Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

1390 documenten

Frank Lammers LIVE in de huiskamers met Marx

SP SP Raalte 24-03-2020 12:16

KIJKTIP! van afdeling Helmond

Frank Lammers kruipt in de huid van Karl Marx: “In tijden van onbehagen, onzekerheid en groeiende ongelijkheid is de theatermonoloog MARX een confronterend, kritisch en gloedvol pleidooi voor vrijheid en menselijke waardigheid". 

Omdat de theaters gesloten zijn, wordt deze voorstelling gespeeld in een huiskamersetting. Je kunt de voorstelling bekijken via de livestream op de Facebookpagina van Omroep Tilburg. De voorstelling is geproduceerd door Het Zuidelijk Toneel.

Kijk hier

KIJKTIP! van afdeling Helmond

Frank Lammers kruipt in de huid van Karl Marx: “In tijden van onbehagen, onzekerheid en groeiende ongelijkheid is de theatermonoloog MARX een confronterend, kritisch en gloedvol pleidooi voor vrijheid en menselijke waardigheid". 

Omdat de theaters gesloten zijn, wordt deze voorstelling gespeeld in een huiskamersetting. Je kunt de voorstelling bekijken via de livestream op de Facebookpagina van Omroep Tilburg. De voorstelling is geproduceerd door Het Zuidelijk Toneel.

Kijk hier

Corona-crisis: failliet van oude politiek

SP SP Raalte 24-03-2020 12:04

Het COVID-19 virus is inmiddels wereldwijd uitgebroken en ook Nederland is zwaar getroffen. De komende maanden zullen zwaar worden en velen zullen in hun persoonlijke omgeving de gevolgen merken en mogelijk zelf ziek worden. De angst wordt voelbaar, de toekomst van velen staat op losse schroeven. Een oude neoliberale politieke reflex lijkt een stempel te gaan drukken op onze toekomst, tenzij wij daartegen in opstand komen. Lees hier het blog van Arno van der Veen

Van het afdelingsbestuur

SP SP Raalte 20-03-2020 20:51

Het corona virus is een feit en we moeten het samen het hoofd bieden. Als leden van de SP afdeling vormen we een club waar solidariteit en interesse in elkaar voorop staan. Daarom heeft ons belteam afgelopen week getracht al onze leden telefonisch te spreken. Waar dat niet gelukt is, is er een mail  of een kaart gestuurd. Het is goed om te horen dat de meeste mensen het goed maken, er is voldoende sociaal netwerk en mensen zorgen goed voor elkaar. Hartverwarmend. Alle leden spreken hun  bewondering uit over de vitale diensten.  “Ze moeten meer geld en waardering krijgen”

Helaas bestaat er nog steeds veel onzekerheid over de uitbetalingen aan mensen met flex- en  nul-urencontracten Ook kappers zitten met hun handen in het haar. Komt er wel of niet een vergoeding als ze de zaak sluiten? Voor ondernemers onder ons is het ook een zeer spannende tijd. Vele mantelzorgers en kinderen zijn bezorgd om hun dierbaren in verpleeg- en verzorgingshuizen die nu vaak geïsoleerd zijn. Ondertussen werken schoonmaakdiensten, zorgpersoneel, chauffeurs en alle anderen in onmisbare beroepen door om Nederland draaiend te houden. De voedselbank in Olst-Wijhe en Raalte kan nog steeds voldoende voedsel bieden maar bereid zich voor op mogelijke tekorten.

Tot slot, laten we deze crisis als een kantelpunt gebruiken om voortaan goed te weten wat in onze samenleving belangrijk is en wat minder. Dat zorgpersoneel, vuilnismannen, schoonmakers, chauffeurs en leraren het hart van onze samenleving vormen. Dat flex-contracten zeer onzeker zijn en onze zzp’ers niet voldoende beschermd zijn zoals nu  bleek. Laten we deze crisis gebruiken om zaken recht te zetten, een samenleving te vormen waarin rijkdommen eerlijk verdeeld worden, die weet wat belangrijk is en dat ook openlijk waardeert! Maar vooral laten we trots zijn op elkaar, omdat er zoveel solidariteit en aandacht voor elkaar is.

