Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

6859 documenten

Dijk: Maak snel een einde aan private equity in de zorg

SP SP Nederland 18-04-2024 19:47

Er is wat de SP betreft geen plek voor private investeerders in onze zorg. Daarom wil SP-leider Jimmy Dijk dat er een verbod komt op private equity in de zorg: ‘Deze bedrijven zijn alleen maar met winst bezig, in plaats van het verlenen van goede en liefdevolle zorg. We zien het bij de huisartsen helemaal misgaan, waarbij er nu zelfs een keten om dreigt te vallen. Huisartsenpraktijken worden opgekocht en vervolgens als een bedrijf gerund. De mensen zijn de dupe, hebben geen vaste huisarts meer en krijgen geen contact met de huisarts. Ondertussen vullen de aandeelhouders hun zakken met ons geld voor de zorg. Dat moet heel gauw stoppen, dit soort Amerikaanse praktijken moeten we hier niet willen. We hebben huisartsen nodig die bezig zijn met het verlenen van zorg, die laagdrempelig zijn en onderdeel zijn van de gemeenschap waar hun praktijk staat.’

Maidenspeech Ilana Rooderkerk

D66 D66 Nederland 18-04-2024 16:13

Voorzitter, om te beginnen met het onderwijs.

Mijn liefde voor het onderwijs begon toen ik zelf voor de klas stond als gastdocent cultuur. Het ontwikkelde zich verder tijdens mijn jaren bij het ministerie van Onderwijs en kwam tot wasdom toen ik mij hiervoor inzette als fractievoorzitter in Amsterdam.

Maar uit de gisteren verschenen Staat van het Onderwijs blijkt dat het slecht gesteld is met de kwaliteit. Ondanks het harde werk van leerlingen, leraren en schoolleiders. Maar liefst 1 op de 5 scholen wordt beoordeeld met een onvoldoende of zeer zwak. Een derde van de leerlingen kan niet goed lezen. En te vaak worden klassen naar huis gestuurd omdat er geen leraar is.

Een kantelpunt, dat vraagt om investeringen, ook door een toekomstig kabinet. Investeren in onderwijs, is immers investeren in Nederland. Maar er is meer nodig dan dat. Want om met de filosofe Martha Nussbaum te spreken, mag het onderwijs niet alleen dienen om economische burgers te produceren. Niet voor de winst. We moeten een breder perspectief omarmen, door meer aandacht voor de geesteswetenschappen, literatuur, cultuur en gezonde schoollunches in het onderwijs. Dit draagt niet alleen bij aan de intellectuele ontwikkeling en leesvaardigheid, maar ook aan de vorming van kritisch denkende en empathische mensen.

Anders gezegd: op school moet je niet iets, maar iemand worden. En om dat te bereiken moeten we beter luisteren naar leraren, ook als volwassenen. We moeten naast leraren staan en hende ruimte geven, zodat zij kinderen de beste kansen geven op een mooie toekomst.

Vredesdag 2024 • 'Over vrede praten vraagt moed'

SP SP Nederland 17-04-2024 14:15

'Over vrede praten vraagt moed. We moeten moed blijven tonen. We gaan samen de menselijkheid en de vrede weer dichterbij brengen, ook in Europa.' Met die woorden sloot EU-lijsttrekker voor de SP Gerrie Elfrink de Vredesdag 2024 af.

In een overvol Willem Twee in Den Bosch werd onder leiding van SP-Kamerlid Sarah Dobbe gesproken over de spanningen in en buiten Europa. Over de noodzaak om te investeren in vrede en niet mee te gaan in de roep om militarisering. Want die roep is sterk. Hoogleraar Bastiaan van Apeldoorn sprak over het belang van het internationaal recht als kompas naar vrede. Bert de Belder van PVDA-België onderstreepte hoeveel er wordt geïnvesteerd in wapens en hoe weinig er wordt geïnvesteerd in vrede. Zonder te investeren in vrede rest alleen oorlog.

SP-succes: spoedeisende hulp en intensive care Heerlen moeten open blijven

SP SP Nederland 16-04-2024 14:19

De spoedeisende hulp en de intensive care van het ziekenhuis in Heerlen moeten openblijven. De Tweede Kamer steunde vandaag een voorstel van de SP om dat te regelen. De afgelopen tijd kwamen duizenden mensen in actie om het ziekenhuis en alle afdelingen open te houden. Op nog veel meer plekken in het land dreigen ziekenhuisafdelingen te sluiten of zijn deze gesloten.

