Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

4979 documenten

Dit heb ik nog nooit meegemaakt

SP SP Nederland 13-08-2020 13:48

Er is nu iets gebeurd wat ik nog nooit mee heb gemaakt in de Tweede Kamer: de Kamerleden van de coalitiepartijen vluchtten het gebouw uit toen we weer gingen stemmen over meer waardering voor onze zorgverleners. Omdat de vereiste meerderheid daardoor niet aanwezig was, kon de hele stemming niet doorgaan. Een hele laffe actie. Dit kunnen we niet accepteren en daarom heb ik je hulp nodig.

Al drie keer eerder werd ons voorstel om zorgverleners structureel meer waardering te geven door de coalitie geblokkeerd. Ze stemden toen tegen, waardoor we één stem tekortkwamen. Nu zorgden ze ervoor dat de hele stemming überhaupt niet door kon gaan en zorgverleners dus niet meer waardering krijgen.

Op de dag dat onder andere Diederik Gommers waarschuwt dat als de stijging van het aantal besmettingen zo doorgaat, de tweede golf snel komt, zouden we juist alles uit de kast moeten halen om onze zorgverleners beter te waarderen. We hebben ze namelijk keihard nodig. Terwijl zorgverleners aangeven nog niet klaar te zijn voor een tweede golf, zich niet gewaardeerd te voelen en we duizenden extra mensen in de zorg nodig hebben, krijgen ze nu van de coalitiepartijen voor de zoveelste keer een klap in het gezicht. Hoe wrang kan het zijn. Na het mooie applaus voor de zorg door heel Nederland, verdienen onze zorgverleners ook een structureel betere waardering.

Natuurlijk geven we niet op. Al meer dan 100.000 mensen tekenden onze petitie. We zijn druk bezig met de voorbereidingen van een (coronaproof) actiedag op 5 september. Wil je de petitie tekenen of je opgeven voor 5 september?

Ben je er al bij op 5 september? Help dan mee door zoveel mogelijk familie, vrienden en collega’s uit te nodigen!

Uitleg stemming coronadebat

ChristenUnie ChristenUnie Partij voor de Vrijheid Nederland 13-08-2020 12:46

Door Webredactie op 13 augustus 2020 om 12:31

Gisteren had het Kamerdebat over het coronabeleid een weinig verheffend einde. Dat vraagt om enige uitleg.

Na vrijwel ieder coronadebat zijn er stemmingen. Daarover stemmen we per fractie en daar zijn twee leden van iedere fractie bij aanwezig. Als de stemmen staken, wordt er later hoofdelijk gestemd.

In verband met de gezondheidsvoorschriften rond de coronacrisis heeft de Tweede Kamer dit voorjaar daar werkafspraken over gemaakt en tot nu toe hielden alle fracties zich hieraan.

De afspraak is dat een hoofdelijke stemming plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment. Alle Kamerleden moeten dan namelijk aanwezig zijn. Meestal is dat op de dinsdag na het indienen van de motie. Deze afspraak geeft aan Kamerleden de mogelijkheid om zoveel mogelijk thuis te werken en voorkomt dat ook al het Kamerpersoneel in de Kamer aanwezig moet zijn en we vervolgens onvoldoende afstand kunnen bewaren.

Dat proberen we nu net zoals iedere Nederlander te doen.

Toen gisteren de stemmen staakten over een motie van de SP, hield Lilian Marijnissen dan ook haar motie aan zodat de Tweede Kamer daar later hoofdelijk over zou kunnen stemmen. Conform afspraak. Toen de stemmen staakten bij een PVV-motie vroeg Geert Wilders om een hoofdelijke stemming en dat is niet conform de eerder gemaakte afspraken.

We konden vier uur schorsen om iedereen terug te laten komen uit het hele land. In ons geval bijvoorbeeld had Stieneke van der Graaf uit Groningen moeten komen.

Er konden ook een aantal Kamerleden vertrekken waarmee de stemming op dat moment niet door kon gaan en de motie later in stemming zou komen.

Om die reden was bij de laatste stemming alleen Carla Dik-Faber nog namens onze fractie aanwezig.

