Nieuws van politieke partijen over GroenLinks inzichtelijk

170018 documenten

Gebiedsvisie de Groene Kamers

Roosendaalse Lijst Roosendaalse Lijst GroenLinks Roosendaal 15-04-2024 13:44

Ga voor kleinere percelen en levensloop bestendige woningen in een nieuw te ontwikkelen gebied.

Bovenstaande oproep werd gebracht door ons fractielid Marco Schillemans tijdens de behandeling van de gebiedsvisie de Groene Kamers afgelopen donderdag. Het gaat hier over het gebied tussen Langdonk, de Kavelstraat – sportpark Vierhoeven.

De woningen waar we een pleidooi voor hielden moeten in onze ogen ontwikkeld worden vanuit inwoners zelf. In dit geval door een zogenaamd CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Onze oproep kon niet rekenen op een concrete toezegging van de wethouder waardoor wij, samen met andere partijen, met moties zullen komen om meer sturing te geven.

Om meer ruimte te creëren voor woningen in deze groene ruimte heeft de Roosendaalse Lijst het voorstel gedaan om het westelijke gedeelte van het volkstuincomplex te verplaatsen aansluitend aan het huidige complex aan de Noordzijde. Hierdoor kan het complex zelfs nog groeien!

In de discussie tijdens de commissie kwam ook het doortrekken van de Willem Dreesweg ter sprake. Als dit niet gebeurt is er opnieuw meer ruimte om woningen – groen – water toe te voegen.

De Roosendaalse Lijst haalde, samen met Groen Links, aan om ook de optie te bekijken om de Antwerpseweg aansluiting te geven op de Burgemeester Schneiderlaan en hierdoor de ontsluiting beter te gaan realiseren. Hierdoor is het doortrekken van de Willem Dreesweg überhaupt niet meer nodig. We zullen hierover dan ook gezamenlijk met de andere partijen met een voorstel komen richting het college.

Vrijdag 15 maart 2024 – Filmavond

Groenlinksaf Groenlinksaf GroenLinks Waalwijk 16-02-2024 18:17

Op vrijdag 15 maart organiseert GroenLinksaf een filmavond. We kijken de documentaire Maak het simpel! over vastgelopen systemen en ingewikkelde regels. Na de film gaan we met elkaar in gesprek en kijken we met welke regels we in onze eigen gemeente Waalwijk te maken krijgen en hoe we het met elkaar simpeler kunnen maken. Meer informatie lees je hier.

Onze filmavonden zijn open voor alle inwoners van Waalwijk, ongeacht politieke voorkeur. Om een inschatting te maken van het aantal deelnemers vragen we je om aan te melden via [email protected] of klik op de button hieronder.

Datum: 15 maart 2024

Tijd: 19:30 – 22:00 uur

Locatie: Winterdijk 30b, Waalwijk

Fietsers voorrang op rotondes

CDA CDA GroenLinks Meppel 25-01-2024 19:09

Een belofte uit ons verkiezingsprogramma is een stapje dichterbij gekomen. In de raadsvergadering van 25 januari 2024 stond het Actieplan Fiets! op de agenda. In dat plan worden concrete activiteiten en investeringen voor de bevordering van het gebruik van de fiets in de gemeente Meppel gepland en op geld gezet. Deze activiteiten en investeringen zijn mede bepaald door een brede uitvraag onder de fietsers in de gemeente Meppel. Tegelijkertijd was dit ook weer een goed moment om de voorrang voor fietsers op rotondes onder de aandacht te brengen. In omliggende gemeenten is dat al het geval en ook in Nijeveen hebben fietsers in de bebouwde kom voorrang. Volgens de CDA-fractie is het veiliger voor fietsers als de voorrangregels overal gelijk zijn. Maar in bijna alle Drentse gemeentes wordt afgeweken van het landelijke advies om fietsers voorrang te geven op rotondes in de bebouwde kom. Daarom heeft de CDA-fractie samen met de fractie van Groen Links een voorstel ingediend om in Drents verband de voorrang voor fietsers op rotondes op de agenda te zetten. Dit voorstel is aangenomen.

Dit zijn onze Lokale Initiatieven 2023

Groenlinksaf Groenlinksaf GroenLinks Waalwijk 25-01-2024 09:18

Als GroenLinksaf zetten we ons in om onze gemeente groener, socialer en duurzamer te maken. Als onderdeel van deze missie stellen we jaarlijks een budget van €500,- beschikbaar ter ondersteuning van lokale initiatieven. Dit jaar hebben twee bijzondere projecten deze steun ontvangen, waarmee Waalwijk een nog betere plek wordt voor onze inwoners.

