Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

45232 documenten

Investeer 40 miljoen in natuur in stede­lijke gebieden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-03-2020 00:00

De Partij voor de Dieren vindt dat het kabinet meer geld moet uittrekken voor natuur in en rond steden en dorpen. Fractievoorzitter Esther Ouwehand heeft een voorstel ingediend voor een eenmalige investering van 40 miljoen euro in bestaande en nieuwe groengebieden zodat er voldoende bewegingsruimte wordt gerealiseerd voor alle Nederlanders, ook als zij in de stad wonen . In de eerste dagen van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus zochten veel mensen het groen in hun woonomgeving op. De vele mensen op de stranden, in de bossen en in de parken lieten zien dat voor veel Nederlanders de natuur van groot belang is. “Maar we zagen ook dat groen in en om de stad schaars is. Op smalle bospaden en in kleine stadsparken bleek het praktisch onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden van elkaar”, licht Ouwehand toe. ,,Er is te weinig groen voor de vele mensen, met name in stedelijke gebieden, om aan hun broodnodige frisse lucht en dagelijkse beweging te komen.” In het voorstel van de Partij voor de Dieren, vandaag ingediend tijdens het debat over het economische noodpakket, gaat de investering van 40 miljoen euro naar het programma Recreatie om de Stad (RodS). Sinds 2010 bouwt het kabinet de jaarlijkse rijksbijdrage van 40 miljoen euro aan deze regeling af, terwijl de verwerving en inrichting van het groen nog niet gerealiseerd is. Ook voor het beheer van bestaande recreatiegebieden lopen provincies tegen financieringsproblemen aan nu de resterende rijksbijdragen aan RodS aflopen. Ouwehand: “Door deze bezuiniging, ingezet door Henk Bleker, lopen plannen voor meer en betere natuur in en om de stad vast. Hoogste tijd om deze projecten vlot te trekken en meer natuur te creëren, zodat mensen de ruimte krijgen voor hun dagelijkse beweging en ontspanning in het groen. Dat is van vitaal belang om moeilijke tijden als deze draaglijk te houden.”

Let op elkaars welzijn en dat van dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 24-03-2020 00:00

De Partij voor de Dieren komt op voor alles wat kwetsbaar is. Hoe kwetsbaar we zijn is tijdens de uitbraak van dit coronavirus wel gebleken. In deze bizarre tijd is het belangrijk om naar elkaar om te zien, op elkaar te letten en aandacht te hebben voor onze ouderen, zieken en andere mensen die kwetsbaar zijn en geen bezoek meer mogen ontvangen. Net zo belangrijk is het om goed te luisteren naar de oproep van onze overheid en de instructies om afstand van elkaar te houden op te volgen. Hiermee vergroten we niet alleen onze eigen kans om gezond te blijven maar voorkomen we ook dat de zorg overbelast raakt. Alle zorgmedewerkers, waaronder ook twee van onze eigen fractieleden, zetten zich keihard in voor de kwetsbaren in onze samenleving. Laten we er samen voor zorgen dat zij zelf niet overbelast en daardoor kwetsbaar raken. Er is echter nog een groep kwetsbaren die juist nu onze aandacht extra verdient en dat zijn de dieren. Doordat we nu noodgedwongen thuis zijn krijgen onze huisdieren extra aandacht maar denk eens aan de grootschalige en intensieve manier waarop dieren als koeien, varkens, kippen en geiten worden gehouden, de manier waarop ze over de wereld gesleept worden en de grove manier waarop er gehandeld wordt met wilde, exotische dieren. Het is de bron van deze virusuitbraak, het is letterlijk ziekmakend. Laten we daarom alsjeblieft ons gezond verstand gebruiken. Niet alleen om deze virusuitbraak te bestrijden, onze medemens te helpen en onze kanjers in de zorg te steunen. Ook om ervoor te zorgen dat pandemieën als deze niet meer kunnen voorkomen is het nu belangrijk om na te denken over en aandacht te hebben voor het welzijn van alle dieren op deze planeet. Hun kwetsbaarheid heeft ook die van ons blootgelegd en hun gezondheid is essentieel voor de onze. Door alle maatregelen die we nu in acht moeten nemen gaan alle politieke activiteiten en helaas ook onze bijeenkomsten zoals ons "Kijkje in de keuken", "Plan B in de Praktijk, de zaaiactie en ook ons jubileumfeestje niet door. Achter de schermen zullen we ons echter blijven inzetten voor dierenwelzijn, zoals jullie van ons gewend zijn. Blijf ons volgen, blijf ons steunen en vooral blijf gezond. Met lieve en diervriendelijke groeten, Maaike, Arjan, Yvonne, Eke, Jeroen, Heleen en Okke

Kamer­vragen over gevolgen corona-uitbraak voor dieren in de veehou­derij

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 23-03-2020 00:00

De Partij voor de Dieren roept de minister van landbouw op om per direct in te grijpen in de veehouderij om grote dierenwelzijnsproblemen als gevolg van de corona-uitbraak te voorkomen. Er moeten fors minder dieren worden geslacht, er moet een stop komen op (verre) internationale diertransporten en er moeten fokbeperkingen worden ingesteld om te voorkomen dat stallen overvol raken. "Niet alleen de zorgen om dierenwelzijn, maar ook de druk op werknemers in de sector, onder meer in de slachthuizen en transportbranche, neemt toe. Niet ingrijpen is onverantwoord", zegt fractievoorzitter Esther Ouwehand, die Kamervragen heeft gesteld.

