Nieuws van politieke partijen in Kampen inzichtelijk

4437 documenten

Minimaal 900 nieuwe sociale huurwoningen in Kampen

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 23-01-2023 21:12

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1453931/631962/900 sociale huurwoningen

Wethouder Jan Peter van der Sluis en Evert Leideman, directeur-bestuurder van DeltaWonen

Minimaal 900 nieuwe sociale huurwoningen in Kampen

De komende 10 jaar bouwt deltaWonen minstens 900 nieuwe sociale huurwoningen in Kampen. Dat staat in het akkoord dat wethouder Jan Peter van der Sluis en directeur-bestuurder van DeltaWonen Evert Leideman op donderdag 19 januari hebben ondertekend. Het gaat hierbij zowel om appartementen, als om grondgebonden woningen.

Afspraken op hoofdlijnen

In het akkoord zijn verschillende afspraken op hoofdlijnen gemaakt. Deze afspraken gaan niet alleen over aantallen, maar ook over de grootte en over de kwaliteit van de woningen. Het is de bedoeling dat er duurzame woningen worden gebouwd op een circulaire manier. Daarbij kunnen op termijn materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. DeltaWonen houdt rekening met het milieu door te kiezen voor bouwmethodes die de natuur zo min mogelijk belasten. Deze duurzame manier van bouwen sluit goed aan bij de ambities van de gemeente Kampen.

Ook zijn er afspraken gemaakt over flexwonen. Hierbij gaan de gemeente en deltaWonen versneld woningen bouwen die 10 tot 15 jaar op een locatie mogen blijven staan. Door te kiezen voor flexwonen, komen mensen die zoeken naar huisvesting sneller in aanmerking voor een woning. De woningen zijn van dezelfde kwaliteit als ‘gewone’ bouw. Ze zijn verplaatsbaar, vandaar dat er gesproken wordt over ‘flexwonen’. De gemeente zal de locaties voor deze woningen beschikbaar gaan stellen.

In dit akkoord is ook afgesproken dat gemeente en deltaWonen verdere afspraken gaan maken over wonen met zorg. Hierbij valt te denken aan meer levensloopbestendige woningen en zelfstandig begeleid wonen in samenwerking met een zorgpartij.

Het grootste deel van deze woningen, wordt gebouwd in Reevedelta, het gebied ten zuidwesten van Kampen dat volop in ontwikkeling is. De rest van de woningen wordt op verschillende andere plekken in de stad gebouwd. Gemeente Kampen en deltaWonen zoeken samen naar locaties voor deze nieuwe sociale huurwoningen.

Wachtlijsten verkorten

In het hele land is de vraag naar betaalbare woningen hoog. Ook in Kampen is dat het geval – op dit moment zijn er circa 6000 mensen actief op zoek naar een woning. Met de bouw van deze woningen, vinden veel zoekenden in gemeente Kampen een nieuwe woning.

Wisselingen bij ChristenUnie Kampen

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 20-01-2023 14:45

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1428534/631962/IMG-20230119-WA0004-5.jpg

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1428534/631962/IMG-20230119-WA0007 https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1428534/631962/IMG-20230119-WA0004-5 https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1428534/631962/IMG_20221202_204731113_HDR

Wisselingen bij ChristenUnie Kampen

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Dit spreekwoord wordt vaak gelinkt aan het bijbelboek Prediker: ‘Er is voor alles in het leven een geschikte tijd’ (Prediker 3:1 uit Bijbel in Gewone Taal). En deze bijbeltekst geldt ook in de politiek.

Afscheid

Na de verkiezingen vorig jaar maart hebben we afscheid genomen van Lex Zweers als raadslid, en Erik van Raalte als fractiesecretaris (eerder eveneens raadslid). Ook hebben we in het afgelopen jaar afscheid genomen van Erik Schilder als raadslid, en Martha Wagterveld als commissielid. Tenslotte hebben we recent afscheid genomen van onze Voorzitter van Bestuur, Hilco van der Wal, die na geruime tijd het stokje heeft overgedragen. Ook Karst Voerman legde, na vele jaren trouwe dienst achter de schermen voor onze PR, zijn taken neer.

Zij hebben zich in de afgelopen jaren met veel plezier intensief ingezet voor de ChristenUnie Kampen. En dat vroeg tijd en energie. Niet alleen van henzelf, maar ook van hun gezinnen. We danken Lex, Erik, Erik, Martha, Karst en Hilco voor het vele werk dat zij in de afgelopen jaren voor de partij, voor de fractie, en voor de politiek en samenleving hebben verricht.

Welkom

Maar gelukkig konden lege plekken weer worden opgevuld. We zijn blij dat we ‘nieuwe’ collega’s mochten verwelkomen. Jenneke Nieuwenhuis en Jan Willem ‘t Hart nemen de taken van de PR op zich. Recent is Jacob Hakvoort benoemd tot commissielid. En Henry de Jong is benoemd tot raadslid namens de ChristenUnie. Echt nieuw zijn ze niet, ze draaien al geruime tijd mee in onze fractie en bestuur. Ook kon er een nieuwe Voorzitter van het Bestuur worden gekozen in de persoon van Ad van der Maarel. Hij zit al langer in het bestuur, en heeft nu de rol van voorzitter ingenomen. We wensen Jenneke, Jan Willem ‘t Hart, Jacob, Henry en Ad succes bij hun nieuwe functies.