SP-leider Jimmy Dijk is blij met de steun van de Tweede Kamer: ‘Het was een kapitale fout van de politiek om de zorg te vermarkten en van ziekenhuizen bedrijven te maken. Goed dat andere partijen daar nu ook van terugkomen, want overal in het land ziekenhuisafdelingen sluiten gaat levens kosten. Nu moet het demissionaire kabinet aan de slag met een plan om de afdelingen in het Parkstadziekenhuis open te houden. Het is ook te hopen dat de formerende partijen niet hun oren laten hangen naar de VVD. Ze moeten nu gaan stoppen met de vermarkting van de zorg. Als we niet breken met de markt in de zorg en niet overstappen naar een systeem van samenwerking in plaats van concurrentie, dan blijft het dweilen met de kraan open.’

SP-succes: spoedeisende hulp en intensive care Heerlen moeten openblijven

SP SP Nederland 16-04-2024 14:19

De spoedeisende hulp en de intensive care van het ziekenhuis in Heerlen moeten openblijven. De Tweede Kamer steunde vandaag een voorstel van de SP om dat te regelen. De afgelopen tijd kwamen duizenden mensen in actie om het ziekenhuis en alle afdelingen open te houden. Op nog veel meer plekken in het land dreigen ziekenhuisafdelingen te sluiten of zijn deze gesloten.

SP-leider Jimmy Dijk is blij met de steun van de Tweede Kamer: ‘Het was een kapitale fout van de politiek om de zorg te vermarkten en van ziekenhuizen bedrijven te maken. Goed dat andere partijen daar nu ook van terugkomen, want overal in het land ziekenhuisafdelingen sluiten gaat levens kosten. Nu moet het demissionaire kabinet aan de slag met een plan om de afdelingen in het Parkstadziekenhuis open te houden. Het is ook te hopen dat de formerende partijen niet hun oren laten hangen naar de VVD. Ze moeten nu gaan stoppen met de vermarkting van de zorg. Als we niet breken met de markt in de zorg en niet overstappen naar een systeem van samenwerking in plaats van concurrentie, dan blijft het dweilen met de kraan open.’

SP-succes: Einde aan online gokreclames

SP SP Nederland 16-04-2024 14:13

Er moet een einde komen aan online gokreclames. Na een eerder verbod op gokreclames op de televisie en op posterborden en in bushokjes, heeft de Tweede Kamer vandaag ingestemd met een SP-voorstel om ook een einde te maken aan online gokreclames. Sinds het invoeren van de gokwet in 2021 zijn er honderdduizenden nieuwe gokkers bij gekomen in ons land.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen is daarom blij met het verbod op online gokreclames: ‘Van het gereguleerde gokken is in 2021 een gokmarkt gemaakt. En deze markt is door en door ziek. Elke dag dat deze bedrijven door kunnen gaan met hun foute praktijken, raken er meer mensen verslaafd aan gokken. Wat ons betreft is het einde verhaal voor gokbedrijven zonder moraal. Een verbod op online gokreclames is weer een stap vooruit naar een land zonder foute gokbedrijven.’

In Memoriam: Paul Wessels

D66 D66 Nederland 15-04-2024 07:49

Met het overlijden van Paul Wessels verliezen wij iemand die zich onvermoeibaar inzet voor inclusie en verbondenheid. Zijn toewijding aan de Turkse, Marokkaanse en Molukse gemeenschappen, die teruggaat tot de jaren ’70, vormde een rode draad in zijn politieke carrière. Als een van de grondleggers van de Molukse Stichting Tjenke Muda en als lid van de Gemeenteraad van Gennep sinds 1978, zocht hij altijd de verbinding.

In 1988 trad hij aan als wethouder, maar zijn ambtstermijn kwam onverwacht tot een einde in 1994. Paul weigerde echter bij de pakken neer te zitten. In 1997 trad hij met trots toe tot de Tweede Kamer als vertegenwoordiger van zijn partij. Zijn talent lag niet alleen in het politieke spel, maar vooral in zijn vermogen om verbindingen te leggen, of het nu ging om hooggeplaatste politici of de bodes in de provincie. Voor Paul telde iedereen, ongeacht hun positie.