De fout die we gisteren hebben gemaakt, is dat we dit dilemma niet tijdens de regeling in de plenaire zaal hebben uitgelegd. Er is niemand van de coalitiepartijen naar voren gelopen om de keuze toe te lichten en het gesprek met de oppositie aan te gaan. Dat had wel gemoeten.

En het is duidelijk dat de dit voorjaar gemaakte afspraak nu niet meer werkt. We zijn benieuwd of de voorzitter nu met nieuwe veiligheidsvoorschriften komt en wij voortaan met alle leden in de Tweede Kamer aanwezig moeten zijn. Als dat de nieuwe afspraak wordt, dan zullen we dat doen.

Uiteraard zal de hoofdelijke stemming over de PVV-motie op een later moment plaatsvinden. De voorzitter plant die stemming binnenkort in.

Reactie Rob Jetten op stemming Tweede Kamer

D66 D66 Nederland 13-08-2020 12:09

Wij krijgen veel vragen over wat er gisteravond in de Tweede Kamer is gebeurd bij de stemmingen. Daar reageer ik graag op, want ik snap die vragen heel goed.

Gisteren heeft het debat in de Tweede Kamer aan het einde bij de stemmingen een lelijke wending gekregen. Ook ons eigen handelen was bepaald niet sterk. Naar mensen toe is dit heel moeilijk uit te leggen en daarmee schadelijk voor ons als Tweede Kamer.

Dat dit zo heeft kunnen lopen, komt wel ergens vandaan. In het Presidium is de afspraak gemaakt door álle fracties dat in deze tijd van corona andere regels gelden voor het stemmen dan normaal. Daar hebben dus alle fracties met elkaar regels over afgesproken. Per fractie stemt een enkel Kamerlid namens iedereen, zodat er niet teveel Kamerleden tegelijk aanwezig zijn in de zaal en de anderhalve meter kan worden gehandhaafd. Zo zorgen we voor ieders persoonlijke veiligheid en gezondheid in coronatijd.

Als een Kamerlid tijdens het stemmen per fractie ineens een hoofdelijke stemming vraagt – dat wil zeggen dat ieder Kamerlid naar de zaal moet komen om persoonlijk voor of tegen te stemmen – dan is de afspraak dat dit op een later moment wordt ingepland. Dus niet direct op dat moment. Tenzij het om een spoedeisende motie gaat over iets dat meteen de volgende dag moet gebeuren. Daar was gisteravond geen sprake van.

We hebben deze afspraak niet voor niets met elkaar gemaakt. Dit hebben we gedaan vanwege de veiligheid en gezondheid van Kamerpersoneel en Tweede Kamerleden. Als we deze afspraak namelijk niet hadden gemaakt, zouden 150 Tweede Kamerleden altijd in huis moeten zijn op dagen van debat en overleggen, en moet ook de kamerorganisatie met volle ondersteuning daarop ingericht zijn. Dit is in onze ogen onmogelijk en onwenselijk, omdat de richtlijn vanuit het RIVM nog steeds is: thuis werken en niet onnodig reizen. Door zorgvuldig de tijd te nemen voor een hoofdelijke stemming zijn alle Kamerleden in de gelegenheid naar het Kamergebouw toe te komen. Want voor Kamerleden geldt wat voor heel veel Nederlanders geldt, namelijk dat ze veelal vanuit huis werken in coronatijd. Ze zijn dus lang niet altijd in de Tweede Kamer aanwezig.

Deze afspraak is een gentlemen agreement, gemaakt en ondersteund door alle partijen in het presidium – het dagelijkse, politiek neutrale bestuur van de Tweede Kamer. Natuurlijk, er is altijd het individueel recht van Tweede Kamerleden om een hoofdelijke stemming te vragen. Aan dat recht tornt deze gezamenlijke afspraak ook niet. Het enige dat we met elkaar geregeld hebben, is het moment van zo’n hoofdelijke stemming. En dat hebben we niet voor niets gedaan, want voor ons allemaal geldt: veiligheid voorop.

Toch wilden sommige partijen gisteravond de hoofdelijke stemming op dat moment meteen laten plaatsvinden. Bij bijna alle fracties waren echter mensen afwezig. We hadden er toen voor kunnen kiezen om uren te schorsen en mensen midden in de nacht uit alle hoeken van het land te laten terugkomen. Dat hebben we niet gedaan. We hebben ervoor gekozen er voor te zorgen dat er geen quorum (minimaal 76 leden waren) was dat nodig is om te kunnen stemmen. Een lelijke stap. De kritiek hierop kunnen wij als fractie goed begrijpen, en trekken we ons aan.

