Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

1408 documenten

Kamperen met een ‘coronaproof kampeerplan’

CDA CDA Raalte 01-07-2020 10:31

Zonder coronaproof kampeerplan geen kampeerfeest Het was een hele tijd spannend, maar het lijkt erop dat de Tubbergse Kampeerfeesten kunnen doorgaan. Vanaf 1 juli mag er gekampeerd worden, mits er goed rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen. Om ervoor te zorgen dat dit ook echt gebeurt, moeten jongeren tegelijk met de ondertekende spelregels ook een ‘coronaproof kampeerplan’ inleveren bij de gemeente. De zomer van 2020 ziet er voor veel mensen totaal anders uit dan anders. Er zijn geen festivals en verre vakanties zitten er niet in. Maar één ding blijft hetzelfde en dat zijn de kampeerfeesten. Het is inmiddels een echte traditie geworden: het begin van de zomervakantie vieren door het samen kamperen met je vrienden. Hoewel het er lang naar uitzag dat de kampeerfeesten niet door konden gaan, zijn de maatregelen nu zo versoepeld dat het kan, op voorwaarde dat de kampeerders zich strikt aan de regels houden. “Best spannend”, vindt burgemeester Haverkamp. “Je moet er niet aan denken dat één van de kampeerfeesten achteraf gezien een besmettingshaard blijkt. Maar de huidige regels van het RIVM laten het toe en zelf vinden we ook dat met name de jeugd in de afgelopen maanden al best veel aan sociale activiteiten heeft moeten missen. We staan het dus toe, maar alleen wanneer ze zich echt heel goed aan de coronamaatregelen houden.” Om jongeren hierover serieus te laten nadenken, zijn kampeergroepen verplicht een coronaproof kampeerplan aan te leveren, waarin ze nauwkeurig omschrijven met hoeveel jongeren ze gaan kamperen en op welke manier zij dat veilig doen. “Je kan hierbij denken aan het slapen in afzonderlijke tentjes, zorgen voor voldoende desinfectiemiddelen, ervoor zorgen dat je niet uit elkaars flesjes drinkt en niet allemaal in dezelfde chipszak graait”, zegt raadslid Noortje Haarman, die namens de gehele Tubbergse raad meedraait in de ambtelijke werkgroep Kampeerfeesten. Of dat gebruikelijk is? “Nee, dat is het niet”, zegt Noortje. “Maar aangezien we in het kader van ‘bestuurlijke vernieuwing’ steeds op zoek zijn naar manieren waarop we als gemeenteraad op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met onze inwoners, is het heel mooi om dit op deze manier samen op te pakken.” Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de wereld eruit ziet na 1 juli en wat dan de maatregelen zijn. Er bestaat dus altijd een (kleine) mogelijkheid dat het kamperen toch geen doorgang kan vinden. Jongeren die van plan zijn om in de maand juli een kampeerfeest te houden kunnen de spelregels hieronder downloadenen deze ingevuld en ondertekend inleveren voor 25 juni bij de balie van het gemeentehuis of mailen naarkampeerfeesten@tubbergen.nl. Daarnaast moet een coronaproof kampeerplan worden ingeleverd. Dit is verplicht: zonder kampeerplan geen kampeerfeest.

Sallanders met smalle beurs in actie tegen huurverhoging

SP SP Raalte 30-06-2020 09:09

Sallanders met smalle beurs in actie tegen huurverhoging Ruim honderd demonstranten komen onder leiding van SP in beweging (origineel artikel in DeStentor 30 juni 2020)

De SP protesteert met diverse leuzen tegen dreigende huurverhoging bij het hoofdkantoor van Salland Wonen. Foto sp

Ruim honderd huurders van met name SallandWonen voeren actie tegen de huurverhoging die er nog dit jaar aan dreigt te komen. Voor de minister zijn één of twee tientjes in de maand niets, zeggen ze, maar voor sommige mensen is het een flinke hap uit de huishoudportemonnee.

