Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

45662 documenten

Zwerfvuil actie Korte Akkeren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Gouda 15-05-2022 00:00

Op zaterdag 15 mei is een groepje enthousiaste vrijwilligers actief geweest in een “zwerfvuilactie” in Korte Akkeren. De zon scheen, iedereen had er zin in en het leidde hier en daar tot leuke gesprekjes of een “duimpje” van voorbijgangers. Na ruim anderhalf uur hadden we een aantal volle vuilniszakken en tevens een (gevonden) winkelwagentje vol met grote losse spullen die op straat rondzwierven. Naast stukken plastic en blikjes vonden we héél veel sigarettenpeuken. Zoveel dat we ze niet eens allemaal konden opruimen. En dat is heel jammer want in de filters van sigaretten zit cellulose acetaat, een plastic dat alleen onder extreme omstandigheden vergaat. Dat plastic valt heel langzaam uit elkaar tot onzichtbare plasticdeeltjes. Hoewel onzichtbaar voor het menselijk oog, komt het terecht in de grond en het water. En uiteindelijk ook in onze voeding en ons lichaam. Bij elkaar leveren de filters van sigaretten jaarlijks meer dan een miljoen ton (is 1.000.000.000kg) plastic afval op. Toch maar eens over nadenken voordat je je peuk achteloos op straat gooit….. Het plan is om weer meerdere malen per jaar een zwerfvuilactie te organiseren om Gouda tot een schone stad te maken. Volg de aankondigingen op onze Facebook-pagina en deze website Iedereen is welkom om mee te doen!!

Haagse partijen slaan de handen ineen voor Laak

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 13-05-2022 00:00

Maar liefst elf partijen in de Haagse gemeenteraad springen in de bres voor de wijk Laak. Samen leggen zij een lange lijst vragen voor aan het college van burgemeester en wethouders. Dit naar aanleiding van de aanhoudende problematiek en een brandbrief van de bewoners. De vragen gaan onder meer over ongedocumenteerde arbeidsmigranten, parkeerproblematiek en afval. Hoewel de formatie officieel nog niet wil vlotten, zoeken raadsleden onderling de samenwerking op. ‘Veel van de problemen die zich afspelen in Laak, zijn partij overstijgend’, zegt Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren. Zij nam het initiatief een groepje raadsleden te vormen dat zich wil inzetten voor Laak. ‘Al te lang werkt iedereen van hun eigen eilandje. Laak verdient beter en ik hoop dat we dat de komende vier jaar samen kunnen realiseren.’ Onveilig Bewoners van Laak trekken al geruime tijd aan de bel. De opeenstapeling van problemen in de wijk drijven bewoners tot waanzin. Afval, woonoverlast en criminaliteit zorgen voor een gevoel van onveiligheid. De leefbaarheid in de wijk staat erg onder druk. Zowel de bewoners als de raadsleden vinden dat er meer samenhang moet zijn in het oplossen van de problemen. Losse acties leveren nog te weinig op. Samenhang Volgens de raadsleden hangt veel van de problematiek in de wijk samen met de grote hoeveelheid ongedocumenteerde arbeidsmigranten en overbewoning in Laak. Deze groep leeft vaak onder slechte omstandigheden en zijn moeilijker te bereiken. Het college is al langere tijd bezig met initiatieven om arbeidsmigranten in Transvaal beter te informeren over hun rechten. Lesley Arp (SP): ‘Het is belangrijk dat dit ook in Laak gebeurt, zodat we arbeidsmigranten weerbaarder maken tegen uitbuiting en de ellende die daaruit voortvloeit.’

