Nieuws van politieke partijen in Nederland over SP inzichtelijk

927 documenten

SP knokt tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voor eerlijk Nederland

SP SP Nederland 24-09-2021 07:28

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de SP deze week volop gestreden voor betaalbare woningen, goede zorg en een veilige buurt. Van dit demissionaire kabinet hoeven mensen niets te verwachten. Terwijl de economie weer groeit, gaan mensen er niet op vooruit. De formatie is al een half jaar een puinhoop. SP leider Marijnissen: 'Het moet dus van de Tweede Kamer komen. Het kabinet is demissionair, maar de Kamer is dit natuurlijk niet. De SP heeft daarom geprobeerd om in de begroting voor het komende jaar zoveel mogelijk te bereiken. Compleet met doorgerekende tegenvoorstellen hebben we laten zien dat het anders kan. Er zijn grote onderwerpen waar in de Tweede Kamer na de verkiezingen een meerderheid voor zou moeten zijn op basis van de verkiezingsprogramma's. Die dingen zouden we minimaal moeten regelen als Tweede Kamer om Nederland vooruit te helpen.'

De wooncrisis aanpakken door onder andere de verhuurderheffing af te schaffen en de huren te bevriezen, het minimumloon verhogen voor al die cruciale beroepen, het leenstelsel afschaffen zodat studenten zonder schulden kunnen studeren en grote bedrijven hun eerlijke deel laten betalen aan belasting. Voor al dit soort voorstellen zou -op basis van de verkiezingsprogramma’s van partijen- een meerderheid moeten zijn. Aangezien er anders met een demissionair kabinet en een belabberde formatie niks gebeurt, zou de Tweede Kamer dit minimaal moeten doen. dit zou de Tweede Kamer dus ook minimaal moeten doen. Helaas bleek na twee lange dagen van debat dat deze SP voorstellen werden weggestemd. Lilian Marijnissen: 'Nederland zit in een diepe wooncrisis doordat partijen onze huisvesting jarenlang als markt hebben gezien. Het is mooi dat de verhuurderheffing wat wordt verlaagd maar het is echt onvoldoende. Ook ons voorstel om een eerste stap te zetten in de verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur haalde het niet. Hierdoor staan de cruciale beroepen, waarvoor is geapplaudisseerd tijdens de coronacrisis, nog steeds met lege handen. Terwijl de huren, de energierekening en de ziektekosten stijgen, krijgen mensen er niets bij. Dat kan gewoon niet.'

Ook de getroffen ouders in het toeslagenschandaal bracht deze twee dagen van debat niks. Demissionair minister-president Rutte weigerde om ook maar een enkele toezegging te doen wanneer de ellende voor deze ouders voorbij is.

Omdat ook in de Tweede Kamer uiteindelijk veel te weinig oplossingen voor mensen zijn afgesproken, heeft de SP aan het eind van het debat het voorstel voor nieuwe verkiezingen gesteund. Nederland verdient beter.

Goed nieuws in het debat was er uiteindelijk voor zorgverleners: eindelijk geeft het demissionaire kabinet aan de aangenomen motie van SP en ChristenUnie voor hogere salarissen uit te voeren. Er komt nu direct 675 miljoen euro bij voor hogere salarissen op de werkvloer. Dit is een eerste stap want er is meer nodig. De Tweede Kamer heeft de hele dag met het demissionaire kabinet moeten strijden om ervoor te zorgen dat deze hogere zorgsalarissen niet betaald worden door een hogere zorgpremie voor Nederlanders, want dat wilde Mark Rutte aanvankelijk, maar door een hogere belasting op de winsten van bedrijven. Hierin is een unieke stap gezet: na decennia van belastingverlaging voor grote bedrijven over hun winst, is nu besloten dat grote bedrijven weer wat meer belasting gaan betalen over hun winst. Jarenlang is verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven door de VVD gebruikt om grote bedrijven minder te laten bijdragen aan onze samenleving. Het is mooi dat dit nu voor het eerst sinds de jaren tachtig weer gekeerd is.

Naast de salarissen in de zorg, werd ook een motie van Lilian Marijnissen samen met CDA'er Pieter Heerma aangenomen die pleit voor een Nationaal Historisch Museum in Nederland. Dit initiatief, oorspronkelijk van Jan Marijnissen, krijgt zo een nieuwe kans. Ook werd een SP motie samen met de ChristenUnie aangenomen om binnen Europa te bekijken of er mogelijkheden zijn om arbeidsmigratie beter te reguleren.