Mirjams brief aan jou

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 18-01-2023 22:20

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1428381/631962/Portrait_Mirjam_Bikker_2023_(1)_(cropped).jpg

Goedemorgen Nederland,

Misschien begin je de dag - net als ik - aan een keukentafel zoals deze.Waar ik nu rustig schrijf, was het net nog een drukke boel.

Het is zo’n tafel waarvan er in Nederland miljoenen staan.Rond of rechthoekig, strak design of juist gebruikt en gebutst.In een rijtjeshuis, in je flat of in een rommelig studentenhuis.

Daar ontmoet je elkaar.Daar praten we over wat ons bezighoudt.Over school, de rekeningen of die zieke vriendin.

We vallen er even stil en zoeken naar woorden.Naar wat het leven waarde geeft.Naar wat je mist, wat je anders zou willen.

We dromen er en maken nieuwe plannen.Voor jezelf, je gezin, je bedrijf.

Daar, aan die tafel, nemen we de grote beslissingen van ons leven.We voelen er ook hoe groot de invloed van politieke keuzes op ons leven is.

Vaak maakte Den Haag ik-gerichte keuzes voor de korte termijn.Groen moest wijken voor grenzeloze groei.‘Samen leven’ werd steeds meer ‘ieder voor zich’.Wie z’n best doet, kan een winnaar zijn.Wie verliest, heeft het aan zichzelf te danken.

Maar zijn die keuzes niet de leugens van onze tijd?Ik geloof van wel.

Want de gevolgen zien we om ons heen:Meer mensen zonder huis.Meer jongeren met schulden.Gokken en drugs zijn bijna normaal.Versteende wijken worden heter, onze sloten zijn vies.Groningen trilt en Limburg overstroomt.

Het moet anders.

Ik wil, als aanvoerder van de ChristenUnie, beginnen aan die tafel.Zoals Jezus ons al voordeed: anderen opzoeken, je brood delen.Ontmoeten, luisteren en zien.Een plek bieden aan iedereen.Omdat élk leven waarde heeft.

We leggen op tafel wat we écht verlangen:

Samen leven in plaats van alleen.Genoeg in plaats van meer, meer, meer.Een bloeiende buurt, bloeiende natuur.

En daarom ga ik voor keuzes die dát mogelijk maken.Die ruimte geven.Deze brief is ook een uitnodiging aan jou.

Wat zijn de dromen aan jóuw tafel?Waar kunnen we iets veranderen?Wanneer schuif jíj aan?

Laat het me weten, want ik ga aan de slag.Wíj gaan aan de slag.

Als één #teamCU.

Mirjam Bikker

Gemeenteraad selecteert 200 inwoners om mee te denken over toekomst van Kampen

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 17-01-2023 11:59

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1428324/631962/luchtfoto Kampen.jpgGemeenteraad selecteert 200 inwoners om mee te denken over toekomst van Kampen!

Vandaag valt bij tweehonderd willekeurige inwoners van de gemeente Kampen een bijzondere envelop op de mat. De gemeenteraad stuurt deze week een uitnodiging met een ticket voor twee avonden om mee te denken over de toekomst van Kampen. De inwoners zijn geselecteerd op basis van een steekproef en komen uit zowel de binnenstad als het buitengebied. In februari mogen ze twee bijeenkomsten bijwonen waarin ze met de gemeenteraad en met elkaar over allerlei thema’s in gesprek gaan.

Wonen, economie, duurzaamheid en sociale voorzieningen. Het zijn thema’s die in de komende jaren invloed hebben op het karakter van de stad Kampen en de omliggende kernen. Om vandaag de juiste besluiten te kunnen nemen, moet de gemeenteraad nu al bepalen waar Kampen in 2040 wil staan.

“We nodigen een groep inwoners uit om hierover mee te denken”, zegt Jan Willem Schutte van de ChristenUnie namens de gemeenteraad. “Kiezen we voor vernieuwing en groeien we door? Of blijven we de vertrouwde middelgrote woonplaats die we nu zijn?”

Uitnodiging op de deurmat

Deze week valt bij tweehonderd inwoners van de gemeente Kampen een uitnodiging op de deurmat. Zij mogen in de Stadsgehoorzaal twee exclusieve bijeenkomsten over de toekomst van Kampen bijwonen.

“We hopen dat de geselecteerde inwoners bereid zijn om hun stem te laten horen”, aldus Schutte. “Hoe meer inwoners we spreken, hoe beter we weten wat er leeft. En hoe gerichter we een toekomstplan kunnen maken dat bij de gemeente Kampen past.”

Vragenlijst en festival

Ook andere inwoners van de gemeente Kampen krijgen de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst. Ze kunnen op www.toekomstvankampen.nl een vragenlijst invullen en in maart het Toekomst-van-Kampen-festival bezoeken. Van jong tot oud en van binnenstad tot buitengebied, iedereen kan op deze manier van zich laten horen. In de zomer verwacht de gemeenteraad het definitieve toekomstplan te presenteren.

Bedankt, Gert Jan!

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 13-01-2023 19:45

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1428259/631962/Gert-Jan Segers_2 (2).jpg

Beste vrienden,

Het zit erop. Het is mooi geweest en nu is het klaar. Dit was het.

