Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

44989 documenten

Democratie is gebaat bij demonstreren, niet bij intimidatie

D66 D66 GroenLinks Partij voor de Dieren Groningen 16-10-2019 15:41

Vandaag waren de incidenten die ontstonden tijdens het boerenprotest van afgelopen maandag het onderwerp van een actualiteitendebat in de gemeenteraad van Groningen. Voor D66 is het belangrijk dat we dit debat vandaag voeren, juist omdat we moeten voorkomen dat vanwege incidenten het recht op demonstreren ingeperkt zou kunnen worden. Demonstreren moet altijd kunnen. Maar het recht van de één mag nooit het recht van de ander schaden. Ook daar ging het vandaag over. Wieke Paulusma: ‘Het recht op veiligheid en het recht op het kunnen uitvoeren van je publieke functie mogen niet geschaad worden. Ook, of juist als het een politieke functie betreft, ook nog eens democratisch verkregen via verkiezingen’. Lees hier de hele woordvoering van Wieke:

Het was een heftige maandag. Voor iedereen. Voor de boeren. Voor hun gezinnen thuis. Voor de politie aanwezig bij het provinciehuis bekogeld met stro. Staande achter een deur die ingereden werd door een tractor en hún gezinnen thuis. Voor de ambtenaren én de bestuurders in het provinciehuis die uiteindelijk onder politie escorte naar buiten moesten en hún gezinnen thuis. 

Of, voorzitter, wellicht niet thuis, maar wel via de livestream volgden wat er deze maandag allemaal gebeurde en ontspoorde in Groningen. En voorzitter, niet alleen deze mensen maakten zich zorgen of voelden zich onveilig, dit gold ook voor inwoners in de stad die nietsvermoedend langs de Vismarkt fietsten, door de Herestraat liepen of op een bus stonden te wachten.

Voorzitter, voor D66 is het belangrijk dat we dit debat vandaag voeren, omdat wij juist het recht op demonstreren zo belangrijk vinden. Dat je mag zeggen waar je wakker van ligt en waar je boos over bent. Dat moet altijd kunnen. 

Maar voorzitter, wat ook moet kunnen is dat mensen in deze stad zich veilig voelen. En wat zeker moet kunnen is dat je als openbaar bestuurder en als ambtenaar je werk moet kunnen doen. Veilig. Dat we niet tornen aan de legitimiteit van de democratische besluitvorming. Want voorzitter, wie wil er straks de politiek nog in? Of voor de publieke zaak werken als we onze zin halen ‘met geweld, intimidatie en dreiging’ op wat voor manier dan ook ‘normaal en nodig’ gaan vinden. 

D66 stelt daarom in aansluiting op de Partij voor de Dieren en GroenLinks nog de volgende twee vragen: Aan het eind van de middag werd er een strop opgehangen voor het provinciehuis, in afwachting van gedeputeerden en statenleden die naar buiten kwamen. Bent u het met ons eens, en hopelijk is dit een ongelooflijk open deur en daarmee een overbodige vraag, dat dit soort uitingen lokale politici niet alleen intimideren en bedreigen, maar ook het veilig uitvoeren van hun politieke taak, democratisch verkregen via verkiezingen, onmogelijk maakt en daarmee ontoelaatbaar zijn? Want voorzitter; ik zei het net ook al; wie wil er straks de politiek nog in als dit de manier van je recht halen wordt? 

En voorzitter. Afgelopen maandag heeft naast emotionele schade ook fysieke schade aangericht. Kapotgereden hekken, omgereden paaltjes, het omgeploegde Martini Kerkhof. Waar wordt de schade die de stad heeft geleden verhaald? Kan het college iets zeggen over de afhandeling hiervan?

Voorzitter tot slot. D66 koestert de democratie. Dat we, zoals we ook al eerder aangaven,  het recht hebben om te demonstreren. Maar dat we ook, via onze gekozen volksvertegenwoordigers invloed kunnen uitoefenen. Het recht van de een mag alleen nooit het recht van de ander in de weg zetten. Of hun werk onveilig maken. Je zin met geweld halen mag nooit normaal worden.

Het bericht Democratie is gebaat bij demonstreren, niet bij intimidatie verscheen eerst op Groningen.

Verzet PvdD, D66 en GL tegen bouw in Meijendel

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks D66 's-Gravenhage 16-10-2019 00:00

De Rijksoverheid wil het gebied achter het Internationaal Strafhof herontwikkelen. De sportvelden moeten plaatsmaken voor nieuwbouw. Het gebied ligt pal naast het beschermd natuurgebied Meijendel & Berkheide. De Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 zijn tegen bouwen in het groen en willen de nieuwbouw daarom voorkomen. Bouwen in het groen In het coalitieakkoord staat aangegeven dat het groen in de Internationale Zone wordt beschermd. Toch wil het college op deze plek bouwen op sportvelden toestaan. Fractievoorzitter Robert Barker (PvdD): ‘Het stadsbestuur moet zich aan zijn woord houden: wat groen is moet groen blijven. Juist hier kunnen we de natuur meer ruimte geven.’ Stikstof Natuurgebieden zijn gevoelig voor de stikstofuitstoot van verkeer. Daarom heeft de Raad van State recent bepaald dat natuurgebieden hier beter tegen moeten worden beschermd. Stikstof zorgt ervoor dat kwetsbare plantensoorten verdwijnen. Omdat nieuwbouw meer verkeer aantrekt, zal de nieuwbouw naast Meijendel het natuurgebied volgens de partijen aantasten. PvdD, D66 en GroenLinks stellen daarom voor niet in of naast het natuurgebied te bouwen en het beschermde gebied juist uit te breiden. Gemeenteraadslid Dennis Groenewold (D66): ‘Dit is geen goede plek om te bouwen. Laten we de unieke natuur met rust laten en de planten en dieren beschermen.’ Natura 2000 Meijendel is een van de 166 Nederlandse Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn onder Europese regelgeving streng beschermd. De gemeente kan bij de Rijksoverheid aandringen op uitbreiding van het gebied. ‘Den Haag heeft juist meer groen en natuur nodig en niet minder. Dit gebied verdient bescherming en het liefst ook uitbreiding’, vindt Raadslid Mariëlle Vavier van GroenLinks.

Verzet PvdD, D66 en GL tegen bouw naast Meijendel | Den Haag

GroenLinks GroenLinks D66 Partij voor de Dieren Den Haag 16-10-2019 00:00

Den Haag, 16 oktober 2019 – De Rijksoverheid wil het gebied achter het Internationaal Strafhof herontwikkelen. De sportvelden moeten plaatsmaken voor nieuwbouw. Het gebied ligt pal naast het beschermd natuurgebied Meijendel & Berkheide. De Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 zijn tegen bouwen in het groen en willen de nieuwbouw daarom voorkomen.

Bouwen in het groen In het coalitieakkoord staat aangegeven dat het groen in de Internationale Zone wordt beschermd. Toch wil het college op deze plek bouwen op sportvelden toestaan. Fractievoorzitter Robert Barker (PvdD): ‘Het stadsbestuur moet zich aan zijn woord houden: wat groen is moet groen blijven. Juist hier kunnen we de natuur meer ruimte geven.’

Stikstof Natuurgebieden zijn gevoelig voor de stikstofuitstoot van verkeer. Daarom heeft de Raad van State recent bepaald dat natuurgebieden hier beter tegen moeten worden beschermd. Stikstof zorgt ervoor dat kwetsbare plantensoorten verdwijnen. Omdat nieuwbouw meer verkeer aantrekt, zal de nieuwbouw naast Meijendel het natuurgebied volgens de partijen aantasten. PvdD, D66 en GroenLinks stellen daarom voor niet in of naast het natuurgebied te bouwen en het beschermde gebied juist uit te breiden. Gemeenteraadslid Dennis Groenewold (D66): ‘Dit is geen goede plek om te bouwen. Laten we de unieke natuur met rust laten en de planten en dieren beschermen.’

