Nieuws van politieke partijen in Nijmegen inzichtelijk

6493 documenten

Zonnepanelen op bedrijfsdaken | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks Nijmegen 05-12-2019 00:00

 

De eigenaren van de 20 grootste bedrijfsdaken komen bij de burgemeester langs voor overleg over zonnepanelen.

Wie kijkt naar daken van grote gebouwen op satellietkaarten van Nijmegen ziet veel lege vlaktes. Maar 5% van bedrijfspanden is  voorzien van zonnepanelen. Dat moet anders. Daan Moerkerk: "Aan de ene kant is het begrijpelijk. Voor ondernemers is de energietransitie  meestal geen core business. Aan de andere kant vind ik het vreemd: ook  voor bedrijven is het mogelijk om geld te verdienen aan zonnepanelen."

 

Op de koffie

Op initiatief van GroenLinks worden de eigenaren van de 20 grootste geschikte daken daarom uitgenodigd op het kantoor van de burgemeester. Hij zal samen met wethouders eigenaren koppelen aan specialisten die vrijwel al het werk uit handen nemen. In Amsterdam is in dat kader al goede ervaring opgedaan met een onafhankelijke organisatie die zowel  door gemeente als Alliander werd gesteund en nu op eigen benen staat. Zij faciliteren niet alleen in de aanvraag van subsidie, maar ook in het koppelen aan installateurs en juristen.

 

Wiebes

Ook in de Tweede Kamer is meer aandacht voor zon op daken. Daar werkt minister Wiebes aan een zonladder, waarin afwegingsprincipes met betrekking tot zonnepanelen worden vastgelegd. Daaruit blijkt een voorkeur voor panelen op daken (en gevels), bijvoorbeeld ten opzichte  van panelen op landbouwgrond.

 

Laaghangend fruit

Moerkerk: "In tijden van financiële krapte moet je niet stil gaan zitten, maar vooral kijken naar kansen die zowel impact hebben als niet veel kosten. Deze oproep is daar een voorbeeld van. Het is feitelijk laaghangend fruit waarvan je je afvraagt waarom het niet eerder geoogst is".

/r/2b51e745231e4c5b22abc5634aebb38a?url=http%3A%2F%2Fnijmegen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Fzonnepanelen-op-bedrijfsdaken&id=706754cbf6851fd19e26b780da2d354f7230ea8a YouTube video
/r/2b51e745231e4c5b22abc5634aebb38a?url=http%3A%2F%2Fnijmegen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Fzonnepanelen-op-bedrijfsdaken&id=706754cbf6851fd19e26b780da2d354f7230ea8a YouTube video

‘Kijk eens wat vaker naar elkaar om!’ | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks CDA Nijmegen 03-12-2019 00:00

'Ik ken je nog niet. Misschien heb je wel hele andere idealen dan ik. Maar van mens tot mens wens ik je veel geluk toe en hoop ik dat je niet eenzaam hoeft te zijn.’

Misschien is dat wel de gedachte van sommige Nijmegenaren bij het zien van een zwaaisteen waar de 8-jarige Nijmeegse Benjamin laatst een vurig pleidooi voor hield.

Benjamin had over de zwaaistenen gehoord op het jeugdjournaal. In zijn wijk ziet hij veel mensen ruzie maken en langs elkaar heen leven, maar ook veel mensen die eenzaam zijn. Een zwaaisteen kan een geheugensteuntje zijn: ‘kijk eens wat vaker naar elkaar om’. Benjamin heeft met zijn pleidooi aan de raad het voortouw genomen en daar gaan we graag samen mee aan de slag.

Of het werkt? Dat gaan we zien. Waar ze moeten komen? Het is waarschijnlijk niet zo gelukkig om zwaaistenen voor huizen van eenzame mensen te leggen, dat kan mensen onnodig kwetsbaar maken. Maar er zijn andere plekken in de openbare ruimte die daar wel geschikt voor kunnen zijn. Daarover denken organisaties in de wijken met ons mee. Plekken waar we elkaar tegenkomen en waar een vriendelijk gebaar soms net dat kleine duwtje in de rug kan gebruiken.

