Nieuws van politieke partijen over SP inzichtelijk

105526 documenten

Bijeenkomsten SP Horst aan de Maas in verband met coronacrisis voorlopig opgeschort

SP SP Horst aan de Maas 04-12-2020 16:00

In verband met de coronacrisis en daarbij behorende maatregelen zal de SP voorlopig tot 1 juni geen SP-activiteiten uitvoeren, waarbij direct contact gelegd wordt met mensen.

De SP Horst aan de Maas blijft uiteraard wel gewoon bereikbaar voor vragen of problemen.

Zie ook: Zorg

Friet in de Piekenhoef

SP SP Oss 21-09-2020 06:32

Afgelopen maart heeft de SP een raadsvoorstel ingediend naar aanleiding van het leefbaarheidsonderzoek in de Piekenhoef. Door Corona is dit alles naar de achtergrond geraakt maar de wens van de bewoners van de Piekenhoef is niet veranderd. Aanstaande vrijdag, 25 september, krijgt een ondernemer de kans om eenmalig met een frietkraam op de Piekenhoef te staan. Wij hopen dat dit een succes wordt, voor zowel de Piekenhoefbewoners als de ondernemer. We hopen dat het college in dat geval bereid is om dit soort initiatieven vaker toe te staan.

Zie ook: Economie

Meer gratis zwemplekken

SP SP Stichtse Vecht 20-09-2020 20:14

De Provincie Utrecht heeft “al” in 2018 ontdekt dat er een tekort aan zwemplekken bestaat. (Voor de liefhebber van ambtelijke taal: Ambitiedocument 2018RGW97-02)

Op een warme dag kan je over de hoofden lopen bij De Strook, zitten de vrije strandjes op Maarsseveen tjokvol, wordt er weer gevaarlijk gezwommen in het ARK,  maken de deftige mensen in Op Buren bezwaar tegen zwemlustige jeugd in “hun?”water,  en wordt de Vecht steeds minder toegangelijk vanaf het Zandpad omdat tegenwoordig steeds meer privé aanlegplaatsen voor vermogende bootbezitters worden gereserveerd.

Ook worden eerder vrij toegankelijke recreatiegebieden steeds vaker aan rijke particulieren verkocht om er grote villa’s op veel grond neer te zetten. Zoals tussen de Maarsseveensevaart en de Kleine Plas.

Aldsof dit nog niet genoeg is:       Om het Henschotermeer staat tegenwoordig een hek en wordt toegang geheven door de familie De Beaufort.

Door dijkverzwaringen langs de Lek is vrij recreatiegebied verloren gegaan.

De toegangsprijs voor strandbad Maarsseveen is dit jaar weer aanzienlijk verhoogd.

                                                                                                                                                                                                                                                               In de stad Utrecht is nu een SP motie aangenomen (zie in de bijlage van dit artikel) waarin wordt gesteld dat:

Het aantal gratis toegankelijke recreatieterreinen de afgelopen jaren is teruggelopen; Enkele recreatieterreinen al forse tariefsverhogingen hebben doorgevoerd; Recreatieterreinen ook toegankelijk moeten zijn voor mensen met een kleine beurs; Als de recreatieschappen meer geld nodig hebben, dat niet mag worden afgewenteld op de recreanten door middel van tariefsverhogingen, of  instellen van een toegangstarief

Als SP Stichtse Vecht vinden wij dat onze gemeente zich moet aansluiten bij dit Utrechtse initiatief.

Ook onze gemeente heeft een belangrijke taak om publieke, vrij toegankelijke recreatiegebieden uit te breiden.

 

Stichtse vecht tegen verhuurdersheffing

SP SP Stichtse Vecht 20-09-2020 19:43

OP VERZOEK VAN DE SP STICHTSE VECHT WORDT BINNENKORT IN DE GEMEENTERAAD VAN STICHTSE VECHT DE MOTIE INGEDIEND OM ER BIJ DE REGERING OP AAN TE DRINGEN DE  VERHUURDERSHEFFING AF TE SCHAFFEN. 

Als deze heffing verdwijnt komen er miljarden Euro’s beschikbaar om betaalbare woningen te bouwen en de almaar stijgende huren te bevriezen. Samen met de huurders hebben we heel wat tegenstribbelende partijen uiteindelijk om weten te krijgen voor onze wens. Het ziet er naar uit dat de motie een meerderheid gaat halen in de raadsvergadering van 29 september!

