Nieuws van politieke partijen over SP inzichtelijk

100388 documenten

SP Alkmaar zoekt flyeraars

SP SP Alkmaar 20-07-2019 07:30

https://alkmaar.sp.nl/form/sp-alkmaar-zoekt-flyeraars
Samen gaan we campagne voeren! We hebben jouw hulp nodig om duizenden mensen over te halen om op 20 maart te kiezen voor een rechtvaardig Noordholland! 

En dus zijn we op zoek naar flyeraars die tot 19 maart in hun eigen straat en/of buurt flyers huis-aan-huis willen verspreiden. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je wilt besteden. Met elk uurtje flyeren help je de SP!

Je contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de verkiezingscampagne. Je gegevens zullen worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Na de campagne worden je persoonsgegevens weer verwijderd.

Meld je hieronder aan! Ons campagneteam neemt zo snel mogelijk contact met je op.

 
Uw naam *
email adres
of telefoonnummer
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP Den Haag krijgt nieuwe fractievoorzitter

SP SP 's-Gravenhage 24-06-2019 11:55

Op 4 juli a.s. zal SP-fractievoorzitter Hanne Drost haar functie als fractievoorzitter neerleggen. Haar werk voor de SP-Tweede Kamerfractie in combinatie met het fractievoorzitterschap met één zetel in de Haagse gemeenteraad is voor haar niet goed meer te combineren. Drost: ‘Ik ben bevoorrecht en dankbaar dat ik sinds september 2017 als fractievoorzitter deel heb mogen uitmaken van de Haagse gemeenteraad. Ik vertrek uit de raad, maar zal zeker de politiek en de SP niet verlaten. Ik blijf werkzaam voor de SP-Tweede Kamerfractie om daar te strijden voor een socialer Nederland’.

Lesley Arp (nr. 2 kandidatenlijst) zal de functie van Drost overnemen. Arp: ‘Ruim tien jaar geleden streek ik als student neer in het Laakkwartier en raakte ik verknocht aan Den Haag. Kort daarop werd ik actief voor de Haagse SP. Ik vind het een grote eer en verantwoordelijkheid om, na jarenlang vooral achter de schermen en op straat politiek actief te zijn, het stokje van Hanne over te nemen. Met onze fractie en een strijdbare groep vrijwilligers hoop ik eraan bij te dragen dat Hagenaars en Hagenezen die zich in de steek gelaten voelen door de politiek en gemeente de komende jaren meer gehoord worden in ons stadhuis.’

Arp is sinds een jaar fractievertegenwoordiger in de Haagse raad en voerde namens de SP het woord op de thema’s wonen en stadsontwikkeling. Daarnaast werkt zij parttime als redacteur voor SP-ledenblad de Tribune.

SP Den Haag krijgt nieuwe fractievoorzitter

SP SP Westland 24-06-2019 11:55

Op 4 juli a.s. zal SP-fractievoorzitter Hanne Drost haar functie als fractievoorzitter neerleggen. Haar werk voor de SP-Tweede Kamerfractie in combinatie met het fractievoorzitterschap met één zetel in de Haagse gemeenteraad is voor haar niet goed meer te combineren. Drost: ‘Ik ben bevoorrecht en dankbaar dat ik sinds september 2017 als fractievoorzitter deel heb mogen uitmaken van de Haagse gemeenteraad. Ik vertrek uit de raad, maar zal zeker de politiek en de SP niet verlaten. Ik blijf werkzaam voor de SP-Tweede Kamerfractie om daar te strijden voor een socialer Nederland’.

Lesley Arp (nr. 2 kandidatenlijst) zal de functie van Drost overnemen. Arp: ‘Ruim tien jaar geleden streek ik als student neer in het Laakkwartier en raakte ik verknocht aan Den Haag. Kort daarop werd ik actief voor de Haagse SP. Ik vind het een grote eer en verantwoordelijkheid om, na jarenlang vooral achter de schermen en op straat politiek actief te zijn, het stokje van Hanne over te nemen. Met onze fractie en een strijdbare groep vrijwilligers hoop ik eraan bij te dragen dat Hagenaars en Hagenezen die zich in de steek gelaten voelen door de politiek en gemeente de komende jaren meer gehoord worden in ons stadhuis.’

