Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

5 documenten

Eindelijk: kosten van het gas af gehalveerd | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 23-06-2020 00:00

In 2018 heeft GroenLinks het voorstel om de kosten voor het afsluiten van de gasaansluiting voor huiseigenaren te halveren.

Het voorstel werd omarmd door een meerderheid van de Tweede Kamer en vandaag is die regeling eindelijk gerealiseerd.

GroenLinks Tweede Kamerlid Tom van der Lee: ‘Deze regeling zorgt ervoor dat duurzame voorlopers niet meer met een hoge rekening gestraft worden en dat is broodnodig!’

Om gevaarlijke gaslekken in de toekomst te voorkomen, moet afsluiting professioneel gebeuren en vaak betekent dit ook het verwijderen van een stuk gasleiding. De kosten van zo’n afsluiting - inclusief graafwerkzaamheden en inzet van de monteur - worden nu door de netbeheerder volledig op de individuele klant verhaald.

In de nieuwe regeling worden de kosten 50/50 verdeeld: de helft voor de consument en de helft voor de netbeheerder. De netbeheerders kunnen deze extra kosten verrekenen met het zogenaamde vastrecht.

Alle huizen moeten vóór 2050 van het aardgas af. De hoge kosten voor het afsluiten van het gas werpt daarbij een financiële drempel op. Huishoudens moeten al flink investeren in isolatie en duurzame technieken, het is oneerlijk dat zij daar bovenop nog eens volledig opdraaien voor de kosten van het beëindigen van hun fossiele brandstofgebruik. GroenLinks verwacht dat het kabinet met een structurele oplossing komt als straks hele wijken tegelijkertijd over gaan op een andere warmtebron.

 

 

GroenLinks halveert kosten gasafsluiting voor burger | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 11-02-2020 00:00

GroenLinks stelt dinsdag een wetswijziging voor waardoor consumenten niet langer meer voor 100% opdraaien voor de kosten die ze moeten maken als ze de gasleiding laten afsluiten.

Wie van zijn gasaansluiting af wil moet daarvoor enkele honderden euro’s betalen. Bedragen variëren van 200 tot ruim 700 euro.

Om gevaarlijke gaslekken in de toekomst te voorkomen, moet afsluiting professioneel gebeuren en vaak betekent dit ook het verwijderen van een stuk gasleiding. De kosten van zo’n afsluiting - inclusief graafwerkzaamheden en inzet van de monteur - worden nu door de netbeheerder volledig op de individuele klant verhaald. GroenLinks wil juist dat mensen die hun nek uitsteken om hun huis te verduurzamen worden geholpen in plaatst van opgezadeld met hoge kosten. Eerder werd al een motie aangenomen van GroenLinks om dit te regelen, maar een wetswijziging bleek nodig om het ook uit te voeren.

GroenLinks Tweede Kamerlid Tom van der Lee: ‘Voorlopers in duurzaamheid moeten we helpen. We gaan nu wettelijk vastleggen dat de kosten voor het afsluiten van hun gasleiding gehalveerd gaan worden’.

Alle huizen moeten vóór 2050 van het aardgas af. De hoge kosten voor het afsluiten van het gas werpt daarbij een financiële drempel op. Huishoudens moeten al flink investeren in isolatie en duurzame technieken, het is oneerlijk dat zij daar bovenop nog eens volledig opdraaien voor de kosten van het beëindigen van hun fossiele brandstofgebruik. GroenLinks verwacht dat het kabinet met een meer structurele oplossing komt als straks hele wijken tegelijkertijd over gaan op een andere warmtebron.

Misplaatst optimisme van kabinet zorgt voor enorm gat Urgendadoel | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 17-12-2019 00:00

Minister Wiebes heeft laten weten dat daling van de CO2 uitstoot ernstig te kort schiet om het Urgendadoel te halen.

Het Kabinet hield tot vandaag vol dat het Urgendadoel binnen bereik was maar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert dat de reductie lager is dan eerder werd berekend. Het PBL schat dat de reductie in 2020 tussen de 20 en 21% procent ligt, eerder werd geschat dat dit 23% zou zijn.  De rechter heeft geoordeeld dat Nederland minimaal 25% reductie moet realiseren in 2020. Dit levert een gat van minstens 9 megaton op. GroenLinks wees het kabinet er al vaker op dat de gerealiseerde cijfers structureel slechter waren dan het model voorspelde.

