Nieuws van politieke partijen over GroenLinks inzichtelijk

164204 documenten

Nieuwjaarsborrel 2020 | 's-Hertogenbosch

GroenLinks GroenLinks s-Hertogenbosch 24-01-2020 00:00

Vrijdag 24 januari om 20.00 vindt in Da Silva op de Tramkade de nieuwjaarsborrel van GroenLinks Den Bosch plaats.

Luid het nieuwe jaar in samen met de fractie, wethouder en de GroenLinks-leden. Naast het vooruitkijken naar 2020 is er ook is gezellige live-muziek als onderdeel van jongerenfestival RAUWKOST. Wees welkom en tot de 24e!

Om in te schatten hoeveel mensen er komen willen we je vragen om hier door te geven of je komt.

Terugblik: ChristenUnie in 2019

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 CDA Amstelveen 20-01-2020 20:27

https://amstelveen.christenunie.nl/k/n5997/news/view/1310130/300566/ChristenUnieDe fractie van de ChristenUnie kijkt terug op een goed 2019. We zien terug op een jaar waarin de fractie een duidelijke inbreng had, zowel in de commissie- als de gemeenteraadsvergaderingen. Meerdere malen kreeg de fractie te horen dat onze bijdragen deskundigheid en integriteit uitstralen en er in de discussie met elkaar zeker toe doen.

In 2019 werden twee moties van de ChristenUnie met grote meerderheid door de gemeenteraad aangenomen.                                                                                                                            

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020 in juli, kreeg de door de ChristenUnie samen met het CDA ontwikkelde motie “Een kerkenvisie voor Amstelveen” een ruime meerderheid in de gemeenteraad. De motie had tot doel om het college subsidie bij het Rijk te laten aanvragen om ook voor Amstelveen een kerkenvisie te ontwikkelen. Het vervolg zal zijn dat in de eerste helft van 2020 een bijeenkomst met kerk- en parochiebesturen zal plaatsvinden, om te overleggen hoe we tot een gemeenschappelijke visie voor het gebruik van de kerkgebouwen in Amstelveen kunnen komen.

Een tweede motie van de ChristenUnie werd door de gemeenteraad aangenomen in de gemeenteraadsvergadering van 11 december jl. bij de behandeling van de Cultuuragenda. Dit betrof de motie: “Een stadspiano op het plein”. Deze motie had tot doel om een piano te plaatsen in het Stadshart, waarop voorbijgangers pianomuziek ten gehore kunnen brengen.  

Ook kreeg een in de gemeenteraadsvergadering van 20 juni 2018 door de ChristenUnie ingediende en door de gemeenteraad aanvaardde motie “Houdt de museumtramlijn op de rails!” een concreet vervolg. De motie leidde er onlangs toe dat de museumtramlijn in 2020 als gemeentelijk monument zal worden erkend.

Voorts stelde de ChristenUnie over een aantal onderwerpen schriftelijke vragen:

* het aantal vermiste identiteitsdocumenten in Amstelveen;

* deelname van Amstelveen aan de internationale autoloze zondag (vragen ingediend samen GroenLinks);

* het tekort aan fietsenrekken bij haltes van openbaar vervoer (vragen ingediend samen met D66).

Ook werden door de fractie enkele keren mondelinge vragen gesteld tijdens commissie- of gemeenteraadsvergaderingen. Dit jaar waren dat vragen over:

* het samenvallen van de vele werkzaamheden aan wegen in Amstelveen in de maanden juni tot en met augustus;

* het uitstel van het tot stand komen van een kunstwerk op het middengebied van de rotonde op het Keizer Karelplein.

Tenslotte nog een succesje dat niet direct door een motie of vragen werd bereikt. De ChristenUnie dringt er al enkele jaren op aan dat er onderzoek komt naar de realisatie van een P&R in het zuiden van Amstelveen. Het college heeft nu aangegeven dat men daar inderdaad een onderzoek naar gaat doen.

De fractie bestond dit jaar uit:

* Jetske Gerkema (commissie Burger en Samenleving)

* Henk Stoffels (commissie Ruimte, Wonen en Natuur)

* Bert de Pijper (commissie Algemeen Bestuur en Middelen en gemeenteraad)

Jetske moest helaas deze zomer terugtreden als lid van de fractie, vanwege haar drukke baan. We zoeken nog een opvolger voor haar. 

