Nieuws van politieke partijen over SP inzichtelijk

108715 documenten

Vrijdagmarkt en Klimaatmars

SP SP De Bilt 15-10-2021 19:21

Vrijdag 15 oktober waren we met enkele leden van de afdeling aanwezig op de vrijdagmarkt om met marktbezoekers en winkeliers in gesprek te gaan over duurzaamheid en het klimaat.

Zeker nu de energieprijzen uit het plafond schieten een enorm actueel onderwerp.  We maken ons zorgen over hoe dit verder moet en hebben met mensen overlegd wat ze zelf konden doen.  

Het was vrij rustig op de markt maar we hebben toch met een leuk aantal mensen gesprekken erover gevoerd en wat materiaal uitgedeeld, o.a. in de mooie SP tassen van duurzaam karton. Stevig genoeg om vaak opnieuw te gebruiken.

We willen jullie ook nog wijzen op de Klimaatmars die wordt gelopen in Amsterdam op zaterdag 6 november. Vertrek vanaf de Dam om 13:00 uur.

Voor nadere informatie kijk op www.klimaatmars2021.nl/de-mars

 

 

TERUGBLIK OP VIER JAAR GEMEENTERAAD OP WEBSITE BORNE BOEIT

SP SP Borne 15-10-2021 14:05

In een serie van drie interviews blikt Borne Boeit terug met fractievoorzitters en vraagt hen wat er goed ging en wat beter kon. Reflectie op het functioneren van de raad in z’n algemeenheid en hun eigen rol in het bijzonder. Bij elk interview komen specifiek twee thema’s aan bod. In het eerste gesprek met Mieke Visser (SP) en Ernst Janssen (D66) zijn dat Sport, Welzijn en Cultuur en Infrastructuur. Kijk hier voor het interview.

Voordracht SP Rotterdam kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022

SP SP Rotterdam 15-10-2021 13:51

Op 15 oktober heeft de kandidatencommissie haar voordracht voor de SP kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 bekend gemaakt aan de leden. Deze voordracht is ter overweging van de leden, die daarover kunnen besluiten op de ledenvergadering van 7 november 2021.

De voordracht en volledige lijst in de bijlage.

Voordracht SP Rotterdam kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022

SP SP Brielle 15-10-2021 13:51

Op 15 oktober heeft de kandidatencommissie haar voordracht voor de SP kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 bekend gemaakt aan de leden. Deze voordracht is ter overweging van de leden, die daarover kunnen besluiten op de ledenvergadering van 7 november 2021.

De voordracht en volledige lijst in de bijlage.

Overwinning volkstuinvereniging na acties tegen bouwplannen

SP SP Vlaardingen 15-10-2021 11:13

De SP-afdeling Vlaardingen is blij met de overwinning van Volkstuinenvereniging Moerman. De gemeente was van plan dure koopwoningen te bouwen op hun terrein, maar na acties is het college overstag gegaan.

 

Ondersteund door de SP zijn de tuiniers in actie gekomen met een demonstratie als hoogtepunt. De Gemeenteraad en B&W hebben naar deze protesten geluisterd. Het gevolg hiervan is dat de leden van de Volkstuinenvereniging op de tuinen mogen blijven tuinieren.

 

De SP onderstreept nogmaals het belang van volkstuinen in Vlaardingen die de biodiversiteit stimuleren en daarnaast sociale cohesie bevorderen. In een stad moet er ook ruimte zijn voor mensen om te ontspannen. Meeste tuiniers hebben geen eigen tuin en daardoor is hun volkstuin bij de Volkstuinvereniging Moerman van groot belang.

 

De SP feliciteert de Volkstuinvereniging Moerman dan ook met het behaalde resultaat voor het behoud van de tuinen.

Koopzondag-discussie definitief beslecht

SP SP Veenendaal 15-10-2021 10:55

Nu de evenementen nog... Motie SP: Stop beperking evenementen op zondag!

Met veel bombarie over 'vrijheid' heeft een meerderheid in de gemeenteraad besloten dat de winkels in Veenendaal elke zondag open mogen. Dat de meeste winkels geen gebruik wenst te maken van die mogelijkheid is voor die partijen van ondergeschikt belang. Een motie van de SP, om de beperking te schrappen van het aantal zondagen waarop buitenevenementen mogen plaatsvinden, vond echter geen meerderheid...