Na ruim tien jaar Kamerlidmaatschap en ruim zeven jaar politiek leiderschap is dit het moment dat ik m’n mandaat wil teruggeven. En ik wil jullie dat – na overlegd te hebben met m’n geliefden, de fractie, het landelijk bestuur en het in gebed bij God te hebben gebracht – als eersten laten weten. Jullie zijn degenen die me steeds het vertrouwen hebben gegeven, die al die jaren met me hebben meegeleefd en meegebeden, namens wie ik me steeds vol overtuiging heb ingezet voor God, onze naasten, onze samenleving, de schepping.

Politiek is vaak ook persoonlijk en zo ook deze keus om nu te stoppen. De Haagse politiek is een gulzig vak. Zeker op de plek waar wij als ChristenUnie staan en in m’n rol van meewerkend voorman. Ik heb daarin, met vallen en opstaan, gegeven wat ik te geven had. Mijn denken, tijd, ervaringen (wisten jullie al dat ik vijftien jaar in Friesland heb gewoond?), mijn spreken, schrijven, mijn hart en ziel. Ik heb het allemaal in dienst willen stellen van de belangrijke missie van de ChristenUnie om Jezus ook in de politiek na te volgen, dienstbaar te zijn aan onze naasten en om zorg te dragen voor de schepping.

Bij mijn recente, indrukwekkende afscheid van ons Eerste Kamerlid Peter Ester zag ik weer dat er aan het eind van je leven maar een kleine kring rond je bed staat. Dat zijn je geliefden. De mensen met wie je je leven lang optrekt. In mijn geval zijn dat Rianne en onze drie meiden (met inmiddels ook een aanstaande schoonzoon) die mij deze tien jaar steeds hebben gesteund, maar waar ik ook heel veel van heb gevraagd. We hebben elkaar in deze tien jaar steeds vastgehouden, maar ook voor ons als gezin is het goed om nu een punt te zetten en weer meer tijd voor elkaar te hebben.

Daarnaast is het ook gewoon heilzaam om na een zeker aantal jaren plaats te maken voor een ander. Bij leiderschap hoort ook het inzicht dat die rol tijdelijk is. We zijn allemaal vervangbare krabbelaars en Gods werk is altijd teamwerk. Dat realiseerde ik me al voor deze nieuwe kabinetsperiode. Ik heb me toen opnieuw kandidaat gesteld, omdat ik wist dat er een kundige en gedreven opvolger op de lijst stond die m’n plek zou kunnen innemen. En die moedige vrouw staat er nu, bijna twee jaar na de verkiezingen, klaar om de fractie en de partij op haar eigen manier voor te gaan en werk te maken van onze missie. Ik ben Mirjam Bikker daar heel dankbaar voor. Ik wil jullie vragen haar te steunen, mee te doen en voor haar te bidden.

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1428259/631962/Gert-Jan&Mirjam-BijBosshardt

Ik heb de kar een tijd kunnen trekken en met jullie steun en de zegen van God zijn we tot hier gekomen. De ChristenUnie is een partij die niet alleen hoge, christelijk-sociale idealen heeft, maar daar midden in de samenleving en in het hart van Den Haag ook echt werk van maakt. Wij zijn een partij van idealen met impact en dat maakt onze club uniek. Er staat een geweldig team en nu is het aan hen om met de voeten in de klei die christelijk-sociale missie verder te brengen. Ik heb daar veel vertrouwen in. Nooit eerder heb ik met zulke gedreven, fijne en begaafde mensen een team gevormd als met mijn matties van de ChristenUnie. Die werken met hun hoofd én met hun hart. En wat ze ook over Den Haag zeggen, bij de ChristenUnie-fractie hebben we elkaar altijd vastgehouden en kunnen vertrouwen. En omdat we zo en met die missie voor anderen verschil konden maken, was het moeilijkste werk dat ik ooit heb gedaan ook het mooiste werk dat ik ooit heb gedaan. Degene met wie ik al die tijd nauw heb opgetrokken, is Carola Schouten. Het was een voorrecht om in politieke stormen en talloze onderhandelingen schouder aan schouder met haar te staan. Zonder Carola was het me niet gelukt. Wat ik straks ook enorm ga missen, is de unieke kameraadschap van alle medewerkers, van de gedreven collega’s Joël, Carla, Eppo, Stieneke, Mirjam, Don en Pieter, van onze bewindspersonen Arie, Paul, Henk, Maarten en Piet en hun politieke assistenten. Het team en de teamspirit, de herinnering daaraan zal ik altijd blijven koesteren.

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1428259/631962/BPO

Ook de samenwerking over ideologische en partijgrenzen heen heb ik heel speciaal gevonden. Dat begon met de strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie waarin ik ben opgetrokken met Myrthe Hilkens, Marith Volp, Nine Kooiman, Attje Kuiken, Michiel van Nispen en Anne Kuik. Daarna was er de strijd tegen antisemitisme waarin ik schouder aan schouder stond met Dilan Yesilgöz en Ulysse Ellian. Er was de inzet voor betere wetgeving tegen discriminatie en hatecrimes, samen met Kathalijne Buitenweg en Corinne Ellemeet. De inzet voor begrenzing van arbeidsmigratie en tegen uitbuiting van arbeidsmigranten, samen met Lilian Marijnissen. En er waren voorstellen voor een beter en versterkt parlement, samen met Laurens Dassen. Daar kwamen de maatschappelijke allianties bij rond Waardig Ouder Worden voor betere zorg voor ouderen en Coalitie-Y tegen het leenstelsel en voor betere keuzes voor de volgende generatie.