FLEUR REIJNGOUDT

Joke Manenschijn uit Olst leeft op een weekbudget van 40 euro. Dat redt ze net. Maar als op 1 juli de huur met misschien wel 15 euro omhoog gaat, wordt het lastig. ,,Ik blader nu al alle folders door om van alles het goedkoopste te vinden. Dat moet als je onder budgetbeheer staat'', vertelt ze. ,,Ik ga niet bij de pakken neerzitten, maar 15 euro kan voor heel veel mensen met een uitkering voor problemen zorgen.'' Daarom heeft Manenschijn de petitie van de SP getekend. Shraddha Pitrmanova, voorzitter van de SP in Raalte, loopt voorop in de actie met als slogan: '0% is genoeg. Stop de huurverhoging'. Afgelopen week tekende ze met stoepkrijt het logo van de actie op de stoep van SallandWonen. ,,De volgende dag was het weg'', vertelt Pitrmanova verbolgen over wat ze zelf een ludieke uiting van protest noemt.

Asociaal De volgende dag ging de voorzitter van de SP terug met haar stoepkrijt en tekende het logo opnieuw. Dit keer bleef haar werk wel beklijven. ,,De huren gaan weer omhoog, terwijl de helft van de huurders vorig jaar al moeite had om de huur te betalen'', zegt Pitrmanova, die de verhoging bestempelt als asociaal. ,,De Eerste Kamer wil net als duizenden huurders daarom dat de huurverhoging gestopt wordt, maar verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren van Wonen weigert vooralsnog te luisteren. Toen honderden huurders haar afgelopen vrijdag vertelden wat de gevolgen zijn van haar politieke keuzes, liet ze ons in de kou staan.''

Bijstandsuitkering Ook Thea Woesthuis uit Raalte staat achter de actie. Als alleenstaande met een bijstandsuitkering ontvangt ze op jaarbasis 15.500 euro. ,,Die uitkering gaat nooit omhoog maar de huur wel. Elk jaar. Per 1 oktober komt er weer 3,1 procent bij'', vertelt ze. Woesthuis is tegen de huurverhoging in beroep gegaan. Vanwege slijtage in haar rug heeft ze geen betaald werk en er mankeert een hoop aan haar huurwoning. ,,Het beroep is afgewezen. Daarom steun ik de actie van de SP. Er komt zo veel armoede. Als de woningbouw dat geld zo hard nodig heeft, laat ze dan in Den Haag de verhuurdersheffing afschaffen. Haal dat geld niet bij de huurders vandaan.'' Pitrmanova: ,,We gaan door tot we onze volkshuisvestiging terug hebben. Een volkshuisvestiging waarbij de huurder de baas is, waar de huur maximaal 25 procent van het belastbare inkomen bedraagt, en geen 40 procent waardoor mensen niet meer rond kunnen komen nadat alle vaste lasten betaald zijn. Wonen is een recht, geen luxe.''

Shradda over goede gesprekken, verbinding leggen en de Fluwelen Revolutie

SP SP Raalte 23-06-2020 12:54

Video of Shraddha over goede gesprekken, verbinding leggen en de Fluwelen Revolutie