De fractie ziet terug op een goed jaar. We konden in 2019 een duidelijk eigen geluid laten horen tijdens de vergaderingen. We zijn Here dankbaar voor alle ondersteuning die we daarin van onze achterban kregen. Ook in 2020 is alle steun heel welkom!

Bert de Pijper

Jetske Gerkema

Henk Stoffels

 

Zorg-geld gebruikt voor andere doeleinden?

PvdA PvdA GroenLinks D66 Hellevoetsluis 20-01-2020 18:33

https://voorne.pvda.nl/nieuws/zorg-geld-mogelijk-uitgegeven-voor-andere-doeleinden/Zorg-gelden niet alleen gebruikt voor zorg?

De oppositie (GroenLinks, PvdA en D66) is geschokt door de rapportage van het onderzoeksbureau, dat onderzoek gedaan heeft naar de financiële situatie van het sociale domein in de gemeente Hellevoetsluis.   Het is een vernietigend rapport dat helder vaststelt dat het college niet in control is en aangeeft dat de werkwijze van dit college bedrijfsmatig ver beneden peil is in de domeinen financiën, personele organisatie en zorg. Hierdoor is volgens de oppositie veel schade aangericht.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/zorg-geld-mogelijk-uitgegeven-voor-andere-doeleinden/Donderdag 16 januari is de raad mondeling geïnformeerd over het rapport en de vervolgstappen hierop. Niet alleen kon nog steeds niet met zekerheid gezegd kan worden dat het begrotingstekort alleen aan de zorgkosten ligt, ook werd aangegeven dat zorg-gelden mogelijk zijn uitgegeven voor andere doeleinden. Dieper onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat dit op een aantal punten mogelijk gebeurd is. D66, GroenLinks en de PvdA vinden dit alarmerend. Zij zijn zeer benieuwd naar het definitief begroting breed overzicht van alle tekorten en het concrete actieplan hierop wat spoedig gepresenteerd zal worden.

PvdA, D66 en GroenLinks kunnen zich voorstellen dat dit grote consequenties heeft binnen het college en de coalitiepartijen. Zij vinden dat het vertrouwen van de inwoners en de gehele raad zwaar is geschonden. Het is nu niet alleen aan het college maar ook aan de coalitiepartijen om de zaken zo spoedig mogelijk op orde te krijgen om dit vertrouwen terug te winnen.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met: Daan Dankaart , PvdA mevrouw B. Verschoor, GroenLinks of mevrouw M. Bakker-Mantjes, D66

Het bericht Zorg-geld gebruikt voor andere doeleinden? verscheen eerst op PvdA Voorne.

Waarom zoveel mensen op de wachtlijst staan voor psychische hulp | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Rozenburg 20-01-2020 00:00

Als je je been breekt, krijgt je direct hulp. Maar als je een trauma oploopt of zelfs suïcidaal bent, dan kom je vaak terecht op een wachtlijst. Daar moet dringend iets aan veranderen.

Mensen - jongeren én volwassenen - met psychische problemen zijn de dupe van het huidige zorgsysteem. Wachtlijsten, personeelstekorten en gebrek aan passende zorg leiden tot schrijnende en soms levensgevaarlijke situaties.

Hoeveel mensen staan op een wachtlijst? 

Minimaal 90.000 volwassenen wachten op psychische hulp via de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Hoeveel jongeren in de jeugdzorg op een wachtlijst staan weten we niet. Het ministerie geeft hier géén cijfers over. Ons Kamerlid Lisa Westerveld probeert hier al een tijd meer duidelijkheid over te krijgen.

Waarom zijn er geen cijfers over wachtlijsten in de jeugdzorg?

Dat vragen wij ons ook af. GroenLinks vraagt hier al jaren om, maar de minister wil dat inzicht niet geven. Daarom is het heel lastig om te weten hoe groot het probleem is. Maar uit verhalen van jongeren en hulpverleners weten we dat de wachtlijsten lang zijn.

Hoe lang moet je wachten op behandeling?

