Nieuws van politieke partijen over SP inzichtelijk

100904 documenten

De columnisten: De glimlach van Draghi

SP SP Noord-Holland 24-08-2019 10:37

In een discussie wordt de vraag gesteld of de euro nog wel waarde heeft. Er is en enorme hoeveelheid geld door de Europese Centrale Bank gecreëerd, dus op zich is het een goede vraag. Verschillende bronnen melden dat de ECB een paar duizend miljard euro aan obligaties op haar balans heeft staan.

door: Wim Verhoeven - De Koffiekring

We lezen ook dat de operatie van die monetaire verruiming volgens deskundigen vooral goed uitpakt voor landen met grote tekorten en hoge staatsschulden. Hoewel de mensen hier aan tafel geen financiële experts zijn begrijpen ze maar al te goed wat de gevolgen kunnen zijn als je de hoeveelheid geld die in omloop wordt gebracht vergroot. Ze denken dat het minder waard zal worden. Ogenschijnlijk is dit niet te zien aan de koersen van de diverse munten en de officiële inflatiecijfers.

De gesprekken die ik op verschillende plekken voer wijzen echter in een andere richting. Een mevrouw met een bescheiden pensioen en dito leefstijl geeft aan dat de grens is bereikt. De kosten van levensonderhoud zijn zodanig gestegen dat zij vreest de volgende ronde van een huurverhoging in figuurlijke zin niet te overleven. Een man op leeftijd vindt dat bepaalde groepen zoals ouderen het ‘afval’ van de samenleving zijn geworden.

Overal kom ik dezelfde verhalen tegen, maar het betreft zeker niet alleen ouderen, zoals bijvoorbeeld jonge mensen die inwonen en geen ouders hebben met een ‘jubelton’ om een huis te kunnen kopen en ook niet kunnen huren. Wat vooral opvalt is dat mensen constateren dat je van de een op de andere dag aan de verkeerde kant kunt zitten, dus in financiële problemen kunt komen. ‘Ik werd ziek en kreeg binnen een maand nog maar 70% van het loon’.

De kosten zijn inmiddels zo absurd en velen zijn zo afhankelijk van dubbele inkomens dat als er een wegvalt er een groot probleem kan ontstaan. De weg naar de financiële afgrond gaat razendsnel. Op 17 augustus bevestigt de economische pagina van het NHD het beeld. Voor het eerst worstelen tweeverdieners met een modaal salaris met hoge woonlasten, oplopende prijzen en zware belastingdruk. De woorden ‘voor het eerst’ wijzen op een dramatische verandering. Aan de kant van de burger vindt zelfs een verlaging plaats: pensioenen worden al jaren niet geïndexeerd en cao’s worden gewoon versoberd. Een jong stel dat ik op mijn pad tegen kom verdient domweg niet genoeg om iedere maand de financiële eindstreep te halen.

De glimlach van Draghi doet denken aan die mysterieuze van de Mona Lisa. Hij lijkt zijn doel te hebben bereikt. Sommige landen zullen hem als een held zien. Zien we hier nu de gevolgen? Is de euro in theorie sterk maar voor ons in werkelijkheid desastreus? Voor de gewone mensen is het duidelijk. Ja, het wordt onbetaalbaar en onzekerheid en stress nemen toe. De ‘vooruitgang’ waarbij de negatieve effecten op de koop toe worden genomen zien we nu terug bij de mens zelf, die worstelt met iets dat voor hem ongrijpbaar is. De glimlach van Draghi kan een hele dure worden. 

Voorlichting over regelingen voor lage inkomens

SP SP s-Hertogenbosch 23-08-2019 19:21

Heb je een laag inkomen of een uitkering? En moeite om rond te komen? De overheid en gemeenten hebben financiële regelingen die je misschien kunnen helpen. Weet jij waar je recht op hebt? De FNV zoekt het voor je uit en helpt je op weg. De financiële steun kan je tientjes, soms honderden euro’s opleveren. Laat geen geld liggen!

De FNV houdt op 3 september in ’s-Hertogenbosch een voorlichting over welke regelingen er zijn voor mensen met een laag inkomen. Deze voorlichting is voor leden én niet-leden.

Datum: Dinsdag 3 september Tijd: 19.30 uur (inloop 19.00 uur) Locatie: Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ‘s-Hertogenbosch

Ans Lokhoff is SP raadslid en FNV Kaderlid, zij is medespreekster op deze avond. SP Leden kunnen voor hulp/informatie een mail sturen naar : denbosch@sp.nl. Belangstelling? Meld je a.u.b. voor 1 september aan via greet.vandedoelen@vereniging.fnv.nl

Wil je individuele hulp? Maak dan een afspraak via fnv.nl of bel met ons Contactcenter via 088 - 368 0 368; bereikbaar elke werkdag 08:30-17:30 uur.

SP Almere maakt zich zorgen om gezondheid kinderen.

SP SP Almere 23-08-2019 17:14

De SP Almere heeft naar aanleiding van twee artikelen in deze krant schriftelijke vragen aan het college gesteld. De vragen hebben betrekking over de onrust rond de hoge stralingswaardes bij de UMTS-mast bij de Columbusschool in Poort en het gebruik van kunstgraskorrels op voetbalvelden.

Lees hier het gehele artikel in Almere Deze Week

Rest in power

SP SP Noord-Holland 23-08-2019 16:20

Voor Ronald Dooper en Selena Jans is vandaag een gedenksteen geplaatst op de begraafplaats de Nieuwe Ooster in Amsterdam. Familie, vrienden, activisten van Internationale Socialisten en de SP Zaanstreek zijn bij deze gelegenheid aanwezig geweest. Ewout van den Berg memoreerde aan de grote inzet van Ronald en Selena die keer op keer gemist wordt na het tragische ongeluk op 23 december vorig jaar. Aan het einde van de plechtigheid zongen de aanwezigen de Internationale. Nu is er een plek waar de twee socialisten herdacht kunnen worden.

SP Doetinchem opent Meldpunt GGnet

SP SP Doetinchem 23-08-2019 14:45

De geestelijke gezondheidszorg is ziek. Dat blijkt uit een tekort aan crisisopvangbedden, chronisch personeelstekort en een hoge werkdruk bij GGnet. Moedige medewerkers hebben de noodklok geluid, maar blijkbaar is dit niet genoeg voor directie en politiek om in actie te komen. Daarom heeft SP Doetinchem een meldpunt geopend.

SP raadslid Marijke Rütten is geschrokken van de verhalen in de Gelderlander van de Gert Müller en zijn collega’s van GGnet: “Mensen die in zo’n kwetsbare positie zitten moeten kunnen rekenen op goede hulp, zeker als het een crisissituatie betreft. Medewerkers steken niet zomaar en voor een kleinigheid hun nek uit door de noodklok te luiden. Als dan de reactie is dat er geen geluiden zijn opgevangen van ernstige gevallen, dan moeten we ze een handje helpen door de verhalen die mensen hebben over hun ervaringen te verzamelen, zodat duidelijk wordt wat er mis gaat.”

We roepen clienten en medewerkers van GGnet dan ook op om hun verhaal te delen. Dat kan door je verhaal te mailen naar SP.meldpunt.GGnet@gmail.com. Als je liever anoniem wilt blijven, dan kun dat natuurlijk. Geef dat dan aan bij je verhaal.

Barbeknoei avond SP, voor leden en niet-leden !

SP SP Zwijndrecht 23-08-2019 14:11

 

Beste leden / niet leden

Woensdag 18 september  2019 organiseert de afdeling  Zwijndrecht een BBQ voor leden en niet-leden.

BBQ en 1ste twee drankje zijn gratis.

Het thema van de avond is: Wat zijn momenteel de belangrijkste vragen die U bezighouden en waaraan de SP en/of de gemeente Zwijndrecht iets zou moeten of kunnen doen ?