We zijn er nog niet, maar de eerste stap om geld vrij te maken voor meer betaalbare woningen en huurverlagingen is nu wel gezet. 

We zitten als SP niet in de gemeenteraad maar we blijven er op hameren dat de politieke partijen  in Stichtse Vecht de huurders behoren te steunen.

14 april vroegen we in een brief aan B&W ,de gemeenteraad en de politieke partijen in Stichtse Vecht:

Doe alles wat binnen uw vermogen ligt om de komende huurverhogingen  te stoppen  voor de sociale vraag  bij uw VVD,CDA,CU en D66 vrienden in de regering de verhuurdersheffing voor woningcoöperaties te stoppen zodat geld vrijkomt om de huren te verlagen en te investeren in de volkshuisvesting .

Onze vragen werden nooit beantwoord.

6 mei vroegen we in een brief aan alle partijen in Stichtse Vecht:

Stuur samen met ons een verzoek aan alle verhuurders in Stichtse Vecht om , zoals de 1e Kamer al in een motie opdroeg aan de regering:  Trek de per 1 juli voorgenomen  huurverhoging in. We kregen van niemand antwoord behalve van D66 die zich voor de huurverhoging uitsprak.

20 mei vroegen we in een brief aan alle verhuurders in Stichtse Vecht:

Wij verzoeken u, vooruitlopend op een regeringsbesluit , uitvoering te geven aan de wens van de Eerste Kamer voor een huurstop en de huurverhoging in te trekken. Alle verhuurders reageerden met de mededeling dat ze de huurverhoging opleggen omdat de minister (Ollongren) dit wil.

3 juni vroegen we de politieke partijen in de gemeenteraad van Stichtse Vecht:

Wilt u een motie op de agenda  zetten waarin het College van B&W van Stichtse Vecht wordt opgedragen er bij de regering op aan te dringen dat een huurstop nodig is. VVD en PvdA  antwoordden dat zij voor de huurverhoging zijn, verder antwoordde niemand.

14 juni vroegen we de politieke partijen in de gemeenteraad van Stichtse Vecht:

Wilt  u een motie op de agenda van uw gemeenteraad  zetten waarin het College van B&W van Stichtse Vecht wordt opgedragen om bij de regering en de VNG aan te dringen op afschaffing van de verhuurderheffing.  De PvdA meldde ons dat zij in september onze motie op de agenda wilde zetten, echter verder kregen we van niemand antwoord.

Nu komt het er toch van, in de raadsvergadering van 29 september wordt er gestemd over ons voorstel. 

https://stichtsevecht.sp.nl/nieuws/2020/09/stichtse-vecht-tegen-verhuurdersheffing
                                                                          

Dubbel succes voor SP en bewoners Oranjekwartier

SP SP Leidschendam-Voorburg 20-09-2020 18:33

Persbericht, 20 september 2020

Woningcorporatie, WoonInvest, ziet af van verdere huurverhogingen in het Oranjekwartier. Hiermee reageert de verhuurder op de gezamenlijke acties van bewoners en de SP tegen de huurverhoging.

Een mooi succes vindt de SP.

Jammer is wel dat WoonInvest de huurverhoging pas inslikt nadat zij een definitief besluit neemt over de sloop van de woningen in de Voorburgse wijk. Die beslissing is nu uitgesteld tot december.

Daarom zetten de bewoners nu in op een huurstop per december. Eind doel is dat de huurverhoging van 1 juli dit jaar helemaal van tafel gaat. Zeker nu WoonInvest andermaal laat weten tot sloop van alle huizen te willen overgaan.

De komende weken voeren we druk op WoonInvest verder op en we sluiten nieuwe acties zeker niet uit, zo laat de partij weten. We hebben steeds gezegd dat de corona pandemie en de onzekerheid die daarvan het gevolg is reden moet zijn om helemaal af te zien van de huurverhoging

WoonInvest heeft de SP inmiddels uitgenodigd voor overleg. Na aandringen van de SP Tweede Kamerfractie komt het kabinet met een huurverlaging voor mensen met lage inkomens die in een te duur huis wonen.  Die huurkorting kan oplopen tot € 40,00 per maand.

Ook daarover wil WoonInvest met de SP praten. In het overleg zal de SP andermaal aandringen op afschaffen van de huurverhoging voor Oranjekwartier met terugwerkende kracht tot 1 juli!

