https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1492721/631962/DSC_4119a-min.JPG

Tijdens de bespreking van de 3 varianten van de geplande renovatie van het stadhuis waren er in de commissie veel twijfels over de hoogte van het bedrag van 25 miljoen Euro. Of de kosten ook zo hoog blijven, is nog maar de vraag want er komt misschien wel een andere variant.

NoodzakelijkHet stadhuis is verouderd en aan groot onderhoud toe. Het huidige werkplekconcept sluit niet meer aan bij onze veranderende manier van werken voor en met de samenleving. Renovatie en herinrichting zijn noodzakelijk. Inmiddels ligt er een eerste schetsontwerp en is er geïnventariseerd welke bouwkundige aanpassingen er minimaal nodig zijn in het kader van het groot onderhoud. Een opinienota met daarin drie varianten is eerder besproken en de meerderheid sprak toen de voorkeur uit voor de optie van groot onderhoud en duurzaam en circulair (optie 3). “Als we het doen, dan doen we het in 1 keer goed”, was toen te horen.

HUBO“Renovatie van het Stadhuis is een lastig onderwerp en geeft veel stof tot praten en daarom zijn verjaardagen de laatste tijd niet saai” zei Jan Willem Schutte van de ChristenUnie. Het is een bijzonder raadvoorstel want we moeten beslissen over 25 miljoen. Het is belangrijk dat het stadhuis een goede werkplek is en een plek waar we onze burgers ontvangen en bedienen. Het heeft invloed op de wijze waarop we dienstverlening willen en welk werkconcept we hebben in dit gemeentehuis. Schutte zei “De kern van het verhaal is, kunnen we onderscheid maken tussen “nice to have en need to have”. Oftewel wat is noodzakelijk en wat is nodig”. Ook de SGP maakte dat duidelijk: levensduurverlenging is belangrijk, naast soberheid en doelmatigheid. Hobby’s als een moestuin op het plein mag wel geschrapt worden en verder mag er wel meer een tandje minder.

“Is dit voorstel wel HUBO oftewel Haalbaar, Uitvoerbaar, Betaalbaar en Organiseerbaar” vroeg Schutte zich af. “Of zijn er andere prioriteiten zoals versnelling woningbouw, het autoluw maken van onze binnenstad en een sportcampus. Is het gemeentehuis het eerste pand dat moet worden gerenoveerd of zijn er andere panden waar we meer rendement kunnen halen”.

4e variantBijna alle fracties stemden in met het voorstel van Schutte die zei “Als we naar al onze ambities in ons coalitieprogramma kijken dan zien we andere prioriteiten. Laten we nadenken over een 4e variant waarin we vooral kijken naar de “needs to have” dus wat is noodzakelijk”. Zelfs variant 1, wat volgens het college het minimum is, is al een forse investering. De vraag is dus of het nog minder kan gaan kosten en ook als we het afwegen tegen andere prioriteiten die we hebben in onze gemeente. Er komt hiervoor een amendement tijdens de gemeenteraadsvergadering.

In de raadsvergadering van 15 februari is het amendement "Kaders Renovatie Stadhuis" van ChristenUnie,VVD, Hart voor Kampen, CDA, GroenLinks, Kampen Sociaal, SGP en GBK met grote meerderheid aangenomen. Het bedrag van 25 miljoen wordt niet gereserveerd bij de volgende begrotingsbehandeling. We wachten op een nieuw renovatieplan van het college.

 https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1492721/631962/jwschutte

 Jan Willem Schutte