Nieuws van politieke partijen over SP inzichtelijk

114989 documenten

Haal de winsten teurg! Boodschappen als basisvoorziening

SP SP Opsterland 10-06-2023 14:15

 

Supermarkten maken record winsten, terwijl u daar de rekening voor moet oppakken.

Boodschappen worden alleen maar duurder, terwijl het een levensbehoefte is! U betaalt voor de exhorbitante winsten terwijl er niks van de winsten terug is te zien in de portemonnee. Het is tijd om boodschappen goedkoper te maken. We doen dit door de winsten terug te nemen en af te rekenen met de grote graaiers. We kunnen dit niet zonder uw hulp, we gaan het kabinet en supermarkten laten zien dat we het niet meer gaan pikken! Teken de petitie, voor ieder gezin dat elk dubbeltje moet omdraaien, student die gedwongen naar de voedselbank moet gaan en u zelf. Voor de mienskip.

https://kostenomlaag.sp.nl/

Zie ook: Actie

Franse Gatter op de bres voor Groningen

SP SP Veenendaal 10-06-2023 14:15

Sandra Beckerman strijdt voor rechtvaardigheid

Voor Premier Rutte zijn de bevingsslachtoffers slechts 'nevenschade', maar voor Tweede-Kamerlid Sandra Beckerman zijn het mensen. Van vlees en bloed, en met een verhaal. Daarom wil ze er recht gedaan wordt. En ze gelooft niet dat dit onder leiding van Rutte zal gebeuren...

Dezelfde mensen die de problemen hebben veroorzaakt en groter hebben gemaakt zitten er nog steeds. Daarom is het volgens de van oorsprong Sandra Beckerman niet anders mogelijk dan dat Rutte opstapt: "De belangen van Groningers zijn structureel genegeerd. Geld ging boven Groningers. En de minister-president heeft niet het verschil gemaakt. Alleen al daarom moet deze premier weg. Als dit onder jouw verantwoordelijkheid gebeurd is, als een hele provincie opgeofferd is aan de geldhonger van de staat, dan is het eigenlijk om je dood te schamen dat er überhaupt een motie van wantrouwen nodig is. Dan zou je zelf deze conclusie moeten trekken. Zodat Groningers verder kunnen, want er is nog zoveel te doen. Daarom steunen wij een motie van wantrouwen tegen Rutte."

Voorop staat dat de problemen in Groningen opgelost moeten worden. Beckerman: "Er is maar één manier om dit aan te pakken. Met de gedupeerden. Deur voor deur, straat voor straat. Net zoals we ooit voor de Deltawerken hebben gedaan, moeten we van Groningen een missie maken. Haal de beste mensen uit het land bijeen. De beste architecten, de beste bouwers, de beste artsen en de beste begeleiders. Doe dit met bewoners, met straten en met dorpen. Zo lang als nodig."

Zie ook: Wonen

SP Opsterland in actie in Beetsterzwaag

SP SP Opsterland 10-06-2023 13:24

Vanmorgen een SP actie in Beetsterzwaag voor afschaffing van BTW op groente en fruit en tegen de absurd hoge prijsstijgingen in supermarkten zoals AH en Jumbo. Flyers uitgedeeld en de petitie is vaak ondertekend. Teken jij ook de petitie? Wil je ook een keer meedoen met onze acties? Stuur dan even een berichtje via ons contactformulier!

Zie ook: Foto's Actie

Partijcongres

SP SP Opsterland 10-06-2023 13:06

SP Partijcongres Apeldoorn zaterdag 3 juni 2023

vorige week zaterdag zijn enkele bestuursleden naar het partijcongres van de SP in Apeldoorn geweest.Het was een mooi en zinvol congres, waar gestemd werd over ons beginselprogramma.De geactualiseerde ‘Heel de mens’ komt zeer binnenkort beschikbaar. Het beginselprogramma is de afgelopen twee jaar besproken en aangepast met alle opmerkingen en ideeën van onze leden en zaterdag hebben we de laatste aanpassingen gemaakt. Lilian ging in gesprek over zeggenschap en radicale democratisering in de praktijk. En de gouden tomaat werd uitgereikt aan SP’er van het eerste uur Peter van Zutphen.

SP neemt deel aan Limburgse coalitie

SP SP Roermond 10-06-2023 07:47

Vrijdag 9 juni presenteerden de Limburgse formerende partijen hun coalitieakkoord: BBB, CDA, VVD, PvdA én SP brachten het stuk met de titel 'Elke Limburger telt', voor de coalitieperiode 2023-2027, naar buiten.

De SP gaat daarmee op provinciaal niveau na één termijn van oppositie nu weer meedoen aan een coalitie.

Andere koers De Limburgse fractievoorzitter Jorge Wolters Gregório uit Roermond lichtte toe: 'De opgaven voor Limburg zijn groot. Limburgers hebben een duidelijk politiek signaal afgegeven dat het anders moet. De SP wil daarom voorkomen dat de smalste schouders de grootste lasten moeten dragen. Met dit coalitieakkoord kunnen wij een groot deel van de ambities uit ons verkiezingsprogramma waarmaken en daarmee kiezen voor een echt andere koers voor Limburg.'

Sociale agenda Zo wordt in het coalitieakkoord sterk ingezet op het wegwerken van sociale achterstanden met een stevige sociale agenda, worden kwetsbare buurten ontzien met een wijkenaanpak en wordt een provinciale energiemaatschappij opgericht om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse energievoorzieningen en de vaste lasten voor Limburgers te laten dalen. De SP levert in het nieuwe college één gedeputeerde en heeft ervoor gekozen om de uit Landgraaf afkomstige Marc van Caldenberg (36) voor te dragen als kandidaat.

Gedeputeerde 'In Marc zien wij een sterke SP-politicus met een flinke dosis ervaring, lef en medemenselijkheid. Op basis van zijn ervaring in het parlement en met de strijd op veel vlakken samen met de Limburgers, hebben we er vertrouwen in dat hij een sterke sociale koers voor Limburg zal varen', zegt Jorge Wolters Gregório. Van Caldenberg is momenteel raadslid namens de SP in Landgraaf, waarmee hij zal stoppen. De SP-portefeuille omvat de uitvoering van de sociale agenda (inclusief jeugdfonds en bibliotheken) en sport, gebiedsgerichte wijkenaanpak (ontwikkeling SES-wijken), energie en klimaat, toezicht en handhaving en milieu.

Ledenvergadering Komende week wordt het akkoord besproken in SP-ledenvergaderingen. In Roermond wordt er over gestemd op 13 juni. Op 17 juni, tijdens een extra regioconferentie, kunnen de afgevaardigde leden oordelen over het coalitieakkoord en de voorgedragen gedeputeerde. Vervolgens kan tijdens de Statenvergadering van 23 juni het akkoord worden besproken en het nieuwe college  worden geïnstalleerd.

Het coalitieakkoord is hieronder te downloaden.

SP neemt deel aan Limburgse coalitie met BBB, CDA, VVD en PvdA

SP SP Brunssum 09-06-2023 22:56

Vandaag vrijdag 9 juni 2023 presenteren de formerende partijen BBB, CDA, VVD, PvdA en SP het Coalitieakkoord 'Elke Limburger telt' voor de coalitieperiode 2023-2027. De SP gaat na één termijn van oppositie nu weer meedoen aan een coalitie in Limburg. 

Volgens fractievoorzitter Jorge Wolters Gregório hebben de partijen vaak en lang gesproken over de inhoud en een rode draad gevonden die een sterke nadruk legt op er voor zorgen dat alle Limburgers er voor de politiek weer toe doen."De opgaven voor Limburg zijn groot. Limburgers hebben een duidelijk politiek signaal afgegeven dat het anders moet. De SP wil daarom voorkomen dat de smalste schouders de grootste lasten moeten dragen. Met dit Coaitieakkoord kunnen wij een groot deel van onze ambities uit het verkiezingsprogramma waarmaken en daarmee kiezen voor een echt andere koers voor Limburg", aldus Jorge Wolters Gregório.

 

'Elke Limburger telt'

Met het Coalitieakkoord 'Elke Limburger telt' wordt deze coalitieperiode sterk ingezet op het wegwerken van sociale achterstanden met een stevige Sociale agenda, worden kwetsbare buurten ontzien met een wijkenaanpak en wordt een provinciale energiemaatschappij opgericht om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse energievoorzieningen en de vaste lasten voor Limburgers te laten dalen.

 

GedeputeerdeDe SP levert in het nieuwe college een gedeputeerde en heeft ervoor gekozen om de uit Landgraaf afkomstige Marc van Caldenberg (36) voor te dragen als kandidaat.“In Marc zien wij een sterke SP-politicus met een flinke dosis ervaring, lef en medemenselijkheid. Met zijn ervaring in het parlement en strijd op veel vlakken met de Limburgers, hebben we er vertrouwen in dat hij een sterke sociale koers voor Limburg zal varen", zegt Jorge Wolters Gregório.Van Caldenberg is momenteel raadslid namens de SP in Landgraaf, waarmee hij zal stoppen. De SP-portefeuille omvat de uitvoering van de Sociale agenda (incl. Jeugdfonds en Bibliotheken) en Sport, Gebiedsgerichte wijkenaanpak (ontwikkeling SES-wijken), Energie en Klimaat, Toezicht en Handhaving en Milieu.

 

Akkoord van ledenKomende week wordt het akkoord besproken in SP-ledenvergaderingen, waarna er op 17-6 a.s. tijdens een extra Regioconferentie door de afgevaardigde leden het Coalitieakkoord en de voorgedragen gedeputeerde worden besproken en geaccordeerd. Vervolgens wordt tijdens de Statenvergadering van 23 juni a.s. het akkoord besproken en het nieuwe college geïnstalleerd.

 

Kijk voor het Coalitieakkoord op:https://limburg.sp.nl/nieuws/2023/06/sp-neemt-deel-aan-limburgse-coalitie-met-bbb-cda-vvd-en-pvda

Een mijlpaal!

SP SP Veenendaal 09-06-2023 19:04

Ons honderste lid

Dankzij het harde werken van veel van onze leden groeien we gestaag. En afgelopen dinsdag was het zover: we bereikten de mijlpaal van honderd leden.

Met een taart in de hand en het boek van Lilian Marijnissen "De Winst van Eerlijk Delen" hebben we ons nieuwe lid verwelkomd.

Op naar de tweehonderd leden.

Zie ook: Baukje Hiemstra

SP NEEMT DEEL AAN LIMBURGSE COALITIE MET BBB, CDA, VVD EN PVDA

SP SP Horst aan de Maas 09-06-2023 17:47

Vrijdag 9 juni 2023 presenteerden de formerende partijen BBB, CDA, VVD, PvdA en SP het Coalitieakkoord 'Elke Limburger telt' voor de coalitieperiode 2023-2027. De SP gaat na één termijn van oppositie nu weer meedoen aan een coalitie in Limburg. 

Volgens SP-fractievoorzitter Jorge Wolters Gregório hebben de partijen vaak en lang gesproken over de inhoud en een rode draad gevonden die een sterke nadruk legt op er voor zorgen dat alle Limburgers er voor de politiek weer toe doen. "De opgaven voor Limburg zijn groot. Limburgers hebben een duidelijk politiek signaal afgegeven dat het anders moet. De SP wil daarom voorkomen dat de smalste schouders de grootste lasten moeten dragen. Met dit Coalitieakkoord kunnen wij een groot deel van onze ambities uit het verkiezingsprogramma waarmaken en daarmee kiezen voor een echt andere koers voor Limburg", aldus Jorge Wolters Gregório.

'Elke Limburger telt' Met het Coalitieakkoord 'Elke Limburger telt' wordt deze coalitieperiode sterk ingezet op het wegwerken van sociale achterstanden met een stevige Sociale agenda, worden kwetsbare buurten ontzien met een wijkenaanpak en wordt een provinciale energiemaatschappij opgericht om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse energievoorzieningen en de vaste lasten voor Limburgers te laten dalen.

Gedeputeerde SP De SP levert in het nieuwe college een gedeputeerde en heeft ervoor gekozen om de uit Landgraaf afkomstige Marc van Caldenberg (36) voor te dragen als kandidaat. “In Marc zien wij een sterke SP-politicus met een flinke dosis ervaring, lef en medemenselijkheid. Met zijn ervaring in het parlement en strijd op veel vlakken met de Limburgers, hebben we er vertrouwen in dat hij een sterke sociale koers voor Limburg zal varen", zegt Jorge Wolters Gregório. Van Caldenberg is momenteel raadslid namens de SP in Landgraaf, waarmee hij zal stoppen. De SP-portefeuille omvat de uitvoering van de Sociale agenda (incl. Jeugdfonds en Bibliotheken) en Sport, Gebiedsgerichte wijkenaanpak (ontwikkeling SES-wijken), Energie en Klimaat, Toezicht en Handhaving en Milieu.

Akkoord van leden Dinsdag 13 juni 2023 wordt het akkoord besproken in de Algemene ledenvergadering van de SP Horst aan de Maas en de andere SP-afdelingen in Limburg, waarna er op 17 juni 2023 tijdens een extra Regioconferentie door de afgevaardigde leden het Coalitieakkoord en de voorgedragen gedeputeerde worden besproken en geaccordeerd. Vervolgens wordt tijdens de Statenvergadering van 23 juni 2023 het akkoord besproken en het nieuwe college geïnstalleerd.

Klik hieronder voor het hele coalitieakkoord.

Zie ook: Verkiezingen

SP neemt deel aan Limburgse coalitie met BBB, CDA, VVD en PvdA

SP SP Sittard-Geleen 09-06-2023 17:44

Vandaag, vrijdag 9 juni 2023 presenteren de formerende partijen BBB, CDA, VVD, PvdA en SP het Coalitieakkoord 'Elke Limburger telt' voor de coalitieperiode 2023- 2027. De SP gaat na één termijn van oppositie nu weer meedoen aan een coalitie in Limburg.

Volgens fractievoorzitter Jorge Wolters Gregório hebben de partijen vaak en lang gesproken over de inhoud en een rode draad gevonden die een sterke nadruk legt op er voor zorgen dat alle Limburgers er voor de politiek weer toe doen. "De opgaven voor Limburg zijn groot. Limburgers hebben een duidelijk politiek signaal afgegeven dat het anders moet. De SP wil daarom voorkomen dat de

smalste schouders de grootste lasten moeten dragen. Met dit Coaitieakkoord kunnen wij een groot deel van onze ambities uit het verkiezingsprogramma waarmaken en daarmee kiezen voor een echt andere koers voor Limburg", aldus Jorge Wolters Gregório.

'Elke Limburger telt' Met het Coalitieakkoord 'Elke Limburger telt' wordt deze coalitieperiode sterk ingezet op het wegwerken van sociale achterstanden met een stevige Sociale agenda, worden kwetsbare buurten ontzien met een wijkenaanpak en wordt een provinciale energiemaatschappij opgericht om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse energievoorzieningen en de vaste lasten voor Limburgers te laten dalen.

