Nieuws van politieke partijen over SP inzichtelijk

113695 documenten

Verkiezingsprogramma SP: Publieke diensten in publieke handen

SP SP Zuid-Holland 26-01-2023 19:56

De leden hebben gesproken, de aangenomen wijzigingsvoorstellen zijn verwerkt. Met genoegen en trots presenteren wij ons programma voor de Statenverkiezingen van 15 maart: "Publieke diensten in publieke handen".

We zien met vertrouwen uit naar de campagne en de verkiezingen. Het is tijd voor een ander geluid. Wat van belang is voor iedereen mag niet worden overgelaten aan de markt!

De SP is er klaar voor, het land is er klaar voor.

 

SP maakt samen met Werkgroep bezwaar tegen vergunning VidaXL

SP SP Venlo 26-01-2023 19:51

Vandaag maakten we gezamenlijk bezwaar tegen de vergunning die de gemeente Venlo heeft verleend aan VidaXL. Dit bedrijf wil in Venlo aan de grens met Horst aan de Maas een distributiecentrum met kantoor, een parkeerplaats voor vrachtwagens met overnachtingsmogelijkheden, en een huisvestingsgelegenheid voor 600 arbeidsmigranten gaan bouwen. We verzetten ons vooral tegen de komst van weer een ‘blokkendoos’ én de massale huisvesting van arbeidsmigranten, waarbij we op tal van punten aantonen dat de vergunning niet verleend kan worden.

 

 

De bezwaarmakers zijn de SP in Venlo en Horst aan de Maas, en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas. Samen richten ze zich in hun bezwaarschrift op de ondoordachte zoveelste plek waar massale huisvesting van arbeidsmigranten moet plaatsvinden.

Op die locatie staat het bestemmingsplan de huisvesting van arbeidsmigranten, en overnachtingsmogelijkheden voor vrachtwagenchauffeurs, niet toe. Ook het beleid dat de gemeente Venlo zelf heeft vastgelegd voor zulke huisvesting, van wat de gemeente noemt "internationale werknemers", wordt met voeten getreden.

 

Ook wordt in het bezwaarschrift gewezen op de windturbines ter plaatse, waar de arbeids-migranten pal onder komen te wonen. Met alle overlast van lawaai en slagschaduw van dien.

 

Bij het massaal huisvesten van arbeidsmigranten wordt door de voorstanders (zoals het college van B&W van Venlo) vaak het argument gebruikt dat er sprake zou zijn van een tekort aan personeel, en dat daarom een beroep gedaan moet worden op de migranten uit vooral Oost-Europa.

De bezwaarmakers wijzen er op dat de overmatige bouw van distributiecentra – oorspronkelijk door de overheid gepresenteerd als werkgelegenheid voor de lokale bevolking –, er juist voor zorgt dat er een tekort aan personeel ontstaat.

 

Zelfs al worden er arbeidsmigranten aangetrokken, het tekort blijft bestaan en wordt paradoxaal genoeg juist groter. Want de arbeidsmigranten doen ook een beroep op allerlei maatschappelijke diensten (zoals politie, zorg, maatschappelijke werk) en commerciële bedrijven (zoals supermarkten), die op hun beurt weer extra personeel moeten aantrekken. Personeel dat er dus vaak niet is.

 

De SP is niet tegen de komst van buitenlandse werknemers maar wel tegen de wijze waarop zij gehuisvest worden. Massale toestroom van arbeidsmigranten leidt ook tot de groei van maatschappelijke problemen. Zo wordt het vinden van een (huur)woning voor de regionale bevolking steeds moeilijker. Zowel in Venlo als in Horst aan de Maas staan woningzoekenden al vijf tot zes jaar op een wachtlijst voor een sociale huurwoning!