 

Zie ook: Wonen

ALV aankondiging

SP SP Enschede 20-09-2020 12:37

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING SP AFDELING ENSCHEDE

Het bestuur van de SP afdeling Enschede nodigt u bij deze uit aanwezig te zijn bij de 

Algemene Ledenvergadering

op woensdag 23 september 2020  

De agenda:                                                           

Opening van de vergadering 19.30 uur Bespreking wijzigingsvoorstellen congresstuk Bespreking kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen Vaststelling afvaardiging regioconferentie sluiting van de vergadering om 22.00 

 

U wordt met klem verzocht om wijzigingsvoorstellen op het congresstuk van tevoren bij het bestuur te melden. Dit i.v.m. met een goed verloop van de bijeenkomst. 

De uiterste inzenddatum voor de wijzigingsvoorstellen is woensdag 23 september 12.00 uur. Insturen kan naar enschede@sp.nl of per post naar: SP Enschede Beltstraat 3-32 7511 JZ Enschede. Het verkiezingsprogramma is vanaf 21 september beschikbaar via SPnet.nl.

Waar:  Stroinkshuis (het Stroink 64). Wijkcentrum Stroinkshuis is met het openbaar vervoer bereikbaar: lijn 4 stopt bij de halte Hesselinklanden. Dit is op 2 minuten loopafstand van het Stroinkshuis.

Wanneer: woensdag 23 september 2020

Aanvang: 19.30 uur zaal open 19.00 uur

 

Graag begroeten we u op de Algemene Ledenvergadering

SP: 100% steun voor scouting Heesch

SP SP Bernheze 19-09-2020 17:13

Hoe groot is het belang van Scouting Heesch voor inwoners van de kern Heesch?  Zeer groot in de ogen van de SP Bernheze. Aankoop van het gebouw en de grond kan rekenen op 100% steun van de SP. Dit stukje grond moet voor scouting behouden blijven!

Aankoop scouting gebouw

Onlangs sprak een oudere dame de SP aan over het gebouw van scouting Heesch. Ze had de discussie in de krant gevolgd. Zij vertelde dat ze 15 jaar geleden al haar handtekening had gezet om het gebouw te behouden. Als het nodig was zou ze weer langs de deur gaan voor handtekeningen. Dit geeft aan hoe de scouting is ingeburgerd in de Kern Heesch. Dit was ook de indruk toen SP-leden in Augustus in gesprek gingen met het bestuur van scouting Heesch. Stuk voor stuk gemotiveerde jonge mensen die naast een leuke vereniging een maatschappelijk doel nastreven met hun vereniging.

Hart voor jongeren

Het ondersteunen van verenigingen die hart hebben voor de jongere generatie is voor de SP belangrijk. Dan kan zijn door sport en tal van andere activiteiten. Aan scouting Heesch draagt de SP een warm hart toe. Om verenigingen te laten bestaan, is het belangrijk ze te faciliteren. Door bescheiden subsidies, maar zeker door goede huisvesting. Het gebouw van Scouting Heesch is het toonbeeld van hoe een vereniging, door de inzet van eigen betrokken leden, een pracht van een clubgebouw neerzet. Een gebouw wat geschikt is voor scouting activiteiten en bovendien een juweel voor de buurt. Reden genoeg om de aankoop door Scouting van de grond en het pand te steunen.

Jan van den Broek

SP Maatschappelijke Zaken

Nieuw: Het SP-Journaal!

SP SP Nederland 19-09-2020 14:02

Kijk vanaf nu iedere week samen met Lilian terug op het nieuws van de week. Aflevering 1 over de week van Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen is nu te zien!

Wijzigingsvoorstel: Betaalbaar wonen in Franse Gat

SP SP VVD ChristenUnie PvdA GroenLinks SGP D66 CDA Veenendaal 19-09-2020 08:06

Amendement op de gebiedsvisie Franse Gat om het percentage betaalbare woningen minimaal gelijk te houden als het totaal aantal woningen stijgt.

Ingediend door: SP, Denk, PvdA, GroenLinks Uitslag: VOOR:SP, Denk, PvdA, GroenLinks, D66 TEGEN: ChristenUnie, VVD, SGP, ProV, Lokaal Veenendaal, CDA

VOORSTEL VERWORPEN

 
Dossier: