Nieuws van politieke partijen over GroenLinks inzichtelijk

170119 documenten

GroenLinks steunt komst van alleen dure huizen

D66 D66 GroenLinks Leidschendam-Voorburg 20-09-2020 13:08

In Vliethaven niet één betaalbare huurwoning; wethouder Kist laat mantra partij los GroenLinks heeft de eigen doelstellingen voor meer sociale woningbouw losgelaten. Dat bleek tijdens de commissievergadering van 8 september in de gemeenteraad. GroenLinks en ...

'Actiever handhaven van de coronaregels is nodig, maar niet met een eenzijdige focus op jongeren en studenten' | Wageningen

GroenLinks GroenLinks Wageningen 20-09-2020 00:00

Naar aanleiding van de nieuwe aangekondigde conrona maatregelen geven GroenLinks Wageningen en Connect Wagenigen deze reactie:

Het toenemende aantal coronabesmettingen in Wageningen baart ons zorgen. We vinden het dan ook goed dat het college proactief actie onderneemt, om verdere verspreiding van het virus in te dammen én om te voorkomen dat Wageningen regionale of landelijke maatregelen opgelegd krijgt.

De maatregelen die nu genomen worden, vinden wij echter stuitend en stigmatiserend. Alweer worden studenten in deze coronacrisis anders behandeld dan andere Wageningers. Het is terecht dat aan de horeca gevraagd wordt te blijven hameren op de gedragsregels en om het bijeenkomen van grote groepen te ontmoedigen, maar waarom alleen als het om jongeren en studenten gaat? Ook is het opmerkelijk dat specifiek voor activiteiten voor eerstejaarsstudenten een ontheffing nodig is van de veiligheidsregio, terwijl dit voor andere activiteiten niet geldt.

Actiever handhaven van de coronaregels is nodig, maar niet met een eenzijdige focus op jongeren en studenten.

GroenLinks Wageningen en Connect Wageningen

Marian Oosterbroek neemt afscheid | Oldenzaal

GroenLinks GroenLinks Oldenzaal 20-09-2020 00:00

Na rijp beraad heeft Marian Oosterbroek, fractievoorzitter van GroenLinks Oldenzaal besloten om afscheid te nemen als raadslid in Oldenzaal.   

Marian:

Met veel pijn in mijn hart moet ik afscheid nemen als raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks Oldenzaal. Het is geen gemakkelijke beslissing geweest en daar zijn vele intensieve gesprekken met diverse betrokkenen aan vooraf gegaan. Het was een moeilijke beslissing omdat ik met veel overtuiging en enthousiasme de waarden en uitgangspunten van GroenLinks heb proberen uit te dragen in de raad. Het was ook een moeilijke beslissing omdat we als fractie een goed team zijn en ik veel van mijn collega-fractieleden heb mogen leren. Ik zal dit allemaal erg gaan missen.

 

Mijn huidige functie als bestuurder van een jeugdzorginstelling is echter niet verenigbaar met het raadslidmaatschap. Integriteit, openheid en transparantie zijn belangrijke waarden voor mij en ik wil voorkomen dat er enige schijn van belangenverstrengeling gaat ontstaan. Dat schaad niet alleen mij persoonlijk, maar ook (de fractie van) GroenLinks of de jeugdzorg.

 

Mijn opvolging is op dit moment nog niet geregeld, maar vanaf 21 september zal Harry Snijders het fractievoorzitterschap van mij overnemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Harry deze rol met veel enthousiasme op zal pakken.

 

Ik blijf bij GroenLinks en zal me op een andere manier blijven inzetten voor GroenLinks en voor een Groen en Sociaal Oldenzaal. Dit is dus ook geen afscheid van GroenLinks en ik hoop jullie allen te blijven ontmoeten!

 

In de komende raadsvergadering zal Harry Snijders het stokje overnemen als fractievoorzitter. Over een maand verwachten we weer in volle sterkte als driepersoonsfractie aan de slag te kunnen.

Geen energieprojecten zonder mede-eigenaarschap van lokale inwoners

PvdA PvdA GroenLinks Krimpenerwaard 19-09-2020 09:14

Persbericht Lokale PvdA/GroenLinks: geen energieprojecten zonder mede-eigenaarschap van lokale inwoners

 

MIDDEN-HOLLAND – De lokale PvdA/GroenLinks afdelingen in de vijf gemeentes van Midden-Holland gaan eind september bij de bespreking van de concept Regionale Energie Strategie (RES), voorstellen indienen die vastleggen dat alle burgers mede-eigenaar kunnen worden van toekomstige energieprojecten.

