Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

45688 documenten

PvdD: Help huurders uit de kou

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 26-09-2022 00:00

Veel huurwoningen zijn slecht geïsoleerd, waardoor huurders veel geld kwijt zijn aan verwarmingskosten. Van de wet mogen ze hun verhuurder dwingen om hun woning te verduurzamen, maar dit doen huurders bijna nooit, omdat de procedure erg ingewikkeld is. Daar moet verandering in komen, vindt de Partij voor de Dieren. De partij dient vandaag een voorstel in waardoor de gemeente Den Haag huurders gaat begeleiden. Zo’n 60% van alle Haagse particuliere huurwoningen heeft energielabel D of slechter. Bijna 30% heeft zelfs nog het slechtste energielabel: label G. Daar moet snel wat aan gebeuren, vindt fractievoorzitter Robert Barker van de Haagse Partij voor de Dieren. ‘Deze huurders stoken zich arm, zeker met de stijgende energieprijzen.’ Initiatiefrecht Huurders hebben echter één middel in handen om hun verhuurder op de knieën te krijgen: het initiatiefrecht. Als ze bereid zijn tot een redelijke huurverhoging, kunnen ze hun verhuurder dwingen de woning te verduurzamen. ‘Maar bijna niemand gebruikt deze regeling, want zo’n voorstel opstellen is heel ingewikkeld,’ stelt Barker (PvdD). ‘Zonder specialistische begeleiding is het eigenlijk niet te doen.’ Begeleiding Daarom stelt de Partij voor de Dieren in haar nieuwste initiatiefvoorstel voor dat de gemeente Den Haag die begeleiding gaat regelen. In Amsterdam gebeurt dat al. Van het verzamelen van offertes, het opstellen van een redelijk voorstel tot eventuele juridische procedures met de verhuurder. ‘Zo maken we duurzaam wonen bereikbaar voor iedereen,’ zegt Barker. Lees het initiatiefvoorstel.

PvdD: ‘Haags Buiten lijkt natuur­ramp’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 22-09-2022 00:00

Den Haag – Dode vissen, dode bomen, puin op speelplaatsen. De Partij voor de Dieren vraagt opheldering over de alarmerend slechte staat van de openbare ruimte in de nieuwbouwwijk Haags Buiten. De gemeente wilde juist dat deze wijk de duurzaamste wijk van Nederland zou worden, maar dit lijkt mislukt. Robert Barker, fractievoorzitter PvdD Den Haag: ‘ Door de slordige aanleg zijn bewoners en de natuur de dupe.’ Haags Buiten is een nieuwbouwproject in Wateringse Veld waarvan in mei 2021 de laatste woning werd opgeleverd. De gemeente Den Haag had hoge duurzaamheidsambities voor de wijk en in 2021 ontving het project de tweede prijs bij de “Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen”. Inmiddels stapelen de problemen in de openbare ruimte zich op: waterpartijen stromen niet door, bomen sterven af en woekerplanten zoals de Aziatische Duizendknoop nemen de ecologische zone over. Barker (PvdD): ‘Er is weinig over van de groene ambities van Haags Buiten’. Speelplaatsen niet veilig Een groot probleem is de hoeveelheid puin die in de bodem aanwezig is in Haags Buiten. Hierdoor groeien bomen slecht en sterven ze af. Zelfs op kinderspeelplaatsen lag de grond bezaaid met stenen, scherven en kabels. Inmiddels zijn er wel herstelwerkzaamheden, maar volgens Robert Barker is het onacceptabel dat de speelplaatsen überhaupt zo opgeleverd werden: ‘Je vraagt je af hoe dit mogelijk is. Wie verzint het om een kinderspeelplaats vol met puin te storten?’ Blamage De Partij voor de Dieren ziet grote risico’s en hoopt dat de gemeente zich actiever gaat inzetten om bewoners de openbare ruimte te geven die hen beloofd was. Ook stelt de partij vragen over de waterpartijen in de wijk, nadat enkele weken geleden veel vissen zijn gestorven. Barker (PvdD): ‘ De openbare ruimte lijkt nu soms op een natuurramp. Door de slechte bodem is er meer kans op wateroverlast, omdat water na een regenbui niet weg kan zakken. Wat ons betreft is het tijd dat de gemeente dit oplost. Niet de belangen van de bouwers, maar die van de stad moeten weer voorop staan.’ Lees de schriftelijke vragen hier .

Partij voor de Dieren wil de Oude Polder groen!

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp 22-09-2022 00:00

Partij voor de Dieren, CDA, PPN: “Laat de Oude Polder groen” CDA, PPN en PvdD willen dat de Oude Polder aan de rand van Tolhek groen blijft. Hiervoor willen zij dit najaar een motie indienen die het college verzoekt met een plan te komen om de voor ‘Recreatie - Natuurgebied’ aangewezen gronden conform deze bestemming in te richten. Ook denken zij na over een ontmoetingsfunctie voor dit stukje Pijnacker tussen de Groenzoom en de wijken Tolhek en Klapwijk. De fracties willen dat dit in samenspraak met alle relevante organisaties en betrokken wijkverenigingen gebeurt, zodat er voldoende draagvlak is voor de invulling. Alleen op deze manier worden de buurtbewoners niet elke keer verrast met invullingen als een busmuseum of een dierenpension. Het liefst hadden de partijen deze maand al duidelijkheid kunnen geven aan de buurtbewoners, maar dat bleek geen haalbare kaart. Dat neemt echter niet weg dat het wel nodig is dat er een streep onder gezet gaat worden. Zo komt er duidelijkheid voor alle partijen en blijft besluitvorming niet nodeloos boven de markt hangen. Voor het dierenpension zal een andere plek gezocht moeten worden, want dat die behoefte er is in onze gemeente, staat vast. Dat kan door nogmaals naar de locaties te kijken die al besproken zijn, maar het staat de eigenaar van het dierenpension vrij om ook naar plekken te kijken die niet in eigendom zijn van de gemeente. CDA, PPN en PvdD zien overigens ook een rol weggelegd voor de gemeente daarbij, bijvoorbeeld waar het om de randvoorwaarden voor vestiging gaat zoals parkeergelegenheid. Carla van Viegen (PvdD), Jan-Willem Maas (PPN) en Janno Meijer (CDA).

PvdD: ‘Met doorstart van coalitie verbetert weinig’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 16-09-2022 00:00

Den Haag - Na 6 maanden heeft Den Haag als laatste gemeente van Nederland een coalitieakkoord. De bestaande coalitie gaat door en veel blijft bij het oude, vindt de Partij voor de Dieren: ‘Met de doorstart van de coalitie verbetert er weinig. Dit terwijl de klimaatcrisis, ecologische crisis en woningcrisis schreeuwen om aangepakt te worden. De Partij voor de Dieren is kritisch op het akkoord waar maanden aan is gewerkt omdat er weinig visie uit spreekt. Barker (PvdD): ‘De partijen zijn het over weinig eens waardoor het akkoord is verworden tot een grijze massa met weinig verbetering in het gemeentelijke beleid; wel worden inwoners geconfronteerd met hogere lasten.' Cadeautjes In het coalitieakkoord zijn veel verschillende extra uitgaven om de achterban te bedienen van partijen. Barker: ‘Zo krijgt de VVD extra geld voor parkeergarages, D66 krijgt budget voor bibliotheken en de PvdA krijgt geld voor Zuidwest. Zo heeft elke partij cadeautjes kunnen uitdelen. Het is jammer dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor de klimaatcrisis en dit zie je terug in het akkoord.’ Lichtpuntjes De Partij voor de Dieren ziet wel enige lichtpuntjes. Zo komt er extra geld voor het vergroenen van de stad en het bieden van een winteropvang voor daklozen. Barker (PvdD): ‘Dit zijn zaken waar we al jaren voor hebben gepleit. We zijn blij om deze punten nu terug te zien in het akkoord’. Ook wordt er gezocht naar een manier om fossiele reclames uit de buitenruimte te weren.