U kunt zich aanmelden t/m 8 september d.m.v.

email aan: sjaak.sp.lid@gmail.com ( denk aan de puntjes ! ) Via https://www.meetup.com/nl-NL/Zwijndrecht-Politiek-cafe-SP-Meetup-Group/ Per telefoon: 06 5313 3322

Locatie: Wijkcentrum Kubiek Zwaluwstraat 1, 3334 XN Zwijndrecht  Tijdstip : 17.00 tot 22.00 uur    

Wij hopen dat U aanwezig wil/kan zijn.                                                                        

Met Vriendelijke Groet,

Sjaak van Peski (voorzitter afdeling Zwijndrecht)

Ria Reijerse (Fractievoorzitter)

Verdieping: dossier huishoudelijke hulp

SP SP Eindhoven 23-08-2019 12:35

Al sinds het begin van het nieuwe beleid, januari 2018, is de huishoudelijke hulp in Eindhoven onderwerp van discussie. In het kort: men ging over op zgn resultaatfinanciering: cliënten weten niet meer hoe lang de hulp komt, maar het huis wordt wel ‘schoon en leefbaar’. In de praktijk een ruim begrip, zo blijkt. Een groot aantal huishoudelijke taken werd niet meer gedaan, dit zijn de incidentele taken zoals de koelkast van binnen schoonmaken en hoog stoffen. Dat zou een vrijwilliger moeten komen doen.
 
Een groot aantal Eindhovenaren heeft bezwaar gemaakt tegen dit beleid. Mensen wilden meer hulp, het proces was niet goed gelopen (men had helemaal geen beschikking bv), en de gemeente brak in bij lopende beschikkingen. Onze kritiek was dat de wethouder de verantwoordelijkheid teveel bij de zorgaanbieder had gelegd, die zorgaanbieder kreeg gewoon geld en mocht zelf bepalen hoeveel zorg er verleend zou worden. Als iemand dan klachten had, kon men niet terecht bij de gemeente maar moest het regelen met de zorgaanbieder samen. En de zorgaanbieders gaven vaak niet- thuis, beantwoorden mail en telefoon niet etc etc. Uitzonderingen daargelaten uiteraard.
 
In december 2018 bepaalde de hoogste rechter al dat er beschikkingen in uren afgegeven moeten worden. In Eindhoven hebben alleen de bezwaarmakers die duidelijkheid gekregen. De SP stelde vragen over rechtsongelijkheid; de wet hoort toch voor iedereen te gelden? De gemeente stelde dat er geen sprake is van rechtsongelijkheid; er zijn immers 2 groepen mensen; mensen die wel en mensen die geen bezwaar gemaakt hebben voor de huishoudelijke hulp. Juridisch correct, toch vinden wij dat onrechtvaardig.
 
Na deze uitspraak over duidelijkheid in uren, zijn er in juni een viertal proefprocessen geweest, deze casussen waren representatief voor de overige 200 mensen die officieel in beroep zijn gegaan. Afgelopen week is in deze beroepszaken een uitspraak gedaan door de rechter.
 
