Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

1423 documenten

Raalte sluit zich aan bij opvang vluchtelingenkinderen Moria | Raalte

GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA Raalte 11-09-2020 00:00

Gisteren heeft Ralph Mulders namens GroenLinks een motie ingediend over het opvangen van vluchtelingenkinderen uit Moria. Deze motie is met een meerderheid in de raad aangenomen.

Omdat hulporganisaties Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children al  diverse malen Nederlandse gemeenten hebben oproepen om zich gezamenlijk in te spannen voor  de opvang van de 500 (meest) kwetsbare kinderen uit de overvolle kampen in Griekenland heeft GroenLinks Raalte een motie ingediend om ervoor te zorgen dat de gemeente Raalte zich aansluit bij de Coalition of the Willing.

Er sprake is van een acute noodsituatie op de Griekse eilanden die nu escaleert, waardoor kwetsbare alleengaande minderjarige vluchtelingen in de knel zitten. 

Er zijn al meer dan 100 Nederlandse gemeenten zich hebben aangesloten bij de ‘Coalition of the Willing’ en zij zijn bereid om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen.

De gemeente Raalte heeft zich in het verleden altijd bereid getoond om vluchtelingen op te vangen en wij zijn van mening dat de gemeente gastvrij moet zijn voor studenten, nieuwkomers en asielzoekers. We willen een inclusieve gemeente zijn waar iedereen zich thuis kan voelen.

We staan voor opvang van erkende vluchtelingen die opvang nodig hebben. Wij willen heel graag tegemoet komen aan de noodoproep van de 3 hulporganisaties.

De door ons ingediende motie is gesteund door GroenLinks, PvdA, D66, CDA, GemeenteBelangen en Lokaal Alternatief.

In gesprek met SallandWonen

SP SP VVD Raalte 07-09-2020 19:15

Huurders van Salland Wonen gingen samen met de lokale SP in gesprek met de directie van SallandWonen. Op maandag 7 september vind dat gesprek plaats. Het gaat o.a. over het stoppen van huurverhoging in tijden van corona. Marijke Kool, directrice van SallandWonen wil dat de huur betaalbaar blijft, maar gaat aangekondigde huurverhoging niet stoppen.

 

“We voeren een sociaal huurbeleid en hanteren een inflatie volgende verhoging. Meer kunnen we op dit moment niet doen” aldus Marijke Kool.

Wel hebben we oog voor mensen die het vanwege financiële problemen als gevolg van de coronacrisis niet redden de huur te betalen, maar dan moeten ze zich bij ons melden aldus Judith Schrutte, manager wonen.

 

Huurder Jan Boksebeld: “We willen dat SallandWonen meer kleur bekent en echt achter de huurders gaat staan door openlijk de verhuurderheffing te bekritiseren of samen met andere corporaties de heffing niet af te dragen!”  

Ook vinden de huurders dat er meer naar hen geluisterd moet worden. Huurders willen weten hoe SallandWonen zich hard maakt voor betaalbaar wonen voor iedereen en hoe SallandWonen zich verzet tegen het asociale woonbeleid vanuit Den Haag.

Bij veel huurders gaat het grootste deel van hun inkomen op aan woonlasten. Sommige mensen willen best verhuizen en zo plaats maken voor anderen maar kunnen zich een koophuis of ander huurhuis niet permitteren. Alternatieven zijn er niet dus blijven ze zitten.

 

Wonen moet eerlijker en betaalbaarder en corporaties moeten samen met de huurders strijdbaar optreden, vindt een huurder van de Roggestraat.

Miranda Slinkman: “De huurdersvereniging moet ons vertegenwoordigen aan tafel met andere partijen, waar beleid wordt gemaakt voor bouwen, hoogte van huur en alle andere belangrijke besluiten, maar ik hoor ze niet en ik zie ze niet. Dat ze nota bene in een pand van SallandWonen zitten, wekt wantrouwen."

