Nieuws van politieke partijen over SP inzichtelijk

104839 documenten

Bijeenkomsten SP Horst aan de Maas in verband met coronacrisis voorlopig opgeschort

SP SP Horst aan de Maas 04-12-2020 16:00

In verband met de coronacrisis en daarbij behorende maatregelen zal de SP voorlopig tot 1 juni geen SP-activiteiten uitvoeren, waarbij direct contact gelegd wordt met mensen.

De SP Horst aan de Maas blijft uiteraard wel gewoon bereikbaar voor vragen of problemen.

Zie ook: Zorg

Zonder onze zorg zijn wij nergens!

SP SP VVD D66 CDA ChristenUnie Zoetermeer 30-06-2020 18:12

Onbegrijpelijk is dit. In de Tweede Kamer is er voor de derde keer gestemd over SP voorstel voor een structureel betere waardering van zorgverleners. Want na al het applaus en de bonus, is het tijd voor echte verandering. We wisten al hoe belangrijk het werk is dat onze zorgverleners doen, maar de coronacrisis heeft dit nogmaals onderstreept. Zonder onze zorg zijn we nergens.

https://twitter.com/MarijnissenL/status/1276193804337414147?s=08

Daarom zeggen veel zorgverleners dat het wegstemmen van het voorstel door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voelt als een klap in het gezicht van de zorg in plaats van klappen voor de zorg. Een behoorlijk deel van de zorgverleners overweegt zelfs uit de zorg te vertrekken. Dat zou een ramp zijn, want er zijn juist tienduizenden collega’s in de zorg extra nodig.

Maar alleen praten en praten en aangeven en benoemen heeft geen zin. Samen opstaan en zorgen voor verandering wel. Al bijna 100.000 mensen doen mee en steunen de eisen in onze petitie: meer waardering voor de zorg en andere cruciale beroepen. Dat kan door grote bedrijven hun eerlijke deel te laten betalen. Ondersteun onze petitie op www.beloondehelden.nl

Op 5 september komen we samen in actie. Doe mee en meld u aan op  https://doemee.sp.nl/zorgactie

In Zoetermeer starten wij een actie om steun op te halen voor de petitie. Posters en flyers zijn besteld, wenskaarten liggen bij de drukker. Wij gaan een avondje ouderwets plakken zodra de posters binnen zijn. De andere acties die in de pen zitten, gaan we nog niet verklappen.

Video of Oproep onderteken petitie beloon de helden

SP voorzitter Jan Velner: ‘De waardering voor onze zorg is nu terecht heel groot. Maar het mag niet alleen bij applaus blijven. Zorgverleners verdienen meer waardering. Niet alleen de waardering is belangrijk, ook de marktwerking moet eruit.  Met hoe meer mensen we zijn, hoe sterker we staan. Daarom gaan wij de petitie goed onder de aandacht brengen”.

De zorg heeft volop de rekening van de vorige crisis betaald. Er is toen veel bezuinigd op de zorg, veel zorgmedewerkers zijn in de afgelopen jaren ontslagen en de werkdruk en bureaucratie in de zorg zijn toegenomen.

 De SP wil dat de markt uit de zorg wordt gehaald. ‘De zorg is geen markt. Tijdens deze coronacrisis zien we dat samenwerking, en niet concurrentie in de zorg het beste werkt. Als het nu kan dan kan het na de crisis ook,’ zegt Marga, vrijwilligster SP

Ook de lonen blijven al jaren achter. De SP wil dat de rekening komt te liggen bij de grote bedrijven, en dat die ook hun eerlijke deel meebetalen aan dat wat van ons allemaal is. Marga: ‘Het bedrijfsleven krijgt nu miljarden steun op kosten van de samenleving. Wij kiezen voor solidariteit. We laten grote bedrijven hun eerlijke deel aan belasting betalen zodat we onze 'vitale' beroepen, de zorg en alle anderen die Nederland nu draaiende houden, fatsoenlijk kunnen belonen.’

Online manifestatie 3 juli over vast werk en verhogen minimumloon

SP SP Venlo 30-06-2020 17:47

Vrijdag Zoom-sessie over ontslagen, nul uren contracten, leraren, winkel- en zorgpersoneel die worden betiteld als helden, maar daar weinig waardering voor terug krijgen. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk wil met jou hierover in gesprek. Doe mee, stel je vragen.

 

De afgelopen maanden zagen we dat heel Nederland stond te klappen voor ons zorgpersoneel, vuilnismannen, politieagenten, winkelpersoneel en leraren. Maar zowel zorgpersoneel als winkelpersoneel zien dat niet terug op hun loonstrookje.

Hoe kan het toch dat zulke essentiële beroepen in tijden van crisis alle lof krijgen, maar als zij vervolgens vragen om meer waardering in de vorm van een hoger salaris, zij het moeten doen met een simpele eenmalige bonus?

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2020/06/online-manifestatie-3-juli-over-vast-werk-en-verhogen-minimumloonAanstaande vrijdag 3 juli staan wij stil bij de vele ontslagen die afgelopen maanden vielen, nul uren contracten die voor onzekere situaties zorgen en leraren, winkelmedewerkers en zorgpersoneel die worden betiteld als helden, maar daar weinig waardering voor terug krijgen.

SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk gaat met ons in gesprek over vast werk en het verhogen van het minimumloon naar 14 euro.

 

PROGRAMMA

18.30 uur online inloop 19.00 uur start van het programma door Jordy Clemens 19.15 uur in gesprek met mensen uit vitale beroepen en Tweede Kamerlid Jasper van Dijk We gaan in gesprek met een - Schooldirecteur - Verpleegkundige - Supermarktmedewerker 19.50 uur hoe kunnen we samen aan de slag?

 

MEEDOEN?

Om mee te kunnen doen vragen wij jou om ZOOM te installeren via deze link.

Meeting ID: 844 5078 0634

Password: 393299

 

VRAGEN AAN TWEEDE KAMERLID JASPER VAN DIJK?

Laat het ons vooraf weten! Stel jouw vragen vast via csmeets@sp.nl zodat we jouw vragen tijdens de bijeenkomst kunnen beantwoorden.

 

Geen bezuinigingen op minimabeleid bij perspectiefnota

SP SP Smallingerland 30-06-2020 17:39

Het water staat de gemeente Smallingerland aan de lippen. Vandaag bespraken wij de bezuinigingsvoorstellen en tevens de perspectiefnota. Wat wij kunnen lezen stemt niet tot vrolijkheid, integendeel. De opgave voor de bezuinigingen is verhoogd van drie miljoen naar vijf miljoen aan structurele middelen.

Hiermee is het doel om naast de afgesproken drie miljoen ook nog twee miljoen vrij te spelen voor nieuw beleid, waarvan in ieder geval de bijdrage aan Carins eigenlijk geen nieuwe beleid valt te noemen. Ook de extra bijdrage aan Caparis voor groenonderhoud lijkt niet echt een keuze. Het lijstje met nieuw beleid is daarbij vele malen langer dan er geld onder ligt.

Recent konden wij lezen dat een aantal Friese gemeenten een beroep doet op Den Haag om het gemeentefonds uit te breiden om zo structurele tekorten in de begroting op te kunnen vangen. Smallingerland kwamen wij niet tegen als ondertekenaar van het manifest. Dat is een gemiste kans, want in de ogen van de SP is de regering schuldig aan de tekorten die vele gemeenten treffen. Dit is nog los van de coronacrisis!

Het water staat niet alleen de gemeente aan de lippen. Ook een deel van onze inwoners heeft het zwaar. Het door de regering gevoerde beleid om de jaar in jaar uit de bijstandsuitkering te verlagen leidt volgens een tweetal planbureaus tot toenemende armoede. Vooral kinderen zijn de dupe van langdurige armoede, maar ook ouderen.

Daarnaast zullen door de economische gevolgen van de corona pandemie ook meer zzp-ers en mensen met een flexibele baan maar net hun hoofd boven water kunnen houden. Volgens de SP zal nog verder korten op de minima juist deze groepen extra hard raken en misschien elders voor meer problemen zorgen. Bijvoorbeeld door overerving van armoede en eerder al bij de jeugdzorg. Wat de SP betreft moet er de komende bezuinigingen aandacht zijn voor kinderen in armoede in de gemeente.

Wij vragen ons af hoe het college aankijkt tegen het gat tussen de wensen voor nieuw structureel beleid en wat vrijgespeeld wordt in de bezuinigingen. Naast het wensenlijstje zijn er ook nog veel donkere wolken aan de horizon. Wat de SP betreft is de boodschap aan het college vooral dat een sociale gemeente zoals Smallingerland vooral oog heeft voor iedereen die (even) moeilijk mee kan komen, of aan de kant staat. Nog meer bezuinigen op de minima is wat de SP betreft Smallingerland onwaardig.

Wij dienden een motie hiervoor mee in. Voor het vinden van geld kan het college alleen strikt noodzakelijk nieuwe beleid voordragen bij de begroting. Mogelijke meevallers vanuit Den Haag komen in begroting ten goede aan het sociaal domein. We gaan ze niet gebruiken om het wensenlijstje voorgenomen structureel nieuw beleid te financieren. Het is nu tijd om te investeren in mensen en niet in stenen en asfalt.

Uiteindelijk werd de motie door de gehele raad ingediend. Daarmee laat de raad zien dat Smallingerland, ondanks eerdere bezuinigingen, haar sociale gezicht nog niet helemaal heeft verloren.

Algemene beschouwingen “Brutopia”

SP SP PvdA Oldambt 30-06-2020 14:55

Gisteravond waren de algemene beschouwingen in de gemeenteraad over de Kadernota.  Hieronder kun je de woordvoering lezen die fractievoorzitter Linda Bolderman-Lesterhuis gisteren namens de SP-fractie inbracht:

“Voorzitter,

SP’ers die actief worden voor de SP krijgen scholing over ons beginselprogramma “Heel de mens”. Ook ik, en daar leerde ik al snel over “Brutopia”. Het normloze, ongeremde, brute en brutale kapitalistische Brutopia:

Steeds meer markt, steeds minder democratie, steeds meer commercie, steeds minder cultuur, steeds sterkere tegenstellingen in de samenleving, steeds minder gemeenschapszin en geestverwantschap.

In deze Kadernota noemt het College hun complete overgave aan Brutopia “een moderne gemeente zijn”.... Modern.

Socialisten worden vaak verweten niet van deze tijd te zijn, je zou kunnen zeggen “niet modern”. Maar modern is ook te vaak een ander woord voor sociale afbraak.

Uitgangspunt van de SP is dat de mens de maat is van alle dingen en de menselijke maat maatgevend moet zijn voor de inrichting van de samenleving. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit vormen onze meetlat.

Als we deze meetlat langs de Kadernota leggen dan is van het meewegen van “menselijke waarde”geen enkele sprake, dit is puur een kille calculatorwerkelijkheid. Een cijfertjeswereld..zonder enig visie, zonder rekening te houden met Oldambsters.

Want wij in Oldambt, hebben het nodig om kans ongelijkheid aan te pakken, generatie armoede, we hebben recht op zorg en baanbehoud. En geen bezuinigingen waardoor we op dit vlak stappen achteruit gaan maken.

Neem de fashioncheque..toen ik in de winkel werkte kreeg ik pubers aan de kassa, die nu eens echt iets voor zichzelf konden uitzoeken, passend bij hun identiteit. Maar ook gezinnen, de kinderen met hun koppies net boven het kassablok, beretrots dat die hele stapel voor hen was, ook die frozen jurk en die glitterhaarband. Onbetaalbaar, die koppies, van de kinderen maar ook van de ouders. Die dit ook eens “gewoon ”konden meemaken met hun kinderen, voor zoveel mensen zo vanzelfsprekend. Maar niet als je altijd zorgen hebt om eten en rekeningen. De fashioncheque maakte dat voor deze kinderen mogelijk, een frozenjurk...een glitterhaarband.  Die koppies, in waarde onbetaalbaar, maar door de rekenmachine zo van tafel geveegd.

Wij in Oldambt, hebben een fijne leefomgeving nodig, met speeltuinen en bomen en een schaapskudde en cultuur. Deze bezuinigingen zijn slechts druppeltjes op een gloeiende plaat in de kille calculatorwerkelijkheid van dit College maar van onbetaalbare waarde voor onze gemeenschap.

