Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

5261 documenten

Gaswinning in Groningen: een overheid die niet thuis geeft

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 14-04-2021 14:23

Door Pieter Grinwis op 14 april 2021 om 15:59

Gaswinning in Groningen: een overheid die niet thuis geeft

Vandaag mocht ik voor het eerst het woord voeren in de Tweede Kamer en tijdens deze maidenspeech sprak ik over de schrijnende situatie in Groningen. Over mensen die het vertrouwen in de overheid verloren. Dat thema is indringend en komt op veel gebieden terug. Ik zie het als een belangrijke opdracht om me de komende jaren sterk te maken voor een betrouwbare en dienstbare overheid.

Hieronder de tekst die ik uitsprak:

Voorzitter, we voeren vandaag, twee weken na de beëdiging van de nieuwe Kamer, het eerste echte inhoudelijke debat van deze periode. En dat gaat niet zonder reden over Groningen. Over gaswinning, aardbevingen, schade, versterking en het tergend lange wachten op een overheid die als het moeilijk wordt het af laat weten. Kortom, het gaat vandaag vooral over recht doen, recht doen aan Groningers die aan hun lot zijn overgelaten, waar jarenlang van is weggekeken, die uit den Haag geen woorden willen horen, maar daden willen zien.

Voorzitter, ik groeide op op een eiland met de overheid op afstand. Ze legde je soms lastige regels op en liet je soms lang wachten op een vergunning, maar ik groeide op in het vertrouwen dat de overheid, als puntje bij paaltje komt, er voor je is, dat je de overheid kunt vertrouwen. Tot mijn spijt moet ik constateren dat ik het ambt van volksvertegenwoordiger en controleur van de regering aanvat in een tijd dat je de overheid niet meer zonder meer kunt vertrouwen. Sterker, dat er een vertrouwenscrisis is. Dat er ongelooflijk veel misgaat, juist in de relatie tussen eerzame burgers en een overheid die niet thuis geeft.

Alleen al in mijn portefeuille heb ik te maken met:

‘ongekend onrecht’ - ofwel het toeslagenschandaal;

‘ongekende onwil’ - het continu de Kamer met een kluitje in het riet sturen als het gaat om Vliegveld Lelystad; en

‘ongekende onmacht’ - ofwel Groningen als gaswingewest en de kafkaëske situatie dat bestuurders en politici het gaswinningsprobleem willen oplossen, maar niet opgelost krijgen, met als gevolg dat veel Groningers compleet zijn murw geslagen en, niet ten onrechte, nul vertrouwen meer hebben in de overheid. Waarom krijgen we het in dit land waar we deltawerken bouwden niet voor elkaar om zwaar beschadigde huizen tijdig te herstellen?

Mijn missie voorzitter: natuurlijk, bijdragen aan een land van vrede en recht; natuurlijk, bijdragen aan het weer in harmonie leven met de schepping die ons is toevertrouwd; maar voorzitter, vooral wil ik bijdragen aan herstel van vertrouwen in overheid en politiek bij mensen die zwaar getroffen zijn, ja onrecht is aangedaan door diezelfde overheid. Of je nu een ouder bent die onterecht haar of zijn toeslag is afgepakt en in de vernieling is geholpen of dat je in Groningen je leven al zo lange tijd niet zeker bent in een door tal van aardbevingen ernstig beschadigd en verzwakt huis.

Want voorzitter, dat krijg ik niet klein. Hoe kan het dat kleine schades snel en ruimhartig worden vergoed, maar dat de Groningers met werkelijk grote schades - die vaak al tien jaar bezig zijn hun recht te halen - met een fooi, of minder, worden afgescheept? Hoe kan het dat de omgekeerde bewijslast niet werkt daar waar het juist het hardste nodig is: bij de schrijnende gevallen? Hoe kan het dat onderzoek, in dit geval van TNO en de TU Delft, ertoe leidt dat het IMG nota bene is gestopt met de behandeling van schadegevallen? Een onderzoek dat geen rekening houdt met zogenoemde triggerwerking en indirecte effecten. Graag reactie van de minister op deze vragen, en vooral de toezegging dat het IMG weer als een speer aan de slag gaat met waar het voor is opgericht.

En aanvullend voorzitter, de gaswinning gaat naar 0 in 2022, maar hoe hard is die 0? En, last but not least, de hele situatie is niet bepaald bevorderlijk voor de geestelijke gezondheid van veel Groningers. Is de minister bereid de door mijn voorganger Dik-Faber gerealiseerde financiële steun de komende jaren voort te zetten?