GroenLinks Kamerlid  Tom van der Lee: ‘We komen 9 megaton te kort, dat is evenveel als de uitstoot van twee kolencentrales. Drie dagen voor het ultieme vonnis van de rechter blijkt dat het kabinet al die tijd uit ging van misplaatste optimistische cijfers. Het kabinet moet kolencentrales versneld gaan sluiten om nog te voldoen aan de eis van de rechter.’

De Tweede Kamer steunde onlangs nog een voorstel van GroenLinks om een extra pakket maatregelen te maken om het Urgendadoel te halen. “Dat blijkt nu urgenter dan ooit. Het kabinet moet snel aan de bak’, aldus  Van der Lee.

Urgenda eiste van de Nederlandse Staat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% ten opzichte van 1990. In 2015 gaf de Rechtbank Den Haag Urgenda gelijk. Dat werd in 2018 in Hoger Beroep bevestigd door het Hof Den Haag. Daarna is de Nederlandse Staat in cassatie gegaan. De Hoge Raad doet over drie dagen, op 20 december uitspraak hierover.

Meerderheid Tweede Kamer eist extra pakket maatregelen Urgenda | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 03-12-2019 00:00

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het voorstel van GroenLinks voor een aanvullend pakket maatregelen om de Urgendadoelen alsnog te halen.

Het kabinet moet uiterlijk 1 april 2020 het nieuwe pakket aanleveren. Met de huidige maatregelen wordt Urgenda niet gehaald. Tussen 1990 en 2018 is de CO2 uitstoot met 15% gedaald. Om het doel in 2020 te halen, moet deze echter met 25% gedaald zijn. Bovendien is de uitstoot in 2019 juist gestegen ten opzicht van 2018. Het kabinet blijft volhouden dat het gat tussen doel en realisatie klein is, maar alles wijst op een groot gat. Ook de Tweede Kamer wil daarom extra maatregelen om aan de eis van de rechter tegemoet te komen.

GroenLinks Tweede Kamerlid Tom van der Lee:  “We zien dat het kabinet stelselmatig  teveel belooft en te weinig levert. Het kabinet is structureel te optimistisch en gaat consequent aan de bovenkant van de bandbreedte zitten. Extra maatregelen, zoals het sluiten van kolencentrales zijn noodzakelijk om het doel te halen.”

 

Haal klimaatactivist Greta Thunberg naar Tweede Kamer | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-04-2019 00:00

Op 6 juni vindt in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats waarin jongeren over het klimaatbeleid mogen spreken. GroenLinks wil daarbij ook de Zweedse Greta Thunberg uitnodigen. 

GroenLinks Tweede Kamerlid Tom van der Lee: ‘Thunberg is niet alleen een symbolisch voorbeeld van wat je met volharding en activisme voor elkaar kan krijgen, ze heeft ook goede ideeën. En GroenLinks wil dat ze de kans krijgt die in de Tweede Kamer te vertellen’.

De Tweede Kamer wil jongeren aan het woord laten omdat klimaatverandering vooral impact heeft op hun toekomst. Onder andere Youth 4 Climate, de organisatoren van de Nederlandse scholierenprotesten zijn hierbij aanwezig. De wereldwijde studentenprotesten begonnen toen de 16-jarige Zweedse scholier Gretha Thunberg besloot te gaan spijbelen voor het Zweedse parlement om klimaatmaatregelen van de overheid te eisen. GroenLinks wil haar graag uitnodigen voor de hoorzitting omdat klimaatbeleid niet alleen nationaal moet zijn maar ook grensoverschrijdend.

Jongeren komen wereldwijd in opstand tegen klimaatverandering en regeringen die het nalaten om ambitieus klimaatbeleid te maken. In meer dan 2000 steden, van Den Haag tot aan Bangkok zijn jongeren de straat op gegaan om te protesteren.