Zwerf­afval: de vervuiler verant­woor­delijk

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 13-09-2022 00:00

Zwerfafval is sinds jaar en dag een groot probleem in Amsterdam. De gemeente krijgt moeilijk grip op alle bakjes, doosjes, servetjes en andere (plastic) troep die de stad vervuilen. Raadslid Judith Krom: “de Partij voor de Dieren-fractie stelt voor om het afval bij de bron aan te pakken, zodat de gemeente niet blijft dweilen met de kraan open.” In het initiatiefvoorstel ‘Zwerfafval: de vervuiler verantwoordelijk’ wijst het Partij voor de Dieren- raadslid daarom op de verantwoordelijkheid van bedrijven om hun eigen troep op te ruimen. Op dit moment worden bedrijven verantwoordelijk geacht voor het opruimen van bedrijfsafval binnen een straal van 25 meter. De Partij voor de Dieren stelt voor om deze grens op te rekken naar 150 meter, om op die manier samenwerkingsverbanden tussen bedrijven te stimuleren. Wethouder Pels noemde het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren tijdens de bespreking in de raadscommissie een kantelpunt voor het realiseren van een schone stad: “van schoonmaken naar voorkomen” en zij onderstreepte de grote taak die bij producenten en bedrijven ligt. Uiteraard is de gemeente verantwoordelijk voor een goede vuilnisophaal en het handhaven van regels rondom zwerfvuil. Maar als de klant bij elke winkel of horecazaak een stapel wegwerpplastics, servetjes of bakjes meekrijgt wordt de druk op die voorzieningen al snel te hoog. Een fastfoodzaak die elke klant etenswaren in een bakje meegeeft, zou ook mee moeten denken over waar die klant haar bakje vervolgens weggooit. Stelt het bedrijf bijvoorbeeld prullenbakken ter beschikking? Of kan er iets gedaan worden aan de hoeveelheid verpakkingsmateriaal die er meegegeven wordt? Wie zorgt er dat weggewaaide servetjes in een afvalbak, in plaats van in de gracht terechtkomen? De Partij voor de Dieren vindt het de normaalste zaak van de wereld dat ondernemers verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen impact op de openbare ruimte. Door samenwerking te stimuleren kunnen bedrijven elkaar ook aanspreken op deze verantwoordelijkheid en van elkaar leren. En voor wat hoort wat: de fractie stelt ook voor om elk jaar de top 3 beste zwerfafval-initiatieven in het zonnetje te zetten! Het initiatiefvoorstel is besproken in de raadscommissie Duurzaamheid en Circulaire economie. U kunt de discussie hier terugkijken. Er zal over gestemd worden in de raadsvergadering van 5 oktober. Lees hier het initiatiefvoorstel. Lees hier het opiniestuk over zwerfafval van Judith Krom in Het Parool.

Laat de Paas­bergflat niet leeg staan!

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Arnhem 13-09-2022 00:00

Leegstand terwijl er woningnood is?! De Paasbergflat staat leeg en dat zal nog wel even zo blijven. Dat vinden wij zonde! Wij hebben daarom vragen aan de gemeente gesteld . Kunnen er bijvoorbeeld tijdelijk studenten wonen, of vluchtelingen opgevangen worden? Wat ons betreft zou dát getuigen van compassie, daadkracht en lef! De Partij voor de Dieren wil het woningtekort op een duurzame wijze aanpakken. Arnhem volbouwen is niet de oplossing; dat maakt de gemeente onleefbaar. Wij willen de beschikbare ruimte en woningen eerlijker en slimmer verdelen.

Bescherm Meijendel beter

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 25-07-2022 00:00

De Partij voor de Dieren roept het stadsbestuur op om meer te doen om de Haagse natuur te beschermen. Bijzondere duingebieden zoals Meijendel en het Westduinpark staan door veel te hoge stikstofneerslag ernstig onder druk. Samen met de ChristenUnie/SGP, GroenLinks en D66 heeft de Partij voor de Dieren een serie schriftelijke vragen ingediend bij het stadsbestuur. Asfalt naar natuur Robert Barker (Partij voor de Dieren): ''We leven op een te grote voet. Om onze waardevolle duingebieden te beschermen moet de stikstofuitstoot dalen, bijvoorbeeld door minder te vliegen en door asfalt in te ruilen voor natuur.'' Concrete voorbeelden waar asfalt kan worden omgezet naar natuur zijn de Zeezwaluwstraat (2000m2) bij het Westduinpark en de Daal en Bergselaan (3500m2) naast Wapendal. Uitbreiding milieuzone Dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren wordt in 2023 de milieuzone verruimd. Het stadsbestuur liet eerder dit jaar weten nog onderzoek te doen en pas na de zomer meer details bekend te maken. Barker: “We moeten de Haagse milieuzone uitbreiden, desnoods naar de hele stad. Dat roepen we al vier jaar, maar het schiet maar niet op.” Brede steun Veel partijen spreken zich uit voor betere bescherming. Zo stelt fractievertegenwoordiger Elisa van Dam (CU/SGP): "Bijzondere natuur vraagt om een extra inspanning van Den Haag om die natuur te behouden en te versterken. En daar gaat het nu mis: door hoge stikstofdepositie staat de natuur onder druk." Ook Vincent Thepass van GroenLinks en Caroline Verduin van D66 roepen het college aan om snel aan de slag te gaan om de stikstofdepositie aan te pakken: '' Schade aan onze natuur is schade aan onze hele stad”, aldus Verduin.