Dat is waarom Marjolijn Mijling van het Nijmeegse CDA en ik het initiatief van Benjamin, om samen zwaaistenen te maken en in de stad te plaatsen, hebben opgepakt. We gaan er op woensdag 4 december samen met Benjamin mee aan de slag.

We zijn raadsleden voor verschillende partijen, met soms verschillende idealen. Maar we weten allebei hoe belangrijk het is dat mensen naar elkaar omkijken, en dat we op een prettige manier met elkaar in contact komen. Het zou mooi zijn als de zwaaistenen ook dáár symbool voor kunnen staan. Want juist in onze verscheidenheid maken we deze stad zo mooi.

door raadslid Joep Bos-Coenraad

ROOD Nijmegen doopt studentenpand Van Nispenstraat tot ‘SSH& Casino’

SP SP Nijmegen 29-11-2019 13:46

Afgelopen donderdag brachten de jongeren van ROOD Nijmegen een spandoek aan op het SSH&-pand in de Van Nispenstraat. De naam SSH& Casino is bedoeld als protest tegen het nieuwe lotingstelsel. “Mensen die jarenlang gewacht hebben op een kamer raken straks al hun opgebouwde wachttijd kwijt”, aldus ROOD-lid Olaf Kemerink. “Daarnaast werkt dit ook als verhulling van de hoog opgelopen wachttijden.” De jonge SP’ers pleiten in plaats daarvan voor meer studentenwoningen.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/11/rood-nijmegen-doopt-studentenpand-van-nispenstraat-tot-ssh-casinoDe SSH& kondigde recentelijk aan dat ze vanaf 1 juli 2020 zullen overstappen op een lotingsysteem. In plaats van een toedeling op basis van wachttijd, zullen kamers worden verloot onder geïnteresseerden. Met de huidige wachttijden hebben veel studenten geen zicht op een fatsoenlijke kamer voordat ze hun studie hebben afgerond, maar met loting maken ook zij een kans is het idee. De ROOD jongeren hebben hier wel het één en ander op aan te merken. “Dit lost uiteindelijk niks op. Het echte probleem zit hem in een tekort aan kamers,” stelt Kemerink. Daarnaast raken ingeschreven studenten hun opgebouwde wachttijd kwijt. Mensen die langer thuis of in een particuliere kamer zijn blijven wonen met het vooruitzicht dat ze later een woning krijgen hebben pech: ook zij zullen straks mee moeten loten. “Waar studenten eerder nog een bepaalde vorm van zekerheid hadden over wanneer ze een kamer zouden krijgen wordt dat nu weggenomen. Iedereen doet straks mee met de loterij van SSH& Casino.”

Studentenvakbond AKKU lanceerde eerder al een petitie tegen het nieuwe systeem op www.akku.nu/stop-ssh&.

Zie ook: Actie Wonen

Huurders en Sinterklaas met ‘schoen, wortel en verlanglijstje’ naar Talis

SP SP Nijmegen 29-11-2019 13:38

 Samen met Sinterklaas hebben vanochtend bewoners van de Nijmeegse buurt Jerusalem hun woonmanifest aangeboden aan wooncorporatie Talis. “Vol verwachting” en met de oproep “O kom er eens kijken” overhandigden ze verhuurder Talis het massaal ondertekende manifest. Huurders hebben een aantal eisen bij renovatie dan wel nieuwbouw van de buurt: geen hogere woonlasten, geen kleiner huis én een goed verwarmd huis.

Huurders hadden reden genoeg om met ‘schoen, wortel en verlanglijstje’ naar Talis toe te gaan. Verhuurder Talis is al jaren bezig met plannen voor de wijk Jerusalem, en willen nieuwbouw gaan neerzetten. Over het nu bekende deel van de plannen maken veel bewoners zich grote zorgen. De huurprijs stijgt met gemiddeld 30%, de woningen worden kleiner en op de bovenverdieping komt geen verwarming. Het woonmanifest is dan ook massaal getekend door de buurt.

