Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

6122 documenten

De sadistische arrogantie van dit kabinet drijft mensen tot wanhoop

PVV PVV Nederland 13-09-2022 12:53

Geert Wilders: ''De sadistische arrogantie van dit kabinet drijft mensen tot wanhoop. We moeten nu maatregelen nemen om mensen financieel te helpen. Niet volgende maand of volgende week, maar NU!''

Er moet nog dit jaar een lastenverlichting van duizenden euro’s komen

PVV PVV Nederland 12-09-2022 17:30

Geert Wilders: ''Er moet nog dit jaar een lastenverlichting van duizenden euro’s komen. Voor iedereen, maar vooral voor de hardwerkende gezinnen met een modaal inkomen die nauwelijks of geen toeslagen krijgen. Die hebben hun spaargeld inmiddels flink opgegeten en krijgen nu niks of een kruimel.😡''

Ilana Rooderkerk wint Els Borst Inspiratieprijs 2022

D66 D66 Nederland 11-09-2022 10:41

Ilana Rooderkerk is fractievoorzitter van D66 in Amsterdam en zet zich al jaren in voor de sociale veiligheid van vrouwen. Ze zette grensoverschrijdend gedrag op scholen op de agenda van het Amsterdamse college. Op haar initiatief sloot Amsterdam zich aan bij het SafeStreets-project van de VN, waarover de vrouwenblad ELLE een artikel schreef.

Ook op het gebied van abortus spreekt ze zich sterk uit. Zo heeft ze in Amsterdam de burgemeester opgeroepen een 500-meter bufferzone in te stellen rondom abortusklinieken om anti- abortusdemonstranten daar weg te houden.

Lilian bij WNL op zondag: De beschaving staat op het spel

SP SP Nederland 11-09-2022 10:16

Zondagochtend was SP-leider Lilian Marijnissen te gast bij het programma WNL op Zondag om te spreken over de gestegen kosten. De energierekening gaat door het dak, maar het kabinet doet niks voor dit jaar. In landen om ons heen worden volop crisismaatregelen genomen. De SP presenteerde eerder dit jaar al een sociaal noodplan en wil dat de energierekeningen nu al omlaaggaan door de prijzen te maximeren, want veel mensen zitten nu al in de problemen en de winter moet nog komen.

Volgens Marijnissen moeten we oppassen dat we niet de grote energiebedrijven gaan subsidiëren met geld van de belastingbetaler. Grote bedrijven moeten volgens Marijnissen hun eerlijke deel gaan betalen nu zij hysterische winsten maken. En deze winsten moeten worden ingezet om de kosten te verlagen. Ook moeten we onze energievoorziening weer nationaliseren, zodat we zeggenschap hebben over de basisvoorziening en winsten niet in de zakken van aandeelhouders verdwijnen, maar ingezet worden voor een lagere energierekening.

Stuur jouw energierekening

SP SP Nederland 11-09-2022 09:28

De energierekening stijgt enorm. Maar dit kabinet wil niets meer doen om de energierekening voor dit jaar te verlagen. Wij willen dat de energierekening dit jaar nog wordt verlaagd, zodat mensen niet in de problemen komen.

Dit kabinet sluit de ogen voor de stijging van de energierekening. Daarom willen we dat aan hen duidelijk maken. Is jouw energierekening gestegen? We willen jou dan vragen een kopie van de rekening op te sturen. Dan kunnen we laten zien wat de stijging van de energierekening echt betekent voor mensen. Het kan een kopie zijn van de rekening, een kopie van het voorschot dat is gestegen, of een ander document dat laat zien hoeveel je moet (gaan) betalen.

Je kunt de kopie mailen aan: energierekening@sp.nl of uitprinten en sturen per post aan de SP Tweede Kamerfractie, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Natuurlijk gebruiken we de informatie alleen helemaal anoniem, dus maak de persoonsgegevens die erop staan onleesbaar.

De rekeningen moeten uiterlijk voor 16 september binnen zijn.

‘Mensen moeten wakker worden, het is vijf voor twaalf’

SP SP Nederland 10-09-2022 20:20

Zaterdagavond kwamen Hagenaars en Hagenezen naar een bijeenkomst van de SP om met elkaar te spreken over oplossingen voor de explosief stijgende kosten in levensonderhoud. De bijeenkomst in het Nutshuis, een voormalig bankgebouw, was een laatste campagnemoment voor het PrinsjesdagProtest dat op 17 september op de Koekamp in Den Haag gehouden gaat worden.

