Nieuws van politieke partijen in Kampen inzichtelijk

4313 documenten

Zijn grondrechten gelegenheidsrechten?

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 21-07-2021 07:30

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1375377/631962/4E99988F-B3FF-4932-A240-7C5B63DBC43C.jpegRaadspraat Klaas van der Kolk

Afgelopen week zei een viroloog in de NRC; ‘Paniek over de Deltavariant van het coronavirus is onterecht’ en in de Stentor zei een gedragspsycholoog; ‘Ons cadeautje is afgepakt’. Twee uiteenlopende uitspraken die gaan over de coronamaatregelen. En de politiek? Die moeten afwegingen maken en besluiten nemen. Laatst las ik de volgende ‘grap’. Patiënt: “Zeg dokter hoelang duurt dat nu nog, dat met corona?”. Dokter: “Dat weet ik niet, ik heb geen verstand van politiek”. De politiek probeert, zo goed en zo kwaad als dat gaat, belangen tegen elkaar af te wegen. Ze verzamelen informatie om dat vervolgens om te zetten in beleid of regels. De regels geven richting en structuur aan een samenleving. Een belangrijk instrument dat hiervoor wordt gebruikt zijn Grondrechten. Dat zijn geen ‘gelegenheidsrechten’. Dat is het fundament van onze ‘samen’leving, waar een beroep op kan worden gedaan als het er ‘echt’ om gaat.

Maar wat is het geval. Sommige grondrechten staan onder druk, namelijk artikel 1 GW; gelijke behandeling, artikel 7 GW; vrijheid van meningsuiting en artikel 11 GW; onaantastbaarheid menselijk lichaam. Bij de afweging hiervan gaat het nogal eens ‘fout’.

Op grond van de paniek en de cadeautjes (feestjes, uitgaan, vakantie, etc) die de mensen graag willen ontvangen kan de politiek overgaan tot het inzetten van draconische grondrechtelijke beperkende maatregelen. Lees: maatregelen met grote gevolgen. Om de ‘vrijheid’ terug te krijgen en de angst in te perken kunnen mensen (en kinderen) worden ingeënt. Door wel of niet te zijn ingeënt verkrijgt met een ‘vaccinatiestatus’. Een positieve vaccinatiestatus (ingeënt) opent deuren, een negatieve vaccinatiestatus (niet ingeënt) sluit deuren. Hieraan kunnen dus rechten worden ontleend. ‘Nou en’, hoor ik u misschien zeggen. Of, ‘oh, maar dat is toch in strijd met artikel 1 van de Grondwet!’ Zeker.

In artikel 1 van de Grondwet staat dat discriminatie ‘op welke grond dan ook’ niet is toegestaan. Dus het wel of niet hebben van een bepaalde (vaccinatie)status mag geen ‘rechtsongelijkheid’ met zich meebrengen.

Ik ben van mening dat een mens, als hij of zij daartoe (al) in staat is, zelf beslissingen moet mogen nemen zonder dat daar enige sociaal maatschappelijke en of juridische consequenties aan worden verbonden. Als een samenleving onder druk staat dienen grondrechten de mens te beschermen die een afwijkende mening heeft.

 

SP Zwolle steunt de medewerkers van de Wibra

SP SP Kampen 17-07-2021 14:11

Dit weekend kwamen SP’ers in verschillende plaatsen in actie om de medewerkers van de Wibra te steunen. Dat is nodig! Tijdens de lockdown hield de Wibra haar medewerkers in dienst (heel goed!) en ze betaalde hun loon van ons belastinggeld (ook prima, want zo was het bedoeld). Maar toen besloot de Wibra dat haar medewerkers die uren moeten inhalen. Dus de medewerkers moesten gratis werken voor de Wibra op kosten van de belastingbetaler. Maar zo was die regeling níet bedoeld! 

Werk jij bij de Wibra? Stuur ons dan een berichtje via deze link!

Sommige werknemers moesten meer dan 100 uren inhalen. Gratis werk voor Wibra! De FNV spande een rechtszaak aan, want dit klopt toch niet? Maar de rechter besliste: dit klopt wél volgens de cao voor de detailhandel. De SP zegt: misschien klopt het volgens de cao, maar het is asociaal. Geen enkel ander bedrijf laat werknemers die uren inhalen. 