Met kernkoppen kan Europa niet veilig zijn

SP SP Nederland 23-09-2021 10:00

Vanaf volgend jaar zullen nieuwe Amerikaanse kernwapens worden geplaatst in Volkel. Op vliegbasis Volkel staan nu Nederlandse piloten klaar om met hun F-16's de B-61-11 te gebruiken. De F-16's en haar bommen worden vervangen. Die bommen zijn voor de F-35 die wordt uitgerust met de nieuwe B-61-12.

Dat is aanleiding om komende zaterdag naar Volkel te gaan om tegen vernieuwing van de Nederlandse kernwapentaak te protesteren. Deze actie is onderdeel van een internationale beweging. Ook in Duitsland (op de basis in Büchel), Italië (Aviano) en België (Kleine Brogel) worden dezelfde kernwapens verwacht voor de luchtmacht van die landen. In Duitsland was er begin september al een start voor de campagne en in België en Italië zullen komend weekend soortgelijke acties worden gehouden. Ook de luchtmachten van deze landen worden verantwoordelijk gehouden voor het oefenen en desnoods gebruiken van dit wapen.

De hoogspanning over kernwapens van de afgelopen 75 jaar leek afgenomen maar is nooit weggeweest. Niet alleen lopen recent wereldwijd de spanningen op over de raketten en kernwapens van Noord-Korea en geldt die spanning ook voor Iran dat uranium verrijkt waarmee een atoombom gemaakt zou kunnen worden. Ook de VS en Rusland maken nieuwe plannen voor kernwapens. Dat heeft gevolgen voor Europa en Nederland in het bijzonder.

De spanningen van de laatste jaren in Europa krijgen opnieuw het karakter van een Koude Oorlog, met grote gevolgen voor de veiligheidssituatie. Na het opzeggen van tal van verdragen, zoals het INF-verdrag, ten gunste van wapenbeheersing is dat zeer verontrustend. De NAVO zegt zich bewust te zijn van de grote risico's die kernwapens met zich meebrengen. Zij stelt aan kernontwapening te willen werken. Dat is zeker de wens van de overgrote meerderheid van de Europese bevolking, blijkt uit elke enquête. Daarom is het tegenstrijdig dat met dit beleden voornemen nieuwe kernwapens gepland zijn.

Het eerste wat nu moet gebeuren is volledige openheid geven over deze plannen en een democratisch debat voeren. De Nederlandse regering en de NAVO moeten openheid geven over wat nu de precieze plannen zijn. Wij weten dit alleen van Amerikaanse wetenschappers die de kleine lettertjes bestuderen. Het Nederlandse parlement moet kunnen debatteren en beslissen over deze kernwapenplannen. Het zou ongehoord zijn als deze bommen in stilte worden geplaatst.

Bij herhaling hebben we de afgelopen 20 jaar gepleit voor atoomontwapening. Niet alleen door Nederland maar alle kernwapenlanden. De regering moet zo spoedig mogelijk toelichten wat de plannen zijn met de vervanging van de B-61. Zij moet dit plan aan het parlement voorleggen.

In het licht van de oplopende spanning over en met kernwapens overal in de wereld is het nodig van kernontwapening een politieke prioriteit te maken. We moeten af van de ononderbroken dreiging van een kernwapenoorlog. Zonder kernontwapening kan Europa niet veilig zijn. Het is nodig om via de genoemde stappen te werken aan een kernwapenvrij Europa.

SP presenteert eigen voorstellen voor een eerlijk Nederland

SP SP Nederland 22-09-2021 05:27

Terwijl de economie komend jaar met 3,5% groeit, gaan mensen als het aan dit demissionaire kabinet ligt er niet of nauwelijks op vooruit. Ook andere grote problemen in de samenleving zoals de wooncrisis of de grote tekorten in de zorg, het onderwijs en bij de politie worden niet aangepakt. Dat moet anders.

SP-leider Marijnissen: 'De SP presenteert vandaag alternatieve keuzes voor hetzelfde geld. Zo zorgen we ervoor dat mensen minder belasting gaan betalen en er in hun portemonnee wél op vooruit gaan. Grote bedrijven gaan een hogere belasting over hun winsten betalen, net als grote banken en de vervuilende industrie. Daarmee investeren we miljarden euro’s extra in betaalbare woningen en hogere salarissen. We verhogen het minimumloon en de salarissen in de zorg, onderwijs en bij de politie.'

