Door Roel Kuiper op 26 maart 2024 om 12:18

'Het is belangrijk dat we met elkaar het gesprek voeren over de betekenis van christelijke politiek in onze tijd’

Roel Kuiper, Commissie Partijvisie

Een jaar geleden werd de Commissie Partijvisie geïnstalleerd die in opdracht van het Landelijk Bestuur nadenkt over de toekomstagenda van de ChristenUnie. Na de kabinetsval in juli 2023 kwam alles in een stroomversnelling en moest de partij zich klaarmaken voor de verkiezingen. In deze periode hebben een aantal leden tijdelijk zitting genomen in de Verkiezingsprogramcommissie waar hard is gewerkt aan het verkiezingsprogramma

Na de verkiezingen heeft de commissie de draad weer opgepakt. Dat ging samen met een zekere heroriëntatie. De teleurstellende verkiezingsuitslag maakt dat dit werk in een nieuw daglicht is komen te staan. De zoektocht naar de urgentie van christelijke politiek is relevanter dan ooit gebleken. Er is huiswerk te doen als het gaat om stijl en boodschap van christelijke politiek vandaag. Het landelijk bestuur heeft daarom  de extra opdracht gegeven om de blik ook te richten op de betekenis van christelijke politiek vandaag. Hoe manifesteert de ChristenUnie zich als uitgesproken christelijke partij?

De ChristenUnie heeft in het verleden veel geïnvesteerd in visies op christelijke politiek. Het is belangrijk het gesprek daarover met elkaar opnieuw te voeren, als basis voor de politieke agenda van de toekomst. Regeringsdeelname maakt dat de verwoording waar de partij voor staat vaak is afgestemd op de positie als regeringspartij, op datgene waar we verantwoordelijkheid voor nemen samen met anderen. Het is goed om ons opnieuw te bezinnen op onze eigen beginselen en de hantering ervan in onze tijd. Hier gaat de commissie de komende periode mee aan de slag en volgens planning worden er  in september documenten opgeleverd met een analyse en met voorstellen voor een politieke agenda. Deze papers vormen geen eindpunt, maar het startpunt van een proces waarin de ChristenUnie in gesprek gaat met de leden met een gezamenlijk doel: een scherp herkenbaar profiel neerzetten voor een politieke unie van christenen mét kleur op de wangen.

Om de commissie extra slagkracht te geven is ze inmiddels uitgebreid met vijf leden:

Simon Fritschij

Johanna Kramer

Alwin te Rietstap

Jan-Pieter Verweij

De commissie hoort graag wat er leeft bij de leden en een afvaardiging was aanwezig bij de ledenbijeenkomsten die door het land zijn gehouden. Wilt u iets meegeven aan de commissie over visie op de partij (of een beleidsterrein), dan kan u mailen naar partijvisie@christenunie.nl