Nieuws van politieke partijen in Nederland over SP inzichtelijk

428 documenten

SP wil verdrinkingen tegengaan en presenteert actieplan

SP SP Nederland 19-08-2019 08:00

Nederland is een waterrijk land. Maar we zien steeds minder mensen zwemmen en het aantal verdrinkingen in Nederland stijgt. Zeker de zomerperiode is risicovol, dat is helaas ook in deze zomer gebleken. 'Het is daarom noodzakelijk dat mensen goed leren zwemmen. En dat kan ook, maar dan moeten we wel aan de slag. We hebben de afgelopen periode uitvoerig contact gehad met Reddingsbrigade Nederland en de Nationale Raad Zwemveiligheid. Zij weten precies wat er nodig is. Daarom presenteert de SP nu een plan met voorstellen om de zwemvaardigheid en zwemveiligheid te verbeteren', zegt Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid voor de SP.

Van Nispen: 'Allereerst is van belang dat álle kinderen zwemvaardig worden. Geen kind zou de basisschool moeten verlaten zonder zwemdiploma, bij voorkeur het zwem-ABC. Schoolzwemmen moet weer worden ingevoerd. Dat was altijd heel effectief, en het is dus nodig. En hoeveel geld je ouders hebben mag nooit een belemmering zijn om te kunnen leren zwemmen. In alle gemeenten zouden vangnetten moeten komen om financiële drempels hiervoor weg te halen.'

Daarnaast moet er aandacht komen voor de kwaliteit. 'Als je een diploma haalt dan moet je wel zeker weten dat je ook goed kunt zwemmen. De diploma's lopen nu nogal uiteen, dat is onduidelijk. We willen dat er een nationaal zwemdiploma komt waar alle zwemlesaanbieders bij aangesloten zijn. Aan zwemlesaanbieders worden dus eisen gesteld. Goede initiatieven om kinderen te leren zwemmen en te waarschuwen voor de gevaren van open water moeten worden ondersteund.'

Tenslotte wil de SP dat er meer toezicht komt op zwemveiligheid. 'Er moet meer aandacht komen voor toezicht bij open water, provincies moeten de risico’s beter in kaart brengen en zwemveiligheidsbeleid maken. We weten hoe het moet en wat er nodig is, maar kennis over waterveiligheid moet beter worden verspreid. Het aantal verdrinkingen en de omstandigheden van ongelukken moeten beter worden geregistreerd, om van te leren, om de zwemveiligheid te verbeteren,' zegt van Nispen.

Sluit je nu aan en steun ons. Word gratis vriend voor rechtvaardigheid (link)

Water hoort bij Nederland. Maar ...

SP SP Nederland 19-08-2019 07:05

Water hoort bij Nederland. Maar steeds minder kinderen leren goed zwemmen. Dat is gevaarlijk. SP Tweede Kamerlid Michiel van Nispen wil dat dit verandert. En daarom presenteert hij een actieplan om verdrinkingen tegen te gaan. https://www.sp.nl/nieuws/2019/08/sp-wil-verdrinkingen-tegengaan-en-presenteert-actieplan

Een socialist in gesprek met een ...

SP SP Nederland 15-08-2019 16:40

Een socialist in gesprek met een kapitalist. Benieuwd wat er dan gebeurt? Bekijk het gesprek tussen SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak en Sander Schimmelpenninck, hoofdredacteur van Quote. Over de arrogantie van de elite, het gebrek aan moraal in de financiële wereld en de rol van de SP.👇 Ronald van Raak ging eerder in gesprek met filosofe Ingrid Robeyns - https://www.youtube.com/watch?v=qqC_GR3Pfew

Miljardenbedrijf Uber verhuist van ...

