De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag ingestemd met een nieuw parkeerplan voor het stadscentrum van Hoofddorp. De VVD-fractie gaat voor een verbeterde bereikbaarheid voor lokale ondernemers en de toegang voor inwoners bij het nieuwe parkeerplan. Met de huidige woningbouwontwikkelingen is dat hard nodig, want meer inwoners betekent noodzaak voor meer parkeerplekken.

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/54796/nieuw-parkeerplan-hoofddorp-centrum

De VVD-fractie is zeer enthousiast voor de bouw van een nieuwe parkeergarage aan de Burgemeester van der Willigenlaan. Deze ondergrondse parkeergarage moet 500 parkeerplekken bieden in het centrum van Hoofddorp. Raadslid Sander Blankestein: “Het is cruciaal dat deze parkeergarage gebouwd gaat worden, omdat er door woningbouwontwikkelingen in het centrum veel bovengrondse parkeerplekken gaan verdwijnen. Dit verlies aan parkeerplekken moet worden gecompenseerd zodat onze ondernemers goed bereikbaar blijven en de huidige inwoners van het centrum hun auto kunnen blijven parkeren.” 

 

Daarnaast blijft het Shop&Go tarief aan de Kruisweg bestaan in het nieuwe parkeerplan. Hierdoor kunnen winkelbezoekers het eerste halfuur goedkoop blijven parkeren en snel hun inkopen doen bij onze ondernemers. Dit is belangrijk voor de lokale ondernemers zoals de vishandel die gebaat zijn bij een goedkoop Shop&Go tarief voor hun bezoekers. De VVD-fractie is tevreden met het behoudt van het Shop&Go tarief dat er belangrijk is voor lokale ondernemers en hun klanten.

 

Tevens is de VVD-fractie blij met de inzet van het college om bewaakte fietsenstallingen te realiseren. Er zal eerst worden gekeken naar een tijdelijke optie bij het Burgemeester van Stamplein en later naar een definitieve fietsenstallingen bij het nog te realiseren Voorzetgebouw. Naast het voordeel van veiliger stallen van de fiets wordt verwacht dat door het plaatsen van een bewaakte stalling er meer bezoekers op de fiets naar het centrum zullen komen. 

 

De VVD-fractie blijft zich inzetten voor de verbetering van  de bereikbaarheid voor lokale ondernemers en inwoners tijdens de ontwikkeling van het stadscentrum in Hoofddorp.