‘Reddingsbrigades zijn van groot belang voor de zwemveiligheid. Ze leren kinderen zwemmen en zorgen voor veiligheid in, op en bij het water. Dat ze door de coronacrisis in de financiële problemen komen is zorgelijk. Maar dat de regering tot nu toe niet bereid is dit op te lossen is ronduit kwalijk.’ Dat zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen in reactie op het bericht dat Reddingsbrigades in de financiële problemen zijn gekomen.

Doordat veel evenementen niet zijn doorgegaan hebben de Reddingsbrigades fors verlies aan inkomsten. Ze vallen echter buiten de financiële regelingen die tot nu toe door de regering zijn getroffen. Ten onrechte, volgens Van Nispen: ‘Reddingsbrigades doen ontzettend belangrijk werk, ze zorgen voor zwemveiligheid. Maar de ene brigade krijgt financiële ondersteuning en de andere niet, vanwege een bureaucratische reden (een andere Bedrijfsindelingscode). Dat is echt niet uit te leggen. Als er te weinig geld is voor opleidingen en reddingsboten dan is dat slecht voor de zwemveiligheid, dit kan tot verdrinkingen leiden.’

De SP gaat de minister vragen dit snel op te lossen. Van Nispen: ‘Wij mogen de Reddingsbrigades niet in de kou laten staan. Vorig jaar bleek dat het aantal verdrinkingen stijgen en de zwemvaardigheid onder mensen afneemt. De regering moet er snel voor zorgen dat de Reddingsbrigades uit de financiële problemen komen. Zodat ze zich kunnen voorbereiden op de naderende zomer en hun missie: meer veiligheid in en bij het water.’