Nieuws van politieke partijen over SP inzichtelijk

98380 documenten

SP Leiden teleurgesteld in nieuw aangenomen Armoedebeleid

SP SP Leiden 19-02-2019 09:04

Afgelopen donderdag werd in de Gemeenteraad voorlopig nog een laatste keer gedebatteerd over het nieuwe conceptplan Armoedebeleid. De afgelopen weken heeft de SP Leiden zich hard gemaakt tegen de bezuinigingen op het Armoedebeleid. Het mocht helaas niet baten. Het voorstel is ondanks tegenstem van de SP en Partij Sleutelstad aangenomen.

De SP Leiden is de afgelopen maanden druk bezig geweest met de plannen. Vanaf het moment dat mensen eind november te horen kregen dat ze nog maar de helft konden declareren in 2019, tot aan afgelopen donderdag. In deze periode heeft de SP met veel mensen en organisaties gesproken. Mensen die zelf gebruik maken van de minimavoorzieningen en organisaties die zich al decennia inzetten om mensen met een laag inkomen financieel uit de brand te helpen zoals Stichting Urgente Noden, Diakonaal Centrum de Bakkerij en onze eigen SP Hulpdienst. 

Wij hebben van iedereen vernomen dat het wegvallen van de declaratieregeling, iets dat in dit nieuwe plan het gevolg zal zijn, behoorlijk aankomt bij de Leidenaren die hier nu gebruik van maken. In de nieuwe plannen wordt de declaratieregeling vervangen door maatwerk. Niet alleen geeft de Gemeente 3 keer zo weinig uit aan het Maatwerk, ook wordt de methode heel anders. Waar de Declaratieregeling eerst werd gezien als een recht voor iedereen die tot aan 120 procent van het Sociaal Minimum verdient, wordt het nieuwe Maatwerk niet gezien als een recht. 

Dit betekent dat de Sociale Wijkteams en de Jeugd en Gezinsteams, de uitvoerders van het Maatwerk, nu per geval gaan bekijken hoeveel iemand nodig heeft. Hoewel dit in sommige gevallen als persoonlijker en fijner wordt ervaren, zal dit in veel gevallen juist worden ervaren als een schending van de privacy. Dit is iets wat veel naar voren kwam in onze gesprekken met de Leidse gebruikers. Hier zijn wij het mee eens. Immers, omdat je een laag inkomen hebt, moet je andere personen een oordeel laten vellen over jouw besteedbaar inkomen om te kijken of je wel echt recht hebt op extra geld. Dit is ook herhaaldelijk teruggekomen in de gesprekken die we met de Leidse minima hebben gehad. In de Raad hebben we aangegeven dat mensen dit als denigrerend en als een extra barriere ervaren in hun vraag naar hulp. 

Met het vervallen van de Declaratieregeling vanaf juli dit jaar, vervalt helaas ook een mooi stuk armoedebeleid waar mensen jarenlang hun internet, sport, OV en telefoonabbonnement mee konden bekostigen. Hiernaast konden mensen ook dagjes uit declareren zoals naar de Efteling of Walibi. 

Wij zijn als SP Leiden ook nog niet klaar met dit onderwerp. De komende maanden zal de SP Leiden met nog meer Leidse Minima praten om goed in kaart te brengen wat dit nieuwe beleid voor gevolgen zal hebben en zullen wij in kaart brengen wie er allemaal buiten de boot zal vallen. Wij zullen ondertussen ook de eerste evaluaties afwachten, maar zullen voor die tijd niet stil blijven zitten. Wilt u graag uw verhaal met ons delen? Dan kunt u contact opnemen met ons SP-Raadslid Thomas van Halm (tel-06-15699659, email: thomasvanhalm@gmail.com)

Live Q&A over de Provinciale Statenverkiezingen

SP SP Veenendaal 19-02-2019 07:00

Aanstaande woensdag, 20 februari, organiseert de SP een live Q&A over de Provinciale Statenverkiezingen. De Veense kandidaten Jan Breur en Yolande de Meer beantwoorden dan vragen van 'kijkers' op de Facebookpagina. De uitzending is live te bekijken op https://www.facebook.com/SPVeenendaal/ en start om 20:30u.