Ik wil u hieronder informeren van wat de rechter heeft uitgesproken, wellicht kunt u deze informatie gebruiken voor uzelf of een familielid.
De kernpunten zijn: 1. Er mag niet ingebroken worden op een lopende indicatie bij nieuw beleid, dit mag alleen bij wijziging van omstandigheden bij de cliënt. Dus had u een beschikking die tot bv 2024 nog doorliep? Dan moet die gehandhaafd blijven indien uw situatie ongewijzigd is. Ons inziens geldt dat ook voor beschikkingen die over begeleiding of wonen gaan. 2. De incidentele taken horen bij een schoon en leefbaar huis en de gemeente heeft niet aannemelijk gemaakt dat hiervoor vrijwilligers beschikbaar zijn. Dus de incidentele taken moeten wel degelijk worden uitgevoerd als er niemand is uit het netwerk die dit kan oppakken. 3. Het KPMG rapport (de basis voor de nieuwe beschikkingen) wordt door de gemeente verkeerd gebruikt. Alleen voor het hele cluster van activiteiten (woonkamer, slaapkamer, badkamer, keuken en gang) kan de totale tijd uit het rapport worden aangehouden. Dit wordt nu individueel toegepast en ze halen eruit wat niet nodig is. Dat mag dus niet van de rechter. Verder gaat de rechtbank gaat uit van de laatste niet omstreden indicatie of van het CIZ protocol. 4. Bij meer zorgmomenten per week is meer indirecte tijd nodig. Heeft u meerdere keren per week hulp? Dan wordt er meer indirecte tijd toegekend. Indirecte tijd is bv het klaarzetten van emmers, elkaar begroeten etc. 5. De gemeente is wel degelijk verantwoordelijk voor de uitvoering. 6. Tijd voor strijken hoeft niet te worden toegekend, indien de gemeente heeft onderzocht dat dit voor de betreffende cliënt niet nodig is. Ofwel; de gemeente moet eerst onderzoeken of strijken wel of niet nodig is, standaard afwijzen mag niet. 7. Tijd voor het schoonhouden van extra kamers hoeft alleen te worden toegekend indien wordt aangetoond dat die kamer(s) meer dan eens per week worden gebruikt. Nu worden kamers die weinig gebruikt worden standaard niet meegeteld in de berekening van de gemeente. 8. De gemeente moet de proceskosten voor de bezwaarprocedures gewoon betalen. Omdat er een aantal casussen is dat op elkaar lijkt, had de gemeente gesteld dat ze maar 1/4 van het verschuldigde bedrag zouden betalen. De rechter geeft de gemeente hierin ongelijk, waardoor de proceskosten verder oplopen (200.000euro ipv 50.000).
Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de wethouder aangegeven dat de 4 mensen die het betreft extra hulp gaan krijgen. Wij vinden het onnodig alle beroepszaken te gaan uitvoeren en willen stellen dat het recht dat deze 4 mensen gekregen hebben, voor alle mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben in Eindhoven, moet gelden.
 
Om dit te bereiken gaan we de komende maanden onze uiterste best doen! Heeft u individuele hulp nodig in verband met de zorg? Ik hoor u graag op onderstaand emailadres of bij ons Meldpunt Zorg.
Sylvie van Dijks.van.dijk@eindhoven.nl
NB. 24 september is over de HHO een openbare avond op het stadhuis, u bent hierbij van harte welkom! Exacte tijd is nog onduidelijk, en volgt op onze site.

CAPTAIN AMERICA en burgerrechten

SP SP Veenendaal 23-08-2019 09:53

NAAM: Steve RogersALIAS: Captain America

VERSCHIJNT IN: Captain America 1, 2, 3, Avengers 1, 2, 3, 4, Spider-man Homecoming

Synopsys: Steve Rogers is een gewone jongen uit Brooklyn, als hij gerecruteerd wordt voor deelname aan het supersoldatenprogramma. Hij is de enige op wie het experiment succesvol wordt uitgevoerd. Voorzien van bovenmenselijke krachten strijdt hij als Captain America voor rechtvaardigheid.

Als Captain America in het echt zou bestaan, zou hij ongetwijfeld in 2016 op Bernie Sanders hebben gestemd. De berekenende Hillary Clinton, die er vooral voor haar rijke donateurs is, hoeft niet op veel van zijn sympathie te rekenen. En Donald Trump zou zeker geen optie zijn geweest: “Ik hou niet van pestkoppen; waar ze ook vandaan komen,” vertelt hij in zijn eerste film (1). En dat hij niet van pestkoppen houdt – ongeacht waar ze vandaan komen – blijkt duidelijk uit zijn verdere filmografie. Hij neemt het niet alleen op tegen nazi's en aliens, standaard werk voor een superheld, maar als de situatie en zijn morele kompas erom vragen ook tegen zijn werkgever S.H.I.E.L.D., en zijn eigen team – de Avengers.

In zijn tweede film, Captain America: the Winter Soldier, komt Rogers erachter dat het veiligheidsagentschap S.H.I.E.L.D. plannen heeft om iedereen op aarde te bespioneren en 'bedreigingen' direct 'uit te schakelen' door middel van geavanceerde luchtschepen voorzien van even geavanceerde wapens. "Dit is geen vrijheid, dit is angst," bijt hij directeur Fury toe (2). In de film heette dit plan 'Project Insight', maar je hoeft geen politiek genie te zijn om een paralel te trekken met de Patriot Act. Dit is Amerikaanse wetgeving die is ingesteld in de nasleep van de aanslagen op 11 september 2001 – met eveneens de bedoeling om de gehele bevolking te bespioneren. Bernie Sanders stemde – als één van de weinigen – tegen invoering van de Patriot Act in 2001, en stemde in 2005 en 2011 tegen de verlengingen ervan. Toen de wet in 2015 aan het einde van zijn geldigheid leek te komen, en het congres wederom een verlenging voorbereidde, toonde Sanders zich weer een tegenstander: "Willen we werkelijk leven in een land waar de NSA data verzamelt van elk telefoongesprek in de Verenigde Staten, inclusief zoveel als 5 miljard mobiele telefoongesprekken per dag? Ik niet. Willen we echt dat de overheid onze e-mails verzamelt, onze tekstberichtjes ziet, eenieders internet browsegeschiedenis kent, bank- en creditcardtransacties monitort en de sociale netwerken van mensen bijhoudt? Ik niet." (3) 'Project Insight' zou niet alleen een over de Patriot Act kunnen gaan, maar ook over de Sleepwet. Dat is zo'n beetje de 'Nederlandse Patriot Act'. Over deze wet vond in 2018 een referendum plaats, waarbij 49,4% tegen, 46,5% voor, en 4% blanco stemde. De SP was tegenstander, en waarschuwde tegen de schaduwkanten van de wet. "Aanslagen voorkomen doe je door gericht terroristen te volgen en geradicaliseerde salafistische netwerken te ontmantelen, het met een 'sleepnet' massaal binnenhalen van gegevens van onschuldige burgers helpt daarbij niet. Informatie van alle Nederlanders kan straks worden gedeeld met de geheime diensten van andere landen, ook gegevens die helemaal niet zijn geanalyseerd en waarvan we dus ook niet weten of die tegen onze burgers kunnen worden gebruikt. De nieuwe wet op de geheime diensten gaat gelden voor alle mogelijke technologieën die in de toekomst worden ontwikkeld, zonder dat de Tweede Kamer dat weet of daarvan op de hoogte wordt gebracht." (4) Captain America heeft 'Project Insight' weten te stoppen – en zelfs S.H.I.E.L.D. geheel weten te ontmantelen. De Patriot Act is overgegaan in de Freedom Act, waarin de NSA niet langer het recht heeft om elk willekeurig telefoongesprek af te luisteren. En de Sleepwet? Die is, ondanks dat de meester kiezers hier tegen waren toch aangenomen – zij het met enige aanpassingen.

