Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

45059 documenten

Een volgende stap voor de veenweide

PvdA PvdA GroenLinks D66 Partij voor de Dieren ChristenUnie Friesland 05-12-2019 12:32

Zes politieke partijen in Provinciale Staten kwamen in mei 2018 met een initiatiefvoorstel om de teloorgang van het veenweidelandschap en de afname van de biodiversiteit tegen te gaan en de balans in de natuur te herstellen. De PvdA was één van deze initiatiefnemers, de anderen waren GrienLinks, D66, Partij voor de Dieren, 50PLUS en ChristenUnie. Het plan was erg ambitieus: in het hele veenweidegebied zou het veen volledig vernat moeten worden om de oxidatie ervan en de enorme CO2-uitstoot tegen te gaan.

Vijf scenario’s

Het voorstel werd uiteindelijk niet in stemming gebracht in Provinciale Staten, maar werd wel meegenomen in de verdere onderzoeken naar het beste scenario voor het veenweidegebied. Vijf scenario’s werden door externe deskundigen onderzocht en beoordeeld op hun maatschappelijke kosten en baten.

Nu blijkt dat ons initiatiefvoorstel als goedkoopste uit de bus komt, met het grootste maatschappelijke rendement op de noodzakelijk investeringen. Eindelijk krijgen we erkenning voor het belang van herstel van het veenweidelandschap. Eindelijk is het bewijs er dat het waterpeil echt omhoog moet. Eindelijk is er het besef dat we dat niet moeten beperken tot enkele zogenaamde kansrijke gebieden, maar dat het uiteindelijk in het hele veenweidegebied moet gebeuren.

Stip op de horizon

Nu is verder onderzoek nodig om te kijken hoe dat het beste kan samen met de landbouw. Welke technische maatregelen zijn in welke delen van het veenweidegebied mogelijk om effectief de veenoxidatie tegen te gaan? Welke nieuwe verdienmodellen voor de landbouw zijn mogelijk in de delen van het veenweidegebied waar het waterpeil drastisch omhooggaat?

Gelukkig zet dit college van Gedeputeerde Staten, samen met Wetterskip Fryslân, écht een duidelijke stip op de horizon: een gebiedsgerichte integrale aanpak voor het héle veenweidegebied. Met als doel het behoud van het veen, veel minder CO2-uitstoot en nieuwe verdienmodellen voor de landbouw. Anderhalf jaar na de stevige debatten en heftige kritiek op ons initiatiefvoorstel, blijkt het in deze nieuwe periode de belangrijkste pijler onder het toekomstige veenweidebeleid.

Hetty Janssen PvdA Steatefraksje

Henni van Asten PvdA Wetterskip Fryslân

Het bericht Een volgende stap voor de veenweide verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

Oppositiepartijen willen vergunningen voor woonbootbewoners Noorderhaven

SP SP CDA Partij voor de Dieren Groningen 04-12-2019 11:32

De oppositiepartijen SP, CDA, Partij voor de Dieren en 100%Groningen willen dat de gemeente Groningen een vergunningsstelsel invoert voor de woonschepen in de Noorderhaven.

Momenteel heerst er onzekerheid bij de woonbootbewoners, omdat de Noorderhaven weer een vrijhaven moet zijn van het college. Morgen bespreekt de raadscommissie Ruimte en Wonen de situatie in de Noorderhaven.

SP-raadslid Bob de Greef:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/12/oppositiepartijen-willen-vergunningen-voor-woonbootbewoners-noorderhaven,,Voor de SP is het helder. Wij willen gelijkwaardige rechten voor bewoners op de wal en op het schip. Dan kunnen de rechten van huurders op woonschepen beter worden beschermd en is het mogelijk voor de schippers om hun boot te verkopen.  Vervang de vogelvrijhaven door een vergunningstelsel in de Noorderhaven."