 

Het zou zo fijn zijn als de huurdersvereniging meer contact had met huurders. Want wat weten ze nu eigenlijk over wat onder de huurders leeft?

We willen zo graag dat SallandWonen met ons op de barricades komt staan! “We zien met lede ogen aan dat de sociale huursector vernietigd wordt”

 

“Er moet toch ergens een eind komen aan deze toestand. De sociale huur is van ons allemaal en daarom moeten we er voor opstaan” vindt Lenka Pitrmanova voorzitter van SP Raalte en Olst-Wijhe. We willen niet tegenover elkaar staan maar ons samen met de corporatie en HUURDERS in gaan zetten voor een eerlijk woonbeleid. Maar kan dat?

 

Marijke Kool spant zich achter de schermen in om voor haar huurders de huur betaalbaar te houden en tevens de corporatie overeind te houden. Ook zij wil geen getuige zijn van de totale ondergang van de sociale huursector. De marktwerking en ideologie van VVD omtrent wonen is desastreus voor velen!

 

"Wonen is steeds meer luxe, steeds minder een recht. En dat is schandalig."

 

 

 

Meer dan applaus!

SP SP Raalte 02-09-2020 12:25

Op dinsdag 1 september hebben we in Raalte en Wijhe geplakt, geflyerd en mensen op straat gesproken over de slechte beloning van onze zorgmedewerkers. Iedereen is het ermee eens dat ze echt meer verdienen dan applaus! Zaterdag 5 september gaan we de grootste online actie voor de zorg ooit houden.       

We hopen ook jou zaterdag online te zien, want het is hard nodig. Nadat de Kamerleden van de coalitiepartijen eerst hard wegrenden, blokkeerden ze de week erna in het Kamerdebat alsnog een hogere beloning voor zorgverleners. Inmiddels is het antwoord van het kabinet uitgelekt: er komt nog een bonus. De helft van de bonus waar onze zorgverleners nog steeds op wachten. Dit kan zo niet. Onze zorgverleners verdienen een eerlijke beloning. Daarom is belangrijk dat we flink van ons laten horen. 

Lilian Marijnissen roept je op:

"Ben erbij zaterdag! Met hoe meer we zijn, hoe sterker we staan. De presentatie zaterdag is in handen van Humberto Tan. Samen met zorgverleners, Jesse Klaver en Lodewijk Asscher komen we in actie. Zorg dat je niets mist en dat je om 14.00 uur online aanwezig bent. Meld je nu alvast aan via deze Link

Loonijsjes voor zorgmedewerkers

SP SP Raalte 07-08-2020 21:41

Vandaag in Raalte en Olst-Wijhe "loonijsjes" gebracht voor de medewerkers van vier zorginstellingen. Voor meer informatie over de aanleiding tot dit gebaar klik hier

Verbetering jeugdzorg vraagt lef.