Een paar jaar later, in Captain America: Civil War, komt zelfs het voortbestaan van de Avengers onder druk te staan door de Sokovia-akkoorden; een verdrag dat de VN heeft opgesteld om grip te verkrijgen op superhelden. Dit, omdat de pogingen van de Avengers om de wereld te redden maar al te vaak gepaard gaan met bijkomende schade. De Avengers zijn verdeeld over het verdrag. Een deel van hen, onder leiding van Tony Stark (Iron Man), willen zich aan de akkoorden en het VN-toezicht onderwerpen, maar Rogers wil er niets van weten. Hij vindt dat het verdrag alleen maar de Avengers berooft van hun verantwoordelijkheid en heeft weinig vertrouwen in de stuurgroep die hun formele opdrachtgever moet worden: "Stel dat de stuurgroep ons ergens heenstuurt, waarvan wij vinden dat we er niet naartoe moeten? Wat als we ergens naartoe moeten, maar ze laten ons niet gaan?" Stark vindt echter: "Als we geen kaders willen accepteren, als we onbegrensd zijn, zijn we geen haar beter dan de slechterikken." (5) Op zich hebben noch Stark, noch Rogers volledig gelijk. De Avengers zijn als heldenteam opgericht om de aarde en haar bewoners veilig te houden. En daarmee vergelijkbaar met leger, politie, brandweer en marechaussee. Het idee om de acties en beweegruimte van superhelden in een wettelijk kader te plaatsen, is an sich helemaal niet onredelijk. Dat is immers ook het geval voor die andere 'helden', zoals agenten en militairen. In dit debat is het nota bene de voormalige kapitalist Stark, die aan de kant van Bernie Sanders staat. Politiegeweld is een groot probleem in de Verenigde Staten, en donkere mensen zijn hiervan onevenredig vaak het slachtoffer. Agenten plaatsen zichzelf maar wat vaak boven de wet, in plaats van deze te handhaven. Van 'dienen en beschermen' is vaak geen sprake; het is vooral intimidatie en escalatie, waarna er niet of nauwelijks consequenties volgen – en burgers feitelijk rechteloos zijn. In een verkiezingsdebat in 2016 zei Sanders hierover: "Laat ons duidelijk zijn. Als een politieagent de wet overtreedt, moet die – net als iedere andere overheidsbeambte – verantwoordelijk gehouden worden." (6) Het begrenzen van bevoegdheden, en het aanbrengen van een systeem van aansprakelijkheid, zijn weliswaar nodig in een ordelijke rechtsstaat – de manier waarop dit wordt geïmplementeerd en de inhoud ervan, zijn ook van groot belang. En in het geval van de Sokovia-akkoorden schort het daar behoorlijk aan. Legal Eagle, een advocaat die op YouTube allerlei fictieve juridische zaken toetst aan de echte wetten, concludeerde dat de akkoorden op verschillende punten strijdig zijn met de Amerikaanse wetten en burgerrechten. Zo is het verplichte prijsgeven van je geheime identiteit een vorm van gedwongen redevoering, het monitoren van mensen met superkrachten (of ze die nu gebruiken of niet) is een discriminatoire schending van de privacy – en datzelfde geldt voor verplichte medische keuringen. Verder maken de akkoorden geen duidelijk onderscheid tussen reguliere vuurwapens (welke voor burgers zijn toegestaan in de VS), en militair materieel (wat niet is toegestaan). Ook druisen de akkoorden in tegen de vrijheid van vereniging en vrijheid om te reizen, kunnen ze ertoe leiden dat onschuldige mensen zonder aanleiding of rechtsbijstand worden vastgezet of onderworpen aan een gedwongen dienstplicht. Bovendien zijn de akkoorden dermate vaag geformuleerd, dat ze voor een zeer brede uitleg vatbaar zijn. (7) De manco's van de Sokovia-akkoorden worden pijnlijk duidelijk als één van de Avengers, Wanda Maximoff, onder preventief huisarrest wordt geplaatst. Net op het moment dat Rogers klaar is om de akkoorden te accepteren hoort hij dit. En dit is het eind van Rogers' bereidheid te tekenen, en het begin van het einde van de Avengers. Voor Rogers is het onacceptabel dat onschuldige mensen worden opgesloten. En ook hier vindt hij Bernie Sanders aan zijn zijde. Op zijn website is te lezen: "Er zitten teveel mensen in de gevangenis  die op zichzelf geen bedreiging zijn voor de samenleving, zoals niet-gewelddadige overtreders van de drugswetten." Hij bepleit dan ook de legalisering van het gebruik van marihuana, zodat mensen niet in de gevangenis komen (met alle slopende gevolgen van dien), alleen omdat ze wiet op zak hebben. Naast het beëindigen van de oorlog tegen drugs, bepleit Sanders ook het beëindigen van private gevangenissen en andere verdienmodellen die het interessant maken om zoveel mogelijk mensen achter de tralies te zien verdwijnen. (8) Guantanamo Bay, het beruchte detentiekamp van de Verenigde Staten op het eiland Cuba, waar mensen onrechtmatig worden vastgehouden, mishandeld en gemarteld, ziet Sanders het liefst gesloten worden. Het kamp heeft volgens Sanders "de morele status van de Verenigde Staten significant beschadigd, het buitenlandbeleid ondermijnd en terrorisme eerder aangemoedigd dan effectief tegengegaan." Hij ziet het kamp het liefst gesloten worden, maar stemde in 2009 tegen het sluitingsplan van president Obama, omdat hierin niets werd gedaan aan de mensenrechtenschendingen – waaronder het oneindig vasthouden van mensen zonder rechtsgang. (9) Net als Bernie Sanders ziet Steve Rogers meer in het vooruithelpen dan in het vastzetten van mensen.