SP SP Nederland 09-08-2019 10:56

Miljardenbedrijf Uber verhuist van Bermuda naar Nederland. Dan kunnen ze voor 5,5 miljard euro belasting ontwijken. Dit kabinet sluit graag dit soort schimmige belastingdeals met multinationals. Maar voor gewone mensen worden de boodschappen, de zorg en de energierekening duurder. De belastingdienst zou moeten staan voor rechtvaardigheid en ons algemeen belang. Wij strijden voor mensen boven multinationals, voor een rechtvaardige samenleving. Sluit je vandaag nog aan! www.tijdvoorrechtvaardigheid.nl

Nieuw schandaal bij ABN Amro bewijst dat het financieel stelsel ziek is

SP SP Nederland 09-08-2019 09:33

De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op de banken, velt een vernietigend oordeel over ABN Amro. Alle particulieren klanten moeten opnieuw worden nagelopen op mogelijke witwasrisico’s. ‘Een nieuw schandaal binnen de financiële sector. Dit laat zien dat in de bankenwereld alleen de snelle winsten tellen en ten koste van al het andere gaan,’ zegt SP-kamerlid Renske Leijten.

Leijten: ‘de ene na de andere bank blijkt het beleid om witwassen te voorkomen niet op orde te hebben. Dat is een signaal aan criminelen die hun winsten ongezien willen wegsluizen, aan belastingontduikers of zelfs aan financiers van terrorisme. Het lukt maar niet om dit beleid op orde te krijgen en daarom zijn fundamentele oplossingen nodig, in plaats van een beetje meer regulering.’

Leijten stelt voor de banken te splitsen en voor een deel publiek te maken zodat daarmee mensen en de economie gesteund worden.

Ook vraagt Leijten de Minister niet akkoord te gaan met een eventuele schikking, waardoor een rechtszaak kan worden afgekocht. ‘Als er iets gebeurt dat niet door de beugel kan, dan moet de bank haar verantwoordelijkheid nemen, net zoals elk ander. Misstanden en schandalen achter gesloten deuren afkopen en dealtjes maken past daar niet bij.’

De hele klas vertrekt op ...

SP SP Nederland 07-08-2019 08:22

De hele klas vertrekt op schoolreisje, maar één kind moet achterblijven. Ouders kunnen niet altijd de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Als het aan de SP ligt wordt geen enkel kind hierdoor buitengesloten. Het is www.tijdvoorrechtvaardigheid.nl 👈

Armoede valt in Nederland af te ...

SP SP Nederland 06-08-2019 15:57

Armoede valt in Nederland af te lezen aan iemand zijn gebit, zegt Dokters van de Wereld. Een half miljoen mensen in Nederland kan de tandarts niet betalen, en dat heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Dit mogen we niet accepteren! Meer weten? 👇 https://www.sp.nl/column/lilian-marijnissen/2018/in-8-minuten-4-jaar-eerder-dood

Het ziekenhuis ís al van iedereen

SP SP Nederland 06-08-2019 14:23

Op 25 juni 2019 kopte het Brabants Dagblad dat iedereen in de regio van ziekenhuis Bernhoven via obligaties nu ‘een stukje Bernhoven’ kan kopen. Daarmee omzeilt Bernhoven op een slimme manier het verbod op winstuitkering door ziekenhuizen. Maar is het uitgeven van obligaties door ziekenhuizen wel in het belang van de gemeenschap?

Recent kondigde de regering aan dat het wetsvoorstel om winstuitkering door ziekenhuizen mogelijk te maken – sinds 2014 houdt de Eerste Kamer dit tegen - voorlopig weer de ijskast in gaat. Het toestaan van dividenduitkering kan namelijk, zo stelt de Minister, “negatieve effecten hebben voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.” Het aanhouden van deze wet is een geweldige overwinning voor artsen en patiënten die samen met de SP voorop gaan in de strijd om de winstuitkeringen uit de ziekenhuiszorg te houden. We hebben immers allemaal, met de tragische gevallen van het Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen voor ogen, gezien wat winstbejag kan betekenen voor het voortbestaan van ziekenhuizen die van cruciaal belang zijn voor de gemeenschap.

Tussenstap

Het is dan ook extra pijnlijk om te zien hoe ziekenhuis Bernhoven bijna triomfantelijk stappen zet in de richting van winstuitkering. In 2017 zette het zijn rechtsvorm al om van een stichting in een bv. En nu gaat het ziekenhuis - na dit al voor het personeel te hebben gedaan - obligaties uitgeven aan iedereen die geïnteresseerd is. Enige voorwaarde is dat kopers in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis gevestigd zijn.

