Nieuws van politieke partijen over GroenLinks inzichtelijk

163240 documenten

GroenLinks uit coalitie

PvdA PvdA GroenLinks Stichtse Vecht 06-12-2019 10:06

De afgelopen periode vonden intensieve gesprekken plaats over de samenwerking binnen de coalitie. Door de recente gebeurtenissen ontstond er een natuurlijk evaluatiemoment. Ondanks de grote inspanningen bleek daarin dat er onvoldoende draagvlak is voor de drie coalitiepartijen om de samenwerking met GroenLinks voort te zetten. Door de snelle achtereenvolgende gebeurtenissen hebben de drie overgebleven coalitiepartijen behoefte de komende dagen te reflecteren op de ontstane situatie.

Het bericht GroenLinks uit coalitie verscheen eerst op PvdA Stichtse Vecht.

GroenLinks pleit voor open houden Zelfregiecentrum | Venlo

GroenLinks GroenLinks Venlo 06-12-2019 00:00

Via het nieuws van Omroep Venlo kwam gisteren naar buiten dat het Zelfregiecentrum met ingang van 1 januari haar deuren gaat sluiten. GroenLinks is meteen in de pen geklommen om bij het College opheldering te vragen. GroenLinks waardeert het Zelfregiecentrum zeer, zeker ook in hun pioniersrol om bijvoorbeeld de inzet van ervaringsdeskundigen in de GGZ op de kaart te zetten. Hun Open Inloop is een onmisbare plek voor mensen die elders niet terecht kunnen. In een brief heeft Helma van der Leeuw art. 45 vragen ingediend, met het dringend verzoek of het college hierin direct wil ingrijpen en al het mogelijke gaat doen om de deuren open te houden.

Alle Gelderse Natura 2000-gebieden moeten blijven | Epe

GroenLinks GroenLinks Epe 06-12-2019 00:00

De Natura 2000-status brengt zorgplicht met zich mee Ondertekent u ook?

Beste lezer,

Vandaag is de Werkgroep Red Gelderland een petitie gestart: "Alle Gelderse Natura 2000-gebieden moeten blijven".

Wat is er aan de hand?

Voor gedeputeerde Peter Drenth is de status van vooral de kleinere Natura 2000-gebieden, als gevolg van de complexe stikstofproblematiek, niet langer heilig! Wellicht herinnert u zich nog dit bericht: 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2430531/Provincie-Geen-taboe-op-verwijderen-Natura-2000-stempel

…en dat terwijl de Nederlandse overheid nota bene zelf deze waardevolle gebieden bij de Europese Unie heeft aangemeld.

De Natura 2000-status brengt zorgplicht met zich mee. Wij willen dat de Provincie zich maximaal inzet om niet alleen de Natura 2000-status van deze gebieden te behouden, maar er eveneens de conditie van de natuur te verbeteren.

Ondertekent u ook? En misschien kunt u ook ánderen attenderen op onze petitie 

https://petities.nl/petitions/alle-gelderse-natura-2000-gebieden-moeten-blijven?locale=nl&fbclid=IwAR1pWZ8yIoAhIRuLIJmbLqhF_fIHGEoJ2MoBxr5J06v6xgY73S5YFPg4uCY

Met hartelijke groet,

Namens Red Gelderland,

Odile Rijken

Alle Gelderse Natura 2000-gebieden moeten blijven | Heerde

GroenLinks GroenLinks Heerde 06-12-2019 00:00

De Natura 2000-status brengt zorgplicht met zich mee Ondertekent u ook?

Beste lezer,

Vandaag is de Werkgroep Red Gelderland een petitie gestart: "Alle Gelderse Natura 2000-gebieden moeten blijven".

Wat is er aan de hand?

Voor gedeputeerde Peter Drenth is de status van vooral de kleinere Natura 2000-gebieden, als gevolg van de complexe stikstofproblematiek, niet langer heilig! Wellicht herinnert u zich nog dit bericht: 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2430531/Provincie-Geen-taboe-op-verwijderen-Natura-2000-stempel

…en dat terwijl de Nederlandse overheid nota bene zelf deze waardevolle gebieden bij de Europese Unie heeft aangemeld.

