Nieuws van politieke partijen in Kampen inzichtelijk

4182 documenten

ChristenUnie Kampen blij met steun van College om weeskinderen uit Griekse kamp Lesbos op te nemen.

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 22-05-2020 15:33

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1315196/631962/whatsapp+image+2019-02-10+at+15.44.15.jpgDe ChristenUnie Kampen is blij dat het college van Burgemeesters en Wethouders van Kampen zich uitgesproken heeft voor de opvang van vluchtelingenkinderen, op het Griekse eiland Lesbos. De ChristenUnie Kampen had het plan om het college aan te moedigen om steun voor opvang uit te spreken en is dan ook blij met deze stap.

WeeskinderenWat zou u hebben gewild? Stelt u zich eens voor dat u als ouder(s) van één of meerdere kinderen op de vlucht moest vanwege een dreigende situatie in uw eigen land. U zou niet zomaar vluchten maar als u het al zou hebben gedaan, dan om een goede reden. Samen met partner en kind of kinderen weg uit het land van herkomst. Halverwege de vlucht raakt u uw kind kwijt of verliest u zelf het leven, vreselijk! Uw kind blijft alleen achter. Elke ouder zou willen dat zijn of haar kind goed wordt opgevangen. Dat laatste is helaas niet het geval.

Erbarmelijke omstandighedenOp het Griekse eiland Lesbos verblijven 2.500 kwetsbare weeskinderen, onder erbarmelijke omstandigheden. Zonder vader en moeder. Opeengepakt zonder warm water, hygiëne en medische zorg. Slechts één kraan met water voor 1.300 mensen. Om je maaltijd te mogen ontvangen moet je eerst urenlang in de rij staan. Tentjes staan op plaatsen die meer weg hebben van een vuilnisbelt. Doorkruist door het openriool kunt u zich wellicht indenken hoe het er ruikt en uitziet. Hoe het verder met de hygiëne gesteld is kunt u verder invullen.

HumaanDe ChristenUnie Kampen vindt het belangrijk om op te komen voor onder andere de kwetsbaren in onze samenleving. Zij die geen stem hebben een stem geven. ChristenUnie Kamerlid Joël Voordewind, heeft vanuit Den Haag deze kinderen een stem gegeven. Hij heeft er bij het kabinet op aangedrongen om kinderen op te nemen in Nederland. Hiervoor was onvoldoende steun vanuit de coalitie. Ook kon hij niet rekenen op een Kamermeerderheid. Als ChristenUnie Kampen vinden wij dit onbegrijpelijk en inhumaan. Het gaat om 500 weeskinderen! Landen als Duitsland, Finland, Frankrijk, Portugal, Luxemburg, Ierland en Kroatië, zijn ons al voorgegaan en hebben zich solidair verklaard om kinderen op te nemen. Als ChristenUnie Kampen vinden wij dat Nederland dit voorbeeld moet volgen.

Lokale steunOm de overheid toch te bewegen om weeskinderen op te nemen sluit het college van Burgemeester en wethouders zich aan bij de coalitie van welwillende gemeenten. Deze gemeenten voelen de urgentie van de noodoproep en willen verantwoordelijkheid nemen voor de aanpak van deze kwestie. Op deze manier maken ze aan het kabinet duidelijk dat de gemeente Kampen bereid is, mocht dit nodig zijn, om weeskinderen op te nemen. Misschien dat hierdoor het kabinet alsnog bereid is om weeskinderen een toekomst te bieden. De ChristenUnie Kampen steunt dit van harte.

ES

Hart laten spreken voor minderjarige asielzoekers | Kampen

GroenLinks GroenLinks Kampen 22-05-2020 00:00

In de raadsvergadering van 23 april vroeg GroenLinks aan het college om steun voor 500 kinderen die zonder hun ouders vastzitten in een vluchtelingenkamp op het Griekse Lesbos. Geef deze kinderen een toekomst in Nederland, was de oproep.

