Nieuws van politieke partijen over GroenLinks inzichtelijk

170125 documenten

Opvang vluchtelingenkinderen in Ede.

PvdA PvdA GroenLinks D66 ChristenUnie Ede 22-09-2020 20:14

In de gemeenteraad van 17 september werd met 29 stemmen voor en 9 tegen een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd om Ede alsnog aan te laten sluiten bij de ‘Coalition of the Willing’ en de staatssecretaris te laten weten dat Ede open staat voor het leveren van een bijdrage aan de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen.

Drie hulporganisaties (Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children) deden op 5 maart 2020 een noodoproep aan gemeenten en luidden de noodklok over de humanitaire crisis die zich voltrekt aan de randen van Europa. Het ontbrak duizenden alleenstaande minderjarige kinderen al aan onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs en dat gebrek werd met de branden van afgelopen week in vluchtelingenkamp Moria groter. De drie hulporganisaties riepen gemeenten op om zich te verenigen in een ‘Coalition of the Willing’;

De motie werd ingediend door ChristenUnie, GroenLinks, D66, PvdA, EdeNU, Fractie Wijnsouw en DKE

Het bericht Opvang vluchtelingenkinderen in Ede. verscheen eerst op PvdA Ede.

Nieuwe school aan de Kloosterstraat in Helden

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 21-09-2020 17:00

Het college stelt voor om geld uit te trekken om de oude meisjesschool in Helden te verbouwen tot een nieuwe school voor 160 leerlingen. In de toekomst zullen er om en nabij 400 leerlingen zijn in heel Helden.

PvdA/GroenLinks is van mening dat het verstandiger is om voor alle kinderen van Helden één nieuwe moderne school te bouwen. Dan kun je veel beter schommelingen in leerlingen opvangen en makkelijker tegemoet komen aan voorkeuren voor andere onderwijsconcepten.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Nieuwe school aan de Kloosterstraat in Helden verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Gemeenteraad in verzet

SP SP VVD CDA PvdA GroenLinks SGP D66 ChristenUnie Veenendaal 21-09-2020 12:00

Motie unaniem aangenomen: "Rijk moet over de brug komen!"

Het is één van de oudste trucs van het kabinet Rutte. Bezuinigen zonder er verantwoordelijkheid te voor te nemen. Je hevelt gewoon een taak over naar een lagere overheid, zonder er de bijbehorende middelen bij te leveren. Maar op een gegeven moment is de grens bereikt...

Doordat de gemeenten verantwoordelijk worden gemaakt voor de bezuinigingen, kunnen zij hun taken steeds minder goed uitvoeren. Met alle gevolgen van dien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer gemeenten in verzet komen. Ook Veenendaal.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 september werd er een motie ingediend namens een breed scala aan partijen. De motie werd unaniem aangenomen. In deze motie kreeg het College van Burgemeester en Wethouders de opdracht om op het aanstaande congres van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) vóór de motie "Gemeenten hebben accuut meer structureel geld nodig" te stemmen. Ook spreekt de motie uit dat de gemeente zich achter dit initiatief schaart, dat gestart is in Zoetermeer.

Kentering

Fractievoorzitter Jan Breur van de Veenendaalse SP ziet in het aannemen van de motie een kentering binnen de gemeenteraad. Hij riep in 2011 al op om als gemeente tegen het toen liggende Bestuursakkoord te stemmen, maar was destijds een roepende in de woestijn. Toen al waarschuwde de SP voor de strategie van het kabinet om de problemen op de gemeenten af te schuiven, in plaats van op te lossen. Maar volgens één van de toenmalige Wethouders mochten gemeenten "in hun handen knijpen" met zo'n akkoord.

Nu prijkte de naam van die Wethouder, samen met die van Breur en tal van andere raadsleden onder de motie. Breur: "Dit is een motie die mij uit het hart gegrepen is. Destijds waren we een roepende in de woestijn, maar inmiddels wordt er nu een motie ingediend. En niet alleen hier in Veenendaal, maar op zeer veel verschillende plekken in Nederland, zodat we echt een vuist kunnen maken naar het kabinet en hopen dat we nu wel de middelen krijgen om de taak die ons ten deel valt naar behoren te kunnen uitvoeren."

motie Ingediend door: PvdA, SP, e.a. Uitslag: VOOR: ChristenUnie, VVD, SGP, ProV, CDA, LokVee, D66, Denk, SP, GroenLinks, PvdA TEGEN: n.v.t

