Nieuws van politieke partijen in Raalte over VVD inzichtelijk

50 documenten

VVD Raalte: Geen mega windmolens in de gemeente

VVD VVD GroenLinks Raalte 06-04-2019 05:58

De VVD wil geen grote windmolens toestaan binnen de gemeente Raalte. Dit statement maken de liberalen op het plan van Burgerbelangen om toch mega windmolens toe te staan.

https://raalte.vvd.nl/nieuws/34872/vvd-raalte-geen-mega-windmolens-in-de-gemeente

De VVD wil geen grote windmolens toestaan binnen de gemeente Raalte. Dit statement maken de liberalen op het plan van Burgerbelangen om toch mega windmolens toe te staan. “Wij vinden het niet te verkopen om ons prachtige landschap te ontsieren met torenhoge windmolens van honderden meters hoog. Door de ongunstige windstroming is het rendement laag, de inwoners willen het niet en het geeft overlast aan omwonenden door het geluid en de slagschaduw. Bovendien draaien windmolens nog steeds alleen op subsidie.” aldus Emiel Gerner namens de VVD.

Tijdens de Raadsvergadering van aanstaande donderdag wordt er gedebatteerd over de duurzaamheidsagenda van de gemeente Raalte. Dit naar aanleiding van een notitie van Burgerbelangen welke al ondersteund wordt door de andere linkse partijen. De Raadsfracties zullen zich onder andere uitspreken over de richtlijnen voor zonneparken, de rol van de gemeente en de CO2 doelstellingen.

 

“Wat ons betreft gaan we met een nuchtere en financieel verstandige blik met onze duurzaamheidsdoelstellingen aan de gang. Er zijn enorme ontwikkelingen en innovaties in de besparing en duurzame opwekking van energie. Wij willen geen beslissingen nemen waar we over 5 jaar weer spijt van hebben en nog 15 jaar aan vast zitten. Stappen zetten is goed, maar wel met gepaste snelheid en  draagvlak. Met de voorstellen waar Burgerbelangen nu mee komt schieten ze zelfs Groenlinks op links voorbij.”

Stemmen op 20 maart!

PvdA PvdA VVD CDA Raalte 20-03-2019 14:18

Voor de PvdA is het heel belangrijk om een goede verkiezingsuitslag te behalen. Voor de Provinciale Staten, maar ook in de 1e Kamer is het belangrijk dat de PvdA het beleid mede gaat bepalen!

Dus stem PvdA en probeer zoveel mogelijk gelijkgestemde vrienden en familie te overtuigen om ook naar de stembus te gaan en de PvdA te steunen.

Maar ook belangrijk is een goede progressieve vertegenwoordiging in het waterschapsbestuur. Een sterk fractie is noodzakelijk om de sterke “landbouwlobby” vanuit CDA, VVD en LTO tegenwicht te bieden! Voor gezond water, veilige dijken, natuur en behoud van biodiversiteit!

Stem Water Natuurlijk, lijst 4 (op nr. 20 staat Gerrit Vrielink uit Raalte).

Steun de PvdA en Water Natuurlijk!

Het bericht Stemmen op 20 maart! verscheen eerst op PvdA Raalte.

Centrumbezoek Raalte door top 10 VVD Kandidaten Provinciale Staten

VVD VVD Raalte 10-02-2019 00:49

https://raalte.vvd.nl/nieuws/33878/centrumbezoek-raalte-door-top-10-vvd-kandidaten-provinciale-staten

Aanstaande vrijdag 15 februari bezoekt de top 10 van de VVD kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen het centrum van Raalte. Hierbij zijn o.a. lijsttrekker Monique van Haaf en onze Sallandse kandidaat Wim Tutert van de partij. 

Henny Zomer (voorzitter ROV) en Dennis Melenhorst (VVD wethouder gemeente Raalte) zullen een inleiding verzorgen.

Programma:

-16.00 uur ontvangst met koffie bij Hotel de Zwaan.

- Rondje door het centrum met een kort bezoek bij ter Haar manmode en Bloemen Korbeld.

- Afsluitende borrel tot 18.30 uur bij Neuf.

U bent van harte welkom!

Bestuurslid Harry Brink overleden

VVD VVD Raalte 07-02-2019 01:09

https://raalte.vvd.nl/nieuws/34021/bestuurslid-harry-brink-overleden

Ruim vijftig jaar was journalist en redacteur Harry Brink lid van de VVD. Deze week overleed hij onverwachts, 71 jaar oud.

Harry Brink werd geboren in Welsum en groeide op tussen ‘de stuw’ in de IJssel en een bunker van de IJssellinie. Over zijn activiteiten voor de VVD zei hij:

‘Het is goed te beseffen dat we nu al meer dan een halve eeuw leven in een deel van de wereld waar vrede en de daarmee verbonden veiligheid heersen. En dat dat geen vanzelfsprekendheid is; daarom moet je vrede en veiligheid koesteren en verdedigen. De VVD is de enige constructieve partij die vrijheid, in de breedste zin van het woord, in haar naam voert. Daarom ben ik al meer dan vijftig jaar lid van de VVD.’

‘Harry was een zeer innemende persoonlijkheid, met een grote staat van dienst binnen de VVD’, zegt Netwerk-voorzitter Harco Jellema. ‘Vroeger was hij al aanwezig bij vergaderingen van Provinciale Staten, waar hij als journalist natuurlijk onpartijdig moest zijn. Na de samenvoeging van de afdeling Olst-Wijhe met Deventer was het vanzelfsprekend dat Harry ook in het Netwerkbestuur kwam. Hij kon heel goed schrijven en was een belangrijke schakel in het bestuur.’

De VVD gaat de liberaal pur sang Harry Brink missen. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden.

VVD wil betere afspraken met SallandWonen

VVD VVD Raalte 30-11-2018 10:00

“De woningcorporaties bezitten een groot deel van de woningen in Raalte en wat ons betreft zijn hier stappen in te maken om de juiste personen te huisvesten voor een eerlijkere huurprijs en stimuleren we meer duurzaam woningbezit.” Aldus Alexander Kreule, fractievoorzitter VVD Raalte.

Eerlijke huurprijs

Bij sociale huurwoningen geven we als gemeente korting op de grondprijs zodat deze woningen betaalbaar zijn voor mensen met een laag inkomen.

Mensen die te veel gaan verdienen moeten of naar de vrije sector of richting een koopwoning. De inkomensafhankelijke huurverhoging is een middel wat kan bijdragen aan het stimuleren van deze doorstroming. Zo houden we sociale huurwoningen beschikbaar voor de mensen waarvoor ze bedoeld zijn.

Verduurzamen verkochte woningen

Steeds meer wijken en nieuwbouwprojecten worden verduurzaamd. Echter worden er veelal oudere en niet duurzame woningen verkocht aan particulieren. Kreule: “Wij zien dat er betaalbare woningen op de huizenmarkt worden aangeboden door SallandWonen en dat juichen wij natuurlijk enorm toe. Echter zijn dit veelal de oudere en niet-geïsoleerde woningen. Vaak hebben de kopers niet (direct) de middelen om de woning te verduurzamen terwijl wanneer SallandWonen dit realiseert dit wel mee te financieren is voor de kopers. Daarom willen wij dat er alleen nog sociale huurwoningen met energielabel A verkocht worden”.

 

Ombouwen bestaande woningen In de concept afspraken staat ook een klein stuk over het ombouwen van huidige woningen; “meer en sneller kleinere eenheden toevoegen en grote eenheden afstoten”. Hier zijn wij het als VVD niet mee eens. Wat ons betreft moet er eerst gekeken worden of een woning is om te bouwen zijn naar bijvoorbeeld twee of drie kleinere is in plaats van deze te verkopen. Wanneer deze namelijk verkocht worden is SallandWonen wel van het probleem af maar in het grotere geheel van Raalte wordt het probleem niet opgelost.

 Onze complete reactie kun je lezen in de bijlage

Reserves weer op orde!

VVD VVD Raalte 10-11-2018 10:13

Al jaren maken wij ons zorgen om de forse afname van onze algemene bestemmingsreserve. Dit is het algemene spaarpotje van de gemeente waarmee eenmalige investeringen gedaan kunnen worden. In de afgelopen jaren is er, mede door de economisch slechte tijd, veel geld uitgegeven.

Wat het college betreft is een reserve van 2,5 tot 3 miljoen prima, maar wat ons betreft is dit te weinig. Economisch gezien hebben we de wind mee en het is tijd om iets meer spek op de botten te creëren. 

Afgelopen donderdag is onze motie aangenomen om de reserve weer aan te vullen tot een ondergrens van 4,5 miljoen.

Pak parkeerproblemen bij stations aan

VVD VVD Raalte 31-10-2018 10:15

Wij willen dat het college proactief aan een oplossing gaat werken.Alexander Kreule heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college met als strekking; snel met Prorail, Syntus en de omwonende aan de slag voor een goede oplossing!

“Een beleving binnen acht en veertig uur“

CDA CDA VVD D66 Raalte 22-10-2018 12:08

In de nacht van dinsdag drie op woensdag vier oktober vertrokken we van Raalte via Deventer voor een bliksem bezoek aan onze Annie Schreijer-Pierik, naar het Europees Parlementsgebouw in Straatsburg. We waren met zo’n kleine veertig enthousiaste belangstellende CDA-ers. Het werd een voorspoedige reis, waarbij de meesten van ons tijdelijk een oogje dicht deden. Hierbij hielden de wakkeren onder ons een oogje in het zeil, of onze reisleider Arno Kleine Staarman, de chauffeur de juiste weg wel wees. Rond negen uur arriveerden we bij het beoogde Parlementsgebouw in Straatsburg. Na het inchecken werden we verwelkomd, met een met een kopje koffie of thee door ons Europese parlementslid Annie Schreijer-Pierik. Vervolgens werd in een voor ons gereserveerde zaal, de werking van het Europees Parlement en de EVP-fractie door Annie toegelicht. Zij stelde hierbij aan het slot, een ieder van ons in de gelegenheid om een vraag aan haar te stellen. Hierna werden we begeleid naar de publieke tribune van het Europees Parlement, om een deel van de vergadering bij te wonen. We maakten ook kennis met de bijzondere wijze van het stemmen. Hierbij werd gebruik gemaakt van handopsteking. Heel opvallend was dat we kennis konden nemen van het voor of tegen binnen een partij. Verder viel ons op, dat de EVP (met CDA) met 215 zetels de grootste partij is, terwijl de ALDE (met D66 en VVD) slechts 70 zetels telt. Een verrassende ontdekking. Hierna werd ons door Annie in haar aanwezigheid, een buffet aangeboden. Rond drie uur werden we door onze chauffeur, met bus naar ons hotel in het centrum van Straatsburg vervoerd, waarna we op eigen gelegenheid een bezoek aan het centrum van de stad konden brengen. Dicht bij ons hotel hadden we’s avonds nog een gezellig borreluur eveneens in de aanwezigheid van Annie. We waren hierbij in de gelegenheid op een hele informele wijze, met onze Annie over allerlei politieke zaken te kunnen praten. De manier waarop de dag werd ingevuld heeft bijgedragen een “ dichterbij beleving “ van onze CDA politiek. Met grote bewondering hebben wij kennis kunnen nemen van de grote inzet van onze Annie. We hopen dat ze volgend jaar na de verkiezingen ons opnieuw kan gaan vertegenwoordigen. De tweede dag van ons bezoek werd voor ons een prachtige recreatieve dag die we begonnen met een gezellig ontbijt. Vervolgens werden we door een gids rondgeleid door het centrum van Straatsburg. Hoogtepunt hierbij was De Kathedraal, die als een van de meest opvallende meesterwerken van gotische kunst van Noord-Europa wordt betiteld. Om twee uur stapten we allemaal weer in de bus voor de terugreis. De terugreis verliep geheel naar wens, zodat we om tien uur weer in Raalte arriveerden. Het werd daadwerkelijk “ een beleving binnen acht en veertig uur “ waarop we met goede herinneringen en met veel voldoening terug kunnen zien. Met nog veel dank aan het organiserend team: Arno Kleine Staarman, Fie Freriks en Frans Wichink Kruit Wim Oosterink 11 oktober 2018