Nieuwe en verlengde maatregelen in economisch steunpakket

Ondanks dat de samenleving langzaam weer opengaat en mensen hun vrijheden langzaam weer terugkrijgen, voelen veel mensen de gevolgen van de coronacrisis in hun portemonnee. Hun horecazaak kan per 1 juni weer open, maar met maximaal 30 gasten. Het theater kan veel minder bezoekers ontvangen. En ook het aantal toeristen in Nederland zal deze zomer flink minder zijn dan voorgaande jaren.

De gezondheidscrisis mondt uit in een economische crisis. Veel mensen maken zich zorgen.

We moeten alles op alles zetten om zoveel mogelijk banen te behouden. Dat deden we al met het eerste economisch steunpakket. Met tientallen miljarden betaalt de overheid nu mee aan het salaris van bijna 2 miljoen Nederlanders, steunen we bedrijven en zzp’ers. En vandaag zijn die steunmaatregelen verlengd. Dat is goed nieuws, want hiermee helpen we veel mensen, banen en bedrijven. Het gaat om enorme bedragen.

Duidelijk is ook dat we door een moeilijke periode gaan. Dat valt niet te ontkennen. Een gezondheidscrisis, een economische crisis, dit is niet de tijd voor onhaalbare beloftes. We knokken voor zoveel mogelijk banen en bedrijven, maar het zal niet te voorkomen zijn dat banen verloren gaan. Die mensen laten we niet in de steek, dat is onze dure plicht. Met bijvoorbeeld geld voor omscholing kunnen we mensen helpen naar een nieuwe baan.

Wat betekent dit enorme steunpakket concreet? We lichten vier belangrijke maatregelen toe:

1- We proberen zoveel mogelijk banen te behouden, door loonkosten over te nemen van bedrijven die omzet verliezen. Werk je in de horeca en verliest je bedrijf logischerwijs veel omzet? Dan neemt de overheid de komende drie maanden jouw loonkosten over.

2- Ook met de anderhalvemetersamenleving missen ondernemers straks inkomsten, omdat er veel minder mensen tegelijk een theater of bioscoop in kunnen.  Toch lopen de vaste lasten, zoals huur en kosten van water en elektra door. We willen niet dat deze bedrijven onnodig failliet gaan omdat ze nu hun vaste lasten niet kunnen betalen. Daarom krijgen ze meer steun: van 4000 euro in het eerste pakket naar tot wel 20000 euro in dit tweede steunpakket.

3- Wie onverhoopt zijn baan verliest, moet snel weer aan het werk kunnen. Daarom helpen we mensen direct helpen met omscholing. In veel sectoren is er ondanks de crisis nog steeds een tekort aan mensen, denk aan de zorg of de transportsector. Daar maken we tientallen miljoenen voor vrij. Zo helpen we mensen de coronacrisis door, op weg naar een nieuwe baan.

4- We helpen bedrijven alléén als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Geen dividend of bonus worden uitgekeerd. Dat is wel zo eerlijk.

Er komt een uitgebreidere regeling voor bedrijven voor hun vaste lasten. We zagen dat veel bedrijven, bijvoorbeeld in de cultuursector en in de horeca, klem kwamen te zitten met hun huur en andere vaste lasten, en niet genoeg hadden aan de eerste eenmalige tegemoetkoming van €4000. De nieuwe regeling vergoedt tot maximaal €20.000 aan vaste lasten, op voorwaarde dat er nog steeds sprake is van een omzetdaling van meer dan 30%.

De compensatie van de loonkosten (NOW) wordt verlengd met drie maanden, wordt iets hoger (gaat uit van 40% aan werkgeverslasten in plaats van 30%) en wordt aantrekkelijker voor seizoensbedrijven zoals bijvoorbeeld de tuinbouw. Zo kan je baas je loon dus langer doorbetalen, ook als er geen werk is.

Er worden voorwaarden verbonden aan deze steun (NOW): bedrijven die gebruik maken van deze subsidie mogen geen dividend (winst) uitkeren, geen bonussen uitkeren aan de topmensen, moeten bij collectief (gezamenlijk) ontslag de vakbond raadplegen en moeten aan de slag met hun werknemers met om- of bijscholing voor ander werk.

Bij de NOW wordt er geen boete meer gerekend als iemand wordt ontslagen. We hebben liever dat als dat echt nodig is, een paar mensen bij het UWV terecht komen en dan met ondersteuning een nieuwe baan vinden, dan dat hele bedrijven omvallen. Als iemand wordt ontslagen krijgt het bedrijf er geen subsidie meer voor en moet nog steeds het ontslag worden aangevraagd bij het UWV en de transitievergoeding worden betaald. Daarnaast wordt er extra geld vrijgemaakt voor omscholing.

De TOZO-uitkering voor zelfstandigen wordt verlengd met drie maanden en voor zelfstandigen met een partner met inkomen wordt de uitkering verlaagd. Bij het eerste pakket is gekozen voor zo snel mogelijke uitvoering, waardoor de gekke situatie ontstond dat een alleenstaande zelfstandigen een uitkering van €1050 kreeg, of twee zzp’ers samen een uitkering van €1500 maar een zelfstandige met een partner met inkomen ook een uitkering van €1500. Bij de verlenging wordt deze situatie gewijzigd, waardoor het gezinsinkomen van zelfstandigen met een partner wordt aangevuld tot de €1500.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook