Nieuws van politieke partijen in Nijmegen inzichtelijk

6456 documenten

Vrijkomend geld BrengFlex investeren in beter ov

SP SP Nijmegen 09-10-2019 12:14

Nu de proef met BrengFlex in december stopt, moet het vrijkomende geld geïnvesteerd worden in het verbeteren van het openbaar vervoer. Dat bepleit de SP in Nijmegen, waar ongeveer de helft van het budget van BrengFlex besteed wordt.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/10/vrijkomend-geld-brengflex-investeren-in-beter-ovAfgelopen april pleitten de SP voor het schrappen van BrengFlex. In 2018 werd er 2,8 miljoen euro besteed aan 9000 ritten per maand met gemiddeld 1,2 passagier – zo’n 25 euro per passagier dus. Yurre Wieken, gemeenteraadslid namens de SP: “Lijn 4 in Aldenhof werd gekortwiekt heeft omdat die niet ‘rendabel’ zou zij: 'te weinig reizigers'. Ondertussen investeerde de provincie in een BrengFlex dat 25 euro per passagier kostte.  Wat dat betreft werden we als SP op onze wenken bediend, want in juli werd bekend gemaakt dat de proef met BrengFlex om precies die reden gestopt zou worden.”

Nu is de vraag: waar gaan de Flexgelden heen? Wat de SP betreft naar het gewone openbaar vervoer. Wieken: “Aldenhof bijvoorbeeld zit te smachten om een goede busverbinding, in plaats van het karige pendelbusje wat nu door de wijk rijdt. Circa de helft van de BrengFlex-ritten betrof Nijmegen, dat zou dus ongeveer 1,4 miljoen euro moeten zijn. Meer dan genoeg om voor een betere busverbinding tussen Aldenhof en de rest van de stad te zorgen. De buurt heeft al meerdere goed onderbouwde voorstellen ingediend om daarvoor te zorgen.”

Wat er in ieder geval niet moet gebeuren, is dat het gat gevuld wordt met geld dat is bestemd voor de zorg. Wieken: “Uit antwoorden op vragen van de Statenfractie van de SP blijkt dat de provincie denkt aan het inzetten van de AVAN-Regiotaxi om BrengFlex te vervangen. De Regiotaxi wordt niet betaald door de provincie, maar uit het zorgbuget van de gemeente. Daarmee gooit de provincie – die 4 miljard op kas heeft - het probleem in feite over de schutting. Wat de SP betreft is het absoluut niet de bedoeling dat er zorggelden besteed worden aan regulier openbaar vervoer. Nijmegen zou samen op moeten trekken met andere gemeenten waar BrengFlex in december verdwijnt om dit te voorkomen.”

 

'De schaamte voorbij' - interview met wethouder Renske Helmer in de Dukenburger

SP SP Nijmegen 07-10-2019 15:30

Renske begon vorig jaar aan haar tweede termijn als wethouder. In het vorige college was ze verantwoordelijk voor onder andere de wijken, onderwijs en sport; nu zitten in haar portefeuille werk, inkomen en armoedebestrijding (schuldhulpverlening), ICT en facilitaire zaken. Ze heeft dezelfde werkkamer gehouden in het stadhuis als in haar vorige periode. Daar voelt ze zich thuis en dat zal vooral komen door de muurschildering die haar man Jeroen voor haar maakte op een van de korte wanden in de kamer. De schildering stelt Nijmegen voor en verspreid over de stad zien we een aantal dieren afgebeeld. Ze verbeelden de verschillende wijken. Zo is er de wolf, die natuurlijk staat voor de Wolfskuil, waar Renske zelf woont. We zien een zwaan voor Zwanenveld, een haas voor de Hazekamp en een paar kwakken, kleine reigers, vanzelfsprekend voor de Kwakkenberg. Op de brede cirkelvormige lampenkap boven de ruime tafel meandert de Waal en vanuit het raam kijkt ze neer op een van de lager gelegen groene daken van het stadhuis.

 

Paardrijden

Renske zit er monter bij, want het reces van het college zit er ten tijde van dit gesprek nog maar net op. ‘We zijn in Nederland gebleven en ik heb een lang gekoesterde droom van me verwezenlijkt,’ begint Renske, ‘paardrijden langs de vloedlijn van het strand. Dat is bijzonder voor mij omdat ik altijd erg bang voor paarden ben geweest. Nu reed ik zomaar een rit van drie uur langs de kust van Noord-Holland. Ga ik zeker vaker doen.’

Nieuwsbrief

Haar huidige portefeuille vereist een heel andere dynamiek dan de vorige, heeft Renske geconstateerd. ‘Toen was ik bijna altijd op pad,’ gaat ze verder. ‘Ik voerde gesprekken in de wijken, bezocht daar allerlei activiteiten, was bij veel sportwedstrijden aanwezig en het contact met de mensen, de inwoners van Nijmegen, ging eigenlijk vanzelf. Ik haalde daar veel uit. Mijn huidige portefeuille vergt een heel andere aanpak. Ik vroeg me af hoe ik met mensen zonder baan, die geldzorgen hebben, in contact kon komen. Ik zou in tegenstelling tot mijn vorige zittingsperiode veel meer met individuen te maken krijgen. Nu krijgen de mensen met een uitkering een maandelijkse nieuwsbrief met informatie over hun uitkering, allerlei toeslagen die er zijn, of je iets mag bijverdienen, banenmarkten enzovoort. In de nieuwsbrief van afgelopen april heb ik de mensen opgeroepen met mij in gesprek te gaan en me te vertellen over hun leven met een uitkering. Wat ze de hele dag doen, welke zorgen ze hebben, of ze iets kunnen met alle regelingen van de gemeente die er zijn en of ze tevreden zijn met de begeleiding vanuit de gemeente.’

Jongeren

‘De mensen mochten zelf uitzoeken waar ze het gesprek wilden hebben. Het kon bij hen thuis, hier op het stadhuis, in een wijkcentrum, de keuze was aan hen. Daar zijn 107 reacties op gekomen. Ik heb inmiddels een flink aantal van die gesprekken afgerond. In november zijn de laatste gesprekken gepland. Er zit naast mij nog iemand bij die gesprekken, maar we maken geen aantekeningen, er wordt geen verslag van opgemaakt en we weten bij geen enkel gesprek hoe lang het gaat duren. Het was erg intensief. In mijn vorige periode als wethouder maakte ik vaak feestelijke bijeenkomsten mee in de stad, nu zie ik veel meer de persoonlijke zorgen en wensen. Ik heb veel van die verhalen gehoord van mensen die door oorzaken van buitenaf in de problemen zijn geraakt. Die problemen kunnen het gevolg zijn van een ongeval, van de crisis, het feit dat ze als vluchteling hier terecht kwamen of omdat ze afgekeurd werden. Ik heb door die gesprekken alvast één ding geleerd: dè bijstandsgerechtigde bestaat niet. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Natuurlijk hoor ik ze niet voor het eerst, maar ze raken me nog altijd. Soms kunnen we iemand meteen een stukje verder helpen, maar ik sla al die verhalen in mijn hoofd op en probeer daar straks de rode draad uit te halen. Zo had elke uitkeringsgerechtigde vroeger één contactpersoon. Dat is veranderd, maar ik merk nu dat mensen zo’n contact missen. Over de nieuwsbrief wordt verschillend gedacht, de een vindt het te kinderachtig, een ander te streng. De Stips, gevestigd in diverse wijkcentra waar mensen terecht kunnen met vragen over allerlei regels en papieren, worden erg gewaardeerd. Er zijn zo’n duizend jongeren zonder werk in Nijmegen, die willen graag geholpen worden met het zoeken naar werk.’

Collegiaal

De wethouder is zichtbaar opgetogen wanneer ze hoort dat we iemand gesproken hebben die met haar zo’n gesprek heeft gevoerd en dat erg positief had ervaren. ‘Natuurlijk ben ik daar blij om,’ vertelt Renske. ‘Daar doe je het ook voor, en weet je, de mensen kwamen uit alle delen van de stad. Ik zie geen verschil tussen de wijken onderling. Er zullen wel statistieken zijn, waar de meesten mensen met een uitkering zitten, maar voor armoedebestrijding is dat niet van belang. De regelingen zijn in de hele stad hetzelfde. We kijken waar behoefte aan is. Het Nibud, dat informeert en adviseert over financiën van huishoudens, becijferde dat Nijmegen heel ruimhartig omgaat met de minima. Daar ben ik trots op. Het klopt, er staan bezuinigingen op de agenda.  Op een totaal van zo’n 800 miljoen die de stad te besteden heeft, gaat het om 8,3 miljoen. Als ik het al zou willen zeggen, kan ik dat nu nog helemaal niet. Dat gaat de komende maanden duidelijk worden. We hebben een collegiaal bestuur. Dat klinkt misschien een beetje afgezaagd, maar dat is echt zo en ik ben ervan overtuigd dat we daar als stadsbestuur uit gaan komen.’

