Door Webredactie op 25 maart 2024 om 13:44

Reactie bestuur op Artikel Groene Amsterdammer

Vandaag heeft de Groene Amsterdammer een artikel gepubliceerd over de ChristenUnie in relatie tot de European Christian Political Movement (ECPM).

De ECPM is een Europees politiek netwerk, waarvan de leden bestaan uit 22 nationale partijen uit 16 landen. Deze 22 nationale partijen hebben allemaal een eigen nationale politieke lijn. Ze komen in het Europese netwerk van de ECPM samen om met elkaar over Europese politiek na te denken en omdat ze Europese politiek willen bedrijven met een christelijke visie op mens en samenleving. Die christelijke visie is de verbindende factor.

Dat wil echter niet zeggen dat een nationale partij als de ChristenUnie en een Europees netwerk als ECPM in alles hetzelfde zijn. Dat wordt in het artikel meermaals wel gesuggereerd. Een groot deel van de activiteiten ten aanzien van Agenda Europe die in het artikel staan beschreven zijn door een medewerker van de ECPM op persoonlijke titel ondernomen, meer dan 10 jaar geleden. Dat is niet namens de ChristenUnie gebeurd en de ChristenUnie distantieert zich daar ook van.

Wel hecht de partij er waarde aan te benadrukken dat in het artikel weinig onderscheidend vermogen wordt getoond. Er wordt veel op één hoop gegooid. Voorop staat dat de ChristenUnie haat jegens lhbti-groepen resoluut afwijst en zich op geen enkele manier zal verbinden aan het Poetin-regime en andere extremistische groeperingen.

De ChristenUnie staat vol voor de vrijheid om christelijke waarden na te streven, ook als die tegen de meerderheidsstroom in gaan. Dat recht gebruiken wij en voor die democratische vrijheid staan wij.

Ook de ECPM heeft laten weten dat ze het betreurt dat activiteiten door een medewerker van de ECPM op persoonlijke titel in relatie tot Agenda Europe in het verleden hebben plaatsgevonden en dat het zich hiervan volledig distantieert. Daarbij is Agenda Europe sinds 2019 opgehouden te bestaan. Delen van Agenda Europe in 2019 zijn overgegaan in Vision Europe, maar met die voortzetting heeft de ECPM en haar medewerkers geen enkele banden. Voor verdere vragen over de ECPM, verwijzen we naar de ECPM zelf.