Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

45872 documenten

'Onbe­staanbaar dat export van proefapen met tuber­culose is verzwegen'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 22-02-2024 00:00

De Partij voor de Dieren is geschokt dat apen besmet met tuberculose zijn verhandeld vanuit Nederland naar proefdiercentra in Europa en eist opheldering van de minister. Tuberculose is een zoönose, een ziekte die van dier op mens kan overspringen, en dus een groot gevaar voor de volksgezondheid. "Het is onbestaanbaar dat de Tweede Kamer niet is geïnformeerd dat tuberculose rondging bij een Nederlandse apenhandelaar. Dit is bovendien het zoveelste bewijs dat we moeten stoppen met het verslepen van dieren over de hele wereld", reageert PvdD-Kamerlid Ines Kostić. Nederland importeert en exporteert een zoönose Uit onderzoek van Animal Rights blijkt dat in mei 2023 het Spaanse ministerie van Landbouw door het Nederlandse ministerie is ingelicht van een besmetting met tuberculose bij een Java-aap in Nederland. Deze apen komen oorspronkelijk uit Vietnam en zijn ingekocht en doorverkocht door een Nederlandse apenhandelaar. Een aantal van deze apen zijn naar proefdiercentra in verschillende Europese landen getransporteerd, waaronder Spanje. In Spanje zijn de apen ook positief getest op tuberculose en daar gedood. Dit is door de Spaanse autoriteiten naar buiten gebracht. De Partij voor de Dieren roept de minister nu op ter verantwoording over het stilhouden van deze informatie voor de Tweede Kamer en eist dat de apenhandelaar in kwestie zo snel mogelijk de deuren sluit. Ines Kostić: "We gaan Kamervragen stellen. Niet alleen zijn dierproeven meestal overbodig en onzinnig, maar de Tweede Kamer is het er ook nog eens al lang en breed over eens dat we snel moeten stoppen met proeven op apen . Het slaat dan ook nergens op dat de apenhandel onverminderd doorgaat. De Partij voor de Dieren blijft zich natuurlijk inzetten voor een einde aan alle dierproeven."

Terugblik op de raad

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 19-02-2024 00:00

Vorige week schrokken we van het bericht dat de HTM vanwege personeelstekorten de dienstregeling gaat afschalen. De Partij voor de Dieren vindt dit onbestaanbaar in een tijd waarin we willen dat minder mensen de auto pakken. Dit personeelsprobleem is niet alleen urgent in Den Haag. Door het hele land hebben stad- en streekvervoer last van grote tekorten. Daarom dienden we een motie in om een lobby bij het Rijk te starten om zowel landelijk als regionaal oplossingen te vinden voor dit probleem en om als gemeente alles op alles te zetten om de HTM zo spoedig mogelijk de gebruikelijke dienstregeling te laten rijden en vast te houden aan het voornemen om de gesloten haltes te openen. De motie is aangenomen. Het Central Innovation District (CID) is het gebied tussen de treinstations CS, HS en Laan van NOI. Hier wordt de komende jaren veel hoogbouw toegevoegd. Dat is een belangrijke ontwikkeling in tijden van woningnood, maar als Partij voor de Dieren maken wij ons wel zorgen om het groen. Gelukkig haalde onze motie om de groene buitenruimte te versterken en natuurinclusief te bouwen in de CID een meerderheid. Zo komt er meer aandacht voor groene verbindingen en de hoofdbomenstructuur. Over tien jaar zal er een nieuwe tramlijn lopen over de Binckhorstlaan, maar tot die tijd moet er ook goed OV zijn voor de bewoners van de Binckhorst. Omdat de bus nu vaak in de file staat tijdens de spits, hebben we daarom ingestemd met een losliggende busbaan. We hebben voorstellen gesteund om met de HTM te kijken hoe ook buslijn 26 gebruik kan maken van de baan, en om een bedrijfje dat nu op de locatie van de baan zit, te helpen met het vinden van een nieuwe locatie. Den Haag wil klimaatneutraal zijn in 2030 en daarvoor is de warmtetransitie onmisbaar. Uit onderzoek blijkt dat het plan om een grootschalige concessie te verlenen aan een private partij te veel risico’s met zich meebrengt. Het is daarom van groot belang dat we als gemeente snel aan de slag gaan met alternatieve oplossingen. We waren mede-indiener met Groenlinks om een publiek warmtebedrijf op te zetten. Daarnaast werd ook een voorstel van ons aangenomen om ons niet blind te staren op grootschalige warmtenetten, en zo snel mogelijk en zo veel mogelijk kleinschalige pilots aan te gaan met alle types duurzame warmte.