Digitalisering

We spreken Renske ook nog even over de andere onderwerpen in haar portefeuille, met name over ICT en de digitalisering van de samenleving. Renske: ‘Het is belangrijk dat mensen zich bewust worden van de risico’s van de digitalisering. De burgemeester heeft daar in zijn nieuwjaarstoespraak nog aan gerefereerd. Nijmegen heeft een manifest gepresenteerd, dat de inwoners van de stad zelf de regie houden over hun digitale leven. Inmiddels hebben tal van andere gemeentes dit overgenomen. Wifi-tracking mag bijvoorbeeld niet van de rechter. Veel mensen redeneren dat ze toch niks te verbergen hebben, dat iedereen alles van ze mag weten, maar ik zeg: pas daar mee op. De ontwikkelingen gaan razendsnel, we moeten snel toe naar ethische afspraken in het digitale dataverkeer.’

 

Als Renske terugkijkt op haar wethouderschap van de laatste vijf jaar, zegt ze veel geleerd te hebben. ‘In de oppositie ben je vooral bezig met hameren op alles wat niet goed gaat. Nu zie ik dat er gelukkig ook veel wel goed gaat en als wij daar als college verantwoordelijk voor zijn geweest, kan ik daar trots op zijn. Ik heb geleerd om nu heel anders dan voorheen naar de stad te kijken.’

Schulden

Tot slot komt Renske nog even terug op de schuldenproblematiek. ‘Gelukkig zitten er nu in de diverse sociale wijkteams ook mensen met financiële expertise. We willen dat mensen ons om hulp vragen als ze 4.000 euro schuld hebben, en niet wanneer de schuld al naar 40.000 euro is opgelopen. Wanneer mensen langer dan een maand aan het puzzelen zijn om rond te komen, moet men van zich laten horen. Anders is het vaak al te laat. Ik heb zoveel mensen gesproken die zich enorm schamen omdat ze in de schulden zitten. Dat ze daarom niet om hulp durven te vragen. Daar gaan we via een campagne snel iets aan doen. Iedereen kan in de schulden raken. Dat is niks om je voor te schamen. Er komt een “schaamte voorbij” campagne, waarmee we willen bereiken, dat mensen er eerder over durven te praten. Dat is de eerste stap naar een hulpvraag.’

Dit interview werd oorspronkelijk gepubliceerd in de Dukenburger (12e jaargang, nr 7) en diverse andere wijkbladen. Tekst: Michiel van de Loo en Gerard van Bruggen.

Zie ook: Werk en inkomen

Stadspartij DNF stelt politieke vragen over de vele ontsnappingen uit de Pompekliniek

Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) Nijmegen 05-10-2019 13:23

Stadspartij DNF stelt politieke vragen over de vele ontsnappingen uit de Pompekliniek. Het gaat om de veiligheid van alle Nijmegenaren in het bijzonder de Nijmeegse kinderen.

Stadspartij DNF wil weten:

🔺wat de oorzaak is van de vele ontsnappingen,

🔺goede betrouwbare informatie voor de inwoners van Nijmegen.

Volgens onderstaand Gelderlander artikel heeft de, uit de Pompekliniek ontsnapte, TBS-er een laag risicoprofiel, volgens de Telegraaf is het een gevaarlijke zedendelinquent. Tegenstrijdige informatie maakt het nog verwarrender.

Succesvolle actie bewoners Transvaalstraat

SP SP Nijmegen 04-10-2019 14:30

Dat gezamenlijk actievoeren het verschil kan maken is ook in de Transvaalstraat weer gebleken. In februari haalde een groep bewoners, met SP ondersteuning, verhaal bij hun wooncorporatie Portaal. Hun klachten: tocht, vocht, slechte isolatie van hun huizen en beroerde communicatie door Portaal. Zes maanden later zijn de eerste onderhoudswerkzaamheden gepland, ligt er een plan om ook de daken verder te isoleren en verloopt de communicatie met Portaal prettig.

Rond de jaarwisseling ontving de SP Nijmegen signalen over slecht onderhoud van woningen in de Transvaalstraat. Na huis aan huis bezoeken kwamen we er achter dat er structureel achterstand in het onderhoud was bij deze huizen. De meest gehoorde klachten gingen over tochtende deuren, slechte ventilatie en vocht in de huizen en zeer moeilijk warm te krijgen huiskamers. We hebben daarna samen met de bewoners tijdens een goed bezochte bijeenkomst een ‘plan de campagne’ gemaakt. Dit resulteerde in het aanbieden van een buurtpetitie door de bewoners aan hun verhuurder Portaal.

Portaal bleek de boodschap goed begrepen te hebben want al snel kwamen zij met een plan voor het onderhoud. In de periode juni – juli is één huis als voorbeeld aangepakt. Andere bewoners konden hier een kijkje nemen om te zien wat er voor hun woning op stapel staat. Ook bewoonster Suleha Esen stond versteld van de snelheid. “We hebben met onze actie duidelijk indruk gemaakt, want het is erg snel gegaan nadien. Waarschijnlijk ook door de inbreng van de SP. Alle lof voor hun inzet.” In de periode oktober- november wordt de rest van de huizen in de straat verbeterd. Later staat ook de vervanging van de daken op het programma. Bewoner Frits Diersman hierover: “We waren heel blij met de hulp van de SP. Samen hebben we echt iets in beweging gekregen. En zijn tevreden met het resultaat tot nu toe”.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/10/succesvolle-actie-bewoners-transvaalstraat
Jeroen Kolkman was als bestuurslid van SP Nijmegen betrokken bij de actie. “Uiteraard zijn we hier als SP heel blij mee en feliciteren de bewoners met dit mooie resultaat. We blijven de ontwikkelingen de komende tijd volgen. En zo blijkt maar weer: actievoeren helpt!”

Bankjes in de Grotestraat.

Gewoon Nijmegen Gewoon Nijmegen Nijmegen 04-10-2019 08:13

Geplaatst door Els Stouthamer op 4 oktober 2019 in Algemeen | 0 reacties

Elk weekend komen veel toeristen met de boot naar Nijmegen, waaronder veel ouderen die slecht ter been zijn. Ik zag ze stumperen met of zonder rollators toen ze de Grote Straat opliepen, de snelste maar zeer steile weg naar het centrum. Nergens een moment van rust, doorbijten dus. De vraag die ons bezig houdt is in hoeverre het mogelijk is om in de Grotestraat mobiele stoelen of bankjes te plaatsen, zodat bezoekers van het centrum vanaf de Waal eventjes rust kunnen nemen.

Wij zijn nog niet zover gegaan om over dit laatste een motie in te dienen, omdat wij eerst van de omwonenden willen weten wat zij daarvan vinden. Mijn vraag aan het college is wel hoe zij hier tegenaan kijkt.

Ton Roes

Mobiliteitsvisie

Gewoon Nijmegen Gewoon Nijmegen VVD CDA Nijmegen 04-10-2019 08:11

Geplaatst door Els Stouthamer op 4 oktober 2019 in Algemeen | 0 reacties

Met een aantal kanttekeningen, zijn wij gematigd positief over het ambitiedocument ‘Nijmegen goed op weg’. Het streven om Nijmegen, nu en in de toekomst, bereikbaar te houden en de leefbaarheid te vergroten onderschrijven wij.

Het vergroten van de leefbaarheid door o.a. eisen te stellen aan de uitstoot daar kun je niet tegen zijn. Maar tegelijkertijd voorzien wij dat toekomstplannen, zoals het invoeren van een milieu en zero-emissie zone, ook grote consequenties heeft voor de bereikbaarheid van de stad en dus voor de ondernemers die afhankelijk zijn van bezoekers en leveranciers. Nog los van de extra investeringskosten die ondernemers voor hun kiezen krijgen. Zeker als door allerlei maatregelen ook het parkeren in de binnenstad zwaar wordt ontmoedigd. Gelukkig zijn we nog niet zover en wachten we landelijke richtlijnen nog af, zo meen ik te kunnen lezen. Maar wij steunen op voorhand wel het amendement ‘geen verstikkende milieuzone’ van de VVD en DNF.

