Nieuws van politieke partijen in Nijmegen inzichtelijk

6843 documenten

SP organiseert thema-avond over ‘de gelaagde oorlog’

SP SP Nijmegen 05-04-2024 15:15

De Nijmeegse afdeling van de SP organiseert donderdagavond 18 april een thema-avond over oorlogen en internationale politiek, getiteld ‘de gelaagde oorlog’. Guido van Leemput, voormalig beleidsmedewerker buitenlandse zaken en defensie van de SP-Tweede Kamerfractie en mede-initiatiefnemer van Stop de Oorlog Amsterdam, gaat hierover in gesprek met Nijmeegse SP-leden en andere geïnteresseerden.

 

De avond start om 20:00 aan het SP-pand aan de Molenweg 95 te Nijmegen, en duurt tot uiterlijk 22:00. Geïnteresseerden kunnen zich desgewenst voorbereiden door Van Leemputs boek 'De gelaagde oorlog in Oekraïne en de botsing van grootmachten' te lezen. Dit is gratis te downloaden via https://soc21.nl/alle-publicaties/de-gelaagde-oorlog-in-oekraine-en-de-b....

 

 

Terugblik twee jaar in de raad - CDA Fractie

CDA CDA Nijmegen 04-04-2024 17:39

Het CDA zet zich in voor iedere Nijmegenaar. De afgelopen twee jaar hebben we veel gedaan aan de verbetering van inwonerparticipatie en sluiten we regelmatig aan bij wijkraden en bewonersoverleggen om te horen wat de zorgen zijn van inwoners. We hebben ons hard gemaakt voor mensen die leven in armoede, ouderen en mensen met een beperking. We hebben gezorgd dat inwoners die minder te besteden hebben gratis toegang hebben tot groente en fruit. Dit is zelfs opgenomen in het coalitieakkoord. Daarnaast hebben we de Dierenbuddy geïntroduceerd. Een initiatief samen met vrijwilligers en de dierenbescherming om te zorgen dat ouderen hun huisdieren langer bij zich thuis kunnen houden. Ook wanneer zij zelf niet meer fysiek in staat zijn om te zorgen voor de dieren. De kattenbak wordt bijvoorbeeld schoongemaakt of de hond wordt uitgelaten. Voor ouderen is het belangrijk dat zij zo lang mogelijk van hun trouwe vrienden kunnen blijven genieten en als CDA zijn we dan ook blij dat we dit voor hen hebben kunnen regelen. In Nijmegen doet iedereen wat ons betreft mee en daarom zijn we als CDA kritisch op alle nieuwbouwprojecten. Er wordt niets meer gebouwd wat niet inclusief en toegankelijk is voor iedere Nijmegenaar. Daarom hebben recent gezorgd dat er een toegankelijke brug in het Waalhaven gebied komt zodat iedereen dezelfde route kan nemen. We werken als fractie nauw samen met andere fracties om zaken voor elkaar te krijgen. Zo regelden we een straathulpcoach die dak- en thuisloze mensen beter kan helpen en hebben we gekeken naar hoe we leegstaande panden beter kunnen inzetten voor de stad. De komende twee jaar zetten we in op de ondersteuning van vrijwilligers. Onze stad is ervan afhankelijk, maar ze lopen tegen problemen aan. Als fractie kijken we hoe we hen kunnen ondersteunen en ontlasten. En de mentale gezondheid van onze jeugd krijgt extra aandacht van het CDA. Het blijkt dat jongeren vaak gebukt gaan onder grote stress en dat een groot deel van hen kampt met mentale problemen. We zijn in gesprek met organisaties als de GGD en 113 zelfmoordpreventie om te kijken hoe wij deze groep beter kunnen ondersteunen. Als fractie zullen we hiervoor een initiatiefvoorstel indienen. Marjolijn Mijling Fractievoorzitter CDA-Nijmegen

