Nieuws van politieke partijen in Nederland over SP inzichtelijk

1212 documenten

Haal de winsten terug • steun de actie!

SP SP Nederland 09-06-2023 15:30

Supermarkten als Albert Heijn en Jumbo maken woekerwinsten door de prijzen onnodig te verhogen. Dat geld is van ons en gaan we terughalen. Dit doen we door de winsten terug te pakken en onnodige prijsverhogingen te stoppen. Zo kunnen we de kosten verlagen en rekenen we af met de grote graaiers.

Veel mensen zijn het hiermee eens: 85% van de mensen vindt dat supermarktbedrijven zoals Ahold en Jumbo hun winsten moeten inzetten om de prijzen van boodschappen te verlagen, in plaats van de winsten uit te keren aan de aandeelhouders. Slechts 6% van de mensen vindt dat het kabinet genoeg doet om de hoge prijzen van boodschappen aan te pakken. En ruim de helft maakt zich zorgen of ze straks nog rond kunnen komen (bron: peil.nl).

Op de zaterdag voor Prinsjesdag, als het kabinet Rutte/Kaag haar plannen presenteert, komen wij op voor Nederland.

Onder dit kabinet zijn onze kosten alleen maar gestegen, terwijl grote bedrijven woekerwinsten maken. Steeds meer mensen kunnen de kosten voor het dagelijks leven niet meer betalen. Onze samenleving en voorzieningen zijn door de politiek van Rutte jarenlang afgebroken. Het is genoeg geweest. Dus kom op voor Nederland!

Wanneer: 16 september, 13.00 uur

Waar: Den Haag (precieze locatie volgt)

Kom naar het PrinsjesdagProtest op 16 september!

SP SP Nederland 09-06-2023 15:29

Op de zaterdag voor Prinsjesdag, als het kabinet Rutte/Kaag haar plannen presenteert, komen wij op voor Nederland.

Onder dit kabinet zijn onze kosten alleen maar gestegen, terwijl grote bedrijven woekerwinsten maken. Steeds meer mensen kunnen de kosten voor het dagelijks leven niet meer betalen. Niet alleen de boodschappen, maar ook de zorg, energie, wonen en OV zijn veel duurder geworden. Onze lonen blijven achter en onze pensioenen onzeker gemaakt.

Onze samenleving en voorzieningen zijn door de politiek van Rutte jarenlang afgebroken. Het is genoeg geweest. Nederland kan zoveel beter als we opkomen voor onszelf en elkaar. Voor onze zorg, natuur en volkshuisvesting.

Wanneer: 16 september, 13.00 uur

Waar: Den Haag (precieze locatie volgt)

Geen vertrouwen in Rutte om aardbevingsramp in Groningen

SP SP Nederland 07-06-2023 18:34

Twee jaar lang deed een parlementaire enquêtecommissie onderzoek naar de aardbevingsramp in Groningen. Maanden na de presentatie van het rapport van de commissie ging de Tweede Kamer er gisteren en vandaag eindelijk over in debat met Rutte.

Dezelfde mensen die de problemen hebben veroorzaakt en groter hebben gemaakt zitten er nog steeds. Daarom is het volgens SP-Kamerlid Sandra Beckerman niet anders mogelijk dan dat Rutte opstapt: ‘De belangen van Groningers zijn structureel genegeerd. Geld ging boven Groningers. En de minister-president heeft niet het verschil gemaakt. Alleen al daarom moet deze premier weg. Als dit onder jouw verantwoordelijkheid gebeurd is, als een hele provincie opgeofferd is aan de geldhonger van de staat, dan is het eigenlijk om je dood te schamen dat er überhaupt een motie van wantrouwen nodig is. Dan zou je zelf deze conclusie moeten trekken. Zodat Groningers verder kunnen, want er is nog zoveel te doen. Daarom steunen wij een motie van wantrouwen tegen Rutte.’

Voorop staat dat de problemen in Groningen opgelost moeten worden. Dat de oplossing er nu nog niet is, is volgens Beckerman een politieke keuze en het kabinet kiest daar nog steeds niet voor, want is er nog geen plan of planning. Beckerman: ‘Er is maar één manier om dit aan te pakken. Met de gedupeerden. Deur voor deur, straat voor straat. Net zoals we ooit voor de Deltawerken hebben gedaan, moeten we van Groningen een missie maken. Haal de beste mensen uit het land bijeen. De beste architecten, de beste bouwers, de beste artsen en de beste begeleiders. Doe dit met bewoners, met straten en met dorpen. Zo lang als nodig.’

Beckerman tegen Rutte: 'Waarom stapt u niet op?'

SP SP Nederland 06-06-2023 16:24

Dinsdag en woensdag gaat de Tweede Kamer in debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de aardbevingsramp in Groningen. SP-Kamerlid Sandra Beckerman sprak Rutte toe: 'De minister-president keek deze mensen in 2017 aan. Hij beloofde dit snel en goed op te lossen. En in 2023 is het nog niet opgelost. En nu moeten we opnieuw geloven dat het onder zijn leiding opgelost gaat worden? Ik zou het u uit de grond van mijn hart willen vragen: waarom neemt u uw verantwoordelijkheid niet! Waarom stapt u niet op?'

Beckerman sloot haar betoog indrukwekkend af met een verhaal over Liefke en Jan Munneke. Bekijk dit en de rest van haar inbreng tijdens het debat hieronder terug.

SP-congres stelt nieuw beginselprogramma 'Heel de mens' vast

SP SP Nederland 03-06-2023 05:32

Tijdens het 27ste congres van de SP vandaag in Apeldoorn heeft de partij haar beginselprogramma ‘Heel de Mens’ geactualiseerd. SP-leider Lilian Marijnissen: ‘In het beginselprogramma beschrijven wij onze kernwaarden en onze visie op de samenleving. In het nieuwe beginselprogramma staat zeggenschap centraal. Radicale democratisering is hard nodig, zodat mensen weer grip krijgen op hun buurt, werk en leven.’

Lilian Marijnissen hield een toespraak tijdens het congres. Deze kun je hieronder terugkijken.

Pensioen-actievoerders roepen Eerste Kamer op: doe het niet!

SP SP Nederland 30-05-2023 11:24

Vanmorgen voerden honderden mensen samen met de SP, pensioen- en ouderenorganisaties en anders politieke partijen actie bij de Eerste Kamer tegen de pensioenwet. ‘Dit casinopensioen maakt de pensioenen onzekerder. Daar zitten mensen helemaal niet op te wachten. En het is ongrondwettig. Daarom zeggen wij: doe het niet!’ zegt SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen. Vanavond wordt er gestemd over de nieuwe pensoenwet.

Er zijn veel bezwaren tegen deze wet die de pensioenen onzekerder maakt. Hoogleraren spraken zich gisteren ook uit tegen deze wet, omdat deze ongrondwettig is. Voor het aannemen van deze wet is een tweederde meerderheid nodig in zowel de Tweede en de Eerste Kamer. SP-senator Tiny Kox maakte eerder al om deze reden bezwaar tegen de behandeling van deze wet.

‘Vandaag stemt de Eerste Kamer over de Wet toekomst pensioenen. Tenminste: als minister Schouten van Pensioenen haar wet niet alsnog intrekt of vraagt om de stemming daarover aan te houden. Daar is immers alle reden toe, nu drie hoogleraren staatsrecht mede op mijn verzoek, adviseren om niet op deze manier met deze wet door te gaan. Zij delen de stelling die ik in het pensioendebat heb ingenomen dat deze wet alleen met twee-derde meerderheid kan worden aangenomen,’ aldus Kox.