De vrijwilligers van de SP zijn bereid om praktische hulp te bieden door bv boodschappen te doen, regelmatig met iemand te bellen of zaken over uitkeringen uit te zoeken. Neem gerust contact op: raalte@sp.nl

Met strijdbare groet,

Lenka Shraddha Pitrmanova Voorzitter SP Afdeling Olst Wijhe en Raalte

Salland is groen, niet geel | Raalte

GroenLinks GroenLinks Raalte 12-03-2020 00:00

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

GroenLinks dringt al jaren aan op het verbannen van Pesticiden en Herbiciden waaronder Glyfosaat en vraagt het college hier in 2020 het voortouw in te nemen. Glyfosaat mag niet mee toegepast worden voor onkruidbestrijding in de openbare ruimte. a. Kan het college bevestigen dat het nergens in de openbare ruimte meer wordt toegepast? Dus ook niet door professionals die door de gemeente worden gecontracteerd. De gemeente heeft agrarische percelen in haar bezit. b. Kan het college bevestigen dat in de huidige en in nieuwe pachtcontracten het gebruik van glyfosaat uitgesloten wordt? c. Is het college bereidt om op korte termijn een gebiedsregiseur aan te stellen om met de agrarische sector in overleg te gaan zodat de landbouw in Salland per 2020 Glyfosaat vrij is? d. Hoeveel tijd is er volgens het college nog nodig voordat Raalte de regie gaat voeren bij het uitbannen van bestrijdingsmiddelen zodat niet de erfbetreders maar de samenleving zeggenschap krijgt over onze leefomgeving?

Toelichting:1 Salland is groen, niet geel

Anno 2020 is het gebruik van Glyfosaat maatschappelijk niet meer acceptabel. Dat was het de laatste 10 jaar al niet meer. Het hoort ook niet in de traditie van een plattelandsgemeente en het heeft de leefomgeving en de agrarische sector voor de langere termijn alleen ellende bezorgd. Het zal nog jaren duren voor de bodem hersteld is. De diversiteit van de bloemen en planten is sterk achteruit gegaan. De hoeveelheid insecten zijn met 80% afgenomen. Het Roer moet om, ook bestuurlijk. Glyfosaat past niet in de kringlooplandbouw dat een positief speerpunt is van de gemeenteraad en nu ook van de EU (Timmermans 2050!) ; Glyfosaat past niet de openbare ruimte, past niet in een gemeente die zorgzaam is voor de biodiversiteit en past niet op de gronden die in bezit van de gemeenschap zijn. Glyfosaat is troep en dat weten we al jaren.

Sallaand is Gruun en niet Geil | Raalte

GroenLinks GroenLinks Raalte 12-03-2020 00:00

Anno tweiduzendtwintig wôrt het gebruuk van onkruudverdelegers in de maatschappië nie mehr waardiert. Det was ut de laaste tien joar al niet mehr. Tot neentientachetig was gin ene boer t neudig. Daorna liek t net of wie nit mehr zonner konnen. Deur dah gebruuk bint t aantal planten en bluumen sterk achteruut goan. Ok de insecten bint met 80% afnommen. It roer mut umme. Ook bie it gemeentebestuur.

Anno tweiduzendtwintig wôrt het gebruuk van onkruudverdelegers in de maatschappië nie mehr waardiert. Det was ut de laaste tien joar al niet mehr. Tot neentientachetig was gin ene boer t neudig. Daorna liek t net of wie nit mehr zonner konnen. Deur dah gebruuk bint t aantal planten en bluumen sterk achteruut goan. Ok de insecten bint met 80% afnommen. It roer mut umme. Ook bie it gemeentebestuur. Glyfosaat past niet in aons marke; Past niet op de gronden van de gemeente Roalte; past niet in ons milieu, it geef ons geen gezont leêen en geluk (voor niet plat verstaonders de Marke das de Openbare ruumte) Wat gif glyfosaat oans wêh: - Smerig water, smerig lug, smerige baodm die naor de bliksem giet - Waat ons Glyfosaat ok bringt is onvruchtbaarheid, Parkinson en kankers. Daor is niks gin Sallaands van te bakk’n. GruunLinks dreumte d’r van umme it gif zoas ‘t Glyfosaat de wereld ut te kriegen te beginn’n in Salland. So as uulle weet bint oons alle vûlle plaasen veur gegaon int afschaffen. College bin uulle genee’en um jao te zeg’n teg’n it veurstel om Salland weer moi te maak’n deur it Glysofaat weg te laoten?

