Nieuws van politieke partijen in Kampen inzichtelijk

4525 documenten

Avondje Europa met Frank Futselaar

SP SP Kampen 28-02-2024 05:23

Op dinsdag 20 februari verzamelden de lokale SP'ers zich weer voor hun maandelijkse bijeenkomst.

Bestuursverkiezing

De avond begon met de formele verkiezing van het bestuur. Nu de afdeling Kampen zelfstandig is, konden alle leden hun stem uitbrengen. Vrijwel unaniem kozen ze voor een bestuur bestaande uit Pieter, Rik, Anthonij, Cor, Bas, Niels en voorzitter Gerco. Het gehele nieuwe bestuur kan hier worden bekeken.

Europa

https://kampen.sp.nl/nieuws/2024/02/avondje-europa-met-frank-futselaar
Vervolgens nam oud-Tweede Kamerlid Frank Futselaar de aanwezigen mee op een reis door Europa. In de vorm van een hilarische pubquiz deelde Frank zijn kennis over de voor- en nadelen van de Europese samenwerking. Hij belichtte de lange periode van vrede als een van de grootste voordelen, maar benoemde ook de enorme geldverspilling als een van de schaduwzijden. Volgende keer

Op 19 maart is er weer een ledenbijeenkomst, dit keer met als thema verslaving. Expert Meino de Vries, tevens lid van de SP, zal uitleggen hoe ontwrichtend verslaving kan zijn. Hij zal ingaan op de lokale aanpakken die wel en niet werken, en waarom.

Ben je geen lid van de SP in Kampen, maar wel geïnteresseerd? Overleg dan even met kaderlid Bas Roijen op 06-37228829.
Zie ook: Kadergroep

Hoe verder met de renovatie van het stadhuis

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 16-02-2024 11:52

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1492721/631962/DSC_4119a-min.JPG

Tijdens de bespreking van de 3 varianten van de geplande renovatie van het stadhuis waren er in de commissie veel twijfels over de hoogte van het bedrag van 25 miljoen Euro. Of de kosten ook zo hoog blijven, is nog maar de vraag want er komt misschien wel een andere variant.

NoodzakelijkHet stadhuis is verouderd en aan groot onderhoud toe. Het huidige werkplekconcept sluit niet meer aan bij onze veranderende manier van werken voor en met de samenleving. Renovatie en herinrichting zijn noodzakelijk. Inmiddels ligt er een eerste schetsontwerp en is er geïnventariseerd welke bouwkundige aanpassingen er minimaal nodig zijn in het kader van het groot onderhoud. Een opinienota met daarin drie varianten is eerder besproken en de meerderheid sprak toen de voorkeur uit voor de optie van groot onderhoud en duurzaam en circulair (optie 3). “Als we het doen, dan doen we het in 1 keer goed”, was toen te horen.

HUBO“Renovatie van het Stadhuis is een lastig onderwerp en geeft veel stof tot praten en daarom zijn verjaardagen de laatste tijd niet saai” zei Jan Willem Schutte van de ChristenUnie. Het is een bijzonder raadvoorstel want we moeten beslissen over 25 miljoen. Het is belangrijk dat het stadhuis een goede werkplek is en een plek waar we onze burgers ontvangen en bedienen. Het heeft invloed op de wijze waarop we dienstverlening willen en welk werkconcept we hebben in dit gemeentehuis. Schutte zei “De kern van het verhaal is, kunnen we onderscheid maken tussen “nice to have en need to have”. Oftewel wat is noodzakelijk en wat is nodig”. Ook de SGP maakte dat duidelijk: levensduurverlenging is belangrijk, naast soberheid en doelmatigheid. Hobby’s als een moestuin op het plein mag wel geschrapt worden en verder mag er wel meer een tandje minder.

“Is dit voorstel wel HUBO oftewel Haalbaar, Uitvoerbaar, Betaalbaar en Organiseerbaar” vroeg Schutte zich af. “Of zijn er andere prioriteiten zoals versnelling woningbouw, het autoluw maken van onze binnenstad en een sportcampus. Is het gemeentehuis het eerste pand dat moet worden gerenoveerd of zijn er andere panden waar we meer rendement kunnen halen”.