 

https://venlo.sp.nl/nieuws/2023/01/sp-maakt-samen-met-werkgroep-bezwaar-tegen-vergunning-vidaxl

 

In het bezwaarschrift wordt ook aangegeven dat er geen overleg heeft plaats gevonden met de andere gemeenten in de regio. De omliggende gemeenten – met Horst aan de Maas voorop – zijn niet betrokken bij de plannen. Terwijl het duidelijk is dat de weerzin tegen de groei van het aantal 'blokkendozen’ in de regio en van de arbeidsmigranten die als gevolg van die groei aangetrokken worden, niet alleen bij de burgers toeneemt, maar ook bij de overheden (rijk, provincie en omliggende gemeenten).

Diverse gemeenteraadsfracties hebben nog onlangs op de rem getrapt waar het gaat om de verdere bouw van distributiecentra. Zij pleitten terecht voor meer diversiteit in bedrijvigheid.  

Bekijk ook:
Bezwaarschrift SP Venlo, SP Horst aan de Maas en Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas (PDF) 28-12-2022: Oproep SP: "Maak bezwaar tegen vergunningverlening voor huisvesting 600 arbeidsmigranten Vida XL" 28-12-2022, De Limburger: 600 arbeidsmigranten huisvesten bij VidaXL in Venlo is een slecht idee, vindt de SP in Horst aan de Maas 21-11-2022, SP: Vragen over zwijggeld en afkopen bezwaren tegen huisvesting arbeidsmigranten 24-04-2019, SP: Huisvesten arbeidsmigranten blijft lastig en ingewikkeld

  

Succesvolle dag voor SP Statenfractie Fryslân

SP SP Friesland 26-01-2023 17:57

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten (PS) stond het onderwerp “Burgerparticipatie Windpark Fryslân” als eerste punt op de agenda. De provincie Fryslân is voor 15% aandeelhouder in Windpark Fryslân (WPF). Omdat de prijzen voor energie vorig jaar zo enorm waren gestegen, werd er €11 miljoen overwinst gemaakt. Het credo was altijd dat WPF “van en voor de Friese burger” zou zijn. Aanvankelijk wilde het college van Gedeputeerde Staten (GS) de participatie van Friese burgers realiseren door uitgifte van obligaties van €500,-. Omdat dit maar voor een beperkt aantal Friezen een optie zou zijn, werd door GS nu voorgesteld om daar vooralsnog van af te zien.

De behandeling van dit onderwerp begon erg rommelig. Wat was er namelijk aan de hand? De avond voor de PS vergadering had het college nog een memorie van toelichting gestuurd. Daarin stond een drietal voorstellen van GS die tijdens de PS vergadering door verschillende partijen (waaronder de SP) als motie of amendement zouden worden ingediend. Sommige door verschillende partijen opgestelde moties of amendementen waren bijna woordelijk overgenomen! Daarmee was het college in feite op de stoel van PS gaan zitten, omdat dit soort voorstellen door PS moet worden gedaan en PS daarover vervolgens ook over moeten beslissen. Bijna alle partijen stonden perplex! De behandeling van de burgerparticipatie WPF begon dan ook met een half uur schorsing, waarin de woordvoerders met verantwoordelijk Gedeputeerde Friso Douwstra (op de foto tweede van links) in gesprek gingen om hun ongenoegen over deze gang van zaken te uiten. Zou het misschien met de komende verkiezingen te maken kunnen hebben? Friso Douwstra is namelijk lijsttrekker voor het CDA en hij bleef zijn handen in onschuld wassen. In een interview met Omrop Fryslân verwoordde SP fractievoorzitter Hanneke Goede de gang van zaken duidelijk.

Toen de behandeling van de Burgerparticipatie WPF eenmaal van start ging, werden de vooraf opgestelde moties en amendementen gewoon ingediend. Hanneke Goede diende namens de SP vier amendementen (mee) in. Het eerste amendement was samen met de PvdA opgesteld, ondersteund door GrienLinks, Partij voor de Dieren, het CDA, de ChristenUnie en onafhankelijk statenlid Theun Wiersma. Daarin werd het college van GS opgeroepen om “in gesprek gaan met gemeenten en woningcorporaties op welke manier de provincie kan bijdragen aan het bundelen van kennis,  expertise en mankracht om zo de isolatieprogramma’s te versnellen en hierbij de energiebank actief te betrekken”. Het amendement werd aangenomen met 30 stemmen voor en 12 tegen.