De Natura 2000-status brengt zorgplicht met zich mee. Wij willen dat de Provincie zich maximaal inzet om niet alleen de Natura 2000-status van deze gebieden te behouden, maar er eveneens de conditie van de natuur te verbeteren.

Ondertekent u ook? En misschien kunt u ook ánderen attenderen op onze petitie 

https://petities.nl/petitions/alle-gelderse-natura-2000-gebieden-moeten-blijven?locale=nl&fbclid=IwAR1pWZ8yIoAhIRuLIJmbLqhF_fIHGEoJ2MoBxr5J06v6xgY73S5YFPg4uCY

Met hartelijke groet,

Namens Red Gelderland,

Odile Rijken

Alle Gelderse Natura 2000-gebieden moeten blijven | Hattem

GroenLinks GroenLinks Hattem 06-12-2019 00:00

De Natura 2000-status brengt zorgplicht met zich mee Ondertekent u ook?

Beste lezer,

Vandaag is de Werkgroep Red Gelderland een petitie gestart: "Alle Gelderse Natura 2000-gebieden moeten blijven".

Wat is er aan de hand?

Voor gedeputeerde Peter Drenth is de status van vooral de kleinere Natura 2000-gebieden, als gevolg van de complexe stikstofproblematiek, niet langer heilig! Wellicht herinnert u zich nog dit bericht: 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2430531/Provincie-Geen-taboe-op-verwijderen-Natura-2000-stempel

…en dat terwijl de Nederlandse overheid nota bene zelf deze waardevolle gebieden bij de Europese Unie heeft aangemeld.

De Natura 2000-status brengt zorgplicht met zich mee. Wij willen dat de Provincie zich maximaal inzet om niet alleen de Natura 2000-status van deze gebieden te behouden, maar er eveneens de conditie van de natuur te verbeteren.

Ondertekent u ook? En misschien kunt u ook ánderen attenderen op onze petitie 

https://petities.nl/petitions/alle-gelderse-natura-2000-gebieden-moeten-blijven?locale=nl&fbclid=IwAR1pWZ8yIoAhIRuLIJmbLqhF_fIHGEoJ2MoBxr5J06v6xgY73S5YFPg4uCY

Met hartelijke groet,

Namens Red Gelderland,

Odile Rijken

GroenLinks, D66 & CvN stellen schriftelijke vragen over Culemborgse inclusie-agenda | Culemborg

GroenLinks GroenLinks D66 Culemborg 06-12-2019 00:00

De positie van mensen met een beperking is in Nederland verslechterd, stelt de Verenigde Naties afgelopen week. Dat wordt vooral veroorzaakt door een zich terugtrekkende rijksoverheid en ook door de decentralisatie naar gemeenten. "Om uitsluiting en achterstand van mensen met een beperking tegen te gaan, moet de overheid ingrijpen. Maar de trend van dit decennium is juist dat de overheid zich terugtrekt en minder aan de knoppen draait. Dat heeft de rijksoverheid deels uitbesteed aan de gemeenten tijdens de veelbesproken decentralisatie uit 2015." GroenLinks heeft samen met D66 & CvN schriftelijke vragen gesteld aan het college over de invoering van een inclusie-agenda in Culemborg. Wordt vervolgd.

Sinds kort kent onze raad drie ambasadeurs anti-discriminatie die met ondersteuning van Ieder1gelijk zich inzetten voor inclusieve samenleving: Ahmed Salama, Josefien Rooks en Conny de Laat. Op 5 november jl hebben Josefien en Conny deelgenomen aan het VNG-congres 'Jouw gemeente inclusief' en ons daar laten bijpraten over intenties en gevolgen van VN-verdrag Handicap voor gemeenten. Dit VN-verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen en vraagt van gemeenten ervoor te zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen. Concreet betekent dit voor de gemeente Culemborg het opstellen van een inclusie-agenda: een plan waarin de gemeente aangeeft hoe uitvoering wordt gegeven aan het VN-gedrag Handicap.

