie met kabinet’ (binnenlandsbestuur.nl)

In het artikel wordt gesteld dat:

VNG-bestuur aan de gemeenten in Nederland verzoekt om op de ALV (29 juni in Hoorn) in totaal 23 aangenomen en aangehouden moties “af te doen” Daaronder ook de motie “Zonder geld geen gemeenten” van Raden in Verzet, een motie die met 97,5% van de stemmen werd aangenomen Er structureel nog steeds onvoldoende geld is toegezegd door het kabinet Met het afdoen van de motie de VNG haar onderhandelingspositie verzwakt.

Vragen:

Kent het college dit artikel.

Zo nee, wil het college kennis nemen van het artikel (bijgevoegd)

Onderschrijft het college het standpunt van de ChristenUnie (in aansluiting op het standpunt van Raden in Verzet) dat afdoen van de motie de onderhandelingspositie van de VNG richting het kabinet verzwakt? Wil het college toezeggen dat op de ALV tegen het afdoen van deze motie wordt gestemd, zodat de motie in beeld blijft en onverkort wordt uitgevoerd?

Kandidaten gezocht!

ChristenUnie ChristenUnie Delfzijl 15-06-2022 20:50

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1423372/43652/Stempotlood-500x281.jpgIn maart 2023 zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschapsbesturen. Van het provinciaal bestuur van de ChristenUnie Groningen hebben we de opdracht gekregen kandidatenlijsten samen te stellen voor zowel de Provinciale Staten in Groningen als ook voor die van de Waterschapsbesturen van Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s.

We zijn op zoek naar mensen die over de volgende competenties beschikken:

BetrouwbaarCommunicatief vaardig (met name mondeling)ResultaatgerichtOmgevingsbewustPolitiek en bestuurlijk sensitiefOnafhankelijkBezit van overtuigingskrachtNetwerkvaardighedenGoed kunnen samenwerken

In aanvulling daarop geldt voor de Statenleden dat zij affiniteit hebben met de onderwerpen die in de Provinciale Staten aan de orde komen. Voor de waterschappers geldt dat zij affiniteit hebben met watervraagstukken en deskundigheid hebben op tenminste één of meer inhoudelijke terreinen van het waterschap.

Mocht u kandidaat willen zijn dan nodigen we u van harte uit te reageren. Dat kan middels dit reactieformulier. U dient uiterlijk 30 mei te reageren. Het ingevulde reactieformulier mailt u naar dit adres.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie, Jan Jakob Boersma (06-51463967 / jjboersma@me.com).

Vriendelijke groet,

De selectiecommissie

Jacquelien Dijkstra , Nannet Gijzen, Jos Admiraal , Henk van der Heide, Jan Jakob Boersma