4e variantBijna alle fracties stemden in met het voorstel van Schutte die zei “Als we naar al onze ambities in ons coalitieprogramma kijken dan zien we andere prioriteiten. Laten we nadenken over een 4e variant waarin we vooral kijken naar de “needs to have” dus wat is noodzakelijk”. Zelfs variant 1, wat volgens het college het minimum is, is al een forse investering. De vraag is dus of het nog minder kan gaan kosten en ook als we het afwegen tegen andere prioriteiten die we hebben in onze gemeente. Er komt hiervoor een amendement tijdens de gemeenteraadsvergadering.

In de raadsvergadering van 15 februari is het amendement "Kaders Renovatie Stadhuis" van ChristenUnie,VVD, Hart voor Kampen, CDA, GroenLinks, Kampen Sociaal, SGP en GBK met grote meerderheid aangenomen. Het bedrag van 25 miljoen wordt niet gereserveerd bij de volgende begrotingsbehandeling. We wachten op een nieuw renovatieplan van het college.

 https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1492721/631962/jwschutte

 Jan Willem Schutte

 

CDA Kampen waardeert vrijwilliger Aalt van den Hul met prachtig boeket

CDA CDA Kampen 14-02-2024 14:26

CDA Kampen waardeert iedereen die zich vrijwillig inzet voor een club, vereniging, koor of kerkelijke gemeente. Deze vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in onze samenleving. Als blijk van waardering voor hun inzet geeft de fractie van CDA Kampen jaarlijks rond Valentijnsdag een bos bloemen aan een vrijwilliger uit de Kamper samenleving. Dit jaar viel de keuze van de fractie van CDA Kampen op Aalt van den Hul. Hij is betrokken als bestuurslid bij de Stichting tot behoud van Kamper Botters. Ook is hij voorzitter van Oogstdag Kamperveen en spant hij zich in voor de terugkeer van de monumentale IJsselkogge naar Kampen. Onze raadsleden Jacolien van de Wetering en Niek Teune zochten hem op bij de Koggewerf. Daar nam hij de bloemen van Jacolien blij verrast in ontvangst.

ALV Bestuursverkiezing + Kadergroepbijeenkomst

SP SP Kampen 09-02-2024 12:04

Op dinsdag 20 februari 2024 om 19:30 komen leden van de afdeling bij elkaar in Wijkcentrum Reyersdam, Reijersdijk 2, Kampen voor een kadergroepbijeenkomst en een korte algemene ledenvergadering om het nieuwe bestuur te kiezen.

Agenda
Formele deel: kiescommissie benoemen en kiezen bestuur (15 min) Klik hier voor de kandidatenlijst
Gastspreker/quizmaster Frank Futselaar over Europa (90 min inclusief pauze)
Invulling kadergroep bijeenkomsten (15 min)

Wil je meer te weten komen over wat onze kadergroep doet? Klik dan hier. Zit je nog niet in de kadergroep? Klik hier om mee te doen!

Datum en tijd: 
dinsdag, februari 20, 2024 - 19:30 tot 22:00
Waar: 
Wijkcentrum Reyersdam, Kampen

Bouw fietsenstalling Schans-Buitenwacht van start

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 03-02-2024 08:30

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1492491/631962/Schans Buitenwacht Foto Tennekes-min (002) Foto Tennekes

Op 1 februari sloeg wethouder Jan Peter van der Sluis de eerste paal voor de nieuwe fietsenstalling bij station Kampen. Met deze symbolische handeling zetten we weer een stap in het project Schans-Buitenwacht. Een project dat mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van het Rijk via de Erfgoed Deal.

Schans-Buitenwacht is het gebied waar parkeerterrein Stationsplein, de fietsenstalling van ProRail en snackbar Timmer te vinden zijn. Tot de brand in 2010 was hier ook het uitgaanscentrum De Buitenwacht gevestigd. De naam “schans” komt uit de geschiedenis. De schans was de vorm van het verdedigingswerk dat de stad Kampen moest beschermen. 

Opnieuw ingerichtHet gebied wordt helemaal opnieuw ingericht. De parkeerplaatsen worden opnieuw ingedeeld en ingericht, er komt een nieuwe fietsenstalling en de openbare ruimte wordt parkachtig ingericht. De fietsenstalling wordt half verdiept en overdekt gebouwd en bevat straks meer fietsplekken. Voor snackbar Timmer heeft de gemeente de nieuwbouwplannen goedgekeurd en wordt de vergunning definitief verleend.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “In 2019 is het ontwerp voor Schans Buitenwacht vastgesteld. Het ontwerp is gemaakt aan de hand van de inbreng van inwoners en betrokkenen. Helaas moesten we kort daarna besluiten om alleen de watermaatregelen uit te voeren. Ik ben blij dat na de herstart in 2021 wij nu zo ver zijn dat het gebied daadwerkelijk een nieuwe uitstraling krijgt. Dat er meer plek komt voor de fietsen en auto’s en dat de rest van het gebied wordt ingericht als park voor ontmoeting en ontspanning.”