We hadden over dit dilemma gisteravond ook meteen duidelijk moeten zijn, toen het verzoek van Wilders kwam hoofdelijk te stemmen. Die transparantie van onze kant ontbrak, en dat nemen we onszelf kwalijk.

De vraag is nu wel: gelden de gemaakte corona-afspraken nog, nu deze gisteravond politiek anders zijn gebruikt? Want de Kamervoorzitter heeft er tijdens de stemmingen niet naar verwezen of op gestuurd. Ik vraag me af: waarom niet?

Hoe dan ook, ik reken erop dat de Kamervoorzitter en het presidium spoedig duidelijk maken hoe ze ervoor gaan zorgen dat alle fracties zich daar voortaan weer aan houden. Omwille van ieders veiligheid en gezondheid.

Indien deze corona-afspraken niet meer gelden, en daar lijkt het nu op, betekent dit dat voortaan op debatdagen weer alle 150 Kamerleden inclusief ondersteuning vanuit de Kamerorganisatie en de fracties aanwezig moeten zijn in het Kamergebouw. Hoe kan dat veilig en ‘coronaproof’? Ook daar wil ik graag een antwoord op. Zeker gezien de voorbeeldfunctie die het parlement in coronatijd naar de samenleving heeft.

Wij gaan de Kamervoorzitter vragen samen met het presidium als dagelijks bestuur van de Tweede Kamer snel met elkaar om de tafel gaan.

Tot slot, het hoofdelijk stemmen over de moties die nog open staan, zullen we wat mij betreft alsnog snel doen.

Groet,

Rob.

Van chaos naar controle

PvdA PvdA D66 VVD ChristenUnie CDA Nederland 13-08-2020 09:13

Door Lodewijk Asscher op 13 augustus 2020 Delen  

Maar toch is het kabinet nu opnieuw verrast. Want het gevaarlijke coronavirus laait weer op. Het aantal besmettingen verdubbelt nu al enkele weken op rij, tot meer dan 4.000 alleen al vorige week. Intensivist Diederik Gommers waarschuwde gisteren bij het programma Op1 dat met dit soort stijgingen er ook steeds meer mensen heel ernstig ziek worden. En dat de mensen die in de zorg werken daar nog niet klaar voor zijn.

https://www.pvda.nl/nieuws/van-chaos-naar-controle/

Ondertussen was het chaos. Het kabinet reageerde eerst niet, toen met een vermaning aan jongeren en eergisteren met een ondoordacht en onuitgewerkt plan rond quarantaineverplichting terwijl het bron- en contactonderzoek niet eens op orde was. Er is geen tijd voor verder gedraal.

De seinen staan op oranje, maar het is nog niet te laat. We kunnen een tweede golf aan besmettingen nog afwenden. Maar we hebben wel haast.

De seinen staan op oranje, maar het is nog niet te laat.

Er is nu een heldere, ambitieuze en daadkrachtige aanpak nodig. Kiezen voor indammen van het virus betekent dat we er alles aan doen het aantal besmettingen snel naar beneden te brengen.

In het ingelaste Kamerdebat ging het me vooral daarom: nu kiezen voor een duidelijke en ambitieuze strategie en de maatregelen nemen die daarbij horen. Waar gaat het dan om?

Er is nu een heldere, ambitieuze en daadkrachtige aanpak nodig.

En tot slot: de wijze waarop de IC-verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, het verpleeghuispersoneel en alle andere zorgmedewerkers ons door deze crisis heen slepen is ongekend. Zij verdienen daarvoor waardering, een beter salaris en minder werkdruk.

Zij verdienen daarvoor waardering, een beter salaris en minder werkdruk.

