Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

4637 documenten

NEXIT!

PVV PVV Nederland 27-05-2020 06:30

Geert Wilders: ''Ze willen Europese belastingen, heffingen voor klimaatgekkigheid en nog meer netto bijdrage van Nederland voor hun begroting.

Compleet gestoord.

Hier is maar één antwoord voor:

👉NEXIT!''

Doe meer om banen te redden

PvdA PvdA Nederland 26-05-2020 13:54

Door Lodewijk Asscher op 26 mei 2020 Delen  

Steun krijgen en mensen ontslaan? Dacht het niet.

Grijpt de aandeelhouder de crisis aan voor een grote ontslagronde? Veel mensen maken zich zorgen over hun baan en inkomen. Nu moet alles op alles worden gezet om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden.

Daarom doe ik vandaag een oproep aan het kabinet. Dit is geen tijd voor verdeeldheid. In deze crisis moeten we elkaar bijstaan en voorkomen dat mensen massaal op straat komen te staan. Het is daarom terecht dat bedrijven die het moeilijk hebben steun krijgen. Daarbij was eerder wel een drempel ingebouwd: wie mensen ging ontslaan, kreeg minder steun. Deze 'ontslagboete' zorgde ervoor dat meer mensen in dienst bleven. En juist die maatregel wil het kabinet nu schrappen. Dat gaat vele duizenden mensen hun baan kosten.

Het steunpakket van het kabinet moet daarom op vier punten worden aangepast:

Het kabinet speelt met vuur om midden in een economische crisis de drempel voor ontslag weg te halen. Dat zet de baan en het inkomen van duizenden Nederlanders op de tocht. Als we samen door deze crisis willen komen, hebben we elkaar nodig. En dan is het van belang dat de stem van werknemers gehoord wordt. Ik ga er daarom donderdag in het debat op aandringen dat we meer doen om bedrijven te helpen en zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/banen-redden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/banen-redden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Het ToekomstLab Wonen-Webinar!

PvdA PvdA Nederland 26-05-2020 13:23

Op maandagavond 8 juni keert het ToekomstLab terug met een speciale editie: het ToekomstLab Wonen-Webinar! Tijdens het Webinar deelt de werkgroep Wonen binnen het Zeker-zijn van een Eerlijke Toekomst project, haar ideeën en gaat daarover graag in gesprek met jou!

Met onder anderen onze wethouder uit Groningen, Roeland van der Schaaf en Tweede Kamerlid Henk Nijboer kijken we naar de uitdagingen die er liggen maar vooral ook naar de oplossingsrichtingen.

Sinds het ToekomsLab in Eindhoven - november 2019 -  is de werkgroep Wonen verder aan de slag gegaan met het in kaart brengen van sociaal-democratische antwoorden bij het grote vraagstuk rondom een eerlijke en betaalbare woningmarkt. Er zijn gesprekken gevoerd met onze leden, met ervaringsdeskundigen en experts. Dit heeft geleid tot een reeks aan voorstellen en plannen die we graag delen tijdens het Wonen-Webinar.

Meer informatie over het volledige programma volgt snel. Wil je erbij zijn? Meld je hieronder aan!

https://www.pvda.nl/nieuws/het-toekomstlab-wonen-webinar/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/het-toekomstlab-wonen-webinar/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Zeker zijn van kwaliteitsjournalistiek

PvdA PvdA Nederland 26-05-2020 13:10

Door Kirsten van den Hul op 26 mei 2020 Delen  

Van complottheorieën over 5G tot nepnieuws over wat wel en niet werkt in de strijd tegen Corona: als er iets is wat deze tijd duidelijk maakt, is dat wel het belang van kwaliteitsjournalistiek.

Het belang van betrouwbare en begrijpelijke informatie waar we zonder twijfel van op aan kunnen. Juist daarom is het zo belangrijk om de makers van onze publieke omroep in staat te stellen precies dat te doen: ons voorzien van degelijke informatie. In een mum van tijd werden nieuwe programma’s gemaakt, zoals ‘frontberichten’, en vonden live programma’s manieren om ook met 1,5 meter afstand onverminderd door te gaan. Dat is iets om heel trots op te zijn, maar ook iets wat niet vanzelfsprekend is. De publieke omroep staat namelijk onder druk, onder meer door teruglopende reclame-inkomsten.