Het eerste Lokaal Initiatief 2023 is Stichting De Strohalm. Zij bieden al meer dan twee decennia steun aan gezinnen met minderjarige kinderen die onder het bestaansminimum leven. Hun opvallende project ‘Geef je oude fiets een nieuw leven’ heeft indruk op ons gemaakt. Hierbij worden oude fietsen opgeknapt en aangeboden aan gezinnen die deze hard nodig hebben. GroenLinksaf heeft dit waardevolle werk erkend met een bijdrage van €400.

Het hartverwarmende initiatief van José van Rosmalen is ons tweede Lokaal Initiatief 2023. José schrijft en verstuurt dagelijks kaarten naar mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zoals zieken. Dit initiatief, dat zichtbaar vreugde brengt bij de ontvangers, hebben we beloond met €100.

De overhandiging van de cheques vond plaats op zaterdag 13 januari 2024. Fractie- en bestuursleden van GroenLinksaf bezochten de fietsruimte van Stichting De Strohalm om dit speciale moment te delen met de initiatiefnemers. Tijdens deze samenkomst werden verhalen uitgewisseld en de waarde van dergelijke initiatieven in de gemeenschap benadrukt.

We zijn trots op deze initiatieven en hun inzet voor onze inwoners. GroenLinksaf is blij een bijdrage te kunnen leveren aan het ondersteunen van lokale gemeenschapsprojecten, waardoor Waalwijk steeds verder bloeit als een groene, sociale en duurzame gemeente.

Groen Voor Elkaar – Lokaal Initiatief 2023

Dit zijn onze Lokale Initiatieven 2023

Groenlinksaf Groenlinksaf GroenLinks Waalwijk 19-01-2024 08:44

Als GroenLinksaf zetten we ons in om onze gemeente groener, socialer en duurzamer te maken. Als onderdeel van deze missie stellen we jaarlijks een budget van €500,- beschikbaar ter ondersteuning van lokale initiatieven. Dit jaar hebben twee bijzondere projecten deze steun ontvangen, waarmee Waalwijk een nog betere plek wordt voor onze inwoners.

Het eerste Lokaal Initiatief 2023 is Stichting De Strohalm. Zij bieden al meer dan twee decennia steun aan gezinnen met minderjarige kinderen die onder het bestaansminimum leven. Hun opvallende project ‘Geef je oude fiets een nieuw leven’ heeft indruk op ons gemaakt. Hierbij worden oude fietsen opgeknapt en aangeboden aan gezinnen die deze hard nodig hebben. GroenLinksaf heeft dit waardevolle werk erkend met een bijdrage van €400.

Het hartverwarmende initiatief van José van Rosmalen is ons tweede Lokaal Initiatief 2023. José schrijft en verstuurt dagelijks kaarten naar mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zoals zieken. Dit initiatief, dat zichtbaar vreugde brengt bij de ontvangers, hebben we beloond met €100.

De overhandiging van de cheques vond plaats op zaterdag 13 januari 2024. Fractie- en bestuursleden van GroenLinksaf bezochten de fietsruimte van Stichting De Strohalm om dit speciale moment te delen met de initiatiefnemers. Tijdens deze samenkomst werden verhalen uitgewisseld en de waarde van dergelijke initiatieven in de gemeenschap benadrukt.

We zijn trots op deze initiatieven en hun inzet voor onze inwoners. GroenLinksaf is blij een bijdrage te kunnen leveren aan het ondersteunen van lokale gemeenschapsprojecten, waardoor Waalwijk steeds verder bloeit als een groene, sociale en duurzame gemeente.

Groen Voor Elkaar – Lokaal Initiatief 2023

Beste wensen voor 2024

Kies Lokaal Kies Lokaal GroenLinks Bergen (NH.) 02-01-2024 09:35

Op vrijdagavond 22 oktober 2021 is tijdens een speciale ledenvergadering Ron Karels benoemt tot lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Ron Karels is woonachtig in Egmond aan den Hoef, werkzaam als directeur bij de Museum Broekerveiling en vader van drie volwassen kinderen. Daarnaast heeft hij een passie voor sport en dat dan vooral…

In Memoriam Herman van Krieken

Progressief Altena Progressief Altena GroenLinks Altena 21-12-2023 11:52

De verbijstering was groot toen we de ochtend van 19 december hoorden dat Herman plotseling overleden was.

Het feit dat het gebeurde tijdens zijn fietstocht naar de Kringloop in Almkerk was daarbij geen toeval, Herman was vrijwel altijd op weg naar een van zijn vele vrijwilligersfuncties. Die functies opsommen betekent meteen een groot risico dat je er enkele vergeet maar samenvattend zou je kunnen zeggen dat Herman leefde en werkte in de geest van de dichtregel van Lucebert: Alles van waarde is weerloos. En alles wat of wie weerloos is moest volgens Herman zonder mitsen en maren worden verdedigd: de vogelnesten in de wei, de ontheemden in Afrika, de kringloop Almkerk, de asielzoekers in Ter Apel, de knotwilgen in de polder, het fort in Giessen, de kwetsbaren in Altena etc.

