Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

45464 documenten

Meldpunt 'Stop Plastic' geopend

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Leiden 12-04-2021 00:00

Vanaf vandaag (12 april) openen wij een meldpunt waar mensen waar mensen aangetroffen plastic of kunststof in de openbare ruimte kunnen melden. Het meldpunt is niet bedoeld voor zwerfafval, maar juist voor plastic of kunststof die door de gemeente of in opdracht van de gemeente is toegepast. Steeds vaker benaderen inwoners ons over dit soort vondsten. Ook constateren wij zelf dat deze plasticvervuiling zich steeds vaker voordoet. Zo braken de plastic borstelharen van borstels massaal af bij het sneeuwruimen, worden wandelpaden verhardt met menggranulaat waar plastic resten in zitten en worden op meerdere locaties kunststof netjes gebruikt voor fundering of versteviging die regelmatig weer losraken. Vorige week bleken plastic ratelstrips die voorkomen dat vogels nestelen in de bomen aan de Zernikedreef los te raken. Over deze onderwerpen stelden wij ook schriftelijke vragen aan het college. Veel van het genoemde plastic komt in de natuur terecht en is schadelijk voor het milieu en dieren die het plastic voor voedsel aanzien. Uiteindelijk belandt het meeste plastic in de zee. Reden genoeg om een meldpunt te openen. Het meldpunt ‘Stop Plastic’ is te vinden op Facebook. De melding kan gedaan worden op de pagina zelf, het liefst met een foto erbij of via een privé bericht aan de pagina. Ook kan een mail gestuurd worden naar leiden@partijvoordedieren.nl , als mensen niet via Facebook een melding willen of kunnen doen. Wij roepen iedereen op om melding te doen van gesignaleerd plastic of kunststof, zodat het college tot actie opgeroepen kan worden.

CO2-opslag onder de grond buiten­pro­por­ti­oneel veel gesub­si­dieerd

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 31-03-2021 00:00

Van het totaal beschikbare budget voor de energietransitie gaat een fors deel naar ondergrondse CO2-opslag. CO2 opslaan onder de grond is volgens de Partij voor de Dieren geen oplossing voor CO2 reductie, omdat bedrijven door kunnen gaan met hun vervuilende productie. Onderzoek van Follow the Money [1] suggereert nu dat juist de meest vervuilende bedrijven er bij de Nederlandse overheid op hebben aangedrongen subsidies vrij te spelen voor ondergrondse CO2-opslag. Kamerlid Lammert van Raan stelt vragen aan de minister. “Het opslaan van CO2 is een afleidingsmanoeuvre, omdat bedrijven gewoon door kunnen met hun vervuilende activiteiten. Bovendien betekent het subsidiëren ervan dat er minder geld gaat naar zonne- en windenergie. De huidige subsidieaanvragen voor CO2-opslag staan op 2 miljard euro. Dat staat de energietransitie in de weg. Daarnaast vliegt bij de opslag van CO2 een derde van de CO2 de lucht in [2] en kost het opslaan van CO2 ook energie, omdat CO2 continu onder druk moet worden gehouden. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat subsidies voor het opslaan van CO2 worden gestaakt,” aldus Kamerlid Lammert van Raan. In eerdere vragen [3] over subsidies voor CO2-opslag stelde Van Raan al vast dat subsidies voor CO2 opslag onnodig hoog zijn. De nationale CO2 heffing wordt niet meegenomen, terwijl de Europese CO2 prijs wel wordt meegerekend. De overheid vergoedt juist het verschil tussen de kostprijs van voor CO2-opslag en de prijs voor CO2, die door het ontbreken van de nationale CO2-heffing in de berekening te laag uitvalt. Bedrijven kunnen daardoor wel 75 euro subsidie per ton CO2 krijgen, terwijl dat 30 euro minder zou zijn als de nationale CO2-heffing zou worden meegenomen. Omdat deze prijs niet wordt meegenomen, krijgen bedrijven nu maar liefst 30 euro per ton CO2 teveel. “De minister liet weten dat het niet het doel is van de subsidies om een enorme wortel voor te houden,” zegt Lammert van Raan, “maar dat is wel het resultaat. Hier moeten we zo snel mogelijk van af door in ieder geval de nationale CO2 heffing mee te nemen.” [1] Nederland ritselt in Brussel vergroeningssubsidie voor Shell - Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek (ftm.nl) [2] CO2 onder de grond stoppen is geen oplossing - NRC [3] Vragen Van Raan over de weeffout in de subsidiëring voor CO2-afvang en -opslag (Carbon Capture Storage) - Partij voor de Dieren

