Nieuws van politieke partijen in Nijmegen inzichtelijk

6594 documenten

Veerse Meer vol?

CDA CDA Nijmegen 29-07-2020 09:56

Maandag 27 juli - GOES - Veel mensen vinden van wel! Met enige regelmaat doe ik op mijn oude racefiets (1984) een rondje Veerse Meer. En dan is het maar net in welk jaargetij en hoe het weer is om te constateren of er sprake is van een vol Veerse Meer. In mijn beleving is het vaak stil en soms gezellig druk en een enkele keer druk. Dat betreft dan de situatie op het water; maar hoe is de situatie aan de oevers? Welnu; naar mijn beleving niet veel anders. Er zijn stille verlaten stukken oevers met mooie natuur- en landbouwgebieden. Echter bijvoorbeeld aan de Veerse Dam kan het goed druk zijn, met name in de bouwvak vakanties liggen er binnenvaartschepen en wordt er veel gesurft en andere vormen van watersport beoefend. Ook bij de Zandkreek kan het in de zomer soms druk zijn met volle sluisdoorvaarten, waardoor de verkeerslussen hun waarde aantonen. Dus wat is vol? Het is maar net waarmee je vergelijkt en welk gevoel je erbij hebt. Recreatie Wolphaartsdijk is de toeristische “hotspot” van onze gemeente. Daar is de laatste decennia het e.e.a. gebeurd op het gebied van recreatie. Denk aan de jachthaven, de Piet, de Schelphoek, de Campings waaronder nu één met mooie plaatsen voor Campers, de nieuwe Veerstijger en de ontwikkeling van het park de “Veerse Kreek”. Toch kan er nog een tandje bij, met het plan “Opwaardering Recreatiezone Wolphaartsdijk”. Dit alles draagt bij aan de kwaliteitsverbetering voor zuidoostelijk gebied aan het Veerse Meer. Dit is goed voor de toeristen in Wolphaartsdijk en niet in de laatste plaats voor de ondernemers, die daardoor in het dorp hun bestaan houden. Dus goed voor de leefbaarheid van het dorp en zijn inwoners. Zijn nieuwe ontwikkelingen bij voorbaat uitgesloten? Het CDA vindt van niet. Wel moeten ze iets toevoegen aan de bestaande zaken en moeten ze passen in Wolphaartsdijk. Kwalitatieve verbeteringen moeten altijd met een positieve insteek worden benaderd. Dit geldt zowel voor de initiatieven van bewoners, maar zeker ook van ondernemers. De plannen van de Zuidschor en de Zuidvlietpolder kunnen daar zeker aan bijdragen. Samen met de gemeentelijke plannen wordt Wolphaartsdijk mooier en aantrekkelijker. Ook als de grote plannen van Middelburg en de kleinere plannen van Veere en Noord-Beveland doorgaan moet er ruimte zijn voor het opwaarderen van onze Goese recreatiezone in Wolphaartsdijk, waarvoor natuurlijk voldoende draagvlak moet zijn. Daar staat of valt immers ieder initiatief mee! Gebiedsvisie Veerse Meer De oude visie van 2004 volstaat niet voor de ontwikkelingen tussen 2020 en 2030. In aansluiting op de Zeeuwse Kustvisie wordt er gewerkt aan de Gebiedsvisie Veerse Meer. De groei van de recreatie aan de Zeeuwse kust wordt beperkt, waardoor er meer landinwaarts wordt gekeken naar mogelijkheden voor de recreatie in onze provincie. De Gebiedsvisie Veerse Meer wordt met alle betrokken stakeholders ontwikkeld en gaat een leidraad vormen voor de ontwikkelingen in en rondom het Veerse Meer. Evenwicht tussen Natuur, Cultuur, Wonen, Ondernemen en Landbouw is hierbij van het grootste belang. Kleinschalige lokale ontwikkelingen hebben de voorkeur en de grens voor grootschalige projecten is bereikt. Bij het doorgaan van alle (grote) plannen rondom het Veerse Meer is de verkeersdoorstroming van het grootste belang. Iedere gemeente zal dan ook zoveel mogelijk zijn eigen verantwoording moeten nemen, om niet alleen de lusten maar ook de (verkeers) lasten te dragen. Het CDA wil hiermee verder en is gefocust op de meerwaarde die initiatieven rondom het Veerse Meer opleveren voor Goes/Wolphaartsdijk en het Veerse Meer in zijn geheel, zodat we het kind niet met het badwater weggooien. Het CDA wil hiermee verder en is gefocust op de meerwaarde die initiatieven rondom het Veerse Meer opleveren voor Goes/Wolphaartsdijk en het Veerse Meer in zijn geheel, zodat we het kind niet met het badwater weggooien. Izaäk Melse CDA fractielid

Vacature: fractiemedewerker (m/v)

SP SP Nijmegen 20-07-2020 16:16

De Nijmeegse SP-fractie is per 1 september 2020 op zoek naar een nieuwe medewerker om de fractie te ondersteunen.