CDA CDA Raalte 29-07-2020 10:31

De afgelopen jaren hebben gemeenten grote moeite om de kosten voor de jeugdzorg op te brengen. Omdat op initiatief van de landelijke VVD de zorg is overgeheveld naar de gemeenten, maar een groot deel van het benodigde geld in de schatkist achterbleef. Natuurlijk hebben we ook vanuit Gemert-Bakel opgeroepen om de gemeenten een eerlijke vergoeding voor de kosten te geven. Maar daar is het niet bij gebleven. In Gemert-Bakel gaan we niet achterover zitten, we gaan zelf aan de slag. Met als gevolg dat we nu eindelijk grip hebben op de kosten voor de jeugdzorg. Dat ging niet zomaar, daar is hard aan gewerkt. En er is lef getoond om het voor elkaar te krijgen. Want om zaken te verbeteren, moet je durven het anders aan te pakken. En dat is gebeurd. De opvoedondersteuners zijn in dienst genomen. De losse eilandjes van verschillende organisaties zijn nu één groep en als zodanig direct aanspreekbaar. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er werden grote vraagtekens bij gezet, door de (ex)werkgevers van de professionals en de oppositiepartijen in de Raad, de VVD voorop. Het zou slecht zijn voor de jeugdprofessionals en voor de zorg. En nergens anders waren gemeenten zo dom dit te doen. Maar wij als CDA zagen kansen. Terecht! We hebben nu een club gemotiveerde professionals. Die goed samenwerkt met de huisartsen. Er is onderling vertrouwen. Onze jeugdprofessionals leveren nu zelf de zorg waar ze voor opgeleid zijn. Dat heeft ertoe geleid dat er minder jongeren worden doorverwezen naar externe trajecten. Als het nodig is wordt uiteraard wel doorverwezen. De kwaliteit van zorg blijft altijd vooropstaan! En deze kan nog verbeteren. Het CDA staat volledig achter de volgende stap die het college gaat zetten. Een verdere integratie van het team rondom de zorg van onze jongeren. Door ook de jongerenwerkers in huis te halen. Want die positie dichtbij, daar is winst te behalen. Er is nu ook al overleg met het CJG, op reguliere basis, met contactpersonen. Maar wij zien meerwaarde in betere contacten, onderling sparren, om te kijken hoe dingen het beste aan te pakken. Hou ik een zaak in eigen beheer, of is het beter op te schalen? Of andersom, iemand die vanuit het CJG bij de jongerenwerkers terecht komt. Ook nu is er weerstand, uit precies dezelfde hoek. Maar het CDA is ervan overtuigd dat ook deze stap de juiste zal blijken te zijn. We hebben goede jongerenwerkers, professionals, die prima bij onze andere professionals passen. Of de werkplek nu in het gemeentehuis is of in een grote maatschappelijke instelling, het zijn de jongerenwerkers zélf en hún kwaliteit die ervoor zorgen of jongeren hen wel of niet vertrouwen. Zij zullen, net zoals de opvoedondersteuners, onbezwaard kunnen werken. Ze krijgen de vrijheid en ruimte om dat te blijven doen wat ze nu al doen en waarschijnlijk meer ruimte voor eigen invulling en ontwikkeling. En dat komt, denken wij, de jongeren in onze gemeente alleen maar ten goede. CDA Gemert-Bakel Rick van Kessel 0651071512 rickvankessel@gmail.com

Zebra’s in Raalte en Heino vervolg

PvdA PvdA Raalte 07-07-2020 08:44

In de raadsvergadering van 25 juni heeft Arie van de Wilt wethouder Melenhorst gevraagd om meer duidelijkheid over de nu aan te leggen  voetgangersoversteekplaatsen in Heino en Raalte. Onder de bevolking zijn veel vragen over waarom het in het ene geval wel leidt tot de aanleg van een zebra en in de andere situatie niet. Arie van der Wilt wil graag de afwegingen kunnen begrijpen en uitleggen.

Wethouder Melenhorst heeft een Memo over het “brede afwegingskader” toegezegd, zodat over de huidige en toekomstige voetgangersoversteekplaatsen nog eens met de wethouder van gedachten kan worden gewisseld.

Wordt vervolgd in september.

Het bericht Zebra’s in Raalte en Heino vervolg verscheen eerst op PvdA Raalte.

Sallanders met smalle beurs in actie tegen huurverhoging

SP SP Raalte 30-06-2020 09:09

Sallanders met smalle beurs in actie tegen huurverhoging Ruim honderd demonstranten komen onder leiding van SP in beweging (origineel artikel in DeStentor 30 juni 2020)

De SP protesteert met diverse leuzen tegen dreigende huurverhoging bij het hoofdkantoor van Salland Wonen. Foto sp

Ruim honderd huurders van met name SallandWonen voeren actie tegen de huurverhoging die er nog dit jaar aan dreigt te komen. Voor de minister zijn één of twee tientjes in de maand niets, zeggen ze, maar voor sommige mensen is het een flinke hap uit de huishoudportemonnee.

