Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

4281 documenten

Het is tijd om de grenzen te sluiten

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 28-03-2020 17:30

Nederland bevindt zich in een ‘intelligente lockdown’. Dat vergt veel van Nederlanders en van onze economie. Maar we doen dit met een heel duidelijk doel: om het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Zodat onze intensive care-afdelingen niet overstromen. En iedereen zorg kan krijgen als dat nodig is. Daarmee hopen we zo snel mogelijk de lockdown te kunnen beëindigen en verder te kunnen met het normale leven.

Maar dat gaat niet als er vanuit het buitenland steeds nieuwe coronapatiënten ons land binnenkomen. Daarom pleit Forum voor Democratie voor grenscontroles - in aanvulling op de lockdown-maatregelen die sinds afgelopen maandag van kracht zijn (en die wij steunen). Neem het vliegverkeer vanuit de VS. Vanochtend nog landde er op Schiphol een vliegtuig uit corona-brandhaard New York. En hoewel België inmiddels unilateraal de grenzen met Nederland heeft afgesloten, staat ook de Nederlands-Duitse grens nog wagenwijd open.

Dat is onverantwoord. Om het coronavirus nu effectief te bestrijden, is het noodzakelijk om grenscontroles in te voeren. Voor wie de reis naar Nederland niet noodzakelijk is, zeggen we: wacht u alstublieft een paar weken (totdat we de zaak onder controle hebben). En passagiersvluchten uit landen met een grote uitbraak van het coronavirus worden tijdelijk geheel gepauzeerd. Geen kleine maatregelen voor een handelsland als Nederland. Maar wel de enige manier om het coronavirus effectief te bestrijden, zodat we er ook zo snel mogelijk weer overheen zijn en zo min mogelijk mensen onnodig hoeven te sterven.

Daarom stelde FVD zojuist de volgende vragen aan minister De Jonge (Volksgezondheid) en minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid):

Vraag 1Is het Nederlandse beleid er op dit moment op gericht om de verspreiding van het coronavirus in Nederland zo veel mogelijk tegen te houden, of om het virus beheerst te verspreiden?

Vraag 2Wordt er op dit moment gecontroleerd of mensen die vanuit het buitenland naar Nederland komen besmet zijn met het coronavirus? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3Hoeveel personen passeren (naar schatting) per week de grens vanuit het buitenland naar Nederland? Hoeveel daarvan arriveren met het vliegtuig, hoeveel met de trein, hoeveel met de auto en hoeveel op andere wijze? Uit welke landen zijn zij afkomstig? 

Vraag 4Deelt u de opvatting dat er een reëel risico is dat er coronapatiënten vanuit het buitenland naar Nederland reizen, mensen in Nederland besmetten en zo de schaal van de bestaande corona-uitbraak in Nederland vergroten?

Vraag 5Bent u bereid al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat er geen passagiersvliegtuigen vanuit corona-brandhaarden naar Nederland vliegen, behalve ter repatriëring van Nederlanders die zich nog in die landen bevinden? 

Vraag 6Uit welke landen worden op dit moment vluchten geweerd door Nederland? Hoe wordt bepaald welke landen dit zijn? Hoe vaak worden de risico’s geactualiseerd?

Vraag 7Wat voor maatregelen worden er getroffen indien blijkt dat iemand die uit het buitenland Nederland binnenkomt (waarschijnlijk) besmet is met het coronavirus? Bent u het ermee eens dat zo iemand te allen tijde in isolatie moet worden geplaatst, voordat die verder Nederland in kan komen?

Vraag 8Bent u bereid aan de Nederlands-Duitse en de Nederlands-Belgische landsgrens controles in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9Bent u bereid niet-essentiële reizen naar Nederland tijdelijk te verbieden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10Kunt u deze vragen, gelet op het spoedeisende karakter, uiterlijk 31 maart a.s. beantwoorden?

