Nieuws van politieke partijen over GroenLinks inzichtelijk

169990 documenten

Waar blijft het coalitieakkoord?

SP SP GroenLinks DENK Doetinchem 31-05-2022 07:15

De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer bijna 3 maanden achter ons. De uitslag in Doetinchem heeft duidelijk gemaakt dat er een verschuiving is in het zetelaantal van verschillende partijen. Voor de coalitieonderhandelingen zou dit niet veel verandering hoeven brengen, omdat van de 5 collegepartijen alleen Groen Links ingeruild is voor Gemeente Belangen Doetinchem.

 

Jasper Knipping: “Tot nu toe is nog geen enkel bericht naar buiten gebracht door de onderhandelende partijen. Dit terwijl er verschillende problemen zijn die dringend aandacht nodig hebben en opgelost moeten worden. Denk aan het tekort aan (betaalbare) woningen in Doetinchem waar nu niets aan gedaan wordt. Of de energietransitie, waarvoor het netwerk uitgebreid moet worden zodat opgewekte zonne-energie door iedereen op een goede manier terug geleverd kan worden, zodat op meer daken zonnepanelen geplaatst kunnen worden en iedereen kan meeprofiteren. En ondertussen stijgt ook het aantal inwoners dat de vaste lasten niet meer kan betalen, net zoals het aantal mensen dat afhankelijk wordt van de voedselbank.”

 

Maar alles staat stil doordat er nog geen coalitie is gevormd.

Jasper: “Waarom duurt het zo lang? Zegt dit iets over het verschil van mening over standpunten, of wordt het akkoord zo dichtgetimmerd dat de oppositie straks nog maar weinig in te brengen heeft?

Feit is in ieder geval dat deze onderhandelingen al veel te lang duren. Die tijd kan beter gebruikt worden voor het aanpakken van de problemen en uitdagingen waar veel inwoners van Doetinchem mee te maken hebben.”

 

“Dus beoogde coalitiepartijen, treuzel niet langer, kom met je plannen voor de Doetinchemmers voor de komende vier jaar en ga aan de slag! Dan weten de inwoners van Doetinchem wat hen te wachten staat en kan de raad jullie plannen beoordelen.”

Het nieuwe bestuursakkoord

PvdA PvdA GroenLinks CDA Sint-Michielsgestel 18-05-2022 12:45

Goed voor de inwoners, goed voor de dorpen

Samen met PPA en CDA heeft GroenLinks/PvdA de afgelopen weken een bestuursakkoord op hoofdlijnen onderhandeld. Veel van de plannen en ideeën van GroenLinks/PvdA zijn mede de leidraad geworden voor het beleid van de komende vier jaar. Alle reden om meer dan tevreden te zijn en vorige week donderdag is het akkoord gepresenteerd aan de Gemeenteraad.

Punten die voor ons van groot belang zijn vinden we terug in dit bestuursakkoord. Een vooruitstrevend bouwbeleid bijvoorbeeld met meer aandacht dan ooit voor sociale woningbouw. Een fors accent op duurzaamheid, we gaan er werk van maken, en dat is nodig. Armoede in onze gemeente, het is een groeiend probleem, (inmiddels) ook bij mensen met een betaalde baan. We willen concrete maatregelen gaan nemen en er ruimhartig mee omgaan. Verkeersveiligheid, alle dorpen hebben ermee te maken, ook hier gaan we de handen uit de mouwen steken en met name meer aandacht schenken aan het langzame verkeer, voetgangers en fietsers. En zoals we in onze verkiezingscampagne hebben beloofd: ja, we worden ook groener! Dat hoorde toch wel bij de belangrijke onderwerpen die we graag terug wilden zien in de plannen van dit nieuwe college.

Verzilveren

Hebben we alles wat we zo graag willen, kunnen verzilveren? Nee, niet alles, maar wel boven verwachting veel, vinden we. Hier en daar was het geven en nemen, zoals dat bij onderhandelingen gaat. Maar zoals gezegd, we zijn meer dan tevreden en gaan opgeladen en met veel moed aan de slag.

Bij de presentatie waren de oppositiepartijen soms lovend, soms zeer kritisch. Er kwamen van veel kanten stevige vragen op de formateur, Peter Raaijmakers, af. Er was bij sommigen ook twijfel over de haalbaarheid van de ambitieuze plannen. De uitwerking in een concreet uitvoeringsprogramma voor de zomer zal ongetwijfeld meer duidelijkheid verschaffen.

Beweging

We zijn blij met de kritische noten, het is goed dat deze eerste beleidsaanzet nu al beweging veroorzaakt. Wij zien dit akkoord niet als eenrichtingsverkeer, we willen de andere partijen niet zien als onze tegenstanders, integendeel, we hebben elkaar hard genoeg nodig om alle plannen te verwezenlijken en ze daar waar nodig te beter te maken. Samendoen, samen denken, samen sturen, dat is wat we met dit College graag willen. Samen met alle partijen, samen met de inwoners. Zo komen we ver!

Het bericht Het nieuwe bestuursakkoord verscheen eerst op Groenlinks - PvdA Sint-Michielsgestel.

Wat hebben we bereikt afgelopen 4 jaar

PvdA PvdA GroenLinks Sint-Michielsgestel 09-03-2022 18:48

Een lijstje wat GL/PvdA SMG de afgelopen vier jaar bereikt hebben:

Alle nieuwbouw bij Kentalis minimaal 20% goedkope koopwoningen en 20% sociale huur;Versterking ecologische hoofdstructuur rondom de Dommel;1,4 miljoen extra voor de bouw van sociale huurwoningen en vervanging voor basisschool de Bolster;Verduurzaming gemeentelijkvastgoed (inclusief de sportverenigingen);Omgevingsdialogen gerealiseerd bij verschillende nieuwe projecten en de belangen behartigd van mensen die niet gehoor zijn/worden bij lopende projecten;Afdwingen van een participatiebeleid;Een nieuwe op te stellen visie voor het buitengebied waardoor er meer ruimte komt voor natuur;Onderzoek naar de mogelijkheid voor warmtenetten voor duurzame en goedkopere collectieve energiegebruik;Versterking van het armoedebeleid;Bevriezen toeristenbelasting n.a.v. onbehoorlijke communicatie vanuit de gemeente richting ondernemers;Aandacht gevraagd voor alternatieve vormen van woningbouw en woningbouw voor doelgroepen zoals starters en senioren.

Het bericht Wat hebben we bereikt afgelopen 4 jaar verscheen eerst op Groenlinks - PvdA Sint-Michielsgestel.