“Wij verkopen gemeentegrond aan projectontwikkelaars om daar, voor gewone mensen onbetaalbare, dure huizen te bouwen. En met de opbrengst daarvan kunnen we  sociale huurwoningen bouwen”.

Het is een bekende Riedel van de Collegepartijen VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen

Deze nonsens is zo vaak herhaald dat een Raadsmeerderheid er in is gaan geloven. Ondanks dat sinds 2018 heel wat van onze gemeentegrond over de toonbank is gegaan naar de projectontwikkelaars, vraagt  Streekbelangen ook nog om begrip voor de arme projectontwikkelaars omdat hun winstbomen ´helaas´ niet tot in de hemel reiken.

Ook als onzin vaak herhaald wordt , is het nog geen waarheid.

Die waarheid kwam onlangs weer boven water.

Provincie, Ministerie en CBS  presenteerden in hun databank de meest recente cijfers en feiten over de ontwikkeling en huidige stand van het aantal sociale huurwoningen per gemeente. Het resultaat liegt er niet om en is beschamend voor Stichtse Vecht.

Ondanks alle succesverhalen van wethouders en na-praters zijn dit de feiten in onze gemeente:

https://stichtsevecht.sp.nl/nieuws/2024/02/weer-minder-sociale-huurwoningen-in-stichtse-vecht

Sinds 2018 zijn er alleen maar sociale huurwoning verdwenen.

Het is dus geen wonder dat de wachttijd op Woningnet alleen maar groeit en dat het aantal woningzoekenden naar een sociale huurwoning alleen maar toeneemt.

Als er dan een sociale huurwoning vrijkomt?  Dan melden zich 1264 gegadigden, en na 12 jaar inschrijven zijn er nog steeds bijna 700 wachtenden voor je.

Er is woningnood in onze gemeente en de partijen roepen in koor: 

“Bouwen, bouwen , bouwen”.   

Maar:  Voor wie eigenlijk?  Er wordt vooral gekozen voor onbetaalbare huizen terwijl er  in onze gemeente op Funda al zo’n  200 woningen worden aangeboden boven de €400.000 waarvan de helft boven de € 600.000.

Toch worden in de bouwplannen voor de Haarrijnweg en het Harmonieplein weer deze dure huizen gepland en wordt meer als de helft van onze gemeente bouwgrond hier aan opgeofferd.

Voor wie komen er in Stichtse Vecht dus geen betaalbare sociale huur woningen?

Bijvoorbeeld voor de stratemaker,  de medewerker van het distributiecentrum, de pakketpostbezorger, de isoleerder van gevels en vloeren,  de schoonmaker, de pedicure, de vuilnisman, de klasseassistent, de boa, de thuiszorgmedewerker, de conducteur, de buschauffeur, de medewerker kinderdagverblijf,  de journalist, de ambulancechauffeur, de dakdekker, de kapster, automonteur, de monteur van zonnepanelen, warmtepompen, laadpalen, glasvezel.

Waarom niet voor hun?

Hun bruto CAO jaarloon is maximaal  €48.800  en daarmee  hebben zij recht op een sociale huurwoning. Maar  die zijn er niet en komen er maar heel mondjesmaat als het aan de Raadsmeerderheid ligt.

Telkens blijkt dat het College en de Raadsmeerderheid  liever de echt welgestelden van dienst zijn, zoals vroeger met de koloniale landhuizen langs de Vecht.

Daarom wordt het tijd dat er een eind wordt gemaakt aan deze rechtse hobby’s

De SP zal zich hier voor inzetten.

TEGEN DE WONINGNOOD WANT  WONEN IS EEN RECHT !!