Gedeputeerde De SP levert in het nieuwe college een gedeputeerde en heeft ervoor gekozen om de uit Landgraaf afkomstige Marc van Caldenberg (36) voor te dragen als kandidaat. “In Marc zien wij een sterke SP-politicus met een flinke dosis ervaring, lef en medemenselijkheid. Met zijn ervaring in het parlement en strijd op veel vlakken met de Limburgers, hebben we er vertrouwen in dat hij een sterke sociale koers voor Limburg zal varen", zegt Jorge Wolters Gregório. Van Caldenberg is momenteel raadslid namens de SP in Landgraaf, waarmee hij zal stoppen. De SP-portefeuille omvat de uitvoering van de Sociale agenda (incl. Jeugdfonds en Bibliotheken) en Sport, Gebiedsgerichte wijkenaanpak (ontwikkeling SES-wijken), Energie en Klimaat, Toezicht en Handhaving en Milieu.

Akkoord van leden Komende week wordt het akkoord besproken in SP-ledenvergaderingen, waarna er

op 17-6 a.s. tijdens een extra Regioconferentie door de afgevaardigde leden het Coalitieakkoord en de voorgedragen gedeputeerde worden besproken en geaccordeerd. Vervolgens wordt tijdens de Statenvergadering van 23 juni a.s. het akkoord besproken en het nieuwe college geïnstalleerd.

Kijk hier voor het coalitieakkoord.

SP neemt deel aan Limburgse coalitie met BBB, CDA, VVD en PvdA

SP SP Leudal 09-06-2023 17:36

Vandaag vrijdag 9 juni 2023 presenteren de formerende partijen BBB, CDA, VVD, PvdA en SP het coalitieakkoord 'Elke Limburger telt' voor de coalitieperiode 2023-2027. De SP gaat na één termijn van oppositie nu weer meedoen aan een coalitie in Limburg.

Volgens fractievoorzitter Jorge Wolters Gregório hebben de partijen vaak en lang gesproken over de inhoud en een rode draad gevonden die een sterke nadruk legt op er voor zorgen dat alle Limburgers er voor de politiek weer toe doen. "De opgaven voor Limburg zijn groot. Limburgers hebben een duidelijk politiek signaal afgegeven dat het anders moet. De SP wil daarom voorkomen dat de smalste schouders de grootste lasten moeten dragen. Met dit coaitieakkoord kunnen wij een groot deel van onze ambities uit het verkiezingsprogramma waarmaken en daarmee kiezen voor een echt andere koers voor Limburg", aldus Jorge Wolters Gregório.

'Elke Limburger telt'

Met het Coalitieakkoord 'Elke Limburger telt' wordt deze coalitieperiode sterk ingezet op het wegwerken van sociale achterstanden met een stevige Sociale agenda, worden kwetsbare buurten ontzien met een wijkenaanpak en wordt een provinciale energiemaatschappij opgericht om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse energievoorzieningen en de vaste lasten voor Limburgers te laten dalen.

Gedeputeerde

De SP levert in het nieuwe college een gedeputeerde en heeft ervoor gekozen om de uit Landgraaf afkomstige Marc van Caldenberg (36) voor te dragen als kandidaat. “In Marc zien wij een SP'er met een flinke dosis ervaring en medemenselijkheid die met veel lef aan de slag zal gaan. Zijn ervaring zowel binnen als buiten het parlement geeft ons het vertrouwen dat hij op veel vlakken met alle Limburgers een sterke sociale koers voor Limburg zal varen", zegt Jorge Wolters Gregório. Van Caldenberg is momenteel raadslid namens de SP in Landgraaf, waarmee hij zal stoppen. De SP-portefeuille omvat de uitvoering van de Sociale agenda (incl. Jeugdfonds en Bibliotheken) en Sport, Gebiedsgerichte wijkenaanpak (ontwikkeling SES-wijken), Energie en Klimaat, Toezicht en Handhaving en Milieu.

Akkoord van leden

Komende week wordt het akkoord besproken in alle Limburgse SP-afdelingen. De regioconferentie op 17 juni neemt gezamenlijk een besluit over deelname en kandidaat gedeputeerde. Vervolgens wordt tijdens de Statenvergadering van 23 juni het akkoord besproken en het nieuwe college geïnstalleerd.

Het gehele colitieakkoord is hier te vinden.