De oppositiepartijen willen duidelijkheid en zekerheid voor woonbootbewoners. Deze hebben ze na een gespreksronde van de gemeente met de bewoners afgelopen najaar niet gekregen. Daarom vragen de partijen van het college van burgemeester en wethouders om glashelder uit te spreken dat de huidige woonbootbewoners hun plek kunnen houden, doordat zij een vergunning voor de ligplaats krijgen.

Verschillende schepen in de Noorderhaven moeten van de gemeente worden opgeknapt. De Noorderhaven is een vrijhaven en de gemeente wil dit perse behouden. Terwijl het karakter van de haven ook met een vergunningsstelsel behouden kan worden. Al jaren wordt permanente bewoning van woonschepen aan de Noorderhaven gedoogd.

Zie ook: Bob de Greef

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Op naar een Sociaal Leiden

SP SP D66 CDA GroenLinks VVD Partij voor de Dieren ChristenUnie Leiden 03-12-2019 21:56

In november werd de begroting besproken in de Gemeenteraad. Voor de SP stond één onderwerp centraal bij deze begroting, en dat was het sociaal domein. Onder dit domein vallen alle aspecten van zorg binnen de gemeente, maar ook de inkomensondersteuning van mensen met een laag inkomen. Voor de SP Leiden is dit het belangrijkste onderwerp waar wij als gemeente mee bezig zijn. Met een goed sociaal domein kunnen we alle mensen steunen die de hulp van de gemeente het hardst nodig hebben.

Helaas kiest het Leidse College van GroenLinks, D66 en de PVDA voor bezuinigingen op de zorg en mensen met een laag inkomen. Een voorbeeld is de bezuiniging op de Collectieve Zorg Minima, een regeling die zorgt voor de betaalbaarheid van de aanvullende zorg voor mensen met een kleine beurs. Door deze bezuiniging moesten deze mensen maar liefst 15 euro per maand meer betalen voor de zorg. Hiernaast zijn maar liefst 22 andere bezuinigingsvoorstellen op het sociaal domein voorgesteld door dit College. De SP Leiden heeft zich de afgelopen maanden fel verzet tegen deze bezuinigingen. We zijn de afgelopen tijd ook langs de deuren gegaan om verhalen te verzamelen om concrete verhalen te horen over wat deze bezuiniging doet met mensen. Dit was niet makkelijk, er zit helaas een hoop schaamte achter dit onderwerp. Mensen schamen zich ervoor dat ze hulp nodig hebben van de gemeente, dat vinden wij onterecht. Zorgen voor goede zorg en goede financiële ondersteuning zien wij als een recht, ook al beweren veel andere politieke partijen dat dit niet het geval is. Desondanks hebben wij toch veel verhalen gehoord, die ons protest over de bezuinigingen op het sociaal domein hebben versterkt. Helaas dacht afgelopen dinsdag de meerderheid van de partijen hier anders over. GroenLinks, VVD,  D66, CDA en PVDA stemden vóór de begroting en daarmee ook vóór de bezuinigingen op het sociaal domein.

Onze partij heeft aangeven dat de tekorten op het sociaal domein moeten worden opgevangen. Dit als tegenhanger van het feit dat de huidige Regering tekort schiet in het ondersteunen van gemeenten hierin. De SP Leiden wilt graag de fouten van de Regering rechtzetten. Dit gaven wij vorm tijdens de begroting door samen met de ChristenUnie, partij Sleutelstad en de Partij voor de Dieren voor te stellen om  het hek om het sociaal domein weg te halen. Het hek om het sociaal domein is een afspraak van het huidige College om de tekorten in het sociaal domein ook op te lossen in het sociaal domein. Daardoor kunnen de tekorten in het sociaal domein niet worden opgevangen door bezuinigingen  op andere thema’s die minder belangrijk zijn. Naast het weghalen van dit hek, dienden wij concrete voorstellen in om te bezuinigen op Citymarketing en het prestigeproject Leiden Bio Sciencepark, samen met Partij Sleutelstad. Dit geld wilden wij gebruiken om de bezuiniging op regelingen die mensen met een laag inkomen en een zorgbehoefte deels tegen te gaan. Helaas werd dit niet gesteund en vonden onder andere de VVD, CDA, GroenLinks, D66 en PVDA het belangrijker om stadsmarketing en het Bio Sciencepark te ondersteunen dan om mensen te helpen die gemeentelijke steun verdienen. Een lichtpuntje in de begroting was onze aangenomen motie om de vervanging van de klinkers in de Breestraat uit te stellen. Hier zou, vooral om de ondernemers te paaien, vervroegt het asfalt worden vernieuwd. Dit terwijl de levensduur nog lang niet op was! Zonde vonden wij, want datgene dat nog niet kapot is, moet ook niet worden vervangen. Zeker niet ten tijde van bezuinigingen op de sociale thema’s. 