Nieke Jansen: “Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for Children hebben gemeentebesturen gevraagd om te laten zien dat er draagvlak is voor de opvang van de jonge vluchtelingen. Kinderen die zonder ouders in kampen leven op dit moment, in erbarmelijke omstandigheden. Voor opvang in Nederland zou dat gaan om 500 kinderen; gemiddeld 1,4 per gemeente. Tientallen gemeenten meldden zich al. Onze buurlanden nemen allemaal kinderen op.''

Onze buurlanden nemen allemaal kinderen op

Opnemen Kampen heeft zich eerder gemeld als kinderpardon-gemeente. We heten een hartelijke Hanzestad. We willen instaan voor wie kwetsbaar is. Onze vraag aan het college: Gaat het college aangeven dat Kampen bereid is om minderjarige vluchtelingen op te nemen en gaat het college aan de regering laten weten dat deze kinderen in Nederland welkom zijn?”

Kampen sluit zich aan bij de gemeenten die deze kinderen welkom heten

Voldoende Dat gaan we niet doen, zei het college bij monde van wethouder Van der Sluis. De opvang in Griekenland zou voldoende zijn. GroenLinks en Kampen Sociaal hebben toen de oproep voor deze opvang op de agenda van de meivergaderig gezet. Een motie lag al klaar, om vanuit de raad een duidelijke uitspraak te doen. Het bleek niet nodig; afgelopen dinsdag kwam het college met een ander geluid.

Heroverwogen Nieke Jansen: “Gelukkig heeft het college zijn besluit heroverwogen en veranderd. Kampen sluit zich aan bij de gemeenten die deze kinderen welkom heten. Mooi dat wij deze kinderen hoop kunnen geven op een veilige en eerlijke toekomst. Nu moet de regering haar hart laten spreken.”

We doen het samen

ChristenUnie ChristenUnie PvdA Kampen 13-05-2020 15:11

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1314918/631962/9b2ca52d721fca54f69dd1738dfed9edee3618f3.pngRaadspraat Harro Pruijssen Is het u ook opgevallen hoe vaak tijdens deze coronacrisis het zinnetje “we doen het samen” klonk. Hoe deden we het dan voor de coronamaatregelen en hoe doen we het erna? vraag ik mij dan af.

KwetsbaarWe beleven door het coronavirus een grote verandering in ons bestaan. Thuis werken, thuis school, geen sport, geen zangkoor, geen museum, geen familiebezoek, geen vliegvakantie, geen files, geen terrasje, geen inkomen, geen zekerheden. Er is drukte in de zorg, verdriet om zieke of overleden familie, vrienden, bekenden. Nog meer eenzaamheid. We zijn kwetsbaar.

SamenTegelijk zie ik ook meer zorg om en voor elkaar. We ervaren de waarde van dingen die we in ons drukke bestaan veel minder ruimte hadden gegeven. Je ziet mensen meer een praatje maken, boodschappen doen voor anderen, de hond uitlaten, eten rondbrengen, een kaartje sturen. Afstand houden maar toch dichter bij elkaar. We zijn samen.

VrijheidGaan we ‘na corona’ terug naar wat we altijd al deden? Terug naar onverzadigbare groei met financiële winsten als doel. Terug naar het geloof in een markt zonder moraal, met dode bossen, lege zeeën, vervuilde lucht en bodems, de kloof arm en rijk, onrecht. Terug naar overvolle agenda’s, stress, individualisme en eenzaamheid? “Niemand kan succesvol zijn in een wereld die faalt” hoorde ik een wijs man zeggen. Wat bracht ons 75 jaar vrijheid?

SamenlevenIk verbaasde en ergerde me dat besluiten over woningbouw in onze gemeenteraad vooral gericht was op het aantal te bouwen woningen en weinig op het bouwen van leefomgevingen. Veel aandacht voor prijsklassen van woningen, weinig oog voor de mens. In 2019 startte ik in de raad de discussie "Bouwen aan de woonwijken van 2030". Ik zei: “Met het op volgorde zetten van stenen van verschillende prijsklassen hebben we wel een woonwijk gebouwd, maar is het de vraag of we hiermee de gewenste omgeving hebben gecreëerd waarin mensen willen wonen, leven en samenleven?”.