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

GroenLinks dringt al jaren aan op het verbannen van Pesticiden en Herbiciden waaronder Glyfosaat en vraagt het college hier in 2020 het voortouw in te nemen. Glyfosaat mag niet mee toegepast worden voor onkruidbestrijding in de openbare ruimte. a. Kan het college bevestigen dat het nergens in de openbare ruimte meer wordt toegepast? Dus ook niet door professionals die door de gemeente worden gecontracteerd. De gemeente heeft agrarische percelen in haar bezit. b. Kan het college bevestigen dat in de huidige en in nieuwe pachtcontracten het gebruik van glyfosaat uitgesloten wordt? c. Is het college bereidt om op korte termijn een gebiedsregiseur aan te stellen om met de agrarische sector in overleg te gaan zodat de landbouw in Salland per 2020 Glyfosaat vrij is? d. Hoeveel tijd is er volgens het college nog nodig voordat Raalte de regie gaat voeren bij het uitbannen van bestrijdingsmiddelen zodat niet de erfbetreders maar de samenleving zeggenschap krijgt over onze leefomgeving?

Poortactie Apollo-Vredestein Enschede

SP SP Raalte 11-03-2020 19:59

Vandaag hebben wij, Sander en Harry, met SP Overijssel bij de ingangspoort van Vredestein Enschede koekfolders uitgedeeld aan werknemers en uitzendkrachten van Vredestein.

 

Onze bedoeling was enerzijds de 'Vredesteiners' een hart onder de riem te steken en anderzijds te informeren over hun rechten en mogelijke bijstand van Sp Enschede (en vakbond). Ze verwachten nog ruim een jaar werk te houden, maar daarna zullen de bedrijfsactiviteiten gaan verhuizen naar Hongarije..

 

Zie ook RTV Oost

 

Lief mens, wat ben je waard?

CDA CDA Raalte 09-03-2020 12:50

Je zult je misschien afvragen, wat een rare vraag. Dat is het ook en iets waar je normaal niet bij stil staat. Niet eerder dan dat je bijvoorbeeld loonsverhoging krijgt of een prijs of onderscheiding mag ontvangen. Dan kan je je afvragen, heb ik dat wel verdiend? Ik was er anders ook niet over begonnen als ik het in mijn omgeving niet was tegen gekomen. Verhalen die gaan over waardebepaling; hoeveel ben jij waard voor jouw werkgever. Dat kan gebeuren als je bijvoorbeeld door een beperking niet fulltime kan werken. Je krijgt te maken met allerlei instanties en uiteindelijk vindt er een waardebepaling plaats. Ook als je ziek bent geworden en niet meer terug kunt in de oude werksituatie wordt er naar passende oplossingen gezocht. Wat ben je nog van waarde voor de werkgever? Ik zie wat het doet met mensen, deze waardebepaling, het geeft stress en onzekerheid. Ik schrok, toch nog, van de sluiting van de Hoenderloo groep. Naïef misschien, ik had verwacht dat er voor deze zeer kwetsbare jongeren een oplossing zou worden gezocht. In de diverse krantenartikelen wordt uitgelegd dat er financiële strubbelingen zijn en de kwaliteit niet kan worden gewaarborgd. En het verhaal van de jongeren en de ouders dan? Hun situatie is niet te beschrijven. Wat verder van huis, op Lesbos, verblijven vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden. Vrijwilligers doen hun uiterste best, om binnen de mogelijkheden die er zijn, het zo dragelijk mogelijk te maken. Maar de vraag is wel, hoeveel is het Europa waard? Het aangespoelde jongetje, was in ieder geval een foto waard die de wereld rondging en die we niet meer van ons netvlies krijgen. De opgejaagde stroom vluchtelingen zijn mogelijk nog minder waard. Zij zijn afhankelijk van het gesprek dat tussen president Poetin en president Erdogan heeft plaats gevonden. Lief mens, wat ben je waard? We vieren gauw 75 jaar vrijheid. Ik heb het voorrecht dat ik met een aantal ouderen hierover mocht spreken. Zij vertellen over de periode waarin zij als kind angstig waren, de wereld om hen heen niet begrepen. Zij hebben de onzekerheid en angst van hun ouders ervaren. Bijzonder dat deze verhalen gedeeld worden. Want lief mens, dat is waar het omgaat! Je bent de vrijheid waard, het recht op je eigen gedachten, het doorgeven van jouw verhaal. Je bent je familie waard, de liefde en het recht dat we naar elkaar omzien. Het recht van waardigheid. Lief mens dat ben jij waard! Aaltje Booijink-Jonkman

Kom in actie en stuur een aansprakelijkheidsbrief tegen Lelystad Airport | Raalte

GroenLinks GroenLinks Raalte 04-03-2020 00:00

Steeds meer mensen zijn tegenstander van de opening van Lelystad Airport. Het is voor Groenlinks Raalte ondenkbaar dat Lelystad Airport opengaat, want dit gaat ten koste van mens, milieu en natuur. In Lelystad een nieuw vliegveld optuigen voor 45.000 extra vluchten gaat ten koste van het klimaat en van het woonplezier van de inwoners van vier provincies. GroenLinks is dan ook tegen de opening van Lelystad Airport.

