Nieuws van politieke partijen over SP inzichtelijk

105550 documenten

Bijeenkomsten SP Horst aan de Maas in verband met coronacrisis voorlopig opgeschort

SP SP Horst aan de Maas 04-12-2020 16:00

In verband met de coronacrisis en daarbij behorende maatregelen zal de SP voorlopig tot 1 juni geen SP-activiteiten uitvoeren, waarbij direct contact gelegd wordt met mensen.

De SP Horst aan de Maas blijft uiteraard wel gewoon bereikbaar voor vragen of problemen.

Zie ook: Zorg

Ledenvergadering 2e kamer verkiezingen

SP SP Uden 22-09-2020 21:07

Volgend jaar zijn er 2e kamer verkiezingen. In aanloop van deze verkiezingen hebben we het meest sociale en meest revolutionaire programma sinds jaren geschreven.

Afschaffen eigen risico in de zorg Werknemers moeten recht krijgen op een 'winstuitkering' van een bedrijf De AOW-leeftijd weer omlaag naar 65 jaar Het minimumloon moet omhoog Gratis OV voor kinderen en ouderen Het verlagen van de huren

etc..

Dit programma is te lezen op https://www.spnet.nl/concept-verkiezingsprogramma-onze-samenleving-moet-...

Maandag 28 september hebben we een ledenvergadering waar we dit concept verkiezingsprogramma met onze leden bespreken. Hier hebben alle leden inspraak over de inhoud. Moeten er zaken scherper? of juist minder scherp? Zijn er zaken gemist?

De ledenvergadering begint om 20.00 in onze fractiekamer op het gemeentehuis in Uden (entree via de zij ingang). 

In verband met de corona zullen we de ledenvergadering ook digitaal houden zodat mensen ook van thuis mee kunnen doen. Iedereen bepaald zijn grenzen. Wil je live meepraten, dan kom je naar het gemeentehuis, wil je liever vanaf een afstand meedoen is dat ook mogelijk.

Stuur dan even een berichtje naar uden@sp.nl en geef aan of je aanwezig bent of op afstand mee wil doen. Wij kunnen dan rekening houden met voldoende ruimte, en voor de mensen die op afstand mee doen zullen we een mail met een kleine gebruiks handleiding en link sturen.

AGENDA:

Bespreken concept verkiezingsprogramma Bespreken concept kandidatenlijst Afvaardiging regioconferentie kiezen Met elkaar van gedachten wisselen over campagne in corona tijd. Wie heeft goede ideeën?

 

Jimmy Dijk en Sandra Beckerman in top 10 van lijst voor Tweede Kamerverkiezingen

SP SP Groningen 22-09-2020 19:43

Vandaag presenteerde de SP het concept-verkiezingsprogramma en de concept-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Groninger SP’ers Sandra Beckerman (6) en Jimmy Dijk (10) zijn voorgedragen als kandidaat-Kamerleden.

Beckerman was voorzitter van de SP-afdeling Groningen, fractievoorzitter in Provinciale Staten en was de afgelopen jaren in de Tweede Kamer woordvoerder Gaswinning, Wonen en Klimaat. 

Jimmy Dijk is de hoogste nieuwkomer op de lijst van de SP voor de Kamerverkiezingen. Dijk was de afgelopen tien jaar raadslid in Groningen, waarvan de afgelopen 7,5 jaar fractievoorzitter. 

SP-afdelingsvoorzitter Daan Brandenbarg:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/09/jimmy-dijk-en-sandra-beckerman-in-top-10-van-lijst-voor-tweede-kamerverkiezingen“Ik ben trots op onze Sandra en Jimmy, twee fantastische SP’ers. Met hun analyse, activisme en alternatieven hebben zij een belangrijke rol in onze afdeling en regio. En die blijven ze natuurlijk ook houden.”

Naast Beckerman en Dijk staat ook Fenna Feenstra op plek 17 op de conceptlijst. Fenna is al lang actief voor de SP-afdeling Groningen en was fractievoorzitter in de Friese Provinciale Staten. 

Brandenbarg: “Aanstaande donderdag bespreken de leden van de SP-afdeling Groningen het conceptprogramma en de conceptlijst en blikken we alvast vooruit op de campagne.”