Misstanden in de gesloten jeugdzorg tonen opnieuw aan: het moet rigoureus anders

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 11-04-2024 12:09

Door Don Ceder op 9 april 2024 om 17:00

Misstanden in de gesloten jeugdzorg tonen opnieuw aan: het moet rigoureus anders

De signalen over ernstige misstanden in de gesloten jeugdzorg naar aanleiding van het recente rapport van Jason Bhugwandass maken veel los: in de politiek én in de samenleving. De bevindingen zijn schokkend en vragen om actie. We zien opnieuw dat het zo niet langer kan en daarom is dit opnieuw een duidelijke boodschap dat het proces om écht een duurzame verandering in te zetten onverminderd voortgezet dient te worden. GL-PvdA en NSC dienden een motie in om een beknopte parlementaire enquête te houden om de misstanden verder te onderzoeken. Hieronder leggen we uit waarom we hier tegen stemden.

Onze huidige inzet

Er wordt nu al een extern en onafhankelijk onderzoek door de staatssecretaris gestart naar de misstanden, met conclusies en aanbevelingen om deze in de toekomst te voorkomen. Ook moet dit onderzoek antwoord geven op de vraag hoe het kan dat de inspectie de meeste misstanden op de Zikos-afdelingen over het hoofd heeft gezien. Kortom: duidelijk moet worden hoe het ooit zover heeft kunnen komen. Intimidatie, vernedering, geweld: ze zijn allemaal onacceptabel, op iedere plek en zeker bij deze kinderen, in zo'n kwetsbare situatie. Dit had nooit mogen gebeuren. Het onafhankelijke onderzoek moet bovendien een belangrijke stap zijn richting erkenning van het leed dat jongeren is aangedaan.

Jongeren in een kwetsbare situatie verdienen de beste jeugdzorg. Het afbouwen van de gesloten jeugdzorg is daarom inmiddels al in volle gang gezet en het doel is in 2030 zo dicht mogelijk bij 0 gesloten plaatsingen te komen, met als belangrijke tussenstap dat in 2025 alle instellingen al werken op basis van kleinschaligheid. Op dit moment is er al een cliëntenstop voor nieuwe opnamen binnen Zikos-afdelingen.

Maar we doen meer. We werken toe naar een andere pedagogische aanpak in de zwaardere jeugdzorg: kleinschalig, met betere dagbesteding en geborgd onderwijs. De hervormingsagenda jeugd, opgesteld door onze eigen staatssecretaris, biedt hiervoor belangrijke aanknopingspunten.

Waarom geen enquête

Terug naar de motie van NSC en GL-PvdA. De suggestie die met de motie voor een parlementaire enquête wordt gewekt, is dat deze een bevredigend antwoord gaat bieden op de nood in de (gesloten) jeugdzorg. We begrijpen de zoektocht naar erkenning voor het aangedane leed. Maar een beknopte parlementaire enquête is daar het middel niet voor. We willen slachtoffers daarom ook niet de hoop geven dat de start van dit onderzoek iets gaat bereiken waar het niet voor bedoeld is. Erkenning, duidelijkheid en voorkomen dat dit opnieuw kan gebeuren – dát is belangrijk. En daar gaat het aangekondigde onafhankelijk onderzoek juist in voorzien.

Het onderscheidende van een parlementaire enquête ten opzichte van andere onderzoeken is dat een enquête zich met name richt op de rol van de politiek in een bepaald probleem, in dit geval de gesloten jeugdzorg. Het probleem is echter veel breder: denk onder andere aan fikse personeelstekorten, de ernstige problematiek van jongeren, omgang met veiligheidsrisico’s, gebrek aan inzicht in welke behandelingen effectief zijn en de manier van besturen. De misstanden in de gesloten jeugdzorg zijn niet specifiek een gevolg van politiek handelen, maar van falende mechanismen binnen de sector waardoor niet aan de randvoorwaarden van veiligheid is voldaan. En dus is een onafhankelijk onderzoek naar het niet functioneren van deze mechanismen en doorgaan met een zo snel mogelijke afbouw van de gesloten jeugdzorg een veel betere route om te komen tot antwoorden op gestelde vragen.

