Nieuws van politieke partijen in Apeldoorn over Partij voor de Dieren inzichtelijk

1546 documenten

Frac­tie­me­de­werker PvdD redt twee dwerg­ko­nijnen van gewisse dood

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 19-12-2021 00:00

Vlak voor de kerstdagen staan 2 dwergkonijntjes in een hok te geef op het Marktplein in Apeldoorn. Het zijn duidelijk binnen konijntjes, ook gezien hun kooi, niet gewend aan de koude buitenlucht. Met alleen wat water en zonder vers hooi of ander eten wat ook nog heel schadelijk is voor de arme dieren. Om te overleven moeten ze 24 uur per dag kunnen beschikken over vers hooi vanwege hun spijsvertering. Ze zijn koud en heel angstig. Welk lot staat hen te wachten? Gelukkig voor de twee konijntjes ziet PvdD fractievertegenwoordiger Yvonne de Carpentier de kooi staan en neemt de diertjes snel mee. Dit ook om te voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen de konijnen zouden meenemen. "Je moet er niet aan denken dat iemand ze als Flappie voor het Kerstmaal zou willen gebruiken". Vanwege het nalaten van de zorgplicht heeft ze inmiddels melding gedaan bij de politie. Inmiddels zijn de konijnen opgevangen door een particulier opvanggezin uit Klarenbeek, waar ze al vaker gedumpte konijnen hebben opgevangen. Want helaas komt het vaker voor dat mensen op een nare manier konijnen op straat zetten. De gevonden dieren zijn onderzocht door een dierenarts en na castratie wordt er een liefdevol huis voor deze twee lieve konijntjes gezocht. Omdat het bijna Kerst is en ze opvang nodig hadden heeft Yvonne het stelletje Joseph en Maria genoemd. In elk geval hebben ze voor de Kerstdagen een veilige en warme stal. Lees meer: https://www.stedendriehoek.nl/...

Achmea maakt werk van biodi­ver­siteit

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 26-11-2021 00:00

De Partij voor de Dieren zet zich al jaren in om de biodiversiteit in Apeldoorn te versterken. Dat is hard nodig want wereldwijd sterven veel dieren- en plantensoorten uit doordat de natuur in onbalans is geraakt. De crisis die daardoor is ontstaan tast het leefklimaat aan van zowel mens, dier en natuur. De gevolgen van deze crisis ervaren we inmiddels dagelijks en het is dus ontzettend belangrijk om wat aan de huidige biodiversiteitscrisis te doen. Gelukkig zien we al veel goede initiatieven ontstaan, niet alleen bij onze inwoners maar ook bij Apeldoornse bedrijven. Een mooi voorbeeld hiervan is Achmea dat rondom het bedrijfspand aan de slag is gegaan en werk gemaakt heeft van het vergroenen van de omgeving en versterken van de biodiversiteit. Achmea heeft er een mooi filmpje van gemaakt om te laten zien hoe ze het aangepakt hebben en wat het heeft opgeleverd. Voor andere ondernemers die bijvoorbeeld parkeerplaatsen of asfalt voor groen willen inleveren, heeft de gemeente samen met IVN een mooie actie bedacht en gratis pakketten met boompjes, struiken en zaaigoed weggegeven aan bedrijven, organisaties en ook burgers. Alle pakketten zijn inmiddels vergeven maar komend voorjaar komt er wellicht nog zo'n actie. Interesse? Klik dan hier voor meer informatie. Omdat de gemeente met deze actie werkt aan het versterken van de biodiversiteit, hebben de de gemeente schriftelijke vragen gesteld hoe andere Apeldoornse bedrijven omgaan met biodiversiteit en of de gemeente ook hen stimuleert hun bedrijventerreinen te vergroenen. Meer lezen over wat de Partij voor de Dieren de afgelopen tijd gedaan heeft om de biodiversiteit te versterken? Lees dan de artikelen hieronder en doe goede ideeën op om zelf aan de slag te gaan om de natuur in onze gemeente te versterken en je eigen woonomgeving te vergroenen.

Kandi­daten PvdD fractie Apeldoorn bekend

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 21-11-2021 00:00

De Partij voor de Dieren zal tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, weer meedoen in Apeldoorn en presenteert met trots de kandidatenlijst met daarop een aantal bekende namen en een aantal nieuwe gezichten. Op de foto, gemaakt door Rob Voss, staan, van links naar rechts: De komende weken zullen de kandidaten op Facebook en Instagram één voor één worden voorgesteld. Wie zijn ze, wat is hun drijfveer en motivatie en waar gaan zij zich sterk voor maken? Houd onze Social Media dus goed in de gaten en leer deze fantastische groep mensen beter kennen.

Stem­ver­klaring: waarom de Partij voor de Dieren als enige tegen de begroting stemt

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 16-11-2021 00:00

Op de basisschool leerden we het al, van uitstel komt afstel. De begroting 2022, die vorige week behandeld werd, bevat geen daadkrachtige acties die onze gemeente gaat redden uit de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Er wordt daarentegen gekozen voor groei en prestige. Men wil daarnaast ook wel vergroenen, maar dat mag de groei niet in de weg staan en het moet vooral haalbaar en betaalbaar blijven. Al jaren haalt Apeldoorn haar eigen klimaatdoelen niet. Ooit wilde de gemeente in 2020 100% energieneutraal zijn. Inmiddels zitten we op slechts 4,8% energieneutraal. Dat schiet dus niet op. Ook is er meer inzet nodig om de biodiversiteit te vergroten, waaronder een extra ecoloog. De Partij voor de Dieren heeft bij de Voorjaarsnota en de Meerjaren Programma Begroting meerdere moties en amendementen ingediend om ervoor te zorgen dat de gemeente meer gaat doen voor het klimaat en de biodiversiteit. Maar het mocht niet baten. Vrijwel al onze moties en amendementen om de begroting groener en diervriendelijker te maken, haalden het niet. Dus restte ons maar één optie: tegenstemmen. Maak je geen zorgen. Wij blijven net zolang vechten voor verandering, tot die er is. Doen jullie mee? #JoinTeamPlanet #PlanBvoor Apeldoorn Zie hier welke moties en amendementen wij (mede) ingediend hebben. Bij de begroting: Bij de Voorjaarsnota: Algemene beschouwing: https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=103266/PvdD_Algemene_beschouwing_Voorjaarsnota.pdf

Vliegveld Teuge dicht, klimaat­doelen in zicht!

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 11-10-2021 00:00

Vliegvelden zijn van economisch belang maar veroorzaken veel overlast, geluidshinder en CO2 uitstoot. Vliegveld Teuge wordt momenteel zowel zakelijk als voor recreatieve doeleinden gebruikt en is in de loop der jaren behoorlijk uitgebreid. Fout In 2010 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een fout gemaakt waardoor ten onrechte een verdubbeling van het aantal vliegbewegingen per jaar op Teuge is toegezegd. De fout is erkend en het ministerie wil de fout corrigeren in het nieuwe Luchthavenbesluit Teuge die op dit moment door de provincie Gelderland wordt voorbereid. De provincie verzet zich echter tegen deze correctie en wil de verdubbeling juist doorvoeren, ten koste van de omwonenden en de natuur. Krimp De Partij voor de Dieren vindt dat vliegvelden niet mogen uitbreiden en liever nog moeten krimpen. Bij vliegen wordt veel CO2 uitgestoten. Teuge ambieert een elektrisch vliegveld te worden. De vraag is echter of elektrisch vliegen wel haalbaar is. Om voldoende duurzame energie op te wekken voor het elektrisch laten vliegen van een vliegtuigje is lastig, zeker op de Veluwe, waar het plaatsen van grote windturbines die nodig zouden zijn, geen optie is. Sluiting De PvdD wil dat Apeldoorn gaat pleiten voor minder vluchten. Wij vinden dat de gemeente, als grootaandeelhouder van het vliegveld, moet bespreken hoe Teuge kan bijdragen aan haar energieambities. Een sluiting van vliegveld Teuge is in feite de enige manier om die doelstellingen te bereiken. Geen CO2 uitstoot meer, voor het behoud van de Veluwe een grote plus en de ruimte die vrijkomt kan gebruikt worden voor het opwekken van duurzame energie. Wanneer de gemeente dit niet haalbaar acht zou door middel van het heffen van forse havengelden lawaaierige en vervuilende toestellen geweerd kunnen worden. Bovendien zou een verbod op vliegen boven de woonkernen en natura2000 gebieden overlast voor de omwonenden en verstoring van de rust in de natuur moeten voorkomen. Inspreken Op donderdagavond 14 oktober gaat de gemeenteraad in gesprek over de toekomst van vliegveld Teuge. Tijdens die avond zal ook gesproken worden over het standpunt dat de gemeente zal innemen ten aanzien van het nieuwe luchthavenbesluit van de provincie Gelderland en diens gewenste uitbreidingen. Milieu- en bewonersorganisaties zullen met een zienswijze hiertegen protesteren en ook de Partij voor de Dieren zal zich zeer kritisch uiten. Echter, hoe meer kritische geluiden hoe beter. Iedere stem telt Laat dus je stem horen en spreek in tijdens de Politieke markt op 14 oktober. Stuur hiervoor een mailtje naar de griffie van de gemeente om je aan te melden. Het adres is otgriffie@apeldoorn.nl Meer lezen: Voor het indienen van een zienswijze bij de provincie (tot 17 oktober 2021):

