Nieuws van politieke partijen in Nederland over SP inzichtelijk

882 documenten

Eigen risico moet niet omhoog maar naar nul

SP SP Nederland 21-06-2021 05:56

Elk jaar stijgt het eigen risico mee met de zorgkosten. In 2017 besloot het kabinet, onder hoge druk, om het eigen risico in de zorg te bevriezen op 385 euro. Daardoor is het eigen risico de afgelopen jaren niet gestegen. Vanaf 1 januari dreigt een nieuwe stijging van het eigen risico als de politiek niet ingrijpt. Mensen die (chronisch) ziek zijn gaan dan bijna 400 euro betalen. Het mag niet gebeuren dat omdat de formatie zo lang duurt het eigen risico stijgt omdat er niets geregeld wordt. De SP komt daarom vandaag met twee voorstellen. Een voorstel om deze nieuwe stijging te stoppen én een initiatiefwet om het eigen risico uit de zorg te halen.

‘Ziek zijn is geen keuze, maar mensen krijgen wel een boete van 385 euro als ze noodzakelijke zorg gebruiken. Dat bedrag dreigt weer verder te stijgen. De SP wil niet dat mensen zorg mijden omdat ze bang zijn voor de kosten en door het eigen risico. Zorg uitstellen leidt op langer termijn tot meer schade aan de gezondheid en tot hogere zorgkosten. Het eigen risico moet dus niet omhoog maar juist omlaag naar nul,’ zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

De SP stelt nu in de Tweede kamer voor om in ieder geval een verdere stijging te voorkomen. Hijink vraagt minister Ark om dit de komende maanden met een wetswijziging te regelen. ‘Het is belangrijk dat we dit nu goed regelen omdat de huidige bevriezing van het eigen risico afloopt. Het zou belachelijk zijn dat mensen straks nog meer gaan betalen omdat partijen in Den Haag niet tot een besluit over het eigen risico komen.’

Na het stoppen van de stijging wil de SP doorzetten en het eigen risico volledig afschaffen. De initiatiefwet om dit mogelijk te maken wordt binnenkort ingediend bij de Tweede Kamer. De SP heeft eerder laten doorrekenen dat zorg zónder eigen risico en mét een inkomensafhankelijke premie voor driekwart van de bevolking een stuk voordeliger is. Hijink: ‘Het Centraal Planbureau heeft doorgerekend dat ons plan voor inkomensafhankelijke premies haalbaar en betaalbaar is. Laten we nu zorgen dat het ook snel geregeld wordt.’

Maak sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend

SP SP Nederland 21-06-2021 04:33

Vandaag presenteren SP, D66 en GroenLinks in een debat over sportbeleid voorstellen om het voor mensen met een beperking eenvoudiger te maken om te sporten en bewegen. In de notitie ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!’ constateren de Kamerleden Van Nispen (SP), Van der Laan (D66) en Westerveld (GroenLinks) dat de verschillen op dit moment te groot zijn. Van Nispen: ‘Van de mensen met een beperking doet ongeveer twee derde niet aan sport. Dat is veel meer dan het gemiddelde van de bevolking. Sport en bewegen zou voor iedereen toegankelijk en mogelijk moeten zijn, maar dat is nu niet zo. Niemand zou drempels moeten ervaren om te kunnen sporten en bewegen.’

De notitie bevat een analyse van de problemen waar mensen met een beperking mee te maken krijgen gevolgd door voorstellen om daar iets aan te veranderen. Zo willen de SP, D66 en GroenLinks dat sport en bewegen voor mensen met een beperking vanaf 2030 vanzelfsprekend moet zijn. Het ministerie van VWS zou jaarlijks moeten rapporteren over de voortgang. Ook zijn er voorstellen over de vindbaarheid en bekendheid van de mogelijkheden voor sporters met een beperking, gehandicaptentopsport, het verbeteren van de verstrekking van sporthulpmiddelen en het verminderen van de knelpunten met vervoer. Speciale aandacht is er voor kinderen met een beperking, speeltuinen moeten voor hen toegankelijk worden en er moet aandacht zijn voor zwemonderwijs voor kinderen met een beperking.

Van Nispen, Van der Laan en Westerveld publiceren vandaag deze concept notitie en roepen betrokkenen op hierop te reageren. Organisaties, sporters, mensen met en zonder beperking, iedereen mag laten weten wat hij of zij van deze voorstellen vindt. Staan de juiste knelpunten en voorstellen er in, ontbreekt er iets, wat kan er beter? Op deze manier kan de notitie verder worden verbeterd en aangevuld.

De SP wil einde aan hittestress bij dieren tijdens transport

SP SP Nederland 19-06-2021 13:19

Het is zomer. Voor velen lekker, maar hitte levert voor veel dieren tijdens transport enorme stress op. Ieder jaar weer zijn er misstanden en overtredingen terwijl de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onvoldoende wetgeving en personeel heeft om hierop te kunnen handhaven. De oplossingen waar bedrijven zelf mee komen, blijken onvoldoende. Minder rijden, op andere tijden rijden, minder dieren per transport en minder slachten zijn voorbeelden van maatregelen die bijdragen aan minder stress en voortijdige sterfte.

Nu geldt er een verbod van transport wanneer het boven 35 ˚C  is, de SP wil dat aanpassen naar een verbod op transport boven 30 ˚C. Het verbod geldt niet voor de pluimveesector. Dat moet er volgens de SP ook komen. Voorstellen die we hier eerder op deden werden weggestemd door de Tweede Kamer.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman stelde vragen na de warme temperaturen van de afgelopen dagen: 'Het gaat nog steeds niet goed. De SP heeft al vaker gezegd dat de wet strenger moet. Daar zal ik de komende tijd zeker mee doorgaan! En wordt er dan nog niet geluisterd, zullen wat mij betreft flinke boetes uitgedeeld moeten worden.'

Kwint verdedigt wet om lerarenregister te schrappen

SP SP Nederland 17-06-2021 11:35

Samen met het SGP wil SP-Kamerlid Peter Kwint een einde maken aan het lerarenregister. Dit register waarin alle bij- en nascholing van leraren bijgehouden moet worden is volgens de partijen, en vele docenten, een bureaucratische verplichting, die is ingevoerd vanuit wantrouwen naar docenten toe.

Vandaag verdedigden de initiatiefnemers een hun wet om een einde te maken aan het register. Kwint: ‘Deze verplichting kost veel tijd en levert leraren en schoolbesturen vooral een grote papierwinkel op. Daar moeten we echt zo snel mogelijk vanaf. Leraren zijn professionals die zichzelf voortdurend bijscholen. Daar hebben ze geen Haagse blauwdruk voor nodig.’

Kwint en Bisschop van de SGP hebben zelf het initiatief genomen om de wet te wijzigen, omdat minister Slob niet door wilde pakken. ‘Als de minister het niet doet, dan doen wij het wel. De werkdruk is al heel hoog in het onderwijs vanwege de veel te grote klassen en het lerarentekort. Met het schrappen van het lerarenregister kunnen we ten minste iets aan bureaucratie schrappen, zodat zij hun belangrijke werk beter kunnen doen.'

Jeugdzorg aan het woord

SP SP Nederland 16-06-2021 11:17

Elk kind dat zorg nodig heeft zou dat moeten krijgen. Maar de wachtlijsten voor zorg nemen toe, de werkdruk en het tekort aan collega’s ook, en gemeenten bezuinigen steeds vaker op de zorg voor jongeren en kinderen. Dat moet anders. Tegelijkertijd wordt er nu gesproken om ruim 1,5 miljard van de bezuinigingen op de jeugdzorg weer terug te draaien. Maar geld alleen is niet genoeg, het gaat erom hoe dat geld wordt besteed en hoe we de jeugdzorg het beste kunnen organiseren. Dat kan niet zonder de jeugdzorgmedewerkers zelf aan het woord te laten. Daarom doen we dit onderzoek onder jeugdzorgmedewerkers. Invullen duurt slechts ongeveer 5 minuten.