Waar we van weten: veel te lang, en die wachttijden zijn ook nog toegenomen het afgelopen jaar. Mensen met angststoornissen bijvoorbeeld gemiddeld nu 14 weken, eetstoornissen 17 weken wachten, persoonlijkheidsstoornissen 20 weken. Er zijn uitschieters met wachttijden van 41 en 52 weken.

Wat is de oorzaak van de wachtlijsten?

Het systeem voor psychische zorg - zowel voor jeugdzorg als GGZ - faalt. De jeugdzorg is overdragen aan gemeenten die hiervoor nauwelijks genoeg expertise en geld hebben. Veel gemeenten kampen met financiële tekorten door de oplopende uitgaven aan jeugdzorg.  In de GGZ (de psychische zorg voor volwassenen) hebben zorgverzekeraars een veel te grote vinger in de pap. De zorgverzekeraars moeten de hulp financieren. Voor hen is het aantrekkelijker om zorg te financieren die 'makkelijk' is (milde depressie, milde fobie, burn-out). Zorg voor mensen met meer complexe problemen is ingewikkelder, duurt langer en kost meer geld.

Deze week verscheen een rapport over jongeren en suïcide. Is suïcide te wijten aan niet toereikende zorg?

Ja. Uit het rapport blijkt dat problemen in de zorg relatief vaak een rol speelden bij de zelfdoding van jongeren (tussen 10 en 20 jaar) (in 2017). Jongeren raken verstrikt in het web van de zorg, zegt het rapport. Uit het rapport blijkt dat jongeren met complexe problemen die in 2017 zelfmoord pleegden op verschillende plekken in de jeugdzorg geweigerd werden, omdat er geen passende behandeling geboden kon worden.

Wat moet er veranderen volgens GroenLinks? Meer landelijke regie en minder marktwerking. Want nu schuift de landelijke overheid verantwoordelijkheid af aan gemeenten. En laat via marktwerking zorgverzekeraars te veel bepalen, waardoor het belang van geld groter is dan dat van de patiënt. Meer (specialistische) behandelplekken. Mensen met complexe psychische problematiek vallen vaak tussen wal en schip. Dan is er een behandeling voor één deel, maar niet voor het andere probleem. Meer investeren in personeel. Er moeten meer opleidingsplekken voor nieuwe hulpverleners komen. En de huidige zorgverleners moeten meer zeggenschap krijgen over hun werk en meer mogelijkheden krijgen om expertise op te bouwen. Schrap de harde leeftijdsgrens tussen 18 bij het verlenen van Jeugdzorg. Jongeren die hulp nodig hebben, komen van de ene op de andere dag in een nieuw systeem en vallen daardoor te vaak tussen wal en schip. 

Help mee. Teken het manifest op lijmdezorg.nl en deel dit bericht op sociale media met #lijmdezorg.

Waarom zoveel mensen op de wachtlijst staan voor psychische hulp | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Prins Alexander 20-01-2020 00:00

Als je je been breekt, krijgt je direct hulp. Maar als je een trauma oploopt of zelfs suïcidaal bent, dan kom je vaak terecht op een wachtlijst. Daar moet dringend iets aan veranderen.

Mensen - jongeren én volwassenen - met psychische problemen zijn de dupe van het huidige zorgsysteem. Wachtlijsten, personeelstekorten en gebrek aan passende zorg leiden tot schrijnende en soms levensgevaarlijke situaties.

Hoeveel mensen staan op een wachtlijst? 

Minimaal 90.000 volwassenen wachten op psychische hulp via de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Hoeveel jongeren in de jeugdzorg op een wachtlijst staan weten we niet. Het ministerie geeft hier géén cijfers over. Ons Kamerlid Lisa Westerveld probeert hier al een tijd meer duidelijkheid over te krijgen.

Waarom zijn er geen cijfers over wachtlijsten in de jeugdzorg?

Dat vragen wij ons ook af. GroenLinks vraagt hier al jaren om, maar de minister wil dat inzicht niet geven. Daarom is het heel lastig om te weten hoe groot het probleem is. Maar uit verhalen van jongeren en hulpverleners weten we dat de wachtlijsten lang zijn.

Hoe lang moet je wachten op behandeling?