Arp is sinds een jaar fractievertegenwoordiger in de Haagse raad en voerde namens de SP het woord op de thema’s wonen en stadsontwikkeling. Daarnaast werkt zij parttime als redacteur voor SP-ledenblad de Tribune.

Murat Memiş moet vrij! Woensdag ...

SP SP Nederland 24-06-2019 10:33

Murat Memiş moet vrij! Woensdag overhandigen we aan minister Blok het manifest met de eis dat hij zich uitspreekt voor vrijlating van Murat en andere Nederlandse politiek gevangenen. Al duizenden mensen steunen inmiddels die oproep. Kom je ook? 9.30 uur 's ochtends, op Het Plein in Den Haag. En teken het manifest!👉 https://sp.nl/murat

Ging het vroeger thuis alleen maar ...

SP SP Nederland 24-06-2019 09:14

Ging het vroeger thuis alleen maar over politiek of juist over iets heel anders? En wat maakt de SP nou anders dan alle andere partijen? Deze jongeren vroegen het Lilian toen ze weer even terug was op haar oude school.👇

Eric Smaling in gesprek over Tata Steel bij NPO Radio 1

SP SP Noord-Holland 24-06-2019 08:11

Tijdens het live debatprogramma 'Kwesties' praat Marianne van den Anker met betrokkenen, politici en deskundigen op locatie over actuele, controversiële kwesties. Op de zwoele zomeravond van 23 juni heeft men onder meer gesproken over Tata Steel. De metaalgigant uit Wijk aan Zee is de laatste tijd vooral in het nieuws over de uitstoot van fijnstof en de zogenaamde grafietregens in de wijde omgeving. Een van de gesprekspartners is SP Noord-Holland fractievoorzitter Eric Smaling die van gedachten heeft gewisseld met vertegenwoordigers van de FNV Metaal, Ondernemersvereniging IJmond en Dorpsraad Wijk aan Zee.

'In de praktijk is het zo dat er niet gehandhaafd is en dat het bedrijf op onderdelen zonder vergunning heeft gewerkt. De Rijksinspectie doet nu de provincie een proces aan, vanwege de zwakke handhaving. Dan moet je vaststellen dat de overheid hier niet goed heeft opgetreden. Niet naar het bedrijf en niet naar de bevolking toe', zo zette Eric de toon aan.

Tata heeft natuurlijk ook een moreel kompas en weet dat dit gebeurt, legde de presentatrice voor. Waarop Smaling (SP) antwoordde: ‘Je mag van het bedrijf verwachten dat ze het uiterste doet om dit te voorkomen. Het is ook geen bedrijf dat met de rug naar de samenleving staat. Aan de provincie is het echter genoodzaakt dat ze 24-uurs controles kunnen uitvoeren en erop toezien dat ze binnen de milieunormen blijft.’

Eric Smaling voor de mobiele studio van 'Kwesties'

Eric Smaling voert zijn pleidooi voor een schone omgeving van Tata Steel

Linda Valent van de Dorpsraad Wijk aan Zee in gesprek met presentatrice Marianne van den Akker

FNV Metaal bestuurder Aad in 't Veld die opkomt voor de arbeiders van de hoogovens en toeleveringsbedrijven

Na afloop spraken de presentatrice, politicus en vakbondsman na over de uitstoot van Tata Steel. SP Zaanstad steunfractielid Anna de Groot vroeg zich hardop af wat de gevolgen zijn van de grafietregens in de Zaanstreek, het is bekend dat resten hiervan ook in Assendelft neerdalen.

Ironisch genoeg heeft de redactie van het programma gekozen voor de plek waar begin mei nog cacaoregen is neergedaald, namelijk Olam (voorheen Cacao de Zaan) in Koog aan de Zaan. 

