Nieuws van politieke partijen over SP inzichtelijk

103413 documenten

Breng onze daklozen onder dak !!!!!

SP SP Nissewaard 28-03-2020 17:50

Er waart een spook door de wereld, Nederland en ook Voorne Putten: het onzichtbare spook van het Coronavirus. Iedereen kan slachtoffer worden van dit virus: jong, oud, ziek , gezond ,rijk ,arm enzovoorts.De regering heeft een reeks maatregelen getroffen , waarvan een van voornaamste is om thuis te blijven. Maar…..hoe doe je dit als je helemaal geen huis hebt: de groep daklozen bedraagt in Nederland 40.000 mensen. Ook Voorne Putten heeft daklozen, hoeveel is niet bekend. Denk nou niet, mij zal het niet overkomen: door deze crisis gaan bedrijven failliet, komen werknemers op straat te staan, komen in betalingsproblemen en lopen huur- en hypotheekachterstanden op. Voordat je het weet, met een beetje pech ben je ook nog eens je huis kwijt en behoor je opeens tot deze groep. De SP Nissewaard eist dat alles op alles gezet wordt om deze groep te helpen en op te vangen, om zodoende de ergste nood te lenigen. Een oplossing kan zijn het vorderen van leegstaande hotelkamers en het in gebruiknemen  van het  voormalig opvangcentrum, oorspronkelijk bedoeld voor asielzoekers aan de Halfweg. Hoe dan ook: LAAT ONZE DAKLOZEN NIET IN DE KOU STAAN, VOORAL NIET NU !!!!

SP: Er zijn voor elkaar met afstand en toch dichtbij

SP SP Bernheze 28-03-2020 17:39

Het zijn onwerkelijke tijden. Mensen moeten afstand van elkaar houden. Je wordt opgeroepen om thuis te blijven. Mensen mogen hun naaste familie, vrienden en bekenden niet ontmoeten. Dat valt natuurlijk erg zwaar voor iedereen. Zeker als je bijvoorbeeld gewend was  als mantelzorger  regelmatig te zorgen voor mensen die hulp nodig hebben. Of je bracht een bezoekje om aandacht te geven aan iemand die eenzaam is. Verder zijn er om ons heen of in de naaste familie- of kennissenkring trieste gebeurtenissen. Denk maar aan het overlijden van mensen als gevolg van het Coronavirus.

In deze moeilijke tijden komen de SP kernwaarden sociaal en solidair zeer goed van pas. Bij SP staan de mensen namelijk altijd voorop. Het moet om de mensen gaan, is een bekende slogan van de SP Bernheze. Meer dan ooit is solidariteit met de ander van belang. Want iedereen wordt op een of andere geraakt door deze crisis. Is het niet door sterfgevallen of ziekte, dan is het door verlies van de zekerheid van werk en inkomen. Dat hakt er stevig in. In die omstandigheden hebben mensen elkaar nodig. Blijf langs de beschikbare kanalen zoals internet (skype, facetime, whats-app,etc) en telefoon contact houden met de mensen die dat nodig hebben. Voorkom eenzaamheid door er te zijn voor elkaar. Let ook goed op jezelf. Neem zeker geen onverantwoorde risico’s.

Mocht je een situatie aantreffen waar je zelf niet zo goed raad mee weet, meldt het dan a.u.b. aan de SP. We hebben mensen klaarstaan die zaken kunnen en willen oppakken. Onze vrijwilligers kunnen eventueel dingen melden bij de instanties die hulp kunnen bieden. Schroom niet en schakel de SP in.

Vriendelijke groet:

Afdelingsbestuur SP Bernheze

 

 

SP Meldpunt Coronacrisis

SP SP Noord-Holland 28-03-2020 09:46

In vele Noord-Hollandse afdelingen springen SP'ers op de bres om de gevolgen van de Coronacrisis te bestrijden. Zo zijn er in verschillende afdelingen de SP Hulpdiensten actief en sluiten SP-afdelingen zich aan bij bestaande hulpgroepen. Als inwoner van Noord-Holland kun je terecht bij de eigen afdeling, maar je kunt ook je verhaal doen bij het landelijk SP Meldpunt Coronacrisis. Onze volksvertegenwoordigers willen graag weten waar jullie in deze barre tijden tegenaan lopen. Doe je verhaal via: https://doemee.sp.nl/coronacrisis

Zie ook: Gezondheidszorg

SP volop actief

SP SP Veenendaal 28-03-2020 07:54

juist in corona-tijd

De afgelopen weken heeft het politieke leven stilgelegen vanwege het coronavirus; COVID-19. Maar de SP is in Veenendaal nog volop actief. Zowel online als in de echte wereld ontplooit de partij tal van initiatieven om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen. Er zijn ondermeer een hulpdienst, een kaartenactie, en bedankjes voor de zorg.

"De SP is opgericht om solidariteit te organiseren," licht fractievoorzitter Jan Breur toe. "Nu de samenleving zo'n harde klap krijgt, is het belangrijker dan ooit om juist dit te doen. We moeten klaarstaan voor elkaar."

Hulpdienst

De SP wil zoveel mogelijk hulp organiseren voor mensen die hinder ondervinden van de corona-crisis. Mensen die aan huis gebonden zijn, of die door het sluiten van scholen en kinderopvang logistieke problemen in het gezinsleven hebben, kunnen een beroep doen op de hulpdienst.

Dit kan per mail (hulpdienst@spveenendaal.nl), of telefonisch (06-42380538). Je hoeft geen lid van de SP te zijn om hulp te krijgen. Ook mensen die willen helpen (lid of geen lid) mogen zich melden bij de hulpdienst.

Kaartjes tegen eenzaamheid

Door de oproep om afstand te houden en zoveel mogelijk binnen te blijven, ligt voor een aantal mensen eenzaamheid op de loer. De SP stuurt kaartjes naar die mensen, om te laten weten dat er aan hen gedacht wordt. Op het kaartje van de SP staan tevens de contactgegevens van de hulpdienst, zodat mensen die het kaartje ontvangen weten waar ze hulp kunnen krijgen; mocht dit nodig zijn.

Het kaartje is gratis te downloaden vanaf de website van de sp; veenendaal.sp.nl.

Bedankt kanjers

De SP heeft diep respect voor mensen in de vitale beroepen, die het land draaiende houden. Daarom organiseert de SP bedank-acties voor hen. In de afgelopen week zijn er attenties bezorgd bij verschillende medewerkers in de thuiszorg.

"Een bedankje is nu op zijn plaats," aldus Breur, "maar laten we nu beseffen hoe belangrijk het werk is in de vitale beroepen. Daar mag ook een betere beloning tegenover staan. Niet eenmalig, maar blijvend. Er mag wat ons betreft flink geïnvesteerd worden in goede lonen en arbeidsvoorwaarden."

veenendaal.sp.nl

Op de website veenendaal.sp.nl is er een nieuwe categorie blogs gestart, voor teksten van hoop en solidariteit. Dit kunnen gedichten, verhalen, anecdotes, of wat dan ook zijn; om de lezer te voorzien van een teug goede moed. Het eerste blog in deze serie is van penningmeester Alja Berck.

Ook zijn er op de site regelmatig nieuwsberichten te lezen over de corona-crisis. "Nieuws volgt elkaar snel op," aldus fractievoorzitter Breur. "Wij proberen per onderwerp een aantal ontwikkelen te bundelen, en zo te voorzien in nuttige informatie. De ene keer is dat interessant voor mensen in de zorg, de andere keer voor ondernemers. Natuurlijk zal 'SP-lampje' op ons nieuws schijnen, maar we willen de feiten zo correct mogelijk weergeven. Onderaan onze nieuwsberichten verwijzen wij veelal naar de offciële kanalen van de autoriteiten."

In deze tijd is het belangrijk om goed ingelicht te zijn, fysiek afstand te bewaren, en klaar te staan voor elkaar. "Wij proberen dat zo goed mogelijk te doen," zegt Breur. "Het zijn rare tijden, maar uiteindelijk is solidariteit sterker dan corona."

Helpen of geholpen worden: Mail de hulpdienst: hulpdienst@spveenendaal.nl Bel of WhatsApp de hulpdienst: 06-42380538 Stuur een kaartje; DOWNLOAD HIER Oppas aangeboden (geen initiatief van de SP) Informatie over Corona: Gemeente Veenendaal GGD Regio Utrecht RIVM Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht
Zie ook: Actie

Stuur een kaartje!

SP SP Veenendaal 28-03-2020 06:32

download hem hier!

In tijden van corona moeten we extra omzien naar elkaar. Laat weten dat je aan iemand denkt, door een kaartje te sturen. Op het kaartje van de SP staan tevens de contactgegevens van onze hulpdienst vermeld; dus mocht u of de geadresseerde hulp nodig hebben, slaat u twee vliegen in één klap.

Liefde is sterker dan corona!
Dossier: 

Oproep om petitie te steunen ten aanzien van Griekse vluchtelingenkampen

SP SP Leiden 27-03-2020 21:46

Normaal gesproken had SP Leiden en omgeving op 27 maart 2020 een thema-avond georganiseerd over de situatie rondom de vluchtelingen op Lesbos. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus kan deze avond op dit moment niet doorgaan. Inmiddels is er wel sprake van een petitie die gaat over de situatie in de vluchtelingenkampen, die de SP graag onder de aandacht brengt. De beoogde sprekers voor de thema-avond roepen ook op om deze petitie te steunen!

De afgelopen jaren zijn de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden overbevolkt geraakt. Zo zitten er in kamp Moria op Lesbos momenteel 22.000 mensen in plaats van 2500.

Wij, Marijke Lutjenhuis en Joep Avezaat, hebben daar als artsen meerdere malen gewerkt voor de Stichting Bootvluchteling. We hebben de gevolgen van deze overbevolking met eigen ogen gezien. De vluchtelingen verblijven er in mensonterende omstandigheden. Ze zijn er bij elkaar gepropt op steile berghellingen. In kleine koepeltentjes, overvolle containers of eigen bouwsels proberen ze zich te beschermen tegen regen en kou. Er is gebrek aan water en aan sanitaire voorzieningen: er is één toilet op 160 mensen. Dagelijks staan ze uren in de rij voor voedsel. Er is ook een ernstig tekort aan medische voorzieningen.

De corona-epidemie die in de kampen dreigt aan te komen, zal rampzalige gevolgen hebben. Niet alleen voor de vluchtelingen, maar ook voor de Griekse bevolking op de eilanden en voor de rest van Europa.

In deze kampen kan een corona-uitbraak niet worden gecontroleerd. Mensen kunnen er niet geïsoleerd worden en het is onmogelijk om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Er zijn bovendien nog maar een handjevol artsen en verpleegkundigen, zolang het duurt.

Er moet nu iets worden gedaan. Europa moet niet de medeverantwoordelijkheid op zich willen nemen voor een ramp van ongekende proporties.

Europese artsen hebben zich verenigd in een oproep aan de Europese leiders om deze kampen nu te ontruimen en de bewoners, zoals al beloofd in 2016, op te nemen in hun landen.

Zie https://www.sosmoria.eu voor meer informatie .

SP Kerkrade gaat signalen WOZL verzamelen.

SP SP Kerkrade 27-03-2020 18:45

Onze publicaties over WOZL hebben tot gevolg gehad dat de werkomstandigheden snel zijn aangepast. Maar deze publicaties waren voor velen ook de aanleiding om klachten en opmerkingen te maken over WOZL. SP kerkrade gaat die verzamelen.

Veel hebben betrekking op de arbeidsomstandigheden, maar ook andere zaken worden aangekaart. We proberen hiervan een goed beeld te krijgen. Daarom vragen we de medewerkers van WOZL om klachten, reacties en opmerkingen naar ons te sturen.

We verzamelen de klachten, opmerkingen en verdere reacties. Mocht u klachten hebben laat het ons dan weten.

We begrijpen uit sommige reacties dat men moeite heeft om die openlijk te uiten. We gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw reacties. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan de werkgever worden kenbaar gemaakt.

Iedereen die iets kwijt wil over WOZL kan zijn reactie sturen aan: Kerkrade@sp.nl

Als u wilt dat we telefonisch contact met u opnemen, zet dit er dan bij.

Iemand van ons team neemt dan contact op met u.

Namens SP Kerkrade:

Marianne Laumann,

Jos Piefer

Carin Wevers.

SP stelt vragen over voorzieningen en diensten voor de mensen als gevolg van de coronacrisis

SP SP Uden 27-03-2020 18:10

De coronacrisis houdt ons stevig in haar greep. We zien mensen die zich buitengewoon inzetten en willen daar graag onze grote waardering voor uitspreken. In het bijzonder bedoelen we daar alle harde werkers in het publieke domein mee: zorg, politie, onderwijs, vervoer en natuurlijk ook gemeente. Maar we zien ook mensen voor wie de crisis nu al zeer ernstige gevolgen heeft. Op het gebied van inkomen (bijvoorbeeld zzp-ers, flexwerkers, uitzendkrachten), zorg (Wmo-cliënten) en/of (ouders van) kwetsbare kinderen voor wie het wegvallen van onderwijs een drama is. Het liefst zouden we deze zaken in een ‘gewone’ vergadering aan de orde stellen, maar dat is nu onmogelijk. Daarom in de vorm van schriftelijke vragen.   Vragen:
Wonen
1. Is er overleg met AREA om af te spreken dat huur tijdelijk niet hoeft te worden betaald bij terugval van inkomsten? Bijvoorbeeld bij huurders met een nul-urencontract.
2. De minister heeft met de verhuurders/corporaties landelijk afgesproken om nu geen huisuitzettingen te doen. Geldt dat ook als die vallen onder de bevoegdheden van de burgemeester?
3. Is er voldoende capaciteit voor mensen zonder woning (o.a. bij het Verdihuis)?
  WMO
4. Kunnen we voorzieningen toekennen op basis van vertrouwen en met grote voortvarendheid zodat persoonlijke bezoeken tot het hoogst noodzakelijke kunnen worden beperkt?  Kunnen we ook werken met onderzoeken achteraf?
5. Kunnen medewerkers van de thuiszorg hun werk veilig (blijven) doen? Is er voldoende capaciteit?
(Overigens complimenten voor de inzamelactie van beschermingsmateriaal!)   Sociale zaken en werk
6. Is de gemeente klaar om snel de aangekondigde extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) uit te voeren? In Breda is een noodplan gemaakt (BroodNood) om mensen met 0-urencontract, zzp-ers of uitzendkrachten die opeens geen inkomsten meer hebben snel te helpen. Overweegt het college van B&W ook iets dergelijks?
7. Kan de voedselbank in Veghel (waar tientallen Udenaren gebruik van maken) nog goed zijn werk doen? Is het bij een gebrek aan voedsel denkbaar om te werken met waardebonnen? 
8. Ook winkeliers, MKB-ers en andere kleine zelfstandigen kunnen in de problemen komen. Is er overleg met de vastgoedeigenaren in het centrum om de huur van winkelpanden op te schorten? Zijn of komen er andere maatregelen om deze groepen te steunen?    Sport en cultuur
9. Berekent de gemeente huur voor sportvelden en -zalen en wijkgebouwen nu de verenigingsactiviteiten (sport, cultuur) noodgedwongen stilvallen?
  Ouderen
10. Het vervoer van Valys is stopgezet. Dus nu is lokaal vervoer extra belangrijk. Loopt dat gewoon door? 11. Er waren problemen met de maaltijdvoorziening en die leken snel opgelost te zijn. Geldt dat nog steeds?   Jeugd en onderwijs
12. Is er overleg met de stichting Leergeld? Bijvoorbeeld over het inzetten van thuisvoorzieningen en leermiddelen omdat ook kinderen in armoede nu thuis moeten leren?
13. Loopt de jeugdzorg gewoon door? Zijn er extra maatregelen nodig, omdat ook kwetsbare kinderen nu thuis zitten?   Tot slot
14. Bent u het met ons eens dat een huis-aan-huis te bezorgen informatiebrief van de gemeente op dit moment erg nuttig is? In zo’n brief kan staan waar mensen terecht kunnen als ze problemen ervaren op een van bovenstaande gebieden.
 
   

SP: Zadel zorgpersoneel niet op met extra parkeerkosten

SP SP Breda 27-03-2020 16:16

Bij de Corona Hulpdienst van SP Breda kwamen klachten binnen over het feit dat zorgpersoneel van het Amphia, zich vanwege de vele extra diensten blauw betaalt aan parkeerkosten. Terwijl deze helden voorop gaan in de strijd tegen het coronavirus en lange weken maken, moeten zij nog altijd betalen voor het parkeren van hun auto. “De hoge parkeerkosten voor personeel en bezoekers is ons al langer een doorn in het oog”, zegt SP-raadslid Inge Verdaasdonk. “Maar dat het Amphia juist in deze tijd waarin de rest van Nederland op alle mogelijke manieren zijn waardering uit voor het zorgpersoneel, hen nog steeds durft op te zadelen met hoge parkeerkosten is onacceptabel!”

Zie onderstaand de raadsvragen die SP Breda heeft gesteld aan het College van B&W

Zie ook: Zorg

Sluiten we de rijen of de toiletblokken?

SP SP Leidschendam-Voorburg 27-03-2020 15:31

Massaal applausdieren Nederlanders voor onze helden in de zorg. Terecht natuurlijk want deze mensen staan dagelijks voor ons klaar in deze onzekere tijden van het corona virus.

Hart verwarmend zijn de vele initiatieven om onze eenzame ouderen te helpen en een een luisterend oor te zijn. Nederland doet het samen! We sluiten de rijen en we moeten solidair zijn Dat roepen nu ook alle politici in koor.

Dat laatste is op zijn zachtst gezegd merkwaardig omdat tot voor kort  het credo was dat de markt alles beter kon dan de overheid en dat eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid de toverwoorden waren waarmee de samenleving vooruit zou worden geholpen.

En dus trad de overheid terug, sloten we verzorgingshuizen en moesten ouderen langer thuisblijven. De publieke sector werd verweesd. En als schoonmakers, onderwijzers, politiemensen en zorgmedewerker de straat op gingen voor meer waardering en een eerlijke beloning vonden veel politici dat maar lastig. Ze zetten vakbonden weg als iets van vroeger tijden en hopeloos ouderwets.

Hoe anders is dat nu? Van Minister-President tot Koning Willem Alexander bepleiten ze solidariteit als hulpmiddel om de corona crisis de verslaan.

Zouden ze dat straks ook doen om de economische crisis die om de hoek staat te verslaan?

Gaan we dan schoonmakers aan het werk houden en beter waarderen? Of sturen we ze laan uit, zoals de CEO van KLM dat deed met hun flexwerkers. Die mogen nu naar  het UWV of de Bijstand, maar pas nadat KLM als eerste zijn hand op hield bij die tot voor kort verfoeide overheid.

En hoe gaat het nu met de mensen in de schoonmaak en de thuiszorg?

Laten we ze hun werk laten doen zonder afdoende beschermingsmiddelen? Zijn dat straks de kwetsbaren of zijn dit de mensen die nu al worden gekwetst?

Zoals het personeel van de Haeghe Groep dat dagelijks de gebouwen in Den Haag schoonhoudt. Zij vallen om en melden zich ziek. En wat is antwoord van de werkgevers? Dan beperken we de schoonmaak en sluiten we toiletgroepen. Ja, echt! En dat in gebouwen waar anderen mensen  met cruciale beroepen werken. Op die manier vergroten we de kans op uitval en het aantal besmettingen. En wat dacht u van de thuiszorgmedewerkers in dat zelfde Den Haag? Die sturen we naar de ouderen die langer thuis moesten blijven. Zonder handschoentjes, zonder mondkapje en met de als enig instructie dat ze ander halve  meter afstand moeten houden van hun cliënt. Een kind begrijpt dat dit onmogelijk is bij mensen die hulp nodig hebben met aankleden, wassen en voeding.

Hoe solidair is dat? De schoonmakers en thuiszorgers mogen nu in hun handen klappen dan zij niet ziek worden.

Veel Nederlanders hopen dat na de corona crisis de solidariteit blijft en dat we het allemaal samen blijven doen. Daar ben ik het harte mee eens . Nu al kijk uit naar de tijd dat de managers en thuiszorgers, CEO’s en schoonmakers de rijen sluiten. Dat ze samen ouderen aankleden en onze toiletten schoonhouden! Zullen we dan weer applaudisseren?