CDA koerst op een leefbare binnenstad

CDA CDA Nijmegen 02-04-2024 15:50

Onze binnenstad is niet alleen een centrum waar je kunt terrassen of winkelen: in onze binnenstad wonen ook veel binnenstadsbewoners. Het College van GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 heeft een visie neergelegd: de Koers voor de Binnenstad. Het CDA zorgt in de plannen voor onze stad Nijmegen voor een balans tussen leefbaarheid en andere belangen. Maar in deze plannen werd nauwelijks rekening gehouden met de leefbaarheid voor inwoners als er steeds meer horeca in de stad groeit. Beperkte groei van horeca Namens CDA diende ik daarom een motie in: Maak van onze ‘place to be’ geen ‘place to flee’! Want stel je voor: je woont in een rustig deel van de binnenstad en ineens komt er een mooie ontwikkeling voor een fitnesshal. Het is een succes en na 1 jaar breiden ze uit met ondersteunende horeca: een koffiebarretje. Het trekt veel gasten, dus komt er na 2 jaar ook een terras. Dat succes heeft weer een aanzuigende werking en er komen meer aanvragen voor horeca-uitbreidingen. Om niet alleen studenten en starters, maar ook gezinnen en senioren, in de Binnenstad te houden, moet er een balans voor de leefbaarheid komen: samen met inwoners kijken naar de impact van terrassen op de leefbaarheid. Door ons plan gaat de gemeente hier nu beter en kritischer naar kijken! Verdwijnen van parkeerplekken Uiteindelijk heeft het CDA met de Koers voor de Binnenstad ingestemd. Er zijn veel moties mede door ons ingediend om ook de bereikbaarheid op orde te brengen. Er verdwijnen namelijk veel parkeerplekken – tot wel 1128 uit de binnenstad –, zonder dat er direct een alternatief (nieuwe parkeergarages, transferia of deelmobiliteit) voor terugkomt. Het CDA was er géén voorstander van dat deze parkeerplekken zouden verdwijnen, omdat dit voor winkeliers met winkels voor grotere inkopen belangrijk is dat klanten hun aankopen ook thuis kunnen krijgen. Door de moties en amendementen die het CDA mede heeft ingediend komt er meer perspectief en duidelijkheid. Eérst moeten de transferia en OV-verbindingen op orde zijn èn moet de bereikbaarheid op orde zijn voordat de parkeerplekken gaan verdwijnen. Omdat er door onze plannen met deze visie nu meer aandacht komt voor de belangen van bewoners van de binnenstad èn dat ondernemers meer perspectief en zekerheid voor hun klanten kunnen krijgen, heeft het CDA ingestemd met de Koers voor de Binnenstad. Wij blijven wel kritisch kijken of deze plannen ook goed worden uitgevoerd en blijven heel graag in gesprek met ondernemers en bewoners van de binnenstad! Delano van Luik, raadslid CDA delanovanluik@nijmegen.cda.nl

Portaal ziet af van aangekondigde drone-controles bij huurders Waterkwartier

SP SP Nijmegen 02-04-2024 14:59

Na vragen van de SP en een duidelijk ‘nee’ van haar eigen huurders ziet Portaal af van de eerder aangekondigde dronecontroles in het Waterkwartier. De controles waren bedoeld om illegale bijbouw van bijvoorbeeld schuurtjes tegen te gaan, maar stuitten veel huurders tegen de borst vanwege de schending van hun privacy. “Terecht, want zo ga je als sociale volkshuisvester niet om met je eigen huurders. Goed dat dit plan niet doorgaat”, zegt SP-gemeenteraadslid Jeannette Geers.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2024/04/portaal-ziet-af-van-aangekondigde-drone-controles-bij-huurders-waterkwartierHet schrappen van de dronecontroles is een overwinning voor de inwoners van het Waterkwartier die met steun van de SP in verzet kwamen tegen het plan van Portaal. ”Maar wij blijven alert, omdat Portaal zo'n controle in de toekomst niet uitsluit”, aldus Geers. “Wij vinden dit een zeer kwalijke ontwikkeling dat een woningcorporatie met een maatschappelijk functie zo denkt om te kunnen gaan met de eigen huurders.”

Ook blijft de SP nauwlettend volgen hoe Portaal de klachten van de bewoners over de renovatie en onderhoudswerkzaamheden naar tevredenheid gaat oplossen. Hiervoor hebben de bewoners eerder met ondersteuning van de SP en Huurteams Nijmegen enquêtes gehouden in hun buurt.