Talis heeft het woonmanifest aangenomen, en hebben toegezegd in december met een reactie te komen en de plannen voor de buurt dan nader te presenteren. De buurt krijgt sinds zomer 2018 steun van de Nijmeegse SP. SP-gemeenteraadslid Biljana Markovic was vanochtend mee naar Talis, en zet zich in voor de eisen van de buurt.    

 

Geen biomassa in de regio

SP SP Nijmegen 27-11-2019 15:07

ENGIE gaat geen biomassacentrale meer bouwen in Nijmegen West, maar daarmee zijn we er nog niet. Wat SP-gemeenteraadslid Marij Feddema betreft, moeten er in onze regio helemaal geen vergunningen meer afgegeven worden voor biomassa. Daarom pleit zij ervoor dat de raad van Nijmegen hiertoe een oproep doet richting de provincie.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/11/geen-biomassa-in-de-regioMede dankzij het verzet van de SP heeft ENGIE afgezien van het bouwen van een biomassacentrale in West. Feddema: “Dat is een prachtige overwinning. De bewoners van West zijn nu verzekerd van schone lucht in de buurt. Biomassa lijkt duurzaam, maar is het helemaal niet. – het leidt tot meer uitstoot van stikstof, fijnstof en andere broeikasgassen dan steenkool. Wat de SP betreft is het dus absoluut geen duurzame oplossing. Toch geeft de landelijke overheid nog 11,4 miljard aan subsidies voor biomassacentrales. De provincies gaan over het verlenen van vergunningen. “Er zijn meer plannen in de regio en er zijn zelfs al centrales gerealiseerd. Uitstoot kent geen gemeentegrenzen, dus Nijmegen heeft nog steeds last van centrales in de regio. Dat moet nu stoppen! Daarom willen wij dat de provincie geen vergunningen meer afgeeft. Nijmegen loopt voorop in het verzet tegen biomassa en is dus de aangewezen gemeente om dat richting provincie te gaan bepleiten.”

Zie ook: Natuur en milieu

Systeem meettijd op de schop

SP SP Nijmegen 26-11-2019 15:11

Wat de SP betreft gaat het huidige meettijdsysteem voor sociale huurwoningen flink op de schop. De tijd dat iemand in een gemeente (of Entreegebied) woont moet leidend worden, niet alleen maar de inschrijftijd bij Entree.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/11/systeem-meettijd-op-de-schopRaadslid Biljana Marković pleitte hier onlangs voor in de gemeenteraad. De meettijd is nu de inschrijftijd of de woonduur op het laatste adres van inschrijving. Huurders van een corporatiewoning die na 1 januari 2013 zijn verhuisd kunnen hun oude meettijd meenemen. Markovic: "Dat leidt tot hele rare en onrechtvaardige situaties: Iemand die 20 jaar in een sociale huurwoning heeft gewoond en in 2010 is verhuisd heeft nu 10 jaar meettijd. Iemand die 25 jaar in een sociale huurwoning heeft gewoond en in 2015 is verhuisd heeft nu 30 jaar meettijd. Iemand die 30 jaar in een koopwoning heeft gewoond, en na scheiding zich aanmeld voor een huurwoning heeft 30 jaar meettijd. Heeft die persoon na de scheiding 1 jaar op een kamer gewoond op een ander adres, dan is de meettijd opeens maar 1 jaar. Dit soort verschillen is echt aan niemand uit te leggen. Daarom wil de SP het criterium meettijd veranderen. De tijd dat iemand in een gemeente (of het Entreegebied) woont bepaalt voortaan de meettijd. Voor mensen die van buiten het Entreegebied komen, geldt de inschrijftijd.”

De SP wil ook dat seniorencomplexen weer het label seniorenwoning terugkrijgen als bewoners hierom vragen. Voorbeelden zijn de Rentmeesterlaan, Nocturnestraat en de Wolfskuilseweg. Ouderen kunnen daarmee rustig genieten van hun oude dag. Bij onvoldoende belangstelling van huurders uit de categorie 55+ vervalt de leeftijdseis voor de toelating.