Groot succes! Houd­verbod voor dieren­beulen wordt verdubbeld naar maximaal twintig jaar

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 13-05-2022 00:00

De ergste dierenbeulen mogen straks maximaal twintig jaar geen dieren meer houden. Dat wil het kabinet naar aanleiding van een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren en de PVV . Op dit moment kunnen rechters alleen een 'houdverbod' opleggen dat automatisch vervalt als dierenbeulen hun boete hebben betaald of hun straf hebben uitgezeten. De Partij voor de Dieren pleit al sinds haar oprichting voor een levenslang houdverbod voor mensen die herhaaldelijk hebben laten zien niet fatsoenlijk met dieren om te kunnen gaan. “Een houdverbod van maximaal twintig jaar is een flinke stap in de goede richting,” aldus Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Hij heeft vorig jaar voorgesteld de nieuwe Wet aanpak dierenmishandeling zo aan te passen dat mensen die herhaaldelijk in de fout gaan een levenslang houdverbod kan worden opgelegd. “Het kabinet heeft nu besloten daar in ieder geval 20 jaar van te maken, dat is fantastisch nieuws. Rechters kunnen dieren zo beter beschermen tegen grote dierenbeulen. Wij blijven uiteraard pleiten voor een levenslang houdverbod voor de ergste gevallen.” De discussie laaide vorig jaar opnieuw op toen de rechter besloot dat een man die zijn hond gruwelijk had mishandeld en levend begroef na een proeftijd van drie jaar een nieuwe hond mocht aanschaffen. “Dit is wat de Partij voor de Dieren betreft een typisch voorbeeld van wat er mis is met de huidige wet. Al zou een rechter het willen, hij kan op dit moment nog geen houdverbod als een zelfstandige straf opleggen, omdat de wet dat niet mogelijk maakt. Een maximaal houdverbod van twintig jaar betekent dat iemand al die tijd geen huisdier of andere dieren mag houden. Daarmee kan veel dierenleed worden voorkomen” zegt Wassenberg. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat het toezicht wordt verbeterd, zodat daders snel gepakt worden. Frank Wassenberg zal er volgende week in de Tweede Kamer voor pleiten het wetsvoorstel zo snel mogelijk te behandelen. Het wetsvoorstel kan in ieder geval op brede steun in de Kamer rekenen. Wassenberg hoopt dat de politieke partijen die vorig jaar voor zijn motie voor een levenslang houdverbod stemden, nu ook de wetswijziging zullen steunen. Bekijk hier wat de Partij voor de Dieren nog meer wil veranderen in de nieuwe Wet aanpak dierenmishandeling

Instal­latie burger­raadsleden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Gouda 12-05-2022 00:00

Op woensdagavond 11 mei 2022 heeft de benoeming en beëdiging plaatsgevonden van Beatrijs Lubbers en Eric Veldwiesch als burgerraadsleden van de Partij voor de Dieren in de gemeente Gouda. Beatrijs heeft ruime ervaring in de gemeentelijke politiek en is ook in de vorige raadsperiode Burgerraadslid voor de PvdD geweest. Voor Eric is dit de eerste periode waar hij zich met veel enthousiasme heeft verbonden aan deze opdracht. De combinatie van wijsheid en ervaring samen met jeugdig élan geeft ons veel vertrouwen in dit duo. In samenwerking met de gemeenteraadsleden Corine Kerkmans en Wouter Kraidy zullen zij zich inzetten voor onze idealen, daarbij gesteund door een grote groep betrokken vrijwilligers. Let’s go for it!!!!

Partij voor de Dieren: 'stimuleer gebruik wasbare luiers'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 11-05-2022 00:00

De Partij voor de Dieren heeft tijdens het debat over de circulaire economie gepleit voor stimulering van het gebruik van wasbare luiers. Wegwerpluiers zorgen jaarlijks voor een afvalberg van 200 miljoen kilo. “Via betere voorlichting en een subsidieregeling zouden we veel meer ouders kunnen bewegen om wasbare luiers te gebruiken. Die zijn tegenwoordig goed en gebruiksvriendelijk, en veel beter voor het milieu”, zegt PvdD-Kamerlid Eva van Esch. Een baby verbruikt per jaar gemiddeld 300 kilo luiers. In totaal komt dit in Nederland neer op maar liefst 200 miljoen kilo afval, dat moeilijk recyclebaar is en daarom bijna allemaal wordt verbrand. “Dat is een immense hoeveelheid. Als we afval willen verminderen, dan is hier een grote slag te slaan. Daarom zou het logisch zijn als de regering maatregelen treft om het gebruik van wasbare luiers te stimuleren. In het belang van de leefbaarheid van de Aarde is het namelijk essentieel dat we minder grondstoffen gaan gebruiken”, aldus Van Esch. Volgens Van Esch kunnen een informatiecampagne en subsidieregeling voor wasbare luiers helpen om de afvalberg van wegwerpluiers te verkleinen. Op dit moment wordt er alleen ingezet op websites waar informatie over wasbare luiers te vinden is. Van Esch: “Hiermee bereik je alleen de mensen die uit zichzelf zoeken naar wasbare luiers, terwijl de meeste winst valt te behalen bij de mensen die niet uit zichzelf geïnteresseerd zijn in wasbare luiers. Als zij dan zijn overtuigd, zou het goed zijn als er met een subsidieregeling voor wordt gezorgd dat wasbare luiers financieel aantrekkelijker zijn. Hoewel het gebruik op de lange termijn al goedkoper is, is de aanschafprijs op dit moment nog een drempel voor veel aanstaande ouders.” De staatssecretaris heeft laten weten voor het zomerreces te reageren op de voorgestelde maatregelen.

Haagse subsidie voor vlees­in­du­strie onder vuur

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 26-04-2022 00:00

De gemeente Den Haag steekt ieder jaar subsidiegeld in de vlees- en zuivelindustrie. Dit ontdekte de Haagse Partij voor de Dieren in de gemeentelijke begroting. Robert Barker (PvdD) is er niet over te spreken: ‘Dankzij aangenomen voorstellen van de Partij voor de Dieren moet de gemeente zich inzetten voor duurzaam en plantaardig voedsel, niet voor de vlees- en zuivelindustrie.’ Breed lachend op de foto, met een kaaswiel in handen en een koe op de achtergrond. Niet Yvon Jaspers, maar Haags wethouder Hilbert Bredemeijer leende zich voor dit promotiemoment van de zuivel- en vleesindustrie in de regio. Bredemeijer is bestuurslid van de Stichting Groenfonds Midden-Delfland, ontdekte de Partij voor de Dieren. Die stichting verleent subsidies ‘om de lokale producten zoals zuivel en vlees meer bekendheid te geven,’ zo staat in de gemeentebegroting. De stichting ontvangt subsidie van de gemeente Den Haag. Plantaardig ‘Zo hebben we dat niet afgesproken,’ zegt Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Den Haag. ‘In ons voedselbeleid staat dat we een omslag naar plantaardige voeding stimuleren. Zo zorgen we voor minder dierenleed, en pakken we de klimaatcrisis aan. Het is bizar om subsidie te verlenen aan een industrie die de toekomst van onze kinderen bedreigt,’ vindt Barker. Koe in de wei Het steekt Barker ook dat de wethouder op de foto gaat met een koe in de wei. ‘Een idyllisch beeld, maar de realiteit is anders. Een kwart van de koeien mag nooit naar buiten, en een groot deel staat maar een fractie van de tijd in de wei.’ Met zijn idyllische foto schept de wethouder geen eerlijk beeld van de Nederlandse vleesindustrie, vindt Barker. Subsidie voor de vleesindustrie De oplossing? Alleen subsidie verlenen voor plantaardig voedsel en niet aan de veehouderij, zo bepleit Barker (PvdD). ‘Ons klimaat wacht niet. Stop met deze onduurzame verkwisting van belastinggeld.’ De Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen aan het stadsbestuur over de kwestie.

Glanzende toekomst voor Gymzaal

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 20-04-2022 00:00

De toekomst van de duurzame voedselinitiatieven in de Gymzaal aan de Witte de Withstraat staat niet meer op losse schroeven. Na jarenlang soebatten met de gemeente, hebben ze een vergunning gekregen om detailhandel en horeca uit te baten op hun huidige locatie. Het college van B&W geeft daarmee uitvoering aan een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, HSP, CU/SGP en PvdA. Al jaren zijn verschillende duurzame voedselinitiatieven gehuisvest in de Gymzaal aan de Witte de Withstraat, zoals Lekkernassûh, De Volkskeuken en The Conscious Kitchen. Toch gooide het bestemmingsplan jarenlang roet in het duurzame eten. Duurzaam voedsel verkopen of serveren leek eigenlijk niet te mogen. Vergunning De gemeenteraad heeft in 2021 aangegeven het duurzame initiatief de ruimte te willen geven. Een voorstel van de Partij voor de Dieren, om detailhandel en horeca in de Gymzaal toe te staan, werd in meerderheid aangenomen. Alleen Groep de Mos/Hart voor Den Haag stemde tegen. Het college heeft daarop een vergunning afgegeven voor de voedselactiviteiten in de Gymzaal. Daarmee hebben de voedselinitiatieven zekerheid gekregen over hun toekomst en hebben ze de Gymzaal van de gemeente gekocht. Betere begeleiding Toch is het hiermee niet afgedaan, vindt fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren. ‘Dit geval staat niet op zichzelf. In meerdere gevallen, zoals bij de wormenhotels, hebben we gezien dat de gemeente duurzame initiatieven vaker dwarsboomt dan ondersteunt. Dat moet anders,’ zegt hij. ‘We letten er scherp op dat ons voorstel om bewonersinitiatieven beter te begeleiden, dat de raad vorig jaar omarmde, goed wordt uitgevoerd.’

Ouwehand pleit voor einde eenden­hou­derij

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 15-04-2022 00:00

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft het kabinet gemaand in te grijpen in de Gelderse Vallei nu de vogelgriep ‘als een lopend vuurtje’ door het meest pluimveedichte gebied van Nederland dreigt te gaan. De eerste stap die zij voorstelt is het beëindigen van de eendenhouderij, waar veel uitbraken beginnen. Eenden in eendenhouderijen zijn - ondanks het feit dat ze nooit buiten komen - erg vatbaarder voor vogelgriep, waardoor ze sneller besmet raken. Het afgelopen half jaar is al bijna 20 procent van alle vleeseenden in de Nederland vergast vanwege vogelgriepuitbraken. Ouwehand noemt het telkens weer vergassen van eenden, en ook kippen, en vervolgens opnieuw vullen van de stallen ‘onacceptabel’. “We kunnen niet zoveel dieren op een kluitje blijven houden. Nu niet ingrijpen betekent welbewust enorme risico’s voor de gezondheid van mens en dier in stand houden. In een regio met zoveel grote pluimveebedrijven op zo korte afstand bij elkaar kan het virus als lopend vuurtje door de stallen gaan en razendsnel muteren.” Barneveld en Ede, waar deze week weer grote vogelgriepuitbraken waren, zijn de gemeenten met de meeste kippen van heel Nederland. Na de vogelgriepuitbraken in 2003, toen 30 miljoen dieren zijn vergast, heeft er een evaluatie plaatsgevonden, waarbij geconcludeerd werd dat uitbraken in gebieden met zoveel dieren en zoveel pluimveebedrijven dicht bij elkaar - zoals in de Gelderse Vallei - moeilijk, zo niet onmogelijk te beheersen zijn. Er werden twee belangrijke aanbevelingen gedaan: flink verminderen van de pluimveedichtheid en het vaccineren van dieren. Volgens Ouwehand is met die aanbevelingen sindsdien niets gedaan. “Dit kabinet spreekt in het regeerakkoord van een ‘transitie naar een dierwaardige veehouderij in balans met de volksgezondheid’. Dan moeten er duidelijke keuzes gemaakt worden: welke sectoren kunnen toekomstbestendig worden gemaakt en welke niet? Daar is al veel te lang mee gewacht, met alle gevolgen van dien voor mens, dier en natuur”, aldus de PvdD-fractievoorzitter. Dierenleed Volgens Ouwehand zijn er, naast de vatbaarheid van eenden en de risico’s voor volksgezondheid, nog andere redenen om allereerst in te grijpen in de vleeseendensector. “In de eendenhouderij is sprake van structurele, ernstige dierenwelzijnsproblemen. De dieren leven in potdichte stallen zonder zwemwater. Voorafgaand aan de slacht worden ze bij bewustzijn ondersteboven aan een poot opgehangen en door een elektrisch waterbad gehaald. Een flink deel van de dieren wordt zo onvoldoende bedwelmd voor de slacht. Bovendien is het vlees van de eenden voornamelijk bestemd voor de export, omdat in ons land heel weinig eendenvlees wordt gegeten.” Lees hier de Kamervragen.

