Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

43374 documenten

In onze regio volgen op dit moment ...

PvdA PvdA VVD CDA GroenLinks ChristenUnie D66 Partij voor de Dieren Leiden 19-04-2019 13:22

In onze regio volgen op dit moment 542 leerlingen structureel geen onderwijs. Een enorm hoog aantal! De oorzaken daarvan zijn divers en er gaan soms schrijnende situaties achter schuil. Om die reden hebben de Leidse woordvoerders onderwijs van de commissie Onderwijs en Samenleving hier met elkaar aandacht voor gevraagd bij alle betrokken partijen. Van schoolbesturen tot het College van B&W. We zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. De PvdA samen met alle andere Leidse politieke partijen. Omdat we allemaal hetzelfde doel hebben: passend onderwijs voor elk kind dat dit nodig heeft. GroenLinks Leiden VVD Leiden CDA Leiden Partij voor de Dieren Leiden @partij Sleutelstad SP Leiden D66 Leiden ChristenUnie Leiden

Bomen als verdienmodel? Kap daarmee! ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 19-04-2019 12:23

Bomen als verdienmodel? Kap daarmee! Sluit je aan bij het groeiend verzet 🌳✊🏻🌲 https://www.partijvoordedieren.nl/doe-mee

Verkiezingen Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek

ChristenUnie ChristenUnie CDA VVD Partij voor de Dieren PvdA Gooise Meren 19-04-2019 09:02

https://gooi-noord.christenunie.nl/k/n38730/news/view/1275407/660746/Kandidaten CU AGVMet blijdschap en dankbaarheid kijken we terug op de campagne voor de waterschapsverkiezingen van 2019. Het resultaat mg er zijn: we hebben onze zetel weer terug in het algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht!

Gezamenlijke campagne

In de campagne zijn we zoveel mogelijk samen opgetrokken met de fractie van de ChristenUnie Noord-Holland. We hebben twee gezamenlijke werkbezoeken in de regio gebracht, een werkbezoek als AGV-team, twee landelijke bijeenkomsten en een campagnedag. En natuurlijk hebben we deelgenomen aan verschillende debat- en informatie-avonden.

Luistertour, waardevolle bijeenkomsten

Alle ontmoetingen waren bijzonder waardevol. Overal waar we kwamen, werd onze belangstelling gewaardeerd. Met veel enthousiasme werd ons uitgelegd wat de successen zijn en ook waar mensen tegenaan lopen. We hebben onze vragen kunnen stellen en kunnen vertellen wat onze visie is op het specifieke onderwerp. Al waren de werkbezoeken echt bedoeld om te luisteren, te horen wat er speelt.

Groote Zeesluis Muiden

we zijn in gesprek gegaan met de Stadsraad Muiden over de Groote Zeesluis Muiden. Het waterschap is van plan deze monumentale sluis te automatiseren en luidsprekers te plaatsen om de passanten van de sluis op afstand te kunnen helpen. De stadsraad vindt de ingrepen ontsierend en voelt zich niet goed meegenomen in het proces. Volgens de stadsraad zijn er onvoldoende inspraakmogelijkheden geweest om met het plan mee te denken. Nu wij een zetel hebben gekregen, willen we dit punt opnieuw op de agenda van het waterschap zetten.

Mooie verkiezingsuitslag

De opkomst voor de waterschapsverkiezingen was hoger dan in 2015, zo’n 25% hoger. Het aantal stemmen op de ChristenUnie was 50% hoger! In totaal hebben 20.477 mensen een geldige stem op ChristenUnie-AGV uitgebracht. Meer dan de helft van de stemmen is uitgebracht op de kandidaten 2 t/m 25 op de kieslijst. Dit toont aan hoe belangrijk het is dat kiezers de kandidaten kennen.

Uitslag Provincie en Waterschap verschillend

Opvallend is dat in de gemeentes Amsterdam en Gooisemeren een groot verschil zit in het aantal stemmen dat voor de Provincie Noord-Holland op de ChristenUnie is uitgebracht en het aantal stemmen dat ChristenUnie voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft gekregen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat veel expats op de ChristenUnie gestemd hebben. Zij mochten wel stemmen voor het waterschap en niet voor de provincie. Een andere verklaring is dat er provinciaal en voor het waterschap verschillend gestemd is.

Kleine verschuiving in Algemeen Bestuur AGV

In het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel Gooi en Vecht zijn drie zetels van partij gewisseld. PvdA, CDA en de Socialistische Waterschapspartij hebben een zetel verloren. De Groenen, Partij voor de Dieren en ChristenUnie hebben een zetel gewonnen. Deze kleine verschuiving heeft ertoe geleid dat 4 van de 5 partijen in de zittende coalitie samen het gesprek zijn aangegaan om een coalitie te vormen en leden voor het Dagelijks Bestuur te leveren. Het CDA staat voorlopig aan de zijlijn.

Formatie is gestart

De komende weken zullen twee formateurs aan het werk gaan met het advies van de Informateur. De Informateur heeft geadviseerd een coalitie te vormen met een krachtig en slagvaardig Dagelijks Bestuur bestaande uit vier bestuursleden. De vorige periode waren dit er vijf. CDA en ChristenUnie hebben aangegeven samen een bijdrage te willen leveren aan de coalitie. Het is afwachten of hierop wordt ingegaan. Aan de andere partijen is gevraagd een bijdrage te leveren aan het coalitie-akkoord. Als ChristenUnie willen we hiervan gebruik maken en zo invloed hebben op de belangrijke onderwerpen voor de komende 4 jaar. 

Verkiezingsuitslag in kentallen (bron: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)

In Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben 519.744 mensen gestemd. Dat is een opkomst van 48,7 procent. Dat is hoger dan 4 jaar geleden: toen stemde 41,4%.

In de gemeente De Bilt gingen de meeste mensen naar de stembus: 65,8 procent. In Amsterdam was de opkomst het laagst: 44,4 procent.

Het percentage geldige stemmen was 97 procent. Het percentage blanco stemmen was 2,3 procent. Het percentage ongeldige stemmen was 0,7 procent.

Zetelverdeling

VVD: 5 zetels (-) PvdA: 4 zetels (-1) Water Natuurlijk: 4 zetels (-) Partij voor de Dieren: 4 zetels (+1) CDA: 2 zetels (-1) De Groenen: 2 zetels (+1) 50PLUS: 1 zetel (-) ChristenUnie: 1 zetel (+1)

Het algemeen bestuur heeft 30 zetels. Hiervan zijn er 23 verkozen bij de verkiezingen. De andere 7 zetels zijn geborgde zetels:

Ongebouwd (agrariërs): 3 zetels Gebouwd (bedrijven): 3 zetels Natuur: 1 zetel

Actiebordenfabriek voor de Grote ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Zuid-Holland 19-04-2019 08:59

Actiebordenfabriek voor de Grote Mars georganiseerd door Animal Rights voor vervanging van dierproeven. Kom je ook? Leuk als we je daar zien; het start om 13.00 bij Weena 702. Vanaf 12.00 staan leden van de werkgroep PvdD Rotterdam vooraan op het Kruisplein om T-shirts en borden uit te delen om onszelf als Partij voor de Dieren zichtbaar te maken.

Geweldig! ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Westerwolde 19-04-2019 06:06

Geweldig! 🐝💪 https://www.westerwoldeactueel.nl/2019/04/18/dorpsbewoners-wedde-zaaien-bermen-in-met-zaad-van-wilde-bloemen/

PvdD loopt mee in mars tegen dier­proeven

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 19-04-2019 00:00

De Partij voor de Dieren doet zaterdag 20 april mee aan de grote mars tegen dierenproeven in Rotterdam. Na afloop gaat PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg in debat met Eva Meijer, filosoof en lijstduwer van de PvdD, en Karen Soeters, oprichter van Animals Today en directeur van de NGPF, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren.
 Nog steeds worden 1 miljoen dieren per jaar gebruikt voor dierproeven. Het aantal dierproeven is in 2017 zelfs met bijna 18% gestegen. Er werden meer knaagdieren, meer honden en katten en meer apen gebruikt. Wassenberg: “De regering zegt wereldwijd koploper te willen zijn in proefdiervrije innovaties, maar daadkrachtige maatregelen blijven uit. Het Erasmus MC mag onverminderd experimenten op apen blijven doen. En het BPRC, het grootste apentestcentrum van Europa, mag haar eigen afbouwplan schrijven. Niet om het aantal experimenten op apen met 100 procent af te bouwen, maar slechts met 40 procent.” De Partij voor de Dieren pleitte deze maand tijdens het proefdierendebat in de Tweede Kamer opnieuw voor snelle sluiting van het BPRC. “Fundamenteel wetenschappelijk op apen kan sowieso per direct verdwijnen zonder onderzoek naar levensbedreigende ziekten in gevaar te brengen. Dat is al de helft van de proeven”, zegt Wassenberg. Dierexperimenten leiden bovendien te vaak tot niets. Zo’n 90 procent van de dierproeven heeft geen enkele betekenis voor de mens. “De oplossing is niet: méér dierproeven, maar het ontwikkelen van nieuw onderzoek zónder dierproeven. Vanwege dierenwelzijn, maar ook uit wetenschappelijk oogpunt”, stelt het PvdD-Kamerlid. Tijdens het proefdierdebat verzocht de Partij voor de Dieren de regering haar mogelijkheden te benutten om te sturen naar proefdiervrij onderzoek. Als belangrijkste financier van onderzoek heeft de overheid het belangrijkste sturingsmechanisme in handen. De mars door Rotterdam naar het Erasmus MC wordt georganiseerd door Animal Rights. Aanleiding voor de mars is Wereldproefdierendag die jaarlijks wereldwijd op 24 april wordt gehouden. Kijk voor meer informatie en het programma hier .

