Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

45816 documenten

Arnhem kiest voor vergoeding voor extra kosten bij een aanpassing aan iden­ti­teits­bewijs

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Arnhem 28-09-2023 00:00

YES, eindelijk aangenomen: de vergoeding voor extra kosten bij een aanpassing aan het paspoort of identiteitsbewijs en rijbewijs. In de raad heeft Floor Hogenhout benadrukt dat de Partij voor de Dieren voorstander is van een tegemoetkoming hierin voor o.a. transgender, intersekse en non-binaire mensen. Ook andere zwaarwegende redenen, zoals voor nazaten van tot slaaf gemaakte mensen, zullen ondersteuning krijgen. We zijn heel blij dat er een breedgedragen voorstel is aangenomen! Lees hier de hele bijdrage van Floor Hogenhout: --- Al 9 maanden geleden diende wij samen met D66 en GroenLinks een initiatiefvoorstel in, bedoeld om de wijziging van geslachtsregistratie te vergoeden. Dat een tegemoetkoming voor transgender, intersekse en non-binaire mensen zo veel los zou maken had geen van ons verwacht. Na de behandeling in deze raad heb ik een heleboel haatreacties ontvangen. Dat heeft mij toen best wel geraakt, en dan niet door de giftige leuzen van anonieme Twitter-gebruikers of persoonlijke e-mails. Wat mij raakt is dat dit soort verbaal geweld voor veel trans-personen dagelijkse kost is. Ik heb nog de bewuste keuze gemaakt me uit te spreken, maar voor hen was er geen keuze. Zij krijgen te maken met discriminatie en geweld doordat ze zichzelf willen zijn. Dat is onacceptabel. En de trieste realiteit. Wat wij als gemeente kunnen betekenen is maar een kleine bijdrage in een vaak jarenlange strijd. Daarom zien we een volledige vergoeding voor de persoonsregistratie als minimum. We halen zo een financiële drempel weg en dat zorgt ook voor erkenning. Dit gaat om het repareren van een fout in het paspoort. Wij waren geen voorstander van het samenvoegen van meerdere doelgroepen tot dit algemene voorstel. Toch vinden we dat de regeling goed uitgewerkt is. In alle gevallen moeten wij als gemeente de verantwoordelijkheid dragen om iemands identiteitsbewijs te verbeteren wanneer deze niet meer klopt. Alle kosten zijn dan voor onze rekening. Het veranderen van een naam om zwaarwegende redenen is ook een ingewikkeld proces. In het bijzonder hebben wij voor nazaten van tot slaaf gemaakten nog veel meer te doen. Het onbeschrijfelijke leed wat hun voorouders is aangedaan, werkt nog op veel manieren door in de levens van nu. We moeten doen wat we kunnen om dat te erkennen en bij te dragen aan de heling. Wij hebben besloten vandaag niet voor een nieuwe splitsing te stemmen. Hoewel we de oproep snappen willen we nu naar de uitvoering, we hebben genoeg vertrouwen dat het hier gaat om een onderdeel van veel specifiek beleid rond de herdenking van het slavernijverleden. Ook gaan wij ervan uit dat er verschillende communicatie zal zijn over het voorstel om recht te doen aan elke doelgroep.

Groen licht voor nieuwbouw dieren­tehuis!

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Arnhem 27-09-2023 00:00

Ontzettend goed nieuws! De nieuwbouw van een diervriendelijk en duurzaam tehuis voor zwerfdieren kan hopelijk dit jaar nog starten. Wethouder Marco van der Wel: ‘Ik ben ongelooflijk blij dat we er samen uit zijn, dat het Dierentehuis voor onze regio behouden blijft en dat de nieuwbouw er gaat komen. Dit was ook altijd de inzet van de gemeente Arnhem. De medewerkers, vrijwilligers en de dieren van het Dierentehuis verdienen dit. We hebben lange en goede gesprekken gevoerd, en het uiteindelijke resultaat mag er echt zijn.’