Voorzitter, ten slotte, in deze weken, waarin het veel gaat over macht en tegenmacht, moet ook gezegd dat één van de verstrekkendste besluiten uit de afgelopen kabinetsperiode helemaal niet in een regeerakkoord stond, ja zelfs niet in één van de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s van een politieke partij in dit huis. Na de aardbeving bij Zeerijp besloot het kabinet namelijk tot de volledige afbouw van de gaswinning. Een hoopvol besluit, maar het vervolg stemde treurig. Daarom voorzitter hoop ik dat deze onverkwikkelijke gasgeschiedenis van ‘ongekende onmacht’ alsnog een verhaal van ‘ongekende daadkracht’ wordt.

Reactie D66 op berichten over Sidney Smeets

D66 D66 Nederland 14-04-2021 10:30

“Op woensdag 31 maart is er bij de partij een bericht binnen gekomen. Dit betrof een bericht over mogelijk ongewenst gedrag van Sidney Smeets in de periode voor zijn kandidatuur als Kamerlid. De melder had dit niet zelf ervaren, maar zei namens anderen te spreken. Sinds dat moment is er meermaals contact geweest met de melder om meer informatie te krijgen. Als eindverantwoordelijke voor integriteit in de vereniging laat ik me daarbij adviseren door het recent ingestelde Team Verantwoord Gedrag.

Samen met Sigrid Kaag heb ik op basis van die melding een indringend gesprek gehad met Sidney Smeets. Gisteren zijn ook via sociale media een aantal berichten over Sidney Smeets gedeeld. Die zijn voor de partij aanleiding geweest opnieuw het gesprek met hem aan te gaan.

Omdat we dit goed en zorgvuldig willen aanpakken, hebben we – conform de nieuwe werkwijze van de partij – besloten advies te vragen aan een intern onderzoeksteam. Zij zullen alle beschikbare informatie verzamelen en bevindingen op een rij zetten om te kunnen bepalen of er sprake is geweest van mogelijk ongewenste omgangsvormen of eventueel grensoverschrijdend gedrag.

Mochten er meer berichten bij onze vertrouwenspersonen of het landelijk bestuur binnen komen, dan zullen deze bij het werk van het onderzoeksteam worden betrokken.”

Ankie van Tatenhove enige kandidaat voor voorzitterschap ChristenUnie

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 14-04-2021 06:20

Door Webredactie op 14 april 2021 om 08:00

Ankie van Tatenhove enige kandidaat voor voorzitterschap ChristenUnie

Ankie van Tatenhove wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe partijvoorzitter van de ChristenUnie. Zaterdag 17 april stemt het partijcongres over de nieuwe voorzitter, waarvoor zich geen tegenkandidaten hebben gemeld. Als het congres instemt met de voordracht van Van Tatenhove volgt zij Piet Adema op, die na twee periodes afscheid neemt.

Van Tatenhove is een ervaren bestuurder in onder meer het onderwijs. Sinds 2014 is zij wethouder van de gemeente Lansingerland (Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs). Daarvoor was zij ruim 7 jaar raadslid in dezelfde gemeente.

Vicevoorzitter Harmke Vlieg: “Ankie is een verbindende bestuurder, die dicht bij mensen staat en makkelijk in de omgang is. We verwachten dat ze goed in staat is om mensen in de volle breedte van de partij te verbinden rondom onze gezamenlijke missie om geloof een stem te geven. Ze heeft zich bewezen als goede en enthousiaste bestuurder met een warm kloppend hart voor christelijk-sociale politiek. We zien in haar een heel goede opvolger van Piet Adema, van wie we na twee bestuursperiodes afscheid nemen. In die tijd is de partij mede dankzij zijn inzet op zo’n beetje alle denkbare manieren gegroeid. Daar zijn we hem bijzonder erkentelijk voor.”

Van Tatenhove: “Onze leden, volksvertegenwoordigers en bestuurders staan iedere dag op om naastenliefde, rentmeesterschap, gerechtigheid en zorg voor het leven handen en voeten te geven. Ik ben zeer gemotiveerd om dé christelijk-sociale partij van Nederland daarin de komende jaren te dienen als voorzitter.”

Foto: Ariane Kok

‘Maak plant­aardig eten de norm op Klimaattop Glasgow’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 14-04-2021 00:00