De coalitiepartijen maken de politieke keuze hier nu niet verder in te investeren. Dat uitte zich zelfs in het beschamende tafereel van Kamerleden van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie die het gebouw van de Tweede Kamer ontvluchtten om een stemming onmogelijk te maken. Dat is niet alleen politiek onfatsoenlijk, het heeft ook impact op ons coronabeleid. Sinds mei is 10% van de ic-verpleegkundigen gestopt, er zijn grote personeelstekorten in de zorg. Voor de gezondheid en de economie is het essentieel om hier onmiddellijk meer in te investeren. En om in gesprek te gaan met zorgmedewerkers over wat zij nu nodig hebben om uitgerust en veilig mensen te kunnen blijven verzorgen.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/van-chaos-naar-controle/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/van-chaos-naar-controle/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Zorgverleners? We schofferen ze gewoon nòg een keer!

PvdA PvdA VVD D66 CDA Nederland 13-08-2020 08:16

Door John Kerstens op 13 augustus 2020 Delen  

We stemden ook opnieuw over een motie voor extra salaris voor de mensen in de zorg. Toen de stemmen daarover staakten, werd een zogenaamde ‘hoofdelijke stemming’ aangevraagd. Dan wordt de naam van alle aanwezige Kamerleden opgeroepen en zeg je ‘Vóór’ of ‘Tégen’.

Dan wordt de naam van alle aanwezige Kamerleden opgeroepen en zeg je ‘Vóór’ of ‘Tégen’.

Voor stemmingen moeten altijd voldoende Kamerleden in het gebouw aanwezig zijn. Alleen dan zijn ze geldig. Die waren er gisteren. Daarom konden de ‘normale stemmingen’ (waarbij per fractie met handopsteken wordt gestemd) ook plaatsvinden.

Als een hoofdelijke stemming wordt aangevraagd, schrijven de regels voor dat de voorzitter daarvoor ‘aan ander moment’ aanwijst. Zo kunnen Kamerleden zich voorbereiden of alsnog opgeroepen worden. Juist omdát er dus genoeg Kamerleden waren, werd besloten dat dat ‘andere moment’ al na een kwartiertje zou zijn: zo hoefde niemand aan het eind van een lange dag onnodig te wachten.

In dat kwartier zijn Kamerleden van CDA, CU, D66 en VVD letterlijk het Kamergebouw uitgerend. Om te voorkómen dat rechtsgeldig kon worden gestemd. Dat kwam waarschijnlijk omdat ze wel voldoende mensen voor het quorum, maar niet genoeg om een stemming te winnen in de Kamer hadden.

In dat kwartier zijn Kamerleden van CDA, CU, D66 en VVD letterlijk het Kamergebouw uitgerend.

Een grove schande, dat weglopen. Nooit eerder vertoond ook. En een klap in het gezicht. Van de democratie, èn van zorgverleners. Opnieuw. Zorgverleners die zèlf nooit zouden weglopen. En nu moeten ervaren dat daar misbruik van wordt gemaakt.

Dit gaat een flinke staart krijgen.

Een grove schande, dat weglopen. Nooit eerder vertoond ook. En een klap in het gezicht. Van de democratie, èn van zorgverleners.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/zorgverleners-we-schofferen-ze-gewoon-nog-een-keer/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/zorgverleners-we-schofferen-ze-gewoon-nog-een-keer/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Laat dit virus ons niet verdelen, maar laat dit virus ons verenigen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 12-08-2020 11:48

Door Carla Dik-Faber op 12 augustus 2020 om 13:41

Laat dit virus ons niet verdelen, maar laat dit virus ons verenigen

Afgelopen weekend konden we via sociale media kennis maken met Linda, nét 50, die uitgezaaide kanker heeft. En met David, 20 jaar, die werd geboren met een hersenbeschadiging, dyspraktisch en licht verstandelijk beperkt is. Of met Jan en Hermien, 91 en 92 jaar, die in een verpleeghuis wonen maar nog genieten van de kinderen en kleinkinderen, en van elkaar.

Ik weet zeker dat we allemaal mensen kennen in onze eigen omgeving die tot een risicogroep behoren. Zij zijn geen dor hout, maar onze dierbaren. Mensen waarvan we houden en die we niet willen missen. Bovendien weten we inmiddels dat gezonde mensen ook heel nare gevolgen kunnen ondervinden van een besmetting.

Laten we alsjeblieft

de maatregelen in acht nemen. Niet alleen voor onszelf, maar ook of juist voor een ander. Laat dit virus ons niet verdelen, maar laat dit virus ons verenigen.