Van dit demissionaire kabinet hoeven mensen niets te verwachten, zo bleek gisteren uit de Troonrede. De formatie is al een half jaar een puinhoop. Het is dus nu aan de Tweede Kamer. Marijnissen: 'Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zal de SP de komende twee dagen volop voorstellen doen. De Tweede Kamer kan ervoor zorgen dat ons land niet langer stilstaat omdat Haagse politici te druk met zichzelf bezig zijn. Wij laten zien dat door andere keuzes te maken, mensen erop vooruitgaan én de grote problemen in de samenleving aangepakt kunnen worden.'

Marijnissen: 'Samenleving kan niet op Den Haag blijven wachten'

SP SP Nederland 21-09-2021 11:11

Terwijl de economie met 3,5% groeit, gaan mensen als het aan dit demissionaire kabinet ligt, er niet of nauwelijks op vooruit. Dit is volgens SP-leider Marijnissen onacceptabel: 'Voor veel mensen was het afgelopen jaar door de coronacrisis een zwaar jaar. Nu de economie volop draait, moeten mensen erop vooruitgaan. Goed dat de Koning de mensen bedankt die in de coronatijd moesten blijven werken. Na een applaus en een bedankje is het nu tijd voor een hoger minimumloon. Maar dit demissionaire kabinet is zo druk met zichzelf dat ze de samenleving vergeet. Rutte laat mensen keihard vallen.'

Grote bedrijven zijn tijdens de coronacrisis volop overeind gehouden met belastinggeld, maar ondanks dat er nu weer forse winsten worden gemaakt, gaat dat geld niet naar de mensen maar wordt dat verdeeld onder de aandeelhouders. Dat moet en kan anders. De SP wil een eerlijke belasting op de winsten van grote bedrijven zodat dit geld geïnvesteerd kan worden in betaalbare woningen, goede zorg en een veilige buurt.

Na tien jaar Rutte zijn we opgezadeld met een diepe wooncrisis, een uitgeholde zorg en zijn mensen er amper op vooruitgegaan. Marijnissen: 'De meerderheid van Nederland heeft geen vertrouwen meer in dit demissionaire kabinet. Ze maken er een puinhoop van. Nu is het aan de Kamer. Het kabinet is demissionair, maar de Kamer is dat niet. De SP zal komende dagen volop voorstellen doen voor zaken die nu niet meer langer kunnen wachten. Als partijen dit nu nog steeds blokkeren of weigeren uit te voeren, dan spelen ze een politiek spel over de ruggen van mensen die juist nu oplossingen verwachten van de politiek. De SP pleit dan voor nieuwe verkiezingen.'

Succes! 600 miljoen voor hogere zorgsalarissen

SP SP Nederland 17-09-2021 05:45

Goed nieuws voor de zorg. Een voorstel dat de SP samen met de ChristenUnie deed om nu een eerste stap te zetten naar hogere salarissen in de zorg is aangenomen door de Tweede Kamer.

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: ‘De personeelstekorten in de zorg zijn groot. Om goede zorg voor iedereen te kunnen garanderen moeten er veel meer collega’s bij en daarom moet het werken in de zorg aantrekkelijker worden. Daarnaast heeft iedereen, van kabinet tot koninklijk huis, voor de zorg staan applaudisseren. Het is nu dus de hoogste tijd voor een betere waardering, een hoger salaris.’

Al eerder werden, na veel acties, handtekeningen en stemmingen, onze moties voor hogere zorgsalarissen in de Tweede Kamer aangenomen. Deze moties riepen het kabinet op om met een plan te komen om de salarissen te verhogen, maar het demissionaire kabinet weigerde deze aangenomen moties uit te voeren. Dat kan niet langer. Het kabinet is demissionair, maar de Tweede Kamer natuurlijk niet. Daarom heeft de Tweede Kamer nu heel concreet gezegd dat er nu als eerste stap 600 miljoen euro bij moet en dat dit betaald moet worden door iets minder belastingkorting te geven op de winsten van grote bedrijven.

De SP voert samen met zorgverleners al tijden actie voor meer waardering. Meer zeggenschap, minder bureaucratie en zeker ook een beter salaris. Vorig jaar zomer leidde dit zelfs tot de grootste online demonstratie in Nederland voor de zorg ooit. Ook hebben inmiddels ruim 130.000 mensen hun steun betuigd door de petitie te tekenen. De dag voor de stemming kwam de SP samen met zorgverleners en vakbonden nog in actie in Den Haag om de eisen kracht bij te zetten. De extra 600 miljoen euro die nu vrijgemaakt moet worden voor hogere salarissen is een goede eerste stap.

Geen dwang met toegangsbewijzen, overtuig vaccinatietwijfelaars

SP SP Nederland 16-09-2021 18:31

Het gaat gelukkig goed met het aantal vaccinaties in ons land, al 85% van de bevolking heeft zich minimaal 1 keer laten vaccineren. Vaccineren is immers de uitweg uit deze crisis. Wie gevaccineerd is beschermt zichzelf tegen een ziekenhuisopname na besmetting met het coronavirus. Ook zorgt vaccinatie voor minder verspreiding van het virus en daar profiteert de hele samenleving van. Om deze reden is de SP er voorstander van om groots in te zetten op informatiecampagnes om zoveel mogelijk mensen te overtuigen zich te laten vaccineren.

Uiteindelijk blijft vaccinatie wel ieders vrije keus. En daarom is de SP geen voorstander van vaccinatiedwang of drang.  Vaccinatietwijfelaars moeten we overtuigen met argumenten en informatie. Werken met toegangsbewijzen overtuigt mensen niet, maar vergroot wel de tegenstellingen in de samenleving.  De meest kwetsbare mensen in onze samenleving die we tegen het virus willen beschermen zijn met toegangsbewijzen mogelijk ook niet geholpen. Gevaccineerde mensen kunnen immers het virus nog wel doorgeven. Dus ook met een toegangsbewijs is er geen zekerheid op een virusvrij bezoek aan het café of bioscoop.

Voor de SP is het cruciaal dat zoveel mogelijk mensen zich vrijwillig laten vaccineren. Maar dat het kabinet honderden miljoenen euro’s uitgeeft aan een duur systeem met QR-codes en extra geld voor particuliere handhavers is wat de SP betreft niet uit te leggen. Besteed dat geld aan zorgverleners en de GGD om de wijken in te gaan waar de vaccinatiegraad laag is. Overtuig mensen, ga in gesprek over het nut van vaccinaties. Niet met dwang, maar met overtuiging: van de sportvereniging tot het buurthuis.

SP zegt vertrouwen op in minister Kaag na Afghanistandebat

SP SP Nederland 16-09-2021 10:14

In het debat over Afghanistan heeft de SP het vertrouwen in minister Kaag opgezegd door een motie van wantrouwen in te dienen. De evacuaties vanuit Afghanistan kwamen, ondanks vele waarschuwingen, veel te laat op gang en de Tweede Kamer is verkeerd geïnformeerd door minister Kaag. Dat maakt een motie van wantrouwen in dit debat onvermijdelijk.

'Wat betreft de evacuaties heeft het kabinet enorm gefaald', aldus SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Talloze waarschuwingen en noodkreten werden niet opgepakt. De ambassade, de inlichtingendienst en de Tweede Kamer hebben meermalen gewezen op de opmars van de Taliban en aangedrongen op het terughalen van mensen die daar voor ons hebben gewerkt. Frankrijk bood zelfs aan om mensen per vliegtuig in veiligheid te brengen, maar minister Kaag liet het voorbij gaan en was naar eigen zeggen niet eens op de hoogte. Onbestaanbaar, volgens Van Dijk.

Naast dit wanbeleid met mogelijk ernstige gevolgen voor mensen is er het verkeerd informeren van de Kamer: een politieke doodzonde. Een paar uur voor het debat, veel later dan toegezegd, kreeg de Kamer meer dan 100 pagina’s informatie van de regering. Maar belangrijke informatie stond daar nog steeds niet in. Dat moest de Kamer vervolgens in de krant lezen. 'In de Volkskrant lazen we dat de ambassade in Afghanistan al sinds vorig jaar maart om hulp vroeg. Dus zo 'overvallen' kon minister Kaag toch niet zijn deze zomer? De zoveelste keer dat de Kamer informatie uit de media moet krijgen in plaats van een eerlijk antwoord van het kabinet op gestelde Kamervragen.'

Pijnlijk dieptepunt is de onthulling dat de regering afdwong dat het personeel van de ambassade slechts drie van de zestig familieleden in veiligheid mocht brengen. Een duivelse opdracht waar de ambassadeur volkomen terecht niet akkoord mee ging. Maar dit kwam wel degelijk vanuit het kabinet, blijkt uit de correspondentie met de ambassadeur. Niettemin bleef minister Kaag glashard ontkennen en ook premier Rutte kon 'niets terugvinden' over het getal drie. Van Dijk: ‘Dat hebben we vaker gehoord, maar de waarheid zal boven tafel komen. Dit soort misleiding is onacceptabel en mag niet onbestraft blijven. Vandaar dat de SP een motie van wantrouwen heeft ingediend.’