Verschillende economen, juristen, het College voor de Rechten van de Mens en ouderenorganisaties die honderdduizenden leden vertegenwoordigen hebben eerder al laten zien dat deze wet van geen kant deugt. De SP verzet zich daarom samen met andere partijen al vanaf het begin tegen dit casinopensioen.

Waar is de moraal?

SP SP Nederland 25-05-2023 11:46

De winsten van grote bedrijven zijn historisch hoog. Tegelijk leeft een miljoen mensen volgend jaar in armoede. In Nederland! Daar moet wat aan gedaan worden. En dat kán ook. De SP heeft een voorstel om die gigantische winsten van grote bedrijven eerlijk te belasten door een extra schijf winstbelasting voor de allerhoogste bedrijfswinsten in te voeren. Met dat geld kunnen we onze kosten verlagen.

Begin juni is er een groot debat over de Voorjaarsnota, de plannen van het kabinet, in de Tweede Kamer. Het kabinet kijkt weg. En kondigt zelfs aan te willen gaan bezuinigen! Bijvoorbeeld op de zorg, het onderwijs en de huurtoeslag. Dat mogen we niet laten gebeuren. De SP zal voorstellen doen om de historisch hoge winsten van grote bedrijven te belasten, zodat we het inkomen van mensen kunnen verhogen en de kosten kunnen verlagen.

Indische en Molukse weduwen verdienen compensatie

SP SP Nederland 25-05-2023 06:32

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft een groep mensen die in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement daarvoor geen salaris en pensioen ontvangen. In 2015 kwam er voor deze groep eindelijk een compensatieregeling, maar deze was alleen voor de mensen die destijds nog in leven waren. De weduwen van de mensen die inmiddels overleden waren werden daar om puur financiële redenen van uitgesloten. Zij voelden echter wel de gevolgen van het feit dat hun partners geen salaris hadden ontvangen. Zij wachten daardoor al bijna 80 jaar op gerechtigheid.

Daarom heeft de SP samen met de PvdA een motie ingediende om de regering de opdracht te geven om deze mensen toch te compenseren. De coalitiepartijen hebben dit voorstel weggestemd, waardoor deze groep nu voor de zoveelste keer met lege handen achterblijft. SP-Kamerlid Jimmy Dijk: 'Deze mensen verdienen rechtvaardigheid en onze strijd daarvoor gaat door.'

Toenmalig SP-Kamerlid Henk van Gerven vroeg al in 2020 om te onderzoeken of er niet toch ook een regeling kon komen voor de weduwen. Uit dat onderzoek bleek dat een regeling niet gemakkelijk zou zijn, maar ook niet onmogelijk was. De regering besloot echter om de weduwen geen compensatie te bieden. De SP laat het hier echter niet bij zitten.

Onverschillige Rutte krijgt motie van wantrouwen van de SP

SP SP Nederland 24-05-2023 05:20

‘Hoe is het mogelijk dat de minister-president zo onverschillig is als het gaat om het trauma dat ouders en kinderen hebben en om het wegkijken door bestuurders in het toeslagenschandaal?’ Die vraag stelde SP-Kamerlid Renske Leijten dinsdag aan Mark Rutte in een debat over het toeslagenschandaal. Tienduizenden ouders werden onterecht beschuldigd van fraude door de Belastingdienst. Deze ouders en kinderen werden vermorzeld door een brute overheid. En jaren later is er nog geen begin van een oplossing.

Leijten: ‘We willen allemaal helpen. Gemeentes willen helpen, uitvoeringsinstanties willen helpen, maar de Belastingdienst ligt dwars. Ondertussen hebben ze wel genoeg tijd om naar de rechter te stappen, in hoger beroep te gaan als de uitspraak ze niet zint en om de wet op te rekken door in de achterkamertjes met rechters te zitten om rechtszaken nóg langer te laten duren. Het is wel klaar met deze minister-president die dit laat gebeuren en onverschillig is over het lot van die mensen. Daarom dienden wij een motie van wantrouwen in. Hij gaat het niet oplossen, dat vertrouwen hebben wij niet.’