Er zijn ook veel anderen die over al dat weerloze een mening hebben maar Herman liet het niet bij een mening, hij stak de handen uit de mouwen en ging voorop in de strijd.

Ook de pen was een krachtig en consistent wapen voor Herman, zo stond er al in 2005 een artikel van hem in de Volkskrant waarin hij o.a. fulmineerde tegen het feit dat Poetin, “de man van de wreedheden in Tsjetsjenië”, met alle egards in ons land werd ontvangen. Er zouden nog vele ingezonden brieven volgen.

Zijn laatste bijdrage verscheen een dag voor zijn overlijden in het AD en het Brabants Dagblad; daarin wreef hij de “zondebokstemmers” de juiste cijfers over het percentage asielzoekers bij de immigratie nog maar eens onder de neus en haalde en passant uit naar de geldwolven die als “rupsjes-nooit-genoeg” een kwalijke rol vervullen bij het uitbuiten van arbeidsmigranten en vluchtelingen.

Herman is ook een groot deel van zijn leven actief geweest in de politiek, in de oude gemeente Aalburg als raadslid van Progressief Aalburg en later als trouw bezoeker, inspirator en criticus op de fractiebijeenkomsten van de PvdA. Ook in het bestuur van Groen Links en als secretaris van Progressief Altena heeft hij zich lang verdienstelijk gemaakt.

Op de website van Progressief Altena wordt Herman aangeduid als een “politiek dier” maar die kwalificatie is niet echt typerend, bij de term politiek dier denken we aan vaardigheden als “compromissen sluiten” en “nuanceringen aanbrengen”. En die “vaardigheden” waren juist niet de sterkste kant van Herman, zoals hij zelf overigens ook graag toegaf. Zijn sterkste kant was zijn gevoel voor rechtvaardigheid en met die vaardigheid ging hij, het liefst zonder compromissen en nuanceringen, elke dag ten strijde tegen onrecht en ter bescherming van alles wat van waarde en weerloos is.

Herman zal door ons en vele anderen worden gemist maar het meest natuurlijk door Leida, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie. Wij wensen hen daar veel sterkte bij.

Bestuur en leden Progressief Altena

Fractie gemeenteraad en wethouder Progressief Altena

Hertenkampen mogen tóch blijven door aanpassing dierenlijst

OoststellingwerfsBelang OoststellingwerfsBelang GroenLinks Ooststellingwerf 12-12-2023 15:34

Waar Groen Links het verband niet zag, ziet OoststellingwerfsBelang wel de maatschappelijke impact door het verdwijnen van de hertenkampen. Gelukkig is de minister het er ook mee eens en mogen de hertenkampen blijven. Een hele opluchting voor de vele ooststellingwervers die zich hebben ingezet voor het behoud van deze culturele en educatieve plekken. Lees meer op NU.nl

Video, Woordvoering: Financiële decembernota, en Zuyderhorn

Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp GroenLinks Den Helder 08-12-2023 13:53

Financiële decembernota Bestuur & Middelen  december nota 4 december 2023

https://www.behoorlijkbestuur.nl/wp-content/uploads/2023/12/Video-Woordvoering-Financiële-decembernota-en-Zuyderhorn.mp4

Wij nemen kennis van de december nota met een positief resultaat van 8 miljoen evenwel de begroting is nog niet op orde en sluitend. Ook in deze nota staan stukken die nog steeds niet volledig zijn af behandeld.

U stelt in dit stuk dat er 8 miljoen voordelig bijgesteld is en voorgesteld wordt om dit toe te voegen aan de algemene reserve evenwel Het is geen 8 miljoen maar het uiteindelijke resultaat is 5, 4 miljoen. U rekent deze 8 miljoen al door naar het weerstandsratio per 31 december na 3.2 of bent u uitgegaan van de 5.4 miljoen ?

Wij als gemeente moeten voldoen aan de begrotingsrecht matigheid kunt u mij uitleggen hoe dat zich verhoudt met een niet sluitende begroting ?Er is namelijk een hoop begroot maar ook heel veel niet uitgevoerd.

De verkoop van Zuyderhorn Roept bij behoorlijk bestuur van Den Helder en Julianadorp veel vragen op. In het oude gemeentehuis aan de Bijlweg is asbest gevonden, is er voor Zuyderhorn ook onderzoek gedaan hier naar ?En kunt u de huidige bewoners hierover geruststellen?

