Nieuws van politieke partijen over SP inzichtelijk

102556 documenten

Zeg NEE tegen het ontgassen van binnenvaartschepen en teken de petitie

SP SP Bergen op Zoom 20-01-2020 23:10

Weet u het nog? ons artikel over het varend ontgassen van schepen op de wateren bij ons in de buurt? Het is toch wel ernstig genoeg dat wij daarin iets in te brengen zouden moeten hebben. Nou.... dat is er dan ook intussen! Maakt u zich ook zorgen hierover? Teken de petitie en laat het weten!

Zoals wij al eerder eind vorig jaar hebben laten weten, zijn wij bezorgd over de manier waarop er op onze openbare wateren door schepen (die onderweg zijn van de ene naar de andere vracht) hun ruim ontgassen om schoon aan te komen op de laadbestemming. Het blijkt dat er meer mensen in Nederland bezorgd zijn over deze manier van doen. Daarom is er een Petitie gestart om hier een halt aan toe te roepen. Het is mogelijk om deze te tekenen via de volgende link:

https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/vvd_minister_cora_van_nieuwenhuizen_nee_tegen_gif_ontgassen_in_hollands_diep/

Hebt u het artikel gemist van varend ontgassen op deze site? Dit is de link naar het artikel:

https://bergenopzoom.sp.nl/nieuws/2019/12/varend-ontgassen-verboden-vanaf-zomer-2020

Het XXIV SP-Congres

SP SP Opsterland 20-01-2020 20:46

Het XXIV CONGRES VAN DE SOCIALISTISCHE PARTIJ:

Het 24ste landelijke partijcongres was op 14 december 2019 in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Henk v. Rijen en Mo Brak waren hier bij namens de SP Opsterland.

SP-congressen gaan over het wat, wie en hoe van onze partij.Er werd afscheid genomen van de oude bestuursleden inclusief voorzitter en de nieuwgekozen bestuursleden werden verwelkomd.Er werd gesproken en gestemd over voorstellen hoe we ons als SP beter kunnen organiseren.

We werden welkom geheten met een prachtig filmpje en een woordje van de makers.‘Durf te dromen, durf te strijden, durf te winnen’ was de boodschap van het filmpje.Daarna namen dagvoorzitters Mariska ten Heuw en Frank Futselaar– respectievelijk wethouder in Hengelo en Tweede Kamerlid – het over.Zoals we gewend zijn bij de SP, kondigden zij een vol programma aan.

Er was speciale aandacht voor het afscheid van voorzitter Ron Meier en algemeen secretaris Lieke Smits, die afgelopen zomer al aangaven te stoppen in deze functie.De nieuw gekozen voorzitter en algemeen secretaris zijn Jannie Visscher en Arnout Hoekstra.

Het stemmen over ruim honderd wijzigingsvoorstellen en moties betreffende het congresstuk bezorgde ons een lamme arm, maar gelukkig ging het vrij vlot.Hoewel alle voorstellen vooraf nauwgezet zijn voorzien van een stemadvies van de congrescommissie, slaagden sommige sprekers er tijdens het congres in om de commissie op andere gedachten te brengen.

Het congres werd traditiegetrouw afgesloten met een speech van de voorzitter van de SP-fractie in de Tweede Kamer, Lilian Marijnissen.De speech is terug te zien via sp.nl/XXIVcongres .Haar opkomstmuziekje was Bella Ciao, haar conclusie: Er komen andere tijden. Mooie tijden om socialist te zijn!

 

SP voor verbod op Knalvuurwerk en vuurpijlen

SP SP Haarlem 20-01-2020 20:15

Voor veel Haarlemmers is het afstekken van vuurwerk met Oudejaar een mooie traditie. De afgelopen oudejaarsnacht is er echter weer aardig huisgehouden in Haarlem. Alleen al aan gemeentelijke eigendommen is er voor 60.000 euro vernield.

Een veilige en vrolijke Oudejaarsnacht voor onze politiemensen, ambulance medewerkers, brandweerlieden, ziekenhuispersoneel, voor alle Haarlemmers, jong & oud en niet te vergeten onze (huis)dieren, dat is waar wij als SP Haarlem voor gaan. Wij willen niet meer dat er ieder jaar zoveel mensen in het ziekenhuis terecht komen met oogletsel, letsel aan handen en armen.. Of dat er vernielingen aan huizen, auto’s of openbare plekken in de stad worden aangericht. Of dat hulpmedewerk(st)ers  bekogeld worden met vuurwerk of op een andere manier worden bedreigd.
 