Zorgen om de groene ambitie van Apeldoorn

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 29-09-2021 00:00

Apeldoorn wil zich profileren als groene stad waar het goed wonen en werken is. Om in de toekomst die mooie groene stad te kunnen blijven wil de gemeente meer groen voor haar inwoners om in te leven, werken en recreëren. Groene Mal Deze groene wens van Apeldoorn is uitgewerkt in de "Groene Mal", een leidraad voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad waarbij eerst gekozen wordt voor groene locaties, daarna voor ruimte voor wonen en werken. Gebleken is dat met name in verstedelijkte gebieden grote behoefte is aan meer groen en natuur in de directe woon- en leefomgeving. De coronacrisis heeft wat dat betreft deze behoefte duidelijk aangetoond. Met dit groen worden niet alleen parken bedoeld, speelvoorzieningen voor kinderen en zogenaamde "struinnatuur" om te ontspannen en te genieten van de rust. De Groene Mal" moet ook volop kansen bieden aan de natuur, de biodiversiteit bevorderen en ruimte maken voor ecologische verbindingen zodat dieren van de Veluwe kunnen migreren naar natuurgebieden in de IJsselvallei. Meer groen in de stad Apeldoorn gaat dus voor groen. In haar ruimtelijke ontwikkelingsvisie van 2000-2020 schetst Apeldoorn: "de Groene Mal is het casco waaromheen zich ook de toekomst van de stad plooit. Aantasting van de Groene Mal betekent dat er blijvende schade wordt toegebracht aan het groen op stadsniveau." Groen wordt grijs De gemeente tast nu echter zelf steeds regelmatiger de Groene Mal aan en brengt daarmee eigenhandig blijvende schade toe aan haar eigen groene bedoelingen. Een woonwijk, een zonnepark en onlangs nog een tankstation die in de Groene Mal gebouwd mag worden en waartegen de Partij voor de Dieren samen met de PvdA actie gevoerd hebben. Vragen over groene toekomst van Apeldoorn De Partij voor de Dieren maakt zich dan ook grote zorgen over de status van de Groene Mal en heeft het college schriftelijke vragen gesteld. Het belang van groen, van natuur voor zowel mens als dier en voor de leefbaarheid van onze planeet was nog nooit zo belangrijk en essentieel. De gemeente heeft dat, in haar visie van de afgelopen 20 jaar, erkend en onderbouwd. We hopen dan ook van harte dat we met het stellen van deze vragen het college weer bewust maken van het belang van een natuurrijke gemeente en ze hun focus weer zullen verleggen van grijs naar groen.

Schone lucht is van levens­belang!

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 12-07-2021 00:00

Ieder jaar bespreekt de raad de Voorjaarsnota van het college. Hierin staat beschreven welke lijn is uitgezet richting de toekomst en wat daarbij het huishoudboekje is. De raad debatteert over de inhoud en doet voorstellen, middels moties en amendementen, om bepaalde doelen bij te stellen. De Partij voor de Dieren kijkt met name naar de voorstellen die invloed hebben op de gezondheid van mensen, dieren en de natuur in onze gemeente en of ze duurzaam en dus toekomstbestendig zijn. Luchtverontreiniging speelt hierin een belangrijke rol. Iedereen in Apeldoorn heeft er mee te maken. Luchtverontreiniging wordt veroorzaakt door Luchtverontreiniging heeft grote gevolgen voor onze gezondheid. Het verhoogt het risico op hart- en vaatziektes, longaandoeningen en kanker, gemiddeld leven we een jaar korter als gevolg van luchtverontreiniging. Zowel de GGD als het RIVM durven geen veilige ondergrens aan te geven. De verontreiniging is in Apeldoorn gelukkig gedaald, maar de laatste jaren stagneert deze daling. De Partij voor de Dieren vindt dat het college zich maximaal moet inspannen de verontreiniging verder te laten dalen. Het gaat tenslotte om de gezondheid van alle inwoners van Apeldoorn. Het kabinet heeft met gemeentes en provincies het Schone Lucht Akkoord ondertekend, doel van dit akkoord is om de luchtkwaliteit te verbeteren en hierdoor gezondheidswinst te behalen. Apeldoorn heeft dit akkoord niet ondertekend. Dit vinden wij erg spijtig. Daarom hebben wij tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota een motie ingediend. Hiermee verzoeken we het college om voor de MPB 2021 inzichtelijk te maken wat Apeldoorn nog moet doen wanneer Apeldoorn het Schone Lucht Akkoord wel tekent en wat de bijbehorende kosten daarvan zijn. De motie “een schone lucht is van levensbelang” is tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota door de raad aangenomen.

Frac­tie­leden PvdD Apeldoorn brengen werk­bezoek aan Apenheul

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 22-06-2021 00:00

Als fractielid van de Partij voor de Dieren ben je niet alleen aan het vergaderen, integendeel. We zijn een actiepartij en wanneer we actief de belangen van onze natuur en het welzijn van dieren op welke manier dan ook kunnen behartigen dan heeft dat onze voorkeur. Eén van de manieren waarop het kan is middels een werkbezoek en afgelopen 27 mei kregen twee van onze fractieleden, Yvonne de Carpentier en Eke Havekes een rondleiding bij Apenheul. Lening voor Apenheul Aanleiding van dit bezoek was de vraag van Stichting Apenheul voor een lening van 2 miljoen euro aan de gemeente Apeldoorn. Deze lening werd besproken tijdens de raadsvergadering van 22 april. Normaal gesproken wordt een onderwerp als een lening van deze grootte eerst besproken in een PMA (Politieke Markt Apeldoorn), maar deze werd van de agenda gehaald. Dit betekent dat inwoners van Apeldoorn geen kans kregen om in te spreken en er voor raadsleden niet of nauwelijks tijd was om in debat te gaan. De Partij voor de Dieren heeft tijdens de raadsvergadering van 22 april als enige partij tegen deze lening gestemd. Wij vinden namelijk dat er aan een lening van 2 miljoen euro voorwaarden gesteld moeten worden. We hebben daarom tijdens de raadsvergadering 3 moties ingediend. Voorwaarden voor de lening De eerste motie had betrekking op de huidige vorm van Apenheul. De Partij voor de Dieren vindt dat dierentuinen waar dieren getoond worden als vorm van vermaak voor mensen niet meer van deze tijd zijn. Apenheul is een prachtig park dat omgevormd zou kunnen worden tot een ecologisch opvangpark voor dieren die zich in hun oorspronkelijk leefgebied niet kunnen handhaven of daarin niet meer kunnen worden teruggezet. Een park dus waar de dierenbelangen voorop staan en bezoekers uiteraard nog steeds welkom zijn. De tweede motie ging over het euthanaseren van zogenaamde ‘surplus’ dieren. Dit zijn dieren die bij Apenheul geen plaats kunnen krijgen in een groep en waar ook in een andere dierentuin geen plaats voor is. Wij vinden het ethisch niet verdedigbaar dat gezonde dieren geëuthanaseerd worden. In de derde motie verzochten we het college om in de voorwaarden voor het verstrekken van de lening op te nemen dat Stichting Apenheul zich gaat inspannen om apen in nood (zoals ex- proefdieren en in beslag genomen apen) (tijdelijk) op te vangen. Dit werkbezoek was voor ons een mooie gelegenheid om over deze onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen. Werkbezoek We werden vriendelijk ontvangen Roel Welsing, de directeur van het park en door Thomas Bionda, zoological manager en Iris de Winter, directeur van het Apenheul Natuurbehoud Fonds. Apenheul is een prachtig park, overal waar je kijkt bloeit of groeit wel iets en er is veel gebruik gemaakt van natuurlijke en gerecyclede materialen. We hebben de insectenmuren mogen bewonderen (2 stuks van meer dan 50 meter lang!) en kunnen zien dat er in het park ook veel aandacht is voor lokale biodiversiteit. Apenheul heeft een eigen natuurbehoudfonds (ANF), deze steunt projecten om gebieden te beschermen waar apen leven, onder andere in Madagaskar. Dat is hard nodig, want er is steeds minder ruimte voor apen en ze worden steeds meer bedreigd. Eén van de speerpunten van de projecten is educatie aan kinderen, zodat deze respect voor de natuur en de dieren meekrijgen. Kanttekeningen Een leefbare planeet van mens én dier Naast de mooie projecten die Apenheul steunt en initieert en de mooie educatiepunten in het park, is de Partij voor de Dieren van mening dat Apenheul, net als de andere dierentuinen echt moet veranderen. Ons streven is een leefbare aarde waar alle dieren in vrijheid in een onaangetaste natuur kunnen wonen en dierentuinen in een nieuwe vorm kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Ondanks de verschillen in visie hebben we een mooie, leerzame en ook gezellige middag gehad, daarvoor danken we Apenheul. Op één punt waren we het wel roerend eens, en dat was dat de manier waarop de mens met de aarde omgaat drastisch moet veranderen! Onze moties zijn tijdens de raadsvergadering alle drie verworpen en Apenheul heeft zonder enige voorwaarde de lening ontvangen.

22 mei: Inter­na­ti­onale dag van de biodi­ver­siteit. Ga aan de slag in de natuur!

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 22-05-2021 00:00

Vandaag, 22 mei, is ‘Internationale Dag van de Biodiversiteit’. In het leven geroepen door de Verenigde naties om de belangrijkste kwesties in verband met biologische diversiteit jaarlijks extra aandacht te geven. Voor de Partij voor de Dieren is iedere dag een biodiversiteitsdag. We zijn immers afhankelijk van onze planeet en alles wat er op leeft en groeit voor ons eigen bestaan. We moeten dus zuinig zijn op onze eigen groene omgeving en daarom organiseerden we een aantal maanden geleden een actie om inwoners van onze gemeente op te roepen met goede ideeën te komen voor een groenere stad. Dat hebben we geweten. We kregen leuke goede en originele ideeën aangereikt en vorige maand organiseerden we een webinar om alle ideeën te presenteren en kozen de deelnemers de leukste ideeën uit als winnaars. Inmiddels is onze fractievoorzitter Maaike Moulijn bij alle ideeëninzenders langsgegaan en hen een zaadbom overhandigd, een pakketje vol zaden van planten en bloemen waar insecten en vlinders van houden, als dank voor hun goede ideeën. Maaike ontving enthousiaste reacties over de bommen en één van hen gaat binnenkort zelf aan de slag om met haar kinderen zaadbommen te maken met een doe-het-zelf-pakket dat ze van Maaike krijgt. Wij zijn inmiddels ook begonnen met het uitwerken en uitvoeren van de winnende ideeën en ook met andere ideeën die we, in overleg met vrijwilligers, onze eigen fractie- en werkgroepleden en de gemeente gaan uitvoeren. Hier een overzicht. We zijn met nog een aantal andere projecten bezig. Daarover informeren we je graag in een volgende update. Mocht je, naar aanleiding van dit bericht, ideeën of aanvullende tips met ons willen delen dan horen we graag van je. Stuur een mailtje naar pvdd@apeldoorn.nl Alvast bedankt.

Apeldoorn werkt aan een klimaat­neu­trale stad

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 29-04-2021 00:00

In december 2014 werd een motie die we samen met VVD hebben opgesteld en mede werd ingediend door GroenlInks, D66 en ChristenUnie aangenomen. In deze motie stond de opdracht aan de gemeente om de gemeentelijke panden te gaan verduurzamen. De gemeente heeft inmiddels veel werk verricht en dit filmpje zie je wat er inmiddels gebeurd is. Daarnaast is er in de binnenstad dit voorjaar ook een klimaatstraat geopend. In dit filmpje geeft wethouder Maarten van Vierssen een rondleiding. Apeldoorn wordt niet alleen duurzamer maar ook een beetje mooier, groener en koeler in de zomer.