De discussie over de koopzondag is ten einde. Het is nu elke zondag mogelijk je winkel te openen. Dit past bij het liberale idee van vrijheid: individuele keuzevrijheid. De SP staat hier iets anders in.

"Natuurlijk gunnen we het elke winkelier die dat wil om open te kunnen," aldus fractievoorzitter Jan Breur, "maar als gemeenteraad zijn wij er niet voor de individuele winkelier, maar gaan wij over het totaalplaatje." Uit de evaluatie van de koopzondagen blijkt dat een meerderheid van de winkeliers liever minder dan meer zondagen dan de tot nu toe toegestane twaalf open wil. Op een willekeurige koopzondag gaat slechts 40% van de winkels open. Voor de SP is draagvlak onder winkeliers en hun personeel altijd leidend geweest in de discussie over de koopzondag. Als zij niet willen, wordt het niets - en uiteindelijk is dat schadelijk voor het centrum. "Als je naar de koopzondag gaat, en alleen de Kruidvat is open," legt Breur uit, "is dat niet bepaald een succes..."

Evenementen

Wat de SP betreft heeft een koopzondag alleen zin als je er wat van wilt maken. En een evenement helpt daarbij. Breur: "Een evenement versterkt de levendigheid wanneer er veel winkels open zijn, en compenseert wanneer er weinig winkels open zijn." Zeker nu de raad besluit dat het voor de winkels elke zondag 'raak' mag zijn, mogen de evenementen niet achterblijven. "Bovendien," vraagt Breur, "waarom een winkelier wel deze vrijheid gunnen, en culturele ondernemers niet?"

De SP diende een motie in om de huidige beperking van zes zondagen per jaar, waarop nu evenementen zijn toegestaan, te schrappen. Een meerderheid bestaande uit ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal, CDA en PvdA stemde echter tegen de motie. De VVD bood nog wel aan om met de SP na te denken over het stimuleren van kleine evenementen; een uitnodiging die de SP van harte aanneemt.

De SP heeft zich altijd ingezet om evenementen in Veenendaal te stimuleren, en zal dit blijven doen.

motie

SP start groot onderzoek in Nieuwveense Landen naar biomassacentrale en warmtenet

SP SP Meppel 15-10-2021 07:33

Zaterdag 16 oktober gaat SP Meppel de wijk Nieuwveense Landen in voor de start van een groot onderzoek naar de ervaringen met de biomassacentrale en het warmtenet. Al jaren zijn er veel klachten over storingen, rook-, stank- en geluidsoverlast maar oplossingen blijven uit. De SP wil daarom de problemen goed in kaart brengen en de resultaten presenteren aan het college om zo oplossingen dichterbij te brengen. De online vragenlijst is te vinden via www.spmeppel.nl/onderzoek

SP-fractievoorzitter Xander Topma: ‘Al ontzettend lang lopen bewoners tegen problemen aan met de biomassacentrale en het warmtenet. We horen dat het vaak onduidelijk is waar ze terecht kunnen met hun klachten. Bewoners van de wijk worden van het kastje naar de muur gestuurd. Met het onderzoek willen we de omvang van de problemen duidelijk krijgen. De uitkomst zullen we bundelen en overhandigen aan wethouder van der Haar die verantwoordelijk is voor dit dossier. Hopelijk neemt het college de problemen dan eindelijk een keer serieus en komen ze in actie om het op te lossen.’

SP start groot onderzoek in Nieuwveense Landen naar biomassacentrale en warmtenet

SP SP Steenwijkerland 15-10-2021 07:33

Zaterdag 16 oktober gaat SP Meppel de wijk Nieuwveense Landen in voor de start van een groot onderzoek naar de ervaringen met de biomassacentrale en het warmtenet. Al jaren zijn er veel klachten over storingen, rook-, stank- en geluidsoverlast maar oplossingen blijven uit. De SP wil daarom de problemen goed in kaart brengen en de resultaten presenteren aan het college om zo oplossingen dichterbij te brengen. De online vragenlijst is te vinden via www.spmeppel.nl/onderzoek

SP-fractievoorzitter Xander Topma: ‘Al ontzettend lang lopen bewoners tegen problemen aan met de biomassacentrale en het warmtenet. We horen dat het vaak onduidelijk is waar ze terecht kunnen met hun klachten. Bewoners van de wijk worden van het kastje naar de muur gestuurd. Met het onderzoek willen we de omvang van de problemen duidelijk krijgen. De uitkomst zullen we bundelen en overhandigen aan wethouder van der Haar die verantwoordelijk is voor dit dossier. Hopelijk neemt het college de problemen dan eindelijk een keer serieus en komen ze in actie om het op te lossen.’

Bestemmingsplan Driegaarden Huissen na wijziging voor meer betaalbare woningen aangenomen

SP SP Lingewaard 15-10-2021 07:26

De gehele gemeenteraad van Lingewaard wil dat er gebouwd wordt op de locatie gelegen in de oksel van de Bredestraat- Muntstraat in Huissen. En dat daarbij gebouwd wordt voor iedere beurs. Het college ging aan de slag met bestemmingsplan Driegaarden fase 1 en legde vervolgens een voorstel voor met vooral dure koopwoningen en onvoldoende woningen in het zogeheten betaalbare segment.

‘De SP staat voor nieuwe wijken met een divers aanbod aan woningen voor iedere beurs. En dat zien we onvoldoende terug in dit voorstel. Hier gaan wij niet mee akkoord’ aldus SP raadslid Brian Claassen tijdens de politieke avond. Ook de woordvoerders van  de PvdA, D66 en GL waren absoluut ‘not amused’ en drongen samen met Claassen aan op de bouw van meer woningen in het betaalbare segment. En vrij verrassend, wellicht omdat de verkiezingen in zicht komen, sloten ook enkele woordvoerders van coalitiepartijen zich aan bij de oppositiepartijen. 

Dat was voor de ontwikkelaar reden om het plan tussen de politieke avond en raadsvergadering snel aan te passen. De ontwikkelaar stelde voor om de bouw van een aantal dure koopwoningen in te wisselen voor de bouw van meerdere woningen in het zogeheten betaalbare segment. Door deze wijziging werd de verdeling zodanig gewijzigd dat het voor de gehele raad het een aanvaardbaar plan werd. Samen met de PvdA, D66, GL en LBL diende de SP een amendement in om de nieuwe verdeling vast te leggen in het voorstel waarover gestemd moest worden. Aangezien dat voorstel aangenomen werd stemde de gehele raad in met het gewijzigde voorstel Driegaarden fase 1.

Hoezo verandering

SP SP Winterswijk 14-10-2021 18:15

September 2021.

Sinds de verkiezingen in maart j.l.  startte het gekissebis van het toen, inmiddels demissionaire kabinet, vanwege de toeslagenaffaire, op volle toeren. Gevestigde partijen spraken zich uit over, met wie ze wel en met wie ze niet wilden samenwerken en hielden zich totaal niet bezig met de grote problematieke zaken, die ons land te wachten staat. Wat gaat er gebeuren rondom de problemen met de woningnood, milieu en, ook niet onbelangrijk, het onderwijs en de marktwerking in de zorg, wat al bewezen is, dat dat totaal niet werkt! Over de dubieuze ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenakkoord maar helemaal te zwijgen!

Inmiddels zijn we ruim zes maanden verder en wat schetst onze verbazing? Hetzelfde kabinet, wat in januari van dit jaar, zijn ontslag aandiende, gaat nu, drie informateurs verder en de nodige debatten rondom het debacle "Pieter Omzigt, functie elders" en de Afganistan affaire, vrolijk de onderhandelingsfase in. Wel geven ze aan, het nu totaal anders te willen gaan doen. Een nieuwe start maken met meer transparantie en verandering in bestuurscultuur. Hoe ze dit dan vorm willen gaan geven is nog niet helemaal duidelijk.  Zal dit de burger meer vertrouwen geven? Ik moet het nog zien! De afstand tussen regeringsleiders en burgers is te groot. Ik vraag me echt af, of ze het überhaubt iets kan schelen, wat er leeft in de samenleving.

Bij deze wil ik wel aangeven, dat diezelfde burgers, er ook mede schuldig aan zijn, dat we op dit punt beland zijn door hun eigen kiesgedrag. Verdeeldheid tussen arm en rijk, autochtoon en allochtoon en jong en oud vieren hoogtij en van empathie en tolerantie is weinig meer over. Willen we echt iets fundamenteels veranderen in onze samenleving zullen we toch echt onszelf moeten veranderen! Zolang wij, als burgers, bang zijn, om te kiezen voor veranderingen, zal er, mijns inziens, nooit iets veranderen. En dat kunnen we ons dan zelf aanrekenen.

Gery Dirks