Waar we van weten: veel te lang, en die wachttijden zijn ook nog toegenomen het afgelopen jaar. Mensen met angststoornissen bijvoorbeeld gemiddeld nu 14 weken, eetstoornissen 17 weken wachten, persoonlijkheidsstoornissen 20 weken. Er zijn uitschieters met wachttijden van 41 en 52 weken.

Wat is de oorzaak van de wachtlijsten?

Het systeem voor psychische zorg - zowel voor jeugdzorg als GGZ - faalt. De jeugdzorg is overdragen aan gemeenten die hiervoor nauwelijks genoeg expertise en geld hebben. Veel gemeenten kampen met financiële tekorten door de oplopende uitgaven aan jeugdzorg.  In de GGZ (de psychische zorg voor volwassenen) hebben zorgverzekeraars een veel te grote vinger in de pap. De zorgverzekeraars moeten de hulp financieren. Voor hen is het aantrekkelijker om zorg te financieren die 'makkelijk' is (milde depressie, milde fobie, burn-out). Zorg voor mensen met meer complexe problemen is ingewikkelder, duurt langer en kost meer geld.

Deze week verscheen een rapport over jongeren en suïcide. Is suïcide te wijten aan niet toereikende zorg?

Ja. Uit het rapport blijkt dat problemen in de zorg relatief vaak een rol speelden bij de zelfdoding van jongeren (tussen 10 en 20 jaar) (in 2017). Jongeren raken verstrikt in het web van de zorg, zegt het rapport. Uit het rapport blijkt dat jongeren met complexe problemen die in 2017 zelfmoord pleegden op verschillende plekken in de jeugdzorg geweigerd werden, omdat er geen passende behandeling geboden kon worden.

Wat moet er veranderen volgens GroenLinks? Meer landelijke regie en minder marktwerking. Want nu schuift de landelijke overheid verantwoordelijkheid af aan gemeenten. En laat via marktwerking zorgverzekeraars te veel bepalen, waardoor het belang van geld groter is dan dat van de patiënt. Meer (specialistische) behandelplekken. Mensen met complexe psychische problematiek vallen vaak tussen wal en schip. Dan is er een behandeling voor één deel, maar niet voor het andere probleem. Meer investeren in personeel. Er moeten meer opleidingsplekken voor nieuwe hulpverleners komen. En de huidige zorgverleners moeten meer zeggenschap krijgen over hun werk en meer mogelijkheden krijgen om expertise op te bouwen. Schrap de harde leeftijdsgrens tussen 18 bij het verlenen van Jeugdzorg. Jongeren die hulp nodig hebben, komen van de ene op de andere dag in een nieuw systeem en vallen daardoor te vaak tussen wal en schip. 

Help mee. Teken het manifest op lijmdezorg.nl en deel dit bericht op sociale media met #lijmdezorg.

Waarom zoveel mensen op de wachtlijst staan voor psychische hulp | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 20-01-2020 00:00

Als je je been breekt, krijgt je direct hulp. Maar als je een trauma oploopt of zelfs suïcidaal bent, dan kom je vaak terecht op een wachtlijst. Daar moet dringend iets aan veranderen.

Mensen - jongeren én volwassenen - met psychische problemen zijn de dupe van het huidige zorgsysteem. Wachtlijsten, personeelstekorten en gebrek aan passende zorg leiden tot schrijnende en soms levensgevaarlijke situaties.

Hoeveel mensen staan op een wachtlijst? 

Minimaal 90.000 volwassenen wachten op psychische hulp via de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Hoeveel jongeren in de jeugdzorg op een wachtlijst staan weten we niet. Het ministerie geeft hier géén cijfers over. Ons Kamerlid Lisa Westerveld probeert hier al een tijd meer duidelijkheid over te krijgen.

Waarom zijn er geen cijfers over wachtlijsten in de jeugdzorg?

Dat vragen wij ons ook af. GroenLinks vraagt hier al jaren om, maar de minister wil dat inzicht niet geven. Daarom is het heel lastig om te weten hoe groot het probleem is. Maar uit verhalen van jongeren en hulpverleners weten we dat de wachtlijsten lang zijn.

Hoe lang moet je wachten op behandeling?

