Nieuws van politieke partijen in Haarlemmermeer inzichtelijk

2073 documenten

Jurgen Nobel lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2022 VVD Haarlemmermeer

VVD VVD Haarlemmermeer 24-10-2021 02:00

Woensdagavond 13 oktober is onze algemene ledenvergadering gehouden met een mooie opkomst. Jurgen Nobel is tijdens de algemene ledenvergadering van de Haarlemmermeerse VVD van 13 oktober verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Nobel zelf is trots en blij met zijn benoeming als lijsttrekker. Hij zegt hierover “Ik ben ontzettend trots dat de VVD Haarlemmermeer mij wederom als lijsttrekker heeft benoemd. Samen met een grote groep liberalen wil ik in 2022 opnieuw de verkiezingen winnen. Dat is hard nodig, want we zullen onze schouders moeten zetten onder belangrijke onderwerpen als het bouwen van betaalbare woningen, een fijne en veilige leefomgeving en economisch herstel na de coronacrisis."

Jurgen prolongeert zijn lijsttrekkerschap van 2018 en zal tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2022 wederom de lijst gaan aanvoeren. Zijn benoeming als lijsttrekker heeft hij met elan geaccepteerd. 

 

Jurgen Nobel (32) woont als Hoofddorper al zijn hele leven in de polder. In het dagelijks leven is hij Locoburgemeester en wethouder in de gemeente Haarlemmermeer. Daarvoor was hij ondernemer. 

In 2017 en 2018 werd Nobel door de regionale pers verkozen tot politicus van het jaar.

 

Oud-burgemeester en voorzitter van de lokale VVD-kandidaatstellingscommissie Onno Hoes ziet in Nobel de perfecte lokale lijsttrekker en verwacht veel van Nobel, uiteindelijk ook buiten de polder.  

 

“Hij is een gedreven bestuurder en politicus met jarenlange ervaring binnen de fractie, bekendheid binnen de regio en landelijk. Zijn empathisch vermogen voor wat er leeft in Haarlemmermeer en uitstekende communicatieve vaardigheden maken van hem een verbindende lijsttrekker.” 

 

Zet cookies aan om de video te tonen.

Wij kunnen trots zijn op onze luchthaven!

VVD VVD Haarlemmermeer 15-10-2021 04:00

Haarlemmermeer is een gemeente van aanpakkers! Ook Schiphol hoort bij de aanpakkers in Haarlemmermeer. De sterke internationale positie van onze luchthaven en de innovatie kracht zorgt voor groei en banen in Haarlemmermeer. Ze zijn onmisbaar voor onze lokale economie. Iedereen in Haarlemmermeer kent wel iemand die werkt op de luchthaven. Die banen willen wij behouden. Helaas hebben we niet alleen de lusten maar ook de lasten van onze luchthaven. Naast werkgelegenheid brengt het ook een zekere overlast met zich mee. Wij realiseren ons goed er een balans nodig is tussen milieu, natuur, leefbaarheid en de economische groei. Wij zetten dan ook in op een gezonde doorontwikkeling van Schiphol, zodat we trots kunnen zijn op Schiphol.

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/45719/wij-kunnen-trots-zijn-op-onze-luchthaven

Trots

 “Net als zoveel inwoners van Haarlemmermeer zijn mijn ouders naar onze gemeente verhuist voor de werkgelegenheid die Schiphol biedt. Mijn vader werkte als electro technicus van board computers in vliegtuigen. Met ontzag keek ik vroeger naar hoe vliegtuigen aankwamen en op konden stijgen. Een nog steeds moeilijk te bevatten techniek. Een beeld van innovatiekracht. Wanneer ik kijk naar hoe Schiphol begonnen is en waar het nu staat, ben ik trots op Haarlemmermeer. Wij hebben het mede mogelijk gemaakt om Schiphol te laten ontwikkelen tot een banenmotor van onze lokale economie. Ook zie ik dat Schiphol en LVLN  naar voren stappen als een partner van de omgeving, door te bouwen aan modellen die ons inzicht geven in de geluidsoverlast. Ze denken  actief mee aan de wijze waarop de overlast voor de omgeving kan worden beperkt. " aldus Trudie van ‘t Hull-Bettink woordvoerder Luchthavenzaken namens onze fractie. 

Voor de VVD is Schiphol een belangrijke partner.