Tijd voor eerlijke zorgsalarissen

SP SP Nederland 15-09-2021 15:28

Op woensdag 15 september gaven zorgverleners, samen met de SP en vakbonden Nu91, FNV en CNV een signaal af aan het kabinet om hogere zorgsalarissen mogelijk te maken. Ook Diederik Gommers was aanwezig zijn om de oproep te steunen. Zorgverleners hielden een spandoek van 130 meter vast, waarbij elke millimeter symbool staat voor een steunbetuiging voor hogere zorgsalarissen die de SP inmiddels ophaalde.

Terwijl een voorstel van de SP in de Tweede én de Eerste Kamer is aangenomen om de zorgsalarissen te verhogen, moeten zorgverleners het nog steeds doen zonder loonsverhoging. Marijnissen: ‘Afgelopen jaar klapten we massaal voor de zorgverleners die voorop gingen in het bestrijden van het coronavirus. Maar nog steeds is er onvoldoende loonruimte voor hogere salarissen in de zorg. En dat terwijl de werkdruk in de zorg steeds groter wordt. Elke week is er wel nieuws over een groot tekort aan zorgverleners, of het nu IC-verpleegkundigen in de ziekenhuizen zijn, of zorgverleners in de verpleeghuizen of jeugdzorg. Overal lopen de tekorten rampzalig snel op. Ook de vakbonden en de brancheorganisaties schreven vorige week een brandbrief aan het kabinet, omdat het zo niet langer kan. Nu is het moment om een eerlijke beloning te gaan regelen, en de werkdruk aan te pakken.’

Het demissionaire kabinet Rutte wilde, ondanks aangenomen voorstellen in de Tweede én de Eerste Kamer, nog steeds niet zorgen voor hogere lonen in de zorg. Ze wilden een rapport van de sociaaleconomische raad afwachten. Ook dat rapport zegt dat de lonen op de werkvloer in de zorg omhoog moeten. De lonen in de zorg blijven achter bij andere beroepen en er zijn nu al veel extra collega’s nodig. Marijnissen: ‘Veel van de plannen zijn al uitgelekt, en voor de zorgsalarissen lijkt nog steeds weinig tot niets te worden geregeld. Daarom staan we samen op voor de zorg.’

You must have JavaScript enabled to use this form.

Hou mij op de hoogte van belangrijk nieuws *

Ik wil belangrijk nieuws van Lilian en de SP ontvangen

Stop de wooncrisis, zet de VVD buitenspel

SP SP Nederland 14-09-2021 08:10

Afgelopen zondag was er terecht massaal protest tegen de wooncrisis. Politieke partijen sloten zich er in woord bij aan, maar doen ze dat ook in daad? In opeenvolgende kabinetten Rutte lieten verschillende partijen zich dwingen de VVD-agenda op wonen uit te voeren. Inmiddels zitten we in een diepe wooncrisis als het gevolg van die politieke keuzes. Een goed en betaalbaar huis is voor steeds meer mensen niet te vinden en de tweedeling neemt toe. Er is een radicale verandering nodig om wonen weer een recht te maken. Maar echte daden in Den Haag blijven uit. Onbestaanbaar en onnodig. Voor een goed aantal voorstellen is op dit moment namelijk al, op basis van de verkiezingsbeloften, een meerderheid in de Tweede Kamer. Het enige wat daarvoor nodig is, is de VVD buitenspel zetten. Aankomende donderdag debatteert de Tweede Kamer over volkshuisvesting. Alle partijen die zich zondag uitspraken voor het woonprotest, kunnen dan de daad bij het woord voegen.

De ideologie dat wonen een markt moest zijn heeft decennialang de politieke agenda in Den Haag bepaald. De VVD liep voorop en vele andere partijen liepen er, soms enthousiast en soms met tegenzin, achteraan. Onder Rutte 1 werd met steun van CDA en PVV het ministerie van volkshuisvesting afgeschaft. Met het Kunduz-akkoord van 2012 tekenden ook D66, GroenLinks en ChristenUnie voor huurverhoging voor middeninkomens. Onder Rutte 2 liet de PvdA zich mede verantwoordelijk maken voor het invoeren van tijdelijke huurcontracten, het verhogen van de huren, en het verder onder druk zetten van de sociale woningbouw met de verhuurderheffing. Ook werden internationaal beleggers geworven om Nederlandse huurwoningen te kopen. Hoewel CDA en ChristenUnie zich voor de verkiezingen van 2017 uitspraken tegen de verhuurderheffing, lieten ze zich onder Rutte 3 juist mede verantwoordelijk maken voor een nog hogere verhuurderheffing.

