De SP en PvdA in Nijmegen stellen woensdag 3 april mondelinge vragen over de achterstanden bij armoederegelingen van de gemeente Nijmegen. Door de achterstanden lukt het de gemeente niet om inwoners binnen 8 weken te helpen, terwijl dit wettelijk verplicht is. Volgens de gemeente zijn er vertragingen bij het verwerken van aanvragen voor armoederegelingen, zoals de energietoeslag, bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag. Deze vertragingen leiden tot extra stress en onzekerheid voor inwoners die al in financiële moeilijkheden verkeren.

  https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2024/04/nijmeegse-sp-en-pvda-bevragen-wethouder-over-achterstanden-armoederegelingenMenno Uphoff van de SP benadrukt: "We hoorden eerder al van inwoners dat ze te lang moeten wachten, en nu laat ook de gemeente weten dat er problemen zijn. Twee maanden wachten op steun is al lang, maar dat haalt de gemeente nu ook niet. Inwoners kunnen hierdoor verder in de problemen komen, waarom heeft de wethouder het zo ver laten komen?"

  Adam Galijasevic van de PvdA: "De gemeente is gestopt met het lokale energienoodfonds, en ook landelijk kun je daar niet meer terecht. Dus als je nu hulp nodig hebt, ben je aangewezen op de gemeente, die er nu te lang over doet. De achterstanden moeten zo snel mogelijk worden weggewerkt."

 

De SP en PvdA willen weten hoe lang er al achterstanden zijn, en hoeveel mensen niet op tijd horen waar zij recht op hebben. Ook vragen ze of het college kan garanderen dat de vertraging voor de zomer wordt opgelost.

Zie ook: Werk en inkomen