Het tweede amendement was een initiatief van de SP en werd samen met de PvdA ingediend en ondersteund door GrienLinks, Partij voor de Dieren, D66 en CDA. In dit amendement werd het college van GS opgeroepen om €5 miljoen van de overwinst van het WPF te bestemmen voor het isoleren van 2.000 woningen van woningeigenaren met een inkomen tot 130% van het minimum, met een maximum van €2.500,- per huishouden. Ook dit amendement werd aangenomen met 30 stemmen voor en 12 tegen.

Het derde amendement werd alleen door de SP ingediend, er waren geen mede-indieners. Dit ging over de mogelijke uitgifte van obligaties. In het besluit stond namelijk dat “vooralsnog wordt afgezien van de uitgifte van burgerobligaties”. Omdat de SP altijd tegen de uitgifte van obligaties is geweest, wilden we het woord “vooralsnog” schrappen, zodat er ook in de toekomst geen obligaties worden uitgegeven. Hoewel we in de wandelgangen hadden gehoord dat verschillende partijen die mogelijkheid wel open wilden houden, werd het amendement toch aangenomen met 24 stemmen voor en 18 tegen.

Verder had de SP nog meegewerkt aan een amendement van het CDA over het verduurzamen van gemeenschapsvoorzieningen, zoals dorpshuizen en musea, met een maximum van €25.000,- per voorziening. Ook dit amendement haalde het met 35 stemmen voor en 7 tegen.

Tenslotte had de SP nog een “motie vreemd aan de orde van de dag” (een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat). Hierin verwoordde Peter van Noort namens de SP de oproep van zes gemeenteraden en een aantal dorpsverenigingen, om de buslijn Kollum-Drachten niet te schrappen; dit is namelijk het plan van vervoerder Arriva. Ook deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen: 38 voor, 4 tegen.

Al met al kan dus met recht gesproken worden van een succesvolle dag voor de SP Statenfractie Fryslân.

Mee naar het Volksprotest?

SP SP Oirschot 26-01-2023 16:22

Op zaterdag 11 februari vind het Volksprotest plaats in Amsterdam. Onze energie hoort niet thuis op de markt, daarom komen we samen in actie en zeggen wij: verlaag de rekening en nationaliseer onze energie. Vanuit (Helmond en Eindhoven) rijdt er een bus waarmee iedereen gratis mee kan. Aanmelden voor deze bus kan via https://www.sp.nl/nieuws/2023/01/met-bus-naar-volksprotest

Steeds meer mensen kunnen hun energierekening niet betalen. Daarom organiseert de SP op zaterdag een Volksprotest in Amsterdam. Terwijl mensen in de kou zitten, maken Essent, Eneco en Vattenfall samen een miljard euro winst per jaar. In plaats van dat dit geld wordt gebruikt om de rekeningrekening te verlagen, wordt dit verdeeld onder de aandeelhouders. Dit moet anders en dit kan anders!

Irma Koopman, voorzitter SP Helmond en Provinciaal Statenlid: ‘Al meer dan 100.000 mensen zijn het met ons eens om onze energie te nationaliseren en tekenden de Volkspetitie, en de teller loopt nog steeds op. Als we de politiek echt willen overtuigen moeten we dit samen doen. Nu is het tijd voor een volgend moment, een Volksprotest. Samen pakken we de zeggenschap over onze energie terug en verlagen we de rekening.’

Het Volksprotest start zaterdag 11 februari om 13.00 uur op het Beursplein in Amsterdam. Na een podiumprogramma zal er een mars worden gelopen door Amsterdam. Om 16.00 uur zal de bus terugrijden naar Eindhoven/Helmond.

Doe 11 februari mee aan het Volksprotest tegen de hoge energiekosten

SP SP Horst aan de Maas 26-01-2023 16:03

De SP organiseert op 11 februari een Volksprotest in verband met de hoge energierekeningen waar veel Nederlanders mee geconfronteerd worden. Vanuit Noord-Limburg rijdt een gratis bus naar Amsterdam. In de oproep voor het Volksprotest schrijft de SP: "Samen verlagen we de rekening en nationaliseren we onze energie. Onze energie hoort niet op de markt om winst mee te maken. Dit moet en kan anders!"

Steeds meer mensen kunnen hun energierekening niet betalen. Daarom organiseert de SP het Volksprotest op zaterdag 11 februari om 13.00 uur naar het Beursplein in Amsterdam. Want het is genoeg geweest! Terwijl veel mensen in de kou zitten, maken Essent, Eneco en Vattenfall samen een miljard winst per jaar. In plaats van de energierekening te verlagen, wordt dit geld verdeeld onder de aandeelhouders. Dit moet volgens de SP anders en dit kan anders! "Onze energie hoort niet op de markt!"

De afgelopen maanden heeft de SP in Horst aan de Maas (zoals ook op veel andere steden en dorpen in Nederland) handtekeningen opgehaald voor een petitie met de oproep de energieleveranciers te nationaliseren (lees hier het artikel over die actie). Inmiddels hebben al zo'n 100.000 mensen hun handtekening gezet onder de petitie.

Het is nu een goed moment om van ons te laten horen. Vandaar dat de SP Horst aan de Maas haar leden - en iedereen die het met de actie eens is - oproept om mee te gaan naar het Beursplein in Amsterdam. Er wordt vanuit Noord-Limburg (opstapplaats Blerick) een bus geregeld om iedereen gratis naar Amsterdam te vervoeren. Om samen te reizen kunnen de mensen uit Horst aan de Maas zich opgeven via horstaandemaas@sp.nl. Dat kan ook via de actiesite: kijk welke opstapplek het meest dichtbij is, klik daarop en meldt je via de mail aan om mee te gaan met de gratis bus.

Zie ook: Geld

SP Venlo en Horst aan de Maas maken samen met Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten bezwaar tegen vergunning Vida XL

SP SP Horst aan de Maas 26-01-2023 14:00

De SP Venlo en Horst aan de Maas maken samen met de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas bezwaar tegen de vergunning die de gemeente Venlo heeft verleend aan Vida XL. Vida XL wil in Venlo aan de grens met Horst aan de Maas een distributiecentrum met kantoor, een parkeerplaats voor vrachtwagens met overnachtingsmogelijkheden en een huisvestingsgelegenheid voor 600 arbeidsmigranten gaan bouwen. De bezwaarmakers verzetten zich vooral tegen de komst van weer een "blokkendoos" én de massale huisvesting van arbeidsmigranten. Terwijl er in Horst aan de Maas in hetzelfde gebied al veel arbeidsmigranten gehuisvest zijn. Eerder riep de SP Horst aan de Maas het gemeentebestuur van Horst aan de Maas al op óók bezwaar te maken tegen de vergunningverlening, om diezelfde reden (lees hier het artikel over de oproep aan de gemeente).

De bezwaarmakers richten zich in hun bezwaarschrift (zie bijlage) vooral op de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens hen staat het bestemmingsplan huisvesting van arbeidsmigranten en overnachtingsmogelijkheden voor vrachtwagenchauffeurs niet toe en wordt het beleid dat de gemeente Venlo heeft vastgelegd voor de huisvesting van wat de gemeente noemt "internationale werknemers" met voeten getreden. Ook wordt in hget bezwaarschrift gewezen op de windturbines ter plaatse, waar de arbeidsmigranten pal onder komen te wonen. Met alle overlast van lawaai en slagschaduw van dien, wat slecht is voor de gezondheid van de te huisvesten arbeidsmigranten.