Vragen kunnen tijdens de uitzending, maar ook van tevoren worden gesteld op de Facebookpagina van SP Veenendaal.

Stel een vraag

De Veense kandidaten (VLNR): Tilmann van de Loo, Jan Breur, Yolande de Meer

Actie: Handen af van de bieb!

SP SP Horst aan de Maas 19-02-2019 06:12

De bibliotheek in Horst bevindt zich in zwaar weer. Enige tijd geleden werd al besloten dat er geen uitbreiding komt van de benodigde subsidie om de faciliteiten op peil te houden. En uit de plannen voor de verbouwing van ’t Gasthoês mag je concluderen dat er straks amper iets van een bibliotheek overblijft.

De oppervlakte van de publieksruimte zal met meer dan de helft afnemen waardoor het moeilijk zal worden om aan de wettelijk voorgeschreven functies van een bibliotheek te voldoen. Denk bij deze functies niet alleen aan het uitlenen van boeken en dergelijke. Het gaat ook om bijvoorbeeld ruimte bieden om taallessen te geven aan laaggeletterden (Nederlanders en anderstaligen); bevorderen van lezen en informatievaardigheden voor de jeugd; organiseren van lezingen en debatten over maatschappelijke zaken; bieden van werkplekken voor scholieren, studenten en zzp’ers; het kennis laten maken met kunst en cultuur door onder andere exposities. En er kan ook rustig gebruik gemaakt worden van het aanbod aan kranten en tijdschriften.

Alle reden voor de SP Horst aan de Maas onderzoek te doen om te horen of de inwoners van Horst aan de Maas al die hierboven beschreven functies net zo belangrijk vinden als de SP. Dat doet de SP met een enquête waarmee ze de straat op gaat.

Om te benadrukken dat de bibliotheek minimaal in de huidige vorm behouden moet blijven, kunt u uw handtekening zetten. De petitie zal aan de wethouder en de gemeenteraad aangeboden worden.

Wilt u meedoen? U kuntde SP vinden op:

Zat 23 februari         Horst-centrum          vanaf 11.00 tot ongeveer 13.00 uur

Ma 25 februari         Bibliotheek               vanaf 14.00 tot ongeveer 16.00 uur

Woe 27 februari       Bibliotheek               vanaf 14.00 tot ongeveer 16.00 uur

Wil je zelf ook handtekeningen ophalen? Dat kan! Download de handtekeningenlijst (zie bijlage) en haal de handtekeningen op bij je vrienden, bekenden en familieleden. De handtekeningenlijsten ku je vervolgens inleveren bij de SP Horst aan de Maas (bijvoorbeeld tijdens de actiemomenten als hiervoor genoemd).

Zie ook: Cultuur

"Tijd voor rechtvaardigheid". Dat is de titel van het programma waarmee de SP de komende provinciale statenverkiezingen in gaat. Een rechtvaardig Limburg is een provincie waarin iedereen meetelt en kan meedoen, waarin het prettig wonen en werken is en waar de belangen van inwoners voorop staan.

Te veel mensen lijden onder armoede, gebrek aan kansen en een slechte gezondheid. Nog steeds maakt het voor je toekomstkansen uit wáár in Limburg je geboren wordt. De bestrijding van deze ongelijkheid is voor ons het allerbelangrijkste.

Wij kiezen voor een provincie waar álle Limburgers beter van worden. Een provincie waar het overal prettig wonen is. Met meer betaalbare woningen, extra inzet om mensen aan een baan te helpen, betere bescherming van waardevolle natuurgebieden en geen uitbreiding van Maastricht Aachen Airport.

De afgelopen tijd zagen we een provinciebestuur dat andere keuzes maakte. In Venlo kregen mensen een windmolenpark opgedrongen en in Heerlen en Landgraaf mocht de zandwinning van Sibelco extra lang doorgaan ten koste van de buurt. Zo zijn er voorbeelden uit de hele provincie. Dat moet veranderen.