De werknemers kwamen in opstand en de Wibra bond een beetje in. De helft van het aantal ‘onderuren’ hoeft toch niet te worden ingehaald. Succes! De werknemers van de Wibra houden van hun werk en zijn heel loyaal naar hun bedrijf. Dat is supertof! De SP zegt: Wibra, heb waardering voor de loyaliteit van jullie werknemers en scheld álle 'onderuren' kwijt. De werknemers zijn jullie 0 werkuren schuldig, want jullie hebben niet voor die uren betaald. Dus doe effe normaal!

Daarom waren SP’ers in Zwolle, Kampen, Raalte en Emmen dit weekend op straat om de medewerkers van de Wibra te steunen. Dames en heren van de Wibra, gefeliciteerd met jullie succes! Nu volhouden, want die andere helft moet ook worden kwijtgescholden.

Wij zijn heel benieuwd naar verhalen van medewerkers van de Wibra. Werk jij bij de Wibra? Stuur ons dan een berichtje via deze link!

Enkele speerpunten

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 15-07-2021 17:51

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1375281/631962/334de63e-089c-4ffc-b08d-a1136f43a2e9_thumb840.jpgTijdens onze algemene beschouwingen hebben we als ChristenUnie een aantal speerpunten aangegeven. Fractievoorzitter Jan Willem Schutte zei over de financiën voor de komende jaren dat we resultaten zien willen zien op de volgende onderdelen: • Terugdraaien van de bezuiniging op de inkomenstoeslag; • Niet doorvoeren van de 8% boven trendmatige verhoging van de OZB niet woningen; • Opstellen van een stappenplan voor het project Schans Buitenwacht.

Inkomenstoeslag

De ChristenUnie Kampen is blij en opgelucht dat de bezuinigingen op de individuele inkomenstoeslag worden teruggedraaid. In de zomer van 2020 heeft de raad alle armoederegelingen bekeken en doelmatiger gemaakt. De individuele inkomenstoeslag is bestemd voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen. Als we daarop gaan korten, dan maken we een kwetsbare situatie nog brozer voor deze mensen. Het was een besluit dat zwaar op de maag lag, vorig jaar. De coronacrisis heeft bovendien een onevenredig grote impact op mensen die in financiële onzekerheid zaten. Recente berichten lieten zien dat mensen die veel spaargeld hadden, het afgelopen jaar meer konden sparen. Mensen met een kleine buffer zagen die juist verdampen. Alle reden om nu opgelucht te zijn dat deze bezuiniging niet doorgaat. De kern van het armoedebeleid is mensen mee laten doen. Als CU Kampen weten we: iedereen telt mee, iedereen is waardevol.

OZB

De ChristenUnie Kampen is zeer verheugd over het besluit de OZB-verhoging te stoppen. In 2019 werd tijdens de grote bezuinigingen besloten tot een stapsgewijze verhoging van de OZB niet-woningen. Dit was voor ons een bittere pil, we vinden het verhogen van lasten voor onze burgers en bedrijven zeer onwenselijk. Een zwaar middel, waar de zware tijden toen om vroegen. Gelukkig is de financiële situatie van de gemeente nu meer in balans. Door meevallers en ander beleid ontstaat ruimte om de laatste tranche van de verhoging te schrappen. We gunnen de ondernemers en verenigingen in onze gemeente deze ademruimte. Samen staan we sterk en maken we de stad Kampen en de omliggende kernen tot het prachtige woon- en vestigingsklimaat dat het is.

Schans Buitenwacht

Voor het gebied rond het NS-station is een paar jaar geleden een inrichtingsplan gemaakt. Er zijn veel discussie gevoerd over het aantal parkeerplaatsen, de wateroverlast enz. We vinden dat de wateroverlast van omwonenden als eerste moet worden opgelost. Het plan “Schans Buitenwacht” is ontworpen met inspraak van omwonenden en andere belanghebbenden. In het ontwerp is er aandacht voor de waterhuishouding, er zijn voldoende parkeerplekken opgenomen en de bewoners aan de randen van de Schans krijgen allemaal groen direct voor hun huis. Aan de Sportlaan wordt de wadi ingekleed met klim- en klautertoestellen voor de jeugd in de buurt. Het college wordt gevraagd een nieuwe planning te maken voor de uitvoering van dit plan.