Overigens, laten we wel wezen. Niet iedereen kan met de fiets of het openbaar vervoer en kan een elektrische auto betalen. Het strakke ontmoedigingsbeleid van het college: fietsers eerst, dan heel lang niks en dan weer fietsers elektrisch of niet, dan openbaar vervoer, dan elektrische auto’s en dan de gewone man in zijn tweedehands autootje, diesel of niet, delen wij niet. De fietser waant zich zo langzamerhand King off the Road, met alle irritaties en frustraties over en weer van dien. Daarom ook onze steun aan het amendement van het CDA en de VVD. ‘houd de auto niet van de straat’.

Verder zijn wij heel benieuwd naar het uitvoeringsprogramma, de resultaten uit het onderzoek naar de zin en onzin van een milieuzone en naar de parkeernota.

Ton Roes

Cultuurvisie

Gewoon Nijmegen Gewoon Nijmegen Nijmegen 04-10-2019 07:34

Geplaatst door Els Stouthamer op 4 oktober 2019 in Algemeen | 0 reacties

Er wordt

vaak gezegd dat het doel van cultuur is dat het verbroedert, verbindt, inspireert en prikkelt. Dat doen de Schouwburg en het concertgebouw, maar het carnaval, het Nimweegs Soap Theater en het Nimweegs Artiestenfestival doen dat net zo goed. Daar doen sommige mensen lacherig over en stellen, soms nogal neerbuigend, dat volkscultuur een slap aftreksel is van hoge kunst. Inderdaad staat de lach en de traan en de gezelligheid bij volkscultuur hoger in het vaandel dan de inspiratie en de verwondering, zoals die geldt bij de zogenoemde hoge kunsten. Maar dat betekent niet dat de waardering daarvan onder of boven geschikt moet zijn in de visie.

Als het college van mening is dat ‘kunst en cultuur voor en door iedereen’ één van de belangrijkste pijlers is, dan komt volkscultuur in die visie er wel heel karig vanaf. Het is toch jammer dat mensen die in hun vrije tijd carnavalswagens willen bouwen om een volkscultuurfeestje voor de stad te realiseren daarvoor geen ruimte kunnen vinden. Zij zouden wat ons betreft best enige ondersteuning mogen krijgen. Een stadsdebat over de carnaval zou in ieder geval meer dan 200 deelnemers opleveren. Meer aandacht voor volkscultuur verwoorden wij in de motie die wij samen met verschillende partijen indienen.

Wij ondersteunen daarom de motie van Groen links over diversiteit en toegankelijkheid.

Geslaagde actiebijeenkomst compensatie voor schuldengeneratie

SP SP GroenLinks PvdA Nijmegen 03-10-2019 14:46

Afgelopen woensdag 2 oktober organiseerde ROOD Nijmegen een actiebijeenkomst in het Cultuur Café. Dit om steun verzamelen voor haar oproep om studenten te compenseren die door het leenstelsel een grote studieschuld hebben opgelopen. Nu een meerderheid van de Tweede Kamer het leenstelsel weer wil afschaffen is het moment daar.

Sinds het studiejaar 2015-2016 krijgen studenten geen basisbeurs meer, maar moeten ze geld lenen om hun studie te betalen. De SP heeft zich hier van begin af aan tegen verzet – het onderwijs hoort juist voor iedereen toegankelijk te zijn, zonder hoge financiële drempels. https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/10/geslaagde-actiebijeenkomst-compensatie-voor-schuldengeneratieOlaf Kemerink, contactpersoon van ROOD Nijmegen: “Veel van waar we toen voor waarschuwden is inmiddels realiteit: de gemiddelde studieschuld is geëxplodeerd naar 25.000 euro en er stromen minder mensen door vanuit het mbo. Studeren wordt weer iets voor de rijken. Van de opbrengsten van het leenstelsel, die terug zouden gaan naar het hoger onderwijs, hebben we nog niets gezien. Integendeel: er zijn met Prinsjesdag juist bezuinigingen op het hoge onderwijs aangekondigd.”