Een stem op de SP is een stem voor een ander provinciebestuur.  Een stem voor een rechtvaardig Limburg.

Ons volledige verkiezingsprogramma kun je hier downloaden:

WOZ-waarde bijgesteld

SP SP Meierijstad 18-02-2019 19:45

De antwoorden op onze WOZ-vragen zijn binnen. En bezwaar maken kan zeker lonen. Van 1 geval is momenteel bekend dat de WOZ-waarde van de woning met tien duizenden euro's is verlaagd. Dat betekent in ieder geval dat 1 beroepszaak bij de rechtbank niet door gaat.

We hebben een tip voor de kopers van een woning wat eerder een huurwoning van de bouwvereniging was. Let goed op wat de referentiewoningen zijn die gebruikt worden bij de waarde bepaling van de woning. Daar kan een enorm verschil in zitten.

De antwoorden op onze vragen;

Op de WOZ-beschikking 2018 zijn er 738 bezwaarschriften ingediend. Een behoorlijk aantal. In procenten gezien is dit 1,9%. Dat valt dan in verhouding weer mee. Van die 738 bezwaarschriften lopen er op dit moment nu nog 9 beroepszaken bij de rechtbank. Of en hoe er overeenstemming is bereikt met de overige bezwaarmakers is bij de SP niet bekend. Het kan zijn dat de gemeente contact heeft gehad met de bezwaarmaker. En hij/zij het bezwaar heeft ingetrokken. Of de bezwaarmaker wilde het niet tot een rechtzaak laten komen. Al met al gelukkig geen achterstand in het verwerken van de bezwaarschriften. Doordat de rechtbank al zittingen ingepland heeft, voordat de verweerprocedure is afgerond, kan het nodig zijn de rechtbank om uitstel te vragen. Als de bezwaarmaker in het gelijk wordt gesteld en de WOZ-waarde wordt verlaagd, heeft dat invloed op diverse andere belastingen. onder andere het huurwaarde forfait.

Interview Willem de Man

SP SP Vlaardingen 18-02-2019 18:47

Naar aanleiding van het opstappen van de voormalige SP-fractie is SP Vlaardingen voorzitter Willem de Man geinterviewd door Wouter Schulte. In dit interview vertelt Willem alles dat er is gebeurd vanuit het oogpunt van het afdelingsbestuur en beantwoord hij alle mogelijke vragen. Zie het hele interview in het filmpje hieronder.

Mooi straatbeeld

SP SP Meierijstad 18-02-2019 17:57

Sommige mensen vinden ze verschrikkelijk... de verkiezingsborden.  "Het is niet mooi, ziet er niet uit, worden niet bijgehouden etc. "  Zomaar een paar opmerkingen die geroepen worden.  Als het aan onze actieve plakploeg ligt, is dat op ons niet van toepassing. Regelmatig rijden onze vrijwliggers langs de borden (ook in Sint Michielsgestel, Den Dungen en Berlicum) om te kijken of alles er nog mooi bijhangt.  Zelfs de losgelaten posters van andere partijen, worden voorzien van een nieuwe plaklaag, zo (sociaal) zijn we dan weer ook. ) Maar zeg nu zelf...... met deze mooie en opvallende SP posters, ziet het straatbeeld er toch een stukje mooier uit.

Aftrap verkiezingen met themabijeenkomst in Zenderen

SP SP Borne 18-02-2019 16:13

“Borne is meer dan Borne alleen”.Onder deze titel organiseert de SP afdeling Borne op zaterdag 23 februari 2018, vanaf 12.00 uur een themabijeenkomst als aftrap voor de verkiezingen voor Provinciale Staten, volgende maand. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeenschapscentrum Sindron aan de Prinsenweg 9 in Zenderen.

De SP wil op deze manier extra aandacht geven aan een leefbare en duurzame toekomst van de kerkdorpen in de gemeente Borne. Thema’s voor deze bijeenkomst zijn: verkeer, wonen en agrarische leefomgeving.