'Voorkom dat kolen worden vervangen door niet-duurzame biomassa'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 15-02-2024 00:00

De Partij voor de Dieren dient tijdens de wetsbehandeling ‘Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie’ een voorstel in om te voorkomen dat wanneer kolencentrales sluiten, deze gebruikt kunnen worden voor het stoken van biomassa. Biomassa maakt nu al 40% uit van wat we in Nederland duurzame energie noemen en de inzet van biomassa voor energieproductie groeit snel. En dit terwijl het verbranden van biomassa tot meer vervuiling leidt dan het verbranden van kolen. “Biomassa is geen duurzaam alternatief voor kolen. De uitstoot heeft uiterst negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit, biodiversiteit en gezondheid van mens en dier. Het is dan ook heel belangrijk om duidelijk te zijn over de lange termijnplannen en dus nu in de wet vast te leggen dat we na sluiting van kolencentrales hier geen biomassa in zullen verstoken”, licht PvdD-Kamerlid Christine Teunissen toe. Geen duurzame energiebron De productie van biomassa voor elektriciteitsopwekking leidt tot grootschalige ontbossing. De CO2-uitstoot wordt op papier niet meegerekend voor de klimaatdoelstelling omdat deze zou worden gecompenseerd door aanplant van nieuwe bomen, maar in de praktijk gebeurt dit in veel gevallen niet. En zelfs als het wel gebeurt, wordt er geen rekening gehouden met het verschil in ecologische waarde en koolstofinhoud van een volwassen boom ten opzichte van een nieuw aangeplante boom die tientallen jaren nodig heeft om tot volwassenheid te groeien. Houtproductie voor biomassa die in Nederland voor energieopwekking in kolencentrales wordt gebruikt, veroorzaakt in andere landen ernstige schade aan bossen en natuur.

PvdD maakt zich zorgen om natuur bij wieler­wed­strijd

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 13-02-2024 00:00

Den Haag - De Partij voor de Dieren Den Haag maakt zich zorgen om kwetsbare natuur bij de Tour de Femmes. Het lijkt erop dat de wielerwedstrijd zal finishen in Kijkduin. Deze locatie ligt tussen twee kwetsbare Natura 2000 gebieden in. ‘De toeters en bellen van een grote internationale wielerwedstrijd zullen de rust en leefomgeving verstoren voor dier en natuur. Daar maken we ons zorgen om’, aldus Robin Smit, raadslid Partij voor de Dieren. Bij de wielerwedstrijd volgt een stoet van motoren en volgwagens het peloton. Daarnaast filmt een helikopter vanuit de lucht en zal vooral de finishplek veel publiek aantrekken. ‘Den Haag neemt allerlei maatregelen om kwetsbare natuurgebieden te beschermen. Een sportevenement organiseren rondom deze natuurgebieden staat hier haaks op’ aldus Smit (PvdD). De Partij voor de Dieren wil daarom weten van de wethouder hoe de gevolgen op de omliggende natuur zijn afgewogen bij de keuze voor Kijkduin als finishplaats voor de wielerwedstrijd. Natuur beschermen Tijdens het NK wielrennen in het Nationaal Park Veluwezoom ontstond kritiek over de gevolgen voor de dieren en de natuur. Onder andere de verslaglegging door helikopters en drones zou voor extra verstoring zorgen voor de dieren in het gebied. Natuurmonumenten heeft eisen gesteld aan de organisator van het evenement door geen drones en helikopters boven het kwetsbare gebied te laten vliegen. ‘Een voorbeeld waar we als stad van moeten leren', aldus Smit. ‘De meest kwetsbare natuurgebieden van de stad moeten we niet blootstellen aan nog meer verstoring. We moeten ons niet blindstaren op grootschalige evenementen die een bedreiging kunnen zijn voor dier en natuur’. Lees hier onze schriftelijke vragen.

Hart voor Dieren Award voor Myra van Nino’s cat Rescue

Hart voor Medemblik Hart voor Medemblik Partij voor de Dieren Medemblik 30-01-2024 20:39

Anja Wit van Hart voor Medemblik (HvM) heeft onlangs de Hart voor Dieren Award uitgereikt aan Myra. Deze prijs erkent haar geweldige werk voor de katten.

Het verhaal van Myra begon zes jaar geleden met haar een wens voor een hondje. Myra, die nu haar eigen kleine asiel aan huis heeft, is erg blij met de award en de donatie. Ze gaat het geld gebruiken om kattenbrokken te kopen.

Veel van de katten die zij heeft opgevangen, hebben nu een fijn thuis gevonden via het netwerk van Myra en daarom heeft ze deze prijs gevonden.

Hart voor Medemblik blijft dierenwelzijn steunen en is trots op mensen zoals Myra.

Partij voor de Dieren zet een streep door Lelystad Airport

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 30-01-2024 00:00

De Tweede Kamer heeft een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen dat het kabinet oproept om Lelystad Airport definitief niet te openen voor vakantievluchten. “Het is geweldig dat een Kamermeerderheid een streep zet door de uitbreiding van Lelystad Airport, zowel voor het klimaat als de gezondheid van omwonenden”, zegt PvdD-Kamerlid Christine Teunissen. De luchtvaart is een van de grote veroorzakers van de klimaatcrisis en zorgt voor veel luchtvervuiling. Volgens de Partij voor de Dieren is krimpen daarom noodzakelijk om de luchtvaart binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid voor mens en dier te krijgen. Christine Teunissen: “Midden in de natuur- en klimaatcrises is het openen van een nieuw vliegveld een zeer slecht plan. Het uitbreiden van Lelystad Airport zou groei van de luchtvaart mogelijk maken, terwijl de luchtvaart moet krimpen.” Dankzij het aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren, moet de regering ook in overleg gaan met lokale autoriteiten om inwoners een alternatief te kunnen aanbieden voor een maatschappelijke investering in de regio. Denk hierbij aan meer duurzame werkgelegenheid. De Partij voor de Dieren verzet zich al sinds haar oprichting tegen de aanleg van nieuwe luchthavens. Dit grote succes komt na een jarenlange strijd in de Tweede Kamer tegen de uitbreiding van Lelystad Airport.