Waar we van weten: veel te lang, en die wachttijden zijn ook nog toegenomen het afgelopen jaar. Mensen met angststoornissen bijvoorbeeld gemiddeld nu 14 weken, eetstoornissen 17 weken wachten, persoonlijkheidsstoornissen 20 weken. Er zijn uitschieters met wachttijden van 41 en 52 weken.

Wat is de oorzaak van de wachtlijsten?

Het systeem voor psychische zorg - zowel voor jeugdzorg als GGZ - faalt. De jeugdzorg is overdragen aan gemeenten die hiervoor nauwelijks genoeg expertise en geld hebben. Veel gemeenten kampen met financiële tekorten door de oplopende uitgaven aan jeugdzorg.  In de GGZ (de psychische zorg voor volwassenen) hebben zorgverzekeraars een veel te grote vinger in de pap. De zorgverzekeraars moeten de hulp financieren. Voor hen is het aantrekkelijker om zorg te financieren die 'makkelijk' is (milde depressie, milde fobie, burn-out). Zorg voor mensen met meer complexe problemen is ingewikkelder, duurt langer en kost meer geld.

Deze week verscheen een rapport over jongeren en suïcide. Is suïcide te wijten aan niet toereikende zorg?

Ja. Uit het rapport blijkt dat problemen in de zorg relatief vaak een rol speelden bij de zelfdoding van jongeren (tussen 10 en 20 jaar) (in 2017). Jongeren raken verstrikt in het web van de zorg, zegt het rapport. Uit het rapport blijkt dat jongeren met complexe problemen die in 2017 zelfmoord pleegden op verschillende plekken in de jeugdzorg geweigerd werden, omdat er geen passende behandeling geboden kon worden.

Wat moet er veranderen volgens GroenLinks? Meer landelijke regie en minder marktwerking. Want nu schuift de landelijke overheid verantwoordelijkheid af aan gemeenten. En laat via marktwerking zorgverzekeraars te veel bepalen, waardoor het belang van geld groter is dan dat van de patiënt. Meer (specialistische) behandelplekken. Mensen met complexe psychische problematiek vallen vaak tussen wal en schip. Dan is er een behandeling voor één deel, maar niet voor het andere probleem. Meer investeren in personeel. Er moeten meer opleidingsplekken voor nieuwe hulpverleners komen. En de huidige zorgverleners moeten meer zeggenschap krijgen over hun werk en meer mogelijkheden krijgen om expertise op te bouwen. Schrap de harde leeftijdsgrens tussen 18 bij het verlenen van Jeugdzorg. Jongeren die hulp nodig hebben, komen van de ene op de andere dag in een nieuw systeem en vallen daardoor te vaak tussen wal en schip. 

Help mee. Teken het manifest op lijmdezorg.nl en deel dit bericht op sociale media met #lijmdezorg.

Manifest #Lijmdezorg wil betere Jeugdzorg en GGZ | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks VVD Nederland 20-01-2020 00:00

Pak de wachtlijsten en de bureaucratie aan, organiseer één landelijke helpdesk voor mensen die vastgelopen zijn in het systeem, en creëer goede behandelplekken voor mensen met complexe psychische problemen. Dat zijn de hoofdpunten uit het Manifest van Lijm de Zorg. GroenLinks ondersteunt dit initiatief van harte.

Vandaag – Blue Monday – lanceert Lijm de Zorg het manifest, geschreven door hulpverleners en mensen die zelf hulpverlening ontvangen of op een wachtlijst staan.

Naast GroenLinks krijgt het initiatief steun van VVD, vakbonden FNV en CNV, de Nederlandse Politiebond, het JeugdWelzijnsberaad en ExpEx. Psychiaters Damiaan Denys, Remke van Staveren en Jim van Os hebben het manifest ook ondertekend. Bekende personen met persoonlijke ervaring in deze zorgsector hebben zich aangesloten: zoals Aafke Romeijn, Marijke Groot en Jason Bhugwandass. GroenLinks en de VVD omarmen dit initiatief van onderop.

Lijm de Zorg roept het kabinet op de volle verantwoordelijkheid te nemen om de zorg voor kwetsbare mensen goed te organiseren en de meest urgente problemen aan te pakken. De wachtlijsten en –tijden lopen op. In de GGZ wachten nu 90.000 mensen op psychische hulp. Het kabinet kan geen inzicht geven over de wachttijden in de Jeugdzorg, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de Tweede Kamer.