Aanleg zonne­parken lijkt voorrang te krijgen op zon op het dak

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 31-03-2021 00:00

De Partij voor de Dieren vindt het heel belangrijk dat onze samenleving zo snel mogelijk overstapt naar duurzame energiebronnen, zoals de zon. Door het plaatsen van zonnepanelen kunnen huizen, bedrijven en publieke gebouwen energieleveranciers worden in plaats van energieverbruikers. Grote investeerders, gedreven door nationale subsidie, willen nu echter vooral zonneparken bouwen op landbouwgronden. De Partij voor de Dieren heeft ruim een jaar geleden bedongen dat de gemeente Apeldoorn een afwegingskader opstelt bij de vergunningsaanvragen die binnenkomen voor de plaatsing van zonnepanelen. Hierin is toen opgenomen dat plaatsing van panelen op daken prioriteit krijgt en zonnevelden op locaties bij wegen en industrie voorrang krijgen op andere gebieden zodat er geen kostbaar land verloren gaat voor natuur en/of landbouw. Dit afwegingkader wordt de zonneladder genoemd en is vorig jaar door de meerderheid van de raad aangenomen. Helaas blijkt nu dat er in een rap tempo zonneparken aangelegd worden terwijl er nog veel daken leeg zijn. Van de toepassing van de zonneladder lijkt dus totaal geen sprake. De Partij voor de Dieren heeft daarom, samen met de ChristenUnie vragen aan het college gesteld over deze gang van zaken. De vragen lees je hier .

‘Zet geen onom­keerbare stappen in fossiele miljoe­nen­in­ves­tering op Bonaire’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 31-03-2021 00:00

PvdD-Kamerlid Lammert van Raan vindt dat het kabinet geen onomkeerbare stappen mag zetten in de miljoeneninvestering in fossiele energie op Bonaire zolang de antwoorden op Kamervragen niet binnen zijn. “De Kamer hoort niet zo buitenspel gezet te worden door een minister, zeker niet bij het opstarten van zo’n risicovol project midden in de klimaat- en biodiversiteitscrisis.” Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zijn ‘spoedverzoek’ aan de minister gesteund. Demissionair minister Van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat stond op het punt om dit omstreden project er alsnog doorheen te drukken. Eind vorig jaar deed hij ook al eenzelfde poging. Op expliciet verzoek van Van Raan kreeg de Kamer toen de gelegenheid om vragen te stellen. Van Raan: “Veel van die vragen zijn onbeantwoord gebleven. In plaats van dat het kabinet nu met aanvullingen komt, wordt dit ontkend en wordt de druk verder opgevoerd met de mededeling dat het kabinet alsnog die investering gaat doen. Ongehoord! Of je die investering nu wel of geen goed idee vindt, de Kamer bepaalt zelf of ze goed geïnformeerd is en niet ministers.” Als het aan de Partij voor de Dieren ligt is de kous ook nog niet af als alle antwoorden binnen zijn. De openstaande vragen zijn begin december gesteld en sindsdien is er veel gebeurd op het eiland. Zo is Bopec, dat eerder de fossiele brandstofopslag regelde, failliet, waardoor er opslagfaciliteiten vrijkomen die kunnen worden benut zolang het kabinet nog geen duurzaam alternatief voor Bonaire heeft geregeld. “Dit soort ontwikkelingen vormen een niet te negeren nieuwe context voor de plannen van het kabinet”, zegt Van Raan. “Daarnaast zijn er ook lijken uit de kast gevallen. Wat het kabinet namelijk ook nog niet had gemeld, is dat een onderdeel van zijn plan is dat er een stookoliepier moet komen midden in het Koning Willem Alexander-natuurreservaat. Mocht de pier er komen, dan gaat dit gepaard met koraalvernietiging. Dit is onacceptabel.”

200.000 dieren vast door blokkade Suez kanaal

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 31-03-2021 00:00

Zo’n zestien tot twintig schepen met ongeveer 200.000 levende dieren aan boord hebben afgelopen week vastgelegen door de blokkade van het Suezkanaal door het grote containerschip ‘Ever Given’. Dierenbeschermingsorganisaties maken zich grote zorgen om de gezondheid van deze dieren. Het is maar de vraag of zij nog voldoende voedsel en water hebben. Direct na haar beëdiging als Kamerlid van de Partij voor de Dieren stelde Leonie Vestering vandaag schriftelijke vragen . Ze wil van demissionair landbouwminister Schouten onder andere weten om hoeveel dieren het precies gaat, hoe lang de dieren onderweg zijn en hoe de minister zich gaat inzetten om te voorkomen dat een dergelijke dierenwelzijnsramp op zee zich ooit nog weer kan voordoen. De Partij voor de Dieren wil dat dit soort transporten over zee worden verboden. Vestering: “Langdurig transport veroorzaakt onacceptabel leed bij dieren. Diertransporten over zee kunnen dagen duren, tot soms wel meer dan een week, waarbij de dieren vaak dicht op elkaar en in hun eigen uitwerpselen staan. Als de schepen vertraging oplopen, zoals nu bij het Suezkanaal, is het risico groot dat het transport uitloopt op een grote ramp.” Vorige week was Europarlementariër Anja Hazekamp nog in een Spaanse haven om verslag uit te brengen van de aankomst van het schip Elbeik dat drie maanden had rondgedobberd met 1776 runderen aan boord. De dieren hebben ernstig geleden. Bij aankomst werden alle nog levende dieren gedood. Inmiddels is de blokkade in het Suezkanaal opgelost en zijn de schepen met levende dieren naar verluidt als eerste doorgelaten. Vestering: “We moeten nu alles op alles zetten om te voorkomen dat dit ooit nog kan gebeuren. Ook vanuit Nederland worden er nog jaarlijks duizenden koeien over zee geëxporteerd naar landen buiten de EU. Stop met deze barbaarse transporten.” Lees de vragen hier .

Actie "Stop corona, red de biodi­ver­siteit", de tussen­stand......

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 30-03-2021 00:00

Wat worden we enorm blij van de reacties die we binnenkrijgen van inwoners van onze gemeente die, net als wij, blij worden van een groener en biodiverser Apeldoorn. De meeste reacties en voorstellen die we ontvingen gaan over de verstening en de tips die hierover binnenkwamen zijn gemakkelijk te realiseren. We kregen ook veel ideeën om mensen te belonen of aan te moedigen hun eigen omgeving groen te maken. We ontvingen ook een prachtig uitgewerkt bomenplan om meer wilgen te planten van de takken die ieder jaar weggegooid worden wanneer de wilgen geknot zijn. De takken kunnen echter ook weer gebruikt worden om nieuwe bomen te planten. Er zijn rondom Apeldoorn voldoende sloten waar knotwilgen geplant kunnen worden. Zo wordt het landschap verfraaid met veel meer bomen en knotwilgen langs de randen van een sloot leveren ook nog eens een mooi Hollands sfeerplaatje op. Een ander prachtig initiatief kregen we uit Klarenbeek van de familie Engel. Zij redden bomen en planten die anderen uit hun tuin weg willen hebben. Ze graven de boom of plant zelf uit en geven deze een plek in hun eigen tuin. Hun idee: creëer een soort marktplaats voor bomen, planten en struiken die op een bepaalde plek weg moeten. Voordat ze gekapt worden krijgt iedereen de kans om de boom, plant of struik gratis op te halen, wel zelf uitgraven natuurlijk. Wij hebben ook nog een leuk idee voor iedereen die de eigen tuin wil vergroenen. Het NK Tegelwippen is vandaag van start gegaan en ook Apeldoorn doet dit jaar mee. Welke gemeente wipt dit jaar de meeste tegels? De teller in Apeldoorn staat op dit moment op 1 tegel dus dat kan veel beter. Maak gebruik van het prachtige lenteweer en ga aan de slag in je tuin. Haal die tegels eruit en meld het aantal op de website van het NK Tegelwippen: https://nk-tegelwippen.nl/ Op de website staan ook leuke tuininspiratie ideeën hoe je de plek van de gewipte tegels weer mooi kunt opvullen met groen. Op dit fimpje zie je precies hoe het in zijn werk gaat. Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken Heb jij ook een nog een leuk idee om je eigen omgeving te vergroenen en zo de biodiversiteit te vergroten? Stuur het naar ons toe via pvdd@apeldoorn.nl Als dank voor je inbreng krijg je van ons een zaadbom, een pakketje met zaden van planten en bloemen waar insecten en vlinders dol op zijn. Die kun je dan planten op een plek die van jou wat meer biodiversiteit verdient. Op woensdag 21 april organiseren we een webinar waarin de leukste en beste ideeën gepresenteerd zullen worden dus houd deze avond alvast vrij in je agenda

