Nieuws van politieke partijen in Haarlemmermeer inzichtelijk

2233 documenten

Maak Ruimte voor Werk

VVD VVD Haarlemmermeer 16-02-2024 07:00

Door de ingezette transformaties van bedrijventerreinen voor onder andere woningbouw, zien we dat dit leidt tot een gebrek aan ruimte voor onze lokale ondernemers. Deze lokale ondernemers zijn vaak onze dorpsverzorgende ondernemers; de productie- en reparatiebedrijven, onze garages, loodgieters en elektriciens. De ondernemers zijn en blijven belangrijk voor onze inwoners en gemeente.

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/54890/maak-ruimte-voor-werk

Ondernemers hebben ons daar ook al op gewezen bij de bijzondere raadsvergadering in Nieuw-Vennep en onlangs ook weer in Hoofddorp. De VVD en ook andere partijen in de gemeenteraad hebben hier keer op keer aandacht voor gevraagd. (artikel oktober 2023)

Een echte oplossing of uitzicht hebben we onze ondernemers tot nu toe echter nog niet kunnen bieden. 

 

“Een ongewenste situatie. We willen er juist voor zorgen dat de lokale ondernemers die zorgen voor verscheidenheid, levendigheid en lokale verbinding hier kunnen blijven. Het zijn juist deze ondernemers die stage- en werkplekken bieden aan belangrijke vakmensen. Dit zorgt ervoor dat er genoeg voorzieningen blijven en het woongenot in de gemeente op niveau blijft.” Aldus VVD-raadslid Trudie van ’t Hull-Bettink.

 

In Amsterdam is ditzelfde probleem gesignaleerd en is het initiatief genomen om een werkcorporatie op te richten. Een samenwerking tussen overheid, MKB, projectontwikkelaar en beleggers met als doel samen te zorgen voor “Ruimte voor Werk.” Met als doel te zorgen voor betaalbare ruimte voor het productie MKB.

 

“Een mooi idee en voorbeeld, waardoor ik heel nieuwsgierig ben geworden wat zo een werkcorporatie in Haarlemmermeer zou kunnen betekenen!” Naar voorbeeld van Amsterdam roept de Haarlemmermeerse VVD het college op te onderzoeken hoe en of een werkcorporatie kans van slagen heeft in Haarlemmermeer. Trudie van ’t Hull-Bettink “De urgentie is hoog en de wil bij de hele Haarlemmermeerse Raad is sterk om plek te houden voor onze lokale ondernemers. Ik ben er dan ook trots op dat de hele raad ons voorstel steunt.”

Buurtbus vereniging Zwaanshoek in het zonnetje

VVD VVD Haarlemmermeer 14-02-2024 06:32

De statenfractie van de Noord-Hollandse VVD kiest jaarlijks een vrijwilligersinitiatief uit om deze te verrassen met taart. VVD Haarlemmermeer nomineerde de vrijwilligers van de ‘Buurtbus vereniging Zwaanshoek’.

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/54878/buurtbus-vereniging-zwaanshoek-in-het-zonnetje

Zij zetten zich al meer dan 40 jaar in voor de bemanning van de vrijwillige buslijn.

Bus 401 zou er zonder hen niet zijn! 

 

“Hun goede werk is van groot belang voor de bereikbaarheid van inwoners langs deze lijn. Erg bijzonder dat zij dit al sinds 1977 (!) doen.”

Trudie van ’t Hull-Bettink spreekt haar waardering uit bij het moment dat Statenlid Nick Roosendaal de taart overhandigt aan vrijwilligers Margot van der Bijl, Ton Miltenburg en chauffeur Ronald Reumer van de buurtbus vereniging.

Proefrit maken? Meld je aan!

Margot en Ton vertellen enthousiast over hoe het is om bij te dragen aan de oudste vrijwillige buslijn van Nederland. Er is onderling een hoop gezelligheid en ze genieten van de jaarlijkse uitjes en kerstborrel. De buurtbus draait op een mooi aantal vrijwilligers die wekelijks een dienst draaien van 3 uur. De ene vrijwilliger start graag om 7.15 uur terwijl de ander graag de laatste dienst tot een uur of 21.00 uur doet: samen zorgen ze ervoor dat de bus elk uur van Bennebroek naar Hoofddorp en weer terug rijdt. Vrijwilligers zijn altijd welkom, dus heb je interesse: meld je aan! 

 

Meer informatie: https://buurtbus-zwaanshoek.nl

Nieuw Parkeerplan Hoofddorp Centrum

VVD VVD Haarlemmermeer 12-02-2024 10:00

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag ingestemd met een nieuw parkeerplan voor het stadscentrum van Hoofddorp. De VVD-fractie gaat voor een verbeterde bereikbaarheid voor lokale ondernemers en de toegang voor inwoners bij het nieuwe parkeerplan. Met de huidige woningbouwontwikkelingen is dat hard nodig, want meer inwoners betekent noodzaak voor meer parkeerplekken.

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/54796/nieuw-parkeerplan-hoofddorp-centrum

De VVD-fractie is zeer enthousiast voor de bouw van een nieuwe parkeergarage aan de Burgemeester van der Willigenlaan. Deze ondergrondse parkeergarage moet 500 parkeerplekken bieden in het centrum van Hoofddorp. Raadslid Sander Blankestein: “Het is cruciaal dat deze parkeergarage gebouwd gaat worden, omdat er door woningbouwontwikkelingen in het centrum veel bovengrondse parkeerplekken gaan verdwijnen. Dit verlies aan parkeerplekken moet worden gecompenseerd zodat onze ondernemers goed bereikbaar blijven en de huidige inwoners van het centrum hun auto kunnen blijven parkeren.” 

 

Daarnaast blijft het Shop&Go tarief aan de Kruisweg bestaan in het nieuwe parkeerplan. Hierdoor kunnen winkelbezoekers het eerste halfuur goedkoop blijven parkeren en snel hun inkopen doen bij onze ondernemers. Dit is belangrijk voor de lokale ondernemers zoals de vishandel die gebaat zijn bij een goedkoop Shop&Go tarief voor hun bezoekers. De VVD-fractie is tevreden met het behoudt van het Shop&Go tarief dat er belangrijk is voor lokale ondernemers en hun klanten.

 

Tevens is de VVD-fractie blij met de inzet van het college om bewaakte fietsenstallingen te realiseren. Er zal eerst worden gekeken naar een tijdelijke optie bij het Burgemeester van Stamplein en later naar een definitieve fietsenstallingen bij het nog te realiseren Voorzetgebouw. Naast het voordeel van veiliger stallen van de fiets wordt verwacht dat door het plaatsen van een bewaakte stalling er meer bezoekers op de fiets naar het centrum zullen komen. 

 

De VVD-fractie blijft zich inzetten voor de verbetering van  de bereikbaarheid voor lokale ondernemers en inwoners tijdens de ontwikkeling van het stadscentrum in Hoofddorp. 

Inwoners aan zet bij windmolens bij Abbenes

VVD VVD Haarlemmermeer 31-01-2024 09:46

De VVD is blij dat inwoners aan zet zijn voor het bepalen of er wel of geen windmolens gaan komen bij Abbenes. Daarvoor is de raad in december akkoord gegaan met een uitgebreid participatieproces.

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/54681/inwoners-aan-zet-bij-windmolens-bij-abbenes
Belangrijke reden voor de VVD om inwoners deze mogelijkheid te geven, is omdat windmolens voor omwonenden ingrijpend zijn en omdat het wel of niet plaatsen van windmolens geen effect heeft om de gemeentelijke ambities te halen. 
“Met deze spelregels bepalen de inwoners of er wel of geen windmolens komen. En als deze er komen, onder welke voorwaarden. Dat is belangrijk voor draagvlak voor de energietransitie” aldus VVD-raadslid Marten Boels. 

Holocaust herdenking 2024

VVD VVD Haarlemmermeer 28-01-2024 07:39

Vrijdag 26 januari 2024 herdachten wij de Holocaust bij het herdenkingsmonument in Nieuw-Vennep. Onder leiding van ons raadslid Marten Boels en met toespraken van rabbijn Spiro en de heer Cohen namens de Joodse gemeenschap was dit een intiem moment om de slachtoffers te herdenken. Om nooit te vergeten.

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/54825/holocaust-herdenking-2024
Vrijdag 26 januari 2024 herdachten wij de Holocaust bij het herdenkingsmonument in Nieuw-Vennep. Onder leiding van ons raadslid Marten Boels en met toespraken van rabbijn Spiro en de heer Cohen namens de Joodse gemeenschap was dit een intiem moment om de slachtoffers te herdenken. Om nooit te vergeten.
De Holocaust herdenking in Haarlemmermeer is georganiseerd door de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Vorig jaar is de motie op initiatief van de VVD 'Meer aandacht voor de Holocaust' die hiertoe heeft geleid, aangenomen.

Hoe gaan we om met het financieel ravijn in 2026?

VVD VVD Haarlemmermeer 20-01-2024 11:22

Doordat het kabinet nog geen begroting heeft opgesteld vanaf 2026 is het voor gemeenten onduidelijk welke middelen zij mogen verwachten. Hierdoor zijn vrijwel alle gemeenten geconfronteerd met een financieel ravijn; een ernstig tekort vanaf 2026. Gemeenten mogen, in tegenstelling tot het Rijk, geen begroting aanleveren die niet sluitend is. De Provincie heeft de taak daarop toe te zien. Inmiddels verwachten alle gemeenten wel dat met de vorming van een nieuw kabinet er ook meer financiële duidelijkheid zal komen voor de jaren vanaf 2026. Hoe gaan we met deze (on)zekerheden om?

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/54679/hoe-gaan-we-om-met-het-financieel-ravijn-in-2026

1.     Voorbereiden, nog niks dichttimmeren; een solide begroting is uitgangspunt, maar dan moeten we ook wel duidelijkheid hebben. Die duidelijkheid ontbreekt en daarom nog niks dichttimmeren. We moeten ons wel gaan voorbereiden want de waarschijnlijkheid is groot dat huidige tekorten voor ’26 en ’27 niet als sneeuw onder de zon zullen verdwijnen;

Een solide begroting betekent voor de VVD ook dat structurele kosten/uitgaven door structurele inkomsten/bijdragen worden gedekt. Dus de jaren ’26 en ’27 niet met eenmalig geld sluitend maken;

2.     Waar liggen de mogelijkheden:

-        Minder uitgeven, belastingdruk is laatste jaar al te veel gestegen wat de lokale VVD betreft. 

Waaraan minder uitgeven:

-        Alles wat geen wettelijke taak is, is bespreekbaar en moet dus inzichtelijk worden gemaakt;

-        Als eerste zoeken bij grootste uitgavenposten:

      Zorg en Werk, Maatschappelijke ontwikkeling: ook onderwijshuisvesting, maar ook dorps- en wijkhuizen. Maak inzichtelijk hoeveel geld daarmee gemoeid gaat en hoeveel mensen daar gebruik van maken en de Fysieke leefomgeving; belangrijk dat onze gemeente er goed bij ligt, maar soms kan het wellicht een tandje minder, dat is bespreekbaar. Last but not least: Overhead, blijft een grote kostenpost dus ook daar moet naar gekeken worden.

De belangrijkste boodschap van de VVD: de belastingdruk is, tegen de afgesproken uitgangspunten in, al flink gestegen dus daar is geen ruimte meer. Minder en doelmatiger uitgeven, moet de strategie zijn om tot een solide begroting te komen.

Klaar met overvolle papierbakken

VVD VVD Haarlemmermeer 15-01-2024 08:51

In de coronaperiode zijn extra grote containers geplaatst voor oud papier. Hierdoor zagen we dat de overlast van rondslingerend papier terugliep. In diverse dorpen en wijken, waaronder Getsewoud, zijn deze containers echter weggehaald.

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/54645/klaar-met-overvolle-papierbakken

Daarbij zijn verenigingen gestopt met het ophalen van oud papier met ingang van 2024. Inmiddels is het weer een bende bij de brengparkjes. De VVD heeft hier meermaals aandacht voor gevraagd bij het college. Binnenkort worden er extra grote containers geplaatst in plaats van de kleine die er nu zijn. Dit zodat de overlast van rondslingerend karton en papier wordt verminderd.

Naar aanleiding van onze vraag, weten we nu dat binnenkort extra grote containers voor oud papier worden geplaatst in plaats van de kleinere die er nu staan. Raadslid Mark Achterbergh-Copier laat tevreden weten:“Hierdoor kan er vier keer zoveel oud papier worden opgehaald en loopt de overlast van rondslingerend papier hopelijk weer terug”

Haarlemmermeer op 1e plaats van 100 economisch sterkste gemeenten

VVD VVD Haarlemmermeer 28-12-2023 11:40

Haarlemmermeer staat op de 1e plaats van de ranglijst van de 100 economisch sterkste gemeenten van het land.

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/54639/haarlemmermeer-op-1e-plaats-van-100-economisch-sterkste-gemeenten

Wethouder Economische Zaken Marja Ruigrok: “Ik ben enorm trots dat we weer de economisch sterkste gemeente van het land zijn. Dat hebben we vooral te danken aan de 18.000 bedrijven in onze gemeente.”

Lees meer via:

https://www.marjaruigrok.nl/2023/12/28/nummer-1-economische-toplocatie/

Wethouder Jurgen Nobel over het belang van Schiphol

VVD VVD Haarlemmermeer 18-12-2023 08:47

VVD Wethouder Jurgen Nobel: “Als de netwerkfunctie verdwijnt, krijgt de economie, en dus ook die van Haarlemmermeer en Amsterdam, echt wel een grote klap. Dat op de koop toenemen is niet verstandig.”

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/54644/wethouder-jurgen-nobel-over-het-belang-van-schiphol

Lees meer via https://www.ad.nl/haarlemmermeer/haarlemmermeer-krimp-schiphol-moet-geen-doel-op-zich-zijn~a3e5241a/

Visie Hoofddorp stadscentrum

VVD VVD Haarlemmermeer 04-12-2023 10:00

Iedereen in Hoofddorp verlangt naar een gezellig stadscentrum waar je leuk kunt winkelen, wat kunt eten en drinken en kunt uitgaan. De visie Hoofddorp stadscentrum die afgelopen week in de gemeenteraad is besproken, moet hier sturing aan geven. VVD-Raadslid Sander Blankestein zegt hierover: “Het is wederom een stap in de goede richting om een gezellig en bruisend centrum in Hoofddorp te krijgen.”

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/54412/visie-hoofddorp-stadscentrum

Visie Hoofddorp stadscentrum

Iedereen in Hoofddorp verlangt naar een gezellig stadscentrum waar je leuk kunt winkelen, wat kunt eten en drinken en kunt uitgaan. De visie Hoofddorp stadscentrum die afgelopen week in de gemeenteraad is besproken, moet hier sturing aan geven. Raadslid Sander Blankestein zegt hierover: “Het is wederom een stap in de goede richting om een gezellig en bruisend centrum in Hoofddorp te krijgen.”

Onderdeel van deze visie is het clusteren van horeca bij verschillende locaties. De clustering moet onder andere plaatsvinden aan de Kruisweg, Raadhuisplein en Concourslaan. Door de clustering is het de bedoeling dat horeca zich bij elkaar in de straat gaan vestigen wat bijdraagt aan een gezellig en bruisend centrum. De Concourslaan moet de uitgaansstraat van Hoofddorp worden met avond- en nachthoreca. Onder deze nachthoreca wordt verstaan kroegen en bars. Raadslid Sander Blankestein roept het college ook op om te kijken of er ruimte gemaakt kan worden voor een kleinschalige nachtclub bij de Concourslaan: “Er is ontzettend veel vraag naar een nachtclub in Hoofddorp onder jongeren, nu de gemeente de ruimte wil bieden voor een uitgaansstraat is het ook tijd dat de ruimte wordt geboden voor zo’n club”. 

De clustering van de horeca heeft wel als gevolg dat er in de toekomst parkeerplekken zullen verdwijnen aan de Concourslaan en de Kruisweg. Na het verdwijnen van de parkeerplekken aan het voormalig Aprisco terrein betekent dit nog minder parkeerplekken in het centrum. De VVD pleit daarom voor een nieuwe parkeergarage aan de rand van het centrum zodat er voldoende parkeerplekken blijven in het centrum. Het merendeel van de bezoekers wil namelijk met de auto blijven komen en daar moeten wij wel mogelijkheid toe bieden. Als deze mensen niet meer komen, dan zullen onze ondernemers dat merken.