Met een chique Engelse term noemt directeur Geert van den Enden dit een ‘community hospital’, een gemeenschapsziekenhuis. Maar is het uitgeven van obligaties wel in het belang van de gemeenschap? Bernhoven sorteert namelijk voor op winstuitkeringen. De directeur windt er geen doekjes om dat dat het uiteindelijke doel is en dat bij het uitblijven van de nodige wetgeving de obligaties een tussenstap zijn. Dat het hier om participatie zou gaan is dan ook gewoon niet waar. Met het verkopen van obligaties wordt het verbod op winstuitkering weliswaar niet overtreden, maar wel op een slimme manier omzeild. Een obligatie is immers niet hetzelfde als een aandeel. Bernhoven heeft hier een handige maas in de wet te pakken. Je hebt geen bezit, maar deelt wel in het rendement. Je ontvangt geen winstuitkering of dividend, maar verdient eraan in de vorm van een percentage dat over jouw lening wordt uitgekeerd. Dus alsnog wordt er door individuen geprofiteerd van de inkomsten van het ziekenhuis. Een rendement van 4% gedurende 9 jaar is niet niks, kijk maar eens naar de huidige rente op je spaarrekening. En het ziekenhuis laat ook weten dat de deur open staat voor grote professionele beleggers die geen binding hebben met het ziekenhuis. Dat heeft niets te maken met een gemeenschapsziekenhuis. Zo wordt het paard van Troje binnen gehaald waarbij het rendementsdenken en verdienen prioriteiten worden in het ziekenhuis.

Begrijpelijk

Van winstuitkeringen weten we dat het negatief uitwerkt op de zorg. Zo’n prikkel tot omzetverhoging kan leiden tot uitvoeren van niet medisch noodzakelijke behandelingen én het afstoten van niet-rendabele wél nodige behandelingen. En bezuinigen op de arbeidsvoorwaarden, dan wel afstoten van personeel. Investerende opa’s en oma’s die het belang van het ziekenhuis voor hun kleinkinderen inzien wordt er niet bij verteld dat het kroost van hun kinderen als het zo doorgaat straks wellicht voor een groot gedeelte van de zorg niet meer bij Bernhoven terecht kan.

Dat Bernhoven op zoek is naar vormen van financiering is uiteraard begrijpelijk. Vooral de hoge kapitaallasten van ziekenhuizen vormen een risico sinds vastgoed niet meer collectief gefinancierd wordt. Ziekenhuizen moeten zelf financiering aantrekken en hun enorme leningen terugbetalen aan de bank. Deze privatisering van vastgoed heeft een prikkel gecreëerd om omzet en inkomsten te verhogen. Doet een ziekenhuis dat niet en het heeft wel hoge schulden, dan kan het direct in de problemen komen. In plaats van private investeringen na te jagen, is het verstandiger weer een collectieve borging van het vastgoed in te voeren.

Pleiten

Door middel van obligaties wordt het ziekenhuis een beetje van iedereen, zo betoogt Bernhoven. Maar het ziekenhuis ís al van iedereen. We betalen immers allemaal zorgpremie en belastingen. Bovendien is de ‘iedereen’ waar het in de obligatieverkoop om gaat een beperkt iedereen, namelijk van mensen die zich het kunnen veroorloven minimaal 500 euro uit te geven aan een obligatie. Bernhoven doet er beter aan niet privaat kapitaal na te jagen maar te pleiten voor deprivatisering van het vastgoed. Het geld in de zorg hoort niet weg te vloeien naar winsten van beleggers of private personen. Het moet geïnvesteerd worden in goede zorg. Dan heeft de gemeenschap winst!

Dit artikel is op 6 augustus verschenen in het Brabants Dagblad

Word jij onze nieuwe Online ...

SP SP Nederland 02-08-2019 11:05

Word jij onze nieuwe Online Campagnemedewerker? Als jij een echte SP'er bent en alles weet van sociale media, kom dan ons online team versterken! 👉 SP.nl/vacatures

Studenten, opgelet! We hebben een ...

SP SP Nederland 01-08-2019 16:10

Studenten, opgelet! We hebben een stageplaats voor online vormgeving. Volg jij een opleiding op dat gebied en wil je je bij onze partij verder ontwikkelen? Check dan de vacature via: https://www.sp.nl/stage