De publieke omroep staat namelijk onder druk, onder meer door teruglopende reclame-inkomsten.

Het domste dat we nu kunnen doen, is daarom ons mediabestel verder onder druk te zetten. Deze tijd vraagt om rust en zekerheid voor makers. En rust en zekerheid zijn voor veel makers ver te zoeken. Wordt mijn tijdelijke flexcontract nog verlengd? Bestaat mijn programma nog wel volgend seizoen? Wezenlijke vragen die voor veel mensen voor en achter de schermen harde realiteit zijn.

Deze tijd vraagt om rust en zekerheid voor makers.

Daarom pleit ik vandaag tijdens een mediadebat in de Tweede Kamer voor meer zekerheid voor makers, voor een sterkte publieke omroep die minder afhankelijk is van reclame-inkomsten. En voor meer aandacht voor het belang van lokale en regionale media.

Die laatste twee spelen namelijk ook een belangrijke rol bij onze nieuwsvoorziening. In deze coronatijd geven maar liefst 40 procent van de kijkers en luisteraars aan dat regionale omroepen hun belangrijkste nieuwsbron zijn. Maar ook regionale en lokale omroepen zien hun inkomsten hard teruglopen. Zo hard zelfs, dat het voortbestaan van sommige omroepen onzeker wordt. Dat mogen we nooit laten gebeuren. Daarom vroeg ik de minister om serieus te kijken naar mogelijkheden deze omroepen minder afhankelijk te maken van de grillen van de (reclame)markt.

Daarom vroeg ik de minister om serieus te kijken naar mogelijkheden deze omroepen minder afhankelijk te maken van de grillen van de (reclame)markt.

Want ook lokaal en regionaal geldt dat een sterke publieke omroep onmisbaar is bij het informeren en verbinden van mensen. Bovendien zijn onafhankelijke kwaliteitsmedia essentieel om onze democratische rechtstaat te controleren. Door omroepen in onzekerheid te laten, doen we dus niet alleen de makers, maar ons allemaal te kort.

Door omroepen in onzekerheid te laten, doen we dus niet alleen de makers, maar ons allemaal te kort.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/zeker-zijn-van-kwaliteitsjournalistiek/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/zeker-zijn-van-kwaliteitsjournalistiek/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Geert Wilders: Nederland eerst!

PVV PVV Nederland 26-05-2020 07:04

Geert Wilders: ''Coalitie rollebollend over straat over Griekse asielkinderen (niet doen), 1 miljard meer hulp voor Afrika (niet doen) en een herstelfonds voor Italie (niet doen). Terwijl Nederland afstevent op een diepe recessie.

Kabinet stelt verkeerde prioriteiten. Ik zeg: Nederland eerst!''

Hulppakket nodig voor behoud kwaliteit journalistiek | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 26-05-2020 00:00

Er moeten extra noodmaatregelen komen om journalisten in dienst te houden en verschraling van de journalistiek te voorkomen. Dat zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld vandaag in het debat over media in de Tweede Kamer.

De corona crisis slaat hard toe in de media door snel dalende inkomsten van adverteerders. Dat heeft een groot effect op werkgelegenheid. Freelancers - ongeveer de helft van alle journalisten - worden het hardst geraakt. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) kreeg honderden meldingen van journalisten die  zonder werk zitten.

“Freelancers zijn van ongelooflijk belangrijk voor de productie van nieuws, maar mediabedrijven gebruiken hen als sluitpost”, stelt Kamerlid Lisa Westerveld. “Het is triest dat zoveel journalisten nu in groten getale moeten terugvallen op bijstand van de overheid. En een risico voor het democratisch functioneren van onze samenleving dat de nieuwsvoorziening hiermee aan kwaliteit inboet.”

Vakwerk behouden Het doel van journalistiek is te zorgen voor onafhankelijke informatievoorziening naar het Nederlands publiek, de overheid en bedrijven te controleren en te zorgen voor verbinding binnen onze maatschappij.

“Dat is vakwerk. Daar zijn onafhankelijke professionals voor nodig. We moeten zorgen dat er een betere basis is, waarin deze mensen kunnen werken.”

GroenLinks wil dat de minister overweegt om een 0% BTW-tarief voor media in te voeren, zodat redacties meer budgettaire ruimte hebben voor hun personeelskosten. Daarnaast zou er een fiscale korting kunnen komen op de loonbelasting. In Denemarken en Canada zijn positieve ervaringen met deze regelingen.

Macht bij aanpak dier­ziekten naar minister van VWS

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-05-2020 00:00

Niet langer de minister van Landbouw maar de minister van Volksgezondheid is nu eindverantwoordelijk bij de preventie en bestrijding van dierziekten die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich vandaag achter dit voorstel van de Partij voor de Dieren. Fractievoorzitter Esther Ouwehand spreekt van ‘een historische overwinning’. Momenteel heeft de minister van Volksgezondheid weliswaar de regie, maar geen zogenaamde doorzettingsmacht om ook op het terrein van de minister van Landbouw maatregelen te nemen in het belang van de volksgezondheid. De PvdD-motie die opriep het ministerie van VWS deze macht te geven kreeg de steun van een meerderheid van de Kamer. Alleen Forum voor Democratie stemde tegen. Tijdens de Q-koorts-epidemie (2007-2010) werden duizenden mensen ziek en zijn uiteindelijk meer dan honderd mensen overleden. In een evaluatie door de commissie Van Dijk (2010) werd geconcludeerd dat het ministerie van Landbouw te lang de belangen van de veehouderij had verdedigd ten koste van de volksgezondheid. De commissie Van Dijk adviseerde dat de minister van VWS de bevoegdheid moest krijgen om ook op de terreinen van het ministerie van Landbouw in te kunnen grijpen bij een besmettelijke dierziektecrisis. De agrarische lobby verzette zich daar hevig tegen. In de jaren die volgden weigerde de regering het advies op te volgen. Ouwehand: “De huidige coronacrisis laat zien dat het beschermen van de belangen van de veehouderij nog altijd ingebakken zit in het systeem. Kijk naar de corona-uitbraak in de Nederlandse nertsenfokkerijen. Opnieuw zien we dezelfde dynamiek, waarvoor de commissie Van Dijk heeft gewaarschuwd: er wordt niet ingegrepen, niet gehandeld op basis van het voorzorgsbeginsel en de minister van Landbouw, in plaats de minister van Volksgezondheid, mag de knopen doorhakken.” Dat accepteert de Tweede Kamer nu niet langer door de aangenomen motie van de PvdD. “Een grote doorbraak waar we jaren voor gevochten hebben. Mensenlevens mogen niet langer geofferd worden op het altaar van de veehouderij. Juist in een tijd waarin de dreiging van zoönosen groter is dan ooit tevoren, is dit een historische overwinning.”

ChristenUnie en SP: kabinet moet snel situatie arbeidsmigranten verbeteren

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 25-05-2020 12:33

Door Webredactie op 25 mei 2020 om 11:18

ChristenUnie en SP: kabinet moet snel situatie arbeidsmigranten verbeteren

De ChristenUnie en SP roepen het kabinet op om de situatie van kwetsbare arbeidsmigranten te verbeteren. Juist nu, in de coronacrisis, wordt pijnlijk zichtbaar hoe kwetsbaar die positie van veel arbeidsmigranten is. Hun woon- en werkomstandigheden zijn vaak belabberd, wat nu een extra gevaar voor de (volks)gezondheid oplevert. SP en ChristenUnie roepen maandag bij het debat over hun initiatiefnota Actieplan Arbeidsmigratie het kabinet op om de misstanden rond arbeidsmigratie snel aan te pakken.