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1428259/631962/Coalitie-Y 2019

Dat waren stuk voor stuk inspirerende en succesvolle manieren van samenwerken. En uiteraard waren daar twee coalities met de collega’s van CDA, D66 en VVD met wie ik de ene keer de grootste ruzies uitvocht, dan weer de handen ineensloeg en nachten doorvergaderde om tot goede begrotingen en akkoorden te komen. Vooral de momenten dat het ons ook echt lukte om grote knopen door te hakken en de momenten dat we iets deelden van onze diepste drijfveren waren bijzonder. Ik ben die gesprekken met hen steeds aangegaan vanuit de overtuiging dat het welzijn van ons land staat of valt met ons vermogen om - ondanks al onze verschillen - samen te werken. Juist bij die intensieve vormen van samenwerking heb ik gemerkt dat ook m’n collega’s van andere partijen – Klaas Dijkhoff, Sybrand Buma, Alexander Pechtold, Rob Jetten, Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra, Sophie Hermans, Jan Paternotte en Pieter Heerma – de politiek zijn ingegaan om iets goeds te doen voor ons land en daarom bereid zijn om anderen de hand te reiken. Dat was mooi om te merken.

Voor mijzelf kwam mijn politieke werk voort uit mijn geloof dat deze wereld Gods wereld is en dat God deze wereld intens liefheeft. Hij is zelfs onder ons komen wonen en stierf uit liefde voor deze wereld om die zo te redden. Ik kom uit een traditie - en ik voel me daar nog steeds zeer mee verbonden - waarin die wereld op een mijns inziens te grote afstand werd gehouden. In die traditie staan de overheid en mensen met andere overtuigingen eerder tegenover je dan dat je je met hen inlaat. Maar juist omdat ik zie hoe God zelf midden in die wereld een kruis heeft geplaatst en zo die wereld met eeuwige armen omarmt, heb ik de oversteek gemaakt en ben ik me als christen in het hart van onze samenleving en politieke besluitvorming gaan inzetten voor mijn naaste. In navolging van Jezus. Met God, midden in de wereld.

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1428259/631962/Zomertour Renswoude 2022

Samen met mijn partijgenoten en onze bondgenoten in andere partijen heb ik me de afgelopen tien jaar ingezet voor een rechtvaardiger verdeling van onze welvaart. Voor bescherming van mensen die het zonder hulp niet redden. Voor een fundamentele, sociale correctie op het rauwe kapitalisme en het veel te dominante neoliberalisme. En daar hebben we met vereende krachten goede vorderingen mee gemaakt. Ik ben steeds opgekomen voor de vrijheid om te geloven, voor de vrijheid van onderwijs, voor bescherming van kwetsbaar leven, voor vriendschap met Europese en Atlantische bondgenoten en landen als Israël en Armenië. Ik heb me steeds sterk willen maken voor een samenleving waarin niet de wil van een liberale, seculiere meerderheid wet is, maar waarin juist volop ruimte is voor onze onderlinge verschillen, voor gezinnen en sterke gemeenschappen. Ik heb gedaan wat ik kon om van ons betere rentmeesters van Gods schepping te maken. Het leidde met het klimaatakkoord tot een omslag waardoor we vervuilende energie vanuit onvrije landen aan het inruilen zijn voor zelf opgewekte, schone energie. Dit allemaal zal de inzet blijven van de christelijk-sociale beweging en onze fractie. En waar ik straks ook aan de slag ga, met deze missie zal ik me altijd verbonden blijven voelen.

Het is een lange brief aan jullie geworden. Maar een van de belangrijkste dingen die ik nog wil melden, is mijn hartgrondige dank voor het vertrouwen dat jullie als ChristenUnie-leden me steeds hebben gegeven. Jullie hebben me op moeilijke momenten gesteund, ook als jullie het niet altijd met me eens waren, hebben voor me gebeden, bemoedigende mails en appjes gestuurd. Daar ben ik jullie heel dankbaar voor!

Soms heb ik jullie ook weleens teleurgesteld en dat spijt me. Soms maakte ik een keus die jullie niet konden volgen of legde ik die op een manier uit die jullie niet overtuigde. Ik hoop oprecht dat die momenten van verschil ook voor jullie slechts details zijn geweest bij het gevoel van onderlinge verbondenheid dat in ieder geval voor mij steeds de boventoon heeft gevoerd.

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1428259/631962/Campagne Utrecht 2018

Boven alles en iedereen ben ik God dankbaar. Op kruispunten van ons leven kregen Rianne en ik door steeds verschillende mensen steeds dezelfde tekst toegeschoven. ‘Hij die u roept is trouw en Hij zal het ook doen.’ Zeker als het spannend was en de golven even heel hoog gingen, merkten we dat die tekst ook echt waar is. Nu leg ik alles wat ik gedaan heb weer in Zijn hand en vertrouw ik erop dat Hij er goeds mee doet.

Het zit er nu op. Ik vind het mooi jullie nog te ontmoeten op een van de avonden van onze Wintertour (18, 19 en 20 januari). Op die drie avonden kunnen jullie Mirjam verwelkomen en wil ik afscheid van jullie nemen. Op D.v. dinsdag 24 januari hoop ik mijn laatste dag als Kamerlid te hebben. Daarna ga ik de stilte en rust in en hoop ik dat God me duidelijk zal maken wat mijn volgende verantwoordelijkheid zal zijn. Ik heb nog geen idee en ben heel benieuwd.

Voor nu een hartelijke groet, in verbondenheid met Christus,

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1428259/631962/GJS rondje 2

Gert-Jan SegersVoorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie

Nieuw pand voor de Voedselbank

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 24-12-2022 15:54

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1427782/631962/huidge pand voedselbank 1.jpg

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1427782/631962/4          Door Harro Pruijssen   ...

Nieuw pand voor de voedselbank

Eindelijk is het dan zover, de gemeenteraad heeft donderdag 22 december 2022 besloten om een ander pand aan de Kleiland in IJsselmuiden te kopen voor de Voedselbank.

VerbazingAfgelopen jaar was er een pand beschikbaar voor de Voedselbank op het industrieterrein in Kampen. De gemeenteraad bepaalde randvoorwaarden voor aankoopprijs en jaarlijkse kosten en stemde in met de aankoop van dat pand. De wethouder van destijds beloofde de aankoop te regelen. In het najaar van 2022 bleek dat hij de koop niet had geregeld. Bij veel betrokkenen was de verbazing erg groot. De gemeenteraad bleef met veel onbeantwoorde vragen achter. Vooral de Voedselbank was teleurgesteld.

Wethouder van der Sluis heeft daarna de handschoen opnieuw opgepakt en afgelopen week een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor de aankoop van de Opelgarage aan de Kleiland in IJsselmuiden.

WoningbouwTijdens de bespreking van de “Dorpsvernieuwing IJsselmuiden” op 23 april 2020 kwam de herhuisvesting van de Voedselbank aan de orde. In het dorpsvernieuwingsplan werden de woningbouwlocaties in IJsselmuiden besproken, waaronder de voormalige Scholenlocatie aan de Zandbergstraat/Erfgenamenstraat. Op die scholenlocatie zijn nu de Voedselbank, Weggeefschuur en Het Lokaal gevestigd. Dit zijn allemaal belangrijke maatschappelijke voorzieningen. De ChristenUnie heeft toen samen met GL en PvdA een amendement ingediend waarin stond dat er pas overgegaan kon worden tot woningbouw als er een ander onderdak was gevonden voor de Voedselbank. Met 17 stemmen voor en 13 tegen werd dit amendement aangenomen.

Nieuw pandNamens de ChristenUnie zei Harro Pruijssen afgelopen donderdagavond: “De ChristenUnie betreurt het dat er een Voedselbank nodig is maar we zijn blij dat de voedselbank bestaat. We hebben eerder als raad besloten dat we een pand gaan kopen en dat we geld uit het armoedenbeleid in gaan zetten. Dit pand kost veel geld. We zouden ervoor kunnen kiezen om te wachten op een ideaal pand, op een ideale plek, voor een ideale prijs en de ideale verkoopconstructie. Daar zijn we als ChristenUnie niet voor. We stemmen voor de aankoop van dit pand”. Er was nog een lange discussie over de transactie, de locatie en de grootte van het pand. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad met 26 stemmen voor en 2 tegen zodat de aankoop van het pand binnenkort kan plaatsvinden.

Het bestuur van de Voedselbank heeft het pand vooraf bezichtigd en is enthousiast over de mogelijkheden die het pand biedt. De verhuizing kan hopelijk in 2023 plaatsvinden. Juist in deze tijd waarin meer dan 500 mensen uit onze gemeente wekelijks afhankelijk zijn van de Voedselbank, is het belangrijk dat er een goed pand is waarin de Voedselbank haar belangrijke taak kan blijven vervullen.

Toespraak Nestor

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 17-12-2022 21:06

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1427527/631962/thumbnail_IMG_20221208_232003631.jpg

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1427527/631962/3 Fractievoorzitter van de ChristenUnie Jan Willem Schutte sprak als Nestor de Gemeenteraad van Kampen toe.

"Mijnheer de voorzitter, dames en heren,

Het is voor mij een bijzondere gebeurtenis u te mogen toespreken in de laatste raadsvergadering van het jaar. Ik wil met u vanavond terugkijken op het afgelopen jaar. Daarnaast zijn er enkele aanbevelingen en bespiegelingen voor het komende jaar.

Ik heb mijn toespraak de titel meegegeven:

“Kampen verandert en de gemeenteraad verandert mee“

De gemeente groeit en heeft belangrijke plannen. De energietransitie moet de komende jaren worden ingevuld. Er wordt gewerkt aan een versnelling van de bouwopgave om ook een bijdrage te leveren voor het woningtekort onder onze inwoners. Inwoners die met zorg te maken krijgen dienen op maat gesneden zorg te krijgen van de gemeente.

De gemeente wil ook meer aandacht schenken aan het van buiten naar binnen werken; inwoners niet alleen een stem geven tijdens de verkiezingen maar ook bij het maken van de plannen

.Onze plannen maar ook het gemeentelijk takenpakket is veel omvangrijker geworden dan tijdens de start van de gemeente Kampen na de fusie met IJsselmuiden in 2001.