Bij het massaal huisvesten van arbeidsmigranten wordt door de voorstanders - zoals het college van B&W van Venlo (EENLokaal, CDA, Groen Links en PvdA) - vaak het argument gebruikt dat er sprake zou zijn van een tekort aan personeel en dat daarom een beroep gedaan moet worden op de migranten uit vooral Oost-Europa. De bezwaarmakers wijzen er op dat de overmatige bouw van distributiecentra - oorspronkelijk door de overheid gepresenteerd als werkgelegenheid voor de lokale bevolking - er juist voor zorgt dat er een tekort aan personeel ontstaat. En ook al worden er arbeidsmigranten aangetrokken, het tekort blijft bestaan en - wordt - paradoxaal genoeg - juist groter. Want de arbeidsmigranten doen ook een beroep op allerlei maatschappelijkje diensten (zoals politie, zorg, maatschappelijke werk) en commerciële bedrijven (zoals supermarkten), die op hun beurt weer extra personeel moeten aantrekken, personeel wat er dus vaak niet is. De massale toestroom van arbeidsmigranten leidt daarnaast ook tot de groei van maatschappelijke problemen. Zo wordt het vinden van een (huur)woning voor de regionale bevolking steeds moeilijker. In Horst aan de Maas staan woningzoekenden al vijf tot zes jaar op een wachtlijst voor een sociale huurwoning!

In het bezwaarschrift wordt ook aangegeven dat er geen overleg heeft plaats gevonden met de andere gemeenten in de regio en zijn de omliggende gemeenten - met Horst aan de Maas voorop - niet betrokken bij de plannen. Terwijl het duidelijk is dat de weerzin tegen de groei van het aantal '"blokkendozen" in de regio en van de arbeidsmigranten die als gevolg van die groei aangetrokken worden, niet alleen bij de burgers toeneemt, maar ook bij de overheden (het rijk, de provincie en omliggende gemeenten). Het CDA Venlo heeft nog onlangs op de rem getrapt waar het gaat om de verdere bouw van distributiecentra. Zij pleitten, net als veel andere partijen waaronder de SP, voor meer diversiteit in de bedrijvigheid.

Naast de SP en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten is ook door Vereniging Behoud de Parel bezwaar aangetekend tegen de vergunningverlening voor de plannen van Vida XL. De bezwaren van Behoud de Parel richten zich vooral op zaken die te maken hebben met ruimtelijke ordening en de uitstoot van schadelijke stoffen (fijn stof, CO2 en stikstof). Of het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas gevolg heeft gegegeven aan de oproep van SP Horst aan de Maas om ook bezwaren in te dienen, is nog niet bekend.

Zie ook: Wonen

Nieuwjaarsborrel 2023 SP Duiven

SP SP Duiven 26-01-2023 13:21

De nieuwjaarsborrel van SP Duiven 2023 was een gezellige en informatieve bijeenkomst die bij de aanwezigen zeker voor herhaling vatbaar is.

Ik dank allen voor hun komst en positieve bijdrage aan de plannen die SP Duiven heeft voor een socialer en rechtvaardiger Duiven.

Er zijn, tijdens deze avond, speerpunten aangedragen  die wij zeker op hun haalbaarheid zullen testen en bespreken in de maandelijkse vergaderingen, die overigens voor alle leden toegankelijk zijn. Ook hier bent u als lid van harte welkom. De eerstvolgende vergadering is op 31 januari a.s. om half acht in het parochiehuis van de RK Kerk.

Ook voor 2024 gaan wij weer een NJ-borrel plannen en hopen dat leden die dit jaar niet in de gelegenheid waren zich ook aansluiten bij de actieve leden en daarmee bijdragen aan de groei en invloed van SP in de gemeente Duiven.