Steve Rogers is veel dingen, maar geen aanhanger van zogenaamde 'realpolitik'. Pragmatische overwegingen zullen hem niet gauw over de streep trekken bij morele kwesties. In zijn toenemende ruzie met Stark over de Sokovia-akkoorden zijn drie belangrijke botsingen te zien. En bij elk van de confrontaties probeert Stark Rogers te overtuigen met een variant op "werk hieraan mee om iets ergers te voorkomen," maar telkenmale blijkt dit vruchteloos. En in zijn discussie met S.H.I.E.L.D.-directeur Fury over Project Insight, zegt Fury: "S.H.I.E.L.D. neemt de wereld zoals ze is, niet zoals we haar graag zouden zien." En daarin zit nu juist het grote verschil. Captain America is niet het symbool van wat de Verenigde Staten zijn, maar van wat zij zouden moeten zijn. Niet van de realiteit, maar van het ideaal. Geen natie waar de grootste bullebak het voor het zeggen heeft, of waar de overheid achteloos omgaat met burgerrechten. Geen natie waar het recht van de sterkste of de rijkste alleen geldt, maar een natie waarin eenieder zich kan ontplooien. "Een groots land wordt niet beoordeeld op het aantal miljonairs en miljardairs dat het heeft, of op de omvang van zijn militaire begroting," schrijft Bernie Sanders in zijn boek 'Onze Revolutie'. "Het wordt niet beoordeeld op de hebzucht van zijn grootste bedrijven. Het wordt beoordeeld op hoe goed het zijn zwakste en kwetsbaarste burgers behandelt. Een werkelijk grote natie is een natie die is gevuld met mededogen en solidariteit." (10) En dat is waar Captain America voor staat.

Noten: Captain America: the First Avenger, Paramount Pictures, 2011 Captain America: the Winter Soldier, Marvel Studios, 2014 Sanders, B., It's Time To End Orwellian Surveillance of Every American, Time 2015; https://time.com/3850839/bernie-sanders-usa-patriot-act/ Raak, R. van, De Sleepwet is onnodig en gevaarlijk, Spanning 2018; https://www.sp.nl/achtergrond/sleepwet-is-onnodig-en-gevaarlijk Captain America: Civil War, Marvel Studios, 2016 Bron: https://www.youtube.com/watch?v=KVJYA8ikdO4 Bron: https://www.youtube.com/watch?v=TDMd40a-A4c Bron: https://feelthebern.org/bernie-sanders-on-criminal-justice/ Bron: https://feelthebern.org/bernie-sanders-on-cuba/ Sanders, B., Onze Revolutie - een toekomst om in te geloven, Starfish Books 2016; vertaling Menno Grootveld 2018 In verband met de geboorte van Tobias is dit voorlopig de laatste aflevering van de MARVEL Zomerspecial. Volgende zomer hervatten we de serie, te beginnen met Thor. Lees ook de serie 'Rijkdom en Inkomensongelijkheid', die AJ heeft geschreven.  

Aanvullende vragen MBT stikstof

SP SP Limburg 23-08-2019 08:39

Op 31mei jl. heeft de SP vragen gesteld over de mogelijke gevolgen van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (zie hier). De beantwoording van die vragen laat nog steeds (!) op zich wachten en intussen lezen we in de media dat de rechtbank Limburg een streep heeft gezet door 38 vergunningen, die eerder door de provincie zijn verleend. Dat is voor de SP-Fractie aanleiding tot de onderstaande vervolgvragen.

De PAS( Programma Aanpak Stikstof ) is bedoeld om bedrijven die bij hun activiteiten stikstof uitstoten de ruimte te geven om te ontwikkelen, terwijl er tegelijkertijd maatregelen genomen moeten worden om diezelfde uitstoot terug te dringen. Stikstof is problematisch omdat een teveel aan stikstof een negatieve invloed heeft op natuur en leefomgeving. Zo heeft de biodiversiteit er bijvoorbeeld zwaar onder te lijden. Claessens: “Het probleem met de PAS is dat het eigenlijk voor de natuur niks oplost. Aan de ene kant worden er maatregelen genomen om de natuur te beschermen door de uitstoot van stikstof te verminderen, maar aan de andere kant komt er doodleuk weer nieuwe bedrijvigheid bij die weer stikstof toevoegt. Wat schieten we daar uiteindelijk mee op?”

De gevolgen van de uitspraak zullen volgens de SP groot zijn. Alle nieuwe, nog af te geven vergunningen kunnen niet meer uitgegeven worden op basis van de PAS. De veehouderij is grootverbruiker van de beschikbare PAS-ruimte en zal de gevolgen snel gaan voelen: de veehouderij stoot enorm veel stikstof uit en heeft daarmee veel invloed op onze natuur en leefomgeving en moest bij uitbreidingen daarom een vergunning aanvragen. Dat kan dus niet meer. Dit geldt niet alleen voor de veehouderij, maar voor álle activiteiten die stikstof uitstoten, bijvoorbeeld bij het aanleggen van wegen of uitbreiding van Maastricht Aachen Airport en zelfs woningbouw, ook dat soort activiteiten staan nu op losse schroeven.Uiteraard dringen we er bij het college op aan, nu eindelijk eens met antwoorden te komen én binnen de gestelde termijn die er voor staat.

U kunt de aanvullende vragen hier lezen.

College trekt stekker uit de nieuwe Hille

SP SP Oss 22-08-2019 19:11

Al enkele jaren worden er plannen gemaakt voor een nieuw wijkcentrum in Ussen. Na jaren van voorbereiding, stevige conflicten over de gedwongen fusie met de Bonte Hoef en het maken van gedetailleerde bouwplannen trekt wethouder Frank den Brok de stekker uit het plan. De constructie van sportzaal Ussenstelt is niet stevig genoeg voor de uitvoering van de nieuwbouw. Aanpassing van de plannen voor versteviging van Ussenstelt is te duur. De bouw van het nieuwe wijkcentrum voor Oss-Noordwest wordt nu op de lange baan geschoven.

Gezien de gevorderde staat en gedetailleerdheid van de reeds gemaakte plannen oogt dit afstel door het college op zijn zachts gezegd amateuristisch. De plannen gaan voorlopig de ijskast in. Het voor de bouw gereserveerde bedrag blijft beschikbaar, maar de kosten van een nieuw gebouw worden de komende jaren alleen maar hoger. Dit uitstel kan weleens duurder uitpakken dan het aanpassen van de huidige plannen.

Nu komen er nieuwe plannen voor de wijk waardoor er een vertraging van jaren kan ontstaan. Al die tijd zit één van de grootste wijken van Oss zonder deugdelijk wijkcentrum. Scouting Ussen moet binnen niet al te lange tijd uit hun huidige gebouw. Zij moeten maar weer zien waar zij terecht kunnen. Dat is niet uit te leggen aan de Osse bevolking.

 

Zie ook: Gemeenteraad