https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1494545/631962/windmolens.JPG

De gemeente Kampen heeft afspraken gemaakt met de provincie over de hoeveelheid windenergie die tot 2030 in het gebied Kampen Zuid maximaal ontwikkeld mag worden. Het gaat om de zogenaamde programmeringsafspraken die de provincie met elke gemeente in Overijssel maakt. De gemeente Kampen heeft afgesproken dat er maximaal 140 GWh windenergie zal worden opgewekt tot 2030. Het gaat om 4 tot 7 windmolens.

De precieze hoeveelheid windmolens is afhankelijk van het vermogen. Hoe meer vermogen de windmolens hebben, hoe minder windmolens er nodig zijn. De provincie zal het gebied openstellen voor initiatiefnemers van windprojecten van 1 september tot en met 31 december.

De gemeente Kampen vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van windenergie goed geregeld wordt. Niet alleen voor wat betreft veiligheid en bijvoorbeeld natuurwaarden, maar ook als het gaat om participatie en lokaal eigendom. De gemeente wil dat duurzame energieprojecten voor minstens de helft in lokaal eigendom ontwikkeld worden. Dat betekent dat een groep van inwoners, lokale bedrijven en agrariërs het windproject mee kan ontwikkelen. Iedereen die dat wil, kan hierbij aansluiten.

De provincie gaat over de ontwikkeling van windenergie in de provincie, maar werkt daarbij samen met gemeenten. “We trekken samen met de provincie op in dit proces, ook als het gaat om inwonersbetrokkenheid en lokaal eigendom. De gemeente wil ervoor zorgen dat inwoners kunnen profiteren van de windmolens en zeggenschap krijgen over de projecten. Dat kan goed geregeld worden via lokale energie-initiatieven. Wij ondersteunen de energiecoöperaties in onze gemeente, zoals de Maatschappelijke Energiecoöperatie IJsseldelta en Coöperatie Laag-Zalk zodat zij kunnen werken aan lokaal eigendom bij nieuwe windprojecten. Vorige week hebben we bij een informatiebijeenkomst over dit onderwerp bewoners en omwonenden van het gebied verteld over onze intentie om deze afspraken met de provincie te maken.”, zegt Erik Faber, wethouder duurzaamheid.

Voor elk zoekgebied voor windenergie maakt de provincie afspraken met gemeenten. Met deze ´programmeringsafspraken´ kan de provincie ervoor zorgen dat het verlenen van vergunningen in goede banen geleid wordt. Er kan niet méér windenergie in een gebied worden opgewekt dan afgesproken. Door deze aanpak is het voor inwoners ook duidelijk wanneer het proces voor de plannen rondom windenergie in hun omgeving begint.

Van 1 september tot en met 31 december kunnen initiatiefnemers een verzoek voor planologische medewerking indienen bij de provincie. De provincie kan dan de verschillende initiatieven in een gebied met elkaar vergelijken en in overleg met de gemeente selecteren welke het beste is.

De gemeente Kampen heeft een ambitie van 156 GWh windenergie. Deze willen we in 2030 gerealiseerd hebben. Dat betekent dat er bovenop de vier windmolens die er al staan op het industrieterrein, nog 4 tot 7 windmolens bij moeten komen in de gemeente.