Nieuws van politieke partijen over SP inzichtelijk

117342 documenten

Grote steun voor de “rampenmotie” van de SP.

SP SP Meierijstad 13-04-2024 19:25

Het was een rommelig debat in de late uurtjes van de raadsvergadering van 4 april.  Over een motie van de SP, die aandacht vroeg voor de financiële ramp die op de gemeenten af dreigt te komen. Omdat het rijk vanaf 2026 flink wil gaan korten op de rijksbijdrage voor de vele taken, die inmiddels vanuit het rijk naar de gemeenten zijn overgeheveld. Daarom wordt het ook wel het “ravijnjaar” genoemd. “Zonder geld geen gemeenten” was de titel. Want hoe kun je nou de taken goed uitvoeren voor je burgers als de financiële middelen daarvoor zwaar ontoereikend zijn. Dus vroegen wij in deze motie om  als gemeente Meierijstad het signaal af te geven richting formateurs, Tweede Kamer en het actiecomité Raden in Verzet deze dreigende ramp af te wenden.

 En de interbestuurlijke verhoudingen op basis van gelijkwaardigheid en samenwerking te herstellen en verankeren. Zodat gemeenten voldoende geld beschikbaar houden voor het uitvoeren van de belangrijke maatschappelijke opgaven die ze hebben. 

Wethouder Goijaarts zei de zorg te delen, maar stelde, dat het college met N50, de R8 en de regio al het signaal had afgegeven dat ze taken zouden teruggeven als de “korting”

zou doorgaan. Waarbij we begrepen, dat de M50,  een groep van 50 gemeenten en ook de R8 en de regio gemeenten en waterschappen omvatten. Wat dus ook wel zal gelden voor de door hem ook genoemde G4, G40, K80 en P10. Voor hem en het college lijkt het dus belangrijker om met dit soort “grote jongens” en dat soort partijen actie te voeren dan om een motie vanuit de eigen raad door te sturen. Woordvoerder Kees van Limpt zei dan ook te begrijpen, dat de wethouder liever geen “boodschappenjongen” wil zijn, maar sprak ook zijn teleurstelling uit over de opstelling van het college hierin. Met een kleine tekstuele wijziging kon de motie toch in stemming worden gebracht en kreeg uiteindelijk steun van 33 van de 37 raadsleden.  (Pvda/Groenlinks stemde tegen) 

Zodat het signaal namens de raad toch verstuurd wordt. In de hoop dat effect heft..

SP Kamerlid Sandra Beckerman op bezoek in Schoonebeek en Nieuw-Amsterdam

SP SP Drenthe 13-04-2024 19:22

Vandaag was Tweede Kamerlid Sandra Beckerman met SPers uit het Noorden op bezoek in Schoonebeek en Nieuw-Amsterdam. Daar sprak ze met inwoners en vertegenwoordigers van Stop Afvalwater Schoonebeek. 

Na de gesprekken werden ze rondgeleid langs een aantal gebouwen met schade. We zijn geschokt van de verhalen, de scheuren zijn zichtbaar in de huizen en zichtbaar in de samenleving aldus Simon Zandvliet (Statenlid SP Drenthe).

Beckerman vindt dat de Tweede kamer zich moet uitpsreken over de afvalwaterinjectie en oliewinning zoals ze al eerder voor Twente deed. Daarnaast zouden de Provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden en Emmen een vuist moeten maken en een bondgenoot van hun inwoners moeten zijn. 

Beruchte kruising actie actie!

SP SP Meierijstad 13-04-2024 12:38

DEZE  KRUISING HEEFT OP HET GEMEENTEHUIS GEEN PRIORITEIT.

Met het ophangen van een spandoek vandaag proberen we de beruchte kruising opnieuw onder de aandacht te brengen. En we staan hierin niet alleen.

Huis aan huis hebben we de mening van bewoners van de wijken Grevekeur en Zeeheldenwijk gevraagd. Een overgrote meerderheid is het met ons eens. Het opnieuw inrichten van de Floralaan is een uitgelezen kans om ook het kruispunt aan te pakken. Dus veiliger maken. Maar op z'n minst overzichtelijker te maken.

Hopelijk komen ze op het gemeentehuis tot inkeer. Dat er tot nu toe geen geld voor dit kruispunt is gereserveerd, is een gezocht argument. Wanneer je dit kruispunt als prioriteit ziet, is er zeker geld te vinden. Verkeersveiligheid dient altijd prioriteit te zijn.

Wij gaan ervoor.

Zorgavond in Heerenveen met Jimmy Dijk

SP SP Friesland 13-04-2024 12:11

De voorgenomen sluiting van de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen en het nieuw te bouwen ziekenhuis in Joure is in een groot deel van de provincie een enorme zorg. Tel daarbij de lange wachtrijen op in de (jeugd)zorg en bij de GGZ, waardoor voor veel mensen de zorgen boven het hoofd stijgen. Op 12 april was Jimmy Dijk te gast bij de afdelingen Súdwest-Fryslân en Heerenveen om in gesprek te gaan met Jan van der Veen van DJI en Tineke Mollema van Plusminus en Jeugd bij Mind. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en de zorgen die daaruit voortvloeiden, vertelde Jimmy Dijk over de decentralisering en het antwoord van de SP op de alsmaar stijgende zorgkosten: Het Nationaal Zorgfonds.

