Nieuws van politieke partijen over SP inzichtelijk

102070 documenten

Voor Jan

SP SP Veenendaal 06-12-2019 09:48

Heel nederland is solidair

Het verhaal van supermarktmedewerker Jan, wiens jubileumcadeau is ingepikt door het UWV, heeft in heel Nederland het nodige stof doen opwaaien...

Zo is Sywerd van Lienden in samenwerking met GeenStijl een inzamelingsactie begonnen. En tal van anderen hebben via (sociale) media hun ongenoegen geuit over de wijze waarop het UWV met jubileumcadeautjes omgaat.

Journalist Jaap Rademaker van 'De Gelderlander' heeft één en ander op een rijtje gezet in een artikel. Hierin haalt hij ook het statement aan van SP Veenendaal, dat elders op deze site te lezen is.

Raad van bestuur wil personeel SKB censureren

SP SP Winterswijk 05-12-2019 21:45

De afgelopen jaren heeft de raad van bestuur van Santiz zich laten zien als een onbetrouwbare gesprekspartner. Uit angst voor medewerkers die naar de pers lopen hebben de medewerkers van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix een verkapt spreekverbod gekregen. Een vorm van censuur

Er wordt verzocht geen contact te hebben met de pers en zich niet te uiten op sociale media.

Tegelijkertijd wordt in de brief aan he tpersoneel weer gebruik gemaakt van vele onwaarheden en halve mededelingen. Er wordt gesproken van "onjuiste speculaties" die aantoonbaar door de Raad van Bestuur zijn uitgesproken en bevestigd. Deze plannen berusten op een beleid zoals al in 2012 zijn ingezet.

De afbraak van het SKB is een vooropgezet plan dat nu verder tot uitvoer wordt gebracht onder het bestuur van Chrit van Ewijk.

 

 

 

 

 

SP Berkelland vindt plan om raadzaal te vernieuwen absurd

SP SP Berkelland 05-12-2019 21:14

Terwijl de gemeente 3.5 miljoen moet bezuinigen, is er een volgens ons absurd plan om de raadzaal voor 330.000 euro te vernieuwen. Dit terwijl de huidige raadzaal pas een jaar of 7 meegaat en er nog prima uitziet.

SP Berkelland vraagt zich af hoe je dit aan de inwoners uitlegt. Aan de ene kant worden de inwoners gevraagd om mee te denken over de bezuinigingen die onze gemeente hard gaan treffen, maar er is blijkbaar wel ruimte om de raadzaal te vernieuwen. En daar wordt de inwoners natuurlijk niks over gevraagd.

Als het aan SP Berkelland ligt wordt dit plan direct in de prullenbak gegooid, dan hoef je ook gelijk bijna 10% minder te bezuinigen. Dit geld is van de inwoners, voor goede zorg en goede voorzieningen. Niet voor een fonkelnieuwe raadzaal.

Steun de petitie van Red Gelderland.

SP SP CDA Apeldoorn 05-12-2019 19:32

De regering onder leiding van Rutte probeert op allerlei manieren het stikstofprobleem aan te pakken. Zelfs de natuurgebieden zijn niet meer veilig, terwijl juist die natuurgebieden al zo onder druk staan.Natura 2000- gebieden zijn in het leven geroepen om natuurwaarden te beschermen. Die bescherming kunnen we niet zomaar afschaffen omdat het nu niet uitkomt.

Vorige maand diende Frank Futselaar, Tweede Kamerlid voor de SP, een

https://apeldoorn.sp.nl/nieuws/2019/12/steun-de-petitie-van-red-gelderland
motie in. Deze motie, waarin wordt opgeroepen om op geen enkele manier te tornen aan de Natura 2000-gebieden, heeft het helaas niet gehaald.

Het doel om natuurgebieden aan te wijzen als Natura 2000 -gebied is dat diersoorten, maar ook typen natuur, zoals heide en oude bossen beschermd worden.

Natura 2000 gebieden moeten we niet laten boeten voor het Stikstof probleem. Steun de petitie van Red Gelderland.

Dat deze motie voor Gelderland een erg belangrijke motie was blijkt wel uit het bericht dat de gedeputeerd Peter Drenth (CDA) van de provincie Gelderland aangeeft dat er geen taboe rust op het weghalen van Natura 2000 -gebieden.  

De keuzes die gemaakt worden zijn niet te begrijpen. Lelystad AirPort wordt er op allerlei manieren doorgedrukt, waarvan ook nu weer vraagtekens gezet kunnen worden bij het nieuwe milieurapport. Het openbaar vervoer wordt elk jaar weer duurder. Shell die geen winstbelasting hoeft te betalen maar wel 10 miljoen subsidie krijgt.

En nu zou het zelfs mogelijk kunnen zijn om het Natura 2000 -label van natuurgebieden weg te halen, zodat deze gebieden minder bescherming krijgen.

De werkgroep Red Gelderland is een online petitie gestart. Red Gelderland roept de provincie Gelderland op zich maximaal in te zetten om de status van Natura-2000 gebied te behouden en de conditie van de natuur te verbeteren.

SP Apeldoorn steunt de petitie van Red Gelderland dan ook volmondig en roept iedereen om dit ook te doen

Steun de petitie hier en blijf van onze natuur af.

Henri kerkdijk

SP Apeldoorn 

Gemeenten willen investeringen in politie

SP SP Veenendaal 05-12-2019 16:00

Motie gesteund door 97%

De motie die burgemeester Kats samen met twee andere burgemeesters heeft geschreven, is door een overweldigende meerderheid aangenomen op het congres van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG). Maarliefst 97% van de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeenten stemde VOOR.

In de motie vragen de burgemeesters aan de Minister van Justitie en Veiligheid om snelle en structurele investeringen in de politie. Daarbij vragen ze om - zolang die investeringen hun uitwerking nog niet gevonden hebben - de politie te ontlasten. Dit, door bijvoorbeeld bepaalde beveiligingstaken over te hevelen naar Defensie.

Minister Grapperhaus wil daar echter niet aan. "We kunnen daar ook nog een hoop maatregelen in verzinnen met elkaar," schamperde hij. Hij wil eerst zien of de tekorten in de politie binnen de huidige capaciteit kunnen worden opgelost, en bijvoorbeeld ongeschoolde politiemensen taken op zich laten nemen, alvorens er naar noodmaatregelen moet worden gekeken. Maar volgens Burgemeester Kats is de nood al lang hoog genoeg. "En dat is precies waar de achtereenvolgende ministers mee bezig zijn geweest: het ene gat met het andere vullen (de gaten worden steeds dieper) maar geen structurele oplossing bieden," reageert hij op de uitlatingen van Grapperhaus. "Laat bewakingstaken maar over aan het leger, scheelt ons al een beetje blauw..."

Gemeenteraad steunt Kats

In zijn strijd voor meer politie mag Kats zich gesteund weten door de gemeenteraad. De SP diende, samen met enkele andere partijen, een motie in tijdens de raadsvergadering van 28 november. In die motie spraken de partijen uit achter Kats te staan, en de urgentie te voelen van investeringen in de politie.

Jarenlange bezuinigingen op de politie zijn ook voelbaar in Veenendaal. Het politiebureau zal 2 dagen in de week gesloten zijn, een 44,5 uur per week minder open. Structurele oplossingen zijn nodig - net als snelle oplossingen voor de korte termijn; vindt ook de SP.

Bij de stemming bleek dat een ruime meerderheid in de gemeenteraad steun uitsprak voor de burgemeester en zijn pleidooi voor investeringen in de politie. Alleen ProVeenendaal stemde tegen.

motie Operatie

Kats was zelf niet aanwezig bij de raadsvergadering en het VNG-congres. Hij was aan het herstellen van een operatie, om een hartritmestoornis te verhelpen.

