Halsstarrig blijven enkele politieke partijen in de gemeente Krimpenerwaard het beeld koesteren als zijnde “De waard wordt vol gebouwd met 10.000 woningen op 200 ha.”. Het door deze partijen geschetste beeld is onjuist. Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft in een aantal artikelen op haar website vanaf oktober 2018 aangegeven dat het door deze politieke partijen geschetste beeld niet juist en onvolledig is. Er wordt een sfeer gecreëerd wat niet overeenkomt met de werkelijkheid, college en coalitiepartijen worden weggezet met ondeugdelijke onderbouwing en halve waarheden met als resultaat een gecreëerde werkelijkheid die vervolgens zijn weg naar sociaal media vindt.

Oktober jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen voor de inzet van een lobby voor een tweede oeververbinding aan de westzijde van de Krimpenerwaard. De gemeenteraad heeft middels een amendement aangegeven de zoeklocatie te verspreiden over de gehele gemeente Krimpenerwaard met een maximum van 200 ha. Het gecreëerde gemanipuleerde beeld valt hiermee in duigen. Het hoogste bestuurlijke orgaan in de gemeente heef dit besluit genomen, het college voert dit besluit uit.

Tijdens de thema-avond MIRT d.d. 7 februari jl. is de gemeenteraad in gelegenheid gesteld om op/aanmerkingen en aanvullingen te geven met betrekking tot het gebiedsbod MIRT voor de lobby voor een tweede oeververbinding. Voor de volledigheid niet alle politieke partijen waren deze avond aanwezig. Tijdens deze avond zijn de vijf hoofdfuncties gepresenteerd, deze hoofdfuncties worden uitgewerkt in drie scenario’s voor het MIRT bod Krimpenerwaard en vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden. De uitvoer van deze planning is gepland na 2030.

Het MIRT gebiedsbod Krimpenerwaard.

1. Wonen (natuur inclusief) ter versterking van kernen en voorzieningen.

2. Ruimte voor vernieuwing/innovatie en uitbreiding van maakindustrie.

3. Klimaat & Energie – ruimte voor energielandschap en biodiversiteit.

4. Recreatie (natuurbeleving en sport), toerisme (horeca) en evenementen.

5. Bereikbaarheid (P&R + e bike voorzieningen)

Onderstaand de drie scenario’s, bij het lezen hiervan zal u tot de conclusie komen dat de bouw van 10.000 woningen op 200 ha. in de Krimpenerwaard niet aan de orde is. Het is voor ondergetekende dan ook een raadsel waarom enkele politieke partijen dit blijven koesteren en blijven uitdragen. Welk doel dient men hiermee?

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil niet in de toekomst aangesproken worden als zijnde de politieke partij die mede verantwoordelijk is voor o.a. het niet creëren van genoeg woningen voor onze jongeren en het verkassen van het bedrijfsleven naar elders.

De toekomst van de Krimpenerwaard dat is onze uitdaging voor de komende decennia. In mijn beleving geen herhaling van hetgeen de afgelopen zestig jaar in de Krimpenerwaard heeft plaatsgevonden. Marginale ontwikkeling met betrekking tot de bereikbaarheid van onze Krimpenerwaard. Willen wij vitale en leefbare kernen behouden dan is een investering in de toekomst een vereiste. Niet denken in doemscenario’s maar juist de mogelijkheden en kansen onderzoeken voor onze gemeente, dat is de uitdaging waar wij in de Krimpenerwaard voor staan. Het is de kunst om het juiste evenwicht te vinden tussen het realiseren van een oeververbinding, woningbouw, voorzieningen en een goede bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. Deze samenhang creëert vooruitgang, leefbaarheid en vitaliteit voor onze gemeente. De gepresenteerde scenario’s geven daar alle mogelijkheden en uitdagingen voor.

Als we nu de toekomst niet goed inrichten dan voorzie Gemeente Belang Krimpenerwaard een teruggang van de vitaliteit en leefbaarheid van onze kernen.

Het juiste evenwicht, dat is nu de opgave. Aan de slag.

Willem Schoof                                                                                                          Fractievoorzitter                                                                                                       Gemeente Belang Krimpenerwaard