Nieuws van politieke partijen over SP inzichtelijk

107346 documenten

Actie: Muur van Steun voor ouders toeslagen affaire

SP SP Bergen op Zoom 17-05-2021 11:52

Afgelopen vrijdag en zaterdag hebben vrijwilligers van de SP Bergen op Zoom een actie gehouden op verschillende plaatsen in Bergen op Zoom en Halsteren. Zij gaven voorbijgangers de gelegenheid om een bericht achter te laten op een bord. Hiermee willen ze een Muur van Steun bouwen, waarmee ze symbolisch achter de gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire staan. De SP laat zien de ouders nog niet tezijn vergeten.

De afgelopen jaren heeft Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP, er alles aan gedaan om in de toeslagenaffaire de onderste steen boven te krijgen. Na een lange weg is alle betrokken ouders beloofd het in orde te maken. Anja Goossens, afdelingsvoorzitter SP Bergen op Zoom, vertelt: “Helaas is het tot op de dag van vandaag zo dat er nog altijd gezinnen wachten op het geld. Vreselijk natuurlijk.”

Door de verkiezingen, de formatie en de actualiteit lijkt het alsof het leed van de ouders ver achter ons ligt. Maar voor de gezinnen is dat anders. “Door deze actie wil de SP Bergen op Zoom, samen met haar stadsgenoten, laten zien dat we de ouders nog niet vergeten zijn”, aldus afdelingsvoorzitter Anja Goossens. “We staan als een muur achter ze!”.

 

commissieleden.

SP SP Culemborg 17-05-2021 11:34

Drie ervaren SP'ers die de raadsfractie als commissieleden gaan ondersteunen. V.l.n.r.: Antoon van den Elzen, Klaas Krist en Pieter van Dijk.

Gerard van Breukelen als raadslid geïnstalleerd.

SP SP Culemborg 17-05-2021 10:46

Met ingang van 18 maart heb ik de plaats van Thijs ingenomen in als gemeente raadslid voor de SP.
Ik zal me even voorstellen. Gerard van Breukelen, opgegroeid in Schalkwijk en via , Utrecht 30 jaar geleden in Culemborg terecht gekomen.
Inmiddels al 40 jaar lid van de SP, omdat ik me in wil zetten voor een sociale en rechtvaardige samenleving.
In de periode 1994-1998 heb ik samen met Jan Burger en Agnes Vermeulen ook al raadslid mogen zijn. Er is veel veranderd sinds die tijd en ik zal er wel weer helemaal in moeten komen. Maar ik weet zeker dat ik dat met de hulp van de vele SP leden in Culemborg helemaal voor elkaar ga krijgen. De idealen zijn niet veranderd.
Ik ga er tegen aan. Met als speerpunten: Armoedebestrijding, betaalbare woningen, veiligheid en de klimaatproblematiek.

Geen verbod op metaaldetectoren

SP SP Veenendaal 17-05-2021 08:44

Voorstel VVD, SP e.a.

Vorige week (maandag 10 mei) lag - iets later dan gepland - de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor. De VVD kwam, samen met onder andere de SP, met een voorstel om het verbod op metaaldetectoren te schrappen. De partijen vinden dit verbod een onnodige vorm van betutteling.

Aanvankelijk zou de gemeenteraad op 22 april een besluit nemen over de APV - het "wetboek" van de Gemeente. Maar, die vergadering liep behoorlijk uit vanwege een aantal zware onderwerpen; zoals het sociale domein en de onderwijshuisvesting in Veenendaal Oost. Daarom zijn de onderwerpen, waar de gemeenteraad toen niet aan toe kwam, over de meivakantie heengetild. Dus ook de APV...

In die APV was een verbod op het gebruik van metaaldetectors opgenomen. VVD, SP, Lokaal Veenendaal en CDA stelden voor om dit verbod te schrappen. Mensen die 'metaaldetecteren' als hobby hebben, zijn immers al gebonden aan de gedragscode en regels die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft opgesteld. Een verbod zou dus niets toevoegen; alleen de goedbedoelende hobbyisten benadelen.

De partijen kregen een ruime meerderheid achter hun voorstel. Alleen de SGP stemde tegen. Het verbod komt er dus niet.

AMENDEMENT: Schrappen verbod metaaldetector VVD, Lokaal Veenendaal, SP CDA Samen tegen straatintimidatie

VVD en SP zijn over het algemeen geen natuurlijke bondgenoten. Maar af en toe komt er een onderwerp voorbij waarop ze elkaar prima kunnen vinden. Zo werken raadsleden Jan Breur (SP) en Ruben Schoeman (VVD) regelmatig samen in hun strijd tegen straatintimidatie.