Zebra’s in Raalte en Heino

PvdA PvdA Raalte 17-06-2020 18:00

Afgelopen maandag is begonnen met een gemarkeerde wegverhoging op de Domineeskamp in Raalte. Compliment voor de gemeente. Het is de bedoeling dat daar voetgangers gaan oversteken. Auto’s moeten dan afremmen. Zodat voetgangers de kans krijgen over te steken. Nog beter is ook een zebra op de verhoging te verven. Tegenover De Zwaan komt wel een zebra. Waarom dan ook geen zebra’s op de Domineeskamp, Schapenstraat en in Heino rondom de Nicolaaskerk? Omdat het daar niet zo druk is als op de Varkensmarkt bij De Zwaan, zegt de gemeente. Het is pas druk als er meer dan 4000 auto’s op een werkdag passeren. Zo niet, dan hebben mensen tijd genoeg om over te steken. ???. Op de Domineeskamp, Schapenstraat en rondom de Nicolaaskerk is het echter ook druk! Heeft de gemeente daarbij wel genoeg gedacht aan mensen die minder snel kunnen oversteken? Zoals onze ouderen en gehandicapten, moeders – en vaders – met kleine kinderen, en anderen. 4000 auto’s vind ik een te absoluut getal om bepalend te zijn voor wel of niet een zebra. Op de Varkensmarkt passeren ongeveer 4600 auto’s per werkdag, dus een zebra. Op de Schapenstraat 3600 en op de Domineeskamp 2400, dus geen zebra’s? Hoeveel auto’s zouden het zijn geweest als op Schapenstraat en Domineeskamp ook op zaterdag geteld zou zijn?

In Heino is het aantal auto’s bij de Dorpsstraat ongeveer 5000 per werkdag, bij de Canadastraat 3700, bij de Stationsweg 3400 en bij de Marktstraat 2400. Dus bij de Dorpsstraat een zebra? Nee, zegt de gemeente, want de andere 3 straten blijven beneden de 4000. En de gemeente vindt “eenheid in de voorgestelde maatregelen van belang, daarom is besloten om op geen van de oversteeklocaties een zebrapad aan te leggen.” Op alle 4 straten wel een zebrapad zou toch ook eenheid in de maatregelen zijn? De totale verkeersintensiteit “op het rondje om de Nicolaaskerk” is ongeveer 14.500 per werkdag. Per straat gemiddeld 3600 op een werkdag, slechts 10 % lager dan 4000. En ook hier zal gelden: telling op zaterdag zal hoger uitvallen. Kortom: alle reden om rond de Nicolaaskerk wèl 4 zebrapaden aan te leggen.

De combinatie van een gemarkeerde wegverhoging met een zebra er boven op geeft voetgangers volgens mij de meeste bescherming. De snelheid van de auto’s wordt er uit gehaald en op een zebra heeft de voetganger voorrang. Er komt een bord – nadering zebra, u moet stoppen – dat de automobilist al van ver ziet. Voetgangers zullen zich dan op de zebra het meest veilig voelen om rustig over te steken. Zij kunnen er dan ook wat langer over doen. Desgevraagd blijkt ook de Seniorenraad (overkoepelend overleg van alle ouderenbonden in de gemeente; brief van 14 mei aan het college) voor zebra’s op de Domineeskamp en Schapenstraat. Wat zij over Heino adviseren is mij onbekend. Het is misschien een idee om juist ook die raad en de Gehandicapten Adviesraad eerder specifiek bij onderwerpen als deze te betrekken. En niet alleen ROV, politie, CROW, VVN en werkgroep centrumvisie Heino. De Gehandicapten Adviesraad en Seniorenraad vertegenwoordigen immers ervaringsdeskundigen.

Herman Kamphuis

ombudsman PvdA-Raalte

Het bericht Zebra’s in Raalte en Heino verscheen eerst op PvdA Raalte.

Actie 0% huurverhoging Olst

SP SP Raalte 13-06-2020 13:56

Deze week hebben we ruim 400 flyers verspreid in Olst. En op vrijdag 12 juni waren we rond 18:00 uur aanwezig bij het speeltuintje aan de Enkweg om belangstellenden te woord te staan.

Men was duidelijk geïnteresseerd in de actie want bij aankomst stonden er al enkele mensen op ons te wachten. Ook voor het leggen van contacten was dit een geslaagde actie: meerdere mensen gaven ons hun contactgegevens en de toezegging mee te willen strijden tegen de belachelijke huurverhogingen. Mooie oogst voor alle moeite die gedaan is. Wij gaan ze helpen zich te organiseren. Daar doe je het voor!