Coronacrisis, het dilemma tussen mensenlevens en economie

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 28-03-2020 11:30

Deze week was er een bijzondere vergadering van het Europees Parlement. Er moesten knopen worden doorgehakt over de goedkeuring van een corona noodfonds. De bespreekstukken waren via de email beschikbaar en het stemmen kon ook op afstand. Toch vond ik het belangrijk om fysiek aanwezig te zijn om u te informeren over urgente Brusselse zaken die uw aandacht verdienen. Uiteraard nadat we de benodigde voorzorgsmaatregelen hadden genomen en het team beperkt tot het hoogstnoodzakelijke. Het is een afweging die in deze tijd door iedereen gemaakt zal moeten worden. Wanneer verlaten we het huis, en wanneer niet?

Veertien dagen heb ik in zelfisolatie gezeten. Het Europees Parlement had op 10 maart plots haar laatste zitting in Brussel. We hadden die week eigenlijk in Straatsburg moeten vergaderen, maar het weekend ervoor werd dat afgelast vanwege de snelle uitbraak van het coronavirus. Halsoverkop werden door het parlement maatregelen genomen. Dit terwijl ik al op 12 februari via een officiële brief aan David Sassoli, de president van het Europees Parlement, had gevraagd om met een plan te komen. Helaas bleef het antwoord uit.

Mijn zelfisolatie was nodig omdat na thuiskomst een directe collega uit Brussel ziek was geworden. Ik heb van 11 tot 25 maart vanuit huis gewerkt en samen met mijn familie al het contact met andere mensen vermeden. Door de zelfisolatie was ik er zeker van dat ik geen besmettingsbron was en kon daardoor - zonder andere mensen in gevaar te brengen - de bijzondere vergadering van het Europees Parlement in Brussel bijwonen. Aanwezigheid vergroot de slagkracht. 

En dat is ook wat er nu moet gaan gebeuren in onze economie. We moeten - waar mogelijk- zo snel mogelijk weer aan de gang. Met de ‘intelligente lockdown’ is gezorgd dat de exponentiële verspreiding van het virus eindelijk kan worden gestopt en het aantal besmettingen onder controle komt. Het gevolg van dit soort maatregelen is wel dat de wereldeconomie een ongekende deuk oploopt. Ook in Nederland. Maar op dit moment kan het niet anders, want de zorgverlening loopt al op zijn tandvlees. De grote vraag die momenteel de wereld bezighoudt is waar de balans ligt, tussen het redden van levens en het redden van de economie. Het is een duivels dilemma, waar niemand een eenduidig antwoord op heeft. 

Toch moeten er besluiten worden genomen. Ondernemers zien hun inkomsten opdrogen terwijl de kosten doorlopen. Het water staat snel tot aan de lippen. Onze regering heeft gelukkig in korte tijd een aantal goede steunmaatregelen afgekondigd om te zorgen dat de liquiditeit beschikbaar blijft. Nu is het zaak dat deze snel kunnen worden geëffectueerd. Daarvoor moet het ambtenarenapparaat op volle toeren gaan draaien. Terwijl dit gebeurt moet de aandacht alweer naar de volgende fase van het probleem, want de steunmaatregelen zijn slechts een economische waakvlam.

Het vuur moet zo snel mogelijk worden opgestookt voordat ook de waakvlam dooft. De oplossing is dat bedrijven daar waar mogelijk weer snel open gaan voor zaken. Als duidelijk is dat mensen geen drager van het virus zijn, moeten ze weer aan het werk. Hierbij mag uiteraard geen verdere verspreiding optreden, en dat kan alleen als personen snel getest kunnen worden. In andere landen zijn er testen beschikbaar die binnen tien minuten uitsluitsel geven. Die moeten wij dus ook hebben. En wel nu, want meten is weten. 

Bij beheersen hoort het testen op koorts bij binnenkomst van scholen, bedrijven, winkels, horeca, openbaar vervoer etc. en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op alle plekken waar mensen samen komen. We kennen allemaal de ‘rare beelden’ van mensen met mondkapjes in Azië. Wij nuchtere Nederlanders zijn dat niet gewend en hebben er een unheimisch gevoel bij. Maar om levens én de economie te redden moeten we daar wel tijdelijk aan gaan geloven. Testkits, mondkapjes, wegwerphandschoenen, infrarood-thermometers moeten met spoed beschikbaar komen. Daar ligt nu een cruciale taak voor onze overheid. Ook moeten we aan de grens bewaken wie er binnenkomt. Waar komen deze mensen vandaan, waar zijn ze de afgelopen veertien dagen geweest en zijn ze vrij van koorts? Op weg naar Brussel heb ik de grenscontrole van onze zuiderburen meegemaakt en de vertraging was slechts een paar minuten.  