Onze strijd gaat ook na deze teleurstellende begroting gewoon door. Het sociaal domein zou prioriteit moeten zijn voor de stad, dat is het voor de SP, maar ook andere partijen moeten zien dat dit hét belangrijkste onderwerp is. Als er door deze partijen echt zou worden gesproken met de mensen die worden geraakt door deze bezuinigingen zoals wij doen, dan zouden de andere partijen ook terugdeinzen voor deze snoeiharde bezuinigingen. Wij voelen ons gesteund door organisaties in de stad en door de gesprekken die we voeren met Leidenaren hierin. Het redden van het sociaal domein in Leiden blijft voor ons topprioriteit en wij blijven ons inzetten om op te komen voor dit thema.  

Als u uw verhaal kwijt wilt aan de SP Leiden over wat de bezuinigingen op de zorg en inkomensondersteuning betekenen voor u, dan horen wij dit verhaal graag. U kunt contact opnemen via de mail van de SP Leiden, of door onze fractieleden te mailen of bellen.

Megastallen

SP SP Partij voor de Dieren Apeldoorn 29-11-2019 17:29

Gisteravond in de raadsvergadering hadden we weer een debat over megastallen. Ik zeg “weer” omdat we samen met PvdD al met regelmaat aandacht vragen voor dit probleem, maar ook beleid eisen. We willen een stellingname en daarbij ook daden i.p.v. alleen maar woorden.

Video of megastallen

Eerder konden we dit regelen in het ‘plussenbeleid’. Het Plussenbeleid gaat in de kern over uitbreiding van de veestapel. Dat wilde de provincie overlaten aan gemeentes. Onze gemeente doet hier niks mee. Helaas stemde ook GL destijds niet in met ons voorstel.

Dit probeerden ze gisteren in 2 moties recht te zetten. Wij hebben deze niet mede ingediend (wel vóór gestemd), want wat ons betreft ging deze niet ver genoeg. Wij willen niet dat er uitgesproken wordt dat het onwenselijk is, wij willen dat het stopt, dat er geen nieuwe megastallen bij komen maar ook dat bestaande megastallen aangepakt worden.

Al jaren en jaren wordt het aanpakken van megastallen vooruitgeschoven. Al jaren en jaren zien we halfzachte uitspraken voorbijkomen. Dit terwijl megastallen slecht zijn voor de gezondheid van mensen en dieren en slecht zijn voor het milieu. In de gemeente Apeldoorn hebben we honderdduizenden dieren die opgesloten zitten in een megastal.

• Het risico op ziektes is groter, stalbranden hebben een grotere impact en bovenal is er minder zorg voor het dier.

• Megastallen verdringen de kleinere familiebedrijven. Neem de vleesvarkenshouderij: in de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven gehalveerd. Dit terwijl het gemiddelde aantal varkens per bedrijf verdubbeld is.

• Het aantal megastallen in Gelderland is in zeven jaar bijna verdubbeld.