HoopOp 23 april jl. stond het raadsvoorstel "Dorpsvernieuwing IJsselmuiden" op de agenda. Een stedenbouwkundige visie voor nieuwbouw van Drosten-/Erfgenamenstraat, Ichthuslocatie, Sonnenberchkwartier en Trekschuitlocatie. Namens de ChristenUnie bracht ik samen met GL en PvdA een amendement in. Het college wordt verzocht in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van Het Lokaal, de Weggeefschuur en Voedselbank om voor eind 2020 vervangend onderdak te zoeken in IJsselmuiden of Kampen. Deze sociale initiatieven zitten nu in gebouwen die gesloopt worden. Het Buurthuis Het Lokaal heeft jaarlijks 7.000 bezoekers. Het geeft zingeving, vermindert eenzaamheid en bespaart zorgkosten. We gunnen IJsselmuiden voortzetting van dit Buurthuis. De noodzaak van de Voedselbank is onbetwist. GBK stemde ook voor en hierdoor kreeg het amendement een meerderheid.

Initiatieven die bouwen aan saamhorigheid in de samenleving zijn van levensbelang voor onze wijken, onze stad. Ik hoop dat die saamhorigheid nog meer onderdeel wordt en blijft van ons leven ‘na corona’.

Raadsvergadering 28/4 door de bril van de VVD

VVD VVD GroenLinks ChristenUnie PvdA Kampen 13-05-2020 06:39

https://kampen.vvd.nl/nieuws/39424/raadsvergadering-28-4-door-de-bril-van-de-vvd
Met deze maand:
1 Ontwikkelingen zwembad De Steur
2️⃣ Sonnebergkwartier
3️⃣ Fietsparkeren
1️⃣Ontwikkelingen zwembad De Steur
De raad is geïnformeerd over het feit dat zwembad De Steur over 6 maanden geen exploitant meer heeft en dat betekend een onzekere situatie. Niet alleen voor de clubs en verenigingen die gebruik maken van het zwembad ook voor het zwemonderwijs in Kampen.
Grote zorgen over een noodzakelijke voorziening in een waterrijke gemeente als Kampen. Een nieuwe exploitant is noodzakelijk om een gesloten zwembad te voorkomen, maar tegen welke prijs? De VVD fractie volgt uiteraard de ontwikkelingen op de voet.
2️⃣Sonnenbergkwartier
Planontwikkeling woningbouw Sonnenbergkwartier IJsselmuiden wordt vertraagd door dat de raad heeft ingestemd met het verzoek van de Hersteld Hervormde Gemeente tot 1 oktober om een besluit te nemen of ze gaan bouwen op Sonnenberg, elders of de leegstaande kerk in Grafhorst overnemen.
Ook een amendement van ChristenUnie, GroenLinks en PvdA is in meerderheid aangenomen. Hiermee is een besluit genomen dat niet tot planvorming woningbouw wordt overgegaan voor dat het college een plan heeft gepresenteerd met een oplossing voor de gebruikers van de locaties aan de Zandbergstraat. Zowel Sonnenberg als de Zandbergstraat zijn locaties bestemd voor de verdere voortgang woningbouw in IJsselmuiden.
De VVD fractie is ontstemd over deze vertraging.
3️⃣Fietsparkeren
De VVD fractie zal de pilot fietsparkeren kritisch volgen en het college wijzen op signalen van alle ontwikkelingen, vooral als de gecreëerde fietsplekken niet worden benut. Wij verwachten dat, na alle ophef en onrust van bewoners en ondernemers, het college over het vervolg de communicatie met al deze groepen zorgvuldig oppakt.
Wordt vervolgd!