Het redden van levens én onze economie is nu topprioriteit en daar moet alle aandacht naar uitgaan. De vraag waarom Nederland zo slecht was voorbereid en hoe het zover heeft kunnen komen is voor latere zorg. Maar gezien de beelden en informatie uit China, is het gebrek aan testmateriaal en mondkapjes voor een welvarend land als Nederland ongehoord. Om over de aanvankelijke strategie van groepsimmuniteit en de gebrekkige communicatie van de regering nog maar te zwijgen. 

Daarbij zal ook Sassoli verantwoording af moeten leggen. Ik wil van hem weten waarom ik nooit een antwoord op mijn brief heb gekregen. 

 

Rob Roos is Europarlementariër voor Forum voor Democratie. 

Volg hem op:

Facebook: https://www.facebook.com/RobRoos.MEP

Instagram: robroos.mep

Twitter: @rob_roos

LinkedIn: linkedin.com/in/robroosnl

Morgenster

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 27-03-2020 13:51

Door Gert-Jan Segers op 27 maart 2020 om 14:49

Het zijn ongekende en zware tijden. De verhalen van mensen die alleen en zonder hun geliefden op de Intensive Care liggen met de angst om alleen te moeten sterven, grijpen me enorm aan. De eenzaamheid van zoveel mensen in onder meer verpleeghuizen is zo ontzettend verdrietig. En ik hoor van veel kanten hoezeer mensen zich zorgen maken om hun gezondheid, hun geliefden, hun inkomen. Meer dan ooit weten we hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn..

En toch. Meer dan ooit ben ik ook diep onder de indruk van de toewijding waarmee mensen in de zorg hun naaste dienen. Meer dan ooit is er een hartverwarmende saamhorigheid en naastenliefde in onze samenleving. Meer dan ooit ervaar ik een eenheid onder christenen, kerken en christelijke organisaties.

Toen we voelden dat we ons in deze crisis allereerst tot God moesten richten, leidde dat zomaar tot een indrukwekkende Dag van Nationaal Gebed. Als de Paus ons aanmoedigt om gezamenlijk het Onze vader te bidden, dan doen we dat. Als de PKN, gereformeerde en evangelische kerken, de EO, 4e Musketier, Present, Leger des Heils en heel veel andere organisaties waaronder ook wij als ChristenUnie de handen ineen slaan en www.nietalleen.nl starten, dan stromen de honderden lokale initiatieven en duizenden euro’s binnen waarmee ons geloof handen en voeten krijgt. Hartverwarmend!

Ook als ChristenUnie doen we wat we moeten en wat we kunnen. Lokale bestuurders gaan voorop in het dienen van hun stad, hun dorp, hun gemeenschap. Carola Schouten maakt deel uit van het crisisteam van het kabinet en steunt de tuinders, boeren en vissers. Arie Slob helpt scholen om ervoor te zorgen dat er juist ook nu onderwijs aan onze jongeren wordt gegeven en het is indrukwekkend hoe dat wordt opgepakt. Paul Blokhuis zorgt ervoor dat ook kwetsbare mensen in de GGZ worden geholpen en dak- en thuislozen nu niet in de steek worden gelaten. En als kabinet, kamer en dus ook als fractie doen we alles wat we kunnen om er nu voor te zorgen dat mensen zo gezond mogelijk blijven en dat gezinnen hun inkomen behouden.

Ooit zei Mordechai tegen koningin Esther dat het ‘misschien voor een tijd als deze is’ dat zij op haar positie was gekomen. Misschien geldt dat ook wel voor ons. Dat het ‘voor een tijd als deze is’ dat wij als leden van de ChristenUnie ook op plaatsen van invloed en verantwoordelijkheid zijn geplaatst. Op hoop van zegen..

