Nieuws van politieke partijen in Kampen inzichtelijk

3964 documenten

ChristenUnie blij met gesprek over ...

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 21-06-2019 19:03

ChristenUnie blij met gesprek over zondagsopenstelling In de afgelopen jaren is in Kampen de openstelling van winkels op zondag onderwerp van discussie geweest. In het coalitieakkoord is afgesproken dat daarover een gesprek met de samenleving zou moeten plaatsvinden. Dit gesprek is begeleid door een commissie Zondagverkenning. Fractievoorzitter Jan Willem Schutte van de ChristenUnie: “ik ben zeer tevreden over de manier waarop de commissie Zondagverkenning deze gesprekken heeft begeleid. We mogen als Kampenaren trots zijn dat we zo’n gevoelig onderwerp op een respectvolle manier hebben besproken”. Taak van raadswerkgroep In mei heeft de commissie Zondagverkenning haar eindrapport opgeleverd aan de raadswerkgroep. Deze raadswerkgroep, bestaande uit raadsleden van een aantal fracties, had de taak om het proces van de gesprekken te volgen zonder zich met de inhoud te bemoeien. Die taak staat beschreven in een eind 2018 opgestelde aanpak. Ook is afgesproken dat na het opleveren van de rapportage waarin gesprekken met de inwoners zijn beschreven, een of meer politiek partijen een raadsvoorstel kunnen indienen. Dat raadsvoorstel kan op 4 juli voor besluitvorming worden ingebracht. Namens de ChristenUnie heeft Klaas van der Kolk deelgenomen aan deze werkgroep. Raadsvoorstel Nieke Jansen heeft als voorzitter van de raadswerkgroep, donderdag 20 juni aangegeven dat de werkgroep een raadsvoorstel zal schrijven. Dit raadsvoorstel zal ter besluitvorming op 4 juli worden ingediend. De ChristenUnie verschilt hierover van mening omdat het opstellen van een raadsvoorstel geen taak is van de raadswerkgroep. “Dit hebben we zo afgesproken” zegt Jan Willem “juist om elke vorm, neiging of zweem van politieke inkleuring, en daarmee van inhoudelijke inmenging van de raadswerkgroep te voorkomen. Het is nu aan de fracties in de raad om, als zij dat nodig vinden, een raadsvoorstel in te dienen, gebruikmakend van de uitkomsten van het rapport”. Zorgvuldigheid van groot belang De ChristenUnie heeft eerder in de werkgroep aangegeven dat het niet de taak van de werkgroep is om een raadsvoorstel te schrijven. Nu dat toch gebeurt, besluit ze niet langer deel uit te maken van de raadswerkgroep. “We betreuren de gang van zaken” zegt Jan Willem Schutte. “Nu we uit de werkgroep stappen lopen we niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Integendeel, we hebben vanaf de coalitievorming aangedrongen op een zorgvuldig proces. Die zorgvuldigheid is voor ons van groot belang, juist bij zo’n gevoelig onderwerp. Die zorgvuldigheid moet je van begin tot eind nadrukkelijk bewaken”. Op 4 juli wordt een besluit genomen over de zondagsopenstelling. Uitgaande van de verdeling van de meningen in Kampen over de zondagsopenstelling zal dat een spannende vergadering worden HP

ChristenUnie blij met gesprek over zondagsopenstelling

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 21-06-2019 18:59

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1277286/631962/diamond-hi.pngIn de afgelopen jaren is in Kampen de openstelling van winkels op zondag onderwerp van discussie geweest. In het coalitieakkoord is afgesproken dat daarover een gesprek met de samenleving zou moeten plaatsvinden. Dit gesprek is begeleid door een commissie Zondagverkenning. Fractievoorzitter Jan Willem Schutte van de ChristenUnie: “ik ben zeer tevreden over de manier waarop de commissie Zondagverkenning deze gesprekken heeft begeleid. We mogen als Kampenaren trots zijn dat we zo’n gevoelig onderwerp op een respectvolle manier hebben besproken”.

Taak van raadswerkgroep In mei heeft de commissie Zondagverkenning haar eindrapport opgeleverd aan de raadswerkgroep. Deze raadswerkgroep, bestaande uit raadsleden van een aantal fracties, had de taak om het proces van de gesprekken te volgen zonder zich met de inhoud te bemoeien. Die taak staat beschreven in een eind 2018 opgestelde aanpak. Ook is afgesproken dat na het opleveren van de rapportage waarin gesprekken met de inwoners zijn beschreven, een of meer politiek partijen een raadsvoorstel kunnen indienen. Dat raadsvoorstel kan op 4 juli voor besluitvorming worden ingebracht. Namens de ChristenUnie heeft Klaas van der Kolk deelgenomen aan deze werkgroep.