Wat ga je doen?

Als fractiemedewerker ben je nauw betrokken bij het wel en wee van de Nijmeegse SP-fractie. Je functioneert als spil van de organisatie en let onder andere op de planning, verslaglegging en inkomende post. Tevens draag je zorg draagt voor de communicatie van de fractie via persberichten en social media (Facebook/Twitter/Instagram). Een vlotte pen en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen zijn hierbij een pre.

Wat bieden wij? Een parttime baan in het hart van de lokale democratie Een contract voor zes maanden met zicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren. Salariëring overeenkomstig het loongebouw van de SP Functieprofiel

Als medewerker weet je wat er speelt en kan de fractie op je bouwen voor ondersteuning. Je bent in staat om snel en flexibel te werken, en daarbij goede kwaliteit te leveren. Je weet van aanpakken en klaart de klus. Uiteraard ben je een echte SP’er en derhalve ook goed betrokken bij het werk van de afdeling, bijvoorbeeld door deelname aan lokale ledenbijeenkomsten en regioconferenties.

Taken en verantwoordelijkheden: Persberichten schrijven en verzenden Beheer Facebook, Twitter en Instagram SP Nijmegen Beheer fractiemail Opmaak moties en schriftelijke vragen Verslaglegging fractievergaderingen Afhandelen informatieverzoeken fractie Communicatie met andere onderdelen van de partijorganisatie en de raadsgriffie Deelname aan heidagen van de fractie Competenties

Accuraat, leergierig, maatschappelijk betrokken, stressbestendig, creatief.

Dienstverband

Het betreft een functie voor 10 uur per week. De werktijden zijn variabel, met woensdagavond als vaste avond en enkele avonden op de maandag of dinsdag. Vanwege het dynamische karakter van de lokale politiek is het niet vreemd om op andere tijden aan het werk te zijn.

Plaats in de organisatie

De fractiemedewerker legt verantwoording af aan de fractievoorzitter.

Opleiding

Minimaal mbo-niveau. Ervaring binnen de SP is een aanbeveling.

Solliciteren

Wil je solliciteren? Stuur dan je motivatie en relevante werkervaring naar nijmegen@sp.nl. De sollicitatiedeadline is op 17 augustus 23:59. Gesprekken vinden plaats op woensdag 26 augustus tussen 19:30 en 22:00, op onSPand (Molenweg 95).

Voor vragen, neem contact op met Yurre Wieken (06-20560424).

Petra Molenaar voorgedragen als nieuwe wethouder SP

SP SP Nijmegen 17-07-2020 15:33

Petra Molenaar is door de Nijmeegse SP voorgedragen als nieuwe wethouder. Zij volgt Renske Helmer-Englebert op, die haar wethouderschap na zes jaar om gezondheidsredenen neerlegt.

Molenaar (36) zit sinds 2014 namens de SP in de gemeenteraad, waar zij momenteel het woord voert over zorg, welzijn en onderwijs. Naast haar raadslidmaatschap werkt zij nu nog als docent maatschappijleer en decaan op het Almende College in de Achterhoek. ‘Het was geen gemakkelijke keuze om mijn werk in het onderwijs op te geven. Maar het is natuurlijk ook een ontzettende eer en mooie kans om namens de SP deel uit te mogen maken van het stadsbestuur. De resterende coalitieperiode zal ik mijn uiterste best doen om het goede werk van Renske voort te zetten. Ik kijk er naar uit om mijn steentje bij te dragen aan het sociale beleid in onze mooie stad.’

Molenaar zal de portefeuilles werk, inkomen, armoedebestrijding, ict en facilitair overnemen van Helmer-Englebert. Fractievoorzitter Hans van Hooft is blij dat Molenaar zich beschikbaar wil stellen. ‘Het is ontzettend jammer dat wij vroegtijdig afscheid moeten nemen van Renske als wethouder. Met Petra hebben wij gelukkig een goede en enthousiaste opvolger, bij wie de portefeuilles van Renske in goede handen zullen zijn.’