Samen tegen Lelystad Airport

Op 20 december heeft de gemeenteraad in Raalte met algemene stemmen een amendement (wijzigingsvoorstel) gesteund over het vragen aan de Veiligheidsregio IJsselland om de risico's van laagvliegroutes op te nemen in het risico-profiel en de beleidsagenda. GroenLinks Raalte stelt daarom schriftelijke vragen  aan het college met het verzoek deze te beantwoorden en om inwoners op de hoogte te brengen van de gevolgen van het Luchthavenbesluit Lelystad (2015) op eventuele toekomstige schadevergoedingen door burgers die overlast ervaren. 

Het recht op vergoeding van schade die een inwoner in de toekomst kan oplopen, verloopt als de inwoner niet binnen 5 jaar na invoering van het besluit de overheid aansprakelijk heeft gesteld. Deze aansprakelijkheid moet dus voor 1 april 2020 ingediend zijn, anders vervalt het recht op vergoeding van eventuele schade in de toekomst.

Stuitingsbrief Het aansprakelijk stellen van de overheid voor iedereen die mogelijk in de toekomst overlast gaat ervaren van het Luchtvaartbesluit Lelystad, kan gedaan worden door het sturen van een standaardbrief. SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) heeft een standaardbrief opgesteld die je hiervoor kunt gebruiken. Deze brief kan je hier vinden. Deze brief kan opgestuurd worden door iedereen die mogelijk schade gaat ondervinden van het Luchthavenbesluit Lelystad. Hoe meer brieven er worden verstuurd, hoe beter. Het is aan te raden de brief aangetekend te versturen, zodat je dan bewijs van verzending hebt.

Naar aanleiding van een vraag: de OZB-belasting

CDA CDA Raalte 03-03-2020 17:23

Deze week was het weer zo ver. De nieuwe WOZ van je woning is bekend en daarmee volgen de aanslagen OZB, Afvalstoffen- en Rioolheffing. Een fors bedrag; dat is het zeker. ”Kan de gemeenteraad hier niet wat aan doen?” Een goede vraag, welke me deze week werd gesteld. Tja, een ingewikkelde kwestie, welke ik probeer aan u uit te leggen. Als je eigenaar bent, moet je onroerendezaakbelasting (OZB) betalen. De hoogte van dit bedrag hangt af van de WOZ-waarde. Het is een percentage over die WOZ-waarde. De WOZ-waarde is bepaald na een taxatie. Kortgezegd, jouw huis wordt vergeleken met gelijkwaardige panden en de verkoopwaarde van die panden. Nu de huizenprijzen stijgen, stijgt ook de waarde van je huis. Leuk als je je huis wilt verkopen, maar niet als het gaat om de OZB, want deze stijgt mee. Wat doet de gemeente met dat geld? Het is een kleine 10% van de inkomsten van de gemeente. De rest van het geld komt van de rijksoverheid of komt binnen via leges, verkoop gronden, toeristenbelasting etc. Met al dat geld probeert de gemeente haar taken zo goed mogelijk te doen.De gemeenteraad bepaalt hoe hoog de OZB is. Dit is 1 van de knoppen waar de gemeenteraad aan kan draaien om er voor te zorgen dat de boel wordt betaald en past binnen de begroting. In de begrotingsvergadering (november) praten we in de raad over wat er komend jaar en op lange termijn allemaal moet gebeuren en hoeveel dat mag kosten. Daaruit vloeit ook voort wat dan de hoogte van de OZB wordt. Voor 2020 is de hoogte van OZB maximaal gestegen met de inflatiecorrectie. Ook afvalstoffen heffing is een onderdeel van deze factuur. Het basistarief betaalt iedereen. Daarmee wordt betaald dat de vuilniswagen rijdt en het afval wordt verwerkt. Daarnaast wordt er verschil gemaakt in ‘gebruikers’ doordat u ook per aanbieding van de container betaalt. De inkomsten uit de afvalstoffenheffing zijn kostendekkend en mogen geen winst opleveren. Het is duurder geworden omdat afvalverwerking ook duurder is geworden. We hadden er als raad voor kunnen kiezen om de stijging van de kosten uit een ander potje te halen, maar daar hebben we niet voor gekozen. Dat zou betekenen dat andere dingen niet door kunnen gaan. Voor de rioolheffing geldt hetzelfde: wij als raad kiezen ervoor kostendekkend te zijn, daarmee dus een lichte stijging in het tarief. Deze heffing is bedoeld als inkomst om zaken te regelen op gebied van: (afval)water, zuivering, hemelwaterafvoer e.d. Natuurlijk zit niemand te wachten op de dikke rekening. Wij als CDA streven naar een gezond huishoudboekje voor onze gemeente en vinden dat onze inwoners naar draagkracht hun bijdrage moeten leveren om alles in de gemeente Raalte te regelen; ook op de lange termijn. Wij willen een gemeente zijn met een hoog voorzieningenniveau. Wij hebben ingestemd met de begroting en we zijn er trots op hoe we als gemeente Raalte staan t.o.v. ander gemeenten. Wij zullen kritisch letten op de hoogte van OZB. Kijk even na of de taxatie van uw woning reëel is. Je kunt bezwaar maken. Kunt u deze aanslag niet betalen, neem dan contact op met de gemeente Raalte. Het nummer vindt u op het aanslagbiljet. Wanneer doen we het goed? Welke keuzes maken we? Het is een hele puzzel kan ik u zeggen. Zo zijn we bijvoorbeeld ook nog steeds aan het puzzelen over de OZB voor sportaccommodaties en MFA’s. Komende maand staat de kadernota op het programma. Dan kijken we of we op koers liggen voor de periode 2021-2024 ook financieel gezien. Wij bepalen dan ook hoe we Raalte nog mooier en sterker kunnen maken. U bent van harte welkom om mee te praten. Heeft u een vraag? Neem gerust contact met me op. Groeten, Irene van der Vegte Fractielid CDA Raalte

Vuurwerkverbod | Raalte

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren Raalte 11-02-2020 00:00

Afgelopen 5 februari jongstleden heeft GroenLinks, in samenwerking met de Partij voor de Dieren, de initiatiefwet op een vuurwerkverbod gepresenteerd. De initiatiefwet regelt een verbod op de zwaardere vuurwerkcategorieën. Kindervuurwerk, zoals sterretjes, blijft toegestaan. De wet wordt ondersteund door meerdere maatschappelijke organisaties, zoals de politiebonden, de Vogelbescherming en het Longfonds. De diversiteit aan organisaties geeft aan dat een vuurwerkverbod op meerdere aspecten toe te juichen valt, en dat de redenen om een vuurwerkverbod te promoten zwaarwegend zijn.

Een aantal belangrijke, als niet de belangrijkste, argumenten die aantonen dat GroenLinks Raalte dit vuurwerkverbod ondersteunt, zijn in willekeurige volgorde beschreven:

Veel inwoners van Nederland storen zich aan het vuurwerk. Zo is de petitie voor een vuurwerkverbod inmiddels meer dan 650.000 keer getekend; De volksgezondheid staat in het geding door de smog en heel concreet alle vuurwerkongelukken. Op 31 december 2019 en 1 januari 2020 zijn er bijna 1.300 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandelt, zo blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), InEen en de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT; (Sommige) dieren ondervinden hinder van vuurwerk wat als gevolg kan hebben dat  dieren bij vuurwerk last hebben van angst en stres. Hierdoor is het dierenwelzijn in gevaar. Als er vuurwerk afgestoken wordt, komen er zware metalen en chemische stoffen in onze lucht, bodem en het grondwater terecht. Hierbij is het illegale vuurwerk nog niet eens meegenomen; Tijdens de jaarwisseling zijn er meer geweld en incidenten bij onze hulpverleners. Een algemeen vuurwerkverbod kan die veiligheid meer garanderen voor de mensen die ons hulp willen verlenen.

Alhoewel een algeheel vuurwerkverbod ondersteunt en gesteund wordt door GroenLinks Raalte, wordt hierbij wel in aanmerking genomen dat het carbid schieten hier buiten valt. Binnen de gemeente Raalte is carbid schieten een mooie traditie die GroenLinks Raalte graag behouden ziet.

Kortom, GroenLinks Raalte wil dat de gemeente Raalte het mooie voorbeeld van de gemeente Rotterdam volgt en roept de gemeente op te kiezen voor de veiligheid van onze inwoners, onze hulpverleners, onze dieren en onze aarde, maar waarbij er ook rekening gehouden wordt met de plaatselijke cultuur en haar tradities.