Een van de sprekers was Raymond Zuidwijk, actief bij de Moerwijkcoöperatie, een bewonersorganisatie met een weggeefwinkel en een voedselbank. Hij ziet in de praktijk wat de gestegen kosten voor mensen betekent: ‘Alles wordt maar duurder, maar je geld blijft hetzelfde. De winter komt nog, maar mensen staan nu al voor de keuze om te eten of je energierekening te betalen.’

Walgelijk

PVV PVV Nederland 09-09-2022 09:10

Geert Wilders: ''Ik ben het spuugzat. Iedere dag opnieuw.

En het OM zwijgt. Want buitenland. Walgelijk.''

SP: Laat de sportsector niet vallen

SP SP Nederland 08-09-2022 12:36

De sportsector luidt de noodklok. Door de explosie van de energieprijzen wordt sport en bewegen voor veel mensen onbetaalbaar, dreigen zwembaden zelfs te sluiten en ijsbanen in de winter niet te openen. SP-sportwoorvoerder Michiel van Nispen: ‘Dit kan en mag het kabinet niet laten gebeuren. Niet alleen dreigt sport en bewegen alleen iets voor rijke mensen te worden, een deel van het sportaanbod dreigt zelfs te verdwijnen als niet ingegrepen wordt. Daarom eist de SP een compensatie van de regering om de sport overeind te houden. Een samenleving zonder toegankelijke sportverenigingen, zwembaden en ijsbanen vind ik niet goed voor te stellen en is een bedreiging voor de gezondheid. Ondenkbaar is ook dat kinderen niet meer leren zwemmen, dat bedreigt de veiligheid. Het kabinet moet dus in actie komen. Zo snel mogelijk.’

Sinds de coronacrisis is de sport- en beweegdeelname onder de bevolking al sterk gedaald en dat is uiterst zorgwekkend vindt Van Nispen: ‘De uitdaging om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen is groot. Niet alleen voor het welzijn van mensen zelf, uiteindelijk heeft de hele samenleving daar baat bij. De torenhoge energierekeningen zijn voor veel mensen niet meer te betalen, maar voor sportverenigingen en sportaanbieders ook niet. Dat wordt doorberekend in de prijzen van contributies, lidmaatschappen en toegangskaartjes en dat is voor veel mensen niet meer op te brengen. De tweedeling wordt daardoor groter en dat is onacceptabel.’

Het voortbestaan van een deel van de sportsector staat zelfs op het spel, nu zwembaden dreigen de deuren te moeten sluiten en schaatsbanen niet gaan openen in het winterseizoen omdat de kosten niet meer te dragen zijn. Van Nispen: ‘Dat is echt ondenkbaar. We moeten echt voorkomen dat dit fout gaat. Wat de SP betreft had het kabinet al lang maatregelen moeten nemen. De minister moet nu in gesprek met sportverenigingen, zwembaden, ijsbanen en ondernemers en voorkomen dat de sport onbetaalbaar dreigt te worden of zelfs verdwijnt. Dat is een publiek belang. Want als kinderen niet meer leren zwemmen, mensen hun therapie niet meer kunnen volgen, en bijvoorbeeld ouderen hun baantjes niet meer kunnen zwemmen dan is dat schraal, schadelijk voor de (zwem)veiligheid, het welzijn van mensen en uiteindelijk de hele samenleving.

In Memoriam: Edo Spier

D66 D66 Nederland 07-09-2022 15:34

Nooit laten afweten, altijd doorgaan. Dat was zijn lijfspreuk. Spier behoorde tot de generatie die ‘als kind oud is geworden’. Hij zag 48 onderduikplekken, zat in concentratiekamp Amersfoort, meldde zich als vrijwilliger bij het Engelse leger en voegde zich na zijn opleiding bij de Royal Marine-commando’s. Als officier bij de Koninklijke Landmacht verbleef hij twee jaar in Indonesië. Bij de Allied Forces Radio in Batavia leerde hij schrijven en werd later journalist voor Het Parool. Na het zien van de eigenhandige verbouwing van zijn huis, moedigde Rietveld hem aan om zich om te scholen tot architect. Spier volgde dat advies, kreeg bekendheid dankzij zijn pakhuizen en zag het hoofdpostkantoor in Amsterdam als zijn laatste grote project.

‘De nieuwe generatie paart een gebrek aan betrokkenheid aan een grote mate van egoïsme. Daar zie ik een groot probleem in,’ zei Spier in een interview met de Volkskrant in 1995. Wij danken hem dat hij zo’n groot deel van zijn eigen leven onzelfzuchtig heeft gewijd aan zijn land, de mensen om hem heen en het vrijzinnig democratisch denken van D66.

Onze gedachten zijn bij zijn nabestaanden.

SP presenteert plan voor eerlijke opvang van vluchtelingen

SP SP Nederland 07-09-2022 09:27

Sinds 2012 is de VVD verantwoordelijk voor het asielbeleid. De opvang van vluchtelingen werd zodanig verwaarloosd dat het is uitgemond in de opvangcrisis waar Nederland zich nu in bevindt. In Ter Apel hebben honderden mensen, waaronder kinderen, vele nachten buiten moeten slapen. Ondertussen werd in het kleine Albergen zonder vooraankondiging een locatie aangewezen door het kabinet voor de opvang van honderden vluchtelingen. Dat moet anders.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk presenteert vandaag een plan voor eerlijke opvang van vluchtelingen: ‘De kabinetten Rutte hebben in 10 jaar tijd een gigantische puinhoop gemaakt van de opvang van vluchtelingen. Door het hele land zijn asielzoekerscentra gesloten en is personeel ontslagen. Ondertussen hebben de woningnood, zwabberende financiering, overlast en falend terugkeerbeleid ertoe geleid dat veel gemeenten, heel begrijpelijk, niet meer willen bijdragen aan opvang. Met ons plan maken we een eind aan deze rommel van Rutte en zijn kompanen.’

Er is veel draagvlak voor de opvang van vluchtelingen, maar er zijn ook zorgen over de manier waarop dat gebeurt.  Grootschalige opvang in kleine dorpen leidt tot onrust – evenals onveiligheid als gevolg van overlastgevende asielzoekers. Het is van groot belang om hier een oplossing voor te vinden. De SP wil een realistisch migratiebeleid met een rechtvaardige verdeling van vluchtelingen over Europa én binnen Nederland.

Om de opvangcrisis te beëindigen doet de SP een aantal voorstellen. Kern is een eerlijke verdeling van vluchtelingen over alle gemeenten door middel van kleinschalige opvang.

Alle gemeenten dragen evenredig bij - De rijkste 25 procent van de gemeenten biedt 3.300 vluchtelingen bescherming, terwijl de armste 25 procent maar liefst 11.000 vluchtelingen opvangt.  Dat is niet eerlijk, juist in rijke gemeenten is meer sociaaleconomische draagkracht om vluchtelingen goed op te kunnen vangen. De SP wil daarom dat alle gemeenten evenredig gaan bijdragen aan de opvang van kansrijke asielzoekers. Daarbij worden de asielzoekers verdeeld naar omvang van de bevolking per gemeente.

Verantwoordelijkheid én vrijheid voor gemeenten - De SP stelt voor dat gemeenten meer vrijheid krijgen om de opvang naar eigen inzicht in te richten. Zo wordt de eis dat de opvang minimaal 300 mensen telt losgelaten. Dit zou eerder als maximum moeten gelden. Door kleinschalige opvang blijft de impact op de buurt beperkt, wordt het draagvlak behouden en kunnen vluchtelingen sneller integreren.

Eerlijke verdeling binnen gemeenten - Met name de armere wijken dragen relatief meer bij aan de opvang van statushouders. Wij bepleiten een eerlijke verdeling van vluchtelingen binnen gemeenten, waarbij rekening wordt gehouden met de zogenaamde draagkracht van wijken (inkomen, samenstelling, voorzieningen, etc.).

Houd een noodbuffer aan - Om een nieuwe opvangcrisis te voorkomen, stellen wij voor om een noodbuffer aan opvangplaatsen beschikbaar te houden – tijdens rustige periodes. Zo hoeft de overheid in drukke tijden niet op noodopvang terug te vallen en is er voor iedereen fatsoenlijke opvang.

Kansarme asielzoekers

Kansarme asielzoekers dienen in geval van een afwijzing zo snel mogelijk terug te keren naar hun land van herkomst. Nederland faalt hierin, waardoor mensen die geen recht hebben om in Nederland te zijn tóch hier blijven. Als ze ook voor overlast zorgen is het volstrekt begrijpelijk dat buurtbewoners hiertegen protesteren.

Snelle integratie voor kansrijke asielzoekers

Er moet meer aandacht komen voor de integratie van vluchtelingen. Dat komt het draagvlak én de doorstroming ten goede. De procedures bij de IND moeten daarom versneld worden om vast te stellen wie in Nederland een toekomst kan opbouwen en wie moet vertrekken. De huidige wachttijden zijn veel te lang. We moeten voorkomen dat asielzoekers eerst jarenlang in de opvang verblijven voordat ze gaan integreren. Als het gaat om kansrijke asielzoekers moet er zo snel mogelijk worden begonnen met integratie.