Indien de gemeenteraad in september akkoord gaat met de benoeming van Molenaar, wordt haar plek in de raad ingenomen door Yurre Wieken.

Renske Helmer-Englebert vertrekt als wethouder

SP SP Nijmegen 16-07-2020 12:20

Renske Helmer-Englebert stopt na de zomer als wethouder voor de SP in Nijmegen. Afgelopen winter werd zij behandeld voor borstkanker. Het herstel blijkt langer te duren dan voorzien. Hierom heeft zij besloten het wethouderschap vroegtijdig te beëindigen.

Helmer-Englebert (50) is sinds 2014 wethouder voor de SP in Nijmegen. In haar eerste periode als wethouder was zij verantwoordelijk voor onderwijs, sport, wijken/ openbare ruimte en maatschappelijk vastgoed. In haar tweede periode sinds 2018 was ze verantwoordelijk  voor werk, inkomen en armoedebestrijding, ict en facilitair. Als wethouder bereikte zij 2014-2018  onder andere het openhouden van Zwembad Dukenburg en skatehal Waalhalla, en de introductie van wijkvegers in Dukenburg. Onder haar wethouderschap werd Nijmegen in het schooljaar 2017/2018 Onderwijsstad van Nederland, dankzij het succesvolle beleid van de gemeente om achterstanden bij leerlingen vroegtijdig aan te pakken. Dankzij haar  inspanningen nam ook het aantal kinderen dat de basisschool verliet met een zwemdiploma fors toe. Ook zette Helmer-Englebert zich als wethouder in voor het toegankelijker maken van de stad voor mensen met een beperking en lanceerde zij in 2018 de website Mijn Wijkplan, waar buurtbewoners ideeën kunnen aandragen voor de buurt.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was Helmer-Englebert lijsttrekker. Vorig jaar nog lanceerde zij een campagne om Nijmegenaren met geldzorgen te helpen, door als gemeente vrijblijvend en laagdrempelig advies aan te bieden. Ook kon mede dankzij een creatieve dekking van Helmer-Englebert de bezuiniging op de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ) teruggedraaid worden, en bleef het goedkope busabonnement voor ouderen met ingang van dit jaar grotendeels behouden ondanks de overgang naar een nieuwe buspas voor minima. Helmer-Englebert over haar vertrek: ‘Met pijn in mijn hart heb ik het besluit genomen om mijn wethouderschap voortijdig te stoppen. Ik doe dit in de gedachte dat het beter is voor mezelf maar ook voor de stad. Nijmegen verdient een college dat voltallige en krachtig is.. Graag wil ik alle mensen bedanken die mij de afgelopen jaren geholpen hebben goede dingen te bereiken voor de stad, zowel de ambtenaren als de vele betrokken inwoners van onze mooie stad. De mensen waren mijn inspiratie.’

Fractievoorzitter Hans van Hooft: ‘Het is spijtig dat wij vroegtijdig afscheid moeten nemen van Renske als wethouder. Helaas is het niet anders. Wij zijn haar enorm dankbaar voor haar verdiensten voor de stad van de afgelopen zes jaar, en wensen haar het allerbeste voor de komende tijd. Uiteraard hopen we haar nog een keer terug te mogen zien in de partij.’

Gevaarlijke verkeerssituatie? Laat het ons weten!

VVD VVD Nijmegen 16-07-2020 07:09

De Nijmeegse VVD ontvangt regelmatig berichten over gevaarlijke verkeerssituaties in Nijmegen. Wij vinden dat het verkeer in Nijmegen veilig moet zijn voor iedereen. Hier gaan we ons komende zomer hard voor maken.

Is er bij u in de wijk ook sprake van een gevaarlijke verkeerssituatie? Geef het aan! We willen graag zo veel mogelijk gevaarlijke situaties inventariseren, zodat we deze kunnen verbeteren of in zijn geheel verhelpen.Hoe gaat dit in zijn werk? Ons fractielid Dennis Walraven zal bij alle aangedragen verkeerssituaties een kijkje nemen en deze inventariseren. Uit de totale inventarisatie zal een plan worden geschreven dat de Nijmeegse VVD na de zomer zal indienen. Zo kunnen we na het zomerreces direct beginnen met het veiliger maken van het Nijmeegse verkeer. 