MO

In memoriam Peter Kraan

SP SP Kampen 14-07-2021 19:25

Deze week ontvingen wij het bericht van het plotselinge overlijden van onze partijgenoot Peter Kraan. Peter was een man met een groot gevoel voor rechtvaardigheid, een diepgevoelde betrokkenheid bij andere mensen en een sterke eigen mening.

Peter was al lang lid van onze partij en een van de stille krachten binnen de SP Zwolle: actief op de achtergrond, op straat als de nood aan de man was en betrokken bij allerlei zaken. Peter was bovenal 100% Peter: principieel, eigenzinnig en uniek. Hij was ook onze partijgenoot en kameraad en hij zal worden gemist. De SP Zwolle wenst de nabestaanden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Huurders en SP in Zwolle starten offensief tegen wooncrisis

SP SP Kampen 03-07-2021 14:32

Zoek je een betaalbaar huis? Dan moet je jaren wachten, in Zwolle inmiddels gemiddeld 7 jaar. Geen betaalbaar huis kunnen vinden, ongezonde huizen met vocht en schimmel, verhuurders die klachten niet serieus nemen – het is aan de orde van de dag. Zwolse huurders en de lokale SP pikken het niet meer. Zij doen mee met het landelijk offensief tegen de wooncrisis. Daarom gingen zij op zaterdag 3 juli de straat op om zoveel mogelijk verhalen over de wooncrisis te verzamelen.

Iedereen met een verhaal over de wooncrisis kan dit online delen via sp.nl/wooncrisis!

Bob Rosier, actiecoördinator van de SP Zwolle: “Iedereen, van woningcorporatie tot de gemeente tot de politiek in Den Haag heeft de mond vol over de wooncrisis. Maar er echt iets aan doen, dat gebeurt niet. Wij doen daarom mee aan het maken van een groot zwartboek met verhalen over de wooncrisis en we begonnen in Dieze. Wij willen in Zwolle fatsoenlijk kunnen wonen.”

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: "De huren stegen de afgelopen 25 jaar met 21% terwijl de lonen met slechts 8% stegen. Huurders betaalden ondertussen samen meer dan 10 miljard euro aan de staatskas via de verhuurdersheffing. De politiek in Den Haag, de gemeenten en de verhuurders moeten huurders weer serieus gaan nemen. Daarom verzamelen we zoveel mogelijk bewijs dat het anders moet, zodat ze er niet meer omheen kunnen."

Na de zomer zal de SP het zwartboek presenteren en omzetten in voorstellen om de wooncrisis fundamenteel aan te pakken.

Iedereen met een verhaal over de wooncrisis kan dit online delen via sp.nl/wooncrisis!

Kampen heet Sander de Rouwe welkom als nieuwe burgemeester

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 03-07-2021 14:29

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1374547/631962/b9d70c49-4c64-41e9-9bfd-e956431212d2.JPG

De gemeenteraad beveelt Sander de Rouwe aan als de nieuwe burgemeester van Kampen. Jan-Willem Schutte deed als voorzitter van de vertrouwenscommissie verslag van het selectieproces in de raadsvergadering op donderdag 1 juli 2021. De gemeenteraad heeft gestemd over de voordracht en beveelt Sander de Rouwe aan als nieuwe burgemeester van Kampen.

Sander de Rouwe voldoet aan de profielschets waarin gezocht werd naar een energieke verbinder, een ambassadeur voor de gemeente en een ondernemende bestuurder.

Sander de Rouwe is 40 jaar. Hij is getrouwd en woont met zijn gezin in Bolsward. Op dit moment is hij gedeputeerde in de provincie Friesland. Daarvoor was hij 8 jaar lid van de Tweede Kamer en was hij raadslid in Bolsward.

De benoeming is definitief na instemming van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het besluit van de Koning. Op 1 oktober vindt de beëdiging plaats door de door de Commissaris van de KoningVrijdag kwam Sander met zijn vrouw Lianne naar Kampen en werd aan de pers gepresenteerd. Jan Willem Schutte is trots dat we Sander mogen verwelkomen. “Het selectieproces was intensief” verteld Jan Willem. “Er waren veel goed kandidaten. En we zijn heel blij dat de gemeenteraad deze keuze heeft gemaakt voor onze gemeente”.

HP

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1374547/631962/7047ec78-7d04-4d01-9716-356b05ff7054

Sander de Rouwe met voorzitter van de vertrouwenscommissie Jan Willem Schutte.

 

Fractiemedewerker gezocht!

D66 D66 Kampen 03-07-2021 11:04

Fractiemedewerker gezocht!

D66 Kampen is aan het bouwen aan haar fractie en vereniging in Kampen, er is namelijk veel te doen! Na de zomer krijgt Kampen een nieuwe Burgemeester en volgend jaar staan de Gemeenteraadsverkiezingen gepland. Dan ...

Dit bericht is afkomstig van D66 Kampen, dé sociaal-liberale partij in Kampen.

Kampen plasticvrij

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 01-07-2021 12:35

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1374520/631962/pexels-photo-3174350 (1).jpegDe gemeenteraad van Kampen heeft donderdag 29 juni de motie Kampen Plastic Vrij aangenomen. De hele gemeenteraad steunde de motie die vraagt om te onderzoeken hoe plastic uit Kampen kan worden verbannen. Dit sluit aan op het Europese verbod dat op 3 juli ingaat op de verkoop van artikelen die zijn gemaakt van wegwerpplastic.

Er wordt veel onnuttig plastic gebruikt. Dat is met name plastic dat maar één keer wordt gebruikt en daarna wordt weggegooid. Veel van dit plastic komt in sloten en rivieren terecht en daarna in ons ecosysteem en ook in onze voedselketen. Daar kunnen en moeten we verandering in brengen. Klaas van der Kolk van de ChristenUnie verzocht namens de indieners van de motie aan het College om hiervoor beleid op te stellen.

Het is nodig dat er meer bewustwording bij de inwoners komt hoe om te gaan met eenmalig wegwerp plastic. Als we minder plastic gebruiken hebben we een schonere gemeente en minder plastic in zee en de natuur.

Wethouder Jan Peter van der Sluis noemde het een sympathieke motie met hoge ambitie. Hij gaat ermee aan de slag al wordt het wel puzzelen want het gaat over economie, ondernemers, inwoners en gedrag. Voorlichting is al bezig op scholen. Hij neemt de motie over en zei erbij dat Kampen plasticvrij niet gaat lukken maar met een werkgroep aan de slag gaat over het afvalbeleid. Bij de behandeling van de gemeentebegroting in november van dit jaar komt hij met een voorstel.

KvdK

ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen.

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 28-06-2021 13:17

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1374433/631962/e4602d57290384743be0ceffd87ba9a8305bafd8In Nederland is het de doelstelling dat ieder kind passend onderwijs krijgt. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden van scholen binnen regio’s verantwoordelijk. Terecht is veel aandacht voor kinderen die om wat voor reden dan ook achterstanden hebben, en als gevolg daarvan niet voldoende mee kunnen komen binnen het reguliere onderwijsaanbod. Maar naast kinderen met een achterstand, zijn er ook hoogbegaafde kinderen.

Gevolgen voor kind en gezinOnze fractie heeft al een aantal malen zorgelijke signalen ontvangen met betrekking tot het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen binnen de gemeente Kampen. Betrokken ouders van deze kinderen geven aan dat het onderwijsaanbod in onze gemeente niet of niet voldoende zou aansluiten bij de onderwijsbehoeften van deze kinderen. Ook krijgen ze binnen het reguliere onderwijs onvoldoende begeleiding. Dit heeft de nodige gevolgen voor de sociale en emotionele ontwikkeling voor deze kinderen en de daaruit voortkomende problemen binnen gezinnen. De gevolgen hiervan zijn soms zo groot dat kinderen (tijdelijk) helemaal niet meer naar school gaan, of (onnodig) in de (jeugd)hulpverlening terecht komen.