Als we echt wat willen doen aan milieu, gezondheid en dierenwelzijn dan moeten we geen stallen vergroten maar het aantal dieren verkleinen. En tegelijkertijd moet er gezorgd worden dat boeren met een kleinschalig bedrijf een fatsoenlijke prijs krijgen voor hun producten.

Daarvoor moeten we ook naar Den Haag en Europa kijken, maar als gemeenteraad ook je verantwoordelijkheid durven te nemen.

Wij zeggen dus STOP Megastallen!

Sunita Biharie - SP Apeldoorn

 

Ook Nederland moet klimaat­nood­toe­stand uitroepen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-11-2019 00:00

Na diverse landen en steden wereldwijd, heeft nu ook het Europees parlement de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Daarmee geeft de EU een krachtig signaal af dat er een maximale, gezamenlijke inspanning nodig is om de opwarming van de Aarde zoveel mogelijk te beperken. Een signaal dat ook Nederland zou moeten afgeven, vindt de Partij voor de Dieren. Dinsdag 3 december stemt de Tweede Kamer over een PvdD-voorstel om ook in ons land de extreme urgentie van de klimaatproblemen officieel te erkennen. Kamerlid Lammert van Raan diende twee moties in waarmee hij de regering vraagt de noodtoestand uit te roepen: niet alleen voor het klimaat maar ook voor de biodiversiteit , die door de huidige zesde uitstervingsgolf ernstig onder druk staat. Van Raan deed dit tijdens het debat met minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) over extra maatregelen om het Urgenda-doel te halen: 25 procent reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2020. Zorgplicht Al in 2018 heeft de rechter bij het Urgenda-vonnis uitgesproken dat de Staat haar zorgplicht schendt en ons land moet beschermen tegen de klimaatcrisis. In plaats van die zorgplicht alsnog na te komen met extra maatregelen koos het kabinet voor gevaarlijk uitstelgedrag door in hoger beroep en cassatie te gaan, waaraan op 20 december een einde komt als de hoogste rechters uitspraak doen. Dat uitstelgedrag maakt 2019 tot een verloren jaar voor het klimaat. Om die verloren tijd goed te maken reikte Van Raan minister Wiebes elf voorstellen aan waarmee het Urgenda-doel gerealiseerd kan worden. Waaronder het voorstel om 5 miljard euro extra vrij te maken voor een stevige krimp van de intensieve veehouderij, voor het versneld afsluiten van kolencentrales, voor het vergroenen van daken en voor de verduurzaming van woningen en gebouwen. Van Raan: “Jongeren gingen ook vandaag weer massaal de straat op tegen het falende klimaatbeleid. Toch durft het kabinet opnieuw een ‘na-ons-de-zondvloed-begroting’ te presenteren waarmee we de overeengekomen klimaatdoelen niet gaan halen. Het kabinet neemt daarmee een onverantwoord risico met de gezondheid en veiligheid van de Nederlandse bevolking, waarvan een groot deel onder de zeespiegel woont. Hoogste tijd om deze dreiging serieus te nemen en de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Maar ook om de daad bij het woord te voegen en alle maatregelen door te voeren die nodig zijn om het Urgenda-doel te halen.” De Partij voor de Dieren drong al eerder aan op het uitroepen van de klimaatnoodtoestand . Ook diende de Tweede Kamerfractie van de PvdD 17 voorstellen in om de tandeloze Klimaatwet te repareren. Omdat deze reparatievoorstellen zijn verworpen komt Lammert van Raan binnenkort met een écht stevige Klimaatwet 1.5 .

Belofte maakt schuld!

