In deze nieuwsbrief een oproep voor een groene buitenactiviteit, de fractie werkt aan social media-vaardigheden, motie sociaal raadslieden unaniem aangenomen en de ambities voor het Dwarskadegebied.

Wie gaat zaterdag 6 april mee de polder in?

Vorig jaar in januari organiseerden wij samen met PvdA Delfland en Water Natuurlijk Delfland een werkbezoek rond het thema waterkwaliteit. Door de weersomstandigheden konden we helaas niet het gebied in. En dat terwijl het een weidevogelkerngebied is met een aantal interessante wateraspecten. Daarom gaan we alsnog op excursie, onder leiding van Richard Smokers, voorzitter van de vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker!

Datum: zaterdag 6 april 2024 om 10.00 (bij heel slecht weer wijken we uit naar een week later).

We starten bij parkeerplaats “De Groene Keijzer”. Deze ligt aan de Zuideindse weg in Delfgauw, het adres is Zuideindse weg 39, 2645 BE Delfgauw. (Vanuit Delfgauw gezien is het direct nadat je het viaduct over de N 470 over bent, aan de linkerkant). Kom indien mogelijk op de fiets, de capaciteit van deze parkeerplaats is beperkt en de excursie zal deels wandelend en deels op de fiets plaatsvinden. Dus neem je fiets mee!

Allereerst gaan we vogels kijken in de Groene Keijzer, een waterrijk gebied aan de noordrand van de polder dat is aangelegd als natuurcompensatie voor de bouw van de Pijnackerse wijk Keijzershof en de N470. Daarna fietsen we een rondje rond de Zuidpolder, waar provincie, Hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Pijnacker-Nootdorp bezig zijn een weidevogelkerngebied te realiseren. Waterbeheer en waterkwaliteit zijn belangrijk thema’s, voor natuur en biodiversiteit in het algemeen, maar ook voor het succes van dit weidevogelproject. We bespreken onderweg een aantal uitdagingen en ontwikkelingen die spelen in dit gebied. Als er tijd is kunnen we ook nog een paar andere vanuit het perspectief van waterbeheer relevante (en voor vogelliefhebbers interessante) gebieden nabij de polder bezoeken.

Er is plaats voor 25 deelnemers. We horen graag of je komt! Aanmelden kan via een reactie op dit bericht.

Wel of geen sociaal raadslieden?

Het college heeft na een motie eind 2022 voor de uitwerking van een lokale ombudsfunctie, een ander voorstel gedaan. Het college kwam tot de conclusie dat het beter is bij de Nationale Ombudsman aangehaakt te blijven. Zij hebben daar meer kennis in huis en de kosten vallen lager uit. Wel kunnen we de dienstverlening verbeteren met sociaal raadslieden. Zij helpen inwoners wegwijs te maken in het hulpaanbod van de gemeente en andere instanties. Daarnaast helpen ze bij het schrijven van formele brieven, klachten of verweerschriften.

Progressief is voorstander van de inzet van sociaal raadslieden, omdat ‘de overheid’ voor een groep inwoners erg ingewikkeld is. De discussie ging twee kanten op. CDA en Trots wilden graag een lokale ombudsman. D66, EA en VVD vroegen zich af of we wel sociaal raadslieden zouden willen inzetten door het ontbreken van structurele dekking na 2026. Tim stelde een amendement voor om in een pilot van tweeënhalf jaar een evaluatie te bekijken wat sociaal raadslieden kunnen betekenen. D66, EA en CDA dienden het mede in en dit amendement is unaniem aangenomen.

Ambities nieuw te bouwen wijk Dwarskade

In de ambitienotitie Dwarskade wordt een beeld geschetst van een nieuwe woonwijk in Nootdorp. Er wordt gedacht aan een duurzame, groene en klimaatadaptieve wijk, met betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, senioren en zorgvoorzieningen. Wat er gaat lukken, moet blijken als het college de gebiedsvisie heeft gemaakt met een financieel kader. Dan moet de gemeenteraad mogelijk lastige keuzes maken.

Dilara maakte duidelijk dat de fractie positief is over de ambities. Er is aandacht voor zowel betaalbare huur als betaalbare koop. Dilara: “De groene ambities in het stuk waar aandacht is voor de ecologische verbindingen en plekken voor dieren doen mijn hart sneller kloppen.”

De beoogde norm voor het groen is dat vanuit ieder huis er zicht is op drie bomen, de wijk een bladerdek heeft van minimaal dertig procent en op hooguit driehonderd meter van elke woning een park of plantsoen met bomen (3-30-300). Wij zouden dat in elke wijk graag zo willen.

Overige onderwerpen in januari

Zienswijze ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024

Social media training

Vorige week heeft de fractie een training van Laura Kersten (Kleur op de wangen) gevolgd. Zij is gespecialiseerd in social mediagebruik door fracties en individuele politici. De fractieleden kregen veel goede tips en konden alles gelijk in de praktijk brengen, zoals afgelopen week al te merken was aan hun instagram-accounts.

Tim en Jan-Willem gaan samen met Laura een strategie-traject doorlopen om onze partij nog beter op de digitale kaart te zetten.

De fractie op zaterdag 3 februari tijdens de training

Onderwerpen februari

Metropolitaanse fietsroute Delft – Rotterdam

Rekenkameronderzoek Wet open overheid

Winkeltijdenverordening Pijnacker-Nootdorp 2024

Werkbezoeken

Jan-Willem ging naar de nieuwjaarsbijeenkomst van de Sportraad

Jan-Willem, Kavita, Saskia en Mirjam waren naar een informatiebijeenkomst over en bij Cultura & Zo.

Fractievergaderingen

De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Dat doen we soms besloten, soms openbaar. De volgende fractievergaderingen waarop iedereen welkom is, zijn op maandag 26 februari en maandag 4 maart. Het Bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Dilara Gök