Onze vragen aan wethouder Buwalda zijn: - Is de wethouder bekend met het door Nederland ondertekende VN-verdrag Handicap en kan hij aangeven wat dit verdrag betekent voor de gemeente Culemborg? - Is de gemeente Culemborg zelf op dit moment bezig met het ontwikkelen van inclusief lokaal beleid en het opstellen van een lokale inclusie-agenda voor mensen met een beperking? Zo ja: wat is de stand van zaken? Zo nee: welke voornemens (incl planning) zijn er? - Is er binnen het lokale inclusie-beleid naast aandacht voor toegankelijkheid en ongehinderde mobiliteit voor mensen met een beperking, ook aandacht voor bewustwording en bejegening? - Hoe worden ervaringsdeskundigen betrokken bij de totstandkoming van een lokale inclusie-agenda?

Deze vragen zijn gesteld door GL-raadslid Conny de Laat, mede namens D66-raadslid Josefien Rooks & CvN-raadslid Ahmed Salama. Het college heeft altijd 28 dagen om de vragen te beantwoorden.

Alle Gelderse Natura 2000-gebieden moeten blijven | Noordoost Veluwe

GroenLinks GroenLinks Noordoost Veluwe 06-12-2019 00:00

De Natura 2000-status brengt zorgplicht met zich mee Ondertekent u ook?

Beste lezer,

Vandaag is de Werkgroep Red Gelderland een petitie gestart: "Alle Gelderse Natura 2000-gebieden moeten blijven".

Wat is er aan de hand?

Voor gedeputeerde Peter Drenth is de status van vooral de kleinere Natura 2000-gebieden, als gevolg van de complexe stikstofproblematiek, niet langer heilig! Wellicht herinnert u zich nog dit bericht: 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2430531/Provincie-Geen-taboe-op-verwijderen-Natura-2000-stempel

…en dat terwijl de Nederlandse overheid nota bene zelf deze waardevolle gebieden bij de Europese Unie heeft aangemeld.

De Natura 2000-status brengt zorgplicht met zich mee. Wij willen dat de Provincie zich maximaal inzet om niet alleen de Natura 2000-status van deze gebieden te behouden, maar er eveneens de conditie van de natuur te verbeteren.

Ondertekent u ook? En misschien kunt u ook ánderen attenderen op onze petitie 

https://petities.nl/petitions/alle-gelderse-natura-2000-gebieden-moeten-blijven?locale=nl&fbclid=IwAR1pWZ8yIoAhIRuLIJmbLqhF_fIHGEoJ2MoBxr5J06v6xgY73S5YFPg4uCY

Met hartelijke groet,

Namens Red Gelderland,

Odile Rijken

Meer balans in het Westerpark

PvdA PvdA GroenLinks Amsterdam 05-12-2019 14:39

Amsterdam is een fantastische stad, maar het wordt wel steeds drukker. Dat geldt ook voor het Westerpark. Steeds meer mensen weten het park te vinden, en daarbovenop wordt er ook veel gebouwd. Het oude ING-gebouw wordt verbouwd tot woningen en in de Houthavens komt er nog een flink aantal huizen bij. Dat is natuurlijk een goede zaak omdat de woningnood in Amsterdam hoog is. Maar hierdoor wordt ook de druk op het Westerpark vergroot.

Overlast

Het Westerpark is een prachtig cultuurpark waar Amsterdammers met veel plezier gebruik van maken. De een om te joggen of met de hond te wandelen, een ander juist om festivals te bezoeken.  Er gaan de laatste jaren steeds meer stemmen op om het aantal evenementen in te perken, omdat de balans zoek is tussen levendigheid en leefbaarheid en de overlast voor de buurt te groot is geworden. Omwonenden klagen over geluidsoverlast, zwaar verkeer in het park en balen van de hoeveelheid afval die in het park en de buurt wordt achtergelaten.

Minder evenementen

Natasja van der Geest zit sinds maart 2018 namens de PvdA in de stadsdeelcommissie van Amsterdam West. Ze ving in de buurt steeds meer signalen op dat de balans in het Westerpark weg is. Daarom diende ze op 19 november een ongevraagd advies in. Zij pleitte hierin voor onder andere een verlaging van het aantal evenementen van 123 naar 100. Ook wil zij het Westerpark weer een kweekvijver laten zijn voor vernieuwende en innovatieve concepten van kunst en cultuur. Het advies werd gesteund door GroenLinks en DENK en daarmee aangenomen. Daarmee is de beslissing nog niet genomen. Het stadsbestuur moet zich nu buigen over dit advies. Wordt vervolgd!