Terugblik op de raad

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 29-01-2024 00:00

Tijdens de raad van 25 januari werd het initiatiefvoorstel dat we indienden met D66 aangenomen. Een mooi succes, want wij vragen al jaren om meer inzicht en duidelijkheid over het Haagse klimaatbeleid. Wat zijn de doelen, welke maatregelen zijn effectief en waar moeten we meer voor doen? Met ons aangenomen voorstel zal dit allemaal duidelijker worden. Ook krijgen we meer zicht op energiearmoede en wijkgerichte aanpak. Verder is besloten om het fietsnetwerk in Den Haag verder te versterken. Er komt een groene zogenaamde ‘velostrada’ tussen de Binkhorst en Laan van NOI, waarmee fietsers en wandelaars veilig en snel van A naar B kunnen. Zij hoeven dan niet meer door de Schenktunnel, die veel mensen onprettig en onveilig vinden. Een goed plan, wat nog beter is geworden met ons aangenomen voorstel om meer groen te compenseren dan in het oorspronkelijke plan! Ook een ander groen voorstel van onze hand haalde een meerderheid. Daarmee vroegen we aandacht voor het moerasbos aan de GAVI-kavel. Hier gaat een warmtenet-leiding (warmtelinq) dwars doorheen worden aangelegd. Het is van groot belang dat de huidige ecologie wordt beschermd en de bomen goed worden beschermd. Ook dienden we voorstellen in over mobiliteit. Ons voorstel om fietsparkeren beter te regelen in de wijk Moerwijk werd aangenomen. Dit was een aanvulling op een goed voorstel van de SP om de veiligheid in Moerwijk te verbeteren. Ons voorstel om te onderzoeken hoe grote, auto’s, zoals SUV’s, in de hele stad een hoger parkeertarief kan worden opgelegd, haalde helaas niet. Op de agenda stond verder de verordening jeugdhulp 2024. Hierin staan alle afspraken over hoe zorgaanbieders zorg moeten verlenen aan kinderen en jeugdigen. We hadden twee amendementen om de werkwijze te verbeteren. Een voorstel ging over het realiseren van uniforme klachtenregeling . Het andere voorstel ging erom dat informatie en gesprekken tijdens het hele zorgtraject wel begrijpelijk moet zijn voor de persoon die de zorg nodig heeft. Beide voorstellen werden aangenomen. In februari komt de VNG met een handreiking over beschikken in het sociale domein. De verwachting is dat dit nieuwe informatie geeft waardoor de jeugdverordening moet worden aangepast. Dat krijgt dus nog een staartje. Onlangs vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan voor Ruimzicht - Steenzicht. Omdat dit bestemmingsplan van grote invloed is op de verdere ontwikkelingen in Zuidwest, is het uiterst van belang dat de raad goed weet wat de gevolgen zijn voor de rest van de ontwikkelingen. Daarom dienden we een motie in om een extern juridisch advies uit te laten voeren. Deze werd aangenomen. Onze motie om samen met Utrecht, Rotterdam en Amsterdam de gevolgen van hoogbouw voor dieren te onderzoeken, haalde het niet.

Amsterdam gaat in gesprek met GVB over brand­stof­ver­spilling veer­ponten

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 26-01-2024 00:00

Amsterdam gaat in gesprek met het GVB over brandstofverspilling van de ponten. Vragen van de Partij voor de Dieren Amsterdam leiden tot nader onderzoek naar brandstofverspilling bij het laden en lossen door de veerponten en naar een nieuw systeem dat het brandstofverbruik vermindert. In juni 2023 trok een verontruste mailer aan de bel bij de Amsterdamse gemeenteraad over brandstofverspilling bij de GVB veerponten. Bij het laden en lossen zou er veel brandstof worden verbruikt om de veren op de juiste plek te houden. Naar schatting zou dit neerkomen op tussen de 480.000 en 600.000 liter diesel per jaar, wat gelijk staat aan 7% van de totale CO2 uitstoot van het GVB in scope 1 en 2. Na vragen van de Partij voor de Dieren gaat het college in gesprek met de GVB over deze brandstofverspilling. De GVB gaat onder andere nader onderzoek doen naar het verbruik tijdens het laden en lossen en naar de toepasbaarheid van een alternatief systeem waardoor geen of minder brandstof wordt gebruikt tijdens het laden en lossen. Er wordt zowel onderzocht of het geïntegreerd kan worden in huidige aanlandvoorzieningen als nieuwe, nog te bouwen, voorzieningen. Lees hier onze schriftelijke vragen