CDA wil meer inzet van gemeente voor sportscholen

CDA CDA Kampen 11-05-2020 14:35

Het CDA roept het college van burgemeester en wethouders op zich in te zetten voor sportcentra. Kappers mochten vandaag weer aan de slag. Horecagelegenheden mogen binnenkort weer open in de gemeente Kampen. Maar sportscholen kunnen mogelijk pas weer in september gaan draaien. Het CDA wil graag van het college weten of zij mogelijkheden ziet voor de sector om op een creatieve en verantwoorde manier toch weer eerder aan de slag te gaan. Raadslid Jacolien van de Wetering laat weten blij te zijn met de versoepeling van de coronamaatregelen voor bijvoorbeeld kappers en horeca. “Als partij die de sport en cultuur altijd een warm hart toedraagt zijn wij blij dat de afgelopen weken verenigingen weer de mogelijkheden hebben gekregen om hun activiteiten op te starten.” Waar blijdschap is binnen het CDA over het geboden perspectief aan horeca en contactberoepen, maakt het CDA zich zorgen over het gebrek aan perspectief voor sportcentra. Zij mogen voorlopig nog niet open, terwijl de brancheorganisatie al een sluitend protocol heeft aangeleverd om binnen de randvoorwaarden van het RIVM weer open te kunnen. “Daarnaast bereikten ons geluiden dat individuele sportscholen zowel bij de Gemeente Kampen als bij de Veiligheidsregio IJsselland plannen hebben ingediend om op verantwoorde wijze hun activiteiten weer op te starten. Ondanks al deze inzet lijkt het erop dat sportcentra tot 1 september gesloten moeten blijven”, zegt Van de Wetering. Het CDA vindt de situatie niet alleen jammer voor alle inwoners van de gemeente Kampen die nu niet bij hun sportschool of fitnesscentrum terecht kunnen, maar het brengt mogelijk ook alle ondernemers in de sportbranche in ernstige problemen. Het CDA wil dan ook van het college weten of zij bekend is met de ingediende plannen door sportscholen en of zij kan aangeven waarom er geen toestemming wordt gegeven aan sportscholen om binnen de randvoorwaarden van het RIVM weer open te gaan. Ook roept het CDA het college op om onder andere bij de Veiligheidsregio en het Landelijk Veiligheidsberaad erop aan te dringen om de datum van 1 september te heroverwegen. “Wij willen ook graag weten welke mogelijkheden het college ziet voor sport- en fitnessverenigingen in de gemeente Kampen om op een creatieve en verantwoorde wijze hun activiteiten weer op te starten. Dat is voor zowel ondernemer als sporter het allerbeste”, besluit Van de Wetering.

Rietsector kan rekenen op extra vergoeding

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 11-05-2020 11:39

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1314791/631962/Riet OverijsselDe ChristenUnie Overijssel vraagt al langere tijd aandacht voor de rietsector in de Weerribben-Wieden. In december heeft de fractie een motie ingediend waarin werd verzocht om compensatie van de lagere vergoeding voor het beheer van veenmosrietlanden. Deze motie is unaniem door Provinciale Staten aangenomen. Dit resulteert in een hogere vergoeding voor het beheer.