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks D66 PvdA ChristenUnie Apeldoorn 29-11-2019 00:00

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 namen D'66, ChristenUnie, Lokaal Apeldoorn, PvdA, 50Plus. GroenLinks, SP, GemeenteBelangen en uiteraard de Partij voor de Dieren in hun verkiezingsprogramma duidelijk stelling tegen megastallen. Toen een meerderheid van deze partijen in de nieuwe raad van Apeldoorn zitting nam, dienden we in mei van dat jaar, samen met SP, 50Plus, GemeenteBelangen en GroenLinks een motie in om de komst van nieuwe megastallen in onze gemeente te stoppen. Een kat in het bakkie. Maar na een heftig debat werd de motie ingetrokken en deed de wethouder een toezegging om een raadsbrief over dit onderwerp te schrijven en het bovendien op te nemen in het agrarisch perspectief. Diezelfde wethouder doorkruiste echter zelf dit proces door in september 2018 het "plussenbeleid" aan de raad voor te stellen. Een voorstel dat ruimte biedt aan uitbreiding van intensieve veehouderij. Een meerderheid, waaronder ook D’66 en GroenLinks, steunden dit voorstel vanwege een nieuwe toezegging van de wethouder om in het agrarisch perspectief in te gaan op intensivering van de veehouderij. Moties van SP en Partij voor de Dieren waarin nogmaals wordt gevraagd om grote veestallen te stoppen en om boeren te ondersteunen bij een duurzame en diervriendelijke landbouwtransitie kregen geen meerderheid. Een jaar later, in november 2019, werd tijdens de bespreking van het agrarisch perspectief totaal niet ingegaan op megastallen, intensivering en landbouwtransitie. Er werd alleen opgemerkt dat door het aannemen van het "plussenbeleid" uitbreiding van intensieve veehouderij mogelijk is geworden. GroenLinks was daarover terecht erg boos en teleurgesteld en diende daarom samen met D’66, GemeenteBelangen, 50PLUS, VSP en de PvdD een motie tegen megastallen in. Wij zijn blij dat D’66 en GroenLinks zich nu echt duidelijk hebben uitgesproken tegen megastallen. Helaas houden ChristenUnie en Lokaal Apeldoorn zich nog steeds niet aan hun verkiezingsbeloften en willen ze eerst beter weten wat er precies onder megastallen wordt verstaan. Zij stemden tegen de motie. Er is wel unaniem besloten dat de discussie over een half jaar wordt voortgezet aan de hand van een notitie over de visie op intensivering en grondgebondenheid van de veehouderij. Opnieuw een kwestie van een hééééle lange adem.

There­si­akerk gered

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 28-11-2019 00:00

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken De Theresiakerk aan de Apeldoornselaan is gered van de sloop. Vandaag is onder aanvoering van de Partij voor de Dieren door de Haagse gemeenteraad besloten om geen toestemming te geven om het gebouw te slopen. De kerk zou worden afgebroken voor een supermarkt met woontoren en parkeerdek. Hiertegen was in de buurt veel protest. Alternatief De sloop van de kerk is inmiddels vaak besproken in de Haagse gemeenteraad. In 2017 gaf de Partij voor de Dieren al aan het niet eens te zijn met de plannen. Ook een groep actieve buurtbewoners pleitte voor herontwikkeling met behoud van het gebouw. Uiteindelijk kreeg de bewonersgroep toestemming en tijd van de gemeenteraad om met een alternatief te komen. Het is bewoners gelukt met een gedegen alternatief te komen. Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Den Haag: ‘We zijn blij dat bewoners de kans hebben gegrepen en met een goed plan zijn gekomen om de Theresiakerk te behouden. Zo is dit karakteristieke gebouw gered van de sloopkogel.’ Theresiakerk Al jaren waren er plannen om te slopen, tot groot ongenoegen van omwonenden. De kerk is het ankerpunt van de wijk Rustenburg-Oostbroek. In de jaren 30 werd de woonwijk gebouwd met de kerk als letterlijk middelpunt. Toen in 2006 de kerk stopte met eredienst, kwam het uiteindelijk leeg te staan. Een aantal jaar later werd het verkocht aan de projectontwikkelaar Kavel Vastgoed BV, die plannen ontwikkelde om de kerk te vervangen door een supermarkt, woningen en een groot parkeerdek.

Ja-ja sticker op de brie­venbus

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Arnhem 28-11-2019 00:00

In het vragenuur van de gemeenteraadsvergadering van 27 november zegde wethouder Bouwkamp aan PvdD-fractievoorzitter Leo de Groot toe dat invoering van de zogenaamde "ja-ja"-sticker vanaf zomer 2020 mogelijk is. De gemeente Arnhem werkt aan een raadsvoorstel om deze sticker, in navolging van Amsterdam, in te voeren. De Partij voor de Dieren vroeg hier al in 2016 om. Destijds werd besloten om af te wachten wat de resultaten in Amsterdam zouden zijn. Eindelijk is het dus zover! Invoeren van de "ja-ja"-sticker behelst een zogenaamd "opt-in" systeem. Bewoners geven dan niet meer aan, zoals nu, dat ze géén reclamefolders meer in de bus willen, maar juist dat ze dat wel willen. Verspreiders van reclamedrukwerk mogen dan alleen nog in bussen met zo'n ja-ja sticker hun folders gooien. Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

GroenLinks gaat voor verduurzaming van evenementen | Groningen

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren Groningen 28-11-2019 00:00

Groningen kent vele evenementen. Dit maakt de gemeente levendig en zet Groningen op de kaart. 

Woensdag bespraken we het evenementenbeleid in de Gemeenteraad. De GroenLinksfractie is blij met de hoeveelheid en diversiteit aan evenementen, maar vraagt wel aandacht voor de duurzaamheid van evenementen. Wat GroenLinks betreft reserveren we in het nieuwe evenementenbeleid een veel grotere rol voor de duurzaamheid van evenementen. 

GroenLinks-wethouder Glimina Chakor:

Wij zijn met de evenementensector in gesprek. Die staat open voor initiatieven vanuit de gemeente om duurzaamheid op hun evenementen te bevorderen. Ook onderzoeken we of we evenementen die hoog scoren op punten als gescheiden inzamelen van grondstoffen en schone generatoren, kunnen belonen, bijvoorbeeld via gedifferentieerde tarieven voor de evenementenvergunning, en verkennen we of we een convenant duurzame evenementen kunnen sluiten met de evenementorganisatoren.”

Het nieuwe evenementenbeleid gaat gelden vanaf 2021. Wat kan er dan komend jaar al gebeuren? Raadslid Ceciel Nieuwenhout:

"Stap één is bewustzijn over wat er verduurzaamd kan worden aan evenementen. Daarom vraag ik de wethouder dat ze evenementenorganisatoren in de vergunningprocedure voor komend jaar gaat vragen om uitleg te leveren over wat zij doen om hun evenement te verduurzamen. Op die manier worden evenementenorganisatoren gestimuleerd om er komend jaar ook al mee bezig te gaan!”

De wethouder heeft dit toegezegd.

Verder vroegen Partij voor de Dieren en GroenLinks aandacht voor confetti. Als confetti in de buitenlucht wordt gebruikt komt het in de praktijk op de grond en in het water terecht. Confetti bevat tegenwoordig vaak een plastic coating en/of inkt die in de natuur terecht komt, en dat is onwenselijk. De wethouder zegt toe dat ze gaat onderzoeken of in het nieuwe evenementenbeleid het gebruik van alle soorten confetti behalve confetti van organisch (en dus snel afbreekbaar) materiaal, voor gebruik in de buitenruimte verboden kan worden.

Wij zijn met de evenementensector in gesprek. Die staat open voor initiatieven vanuit de gemeente om duurzaamheid op hun evenementen te bevorderen. Ook onderzoeken we of we evenementen die hoog scoren op punten als gescheiden inzamelen van grondstoffen en schone generatoren, kunnen belonen, bijvoorbeeld via gedifferentieerde tarieven voor de evenementenvergunning, en verkennen we of we een convenant duurzame evenementen kunnen sluiten met de evenementorganisatoren.”

