Nieuws van politieke partijen over SP inzichtelijk

108028 documenten

Amazon naar Avantis, SP wil tegenmacht organiseren DEEL2

SP SP Heerlen 25-07-2021 20:52

Schot in eigen doel van de PvdA in Heerlen: De PvdA in Heerlen schreeuwde maandenlang moord en brand, maar bleek muisstil toen de eigen PvdA-europarlementariër Agnes Jongerius de Amerikaanse multinational Amazon “welkom heette”. Een schot in eigen doel van de sociaaldemocraten.

 

Wat is er aan de hand?

Amazon vestigt aan de Duitse kant van de grens een groot distributiecentrum. De multinational staat bekend om z’n slechte arbeidsvoorwaarden en omstandigheden over de hele wereld.

Nadat 10 maart online dit artikel verscheen Duitse kritiek op vestiging Amazon Heerlen | 1Limburg | Nieuws en sport uit Limburg is SP-raadslid Hilde Leeman voorop gegaan in de strijd om Amazon tot betere arbeidsomstandigheden te dwingen. Over de rol die de SP - samen met vakbonden - voor zich ziet, liet SP’er Leeman geen enkel misverstand bestaan: Amazon naar Avantis, SP wil tegenmacht organiseren :: SP Heerlen Opvallend genoeg was de PvdA in Heerlen maandenlang muisstil in de gemeenteraad. De sociaal-democraten hadden een andere route gekozen: publiek roeptoeteren dat de SP in Heerlen de komst van een machtige multinational in Duitsland (!) had moeten voorkomen. Dus, wacht even: de partij die jarenlang landelijke kabinetten steunde die multinationals fiscale miljardencadeaus gaven, verwijt de SP in het relatief kleine Heerlen dat ze een multinational in Duitsland had moeten blokkeren? Met tanks en een leger...? Inderdaad. Gekker kan het niet.

De feiten

SP’er Leeman besloot zich daar niets van aan te trekken, maar voerde het debat in de Heerlense gemeenteraad. Hoe worden Heerlense werkers - zoals bijstandsgerechtigden - goed beschermd? Hoe zorgen we ervoor dat zij minstens Nederlands minimumloon - van bij voorkeur 14 euro - ontvangen? Is Heerlen bereid het toepassen van een CAO en het verschaffen van vaste contracten als voorwaarden te stellen indien Amazon Heerlense bijstandsgerechtigden en re-integrerende zou willen aantrekken? Op 12 mei is op verzoek van de SP een debat gevoerd over Amazon in de commissievergadering Economische Stimulering (ES). Na een duidelijk en kritisch verhaal van vakbondsbestuurder Michiel Al, trok met name Leeman de kar van een raadscommissie die zich voorbereidt op duidelijke sociale voorwaarden die Heerlen aan Amazon zal stellen. Met deze link kunt u het terugluisteren (vanaf ca. 1.49)http://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heerlen/29b5629c-152a-451a-962b-d143e349371b

Tijdens de raadsvergadering van 23 juni diende de SP een voorstel in om Amazon aan sociale voorwaarden te houden indien het Heerlenaren (bijstand, re-integratie, wsw) zou willen aantrekken. De motie zal in september 2021behandeld worden.  

Stinkbom

Intussen bleek de stinkbom die voor de SP bedoeld was in het eigen PvdA-gezicht te ontploffen. Pvda Europarlementariër Agnes Jongerius heette Amazon “welkom, met een waarschuwing”. Waar de PvdA in Heerlen onomwonden claimde dat de vestiging van Amazon in Duitsland door de SP in Heerlen voorkomen had moeten worden, reikte nota bene de eigen PvdA-Europarlementariër het bedrijf van Jeff Bezos de hand. Op zich niet eens een slecht bericht, maar wel ontzettend pijnlijk voor wie de redenering van de PvdA in Heerlen volgt (‘Foei, SP, blokkeer een Duitse vestiging van Amazon vanuit Heerlen’).

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2021/07/fnv-waarschuwt-nieuwkomer-amazon-respecteer-ons-je

De SP gaat ondertussen door met een strijd waar mensen wel wat aan hebben.