Een partner voor het herstel van de economie van HaarlemmermeerDoor de coronacrisis is onze luchthaven zwaar onder druk komen te staan en zien we hoe belangrijk deze luchthaven is voor onze economie en werkgelegenheid. De financiële-, maar ook logistieke positie is onder druk komen te staan. Nu alles weer aantrekt en versoepelende coronamaatregelen in de wereld meer vliegen mogelijk maakt, vindt de VVD het hoopgevend dat er weer toegewerkt kan worden naar minimaal het niveau van voor de coronacrisis. Als VVD vinden we het belangrijk dat de ruimte wordt gegeven om zowel de financiële en logistiek sterke positie in Haarlemmermeer te behouden. Een ruimte die gegeven kán worden wanneer de leefbaarheid dat toelaat.Een partner in het verbeteren van de leefbaarheid van HaarlemmermeerIn de afgelopen weken zijn we geïnformeerd door het college over waar zij in samenwerking met de luchthaven mee bezig zijn om te werken aan de leefbaarheid. Zo weten we nu dat er met de herindeling van het luchtruim gewerkt wordt aan het verdelen van de routes om clustering van overlast zoveel mogelijk te spreiden en dat er door verschillende partijen wordt gewerkt aan een hinderreductieplan, waarbij aandacht is voor meerdere aspecten van hinder op het gebied van geluid, gezondheid en dus ook leefbaarheid. Wat gebeurt daar enórm veel. Waar ter wereld wordt dit allemaal zo mooi afgestemd?Welke kaders kunnen wij dan als VVD nog extra meegeven in de discussie rondom Gezondheid, leefomgeving en klimaat? Dat doen we door het benadrukken van de volgende punten:

Erkenning van overlast door grondgeluid. Dit heeft het college wel kenbaar gemaakt via de zienswijze maar staat niet in de Luchtvaartnota.Erkenning is voor gezondheidsklachten. En de focus op effecten hierop beperken.Benadrukken dat we ruimte willen voor woningbouw. Bijvoorbeeld het opheffen van de reservering van de Tweede Kaagbaan, waardoor meer woningbouw bij Rijsenhout mogelijk wordt en het aanpassen van de LIB-contouren.Blijvende aandacht voor Veiligheid en ondermijning
Wat de VVD betreft zien we Schiphol als belangrijke partner voor onze Economie, Innovatiekracht, Leefbaarheid, Bereikbaarheid en Veiligheid! We kunnen trots zijn op Schiphol niet alleen vanwege de kansen die het biedt voor onze economie, bereikbaarheid maar ook vanwege de innovativiteit op het gebied van leefbaarheid en de bescherming van natuur en milieu. Daar zetten wij ons voor in.

 

Onthulling gedenkkeien; bijzonder moment

VVD VVD Haarlemmermeer 13-10-2021 10:00

Het was de bedoeling dat we vorig jaar, tijdens de herdenking van 75 jaar vrede de gedenkkeien zouden onthullen. Door de Coronapandemie is dat vertraagd. In 2017 nam ons toenmalig fractielid Rob Koster het initiatief voor deze gedenkkeien. Op deze manier zijn de slachtoffers minder anoniem en worden we ons er nog meer van bewust dat leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het was een bijzondere onthulling waarvoor mensen uit het hele land zijn gekomen om deze bij te wonen.

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/45677/onthulling-gedenkkeien-bijzonder-moment

Speech van Rob Koster:"Wanneer je je hele leven in absolute vrijheid hebt geleefd dan kun je je niet voorstellen hoe het is om die vrijheid niet te hebben. Laat staan hoe het is om in angst te moeten leven. Ik ben geboren in een jaar dat Nederland volop bezig was zich weer op te richten en zich weer opnieuw op te bouwen. Ik heb, sinds mijn geboorte alleen vrede gekend. Als kind moest ik het doen met de verhalen van mijn inmiddels overleden grootouders en ouders. Als ik mij er al een beeld van kon vormen dan was het omdat ik als kind voor de zoveelste keer 'Reis door de Nacht' van Anne de Vries las. Een boek waarvan mijn opa mij vertelde, “Zo is het echt geweest.” Dat ik dezelfde naam heb als de Joodse onderduiker die als “neef” bij mijn vader logeerde is een andere verbinding met een persoon die ik verder nooit ontmoet heb. Ik heb alleen twee oorkondes van twee in Israël geplante bomen van Robert die zijn Oom Leendert bedankt omdat hij in vrijheid heeft kunnen voortleven. Voor mij zijn die twee oorkondes het bewijs dat het echt is geweest. Dat er in Nederland gedurende de tweede wereldoorlog Nederlanders zijn geweest die hun leven, hun toekomst op het spel hebben gezet om het leven van een ander te kunnen redden. Wanneer dictatuur je de macht om vrij te leven, te denken, en te geloven ontneemt en je niet meer kan zeggen wat je denkt, dan houd je altijd nog een recht over. Het recht om in verzet te komen, ook al breng je daarmee je eigen leven in gevaar. Het Naziregime ontnam ons die rechten. Zij waren systematisch uit op de vernietiging van Joden, Homo’s, Roma en nog een heel reeks andere groepen van mensen die niet paste in hun bekrompen gedachtengoed. Uiteindelijk heeft het recht gezegevierd, zij het tegen een enorme hoge kost en is de balans in wat wij onze democratische basiswaarden noemen hersteld. Daarom vind ik het ontzettend belangrijk om bewust stil te staan bij de nationale dodenherdenking want de tweede wereldoorlog heeft mij geleerd dat vrijheid niet vanzelfsprekend en zeker niet gratis is. Daarom staan wij jaarlijks wij twee minuten stil bij die mensen die het slachtoffer waren van de verschrikkelijke oorlog. Op die manier houden we de doden levend. Dit was voor mij de belangrijkste motivatie om het initiatief te nemen en een motie in te dienen. Dat de raad van Haarlemmermeer deze motie breed omarmt heeft, is net zo waardevol als het initiatief zelf. Dit is geen onderwerp om politiek op te bedrijven; dat zou respectloos zijn tegenover de zwijgende en vermoorde mensen waarvoor wij hier nu staan.  Door hun naam op de hier gelegde stenen te onthullen en zo hardop uit te spreken geven wij hen een beetje hun stem terug. Dat er gekozen is om de stenen neer te leggen bij die plekken waar wij jaarlijks samen komen om de slachtoffers van 2e wereldoorlog te herdenken is een logisch besluit en past bij de gemeente die we nu zijn. Het plechtige karakter van deze bijeenkomst heeft wellicht iets sobers. Toch voelt het goed en is het mooi dat wij hier kunnen staan, dat wij op een respectvolle manier hier zo dadelijk 57 namen gaan opnoemen van 57 levens die op enig moment verbonden waren met Haarlemmermeer. 57 mensen in de leeftijd van 13 tot en met 79 jaar. Hieraan voorafgaand houden wij 1 minuut stilte en na het oplezen van de laatste naam is deze plechtigheid ten einde. Dan zijn de namen van deze mensen voor eeuwig verbonden aan deze plek en dat is het minste wat wij voor hen hebben kunnen doen.

 

Kandidatenlijst

CDA CDA Haarlemmermeer 13-10-2021 08:18

Dinsdag 12 oktober heeft de ALV van CDA Haarlemmermeer plaatsgevonden in het gloednieuwe dorpshuis van Zwanenburg. Daarin zijn de nummers 2 t/m 30 vastgesteld. Op nummer twee Pauline Maat, het huidige jongste raadslid van de Haarlemmermeer. Herman Koning neemt plek 3 in, met zijn ervaring gaat hij nu op voor een derde periode. Daar achter (nr. 4) staat Dick Blom, ondernemer en raadslid, uit Nieuw-Vennep. En op nr. 5 de hoogste nieuwe binnenkomer, verpleegkundige Pascalle Vera Evertsman(23 jaar). De huidige wethouder MarietteSedee-Schuijtemakercompleteert de lijst. Zij is, op positie nr. 30, onze trotse lijstduwer. De rest van de lijst vindt u in de bijlage.

Inbreng inwoners belangrijk bij verbreding Nieuwe Bennebroekerweg.

VVD VVD Haarlemmermeer 11-10-2021 02:00

De lokale VVD wil zekerheid dat suggesties van inwoners meegenomen worden bij planvorming verbreding Nieuwe Bennebroekerweg. Wethouder Ruigrok zegde toe dat de suggesties van inwoners worden meegenomen en dat daarop een onderbouwde reactie komt, zodat duidelijk is wat er met de suggesties wordt gedaan.