Tineke is bestuurslid communicatie bij Plusminus en lid van de Expertcommissie Jeugd bij Mind, maar zelf ook ervaringsdeskundige als patiënt. Zij vertelde waar ze zelf tegenaan gelopen is, maar ook waar haar cliënten nu tegenaanlopen: de lange wachtrijen en niet altijd passende hulpverlening. Jan van der Veen werkt bij de Dienst Justitiële Inrichtingen en ziet mensen binnenkomen die daar eigenlijk niet thuishoren. Mensen die gebaat zijn bij hulp van het GGZ, maar door omstandigheden in de gevangenis komen. En ook hier niet de juiste zorg krijgen, door het gebrek aan professionals.

Deze praktijkvoorbeelden werden bij Jimmy Dijk neergelegd. In een levendig debat tussen de drie gasten, geleid door Wiebe Dooper, en later ook met vragen uit het publiek, werden er meerdere pijnpunten blootgelegd. Politieke onwil en onkunde maken dat er lange wachtrijen ontstaan, zorg verschraald en duurder wordt, maar ook private equity* de kans krijgt om zorgbedrijven op te kopen en zo een hap uit het zorgbudget te halen. Ziekenhuisbesturen en zorgverleners die vastzitten in het systeem van marktwerking*, waardoor in hun ogen ziekenhuizen samenvoegen een optie is om zorgkosten te verlagen.

Het antwoord van de SP? Het Nationaal Zorgfonds. Het Nationaal Zorgfonds schaf de zorgverzekeraars af en zet één Nationaal ZorgFonds op. Zonder onnodige bureaucratie en geldverslindende concurrentie. En zonder eigen risico.

Vragen uit het publiek

Ook de wethouder van Súdwest-Fryslân heeft een aantal mooie SP-standpunten mee terug genomen naar het College.

"Met hetzelfde gemak privatiseer je de afvalbak." Houd het AEB in publieke handen!

SP SP Amsterdam 13-04-2024 11:37

Vandaag is de SP op het Javaplein een actie gestart om het Afval Energie Bedrijf (AEB) in publieke handen te houden. Het AEB verwerkt het huisvuil van Amsterdam en omgeving. Momenteel is het AEB eigendom van de gemeente en daarmee van alle Amsterdammers. Het stadsbestuur van PvdA, GroenLinks en D66 is van plan om het AEB te verkopen.

Verkoop zou betekenen dat wéér een belangrijke publieke voorziening wordt geprivatiseerd en de gemeente afhankelijk wordt van commerciële partijen.

Als de torenhoge rekeningen voor energie en stadswarmte ons iets laten zien dan is het wel dat commerciële partijen weinig oog hebben voor het publieke belang, maar bovenal winst willen maken voor de aandeelhouders. 

Laat de afvalverwerking niet de volgende basisvoorziening zijn die naar de markt verdwijnt. Verkwansel het publieke belang niet voor een zak geld. Stop de uitverkoop van de publieke zaak! 

Meer weten? Meedoen om de uitverkoop tegen te gaan? Check:  Stop de uitverkoop van de publieke zaak

Zie ook: Oost Nieuws

"Met hetzelfde gemak privatiseer je de afvalbak." Houd het AEB in publieke handen!

SP SP Diemen 13-04-2024 11:37

Vandaag is de SP op het Javaplein een actie gestart om het Afval Energie Bedrijf (AEB) in publieke handen te houden. Het AEB verwerkt het huisvuil van Amsterdam en omgeving. Momenteel is het AEB eigendom van de gemeente en daarmee van alle Amsterdammers. Het stadsbestuur van PvdA, GroenLinks en D66 is van plan om het AEB te verkopen.

Verkoop zou betekenen dat wéér een belangrijke publieke voorziening wordt geprivatiseerd en de gemeente afhankelijk wordt van commerciële partijen.

Als de torenhoge rekeningen voor energie en stadswarmte ons iets laten zien dan is het wel dat commerciële partijen weinig oog hebben voor het publieke belang, maar bovenal winst willen maken voor de aandeelhouders. 

Laat de afvalverwerking niet de volgende basisvoorziening zijn die naar de markt verdwijnt. Verkwansel het publieke belang niet voor een zak geld. Stop de uitverkoop van de publieke zaak! 

Meer weten? Meedoen om de uitverkoop tegen te gaan? Check:  Stop de uitverkoop van de publieke zaak

Zie ook: Oost Nieuws

Evenementenbeleid in de reprise

SP SP Veenendaal 13-04-2024 07:02

Jan Breur terug in de raadszaal...