Ook daarom is het goed dat de gemeenteraad zijn wijze van vergaderen onder de loep genomen heeft. Is onze werkwijze wel bij de tijd? Sluit die wel aan op het veranderde takenpakket van de gemeente? Sluit onze vergadermanieren wel aan bij de belangrijke uitdagingen waar de gemeente voor staat? De wijze van vergaderen was sinds 2001 niet veranderd. Het is goed dat erover nagedacht is. Belangrijk is ook dat met de structuur ook onze cultuur verandert: de focus op de belangrijke zaken, met een oog en hart voor de details en mensen die achter details schuil kunnen gaan.

De corona pandemie is nog steeds niet voorbij

Het virus heeft grote gevolgen gehad voor het samenleven. Het was weer prachtig dat wij weer fysiek konden gaan vergaderen. Bij belangrijke zaken is het nodig elkaar als raadslid in de ogen te kijken. Onze besluiten raken inwoners. De afwegingen daarbij kunnen niet goed vanachter een scherm worden gemaakt.

Toch zijn er de harde cijfers volgens de monitor: 65 van onze inwoners zijn overleden aan corona waarvan 7 in 2022. Daarnaast zijn er de niet bekende cijfers van mensen in onze gemeente die te kampen hebben met de gevolgen van het virus. Het leed dat het virus meebracht was en is groot. Laten wij dankbaar zijn dat de huidige situatie een menswaardiger manier van samenleven weer mogelijk maakt.

Het verloop van raadsjaar 2022

2022 begon met de uitbreiding van het aantal fracties in uw raad.

De fractie van Hart voor Kampen ontstond naar de opsplitsing van GBK en daarmee bestond uw raad uit 10 fracties.

Tot aan de verkiezingen hebt u als raad hard doorgewerkt met het behandelen van stukken.

Op 3 maart was de laatste raadsvergadering in de oude samenstelling.

Een unicum was de lengte van de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen jaar.

Door de Covid pandemie duurden de verkiezingen deze keer van 14 maart tot en met 16 maart. Door de spreiding over 3 dagen was de kans op verspreiding van het Virus minimaal.

Op 28 maart namen we afscheid van raads- en commissieleden.

Raadsleden die echt weggingen uit het raads/commissiewerk:

· Lex Zweers

· Jan Marskamp

· Janine de Kleine

· Hardy Wellenberg

· Renee Bouwman

· Eric Oude Engberink

· Beent Keulen

· Marieke Spijkerman

· Henk Prinsen

Commissieleden, die echt weggingen uit het raads/commissiewerk:

· Bruno Karel

· Anne Adema

· Kris Koops

· Eliza Nauta

Op 30 maart vond de installatie plaats van 30 Raadsleden, waarvan (weer) nieuw in de raad:

Jan Peter van de Sluis

· Bas Wonink

· Hans van der Harst

· Elina Schmidt-Blokzijl

· Henk Selles

· Robertjan de Wilde

· Anna Christina Faber

· Nieke Jansen

· Dirk-Jan Lokhorst

· Eljada Bos

· Kyra Selles

Op 2 april begint het startprogramma met een startdag. In de weken daarna volgen diverse avonden waarin de nieuwe raad onderling kennismaakt en gesprekken voert over het raadswerk in de huidige tijd, en over diverse onderwerpen instructies krijgt.

Op 21 april vindt de beëdiging van het laatste raadslid (Gerben Wijnja) en commissieleden plaats, waarvan nieuw:

· Martine van Bruggen-Pander

· Tiemenjan van Dijk

· Nathan Harms

· Niels Collen

· Eduard Prins

· Niek Teune

· Raimond de Vries

Op initiatief van de grootste partij de ChristenUnie werd na de verkiezingen de heer Remmelt de Boer gevraagd als informateur. De heer de Boer heeft met alle fracties gesprekken gevoerd en kwam op 21 april met zijn bevindingen verslag doen in onze raad voor een mogelijke coalitie van partijen die een college gaan vormen.

De uitkomst van het debat in de raad was dat de heer de Boer gevraagd zal worden om meer tijd te nemen om het draagvlak voor een nieuwe coalitie in de raad te vergroten en nog een serieuze ronde te maken.

Op 11 mei komt de Informateur met een aangepast advies. Mevrouw Ingrid Geveke wordt voorgedragen als formateur en de formatiegesprekken starten direct. Ook de niet coalitiepartijen krijgen in dit proces de ruimte om hun inbreng te leveren.

Hiermee is het een akkoord van de hele raad.

Deze samenwerking moeten we blijven koesteren.

De oproep aan de raad is om niet de verschillen te zoeken maar juist de overeenkomsten en het belang van Kampen.

Vlak voor het zomerreces is het coalitieakkoord rond ‘Samen, durven doen’. Op 6 juli nemen we afscheid van wethouders Holtland en Janssen. Op 7 juli treedt het nieuwe college aan.

· Jan Peter van der Sluis

· Richard Boddeus

· Bas Wonink

· Bernard van de Belt

· Erik Faber

Vier van hen laten daarmee een plaats achter in de raad, die weer worden ingevuld door:

Niek Teune

· Klaas Knijnenberg

· Erik Schilder

· Erik Jan Vinke

· Ook worden 5 nieuwe commissieleden beëdigd:

· Elviera Weelink GL

· Marthijn Postuma CDA

· Albert Holtland HvK

· Sabrina Kanis KS

· Henri de Jong CU

Ook daarna nog wisseling van commissieleden:

· René Bouwman GL gestopt juli

· Alerieke van der Maat CDA gestopt juli

· Martha Wagteveld CU gestopt september

· Bart Wijnne SGP beëdigd 22 september

· Jacob Hakvoort CU beëdigd 8 november

Op 9 en 10 september gaan we als raad op Raadsconferentie, waarbij de hoofdonderwerpen zijn: debattraining, workshop over integriteit en de politiek termijnagenda.