Hitte­stress bij dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Leiden 20-07-2022 00:00

Gisteren heeft de fractie van de Partij voor de Dieren melding gedaan van schapen en geiten in de Merenwijk, die last hadden van hittestress. De dieren ademden zwaar en snel, oogden loom en beschikten over onvoldoende schaduw (zie foto 1 en foto 2 ). Het was toen 37 °C. Die hitte is voor veel mensen onaangenaam. Voor veel (huis)dieren is die hitte letterlijk stervensheet. Volgens het KNMI zal tot 2050 het aantal warme dagen (meer dan 20 °C) met dertig procent toenemen en het aantal tropische dagen (meer dan 30 °C) zelfs verdubbelen. Hiermee neemt ook de kans op hitteleed toe. De Partij voor de Dieren is dan ook bezorgd over het welzijn van dieren op warme en tropische dagen, nu en in de toekomst. Hierom stelden wij schriftelijke vragen .

Natuur opofferen voor vakan­tie­wo­ningen?

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Leiden 12-07-2022 00:00

Vorige week berichtte de media dat mogelijk duizenden bomen en struiken moeten worden gekapt voor het nieuw aan te leggen recreatiepark Vlietland. Hoewel de bomen en struiken die gekapt worden niet op Leids grondgebied staan, grenst Vlietland aan Leiden. De komst van het recreatiepark zou dan ook direct invloed hebben op de Leidse inwoners (mens én dier). Hierom stelden wij schriftelijke vragen .

Den Haag laat kans schieten om fossiele reclame te verbieden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 30-06-2022 00:00

Een kleine meerderheid van de gemeenteraad, met D66 als beslissende stem, verwierp vandaag het voorstel van de Partij voor de Dieren om fossiele reclame te verbieden. “Dat is onbegrijpelijk”, aldus Femke Sleegers van Reclame Fossielvrij, “ ook voor de 150 ondertekenaars van onze brief aan de gemeente die vroegen om een verbod op fossiele reclame in Den Haag. Dit is het zoveelste voorbeeld van een overheid die niet durft door te pakken op klimaat. De emissies stijgen nog steeds.” In de gemeenteraad van 30 juni stemden HvDH, D66, VVD, CDA, PVV en FvD tegen het initiatiefvoorstel van Partij voor de Dieren om fossiele reclame via de lokale wet (algemene plaatselijke verordening) te verbieden in de openbare ruimte. Het zou het eerste verbod ter wereld zijn geweest voor deze reclames. Barker (Partij voor de Dieren): “Als het erop aankomt steunen partijen als D66 liever de fossiele industrie dan dat ze de klimaatcrisis aanpakken.” Dweilen met kraan open Sleegers (Reclame Fossielvrij) noemt het een veeg teken dat een partij die zich groen noemt deze kans laten liggen. “Zoals het er nu uitziet hangt er nog tot 2028 fossiele reclame in de stad. Dan loopt het contract met JC Decaux af. Ik snap dat niet. Den Haag wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Dat betekent afbouwen van fossiele brandstoffen. Dan is het toch niet meer dan logisch dat je wilt voorkomen dat fossiel in reclames juist gepromóót wordt? Zo blijft klimaatbeleid dweilen met de kraan open.” Zeespiegel De beslissing komt op een pijnlijk moment. Juist deze week werd bekend dat de zeespiegel in Nederland harder stijgt dan verwacht. “Een reclameverbod in Den Haag had wereldwijd een sneeuwbaleffect kunnen hebben”, aldus indiener Robert Barker (PvdD Den Haag). “Het had daarmee een direct effect gehad op verminderen van broeikasgasemissies. Hiermee laat de gemeente een serieuze kans liggen om haar inwoners te beschermen tegen de zeespiegelstijging.” Verantwoordelijkheid gemeente Volgens Sleegers probeert de gemeenteraad de verantwoordelijkheid voor de publieke ruimte en klimaatontwrichting bij de reclame-exploitanten te leggen. “Maar de gemeente heeft een zorgplicht om haar inwoners te beschermen tegen klimaatontwrichting én hen hiervoor te waarschuwen. Een verbod op fossiele reclame doet beide.” Oproep aan andere gemeenten Partij voor de Dieren en Reclame Fossielvrij laten het er niet bij zitten. “We roepen andere gemeenten op om fossiele reclame te verbieden via de algemene plaatselijke verordening. Eén gemeente moet de eerste zijn. Als Den Haag niet durft, dan nodigen we een andere gemeente uit om contact met ons te zoeken.” Zelfregulering werkt niet De Haagse raad nam eerder een motie aan om reclame uit bushokjes te verbieden. Het college voerde daarop gesprekken met reclame-exploitanten om hen te vragen om vrijwillig te stoppen met fossiele reclame. Ze weigerden. Ook in Amsterdam weigerde JC Decaux om mee te werken aan de motie om fossiele reclame via zelfregulering uit de stad te weren.