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/45645/inbreng-inwoners-belangrijk-bij-verbreding-nieuwe-bennebroekerweg

Participatie; de lokale VVD wil weten welke invloed inwoners hebben op het traject van de verbreding van de Nieuwe Bennebroekerweg. Bij de planvorming wordt iedereen opgeroepen om een reactie in te dienen, suggesties te doen, alternatieven aan te reiken etc. In de begeleidende tekst staat echter niet wat we doen met de informatie van de inwoners die de moeite nemen om suggesties etc te doen. De zienswijzen van inwoners zijn waardevolle informatie wat de VVD betreft.

De lokale VVD is blij met de toezegging van wethouder Ruigrok dat iedere suggestie wordt beantwoord en dat er zorgvuldig wordt gekeken naar eventueel voorgestelde alternatieven.

Nieuwsbrief #7

CDA CDA Haarlemmermeer 07-10-2021 10:20

Beste leden, Zoals in denieuwsbrief#7aangekondigd, zouden we vandaag (1 september) de advieslijst presenteren, met onze 30 kandidaten voor de GR 2022. Echter de achterliggende werkzaamheden (gesprekken met alle kandidaten op de lijst) kost ons als bestuur meer tijd dan voorzien. We hechten aan een zorgvuldige lijst en nemen daarom ook de tijd om dit nauwkeurig én nauwgezet op te pakken. Dit betekent dat de lijst uiterlijk medio september aan jullie zal worden verzonden. We rekenen daarbij op jullie begrip. Vanzelfsprekend heeft dit ook gevolgen voor de datum van de ALV, waarin de advieslijst door de voorzitter van de selectiecommissie (Chantal van den Berg) zal worden toegelicht en vervolgens aan jullie als leden zal worden voorgelegd ter vaststelling. Deze ALV zal georganiseerd worden opwoensdag 6 oktober. De locatie en de laatste info over de wijze van vaststelling volgt nog. Wij streven naar een fysieke bijeenkomst, maar zullen ons houden aan de eventuele beperkende maatregelen vanwege COVID-19. Hartelijke groet, Bestuur CDA Haarlemmermeer

De lokale VVD stelt vragen over de participatie voor de bouw van flexwoningen in Nieuw-Vennep

VVD VVD Haarlemmermeer 07-10-2021 05:00

Om de woningnood te verlichten gaat de gemeente op 3 plaatsen flexwoningen (tijdelijke woningen) bouwen. Eén van die locaties is aan de Sarabande, in de voormalige noodlokalen van de basisschool Opmaat. Omwonenden en ouders van de leerlingen van Opmaat zijn bezorgd. De Dorpsraad van Nieuw- Vennep heeft negatief geadviseerd over deze lokatie. De lokale VVD heeft daarom vragen gesteld over de participatie, de leefbaarheid en de veiligheid.

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/45570/de-lokale-vvd-stelt-vragen-over-de-participatie-voor-de-bouw-van-flexwoningen-in-nieuw-vennep

Schriftelijke vragen:

Onderwerp: flexwonen Sarabande 7a

 

Geacht college,

 

Op 30 juni 2020 heeft u besloten in te stemmen met een haalbaarheidsstudie voor transformatie van Sarabande 7a in Nieuw-Vennep. Het betreft een haalbaarheidsstudie om de voormalige school (nood)lokalen te transformeren naar flexwoningen voor spoedzoekers, starters, jongeren en vergunninghouders (max 50%). In de betreffende nota (2020.0001449) wordt een stappenplan aangegeven:

1.     Criteria stellen (criteria zijn in 2019 opgesteld)

2.     Locaties zoeken (in nov 2019 gestart waarbij 3 locaties naar voren kwamen, waaronder Sarabande 7a)

3.     Collegebesluit voor vervolgonderzoek, raad informeren en dorpsraad consulteren. De dorpsraad geeft een negatief advies voor de locatie Sarabande 7a en de corporatie krijgt de businesscase niet rond dus er wordt een tender uitgeschreven.

4.     Collegebesluit voor de locatiekeuze; voor dit collegebesluit wordt op basis van het verdiepende haalbaarheidsonderzoek een voorstel gedaan om locaties aan te wijzen voor flexwonen, een participatietraject vast te stellen en in te stemmen met een voorstel hoe de businesscase haalbaar wordt.

