https://ijsselstein.christenunie.nl/k/n6085/news/view/1459867/50706/Kromme IJsselgebied.png

Woningbouw is een belangrijk thema op dit moment. Niet alleen voor onze eigen jongeren, maar ook om een vitale stad te blijven in de komende tientallen jaren. Gelukkig zijn we als gemeente goed aan de weg aan het timmeren met veel woningbouwlocaties binnen de huidige stadsgrenzen. Maar aangezien de gemeenteraad in 2019 een woonvisie heeft goedgekeurd met daarin een toename van het aantal woningen met bijna 20%, is het college ook naar locaties in het buitengebied gaan kijken. 

Het college heeft daarom een plan laten uitwerken naar de haalbaarheid van woningbouw in het Kromme IJsselgebied. Het perspectief dat hieruit is ontwikkeld, maakt voor de ChristenUnie duidelijk dat alle seinen op rood staan om grootschalige woningbouw te realiseren. De locatie sluit qua ligging en mobiliteit niet goed aan bij de bestaande bebouwing. Er is veel risico op geluid- en geuroverlast van zowel A2, N210 en enkele bedrijven. Ook blijkt dat de cultuurhistorische waarde van dit gebied dusdanig groot is dat minimaal 80% van dit gebied buitengebied moet blijven. Daardoor blijft er slechts een smalle strook over langs de N210 die mogelijk bebouwd kan worden en daar zitten helaas forse nadelen aan.

Wat de ChristenUnie betreft is besluitvorming op dit moment ook niet nodig, omdat voor de woningbehoefte tot 2040 voorlopig voldoende woningen gerealiseerd worden. Wel moeten we als gemeente de komende jaren gebruiken om onze behoefte vanaf 2040 te onderzoeken, maar daarvoor zijn ook alternatieven ten noorden en westen die onderzocht moeten worden.

De ChristenUnie heeft het college al meerdere keren opgeroepen om samen met de gemeente Lopik te onderzoeken of het gebied tussen Zenderpark en Benschop geschikt is voor gezamenlijke woningbouwontwikkeling. Deze locatie heeft een aantal voordelen ten opzichte van het Kromme IJsselgebied. Ook het alternatief om in samenhang met mogelijke ontwikkelingen in Rijnenburg woningbouw te ontwikkelen aan de noordzijde van IJsselstein wordt mogelijk een serieuze optie.

Kortom: we doen er goed aan om de verdere planvorming rondom het Kromme IJsselgebied te temporiseren.