Kijk onder onze Facebook-post.Reageer als uw gevaarlijke verkeerssituatie er nog niet bij staat. Zo maken we Nijmegen samen een stukje veiliger!

Statement GroenLinks Arnhem-Nijmegen over conceptbod RES | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks Nijmegen 14-07-2020 00:00

De GroenLinks fracties in de regio Arnhem-Nijmegen zijn blij met het concept-bod voor de Regionale Energiestrategie: met de nagestreefde 1,68 TWh levert de regio Arnhem-Nijmegen voldoende bij aan het landelijke doel van 35 TWh. Ook zet het concept-bod in op het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Om de duurzaamheidsambitie van 55% CO2-besparing in 2030 te bereiken is meer nodig en GroenLinks is blij dat deze ambities in beeld komen in de volgende versies van de RES. Wel ziet GroenLinks een aantal belangrijke verbeter- en aandachtspunten, met name voor de verhouding tussen wind en zon en het lokaal eigenaarschap van energie-initiatieven.

Om een evenwichtiger verhouding tussen wind en zon te realiseren roepen de fracties van de regio Arnhem-Nijmegen de betrokken gemeentes op om te onderzoeken onder welke voorwaarden meer zoekgebieden voor windmolens wél mogelijk zouden zijn, door kritisch te kijken naar de harde restricties in eigen beleid en bijvoorbeeld door samen te werken met coöperaties en goede afspraken met omwonenden te maken over overlast. Daarnaast ziet GroenLinks graag dat gemeentes veel meer inzetten op het stimuleren van zonne-energie op daken.

Verder wil GroenLinks dat elke gemeente het streven naar 50% lokaal eigendom opneemt in haar beleid en pleit zij ervoor het regionale samenwerkingsverband van energie-coöperaties, als partner te betrekken bij het zoeken naar locaties en mogelijke projecten. Bij de beoordeling van lokale energie-initiatieven zou dan ook meer nadruk dienen te liggen bij de opbrengsten ervan en zou de term woonlastenneutraliteit als uitgangspunt in het conceptbod opgenomen dienen te moeten worden.

Ook wil GroenLinks graag dat jongeren nog meer betrokken worden bij het resultaat, bijvoorbeeld door de RES te verpakken in lesmateriaal voor het primair, voortgezet en vervolgonderwijs en door onderwijsinstellingen en/of vakgroepen actief te benaderen. Tenslotte ziet GroenLinks graag een gezamenlijke oproep van de RES-gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen aan de landelijke overheid voor wetgeving om eigenaren te stimuleren zonnepanelen op hun daken te leggen.

Bovenstaande is vastgelegd in een gezamenlijk statement, dat hieronder te downloaden is.

Ben jij het nieuwe afdelingsbestuurslid?

SP SP Nijmegen 09-07-2020 13:31

De basis van onze partij zijn de afdelingen. En een afdeling heeft een goed bestuur nodig. Het huidige afdelingsbestuur zit er sinds januari 2019, dus is het tijd om weer een nieuw bestuur te kiezen. Als afdelingsbestuurder loop je voorop met acties, denk je mee over de prioriteiten en strategie van de afdeling en ben je een belangrijke schakel met alle onderdelen van de partij – van de folderaar in de buurt, tot het landelijke bestuur en de Tweede Kamerfractie.

Denk je dat dit iets voor jou is?

Meld je dan uiterlijk 2 augustus door een mailtje (met motivatie) te sturen naar nijmegen@sp.nl en wie weet maak jij straks deel uit van het nieuwe afdelingsbestuur.