De Partij voor de Dieren wil dat ‘Carnivoor? Geef het door!’ wordt toegepast op de komende klimaattop in Glasgow (COP26). Volgens dat principe worden de rollen omgedraaid en wordt plantaardig voedsel de standaard. Wie vlees wil moet erom vragen. “Goed voor de dieren en goed voor het klimaat”, zegt PvdD-Kamerlid Christine Teunissen. Ze heeft Kamervragen gesteld waarmee ze het kabinet aanspoort hier het voortouw in te nemen. De consumptie van vlees, vis en zuivel veroorzaakt schade aan klimaat, dieren, natuur en water. De wetenschappelijke rapporten die adviseren om over te stappen van dierlijk naar meer plantaardig voedsel stapelen zich op. Zo is de vee-industrie volgens het World Resources Institute verantwoordelijk voor 80 procent van de ontbossing in het Amazonegebied. Desondanks ging het bij de vorige klimaattoppen van Katowice en Madrid helemaal mis. De wereldleiders en andere conferentiegangers werden getrakteerd op menukaarten vol vlees, vis en zuivel. Teunissen: “Op een internationale conferentie waar gesproken wordt over het oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis die mede wordt veroorzaakt door de consumptie van vlees, vis en zuivel, zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat de plantaardige optie de norm is. Wereldleiders moeten het goede voorbeeld geven waar het gaat om de toekomst van onze planeet.” ‘Carnivoor, geef het door’ Op diners, congressen, symposia en andere bijeenkomsten is het aanbod van vegetarisch en plantaardig eten nu nog vaak de uitzondering. ‘Carnivoor? Geef het door’ draait de standaard om. Vlees, vis en zuivel wordt de uitzondering en alleen op aanvraag. Iedereen behoudt keuzevrijheid, maar de overweldigende meerderheid kiest, zo blijkt uit de praktijk, voor het standaard plantaardige menu. Kamerlid Teunissen heeft daarom bij de regering gevraagd om het omdraaien van de norm toe te passen bij internationale conferenties. Teunissen vraagt de regering ook om tijdens de klimaattop van Glasgow aan te dringen op versnelling van de wereldwijde eiwittransitie. In haar Kamervragen wijst het PvdD-Kamerlid het kabinet tevens op de ontwrichtende rol van de gangbare Nederlandse landbouw. Teunissen: “Als tweede landbouwexporteur ter wereld draagt Nederland sterk bij aan grootschalig dierenleed, vervuiling, biodiversiteitsverlies en de klimaatcrisis. De import van ingrediënten voor veevoer zorgt bovendien voor grootschalige ontbossing in andere landen. Opgeteld bij de relatief hoge uitstoot van broeikasgassen per hoofd van de bevolking, geeft dat Nederland de zware verantwoordelijkheid om zich op te werpen als internationale koploper.” De COP26 in Glasgow begint op 1 november 2021 en duurt twee weken. Christine Teunissen zal namens de Partij voor de Dieren deelnemen aan de Kamerdelegatie die aanwezig zal zijn op de klimaattop.

Stop islam, stop ramadan

PVV PVV Nederland 12-04-2021 14:09

Geert Wilders: ''Stop islam. Stop Ramadan Vrijheid. Geen islam.''

Brief aan informateur: “Inhoud en vernieuwing van de politieke cultuur voorop.”

D66 D66 Nederland 09-04-2021 15:40

Deze bovenstaande prioriteiten heb ik ook genoemd in mijn brief aan de verkenners. Ook heb ik daarin gewezen op de noodzaak van een vernieuwing van de politieke cultuur. Naar aanleiding van het debat en de opdracht waar u nu voor staat, wil ik daar in deze brief meer duiding aan geven. Eén van de problemen die ik signaleer, is dat er te weinig echt politiek debat plaatsvindt over de onderwerpen die er werkelijk toe doen.

De afstand tussen coalitiefracties en kabinet is kleiner geworden, waarmee de afstand tussen coalitie en oppositie is toegenomen. Politieke afspraken worden vooraf op een te gedetailleerd en instrumenteel niveau gemaakt. De rol van het parlement moet worden versterkt, waarbij er meer ruimte moet zijn voor gewijzigde inzichten over de uitvoerbaarheid of effecten van beleid en voor goede ideeën uit samenleving en parlement. Of die nu via een coalitie- of een oppositiepartij in het debat worden gebracht: een goed idee is een goed idee. De aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel zijn een goed uitgangspunt om de parlementaire democratie toekomstbestendig te maken.

Daarnaast staat de publieke verantwoording onder druk. Er zijn te veel voorbeelden uit de afgelopen jaren, waarbij pas na te lang doorvragen door media en parlement aan het licht kwam wat er werkelijk gebeurd was. Een gebrek aan heldere, juiste en volledige informatie voedt het wantrouwen tussen Kamer en kabinet. De Kamer moet zich te vaak richten op het achterhalen van wat er werkelijk is gebeurd. Kabinet en Kamer dienen zich er beide van bewust te zijn dat kennis van de waarheid een startpunt is voor verbetering. Hiervoor moet de informatievoorziening aan de Kamer verbeteren. Op de Kamer rust dan de verantwoordelijkheid deze informatie te gebruiken om te leren van gemaakte fouten en het beleid voor mensen te verbeteren.