VOORSTEL UNANIEM AANGENOMEN

Zie ook: SP Memo: Bestuursakkoord (2011) SP Zoetermeer: Alleen samen stoppen wij de gedwongen bezuinigingen! Raden in Verzet

Vrouwen uit de Haagse politiek spreken zich uit tegen anti-abortusbeweging

PvdA PvdA GroenLinks D66 Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 21-09-2020 09:35

Een zestal Haagse politici spreekt zich via hun mediakanalen uit tegen de groeiende anti-abortusbeweging in Nederland. Raadsleden Fatima Faid (HSP), Lesley Arp (SP), Janneke Holman (PvdA) Hanneke van der Werf (D66), Erlijn Wenink (GroenLinks) en fractievertegenwoordiger Leonie Gerritsen (PvdD) namen hiervoor een gezamenlijke video op. Hiermee willen zij een tegengeluid bieden aan de anti-abortus campagne ‘Week van het Leven’. 

Campagne

De politici benadrukken het belang van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen met de hashtag #MijnLichaamMijnKeus. Het recht op abortus is iets waar vrouwen generaties lang voor hebben gestreden. Zij vinden het zorgwekkend dat er campagne wordt gevoerd om abortus te ontmoedigen. Deze campagne is opgezet door Stichting Platform Zorg voor Leven. Deze organisatie en hun reclamecampagnes stuitten in het verleden ook al op weerstand van de landelijke politiek en de Reclame Code Commissie.

Schuldgevoel

De raadsleden geven aan met lede ogen de nieuwe ‘Week van het Leven’ campagne te hebben aangezien. Zij zijn van mening dat de reclamespotjes druk uitoefenen op vrouwen die toch al voor een moeilijke keuze staan. Fatima Faid, HSP: ‘De filmpjes spelen in op het schuldgevoel van vrouwen die nadenken over een abortus, dat vind ik vreselijk. ‘Vrouwen die ongewenst zwanger zijn hebben behoefte aan goede informatie, niet aan emotionele manipulatie’, zegt Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren.

Demonstraties

Het onderwerp speelt al langer in de Haagse raad. Al meerdere keren stelden partijen vragen over de demonstraties die steeds vaker plaatsvinden rondom abortusklinieken. Veel partijen vinden dat de demonstranten het werk van de kliniek en de keuzevrijheid van vrouwen belemmeren. Zij willen een bufferzone rondom abortusklinieken waarbinnen het verboden is om te demonstreren. Dit om tegen te gaan dat bezoekers van de kliniek worden gehinderd en geïntimideerd door demonstranten. In Arnhem is onlangs een dergelijk verbod ingegaan. Janneke Holman, PvdA: ‘Arnhem laat zien dat het kán. Hopelijk volgt Den Haag snel.’

Het bericht Vrouwen uit de Haagse politiek spreken zich uit tegen anti-abortusbeweging verscheen eerst op PvdA Den Haag.

Vrouwen uit de Haagse politiek spreken zich uit tegen anti-abor­tus­be­weging

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks D66 PvdA 's-Gravenhage 21-09-2020 00:00

Een zestal Haagse politici spreekt zich via hun mediakanalen uit tegen de groeiende anti-abortusbeweging in Nederland. Raadsleden Fatima Faid (HSP), Lesley Arp (SP), Janneke Holman (PvdA) Hanneke van der Werf (D66), Erlijn Wenink (GroenLinks) en fractievertegenwoordiger Leonie Gerritsen (PvdD) namen hiervoor een gezamenlijke video op. Hiermee willen zij een tegengeluid bieden aan de anti-abortus campagne ‘Week van het Leven’. Campagne De politici benadrukken het belang van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen met de hashtag #MijnLichaamMijnKeus. Het recht op abortus is iets waar vrouwen generaties lang voor hebben gestreden. Zij vinden het zorgwekkend dat er campagne wordt gevoerd om abortus te ontmoedigen. Deze campagne is opgezet door Stichting Platform Zorg voor Leven. Deze organisatie en hun reclamecampagnes stuitten in het verleden ook al op weerstand van de landelijke politiek en de Reclame Code Commissie. Schuldgevoel De raadsleden geven aan met lede ogen de nieuwe ‘Week van het Leven’ campagne te hebben aangezien. Zij zijn van mening dat de reclamespotjes druk uitoefenen op vrouwen die toch al voor een moeilijke keuze staan. Fatima Faid, HSP: ‘De filmpjes spelen in op het schuldgevoel van vrouwen die nadenken over een abortus, dat vind ik vreselijk. ‘Vrouwen die ongewenst zwanger zijn hebben behoefte aan goede informatie, niet aan emotionele manipulatie’, zegt Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren.