Den Haag stemt in met ambitieus 'Stuur op Klimaat' plan

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 26-01-2024 00:00

In een belangrijke stap naar een duurzamere toekomst heeft de gemeenteraad van Den Haag het initiatiefvoorstel 'Stuur op klimaat' van D66 en de Partij voor de Dieren (PvdD) aangenomen. Dankzij dit voorstel komen er concretere, meetbare doelen richting een klimaatneutraal Den Haag in 2030. Een Routekaart naar Duurzaamheid Het voorstel introduceert een gedetailleerde routekaart richting de gestelde doelen. Deze routekaart is ontworpen om een duidelijk overzicht te bieden van de effecten van het huidige klimaatbeleid. Zo kan de gemeenteraad jaarlijks kijken of de gemeente nog op schema ligt en waar nodig aanpassingen doen in het beleid. ‘Het moet veel duidelijker zijn wat de impact van onze acties op de CO2-uitstoot in Den Haag is’, aldus raadslid Leonie Gerritsen. Gezamenlijke Inspanning D66 en de PvdD benadrukken met dit voorstel de urgentie van een gezamenlijke en duidelijke aanpak van de klimaatcrisis. ‘De aanhoudend hoge fossiele uitstoot in onze stad is onaanvaardbaar,’ zegt Gerritsen (PvdD). Dit initiatief is bedoeld om zowel de gemeente als haar inwoners en bedrijven te stimuleren tot het maken van klimaatvriendelijke keuzes. Korte- en Langetermijndoelen Naast lange termijn doelen voor 2030, benadrukt het voorstel het belang van onmiddellijke actie. "Alleen op die manier blijft een duurzaam Den Haag een zichtbaar en haalbaar doel blijven," stelt Gerritsen. Met 'Stuur op klimaat' zet Den Haag een belangrijke stap vooruit in haar ambitie om een groene, leefbare en klimaatneutrale stad te worden. Lees het voorstel hier .

Wanneer wint compassie het van compe­titie in de paar­den­sport?