RaadsvoorstelNieke Jansen heeft als voorzitter van de raadswerkgroep, donderdag 20 juni aangegeven dat de werkgroep een raadsvoorstel zal schrijven. Dit raadsvoorstel zal ter besluitvorming op 4 juli worden ingediend. De ChristenUnie verschilt hierover van mening omdat het opstellen van een raadsvoorstel geen taak is van de raadswerkgroep. “Dit hebben we zo afgesproken” zegt Jan Willem “juist om elke vorm, neiging of zweem van politieke inkleuring, en daarmee van inhoudelijke inmenging van de raadswerkgroep te voorkomen. Het is nu aan de fracties in de raad om, als zij dat nodig vinden, een raadsvoorstel in te dienen, gebruikmakend van de uitkomsten van het rapport”.

Zorgvuldigheid van groot belangDe ChristenUnie heeft eerder in de werkgroep aangegeven dat het niet de taak van de werkgroep is om een raadsvoorstel te schrijven. Nu dat toch gebeurt, besluit ze niet langer deel uit te maken van de raadswerkgroep. “We betreuren de gang van zaken” zegt Jan Willem Schutte. “Nu we uit de werkgroep stappen lopen we niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Integendeel, we hebben vanaf de coalitievorming aangedrongen op een zorgvuldig proces. Die zorgvuldigheid is voor ons van groot belang, juist bij zo’n gevoelig onderwerp. Die zorgvuldigheid moet je van begin tot eind nadrukkelijk bewaken”. Op 4 juli wordt een besluit genomen over de zondagsopenstelling. Uitgaande van de verdeling van de meningen in Kampen over de zondagsopenstelling zal dat een spannende vergadering worden

FULL COLOR FESTIVAL De 24e editie ...

Gemeente Belang Kampen Gemeente Belang Kampen Kampen 21-06-2019 18:56

FULL COLOR FESTIVAL De 24e editie van het Full Color Festival in Kampen is weer van start gegaan. Op 21 en 22 juni staat het stadspark bomvol muziek, theater en activiteiten. Dit jaar is de cultuurmarkt voor het eerst ook op vrijdagavond.

TREKVAART WINNAAR OPENBARE RUIMTE ...

Gemeente Belang Kampen Gemeente Belang Kampen Kampen 21-06-2019 09:24

TREKVAART WINNAAR OPENBARE RUIMTE 2019 De gemeente Kampen heeft met de Trekvaartzone bij de woonwijk Het Meer in IJsselmuiden de “Prijs beste openbare ruimte 2019” gewonnen. In de Trekvaartzone, gelegen tussen een landbouwgebied en de stad, staan natuurontwikkeling en recreatief gebruik voorop. Voorheen werd een wandeling door het gebied verhinderd door de relatief slechte toegankelijkheid van het terrein. Met het nieuwe ontwerp is het mogelijk gemaakt een ommetje te maken langs de verschillende kenmerken van het gebied, en kunnen kinderen er nu volop spelen. De jury oordeelde dat er goed gebruik is gemaakt van de bestaande natuur. Het is een ambachtelijk en tegelijk functioneel ontwerp. De vormgeving is natuurlijk en terughoudend. Met bescheiden middelen wordt maximaal effect bereikt. Er is met veel zorgvuldigheid een gebied gecreëerd waar voor elke doelgroep wat te doen is en het water een plek wordt om te verblijven en actief te gebruiken. Bron: dearchitect.nl

Tweede Kamerlid Judith Tielen bezoekt CBS Het Stroomdal

VVD VVD Kampen 21-06-2019 06:01

Op vrijdag 21 juni heeft het VVD Tweede Kamerlid Judith Tielen een werkbezoek gebracht aan CBS Het Stroomdal om zich te laten informeren over ICT, Robotica en onderwijs. De VVD fractie Kampen was bij dit werkbezoek aanwezig.

https://kampen.vvd.nl/nieuws/35776/tweede-kamerlid-judith-tielen-bezoekt-cbs-het-stroomdal

Er is kennisgemaakt met het Learn Lab en hoe kinderen daarmee werken. Hiermee komen kinderen al van jonge leeftijd in aanraking met nieuwe media zoals bijvoorbeeld robotica, 3D-printen en virtual reality. De coördinator van het Learn Lab gaat met de materialen langs alle IRIS-scholen en brengt daarmee de huidige digitale techniek op een laagdrempelige manier binnen de scholen. Vanuit de school waren er tips aan Judith Tielen om vooral naast taalvaardigheid en rekenvaardigheid ook aandacht te hebben voor de digitale vaardigheid in het onderwijs en de opleidingen die de leerkrachten van de toekomst afleveren.

Tijdens het werkbezoek was er ook nog ruimte om Judith te informeren over een aantal zaken die in Kampen spelen op het gebied van onderwijs, jeugd en jeugdgezondsheidszorg. 

HET REEVEDIEP Prachtige Hollandse ...

Gemeente Belang Kampen Gemeente Belang Kampen Kampen 20-06-2019 16:43

HET REEVEDIEP Prachtige Hollandse luchten en een grote hoeveelheid aan bloemen en planten. Geweldig mooi.

HET KINDERLEDIKANTJE Papa of opa ...

Gemeente Belang Kampen Gemeente Belang Kampen Kampen 20-06-2019 16:41

HET KINDERLEDIKANTJE Papa of opa (of?) wist niet zo snel waar hij met het overgebleven kinderledikantje naar toe moest. Want die stond wel erg in de weg. Kringloop? Dat wel ver omrijden. Dan maar in de sloot bij de Zwartendijk!

Wij steunen de Bikkels! ...

PvdA PvdA Kampen 20-06-2019 12:02

Wij steunen de Bikkels! Natuurlijk!

Hospice is waardevol voor gemeente Kampen!

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 19-06-2019 18:51

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1277189/631962/564484744d309874e98b897b10e267fffe2e8b77.jpgRaadspraat Martine Wiltjer

In de afgelopen week ontving de gemeenteraad de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van de motie Hospice. In de conclusie van het onderzoek wordt benadrukt dat een hospice een welkome aanvulling zou zijn op het bestaande zorgaanbod in de regio en in de gemeente Kampen. Wat een waardevolle uitkomsten voor de gemeente Kampen!

De ChristenUnie heeft zich hard gemaakt om het programma Waardig Ouder Worden op te nemen in het coalitieakkoord. Zorg voor ouderen is namelijk een belangrijk speerpunt uit ons programma. Daarom heeft De ChristenUnie samen met 11 verschillende zorg- en welzijnsinstanties uit de gemeente een actieplan ondertekend. In het afgelopen jaar hebben we met verschillende zorginstanties kennismakingsgesprekken gevoerd, waarbij ook de noodzaak van goede palliatieve zorg is besproken. Ook vanuit de samenleving werd op het raadsspreekuur van mei jl. door een inspreker het belang van palliatieve zorg benadrukt. Waardig ouder worden is namelijk meer dan waardig leven. Waardig ouder worden is eveneens de mogelijkheid om waardig te kunnen sterven.

De ChristenUnie heeft vorig jaar tijdens de behandeling van de perspectiefnota het initiatief genomen voor een motie Hospice, waarin het college werd verzocht om onderzoek te doen naar de behoefte van een hospice in de gemeente Kampen. De motie werd breed gedragen door de overige fracties in de raad, en door vele fracties mee ingediend. Eveneens werd de motie positief ontvangen door het college. Wethouder Jan Peter van der Sluis nam de motie over en zegde toe de raad uiterlijk 1 juli 2019 te informeren over de uitkomsten van het verkennend onderzoek.

In de afgelopen maanden is achter de schermen hard is gewerkt aan het onderzoek en heeft zich eveneens een werkgroep van initiatiefnemers gevormd. Ook hebben zich meerdere vrijwilligers en vrijwilligersverenigingen gemeld om diensten te verlenen, en zijn er al sponsoren gevonden die een financiële bijdrage willen leveren. Geweldig dat er zovelen zijn die de noodzaak van een hospice eveneens onderschrijven en zich hiervoor willen inzetten.

Zoals we in de verkiezingstijd hebben beloofd, blijven we ons als ChristenUnie inzetten om ouderen een waardevolle plek te geven in onze samenleving. Volgens ons actieplan Waardig Ouder Worden zetten we ons in voor goede zorg, begeleiding en ondersteuning en goede huisvesting voor ouderen. Ook steunen we activiteiten die eenzaamheid tegengaan. Samen met partners en op basis van dit onderzoek, zetten we hiervoor een volgende stap