Gerhard Weitkamp, directeur NTP: “Met trots werken we samen als Bouwteam Schans-Buitenwacht aan de realisatie van het project de Schans-Buitenwacht.  Het is een eer om samen met de omgeving, onze medewerkers en onderaannemers een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan de geschiedenis van de Schans die al in de 16e eeuw is ontstaan!”

PlanningEr wordt hard gewerkt door de aannemer en daarmee is hopelijk het project voorjaar 2025 gereed. Voor de nieuwbouw van Timmer is de verwachting dat deze eind 2024 afgerond is.

Tijdelijk Noodfonds Energie is weer open

SP SP Kampen 01-02-2024 12:24

Heb je een hoge energierekening, en een te laag inkomen om deze te kunnen betalen? Het Tijdelijk Noodfonds Energie is weer open voor nieuwe aanvragen voor 2024.

Kijk snel of je in aanmerking komt voor financiële steun: https://www.noodfondsenergie.nl/situatiecheck

Wat heb je nodig? •    Bruto maandinkomen (van het hele huishouden) •    Maandtermijn van je energieleverancier •    Contract huidige energieleverancier •    Een half uurtje voor de aanvraag

Kom je (waarschijnlijk) in aanmerking? Doe dan de aanvraag via de website https://www.noodfondsenergie.nl/aanvraagdoen. Of, download de app.

Kom je er niet uit, en heb je hulp nodig bij de aanvraag? Of wil je meer informatie of heb je andere vragen? Neem dan contact op met de Hulpdienst SP Kampen. Wij helpen je graag!

Zie ook: Hulpdienst

ChristenUnie stemt van harte voor een autoluwe binnenstad

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 25-01-2024 15:49

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1492170/631962/Afbeelding van WhatsApp op 2024-01-22 om 15.42.00_5fdf8664.jpg

In de raadsvergadering van donderdag 18 januari heeft de ChristenUnie Kampen van harte ingestemd met het Parkeerplan voor een autoluwe binnenstad. Met het instemmen is een plan vastgesteld wat voor de komende tien jaar uitgangspunt voor het beleid zal zijn. Daarmee stemt de fractie voor de zo gewenste uitbreiding van de parkeermagneten, wat uiteindelijk moet leiden naar minder autoverkeer in de binnenstad.

Participatie

Het plan is tot stand gekomen na intensief overleg tussen verschillende betrokken partijen. De ChristenUnie ziet een zorgvuldig proces waarin de intentie van de belanghebbenden om tot elkaar te komen leidend was. De voorzitter van de begeleidingsgroep riep de raad op om het plan integraal aan te nemen, omdat dit plan voor alle betrokkenen het meest haalbaar is.

Parkeermagneten

Het plan voorziet in de realisatie en uitbreiding van twee parkeermagneten, Schans Buitenwacht en Burgemeester Berghuisplein, en een onderzoek naar een nieuwe magneet bij de Boven Havenstraat. Daarnaast wordt de huidige magneet op de kop van Brunnepe creatiever ingedeeld en zal er onderzoek gedaan worden naar mogelijk parkeren onder het hertenkamp. Een parkeermagneet is een grote gratis parkeerplek van waaruit de binnenstad van Kampen makkelijk te voet te bereiken is.

Parkeervergunningen en betaald parkeren

De binnenstadbewoners met een parkeervergunning krijgen meer ruimte om te parkeren, doordat de plekken waar een vergunning voor nodig is 24/7 beschikbaar zijn. Daarnaast wordt betaald parkeren uitgebreid op zes dagen per week tot tien uur ’s avonds. Een motie om ook op zondag betaald te parkeren kreeg van zeven partijen geen steun. De fractie van de ChristenUnie wil het proces met betrokken partijen niet frustreren.

Henry de Jonghttps://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1492170/631962/9. Henry de Jong-min

Personele wisselingen bij ChristenUnie Kampen

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 22-01-2024 18:28

Afgelopen jaar heeft raadslid Harro Pruijssen vanwege ziekte tijdelijk ontslag als raadslid verkregen. Hij is vervangen door Jacob Hakvoort. Harro is inmiddels hersteld en heeft zijn raadslidmaatschap weer opgepakt. Daarmee eindigt van rechtswege het tijdelijk raadslidmaatschap van Jacob. 

Jacob legde weer de eed af als commissielid en vervangt daarmee weer ons commissielid Arjan Rozendal. Arjan gaat zich per 1 februari a.s. fulltime inzetten voor de Gemeente Kampen. Op die dag start hij als Afdelingshoofd Administratie & Ondersteuning binnen de Gemeente Kampen. 

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1492169/631962/Arjan_Rozendal JPG-min https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1492169/631962/10. Jacob Hakvoort JPG-min (002) https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1492169/631962/4. Harro Pruijssen-2-min (002)

Meldpunt Kamperlijntje

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 20-01-2024 11:30

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1469757/631962/kamperlijntje.JPG

In de gemeenteraad van Kampen is vaak aandacht gevraagd voor de uitval van het Kamperlijntje, de trein tussen Kampen en Zwolle, maar tot nu toe zonder resultaat.De trein valt te vaak uit, wat vaak kort van tevoren wordt gecommuniceerd. Het regelen van passend alternatief vervoer is daardoor niet mogelijk. Daarnaast rijdt de trein regelmatig niet op tijd, waardoor reizigers hun overstap moeten missen.

Oproep aan reizigersDe ChristenUnie Kampen en de ChristenUnie Jeugd Kampen willen onderzoeken hoe vaak er daadwerkelijk sprake is van uitval. Daarom roepen zij de inwoners van Kampen op een melding te doen wanneer het Kamperlijntje uitvalt of niet volgens de afgesproken tijden rijdt. Deze meldingen zullen worden overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders met het dringende verzoek om deze kwantitatieve gegevens onder de aandacht te brengen bij het college van gedeputeerde staten van de Provincie en aan te dringen op een spoedige en adequate oplossing. De inwoners van Kampen verdienen immers een betrouwbaar en frequent openbaar vervoer.

Een melding doen? Dit kan van 19 februari tot 19 mei a.s.via  https://kampen.christenunie.nl/meldpuntkamperlijntjeMarijn van der Sluis en Klaas van der Kolk

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1469757/631962/Marijn https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1469757/631962/7. Klaas van der Kolk-min (002)

ChristenUnie vraagt evaluatie trekkers op de Molenbrug

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 17-01-2024 12:23

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1466847/631962/molenbrug (1).jpg

Sinds begin oktober maken de landbouwvoertuigen vanwege onderhoudswerkzaamheden gebruik van de hoofdrijbaan op de Molenbrug. Een tijdelijke situatie, die mogelijk een definitieve oplossing kan zijn voor veel vragen en zorgen die de gemeenteraad al eerder besproken heeft tijdens de behandeling van het dossier ‘Afwaardering N764 traject Molenbrug’.

Daarom vraagt de fractie van de ChristenUnie Kampen aan de wethouder de tijdelijke situatie aan te grijpen als kans om deze wegindeling te evalueren. Ook vraagt ze het college actief met de provincie in gesprek te gaan over de Molenbrug. Tenslotte wil iedereen een veilig traject over de IJssel voor al het verkeer.

Fietssnelweg

De gemeente Kampen werkt mee met de provincie en buurgemeenten aan een snelle fietsverbinding tussen Dronten en Zwolle. De Molenbrug neemt een prominente plek in op deze route. In de toekomst zullen dus meer fietsers gebruik maken van de parallelweg op de Molenbrug.

Landbouwverkeer, fietsers en voetgangers

De parallelweg wordt nu gebruikt door landbouwverkeer, fietsers èn voetgangers. Regelmatig krijgt de fractie van de ChristenUnie daar opmerkingen over. Het probleem is bekend. Landbouwvoertuigen worden groter en fietsers en voetgangers hebben steeds vaker minder aandacht voor overige weggebruikers. Dat levert gevaarlijke situaties op.

Waarom nu?

De ChristenUnie is van mening dat een evaluatie van de tijdelijke situatie een goed beeld kan schetsen van de ervaringen van weggebruikers. De fractie wil graag in beeld krijgen of deze tijdelijke situatie veiliger is of niet. Daarnaast is het gesprek tussen provincie en gemeente belangrijk want het is een provinciale weg.

De fractie heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld en wacht de beantwoording af.Henry de Jonghttps://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1466847/631962/9. Henry de Jong-min