Zie ook: Wijken Wonen

Nijmeegse SP en PvdA bevragen wethouder over achterstanden armoederegelingen

SP SP Nijmegen 02-04-2024 14:20

De SP en PvdA in Nijmegen stellen woensdag 3 april mondelinge vragen over de achterstanden bij armoederegelingen van de gemeente Nijmegen. Door de achterstanden lukt het de gemeente niet om inwoners binnen 8 weken te helpen, terwijl dit wettelijk verplicht is. Volgens de gemeente zijn er vertragingen bij het verwerken van aanvragen voor armoederegelingen, zoals de energietoeslag, bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag. Deze vertragingen leiden tot extra stress en onzekerheid voor inwoners die al in financiële moeilijkheden verkeren.

  https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2024/04/nijmeegse-sp-en-pvda-bevragen-wethouder-over-achterstanden-armoederegelingenMenno Uphoff van de SP benadrukt: "We hoorden eerder al van inwoners dat ze te lang moeten wachten, en nu laat ook de gemeente weten dat er problemen zijn. Twee maanden wachten op steun is al lang, maar dat haalt de gemeente nu ook niet. Inwoners kunnen hierdoor verder in de problemen komen, waarom heeft de wethouder het zo ver laten komen?"

  Adam Galijasevic van de PvdA: "De gemeente is gestopt met het lokale energienoodfonds, en ook landelijk kun je daar niet meer terecht. Dus als je nu hulp nodig hebt, ben je aangewezen op de gemeente, die er nu te lang over doet. De achterstanden moeten zo snel mogelijk worden weggewerkt."

 

De SP en PvdA willen weten hoe lang er al achterstanden zijn, en hoeveel mensen niet op tijd horen waar zij recht op hebben. Ook vragen ze of het college kan garanderen dat de vertraging voor de zomer wordt opgelost.

Zie ook: Werk en inkomen

SP-Jongeren bieden petitie aan voor de terugkeer van de nachtbussen

SP SP Nijmegen 27-03-2024 20:34

Afgelopen woensdag hebben de SP-Jongeren ingesproken bij de Provinciale Staten om aandacht te vragen voor hun nachtbussenpetitie. Met deze petitie bepleiten de lokale activisten de terugkeer van de nachtbus. “Na het wegvallen van de nachtbussen tijdens de pandemie werd de belofte gedaan dat ze terug zouden keren wanneer het nachtleven weer in volle bloei zou zijn. Nu, vier jaar later, zijn de nachtbussen er nog steeds niet.", aldus contactpersoon Noah Vetter.

Verschillende reizigersorganisaties, studentenorganisaties, lokale en regionale politiek hebben zich de afgelopen jaren uitgesproken over het herintroduceren van de nachtbussen. En zelfs in het coalitieakkoord is opgenomen dat de Gelderse coalitie wil “experimenteren met nachtbussen voor jongeren.” Vetter: “Experimenteren is leuk, maar niet genoeg. Zowel jongeren als ouderen, werkenden, mindervaliden en ondernemingen hebben baat bij de nachtbus. Het is een publieke voorziening en de overheid heeft de plicht hierin te voorzien.”

De petitie is inmiddels meer dan 800 keer getekend, maar daar blijft het niet bij. Vetter: “We gaan net zolang door totdat jong en oud weer gebruik kunnen maken van deze dienst. We zullen ons uiterste best doen om de provincie haar beloften te laten nakomen.”

SP wil bussen op de Waalkade behouden

SP SP Nijmegen 27-03-2024 18:03

De Nijmeegse SP-fractie is geen voorstander van het schrappen van de bussen van de Waalkade. Volgens de partij gaan die ten koste van de toegankelijkheid van het stadscentrum. Gemeenteraadslid Biljana Markovic dient daarom op 27 maart een voorstel in om de bussen te behouden.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2024/03/sp-wil-bussen-op-de-waalkade-behoudenOver de bussen op de Waalkade is al jaren discussie. Veel partijen willen ze schrappen en via de singels laten rijden. De coalitie van GroenLinks, Stadspartij en D66 heeft nu afgesproken te onderzoeken of dit mogelijk is, met het Stadshopperbusje als alternatief. “Maar dat is geen alternatief, want de Stadshopper heeft minder plek en is minder betrouwbaar”, aldus Markovic. “Bovendien wordt het centrum sluipenderwijs al steeds slechter bereikbaar met de bus, vooral vanuit verder weg gelegen delen van de stad als Lindenholt en Dukenburg. Daar komt de Stadshopper niet. Sinds 2019 rijden er geen bussen meer door de Burchtstraat, waardoor er ook minder bussen stoppen op Plein 1944. Om terug te gaan na een bezoek aan de Waalkade moet je een enorme heuvel op. Zo wordt de stad steeds minder toegankelijk voor wie niet goed ter been is. Dat zouden partijen die de mond vol hebben over inclusie zich aan moeten trekken.”