Daarom wil de SP dat alleen nog het afsteken van ongevaarlijk siervuurwerk de komende Oudjaarsviering wordt toegestaan. Voor sommige Haarlemmers zal een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen even wennen zijn maar de SP vindt veiligheid en respect voor andermans eigendommen belangrijker. De SP zal er voor pleiten dat er op een paar plekken in de stad professionele vuurwerkshows worden georganiseerd. Genieten van vuurwerk blijft dus mogelijk.
Op een vraag van de SP in de raadscommissie bestuur heeft de burgemeester toegezegd om nog voor de zomer met een voorstel voor een verbod op vuurwerk te komen.

Waar zijn de bouwlocaties??

SP SP Meierijstad 20-01-2020 19:01

In de raadsinformatiebrief Zwembadvoorzieningen Meierijstad staat over het zwembad de Neul: gezien de beschikbare woningbouwgebieden bestaat er echter geen noodzaak om de huidige zwemlocatie te benutten voor woningbouw.

Op de vraag van SP raadslid Tonnie Wouters of er écht genoeg bouwlocaties in St Oedenrode zijn, antwoordde de wethouder: Ja. Voor particulier initiatief en ook voor sociale woningbouw. Als voorbeelden werden genoemd: in de buurt van de Knoptoren, nabij de Kienehoef en de locatie van het voormalig  Fioretticollege.

Reden voor de SP om nu eens echt helderheid te krijgen van het college, waar in Meierijstad, mogelijke bouwlocaties beschikbaar zijn.

Al vele maanden op rij horen we vanuit het college dat de gemeente en Woonmeij wel willen bouwen. In Schijndel, maar ook in St Oedenrode. Maar dat er te weinig bouwlocaties zijn. In Veghel is wel meer ruimte. Maar ook in Veghel wordt nog steeds te weinig gebouwd voor starters, spoedzoekers en de vele andere woningzoekenden.

Klopt het dat er wel voldoende beschikbare woningbouwlocaties zijn? Zo ja, wanneer en hoe worden wij als raad dan geïnformeerd over die specifieke locaties? Zijn er al concrete plannen voor de beschikbare locaties en zo ja: welke? Wordt in de toegezegde prestatieafspraken de beloofde uitbreidingslocatie in Schijndel vastgelegd en aan de raad bekend gemaakt? Wilt u al dan niet vertrouwelijk, in gesprek gaan met de raad over alle mogelijke locaties in Meierijstad? Of moeten we wachten op wat concreet in de prestatieafspraken wordt vastgelegd. Welke locaties zijn beschikbaar voor sociale koop?

SP Leusden organiseert politieke avond over de pensioenen!

SP SP Leusden 20-01-2020 16:12

https://leusden.sp.nl/nieuws/2020/01/sp-leusden-organiseert-politieke-avond-over-de-pensioenen

Op vrijdag 21 februari in gebouw De Bron (in De Smederij voorheen basisschool Het Kinderland)  Hoefijzer 18 komt Tweede Kamerlid Bart van Kent met ons spreken over de pensioenproblematiek.

Er leven veel vragen over de pensioenen. Hoe zit het nu met het pensioenakkoord? Wat zijn de voor- en nadelen? Waarom vinden sommigen het terecht dat de AOW leeftijd verder stijgt? Worden jongeren tegen ouderen uitgespeeld? Is er een aanval op de AOW te verwachten? Hoe komt het dat er kortingen op de pensioenen dreigen terwijl de pensioenfondsen meer dan 1400 miljard in de kassen hebben? Hoe zit het met die rekenrente en waarom worden de rendementen niet meegeteld? Wat moeten we doen om onze pensioenen nu en in de toekomst veilig te stellen en wie zijn onze tegenstanders?

Deze vragen en natuurlijk andere vragen kunt u stellen en ons Kamerlid Bart van Kent. Uiteraard zijn ook niet SP’ers zeer welkom. De ouderenbonden worden uitgenodigd, maar neem zeker andere belangstellenden uit uw omgeving mee. We starten om 20.00 uur en inloop vanaf 19.30 uur. De SP zorgt voor koffie, thee en andere drankjes!