Zie ook: Wonen

SP wil vergunningstop verkamering

SP SP Nijmegen 24-11-2019 13:19

De gemeente moet voorlopig stoppen met in behandeling van nieuwe vergunningsaanvragen voor verkamering van gezinswoningen. Dat bepleitte SP-gemeenteraadslid Biljana Marković recent. Wat de SP betreft moeten eerst de vele lopende zaken afgerond worden.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/11/sp-wil-vergunningstop-verkameringMarković: “We zijn tevreden met het strengere verkameringsbeleid, maar na anderhalf jaar zien we dat er nog steeds veel blijft liggen. Klachten van bewoners worden niet opgepakt en nog steeds zijn veel illegale panden niet opgespoord. Omzettingsvergunningen die verleend worden ondanks negatieve adviezen van politie, toezicht en handhaving en wijkmanagement.  Wat ons betreft moet het advies van de betrokken partijen serieus genomen en opgevolgd worden, zelfs bij één negatief advies, anders volgt een afwijzing op vergunningsaanvraag. Daarom een pas op de plaats: eerst alle lopende zaken afronden, daarna pas weer nieuwe aanvragen in behandeling nemen. Anders blijft het dweilen met de kraan open.”

De SP staat achter het strengere beleid voor het verkameren van gezinswoningen. Marković: “Dat is ook in het belang van kamerhuurders, want huisjesmelkers nemen het vaak niet zo nauw met de regels. Er zijn nu strengere eisen onder andere aan de isolatie en brandveiligheid, zodat omwonenden geen geluidsoverlast hebben én huurders zijn verzekerd van een veilige leefomgeving. Daarnaast willen de betaalbare woningen beschermen tegen deze huisjesmelkers en andere speculanten. Wat de SP betreft stoppen we op termijn helemaal met verkamering – dit soort huisvesting is wat ons betreft geen taak van de vrije markt. Woningcorporaties zoals studentenhuisvester SSH&  zullen flink wat extra wooneenheden moeten bouwen, zodat de particuliere verkameringsmarkt op termijn verdwijnt. De komende jaren komen er 500 bij, maar dat is wat ons betreft dus nog maar het begin.”

Zie ook: Wonen

Huurders ‘Jerusalem’ stellen woonmanifest op: geen hogere woonlasten of een kleiner huis

SP SP Nijmegen 21-11-2019 13:05

Dezelfde woonlasten en géén verdubbeling huur, dezelfde grootte woning bij nieuwbouw, geheel verwarmde woningen én een eerlijke stemming. Dat zijn de belangrijkste wensen van huurders in de  Nijmeegse buurt Jerusalem. Hun woonmanifest, opgesteld door bewoners met steun van de Nijmeegse SP, is bedoeld als antwoord op de nieuwbouwplannen van wooncorporatie Talis.

Wooncorporatie Talis is bezig met het ontwikkelen van nieuwbouwplannen voor de Jerusalem buurt in de Nijmeegse wijk Heseveld. Bewoners maken zich zorgen nu Talis steeds meer bekend maakt over de plannen en de gevolgen voor de huurders. Huurprijzen die met minstens 30% stijgen, huizen die kleiner worden en geen verwarming krijgen in bovenverdieping. Bewoners zijn ontevreden over deze zaken. 

Op een drukbezochte bewonersavond eind oktober spraken zij zich dan ook uit voor de eisen die de aanzet zijn geweest tot het woonmanifest. Over de plannen van Talis zal later gestemd gaan worden door de bewoners. Om plannen door te laten gaan is een meerderheid van 70% van de huurders een wettelijke vereiste. De bewoners hopen op een eerlijke stemming en stellen een notaris en buurtbewoner om dit te garanderen. Binnenkort zullen de bewoners het Woonmanifest aan gaan bieden aan verhuurder Talis.

Zie ook: Actie Wonen

Een feest voor iedereen? Dan helpen roetveegpieten de Sint. | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks Nijmegen 15-11-2019 00:00

“Sinterklaas is nog niet in het land of zwarte mensen worden voor zwarte piet uitgescholden. Voor heel veel zwarte mensen, grote mensen en kinderen, is het helemaal geen feest. We kunnen bijna niet vrolijk zijn.” vertelde Gerda aan Pino. Dat was in 1987, in een aflevering van Sesamstraat. 32 jaar geleden.