Op de laatste pagina’s van de bijbel staat de laatste belofte van Jezus. Hij zegt daar tegen Johannes: ‘Ik ben de blinkende Morgenster’. Die ster verschijnt als de nacht op zijn donkerst is, als een aankondiging van de dag die gaat komen. Het is nu donker. We zitten in een crisis. Maar ik zie mensen en hulpinitiatieven die licht geven in een donkere tijd.

Bovenal hebben we de belofte van Jezus dat Hij erbij is, ons nooit in de steek laat en dat Hij de Morgenster is. Hij kondigt een nieuwe dag aan waarop het niet langer donker is. Ziekte en angst hebben niet het laatste woord. Ik hoop dat ook jullie daar moed uit putten.

Dank voor jullie gebeden voor deze wereld, ons land, voor bestuurders, voor mensen in de zorg, voor iedereen die het nodig heeft en ook voor jullie gebeden voor ons!

Houd je aan de voorschriften en zorg goed voor elkaar!

'Bonnenquotum' Belastingdienst stortte ouders in verdoemenis

SP SP Nederland 27-03-2020 08:20

Onterecht werden duizenden ouders door de Belastingdienst beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. De afdeling bij de Belastingdienst die de heksenjacht op de ouders opende werkte met 'targets', blijkt uit onderzoek van journalisten van Trouw en RTL. Er moesten koste wat het kost mensen gepakt worden op fraude. SP-Kamerlid Renske Leijten: 'Dit is niet veel meer dan een ordinair 'bonnenquotum', zoals we die ooit bij de politie hebben gezien. Doelen behalen zonder dat de waarheid en rechtvaardigheid voorop stonden. Dit quotum kwam van de top. Zowel van de Belastingdienst zelf als van het kabinet. Rutte en de staatssecretaris voor de Belastingdienst hebben wat uit te leggen.'

Beetje bij beetje gaat de beerput rond de toeslagenaffaire open. Volgens Leijten is een parlementaire enquête nodig om alles boven tafel te krijgen. 'Steeds weer krijgen we een beetje informatie. Steeds weer moet de nieuwe staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de Belastingdienst excuses aanbieden of uitleg geven. De pleister moet van deze stinkende wond gerukt worden en dat kan alleen als alle informatie opgevraagd kan worden en mensen onder ede gehoord kunnen worden.'

De commissie Donner, aangesteld om advies te geven aan het kabinet over compensatie voor de toeslagenaffaire noemde deze praktijk van de Belastingdienst 'morele corruptie'. Het geld dat werd binnengehaald door ouders onterecht te beschuldigen werd namelijk gebruikt om deze afdeling van fraudebestrijding te financieren. Zo konden er steeds meer ouders onterecht beschuldigd worden. Leijten heeft inmiddels vragen gesteld aan het kabinet.

Iedereen onderdak

SP SP Nederland 27-03-2020 08:16

De coronacrisis maakt op een zeer pijnlijke manier duidelijk wat er echt toe doet in onze samenleving, waar we op terug moeten vallen als al het andere wegvalt: de zorg, de cruciale beroepen, een zeker en goed inkomen voor iedereen, een goed en veilig thuis, een overheid die weet wat het moet doen en er is voor iedereen. En tegelijkertijd maakt de coronacrisis ongelofelijk pijnlijk duidelijk welke crises we al hadden in onze samenleving. De gevolgen van de wooncrisis worden nu nog schrijnender dan ze al waren.

De verdubbeling van het aantal daklozen in de afgelopen tien jaar brengt deze mensen nu nog meer in gevaar. De doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgt er nu voor dat mensen van de een op de andere dag hun inkomen geheel of gedeeltelijk kwijtraken. De torenhoge huren in de vrije sector brengen mensen nu nog verder in de financiële problemen. Een economische teruggang of zelfs crisis dreigt. En terwijl tijdens de vorige economische crisis banken met publiek geld overeind werden gehouden werden maatregelen genomen die de huidige wooncrisis veroorzaken of verdiepen. Nu moeten we ervoor kiezen om fors te investeren in wat nu zo cruciaal blijkt te zijn: niet de markt, maar de samenleving, door te investeren in het bouwen van goede en betaalbare huurwoningen voor mensen met een laag en gemiddeld inkomen, door de huren te verlagen, door bestaande woningen te verbeteren.