Een strijd die veel lastiger is voor Amazon. Mensen organiseren en scherpe sociale voorwaarden proberen af te dwingen. Meer info? Of meedoen? h.leeman@heerlen.nl

 

 

Gemeenteraad botst met SP over fractievergoeding

SP SP Oss 25-07-2021 11:02

Politieke partijen in gemeenteraden kunnen naast hun vaste vergoeding ook nog als fractie een financiële vergoeding krijgen voor raadswerk. Oss had zo’n regeling nog niet. Onlangs kwam het voorstel om dit wel mogelijk te maken. Een sobere regeling om raadsleden extra te ondersteunen, bijvoorbeeld met extra scholing. De SP vindt veel van activiteiten die worden vergoed een verantwoordelijkheid voor de politieke partijen zelf. Daarom zou deze vergoeding niet nodig zijn en de SP wilde tegen dit voorstel stemmen.

Verder niets aan de hand, zou je zeggen. De andere partijen vonden de voorgestelde regeling echter veel te beperkt en wilden dat er meer activiteiten uit de regeling betaald moesten kunnen worden. Daarvoor werd het voorstel van de agenda van de raad gehaald.

Normaal gesproken worden voorstellen in de openbaarheid in commissievergadering voorbereid en gewenste aanpassingen met elkaar gedeeld. Zeven partijen hebben nu onder elkaar het voorstel aangepast, alleen werd “vergeten” de SP bij de gesprekken daarover uit te nodigen. Een vreemde gang van zaken waar de SP, bij monde van raadslid Bas van der Voort, in de raad van 22 juli bezwaar tegen maakte.

Het Brabants Dagblad plaatste over dit onderwerp diezelfde dag een groot artikel op de voorpagina van de Osse editie van de krant. Het gevolg was een bij tijd en wijle emotioneel debat waarbij de uitwisseling van zakelijke argumenten niet meer goed mogelijk was. Het nieuwe voorstel was een grotere stap achteruit. Partijen kregen nog meer ruimte om zelf te bepalen hoe het geld uitgegeven moet worden. De SP heeft op principiële gronden tegen de voorstellen gestemd.

Zie ook: Gemeenteraad

Opknappen speeltuintje dr. Schaepmanplein Molenberg

SP SP Heerlen 25-07-2021 09:48

Het mooie aan raadslid zijn vinden de SP fractieleden, is niet het zitten op het “pluche” van de stoelen in de raadszaal, maar dat bewoners ons bellen/appen met de vraag of wij ze in hun wijk kunnen helpen.

Nu hebben bewoners uit de wijk Molenberg, SP-raadslid Anita Hendriks-Berg benaderd met de vraag, welke mogelijkheden er zijn om de speeltuin aan het dr. Schaepmanplein op de Molenberg op te knappen. De kinderen uit de hele wijk maken gebruik van deze speeltuin. Echter: zoals die er nu bij ligt is het speelplezier snel over want:

Zandbak ligt vol kattenpoep, glas en afval

Er zijn speeltoestellen weggehaald en geen nieuwe geplaatst

Er ligt een groot grasveld, wat niet onderhouden wordt

Voor kinderen in de leeftijd tussen de 7 en 10 jaar is er zo goed als niks om te spelen

Soms leiden dit soort vragen tot een grote actie. Dit keer heeft Anita het onderwerp  eerst in een gesprek met wethouder Charles Cleassens aangekaart. Hij heeft toegezegd dat vanuit "buurtdeals" gekeken zal worden of hierin iets mogelijk is.

Duurt dit te lang, dan zal ons raadslid natuurlijk een actie met de bewoners opzetten om deze situatie te verbeteren en de speeltuin weer tot een plek te maken waar het voor kinderen fijn is om te spelen.

antwoordbrief op de art.33-vragen inzake: “Bescherm onze schapen”

SP SP Heerlen 25-07-2021 09:16

SP-raadsllid Sita Bottenberg-Brylka stelde het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) onlangs vragen over de stadsschapen en het beschermen van deze dieren tegen aanvallen van honden. Dit is het antwoord hierop deze vragen gaf.

SP tegen verhuizing hoofdkantoor DSM

SP SP Heerlen 25-07-2021 08:41

Op woensdag 21 juli heeft de SP – samen met de PvdA - een demonstratie georganiseerd tegen het aangekondigde vertrek van het hoofdkantoor van DSM uit Heerlen. Dit schandalige besluit van de hoofddirectie van de voormalige Staatsmijnen, nu Dutch State Mines, heeft enorm veel verontwaardiging losgemaakt, niet alleen in Heerlen maar in de hele Oostelijke Mijnstreek. Zo’n 100 demonstranten lieten, onder grote belangstelling van de aanwezige pers, hun ongenoegen blijken bij het hoofdkantoor aan Het Overloon.

Het feit dat men is gezwicht voor de toegezegde miljoenen van de gemeente Maastricht en de provincie Limburg (ieder goed voor € 1.75 miljoen, samen dus € 3.5 miljoen aan gemeenschapsgeld!) laat zien dat het historisch besef bij de huidige directie o.l.v. Edith Schippers totaal ontbreekt. De argumentatie voor de verhuizing raakt kant noch wal. DSM heeft haar hoofdkantoor sinds 120 jaar in Heerlen, centrum van de mijnindustrie in Nederland.

Directeur Vastgoed Nederland DSM, Joris de Beer, hield een in zijn ogen ongetwijfeld goed verhaal, maar vergat antwoord te geven op een aantal indringende vragen zoals bijvoorbeeld: “Waarom heeft DSM geen gelegenheid gegeven aan de gemeente Heerlen om partij te zijn in het meedenken en aanbieden van alternatieve huisvesting in de stad?” En: “Zou DSM ook naar Maastricht verhuisd zijn zónder de verlokkingen van de miljoenen euro’s?”

DSM is schatplichtig aan de Mijnstreek en heeft een ereschuld te voldoen. Als een dief in de nacht vertrekken naar Maastricht en dat aankondigen door middel van een persbericht op het moment dat een groot deel van Zuid Limburg te kampen heeft met een enorme wateroverlast is onfatsoenlijk en schandalig.

In de raadsvergadering die volgde op de demonstratie heeft fractievoorzitter Ron Meyer, samen met het CDA en de OPH een motie ingediend die unaniem is aangenomen.

Inmiddels heeft SP Tweede Kamerlid Renske Leijten vragen gesteld over de gang van zaken. Ze merkt daarin onder andere op: “Het is extra zuur dat de inwoners voor een verhuizing naar een plek 25 kilometer verderop ook nog mogen meebetalen in de vorm van gemeenschapsgeld”.

De strijd om/van DSM en de ereschuld aan de Mijnstreek is nog lang niet gestreden, maar slechts net begonnen.

En de SP gaat hierin graag voorop.

DOE MEE, MIJNSTREEK!

We roepen iedereen op om - ongeacht politieke voorkeur - mee te doen. Want: vele handen maken licht werk!

Meedoen of meedenken? Mail ons: Heerlen@SP.nl

Oproep Kandidaat-raadsleden gezocht!

SP SP Heerlen 25-07-2021 08:17

In maart 2023 zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk moment want een sterke SP in de raad betekent dat we onze stad socialer, mooier en meer leefbaar kunnen maken. Dat betekent wel dat we een stevige lijst met goede mensen uit de hele stad moeten samenstellen. Leden van onze afdeling kunnen zichzelf hiervoor kandideren.

In onze partij hanteren we het credo 'Zonder actie geen fractie'. Dat betekent dat SP-raadsleden naast hun raadswerk ook actief meedoen met acties en andere activiteiten in de afdeling. Vanzelfsprekend staan zij achter de politieke koers van de partij en afdeling en denken zij mee over de toekomst daarvan.

SP'ers kunnen zichzelf kandideren bij de door het bestuur ingestelde kandidatencommissie, onder leiding van afdelingsvoorzitter Anita Hendriks-Berg. Stuur in dat geval vóór 15 september 2021 een mail met daarin je motivatie naar a.berg@heerlen.nl.

Succes: nieuwe voorrangssituatie rotonde Emmaweg-Koolweg

SP SP Brunssum 24-07-2021 22:21

In de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces, afgelopen dinsdag 20 juli, lag er een stuk voor over extra budget voor de renovatie van het Treebeekplein. Onderdeel daarvan was de wijziging van de Koolweg in een 30 km zone. Ook zal er een parkeerstrook komen langs één kant en een parkeerverbod langs de andere kant, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de wens om iets te doen aan de verkeersoverlast bij de basisschool. Eén dossier bleef echter liggen: de lang gekoesterde wens van de bewoners om de voorrangssituatie van de rotonde Emmaweg-Koolweg aan te passen voordat er een ernstig verkeersongeluk zou gebeuren!  

De bewoners hebben sinds jaar en dag gevraagd om de voorrangssituatie van de rotonde aan te passen, er zijn wijkteamvergaderingen geweest en beloftes gemaakt door de gemeente. Die toezeggingen zijn allemaal blijven liggen en in de tussentijd zijn er al ongevallen geweest, tot nu gelukkig zonder ernstige gevolgen. Het is echter wachten tot het een keer gebeurt en dit bestuur kan zijn kop niet in het zand steken wat dat betreft. Bovendien is het vreemd dat op een rotonde binnen de bebouwde kom de zwakste verkeersdeelnemers, de fietsers en voorgangers, geen voorrang hebben. Dat is immers wel gebruikelijk.

Wij als SP fractie vonden dat deze gemeente eindelijk eens de daad bij het woord moest voegen onder het motto “niet de put dempen als het kalf al is verdronken.” Met een amendement om een aanpassing van de voorrangssituatie op rotonde opgenomen te krijgen in de reconstructie van de Koolweg hebben we de wethouder weer bij de les. De wijziging is unaniem aangenomen. Wanneer de aanpassing van de Koolweg begint in het voorjaar van 2022, wordt dit uitgevoerd. Dat is niet alleen een succes voor de SP fractie, maar vooral voor de Brunssumers van de Koolweg.

Nieuwe leden picknick

SP SP Geldrop-Mierlo 23-07-2021 18:44

Vorige week zaterdag heten we een flink aantal nieuwe SP-leden welkom met een gezellige picknick in het park.

 

Onder het genot van de lekkernijen die Petra had klaargemaakt hebben we kennis gemaakt, discussie gevoerd en natuurlijk uitgelegd wat de SP Helmond allemaal doet en waar we voor staan. Tussendoor kwam er nog een Siberische Oehoe op bezoek.

Enthousiaste nieuwe leden geven altijd weer veel energie aan de afdeling. Vanaf september gaan we dan ook verschillende interessante bijeenkomsten organiseren, voor deze nieuwe leden, voor de bekende leden en ook voor iedereen in Helmond.

Hou deze website in de gaten!

Nieuwe leden picknick

SP SP Helmond 23-07-2021 18:44

Vorige week zaterdag heten we een flink aantal nieuwe SP-leden welkom met een gezellige picknick in het park.

 

Onder het genot van de lekkernijen die Petra had klaargemaakt hebben we kennis gemaakt, discussie gevoerd en natuurlijk uitgelegd wat de SP Helmond allemaal doet en waar we voor staan. Tussendoor kwam er nog een Siberische Oehoe op bezoek.

Enthousiaste nieuwe leden geven altijd weer veel energie aan de afdeling. Vanaf september gaan we dan ook verschillende interessante bijeenkomsten organiseren, voor deze nieuwe leden, voor de bekende leden en ook voor iedereen in Helmond.

Hou deze website in de gaten!

SCARLET WITCH en menselijke waardigheid.

SP SP Veenendaal 23-07-2021 14:57

NAAM: Wanda MaximoffALIAS: Scarlet Witch

VERSCHIJNT IN: Captain America 2,3, Avengers 2,3,4

Synopsys: Na enkele omzwervingen sluit Wanda Maximoff zich aan bij het superheldenteam Avengers. Dankzij haar magische krachten is ze één van de sterkste personen in het universum. Maar hierdoor wordt ze ook gevreest en gewantrouwd...

Eén van de missies van de Avengers loopt gruwelijk mis. Ze zijn op jacht naar de terrorist Brock Rumlow, die ze uiteindelijk in Lagos vinden. Op een druk plein weet Steve Rogers (Captain America) hem aan te houden, maar het blijkt een val. Rumlow draagt een bomgordel, die hij tot ontploffen brengt. Wanda Maximoff ziet wat er gebeurt, en gebruikt haar telekinese om de exploderende Rumlow zo snel mogelijk van het drukke plein te verwijderen. In de haast slingert ze hem een flatgebouw in, dat met Rumlow in vlammen uitbarst. Bij dit incident zijn talloze doden te betreuren. Deze gebeurtenis wordt de Avengers zwaar aangerekend. Na eerdere gevechten in onder andere New York, Washington DC, Johannesburg en Sokovia is dit voor verschillende wereldleiders de druppel. Door middel van een VN-verdrag wordt de bewegingsvrijheid van de Avengers aan banden gelegd. Maar van alle Avengers krijgt Wanda Maximoff de zwaarste verwijten. "Welke juridische autoriteit heeft een 'enhanced' individu als Wanda Maximoff om in Nigeria te opereren?" (1) wordt er in een nieuwsprogramma gevraagd. Kort daarna wordt ze vastgehouden in het Avengers-hoofdkwartier; wat leidt tot een ruzie tussen Steve Rogers en Tony Stark. "Noem je dit bescherming?" Vraagt Rogers. "Dit is internering!" "Ze is geen Amerikaans staatsburger, en er worden geen visa uitgereikt aan massavernietigingswapens!" Antwoordt Stark, waarmee hij verwoordt dat de buitenwereld haar niet meer als mens ziet. "Ze is een jongere," bijt Rogers hem toe. (2)

Wie de Nederlandse jeugdzorg kent, weet dat het opsluiten van jonge mensen hier nog altijd (te) gebruikelijk is. Uit onderzoek in opdracht van Jeugdzorg Nederland blijkt dat tussen september 2020 en maart 2021 maarliefst 1.613 keer een kind gedwongen werd afgezonderd, waarvan ruim 300 keer in een separeercel zonder meubilair en met de deur op slot (3). De duur van het verblijf in dergelijke cellen is zelfs toegenomen, met alle gevolgen van dien: "Als je te lang separeert, krijgen kinderen een permanente hersenbeschadiging. Dat is niet meer te herstellen. Ze worden depressiever, angstig en wantrouwend," legt Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden, uit. "Jongeren ontwikkelen een laag zelfbeeld en gaan zichzelf haten, en in sommige gevallen zich zelfs van het leven beroven." (4) En waarom gebeurt dat? Omdat hun probleem-zijn meer waarde wordt toegekend dan hun mens-zijn. En de problemen die de basis vormen voor de isolatie kunnen bijzonder banaal zijn. "Zo zijn er voorbeelden dat jongeren even worden opgesloten omdat er simpelweg geen toezicht is," stelt psychologe Sophie de Valk, op basis van haar promotieonderzoek (5). Om het allemaal nog erger te maken: Veel van die kinderen en jongeren zijn ten onrechte in de jeugdzorg beland! Hun moeders krijgen het label 'verstandelijke beperking' of 'persoonlijkheidsstoornis' opgeplakt, zonder dat dit is onderzocht. Of 'alcoholist', zonder dat daar een aanleiding voor is. (6) Door onzorgvuldige aantijgingen worden jaarlijks bij vele tientallen en wellicht enkele honderden gezinnen op basis van foutieve informatie vergaande interventies gedaan, zoals uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen; zo blijkt uit het rapport 'Incident of Patroon?' (7), dat geheel volgens de schimmige Nederlandse bestuurscultuur drie jaar lang onder de pet is gehouden. (8) Niet alleen is het rapport stilgehouden voor de volksvertegenwoordiging, er is ook nauwelijks iets mee gedaan. "Mijn rapport is onvoldoende opgepakt omdat de overheid voorrang heeft gegeven aan ingrijpen bij bedreigende gezinssituaties en liever niet wil horen dat zij soms te ver gaat, zonder goede onderbouwing, in het ingrijpen in gezinnen," zegt Reinout Woittiez – de opsteller van het rapport. (9) Met andere woorden: stoer ingrijpen was belangrijker dan de mensenlevens, van zowel de kinderen als die van hun ouders, die hiermee verwoest werden. Net als Wanda Maximoff in de film, werden de slachtoffers van deze misstanden hun mens-zijn ontzegd.

Iets vergelijkbaars zag je in de Toeslagenaffaire. Puur voor de kick van de Belastingdienst, en onder verantwoordelijkheid van de kabinetten Rutte, zijn hele gezinnen de vernieling ingeholpen. Eén van hen is Kristie Rongen. In een interview met Volkskrant Magazine vertelt ze dat ze door toedoen van de Belastingdienst geen geld had voor eten, "hoewel ik altijd probeerde mijn kinderen wel te voeden. Bijvoorbeeld met van die goedkope noodles, en dan deed ik er een gekookt ei doorheen, voor de proteïnen. Soms had ik geld om er plukjes kipfilet doorheen te roeren. En in het ergste geval kregen de kinderen een boterham met boter als avondeten." (10) Als de ellende zich beperkte tot 'slechts' materiële armoede, dan was die hele Toeslagenaffaire nog tot daar aan toe, maar alle ellende die de affaire tot gevolg heeft gehad is haast onnoembaar: "En dan zijn er ouders die hun kinderen zijn kwijtgeraakt, doordat ze uit huis zijn geplaatst. (...) Sommige ouders zien hun kinderen nooit meer terug, omdat ze zelfmoord hebben gepleegd. Die lieten een briefje achter: mam, ik kan niet meer leven in deze armoede. Ik noem ze de kinderen van Rutte," aldus Rongen. (11) "Geen wonder dat de jeugdzorg overbelast is," schrijft Harriet Duurvoort in haar column, "als de overheid zelf kinderen stelselmatig de verdoemenis in heeft geholpen." (12) Ondertussen doen het Kabinet en de ambtenarentop de grootst mogelijke moeite om de onderste steen niet boven te laten krijgen, geen verantwoordelijkheid te hoeven dragen, en de getroffenen maar niet schadeloos te hoeven stellen: "Het ministerie van Sociale Zaken neemt bijvoorbeeld (...) geen verantwoordelijkheid voor de uitvoeringsproblemen," stelt de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag. (13) Als je mensen moedwillig zo in de problemen stort, en zo weinig doet om de door jou ontstane schade te herstellen, dan kan het niet anders dan dat je jouw slachtoffers niet als mensen ziet. Zeker als je je onder het genot van koffie, thee, luxe lunches, en vers afgebakken speltkoekjes laat trainen in het wegliegen van de waarheid (14), dan is er geen andere conclusie mogelijk. Je vraagt je af hoe ze hun slachtoffers dan wel beschouwden. Als dingen? Beesten? Statistieken?

"Tot de menselijke waardigheid rekenen we het respect van de ene mens voor de andere mens, het recht om in vrijheid mee te beslissen over de inrichting van de samenleving, bestaanszekerheid voor iedereen, en een eerlijke kans voor ieder mens om in vrijheid te midden van anderen en met respect voor alles wat leeft zijn persoonlijke geluk na te streven. Daarbij is ieder mens uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen denken en doen," zo staat er in 'Heel de Mens', het beginselprogramma van de SP. (15) Dat staat zo'n beetje haaks op hetgene Rutte en de Belastingdienst hebben uitgespookt. Het is dan ook niet voor niets dat juist de SP zo hard strijdt tegen de misstanden die de regering met speltkoekjes probeert te verdoezelen. Zoals Steve Rogers Wanda Maximoff als mens bleef zien, en voor haar opkwam, zo komt Tweede-Kamerlid Renske Leijten op voor de slachtoffers van de Toeslagenaffaire. "Renske vroeg me hoe het ging. Ik zei heel eerlijk dat ik eigenlijk niet meer wilde leven," vertelt Rongen. "Toen zei ze: Hé, hé, hé, dat gaan we niet doen. Ze gaf me een dikke knuffel. Ik wist niet wat me overkwam. Ik voelde me weer even een mens." (16) En dat iemand zich mens voelt; dat is zo belangrijk. Dat mag niemand ontnomen worden. Daarom is het van belang dat socialisten opstaan tegen elke vorm van ontmenselijking. Dat wij niet accepteren dat mensen onschuldig worden opgesloten, dat gezinnen uiteen worden gereten, dat de overheid machtsspelletjes speelt. Dat wij niet wegkijken van antisemitisme, racisme, transfobie, of minachting op basis van sociaal-economische klasse. Dat wij onze hand uitsteken, en niet onze vinger opsteken, naar mensen bij wie het even of wat langer niet zo goed gaat.

