presentje voor inzet

Het afgelopen jaar verruilde Yolande de Meer haar plekje in het afdelingsbestuur voor een functie in de raadsfractie. SP Veenendaal is haar erkentelijk voor haar inzet in het bestuur, en gaf daar blijk van in de vorm van een aardigheidje. Deze is vandaag (maandag 23 januari) bij haar thuisbezorgd door fractiegenoot Tilmann van de Loo.

Yolande werd in 2019 gekozen in het afdelingsbestuur van SP Veenendaal (en Omstreken), als opvolger van Charlotte Passchier. In 2022 stond ze op de derde plaats van de kieslijst en is na de Gemeenteraadsverkiezingen de fractie ingegaan als raadscommissielid.

In het bestuur werd Yolande opgevolgd door Martin Kuitert.

Andere wijzigingen

Er heeft zich nog een wijziging voorgedaan in het afdelingsbestuur. Na acht jaar trouwe dienst nam penningmeester Alja Berck afscheid. Zij werd opgevolgd door de 21-jarige Jan van Zwam.

Zie ook:
Welkom, Yolande De hulptroepen zijn gearriveerd! Jan van Zwam (21) nieuwe penningmeester De mensen van 2022