FLEUR REIJNGOUDT

Joke Manenschijn uit Olst leeft op een weekbudget van 40 euro. Dat redt ze net. Maar als op 1 juli de huur met misschien wel 15 euro omhoog gaat, wordt het lastig. ,,Ik blader nu al alle folders door om van alles het goedkoopste te vinden. Dat moet als je onder budgetbeheer staat'', vertelt ze. ,,Ik ga niet bij de pakken neerzitten, maar 15 euro kan voor heel veel mensen met een uitkering voor problemen zorgen.'' Daarom heeft Manenschijn de petitie van de SP getekend. Shraddha Pitrmanova, voorzitter van de SP in Raalte, loopt voorop in de actie met als slogan: '0% is genoeg. Stop de huurverhoging'. Afgelopen week tekende ze met stoepkrijt het logo van de actie op de stoep van SallandWonen. ,,De volgende dag was het weg'', vertelt Pitrmanova verbolgen over wat ze zelf een ludieke uiting van protest noemt.

Asociaal De volgende dag ging de voorzitter van de SP terug met haar stoepkrijt en tekende het logo opnieuw. Dit keer bleef haar werk wel beklijven. ,,De huren gaan weer omhoog, terwijl de helft van de huurders vorig jaar al moeite had om de huur te betalen'', zegt Pitrmanova, die de verhoging bestempelt als asociaal. ,,De Eerste Kamer wil net als duizenden huurders daarom dat de huurverhoging gestopt wordt, maar verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren van Wonen weigert vooralsnog te luisteren. Toen honderden huurders haar afgelopen vrijdag vertelden wat de gevolgen zijn van haar politieke keuzes, liet ze ons in de kou staan.''

Bijstandsuitkering Ook Thea Woesthuis uit Raalte staat achter de actie. Als alleenstaande met een bijstandsuitkering ontvangt ze op jaarbasis 15.500 euro. ,,Die uitkering gaat nooit omhoog maar de huur wel. Elk jaar. Per 1 oktober komt er weer 3,1 procent bij'', vertelt ze. Woesthuis is tegen de huurverhoging in beroep gegaan. Vanwege slijtage in haar rug heeft ze geen betaald werk en er mankeert een hoop aan haar huurwoning. ,,Het beroep is afgewezen. Daarom steun ik de actie van de SP. Er komt zo veel armoede. Als de woningbouw dat geld zo hard nodig heeft, laat ze dan in Den Haag de verhuurdersheffing afschaffen. Haal dat geld niet bij de huurders vandaan.'' Pitrmanova: ,,We gaan door tot we onze volkshuisvestiging terug hebben. Een volkshuisvestiging waarbij de huurder de baas is, waar de huur maximaal 25 procent van het belastbare inkomen bedraagt, en geen 40 procent waardoor mensen niet meer rond kunnen komen nadat alle vaste lasten betaald zijn. Wonen is een recht, geen luxe.''

Shradda over goede gesprekken, verbinding leggen en de Fluwelen Revolutie

SP SP Raalte 23-06-2020 12:54

Video of Shraddha over goede gesprekken, verbinding leggen en de Fluwelen Revolutie