Natura 2000 Meijendel is een van de 166 Nederlandse Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn onder Europese regelgeving streng beschermd. De gemeente kan bij de Rijksoverheid aandringen op uitbreiding van het gebied. ‘Den Haag heeft juist meer groen en natuur nodig en niet minder. Dit gebied verdient bescherming en het liefst ook uitbreiding’, vindt Raadslid Mariëlle Vavier van GroenLinks.

 

Minister moet aan de slag voor dieren­welzijn dankzij PvdD-motie

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 16-10-2019 00:00

Landbouwminister Schouten was de dieren vergeten in haar kringloopnota. Een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren brengt daar verandering in. De regering moet in haar nota voor kringlooplandbouw concretere voorwaarden stellen aan de manier waarop dieren worden gehouden in de veehouderij, en daarbij moet het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend zijn. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dit voorstel van fractievoorzitter Esther Ouwehand. “Zonder dierenwelzijnsdoelen zullen dieren ook in de kringlooplandbouw een ellendig leven leiden,” zegt Ouwehand. “Kijk maar naar de gigastal in Grubbenvorst. In deze stal worden één miljoen vleeskuikens van verschillende leeftijden in zes etages opgestapeld in emissiearme stallen, met technische snufjes als luchtwassers om de uitstoot van schadelijke stoffen tegen te gaan. Zes weken na hun geboorte worden de kippen in een eigen slachterij op het erf geslacht. Daar komen in de komende maanden nog 34.000 varkens bij. Met een eigen mestvergister op het terrein geldt deze stal als klimaatvriendelijk en past deze helemaal binnen de kringloopvisie van minister Schouten. Om in dit kringloopverhaal de dieren niet te vergeten, hebben we deze motie ingediend,” zegt Ouwehand. Zowel het tweede paarse kabinet als het kabinet-Balkenende IV stelden al voor om uiterlijk in 2022 het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend te laten zijn voor het welzijn van dieren in de veehouderij. Met nog maar drie jaar te gaan zijn deze doelen nog lang niet behaald. Ouwehand vroeg minister Schouten eerder om deze deadline van 2022 te respecteren, maar zag tot nog toe geen enkel plan om daar werk van te maken. Tegen het routinematig couperen van biggenstaartjes, al heel lang verboden in Europa, wilde minister Schouten ook geen maatregelen nemen. “Waarom heeft de minister de dieren zo nadrukkelijk uit haar kringloopvisie gelaten?” vraagt Ouwehand zich af. “Waarom gaat ze niet aan de slag en gebruikt ze niet dat mandaat, dus dat er eerder al kabinetsbeloftes zijn gedaan voor het welzijn van dieren, en confronteert ze de Kamer ermee dat deze beloftes zijn gedaan? Waarom zegt ze niet: de deadline was 2022 en deze maatregel mag u van mij verwachten?” Door de aangenomen motie moet minister Schouten nu alsnog aan de gang om dierenwelzijn in de landbouw beter te waarborgen.

Spoeddebat over boerenprotest | Groningen

GroenLinks GroenLinks D66 Partij voor de Dieren Groningen 15-10-2019 00:00

Samen met de Partij voor de Dieren en D66 heeft GroenLinks het verzoek ingediend om een actualiteitendebat te houden naar aanleiding van het uit de hand gelopen boerenprotest van afgelopen maandag.

Volgens de fracties had het protest forse consequenties voor de openbare orde en is de veiligheid in de binnenstad in gevaar gekomen. Zij willen daarom inzicht in de afwegingen die zijn gemaakt bij het toelaten van een grote hoeveelheid tractoren in de binnenstad en de afwegingen om in de loop van de dag wel of niet in te grijpen. Het debat vindt plaats op 16 oktober om 15.30 uur in de nieuwe raadzaal van het stadhuis.