In het Actieplan staan hiervoor concrete maatregelen. Om de afhankelijkheidsrelatie van de arbeidsmigrant met de werkgever (die vaak tevens de huisbaas is) te doorbreken, willen SP en ChristenUnie dat er een eind komt aan de mogelijkheid om een deel van het loon in te houden voor huisvesting. Bovendien willen de partijen regulering van de uitzendbranche en afdwingbare kwaliteitseisen om malafide bureaus aan te pakken. Dit verbetert de positie van arbeidsmigranten én is eerlijk voor uitzendbureaus met goede intenties. Arbeidsmigratie is nu een verdienmodel geworden voor werkgevers en uitzendbureaus die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.

Gert-Jan Segers (ChristenUnie): “Deze coronacrisis laat pijnlijk zien waar ongebreidelde arbeidsmigratie toe leidt. Arbeidsmigratie heeft ons goede dingen gebracht, maar de huidige situatie is oneerlijk en onrechtvaardig: het zet druk op lokale gemeenschappen hier en in het land van herkomst en we zien dagelijks voorbeelden van misstanden en uitbuiting van arbeidsmigranten. Ik roep het kabinet dan ook op om in de EU het gesprek aan te gaan over regulering van arbeidsmigratie, om malafide uitzendbureaus aan te pakken en om de kwetsbare positie van arbeidsmigranten te verbeteren.”

Lilian Marijnissen (SP): ‘Onveilig werken vanwege corona, slechte huisvesting en uitbuiting. Dat zijn mensonterende misstanden die we niet mogen accepteren. Arbeidsmigranten zijn op deze manier een verdienmodel voor bedrijven, die hier veel geld mee verdienen. Zonder bescherming blijven arbeidsmigranten hier en elders kwetsbaar. Zelf heb ik in Polen de gevolgen van massale arbeidsmigratie bekeken en gezien wat de gevolgen voor een land zijn als zoveel mensen vertrekken. En hier worden op deze manier de lonen kunstmatig laag gehouden. We willen een einde maken aan de negatieve gevolgen en uitbuiting keihard aanpakken.’

Belangrijkste punten die SP en ChristenUnie met hun initiatiefnota willen verwezenlijken:

Betere woon- en werkomstandigheden voor arbeidsmigranten en doorbreken van de afhankelijkheidsrelatie met de werkgever.

Regulering van de uitzendbranche om fraude tegen te gaan en malafide uitzendbureaus te stoppen;

Hervorming van onze eigen arbeidsmarkt om flexconstructies in te perken en daarmee goedkope arbeidsmigratie minder aantrekkelijk te maken;

In de EU het gesprek aangaan over inperking vrij verkeer;

Economie gaat niet over geld maar over relaties

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 25-05-2020 09:33

Door Eppo Bruins op 25 mei 2020 om 11:28

Economie gaat niet over geld maar over relaties

Het individu kreeg grote vrijheden maar daarbij verloor Europa de waarde van gemeenschappen en geworteldheid uit het oog. Daarom willen we de arbeidsmigratie reguleren.

De vrijheid van personen en diensten heeft Europa veel welvaart gebracht. Al eeuwen reizen Europeanen over het continent om met hun talenten te woekeren. Door de toegenomen mobiliteit in de afgelopen decennia zagen we echter een enorme concurrentie op arbeid ontstaan. Arbeidsmigranten uit EU-landen met lagere lonen gaan op zoek naar meer welvaart. Zij willen werken in Nederland, Duitsland, Engeland.

Dit gebeurt vaak op manieren waarbij de mazen in de wetgeving worden opgezocht. Dat leidt tot uitbuiting van deze werkers, tot oneerlijke concurrentie tussen Nederlanders en andere Europeanen en tot sociale ontwrichting.

Door de zo volprezen Europese vrijheden worden werknemers en gemeenschappen tegen elkaar uitgespeeld. Op diverse plekken in Nederland komen lokale gemeenschappen onder druk te staan door concentratie van arbeidsmigranten. Deze migranten worden slecht betaald en slecht gehuisvest door werkgevers die niet alleen de macht hebben over het werken maar vaak ook over het wonen van deze mensen.