“Zo kan het niet langer. Net zoals Hugo Borst met succes een brede coalitie wist te verzamelen om de problemen in de ouderenzorg te adresseren, zo presenteren wij vandaag ons manifest met veel bondgenoten om te knokken voor betere hulp voor psychisch kwetsbare jongeren en volwassenen,” aldus initiatiefnemer Louis de Mast. “In een welvarend en beschaafd land, moeten we deze groep fatsoenlijk kunnen opvangen.”

Het manifest wordt kracht bij gezet met een wacht-actie van schrijfster en ervaringsdeskundige Charlotte Bouwman. Ze heeft complexe psychische problemen en is suïcidaal als gevolg van trauma, maar krijgt geen behandelplek. Vanaf vandaag gaat zij wachten voor de deur van het ministerie van VWS in Den Haag.  

Ik wacht hier wel Bouwman: “Vorige maand kreeg ik te horen dat mijn behandeling voor complexe trauma’s, waar ik 2 jaar op heb gewacht, werd stopgezet. En nu kan ik weer een jaar wachten op passende hulp, dus dan wacht ik hier.”

GroenLinks Kamerleden Lisa Westerveld (Jeugdzorg) en Wim-Jan Renkema (GGZ): "Jongeren en volwassenen met psychische problemen zijn de dupe van het huidige zorgsysteem. Wachtlijsten, personeelstekorten en gebrek aan passende zorg leiden tot schrijnende en soms levensgevaarlijke situaties. Al jaren doen we voorstellen voor verbeteringen. Maar tot nu toe ontbrak het bij het kabinet aan urgentie."

Ook de VVD steunt de noodkreet van Lijm de Zorg. Tweede Kamerleden Martin Wörsdörfer (Jeugdzorg) en Kelly Regterschot (GGZ): “We hebben te veel verhalen gehoord uit de praktijk van wanhopige mensen, die van het kastje naar de muur worden gestuurd en nergens gehoor vinden bij urgente problemen. Van hulpverleners die bezwijken onder de administratieve ellende. Wij nemen dit initiatief van onderop heel serieus en pleiten voor daden van dit kabinet in plaats van woorden.”

 

Manifest #Lijmdezorg wil betere Jeugdzorg en GGZ | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks VVD Rotterdam Rozenburg 20-01-2020 00:00

Pak de wachtlijsten en de bureaucratie aan, organiseer één landelijke helpdesk voor mensen die vastgelopen zijn in het systeem, en creëer goede behandelplekken voor mensen met complexe psychische problemen. Dat zijn de hoofdpunten uit het Manifest van Lijm de Zorg. GroenLinks ondersteunt dit initiatief van harte.

Vandaag – Blue Monday – lanceert Lijm de Zorg het manifest, geschreven door hulpverleners en mensen die zelf hulpverlening ontvangen of op een wachtlijst staan.

Naast GroenLinks krijgt het initiatief steun van VVD, vakbonden FNV en CNV, de Nederlandse Politiebond, het JeugdWelzijnsberaad en ExpEx. Psychiaters Damiaan Denys, Remke van Staveren en Jim van Os hebben het manifest ook ondertekend. Bekende personen met persoonlijke ervaring in deze zorgsector hebben zich aangesloten: zoals Aafke Romeijn, Marijke Groot en Jason Bhugwandass. GroenLinks en de VVD omarmen dit initiatief van onderop.

Lijm de Zorg roept het kabinet op de volle verantwoordelijkheid te nemen om de zorg voor kwetsbare mensen goed te organiseren en de meest urgente problemen aan te pakken. De wachtlijsten en –tijden lopen op. In de GGZ wachten nu 90.000 mensen op psychische hulp. Het kabinet kan geen inzicht geven over de wachttijden in de Jeugdzorg, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de Tweede Kamer.

“Zo kan het niet langer. Net zoals Hugo Borst met succes een brede coalitie wist te verzamelen om de problemen in de ouderenzorg te adresseren, zo presenteren wij vandaag ons manifest met veel bondgenoten om te knokken voor betere hulp voor psychisch kwetsbare jongeren en volwassenen,” aldus initiatiefnemer Louis de Mast. “In een welvarend en beschaafd land, moeten we deze groep fatsoenlijk kunnen opvangen.”