 

En wat ook zo typisch Brutopia is.. Dit College bezigt een forse sociale afbraak maar legt de verantwoordelijkheid bij mensen die hier de dupe van zijn. We lezen “Ze horen geen geld te krijgen, ze moeten hun gedrag veranderen”. Geen vis te krijgen maar leren een vis te vangen. Niks sociale rechtvaardigheid in een rijk land maar een vergelijking met een ontwikkelingsland... Voorzitter, wat een vreselijke neerbuigende arrogantie van dit college naar onze inwoners!

 

De beweringen dat deze Kadernota recht doen aan het mede door de SP opgestelde coalitieakkoord daar distantiëren wij ons echt van! Dat is dit Niet.

Dit is Halte 7, de PvdA met rechts. Waarbij de PvdA heel wat verloochend maar ook rechts doet hier zeker een duit in het zakje met het verhogen van de OZB. Ze kiezen ervoor om de Oldambsters meer belasting te laten betalen maar ze krijgen er veel minder voor terug.

De SP heeft veel schriftelijke vragen gesteld om te toetsen hoe realistisch zo’n vooruitzicht van een sluitende begroting nou is, en wat blijkt, het is gebakken lucht. Er is zoveel niet “op geld gezet” of “meegenomen” in de berekeningen.. En dit zijn forse kostenposten.. Nog los van de niet meegenomen gevolgen van Corona.

Deze Kadernota is een onbetrouwbaar kladje, de wethouder kreeg er dan misschien zijn kick van, of op z’n minst een roesje, maar dat was placebo effect.  Dit wordt geen sluitende begroting!

Bezuinigingen waar we vandaag over beslissen zetten financieel geen zoden aan de dijk maar maken wel heel veel kapot. Onomkeerbaar kapot. Iedereen hier heeft de brief van de FNV gekregen waarin zij feitelijk ook zeggen “ga niet gokken over de rug van mensen”. Bij twijfel niet doen!

 

Wij hebben gehoord dat er in de regio een poging, overleg is geweest tussen gemeenten om het anders te gaan doen, samen een vuist maken, niet doorgaan met bezuinigen. Hoe was de rol van Oldambt hierin? Graag een toelichting van College. De SP heeft op dit onderwerp een motie, want het is de enige manier, er is geen alternatief ( motie “Samen sta je sterk, een regionale vuist” te vinden in de bijlage)

Want dit is ook weer typisch Brutopia! Het Rijk heeft diepe zakken wat de KLM betreft maar er gaat geen hand in de buutse als het om onze lokale voorzieningen gaat.

College...collega raadsleden... ga niet opzitten en pootjes geven aan Brutopia.......

Wij, Oldambsters, zijn de strijd waard!

SP: “Zolang de crisis duurt moeten politici een kwart van hun vergoedingen afstaan”

SP SP Groningen 30-06-2020 14:24

De SP-fractie in Groningen wil dat gemeenteraadsleden en wethouders een deel van hun vergoedingen inleveren. Dit geldt moet geïnvesteerd worden in mensen die het hardste getroffen worden door de coronacrisis.

Door 25% van de raadsvergoedingen en 12,5% van de wethoudersalarissen af te dragen, kan er bijna 900.000 euro in een solidariteitsfonds voor armoedebestrijding gestort worden. Dit voorstel zal de SP in de gemeenteraad van aanstaande woensdag doen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Wat de burgemeester kan afdragen zien wij als een bonus voor het solidariteitsfonds.” 

Dijk gaat verder:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/06/sp-zolang-de-crisis-duurt-moeten-politici-een-kwart-van-hun-vergoedingen-afstaan
“De coronacrisis heeft aangetoond dat samenwerking en solidariteit onmisbaar voor onze samenleving zijn. De politiek moet in deze tijd de solidariteit organiseren. Zolang de coronacrisis duurt moet de politiek het goede voorbeeld geven.” De socialisten vinden het meer dan een symbolisch voorstel. Dijk: “900.000 euro is een heleboel geld. Dat is moeilijk elders in de gemeentebegroting te vinden en is zeker voor mensen die inkomensondersteuning nodig hebben geen overbodige luxe.”