In het najaar komt het raadswerk weer vol op stoom met informatieavonden, bustoer langs de kernen, commissie- en raadsvergaderingen.

Enkele spraakmakende onderwerpen behandeld in 2022:

· IJsselkogge

· Voedselbank

· Stadsstrand Reevediep

· IJsselpaviljoen

· Arbeidsmigranten

· Verkabeling Hoogspanningsleiding ’s Heerenbroek

· Beleidsarme Perspectiefnota (zonder algemene beschouwingen)

· Uitvoeringsplan (burgeropstalrecht) Kampereiland

· Planontwikkeling Parallelweg 1 en 2

Daarnaast is een goede start gemaakt met het proces om te komen tot een strategische koersbepaling.

Totaal zijn in 2022 30 moties en 3 amendementen ingediend.

2 amendementen en 6 moties zijn aangenomen. De overige zijn verworpen, ingetrokken en/of overgenomen door het college.

Lief en leed

In het persoonlijk leven hadden raads-, commissie- en collegeleden en griffie ook in 2022 met diverse dieptepunten en hoogtepunten te maken.

Meerderen hadden zelf te kampen met ziekte of werden getroffen door ziekte of overlijden van hun partner of naaste familielid.

Maar er was ook mooi nieuws:

Op 15 november de dag dat de verenigde naties bekend maken dat de acht miljardste inwoner op aarde wordt geboren, wordt in het gezin van Erik en Dorien Schilder dochter Merel Nellie Schilder geboren.

Een kort vooruitblik:

2023 wordt het jaar van de strategische visie.

Afgelopen jaar heeft een werkgroep hard gewerkt om het proces om te komen tot een strategisch koersdocument.

In het komende jaar zijn de inwoners van onze gemeente aan zet om mee te helpen denken aan de toekomst op langere termijn van onze gemeente. Een erg belangrijke stap die we gaan zetten.

Daarna gaat u als raad dit document vaststellen. Een belangrijk moment waarover nog jaren gesproken zal worden.

Ik wil u als gemeenteraad dan ook aanmoedigen om de kans te pakken en het proces rondom het strategisch koersdocument te faciliteren. Er wordt veel van u gevraagd, dat weet ik. Maar u krijgt er ook weer veel voor terug De gesprekken met inwoners en vooral met de jeugd want zij zijn de toekomst van onze stad.

Ook zal de verdere uitwerking van het coalitieprogramma zijn vervolg krijgen bij de behandeling van de perspectiefnota 2024 en verder.

Een belangrijk moment waarop u als raad uw ambities verder vorm gaat geven.

Afgelopen jaar was het jaar van internationale uitdagingen

· Oorlog in Oekraïne

· Asielopvangcrisis

· Stikstofcrisis

· Crisis van de stijgende prijzen

· Controverse rondom voetbal in Qatar

Koning Willem Alexander zei in zijn kerstboodschap 2021 dat hij grote zorgen had om de tegenstellingen en verwijdering die optreedt in de samenleving.

De koning heeft zich meermalen op de hoogte gesteld door bij getroffenen op bezoek te gaan.

De koning vertelt: “Het ontbreekt ons niet aan verhalen, maar het kost ons soms moeite om ernaar te luisteren en de mensen erachter te zien. Zelfs als we weten dat we het op één onderwerp absoluut nooit eens kunnen worden, moeten we blijven zoeken naar wat we wel met elkaar delen. Ook al liggen standpunten ver uit elkaar: we moeten blijven samenleven.

Te midden van alle onzekerheid is ieder mens op zoek naar verbinding. Zelfs onder het dikste pantser leeft altijd het verlangen om samen met anderen aan een betere toekomst te werken.

Misschien ligt daarin wel de kiem voor een gezamenlijk verhaal”

Voorzitter binnenkort is het kerstfeest, het feest van het licht.

Ik hoop dat het kerstfeest buiten de vreugde van de geboorte van Jezus Christus ook een feest van samenzijn mag zijn.

Samen met degene die ons dierbaar zijn of met hen die dat samenzijn zo missen.

Laat Kerst ook een feest zijn van verbroedering voor ons allen.

Ik wens u voorzitter, raad college en alle inwoners van deze gemeente een goede en fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling.

ChristenUnie Jongeren wenst u goede feestdagen toe!

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 17-12-2022 20:42

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1427535/631962/IMG_20221217_150637799_HDR-min.jpgMet deze groet stond de lokale afdeling van ChristenUnie Jongeren Kampen zaterdag 17 december op de Oudestraat. De jongeren werden ondersteund door gemeenteraads- en commissieleden. Ter onderstreping van de wensen werd een waxinelichtje uitgedeeld.

CUJK-bestuurslid Jesse van Dam: Met een klein symbool, een waxinelichtje, kunnen we zeven uur licht geven. Zo willen we als lokale jongerenafdeling met kleine dingen onze steun en input aan de fractie geven en zo dus ook aan alle inwoners van Kampen. 