Verdienmodel

Tegelijkertijd zien we in de EU-landen in Midden- en Oost-Europa een demografische winter. Want terwijl veel Poolse werkers naar Nederland komen, haalt Polen arbeidskrachten uit Oekraïne.

De Europese verworvenheden hebben grote, haast ongelimiteerde vrijheden voor het individu gebracht. Daarbij heeft Europa echter de waarde van gemeenschappen en geworteldheid uit het oog verloren. Gemeenschappen in West en Oost worden momenteel ontwricht. Arbeidsmigratie is een verdienmodel geworden voor uitzendbureaus en voor werkgevers die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.

Om deze redenen willen we arbeidsmigratie reguleren. Omwille van het algemeen belang, omwille van een Europa dat meer is dan een arbeidsmarkt waarop menselijk kapitaal wordt verhandeld. Omwille van een Europa waar gemeenschappen bloeien dankzij stabiele langetermijnrelaties. Die zijn cruciaal voor de persoonlijke identiteit, voor familieverbanden en voor solidair en sociaal verbonden zijn.

We willen ook dat lidstaten onderling afspraken kunnen maken over de regulering van arbeidsmigratie. Per sector moet volgens ons ook eerst worden aangetoond dat het nodig is om werknemers uit andere landen hiernaartoe te halen. Hierbij kan een stijging van de lonen in de desbetreffende sector in de jaren ervoor een voorwaarde zijn.

Om uitbuiting van arbeidsmigranten te stoppen, willen we voor hen betere woon- en werkomstandigheden (bijvoorbeeld door scheiding van bed en baas). Ten slotte moet er regulering van uitzendbureaus plaatsvinden, om de wildgroei te stoppen en de malafide uitzendbureaus eindelijk aan te pakken.

Sociale nachtmerrie

Zonder gemeenschappen en onderlinge solidariteit wordt de verantwoordelijkheid voor het welzijn van mensen afgewenteld op overheden en socialezekerheidsstelsels. De ultieme verstrooiing van het individu zonder sociale geworteldheid is wellicht een liberale droom maar tegelijk ook een sociale nachtmerrie.

Dit opinie-artikel van Eppo Bruins (ChristenUnie) en Jasper van Dijk (SP) verscheen eerder in het Reformatorisch Dagblad.

Advies Raad van State steun in de rug

SGP SGP D66 Nederland 25-05-2020 00:00

De SGP diende samen met D66 een motie in om voorlichting te vragen aan de Raad van State over de vraag of de noodverordeningen rond corona wel passen bij onder meer het stevig inperken van vrijheidsrechten, zoals de vrijheid van godsdienst. Vandaag kregen we deze voorlichting. Daaruit blijkt dat nu er geen acute crisis meer is, de noodverordeningen niet geschikt zijn.

De SGP heeft veel waardering voor de gedegen voorlichting van de Raad van State over de omgang met grondrechten tijdens de Coronacrisis. De SGP ziet deze voorlichting als een steun in de rug voor ons pleidooi voor precisie en maatwerk. Het biedt een waardevol kader voor het vormgeven en beoordelen van de maatregelen die worden genomen met het oog op de bescherming van de gezondheid.

De SGP stelt vast dat de noodverordeningen een begrijpelijke procedure waren in het begin van de crisis, maar niet of hooguit zeer tijdelijk een betrouwbaar fundament bieden voor het inperken van grondrechten. Ook de politieke controle van deze noodverordeningen is onvoldoende uit de verf gekomen.

De regering wil nu met een tijdelijke wet komen. Het is de taak van Tweede en Eerste Kamer om aan de hand van de richtlijnen van de Raad van State zorgvuldig te toetsen of beperkingen van vrijheden niet verder gaan dan nodig is en niet langer duren dan nodig is. Het belang van de gezondheid moet vanzelfsprekend zwaar wegen, maar niet ten koste van alles. Langdurige stevige inperking van kerkelijke samenkomsten of bezoekregelingen voor verpleeghuizen zijn dan ook ongewenst.