Energiebedrijven azen op locaties binnen Midden-Holland waar zonneparken of windmolens gebouwd kunnen worden. De  lokale PvdA Krimpenerwaard, PvdA en GroenLinks van Gouda en Bodegraven-Reeuwijk en de PvdA-GroenLinks afdelingen van Zuidplas en Waddinxveen willen dat de gemeenteraden op tijd (voor 1 juli 2021) een lokaal beleidskader vaststellen waarin er eisen worden gesteld aan het ontwikkelen van toekomstige energieprojecten. Dat kan zijn dat bijvoorbeeld een zonnepark of windmolen voor minimaal de helft in eigendom moet zijn van lokale inwoners voordat het gebouwd wordt.

Als gemeentes te laat beginnen met het opstellen van lokale beleidskaders over mede- eigenaarschap van energieprojecten, dan zullen energiebedrijven wind- en zonneparken aanleggen zonder dat de inwoners daarvan meeprofiteren. Als meer inwoners mede-eigenaar worden van energieprojecten, komt een groter deel van de opbrengst terecht bij de inwoners.

Daarnaast willen PvdA/GroenLinks dat het voor alle inwoners mogelijk wordt om financieel deel te nemen aan wind- en zonneprojecten en mee te delen in de opbrengst daarvan. Hiervoor zijn speciale (subsidie) regelingen nodig voor mensen met lagere inkomens waardoor iedereen mee kan doen en energiearmoede voorkomen wordt.

Midden-Holland telt nu acht energiecoöperaties waarin ongeveer 1000 inwoners betrokken zijn bij energieprojecten. De energiecoöperaties hebben gedurende de ontwikkeling van de concept-RES veelvuldig gepleit dat lokaal eigenaarschap moet worden vastgelegd in lokale beleidskaders om te voorkomen dat de grote commerciële spelers met de winst gaan strijken, terwijl de burgers wel de lasten maar niet de baten krijgen. Uit de zienswijzen die de vijf gemeentes hebben ingediend op de voorlopige concept-RES kwam ook naar voren dat het lokaal eigenaarschap te weinig aandacht heeft gekregen.

De concept-Regionale Energie Strategie is een document waarin de regio beschrijft welke energiedoelstellingen zij zal halen, op welke termijn en hoe.

 

 

Namens de lokale PvdA/GroenLinks van Midden-Holland,

 

Sandro Kovacic

 

 

Het bericht Geen energieprojecten zonder mede-eigenaarschap van lokale inwoners verscheen eerst op PvdA Krimpenerwaard.

Wijzigingsvoorstel: Betaalbaar wonen in Franse Gat

SP SP VVD ChristenUnie PvdA GroenLinks SGP D66 CDA Veenendaal 19-09-2020 08:06

Amendement op de gebiedsvisie Franse Gat om het percentage betaalbare woningen minimaal gelijk te houden als het totaal aantal woningen stijgt.

Ingediend door: SP, Denk, PvdA, GroenLinks Uitslag: VOOR:SP, Denk, PvdA, GroenLinks, D66 TEGEN: ChristenUnie, VVD, SGP, ProV, Lokaal Veenendaal, CDA

VOORSTEL VERWORPEN

 
Dossier: 

GroenLinks Beekdaelen en de opruimactie van zwerfafval | Beekdaelen

GroenLinks GroenLinks Beekdaelen 19-09-2020 00:00

GroenLinks Beekdaelen was vandaag aan de slag in Merkelbeek in het kader van de wereldwijde opruimactie van zwerfafval.

Uiteraard wilde GroenLinks Beekdaelen ook dit jaar weer deelnemen aan de wererldwijde opruimactie van zwerfafval. Vooraf werd bij de gemeente geïnformeerd in welke kern nog geen activiteit gepland was. Dat bleek in Merkelbeek te zijn. Om 10.00 uur werd verzameld bij de Henkhof in Merkelbeek waarna de deelnemers de door de gemeente ter beschikking gestelde materialen kreeg. Onderweg werden we bevraagd door een aantal kinderen wat we aan het doen waren. Eén van de kinderen vond het geweldig, dus na een korte instructie, heeft de wethouder 'afval' John Essres de knijper aan de jongen afgegeven, met de afspraak dat hij de buurt schoon houdt. Jong geleerd, is oud gedaan.

Om 12.00 uur was Merkelbeek schoon waarbij de opmerking dat er weinig zwerfafval in deze kern was. Uitzondering hierop was parkeerplaats bij de Henkhof waar nota bene 2 afvalbakken staan.

HENK BOLK: EEN ONMISBAAR RAADSLID | Borger-Odoorn

GroenLinks GroenLinks Borger-Odoorn 19-09-2020 00:00

Gemeentebelangen Borger-Odoorn wordt voor de tweede keer in korte tijd getroffen door een groot verlies. En daarmee ook wij als totale gemeenteraad: raadslid sinds 2014 Henk Bolk is gisteren op 68-jarige leeftijd overleden.