Thuisblijven is de manier om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dus moeten we nu alles op alles zetten om te zorgen dat iedereen een goed en betaalbaar thuis heeft. Vele landen nemen nu grandioos grote maatregelen die eerder totaal onmogelijk leken. De Nederlandse regering kan niet achterblijven. We moeten ervoor zorgen dat daklozen opgevangen worden. En we moeten per direct zorgen dat mensen die nu inkomen verliezen niet in de problemen komen met huur en hypotheek. Daar moeten we vandaag mee beginnen. Maar alleen noodmaatregelen zijn niet genoeg. Deze crisis laat zien hoe groot het belang van een goed en veilig thuis is. De komende maanden moet worden gewerkt aan het oplossen van de wooncrisis. Dat waar we nu met z’n allen op terugvallen moeten we koesteren en veel sterker maken.

Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter

Leg de rekening van de crisis niet bij de meest kwetsbaren | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-03-2020 00:00

GroenLinks wil dat de het kabinet bij de uitwerking van de crisisregeling het werk en inkomen van de meest kwetsbare mensen in de samenleving beschermt.

GroenLinks Tweede Kamerlid Bart Snels heeft een voorstel daarvoor gemaakt dat gisteren is aangenomen door de Tweede Kamer.

Snels: ‘We moeten voorkomen dat het bedrijfsleven de kosten van de crisis afwentelt op de meest kwetsbare flexwerkers. Juist zzp’ers, mensen met flexibele contracten en uitzendkrachten moeten nu in hun werk en inkomen beschermd worden.’

Bij de vorige crisis in 2008 zijn zzp’ers en flexwerken hard geraakt. Er zijn al eerste signalen dat bedrijven, ondanks ruime crisisregelingen, willen bezuinigen op flexibele arbeid. GroenLinks wil voorkomen dat ook deze keer de meest kwetsbare werkenden de klappen vangen en kreeg een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich.

Isabelle Diks wordt wethouder in Groningen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-03-2020 00:00

Na ruim drie jaar neemt Kamerlid Isabelle Diks afscheid van de Tweede Kamer om loco-burgemeester en wethouder te worden in Groningen, de zesde stad van het land. De Groningse GroenLinksfractie heeft een beroep op Diks gedaan vanwege haar brede bestuurlijke ervaring en grote netwerk in Noord-Nederland.

Diks streed in de Kamer voor eerlijke handel en meer gelijkheid van vrouwen wereldwijd. Een belangrijk aandachtpunt was onder andere de aanpak van meisjesbesnijdenis. In het oppositiebrede verzet tegen het oneerlijke handelsverdrag CETA stond Diks voorop. Naar aanleiding van de bosbranden in het Amazonegebied stelde Diks samen met Bram van Ojik een initiatiefnota op om ontbossing wereldwijd tegen te gaan. Op het gebied van defensie had GroenLinks met Diks een woordvoerder die zich gepassioneerd inzette voor het defensiepersoneel. Zo vroeg ze aandacht voor seksisme en discriminatie en kreeg zij steun voor een landelijk PTSS-campagne voor militairen.  Ook was Diks voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.

Diks gaat in Groningen aan de slag als loco-burgemeester en wethouder voor de portefeuilles sociaal domein, zorg, jeugdzorg en volksgezondheid. Diks heeft ervaring als wethouder in de noordelijke provincies: van 2008 tot april 2017 was zij wethouder in Leeuwarden. Haar kennis van en politieke netwerk in de noordelijke regio zijn in haar nieuwe functie van grote toegevoegde waarde. Jesse Klaver: “Met Isabelle Diks krijgt de stad Groningen er een sterke bestuurder met kennis van de regio bij. Als fractie zullen we haar moeten gaan missen. Maar de grootste stad van het noorden krijgt er een sterke wethouder bij. Veel succes, Isabelle!”

Meldpunt Coronacrisis

SP SP Nederland 26-03-2020 16:52

De uitbraak van het coronavirus in Nederland grijpt diep in in onze levens: natuurlijk als u ziek wordt of iemand in uw omgeving ziek wordt, als u werkt in de gezondheidszorg, maar ook als u uw bedrijf stil ziet vallen of u thuis moet werken met ook de kinderen thuis. Of als u uw huur of hypotheek niet meer kunt betalen. Het is ingrijpend om te moeten blijven werken in situaties die gevaarlijk kunnen zijn. De zorgen zijn begrijpelijk en de roep om oplossingen ook.