 

 

SP dient voorstel in om fiets in de binnenstad te behouden

SP SP Nijmegen 27-03-2024 17:53

De Nijmeegse SP-fractie ziet weinig in het voorstel van het college om fietsen deels te weren uit de binnenstad. Volgens de partij gaat dit ten koste van de toegankelijkheid voor mensen die niet goed ter been zijn. “We kunnen beter kijken naar het scheiden vaan fietsers en voetgangers”, zegt gemeenteraadslid Biljana Markovic, die een motie indient om de plannen te wijzigen.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2024/03/sp-dient-voorstel-in-om-fiets-in-de-binnenstad-te-behoudenOp woensdag 27 maart stemt de gemeenteraad over de nieuwe visie voor de binnenstad. Onderdeel daarvan is het deels fietsluw maken van de binnenstad, mogelijk op de Ziekerstraat, Burchtstraat en (op bepaalde tijden) de Molenstraat. Dit vanwege overlast voor voetgangers. De SP begrijpt de klachten van voetgangers, want (elektrische) fietsen en fatbikes kunnen steeds harder rijden en de ongelukken nemen toe. “Maar de oplossing is niet om dan alle fietsers maar te gaan weren”, vindt Markovic. “Deel van het probleem is de zogenoemde shared space, waarbij voetgangers en fietsers door elkaar bewegen. Iedereen denkt dat hij voorrang heeft, wat leidt tot onduidelijkheid en (bijna)ongelukken. Laten we daarom weer fietsmarkeringen aanbrengen. Dan is duidelijk waar de fietsers voorrang hebben en waar de voetgangers voorrang hebben. We moeten ook zeker iets doen aan fietsen die harder kunnen rijden dan normaal, maar daarvoor moet eerst de Verkeerswet aangepast worden. Amsterdam loopt daar bijvoorbeeld ook tegenaan. Tot dat gebeurt, moet er vooral streng gehandhaafd worden op slecht rijgedrag.”

 

 

 

Peiling SP: weinig enthousiasme over uitbreiden fietsvrije zones binnenstad

SP SP Nijmegen 13-03-2024 22:33

Nijmegenaren lopen nog niet warm voor het weren van de fiets uit meer delen in de binnenstad. Dat blijkt uit een flitspeiling die de SP afgelopen weekend hield in het stadscentrum. Bijna de helft van de ondervraagde fietsers vindt dit een slecht plan. “Welk probleem wordt hiermee opgelost?”, vraagt SP-fractielid Menno Uphoff zich af.

Het Nijmeegse college van GroenLinks, D66 en Stadspartij werkt aan een nieuwe visie voor de binnenstad. Naast het verder autoluw maken van de binnenstad, moet ook de fiets verdwijnen: diverse straten, waaronder de Burchtstraat, Ziekerstraat en Molenstraat worden mogelijk gedeeltelijk of volledig fietsvrij. Zaterdag 9 maart stond de SP in de binnenstad om Nijmeegse fietsers hun mening te vragen.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2024/03/peiling-sp-weinig-enthousiasme-over-uitbreiden-fietsvrije-zones-binnenstadDe partij sprak in twee uur 55 fietsers, waarvan de meesten nog niet op de hoogte waren van de plannen. Daarvan had 22 procent geen mening, vond 33 procent het een goed plan en was 44 procent ronduit tegen. Uphoff: “Dit is natuurlijk geen doorwrocht wetenschappelijk onderzoek, maar wel een goede eerste indicatie hoe de vlag er in de stad bij hangt. Auto’s worden al steeds meer geweerd uit de binnenstad, nu wordt de fiets als duurzaam alternatief minder aantrekkelijker gemaakt. De bus komt ook steeds minder in het centrum: hij is al uit de Burchtstraat, doet Plein 1944 minder aan en verdwijnt mogelijk ook nog van de Waalkade. Het kleine, niet-rolstoeltoegankelijke Stadshopperbusje waar de coalitie nu mee experimenteert gaat dat niet opvangen. Het verbaast mij echt dat GroenLinks, D66 en Stadspartij de fiets en de bus steeds verder op achterstand zetten. Het is inderdaad soms best druk in de stad, maar dat kun je ook anders oplossen. Breid de openingstijden van de bestaande fietsenstallingen uit en vergroot bijvoorbeeld de stalling bij de Molenstraat. En stop met het steeds verder uitkleden van het busvervoer door het centrum.”