Ener­gie­neu­tra­liteit in Apeldoorn

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 29-03-2021 00:00

Apeldoorn wil voor 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er dan evenveel groene energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt. Om dit te realiseren wordt er verkend waar in Apeldoorn mogelijkheden zijn voor het plaatsen van windturbines. Windturbines leveren veel energie, maar er kleven ook nadelen aan. Vogels sterven door aanvaring met de wieken. Bovendien produceren windturbines geluid en slagschaduw. Tijdens de Politieke Markt (PMA) van 25 maart werd gesproken over de (on)mogelijkheden van windturbines in de gemeente Apeldoorn. De gemeente had voor de plaatsing ervan de A1 in gedachten. Uit onderzoek blijkt echter dat de wespendief, een kwetsbare roofvogel, veel hinder zal ondervinden van de windturbines langs deze snelweg. De Partij voor de Dieren is voorstander van windenergie, maar niet ten koste van dieren en natuur. Wat ons betreft worden in een zone van 8 km rondom de Veluwe geen windturbines geplaatst om zo zoveel mogelijk dieren te beschermen. Aan de rand van deze zone ligt vliegveld Teuge, nu een plaats waar veel energieverbruik plaatsvindt. Wat ons betreft wordt dit gebied omgevormd tot windpark. We willen ook dat er meer aandacht wordt besteed aan het besparen van energie wat minstens zo belangrijk is. Ons energieverbruik is hoog en blijft stijgen. De PvdD wil dat er keihard ingezet wordt op het besparen van energie. Grootverbruikers zijn bedrijven. Er moeten eisen gesteld worden aan bedrijven die willen uitbreiden, verhuizen of zich in Apeldoorn willen vestigen. In Apeldoorn is alleen plaats voor groene bedrijven. Ook is er nog veel ruimte voor zonne-energie. Er zijn veel naakte daken in Apeldoorn. Ook hier zijn nog veel mogelijkheden voor het opwekken van energie door het plaatsen van zonnepanelen daken van bedrijfspanden. De conclusie van deze PMA is dat Apeldoorn ervoor kiest om verder onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijkheden van windturbines op de Veluwe, met respect voor mens en dier, aldus de wethouder. We volgen het op de voet. Meer lezen over dit onderwerp: https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/Vergunningen-en-ontheffingen/Wespendief_hr.pdf over energiebesparing: https://www.apeldoorn.nl/Subsidies-Duurzaamheid-en-Energie https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/

PvdD: sluit slach­terij Vion Boxtel!

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-03-2021 00:00

De Partij voor de Dieren wil dat slachterij Vion in Boxtel zo snel mogelijk gesloten wordt en heeft daarop aangedrongen in schriftelijke vragen . Afgelopen woensdag maakte minister Van Ark (Medische Zorg) bekend dat er in enkele weken tijd bijna honderd coronabesmettingen zijn aangetroffen bij medewerkers van deze slachterij. PvdD Kamerlid Eva Van Esch: “Bijna honderd besmettingen op één werkplek is ongekend, het is een brandhaard en e en gevaar voor de volksgezondheid . Het is onbegrijpelijk dat de minister niet ingrijpt. Dit slachthuis moet zo snel mogelijk tijdelijk stilgelegd worden om meer besmettingen te voorkomen.” Van Esch wees de minister tijdens het coronadebat op signalen dat het aantal coronabesmettingen bij verschillende slachthuizen weer flink stijgt. De minister bevestigde dit en kwam vervolgens met alarmerende cijfers. Ze vond het echter niet nodig om over te gaan tot maatregelen. De Partij voor de Dieren heeft nu in schriftelijke vragen de minister opgeroepen de slachterij te sluiten. In de eerste coronagolf, vorig jaar mei, werd een aantal slachthuizen tijdelijk stilgelegd vanwege coronabesmettingen onder medewerkers. Zo werd Van Rooij Meat in Helmond stilgelegd toen er 21 besmettingen werden ontdekt. Er ontstond ophef omdat Vion Boxtel toen niet werd gesloten, terwijl daar 27 besmettingen waren ontdekt. Van Esch: “Op het moment dat er een inspecteur naast staat, houdt iedereen zich netjes aan de regels. Maar we krijgen veel signalen dat het er in de dagelijkse praktijk heel anders aan toe gaat. Mondkapjes worden niet meer altijd gedragen, medewerkers komen veel te dicht bij elkaar in de kantine, in de loopgangen. Rookruimtes en busjes zijn te vol. Keuringsmedewerkers moeten nog altijd diensten draaien bij wel drie verschillende slachthuizen per week. Medewerkers en daardoor ook hun gezinsleden, lopen grote risico’s. Dit kan niet worden afgedaan met de constatering dat het aantal besmettingen nu eenmaal in heel Nederland oploopt.” Lees de vragen hier .

Volkstuin de Vrij­buiters opgekocht door grond­spe­culant

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 26-03-2021 00:00

Hoe kon volkstuin De Vrijbuiters in Zuidoost in handen vallen van een grondspeculant? De provincie bood de grond namelijk eerst aan de gemeente aan. Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa heeft hierover vragen gesteld aan het college en was aanwezig bij de verdrietige ontruiming van de volkstuinen. Intussen lijkt er ook een nieuwe oplossing voor de volkstuinen in zicht die de Partij voor de Dieren bij het college onder de aandacht brengt. Tijdens het bezoek aan De Vrijbuiters bleek dat er een mogelijke oplossing is voor de tuinders. Een tien meter lange strook langs de volkstuinen is wel in handen van de gemeente. Jennifer Bloemberg-Issa roept het college op om samen met de Vrijbuiters de mogelijkheden te verkennen voor een verhuizing en oprichting van nieuwe volkstuinen op deze locatie, met het oog op natuurbehoud en het creëren van een diervriendelijke oever. Lees ook:

Den Haag kiest voor groene daken

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 25-03-2021 00:00

De gemeente Den Haag gaat meer groene daken aanleggen. Het voorstel van de Partij voor de Dieren hierover werd door de gemeenteraad aangenomen. Hiermee gaat de gemeente inwoners informeren over de voordelen van groene daken en de bestaande subsidieregeling, maar ze gaat ook haar eigen vastgoed van groene daken voorzien. Voor nieuwbouw wordt de aanleg van natuurinclusieve maatregelen, zoals groene daken, zelfs verplicht. Grijze wijken Een groen dak heeft verschillende voordelen. Zo zorgt een groen dak voor een lagere energierekening, minder wateroverlast en minder hittestress. Veel Haagse wijken zijn momenteel versteend en zouden volgens de Partij voor de Dieren baat hebben bij groene daken. Toch hebben versteende wijken, zoals Schilderswijk en Transvaal nagenoeg geen groene daken en maken ook niet gebruik van de huidige subsidiepot. Deze wijken zullen nu meer aandacht krijgen. Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: ‘We moeten veel doelgerichter aan de slag. Veel mensen weten niet waar ze moeten beginnen, of dat ze een subsidie kunnen krijgen. We scheppen nu meer duidelijkheid en gaan zorgen dat er meer groene daken in Den Haag komen.’ Goed voorbeeld Ook moet de gemeente zelf aan de slag. De komende jaren gaat ze daken op bestaande gemeentelijke gebouwen vergroenen. Denk bijvoorbeeld aan stadsdeelkantoren, wijkcentra en sporthallen. Raadslid Barker (PvdD): ‘Als gemeente moeten het goede voorbeeld geven én met een groen dak dragen we ook nog bij aan de vergroening van de stad.’ Nieuwbouw Met het aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren wordt voor nieuwbouw hoger dan 25 meter natuurinclusief bouwen verplicht. Ook zal de gemeente in gesprek gaan om woningcorporaties te begeleiden met het vergroenen van hun daken. ‘Met dit voorstel draagt iedereen een steentje bij aan het vergroenen en verduurzamen van de stad’, aldus Robert Barker (PvdD).