De SP heeft vaker voorgesteld om de salarissen en vergoedingen voor politici te verlagen. De partij vindt de salarissen en vergoeding van politici veel te hoog in vergelijking tot de lonen en uitkeringen van gewone mensen.

Dijk: “Daarom dragen SP-raadsleden het overgrote deel van hun vergoedingen al af aan onze partij. Daar betalen wij onze acties, onze hulpdiensten en onze praktische hulp aan mensen van. Mocht de gemeenteraad van Groningen ons voorstel steunen, dan dragen ook wij 25% van onze raadsvergoeding af aan het solidariteitsfonds.” 

Zie ook: Jimmy Dijk

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

0% is genoeg! Hoe minister Ollongren onze demonstrerende huurders in de kou zette!

SP SP Bergen op Zoom 30-06-2020 14:04

Op woensdag 24 juni om 15:00 uur was minister Ollongren uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de digitale demonstratie van huurders die strijden voor 0% huurverhoging. Sandra Beckerman, kamerlid en de persoon die de kar trekt om deze actie tot een succes te laten komen, had de minister hiervoor officieel in de kamer uitgenodigd vooraf. Bekijk de video's en lees hier meer over hoe dit uiteindelijk verliep... 

Ruim 300 huurders hadden zich aangemeld via ZOOM om bij de demonstratie aanwezig te zijn. Via Facebook waren er honderden mensen aangemeld om ook mee te kijken en hun steun te betuigen aan deze actie. Deze demonstratie moest hét moment worden om bij de minister door te kunnen laten dringen hoe de vork nu echt in de steel zit voor de vele huurders die in crisis zitten. Het kreeg nogal een verrassende wending.

Hieronder kunt u het verloop van de hele demonstratie bekijken :

Dit betekend natuurlijk nog niet dat de strijd nu gestreden is. Volgens Sandra Beckerman is nu juist de tijd aangebroken om ons nog strijdbaarder op te stellen en zeker nog niet te stoppen met actie voeren. De petitie "0% is genoeg" blijft online en iedereen kan hem dus nog steeds tekenen. Lid of geen lid van de SP! Dus help deze petitie alstublieft versprijden via uw eigen social-media en laat zien dat we ons niet monddood moeten laten maken door een minister, die niet erkend dat er veel huurders in de problemen zitten op dit moment.

Luister naar Anja Goossens, voorzitter van onze locale fractie, wat zij hier nog over te zeggen heeft aan u en laat uw mening ook meetellen en teken de petitie:

Teken alsnog de petitie: 0% is genoeg https://sp.nl/stopdehuurverhoging

Succes SP: Meer mensen aan het sporten

SP SP VVD Nederland 30-06-2020 14:00

SP-leider Lilian Marijnissen is verheugd dat de Tweede Kamer dinsdag het voorstel van SP en VVD heeft aangenomen om sporten en bewegen een impuls te geven. Zeven bekende sporters en trainers, zoals Joop Alberda, Epke Zonderland en Louis van Gaal, schreven een manifest 'Samen bouwen aan bewegen als het nieuwe normaal'. Het manifest bevat interessante voorstelen die relevant zijn voor een gezondere en vitalere samenleving.

Marijnissen: 'Het coronavirus heeft ons veel laten zien, maar zeker ook hoe groot het belang is van een vitaal en weerbaar land. Sporten en voldoende bewegen heeft hierin een cruciale rol. Sporten en bewegen inspireert en verbindt, het gaat eenzaamheid tegen. Het heeft ook een belangrijke preventieve werking, in het voorkomen dat zorg nodig is of dat de zorg overbelast raakt.'

Staatssecretaris Martin van Rijn ondersteunt de oproep van de SP om meer aandacht te geven aan sporten en bewegen. In het debat over de ontwikkelingen van het coronavirus ondersteunde hij de belangrijke oproep en gaat hij met verschillende partijen en ministeries om tafel om een agenda op te stellen die meer sporten en bewegen stimuleert en te kijken hoe mensen aan de beweegnorm gaan voldoen.