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 25-01-2024 00:00

Het jaarlijkse paardensportevenement Jumping Amsterdam is vandaag begonnen. De mondiale top op het gebied van dressuur- en springsport komt de komende drie dagen samen in de Amsterdamse RAI. Tijdens dit evenement draait bijna alles om het laten gehoorzamen van de paarden. Er wordt van de paarden een enorme prestatie gevraagd , waarvoor op grote schaal dwangmiddelen gebruikt worden. Ook dit jaar subsidieert de gemeente Amsterdam dit evenement met 100.000 euro. De Partij voor de Dieren Amsterdam wil dat er geen cent meer naar zulke evenementen met dieren toe gaat. Dierenwelzijn ondergeschikt aan presteren Het belang van het paard staat voorop, roept menig belanghebbende in de paardensector. Dit zet aan het denken: is het echt in het belang van een paard om onder dwang kunstjes uit te voeren voor het plezier van de mens, waarvoor dwangmiddelen als een bit, sporen, zweep, kinketting, of een neusriem worden gebruikt? Het is immers de mens die hieraan verdient. In Het Parool schreef Sarah Pesie, dierwetenschapper, -gedragsdeskundige en campagnemanager bij Dier&Recht: “op evenementen zoals Jumping is het dierenwelzijn ondergeschikt aan presteren. Paarden worden tot het uiterste gedreven voor het winnen van prijzengeld.” Tegen het NRC zegt Fenna Westerduin, werkzaam bij de paardensportbond KNHS, hierover: “we willen allemaal het beste voor het paard, maar we zijn ook competitief.” Dit roept de cruciale vraag op of de competitie de grenzen van het paardenwelzijn overschrijdt. Tijdens Jumping ervaren paarden daarnaast namelijk ook beperkingen in hun natuurlijke gedrag. Ines Kostić, destijds Statenlid van provincie Noord-Holland en nu Tweede Kamerlid, bezocht Jumping Amsterdam vorig jaar met een delegatie van de provincie Noord-Holland. Het NRC schreef over dit bezoek. Hierin is te lezen dat paarden weinig contact hebben met soortgenoten tijdens de wedstrijden, ondanks dat het kuddedieren zijn. Ook is vrije beweging erg belangrijk voor de paarden, maar dat kan tijdens Jumping Amsterdam niet. Westerduin: “Een van de uitdagingen in de topsport." Dwangmiddelen voor kunstjes Voor deze vorm van paardentopsport worden dwangmiddelen gebruikt. Het paard springt steeds hoger en voert kunstjes uit met een bit in het gevoelige deel van de mond, sporen (metalen beugels aan de schoenen van de ruiter die in de buik/ribben prikken), met een (strakke) neusriem om, soms gecorrigeerd door een zweep. Het bit is een stang of band in de mond van het paard, met hieraan teugels om sturing te geven. Het bit wordt in een gevoelige plek van de mond van het paard geplaatst. Met een bit rijden is zo genormaliseerd dat pijnsignalen door het gebruik ervan vaak niet worden opgemerkt, schrijft Dier&Recht. En vaak moeten er zelfs tanden worden getrokken om er ruimte voor te maken. Op zulke hoge niveaus in de paardensport zijn dwangmiddelen zoals deze zelfs verplicht . Op het hoogste dressuurniveau gebruikt men twee soorten bitten (de stang en trens) tegelijkertijd - dit is internationaal verplicht. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 83 procent van de onderzochte sportpaarden een of meerdere verwondingen heeft in of om de mond als gevolg van het bit, meldt Dier&Recht. Op wedstrijden leidt dit soms zelfs tot bloedende monden. Het gebruik van sporen laat sporen na ( foto : Jumping Amsterdam 2020, Dier&Recht) De bloedregel en de te strakke neusriem Zulke instanties van bloed, pijn en blessures bij de paarden zijn geen uitzondering. Paarden bloeden, ook tijdens Jumping Amsterdam, regelmatig uit hun mond, aldus Dier & Recht. Het is niet voor niets dat de FEI (de overkoepelende organisatie van de paardensport) de “bloedregel” introduceerde. De FEI Jumping Rules stellen: "eliminatie volgt na bloed op de flank(en) van het paard, of na bloed in de mond van het paard. In lichte gevallen van bloed in de mond, zoals wanneer een paard lijkt te hebben gebeten op zijn tong of lip, mogen officials het spoelen of afvegen van de mond toestaan en de atleet toestaan verder te gaan; verdere tekenen van bloed in de mond zullen leiden tot eliminatie." Een voorbeeld hiervan is Merrie Queenparks Wendy. Zij werd vorig jaar tijdens Jumping Amsterdam geëlimineerd omdat ze uit haar mond bloedde. Teleurgesteld meldde de ruiter : “Het is erg frustrerend, want dit gebeurt alleen als ze in de ring is. Dit paard is zo makkelijk in alles, maar in de ring wordt ze een beetje nerveus en bijt ze op haar tong. We gaan nadenken wat we kunnen doen om haar te helpen.” Het bit beschadig het tandvlees, de tong, de lippen, de wangen en veroorzaakt pijn bij paarden. Om het protest tegen dit bit te minimaliseren wordt een neusriem gebruikt. Probeert het paard de mond toch te openen, dan veroorzaakt dit pijn op het neusbot en de onderkaak. Bij 93 procent van de sportpaarden zit de neusriem te strak. De KNHS heeft een te strakke neusriem nu verboden . Niet de neusriem zelf, dus, maar de te strakke neusriem. “Paarden moeten de vrijheid behouden om te kunnen kauwen, gapen en te slikken met de neusriem om, en ook zijn onderkaak te ontspannen,” aldus de KNHS. Het is goed dat er opgelet wordt, maar schrijnend dat zulke regels nodig zijn. Bloedende merrie Queenspark Wendy en een teleurgestelde ruiter ( foto : Jumping Amsterdam 2023, Horses.nl) Misstanden in de paardensport Dierenrechtenorganisaties en –partijen wordt door de paardensector vaker verweten dat zulke ‘uitzonderlijke’ excessen als de norm worden gepresenteerd. “Als er dan iets misloopt, loopt het ook goed mis. Ik zeg niet dat het nooit gebeurt, maar wat je ziet is dat van de uitzondering de regel wordt gemaakt,” zegt een paardengedragsdeskundige in een artikel over ‘anti-paardensport statements’. Wat wij echter zien, is dat de conditie om zulke incidenten met paarden te laten gebeuren in deze vormen van paardensport voortdurend wordt geschept. Dat het ook vaak goed gaat, erkennen wij ook. Maar dit weegt niet op tegen het leed. De Partij voor de Dieren vindt dat er geen enkel moment mag zijn waarop het paard lijdt voor het plezier van de mens. Deze vormen van paardensport zijn wat ons betreft inherent onverenigbaar met het welzijn van de dieren. Dat de gemeente dit evenement dit jaar nog voorziet van 100.000 euro aan subsidie, druist volledig in tegen de eigen dierenwelzijnsambities. Wat de Partij voor de Dieren betreft, gaat er in de toekomst geen cent meer naar zulke evenementen met dieren.