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

CONCEPT-VERKIEZINGSPROGRAMMA SP 2021

SP SP Leusden 22-09-2020 17:18

ONZE SAMENLEVING MOET EERLIJKER! https://leusden.sp.nl/nieuws/2020/09/concept-verkiezingsprogramma-sp-2021In de SP hebben de leden het laatste woord. Zij bespreken dit conceptprogramma komende periode in alle afdelingen. Op basis van de suggesties en de commentaren van de leden wordt een nieuwe versie gemaakt, die opnieuw aan de leden wordt voorgelegd. Het uiteindelijke programma zal worden vastgesteld op het congres in december!

De SP draagt bouwstenen aan voor een fundamenteel andere politiek en een eerlijke samenleving. Dat blijkt uit het conceptprogramma dat de partij vandaag naar haar leden heeft gestuurd. De verkiezingen van maart 2021 zijn volgens de SP hét moment waarop de veranderende tijdsgeest ook politieke gevolgen moet krijgen. ‘De coronacrisis heeft opnieuw laten zien dat een samenleving niet draait om concurrentie maar om samenwerking. Dit is het moment om te investeren. In zorg, banen en woningen en in mensen zelf. Nederland komt sterker uit deze crisis als we nu kiezen voor eerlijke politiek,’ stelt SP-leider Lilian Marijnissen.

Marijnissen: ‘Wij willen dat ons land eerlijker wordt. Niet meer de markten, maar de mensen moeten centraal staan in de politiek. Door mensen meer zeggenschap te geven, over de zorg, over hun woning en op het werk. En door een einde te maken aan de groeiende tweedeling, op het gebied van inkomen, onderwijs en veiligheid. De SP is er voor iedereen die wil investeren in ons land. In zorg zonder marktwerking, in betaalbare huizen en in schoon en veilig Nederland. En bij alles wat we doen staat eerlijkheid voorop. Wie veel heeft, kan ook wat meer bijdragen aan wat van ons allemaal is. Dat vinden heel veel Nederlanders niet meer dan logisch.’

De SP komt met vertrouwde voorstellen zoals het afschaffen van het eigen risico, het verhogen van het minimumloon, het verlagen van de huren en de AOW op 65. Daarnaast wil de SP een eerlijke bijdrage vragen van mensen met een hoog inkomen of vermogen en van de grote bedrijven die winst maken. Nieuwe voorstellen zijn onder andere het kleinschalige zorgbuurthuis, waarin iedereen oud kan worden in de eigen buurt, winstdeling waarmee de winsten van bedrijven niet alleen onder aandeelhouders verdeeld worden, maar ook onder de werknemers en gratis OV voor kinderen en ouderen.

BEKIJK HET CONCEPTPROGRAMMA

DIT ZIJN DE TIEN SPEERPUNTEN IN HET VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN DE SP:

Werknemers krijgen een grote stem in belangrijke beslissingen van bedrijven, bij grote investeringen, de hoogte van inkomens aan de top of bij de verkoop van een bedrijf. Medewerkers krijgen voortaan ook recht op een deel van de winst, door een ‘winstuitkering’. De marktwerking in de zorg wordt gestopt, door een Nationaal ZorgFonds dat voortaan álle noodzakelijke zorg vergoedt, zonder eigen risico. Ouderen die zorg nodig hebben of niet meer thuis kunnen blijven wonen kunnen kiezen voor een kleinschalig Zorgbuurthuis: oud worden in je eigen buurt. Iedereen die dat wil krijgt het recht om met 65 jaar met pensioen te gaan. De inkomens worden verhoogd, het minimumloon gaat naar 14 euro. In de cao’s wordt afgesproken dat topsalarissen niet meer dan tien keer zo hoog mogen zijn dan dat van de laagstbetaalden. Niet bestuurders maar huurders krijgen het voor het zeggen bij de woningcorporaties. Nul is genoeg: de huur gaat komende jaren niet omhoog en wordt lager voor alle mensen met een lager inkomen. Met een nationaal bouwplan bestrijden we de groeiende woningnood en zorgen we voor betaalbare huizen. In het onderwijs gaan de lonen omhoog en worden de klassen kleiner. Onderwijs wordt weer een motor van emancipatie, door goed beroepsonderwijs voor iedereen. Studeren is niet alleen voor de elite, iedere student krijgt het recht op een fatsoenlijke studiebeurs. Iedere bewoner heeft recht op een veilige buurt, daarom wordt geïnvesteerd in meer agenten op straat. Ook klassenjustitie wordt bestreden: in Huizen voor het recht maken we het recht halen voor iedereen betaalbaar. Gebouwd wordt aan een duurzame samenleving, in plaats van de huidige wegwerpeconomie. Met een eerlijk klimaatbeleid waarin niet de mensen maar de grote vervuilers de rekening gaan betalen. Voor een beter klimaat planten we voor iedere Nederlander een boom. Elke vorm van discriminatie, door wie dan ook, wordt bestreden. Bedrijven die discrimineren komen niet meer in aanmerking voor overheidsopdrachten. Met de invoering van werkvergunningen wordt verdringing van werk en uitbuiting van arbeidsmigranten tegengegaan. In Europa stellen we de belangen van bedrijven niet meer boven die van mensen. In een nieuw verdrag maken landen afspraken over een EU waarin de nationale democratie wordt gerespecteerd. Dit nieuwe verdrag wordt in een referendum voorgelegd aan de bevolking. Met een bindend referendum krijgen mensen de mogelijkheid om de politici terug te fluiten als die wetten aannemen die de mensen niet willen. Politici mogen niet betere voorzieningen hebben dan andere mensen. De riante ‘wachtgeldregeling’ wordt dan ook afgeschaft.

