Nieuws van politieke partijen over GroenLinks inzichtelijk

169988 documenten

Wat hebben we bereikt afgelopen 4 jaar

PvdA PvdA GroenLinks Sint-Michielsgestel 09-03-2022 18:48

Een lijstje wat GL/PvdA SMG de afgelopen vier jaar bereikt hebben:

Alle nieuwbouw bij Kentalis minimaal 20% goedkope koopwoningen en 20% sociale huur;Versterking ecologische hoofdstructuur rondom de Dommel;1,4 miljoen extra voor de bouw van sociale huurwoningen en vervanging voor basisschool de Bolster;Verduurzaming gemeentelijkvastgoed (inclusief de sportverenigingen);Omgevingsdialogen gerealiseerd bij verschillende nieuwe projecten en de belangen behartigd van mensen die niet gehoor zijn/worden bij lopende projecten;Afdwingen van een participatiebeleid;Een nieuwe op te stellen visie voor het buitengebied waardoor er meer ruimte komt voor natuur;Onderzoek naar de mogelijkheid voor warmtenetten voor duurzame en goedkopere collectieve energiegebruik;Versterking van het armoedebeleid;Bevriezen toeristenbelasting n.a.v. onbehoorlijke communicatie vanuit de gemeente richting ondernemers;Aandacht gevraagd voor alternatieve vormen van woningbouw en woningbouw voor doelgroepen zoals starters en senioren.

Het bericht Wat hebben we bereikt afgelopen 4 jaar verscheen eerst op Groenlinks - PvdA Sint-Michielsgestel.

Zo pakt GroenLinks/PvdA de wooncrisis aan

PvdA PvdA GroenLinks Sint-Michielsgestel 09-03-2022 12:27

In Sint-Michielsgestel heeft de gemeente het woningbouwbeleid aan projectontwikkelaars en de vrije markt overgelaten. Met als gevolg dat met name de nood hoog is bij groepen als starters, jonge mensen, senioren, kortom bij degenen bij wie de financiële ruimte zijn beperkingen kent. GroenLinks/PvdA wil daar een eind aan maken. De gemeente moet weer de regie in handen nemen van het woningbeleid en zelf ervoor zorgen dat er gebouwd wordt naar de werkelijke behoefte in plaats van gefocust te zijn op winstgevendheid. Naast het traditioneel bouwen pleiten wij voor meer creativiteit. Als GroenLinks/PvdA een wethouder kan leveren, dan staan wij erop dat er anderhalf jaar ná de verkiezingen honderden tijdelijke woningen gerealiseerd zijn op percelen die sowieso in de toekomst voor woningbouw bestemd zijn. We praten over mooie, gedeeltelijk vaak houten woningen die 5 tot 15 jaar blijven staan. Komen er permanente woningen dan zijn de bewoners van de tijdelijke huizen de eersten die voor huur of koop in aanmerking komen. Wat de permanente woningbouw betreft hebben we forse ambities. 1.000 woningen in vier jaar tijd waarvan minimaal 700 in de sociale huur, goedkope koop of seniorenwoningen. Met koopgarantwoningen zorgen wij dat er ook woningen onder de 3 ton en appartementen onder de 2 ton verkocht kunnen worden. Creativiteit, ook met bestaande bouw, het splitsen van huizen zou een stuk gemakkelijker gemaakt moeten worden. We pleiten voor een soepeler beleid voor mantelzorgwoningen die ook na de mantelzorgsituatie bewoond zouden kunnen worden. Dit zorgt voor een betere doorstroming waar starters op hun beurt weer bij gebaat zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Duurzaamheid Woningbouw is belangrijk, iedereen heeft recht op een fijn plekje. Maar om een fijn plekje fijn te houden moeten we ook andere uitdagingen te lijf gaan. Corona en nu Oekraïne laten zien hoe kwetsbaar we zijn en dat veiligheid, welvaart en stabiliteit niet zo vanzelfsprekend zijn. We moeten daarom zo snel mogelijk af van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, vandaar onze dringende oproep dat de gemeente in 2040 daadwerkelijk klimaatneutraal is.

