Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

3325 documenten

Identiteitspolitiek rukt op. Mensen ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 24-08-2019 18:44

Identiteitspolitiek rukt op. Mensen worden niet meer beoordeeld op individuele kwaliteiten, maar op basis van geslacht, afkomst, seksuele voorkeur, noem maar op. Kwaliteit lijdt onder identiteitspolitiek, maar ook de politiek duikt hier gretig op met zinloze symbolische manifesten en identiteitsbeleid. Zo wil het kabinet dat diversiteit bij de politie een doel op zich wordt. #FVD weigert daar aan mee te doen (lees hier waarom: https://fvd.nl/actueel/diversiteitsbeleid-bij-de-politie-brengt-niets-dan-ellende-fvd-stelt-kamervragen ). #FVD wil dat iedereen gelijk behandeld wordt, dan heeft iedereen gelijke kansen om te worden wie hij of zij wil zijn.

‪Fantastische opkomst bij de Animal ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 24-08-2019 17:32

‪Fantastische opkomst bij de Animal Rights March in Amsterdam: het groeiend verzet tegen elke vorm van misbruik en uitbuiting van dieren. ‬ ‪🥁📢 🌱✌🏻💚

Joël Voordewind: “Nederland moet ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 24-08-2019 16:46

Joël Voordewind: “Nederland moet niet in de VN-Mensenrechtenraad gaan zitten, zolang het bashen van Israël doorgaat.” https://www.nd.nl/nieuws/politiek/cu-stop-showproces-tegen-israel.3536228.lynkx

Jong en al volop actief als ...

CDA CDA Nederland 24-08-2019 07:41

Jong en al volop actief als politicus of bestuurder? Maak de komende weken kennis met de jonge gezichten van #TeamCDA! Vandaag: Rosalie van Rijn (28), wethouder in Wijdemeren. https://www.cda.nl/de-jonge-gezichten/rosalie-van-rijn/

Stop Nederlandse steun aan vernietigen Amazonewoud | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 24-08-2019 00:00

Relatief onopgemerkt bouwen Nederlandse bedrijven als Boskalis, Damen en Arcadis mee aan de ‘Centro-Norte Corredor’: de aanleg van asfaltwegen en spoorlijnen dwars door honderden kilometers Amazonewoud. Met als gevolg enorme schade voor de lokale bevolking en de natuur. De Nederlandse regering werkt hier aan mee, doordat de ambassade in Brazilië deze bedrijven actief ondersteunt. Die steun moet onmiddellijk stoppen, bepleit GroenLinks-Tweede Kamerlid Isabelle Diks.

Het gaat iedereen aan dat tussen 2012 en 2016 de ontbossing van de Amazone met 75 procent is toegenomen. Een schrikbarende 7.989 km2 per jaar, ofwel 1,6 miljoen voetbalvelden. Het regenwoud, ook wel de longen van de aarde genoemd, wordt vernietigd om soja te verbouwen. Een deel daarvan wordt gebruikt als voer voor Nederlandse varkens in Brabantse megastallen. Voor die soja-industrie wil Brazilië snel nieuwe vaarwegen, spoorlijnen, havens en geasfalteerde wegen aanleggen. Een megaproject van vijf miljard euro.

Nederlandse bedrijven zoals Boskalis, Damen en Arcadis worden door de Nederlandse ambassade ondersteund om hun expertise van infrastructuur en water in Brazilië aan de man te brengen. Met succes. Deze bedrijven hebben momenteel voor honderden miljoenen euro's aan orders uitstaan en al verschillende projecten gerealiseerd.

Maar onderzoek door Investico laat zien dat deze projecten schendingen van mensenrechten, ontbossing, corruptie, gewapend conflict, landroof en geweld in de hand werken. Het vuile werk voor deze projecten wordt door ingehuurde Braziliaanse bedrijven gedaan, zodat Nederlandse handen schoon blijven. Uit documenten die door Investico bij de ambassade zijn opgevraagd blijkt dat bij het ministerie volledig duidelijk is welke risico’s de aanleg van de sojacorridor heeft. En toch baren niet deze gevolgen het ministerie zorgen, maar het risico op reputatieschade voor Nederland.

Naar de buitenwereld toe meldt het ministerie dat bij alles wat Nederland onderneemt ten aanzien van de sojacorridor het belang van duurzaamheid en het respecteren van ecosystemen als aspect wordt meegenomen. Zo zou de aanleg ‘zelfs goed zijn voor het milieu’, omdat het straks minder tijd kost om soja te vervoeren, en er dus minder fossiele brandstof wordt verbruikt. Dat is ver van de waarheid, toont Investico aan.

Het kabinet stelt in haar regeerakkoord dat "we van oudsher weten dat welvaart, welzijn en veiligheid voor iedereen in ons land sterk samenhangen met wat er om ons heen gebeurt in de wereld. We verdienen een groot deel van ons inkomen in het buitenland (...). Ook helpen we Nederlandse innovatieve oplossingen en bedrijven de weg naar de wereld te vinden". De Centro-Norte Corredor laat zien hoe Nederland aan de ene kant zegt lokale volkeren en duurzaamheid te steunen, maar aan de andere kant met bulldozers het leefgebied van deze mensen vernietigt. Een akelig voorbeeld van beleidsincoherentie en -inconsistentie.

Het is onaanvaardbaar dat de Nederlandse ambassade innig samenwerkt met bedrijven die om hun economische doelen te bereiken gebruik van geweld, corruptie, landroof en gewapend conflict niet schuwen.

Laat maatschappelijk verantwoord ondernemen niet langer alleen een mooi verhaaltje met infographics op een website zijn, maar daadwerkelijk koersbepalend in ons handelsbeleid. Te beginnen met het stopzetten van alle economische of diplomatieke steun aan bedrijven die het regenwoud vernietigen.

Daarom vraag ik minister Kaag om actief op te komen voor een nieuw internationaal en bindend verdrag voor mensenrechten en multinationale ondernemingen. En minister Blok om de steun van de ambassade aan bedrijven die regenwoud vernietigen een stop toe te roepen.

Isabelle DiksGroenLinks-Tweede Kamerlid

GroenLinks is een petitie gestart die Nederland en de EU oproept op het Mercosur-handelsverdrag met landen in Zuid-Amerika niet te tekenen, zolang er geen garantie is dat het verdrag effectief bijdraagt aan de strijd tegen klimaatverandering en ontbossing. Teken de petitie hier.

Petitie: roep Nederland en de EU op het Mercosur-handelsverdrag niet te tekenen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 24-08-2019 00:00

GroenLinks is een petitie gestart die Nederland en de EU oproept op het Mercosur-handelsverdrag met landen in Zuid-Amerika niet te tekenen, zolang er geen garantie is dat het verdrag effectief bijdraagt aan de strijd tegen klimaatverandering en ontbossing. 

Het Amazone-regenwoud in Brazilië wordt in rap tempo vernietigd: elke minuut van elke dag verdwijnen er ongeveer 4 voetbalvelden aan onmisbare natuur. Grote delen staan nu in brand. Bosbranden, die vaak worden aangestoken en zo de oorspronkelijke bevolking van hun gronden verdrijven. Bomen in het Amazonewoud nemen dagelijks veel CO2 op en maken nog veel meer zuurstof. Dit regenwoud is daarom voor ons allemaal van onschatbare waarde om het klimaat en plant- en diersoorten te behouden. De grootschalige ontbossing zorgt voor meer broeikasgassen in de lucht, waardoor de aarde verder opwarmt.

Dat heeft niet alleen te maken met het beleid van ultrarechtse Braziliaanse president Bolsonaro. Nederland en de EU importeren veel producten uit de Amazone. Om deze producten te kunnen maken, wordt kostbaar bos gekapt.Om het nog erger te maken, onderhandelt de EU over een nieuw handelsverdrag met Zuid-Amerikaanse landen zoals Brazilië. Dat ‘Mercosur’-akkoord maakt de import van vlees goedkoper. Dat is slecht voor Nederlandse boeren, die terecht wel aan milieueisen moeten voldoen. Het Amazonewoud wordt immers met name platgegooid voor de veeteelt: goedkope kiloknallers voor de Europese markt.

Voor GroenLinks is het Mercosur-verdrag op dit moment onaanvaardbaar. Daarom is er een petitie gestart, die Nederland en de EU oproept het verdrag niet te tekenen zolang er geen garantie is dat het bijdraagt aan de strijd tegen klimaatverandering en ontbossing, en de Amazone niet verder in gevaar brengt. Teken de petitie hier: https://beweging.groenlinks.nl/amazone.

Lees ook dit opiniestuk in Trouw van Kamerlid Isabelle Diks over ontbossing in het Amazonegebied.

Thierry BaudetDe bouwsector komt ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 23-08-2019 12:11

De alweer vierde Week van het Leven ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 23-08-2019 10:31

De alweer vierde Week van het Leven vindt plaats van D.V. 11 november tot en met 16 november 2019. De organisaties achter deze week willen dit jaar een flyer huis-aan-huis laten verspreiden waarin aandacht gevraagd wordt voor de grote nood van vrouwen die een abortus overwegen, de bescherming die een ongeboren kindje verdient én de hulp die er mogelijk is. Om de verspreiding van deze boodschap mogelijk te maken, gaat er een crowdfundingsactie van start op de website www.weekvanhetleven.nl. Nog steeds vinden er ieder jaar opnieuw 30.000 abortussen plaats in Nederland. Met de verspreiding van de flyer wil het Platform Zorg voor Leven het maatschappelijke gesprek op gang brengen over de nood die hierachter voor de moeder en haar kindje schuilgaat. Het platform hoopt dat de samenleving en de politiek zich hierdoor bewust worden van de nood en dat er meer en betere hulp beschikbaar komt. Soms ondergaan moeders onder druk of onder dwang van de partner of de familie een abortus. Anderen zien door financiële problemen of door een instabiele relatie geen andere uitweg dan abortus. Te vaak krijgen zij geen informatie over de hulp die mogelijk is bij het uitdragen van de zwangerschap. Ook het kindje verdient zorg en bescherming. Bij iedere zwangerschap ontstaat nieuw leven en groeit er een uniek mensje. Bij vijf weken zwangerschap is er al een hartslag aanwezig. Als het kindje elf weken oud is, zijn alle organen in beginsel gevormd en hoeft het alleen nog maar verder te groeien. Abortus maakt hier een einde aan. Beginnend leven, gebroken in de knop. De organisaties die betrokken zijn bij het Platform Zorg voor Leven willen laten zien dat er alternatieven voor abortus zijn. Als er goede zorg is voor moeder en kind - of dat nu praktische steun, gezondheidszorg of financiële hulp is - heeft iedere vrouw nog een andere keuze! Crowdfundingsactie Diederik van Dijk, voorzitter van het Platform Zorg voor Leven: ‘Om de flyer huis-aan-huis te kunnen verspreiden - en daarmee een breed publiek te kunnen bereiken - is veel geld nodig. Daarom starten we vandaag een crowdfundingsactie op weekvanhetleven.nl. We roepen iedereen op om de campagne financieel mogelijk te maken.’ Naast het geven van financiële steun attendeert Van Dijk op meeleven in gebed én meeleven met vrouwen die ongewenst zwanger zijn. ‘Bidt u mee of de ogen in Nederland geopend mogen worden voor de nood van ongewenst zwangere vrouwen en de bescherming die het ongeboren leven verdient?’