5.     Inventarisatie voor participatietraject: het advies van de dorpsraad dient mede als input voor het vaststellen van de kaders waarbinnen geparticipeerd kan worden in het vervolgtraject. Na vaststelling van de locaties wordt het participatietraject opgestart waarbinnen we met betrokkenen bepalen hoe flexwonen op de gekozen locatie vorm gaat krijgen en hoe integratie met de nieuwe bewoners tot stand komt.

6.     Raadsbesluit voor het openen van een grondexploitatie.

7.     Ontwerp.

8.     Bouw.

9.     Wonen.

 

 

Naar aanleiding van een gesprek met omwonenden en andere betrokkenen, hebben wij de volgende vragen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en het te doorlopen proces:

1.     Zoals vlgs stap 3 is beschreven is advies van de dorpsraad ingewonnen. De dorpsraad heeft een negatief advies gegeven voor de transformatie van Sarabande 7a. Waarom heeft het college dit advies naast zich neergelegd?

2.     De dorpsraad geeft in haar schrijven (d.d 26 juni 2021) aan dat bestuursleden hebben aangegeven dat niet alleen de verkeerssituatie tot zorgen leidt maar ook het feit dat het naast een kinderopvang en school is gesitueerd. Waarom schrijft het college in de nota (2020.0002091) dat enkel mogelijke verkeersproblemen hebben geleid tot een negatief advies van de dorpsraad, terwijl de dorpsraad zelf aangeeft dat er meerdere zorgen zijn (zoals ligging naast kinderopvang en school)?

3.     Volgens stap 4 moet er een participatietraject worden opgesteld. Is dat inmiddels gedaan? Zo ja, dan willen wij graag weten hoe dit traject is vastgesteld en hoe het traject eruitziet.

4.     Kan het college aangeven of stap 5 al is doorlopen? M.a.w. waar in het proces bevinden wij ons?

5.     Waarom is er gekozen voor een locatie vlakbij een school waar kinderen uit de buurt na school van het schoolplein gebruik maken en waarbij er weinig tot geen buitenruimte is voor de toekomstige bewoners van Sarabande 7a, waardoor de kans groot is dat ook zij gebruik gaan maken van het schoolplein. Kan het college zich voorstellen dat dit leidt tot een gevoel van onveiligheid van ouders?

6.     Waarom worden de alternatieve locaties die door omwoners zijn aangedragen (Fandango en ruimte naast sportvelden) niet onderzocht?

7.     Waarom is de raad niet geïnformeerd over de informatiebijeenkomst die voor inwoners werd georganiseerd? Het was voorheen gebruikelijk dat raadsleden bij dergelijke informatiebijeenkomsten werden uitgenodigd zodat zij als toehoorder een indruk krijgen van een dergelijke informatiebijeenkomst en de raad daarmee een beeld kan vormen van de participatie. Gaat het college de raad informeren over vervolg momenten m.b.t. de participatie met inwoners en betrokkenen?

8.     Bij de vastgestelde selectiecriteria (stap 1) zijn geen specifieke criteria vastgesteld m.b.t. minimale wooneisen, zoals met hoeveel personen er een keuken/badkamer gedeeld kan worden, wat de minimale woonoppervlakte is en wat de minimale oppervlakte voor de buitenruimte is. Wellicht zijn die eisen bij de tender meegegeven. Kan het college aangeven of zij minimale eisen heeft meegegeven m.b.t. woon- en buitenruimte en zo nee, welke wettelijke minimale eisen zijn van kracht?

 

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

 

Trudie van ’t Hull en Beryl van Straten

 

 

 

Een groots plan realiseren; stap voor stap

VVD VVD Haarlemmermeer 05-10-2021 06:50

De mooie plannen bij het stationsgebied Hoofddorp, zien we graag gerealiseerd. Het is een groots ambitieus plan waarbij we graag vinger aan de pols houden. Fractievoorzitter Beryl van Straten riep de raad met succes op om de ontwikkeling "Stap voor Stap" in te zetten.

