VVD Gilze en Rijen is aan de slag voor onze 4 dorpen, ook in het zomerreces.

https://gilzerijen.vvd.nl/nieuws/50489/vvd-gilze-en-rijen-laat-onze-gemeente-niet-financieel-ontsporen

Recentelijk mochten we de resultaten ontvangen van de “second opinion” die uitgevoerd is naar de investeringskosten voor de Spoorzone en de verdeling daarvan tussen de deelnemende partijen (onze Gemeente, het Rijk, ProRail en de Provincie). De uitkomst was zeer teleurstellend. Zelfs voor een “fietstunneltje” lopen de kosten op naar € 75 miljoen.

De financiële gevolgen hiervan zijn voor onze gemeente niet te overzien. 

In de raad van 18 juli heeft VVD-raadslid Bart van Enschot een lans gebroken om het Fietsbeleidsplan beter van kaders te voorzien vooral als het gaat om fietsveiligheid en van een betere financiële basis. Het Fietsbeleidsplan laat op geen enkele manier zien wat de financiële gevolgen zijn van alle wensen die erin genoemd zijn. 

Daarnaast is de investering die nodig is voor een nieuwe sporthal “Achter de tuintjes” in Gilze inmiddels opgelopen naar meer dan €10 miljoen met nog de nodige onzekerheden. VVD fractievoorzitter Hans van Nistelrooij: “En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen van de andere grote uitdagingen die de komende jaren op ons afkomen zoals bijvoorbeeld op het gebied van energie en milieu. Om een goede financiële balans te vinden tussen de diverse grote projecten is het belangrijk te weten waar we over praten zowel op financieel als op het gebied van uitvoering”. Daarom willen we graag de financiële gevolgen voor onze gemeente en onze inwoners in kaart gebracht zien zodat we weten waar we aan toe zijn en op een afgewogen manier keuzes kunnen maken. De VVD-fractie wil absoluut voorkomen dat de gemeentelijke lasten voor onze inwoners verder toenemen.

Doe ook mee met ons!Je kunt ons bereiken via mail@vooronzevierdorpen.nl en via Facebook en Instagram.