Uit het oog, uit het hart? Niet als je Jan Breur heet. En zeker niet als je oude nemesis weer opduikt:

...het Evenementenbeleid...

Omdat wethouder Lochtenberg in oktober op de laatste minuut had besloten dat zijn voorstel niet besluitrijp was stond het het nu weer op de agenda. Oud-raadslid Jan Breur maakte daarom gebruik van zijn inspreekrecht als inwoner in de raadscommissie van 11 april. Er zit immers een element in het Evenementenbeleid wat hij heel graag wil veranderen: de getalsmatige beperking op buitenevenementen op zondag.

argumenten

In zijn tijd als raadslid heeft hij zich ingespannen om deze beperking op te heffen, maar stuitte daarbij steeds tegen een muur van andere partijen. In het nieuwe evenementenbeleid wordt de beperking opgerekt van 6 naar 12 buitenevenementen. Het is een verbetering, maar nog beter zou het zijn om de beperking in haar geheel te schrappen. En dus riep hij de raad op de beperking op te heffen.

Hiervoor gebruikte hij praktische argumenten: "Zo voorkom je non-discussies zoals: hoeveel zondagen moet je afstrepen als er twee evenementen op dezelfde zondag plaatsvinden, of als eenzelfde evenement langer dan een week duurt en dus meerdere zondagen beslaat." Ook sprak hij over waarden: "Juist ontmoeting, juist verwondering, juist verheffing verdienen een ereplaats in onze samenleving."

inzet SP

Breur's betoog viel (natuurlijk) in goede aarde bij de SP. Raadscommissielid Tilmann van de Loo - door de voorzitter consequent 'meneer Tilmann' genoemd - bevestigde dit. De SP wil dat er een einde komt aan deze overbodige beperking. Een standpunt dat overigens gedeeld wordt door de Cultuurmakelaar, Binnenstadsmanagement, Evenementenorganisatoren, en de Veense Jongerenraad.

Ook bepleitte Van de Loo een betere spreiding van evenementen, en deed een aantal suggesties van plekken waar ook wel eens wat georganiseerd kan worden. Zijn suggesties werden door de andere partijen echter vooral beantwoord met mitsen en maren.

Op 18 april neemt de Gemeenteraad (hopelijk) een besluit over het nieuwe evenementenbeleid...

wordt vervolgd...

Zie ook:

Burgerinspraak Jan Breur

Meer over het Evenementenbeleid:

Tussen levendigheid en leefbaarheid Plottwist bij Evenementenbeleid SP standpunt evenementen blijkt populair
Zie ook: Cultuur

SP start onderzoek verslavingsproblemen in Kampen

SP SP Kampen 12-04-2024 19:43

De SP heeft vandaag een brief afgeleverd bij alle scholen voor voortgezet onderwijs in Kampen, waarin wordt gevraagd naar verslavingsproblemen bij jongeren.

Bij het afleveren van de brief bij de recepties bleek al dat dit onderwerp zeker leeft bij sommige scholen.

De SP wacht nu de reacties af en zal vervolgens in overleg met scholen en andere organisaties beslissen wat er verder gedaan zal worden met de verkregen informatie. Voor de SP markeert deze brief het begin van het onderzoek naar verslaving en drugsgebruik in Kampen.

Als u iets wilt delen over dit onderwerp, aarzel dan niet om ons te mailen op kampen@sp.nl.

Buurtbewoners bij elkaar om onderhoud woningen

SP SP Breda 12-04-2024 12:24

De verhalen volgen elkaar in rap tempo op tijdens een bewonersavond in buurthuis Gageldonk. Zo'n twintig bezorgde bewoners spraken over tocht, lekkende balkons, gaten in de muren en verouderde boilers die stroom vreten. De bewoners van de Schippersdonk en omgeving maken zich boos over slecht uitgevoerde reparaties en achterstallig onderhoud in hun buurt. "Tussen het kozijn en de muur zit een kier waar ik mijn vinger in kan stoppen." aldus één van de bewoners. De actiebereidheid is hoog en samen met de Bredase SP besluiten ze nog meer klachten in de buurt op te gaan halen. 

Alle bewoners huren van corporatie Alwel. De initiatiefnemers spraken de Bredase SP vorig jaar aan tijdens de campagne en raadslid Michel Verschuren beloofde om terug te komen. "Het was duidelijk dat deze woningen van veertig jaar oud onderhoud nodig hebben en qua duurzaamheid niet passen bij deze tijd." zegt Verschuren. Na een eerste ronde door de buurt met de initiatiefnemers besloten ze gezamenlijk tot een bewonersavond. Verschuren: "De initiatiefnemers pakten het direct goed aan. Ze gingen flyeren en organiseerden daarmee de buurtbewoners." Op deze avond is er ook een nieuwe bijeenkomst gepland, waarom de bewoners zullen praten over vervolgstappen rondom deze actie.

Zie ook: Bouwen en wonen