Armoede De huidige crisis en de daarmee gepaard gaande sancties laten ons niet onberoerd. Energiearmoede is nu al een groot probleem en wordt helaas waarschijnlijk alleen maar groter. GroenLinks/PvdA heeft een groot sociaal hart, niemand mag hieraan onderdoor gaan. Via de energietransitie willen we de energierekening drukken en tegelijkertijd zetten we alles op alles om het leven een beetje betaalbaar te houden, vooral ook voor de minst draagkrachtigen.

Op 14, 15 of 16 maart kunnen we laten zien hoe we onze kostbare vrijheid op prijs stellen!

Het bericht Zo pakt GroenLinks/PvdA de wooncrisis aan verscheen eerst op Groenlinks - PvdA Sint-Michielsgestel.

GroenLinks/PvdA over het meedenken en meepraten van burgers

PvdA PvdA GroenLinks Sint-Michielsgestel 01-03-2022 15:15

Het moet beter, sneller en meer!

Iedereen die belang heeft bij of geraakt wordt door nieuwe projecten of ontwikkelingen in onze dorpen, moet op tijd mee kunnen denken en praten. Dat lijkt heel normaal anno 2022. Toch gebeurt het nog te weinig. GroenLinks/PvdA vraagt er regelmatig aandacht voor in de gemeente. Het kan en het moet anders de komende jaren.

‘Het moet beter, sneller en meer’, vat raadslid Adriaan van der Maarel het kort en bondig samen. Hij staat tweede op de kandidatenlijst van GroenLinks/PvdA voor de komende verkiezingen voor de gemeenteraad. Al tijden ergert hij zich aan de gebrekkige aandacht voor participatie in de gemeente.

Serieus nemen

‘Het gaat om het serieus nemen van onze inwoners. Als er nieuwe plannen worden ontwikkeld, raakt dat inwoners in de omgeving. Altijd. Bijvoorbeeld bij de bouw van nieuwe woningen of de herinrichting van een gebied. Dan is het niet meer dan normaal dat iedereen in de omgeving daar tijdig van op de hoogte wordt gebracht en de kans krijgt om mee te denken en te praten.’

Ook vindt Adriaan het belangrijk dat daar vooraf duidelijke afspraken over worden gemaakt. ‘Participatie is natuurlijk niet hetzelfde als iedereen gelijk geven. Dat snapt iedereen. Goede afspraken vooraf zijn belangrijk. Over wat wel en niet kan, wat met de reacties wordt gedaan en hoe iedereen wordt geïnformeerd over de verschillende stappen in het proces. Er bestaat een zogeheten Participatieladder, waarbij elke trede staat voor een vorm van participatie, van meebeslissen tot bijvoorbeeld alleen informeren. Dat geeft houvast.’

Snel

Nu ligt er niks in de gemeente. Er is geen Participatiebeleid, hoewel de gemeenteraad daar al een jaar geleden om heeft gevraagd. Adriaan: ‘We denken in deze gemeente vaak dat we het wiel opnieuw moeten uitvinden. Maar veel andere gemeenten hebben een dergelijk beleid al. Pak het beste van deze voorbeelden en maak zo snel mogelijk beleid voor onze gemeente.’ Als voorbeeld stuurde Adriaan onlangs het beleid van 10 andere gemeenten in Nederland naar het college. In de hoop dat het ook hier snel wordt opgepakt.

De afgelopen jaren ging het te vaak fout met de betrokkenheid van omwonenden. Omdat ze te laat of op een verkeerde manier werden betrokken. Recente voorbeelden zijn de Veldstraat in Den Dungen, Christinastraat in Middelrode, Rietstok in Gemonde en de Duifhuisstraat, Heidelust en de Huif in Gestel. ‘Het moet anders en het kan anders’, vindt Adriaan. ‘In ons Doe-programma voor de komende verkiezingen zijn we daar duidelijk over: iedereen die geraakt wordt door nieuwe ontwikkelingen wordt op tijd geïnformeerd en betrokken. Op basis van heldere communicatie. Heel simpel!’

Vragen, opmerkingen of goede ideeën? Mail ons: groenlinkspvdagestel@gmail.com

Het bericht GroenLinks/PvdA over het meedenken en meepraten van burgers verscheen eerst op Groenlinks - PvdA Sint-Michielsgestel.