COVID-19 crisis

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 23-03-2020 00:00

De Partij voor de Dieren Den Haag leeft mee met iedereen die een dierbare verloren heeft, met de vele mensen die ziek zijn en met mensen die zich zorgen maken over het ziek worden. Naast de vreselijke gevolgen van deze COVID-19 pandemie, zijn er gelukkig ook lichtpunten. Mensen in de zorg staan voor ons klaar en er is verbondenheid en solidariteit. Het kabinet en de gemeente Den Haag nemen verstandige maatregelen om het virus onder controle te krijgen en kwetsbare mensen te beschermen. We zijn bij met gemeentelijke acties, zoals de maatschappelijke opvang die de hele dag open is. Ook het uitdelen van voedselbankbonnen voor de kwetsbaren en het niet overgaan tot huisuitzettingen en afsluitingen zijn acties waarmee mededogen getoond wordt. Daarnaast is het goed dat de gemeente zich ook een goed verhuurder toont, uitstel geeft voor het betalen van belastingen en aandacht heeft voor de dierenwelzijnsorganisaties. Deze crisis vraagt veel van mensen en het zal nog lang duren voordat deze is opgelost. De Partij voor de Dieren Den Haag heeft veel respect voor iedereen die zijn eigen steentje bijdraagt aan het aanpakken van deze crisis. Let op elkaar, volg de instructies op en blijf zo veel mogelijk thuis.​

Schrif­te­lijke Vragen over kunststof netjes op de Lammer­markt

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Leiden 23-03-2020 00:00

Eind vorig jaar is aan het licht gekomen dat duizenden kunststof netjes die de grasmat van de Lammermarkt funderen zijn losgeraakt. Op 18 november 2019 heeft de Partij voor de Dieren hierover schriftelijke vragen gesteld. Tijdens een opruimactie op de Lammermarkt op 28 december 2019 heeft de Partij voor de Dieren samen met Daniël Siepman, Auke-Florian Hiemstra en een tiental vrijwilligers in anderhalf uur tijd 20.000 losgeraakte netjes opgeruimd. Naar aanleiding van deze opruimactie heeft de Partij voor de Dieren op 16 januari 2020 een rondvraag gesteld in de commissie SO. Nog altijd liggen er netjes los en verspreiden deze zich via land en via het (grachten)water door Leiden. De netjes veroorzaken schade aan milieu, natuur en dieren. Wij stelden daarom Schriftelijke Vragen hierover.

GroenLinks en Partij voor de Dieren willen ook in Utrecht een verbod op consumentenvuurwerk | Utrecht

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren Utrecht 19-03-2020 00:00

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren presenteren deze week een initiatiefvoorstel voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk in Utrecht. De partijen willen een veilig, schoon en feestelijk Oud en Nieuw voor alle Utrechters.

Bij de afgelopen jaarwisseling waren er weer méér vuurwerkincidenten in Nederland. Ook in Utrecht liep het uit de hand; op meerdere plekken in de stad werden hulpverleners belaagd met vuurwerk. De gemeente Utrecht kreeg ruim drieduizend meldingen van vuurwerkoverlast, bijna drie keer zoveel als een jaar eerder. Er was voor bijna 200.000 euro schade aan de openbare ruimte, ruim twee keer zoveel als een jaar eerder. Volgens de meest recente peiling van I&O Research is inmiddels twee op de drie Nederlanders voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk.

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel waarmee met ingang van de eerstvolgende jaarwisseling knalvuurwerk en vuurpijlen worden verboden - maar andere vormen, zoals siervuurwerk, nog wel mogen. GroenLinks-fractievoorzitter Heleen de Boer: “Wat ons betreft gaat zo’n deelverbod niet ver genoeg. Ook siervuurwerk is gebruikt om hulpverleners te belagen en veroorzaakt veel leed en schade.”

In Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en steeds meer andere gemeenten is al besloten tot een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. GroenLinks en de Partij voor de Dieren zien graag dat Utrecht zich daarbij aansluit. “Als steeds meer gemeentes een totaalverbod invoeren, wordt de druk op de landelijke overheid groter om ook overstag te gaan. En dan wordt de jaarwisseling uiteindelijk veilig schoon en feestelijk voor alle mensen en dieren in Nederland”, aldus Maarten van Heuven, fractievoorzitter Partij voor de Dieren.

Omdat een landelijk verbod effectiever is en vanzelfsprekend de voorkeur heeft, hebben de Tweede Kamer-fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren een initiatiefvoorstel ingediend dat dit beoogt. In afwachting daarvan, en omdat het kabinet aanstuurt op een gedeeltelijk verbod, stelden de twee Utrechtse gemeenteraadsfracties hun eigen voorstel op.

Onder normale omstandigheden zouden de partijen hun voorstel mondeling toelichten in de gemeenteraad, maar dat is vanwege het coronavirus momenteel niet mogelijk. Daarom wordt het nu schriftelijk gepresenteerd, om de andere fracties voldoende tijd te geven het debat voor te bereiden en, mocht een meerderheid zich erachter scharen, de gemeentelijke organisatie de ruimte te geven om de nieuwe regels vóór de volgende jaarwisseling in te voeren.

Corona­crisis in Amsterdam: samen zetten we de schouders eronder

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 19-03-2020 00:00

Het Corona-virus heeft het leven in Amsterdam in korte tijd flink veranderd. Het is een verontrustende periode die veel van ons Amsterdammers vraagt. De Partij voor de Dieren wil iedereen veel sterkte toewensen, dank uitspreken aan alle harde werkers en laten weten hoe we bereikbaar zijn. In Amsterdam wordt met man en macht gewerkt om het Corona-virus te bedwingen. Grote dank aan alle artsen en verpleegkundigen die zorgdragen voor patiënten. Ook veel dank aan al die mensen die Amsterdam laten draaien, zoals reinigingsmedewerkers, caissières, agenten, kinderopvangmedewerkers, docenten, boodschappenbezorgers en OV-personeel. En bijzondere dank ook aan de Dierenambulance, de dierenartsen, medewerkers en vrijwilligers van de dierenopvang, die ook in deze tijd zonder voorbehoud klaarstaan voor dieren in nood. We gaan deze crisis samen te lijf De Corona-crisis laat ons zien wat van wezenlijk belang is: gezondheid en familie en vrienden in onze nabijheid. Het is bijzonder om te zien hoe Amsterdammers samen deze uitdaging aangaan. Buren helpen elkaar en bijzondere en creatieve acties ontstaan om elkaar door deze tijd heen te helpen. Deze tijd brengt ook angst, onzekerheid en vergt discipline. Zorg goed voor elkaar en houd je aan de regels van het afstand bewaren om het virus in te dammen. Partij voor de Dieren blijft bereikbaar Ook de fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam werkt nu vanuit huis. Raadsleden en fractiemedewerkers blijven goed bereikbaar via de mail . Uiteraard hopen we dat deze gezondheidscrisis snel minder ernstig is en we elkaar in goede gezondheid weer mogen treffen! Johnas van Lammeren Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Amsterdam

Plaats dieren­artsen en dier­ver­zorgers op lijst met vitale beroepen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 16-03-2020 00:00

De Partij voor de Dieren wil dat de lijst met vitale beroepen wordt uitgebreid met dierenartsen en dierverzorgers. Tweede Kamerlid Frank Wassenberg heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de betreffende bewindspersonen. “Het is ontzettend belangrijk dat deze mensen naar hun werk kunnen blijven gaan. De dieren zijn tenslotte afhankelijk van hen”, aldus Wassenberg. In het kader van de bestrijding van het nieuwe coronavirus, heeft het kabinet alle Nederlanders opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Ook de scholen worden gesloten, waardoor ouders met kinderen noodgedwongen thuis moeten blijven om voor hen te zorgen. Het kabinet heeft een uitzondering gemaakt voor ouders met zogenaamde ‘vitale beroepen’. Dat zijn cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende houden, zoals bijvoorbeeld personeel in de zorg, bij de politie en brandweer. Deze ouders kunnen hun kinderen wel naar school of de opvang brengen. Helaas staan dierenartsen en dierverzorgers niet op de lijst van vitale beroepen. Terwijl het letterlijk van levensbelang is dat deze mensen naar hun werk kunnen blijven gaan. Wassenberg: “Niet alleen dierenartsen, maar ook dierverzorgers zijn cruciaal. Hulp voor gewonde en zieke dieren kan niet wachten. Het verzorgen van dieren in bijvoorbeeld asielen en (wild)opvangcentra gaat dag in dag uit door. Deze mensen kunnen en willen de dieren niet zomaar in de steek laten. Daarom moet het kabinet hen helpen door hen op de lijst met vitale beroepen te plaatsen." Er zijn signalen dat sommige asielen en opvangcentra nu al te weinig handen hebben. De Partij voor de Dieren hoopt daarom zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen van het kabinet.

Motie ‘alle R-en van circu­la­ri­teit’ aange­nomen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Leiden 14-03-2020 00:00

Donderdag 12 maart heeft de Raad met algehele stemmen onze motie ‘alle R-en van circulariteit’ bij de kaderstellende strategie Circulaire Economie aangenomen. Onze motie roept het college op om niet alleen rekening te houden met de laagste niveaus van circulariteit (Recyclen en het terugwinnen van energie door bijvoorbeeld af te verbranden), maar met alle niveaus van circulariteit. De gemeente kijkt voortaan o.a. of zij: