Nieuws van politieke partijen in Nederland over SP inzichtelijk

213 documenten

6 Mei Europa-lezing van Lilian Marijnissen

SP SP Nederland 18-04-2019 17:24

Ja, ik kom op 6 mei naar de Europa-lezing van Lilian Marijnissen!

Onze beweging groeit! Want op oorlog ...

SP SP Nederland 18-04-2019 13:43

Onze beweging groeit! Want op oorlog en wapenhandel is maar één antwoord mogelijk: solidariteit organiseren. Doe ook mee en word lid: https://www.sp.nl/ledenactie2019

Miljoenen gepensioneerden krijgen ...

SP SP Nederland 18-04-2019 10:55

Miljoenen gepensioneerden krijgen een nóg lager pensioen. Over de ruggen van gepensioneerden proberen Koolmees en Rutte nu hun onrealistische pensioeneisen er doorheen te drukken. Koolmees en Rutte: Het is tijd voor actie! Nu! Sluit je nu aan bij onze beweging voor een fatsoenlijk pensioen voor iedereen: www.rechtvaardigheid.nl/pensioenen

Hoog tijd dat de lonen weer eens gaan stijgen

SP SP Nederland 18-04-2019 07:09

Werkenden hebben amper iets gemerkt van de economische groei tussen 2007 en 2017, concludeert het CBS. Dat is helaas niet nieuw: Al veertig jaar hebben de meeste mensen amper meer te besteden. SP-leider Lilian Marijnissen wil het tij keren door het minimumloon te verhogen.

In Den Haag jubelen politici nog altijd dat ons land sterk uit de crisis is gekomen. Wie zich blindstaart op de economische groeicijfers heeft inderdaad alle reden tot juichen. Maar wie kijkt waar dat verdiende geld terechtkomt, kan niet anders dan concluderen dat dit gejubel misplaatst is.

De samenleving profiteert namelijk nauwelijks van de groeiende koek. Zo verdubbelde de winst van de 75 grootste beursfondsen de afgelopen vijf jaar tot maar liefst 66 miljard euro. Maar het waren vooral de aandeelhouders die profiteerden: zeventig procent van de winst belandde in hun zakken. Krijgen de aandeelhouders meer, dan verdienen werkenden minder. Ging in de jaren zeventig nog 92 cent van elke verdiende euro naar werkenden, inmiddels is dat nog maar 74 cent.

Dit is het rauwe kapitalisme ten voeten uit. Ondertussen gaat het kabinet verder op deze weg. De winstbelasting voor bedrijven wordt met vier miljard verlaagd. De boodschappen, de zorgpremie en de energierekening voor mensen worden duurder. Feest voor de allerrijksten, stilstand voor de rest.

Na veertig jaar is het voor werkenden hoog tijd om hun eerlijke deel op te eisen. De bedrijven kunnen hun torenhoge winsten nooit maken zonder het werk van de werknemers. Het is dus volkomen terecht dat ze daar een fatsoenlijk loon voor terugkrijgen. Het moet vanzelfsprekend worden dat als de economie groeit, iedereen daar voordeel van heeft in plaats van alleen de mensen die het toch al goed hebben.

In de Verenigde Staten strijden thuiszorg- en horecamedewerkers, schoonmakers en beveiligers voor een verdubbeling van het minimumloon: de fight for fifteen. In het meest kapitalistische land ter wereld werden ze aanvankelijk voor gek verklaard. Een verhoging van het minimumloon was vloeken in de kerk. Maar inmiddels is in meerdere staten het minimumloon verhoogd naar 15 dollar per uur. Uit onderzoek is ook nog eens gebleken dat deze verhoging geen banen heeft gekost.

In Nederland kondigde de FNV een campagne aan om het minimumloon te verhogen. Wij steunen dat van harte. Voor politiek Den Haag breekt nu het moment aan om kleur te bekennen. Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over onze initiatiefnota om het minimumloon met tien procent te verhogen. Een eerste stap om de balans tussen arbeid en kapitaal te herstellen en bovenal een loongolf tot stand te brengen. Want als de laagste lonen omhoog gaan, zal dit een stuwend effect hebben op alle lonen en uitkeringen.

De keuze voor het kabinet is dus simpel: blijft het jubelen over de economische groei die in de zakken van de economische elite belandt of heeft het oog voor de samenleving? De SP is duidelijk: kies voor rechtvaardigheid en verhoog de lonen. Na veertig jaar wordt dat de hoogste tijd.

Miljoenen pensioenen nóg lager door chantage kabinet

SP SP Nederland 18-04-2019 05:38

Miljoenen gepensioneerden krijgen een nóg lager pensioen. Terwijl de pensioenfondsen 1328 miljard euro in kas hebben, maar liefst twee keer zoveel als in 2007, moeten zij zich verplicht arm rekenen door de veel te strenge rekenregels van het kabinet. SP-Kamerlid Bart van Kent: ‘Over de ruggen van gepensioneerden proberen Koolmees en Rutte nu hun onrealistische pensioeneisen er doorheen te drukken. Ze hopen dat door de dreigende verlaging van pensioenen de druk op de vakbonden toe gaat nemen om maar te buigen voor het kabinet. Dit is chantage, want Koolmees kan en moet de rekenregels nú al aanpassen zodat werknemers en gepensioneerden gewoon kunnen rekenen op een fatsoenlijke pensioen.’

In november blokkeerde het kabinet het pensioenakkoord. De vakbonden, werkgevers en het kabinet zijn nog niet begonnen met nieuwe onderhandelingen. Minister Koolmees wilde eerst met iedereen spreken voordat hij volgende stappen zou zetten. Ondertussen lijkt er maar weinig te gebeuren: ‘Koolmees lijkt nergens haast mee te hebben. Hij drinkt een kopje koffie hier en daar en doet verder niets. En dat terwijl de nood hoog is en er nu wat moet gebeuren.’

Betalen als je de politie nodig hebt?

SP SP Nederland 17-04-2019 17:28

De SP wil dat mensen die contact willen met de politie daar niet extra voor hoeven te betalen. Wanneer er nu contact opgenomen wordt met de politie op het nummer 0900-8844, betaalt de beller 9,51 cent starttarief en 2,8 cent per minuut, bovenop de normale belkosten. SP-Kamerlid Ronald van Raak: 'De helft van alle politiebureaus is gesloten. Contact met de politie wordt dus steeds lastiger. Op onze veiligheid moet je niet bezuinigingen en dus ook niet op de bereikbaarheid van de politie.'

De SP vraagt aan het kabinet om het nummer gratis te maken. Elke dag hangen honderden mensen op wanneer ze naar het 0900-nummer bellen. Van Raak: 'Er is de afgelopen jaren fors bezuinigd op de politie en de wachttijden zijn lang, omdat er te weinig politiemensen zijn om de telefoon op te nemen. Als je dan ook nog moet betalen, dan hangen mensen op. Terwijl het heel belangrijk is dat mensen makkelijk contact kunnen hebben met de politie. Het gevaar is ook dat mensen dan toch maar 112 gaan bellen, wat alleen bij spoed het juiste nummer is. Dat is ook nog eens gevaarlijk.'

Morgenavond beantwoordt Lilian al je ...

SP SP Nederland 17-04-2019 17:20

Morgenavond beantwoordt Lilian al je vragen! Wil je iets weten over de SP en Europa? Over pensioenen? Over haarzelf? Stel nu hieronder alvast je vraag.👇 Of app je vragen naar: 0703183044📱 En kijk morgen om 19:00 uur mee via Facebook Live: https://fb.com/LilianMarijnissenSP

Grenzeloze Europese markt slecht voor samenwerking

SP SP Nederland 16-04-2019 19:51

Tijdens de Algemene Europese Beschouwingen ging het in de Eerste Kamer over de staat van de Europese Unie. Het jaarlijkse debat over de EU is dit jaar extra belangrijk. 'Op 23 mei kiezen we het Europese Parlement, temidden van de Brexit, discussies over de NAVO, China en een Europees leger, en een steeds onvoorspelbaardere VS onder president Trump. De SP laat zien dat er meer te kiezen valt dan enerzijds eurofiele partijen die alleen maar meer macht aan Brussel willen geven en anderzijds xenofobe nationalisten die de Europese samenwerking de rug willen toekeren en grensoverschrijdende problemen niet willen aanpakken,' zegt SP-senator Bastiaan van Apeldoorn.

Van Apeldoorn bekritiseerde de macht van Brussel en de multinationals. 'De minister zal zeggen dat de interne markt een middel is voor het Nederlandse bedrijfsleven om geld te verdienen. Maar is de interne markt ook altijd goed voor onze samenleving? Is het goed voor onze samenleving als Europese aanbestedingsregels onze unieke thuis- en jeugdzorg in de weg zitten? Pleit dit niet voor een veel flexibelere EU? Een EU met meer variatie, zoals eveneens bepleit door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid? En wat ons betreft een EU waarin Brussel niet de baas speelt over zaken waar de lidstaten prima zelf over kunnen gaan? De interne markt heeft vooral enorme schaalvergroting in de hand heeft gewerkt. Een nog grotere concentratie van economische en daarmee ook politieke macht in handen van multinationals en grootbanken.'

Europese Arbeidsautoriteit is enkel gebakken lucht

SP SP Nederland 16-04-2019 10:06

Vandaag stemt het Europees Parlement over de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit, een nieuw agentschap dat de naleving van arbeidswetten in Europa moet controleren. Volgens de SP een slecht idee, SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´Brussel blijft bezig schijnoplossingen te verzinnen voor problemen die voortvloeien uit het vrij verkeer. Uitbuiting van Spanjaarden in Nederland los je niet op met een nieuw agentschap in Cyprus of Slowakije. Wat je nodig hebt is dat de capaciteit van de nationale arbeidsinspecties voldoende is, zodat deze hun werk kunnen doen. Samenwerken met andere lidstaten bij grensoverschrijdende zaken kan nu ook al via een bestaand Europees netwerk. Daarvoor heb je helemaal geen nieuw instituut nodig. Dit plan is gewoon gebakken lucht´.

De concurrentie op lonen, ‘sociale dumping’, zou door een extra Europees instituut gecontroleerd moeten worden. Cyprus en Slowakije hebben zich al gemeld om het nieuwe agentschap te huisvesten. De Jong: ´Wat echt zou helpen, is dat inspectiediensten de vrije hand krijgen in controle op de werkvloer. Terwijl de EU enkele jaren geleden juist wetgeving heeft aangenomen die controles beperkt, zogenaamd om de bedrijven niet teveel te belasten, komt er nu als doekje voor het bloeden een Europees Agentschap. Dat gaat leiden tot een hoop geklets en weinig actie. Daar worden uitgebuite werknemers dan ook geen haar beter van. Bovendien krijgt  de arbeidsautoriteit ook nog als taak toebedeeld om arbeidsmobiliteit tussen de lidstaten te bevorderen. Zo wordt het een instrument in handen van de werkgevers voor het faciliteren van goedkope arbeid´.

Het Agentschap zou moeten doen waar het enkele jaren geleden opgerichte Europese netwerk tegen illegale praktijken bij tewerkstelling niet in slaagde. De Jong: ´De oprichting van dit netwerk van inspecteurs heb ik indertijd wel gesteund. Het is belangrijk dat je elkaar goed weet te vinden bij grensoverschrijdende problemen. Dat dit netwerk onvoldoende heeft opgeleverd, is betreurenswaardig. Een logische stap zou dan ook zijn geweest het netwerk te versterken. De oprichting van een Agentschap betekent echter weer jaren vertraging. Bovendien heeft het Agentschap als nadeel dat de sociale partners op afstand worden gezet, terwijl ze wel betrokken waren bij het bestaande netwerk. Kortom, we zijn hier bezig met broddelwerk´.