Het bericht Meer balans in het Westerpark verscheen eerst op PvdA Amsterdam.

Een volgende stap voor de veenweide

PvdA PvdA GroenLinks D66 Partij voor de Dieren ChristenUnie Friesland 05-12-2019 12:32

Zes politieke partijen in Provinciale Staten kwamen in mei 2018 met een initiatiefvoorstel om de teloorgang van het veenweidelandschap en de afname van de biodiversiteit tegen te gaan en de balans in de natuur te herstellen. De PvdA was één van deze initiatiefnemers, de anderen waren GrienLinks, D66, Partij voor de Dieren, 50PLUS en ChristenUnie. Het plan was erg ambitieus: in het hele veenweidegebied zou het veen volledig vernat moeten worden om de oxidatie ervan en de enorme CO2-uitstoot tegen te gaan.

Vijf scenario’s

Het voorstel werd uiteindelijk niet in stemming gebracht in Provinciale Staten, maar werd wel meegenomen in de verdere onderzoeken naar het beste scenario voor het veenweidegebied. Vijf scenario’s werden door externe deskundigen onderzocht en beoordeeld op hun maatschappelijke kosten en baten.

Nu blijkt dat ons initiatiefvoorstel als goedkoopste uit de bus komt, met het grootste maatschappelijke rendement op de noodzakelijk investeringen. Eindelijk krijgen we erkenning voor het belang van herstel van het veenweidelandschap. Eindelijk is het bewijs er dat het waterpeil echt omhoog moet. Eindelijk is er het besef dat we dat niet moeten beperken tot enkele zogenaamde kansrijke gebieden, maar dat het uiteindelijk in het hele veenweidegebied moet gebeuren.

Stip op de horizon

Nu is verder onderzoek nodig om te kijken hoe dat het beste kan samen met de landbouw. Welke technische maatregelen zijn in welke delen van het veenweidegebied mogelijk om effectief de veenoxidatie tegen te gaan? Welke nieuwe verdienmodellen voor de landbouw zijn mogelijk in de delen van het veenweidegebied waar het waterpeil drastisch omhooggaat?

Gelukkig zet dit college van Gedeputeerde Staten, samen met Wetterskip Fryslân, écht een duidelijke stip op de horizon: een gebiedsgerichte integrale aanpak voor het héle veenweidegebied. Met als doel het behoud van het veen, veel minder CO2-uitstoot en nieuwe verdienmodellen voor de landbouw. Anderhalf jaar na de stevige debatten en heftige kritiek op ons initiatiefvoorstel, blijkt het in deze nieuwe periode de belangrijkste pijler onder het toekomstige veenweidebeleid.

Hetty Janssen PvdA Steatefraksje

Henni van Asten PvdA Wetterskip Fryslân

Het bericht Een volgende stap voor de veenweide verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

Karabulut: Kernwapens de wereld uit, te beginnen met Nederland

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 05-12-2019 12:15

SP-Kamerlid Sadet Karabulut doet donderdag een voorstel aan de regering om het initiatief te nemen voor nucleaire ontwapening. Karabulut: ‘Samen met GroenLinks en de PvdA vraag ik het kabinet om in Europees verband te komen tot een plan om Amerikaanse kernwapens terug naar de VS te sturen, in ruil voor ontwapening van Russische zijde.'

Jaar in jaar uit zegt de regering voorstander te zijn van ontwapening, zelfs van een wereld zonder kernwapens. Maar concrete stappen in deze richting worden niet gezet. Integendeel, ondertussen worden honderden miljoenen euro's geïnvesteerd in modernisering van kernwapens. Ook wordt de opvolger van de F-16, de JSF, gereedgemaakt om Amerikaanse kernwapens in te zetten, wat ingaat tegen de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer.

Karabulut: 'Wie zegt voor kernontwapening te zijn, moet daar ook naar handelen. Daartoe roep ik het kabinet op. Veel te lang zit men stil, terwijl iedereen weet dat zelfs de ontploffing van een enkel kernwapen het einde van de mensheid kan betekenen. Dit is hartstikke urgent.'

Later deze maand komt het voorstel in de Tweede Kamer in stemming.