Oplossing in één dag

De SP heeft al lang geleden een andere aanpak voorgesteld. Samen met deskundigen kwam Leijten met ‘De oplossing in één dag’. Ouders komen met hun dossiers en samen met alle instanties wordt er gekeken of er recht is op compensatie en hoeveel. Dat geeft ouders snel zekerheid en duidelijkheid en voorkomt een hele hoop bureaucratie.

Volgens Leijten is het daarom zo ontzettend jammer en cynisch dat we 4 jaar na het zwartboek van de SP over het toeslagenschandaal nog steeds met de puinhopen van Rutte zitten. ‘De ouders en kinderen worden nu al jarenlang een moeras in getrokken van regeltjes, procedures en protocollen. Ook medewerkers van de Belastingdienst en andere mensen binnen de overheid die de ouders zouden willen helpen lopen tegen muren van onwil op. Als je dan de balans opmaakt, dan kun je niet anders concluderen dat er mensen binnen de regering en overheid zijn die het gewoon niet interesseert wat er met die tienduizenden kinderen en hun ouders gebeurt’, aldus Leijten.

Kox: Grondwet vereist twee derde meerderheid voor Wet toekomst Pensioenstelsel

SP SP Nederland 22-05-2023 18:04

Vandaag vindt in de Eerste Kamer de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) plaats. De WTP is de grootste hervorming van het pensioenstelsel sinds de Tweede Wereldoorlog. Namens de SP-fractie voert Tiny Kox het woord. Zijn betoog begon met het stellen van de vraag of de WTP geen constitutioneel gebrek heeft. De wet bevat, naast de ingrijpende herziening van ons pensioenstelsel, ook enkele wetstechnische wijzigingen voor de APPA (Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers). Artikel 63 van onze grondwet vereist dat wijzigingen aan deze wet geen normale meerderheid nodig hebben, maar een twee derde meerderheid vereisen. Kox: 'Is het niet de koninklijke weg om dit voorstel in te trekken en vervolgens zónder APPA-wijziging aan beide kamers voor te leggen, om te voorkomen dat deze wet met een constitutioneel gebrek in werking treedt?'

Kox stond verder stil bij de terminologie van de wet. Het is nog niet duidelijk of het nieuwe systeem de beloftes van een beter pensioen waar kan maken: 'Waar aanvankelijk de belofte was dat dit nieuwe systeem zou leiden tot een 'koopkrachtig pensioen', werd dat later afgeschaald naar een 'koopkrachtiger pensioen'. Ik vraag de minister of ze nu echter helderheid wil geven. Is het een ei, een half ei, of een lege dop? Gaat het om een koopkrachtig pensioen, of koopkrachtiger pensioen? Wat wil koopkrachtiger dan betekenen?'

Ook stond Kox stil bij het afschaffen van het individueel bezwaarrecht. Experts wijzen erop dat het schrappen van de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen in wijzigingen aan je pensioen wellicht niet in overeenstemming zou zijn met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. 'Het gaat om een recht van tien miljoen Nederlanders, ruim de helft van de bevolking, wier belang potentieel wordt geschaad. Zou daarom een reparatie per novelle vooraf toch niet beduidend beter zijn dan een frontale botsing achteraf te riskeren?' vroeg Kox aan de minister.

'Deze wet is in het beste geval nog niet af, en dient via een novelle of anderszins aangepast en verbeterd te worden. In het slechtste geval is deze wet het verkeerde antwoord op een maatschappelijke vraag naar een houdbaar en betrouwbaar pensioenstelsel voor iedereen in de komende tijd. En naar het zich laat aanzien, heeft de wet ook nog een constitutioneel gebrek dat zeker in de Eerste Kamer niet zonder gevolgen mag blijven, zeker gezien de internationale juridische schaduw die boven zo’n gebrek kan hangen.'

Lees hier de hele inbreng van Tiny Kox.