Het nieuwe evenementenbeleid gaat gelden vanaf 2021. Wat kan er dan komend jaar al gebeuren? Raadslid Ceciel Nieuwenhout:

"Stap één is bewustzijn over wat er verduurzaamd kan worden aan evenementen. Daarom vraag ik de wethouder dat ze evenementenorganisatoren in de vergunningprocedure voor komend jaar gaat vragen om uitleg te leveren over wat zij doen om hun evenement te verduurzamen. Op die manier worden evenementenorganisatoren gestimuleerd om er komend jaar ook al mee bezig te gaan!”

De wethouder heeft dit toegezegd.

Verder vroegen Partij voor de Dieren en GroenLinks aandacht voor confetti. Als confetti in de buitenlucht wordt gebruikt komt het in de praktijk op de grond en in het water terecht. Confetti bevat tegenwoordig vaak een plastic coating en/of inkt die in de natuur terecht komt, en dat is onwenselijk. De wethouder zegt toe dat ze gaat onderzoeken of in het nieuwe evenementenbeleid het gebruik van alle soorten confetti behalve confetti van organisch (en dus snel afbreekbaar) materiaal, voor gebruik in de buitenruimte verboden kan worden.

Coalitie stelt beslissing over CETA uit na verzet PvdD

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren ChristenUnie Nederland 27-11-2019 00:00

De parlementaire goedkeuring voor CETA, het handelsverdrag met Canada, lijkt verder weg dan ooit. Het plenaire debat over CETA is weken, mogelijk maanden, uitgesteld omdat de regering na aanhoudend verzet van de Partij voor de Dieren niet op voldoende steun in zowel de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer kan rekenen. Het uitstellen van het debat gebeurde op initiatief van de coalitie en wordt beschouwd als een sprong van een kat in het nauw. Fractievoorzitter Esther Ouwehand heeft de afgelopen maanden de hele oppositie, van links tot rechts, achter zich gekregen in haar verzet tegen CETA. Nu ook coalitiepartij ChristenUnie aan het twijfelen is geslagen, is de kans heel klein geworden dat het verdrag zal worden aangenomen. “Het is de laatste tijd voor iedereen kraakhelder geworden dat er breed maatschappelijk verzet tegen CETA is. Milieuorganisaties, boeren, consumentenorganisaties, vakbonden en wetenschappers en juristen hebben zich massaal tegen CETA uitgesproken en dat is ook bepaalde coalitiepartijen niet in de koude kleren gaan zitten,” aldus Ouwehand. Om tijd te winnen, hebben de coalitiepartijen in de Tweede Kamer het debat en de stemmingen over CETA uitgesteld tot in ieder geval na het kerstreces. Ouwehand kan zich vinden in een kort uitstel. “We hebben begrip voor het verzoek om het debat tot na de kerst uit te stellen. Drie weken geleden is bij de hoorzitting over CETA duidelijk geworden dat dit verdrag vooral goed is voor multinationals, ten koste van Europese boeren en burgers. Het is niet vreemd dat de coalitiepartijen nu wat langer de tijd nemen om over die nieuwe inzichten na te denken. Maar dat mag niet te lang duren.” Het handelsverdrag met Canada is een van de vele handelsverdragen die recent is afgesloten of waarover de onderhandelingen zich in een vergevorderd stadium bevinden. Het handelsverdrag met Zuid-Amerika, Mercosur, is recent afgesloten en op dit moment lopen er onderhandelingen met onder meer de Verenigde Staten, Indonesië en Thailand. Ook over deze handelsverdragen is de Partij voor de Dieren zeer kritisch en voert ze het verzet aan. Al deze verdragen leiden tot moordende concurrentie die Europese producenten en productiestandaarden ernstig onder druk zetten. Lees meer over het verzet van de Partij voor de Dieren: https://joop.bnnvara.nl/opinie... https://www.partijvoordedieren... https://partijvoordedieren.nl/...