Heb je vragen? Of heb je ideeën over de jeugdzorg, terwijl je er niet zelf werkzaam bent? Neem vooral contact op via e-mail.

SP-Succes: Kamer wil verbod op doden van miljoenen haantjes

SP SP Nederland 15-06-2021 13:10

Elk jaar worden er 40 miljoen haantjes in Nederland gedood, vaak al op dezelfde dag dat ze geboren zijn. De piepjonge haantjes worden vergast omdat zij geen ‘economisch nut’ hebben. Wreed en onnodig, want er zijn alternatieven. De SP is daarom een actie gestart om het massaal doden van deze kuikentjes te verbieden. En met een eerste succes, want de Tweede Kamer steunde vandaag een voorstel van de SP om tot een verbod over te gaan. SP-Kamerlid Sandra Beckerman is blij met de steun: ‘Dit is een hele mooie stap vooruit. De Tweede Kamer is het met ons eens dat dit zo niet meer verder kan. Daarmee is het nog niet geregeld. De druk moeten we op blijven voeren om de 40 miljoen haantjes die elk jaar worden gedood te kunnen redden.’

Beckerman gaat door: ‘Er zijn alternatieven en in Frankrijk en Duitsland gaan ze al over op een verbod. Nederland kan niet achterblijven en miljoenen dieren blijven doden.’

We zijn er nog niet: nog steeds worden er haantjes vergast.

Steun de actie om daar een einde aan te maken

Respect voor de schoonmakers

SP SP Nederland 15-06-2021 07:37

Als het afgelopen jaar ons iets heeft geleerd, dan is het de waardering voor de beroepen die cruciaal zijn om ons land draaiende te houden. Dus zeker ook voor de schoonmakers! ‘Maar hoewel de waardering is gegroeid omdat iedereen ziet hoe belangrijk ze zijn, hebben schoonmakers nog steeds vaak een onzeker arbeidscontract en een laag loon. Er is een politieke meerderheid om het minimumloon te verhogen, onder andere GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en de VVD schreven in hun programma dat het minimumloon omhoog moet. Onze wet ligt klaar, dus dit is de tijd om het minimumloon te verhogen naar minimaal 14 euro per uur,' zegt SP-Kamerlid Bart van Kent.

Ruim twee miljoen mensen in Nederland verdienen rond het minimumloon. De SP wil dat het minimumloon naar 14 euro gaat en uiteindelijk naar 60% van het gemiddelde loon en heeft daartoe een wet ingediend. ‘De mensen met een cruciaal beroep, zoals de schoonmakers, kunnen geen huur betalen van alleen applaus en mooie woorden. Afgelopen jaren ging het bijzonder goed met onze economie. Aandeelhouders werden rijk. Maar veel mensen gingen er nauwelijks op vooruit. Dat is niet eerlijk,’ zegt van Kent. Eerder kwam het NIBUD ook al met onderzoek waaruit bleek dat steeds meer Nederlanders in de knel komen met de huur, de boodschappen of de energierekening.

Als het minimumloon omhoog gaat, zal dit een stuwend effect hebben op alle lonen in Nederland. In de wet van de SP is geregeld dat ook de AOW en de uitkeringen die hieraan zijn gekoppeld ook meestijgen. Het is daarom tijd dat schoonmakers het respect en de waardering krijgen die ze verdienen.

We kunnen 40 miljoen kuikens redden

SP SP Nederland 10-06-2021 08:19

‘Een dier is meer dan een lap vlees.’ Dat is de eerste zin uit ons SP-partijlied. Want zo is het natuurlijk ook. Maar helaas gaat het er in de bio-industrie anders aan toe. Wist je dat er in Nederland jaarlijks 40 miljoen pasgeboren kuikentjes gedood worden omdat ze ‘niet nuttig’ zouden zijn? Daar moet een eind aan komen en daarom komen we in actie!