Toezegging: Regeling voor ener­gie­com­pen­satie studenten en gezinnen in problemen


Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Arnhem 14-04-2022 00:00

Wij hebben de gemeente gevraagd in Den Haag te wijzen op de groep studenten en mensen in armoede die buiten de boot vallen van de huidige tegemoetkomingen voor de hoge energieprijzen. Het college heeft nu maatwerk beloofd en gaat de landelijke politiek aansporen om ook voor deze mensen tegemoetkomingen te regelen. Wij zijn blij met deze toezegging! Er komt nu een beperkte groep mensen in aanmerking voor toeslag en dat vonden wij niet eerlijk. Armoede is een groeiend probleem in Nederland en de stijgende energieprijzen dragen niet bij aan een oplossing daarvoor. Een eénmalige bijdrage overigens ook niet. De willekeur en de beperkte groep die in aanmerking komt voor de toeslag is opgemerkt en daarom heeft Arnhem behalve een vroegtijdige uitbetaling ook gekozen voor uitbreiding van de groep die in aanmerking komt. Maar er zijn zelfstandig wonende studenten en gezinnen zonder kinderen die buiten de boot vallen. Met ons initiatief hopen wij nu dat deze mensen ook in aanmerking zullen komen voor een regeling. Daarnaast moet uiteraard worden ingezet op besparing, duurzame opwek en isolatie. En dit vooral ook voor mensen die zelf niet de financiële ruimte hebben dit te regelen.

Succes: import­verbod op houtige biomassa uit Rusland

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 14-04-2022 00:00

De Tweede Kamer wil dat er een einde komt aan het importeren van houtige biomassa uit Rusland. Een motie van de Partij voor de Dieren die hiertoe opriep werd aangenomen. Elke maand worden nu ongeveer 100.000 versnipperde Russische bomen geïmporteerd om hier te verbranden in kolen- en biomassacentrales. ‘Deze aangenomen motie is goed nieuws voor het klimaat, want het kappen en verbranden van bomen zorgt voor nog meer CO2-uitstoot dan het verbranden van kolen’, aldus PvdD-Kamerlid Lammert van Raan. ‘Nog steeds worden er subsidies verstrekt voor biomassa, ook voor het importeren van hout uit Rusland. Zo wordt de oorlogskas van Rusland via Nederlandse subsidies gespekt, en dat is natuurlijk niet uit te leggen. Goed dat een meerderheid van de Kamer dat inziet en wil dat we daarmee stoppen.’ Al 120 mensenrechten- en milieuorganisaties riepen op tot een importverbod op houtige biomassa uit Rusland. Deze oproep ligt in lijn met pogingen die in heel Europa worden gedaan om de geldstroom naar Rusland op te drogen en zo de oorlog in Oekraïne te remmen. Eerder diende de Partij voor de Dieren al een voorstel in om per direct te stoppen met de import van Russische kolen, olie en gas, maar dat kon nog niet op een meerderheid rekenen. De Partij voor de Dieren is fervent tegenstander van houtige biomassa als duurzame energie. Van Raan: ‘Natuurlijk willen wij een algeheel importverbod van hout om hier te verbranden. Eerder boekten we al successen om in elk geval geen nieuwe subsidies voor biomassa af te geven en wordt er dankzij een voorstel van de Partij voor de Dieren binnenkort eindelijk gemeten hoe vervuilend biomassa is.’