In ieder geval mij schieten woorden te kort. In de pas enkele jaren dat ik GroenLinks in de raad mag vertegenwoordigen had ik een nauwe band met hem gekregen. Wij belden elkaar, hij sprak mij uitgebreid bij over zaken die speelden en spelen in zijn geliefde 2e Exloërmond. Hoe heb ik Henk verder leren kennen? Een echte Monder met het hart op de goede plaats, goudeerlijk en bescheiden maar ook met een heldere kijk op zaken. Een familieman en een verenigingsman. Henk, je zult veel breder dan alleen in onze raad gemist worden. GroenLinks leeft mee met je partij, met je gezin en verdere familie.

Ledenavond en Algemene Ledenvergadering | Wageningen

GroenLinks GroenLinks Wageningen 19-09-2020 00:00

Ledenavond en ALV

Dinsdag 22 september 2020

Thuis Wageningen (Stationsstraat 32)

Inloop vanaf 19:30 uur, Aanvang 20:00 uur

Beste leden van GroenLinks afdeling Wageningen,

A.s. dinsdag, 22 september, houden wij de aangekondigde ledenavond met de uitgestelde ALV. Tijdens de ledenavond moeten we fysiek afstand houden van elkaar. Dat betekent dat er een beperkt aantal leden bij deze ledenavond aanwezig kan zijn.

Om de ledenavond tijdens deze Corona tijd in goede banen te leiden hebben we daarom een aantal richtlijnen.

Aanmelden is verplicht om bij de ledenavond aanwezig te kunnen zijn. Let op: het aantal plaatsen in Thuis is beperkt! Handen ontsmetten bij binnenkomst en vertrek. Afstand houden We plaatsen stoelen in de zaal. Blijf zitten. Zelf drinken meenemen. Er is geen borrel achteraf. Voor wie achteraf onder het genot van een drankje wil napraten zoeken we een terras in de stad.

We spannen ons in om er voor te zorgen dat online aan de ledenavond deelgenomen kan worden. Ook daarvoor is aanmelden noodzakelijk.

Aanmelden voor de ledenavond

Stuur een email naar wageningen@groenlinks.nl of naar bestuur@groenlinkswageningen.nl

En vermeld daarbij:

Naam (voornaam, achternaam) Emailadres Skypenaam Deelnemen aan ALV/Ledenavond, of Online deelnemen aan de ALV/Ledenavond

Agenda

ALV

Jaarverslagen en vooruitblik 2019-2020 Begroting 2020 Begroting 2021 Gesprek: GL in coronatijd Sluiting ALV

Ledenavond

Kennismaking met Leo Bosland (wethouder) Voorstellen Thomas Vos (campagneleider) Financiële situatie gemeente: in gesprek met de fractie Eventueel napraten in de stad

We streven er naar om de ALV zo kort mogelijk te houden, en te beperken tot maximaal een half uur, waarna de ledenavond volgt.

In de vorige aankondiging zijn de documenten voor de ALV in pdf beschikbaar gemaakt. De jaarcijfers over 2019 en de begroting van 2020, inmiddels uitgebreid met de begroting voor 2021, zijn nu ook beschikbaar. Klik op onderstaande documenten om ze te downloaden.

jaarverslag en vooruitblik 2019-2020 van de fractie jaarverslag en vooruitblik 2019-2020 van het bestuur, incl. begroting 2020 verslag ALV d.d. 6 maart 2019   jaarcijfers 2019, en begroting 2020 en 2021

Hopelijk tot ziens bij de Ledenavond/ALV op dinsdag 22 september in Thuis Wageningen! (Inloop vanaf 19.30, Start 20.00)

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van GroenLinks afdeling Wageningen

De komst van het referendum en de angst voor het volk

SP SP D66 ChristenUnie PvdA GroenLinks SGP VVD CDA Nederland 18-09-2020 09:43

Het referendum was ooit vooral populair bij hoger opgeleide en politiek betrokken burgers, die meer individuele invloed wilden op de politieke besluitvorming. Na de korte ervaringen met het raadgevend referendum werd het middel ontdekt door andere groepen mensen, vooral door kiezers die lager zijn opgeleid en weinig vertrouwen hebben in de politiek. Mensen die niet de hele dag met de Haagse politiek bezig zijn, maar wél een middel willen om de politici te corrigeren als zij dat nodig vinden. In korte tijd kreeg de discussie over het referendum een heel ander karakter. Lange tijd hadden politici zich verzet tegen het referendum omdat zij meenden dat dit in strijd zou zijn met onze parlementaire democratie. Nu bleek het referendum juist een middel om het parlementaire stelsel te versterken en het vertrouwen in de democratie te herstellen. De nieuwe discussie leidde tot een andere uitkomst.

