Tijdens de laatste raadsbijeenkomst hebben alle fracties een pitch gehouden waarin ze een aantal speerpunten konden benoemen, die wat hun betreft zeker in de begroting van het komende jaar moet terugkomen. Fractievoorzitter Karen Kamps deed dit namens GroenLinks: "De beste manier om armoede tegen te gaan is het verhogen van het inkomen. Er zijn allerlei potjes en regelingen om het inkomen te verhogen, maar je moet ze maar net weten te vinden. Heldere communicatie, zo min mogelijk bureaucratie en een overheid die naast in plaats van tegenover de burger staat, zijn voorwaarden. Niet langer over praten, maar doen het komende jaar. In Doetinchem hebben we Laborijn, de organisatie die verantwoordelijk is voor uitkeringen, de sociale werkvoorziening en helpt bij het vinden van werk. Vast onderdeel van de intakeprocedure van Laborijn wordt een loket in het gebouw zelf, waar mensen direct terecht kunnen en geholpen worden met het aanboren van potjes waardoor ze hun inkomen kunnen verbeteren. Voor het eerst wordt diversiteitsbeleid onderdeel van een portefeuille. We dragen actief als gemeente uit, dat we er zijn voor al onze inwoners. Afkomst, religie, leeftijd, seksuele geaardheid of een beperking, de gemeente Doetinchem is van al haar inwoners. Bij een plan van aanpak hoort wat ons betreft een passend budget, zodat het niet alleen bij plannen maken blijft. Wat GroenLinks betreft, wordt in het kader van Doetinchem energieneutraal in 2030, het komende jaar ingezet op de pilot aardgasvrij. We zorgen ervoor dat duurzaamheid niet iets is voor de happy few, maar door een energiefonds ook betaalbaar is voor mensen met een kleine beurs. Kort samengevat: Verwijzing door Laborijn naar een loket in het gebouw zelf waar mensen direct terecht kunnen voor hulp rond voorzieningen en toeslagen. Een passend budget bij het plan van aanpak diversiteit Pilot aardgasvrij en een energiefonds voor mensen met een kleine beurs"