Met de jongerenactie sluit de fractie van de ChristenUnie het jaar "luisteren op de Oudestraat" af. Elke maand stond er een deel van de fractie op de Oudestraat om naar het winkelend publiek te luisteren en hun mening te peilen. Zo kwam de Kogge langs met een duidelijke mening over het van Heutzplein en ook deze zaterdag kwam een heikel punt ter sprake, namelijk de huisvesting van de Voedselbank. 

De meeste mensen gaven aan dat de minderbedeelde medemens een warm hart toegedragen mag worden en daarbij ook ruim gefaciliteerd mag worden. Een bedrag van meerdere miljoenen is volgens sommigen geen probleem.

De jongeren zoeken nog versterking. Mocht je geïnteresseerd zijn, check dan onze insta, of reageer via jongeren@kampen.christenunie.nl

 

Meerderheid gemeenteraad stemt voor huisvesting Arbeidsmigranten

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 09-12-2022 15:04

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1427320/631962/raadzaal tijdens vergadering-2.jpg

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1427320/631962/4

door Harro Pruijssen...

In 2016 stond in het jaarverslag Vergunningen Toezicht en Handhaving de eerste melding van illegale bewoning door arbeidsmigranten in huizen en gebouwen die daar niet voor geschikt zijn. Dat was de aanleiding om voor de huisvesting van de ca. 800 arbeidsmigranten die in de Koekoek werken een aantal beleidsregels op te stellen. Dat is de in 2021 vastgestelde Bouwsteen Huisvesting Arbeidsmigranten. In de raadvergadering van 8 december 2022 is lang gesproken over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Tuindersweg 12a in IJsselmuiden. Dit is het eerste gebouw dat hiervoor misschien wordt gerealiseerd. De huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Parallelweg zal tijdelijk worden gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Hoofd en hart

“We hebben als fractie van de ChristenUnie lang gesproken en geworsteld met de vraag of we kunnen instemmen met migrantenhuisvesting aan de Tuindersweg. Dat komt omdat het een afweging is met ons hoofd en ook ons hart”. Zo begon raadslid Harro Pruijssen zijn toelichting namens de ChristenUnie

In eerdere besprekingen heeft de ChristenUnie aangegeven dat 3 punten belangrijk zijn: 1.  zekerheid goede huisvesting arbeidsmigranten; 2.  zekerheden voor omwonenden; 3.  zekerheden dat arbeiders in de Koekoek werken. Als ChristenUnie stemden we in januari 2021 voor de voorlopige vergunningaanvraag voor de huisvesting aan de Tuindersweg 21a. Dat was met tegenzin want we hadden liever een afweging tussen voor- en nadelen gehad van de 4 andere beschikbare locaties. De wethouder van destijds wilde dat absoluut niet. Dat zou betekenen dat we dan geen huisvesting zouden gaan realiseren en dat was voor de ChristenUnie geen optie.

“Vandaag hebben we als raad bij dit raadsvoorstel een toetsende rol op ruimtelijke gronden. Dit is een toetsing op feiten en juridische juistheid. En volgens die toetsing voldoet dit voorstel. Tot zover de afweging met het hoofd. En dan onze afweging met het hart: We zien in dit voorstel dat de buren een gebouw met arbeidsmigranten vlakbij hun huis krijgen. We hadden graag veel meer aanpassing van het plan gezien in overleg met de buren in plaats van de aanpassing vanwege theoretische juridische spuitzones zodat het voorstel wettelijk voldoet” zei Harro Pruijssen.

Door het recht van naastgelegen boeren om met gif te mogen spuiten mag er niet dicht bij de erfgrens gebouwd worden want er moet op kavel 12a een strook grond (spuitzone) vrij worden gehouden. Vanwege dit recht is door de ontwikkelaar het woongebouw, na de aanvraag van de voorlopige vergunning, verplaatst naar een plek dichter bij het huis van de buren op nr. 25.

Keuze

“De mensen waar het vanavond om gaat in dit voorstel en die in het voorstel geen stem hebben, en die hier vanavond ook niet zijn en waar we het uiteindelijk voor doen: zijn de arbeidsmigranten” vervolgde Harro. “Deze mensen doen werk dat velen van ons niet willen doen. Ze verdienen een goed onderdak net als wij allemaal hebben of voor onszelf wensen. Met dit doel voor ogen hebben we als ChristenUnie een afweging gemaakt zoals gezegd met hoofd en hart: en dat heeft ons doen besluiten om voor dit voorstel te stemmen”.

Uiteindelijk stemden 19 raadsleden voor en 8 tegen het voorstel.

En nu?

Een paar dagen geleden stuurde de ontwikkelaar een nieuwe tekening met gebouwen die verder van de buren op nr. 25 af staan. Dat was de aanleiding om in een ingebrachte motie op te nemen dat deze nieuwe inrichtingstekening met omwonenden wordt besproken. We hopen dat dit oplossingen gaat bieden.

We hebben we als gemeente de voorwaarde gesteld dat er alleen werknemers mogen wonen die echt in de Koekoek werken. De ChristenUnie heeft duidelijk gemaakt aan die voorwaarde vast te houden. De kans is groot dat nog juridische procedures zullen volgen. Het kan dus alsnog lang duren voordat duidelijk is of deze huisvesting voor arbeidsmigranten wordt gerealiseerd.