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/45568/een-groots-plan-realiseren-stap-voor-stap

De lokale VVD is enthousiast over de plannen bij het stationsgebied. "Er zijn vele knoppen om aan te draaien als we de woningnood willen verminderen. Deels ook knoppen waar wij als gemeente niet aan kunnen draaien. Voor de lange en middellange termijn is er maar één knop: het bouwen van heel veel woningen, het liefst duizenden woningen. Gelukkig wonen wij in een gemeente waar dat nog mogelijk is en waar wij ook nog eens slim kunnen bouwen met een goede ontsluiting. Met het verdichtingsplan Stationsgebied worden onze ambities, onze dromen om veel woningen te bouwen en daarmee de woningnood te verminderen, omgezet in plannen. Met dit plan kunnen we het verschil maken." Beryl van Straten over de plannen (zie hier voor het volledige artikel)

Het Verdichtingsplan Stationsgebied Hoofddorp een ambitieus plan is met bijbehorende risico’s en onzekerheden. In de plannen die voorgelegd zijn door het college is niet duidelijk op wat voor manier de raad weloverwogen besluiten kan maken op veranderende situaties tijdens de ontwikkeling van het stationsgebied. Denk aan bijvoorbeeld als de doortrekking van de Noord/Zuid-lijn niet doorgaat of aanzienlijk duurder wordt of wanneer er geen of onvoldoende Rijksbijdrage komt voor investeringen in de weginfrastructuur en de onrendabele top van de gebiedsexploitaties.

Met het VVD voorstel dat unaniem door de raad is aangenomen, zal het College de raad nu “Stap voor Stap” meenemen, zodat indien nodig tijdig bijgestuurd kan worden op onverwachte ontwikkelingen. 

Maak Ruimte met Ruimte: ruimte creëren door ruimte in regelgeving te maken

VVD VVD Haarlemmermeer 01-10-2021 10:00

De VVD heeft samen met een groot deel van de raad op donderdag 30 september 2021 een oproep gedaan om uit de te verwachten impasse te komen in de toekomstige krapte van ruimte bij alle ontwikkelingen die er komen. Dit in een tijd waar tegelijkertijd leegstand is én er een gewenste toename van functiemenging en toename van reuring, vermaak en vertier is op bedrijventerreinen.

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/45497/maak-ruimte-met-ruimte-ruimte-creeren-door-ruimte-in-regelgeving-te-maken

In het debat van 23 september over de ‘bestuurlijke voortgangsrapportage kantoren en bedrijven’ was het idee op aanvoering van VVD raadslid Trudie van ’t Hull-Bettink uitvoerig besproken en bleek daar breed draagvlak voor te zijn. “..je gaat geen monofunctionaliteit doorbreken of levendigheid creeeren wanneer je doet wat je altijd deed. Wat de VVD betreft is het dan ook tijd om ruimte met ruimte te maken. Een groot deel van deze monofunctionaliteit komt door wat we met elkaar hebben afgesproken in bestemmingsplannen en met de beste bedoelingen dichtgeregeld hebben. Je mag niet zomaar een feestje geven in je bedrijfspand of je sportzaal verhuren voor een bedrijfsbijeenkomst, de bedrijfskantine als restaurant inzetten of je auditorium verhuren aan een zangkoor. Functiemenging is waar we naartoe willen, maar dan moeten we dat wel mogelijk maken. Dan hebben we ook het duurzaamheidsaspect te pakken. Met zo min mogelijk, zo veel en zo lang mogelijk gebruik maken van 1 en dezelfde ruimte. Dán maak je ruimte met ruimte.”Met de motie roept de raad het college unaniem op te onderzoeken hoe en waar Ruimte met Ruimte gemaakt kan worden en hier over met een voorstel te komen in het eerste kwartaal 2022.De raad heeft besloten te laten onderzoeken door het college waar meervoudig gebruik gewenst is en te kijken naar hoe dit mogelijk te maken. Dit zal betekenen dat wellicht oude regelgeving losgelaten moet worden en vervolgens moet bekeken worden hoe met deze nieuwe vrijheid omgegaan wordt. Het doel van deze motie is in ieder geval om een mooie levendige duurzame werk- en leefomgeving mogelijk te maken met voldoende plek voor iedereen. 

Waar we binnen de beschikbare fysieke ruimte, ruimte creëren door ruimte in regelgeving te maken. Maak ruimte mét ruimte.“Wij zijn enorm enthousiast over deze motie en dat de raad hier zo welwillend tegenover staat. Hiermee kunnen we écht functies gaan mengen.Met deze nieuwe ontwikkeling, bieden we onze inwoners en ontwikkelaars een eerste stap voor nieuwe mogelijkheden om anders met de beschikbare ruimte om te gaan. Niet alleen efficiënter, maar ook creatiever.” Aldus het VVD-raadslid van ’t Hull.