De huidige bewoners of eigenlijk de bewoners die er het langst wonen zijn daar komen wonen met als doel er rustig hun oude dag te kunnen doorbrengen. Echter is de leeftijdsgebonden grens al vaker naar beneden bijgesteld en wonen er nu zelfs gezinnen. Wij vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling waarmee de afspraken met de oudste bewoners in de prullenbak worden gegooid. Ook hier de vraag, kan u de oudste bewoners en ons geruststellen dat na de verbouwing de eerdere gemaakte afspraken en dus leeftijdsgrens weer gehanteerd wordt?

Uit het HelderssteunfondsValt 1,9 miljoen vrij Dit is geld wat niet besteed wordt voor de initiële bedoeling van dit fonds. Uit berichten In de media zijn er al 100.000 ondernemers in ons land In de problemen gekomen. Hoe verhoudt dit zich dat met onze gemeente, staan er nog aanvragen open en hoeveel en worden die wel of niet gedekt uit dit fonds ? Dit mede omdat het amendement van Groen Links al is aangenomen !

Antwoorden van de Wethouder:

Het weerstands vermogenwordt overgeboekt en is onderdeel van 7 onderdelen die een overschot opleverden daarvan afgetrokken het negatieve saldo komen we op deze 3.2

Zyderhorn is verkocht maar is het ook gecheckt bijvoorbeeld op asbest of wat dan ook ik zou dat niet weten. Ik weet wel dat er een marktconform prijs voor is betaald dat mogen we wel toe vertrouwen aan de woningstichting. Maar dat is een aanname die ik doe en daar heb ik ook niet op voorbereid voor deze avond. En ja de lopende projecten gaan volgens planning.

Mijn conclusie is deze: Getallen kloppen niet en het geloof dat woingstichting alles goed doet en er geen controle nodig zou zijn zegt ook genoeg over de intergratie van de externe en verbonden partijen.

College heeft geantwoord met een memo 053306 maar ook hierin staat precies hetzelfde wat In de december nota stond. Mag aannemen dat fractie pastoor hier verder op ingaat. Had tijdens de commissie al het idee dat ze een motie zouden indienen.

Vraag over asbest, ook niet nadat de voorzitter hier nog expliciet om had gevraagd, en steunfonds worden tijdens de commissie niet beantwoord.

Nadat de commissie was afgesloten komt Wethouder Wouters na mij toe met de volgende antwoorden.

Zuyderhorn is asbest gevonden in de vensterbanken dit alles wordt opgelost door de woningstichting in de renovatie van het pand. Over de leeftijdsgrens : de leeftijdsgrens is in het verleden al diverse keren aangepast en zal zeker worden losgelaten in de toekomst er wonen nu al gezinnen. Bewoners hebben aangegeven hier geen last van te hebben.

Aanvullend hierop hebben we ook het verhaal van het didam arrest wat nog verwerkt moet worden.

Inzake het herstelfonds: Dit is een gepasseerd station maar als er nog ondernemers zijn die recht hebben op compensatie wordt het wel degelijk betaald.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Of vul onderstaand contactformulier in

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via

Of vul onderstaand contactformulier in

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

In deze decembermaand is de ...

GemeenteBelangen Leidschendm-Voorbrug (GBLV) GemeenteBelangen Leidschendm-Voorbrug (GBLV) GroenLinks Leidschendam-Voorburg 07-12-2023 15:18

In deze decembermaand is de gemeenteraad eensgezind. Vijftien raadsvoorstellen werden unaniem aangenomen.

GBLV steekt niet onder stoelen of banken blij te zijn met de verbouwplannen voor de Vijverhofschool. De school is fors verouderd. Zo vertelden leerlingen die kwamen inspreken tijdens de commissievergadering bijvoorbeeld, dat er geen water uit de kraan kan worden gedronken. In 2021 stuitte het oorspronkelijke bouwplan van het vorige college op veel verzet in de buurt. Kritiek: grootse afmetingen en geen oog voor het monumentale karakter van het schoolgebouw en de wijk. Omwonenden meldden dat er niet naar hun inbreng geluisterd was en klopte bij ons aan, omdat wij in het nabij gelegen Oranjekwartier streden voor behoud van erfgoed. Na de verkiezingen van 2022 ging GBLV-wethouder Jeffrey Keus oplossingsgericht aan de slag en nodigde alle stakeholders uit. Samen met het schoolbestuur en omwonenden is tot een breed gedragen oplossing gekomen. Een schoolvoorbeeld dus van participatie.

Middels een raadsbrede motie werd het college gevraagd de AirBnB regels binnen onze gemeentegrenzen te regulieren, om overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken.

Wij wensen u een fijne decembermaand.

Samen maken wij Leidschendam-Voorburg, ook met de Feestdagen!

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.