Partij voor de Dieren maakt einde aan import kalfjes

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-09-2023 00:00

Dankzij een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren moet er een einde worden gemaakt aan de transporten van kalfjes naar Nederland , onder andere uit Ierland . Zo'n reis kan soms wel 50 uur duren en is gruwelijk voor deze dieren. De kalfjes zijn amper twee weken oud en nog afhankelijk van melk, maar tijdens de reis kunnen ze niet goed drinken. Volgens wetenschappers zouden kalfjes tot een leeftijd van vijf weken sowieso niet op transport mogen. Deze dieren zijn nog te kwetsbaar en vatbaarder voor ziekte s. Dit is een grote doorbraak in het aanpakken van dierenleed . Een Kamermeerderheid steunt het voorstel van de Partij voor de Dieren en erkent hiermee dat de transporten met piepjonge kalfjes gepaard gaan met ernstig dierenleed en dat de import van kalfjes voor de vleeskalversector niet past binnen kringlooplandbouw of een dierwaardige veehouderij. Daarom moet de regering nu met een plan komen om te stoppen met de import van kalfjes. Serieus dierenleed De Partij voor de Dieren riep de minister al eerder op om in te grijpen in Kamervragen naar aanleiding van een onderzoek, uitgevoerd door dierenrechtenorganisaties, naar de transporten van piepjonge kalfjes uit Ierland naar kalvermesterijen in Nederland. Het leverde vreselijke beelden op van ernstige dierenmishandeling: kalfjes worden geschopt, geslagen met stokken en peddels en voortgesleept aan hun staart, oren en benen. Duurzamere landbouw Ondanks beloftes van de Nederlandse kalversector om langeafstandstransporten af te bouwen en om voor 2026 te stoppen met de import van kalveren uit Oost-Europa en Ierland, stijgt de import van Ierse kalfjes al een aantal jaar. Vijf kabinetten lang wordt er gezegd dat Nederland de duur van diertransporten wil beperken tot maximaal acht uur, maar er wordt nooit doorgepakt. Dat is voor de Partij voor de Dieren, en een meerderheid van de Tweede Kamer, niet acceptabel. Stoppen met de import van kalfjes is een belangrijke en makkelijke eerste stap in de richting van een duurzame kringlooplandbouw. Ongeveer de helft van de hier geslachte kalfjes komt uit het buitenland, terwijl meer dan 90 procent van het kalfsvlees weer verpakt de grens over gaat en Nederland met een stikstof- en mestprobleem blijven zitten. Dat is niet houdbaar.