De beheerders van veenmosrietland krijgen vanaf 2020 een beheervergoeding die bijna de helft lager is dan in voorgaande jaren. De vergoeding was € 1.614 en is vanaf 2020 € 864 per hectare geworden. De nieuwe vergoeding is o.a. gebaseerd op tijdmetingen die gedaan zijn. Bij deze metingen is ervan uitgegaan dat de beheerders van rietland efficiënter kunnen werken door nieuwe technieken en machines. In de Weerribben-Wieden is dat echter maar beperkt het geval, doordat veel rietlandbeheerders alleen via het water op hun percelen kunnen komen. Daardoor dreigt het gevaar dat de riettelers afhaken en dat het werk niet meer gedaan wordt. Dat betekent dat een oud ambacht verloren gaat, maar óók dat het unieke natuurgebied Weerribben-Wieden niet beheerd wordt zoals we graag zouden we willen.Dat leidde afgelopen december tot de motie van de ChristenUnie, die unaniem is aangenomen. Vervolgens is het college van Gedeputeerde Staten op zoek gegaan naar mogelijkheden om de rietsector te compenseren.In een brief heeft GS onlangs uiteengezet welke mogelijkheden zij ziet. In de eerste plaats zijn er nieuwe tijdmetingen gedaan. Die hebben ervoor gezorgd dat de vergoeding per hectare weer stijgt, naar iets meer dan € 1.000 per hectare. Deze hogere vergoeding wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 aan de riettelers uitbetaald.Maar dit compenseert bij lange na niet het verlies aan inkomsten van de riettelers. Daarom wordt, in de tweede plaats, de vaarvergoeding opengesteld voor het gebied Weerribben-Wieden. Dit betekent dat elke rietlandbeheerder die moet varen om zijn percelen te bereiken, een extra vergoeding per hectare kan krijgen. Dit is een vergoeding van ongeveer € 520 per hectare. Ondanks dat dit niet voor iedere individuele rietteler een oplossing biedt, zorgt deze extra bijdrage er wel voor dat de financiële gaten die vielen grotendeels gedicht kunnen worden.

Renate van der Velde, fractievoorzitter van de ChristenUnie Overijssel, is blij met deze oplossing. “Het openstellen van de vaarvergoeding kost jaarlijks 5 tot 7 ton extra. Provinciale Staten moet hier in juli a.s nog definitief over beslissen. Maar gezien het feit dat de motie unaniem is aangenomen, verwacht ik dat alle partijen de daad bij het woord zullen voegen.”

Ook Jantina Drijfhout, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Steenwijkerland, toont zich verheugd over de oplossingen die de provincie biedt. “Het is ontzettend belangrijk dat het riet goed beheerd wordt. Dat is goed voor het toerisme in ons gebied, maar zeker ook voor de natuur zelf. De riettelers moeten een fatsoenlijke beloning krijgen voor hun werk.”

Overijsselse ChristenUnie fracties op de bres voor lokale energie initiatieven

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 08-05-2020 14:48

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1314746/631962/zonnepanelen.jpgProjectontwikkelaars van zonneparken lijken inwoners te verdringen op het energienet. Zij hebben hun claims al bijna verzilverd, zodat daar voor de gewone burger geen plaats meer is. Een dilemma voor gemeenten en netbedrijven dat ten koste kan gaan van de eigen inwoner. De ChristenUnie in de gemeenten van West Overijssel en de provincie vragen daar aandacht voor. Provincie en gemeenten hebben een voorkeur van zonnepanelen op de daken maar dat moet dan wel mogelijk zijn.

De gemeenten, provincie en de waterschappen in West-Overijssel hebben met elkaar een concept-Regionale Energiestrategie opgesteld, in de volksmond ook al RES genoemd. Daarin wordt beschreven hoe het overstappen op duurzame energiebronnen in deze regio eruit kan zien. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat inwoners zelf eigenaar worden van wind- en zonneparken; zelf opwekken, zelf gebruiken. Dat is een prachtig ideaal, maar er is een kans dat het een droom blijft. En dat is volgens de ChristenUnie een gemiste kans.

Bevlogen inwoners wijzen de ChristenUnie op de belemmeringen. Frustrerende, en vaak onnodige hobbels die in de weg staan. Er zijn groepen Overijsselaars die een groot dak vol met zonnepanelen willen leggen. Wat blijkt is dan dat er geen aansluiting op het netwerk gerealiseerd kan worden, want een grote commerciële ontwikkelaar heeft die capaciteit al gereserveerd. Let wel, die gebruikt ze dus nog niet maar legt door het hele land claims op die capaciteit.  Ze richten zich op de krenten uit de pap. Vaak zonder veel aandacht voor een goed participatieproces voor direct omwonenden. Terwijl initiatieven van inwoners en lokale energiecoöperaties daar veel beter in zijn, maar nu moeten wachten of ze een kans gaan krijgen.