Wanneer de Kadernota (een pakket aan plannen voor het komende jaar) wordt behandeld in juli, zullen zij hiervoor met nieuwe voorstellen komen. Dit kondigde VVD'er Ruben Schoeman aan namens de beide partijen.

WORDT VERVOLGD...

Zie ook: Kan er straks nog wel gewoon geflyerd worden? MOTIE: Straatintimidatie in kaart Sissen: vrijheid van meningsuiting? Straatintimidatie is niet te tolereren

 

Ook in Heerhugowaard veel steunbetuigingen voor slachtoffers van het toeslagenschandaal

SP SP Heerhugowaard 17-05-2021 06:41

In Heerhugowaard en in vele andere plaatsen in het land zijn er solidariteitsacties voor de gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal. Een muur van steun, omdat het ongekend onrecht moet stoppen.

Trots op onze Ramiro die zich inzet voor de jongeren van Doesburg!

SP SP Doesburg 16-05-2021 19:29

Toen de Jeugdafdeling van de Stadspartij kwam met het idee om een zogenoemde chillcontainer te plaatsen in Doesburg, waren mijn vrienden en ik in eerste instantie vrij sceptisch. Een aantal jaren geleden was er iets als ‘Young Leaders’ waar ideeën van jongeren werden verzameld om de situatie voor jongeren in Doesburg te verbeteren. Met die ideeën is ons inziens weinig gedaan.

Eigenlijk is zo’n dergelijke container niet eens een heel slecht plan bedachten wij ons later. Het biedt ons de mogelijkheid samen te komen zonder weggestuurd te worden. Want dat is iets waar wij veel mee te maken krijgen. Overal waar wij ‘hangen’ worden we door politie en handhaving weggestuurd. Evengoed begrijpen wij dat met een groep van ongeveer 10 tot 15 personen, omwonenden overlast kunnen ervaren. Het probleem is dat wij nergens heen kunnen waar wij ons op ons gemak voelen.

Natuurlijk hebben we in Doesburg een plek waar jeugd en jongeren kunnen samenkomen: het Jongerencentrum 0313. Deze biedt een geschikt aanbod voor de leeftijdscategorie 10-15 jaar, maar wij zijn van mening dat dit aanbod niet toereikend is voor de leeftijdscategorie 16-23. Ons dus. Hoe de jongere jeugd zich ongemakkelijk voelt als wij bij hen staan, evenmin voelen wij ons op ons gemak in het bijzijn van hen.

Een chillcontainer zoals die in de gemeente Bronckhorst staat zou dus een prima oplossing zijn voor Doesburgse jongeren voor wie het Jongerencentrum niet voldoet hen behoeften.

SP verontrust over het snijden in ondersteuning huishouden van cliënten van De Posten.

SP SP Enschede 16-05-2021 19:16

Slecht bericht voor alle cliënten  “ondersteuning huishouden” (1) van De Posten. In een brief is ze meegedeeld dat ze allemaal gekort worden op hun uren. Als belangrijkste reden voor deze bezuiniging wordt genoemd dat de kosten te hoog worden.

Van maatwerk lijkt geen sprake want wie nu twee uur hulp heeft kan nu rekenen op anderhalf uur staat in de brief waarin nog steeds gesproken wordt over “schoon en leefbaar huis”. Hier blijkt de willekeur die een dergelijke afspraak kan veroorzaken. Reden dat de SP steeds heeft aangedrongen op een indicatie in tijd. De Centrale Raad van Beroep heeft hierover een uitspraak gedaan(2)

De SP stelt maandag 17 mei mondelinge vragen aan de verantwoordelijk wethouder over de brief die ook bekend is bij de gemeente. Niet alleen de cliënten zijn de dupe van deze maatregel. Het kan niet anders dan dat minder tijd gevolgen heeft voor de kwaliteit van hulp. Natuurlijk gaat dit ook ten koste van werkgelegenheid met name voor werknemers zonder vast contract. Zover bekend is er geen overleg geweest met de cliëntenraad.

Al met al een hard gelag voor vooral cliënten maar ook werknemers.

(1)Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) ondersteunen gemeenten inwoners bij het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en participeren in de maatschappij. Eén van de maatwerkvoorzieningen die hiervoor kan worden ingezet is de Ondersteuning bij het Huishouden (OH). De OH wordt ingezet als inwoners niet meer op eigen kracht of met behulp van hun sociale netwerk hun huis schoon en leefbaar kunnen houden. Huishoudelijke taken worden dan overgenomen door een hulp. Het resultaat schoon en leefbaar huis wordt hiermee bereikt. Onder schoon en leefbaar huis wordt verstaan dat iedereen gebruik moet kunnen maken van een schone woonkamer, als slaapvertrek daadwerkelijk in gebruik zijnde ruimtes, de keuken, sanitaire ruimte en gang. Het huis dient zodanig schoon en leefbaar te zijn dat geen vervuiling plaatsvindt en zo een algemeen aanvaardbaar basisniveau van een schoon en leefbaar huis wordt gerealiseerd.