Reactie Tweede Kamer­fractie op bestuurs­be­sluit Wols­winkel

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 15-10-2019 00:00

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer heeft kennis genomen van het besluit van het partijbestuur om Sebastiaan Wolswinkel te ontzetten uit zijn lidmaatschap. De fractie steunt deze beslissing, herkent zich in de overwegingen van het bestuur en waardeert het dat Ruud van der Velden bereid is het voorzitterschap tijdelijk op zich te nemen tot de leden een nieuwe voorzitter hebben gekozen. Rekening houdend met een mogelijk beroep acht de Tweede Kamerfractie het niet gepast op dit moment nader te reageren op het genomen bestuursbesluit.

Sebas­tiaan Wols­winkel ontzet uit het lidmaat­schap van de PvdD

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 15-10-2019 00:00

Het partijbestuur van de Partij voor de Dieren heeft partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel met onmiddellijke ingang ontzet uit het lidmaatschap van de partij. Zij deed dit nadat Wolswinkel de afgelopen maanden stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij meermaals in de media beschadigde door onder andere zijn persoonlijke opvattingen te uiten alsof daar breed draagvlak voor zou zijn. Het royement houdt in dat Wolswinkel per direct geen voorzitter van de partij meer is. Een lid dat geroyeerd wordt kan zich binnen de partij wenden tot de commissie van beroep. Ruud van der Velden, algemeen bestuurslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam, is door het bestuur benoemd als interim voorzitter. Het partijbestuur zal op korte termijn een kandidatenprofiel en een procedure bekendmaken voor het kiezen van een nieuwe voorzitter.

Haagse VVD ondersteunt advies verkenner Tom de Bruijn

VVD VVD CDA PvdA GroenLinks SGP ChristenUnie D66 Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 14-10-2019 11:44

De afgelopen week heeft Tom de Bruijn als verkenner gesprekken gevoerd met alle partijen in de Haagse gemeenteraad met als doel een advies te vormen over een nieuw stabiel stadsbestuur dat kan rekenen op een meerderheid in de raad. Vandaag heeft hij zijn advies hierover gepresenteerd. Hij stelt voor om de onderhandelingen te starten met de VVD, D66, GroenLinks, het CDA en de PvdA en de Haagse VVD ondersteunt dit advies. Fractievoorzitter Frans de Graaf: ‘Voor de Haagse VVD staat een stabiel en integer stadsbestuur voorop en we hebben er vertrouwen in dat dat met deze partijen gaat lukken.’

Uit de verkennende gesprekken bleek daarnaast ook dat er bij alle partijen behoefte is aan een meer open houding van het college naar alle partijen, zowel coalitie als oppositie. Frans de Graaf: ‘Een verstandig advies waar we ons ook volledig in kunnen vinden, niet alleen straks in de raadszaal maar ook nu al tijdens de onderhandelingen.’
 De Haagse VVD heeft tijdens de verkenning met voldoening gemerkt dat veel partijen bereid zijn bestuursverantwoordelijkheid te nemen. De Graaf: ‘Neem de Partij voor de Dieren, Christen Unie/SGP en, als zij werk maken van integriteitsherstel, Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Zij vormen voor de Haagse VVD een gelijkwaardig alternatief voor de partijen waarmee nu de onderhandelingen worden gestart’ 

Meer­derheid gemeen­teraad wil eco-bekers op evene­menten

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks D66 CDA PvdA 's-Gravenhage 14-10-2019 00:00

Een meerderheid van de Haagse partijen roept onder aanvoering van de Partij voor de Dieren de gemeente op om alleen nog herbruikbare bekers te gebruiken op evenementen. De partijen willen zo het gebruik van zogenaamde single-use plastics verminderen. In de gemeente Leiden is al zo’n regeling van kracht. Op festivals worden grote hoeveelheden plastic bekers gebruikt, waarvan een groot deel op de grond en in het water terechtkomt. In de binnenstad van Den Haag eindigen de bekertjes in grote getalen in de grachten. Ook worden ze nagenoeg niet gerecycled. De Partij voor de Dieren pleit samen met D66, PvdA, GroenLinks, HSP, CDA en SP voor het gebruik van zogenoemde eco-bekers bij evenementen. Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Als festivalbekers niet in de natuur verdwijnen worden ze in een afvaloven verbrand. Hierdoor gaan waardevolle grondstoffen verloren. Het is daarom goed als festivalorganisaties overstappen op herbruikbare bekers." Wereldwijd wordt jaarlijks 311 miljoen ton nieuw plastic geproduceerd. Daarvan komt er zo’n 5 miljoen ton in onze oceanen en zeeën terecht, wat leidt tot ernstige verontreiniging. Arjen Kapteijns, fractievoorzitter van GroenLinks, wil zo snel mogelijk toe naar minder plastic gebruiken. ‘Als stad achter de duinen zien we direct hoeveel troep er in de zee terecht komt. Met deze eco-bekers neemt het zwerfafval bij onze festivals met 85% af.’ Niet alleen gemeenten beginnen het gebruik van herbruikbare bekers in te voeren. Een aantal grote Nederlandse festivals zoals Lowlands en de Vierdaagsefeesten hebben zich al aangesloten bij de ‘Plastic Promise’, waarmee zij hergebruik willen bevorderen en bovendien plastic bekers hoogwaardig recyclen. Janneke Holman, PvdA: ‘Het is niet alleen beter voor het milieu, een biertje uit een eco-beker drinkt ook gewoon lekkerder weg.’

Gemeente Rotterdam maakt zich schuldig aan fossiele propa­ganda

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Rotterdam 14-10-2019 00:00

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de fossiele propaganda waaraan zij zich schuldig maakt. Aanleiding is een speciale bijlage in het dagblad AD Rotterdams Dagblad (de regionale editie van het Algemeen Dagblad) die door de gemeente Rotterdam in samenwerking met enkele marktpartijen is opgesteld en waarin de bijdrage van de havenbedrijven in Rotterdam aan de oplossing van het klimaatprobleem wordt belicht. In de bijlage wordt onomwonden gesteld dat mensen die zich druk maken over klimaatverandering en vinden dat de Rotterdamse havenbedrijven veel te weinig doen tegen klimaatverandering, zich baseren op te pessimistische berichtgeving in de media. Daarmee wordt impliciet gesteld dat de bijlage (met als titel 'DE AANPAK', verschenen op 10 oktober jongstleden) noodzakelijk is voor een meer evenwichtige berichtgeving over de inspanningen van de olieraffinaderijen in de haven en het Havenbedrijf Rotterdam. De gemeente Rotterdam is de overheid, niet het loopjongetje van het bedrijfsleven. Maar beseft het college van burgemeester en wethouders dit? De bijlage in het AD Rotterdams Dagblad is een goednieuwsshow over de fossiele industrie in het havengebied van Rotterdam. Volgens het college van burgemeester en wethouders kunnen wij burgers rustig gaan slapen, want de producenten van benzine, kerosine en stookolie zullen het klimaatprobleem wel gaan oplossen. Nou, mooi niet. Zo heeft de directeur van een van de raffinaderijen in de haven twee jaar geleden gezegd dat wordt doorgegaan met de productie van fossiele brandstoffen totdat de laatste druppel olie op is. En de directeur van het Havenbedrijf Rotterdam heeft gesteld dat elke Rotterdamse maatregel aanvullend op landelijk klimaatbeleid ongepast, ongewenst en onhaalbaar is. Ondanks deze klare taal over de werkelijke intenties van het 'havenindustrieel complex' met betrekking tot klimaatverandering, laat het college van burgemeester en wethouders zich in met de havenbedrijven. Het zijn twee handen op een buik. Als we de fossiele propaganda van de gemeente Rotterdam moeten geloven, hoeven we onze levensstijl beslist niet aan te passen aan om klimaatverandering tegen te gaan. Het is zeer zorgelijk als een overheid dit in haar publiekscommunicatie stelt. Tevens vinden wij het zorgelijk dat het college van burgemeester en wethouders samenwerkt met een dagblad dat juist als waakhond van de lokale democratie zou moeten fungeren. Wij roepen het college van burgemeester en wethouders dan ook op in het vervolg af te zien van het verspreiden van fossiele propaganda.