 

Wat wil de SP met cultuur?

SP SP D66 PvdA Tilburg 22-09-2020 17:15

Gisteren heeft de SP en de Gemeenteraad Tilburg ingestemd met het cultuurplan 2021-2024. Een motie van de SP om te kijken naar de mogelijkheden om Stadstheater De Boemel te ondersteunen indien er geld van het rijk komt heeft daarbij een meerderheid behaald. (Mede dankzij de steun van de PvdA, D66, 50+ en de LST.) Henri Mandemaker van de SP-Fractie: “Voor de SP zijn laagdrempeligheid, toegankelijkheid en de sociale impact van cultuur van groot belang. Wij denken dat dit met dit nieuwe cultuurplan goed mogelijk is.” Ook hebben wij daarom ook een motie mee ingediend voor een makersfonds+, om zzp-ers en kleine organisaties te ondersteunen in de corona-crisis. De mogelijkheden worden daarvoor nu onderzocht.

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/raad-tilburg-wil-stadstheater-de-boemel-he...

SP Oirschot: 30 september verkiezing nieuw bestuur

SP SP Oirschot 22-09-2020 17:02

Door omstandigheden is het bestuur van SP Oirschot/de Kempen gedecimeerd. De overgebleven leden Peter van de Put en Kees Smolders dragen op 30 september op de Algemene Ledenvergadering in Luijksgestel daarom een nieuw bestuur voor aan de leden. Het nieuwe afdelingsbestuur krijgt de komende twee jaar zeer veel werk te verzetten. Begin 2021 moet er in alle SP-afdelingen een dijk van een campagne worden gevoerd voor de Tweede Kamerverkiezingen. En kort hierna vangt de voorbereiding van een eventuele deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen aan. En tegelijkertijd moet het bestuur continu bijdragen aan het opbouwen van een sterke en sociale afdeling die draait, groeit, bloeit en vooral actief is.

Dit vraagt om een degelijk maar vooral ook bevlogen afdelingsbestuur, dat productief is en goed in contact staat met de leden. Een collegiaal afdelingsbestuur dat gericht is op bouwen en samenwerken.

Met overtuiging doen Peter van de Put en Kees Smolders een voordracht voor een nieuw afdelingsbestuur voor de periode 2020 – 2022. Een bestuur dat een goede mix bevat van jonge talenten en de broodnodige ervaren kandidaten en dat daarnaast een mooie afspiegeling vormt van onze afdeling. Een in potentie hecht en sterk team en een afdelingsbestuur tenslotte dat de uitdagende taken van de komende periode aan kan gaan.

Beoogd voorzitter is Anita van den Putte uit Bergeijk.    

https://oirschot.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-oirschot-30-september-voordracht-nieuw-bestuur

Als organisatie secretaris wordt Peter van de Put uit Middelbeers voorgesteld. 

https://oirschot.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-oirschot-30-september-voordracht-nieuw-bestuur

https://oirschot.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-oirschot-30-september-voordracht-nieuw-bestuur
Kees Smolders

https://oirschot.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-oirschot-30-september-voordracht-nieuw-bestuur
Yuske Ideka

https://oirschot.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-oirschot-30-september-voordracht-nieuw-bestuur
Jos van der Horst

De laatste drie mensen completeren de voordracht als algemeen bestuursleden.

Er zijn nog drie andere kandidaat bestuursleden die niet worden voorgedragen. Te weten:

Sander Putmans als voorzitter. En Frans van Boekhold en Fred Bots als algemeen bestuurslid.

zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw: Een goed begin

SP SP Leiden 22-09-2020 16:34

Zoals veel woningzoekenden in Leiden (en elders in het land) weten staat de woningmarkt flink onder druk. Naast enorme wachtlijsten in de sociale huur is er ook voor de mensen die een betaalbare koopwoning zoeken geen doorkomen aan. De gemeente is druk met het verleiden van allerlei ontwikkelaars om woningen bij te bouwen in onze stad, maar dat heeft natuurlijk geen enkele zin als die woningen direct door grote investeerders opgekocht worden en vervolgens duur verhuurd worden aan de 'lucky few' die de exorbitante huur kunnen betalen.

 

Gelukkig heeft de gemeenteraad op 17 september een motie aangenomen waarin duidelijk wordt gemaakt aan het college dat een verplichting om de koopwoning zelf te bewonen bij nieuwbouw opgelegd moet worden bij nieuwbouwprojecten. Deze motie is medeondertekend door de SP en hierdoor volgen we als Leiden het voorbeeld van steden als Amsterdam en Groningen.

 

Helaas is dit niet genoeg om de alsmaar groter wordende invloed van grootgrondbezitters tegen te gaan; we zullen ook moeten kijken naar het tegengaan van speculatie met bestaande woningbouw, het bestrijden van huisjesmelkers en zorgen dat we bouwen voor de gewone Leidenaar. De SP houdt de plannen van het college nauwlettend in de gaten.

14.000 SPeciale kranten verspreid in Horst aan de Maas

SP SP Horst aan de Maas 22-09-2020 14:58

Deze week is de SP  gestart met de verspreiding van de Jaarkrant van de SP Horst aan de Maas. In totaal worden er 14.000 exemplaren verspreid. Met de krant wil de SP-afdeling laten zien waar de afdeling zoal mee bezig is.

In de krant wordt aandacht besteedt aan kunst en cultuur, de schadelijke kanten van de Intensieve Veehouderij en - een uitvloieisel daarvan - de stinkende mestverwerking van Willems in America. Ook kondigt de SP een aantal initiatieven aan in de zorg (beteffende de verbetering van de moindzorg voor kinderen en ouderen en het realiseren van zorgbuurthuizen in Horst aan de Maas).

Kritisch wordt gekeken naar de woonomstandigheden van arbeidsmigranten en de overlast van massale groepshuisvesting voor omwonenden en wordt verslag gedaan van de acties voor lagere huren en een betere bescherming tegen de geluisoverlast van de trein in America.

De enthousiaste vrijwilligers van de SP duwen de afdelingskrant bij de burgers in de bus. En de burgers krijgen ook nog een bonus-krant: de landelijke SP-krant. Overigens - zo hebben we gemerkt - geeft de inkt wel wat af. Met als gevolg "vuile handen". Maar dat mag de pret voor de verspreiders niet drukken... Voordeel is ook: niemand kan meer beweren dat de SP geen vuile handen zou willen maken...

De jaarkrant van de SP Horst aan de Maas is te vinden in de bijlage.

Zie ook: Gemeenteraad

SP-succes in strijd tegen wooncrisis: hardere aanpak illegale Airbnb-verhuur

SP SP Nederland 22-09-2020 13:34

Vakantieverhuur via platforms zoals Airbnb leidt steeds vaker tot overlast, fraude en een nog diepere wooncrisis. Op initiatief van de SP kwam het kabinet met een wet om deze misstanden terug te dringen. Omdat de wet niet ver genoeg ging diende de SP nog enkele voorstellen in. Drie daarvan zijn vandaag aangenomen.

Door de SP-voorstellen worden nu niet alleen de verhuurders die in de fout gaan aangepakt maar ook de platforms zelf. De boetes bij overtredingen worden hoger en er kan een verhuurverbod worden opgelegd en kan beter worden ingegrepen bij overlast. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'We zijn trots dat deze voorstellen zijn aangenomen. Huizen zijn om -prettig- in te wonen. Met deze voorstellen pakken we de woningnood en overlast aan.'

Voor de SP blijven er wel wensen over. Beckerman: 'In Lissabon worden nu woningen die eerst werden verhuurd via Airbnb veranderd tot sociale huurwoningen. Wat ons betreft gebeurt dat ook in Nederland.'