(2)De Centrale Raad van Beroep heeft aangegeven dat resultaatgericht indiceren toegestaan is mits in de beschikking de toegekende activiteiten, de frequentie daarvan, en de tijd die daaraan wordt besteed opgenomen zijn.

De SP heeft voorlopig de volgende vragen:

1.     Is er gecommuniceerd tussen de gemeente en De Posten over de financiële problemen rond de hulp bij het huishouden?

      Zo nee, wat vindt de wethouder ervan dat hij niet geïnformeerd is?

      Zo ja, waarom heeft de wethouder geen contact opgenomen om de situatie te bespreken?

2.  Is de wethouder het met de SP eens dat bewoners van Enschede de zorg horen te krijgen die nodig is om zo zelfstandig mogelijk te leven en de gemeente hiervoor verantwoordelijk is?

3.  Is de wethouder het met de SP eens dat De Posten in de brief onterecht alleen de vrijblijvende indicatie “schoon en leefbaar huis” noemt zonder tijdsindicatie? In de brief wordt over een gemiddeld aantal uren gesproken.

Stop de voortdurende cyclus van onrecht in Palestina

SP SP Brielle 16-05-2021 17:17

Vandaag stond een grote groep Nederlanders op straat om te demonstreren voor Palestijns rechten. Ook de SP en haar jongerenorganisatie, ROOD, waren aanwezig. Hier volgt een kort artikel van Arno van der Veen (ROOD en SP Rotterdam lid) over waarom hij aanwezig was bij de demonstratie in Amsterdam.

Afgelopen week escaleerde Israël haar kolonisering van Palestijns gebied. Waar de afgelopen jaren Israël steeds meer gebieden van de Westelijke Jordaanoever en Gaza bezette, heeft het nu haar pijlen gericht op het laatste kleine gebied in Oost-Jeruzalem waar Palestijnen wonen en leven. Een Israëlische rechtbank oordeelde, in strijd met internationaal recht, dat Israëlische kolonisten het recht hebben de woning van zeven Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah te onteigenen. Deze zeven gezinnen zijn een opmaat naar volledige kolonisatie van de rest van de grotendeels Palestijnse wijk, zo zien zowel buurtbewoners als de (inter)nationale gemeenschap.

De internationale gemeenschap heeft zowel de bestaande bezetting als de verdere kolonisatie talloze keren als illegaal aangemerkt, bijvoorbeeld bij monde van resoluties van de Verenigde Naties. Dat Israël zich daar niets van aantrekt is al meer dan 70 jaar duidelijk, aangezien sinds 1948 iedere paar jaar een nieuwe cyclus van geweld en verdere kolonisatie afspeelt. Uitgerekend morgen herdenken we het begin van deze zogenoemde ’Al-Nakba’, wat catastrofe betekent en waarmee de verwoesting van de Palestijnse samenleving wordt aangeduid. Opeenvolgende generaties Palestijnen hebben huis en haard moet verlaten dankzij bijna driekwart eeuw durende bezetting. In die context zijn de demonstraties naar aanleiding van de nieuwe huisuitzettingen begrijpelijk, zo niet noodzakelijk. Zeker vanuit Palestijnen, die in apartheidsstaat Israël zelfs voor de wet minderwaardig zijn aan Israëli’s

Het ingrijpen op deze demonstraties van Israël liet zich desondanks raden: spijkerhard. Dieptepunt was het moment waarop tijdens de Ramadan de heilige Al-Aqsamoskee met geweld werd binnengevallen door zwaarbewapende Israëlische ordetroepen. Een illegale daad, met als doel het ontketenen van geweld van Palestijnse zijde. De reactie kwam, dit keer geclaimd door Hamas: raketten met relatief weinig impact, veelal tegengehouden door het raketschild van Israël. Wel werd het de ultieme rechtvaardiging voor verdere escalatie, waarbij zelfs openlijk wordt gesproken over het doorgaan tot het laatste verzet tegen de bezetting compleet is vernietigd. Ondertussen gaat de zionistische lobby op volle toeren, waarbij men graag misbruikt maakt van een islamofoob beeld van media over de demonstranten om hen als schuldigen aan te wijzen.

De catastrofe duurt daarmee voort. Het lijkt een cyclus waar geen einde aan komt. Om de zoveel tijd wordt een groep Palestijnen uit hun huis gezet, waarop demonstraties volgen. De demonstraties worden hardhandig neergeslagen of zelfs uiteen geschoten. Machtige overheden blijven stil en Palestijnen verhevigen uit wanhoop hun verzet. Dat zorgt voor nieuwe rechtvaardiging voor Israël om Palestijnse levens te nemen, infrastructuur te vernietigen en meer land te koloniseren. Een terugkerend pijnlijk moment is wanneer in mijn eigen stad de mensen van ‘Rotterdam voor Gaza’, die een informele stedenband met Gaza in stand houden, steeds wéér geld inzamelen voor de gesloopte elektriciteitscentrale. Daarom sta ik vandaag stil bij Al-Nakba. Niet als iets uit het verleden, maar als voortdurend onrecht waar een einde aan moet komen. 

Dit stuk is geschreven door Arno van der Veen, activist bij Niet In Mijn Naam.

Stop de voortdurende cyclus van onrecht in Palestina

SP SP Rotterdam 16-05-2021 17:17

Vandaag stond een grote groep Nederlanders op straat om te demonstreren voor Palestijns rechten. Ook de SP en haar jongerenorganisatie, ROOD, waren aanwezig. Hier volgt een kort artikel van Arno van der Veen (ROOD en SP Rotterdam lid) over waarom hij aanwezig was bij de demonstratie in Amsterdam.

Afgelopen week escaleerde Israël haar kolonisering van Palestijns gebied. Waar de afgelopen jaren Israël steeds meer gebieden van de Westelijke Jordaanoever en Gaza bezette, heeft het nu haar pijlen gericht op het laatste kleine gebied in Oost-Jeruzalem waar Palestijnen wonen en leven. Een Israëlische rechtbank oordeelde, in strijd met internationaal recht, dat Israëlische kolonisten het recht hebben de woning van zeven Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah te onteigenen. Deze zeven gezinnen zijn een opmaat naar volledige kolonisatie van de rest van de grotendeels Palestijnse wijk, zo zien zowel buurtbewoners als de (inter)nationale gemeenschap.

De internationale gemeenschap heeft zowel de bestaande bezetting als de verdere kolonisatie talloze keren als illegaal aangemerkt, bijvoorbeeld bij monde van resoluties van de Verenigde Naties. Dat Israël zich daar niets van aantrekt is al meer dan 70 jaar duidelijk, aangezien sinds 1948 iedere paar jaar een nieuwe cyclus van geweld en verdere kolonisatie afspeelt. Uitgerekend morgen herdenken we het begin van deze zogenoemde ’Al-Nakba’, wat catastrofe betekent en waarmee de verwoesting van de Palestijnse samenleving wordt aangeduid. Opeenvolgende generaties Palestijnen hebben huis en haard moet verlaten dankzij bijna driekwart eeuw durende bezetting. In die context zijn de demonstraties naar aanleiding van de nieuwe huisuitzettingen begrijpelijk, zo niet noodzakelijk. Zeker vanuit Palestijnen, die in apartheidsstaat Israël zelfs voor de wet minderwaardig zijn aan Israëli’s

Het ingrijpen op deze demonstraties van Israël liet zich desondanks raden: spijkerhard. Dieptepunt was het moment waarop tijdens de Ramadan de heilige Al-Aqsamoskee met geweld werd binnengevallen door zwaarbewapende Israëlische ordetroepen. Een illegale daad, met als doel het ontketenen van geweld van Palestijnse zijde. De reactie kwam, dit keer geclaimd door Hamas: raketten met relatief weinig impact, veelal tegengehouden door het raketschild van Israël. Wel werd het de ultieme rechtvaardiging voor verdere escalatie, waarbij zelfs openlijk wordt gesproken over het doorgaan tot het laatste verzet tegen de bezetting compleet is vernietigd. Ondertussen gaat de zionistische lobby op volle toeren, waarbij men graag misbruikt maakt van een islamofoob beeld van media over de demonstranten om hen als schuldigen aan te wijzen.

De catastrofe duurt daarmee voort. Het lijkt een cyclus waar geen einde aan komt. Om de zoveel tijd wordt een groep Palestijnen uit hun huis gezet, waarop demonstraties volgen. De demonstraties worden hardhandig neergeslagen of zelfs uiteen geschoten. Machtige overheden blijven stil en Palestijnen verhevigen uit wanhoop hun verzet. Dat zorgt voor nieuwe rechtvaardiging voor Israël om Palestijnse levens te nemen, infrastructuur te vernietigen en meer land te koloniseren. Een terugkerend pijnlijk moment is wanneer in mijn eigen stad de mensen van ‘Rotterdam voor Gaza’, die een informele stedenband met Gaza in stand houden, steeds wéér geld inzamelen voor de gesloopte elektriciteitscentrale. Daarom sta ik vandaag stil bij Al-Nakba. Niet als iets uit het verleden, maar als voortdurend onrecht waar een einde aan moet komen. 

Dit stuk is geschreven door Arno van der Veen, activist bij Niet In Mijn Naam.