Terugblik op de raad: 20 september 2023

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 26-09-2023 00:00

Tijdens de afgelopen raadsvergadering hebben wij ons weer ingezet voor dierenwelzijn, milieu, de bescherming van groen en het opkomen voor de kwetsbaren in onze samenleving. Over de door ons ingediende moties, amendementen en gestelde mondelinge vragen kun je in deze terugblik meer lezen. Weidegang van paarden Volgens berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad staan de paarden van de Hollandsche Manege slechts enkele weken per jaar in de wei. Weidegang is ontzettend belangrijk voor paarden - zij hebben hier van nature een grote behoefte aan. Raadslid Judith Krom besloot daarom om mondelinge vragen aan de wethouder te stellen. De wethouder gaf aan dat er contact met de manege is geweest: de manegehouder stelde dat er per paard gekeken wordt welke er naar de wei kan gaan. De verdere controle hiervan is helaas geen gemeentelijke taak, maar een taak van de NVWA, aldus de wethouder. Wel ziet ze mogelijkheden om het gesprek aan te gaan met maneges om het bevorderen van dierenwelzijn op te nemen in de nieuwe Agenda Dieren. Visverbod in Amsterdamse wateren Verder werd er tijdens deze raad gestemd voor het initiatiefvoorstel van Judith om hengelen in Amsterdamse wateren te verbieden . Met dit voorstel wilde onze partij het pachtcontract van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging permanent beëindigen na afloop van het huidige contract. De bespreking van dit voorstel mocht tijdens een eerdere commissie op veel belangstelling van sportvissers rekenen. Het initiatiefvoorstel is verworpen . Vleermuizen en isolatie Bedrijven en woningeigenaren die de spouwmuren van een woning willen isoleren, moeten eerst goed onderzoeken of er geen vleermuizen in zitte n . Hierdoor loopt het isoleren van huizen vertraging op. Fractievoorzitter Anke Bakker stelde vragen. "Het is triest dat isolatie zo veel vertraging oploopt, zeker in de huidige klimaatcrisis. Maar bepaalde diersoorten zijn niet voor niets beschermd. In de huidige biodiversiteitscrisis willen we niet nog meer diersoorten verliezen. Bovendien sterven vleermuizen een afschuwelijke dood wanneer er onder hele hoge druk isolatiemateriaal de muren in gaat. Ze maken geen schijn van kans. Als dit door het hele land gebeurt, zullen er soorten uitsterven." Er zal voor de hele stad een soortenmanagementplan gemaakt worden, aldus de wethouder. Geen hotel in de Kinkerbuurt Er sprake is van woningnood, er heerst dakloosheid en er is een groot tekort is aan betaalbare woningen. In het 'Gat van de Kinkerbuurt' komen er alsnog 55 hotelappartementen voor verblijf van een week tot een jaar. Op deze locatie legt dit teveel druk op de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Raadslid Marc Emmerik was daarom mede-indiener van de aangenomen motie om geen hotel met 55 kamers op deze plek toe te staan . Kinderrechten bij dakloosheid Ook Judith was mede-indiener van een tweetal moties. Allereerst de aangenomen motie om te onderzoeken hoe de rechten, belangen en behoeftes van kinderen die te maken hebben met (dreigende) dakloosheid structureel meegenomen kunnen worden in het beleid. Dit wordt namelijk onvoldoende meegenomen in besluiten rondom onderdak en huisvesting, terwijl de gevolgen van zo'n situatie enorm veel impact kan hebben op hun (geestelijke) gezondheid. Tijdelijke woningen voor gescheiden ouders Om dakloosheid te voorkomen en het welzijn van kinderen te garanderen, diende Judith samen met andere partijen ook een motie in om tijdelijke woonruimtes voor gescheiden ouders te faciliteren . De motie werd aangenomen : samen met de Regenbooggroep en andere woningbouwcorporaties zal er onderzocht worden hoe er in Amsterdam meer tijdelijke woonruimtes gerealiseerd worden voor gescheiden ouders die zorg dragen voor hun kinderen. Woonwagens in de Hoofdgroenstructuur In het concept “Beleidskader woonwagens en standplaatsen” wordt gesteld dat Amsterdam actief op zoek gaat naar geschikte nieuwe locaties om het aantal standplaatsen voor woonwagens uit te breiden. Marc diende tijdens deze raad een amendement in om de beschermde status van de Hoofdgroenstructuur te waarborgen bij de plaatsing van woonwagens . Woonwagenbewoners dient een eer aangedaan te worden door plekken toe te wijzen waar geen discussie over zou kunnen ontstaan. Het amendement werd door de raad verworpen . Input van gemeenteraad op PPLG Een motie van Marc werd wel aangenomen . De gemeenteraad dient, als hoogste orgaan binnen de gemeente zijnde, volgens hem betrokken te worden bij het proces van de formulering van input op de startversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) NH . Daarnaast wordt de provincie Noord-Holland verzocht of een afgevaardigde van de gemeente Amsterdam deel kan nemen aan de Regietafel PPLG & Stikstof. Een Amsterdamse landbouwvisie In het kader van de PPLG en omdat er sprake is van een grote landbouwtransitie, diende Marc ook een motie in om een Amsterdamse landbouwvisie te ontwikkelen . In deze visie werd onder andere gepleit voor het verbinden van lokaal aanbod aan vraag, de transitie naar plantaardige eiwitten en de uitfasering van pesticiden. Deze visie werd helaas verworpen door de raad. Hier teruglezen: al onze ingediende moties en amendementen , initiatiefvoorstellen en vragen .