De discussie over dit onderwerp is te beluisteren op onderstaande link vanaf 35.30 minuten:

https://www.nporadio1.nl/kwesties/uitzendingen/656949-2019-06-23

 

 

Extra middelen Vrijwilligersbeleid Boxtel

SP SP Boxtel 24-06-2019 06:28

Er is door het College besloten voor een nieuwe financiële impuls voor de ondersteuning van het vele vrijwilligerswerk dat in Boxtel verzet wordt. Wethouder Eric van den Broek, die op dit moment de nog deels afwezige Marusjka Lestrade op dit onderwerp vervangt, is blij met deze extra middelen. ‘Na de verruimingen in het vrijwilligersbeleid van anderhalf jaar geleden, komt er echt garen op de klos voor het Boxtelse vrijwilligerswerk.’

In mei 2018 is onder verantwoordelijkheid van de toenmalige portefeuillehouder Eric van den Broek de nieuwe uitvoeringsagenda vrijwilligersbeleid 2018-2022 vastgesteld door het College. Voor de uitvoering van de acties op de agenda is toen extra subsidie toegekend aan Contour DeTwern. De extra middelen middelen leverden inmiddels al tal van nieuwe initiatieven op, zoals bijvoorbeeld een uitbreiding van het vrijwilligerssteunpunt, om vrijwilligers te begeleiden, het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het organiseren van betere arbeidsomstandigheden.

Voor het deel van de begroting dat betrekking had op de PR campagne en de vrijwilligerswebsite was destijds geen extra subsidie toegekend. Opdracht van het College aan Contour De Twern was om nader onderzoek te doen naar de verschillende mogelijkheden voor een website en campagne en met een beter uitgewerkt plan te komen. Dat is inmiddels gebeurd. Er komt een nieuwe website en die moet gaan zorgen voor betere informatievoorziening en meer aanwas van nieuwe vrijwilligers.

Fietsen in de stad

SP SP Oss 24-06-2019 06:24

De leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het Osse stadscentrum ligt veel mensen na aan het hart. Er wordt veel over gesproken. De gemeenteraad heeft verschillende voorstellen aangenomen om maatregelen te nemen ter versterking van de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het centrum.

Zo is er onder andere het besluit genomen om vanaf 1 juni het fietsen vanaf 11 uur in de ochtend tot na sluitingstijd van de winkels niet meer toe te staan. Handhaving zou in de maand juni plaatsvinden door middel van waarschuwingen. Vanaf 1 juli wordt er strenger gecontroleerd. Helaas constateren inwoners en winkeliers dat er in het centrum nauwelijks tot niet gehandhaafd wordt. Althans is het niet zichtbaar.

Het centrum van Oss is afgesloten voor autoverkeer. De palen die de toegangswegen blokkeren verzinken in de ochtend in het wegdek waardoor het centrum tot 11 uur bereikbaar is voor bevoorrading. Helaas is de paal die het centrum ter hoogte van de Molenstraat moet afsluiten al geruime tijd kapot. Het voetgangersgebied in het centrum van Oss is 24 uur per dag toegankelijk voor auto’s. Ook hier wordt niet gehandhaafd.

Als je op een  mooie zomerse dag aan het eind van de ochtend in de stad bent en op een terras zit komen er continu bevoorradingsauto’s, fietsers, brommers en motoren voorbij, ook langs de kinderen die rondom de terrassen op straat spelen. De winkeliers geven aan dat ook zij last hebben van verkeer wat de hele dag het centrum in en uit rijdt.

Reden genoeg voor SP raadslid Marie-Therese Janssen om de volgende vragen te stellen aan het college van B&W:

Waarom wordt na veelvuldig bellen met de gemeente en verzoeken om de toegangspaal bij de Molenstraat te repareren niets gedaan? Waarom wordt er niet of nauwelijks gehandhaafd op de naleving van het fietsverbod en het verbod voor autoverkeer? Bent u het met de SP eens dat er serieus naar de klachten van de winkeliers geluisterd moet worden? Zo ja, wanneer gaat u beginnen met adequate handhaving? Zo ja, wanneer laat u de palen repareren die het centrum na 11 uur moeten afsluiten?

 

Zie ook: Gemeenteraad

Kwesties: SP Noord-Holland fractievoorzitter Eric Smaling in debat over Tata Steel

SP SP Noord-Holland 23-06-2019 21:32

Tijdens het live debatprogramma 'Kwesties' praat Marianne van den Anker met betrokkenen, politici en deskundigen op locatie over actuele, controversiële kwesties. Op de zwoele zomeravond van 23 juni heeft men onder meer gesproken over Tata Steel. De metaalgigant uit Wijk aan Zee is de laatste tijd vooral in het nieuws over de uitstoot van fijnstof en de zogenaamde grafietregens in de wijde omgeving. Ironisch genoeg heeft de redactie van het programma gekozen voor de plek waar begin mei nog cacaoregen is neergedaald, namelijk Olam (voorheen Cacao de Zaan) in Koog aan de Zaan. Een van de gesprekspartners is SP Noord-Holland fractievoorzitter Eric Smaling die van gedachten heeft gewisseld met vertegenwoordigers van de FNV Metaal, Ondernemersvereniging IJmond en Dorpsraad Wijk aan Zee.

Eric Smaling voor de mobiele studio van 'Kwesties'

Eric Smaling voert zijn pleidooi voor een schone omgeving van Tata Steel

Linda Valent van de Dorpsraad Wijk aan Zee in gesprek met presentatrice Marianne van den Akker

FNV Metaal bestuurder Aad in 't Veld die opkomt voor de arbeiders van de hoogovens en toeleveringsbedrijven

Na afloop spraken de presentatrice, politicus en vakbondsman na over de uitstoot van Tata Steel. SP Zaanstad steunfractielid Anna de Groot vroeg zich hardop af wat de gevolgen zijn van de grafietregens in de Zaanstreek, het is bekend dat resten hiervan ook in Assendelft neerdalen.

De discussie over dit onderwerp is te beluisteren op onderstaande link vanaf 35.30 minuten:

https://www.nporadio1.nl/kwesties/uitzendingen/656949-2019-06-23

SP demonstreert bij Turkse Consulaat in Deventer voor vrijlating Murat Memiş

SP SP Hof van Twente 23-06-2019 13:30

De SP Overijssel demonstreert maandagochtend 24 juni voor het Turkse Consulaat in Deventer tegen de arrestatie van het Eindhovense raadslid Murat Memiş, uit solidariteit met hem en zijn familie.

Memiş, naast fractievoorzitter tevens voorzitter van de SP-afdeling in Eindhoven, is in april in Turkije gearresteerd. In afwachting van zijn proces mag hij het land niet uit.

Murat Memiş wordt beschuldigd van zaken die in een functionerende rechtsstaat, onder de vrijheid van meningsuiting en vereniging vallen. Het betreft onder andere uitingen op sociale media, bijvoorbeeld over de strijd tegen Islamitische Staat.

Eerder al riep SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut minister Blok van Buitenlandse Zaken op bij de Turkse regering aan te dringen op vrijlating van Memis. De komende week is er in de Tweede Kamer ook een debat over de situatie van Memis, waarbij de SP sterk zal aandringen op een veroordeling van deze vorm van vasthouden van Memis en andere Nederlanders die op eenzelfde wijze in Turkije worden vastgehouden.  

Het gaat hier om een democratisch gekozen Nederlandse volksvertegenwoordiger die in Turkije wordt vervolgd om de dingen die hij in Nederland zegt of heeft gedaan. Turkije heeft geen recht Memiş vast te houden. Nederland moet daarom, tot op het hoogste niveau, alles in het werk stellen voor zijn vrijlating, net als die van andere politieke gevangen.

De demonstratie is tevens bedoeld om Memis en zijn familie steun en sympathie te betuigen.

Maandag 24 juni demonstreert de SP, samen met andere organisaties, voor het Turkse Consulaat, Keizerstraat 8 in Deventer om zijn vrijlating. De demonstatie begint om 9:00 uur.