Vinden van de juiste schoolOm hun kinderen het juiste onderwijs te bieden moeten ouders met hoogbegaafde kinderen daarom helaas uitwijken naar omliggende gemeenten vallend onder een ander samenwerkingsverband. Te denken valt aan de Agnietenschool in Elburg of Het Christiaan Huygens in Dronten. Het feit dat dergelijke scholen met het juiste onderwijsaanbod zich buiten de gemeentegrenzen bevindt, brengt voor ouders vervolgens wel weer de nodige vervoersvraagstukken, of -problemen met zich mee. Dit zorgt ervoor dat het voor ouders niet eenvoudig is om voor deze kinderen de juiste school met het juiste onderwijsaanbod te vinden.

Oplossen probleemNaar aanleiding van deze signalen heeft raadslid Martine Wiltjer namens de ChristenUnie vragen gesteld aan het college over de omvang van de problematiek. Ook wil de ChristenUnie graag nadere informatie ontvangen over de plusklassen die zijn opgezet binnen meerdere schoolverbanden binnen de gemeente Kampen, Tenslotte zou de ChristenUnie graag van het college vernemen of zij mogelijkheden ziet om deze problematiek op te pakken, wellicht gezamenlijk met omliggende gemeenten die vallen binnen hetzelfde samenwerkingsverband. We zijn benieuwd naar de reactie van het college.

MW

Algemene beschouwingen VVD fractie 24 juni 2021

VVD VVD Kampen 28-06-2021 08:36

Onze stad gaat weer open en we maken een nieuwe start.

De raad heeft budget beschikbaar gesteld om activiteiten en evenementen te stimuleren. Mocht het budget onvoldoende zijn? de VVD fractie is bereid hiervoor in 2022 meer budget beschikbaar te stellen. Alvast een eerste aandachtspunt voor de begroting 2022.

Wij danken het college en ambtelijk voor de overzichtelijke PPN 2022-2025 die best wel magertjes is om veel onverwachte eenmalige uitgaven op te vangen.

Het resultaat over 2020 was plotseling flink positief met dank aan Den Haag. Hoe kan voorkomen worden dat zowel college als raad hierdoor overvallen worden? Het college klopt zichzelf wel flink op de borst maar er komen nogal wat extra onbenoemde verrassingen uit de hoge hoed zoals minder leges, kosten invoering van de Omgevingswet en uitbreiding voor bedrijfsvoering.

We hebben de afgelopen periode te maken gehad met bezuinigen en een forse OZB verzwaring. Dit gaf bij veel organisaties, ondernemers, verenigingen en samenwerkingspartners van de gemeente teleurstellingen. De VVD fractie heeft steeds aangegeven dat als de financiële ruimte het toelaat, een deel van de verhoging niet door te voeren. We zien met belangstelling de voorstellen van het college, om de laatste OZB verhoging niet door te voeren, verwerkt in de begroting 2022 en het meerjarenperspectief tegemoet.

 

Wonen

“Welke gemeente willen we zijn?” is  de centrale vraag waar we in 2022 aan werken bij de vorming van de omgevingsvisie. Natuurlijk wonen in een hartelijke hanze stad waar je thuis komt en je thuis voelt. Jarenlang voorspelden enkele fracties dat er minder woningen gebouwd moesten worden. Nu; woningnood, torenhoge woningprijzen en een wethouder die actief wil worden op de speculatieve grondmarkt. Bouwstagnatie dreigt doordat we niet klaar zijn voor de invoering omgevingswet. De raad heeft ingestemd met de woningbouw versnelling, dus het bouwen van meer woningen. Koppel dan gelijk mee de versnelling van de bouw van bijbehorende nieuwe onderwijshuisvestingen. Voor de VVD is versneld ontwikkelen van Reeve II prioriteit en maak voortgang met woningbouw in IJsselmuiden.

Waar bouwen we voor tweeverdieners en vooral ambitieuze starters. Betaalbare woningen voor onze jeugd, kort bij openbaar vervoer en met nieuwe woonvormen of industrieel modulair  bouwen. Inbreiding daar waar het nog kan zonder aantasting van groen en gaan voor snelle uitbreiding naar een gemeente met meer draagkrachtige inwoners om onze toekomstige maatschappelijke, sociale en cultuurrijke voorzieningen in stand kunnen houden.

 

Economie & toerisme

U vraagt wij draaien, vaak een gezegde vanuit ondernemerskringen. De voorraad RO aanvragen is te groot, vaak ook met een te lange geschiedenis  Dit college heeft dat in de afgelopen 3 jaar niet kunnen oplossen. Inwoners en ondernemers ervaren hier veel pijn, worden boos, raken in verwarring en met vooral verlies van dynamiek.  

