Nieuws van politieke partijen in Nederland over SP inzichtelijk

982 documenten

Strijd 12 februari mee voor de AOW en je pensioen

SP SP Nederland 22-01-2022 14:33

Dit kabinet wil de stijging van het minimumloon loskoppelen van de AOW. Daardoor worden gepensioneerden opnieuw hard geraakt. Zij krijgen al jaren te maken met een AOW die amper omhooggaat en pensioenen die ondanks volle pensioenpotten niet met de prijzen mee mogen stijgen of zelfs worden gekort. Ondertussen blijven de prijzen van boodschappen, gas en aan de pomp jaar op jaar stijgen. Ouderen kunnen steeds minder kopen van hun enige inkomen: de AOW en een aanvullend pensioen.

De SP wil dit stoppen. Samen met alle mensen en organisaties die geven om onze gepensioneerden willen wij de strijd aangaan tegen de ontkoppeling van de AOW en voor rechtvaardige pensioenindexatie.

Iedereen heeft recht op een goede oude dag vanaf 65 jaar. De SP laat al jaren van zich horen om pensioenen te verhogen, de AOW-leeftijd te verlagen en graaiende pensioenbestuurders aan te pakken. We mogen het verdere uitkleden van ouderen door dit kabinet niet laten gebeuren, het is tijd dat we in actie komen!

Daarom laten we (op een veilige manier) op 12 februari om 14:00 uur in Utrecht van ons horen tegen de loskoppeling én voor een verhoging van de AOW in lijn met een forse stijging van het minimumloon naar 15 euro per uur. Strijdt u met ons mee?

In het kort:

Wat: Pensioenactie - Strijd mee voor de AOW en je pensioen.

Wanneer: 12 februari. 14.00 uur.

Waar: Utrecht (exacte locatie in Utrecht volgt).

Organisaties

Wilt uw organisatie meehelpen met het organiseren van deze actie? Stuur een mail met contactinformatie naar pensioen@sp.nl

SP succes: voorstel verbetering van koopkracht van gepensioneerden aangenomen

SP SP Nederland 20-01-2022 08:49

Gepensioneerden staan al 14 jaar in de kou, door het uitblijven van indexatie. Daardoor hebben zij maar liefst 25% koopkrachtverlies geleden. Het nieuwe kabinet Rutte 4 wil die pijn nog verergeren door de AOW los te koppelen van de stijging van het minimumloon, waardoor ouderen er ook op dit gebied niet op vooruit gaan. De SP vindt dat onacceptabel en strijdt tegen die ontkoppeling van de AOW. Ook strijden we voor indexatie van de pensioenen en het verbeteren van de koopkracht. Dat laatste is nu gelukt! Doordat onze motie is aangenomen zal het kabinet aan de slag moeten om de koopkracht van gepensioneerden te verbeteren.

Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP: 'Rutte 4 wil de AOW loskoppelen van het minimumloon. Dat is asociaal! Het is mooi dat de regering nu aan de slag moet om de koopkracht van de gepensioneerden te verbeteren, maar de strijd voor rechtvaardige pensioenen begint hier pas mee.'

De SP zal zich blijven inzetten voor compensatie en indexatie van de pensioenen van de miljoenen gepensioneerden in Nederland. Bovendien zullen wij niet accepteren dat de historische koppeling tussen AOW en het minimumloon, die al 40 jaar trots onderdeel is van onze samenleving, verbroken wordt. Mensen moeten er eindelijk op vooruit gaan en we moeten de samenleving verenigen in plaats van uit elkaar laten spelen door weer een afbraak kabinet: Rutte 4.

Op 31 januari organiseert de SP daarom met pensioenexperts en pensioenbelangenorganisaties een online bijeenkomst over pensioenen. Kom ook en strijd mee voor een rechtvaardig pensioen! En op 12 februari komen we in Utrecht in actie tegen de ontkoppeling van de AOW en voor rechtvaardige pensioenindexatie.

Voorkom oorlog en stop een wapenwedloop

SP SP Nederland 19-01-2022 12:55

Spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne hebben geleid tot nieuwe onderhandelingen over ontwapening en conflictbeheersing. Laten we van de nood een deugd maken en werken aan stevige afspraken om oorlog te voorkomen.