PvdD-Congres: Lijst­trekker Esther Ouwehand treedt tijdelijk terug

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 25-09-2023 00:00

De Partij voor de Dieren hield op zondag 24 september haar 37e partijcongres bij de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Er waren bijna 1600 partijleden bij. De grootste opkomst voor een PvdD-congres tot nu toe. Dit congres stond in het teken van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. De leden hebben gestemd over de kandidatenlijst. De behandeling van het verkiezingsprogramma en de amendementen is uitgesteld. Er wordt op korte termijn een online congres georganiseerd om dit onderdeel alsnog met de leden te behandelen. Tijdens dit congres is ook het nieuwe bestuur benoemd, in elk geval tot het voorjaarscongres in 2024. Het nieuwe partijbestuur bestaat uit Michiel Knol (voorzitter), Meike de Boer (vicevoorzitter), Paul van Gent (secretaris), Guus Beckett (penningmeester) en algemeen bestuursleden Anneline Mook, Annemarie van Gelder, Renée Müller en Sandra Schoenmakers. Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Esther Ouwehand kondigde aan tijdelijk terug te treden. Totdat het onderzoek naar de meldingen van integriteitsschending is afgerond. Kijk hieronder de speech van Esther Ouwehand terug. De kandidatenlijst zoals vastgesteld door de leden op het congres: 1. Esther Ouwehand 2. Ines Kostić 3. Christine Teunissen 4. Frank Wassenberg 5. Eva Akerboom 6. Lammert van Raan 7. Martine van Schaik 8. Anna Krijger 9. Pascale Plusquin 10. Pieter Groenewege 11. Maarten van Heuven 12. Falco van Hassel 13. Rosalie Bunnik 14. Hanneke Schmeets 15. Kıvılcım Pınar 16. Malcolm Jones 17. Janette Bosma 18. Robert Barker 19. Kjell van Wijlandt 20. Jesseka Batteau 21. Jaap Hollebeek 22. Iris Dicke 23. Bart Salemans 24. Freek Bersch 25. Frank de Gram 26. Lotte Krediet 27. Dave de Vos 28. Myra van de Velde 29. Carla van Viegen 30. Leonie Gerritsen 31. Marjolijn Veenstra 32. Anne-Miep Vlasveld 33. Trees Janssens 34. Pinar Coşkun 35. Lester van der Pluijm 36. Siska Peeks 37. Cynthia Pallandt 38. Wesley Pechler 39. Janneke van Lierop 40. Vivianne Spruit 41. Bart Kuijer 42. Gaby Markandu 43. Joeri Oudshoorn 44. Radjan Hanoeman 45. Eileen Samshuijzen 46. Menno Brouwer 47. Suzanne Onderdelinden 48. Jaap Rozema 49. Sabrina van de Peppel 50. Xenia Minnaert

‘Van kansloos achter­hoe­de­ge­vecht naar radicale veran­de­ring’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 19-09-2023 00:00