Zijn rol als voorzitter van de raad werd daarom vervuld door Tineke Bette, het langst zittende gemeenteraadslid. Wethouder Stroobosscher trad, zowel in de gemeenteraad als op het congres op als loco-burgemeester.

Inmiddels is Kats weer voldoende hersteld en terug in het zadel.

Vuurwerk

Hij heeft zijn volgende missie ook al gevonden. Hij wil een totaalverbod op vuurwerk.

"Als je objectief naar dat hele Oud en Nieuw kijkt, dan is het het onveligste feest in Nederland wat we met elkaar vieren. Het vuurwerk is zo professioneel geworden, ook het consumentenvuurwerk, terwijl we eigenlijk allemaal amateurs zijn. De enige oplossing is dat we een afsteek- en verkoopverbod krijgen," aldus Kats.

Bent u het eens met Kats? Of blijft u liever knallen? U kunt het ons laten weten via onze poll.

poll: vuurwerk
Zie ook: Veiligheid

Toetsingskader niet goed genoeg voor SP

SP SP CDA Wijk bij Duurstede 05-12-2019 14:32

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Wijkse SP heeft tijdens de laatste raadsvergadering het toetsingskader voor zonneweiden afgekeurd. Hierin staan de regels waaraan ondernemers moeten voldoen als zij een weiland vol willen leggen met zonnepanelen. ´We zijn echt voor duurzaamheid. Maar we wilden maximaal 45 hectare grond opofferen in plaats van 60, zoals in het plan staat. Er kan nog ingezet worden op daken van huizen en bedrijven om de doelen te halen. Met het CDA wilden we in 2021 kijken hoe de duurzaamheid loopt en of er extra ruimte nodig is. Zo kunnen we inspelen op toekomstige ontwikkelingen zonder dat er nu al landbouwgrond verloren gaat´, legt Frans van der Tol uit.

Het toetsingskader is mede opgesteld vanuit burgerparticipatie. Na vele uren overleg dienden vele partijen vele wijzigingsvoorstellen in. De SP steunde vooral het idee van het CDA om dus minder landouwgrond op te offeren. ´Ten eerste omdat de agrariërs al genoeg te verwerken hebben. Wij hebben altijd begrepen dat de vraag naar grond groot is. Dan is het verschil tussen 45 en 60 hectare belangrijk´, begint van der Tol.

Tevens vindt de socialist dat de andere vierkante meter op andere manieren ingevuld kan worden. ´Het CDA heeft wat ons betreft aangetoond dat er nog genoeg ruimte is op de daken in onze gemeente. Huizen en bedrijven genoeg. Of neem de schuren waar asbest op zit. Dat moet eraf. Zeker als we lezen dat dit financieel kan, zeggen wij; steek daar dan tijd en energie in. Dan slaan we meerdere vliegen in een klap. Zo zijn er genoeg alternatieven.

Belangrijk in het CDA-voorstel was het evaluatiemoment in 2021. Van der Tol; ´Het doel is om in 2023 zestien procent minder fossiele brandstoffen te gebruiken. We wilden dan in 2021 kijken hoe het daar mee zou staan. Indien er een schepje bovenop moest, dan kunnen we altijd nog andere hectare meenemen. En met alle technologische ontwikkelingen gaan dingen snel. Soms is dan een politiek rust moment goed. Helaas kozen andere partijen voor de bestaande oplossingen.´

De SP stemde zodoende tegen het toetsingskader. Van der Tol was daarbij teleurgesteld in de reactie van wethouder Hans Marchal die aangaf dat de tegenstemmers zo de burgerparticipatie niet serieus hadden genomen. ´Klinkklare onzin. We staan achter dezelfde doelen. Marchal is altijd voor de boeren, maar nu even niet? En dat terwijl juist de coalitie en dit college bij de burgerparticipatie de beperking heeft meegegeven voor zonnevelden. Als wij er dan anders over denken, mag dat niet? Zeggen dat wij participatie niet serieus nemen is een pot die de ketel verwijten dat ie zwart ziet. Wij willen de lust en last anders verdelen´, besluit Van der Tol.

Stappenplan voor vernieuwing Wijkse Werkplaats

SP SP Wijk bij Duurstede 05-12-2019 14:14

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Wijkse gemeenteraad heeft afgelopen week de nieuwe strategische kaders aangenomen voor het werk van de RSD. Lokaal de mensen bijstaan is hierbij het blijvende motto. De Wijkse raad nam unaniem drie SP-ideeën over. ´Ten eerste blijft de huidige werkwijze voor de benadering van de cliënten. Ten tweede komt er meer budget voor lokaal investeringen. En ten slotte gaat de Wijkse Werkplaats verder ontwikkeld worden. Zo moeten er binnen de gemeente meer werkplekken komen en krijgen lokale bedrijven en organisaties meer ruimte om mee te blijven helpen om mensen te laten deelnemen. Dat is goed voor de mensen die in de bijstand zitten. Want daar gaat het om´, legt fractievoorzitter Jeroen Brouwer uit.

Met een vertraging van enkele maanden kwamen de regionale wethouders met hun eindrapportage voor de strategische kaders. Deze kaders vormen het raamwerk van waaruit de RSD en de BIGA haar mensen aan het werk zetten. ´Hierin staat dat er vooral gekeken gaat worden hoe de mensen het best geholpen kunnen worden. Dat is op zicht een goed verhaal. Voor de uitwerking moet echter nog wel wat onderzocht worden. Dat wachten we dus af´, begint Brouwer.

Met het aannemen van het raamwerk gaf de SP wat boodschappen mee voor bij de komende onderzoeken. Ten eerste willen de socialisten dat de huidige werkwijze wordt doorgezet. Landelijk is er een politieke discussie over de vraag of er dwangmatig een verplichting moet worden opgelegd of niet. Brouwer; ´Alle deskundigen zeggen dat dwang onzin is. Lokaal zien we dat de werkwijze die de RSD en BIGA al jaren succesvol is. Hun systeem voor maatwerk presteert al jaren beter dan bij landelijke vergelijkbare partijen. Dat moeten we koesteren. Mooi dat de gehele raad dat ook vindt.´

Een tweede element is de verdere ontwikkeling van Wijkse Werkplaats. Hierin kijken onder andere de RSD, BIGA, Stichting Binding, maar ook het UWV, ondernemersvereniging OKW en zorgorganisaties samen hoe zij activiteiten kunnen opzetten voor de mensen. ´De Wijkse Werkplaats is ooit opgezet door Jan Burger. Met het OKW en Binding kwamen daar geweldige dingen uit. Wij hoorden dat  dit momenteel stil ligt. Dat is zonde. Hier ligt een mooie structuur om juist lokaal met organisaties en bedrijven goed werk te verrichten. Veel bedrijven willen echt wat doen voor de samenleving. We hebben dus opgeroepen om Wijkse Werkplaats verder te ontwikkelen. Hier gaat nu een stappenplan voor komen´, meldt Brouwer tevreden.

De SP ziet zo in dat het maatwerk voor de mensen met een uitkering aandacht krijgt en er weer extra aandacht komt voor de organisaties die de mensen verder kunnen helpen. Daarnaast heeft de raad op verzoek van de socialisten ook een uitspraak gedaan om meer geld hiervoor lokaal vrij te maken. ´Wethouder Joustra wil een groter deel van het RSD budget lokaal kunnen oppakken. Dat hebben we met een motie ondersteunt. Hopelijk kan het college hiermee binnen het bestuur van de RSD aan de slag. Er zijn veel organisaties die lokaal veel kunnen betekenen bij het begeleiden van mensen. Daar vragen we meer budget voor. Zo hebben we aan alle kanten meer ruime voor lokale initiatieven. Dat is goed voor bedrijven en organisaties. Dat is goed voor de gemeente. Maar het is vooral goed voor mensen met een bijstandsuitkering. Daar doen wij het voor´, eindigt Brouwer.