Met vriendelijke groet,

Wilma Daams - Van Geijn Voorzitter  SP Duiven

 

SP'er Jim Haijen geïnstalleerd als commissielid in de gemeenteraad

SP SP Amsterdam 26-01-2023 13:10

Vandaag werd SP'er Jim Haijen geïnstalleerd als commissielid in de gemeenteraad van Amsterdam. Natuurlijk is Jim een bekend gezicht binnen de SP en zijn wij enorm trots dat hij de SP maar vooral Amsterdam en al haar bewoners zal gaan vertegenwoordigen. 

Fractievoorzitter Remine Alberts: "Ik heb Jim meegemaakt als uitstekend lid van Provinciale Staten. Nu zal hij zijn kwaliteiten kunnen inzetten voor Amsterdam. Ik ben er trots op dat hij lid is geworden van onze fractie.

Jim zal zich met veel liefde voor de stad en haar inwoners gaan inzetten in de commissies Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding en Duurzaamheid en Circulaire economie. In deze tijden van energiearmoede en de vele uitdagingen in onder andere de zorg en het onderwijs zal Jim met zijn ervaring en zijn SP hart een belangrijke bijdrage leveren en zo het socialistische geluid in de gemeenteraad laten horen. 

SP'er Jim Haijen geïnstalleerd als commissielid in de gemeenteraad

SP SP Diemen 26-01-2023 13:10

Vandaag werd SP'er Jim Haijen geïnstalleerd als commissielid in de gemeenteraad van Amsterdam. Natuurlijk is Jim een bekend gezicht binnen de SP en zijn wij enorm trots dat hij de SP maar vooral Amsterdam en al haar bewoners zal gaan vertegenwoordigen. 

Fractievoorzitter Remine Alberts: "Ik heb Jim meegemaakt als uitstekend lid van Provinciale Staten. Nu zal hij zijn kwaliteiten kunnen inzetten voor Amsterdam. Ik ben er trots op dat hij lid is geworden van onze fractie.

Jim zal zich met veel liefde voor de stad en haar inwoners gaan inzetten in de commissies Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding en Duurzaamheid en Circulaire economie. In deze tijden van energiearmoede en de vele uitdagingen in onder andere de zorg en het onderwijs zal Jim met zijn ervaring en zijn SP hart een belangrijke bijdrage leveren en zo het socialistische geluid in de gemeenteraad laten horen. 

SP Voorne aan Zee opent meldpunt bereikbaarheid

SP SP Zuid-Holland 26-01-2023 12:55

De SP Voorne aan Zee is een meldpunt gestart om zoveel mogelijk verhalen te verzamelen over de problemen met de bereikbaarheid van Voorne aan Zee, bijvoorbeeld de pont Maassluis-Rozenburg, de Calandbrug en de N57. Afgelopen zaterdag ging de SP hiervoor langs de deuren in Brielle. Dit was meteen ook het startschot voor de nieuwe SP afdeling in Voorne aan Zee.

De SP-lijstrekker voor de Provinciale Staten verkiezingen – Lies van Aelst – was er ook bij: ‘al tijden is het dramatisch gesteld met de bereikbaarheid in Voorne aan Zee. De verhalen van mensen spreken boekdelen. Veel bewoners zijn veel langer onderweg en als er een keer een ongeluk gebeurt loopt alles muur en muur vast.’ Van Aelst wijst op de oorzaken van de problemen: ‘niet alleen de Calandbrug er veel te lang uit heeft gelegen, ook blijven de problemen zich opstapelen bij het pontje tussen Rozenburg en Maassluis.’ Hier stelde zij ook al meerdere keren vragen over in de Provinciale Staten. Ook de N57, de aansluiting op de A15 en de drukte in de spits vormen volgens de SP een groot probleem. Van Aelst kwam zelf met het OV naar Brielle, om direct te ervaren hoe de bereikbaarheid voor inwoners is.

De SP roept bewoners van Voorne aan Zee op om hun verhalen op te sturen over hoe zij last hebben van de problemen met de bereikbaarheid. Dit kan door een mail te sturen naar voorneaanzee@sp.nl.