https://ijsselstein.christenunie.nl/k/n6085/news/view/1425411/50706/RivierChristenUnie wil alternatieven voor het Kromme IJsselgebied

De woningnood is hoog, ook in IJsselstein. Er wordt daarom hard gewerkt aan woningbouwplannen, die zorgvuldig tot stand moeten komen. Woningbouw raakt namelijk veel IJsselsteiners. De ChristenUnie en GroenLinks bepleiten daarom dat er naast het lopende onderzoek voor het Kromme IJsselgebied ook onderzoek naar alternatieve buitenstedelijke woningbouwlocaties moet komen.

Afgelopen week vroegen deze partijen gezamenlijk een debat aan is de commissievergadering van de gemeenteraad. In dat debat bleek dat alle fracties, om uiteenlopende redenen, de noodzaak zien om alternatieve woningbouwlocaties te onderzoeken.

Voorafgaand aan het debat sprak de bewonersgroep uit het Kromme IJsselgebied haar zorgen uit over het huidige proces vanwege het participatietraject en de bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarde van het gebied. Ook citeerde de bewonersgroep een ambtelijk advies van de Provincie Utrecht, die grootschalige woningbouw op deze locatie niet kansrijk vindt. Tenslotte riepen zij de raad op om alternatieve locaties serieus te onderzoeken.

Hoewel het onderzoek naar woningbouw in het Kromme IJsselgebied nog niet is afgerond, is er alle reden om alternatieve plannen te onderzoeken. GroenLinks en de ChristenUnie beraden zich daarom met andere partijen over een duidelijke onderzoeksopdracht voor het college om de alternatieve locaties ook goed te gaan onderzoeken. Daardoor krijgt de gemeenteraad alle alternatieven in beeld en kunnen de alternatieven serieus gewogen worden op basis van de verschillende criteria, zoals betaalbaarheid, mobiliteit, duurzaamheid en behoud van natuur- en cultuurwaarde.