Dat gesloten jeugdzorg geen recht doet aan wat jongeren nodig hebben voor hun veiligheid en herstel, is breed door de Tweede Kamer geconstateerd en met die brede steun wordt nu gewerkt aan het afbouwen van de gesloten jeugdzorg.

Kortom: de stille ramp die zich in delen van de gesloten jeugdzorg heeft voltrokken, mag zich nooit meer herhalen. Daar zijn alle partijen het over eens. Ook is er grote unanimiteit over de afbouw van de gesloten jeugdzorg. Over de voorgestelde parlementaire enquête oordeelde een meerderheid van de Kamer, waaronder de ChristenUnie, vandaag dat dit niet het aangewezen instrument is op de weg naar duurzaam herstel. We zullen ons net zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan elke dag inzetten voor het verbeteren van de jeugdzorg, het ondersteunen van medewerkers zodat ze hun werk goed kunnen doen en doorgaan met de afbouw van de gesloten jeugdzorg naar kleinschalige voorzieningen.

Tweede Kamer wil ook belasting voor allerrijksten

SP SP Nederland 09-04-2024 18:24

Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer is voor een internationale belasting voor de allerrijksten. Op initiatief van SP-leider Jimmy Dijk ging de Tweede Kamer in debat over het invoeren van een miljonairsbelasting: ‘Nog nooit heeft onze wereld zo veel miljardairs gekend: 2.781 miljardairs. Nog nooit heeft ons land zo veel miljonairs gekend: 317.000 miljonairs. Het is daarom tijd voor een miljonairsbelasting van 1% op het vermogen van meer dan 1 miljoen. Niet om de superrijken dwars te zitten, maar om de grote ongelijkheid in ons land te bestrijden. En om onze publieke voorzieningen van te betalen, zoals de zorg, het openbaar vervoer en ons onderwijs.’

Een meerderheid van de Tweede Kamer zou ook voor invoering van deze miljonairsbelasting in Nederland moeten zijn. De PVV en BBB waren tijdens de verkiezingen nog voor. Dijk: ‘Wij gaan ze houden aan die verkiezingsbelofte. Met 1% belasting voor vermogens boven 1 miljoen euro halen we 3,5 miljard op. Genoeg om het eigen risico af te schaffen. Nog een verkiezingsbelofte waar we ze aan zullen houden. Maar alles lijkt erop te wijzen dat ze onder druk van de VVD flink willen gaan bezuinigen op onze publieke voorzieningen. Een uitermate dom idee. Bezuinigen of de superrijken belasten? Daar kunnen ze uit kiezen.’

Speech Gerben-Jan Gerbrandy congres 119

D66 D66 Nederland 08-04-2024 07:03

Beste Democraten, we weten allemaal dat deze verkiezingen zich afspelen in een totaal nieuwe realiteit.

Er raast een oorlog langs de randen van de Europese Unie. En er hangt een donkere wolk boven ons continent. We moeten opstaan tegen partijen die de rechtsstaat afbreken.

Een les die ik zélf heb geleerd is dat onze democratische verworvenheden nóoit vanzelfsprekend zijn.

Als twintiger bezocht ik een vriend in Bratislava. Nu de hoofdstad van Slowakije, maar al eeuwenlang een kruispunt van Europese culturen.

Mijn vriend Joszef was Slowaak, behorend tot de Hongaarse minderheid, en hij genoot in 1995 pas een paar jaar van de vrijheid die wij in het westen vanzelfsprekend vinden.

Wandelend door een zonnig Bratislava vertelde deze leeftijdsgenoot mij verhalen die ik vroeger van de generatie van mijn grootouders over de Duitse bezetting hoorde.

De krantenwinkel, waar illegaal westerse kranten werden verkocht,

het cafe waar het studentenverzet bijeen kwam,

en de statige schouwburg, waar opgepakte leden van het verzet gevangen zaten. Dierbare vrienden van Joszef.

Die wandeling door een stad die na decennia dictatuur weer opleefde, die de nieuwe vrijheid uitbundig vierde, maakte op mij een diepe, blijvende indruk.

Een leven in angst, geen bescherming tegen willekeur van de overheid. Het zijn – helaas – geen spoken uit het verleden die we 80 jaar geleden definitief hebben verslagen. Ze zijn nu nog steeds aan de orde van de dag.

De agressie van Poetin en een steeds assertiever China laten zien dat de antidemocratische krachten aan invloed winnen op het wereldtoneel.

Stérker nog, ook binnen onze éigen Europese grenzen heeft een autocratisch leider in Hongarije al jaren de touwtjes in handen.

Míj́n zorg is dat Orban straks samen met Wilders, le Pen en Meloni diezelfde sloophamer in Europa gaat hanteren.

Europa is niet van nature immuun voor autoritair gedachtegoed. Onze democratie is kwetsbaar, verre van zelfsprekend.

En dát terwijl democratie de belángrijkste voorwaarde is voor onze welvaart, vrijheid en veiligheid.

Dát is precies waar de Europese verkiezingen van 6 juni over gaan!!

Willen wij in ongekende vrijheid en welvaart blijven leven? Of laten wij onze toekomst gijzelen door de valse beloftes van extreemrechts?

Ik vind het daarom volstrékt onverantwoord dat partijen als de VVD een knieval maken voor extreemrechts, en dit afbraakbeleid mogelijk maken.

Congres, wij zijn échte liberalen. In onze Néderlandse traditie, in onze Europese samenwerking. En laat duidelijk zijn:  échte liberalen verdédigen onze Europese waarden, verdédigen onze vrijheid. Wij zullen daarom nóóit samenwerken met extreem-rechts, en échte liberalen zijn welkom bij D66!!

Wij zijn als D66’ers vaak ongeduldig, verandering gaat ons zelden snel genoeg. Maar verandering kost tijd. Het heeft ook tijd gekost om Europa de goede koers op te sturen.

Bóuwen duurt lang maar wij weten ook dat slopen snel kan gaan. De progressieve koers die wij in Nederland en Europa hebben ingezet, is zó weer onderuit gehaald. Onder de dreiging van extreemrechts zien we nú al dat conservatieve partijen zand in de motor strooien.

Het slopen van de natuurherstelwet was voor mij persoonlijk dé aanleiding om de politieke handschoen weer op te pakken.

Als zoon van twee biologen weet ik hoe mooi, maar ook hoe kwetsbaar de natuur is. En hoe belangrijk voor de mens. Wij kunnen simpelweg niet zonder.

Die natuurherstelwet staat niet op zichzelf, maar is een symbool voor iets groters. Voor een radicale, noodzakelijke verandering in ons denken over hoe wij met onze planeet omgaan.

Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit dwingen ons onze economie fundamenteel te veranderen.

Dat klinkt voor sommigen misschien bedreigend, maar voor ons spannend, uitdagend, en, als de enige weg vooruit.

De economie van morgen zal hóe dan ook groen zijn. En dat biedt juist kánsen. Kansen ook voor onze Nederlandse innovatieve ondernemers. Maar dan moeten we die wél pakken.

Voor míj́ is het duidelijk: wie groen beleid door de shredder wil halen, vernietigt ook het loonstrookje van morgen!!

De grote economische uitdaging is dus niet hoe we behoúden wat we hebben, maar hoe we de transities die over de wereld razen áanjagen.

Wat D66 betreft wordt Europa niet afhankelijk van groene technologie uit China en kunstmatige intelligentie uit de Verenigde Staten, maar loopt het zelf voorop.

Want een krachtige democratie en een leven in vrijheid vragen ook om een florerende economie.

Het moge duidelijk zijn: het worden cruciale jaren in het Europees Parlement. In deze veranderende wereld moet Europa eensgezinder zijn.

Geen 27 koninkrijkjes, maar één wereldmacht.

Dat dankzij haar kracht niet bedréigd wordt door anderen, maar bewónderd om haar democratie, individuele vrijheden en kwaliteit van leven.

Voor dát Europa gaan we in juni naar de stembus.

Ik ga er alles aan doen, samen met de andere kandidaten en met jullie, om te zorgen dat we Nederland overtuigen van dit verhaal. Niet aan de kant blijven staan. Sta op, laat je horen en doe mee. Meld je vandaag nog bij je lokale afdeling, ga de straat op, overtuig de buren, je vrienden en familie om óok D66 te stemmen.

Want ik wil dat straks een Oekraïense Jozsef met onze kinderen door een zonnig en vredig Marioepol kan wandelen.

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.