Het manifest wordt kracht bij gezet met een wacht-actie van schrijfster en ervaringsdeskundige Charlotte Bouwman. Ze heeft complexe psychische problemen en is suïcidaal als gevolg van trauma, maar krijgt geen behandelplek. Vanaf vandaag gaat zij wachten voor de deur van het ministerie van VWS in Den Haag.  

Ik wacht hier wel Bouwman: “Vorige maand kreeg ik te horen dat mijn behandeling voor complexe trauma’s, waar ik 2 jaar op heb gewacht, werd stopgezet. En nu kan ik weer een jaar wachten op passende hulp, dus dan wacht ik hier.”

GroenLinks Kamerleden Lisa Westerveld (Jeugdzorg) en Wim-Jan Renkema (GGZ): "Jongeren en volwassenen met psychische problemen zijn de dupe van het huidige zorgsysteem. Wachtlijsten, personeelstekorten en gebrek aan passende zorg leiden tot schrijnende en soms levensgevaarlijke situaties. Al jaren doen we voorstellen voor verbeteringen. Maar tot nu toe ontbrak het bij het kabinet aan urgentie."

Ook de VVD steunt de noodkreet van Lijm de Zorg. Tweede Kamerleden Martin Wörsdörfer (Jeugdzorg) en Kelly Regterschot (GGZ): “We hebben te veel verhalen gehoord uit de praktijk van wanhopige mensen, die van het kastje naar de muur worden gestuurd en nergens gehoor vinden bij urgente problemen. Van hulpverleners die bezwijken onder de administratieve ellende. Wij nemen dit initiatief van onderop heel serieus en pleiten voor daden van dit kabinet in plaats van woorden.”

 

GroenLinks komt op de koffie | Zeist

GroenLinks GroenLinks Zeist 20-01-2020 00:00

Werkbezoeken aan Zeister bedrijven

GroenLinks staat bekend om haar Huis-aan-Huis acties. Zij gaat bij inwoners van Zeist langs de deuren om te ideeën op te halen. In Zeist zijn ook veel maatschappelijke instellingen voor inwoners die het minder goed getroffen hebben, denk aan de Voedselbank of de Sociaal raadslieden. Er zijn instellingen voor ouderen, Bartimeus en Abrona en belangenorganisaties als het Wereld Natuurfonds, de Vogelbescherming, de KNVB. GroenLinks Zeist wil graag met deze maatschappelijke instellingen en de bedrijven in Zeist in gesprek komen en we gaan graag bij hen op bezoek. Zie het als "GroenLinks Zeist komt op de koffie”.

De werkbezoeken leggen we met minimaal twee fractieleden af. Het bezoek heeft een informeel karakter. Het hoofddoel van de werkbezoeken is ophalen welke vraagstukken bij deze bedrijven leven en wat raadsleden van GroenLinks Zeist hierin kunnen betekenen.           Ons eerste bezoek was aan de Voedselbank. Hierna volgt een kort verslag van ons bezoek. De Voedselbank zit in Zeist-West aan de Kwikstaartlaan 44. Dit is een klein bedrijventerrein.

Werkbezoek Voedselbank 10 januari 2020

Vrijdag 10 december hebben raadsleden Ans Pereboom en Noureddine EL Mansouri de Voedselbank in Zeist bezocht. We zijn hier gastvrij ontvangen door de Algemeen coördinator Henk Niemeijer. Na een goed gesprek te hebben gehad over de verhuizing, de rol van de voedselbank en het armoedebeleid van Zeist kregen we een rondleiding in de “winkel”, het magazijn.  Henk vertelde dat de helft van de gebruikers van de Voedselbank alleenstaande moeders zijn. De andere helft vormt een weerspiegeling van de samenleving. Iedereen kan in de situatie komen dat hulp van de Voedselbank nodig is. Het motto van de Voedselbank is: geen pakket zonder traject. De Voedselbank kan veel meer inwoners helpen. Er komen nu wekelijks 120 gezinnen, maar er kunnen zeker 300 tot 350 gezinnen geholpen worden. Door een gevoel van schaamte weten veel inwoners die drempel niet te nemen. Henk verwacht dat door de nieuwe locatie, het nieuwe concept (winkel) drempelverlagend zou kunnen werken. Mond-tot-mondreclame over de nieuwe locatie levert nu al per week een groei op van het aantal klanten.  