Zwarte piet is een symbool dat stamt uit het slavernijverleden. Het uiterlijk van zwarte piet is niet los te zien van deze gewelddadige periode in de Nederlandse geschiedenis. Zwarte piet is daarmee een pijnlijk voorbeeld van racisme en discriminatie, die mensen van kleur nog dagelijks in Nederland meemaken. Op school, op het werk en op straat.

Begin september 2019 maakte de NTR bekend dat Sinterklaas vanaf dit jaar alleen nog vergezeld wordt door roetveegpieten en dat de officiële intocht afscheid neemt van zwarte piet. Veel lokale Sint-intochten volgen dit voorbeeld. Deze verandering is het resultaat van veel gesprekken, acties en discussie. Door Gerda van Sesamstraat, maar ook door activisten, ouders en organisaties.

In Nijmegen zal Sinterklaas tijdens de intocht helaas nog wel begeleid worden door zwarte pieten, ondanks dat een deel van de pieten dit jaar roetvegen zal hebben. Een eerste stap, maar echte verandering vraagt meer aanpassing. We zien wel dat op veel Nijmeegse scholen, bij de intocht in Lent en op andere plaatsen in Nijmegen alleen roetveegpieten zullen verschijnen.

Over zwarte piet, over de pijnlijke verwijzingen naar slavernij, over racisme en discriminatie, en over de impact die dit heeft op mensen in onze samenleving moeten we wat ons betreft het gesprek voeren. Het is belangrijk dat scholen, de politiek, en andere organisaties dit gesprek faciliteren.

Want alleen als we hierover met elkaar praten ontstaat er bewustwording. En verandering.

Sinterklaas is een feest voor iedereen. Dat betekent een feest zonder uitsluiting, zonder discriminatie en zonder racisme. Een sinterklaasfeest voor alle kinderen. Een sinterklaasfeest met roetveegpieten. Een feest waar iedereen in Nederland vrolijk bij kan zijn.

GroenLinks Nijmegen

Bezuinigingen CAZ en bijzondere bijstand van de baan

SP SP GroenLinks D66 Nijmegen 12-11-2019 13:24

Nijmegen gaat niet bezuinigen op de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ) en de bijzondere bijstand. Op 13 november dienen SP, GroenLinks en D66 een gezamelijk amendement in dat deze bezuinigingen schrapt uit de begroting. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft is trots op dit resultaat: “Door gigantische kortingen op het gemeentefonds hebben we fors  moeten snijden in de Nijmeegse begroting. Ik ben er trots op dat we toch goed nieuws kunnen brengen voor mensen met een laag inkomen."

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/11/bezuinigingen-caz-en-bijzondere-bijstand-van-de-baan-inbox-x
Een geplande bezuiniging van 790.000 euro op de CAZ betekende een verhoging van de eigen bijdrage van 72 euro per jaar. De CAZ stelt mensen met een laag inkomen (tot 130 procent van het sociaal minimum) in staat om hun eigen risico te betalen. Van Hooft “Het terugdraaien van deze geplande bezuiniging levert ruim 11.000 mensen elke maand 6 euro op. Dat lijkt niet veel, maar tikt wel aan als je aan het eind van elke maand geld tekort komt.” Op de bijzondere bijstand stond een bezuiniging van 300.000 euro gepland, goed voor 2,5 procent van het budget. Ook daar zet de coalitie van GroenLinks, D66 en SP een streep door. Van Hooft: “Alles bij elkaar zorgen we ervoor dat er 1,1 miljoen euro in deze gemeentelijke begroting wordt verschoven ten gunste van mensen met een laag inkomen. Dat is een resultaat waar we als SP trots op mogen zijn.” Naast het schrappen van de bezuiniging op de CAZ (7,9 ton) en de bijzondere bijstand (3 ton), draaien de coalitiepartijen een korting van 100.000 euro op het ondernemersfonds terug en wordt de bezuiniging op grote culturele instellingen verlaagd met 132.000 euro.
Zie ook: Werk en inkomen