Het is namelijk niet alleen afschuwelijk, maar ook onnodig. Er zijn alternatieven genoeg. Zo kan er al veel eerder geselecteerd worden op geslacht, ruim voordat de eitjes een levensvatbaar kuikentje bevatten. In Duitsland en Frankrijk komt er daarom al een verbod op het doden van de jonge kuikentjes.

Precies de helft van alle kuikentjes die in de Nederlandse industrie geboren worden ondergaan dit lot. Het zijn de haantjes. De mannelijke kuikentjes zijn namelijk niet geschikt voor consumptie en leggen geen eieren. Daarmee hebben zij geen ‘economisch nut’ en is er voor de industrie ook geen reden om hen in leven te houden. Daarom moeten ze daags na hun geboorte dood.

Dit is afschuwelijk wreed en moet stoppen. Natuurlijk is het verbod op het doden van kuikentjes niet dé oplossing voor al het dierenleed, maar we kunnen in ieder geval 40 miljoen haantjes redden. Laten we daar geen dag langer mee wachten!

Daarom onze oproep: steun en deel deze actie met alle dierenvrienden die je kent. Help mee om dit dierenleed uit de wereld te helpen.

Help de haantjes: steun de actie!

SP SP Nederland 10-06-2021 08:11

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 40 miljoen pasgeboren haantjes gedood. Waarom? Omdat ze geen eieren kunnen leggen en ze niet geschikt zijn voor de vleesconsumptie. Het is wreed. En onnodig. Er zijn alternatieven voor!

Met nieuwe technieken kan het geslacht al voor de geboorte bepaald worden. Ook zijn er kippenrassen die je zowel kunt houden voor de eieren als voor het vlees. Daarom hebben Duitsland en Frankrijk al verboden dat jonge haantjes nog langer vergast of verhakseld worden. Het maakt de eieren nauwelijks duurder.

De SP wil daarom ook dat er een verbod komt. Help mee de andere partijen daarvan te overtuigen!

Alkaya: Geen staatssteun bij bonussen voor de top

SP SP Nederland 09-06-2021 13:59

Bedrijven die vanwege de coronacrisis worden gesteund door de staat mogen geen bonussen uitkeren. Doen zij dat wel, dan moeten zij worden uitgesloten van toekomstige steun die wordt bekostigd door de belastingbetaler. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Mahir Alkaya vandaag tijdens het Verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer.

Alkaya: ‘We zien het bij Booking.com, we zien het bij KLM; graaiende bestuurders die ondanks dat hun bedrijf miljarden aam coronasteun van de overheid ontvangen toch miljoenen aan bonussen ontvangen. Omdat veel topbestuurders een moreel kompas ontberen, moet de overheid hier heel duidelijk stelling tegen nemen. Bedrijven wiens bestuurders bonussen ontvangen terwijl zij geld van de belastingbetaler krijgen, worden wat mij betreft uitgesloten van alle toekomstige steunmaatregelen, worden niet meer uitgenodigd om mee te gaan op handelsmissies en krijgen geen financiering meer uit het Nationaal Groeifonds. Als het kabinet blijft blaffen tegen topmannen maar niet bijt, dan doet de SP dat wel.’

In het Verantwoordingsdebat werd gesproken over de enorme steunpakketten voor bedrijven, om ontslagen te voorkomen. Alkaya ziet hierin een overwinning van linkse ideeën, uitgevoerd door rechts spijtoptanten, maar wel met veel fouten en tekortkomingen in de praktijk. ‘Na de kredietcrisis van 2008 werd al snel keihard bezuinigd om de staatsfinanciën op orde te krijgen. Een rechtse opvatting. Dat had honderdduizenden werklozen tot gevolg en de economie lag op z’n gat. Rechtse spijtoptanten die bij de vorige crisis nog keihard bezuinigden, hebben geleerd van de desastreuse effecten van hun afbraakbeleid en hebben nu tijdens de coronacrisis miljarden uitgegeven om werkloosheid te voorkomen. Dat is ontegenzeggelijk een overwinning van linkse ideeën.’