Esther Ouwehand draagt dit jaar op Prinsjesdag een knalroze overall met een glasheldere boodschap voor zowel de voor- als achterhoede van radicale verandering. Ouwehand rekent met haar outfit af met het gebral van de agrolobby en politieke partijen die willens en wetens hebben gezorgd voor een slechter klimaat en dierenleed. Op de overall van Ouwehand staan drie vaak gehoorde drogredenen: ‘Brandnetels zijn ook natuur’ , ‘Ze voelen er niets van’ en ‘We hebben nog 30 jaar de tijd’. Ouwehand: “We staan op een kantelpunt naar grote veranderingen op het terrein van dieren, klimaat, natuur en milieu. Jarenlang hebben conservatieve krachten zoals de agrolobby, gevestigde belangenpartijen en politici zich daartegen verzet. Zij bagatelliseerden de grote problemen zoals de klimaat- en natuurcrisis en maakten mensen die hiertegen in het verweer kwamen belachelijk. Met een paar luie oneliners werd het leed van de dieren in de vee-industrie op die manier aan de kant geschoven en werd de natuurcrisis weggelachen. Gelukkig zijn we nu bijna op het punt dat iedereen inziet dat dit nu een achterhoedegevecht is. De radicale verandering staat om de hoek. En de Partij voor de Dieren verwelkomt die met open armen. Elke dag lijden dieren in megastallen. Eindeloze hoeveelheden mest en gifstoffen van de landbouw bedreigen onze natuur en dragen bij aan klimaatverandering. Dit moet nu stoppen.” De Partij voor de Dieren is voorloper in deze radicale verandering waarbij alle grote problemen in samenhang worden opgelost. De partij pleit daarom bij de Algemene Politieke Beschouwingen van 20 september voor de volgende maatregelen: De Partij voor de Dieren zal haar diepgroene geluid altijd laten horen en blijven strijden voor echte verandering. Stem daarom 22 november Partij voor de Dieren!

Interim-bestuur Partij voor de Dieren aange­treden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 15-09-2023 00:00

De Partij voor de Dieren heeft sinds donderdag 14 september 17.00 uur een interim-bestuur onder leiding van Michiel Knol. Het interim-bestuur zal zich richten op een aantal prangende zaken, zoals het congres van 24 september aanstaande, de Tweede Kamerverkiezingen en het onderzoeken van vermeende integriteitsschendingen. De 8 bestuursleden zijn voorgedragen door de besturen van de regionale afdelingen van de partij en door jongerenorganisatie PINK!. Vanwege de korte tijdspaden kan de gebruikelijke procedure voor kandidaatstelling niet doorlopen worden. Door deze werkwijze kan het interim-bestuur rekenen op breed draagvlak onder actieve leden van de partij. “Het waren turbulente dagen, maar onze mooie partij is weerbaar en krachtig gebleken,” zegt interim-voorzitter Michiel Knol. “Er is ons alles aan gelegen om de rust in de partij te houden, want de Partij voor de Dieren heeft een gigantische verantwoordelijkheid ten aanzien van dier, natuur, milieu en klimaat. Daar gaan we nu keihard voor werken.” Het bestuur bestaat uit Michiel Knol, Meike de Boer, Paul van Gent, Guus Beckett, Anneline Mook, Annemarie van Gelder, Renée Müller en Sandra Schoenmakers. De interim-bestuursleden hebben allemaal bestuurlijke ervaring binnen de partij.

Partij voor de Dieren presen­teert ontwerp­kan­di­da­ten­lijst Tweede Kamer­ver­kie­zingen 2023

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 14-09-2023 00:00

De Partij voor de Dieren presenteert de 50 kandidaten voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. Op 24 september wordt de lijst voorgedragen aan het congres. 1. Esther Ouwehand 26. Paul van Gent 2. Christine Teunissen 27. Dave de Vos 3. Frank Wassenberg 28. Myra van de Velde 4. Eva Akerboom 29. Carla van Viegen 5. Ines Kostić 30. Leonie Gerritsen 6. Martine van Schaik 31. Marjolijn Veenstra 7. Anna Krijger 32. Anne-Miep Vlasveld 8. Pascale Plusquin 33. Trees Janssens 9. Pieter Groenewege 34. Pinar Coşkun 10. Maarten van Heuven 35. Lester van der Pluijm 11. Falco van Hassel 36. Siska Peeks 12. Rosalie Bunnik 37. Cynthia Pallandt 13. Hanneke Schmeets 38. Wesley Pechler 14. Kıvılcım Pınar 39. Janneke van Lierop 15. Malcolm Jones 40. Vivianne Spruit 16. Janette Bosma 41. Bart Kuijer 17. Robert Barker 42. Gaby Markandu 18. Kjell van Wijlandt 43. Joeri Oudshoorn 19. Jesseka Batteau 44. Radjan Hanoeman 20. Lammert van Raan 45. Eileen Samshuijzen 21. Jaap Hollebeek 46. Menno Brouwer 22. Iris Dicke 47. Suzanne Onderdelinden 23. Bart Salemans 48. Jaap Rozema 24. Freek Bersch 49. Sabrina van de Peppel 25. Frank de Gram 50. Xenia Minnaert

Kleding ruilen tijdens de Zero Waste Week Apeldoorn

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 14-09-2023 00:00

Deze week (10 t/m 16 september) is het Zero Waste Week en staat Apeldoorn in het teken van een verspilling- en afvalvrij leven. Delen, ruilen, repareren of tweedehands kopen. Dat scheelt niet alleen enorm in de portemonnee, het heeft ook veel voordelen voor het milieu.......en is ontzettend leuk. Kleding Swap Dat laatste was zeker het geval tijdens de Kledingruilbeurs, georganiseerd door de Partij voor de Dieren, in samenwerking met Foenix Kringloop en Reintegratie en Zero Waste Apeldoorn. Met zeker 60 dames (en een paar heren) was de opkomst hoog. Tassen vol met kleding die te klein, te groot of om een andere reden niet meer gedragen werd, werden aan het begin van de avond ingeleverd en door vrijwilligers netjes op tafels gelegd en aan rekken uitgestald en daarna kon je lekker snuffelen of er nog wat leuks tussen zat. Gezien het aantal blije gezichten en volle tassen die weer mee naar huis gingen, lukte dit prima. Deze "Swap party" is één van de vele leuke activiteiten die deze week, tijdens Zero Waste Week , worden georganiseerd om aan te tonen hoe makkelijk het is om over te stappen op een duurzamere leefstijl. Vervuilende industrie De mode industrie is één van de meest vervuilende industrieën. Op de olie-industrie na, stoot de kledingindustrie de meeste CO2 uit. Die uitstoot begint al bij het verbouwen van katoen, want naast enorm veel water (2700 liter water voor één T-shirt) wordt ook heel veel gebruik gemaakt van pesticiden. Dan zijn er de giftige kleurstoffen, die via het afvalwater in het milieu terecht komen, het verschepen van de katoen per boot en vervolgens de productie tot kleding in "lage lonen landen" zoals Bangladesh. Alleen al in dat land werken 5 miljoen mensen in de kledingindustrie voor een minimumloon van € 84,00 per maand, de helft van wat een kledingarbeider nodig heeft om van te kunnen leven. En dan, wanneer het kledingstuk klaar is wordt het weer per schip naar de afzetmarkt getransporteerd, naar ons dus. Kortom: voor de productie van één kledingstuk komt gemiddeld 63 kilogram CO2 vrij....en dan hebben we het nog niet eens over de vreselijke arbeidsomstandigheden en de uitbuiting van de mensen die onze kleding maken. Wegwerpcultuur Daarnaast doet zich nog een probleem voor. Grote kledingwinkelketens zoals H&M en Primark produceren "fast fashion"; goedkope kledingstukken, gemaakt van synthetische materialen, die inspelen op de laatste trends maar na gemiddeld 7 keer gedragen te zijn, massaal weer worden gedumpt. Deze wegwerpcultuur heeft ertoe geleid dat de afgelopen jaren de kledingconsumptie in de westerse wereld met 1400% is gestegen en afgedankte kleding ook een steeds groter wordend afvalprobleem is geworden. Alle kleine beetjes helpen! Gelukkig zijn er tegenwoordig ontzettend veel leuke, goedkope en duurzame alternatieven om aan leuke kleding te komen, zoals tweedehands en vintage kledingzaken en onze populaire ruilbeurs natuurlijk, waarbij je de portemonnee gewoon thuis kunt laten. Kom je de volgende keer ook? De volgende editie staat gepland op 23 november. Kijk in onze agenda voor meer details en op de website van Zero Waste Apeldoorn voor nog meer leuke en afval- en verspillingsvrije activiteiten die nog tot en met zaterdag worden georganiseerd.