Routeplanner

CDA CDA Raalte 05-06-2020 06:46

Inmiddels ben ik aan de route van de Jumbo gewend: aan één kant de winkel binnen, wachten op een karretje, handen desinfecteren, route vervolgen en ik lach vriendelijk als iemand tegen “het verkeer” in boodschappen doet. Wie een jaar geleden dit als beeld van de toekomst had voorspeld, zou voor gek worden verklaard; een bijzondere fantasie.De afgelopen weken heb ik informatie ingewonnen, protocollen geschreven, dispensers besteld, stickers geplakt, ruimtes ingericht en veel overleg gehad. Want het is voor iedereen nieuw en regelgeving is niet altijd éénduidig. Veel hing ook af of de corona-cijfers goed bleven. Wat is de juiste weg, waar moet het op aan? Minister-president Rutte, minister de Jonge en doventolk Irma gaven de richting aan. Hoe wonderlijk dat “onze Irma” houvast werd in deze tijd. Zij vertolkte onze onmacht, ons hamstergedrag, hoe wij ons voelden onder de opgelegde regelgeving. Communicatie met mimiek en gebaren geeft indringender weer waar we het over hebben. Irma werd als het ware ons kompas waar wij richting aan konden ontlenen. 1 juni ligt net achter ons en we hebben meer vrijheden. Het dorp is ingericht op de 1,5 meter met belijning op de straat voor de juiste richting. De terrassen gaan weer open en velen verzuchten: “dan wordt het eindelijk weer een beetje normaal”.Juist dat betwijfel ik. Je mag geen handen schudden, de 1,5 meter blijft, de echte spontaniteit is weg. We moeten onze route voor de toekomst nog bepalen. Google maps helpt ons daar niet bij;-)We moeten voor onszelf bedenken wat belangrijk is. Nu gooi ik natuurlijk een open deur in door te zeggen dat dat voor mij mijn gezin is met familie en vrienden daaromheen. Zij zijn gezond. Het gaat goed met ons. We hebben ruimte, het is mooi weer. We vierden onze eigen “Ribs and Blues” met ribben op de BBQ en Blues via Spotify. Er is veel om van te genieten, het is herijken en toch ook zo anders dan een paar maanden geleden. Laten we vooral naar elkaar blijven omzien. Mensen verloren hun dierbaren of zijn in onzekerheid over de hun gezondheid. Bedrijven, organisaties en verenigingen zitten met de handen in het haar en de werkloosheid is ook in Raalte fors gestegen. Het komt er nu op aan. Hoe solidair zijn we met elkaar? Alleen samen krijgen we corona onder controle. En ook alleen samen houden we elkaar op de been. Zodat we straks weer samen op al onze vertrouwde plekken en feesten in Raalte kunnen zijn. Met elkaar moeten we de schouders eronder zetten. De toekomst wijst het uit, ook hier is geen routeplanner voor. Praat met elkaar, help elkaar en samen gaan we bedenken hoe onze toekomst eruit zal zien. Aaltje Booijink-Jonkman

PvdA wil snel actie gemeente Raalte over bestrijdingsmiddelen en intensieve veehouderij in het Buitengebied

PvdA PvdA Raalte 14-05-2020 18:38

De gemeenteraad heeft zich vanavond uitgesproken over de wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Raalte. Een inwoner van Raalte vraagt de gemeenteraad om de wijziging van het bestemmingsplan aan te grijpen om nu onder andere een eind te maken aan de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen (gif) en de vestiging van grootschalige intensieve landbouw in het buitengebied van de gemeente.

De PvdA is het inhoudelijk volstrekt eens met deze briefschrijver, dat zowel de intensieve veehouderij als de toepassing van gif als bestrijdingsmiddelen, zaken zijn waaraan zo snel mogelijk grenzen moeten worden gesteld. In het belang van de gezondheid van onze huidige en toekomstige inwoners. De PvdA eist van de wethouder actie! Al in 2015, bij de 1e herziening van het bestemmingsplan buitengebied, heeft wethouder Wagenmans de PvdA toegezegd bij de eerste wijziging van het bestemmingsplan hieromtrent met voorstellen te komen. Inmiddels zijn er in de gemeenteraad tientallen wijzigingen van het bestemmingsplan Buitengebied behandeld, maar wordt, ondanks permanent aandringen, deze toezegging niet nagekomen. Raadslid Arie van der Wilt betreurt dat omdat deze lakse houding van het college leidt en ook zal blijven leiden tot herhaaldelijke vragen van bezorgde inwoners. Zorgen die de PvdA deelt en vragen die PvdA ook zal blijven stellen.

https://raalte.pvda.nl/nieuws/pvda-wil-snel-actie-gemeente-raalte-over-bestrijdingsmiddelen-en-intensieve-veehouderij-in-het-buitengebied/

Het bericht PvdA wil snel actie gemeente Raalte over bestrijdingsmiddelen en intensieve veehouderij in het Buitengebied verscheen eerst op PvdA Raalte.

Steun voor juffen en meesters

SP SP Raalte 12-05-2020 22:53

Om alle juffen, meesters en andere medewerkers van de basisscholen in de gemeente Olst-Wijhe een hart onder de riem te steken hebben we op maandag 11 mei voor allemaal een groet en iets lekkers bij de scholen afgegeven.

Stop de huurverhoging

SP SP Raalte 12-05-2020 22:29

De lokale SP Raalte, Olst- Wijhe doet actief mee aan de landelijk actie tegen de huurverhoging 0% is genoeg.
Dat doen we door samen met huurders bij Salland Wonen aan te kloppen om de huurverhoging te stoppen, belangstellenden voorzien van de raamposter zodat de actievoerders zich gesteund voelen en een breed publiek bekend raakt met onze actie.
Voor degene die mogelijk onze hulp kunnen gebruiken in hun strijd tegen de huurverhoging bekijk het filmpje:
 

Video of 417991304
Hier het filmpje via facebook. 
U hoort binnenkort meer. Voor degene die de raamposter willen ophangen: u deze bestellen via raalte@sp.nl.
Wil je ons steunen of zelfs meedoen? Meld je via de link https://doemee.sp.nl/stop-de-huurverhoging

Meer ruimte voor de horeca

VVD VVD CDA Raalte 07-05-2020 04:54

Wij willen de horeca graag een vliegende start laten maken op 1 juni en er voor zorgen dat ondernemers zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over wat er mogelijk is. Wij hebben daarom vragen gesteld samen met de fracties van Gemeentebelangen en het CDA

Gisteravond heeft het kabinet de nieuwe routekaart gepresenteerd met daarin een perspectief voor vele ondernemers.

Uiteraard zijn wij blij met het versoepelen van de maatregelen maar zien ook uitdagingen. Want ondanks dat vanaf 1 juni de terrassen weer open mogen zullen er, door de 1.5 meter afstand, minder mensen bediend kunnen worden.

Op veel plaatsen lijkt er genoeg ruimte te zijn om terrassen te vergroten. Door terrassen te vergroten kunnen horeca ondernemers, op een verantwoorde manier, hun zaak zo goed mogelijk laten draaien.

Wij willen de horeca graag een vliegende start laten maken op 1 juni en er voor zorgen dat ondernemers zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over wat er mogelijk is.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1.    Wil het college zo snel mogelijk afspraken maken met ondernemers over het vergroten van terrassen?

2.    Is het college bereid de precariorechten aan te passen? Aangezien het uitbreiden van het terras niet voor extra omzet zorgt, maar juist de derving beperkt.

 

Namens de VVD, GemeenteBelangen en CDA fractie,

Alexander Kreule Jan Schokker Guus Temmink