De Russische machthebbers hebben zware eisen op tafel gelegd; Poetin wil feitelijk dat alle NAVO-troepen aan de grenzen van Rusland vertrekken. Ook wil hij de garantie dat Oekraïne en Georgië nooit lid worden van de NAVO. Het past bij de intimiderende machtspolitiek die Poetin al jaren hanteert – niet alleen tegenover zijn tegenstanders in het binnenland, maar ook richting zijn buurlanden. Onacceptabel, want Oekraïne en Georgië zijn soevereine landen.

Hoe graag Poetin ook wil, Back to the future zit er niet in.

De VS en de EU benadrukken dat landen zelf beslissen of zij lid worden van de NAVO. Poetin houdt vol dat het westen heeft beloofd om de NAVO niet in oostelijke richting uit te breiden. Dat laatste is overduidelijk wel het geval. Het getuigt van een gevaarlijk triomfalisme om die zorg te negeren.

Onder de huidige omstandigheden spreken over een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne en Georgië zou zeer onverstandig zijn.

Intussen wordt Oekraïne zwaar bewapend met hulp vanuit het westen. Er is reeds voor honderden miljoenen aan militaire Westerse steun geleverd, met name voor training en wapens. In november vorig jaar sloten de VS een nieuw akkoord met een extra bijdrage van 60 miljoen dollar. Aan de oostgrens heeft Poetin circa 100.000 troepen gemobiliseerd, klaar om het land binnen te vallen.

Deze wapenwedloop is levensgevaarlijk; één verkeerd schot kan de vlam in de pan doen slaan. Een oorlog moet koste wat het kost voorkomen worden.

Wat is wijsheid in deze gespannen situatie? Wat ons betreft kijken we naar eerdere afspraken gericht op ontspanning en ontwapening, zoals het Handvest van Parijs uit 1990 waarin het einde van de Koude Oorlog werd vastgelegd. Het Handvest wijst op de democratie als basis en benadrukt de soevereiniteit van staten en het recht op veiligheid. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) ziet daarop toe.

Wat ons betreft nemen we de uitgangspunten van dit Handvest als grondslag bij de lopende onderhandelingen. Drie punten zijn van belang:

Voorkom een oorlog; inzetten op de-escalatie en een politieke oplossing.

Landen zijn soeverein; Rusland moet zich terugtrekken uit alle landen waar zij zich illegaal bevinden, zoals Oekraïne en Georgië.

Inzetten op onderhandelingen over ontwapening en afbouw van militaire activiteiten in Europa. Kernwapens worden verwijderd.

Deze onderhandelingen moeten uitmonden in nieuwe afspraken – in lijn met het Handvest van Parijs. Daarbij moet collectieve Europese veiligheid centraal staan. De OVSE - de organisatie die zich bij uitstek bezighoudt met conflictpreventie en wapenbeheersing – krijgt een leidende rol. Europese landen spelen vooralsnog een marginale rol in de onderhandelingen die nu plaatsvinden. Al zitten zij niet aan tafel, zij kunnen wel hun stem laten horen. Als we een nieuwe oorlog willen voorkomen, is dat het minste dat we kunnen doen.

Hoe zit het met de bezuinigingen op de zorg?

SP SP Nederland 18-01-2022 18:33

Waar bezuinigt Rutte 4 precies op?

Het kabinet Rutte 4 wil deze bezuinigingen onder andere doorvoeren door ‘akkoorden’ te sluiten in de zorg. Via die akkoorden wordt er een maximum budget afgesproken voor de ziekenhuizen, de fysiotherapeuten, wijkverpleging en andere sectoren in de zorg. Is het maximum bereikt, dan komt er geen geld meer bij. Daardoor wordt het hen lastiger gemaakt om aan de stijgende zorgvraag te voldoen.

Een ander plan is om in de langdurige zorg, zoals bijvoorbeeld in verpleeghuizen, naast de zorgkosten ook huur te gaan vragen voor het verblijf. Dat zorgt ervoor dat het duurder wordt voor mensen om in een verpleeghuis te wonen. Daar bovenop wil de regering ook nog 350 miljoen euro per jaar gaan bezuinigen op de kwaliteit in verpleeghuizen. Dat betekent in praktijk waarschijnlijk nog minder personeel en daardoor minder persoonlijke aandacht voor ouderen en een nog hogere werkdruk voor zorgverleners.

Ook de jeugdzorg wordt door Rutte 4 niet ontzien. Daar wil het kabinet vanaf 2025 namelijk een half miljard op bezuinigen. En dat net nu er vanwege de grote problemen besloten was dat er juist geld bij moest. Door dit jojobeleid wordt het heel lastig voor jeugdzorginstellingen om extra personeel aan te nemen. Nog kwalijker is dat het kabinet een eigen bijdrage in de jeugdzorg als mogelijke maatregel noemt. Dat zou dus betekenen dat kwetsbare gezinnen de rekening zouden moeten betalen voor deze bezuiniging.

Wordt de zorg dan niet onbetaalbaar als we niks doen?

Hoeveel geld we als samenleving uitgeven aan zorg is uiteindelijk niets anders dan een politieke keuze. De SP kiest daarbij voor goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Tegelijk zien we nog genoeg mogelijkheden om geld te besparen in de zorg. Doordat de zorg moet functioneren als een markt, wordt er veel geld verspild. Zo moeten zorgaanbieders nu met elkaar concurreren, in plaats van samen te werken en dat leidt tot bizarre situaties en veel onnodige bureaucratie. Dit is verlies van tijd en geld.

Ook wil de SP een verbod op winstuitkering in de zorg zodat zorggeld niet meer kan worden uitgekeerd aan mensen die veel geld willen verdienen aan de zorg. Geld voor zorg, moet naar zorg. Bovendien staat het huidige zorgstelsel bol van de verkeerde financiële prikkels. Van de jeugdzorg tot aan de ziekenhuiszorg loont het nu om zoveel mogelijk behandelingen aan te bieden. Die commerciële prikkels moeten eruit, dan gaat niet alleen de kwaliteit omhoog maar worden er ook minder uitgaven gedaan.

En wat denk je van de grote winsten van de farmaceutische industrie? Er is geen sector waar zóveel winst wordt gemaakt voor de aandeelhouders dan in deze sector.

Er zijn dus nog veel dingen die we kunnen doen om onze zorg niet onnodig duur te laten worden, zonder dat we daarvoor hoeven te bezuinigen op de kwaliteit van de zorg. Als onze uitgaven aan de zorg stijgen, maar onze economie ook blijft groeien, kunnen we dat prima betalen.

Lilian in gesprek | De zorg onder Rutte 4

SP SP Nederland 17-01-2022 10:53

Onze zorg wordt verder uitgekleed. Kabinet Rutte 4 heeft besloten om flink te gaan korten op onze zorg. Dat heeft natuurlijk desastreuze gevolgen voor mensen die zorg nodig hebben en zorgmedewerkers. Lilian ging in gesprek met zorgverleners.

Bekijk hier het gesprek met:

Sunita Biharie (jeugdzorgmedewerker)

Ina Kreuning (geriatrie verpleegkundige)

Thomas Smits (IC-verpleegkundige)

Jos de Blok (buurtzorg)

De gevolgen van Rutte 4

SP SP Nederland 12-01-2022 20:39

Vertrouwen heeft bijna niemand in Rutte 4. En dat is natuurlijk niet zo gek. Want Rutte 4 is de doorstart van Rutte 3, met dezelfde partijen met dezelfde ideeën. En dat zien we. Er wordt veel geld van de belastingbetaler uitgegeven, maar de fundamentele problemen in onze samenleving worden niet opgelost. Over wat deze plannen van Rutte 4 concreet betekenen voor mensen ging ik in gesprek. Het werd een indrukwekkend gesprek, waarin duidelijk werd dat van student tot gepensioneerde en van huurder tot gedupeerde in Groningen, mensen weinig hoeven te verwachten van dit kabinet.

Terwijl het goed gaat met de economie, gaan Nederlanders er niet op vooruit. Gepensioneerden gaan er zelfs op achteruit omdat de AOW niet mee meestijgt met de lonen. De woningnood is enorm en een betaalbaar huis nauwelijks meer te vinden, maar dit kabinet wil sociale huurwoningen gaan verkopen en weigert grote beleggers aan te pakken. Er gaan miljardensubsidies naar een klimaatfonds voor bedrijven. De energierekening van veel mensen stijgt enorm, maar de grote vervuilers hoeven niet te betalen en worden juist gespekt. Iedereen ziet dat samenwerking in de zorg veel beter werkt dan concurrentie, maar Rutte 4 pakt de marktwerking niet aan. Ze komen zelfs met een asociale bezuiniging op onze ouderen in de verpleeghuizen. Daar gaat minder geld naartoe en zal de zorg met minder zorgverleners gedaan moeten worden, terwijl de werkdruk daar al zo hoog is.

Het moet dus anders. Volgende week is het debat in de Tweede Kamer over de plannen van Rutte 4 en dan zullen we natuurlijk flink tegengas geven én onze alternatieven presenteren. Want het kan anders! Het was daarom goed om te horen dat alle mensen die ik sprak al acties aan het organiseren zijn tegen Rutte 4 en voor betaalbare woningen, voor een eerlijke overheid, voor een fatsoenlijke compensatie van de schuldengeneratie en voor klimaatrechtvaardigheid. Dat is wat nodig is en wat ons als SP te doen staat. Samen met iedereen die durft na te denken over een betere wereld, de strijd aangaan. Het is hard nodig!

Ik reken op u.

Lilian in gesprek | De gevolgen van Rutte 4

SP SP Nederland 12-01-2022 14:29

Veel mensen worden geraakt door de plannen van Rutte 4. Van student tot huurder en van gepensioneerde tot gedupeerde van de gaswinning in Groningen. Met hen had ik een indrukwekkend gesprek. Niet over politieke spelletjes, maar over de directe gevolgen van politieke keuzes voor het leven van mensen.

Bekijk hier het gesprek met:

Donald Pols (directeur Milieudefensie)

Mustapha Eaisaouiyen (activist Tweebosbuurt)

Dirk van Oostaijen (gepensioneerde)

Kimberly Lindenhovius (student)

Pieter Oosterhuis (gedupeerde gaswinning Groningen)

Laat de lonen en de AOW harder stijgen dan de prijzen! | Steun de actie

SP SP Nederland 05-01-2022 14:58

We merken het allemaal in onze portemonnee: de prijzen in de supermarkt, aan de pomp, de huur en de energierekening stijgen hard. Dat is schandalig. Ondertussen blijven onze lonen en de AOW achter, die stijgen niet zo hard als de prijzen. Honderdduizenden mensen komen hierdoor in de problemen. De regering repareert wat, maar het is lang niet genoeg. Lage lonen, een lage AOW en bijstand zijn al jarenlang structurele problemen waar de regering niks aan wil doen. Nu is Rutte 4 van plan om de AOW los te koppelen van de stijging van het minimumloon, waardoor de AOW nóg verder achterblijft. Hierdoor komen nog meer mensen in de problemen!

Het is tijd voor een echt plan voor Sociale Vooruitgang. De SP komt samen met mensen in actie. Steun deze actie en help mee om politici duidelijk te maken dat het tijd is voor echte oplossingen zodat onze lonen en de AOW sneller stijgen dan de prijzen!

Nederland helpt kernwapens zeker niet de wereld uit

SP SP Nederland 03-01-2022 07:26

Het kersverse coalitieakkoord belooft een actieve inzet voor 'een kernwapenvrije wereld'. Hoe moet de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken dat gaan doen? In de zomer van 2022 komen de eerste vier JSF-toestellen naar luchtmachtbasis Volkel. Het is de bedoeling dat die straaljagers binnenkort gemoderniseerde kernbommen gaan dragen. Dit is een uitvloeisel van het lidmaatschap van de Navo ('nuclear sharing'). Daardoor staat de Nederlandse luchtmacht ter beschikking om Amerikaanse kernwapens te kunnen inzetten. Nederland is daarmee feitelijk een kernwapenland.

Niet in de geest van de wet

Kernwapens zijn massavernietigingswapens. Die moeten niet worden gemoderniseerd, die moeten de wereld uit. De SP heeft de regering daarom gevraagd of deze praktijk wel in overeenstemming is met het Non-proliferatieverdrag (NPV), het verdrag uit 1970 om verspreiding van kernwapens tegen te gaan. Het antwoord was dat deze situatie al bestond voor het NPV en daarom gewettigd is. Naar mijn oordeel is dat in strijd met de geest van het NPV en zou Nederland van deze kernwapentaak moeten afzien. Dat kan niet van de ene op de andere dag, maar Nederland kan wel in gesprek gaan met landen die in dezelfde positie verkeren, zoals Duitsland, België, Italië en Turkije.