SP adviseert huurders in Lankforst en Zwanenveld: Warmtenet OK, voor deze prijs: NEE

SP SP Nijmegen 13-03-2024 22:19

De Nijmeegse SP adviseert huurders van Woonwaarts en Talis in Lankforst en Zwanenveld om tegen het geplande warmtenet te stemmen. “Op dit moment is volstrekt onduidelijk wat de werkelijke kosten voor het (tijdelijke) warmtenet zijn, hoeveel de corporaties met huurgeld meebetalen en wat huurders in de toekomst gaan betalen”, aldus SP-fractievoorzitter Hans van Hooft. “Nu al kost het warmtenet huurders meer dan gas, en voor de toekomst is er geen enkele garantie. De SP is voor een warmtenet in Dukenburg, maar niet voor een warmtenet dat huurders op kosten jaagt.”

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2024/03/sp-adviseert-huurders-in-lankforst-en-zwanenveld-warmtenet-ok-voor-deze-prijs-neeHet warmtenet is onderdeel van de energietransitie, waarbij wordt gestopt met het direct gebruik van aardgas. “De kostprijs van aftapwarmte bij de ARN bedraagt zo’n 15 procent van de consumentenprijs van aardgas en is daarmee in potentie een hele goedkope energiebron. Ook op CO2-uitstoot wordt er behoorlijk bespaard”, aldus Van Hooft. “Alle reden om positief over een warmtenet te zijn, maar niet op deze manier.”

Huurders in Lankforst en Zwanenveld wordt volgens de SP een veel te rooskleurig beeld voorgeschoteld. “De woningcorporatie betaalt per huurder 200 euro meer aan vastrecht dan de kosten die ze nu kwijt is voor een CV-ketel. De huur wordt hiervoor nu niet extra verhoogd, maar deze kosten worden straks wel terugverdiend met een hogere huur. Het kabinet heeft ondertussen al bepaald dat de huren in juli 5,8 procent mogen stijgen. Onduidelijk is hoeveel aansluitbijdrage de corporaties betalen: als dit 5000 euro is, kost dat huurders omgerekend nog eens 175 euro per jaar extra aan huur. Verder betalen kleingebruikers (onder de 500 m³ gas per jaar) nu een vastrecht van 260 euro per jaar. Onder het warmtenet wordt dit 319 euro: op jaarbasis 59 euro extra. Huurders wordt beloofd dat ze straks een prijs van 15 procent onder het ACM-tarief (Autoriteit Consument & Markt) betalen voor warmte, maar dat bedrag is nu al hoger dan de huidige gasprijs. Huurders betalen nu per gigajoule 25 euro meer voor warmte dan de kostprijs voor het stoken van gas in een gezamenlijke gasketel. Onder het warmtenet van de ARN stijgt dat verder naar 32,50 euro per gigajoule. Hoe kan het dat levering van warmte straks zo’n 7 euro per gigajoule kost en huurders daar 39,69 euro voor moeten neertellen? Ergens wordt er onderweg heel veel geld verdiend, maar niet door de huurders.”

Onder deze voorwaarden is het volgens de SP een slecht plan, waar huurders – net als eerder in Hengstdal – het beste tegen kunnen stemmen. De gemeente moet samen met de woningcorporaties volledige openheid van zaken geven en met een eerlijker plan komen. Van Hooft: “We zien in de Randstad al dat huurders met kostenstijgingen worden geconfronteerd waar corporaties vooraf, tijdens de stemming, niet eerlijk en transparant over waren. Het is belachelijk dat sociale huurders, mensen met het minste geld, die ook nog eens het minste CO2 uitstoten, de rekening moeten gaan betalen van de energietransitie.”

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.