GroenLinks steunt komst van alleen dure huizen

D66 D66 GroenLinks Leidschendam-Voorburg 20-09-2020 13:08

In Vliethaven niet één betaalbare huurwoning; wethouder Kist laat mantra partij los GroenLinks heeft de eigen doelstellingen voor meer sociale woningbouw losgelaten. Dat bleek tijdens de commissievergadering van 8 september in de gemeenteraad. GroenLinks en ...

PvdA/Groenlinks – de raadsfractie.

PvdA PvdA GroenLinks Tholen 20-09-2020 05:00

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vormen de PvdA en GroenLinks samen een fractie in de gemeenteraad van Tholen. Samen gaan ze in de raad het linkse, progressieve gedachtengoed vertolken, met als speerpunten, een sociale samenleving met respect voor elkaar, bestrijding van armoede en vereenzaming en respect voor natuur en milieu.

 

Onze raads- en commissieleden:

https://tholen.pvda.nl/nieuws/pvda-groenlinks-2/Jan Heshof – Fractievoorzitter

Tel: 06-12873147

E : jheshof@zeelandnet.nl

 

https://tholen.pvda.nl/nieuws/pvda-groenlinks-2/

 Jacques Dekkers – fractiesecretaris

Tel: 06-51823253

E : jacquesdekkers@kpnmail.nl

                                                            

https://tholen.pvda.nl/nieuws/pvda-groenlinks-2/

Jolanda Prins – Commissie Samenleving

Tel: 06-46710344

E: jolandaprins@zeelandnet.nl                                                                                                                                                                 

https://tholen.pvda.nl/nieuws/pvda-groenlinks-2/

Nancy Raas – Tophoven – Commissie Ruimte

Tel: 06-57274260

E: raastophoven@gmail.com

                                                                                              

https://tholen.pvda.nl/nieuws/pvda-groenlinks-2/

 Bart Krijnen – Commisies – plaatsvervanger.

Tel:  06-12651956

E: blp.krijnen@gmail.com

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Het bericht PvdA/Groenlinks – de raadsfractie. verscheen eerst op PvdA Tholen.

Marian Oosterbroek neemt afscheid | Oldenzaal

GroenLinks GroenLinks Oldenzaal 20-09-2020 00:00

Na rijp beraad heeft Marian Oosterbroek, fractievoorzitter van GroenLinks Oldenzaal besloten om afscheid te nemen als raadslid in Oldenzaal.   

Marian:

Met veel pijn in mijn hart moet ik afscheid nemen als raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks Oldenzaal. Het is geen gemakkelijke beslissing geweest en daar zijn vele intensieve gesprekken met diverse betrokkenen aan vooraf gegaan. Het was een moeilijke beslissing omdat ik met veel overtuiging en enthousiasme de waarden en uitgangspunten van GroenLinks heb proberen uit te dragen in de raad. Het was ook een moeilijke beslissing omdat we als fractie een goed team zijn en ik veel van mijn collega-fractieleden heb mogen leren. Ik zal dit allemaal erg gaan missen.

 

Mijn huidige functie als bestuurder van een jeugdzorginstelling is echter niet verenigbaar met het raadslidmaatschap. Integriteit, openheid en transparantie zijn belangrijke waarden voor mij en ik wil voorkomen dat er enige schijn van belangenverstrengeling gaat ontstaan. Dat schaad niet alleen mij persoonlijk, maar ook (de fractie van) GroenLinks of de jeugdzorg.

 

Mijn opvolging is op dit moment nog niet geregeld, maar vanaf 21 september zal Harry Snijders het fractievoorzitterschap van mij overnemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Harry deze rol met veel enthousiasme op zal pakken.

 

Ik blijf bij GroenLinks en zal me op een andere manier blijven inzetten voor GroenLinks en voor een Groen en Sociaal Oldenzaal. Dit is dus ook geen afscheid van GroenLinks en ik hoop jullie allen te blijven ontmoeten!

 

In de komende raadsvergadering zal Harry Snijders het stokje overnemen als fractievoorzitter. Over een maand verwachten we weer in volle sterkte als driepersoonsfractie aan de slag te kunnen.