Het zijn slechts enkele voorbeelden. Het resultaat is voor velen pijnlijk duidelijk. Nederland zit in een diepe wooncrisis. In 10 jaar Rutte stegen de huren met 35 procent. Het aantal daklozen is verdubbeld. Steeds meer jongeren blijven bij hun ouders wonen vanwege het gebrek aan betaalbare huisvesting. Als je al in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, moet je vaak jarenlang wachten. De huren in de vrije sector zijn torenhoog en de contracten steeds vaker tijdelijk. Ook een betaalbare woning kopen is nauwelijks te doen door de concurrentie met beleggers.

Onderzoek 20 jaar uitzichtloze oorlog in Afghanistan

SP SP Nederland 14-09-2021 07:29

De regering verschuilt zich achter het argument dat het ‘overrompeld’ werd door de snelle opmars van de Taliban. Dat is een zwaktebod, want het is al vele jaren duidelijk dat de door het Westen opgetuigde Afghaanse staat onhoudbaar was. Onze eigen inlichtingendienst waarschuwde hier ook voor. Als dan besloten wordt tot terugtrekking van alle NAVO-militairen, moet een noodplan klaarliggen en in werking treden. Velen drongen er bij de regering al maanden op aan, ook vanuit de Tweede Kamer, om meer werk te maken van evacuatie van Afghanen. Die oproepen werden veel te laat serieus genomen.

Verantwoordelijken wisten al vele jaren dat de oorlog in Afghanistan hopeloos verloren is. In ieder geval sinds de grote troepenuitbreiding van president Barack Obama, die 100.000 militairen naar het land stuurde, nergens toe leidde. Het was sindsdien wachten op de Amerikaanse president die het lef had de stekker uit deze omstreden oorlog te trekken. Even leek Donald Trump dat te zijn, het werd Joe Biden.

In 2001 was er maar één partij in de Tweede Kamer die zich uitsprak tegen de oorlog tegen Afghanistan en Nederlandse deelname daaraan: de SP. Inmiddels zijn vele anderen overtuigd van de waanzin om twintig jaar oorlog te voeren voor onrealistische doeleinden, zoals het brengen van democratie en ‘nation-building’. Meer en meer wordt ook duidelijk dat 100.000 bombardementen geen antwoord waren op een enkele terroristische aanslag in New York op 9/11. Integendeel, bommen leiden doorgaans juist tot meer terrorisme, zoals ook in dit geval.

Sommige politici doen nu de vlucht naar voren. Zij pleiten voor de opbouw van een Europees leger, zodat de EU in de toekomst niet afhankelijk is van de VS. Never waste a good crisis, heet dat. Die afhankelijkheid afbouwen, moet natuurlijk gebeuren. Maar het is onwenselijk als de EU straks zelf in staat is om zinloze oorlogen in verre landen als Afghanistan te voeren. Belangrijker is het inzicht dat militair ingrijpen een uitermate bot instrument is, dat doorgaans meer problemen dan oplossingen oplevert. Het westerse interventionisme van afgelopen decennia - de permanente oorlog - is failliet.

Hoe nu verder? Los van het nemen van verantwoordelijkheid voor de mislukte evacuatie uit Afghanistan door de regering, is belangrijk dat grondig onderzoek wordt gedaan naar twintig jaar uitzichtloze oorlog. Hoe kon deze oorlog, die leidde tot honderdduizenden doden en miljoenen vluchtelingen, zo faliekant mislukken? Waarom is hij zo lang voortgezet, terwijl de oorlog eigenlijk al verloren was? Waarom heeft Nederland miljarden euro’s aan deze mislukking uitgegeven? Wie zijn hiervoor verantwoordelijk?

Een grondig onafhankelijk onderzoek, vergelijkbaar met de Commissie-Davids die eerder onderzoek deed naar de Nederlandse rol in de Irakoorlog van 2003, kan antwoord geven op deze en andere vragen. Opdat dit in de toekomst nooit weer gebeurt.