Op 4 januari 2022 begint de tiende toetsingsconferentie van het Non-proliferatieverdrag (NPV). Bijna de hele maand januari wordt dan in New York vergaderd over de stand van kernontwapening. We moeten helaas constateren dat het NPV geen kernontwapening heeft opgeleverd, hoewel Artikel 6 stelt dat de deelnemende landen daar werk van moeten maken.

Bindende overeenkomst

Een bindende overeenkomst met die strekking is wat mij betreft hoognodig. Dat is ook de conclusie die een groeiend deel van de wereldgemeenschap inmiddels heeft getrokken. Daarom is afgelopen jaar een VN-verdrag over het verbod op kernwapens opgesteld en in 2021 in werking getreden. De Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens, die in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede ontving, heeft dit verdrag verwelkomd, maar de Nederlandse regering wijst het tot nu toe van de hand.

Als de tiende toetsingsconferentie van het NPV deze januari geen kernontwapening oplevert, is de hoop gevestigd op het VN-verdrag over het verbod op kernwapens. Ik heb de regering al meermaals gevraagd om mee te doen aan dat verdrag.

In maart is er een verdragsconferentie in Wenen. De regering zou dan op zijn minst als waarnemer naar Wenen kunnen gaan: dat past goed bij de veelbelovende passage in het regeerakkoord. Noorwegen en Duitsland gaan ook, Nederland staat dus niet alleen binnen de Navo. Zo werken we stap voor stap aan een wereld zonder kernwapens.

Strijd mee voor de zorg | Steun de actie!

SP SP Nederland 22-12-2021 07:18

Juist nu hebben we goede zorg nodig. Onder het kabinet Rutte 4 wordt onze zorg nog verder uitgekleed. Dit kan niet.

Wij willen:

Goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft. In plaats van korten, moeten we nu juist extra investeren.

De zorg is geen markt. We kiezen voor samenwerking in plaats van marktwerking en bureaucratie.

Een betere waardering voor zorgverleners. Ze verdienen meer dan applaus. Er moeten meer zorgverleners bij.

Red onze zorg, strijd mee!

Al voordat iemand van corona had gehoord, stond onze zorg onder druk. De verzorgingshuizen moesten hun deuren sluiten, op de thuiszorg werd bezuinigd, tienduizenden zorgverleners zijn ontslagen en IC-afdelingen, eerstehulpposten en complete ziekenhuizen verdwenen onder de kabinetten Rutte.

Hierdoor werd de werkdruk voor zorgmedewerkers steeds hoger, moesten mensen die zorg nodig hebben een torenhoog eigen risico betalen en doordat ze van onze zorg een markt maken wordt veel tijd en geld verspild en kiezen zorgverleners ervoor om de zorg te verlaten. Deze problemen zijn nog duidelijker geworden door de coronacrisis. Het uitkleden van onze zorg, leidt tot grote problemen waardoor onze zorg snel overloopt en de hele samenleving hieronder lijdt.

Iedereen ziet nu dus dat we extra moeten investeren in onze zorg. Toch? Helaas. Het kabinet Rutte 4 wil op de zorg gaan korten.

Ze roepen dat er meer geld naar de zorg gaat, maar dit is omdat we met steeds meer inwoners zijn en steeds ouder worden. Uiteindelijk blijft er door de plannen van Rutte 4 per persoon minder geld voor de zorg over. En de tekorten zijn nu al zo groot. Ze doen niets om de markt en bureaucratie uit de zorg te halen. Terwijl hierdoor juist zoveel geld en tijd bespaard kan worden!

Heel Nederland applaudisseerde voor zorgmedewerkers, maar uiteindelijk kregen ze er -na veel acties- maar een beetje salaris bij. De komende jaren trekt dit kabinet geen cent extra uit voor meer waardering voor zorgverleners. Dit is niet alleen asociaal, maar ook onverantwoord gezien de grote personeelstekorten in de zorg. We zien nu in de coronacrisis hoe de hele samenleving de gevolgen voelt als we wel IC-bedden hebben, maar geen verpleegkundigen. Onze zorgverleners verdienen meer waardering dan dit. Onze zorgcapaciteit moeten we uitbreiden om in de toekomst voorbereid te zijn op pandemieën.

Wij roepen het kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie op deze ondoordachte plannen terug te draaien.