'Actiever handhaven van de coronaregels is nodig, maar niet met een eenzijdige focus op jongeren en studenten' | Wageningen

GroenLinks GroenLinks Wageningen 20-09-2020 00:00

Naar aanleiding van de nieuwe aangekondigde conrona maatregelen geven GroenLinks Wageningen en Connect Wagenigen deze reactie:

Het toenemende aantal coronabesmettingen in Wageningen baart ons zorgen. We vinden het dan ook goed dat het college proactief actie onderneemt, om verdere verspreiding van het virus in te dammen én om te voorkomen dat Wageningen regionale of landelijke maatregelen opgelegd krijgt.

De maatregelen die nu genomen worden, vinden wij echter stuitend en stigmatiserend. Alweer worden studenten in deze coronacrisis anders behandeld dan andere Wageningers. Het is terecht dat aan de horeca gevraagd wordt te blijven hameren op de gedragsregels en om het bijeenkomen van grote groepen te ontmoedigen, maar waarom alleen als het om jongeren en studenten gaat? Ook is het opmerkelijk dat specifiek voor activiteiten voor eerstejaarsstudenten een ontheffing nodig is van de veiligheidsregio, terwijl dit voor andere activiteiten niet geldt.

Actiever handhaven van de coronaregels is nodig, maar niet met een eenzijdige focus op jongeren en studenten.

GroenLinks Wageningen en Connect Wageningen

Geen energieprojecten zonder mede-eigenaarschap van lokale inwoners

PvdA PvdA GroenLinks Krimpenerwaard 19-09-2020 09:14

Persbericht Lokale PvdA/GroenLinks: geen energieprojecten zonder mede-eigenaarschap van lokale inwoners

 

MIDDEN-HOLLAND – De lokale PvdA/GroenLinks afdelingen in de vijf gemeentes van Midden-Holland gaan eind september bij de bespreking van de concept Regionale Energie Strategie (RES), voorstellen indienen die vastleggen dat alle burgers mede-eigenaar kunnen worden van toekomstige energieprojecten.

Energiebedrijven azen op locaties binnen Midden-Holland waar zonneparken of windmolens gebouwd kunnen worden. De  lokale PvdA Krimpenerwaard, PvdA en GroenLinks van Gouda en Bodegraven-Reeuwijk en de PvdA-GroenLinks afdelingen van Zuidplas en Waddinxveen willen dat de gemeenteraden op tijd (voor 1 juli 2021) een lokaal beleidskader vaststellen waarin er eisen worden gesteld aan het ontwikkelen van toekomstige energieprojecten. Dat kan zijn dat bijvoorbeeld een zonnepark of windmolen voor minimaal de helft in eigendom moet zijn van lokale inwoners voordat het gebouwd wordt.

Als gemeentes te laat beginnen met het opstellen van lokale beleidskaders over mede- eigenaarschap van energieprojecten, dan zullen energiebedrijven wind- en zonneparken aanleggen zonder dat de inwoners daarvan meeprofiteren. Als meer inwoners mede-eigenaar worden van energieprojecten, komt een groter deel van de opbrengst terecht bij de inwoners.

Daarnaast willen PvdA/GroenLinks dat het voor alle inwoners mogelijk wordt om financieel deel te nemen aan wind- en zonneprojecten en mee te delen in de opbrengst daarvan. Hiervoor zijn speciale (subsidie) regelingen nodig voor mensen met lagere inkomens waardoor iedereen mee kan doen en energiearmoede voorkomen wordt.

Midden-Holland telt nu acht energiecoöperaties waarin ongeveer 1000 inwoners betrokken zijn bij energieprojecten. De energiecoöperaties hebben gedurende de ontwikkeling van de concept-RES veelvuldig gepleit dat lokaal eigenaarschap moet worden vastgelegd in lokale beleidskaders om te voorkomen dat de grote commerciële spelers met de winst gaan strijken, terwijl de burgers wel de lasten maar niet de baten krijgen. Uit de zienswijzen die de vijf gemeentes hebben ingediend op de voorlopige concept-RES kwam ook naar voren dat het lokaal eigenaarschap te weinig aandacht heeft gekregen.

De concept-Regionale Energie Strategie is een document waarin de regio beschrijft welke energiedoelstellingen zij zal halen, op welke termijn en hoe.

 

 

Namens de lokale PvdA/GroenLinks van Midden-Holland,

 

Sandro Kovacic

 

 

Het bericht Geen energieprojecten zonder mede-eigenaarschap van lokale inwoners verscheen eerst op PvdA Krimpenerwaard.