Zebra’s in Raalte en Heino

PvdA PvdA Raalte 17-06-2020 18:00

Afgelopen maandag is begonnen met een gemarkeerde wegverhoging op de Domineeskamp in Raalte. Compliment voor de gemeente. Het is de bedoeling dat daar voetgangers gaan oversteken. Auto’s moeten dan afremmen. Zodat voetgangers de kans krijgen over te steken. Nog beter is ook een zebra op de verhoging te verven. Tegenover De Zwaan komt wel een zebra. Waarom dan ook geen zebra’s op de Domineeskamp, Schapenstraat en in Heino rondom de Nicolaaskerk? Omdat het daar niet zo druk is als op de Varkensmarkt bij De Zwaan, zegt de gemeente. Het is pas druk als er meer dan 4000 auto’s op een werkdag passeren. Zo niet, dan hebben mensen tijd genoeg om over te steken. ???. Op de Domineeskamp, Schapenstraat en rondom de Nicolaaskerk is het echter ook druk! Heeft de gemeente daarbij wel genoeg gedacht aan mensen die minder snel kunnen oversteken? Zoals onze ouderen en gehandicapten, moeders – en vaders – met kleine kinderen, en anderen. 4000 auto’s vind ik een te absoluut getal om bepalend te zijn voor wel of niet een zebra. Op de Varkensmarkt passeren ongeveer 4600 auto’s per werkdag, dus een zebra. Op de Schapenstraat 3600 en op de Domineeskamp 2400, dus geen zebra’s? Hoeveel auto’s zouden het zijn geweest als op Schapenstraat en Domineeskamp ook op zaterdag geteld zou zijn?

In Heino is het aantal auto’s bij de Dorpsstraat ongeveer 5000 per werkdag, bij de Canadastraat 3700, bij de Stationsweg 3400 en bij de Marktstraat 2400. Dus bij de Dorpsstraat een zebra? Nee, zegt de gemeente, want de andere 3 straten blijven beneden de 4000. En de gemeente vindt “eenheid in de voorgestelde maatregelen van belang, daarom is besloten om op geen van de oversteeklocaties een zebrapad aan te leggen.” Op alle 4 straten wel een zebrapad zou toch ook eenheid in de maatregelen zijn? De totale verkeersintensiteit “op het rondje om de Nicolaaskerk” is ongeveer 14.500 per werkdag. Per straat gemiddeld 3600 op een werkdag, slechts 10 % lager dan 4000. En ook hier zal gelden: telling op zaterdag zal hoger uitvallen. Kortom: alle reden om rond de Nicolaaskerk wèl 4 zebrapaden aan te leggen.

De combinatie van een gemarkeerde wegverhoging met een zebra er boven op geeft voetgangers volgens mij de meeste bescherming. De snelheid van de auto’s wordt er uit gehaald en op een zebra heeft de voetganger voorrang. Er komt een bord – nadering zebra, u moet stoppen – dat de automobilist al van ver ziet. Voetgangers zullen zich dan op de zebra het meest veilig voelen om rustig over te steken. Zij kunnen er dan ook wat langer over doen. Desgevraagd blijkt ook de Seniorenraad (overkoepelend overleg van alle ouderenbonden in de gemeente; brief van 14 mei aan het college) voor zebra’s op de Domineeskamp en Schapenstraat. Wat zij over Heino adviseren is mij onbekend. Het is misschien een idee om juist ook die raad en de Gehandicapten Adviesraad eerder specifiek bij onderwerpen als deze te betrekken. En niet alleen ROV, politie, CROW, VVN en werkgroep centrumvisie Heino. De Gehandicapten Adviesraad en Seniorenraad vertegenwoordigen immers ervaringsdeskundigen.

Herman Kamphuis

ombudsman PvdA-Raalte

Het bericht Zebra’s in Raalte en Heino verscheen eerst op PvdA Raalte.

Actie 0% huurverhoging Olst

SP SP Raalte 13-06-2020 13:56

Deze week hebben we ruim 400 flyers verspreid in Olst. En op vrijdag 12 juni waren we rond 18:00 uur aanwezig bij het speeltuintje aan de Enkweg om belangstellenden te woord te staan.

Men was duidelijk geïnteresseerd in de actie want bij aankomst stonden er al enkele mensen op ons te wachten. Ook voor het leggen van contacten was dit een geslaagde actie: meerdere mensen gaven ons hun contactgegevens en de toezegging mee te willen strijden tegen de belachelijke huurverhogingen. Mooie oogst voor alle moeite die gedaan is. Wij gaan ze helpen zich te organiseren. Daar doe je het voor!