Geen aanbesteding volwassenenzorg

SP SP Nijmegen 07-07-2020 17:13

De Nijmeegse SP blijft zich verzetten tegen marktwerking in de zorg. Waar een meerderheid van de gemeenteraad eerder dit jaar besloot de jeugdzorg aan te besteden, ligt nu de aanbesteding van de zorg voor volwassenen voor. Wat SP-gemeenteraadslid Petra Molenaar betreft een slechte zaak. ‘We moeten zelf zeggenschap houden over hoe we onze zorg organiseren. Dat is beter voor de cliënten én de professionals.’ Op 8 juli dient de SP een voorstel in om de volwassenenzorg in Nijmegen niet aan te besteden.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2020/07/geen-aanbesteding-volwassenenzorg
Nijmegen is bezig de sociale wijkteams te vervangen door zogenoemde ‘brede basisteams’. Dat er iets moet veranderen, vindt ook de SP. ‘De sociale wijkteams moeten inderdaad op de schop’, aldus Molenaar. ‘Er zijn lange wachtrijen, er is veel bureaucratie en de zorg moet dichter bij de mensen worden georganiseerd. Dat wordt in de basisteams allemaal veel beter geregeld. Maar de kern van dit voorstel, net als het eerdere voorstel voor de jeugdzorg, is dat we de zorg gaan aanbesteden. Dat moeten we niet doen, want dan krijgt straks een commerciële marktpartij het voor het zeggen binnen de Nijmeegse zorg. Als je dan als gemeente nog wil bijsturen kost dat bakken met geld, want zo’n marktaanbieder is allesbehalve flexibel. Het gaat om 10-11 miljoen euro aan publiek geld.

Wat de SP betreft is de zorg een basisvoorziening die juist in publieke gehouden handen moet worden, zodat er democratische controle is. Molenaar: ‘Dat doen we niet door de zorg te verpatsen aan een private marktpartij voor wie financieel rendement in plaats van goede zorg op nummer één staat. We waarderen onze eigen zorgmedewerkers en willen ze heel graag behouden omdat zij de wijken goed kennen. Die garantie heb je niet met aanbesteden. Dan kan ook een grote marktpartij uit de Randstad er met de winst vandoor gaan.’

Zie ook: Zorg en welzijn

Van het gas af voorlopig niet mogelijk

SP SP Nijmegen 04-07-2020 13:37

Het Nijmeegse streven om van het gas af te gaan, is op korte termijn niet mogelijk. Dat concludeert SP-raadslid Marij Feddema naar aanleiding van een reeks brieven van hetstadsbestuur.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2020/07/van-het-gas-af-voorlopig-niet-mogelijkFeddema: ‘Vooropgesteld: van het gas af gaan is nog altijd een goed streven op de lange termijn. Het is duurzamer, het is ook nodig vanwege de problemen in Groningen, en je wil niet van bijvoorbeeld Rusland afhankelijk zijn. Maar voorlopig zijn we nog niet van dat gas af. De warmte bronnen waar de gemeente op in wil zetten ( restwarmte van de ARN en aardwarmte) zijn nog erg onzeker. Willen we stappen zetten, dan zullen we eerst flink moeten isoleren en alle beschikbare daken in Nijmegen bedekken met zonnepanelen. Daarnaast zijn hybridewarmtepompen lokaal goede alternatieven, maar ook deze gebruiken gas. Zelfs bij aardwarmte wordt straks bijgestookt met gas, mocht dit toch lukken.

Nijmegen heeft grote ambities als het gaat om van het gas af stappen. De eerste wijken moeten aardgasvrij zijn in 2035, de hele stad in 2045. Volgens Feddema ‘Het blijft een goed streven, maar we moeten ook realistisch zijn: dit gaat alleen lukken als we eerst accepteren dat van het gas af niet op korte termijn mogelijk is. ‘Voorlopig moeten we accepteren dat van het gas de komende jaren niet mogelijk is.

 

Zie ook: Natuur en milieu

Een kijkje in de keuken bij GroenLinks Nijmegen | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks Nijmegen 30-06-2020 00:00

Heb je altijd al willen weten hoe het er nou echt aan toe gaat in de politiek en onze afdeling van GroenLinks? Dat komt mooi uit! In september starten we met een introductieprogramma om je wegwijs te maken in de afdeling en kennis te laten maken met het werk van onze fractie. Op vier donderdagavonden krijg je een eerste kijkje in de keuken.

De data zijn: 10 en 17 september en 1 en 8 oktober, van 19:30 tot uiterlijk 22:00 uur op het stadhuis. Na deze introductiereeks komt er de mogelijkheid om stage te lopen binnen de afdeling, bij zowel de fractie als het afdelingsbestuur, maar dit is niet verplicht.

Heb je interesse in het introductieprogramma? Meld je dan aan via bestuur@groenlinksnijmegen.nl. We hechten veel waarde aan diversiteit in de breedste zin van het woord. We nodigen iedereen dan ook uit zich aan te melden voor dit programma. Vanzelfsprekend houden we rekening met maatregelen in verband met COVID-19 zoals die er vanaf september uit zien. Mogelijk zijn we genoodzaakt programma en groepsgrootte hierop aan te passen.