PvdA en GroenLinks, D66 en ChristenUnie, partijen die tweeënhalf jaar geleden nog tégen waren, lijken komende dinsdag vóór het bindend referendum te stemmen. Daarmee tekent zich nu een brede meerderheid af. Alleen VVD, CDA en SGP zijn nog principieel tégen. Die brede steun is nodig omdat voor invoering van dit bindend referendum ook een wijziging nodig is van de Grondwet. Dat betekent dat na de verkiezingen de wet opnieuw moet worden behandeld en dan de steun nodig heeft van tweederde van het parlement. Een aantal partijen heeft vorige week gebruik gemaakt van de mogelijkheid om flinke ‘drempels’ op te werpen voor het houden van een referendum. D66 wil voorkomen dat referenda kunnen worden gehouden over Europese verdragen. De ChristenUnie heeft een ‘uitkomstdrempel’ vastgelegd, zodat een flinke opkomst nodig is om een wet daadwerkelijk van tafel te halen.

In het Kamerdebat heb ik me tégen deze voorstellen uitgesproken, maar ik vrees dat die het dinsdag tóch zullen halen. Voor veel politici zijn hoge drempels nodig om te voorkomen dat het referendum door mensen ‘gemakkelijk’ zal worden gebruikt. Ik zie hoge drempels vooral als een uiting van angst voor het volk. Maar goed, ook met deze drempels zetten we een grote stap op weg naar een referendum. Dit kan de grootste democratisering worden sinds de invoering van het algemeen kiesrecht. Als de kiezers VVD, CDA en SGP na de verkiezingen van maart niet al te groot maken zit die tweederde meerderheid er straks ook in. Als ik terugkijk naar de afgelopen jaren lijkt de afschaffing van het raadgevend referendum tóch zinvol geweest. Het lijkt erop dat de afschaffing van dit oefenreferendum voor veel partijen alsnog de weg heeft vrijgemaakt om steun te geven aan dit écht bindende referendum.

Statement Zwarte Piet

D66 D66 GroenLinks Breda 18-09-2020 00:00

Vanavond hebben in de Bredase politiek discussie gehad over Zwarte Piet.

D66Breda wil een Sinterklaasfeest met roetveegpieten zonder verdere racistische kenmerken en vindt dat het gesprek de beste weg is naar een toekomstbestendige oplossing van het dilemma in deze stad.

D66 vindt dat het sinterklaasfeest voor iedereen moet zijn.

Dit betekent dat D66 vindt dat het Piet vrij moet zijn van alle racistische kenmerken. Dit betekent geen verwijzingen naar “blackface” en geen zwart kroeshaar, witte kraag, glanzende oorbellen en of vuurrode lippen. Ons ideaal is een vrolijk, speels en divers feest waar geen kind zich buitengesloten voelt.

De voorlopige tussenstand naar aanleiding van de mediation is voor ons dat zwarte piet van de baan is en dat is winst! Maar dat er nog heel wat stappen nodig zijn om bij het voor ons ideale Sinterklaasfeest te komen.

De discussie is nu helaas verschoven van zwarte piet versus roetveeg piet naar grijze piet versus roetveeg piet. En de polarisatie in Breda is er niet minder om geworden.

D66 is een onderwijspartij en vinden dat de uitgangspunten van het Primair Onderwijs en de kinderdagverblijven leidend moeten zijn in deze discussie. Het onderwijs is de manier om alle kinderen in Breda te bereiken en zij zijn met de kinderen samen weken met dit thema bezig.

Ik heb vanmiddag gebeld met hen en zij hebben mij 2 dingen meegegeven:

1 Roetveegpiet is hun uitgangspunt, vrij van racistische uitingen en er is ruimte om te variëren op thema’s of kleuren

2 Ze zijn te allen tijde bereid om in gesprek te blijven met de sinterklaas comités om op zoek te gaan waar ze elkaar kunnen vinden.  Het gesprek blijft de beste weg naar een duurzame oplossing in hun ogen.

Voorzitter, het is duidelijk dat dit naadloos aansluit bij de visie van D66.

Voor wat betreft de motie van GL en SP; Alleen het eerste dictum van Groen Links en de SP komt hierbij in de buurt. In de subsidieverordening staat al dat er activiteiten met discrimineren activiteiten niet toegestaan zijn en de website van het sinterklaas comité is inmiddels ook zwarte piet vrij.

Het beoogde doel van GL en SP is het hetzelfde. De weg ernaar toe daar verschillen we over van mening.