Is het ambt van Burgemeester te combineren met het vaderschap?

SP SP Veenendaal 05-12-2019 12:29

Keuzen
Ja
Nee
Niet beter of slechter dan met het moederschap
Dat verschilt per persoon
Geen flauw idee
Ja
45% (5 stemmen)
Nee
0% (0 stemmen)
Niet beter of slechter dan met het moederschap
45% (5 stemmen)
Dat verschilt per persoon
9% (1 stem)
Geen flauw idee
0% (0 stemmen)
Totaal aantal stemmen: 11
if (typeof PollAnon == 'undefined') { var PollAnon = {}; } PollAnon.nid = 4646;

Karabulut: Kernwapens de wereld uit, te beginnen met Nederland

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 05-12-2019 12:15

SP-Kamerlid Sadet Karabulut doet donderdag een voorstel aan de regering om het initiatief te nemen voor nucleaire ontwapening. Karabulut: ‘Samen met GroenLinks en de PvdA vraag ik het kabinet om in Europees verband te komen tot een plan om Amerikaanse kernwapens terug naar de VS te sturen, in ruil voor ontwapening van Russische zijde.'

Jaar in jaar uit zegt de regering voorstander te zijn van ontwapening, zelfs van een wereld zonder kernwapens. Maar concrete stappen in deze richting worden niet gezet. Integendeel, ondertussen worden honderden miljoenen euro's geïnvesteerd in modernisering van kernwapens. Ook wordt de opvolger van de F-16, de JSF, gereedgemaakt om Amerikaanse kernwapens in te zetten, wat ingaat tegen de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer.

Karabulut: 'Wie zegt voor kernontwapening te zijn, moet daar ook naar handelen. Daartoe roep ik het kabinet op. Veel te lang zit men stil, terwijl iedereen weet dat zelfs de ontploffing van een enkel kernwapen het einde van de mensheid kan betekenen. Dit is hartstikke urgent.'

Later deze maand komt het voorstel in de Tweede Kamer in stemming.

Afscheid van Renate De.Feo-Dudok als raadslid

SP SP Dordrecht 05-12-2019 11:34

Renate heeft zich de afgelopen jaren enorm ingezet als raadslid voor de bewoners van onze stad. Haar gezondheid dwingt haar helaas om nu een stap terug te doen.

Ruim anderhalve jaar vertegenwoordigde ze voor de SP de inwoners van Dordrecht. Al voor haar raadswerk zette Renate zich in voor andere mensen en de maatschappij. Niet alleen in haar werk als ambulance-verpleegkundige, maar ook in het autisme-café waar ze jarenlang de kar trok.

Met de SP was Renate al voor de verkiezingen vaak op straat te vinden. Incampagnes tegen de bezuinigingen, of voor acties in de wijken tegen gevaarlijke verkeerssituaties.

In de raad zette ze zich in voor mantelzorgers, met name tegen het wegbezuinigen van het mantelzorgcompliment door de coalitie. Verder vroeg zeaandacht voor de problemen met zwerfvuil en afval in Crabbehof. Hier kwam na enkele acties en vragen vanuit o.a. onze partij het college gelukkig inactie.

Vorig jaar verdedigde Renate in de raad de noodzaak om veel meer socialehuurwoningen te bouwen dan de coalitie van plan was. Toen was ze noggrotendeels een roepende in de woestijn, maar inmiddels hebben meer partijen ingezien dat de woningnood onder mensen met weinig geld steeds nijpender wordt.

Als SP zijn we Renate enorm dankbaar voor het vele werk dat ze verzet heeft, en we hopen dat zijn in alle rust aan herstel kan werken.