Steve Rogers bleef de mens in Wanda Maximoff zien. Hij bleef haar steunen en vocht voor haar vrijheid. Maximoff's krachten, waarvoor de wereld zo bang was, bleken een zeer waardevol wapen in de strijd tegen Thanos, de Woeste Titaan en zijn buitenaardse leger. Maximoff bleek een gewaardeerd strijder, die de kwaadaardige invasie een aantal rake klappen wist uit te delen. In de laatste slag om de aarde bracht ze de Titaan zelfs tot een staat van paniek. Het zet je toch aan het denken. Wat zouden de 'kinderen van Rutte' hebben kunnen worden? Zou Rutte zich wel eens afvragen welke toekomst hij 'zijn' kinderen heeft ontnomen? Of zou hij zichzelf, onder het genot van een vers afgebakken speltkoekje, wijsmaken dat hij geen mens iets heeft misdaan?

Noten: Captain America: Civil War, Marvel Studios,2016 idem Salden, J., Jeugdzorg sluit kinderen nog steeds op in isoleercel: belofte ermee te stoppen niet nagekomen, Eenvandaag 2021; https://eenvandaag.avrotros.nl/item/jeugdzorg-sluit-kinderen-nog-steeds-op-in-isoleercel-belofte-ermee-te-stoppen-niet-nagekomen/ idem (auteur onbekend), 'Jongeren vaak ten onrechte opgesloten in isoleercel', NOS Nieuws 2019; https://nos.nl/artikel/2270749-jongeren-vaak-ten-onrechte-opgesloten-in-isoleercel Fortuin, A., Fouten bij de uithuisplaatsing van kinderen, dat gebeurt hier toch niet?, NRC 2021; https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/08/fouten-bij-de-uithuisplaatsing-van-kinderen-dat-gebeurt-hier-toch-niet-a4050293 Woittiez, R., Incident of Patroon?, Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018; https://static.nrc.nl/2021/pdf/20210707-wob.pdf Rengers, M. en Kaaden, A.M. van der, Kritisch rapport over fouten in jeugdzorg stilgehouden, NRC 2021; idem Linneman, E., ‘Wopke is een rijkeluiszoontje en Mark is gewoon een narcist’, Volkskrant Magazine 2021; https://www.volkskrant.nl/mensen/wopke-is-een-rijkeluiszoontje-en-mark-is-gewoon-een-narcist~b4638ab4/ idem Duurvoort, H., Doordat de overheid kinderen de verdoemenis in hielp is de jeugdzorg overbelast, Volkskrant 2021; https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/doordat-de-overheid-kinderen-de-verdoemenis-in-hielp-is-de-jeugdzorg-overbelast~b5f8bd6c/ Lievisse Adriaanse, M. en Witt Wijnen, P. de, Compensatie gedupeerde ouders dreigt vast te lopen in onuitvoerbaarheid, NRC 2021; https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/06/compensatie-gedupeerde-ouders-dreigt-vast-te-lopen-in-onuitvoerbaarheid-a4050091 Pasman, E., Opinie: coaching van politici die voor commissie Toeslagen moeten verschijnen, doet waarheidsvinding geweld aan, Volkskrant 2021; https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-coaching-van-politici-die-voor-commissie-toeslagen-moeten-verschijnen-doet-waarheidsvinding-geweld-aan~b0377849/ Heel de Mens, Kernvisie van de SP zoals vastgesteld op het 9e congres op18 december 1999 Linneman, E., ‘Wopke is een rijkeluiszoontje en Mark is gewoon een narcist’, Volkskrant Magazine 2021; https://www.volkskrant.nl/mensen/wopke-is-een-rijkeluiszoontje-en-mark-is-gewoon-een-narcist~b4638ab4/
Zie ook: Jan Breur