We waren opnieuw onder de indruk van de ongelooflijk logistieke en administratieve processen achter de organisatie van de Voedselbank. We zien een gestructureerde organisatie, die nog kan groeien in het aantal klanten. GroenLinks wil het armoedeprobleem zoveel mogelijk aanpakken en minimaliseren in de samenleving. We realiseren ons echter ook dat het lastig zal zijn alle armoedeproblemen te verhelpen. Wij denken dat een U-Pas, zoals in omringende gemeenten gehanteerd wordt, soelaas zou kunnen bieden om hier meer inzicht in te krijgen.

We mochten tevens de ruimte boven de winkel zien; die staat nu nog leeg en biedt kansen voor andere instellingen. Hier zou bijvoorbeeld één of meerdere organisatie(s) gevestigd kunnen worden die ook actief zijn met minima in Zeist. Eén centraal punt voor alle vragen en hulp met betrekking tot minima - iets wat wij al jaren willen als GroenLinks - zou heel goed op deze locatie mogelijk zijn. Het mooie aan deze locatie is dat deze neutraal is. Het pand zit tussen bedrijven en daardoor is de kans kleiner dat je je eigen “de buurman” of “buurvrouw” tegenkomt.  Wij bedanken de voedselbank voor het werkbezoek en in het bijzonder Henk Niemeijer. Daarnaast tevens onze complimenten voor alle vrijwilligers die helpen met de voedselbank circa 70 en alle bedrijven, die hun producten aanbieden aan de voedselbank.  

Schonere lucht in Haarlem o.a. via milieuzone | Haarlem

GroenLinks GroenLinks Haarlem 20-01-2020 00:00

Gemeentenieuws:

In 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016. Die afspraak, het Schone Lucht Akkoord, heeft wethouder Robbert Berkhout namens Haarlem samen met 35 andere gemeenten, 9 provincies en Minister Van Veldhoven op 13 januari ondertekend. Deze ondertekening betekent dat we concreet aan de slag gaan om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Een van de 1e Haarlemse maatregelen krijgt dit voorjaar al vorm. Dan doet het college een voorstel over de invoering van een milieuzone. “Schonere lucht is in ieders belang, en iedereen is ook nodig om dat doel daadwerkelijk te kunnen bereiken. Daarom ben ik blij met dit akkoord.”, zegt wethouder Berkhout. “In Haarlem zijn we met de voorbereiding van een besluit over een milieuzone en onze andere inspanningen al goed op weg. Het is belangrijk dat we hiermee doorpakken.”

Voor het Schone Lucht Akkoord is door het Rijk € 50 miljoen uitgetrokken. Elke gemeente en provincie die meedoet werkt aan een eigen uitvoeringsplan en verplicht zich jaarlijks de voortgang van de eigen inspanningen te laten zien. In Haarlem gaan we dit jaar dus concreet aan de slag met een besluit over de invoering van een milieuzone. De gemeente maakt daarnaast afspraken met bedrijven en winkeliers over het schoner maken van de bevoorrading van de binnenstad en de bezorging van pakketjes. Samen met het Rijk wil de gemeente beleid maken over (overlast van) houtstook en gebruik van schonere werktuigen in onderhoud en bouw (mobiele werktuigen). Ook gaat de gemeente het gehalte stikstof en fijnstof in de Haarlemse lucht intensiever en op meer locaties in de stad meten om zo beter te weten waar extra maatregelen nodig zijn.

De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 al enorm verbeterd. Toch overlijden landelijk jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken. Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Het Schone Lucht Akkoord sluit in Haarlem goed aan bij de ambities van het coalitieakkoord Duurzaam Doen en landelijk bij het klimaatakkoord en de stikstofaanpak.

Kijk voor meer informatie over Het Schone Lucht Akkoord op www.rijksoverheid.nl.

De kamerstukken

Fotograaf: Rick Huisinga