Inmiddels wil een meerderheid van de Tweede Kamer van het leenstelsel af. Kemerink: “Mooi dat partijen als GroenLinks en PvdA, die destijds het leenstelsel hebben ingevoerd, nu inzien dat het eigenlijk een schuldenstelsel is. De SP heeft al een voorstel ingediend in de Tweede Kamer om het zo snel mogelijk af te schaffen. Maar dan zitten we nog wel met de generatie studenten die vanaf 2015 is gaan studeren: die valt onder het leenstelsel en heeft straks een enorme studieschuld. Als de politiek erkent dat het leenstelsel niet goed is geweest, dan moet er iets voor deze jongeren gedaan worden. Zij zijn geen proefkonijnen. Wat de SP betreft compenseren we hun studieschuld. Dat dat kan, weten we uit 2012: toen werd de langstudeerboete met terugwerkende kracht afgeschaft. Iedereen die hem had betaald, kreeg het geld teruggestort. Wat de SP betreft doen we dat ook met het schuldenstelsel.”

De SP heeft een petitie gelanceerd die al meer dan 60.000 keer is ondertekend.  Wil je ook in actie komen? Neem dan contact op met roodnijmegen@sp.nl

Zie ook: Actie Onderwijs

Busabonnement voor ouderen blijft op aandringen Stadspartij DNF toch bestaan

Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) Nijmegen 02-10-2019 12:26

De huidige coalitie kondigde bij hun aantreden aan dat het busabonnement voor ouderen zou verdwijnen. Alleen minima (mensen die minder dan 130% van de bijstandsnorm verdienen) zouden nog in aanmerking kunnen komen voor goedkoop busvervoer in het rijk van Nijmegen. Stadspartij DNF vindt goedkoop busvervoer voor mensen met een kleine portemonnee een goed plan. Maar ook vinden wij het niet goed dat de ouderen daardoor hun goedkope busabonnement dreigden te verliezen.

Het is voor ouderen belangrijk dat zij mobiel blijven. Ook ouderen die net iets meer dan een minimum inkomen hebben moeite om rond te komen. Eenzaamheid en isolement ligt dan snel op de loer. Daarom hebben wij ons als oppositiepartij verzet tegen het afschaffen van het busabonnement voor ouderen. Omdat de coalitie al heeft beslist dat het busabonnement voor minima er zal komen, opperden wij een voorstel om het busabonnement voor ouderen betaalbaar te houden. Ouderen die meer verdienen dan het minimuminkomen, gaan dan weliswaar meer per jaar betalen voor het busabonnement maar houden toch de mogelijkheid goedkoper met de bus te reizen.

Het College B&W heeft ons voorstel onderzocht en heeft bekend gemaakt dat dit financieel haalbaar is, als minima € 15,- per jaar voor een busabonnement gaan betalen. Ouderen betalen dan voortaan € 49,- per jaar voor een heel jaar busreizen. (Let op, daarbij komen nog wel kosten voor het aanschaffen van een OV-jaarkaart, indien u die nog niet bezit).

We betreuren het uiteraard dat ouderen toch behoorlijk meer moeten gaan betalen. In ons verkiezingsprogramma hebben wij beloofd dat het goedkoop busvervoer voor ouderen behouden zou blijven. Omdat wij helaas geen deel meer uitmaken van de coalitie, konden wij ons daar niet hard voor maken. Maar wij zijn toch vooral blij dat onze hartenkreet om hart voor ouderen te tonen ter harte is genomen door wethouder Renske Helmer en dit College. Het is mooi dat in deze tijden van flinke bezuinigingen op de gemeentebegroting er toch aandacht blijft voor goedkoop openbaar vervoer voor ouderen.

Wilt u in aanmerking komen voor een goedkoop busabonnement omdat u een minimum inkomen hebt of omdat u 65 jaar of ouder bent?

De voordelige abonnementen gaan in per 1 januari 2020. Het abonnement kan aangevraagd worden vanaf 18 november via nijmegen.nl. Aanvragen kan het hele jaar door. Voor het opladen van het busabonnement moeten inwoners beschikken over een eigen persoonlijke ov-chipkaart. Opladen kan op het centraal station. Daarnaast worden tussen 18 november en 13 december extra laadpalen geplaatst bij de stadswinkel en het steunpunt stadswinkel Dukenburg.

