Nieuws van politieke partijen over GroenLinks inzichtelijk

159683 documenten

Veel vragen over geplande snoeihoutcentrale Bergerden | Lingewaard

GroenLinks GroenLinks Lingewaard 21-08-2019 00:00

GroenLinks maakt zich zorgen over de overlast voor mens en milieu die de geplande houtgestookte centrale in Huissen gaat opleveren. Door de centrale worden de tuinbouwbedrijven deels aardgasvrij. Er is veel subsidie voor, met als gevolg dat dergelijke centrales als paddestoelen uit de grond schieten. In de directe omgeving van Lingewaard komen er al vijf! 

Is daar wel genoeg afvalhout voor in Gelderland, of gaan onze bossen eraan? En wie gaat voor herplant zorgen? Wat is de invloed van de uitstoot op mens en milieu in de directe omgeving? En hoe gaat de uitstoot gecontroleerd worden? GroenLinks stelde, samen met B06, opnieuw vragen aan het college.

Aanleiding Op dit moment gebruiken de tuinders op Bergerden aardgas als brandstof voor hun WKK-installatie. Jaarlijks wordt 25 miljoen m3 aardgas verstookt voor de productie van 450 TJ warmte en 100.000 MWh elektriciteit. De warmte wordt gebruikt voor de verwarming van de kassen. Van de stroom wordt 10% zelf gebruikt, de rest gaat naar het openbare net. De CO2 uit de verbrandingsgassen wordt gebruikt voor de plantengroei in de kassen. Over een paar jaar (uiterlijk in 2022) kan de WKK-installatie geen gebruik meer maken van aardgas. Daarom wordt de bouw van een snoeihoutcentrale (biomassacentrale) voorbereid.

Warmte De biomassacentrale moet voorzien in de warmtevraag van de tuinbouwbedrijven. Volgens de antwoorden op onze eerdere vragen is de warmtevraag 450 TJ. De verwachte warmteproductie van de geplande centrale is 370 TJ, waarvoor 42.700 ton (snoei)hout wordt verbrand. Er is dus een tekort van 80 TJ. Om dit tekort aan te vullen zal nog ca. 2,3 miljoen m3 aardgas per jaar nodig blijven. En er is geen warmte over voor de wijken in Huissen die aangesloten zouden worden op een warmtenet.

CO2 De AVR Duiven heeft een gloednieuwe installatie laten bouwen die alle CO2 afvangt, als eerste in Nederland. “Met deze CO2 gaan ze zorgen dat de planten in de kassen in het glastuinbouwgebied Bergerden bij Huissen sneller gaan groeien. Daardoor hoeft de CO2 niet meer uit aardgas te worden gehaald” zo wordt beweerd. Dat betekent dat de Lingewaardse tuinders alleen nog maar duurzaam opgewekte warmte en elektriciteit nodig hebben.

Duurzamere alternatieven Landelijk zien we dat veel tuinbouwbedrijven voor hun warmtevoorziening overschakelen op de duurzamere geothermie of aquathermie. En voor een duurzamere elektriciteitsproductie op Bergerden volstaat één windturbine van 4MW, die jaarlijks 36 TJ elektriciteit produceert.

Snoeihout Om te voorzien in de jaarlijkse behoefte aan snoeihout van 42.700 ton is een bosareaal nodig van ca.17.000 hectare, uitgaande van een opbrengst van 5 m3 snoeihout per jaar per hectare. Op last van de provincie Gelderland moet het snoeihout geleverd worden binnen een straal van 100 km van de centrale. Er is dan een flinke overlap voor de biomassacentrales in Cuijk, Zevenaar, Ede, Duiven, Renkum, de toekomstige centrale in Arnhem, en die van Lingewaard.

Vragen De vervolgvragen van GroenLinks en B06 betreffen vier aandachtspunten:

de opbrengst van de biomassacentrale de snoeihoutvoorziening en vervangende bosaanplant de vervuilende en mogelijk giftige emissies van de centrale de vergunnningsprocedure

In de bijlage vind je de schriftelijke vragen aan het college.

GroenLinksVanaf vandaag is het ...

GroenLinks GroenLinks Moerdijk 20-08-2019 20:57

GroenLinksVanaf vandaag is het ...

GroenLinks GroenLinks Amersfoort 20-08-2019 20:46

Gemeenteraad weer begonnen: over 2018, kamerverhuur en GP Bulls

SP SP ChristenUnie PvdA GroenLinks VVD CDA Eindhoven 20-08-2019 19:24

Niet alleen voor de scholen is de zomervakantie voorbij, ook de gemeenteraadsleden zijn na een aantal weken rust weer begonnen met hun werk. Op 20 en 27 augustus bespreekt de raad het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2018.
 
In 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen waarna een nieuwe coalitie met VVD, CDA, GroenLinks en PvdA aan het roer kwam. Bij de behandeling van de jaarrekening discussieert de raad over wat dat heeft opgeleverd voor onze stad. Wat de SP opvalt is dat in het jaarverslag veel feiten en cijfers staan vermeld maar dat er maar heel weinig woorden worden gewijd aan wat de inzet van de gemeente nou eigenlijk voor de mensen in Eindhoven heeft opgeleverd en betekend. Daar gaan we het zeker over hebben.
Gemeenteraadswerk speelt zich niet alleen in en om het stadhuis af. De SP-ers in de raad, dat wil zeggen raadsleden, commissieleden en fractieondersteuners, zijn vooral te vinden in de stad om samen met de mensen problemen aan te pakken en dingen te verbeteren.
 
Zo nam onze Bas Tromp afgelopen week deel aan een bijeenkomst over de aanpak van woonoverlast door woningsplitsing en kamerverhuur. Eerder dit jaar kwamen burgemeester en wethouders met plannen om die overlast terug te dringen maar die plannen vonden wij volstrekt onvoldoende. Samen met betrokken inwoners en de raadsfracties van Christen Unie en LPF hebben wij hier een stokje voor gestoken. De wethouder en zijn ambtenaren zijn nu bezig hun huiswerk over te doen en komen hopelijk met een beter verhaal. Binnenkort bespreken we dit in de gemeenteraad.
 
 
Op de foto de GP Bulls in actie op het internationale hockeytoernooi in het Indoor Sportcentrum en Dagmar Mous op de tribune.

Na maar liefst 10 jaar 👊 neemt Remko ...

GroenLinks GroenLinks Zwolle 20-08-2019 18:08

Na maar liefst 10 jaar 👊 neemt Remko de Paus afscheid van de gemeenteraad van Zwolle. Remko kan het raadswerk niet langer combineren met zijn eigen bedrijf en kiest er daarom voor om plaats te maken voor nieuw politiek talent. Simone Boshove neemt vanaf 2 september zijn plaats in. Remko: Ontzettend bedankt voor al je inspanningen❤️💚! Simone: Welkom en veel succes💪! https://zwolle.groenlinks.nl/nieuws/simone-boshove-volgt-remko-de-paus-op-als-raadslid-groenlinks%C2%A0

Het is een heerlijke zomer! Een ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) GroenLinks VVD Alkmaar 20-08-2019 18:07

Het is een heerlijke zomer! Een flink aantal Alkmaarders zullen dit verhaal niet kunnen lezen omdat zij lekker met vakantie zijn. Maar de kaaskoppen die thuisgebleven zijn, maken ook in Alkmaar een heerlijke zomer mee. ‘Soms is het zodanig warm, dat het heerlijk is om onder een boom te zitten, en dan lekker te dromen, aldus Victor Kloos, fractieleider van OPA’. OPA is voorstander van meer groen in de stad. In ons verkiezingsprogramma staat: ‘1 miljoen extra voor groen’. Wij vinden een stad gewoon mooier wanneer die groener is en de afgelopen jaren heeft OPA ook geïnvesteerd in groen in de stad. Want een groene stad is een gezonde stad, een veiliger stad en ook economisch belangrijk. Huizen in groene wijken hebben meer waarde dan huizen in wijken zonder groen. Volgens OPA moet je groen altijd doen. Daar dromen wij van. En wat blijkt? Het wordt steeds duidelijker dat bomen planten goed is voor het Klimaat. ‘Steeds meer wetenschappers bevestigen dat het planten van bomen leidt tot schonere lucht en minder CO2. En daarmee tot een veel simpeler oplossing voor het klimaatvraagstuk’, aldus Kloos. OPA vindt dat dit punt onderbelicht wordt door de stadsregering van Groen Links tot en met VVD. Hier wordt alleen de Haagse agenda gepredikt. ‘Van ‘t gas af’, zo snel mogelijk, dure warmtepompen aanschaffen, geen vlees meer eten, en ga zo maar door. Terwijl over praktische oplossingen niet gesproken mag worden zoals ja, het planten van bomen. Dat kun je als gemeente zelf regelen. Kloos: ‘Investeren in groen kan heel rendabel zijn, dat zou zeker GroenLinks moeten aanspreken. Jammer dat het zo oorverdovend stil blijft van die kant, als het om praktische, oplossingen gaat’. OPA zegt: Hup! Aan de slag met die groene vingers!

8 van de 12! 💪🎉GroenLinksVanaf ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 20-08-2019 17:28

8 van de 12! 💪🎉

Yessss! Op weg naar een groener en ...

GroenLinks GroenLinks Hollands Kroon 20-08-2019 16:34

Yessss! Op weg naar een groener en socialer Nederland 💚❤️

Goed bezig!GroenLinksVanaf vandaag ...

GroenLinks GroenLinks Gooise Meren 20-08-2019 15:37

Goed bezig!

Vanaf vandaag is het officieel: wij ...

GroenLinks GroenLinks 20-08-2019 15:25

Vanaf vandaag is het officieel: wij besturen mee in 8 van de 12 provincies van Nederland! ✅ Wie noemt ze allemaal? 👇😉