De regering neemt maatregelen, maar kan niet alles weten of overzien. Wij ook niet. Daarom willen we weten hoe het met u gaat en of er dingen zijn waar u tegenaan loopt, met werk, met school, met uw financiële situatie.

Uw ervaringen en die van anderen zorgen ervoor dat wij een goed beeld hebben van de gevolgen van de coronacrisis en waar mensen nu tegenaan lopen. Dan zijn onze volksvertegenwoordigers goed geïnformeerd en kunnen we beter ons werk doen om onze samenleving door de crisis heen te brengen. Laat u ons weten hoe het met u gaat?

Uiteraard kunt u erop rekenen dat we uw informatie veilig bewaren. Informatie gebruiken we alleen anoniem en niet herleidbaar naar personen.

Werknemers en zzp’ers hebben bescherming nodig in deze onzekere tijd

PvdA PvdA Nederland 26-03-2020 16:24

Door Gijs van Dijk op 26 maart 2020 Delen  

De coronacrisis heeft ongekende gevolgen.

Ook zet deze crisis veel banen op het spel. Zo maken barpersoneel in de horeca, muzikanten in de culturele sector of de bagage-afhandelaars op Schiphol zich grote zorgen. Maar ook zzp’ers zien opeens al hun opdrachten wegvallen. Zij vragen zich af of ze de huur en de boodschappen straks nog kunnen betalen.

Gelukkig heeft het kabinet een ruim steunpakket aangekondigd.

Gelukkig heeft het kabinet een ruim steunpakket aangekondigd dat zzp’ers en werknemers een inkomen voor drie maanden moet garanderen. Ook zie ik veel mooie voorbeelden van werkgevers die coulant zijn en meedenken met hun werknemers. Zij vragen wekelijks hoe het met iedereen gaat, geven werknemers met kinderen de ruimte om thuisonderwijs te geven, houden de uitzendkracht in dienst en stellen zich behulpzaam op. Dat is hartstikke goed en mooi om te zien.

Maar deze crisis laat ook zien dat sommige werkgevers zich niet bekommeren om hun eigen mensen.

Maar helaas is dat niet het geval bij alle bedrijven. Deze crisis laat ook zien dat sommige werkgevers zich niet bekommeren om hun eigen mensen. Zoals uitzendbureaus die, ondanks het ruime steunpakket, hun uitzendkrachten naar huis sturen. Of KLM die eerst om miljoenensteun vraagt en vervolgens de flexkrachten op straat zet. Of werkgevers die ouders niet laten thuiswerken, waardoor zij noodgewongen hun kinderen naar opa en oma moeten brengen. Dit is onverantwoord en gaat tegen alle richtlijnen in.

Dit gedrag past niet in deze onzekere tijd, waarin we juist extra op elkaar moeten letten.

Dit gedrag past niet in deze onzekere tijd, waarin we juist extra op elkaar moeten letten. Ik wil dat flexkrachten ook de komende drie maanden een inkomen hebben. Ik wil dat ouders goed voor de kinderen thuis kunnen zorgen. Daarom roep ik minister Koolmees op dat als bedrijven gebruik willen maken van het steunpakket, zij hun flexkrachten in dienst moeten houden. Ook wil ik dat werkgevers coulanter worden voor ouders die nu niet kunnen werken, als zij met hun kinderen thuiszitten.

Is dit voor jou een herkenbare situatie? Laat het mij weten.

Word jij naar huis gestuurd omdat je een uitzendkracht bent of een nulurencontract hebt? Of mag je niet thuiswerken, waardoor je volledig in de knel komt met de opvang van je kinderen? Laat het mij weten. Met jullie voorbeelden wil ik samen met andere partijen minister Koolmees vragen om extra bescherming voor de mensen die het juist nu hard nodig hebben in deze onzekere tijd.

Tweede Kamerlid

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

https://www.pvda.nl/nieuws/werknemers-en-zzpers-hebben-bescherming-nodig-in-deze-onzekere-tijd/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/werknemers-en-zzpers-hebben-bescherming-nodig-in-deze-onzekere-tijd/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Bijdrage aan coronadebat

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 26-03-2020 12:43

Door Gert-Jan Segers op 26 maart 2020 om 13:20

Het is zo erg om te zien. Een oude vrouw die achter het raam van een verpleeghuis alleen nog maar kon zwaaien naar haar dochter en kleindochter. Zoveel mensen die angstig zijn. Bang om ziek te worden. Bang om hun baan, hun bedrijf te verliezen. Bang om een geliefde te moeten missen.

En zoveel zieke mensen. Hartverscheurende verhalen over doodzieke patiënten die hun geliefde en hun kinderen achter hebben moeten laten en nu op de Intensive Care liggen met de afschuwelijke angst om alleen te moeten sterven. En dan maar hopen dat er nog een verpleger is die even hun hand kan vasthouden. Zodat ze niet helemaal alleen in het donker zijn.

Wat zou het fijn zijn als we nu al zouden weten wanneer dit klaar is. Maar we weten het nog niet. En je zou willen dat we nu al weten dat dit ergens goed voor is. Dat we er vriendelijker van gaan worden. Dat we beter voor elkaar gaan zorgen. Beter weten wat echt belangrijk is in ons leven.

Het is waar dat we nu merken hoeveel goede zorg er nu voor elkaar is. Er zijn heel veel hartverwarmende initiatieven van behulpzame mensen die hulpbehoevenden laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Op de site www.NietAlleen.nl, een initiatief van maatschappelijke organisaties en de kerken, zijn in één week tijd al zo’n 1000 van dat soort initiatieven bij elkaar gebracht. We blijken verrassend veerkrachtig en zorgzaam. Maar of dat blijvend is, weten we niet.

We bevinden ons in het oog van de storm. De ellende raast door ons land en het is nog te vroeg om te voorspellen hoe we onszelf in het najaar weer zullen aantreffen. Het enige wat we zeker weten is dat we hier en nu moeten doen wat we kunnen.

Ik wil de mensen die in de zorg in de frontlinie staan ook uit de grond van mijn hart bedanken en ik wens hen heel veel kracht toe. Juist ook als dit langer duurt dan gedacht.

Ik wil het kabinet bedanken voor de crisisbestrijding en wijsheid toewensen. En aanmoedigen om de belofte van de minister-president te houden dat we niemand in de steek laten. Het is ook goed om te zien dat naast het economische steunpakket er ook aandacht is voor voedselbanken en mensen in de GGZ en dat er nu geen huisuitzettingen zullen plaatsvinden. Maar ik mis in de brief aandacht voor daklozen, de mensen waarvoor het Leger des Heils vandaag de noodklok heeft geluid. Graag een reactie.

Ik heb nog zes andere vragen:

Diederik Gommers had gisteren geen geruststellende mededeling over de IC-capaciteit. Wat zijn de noodscenario’s?

Kan de Minister van VWS al meer vertellen over de testcapaciteit, ook in het licht van signalen van medici en wetenschappers die zeggen dat er nu al meer getest kan worden?

In het Verenigd Koninkrijk zijn er nu goedkope zelftesten aangeschaft die snel aangeven of je corona hebt gehad. Kunnen die ook in Nederland worden aangeschaft? En kan de test op betrouwbaarheid niet Europees plaatsvinden, in plaats van dat al die landen dat los van elkaar doen? Deze test zou ons beleid zoveel preciezer maken. En zou ook bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg enorm helpen.

Dhr. Gommers voerde ook een pleidooi voor betere coördinatie met betrekking tot de ziekenhuiscapaciteit. Waarom is dat pleidooi nog steeds nodig?

Moeten we niet in ieder geval op Schiphol testen? Zeker nu duizenden Nederlanders weer vanuit allerlei buitenlanden gaan terugkeren, met alle risico’s van dien.

Een aanmoediging: communiceer helder en voorkom onduidelijkheid, zoals na de persconferentie van maandag. Ik vraag die helderheid voor scholieren, studenten, ondernemers, bewoners van verpleeghuizen en hun familieleden. En al die andere Nederlanders die nu op u rekenen.