De ChristenUnie in West-Overijssel wil dat er echt werk gemaakt wordt van windturbines en zonnevelden waar inwoners direct van profiteren. Daar moeten gemeenten en de provincie als aandeelhouders van de netbeheerders mee helpen. Ze kunnen problemen die optreden bij de netbeheerders aankaarten en vragen om actie. De ChristenUnie-fracties in West-Overijssel willen meer transparantie over de reserveringen, zodat lokale partijen die energie willen opwekken kansen krijgen. Daarvoor behoren er heldere spelregels over de toekenning van de reservering gelden, zodat energie bij inwoners niet verloren gaat.

De concept-Regionale Energiestrategie bevat vooralsnog ambities. Concrete zoekgebieden, waar die windturbines en zonneparken en -daken, moeten komen zijn er in de meeste gemeenten nog niet. Daarom roept de ChristenUnie alle gemeentebesturen en de provincie in West-Overijssel op om die zoekgebieden met inwoners en energiecoöperaties in te vullen. Samen, met de kaarten op tafel op zoek naar de beste locaties. Het gemeente- en provinciehuis uit, de gebieden in. Zo krijgen inwoners ook een voorsprong om succesvolle projecten van de grond te trekken. Daardoor wordt voorkomen dat de energietransitie vooral iets blijft van de overheid en grote investeerders. Al te vaak  zijn initiatieven van inwoners en lokale ondernemers veelbelovend begonnen, totdat de bureaucratie om de hoek komt kijken. De ChristenUnie in West Overijssel dringt er op aan met versnelling teams en businesscases van voorbeeldprojecten inwoners en energie coöperaties bij te staan.

Om een succes te maken van de Regionale Energiestrategie moeten volgens de ChristenUnie gemeenten en provincie meer ruimte geven aan inwoners. Ze moeten inwoners en energiecoöperaties de kans geven om met plannen te komen. Dat is niet de bal laten vallen en toekijken, maar gericht faciliteren en op basis van vraag inwonersinitiatieven ondersteunen. Daarbij past het dat alle partijen van buiten de regio gewezen worden op onze omgangsvormen, ‘zo doen wij het hier’. Zonder twijfel zullen die ook nodig blijken te zijn. “Maar als je meedoet houdt jij je ook aan onze regels” volgens de Christenunie fracties. “Dan wordt lokaal eigendom van energieopwekking geen droombeeld maar werkelijkheid”.  

West Overijssel bestaat uit de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. De waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen en de provincie Overijssel.

Geef terrassen meer ruimte | Kampen

GroenLinks GroenLinks Kampen 08-05-2020 00:00

GroenLinks Kampen heeft gisteren schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders om terrassen meer ruimte te geven zodra deze weer open mogen.

,,Vanaf 1 juni mogen waarschijnlijk de terrassen in Nederland weer open, dus ook in Kampen. Maar hoe doe je dat veilig en gezond in een 1,5 meter samenleving? En hoe maak je dat als ondernemer voldoende rendabel? Wij maken ons daar zorgen over'', zegt raadslid Edwin Burgman.

Veiliger Een deel van de oplossing lijkt te liggen in de openbare ruimte. GroenLinks wil daarom meer ruimte voor het terras. ,,Dat is veiliger, gezonder, minder stressvol en geeft horeca steun in de rug.''

Steunen GroenLinks heeft daarom het college gevraagd in gesprek te gaan met de horecaondernemers en ze te steunen en te helpen om ruime terrassen te maken, met het oog op veiligheid, gezondheid en kansen voor elke doelgroep.

Nieuwe Markt ,,Er moet meer ruimte komen voor het terras. We zien daarbij ook mogelijkheden op tijdelijke andere locaties, zoals de Nieuwe Markt en het Van Heutszplein’’, vervolgt Burgman.

Belasting ,,Daarbij moet het college ook wat doen met de precariobelasting in het kader van de 1,5 meter samenleving. Meer ruimte met minder omzet vraagt om een nieuwe kijk daarop met (veel) lagere kosten per vierkante meter.''

 

Veteranen verrast door CDA Kampen

CDA CDA Kampen 05-05-2020 12:25

Raadslid Jacolien van de Wetering en fractiesecretaris Niek Teune hebben namens CDA Kampen op zaterdag 2 mei een bos bloemen overhandigd aan Stichting Veteranen Kampen. Voorzitter Jan Wolterink nam het prachtige boeket blij verrast in ontvangst. CDA Kampen wil met het kleine gebaar waardering tonen voor de grote daden van alle veteranen die gevochten hebben voor vrijheid. “Geweldig, ik zie dit als een mooie blijk van waardering”, sprak Wolterink toen hij de bloemen van Jacolien van de Wetering kreeg. Die waardering is volgens ons niet meer dan terecht. In de eerste week van mei herdenken wij samen onze doden en vieren wij onze vrijheid. Die vrijheid is absoluut niet vanzelfsprekend. Daarom is het heel belangrijk om op 4 en 5 mei ook te denken aan alle veteranen uit de gemeente Kampen, maar ook aan allen die waar dan ook ter wereld hun leven gaven voor vrede, vrijheid en recht. Zonder al die mannen en vrouwen die offers hebben gebracht, was onze wereld en ook ons land slechter af geweest. Het CDA heeft daarom enorm veel waardering en respect voor onze veteranen.

Bloemen voor bijen | Kampen

GroenLinks GroenLinks Kampen 02-05-2020 00:00

Kampen gaat meer doen om het bijen naar de zin te maken. De strijdkreet is: bloemen voor bijen.

Afgelopen raadsvergadering werd het initiatiefvoorstel ‘Bloemen voor bijen’ besproken. Het voorstel omvat het plan bermen in te zaaien met bloemen met als doel de bijenpopulatie te helpen. Een heel goed en mooi doel.

Heel nuttig Bijen zijn, behalve een mooie diersoort, ook heel nuttig. Zij zorgen voor bestuiving en spelen daarmee een grote rol in het vergroten van de biodiversiteit. Andersom zorgt meer biodiversiteit voor een betere leefomgeving voor de bijen.

Breder beeld Om het doel van ‘Bloemen voor bijen’ te bereiken, stelde GroenLinks tijdens de vergadering voor om het mee te nemen in de herziening van het huidige groenbeleid. Het groenbeheerplan wordt in de loop van dit jaar opnieuw bekeken. Zo kunnen we kijken naar het bredere beeld van groen binnen de gemeente en op de lange termijn meer betekenen voor de bij. Wij zeiden:

Specialisten ‘Om de bijenpopulatie op een goede manier te ondersteunen moeten we kijken naar bijensoorten die hier leven en naar wat zij nodig hebben aan vegetatie en vegetatiedichtheid. Veel bijensoorten zijn specialisten met een bepaalde vliegstrategie en een voorkeur voor bepaalde soorten bloemen en nestgelegenheid. Dit betekent dat zaaien van een bloemmengsel niet voldoende is.

Ouderen bomen Er moeten specifieke bloemen en planten gezaaid of geplant worden. Daarbij komt dat gezaaide bloemen een beperkte houdbaarheid hebben. Die kan verlengd worden door specifiek beheer. En er is meer nodig om de bijen goed te helpen. Zoals het behoud van oudere bomen, bloemen het hele jaar rond en aanpassingen in het maaibeleid. Dit moet meegenomen worden in het groenbeheer.’

Meer ruimte Neem dit idee mee in het groenbeleid, stelden wij voor. Het merendeel van de raad was het met ons eens. Dus binnenkort kunnen we in de raad praten over groenbeheer dat zich toespitst op minder beheersmaatregelen, zodat de natuur meer ruimte krijgt en de biodiversiteit in onze stadse natuur groter wordt.

Voor een voorproefje van bij-vriendelijke maatregelen kunt u kijken in het park bij de Rehobothschool. Daar liggen boomstammen op elkaar gestapeld om bijen en andere insecten onder andere nestgelegenheid te bieden (foto).