Vandaag wil ik extra aandacht vragen voor mensen met een beperking of aandoening. Zij kunnen niet meedoen aan de samenleving, omdat ze simpelweg niet aan de voorschriften kunnen voldoen of bang zijn voor een besmetting. Voor hen was het geen zomer waarin ze konden genieten van wat meer vrijheden. Velen van deze mensen zitten al sinds maart thuis. Ik vraag het kabinet dan ook hoe zij ervoor gaat zorgen dat deze mensen wel kunnen meedoen aan de samenleving? Kunnen specifieke groepen de beschikking krijgen over medische mondmaskers om zichzelf te beschermen?

Het virus is veel eerder opgelaaid dan verwacht. Op een aantal plekken kunnen de GGD-en het bron- en contactonderzoek niet meer adequaat uitvoeren en van steeds meer besmettingen is de bron onbekend. Mensen wachten ook te veel lang met testen bij klachten en de quarantaine wordt lang niet altijd nageleefd. Hoe gaat het kabinet dit aanpakken?

De minister kwam gisteravond laat met een brief over verplichtingen rondom quarantaine. Maar hoe kunnen we goedwillende mensen hierbij helpen? Moet dat niet de eerste vraag zijn? Wil het kabinet via bijvoorbeeld gemeenten of lokale organisaties mensen in quarantaine ondersteunen als dit financieel of praktisch lastig is? En hoe komt de organisatie op orde? Wanneer zijn er voldoende mensen om het bron- en contactonderzoek uit te voeren? Hanteren we hierbij dezelfde norm als Duitsland, 1FTE op 4000 bewoners? Allemaal vragen, maar mijns inziens cruciaal. Omdat dit uiteindelijk bepalend is om het virus onder controle te krijgen en te houden.

Nog een aantal korte vragen.

De studententijd is een belangrijke sociale fase in het leven van veel jongeren. De ChristenUnie wil dat de maatregelen voor studentenverenigingen worden gelijk getrokken met sport- en studieverenigingen. Dat kan volgens ons ook, omdat GGD-en, Veiligheidsregio’s, gemeenten en universiteiten zich goed hierop hebben voorbereid. Ziet het kabinet dat ook zo?

Op Schiphol worden mensen indringend opgeroepen zich te laten testen en in quarantaine te gaan als ze uit een risicogebied komen. Het is goed dat hier minder vrijblijvendheid komt. Alle reizigers uit risicogebieden zouden moeten worden aangesproken, met een indringende oproep tot testen en quarantaine. Maar wanneer is het zover? Wat mij verbaast: er komen kennelijk duizenden mensen per dag uit risicogebieden naar ons land. Hoe kan dat en hebben we daarbij zowel de auto-, vlieg- als treinreizigers in het vizier?

Wat gaat het kabinet doen aan ventilatiesystemen op scholen, in verpleeghuizen, horeca, sportscholen etc.? Er is onrust ontstaan of kinderen wel naar school kunnen. Zeker als in het najaar het te koud wordt om ramen en deuren open te zetten, moeten ventilatiesystemen gewoon op orde zijn. Welke ondersteuning krijgen scholen daarbij? En zijn de ventilatiesystemen in vliegtuigen nu echt wel op orde?

Aerogene verspreiding zou volgens het RIVM een beperkte rol spelen bij de verspreiding van het virus. Wordt hier aanvullend onderzoek naar gedaan? Dit blijft maar een discussiepunt in de media, in de samenleving, en ik begrijp die vragen.

Welke afstemming vindt er over en weer plaats in de grensstreken. Mensen die vanuit België op bezoek gaan bij familie in Zeeland of daar werken, moeten twee weken in quarantaine. Is hier geen maatwerk mogelijk?

Dhr. Van Dissel zei gisteren: een infectieziekte is gedrag. En misschien mag ik het onder woorden brengen met de woorden van Jan Hoek, de 94-jarige Rotterdammer: ‘Ik zou tegen iedereen willen zeggen: doe nou toch ‘s effe kalm an’.

Vanuit de subsidiariteitsgedachte wil de ChristenUnie verantwoordelijkheid in de samenleving neerleggen. Dat vraagt ook iets van de samenleving. De risico’s onder ogen te zien, meer denken aan elkaar en aan de toekomst. De urgentie van deze boodschap mag wat de ChristenUnie betreft centraal staan in de persconferenties van dit kabinet.

Inbreng Geert Wilders Coronadebat (12-08-2020)

PVV PVV Nederland 12-08-2020 10:34

Geert Wilders: ‘‘Inbreng bij Coronadebat: geen paniek, geen dictatuur, wel beter voorbereid zijn en meer inzetten op behandelmethode in plaats van vaccin.’’

Geert Wilders: ‘‘Er worden mensen neergeschoten, neergestoken, onze stranden lijken op Marokko of Turkije, er is totale normloosheid, vrouwen worden lastiggevallen, dáár moet de politie naartoe! Géén politieagenten voor de deur bij mensen die misschien Corona hebben!’’

Geert Wilders: ‘‘Er is geen aanleiding, geen plan, geen steun, helemaal niets. Alleen voor zijn grote ego en campagne kwam Hugo de Jonge ineens met het voorstel verplichte quarantaine met dreiging gevangenisstraf van maximaal vier jaar. Stuitend!’’

Geert Wilders: ‘‘Tweede termijn Coronadebat. Moties over geen verplichte quarantaine met strafbaarheid, hoger salaris voor zorgmedewerkers en erkennen belangrijke rol besmetting via microdruppels/ aerosolen.’’

We moeten Nederland terugveroveren!

PVV PVV Nederland 11-08-2020 16:07

Geert Wilders: ''Nederland was zo’n mooi land met gezinnen en vrienden genietend op stranden en aan meertjes.

Nu wordt er geschoten en gestoken. De stranden lijken wel Marokko of Turkije. We zijn vreemdelingen in ons eigen land geworden.

We moeten NL terugveroveren.

Nederland is - dankzij Rutte - de pinautomaat van de EU

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 10-08-2020 13:44

Italiaanse minister: 15 procent economische groei voor Italië en forse belastingverlaging voor Italiaanse burgers.

Nederland is - dankzij Rutte - de grootste sukkel en pinautomaat van de EU. Waanzin.#Nexit #Wilders #PVV https://t.co/NF0AeFhihw

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 10, 2020

Van Nispen: Verdrinkingen tonen noodzaak actie aan

SP SP Nederland 10-08-2020 12:58

Ook deze zomer worden we weer opgeschrikt door berichten over verdrinkingen. Jongeren kwamen in de problemen in de verraderlijke omstandigheden op zee, maar ook het bericht over de Pool die zelf het leven liet nadat hij de levens van anderen redde maakte veel los. SP-Kamerlid Michiel van Nispen is geraakt door deze berichten: ‘Verdrinkingen zijn grote tragedies. Voor nabestaanden, maar ook traumatisch voor omstanders en reddingswerkers. Afgelopen weekend hebben we bijvoorbeeld gezien dat de omstandigheden aan zee buitengewoon riskant waren. De Reddingsbrigade waarschuwt, redt levens, en doet wat ze kan. Maar ook deze zomer wordt weer duidelijk dat we in Nederland meer kunnen en moeten doen om verdrinkingen te voorkomen. Er is actie nodig, dat is door al deze trieste berichten helaas weer bevestigd.’

SP-Kamerlid Van Nispen presenteerde vorig jaar een actieplan. Daarin wordt onder andere het belang onderstreept dat alle jongeren goed leren zwemmen, vervolgens ook blijven zwemmen, maar ook onderwezen worden in de gevaren en risico’s van open water, bijvoorbeeld muien bij zee. ‘Dat is belangrijk omdat dit natuurverschijnselen zijn die niet iedereen kent, mensen onderschatten de omstandigheden nog steeds te vaak’, aldus Van Nispen. ‘De Reddingsbrigade heeft een belangrijke taak. Er wordt veel voorlichting gegeven en ze verrichten reddingswerk. Maar juist de Reddingsbrigade is nu in de financiële problemen en de regering is hen tot nu toe niet te hulp geschoten. Dat vind ik onbegrijpelijk, de Reddingsbrigade moet nu zo snel mogelijk in staat worden gesteld te werken aan haar missie, veiligheid in en bij het water. Ik ga de minister opnieuw vragen actie te ondernemen, in het belang van de zwemveiligheid van ons allemaal, om zoveel mogelijk verdrinkingen te voorkomen.’