Zowel 65+’ers als inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm (die bekend zijn bij de gemeente omdat zij al vaker een beroep hebben gedaan op regelingen voor minima) worden in november per brief op de hoogte gesteld van de nieuwe regeling. Bent u niet bekend, dan leest u straks in huis-aan-huis-bladen over de nieuwe regeling.

Het abonnement is geldig op alle stads- en streekbussen in de gemeente Nijmegen en in de dorpen: Alverna, Berg en Dal, Beuningen, Elst, Erlecom, Ewijk, Groesbeek, Heumen, Kekerdom, Leuth, Malden, Molenhoek, Mook, Nederasselt, Ooij, Overasselt, Weurt, Wijchen, Winssen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor het voordelige minima-abonnement? Als u minder verdient dan 130% van de bijstandsnorm (incl. vakantiegeld) dan kunt u per 1 januari 2020 gebruik maken van deze regeling. Hieronder een tabel met de bedragen in euro’s per 1 juli 2019.

Alleenstaande of alleenstaande ouder

Studenten met een 130% minimuminkomen kunnen geen gebruik maken van de regeling, omdat zij al een ov-studentenkaart hebben.

Mag ik de hele dag door reizen met dit voordelige busabonnement? Nee, dit mag alleen tijdens daluren. Dat is doordeweeks na 9.00 uur en in het weekend de hele dag.

Zijn er nog bijkomende kosten voor een voordelig busabonnement? Ja, als je nog geen OV-kaart hebt zul je die moeten aanschaffen en vervolgens eens in de 5 jaar moeten vernieuwen. Dat kost € 7,50. Je moet daarvoor een pasfoto aanleveren. Tip: een zelfgemaakte pasfoto mag ook, en die kost niks! Een OV-kaart kopen kan via https://www.ov-chipkaart.nl of bij het Breng Loket op het Centraal Station in Nijmegen.

Gratis bus voor 65+ behouden

SP SP Nijmegen 01-10-2019 12:49

Het busabonnement voor 65-plussers blijft toch bestaan. Dat maakte SP-wethouder Renske Helmer-Englebert op 1 oktober bekend. Voor 49 euro per jaar kunnen ouderen ook volgend jaar nog onbeperkt reizen met de bus. Wie een inkomen heeft van 130 % onder het sociaal minimum, betaalt 15 euro per jaar.

Sinds 2015 kunnen 65-plussers in Nijmegen op initiatief van de SP voor een vast bedrag onbeperkt gebruik maken van het openbaar busvervoer. Per 2020 wordt deze regeling omgezet naar een gratis ov-kaart voor mensen met een laag inkomen (tot 130 % van het sociaal minimum). Oorspronkelijk zou dit betekenen dat ouderen boven deze inkomensgrens geen gebruik meer konden maken van de regeling. Daar komt nu verandering in: SP-wethouder Helmer-Englebert heeft met vervoerder Breng afgesproken dat de regeling ook voor ouderen boven 130 % van het sociaal minimum blijft bestaan. https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/10/gratis-bus-voor-65-behoudenYurre Wieken, gemeenteraadslid voor de SP, is positief over het nieuws: “Toegankelijk openbaar vervoer is van essentieel belang om vereenzaming onder ouderen tegen te gaan. Hoewel wij het toejuichen dat ook minima gratis met het ov kunnen, was het een pijnlijke concessie dat een deel van de ouderen het gratis ov-abonnement zou verliezen. Dat is nu gelukkig dus niet meer het geval.” Een vast bedrag van 49 euro per jaar is meer dan de 10 euro die men voorheen betaalde, maar daar staat tegenover dat dit alleen geldt voor ouderen die meer verdienen dan 130 % van het sociaal minimum. Wieken: “Alleenstaande ouderen met een inkomen van 1343 euro per maand en samenwonenden tot 1836 per maand houden sowieso hun recht op gratis ov, want zij vallen onder de nieuwe regeling voor lage inkomens. Dat gaat om zo’n 7300 Nijmeegse 65-plussers – ongeveer een kwart. Wie erboven valt betaalt voortaan wat meer, maar 49 euro per jaar haal je er zo uit: dat is ongeveer eens per maand op en neer tussen het centrum en Dukenburg.” Het nieuwe busabonnement gaat in op 1 januari. Bijna een kwart (23,5 %) van de Nijmeegse huishoudens heeft dan recht op gratis busvervoer.