Blue Monday. SP steunt jeugdzorg Juvent!

SP SP Vlissingen 20-01-2020 12:57

Vanmorgen hebben Olga Penraat, afdelingsvoorzitter Vlissingen en raadslid Petra Coret een bezoekje gebracht aan Juvent te Vlissingen. Zij deden dit in het kader van Blue Monday om zo de medewerkers van Juvent en de jongeren een hart onder de riem te steken. Zij kwamen niet met lege handen, maar met een taart als blijk van waardering, maar ook met de zorgen voor de steeds verder toenemende werkdruk wat ten koste gaat aan de zorg die verleent zou moeten worden aan de jongeren.

Beste medewerkers van Juvent,

Vandaag 20 januari 2020 is Blue Monday (deprimaandag), de dag waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Begin 2020 kwamen er in de media berichten over de werkdruk binnen de jeugdzorg sector en de negatieve effecten die dit heeft op de mensen.

De jeugdzorg kende de afgelopen jaren een hoog ziekteverzuim en een groot verloop van medewerkers. De SP is van mening dat de jeugdzorg medewerkers niet de waardering krijgen die zij verdienen en dat als gevolg van de decentralisaties, de bureaucratie en de marktwerking in de zorg deze mensen steeds vaker kiezen voor werk in een andere sector. Hierdoor verhoogt de werkdruk en krijgen onze jongeren niet de hulp die zij verdienen. Dit terwijl de jongeren die van zorg afhankelijk zijn, erg kwetsbaar zijn en alle aandacht nodig hebben.

De SP zet het komende jaar de strijd voort voor een jeugdzorg zonder marktwerking, een jeugdzorg waar het kind centraal staat en extra geld voor gemeenten om de jongeren te helpen en de druk op de medewerkers te verlichten. Wij hopen dat u, samen met de SP, deze strijd aangaat! Dit kunt u doen door u aan te melden als ‘Vriend voor Rechtvaardigheid’. (https://doemee.sp.nl/vriendenvoorrechtvaardigheid)

Een landelijke strijd voor een rechtvaardigere samenleving, waar de mensen van de publieke sector; zorgverleners, agenten, buschauffeurs en leraren, meedelen in de winsten van de multinationals.

Voor nu hopen wij u, en de jongeren, met dit kleinigheidje, een goed gevoel te geven op deze Blue Monday!

Met vriendelijke groet,

Olga Penraat

Afdelingsvoorzitter SP Vlissingen

COC Midden-Nederland 70 jaar

SP SP Veenendaal 20-01-2020 12:26

Het werk blijft nodig...

Afgelopen zaterdag (18 januari) was het exact 70 jaar geleden dat COC Midden-Nederland werd opgericht. Dit werd groots gevierd in de Nicolaïkerk in Utrecht, met toespraken van voorzitter Simon Timmerman en de burgemeester van Utrecht, Jan van Zaanen. Ook werd er in het Centraal Museum een tentoonstelling geopend ter gelegenheid van dit heugelijke feit.

In de tentoonstelling 'Andere Geschiedenis volgens Dirkje Kuik en Philipp Gufler' worden van Dirkje Kuik volop tekeningen, etsen, litho’s en schilderijen met Utrecht als inspiratiebron getoond. Dirkje Kuik (1929-2008) woonde en werkte haar hele leven in Utrecht. Kuik’s werk is doordrongen van een hang naar het verleden. Zij werd geboren in het lichaam van een man, en onderging pas in de jaren '80 de transitie om de vrouw te worden die zij altijd al was. Ze sprak liever van 'genderdiaspora' dan van 'transgender', omdat zij haar innerlijke vrouw wilde benadrukken - en niet de overgang van het ene naar het andere lichaam. Philipp Gufler (1989) doet onderzoek naar genderidentiteit en historische personages en presenteert dit door middel van onder andere video’s, performances, kunstenaarsboeken en zeefdrukken. De tentoonstelling is tot 3 mei te zien.

Op 18 januari 1950 werd, enkele jaren na de oprichting van de landelijke COC vereniging, de afdeling COC Utrecht opgericht. Het COC ontstond in een tijd dat LHBTI zijn in Nederland nog een zeer groot taboe was, en alle activiteiten moesten dan ook in het grootste geheim plaatsvinden. Inmiddels is COC Midden-Nederland uitgegroeid tot een grote en zichtbare vereniging, met veel toegewijde vrijwilligers, die activiteiten organiseert voor ontmoeting en empowerment, voorlichting en evenementen. Daarnaast is het COC ook een belangrijke partij bij de (politieke) belangenbehartiging voor LHBTI’s. "In de afgelopen 70 jaar is er gelukkig en heleboel veranderd en verbeterd voor LHBTI’s, maar ons werk is nog steeds nodig," aldus Simon Timmerman, voorzitter van COC Midden-Nederland. In zijn toespraak wees hij erop dat homofobie en transfobie nog altijd bestaan - ook in Nederland. Zo vindt er nog altijd geweld plaats tegen LHBTI's en worden coming outs als chantagemiddel gebruikt.

Dat laatste werd in de week daarvoor actueel, nadat YouTuber Nicky Tutorials bekend maakte transgender te zijn - om degene die haar chanteerde voor te zijn. Burgemeester Van Zaanen stond hierbij stil in zijn toespraak: "Nicky kreeg gelukkig veel steun voor iets wat heel normaal zou moeten zijn."

Namens SP-afdeling Veenendaal was fractievoorzitter Jan Breur naar Utrecht afgereisd, om de 70e verjaardag van COC Midden-Nederland mee te vieren. Voor de gelegenheid had hij ook een blog geschreven met en LHBTI-thema. Hierin stond hij stil bij de transfobische tweet van auteur J.K. Rowling - en dat zij een valse bondgenoot is van (onder andere) LHBTI's.

In November was Simon Timmerman, voorzitter van COC Midden-Nederland te gast bij SP-afdeling Veenendaal om deel te nemen aan het jaarlijkse Novemberdebat. Hier tekende hij ook de Veenendaal-verklaring. Eerder bezocht hij Veenendaal voor de ondertekening van het Regenboog Stembusakkoord, en de eerste keer dat de Regenboog-vlag op Coming Out Day gehesen werd. Ook was er een delegatie van het COC aanwezig op de Rainbow Walk  die in 2015 gehouden werd.

Breur: "COC Midden-Nederland is voor ons een belangrijke partner in de strijd voor gelijkwaardigheid en tegen discriminatie. Uiteraard wil ik hen van harte feliciteren met dit jubileum. Wij hopen in de toekomst nog vaak met hen te kunnen samenwerken."

Zie ook: Website COC Midden-Nederland Andere geschiedenis volgens Dirkje Kuik en Philip Guffler (Centraal Museum) Blog Jan Breur: Harry Potter en de Transfobe Toverwereld SP loopt mee op eerste Veense Rainbow Walk (2015) Herfstige Coming Out Day opgefleurd door COC (2016) Breur tekent Regenboog Stembusakkoord (2018) Een geslaagd Novemberdebat 2019 (2019) COC ondertekent Veenendaal-Verklaring (2019)
Zie ook: Cultuur

Kleinschalige en eerlijke landbouw nodig om Stikstofcrisis tegen te gaan

SP SP Gelderland 20-01-2020 11:37

De Gelderse SP vind niet dat de stikstofregels versoepeld moeten worden. Dat vergroot alleen maar de problemen voor iedereen, ook voor de boeren. De SP heeft liever dat de provincie zich gaat inzetten voor kleinschalige landbouw waarbij boeren een eerlijke prijs voor een producten krijgen. De huidige intensieve veehouderij, en race naar beneden in de prijzen, gaat ten koste van het welzijn van de boer, dier, natuur en milieu. Dat moet anders. We moeten af van een systeem waarin steeds méér en groter voorop staan. We moeten naar een systeem toe waarin boeren eerlijke prijzen kunnen verdienen voor hun producten en het welzijn van mens, dier en milieu voorop kunnen staan.

De PAS uitspraak heeft veel op de kop gezet en nu is het zoeken naar oplossingen. De beleidsregels voor de aanpak van het Stikstofprobeleem die op 8 oktober bekend werden gemaakt werden niet bepaald enthousiast ontvangen. De agrarische sector stond een week later massaal op de Markt hier voor ons huis der Provincie. Met als gevolg dat de gedeputeerde de beleidsregels heeft opgeschort.

SP-Fractievoorzitter Carla Claassen: “De SP zal er geen traan laten als de uitbreiding van Luchthaven Lelystad niet door kan gaan, maar vindt het onacceptabel als broodnodige woningbouw vertraging oploopt. Daarom moeten we het probleem oplossen door het aanpakken van de bron. We hebben te veel stikstof, en verreweg de grootste bron daarvan is de veehouderij.

Wat de SP betreft worden er geen concessies gedaan aan de opgestelde stikstofregels. De partijen die daar anders over denken vergroten alleen maar de problemen voor iedereen, zeker voor de boeren.”

De 20% grootste boeren kunnen op de meeste steun rekenen van Europa en de overheid. Terwijl grote veehouders steeds grotere stallen kunnen bouwen, worden kleine familiebedrijven kapot geconcurreerd. De SP vindt dat:

Boeren een eerlijke prijs moeten krijgen voor hun product. We moeten stoppen met de drang naar groot, groter, grootst. We onze natuur moeten beschermen.

Claassen: “Omdat de Nederlandse veehouderij voor het overgrote deel voor de export produceert, kan deze best een stuk kleiner. Kleinere boerenbedrijven moeten weer hun hoofd boven water kunnen houden. En daar kan de overheid bij helpen. Te denken valt aan een stimulerings- en ontwikkelingsfonds, eventueel gedeeltelijk revolverend, om boeren te helpen in kleine coöperaties samen te werken, samen een lokale distributie op te zetten, samen een melkfabriekje op te zetten en samen te produceren voor de lokale markt. De kennis daarvoor is al lang in huis.”

Als de inwoners in de energietransitie via coöperaties een verschil kunnen maken, dan kunnen volgens de SP boeren – als ondernemers bij uitstek – dat natuurlijk ook. Claassen: “Zo komt Gelders geld uiteindelijk bij alle Gelderlanders terecht: tevreden boeren, beter voedsel, lokaal en betaalbaar, stikstof drastisch omlaag gebracht, de natuur meer in evenwicht, dieren blij en uiteindelijk solidair met de Gelderse samenleving.”

'Stop de wooncrisis'

SP SP Horst aan de Maas 20-01-2020 10:56

Onder de slogan ‘Stop de Wooncrisis’ kwamen zaterdag 18 januari 2020 vertegenwoordigers van verschillende SP-afdelingen bij elkaar om geïnformeerd te worden over initiatieven uit binnen- en buitenland om de vermarkting en sloop van met name huurwoningen tegen te gaan en te pleiten voor méér betaalbare, duurzamere en veiligere huisvesting. Vanuit de SP Horst aan de Maas waren Wilma Kurvers en Sonja van Giersbergen vertegenwoordigd. Wilma Kurvers doet verslag.

"De initiatieven die aan bod kwamen op de conferentie hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal vanuit de bewonersgroepen ontstaan en doorgezet zijn. Op ‘grass-root level’ zoals dat tegenwoordig vaak wordt aangeduid. Of het nu om klein- of grootschalige acties gaat, het belang van gezamenlijk aanpakken is noodzakelijk wil je op de lange termijn succesvol zijn. Want dat het tijd en veel energie kost, bleek wel uit de verhalen die we hoorden.

Als eerste kregen we het inspirerende verhaal te horen van een bewoonster uit de wijk Granby in Liverpool. Zij vertelde hoe ongeveer 20 jaar geleden buurtbewoners in opstand kwamen tegen projectontwikkelaars die hun huizen wilden platgooien en er nieuwe huizen tegen hogere huren op wilden zetten die met name voor nieuwe huurders of kopers bedoeld waren. De wijk was vervallen en bood bewoners praktisch geen faciliteiten voor de leefbaarheid. De opstand en het uiteindelijke succes was een resultaat van zeer lange adem, blijven praten en de overheden ‘lastig vallen’. Ze kregen de hulp van een architectenbureau en een bedrijf dat zonder winstoogmerk bereid was te investeren in de woningen. In 2015 – dus 15 jaar later – kreeg de werkgroep die er de schouders onder had gezet een belangrijke kunstprijs en begon de wijk langzaamaan te lijken op de verbouwtekeningen. De huizen zijn allemaal gerenoveerd op een duurzame manier. Er is een winkel, een eethuisje, een kroeg en alles wordt gerund door bewoners. Eén van de huizen, in te slechte staat om te renoveren als woning, is veranderd in een wintertuin. In de workshop, in het pand ernaast, worden de spulletjes gemaakt die in de huizen gebruikt worden, zoals deurknoppen, behang, nep-schoorsteenmantels enzovoorts. Ook de gemeenschapszin heeft een metamorfose ondergaan, niet alleen door de bewoners meer verantwoordelijk te maken voor hun eigen leefomgeving maar door het organiseren van allerlei activiteiten waaronder een weekmarkt.

Daarna was het de beurt aan een vertegenwoordiger van Deutsche Wohnen & Co Enteignen uit Berlijn en een woordvoerder namens Die Linke die de actie ondersteunt. Grappig genoeg, respectievelijk een Amerikaanse en een Nederlandse Berliner. In Berlijn is 85 % van de woningen een huurwoning. De grootste eigenaar van deze huurwoningen is Pears Group, gevestigd in Londen, die met 76 (!) lege vennootschappen een enorme machtige vinger in de pap heeft. De DW&Co Enteignen is er met name vorig jaar in geslaagd om duizenden boze huurders op de been te krijgen en te protesteren tegen de huurcrisis in Berlijn. Ze hebben met succes gepleit voor een zogenaamde ‘Mietendeckel’, een bevriezing van de huren voor tenminste de komende vijf jaar in de stad.

Donald Pols, directeur van Milieudefensie, ging met name in op de maatregelen ten aanzien van klimaat en duurzaamheid. Hij vindt dat klimaatbeleid gelinkt moet zijn aan maatschappelijke context. Het stomste dat je met je groene hart kunt doen, is geen rekening houden met de maatschappelijke verschillen tussen mensen. Bijvoorbeeld: mensen met lage inkomens consumeren minder en zouden dus meer recht hebben op groen. Dus bij investeren moet je onderaf beginnen. Maar nu is het zo dat het tegenovergestelde gebeurt, waardoor het budget vaak op is als de buurten met sociale huurwoningen aan de buurt zijn. Verder pleit hij voor aanpak van ‘veelvliegers’, mensen die een aantal keren per jaar vliegen. Vaak voor hun bedrijf op pad. Maar de mensen die lang moeten sparen voor een weekje Spanje of iets dergelijks moet je ook een vliegvakantie gunnen en niet extra ‘pakken’ met een vliegtax.

Lilian Marijnissen riep in haar toespraak 2020 uit tot het jaar waarin de wooncrisis stopt en er werk wordt gemaakt van klimaatmaatregelen.

Met iets minder rechtstreekse betrekking op huurwoningen maar daarom niet minder interessant of inspirerend was de presentatie van Michel Huisman over de realisatie van de aanpak van het Maankwartier in Heerlen. Ooit de lelijkste plek van Nederland genoemd en nu misschien op weg naar de titel van mooiste plek. Zelf inwoner van Heerlen zag hij hoe de wijk waar ooit statige panden stonden – zowel woningen als winkels – door de jaren heen verloederde en onveilig werd. Vooral het wegvallen van de mijnbouw zorgde voor veel armoede, werkeloosheid en verwaarlozing van de leefomgeving. Veel beton en kleurloos, zo zou je het gebied van toen kunnen noemen. Hij ging aan de slag, kreeg steun van de SP Heerlen, heeft zijn plannen wel een aantal keren moeten verdedigen maar intussen heeft met name de stationsomgeving een gigantische facelift gekregen. Rondom het station is een complex verschenen dat ruimte biedt aan woningen, winkels, horecagelegenheden en kantoren.

Paulus Janssen (directeur Woonbond en oud-Tweede Kamerlid voor de SP) zei nadrukkelijk dat er in Nederland ruimtelijk beleid nodig is. Ruimtelijke Ordening is versnipperd geraakt na afschaffing van VROM en integratie in Infrastructuur en Milieu. Ook vroeg hij aandacht voor eerlijke belasting. Nu dragen corporaties tweemaal zoveel af aan belasting dan bijvoorbeeld commerciële beleggers. Hij pleit ervoor dat woningcorporaties uitgesloten zouden moeten worden van ATAD (anti-belastingontwijkingsrichtlijn), net als de VNG enige tijd geleden ook al gedaan heeft.

De conferentie werd afgesloten met de verhalen uit verschillende steden – waaronder Groningen, Gouda, Arnhem en Rotterdam – van mensen die vaak met steun van de SP in opstand kwamen tegen wooncorporaties. Het ging bijvoorbeeld om acties tegen schimmelwoningen en de gevolgen voor de gezondheid van de bewoners en ongebreidelde huurverhogingen. Ze waren het allemaal met elkaar eens dat je als bewoner c.q. huurder alleen niet veel bereikt, maar dat je moet zorgen voor steun van je medebuurtbewoners. Het blijkt dan vaak dat je niet de enige bent met bepaalde klachten.

Zoals de bewoonster uit Granby, Liverpool, het zei: ‘Think big and don’t give up.'"

De locatie van de woonconferentie was het Zonnehuis aan het Zonneplein in Tuindorp, Oostzaan. Het is een rijksmonument in Amsterdam-Noord dat in 1932 gebouwd werd voor het gemeenschapsleven van (vooral) bewoners van Tuindorp Oostzaan, vanuit de filosofie dat een bloeiend verenigingsleven van belang is voor de opvoeding van de arbeidersklasse.

Het Zonnehuis is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School naar ontwerp van J.H. Mulder. In tijden van financiële crisis zorgde de bouw voor banen en inkomens voor de vele werkeloze arbeiders in die periode. Dit was met name nadat de werven een voor een gesloten werden.

Tuindorp Oostzaan kent en kende een actief verenigingsleven. Het Zonnehuis speelde daarbij een belangrijke rol. Er zijn/waren voetbal-, atletiek-, toneel- en zangverenigingen en er waren verschillende harmonieën, waarvan er nu nog een actief is, en er werden ook bioscoopvoorstellingen gegeven. In de jaren 80 van de vorige eeuw werden er bokswedstrijden gehouden.

In 1993 werd het gebouw op het nippertje gered van de sloop. In 2002 kwam het in bezit van Stadsherstel Amsterdam. De prachtige interieurs waren nog grotendeels authentiek, maar casco was het in vervallen staat. Inmiddels is het gebouw een rijksmonument en gerestaureerd in oude staat.

(bron: Wikepedia)

Zie ook: Wonen

Iedereen telt mee...

SP SP Horst aan de Maas 20-01-2020 09:16

De afgelopen maanden ging, ter kennismaking, onze nieuwe burgemeester op pad met raadsleden. Ieder raadslid was hierbij in de gelegenheid te laten zien en te vertellen wat hij of zij belangrijk vindt binnen onze gemeente. Eén van de plekken die SP-raadslid Aniet Fonteyne met de burgemeester bezocht, was zorgboerderij “Hoeve de Vonkel” in Broekhuizen, waar mensen – onder andere via de Wmo – terechtkunnen voor een zinvolle dagbesteding. Aniet doet verslag van dit bezoek.

"We spraken met de eigenaren die ons vertelden hoe het idee ontstaan was om een zorgboerderij te starten en hoe ze hier in de loop der jaren hard aan hebben gewerkt en nog steeds aan werken. Trots mogen ze zijn op wat ze hier tot nu toe hebben neergezet.

Verder spraken we met een aantal mensen die deelnemen aan de dagbesteding, ieder naar eigen mogelijkheden. Houtkappen, houtbewerking, dierenverzorging, de groentetuin. Het is een aantal van de werkzaamheden op deze zorgboerderij. Ze vertelden over hun persoonlijke situatie en over het werk dat ze deden op de zorgboerderij. Wat was het mooi om te zien hoe enthousiast deze mensen zijn. Waarbij ze ook vertelden hoe belangrijk het voor hen is om deel te nemen aan een zinvolle dagbesteding, de structuur in het dagelijks leven die voor hun heel belangrijk is en hoe het deze mensen het gevoel geeft iets te betekenen en “erbij” te horen. Ook reageerden ze verheugd op ons bezoek en hadden een heerlijke taart voor ons gebakken. In de gezellig ingerichte kantine hebben we hier, aan het einde van ons bezoek, heerlijk van genoten. Waarbij ze de burgemeester nog verrasten met een cadeau dat ze zelf van hout hadden gemaakt in de werkplaats.

Kortom een zinvol bezoek aan een zinvolle dagbesteding in een maatschappij waaraan we allemaal onze bijdrage leveren, ieder op zijn eigen manier".

Zie ook: Zorg