Daar komt bij dat de overheid steeds strenger wordt voor burgers die fouten maken. De politiek lijkt andere normen te hanteren voor burgers, dan voor zichzelf. Vaak gaat het over het vertrouwen van burgers in de overheid, maar een groot probleem is ook dat de overheid te weinig vertrouwen heeft in burgers. Wie een fout maakt wordt te snel gezien als fraudeur. De combinatie van complexe, vaak wijzigende regelgeving, te weinig aandacht voor de uitvoering van beleid en belemmeringen in de toegang tot de rechtspraak, holt de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van burgers uit. Dit terwijl de overheid zelf onvoldoende uitvoering weet te geven aan rechterlijke uitspraken, zoals de Urgenda-uitspraak en het stikstofarrest. Een betrouwbare overheid dient zich tenminste zelf aan wetten en regels te houden. Hierbij past ook toetsing van wetten aan de Grondwet.

Meer aandacht voor de menselijke maat, investeren in een meer persoonlijke dienstverlening en ruimte en waardering voor professionals in de uitvoering, conform de aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties is nodig, evenals een versterking van de rechtsbijstand. Ook de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag benadrukt het belang van vermindering van complexiteit, meer ruimte voor maatwerk, meer oog voor de menselijke maat en het voorkomen van financiële prikkels voor fraudebestrijding. De aanpak van racisme en discriminatie verdient daarbij bijzondere aandacht, zoals de toeslagenaffaire pijnlijk illustreerde.

In het debat van 1 april jl. heb ik uitgesproken dat het van belang is dat de noodzaak tot verandering bij iedereen doordringt. Dat het nodig is dat politici in woord en daad laten zien te willen en kunnen breken met ingeslepen gewoonten uit het verleden. Dit zal noodzakelijk zijn voor herstel van vertrouwen. Een vernieuwing en verbetering van de politieke cultuur vraagt inspanning van ons allen. In het kabinet en in de Kamer, in de coalitie en in de oppositie. De komende weken moeten uitwijzen of er voldoende vertrouwen kan ontstaan dat deze vernieuwing vorm zal krijgen.

SP en Groningers in actie voor gedupeerden aardbevingsramp

SP SP Nederland 09-04-2021 15:39

De SP heeft vrijdagmiddag samen met Groningers een fakkelprotest georganiseerd voor het Provinciehuis in Groningen. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: ‘Deze week bleek dat er te weinig geld is voor de versterking van huizen. Terwijl de staat ruim 400 miljard heeft verdiend aan de gaswinning en Shell en Exxon al ruim gecompenseerd zijn, blijven gedupeerden in diepe ellende zitten. Dit onrecht moet eindelijk stoppen.’ Met het protest wil de SP duidelijk maken dat Groningen topprioriteit moet zijn voor het nieuwe kabinet.

Tijdens het fakkelprotest werd door gedupeerden een zwartboek met circa 200 verhalen overhandigd aan commissaris van de Koning René Paas. Eén van die gedupeerden is Monique Klok uit Roodeschool. Zij zegt: ‘Ons leven heeft nu al 8 jaar stil gestaan. Voor ons is het de vraag of wij ooit terugkrijgen wat wij hadden en dat wij weer verder kunnen met ons leven.’ Ook Hans Sulmann uit Loppersum sprak, hij stelde: ‘De impact op persoonlijke levens is enorm. Met het aanbieden van deze bundel verhalen doen we een dringend beroep op de commissaris om de gaswinningsproblematiek in politiek den Haag hoog op de agenda te houden en op te komen voor Groningen.’

Aanstaande woensdag zal de Tweede Kamer op initiatief van de SP opnieuw debatteren over de ramp aangericht in Groningen. Daarom is nu volgens Beckerman het moment voor Groningen om van zich te laten horen. ‘Een crisisaanpak is nodig. Eén loket voor gedupeerden, een einde aan de weerzinwekkende bureaucratie en het wantrouwen van gedupeerden.’

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Geert Wilders vandaag naar de informateur

PVV PVV Nederland 09-04-2021 07:25

Geert Wilders: ‘‘Vandaag naar de informateur. Pleiten voor snelle verkiezingen en het vertrek van Rutte. Wel merkwaardige volgorde gesprekken, zou van klein naar groot gaan maar volgens mij is de PVV groter dan het CDA. Tjeenk Willink heeft zijn eigen politieke agenda.’’

Tweede Kamer kiest Vera Bergkamp tot Voorzitter

D66 D66 Nederland 08-04-2021 16:07

Als Voorzitter wil Bergkamp de positie van de Tweede Kamer versterken. Een betere informatiepositie, meer dualisme en een nog professionelere organisatie. Ook wil ze de lessen van de parlementaire commissies over de uitvoeringsorganisaties en de toeslagenaffaire oppakken. Bergkamp: “Kiezers vragen erom. Het is aan ons die oproep te beantwoorden. Onze democratie verdient het.”

In haar sollicitatiebrief schreef ze ook de verhuizing van de Tweede Kamer met enthousiasme te zullen begeleiden. Haar hele sollicitatiebrief kun je hier vinden.