Het college vraagt uitbreiding ambtelijke capaciteit? De VVD fractie steunt dit verzoek. Als daarmee daadwerkelijk versneld vergunningen kunnen worden afgegeven en vooral kijken hoe het anders kan, is dat winst.

Het collegebeleid moet gericht zijn op een klimaat scheppen waarin bedrijven kansen kunnen grijpen. Kleinste van alle programma’s met de meeste impact is Economie. College onderkent nu dat het geen ondergeschikte randvoorwaarde is. Deskundigheid is nodig om de economische effecten het hoofd te bieden. Bovenal is een sterke primaire en secundaire sector van vitaal gemeentelijk belang met een juiste balans tussen economie en ecologie.

Toerisme wordt een mooi groeiende bijvangst. Met oog voor kwaliteit ziet de VVD onze toeristische sector graag groeien.

We roemen op onze cultuurhistorische stad ontstaan uit een goedverdienende tijd toen de nautische stad Kampen een kwartje was en de hanzestad status kreeg met  strategische ligging aan weg en water verbonden met het achterland. Bereikbaarheid, nieuwe en gerevitaliseerde bedrijventerreinen is en blijft prioriteit no 1 voor ondernemend Kampen. Maar ook voorzitter, half Nederland stond onder water en is door de landbouw drooggelegd. Waterveiligheid is een ook belangrijk speerpunt; we zijn een agrarische vruchtbare IJsseldelta en zullen dit met beide handen moeten aanpakken om dit veilig te stellen met klimaatadaptieve kansen.

Kampen, vroeger al de Port van de regio, ligt nu in de  groei regio Zwolle met een meerwaarde in een veilig te vormen innovatieve klimaatbestendige unieke IJsseldelta met mogelijk de komst van de groenste 2de Zuiderzeehaven van Europa.

De binnenstad zal  een zgn (be)leefcentrum worden. Dus beleving, nieuwe identiteit en creativiteit. Compacter, met meer leisure, cultuur, wonen, werken, evenementen, markten, ambachten en groenvoorzieningen. Ontwikkelen met een meer versterkend ondernemerschap en een eigen karakteristiek onderscheidend vermogen gericht op meer bezoekers van buiten de regio. De stad wordt letterlijk en figuurlijk steeds smakelijker en de verrassing ligt achter de winkeldeur.

 

Minder parkeren in de binnenstad?  De vraag naar extra parkeerplaatsen aan de randen zal dan gehonoreerd moeten worden.

Voor meer en betere parkeergelegenheid stelt de VVD fractie voor dat  in 2022 een aanvang gemaakt wordt met de ontwikkeling Bolwerk-Buitenwacht  en tevens na te gaan of vernieuwing en modernisering van de snackbar mogelijk is. Voor het maken van een start met de ontwikkeling Bolwerk-Buitenwacht budget begroten in 2022.

 

Veiligheid

Veilige leefomgeving en een veilig gevoel is voor onze inwoners een belangrijk thema. We moeten handhaven wat we handhaven kunnen. Toch ervaren we verschil in wat de cijfers weergeven en wat de inwoners zeggen en voelen. Extra capaciteit is welkom die ook meedenkt bij goedbedoelende inwoners en bezoekers. De inzet van de VVD fractie is hier voortvarend mee aan de slag te gaan.

Voorzitter, terugkijkend ligt er nog steeds een raadsbreed aangenomen amendement op initiatief van de VVD, van november 2018.  Nieuwbouw van een sportvoorziening op het Onderdijks. Het is te triest om te moeten memoreren dat het college er niet in is geslaagd deze voorziening te realiseren in deze raadsperiode. Beschamend richting de bewoners van de wijk Onderdijks. En beschamend richting deze raad. Wordt een amendement van een niet coalitiepartij wat een raadsbrede steun heeft, door dit college wel serieus genomen? 

Voorzitter, raadsleden en leden college. Namens de VVD fractie heb ik onze wensen en ideeën, op hoofdlijnen, aangegeven om mee te nemen in de begroting 2022 en het meerjarenperspectief.

Harry Bruins

VVD fractie raad Kampen