Eerste Kamer: afkeuring huurbeleid blijft

SP SP Nederland 30-06-2020 13:55

De reactie van minister Ollongren (Wonen) op de vorige week in de Eerste Kamer aangenomen motie van afkeuring van haar huurbeleid, leidt niet tot herziening van dat zware en unieke oordeel van de Senaat. Afgekeurd is afgekeurd. Die boodschap sprak SP-fractievoorzitter Tiny Kox dinsdag uit namens een meerderheid van de Eerste Kamer. ‘Niet eerder legde een minister, kennelijk met steun van het kabinet, een motie van afkeuring van een Kamer van onze volksvertegenwoordiging zo naast zich neer.’

Ondanks meerdere aangenomen moties weigert de minister een  tijdelijke huurstop tijdens de coronacrisis mogelijk te maken. Kox: ‘Met de weigering om de Kamer tegemoet te komen en, op enigerlei wijze een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor 3,3 miljoen huurders, wier huren op 1 juli tegen de wil van deze Kamer omhooggaan, leggen minister en kabinet een zware hypotheek op de relatie met de Kamer. Een door de volksvertegenwoordiging aangenomen motie van afkeuring verdwijnt niet door eraan voorbij te gaan maar blijft staan totdat de regering het afgekeurde beleid bijstelt en de verstoorde relatie met de Kamer herstelt.’

Tot die tijd zal de minister volgens Kox moeten begrijpen dat komende wetsvoorstellen wellicht geen steun krijgen van de Kamer, tenzij daarin alsnog voorzien wordt in een tijdelijke huurstop of vergelijkbaar effectieve maatregelen ter bescherming van de door de coronacrisis extra kwetsbare huurders. ‘Elk wetsvoorstel zal op zijn merites worden beoordeeld - en daartoe rekenen wij vanzelfsprekend de tot drie keer toe gedane uitspraak van deze Kamer. We raden minister en regering aan daarmee terdege rekening houden, zeker ook bij de voorbereiding van de begroting voor 2021.’

ROOD en huurders eisen dat huurverhoging bij Woldring niet door gaat

SP SP Groningen 30-06-2020 12:17

Afgelopen donderdag zijn ROOD, jong in de SP en huurders langs de deuren gegaan in het Woldringcomplex aan de Friesestraatweg om handtekeningen te verzamelen onder een brief die naar Woldring verstuurd gaat worden over de huurverhoging.

De brief roept Woldring Verhuur op om de geplande huurverhoging, die bij sommigen in het complex wel 5,1 procent is, niet door te laten gaan.

Huurder Rojhin Bazyan: “Ik vind het erg oneerlijk dat die huurverhoging doorgaat. De huren zijn al erg hoog, veel dingen zijn niet af in het gebouw en er komen onzekere tijden aan met corona.”

De reacties van de huurders op de brief met eisen waren erg positief. Ruim honderd huurders hebben de brief met eisen nu al ondertekend. ROOD zal de komende dagen nog met zoveel mogelijk huurders in gesprek gaan.

ROOD-woordvoerder Jerom Maat:

“We wisten al wel dat er onvrede is bij de huurders van Woldring, maar zoveel positieve reacties op onze brief had ik niet verwacht. Als ik Woldring was zou ik eieren voor mijn geld kiezen als onze brief straks daar op de deurmat ligt, zo’n grote groep huurders met zoveel energie zou ik niet tegen me willen hebben.”

Woldring Verhuur is al eerder in het nieuws geweest omdat er dingen mis zijn gegaan bij het nieuwe pand aan de Friesestraatweg. Ook nu zijn er nog veel dingen waar de huurders het niet mee eens zijn. Zoals de verplichte verhuurkosten van 181 euro die betaald moeten worden wanneer je gaat huren bij Woldring. Huurders zijn al een rechtszaak begonnen tegen deze illegale kosten.

Verder zijn er nog ergernissen zoals liften die een paar dagen stopgezet worden en een slecht functionerend klimaatsysteem. Jerom Maat: “Er is nog een hoop mis in dit complex, en dat terwijl de huurders flink moeten betalen voor een studio of appartement bij Woldring. Wat ROOD betreft houden we nog niet op als de huurverhoging van de baan is maar gaan we door tot alle problemen zijn opgelost en huurders een betere prijs betalen.”

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.