Raadsfracties willen een verbod op het oplaten van ballonnen | Groningen

GroenLinks GroenLinks D66 Partij voor de Dieren Groningen 19-04-2019 00:00

GroenLinks pleit samen met de Partij voor de Dieren, D66, 100%Groningen, Student en Stad voor een verbod op het oplaten van ballonnen.

De fracties stellen schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders, waarin ze verzoeken om een oplaatverbod voor ballonnen af te kondigen. In 2013 was al een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen, waarin het college werd verzocht om hier een ontmoedigingsbeleid voor in te stellen.

Ondanks het gemeentelijk ontmoedigingsbeleid kunnen bedrijven, organisaties en individuen nu alsnog besluiten om ballonnen op te laten. De fracties hopen daarom dat het college een verbod op het oplaten van ballonnen in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Groningen opneemt. “Het oplaten van ballonnen past niet in het streven van de gemeente Groningen om naar een circulaire economie te gaan” aldus GroenLinks-raadslid Martijn van der Glas.

Het oplaten van ballonnen veroorzaakt niet alleen een toename van plastic zwerfvuil in de gemeente Groningen, maar ook ver daarbuiten. Volgens de Universiteit van Wageningen worden ballonnen tot wel 800 kilometer verder teruggevonden. Ook bevatten minstens 2% van de onderzochte magen van dood gevonden Noordse stormvogels ballonresten.

Toekomst Blauwe Golven: kunst én groen! | Arnhem

GroenLinks GroenLinks VVD PvdA ChristenUnie Partij voor de Dieren Arnhem 19-04-2019 00:00

De gemeenteraad heeft woensdag 17 april 2019 besloten de Blauwe Golven te behouden. "Willen wij als Arnhem onze smoel behouden?" Deze vraag stelde GroenLinks-raadslid Cyriel Prinsen tijdens de gemeenteraadsvergadering. Mede op initiatief van GroenLinks werd er een motie ingediend met de opdracht om de Blauwe Golven te behouden én het gebied te vergroenen. De motie haalde een ruime meerderheid. Cyriel Prinsen: “Er loopt al een lange tijd de discussie of we het gebied groen willen of dat we de Blauwe Golven willen behouden. GroenLinks heeft vanaf het eerste moment al aangegeven dat we én groen én kunst willen. De Blauwe Golven is immers een van de meest markante kunstwerken in de openbare ruimte in Europa, het bepaalt mede de smoel van Arnhem."

In de motie wordt niet alleen gevraagd om de Blauwe Golven te behouden en te vergroenen. Er wordt ook voorgesorteerd op parkeren voor elektrische auto’s, herstel van de fontein en het toevoegen van wateroppervlak. Uiteraard blijft er ook ruimte voor Showroom2.0 en Urban Sports, zoals dat er ook in de eerdere plannen was. Er wordt gestreefd naar behoud en herstel van de stenen en er blijft ruimte voor parkeren. De motie werd ook ingediend door Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, ChristenUnie en Arnhem Centraal. Het college van burgemeesters en wethouders werkt hierna een plan uit waarin de opdracht uit de motie wordt verwerkt. Daar neemt de gemeenteraad vervolgens een definitief besluit over.

Fractie stelt schriftelijke vragen ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Limburg 18-04-2019 20:54

Fractie stelt schriftelijke vragen over afschotplan duiven bij attractiepark Toverland.

Op zoek naar een leuke ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Alkmaar 18-04-2019 18:29

Op zoek naar een leuke buitenactiviteit op de 2de paasdag? Stichting Oudorperhout organiseert een vogel excursie. Aanrader! 🦉🐦🦆🐛🐝👍