Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

1455 documenten

Woonprotest Amsterdam

SP SP Raalte 13-09-2021 14:40

Op zondag 12 september waren we samen met zo'n 15.000 anderen aanwezig bij het grote woonprotest in Amsterdam. De plaatjes spreken voor zich. Kijk hier om te zien hoeveel organisaties zich achter het woonprotest scharen! Klik ook hier voor de

Landelijke woondemo 17 OKTOBER 14:00 Rotterdam

Het laatste woord is over deze wooncrisis dus nog niet gezegd. KOM IN ACTIE!

De SP steunt de medewerkers van de Wibra!

SP SP Raalte 17-07-2021 15:56

Dit weekend kwamen SP’ers in verschillende plaatsen in actie om de medewerkers van de Wibra te steunen. Dat is nodig! Tijdens de lockdown hield de Wibra haar medewerkers in dienst (heel goed!) en ze betaalde hun loon van ons belastinggeld (ook prima, want zo was het bedoeld). Maar toen besloot de Wibra dat haar medewerkers die uren moeten inhalen. Dus de medewerkers moesten gratis werken voor de Wibra op kosten van de belastingbetaler. Maar zo was die regeling níet bedoeld! Wij zijn heel benieuwd naar jouw ervaringen bij Wibra.

Werk jij bij Wibra? Stuur ons dan een berichtje via deze link!

Sommige werknemers moesten meer dan 100 uren inhalen. Gratis! De FNV spande een rechtszaak aan, want dit klopt toch niet? Maar de rechter besliste: dit klopt wél volgens de cao voor de detailhandel. De SP zegt: misschien klopt het voor de cao, maar het is asociaal. Geen enkel ander bedrijf laat werknemers die uren inhalen. 

De werknemers kwamen in opstand en de Wibra bond een beetje in. De helft van het aantal ‘onderuren’ hoeft toch niet te worden ingehaald. Succes! De werknemers van de Wibra houden van hun werk en zijn heel loyaal naar hun bedrijf. Dat is supertof! De SP zegt: “Wibra, doe effe normaal!” De werknemers zijn jullie geen werkuren schuldig, want jullie hebben er niet voor betaald. Beloon je werknemers voor hun loyaliteit en scheld álle ‘onderuren’ kwijt. 

Daarom waren SP’ers in Raalte, Zwolle, Kampen en Emmen dit weekend op straat om de medewerkers van de Wibra te steunen. Dames en heren van de Wibra, gefeliciteerd met jullie succes! Nu volhouden, want die andere helft moet ook worden kwijtgescholden. Wij zijn heel benieuwd naar reacties van medewerkers van de Wibra. Werk jij bij de Wibra? Stuur ons dan een berichtje via deze link!

 

Afscheid voorzitter tijdens alg. ledenvergadering

SP SP Raalte 10-07-2021 14:45

Op maandag 5  juli vond er een ledenvergadering plaats.

Aanwezig waren:

Het afdelingsbestuur 5 leden

Op verzoek van het afdelingsbestuur waren ook afdelingscoach Vincent Mulder en regiovertegenwoordiger Robert Bos aanwezig.

Tijdens deze ledenvergadering nam onze voorzitter Shraddha afscheid en er werd gesproken over de toekomst van de afdeling. In de afgelopen twee jaar heeft Shraddha de afdeling met veel energie door talrijke acties geleid. In de voorbije maanden is in nauwe samenwerking met de afdelingscoach en de regiovertegenwoordiger een "Voortgangsplan Raalte" opgesteld: de eerste SuperZaterdag sinds het uitbreken van de coronacrisis vond plaats in Raalte. Er werd in een maand 10 x gebuurt. Men deed mee aan de #muurvansteun. Er werd een scholingstraject politieke basisvorming opgezet. Doel was nieuwe leden te werven en bestaande leden te activeren. Er werden twee nieuwe leden geworven, maar helaas geen actieve. 

Het huidige bestuur (bestaande uit Shraddha, Ellen en Guus) wil terugtreden en er is geen vervanging. De aanwezigen tonen zich allen zeer betrokken bij de afdeling en willen graag dingen blijven doen, maar zien zich geen van allen als kartrekker of organisator. Besloten wordt om voor een periode van een halfjaar een interim-bestuur aan te stellen dat de afdeling draaiende houdt.

Regiovertegenwoordiger Robert wordt interim-voorzitter en heeft vanaf de herfst meer tijd om in Raalte te helpen. Afdelingscoach Vincent blijft nauw betrokken en ondersteunt waar mogelijk. Eind dit jaar of begin volgend jaar wordt een nieuwe ledenvergadering bijeengeroepen om opnieuw te spreken over de toekomst van de afdeling.

Dit plan werd aangenomen en het interim-bestuur werd verkozen zonder tegenstemmen. Nieuw verkozen interim-bestuur:

Afdelingsvoorzitter: Robert Bos Organisatiesecretaris: Ellen van den Berg Algemeen bestuurslid: Guus van Riel Algemeen bestuurslid: Thea Woesthuis

Mooi mens

CDA CDA Raalte 26-06-2021 14:45

Mooi mens, De voetbal begint aan de achtste finales en komt daarmee in de beslissende fase.Morgenavond is het weer zover en zitten we met ons allen aan de buis gekluisterd.Wijnaldum speelt zondag met OneLove-aanvoerdersband tegen uitsluiting en discriminatie. Sport en politiek gaan hand in hand. Dat Wijnaldum de OneLove-aanvoerdersband draagt,heeft alles te maken met de wet die in Hongarije inmiddels is aangenomen. Als reactiehierop worden gebouwen aangelicht in de regenboog kleuren, dragen aanvoerders specialebanden en geven persverklaringen. Waar gaat deze wet specifiek over? Volgens de Hongaarse regering is de wet bedoeld om pedofilie aan te pakken en om kinderen te beschermen. De wet zorgt ervoor dat kinderentot 18 jaar niet blootgesteld mogen worden aan "inhoud die homoseksualiteit, afwijking vande genderidentiteit en het veranderen van sekse" zou aanmoedigen.De Europese Unie gebruikt woorden als “onacceptabel, schaamteloos, achterlijk”. En vraagtzich af of Hongarije op deze manier wel volwaardig lid van de EU kan blijven. Maar binnenEurope heerst verdeeldheid op dit onderwerp en dat is pas echt zorgelijk. Ik moest denken aan de speech van André van Duin op 4 mei op de Dam in Amsterdam. Het raakte mij, zoals zovelen die avond. Ook in Nederland is er een lange weg nodig geweest tenaanzien van acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen,transgender- en intersekse mensen. Mensen zoals jij en ik. En we zijn er nog niet,discriminatie komt nog dagelijks voor.En als we naar discriminatie in het algemeen kijken? Nog niet zolang geleden waren erspreekkoren over de joden, oerwoudgeluiden als er een donkere voetballer op het veld aan de bal kwam en werden er ziektes gescandeerd. En hoe vaak wordt “homo” niet alsscheldwoord gebruikt onder ons.Een ander land wijzen op zijn/haar verantwoordlijkheden, maakt dat je ook kijkt naar jeeigen handelen. Kijk zelf in de spiegel, hoe kijk jij naar de andere mens. Hoe staan we er in Nederland voor. Ik ben trots op het Nederlands elftal en niet alleen omdat ze goed voetballen. Zij laten zienwaar ze voor staan, geven in een persverklaring aan dat zij vooral voetballers zijn maarverantwoording dragen voor het maatschappelijke, politieke vraagstuk. Onelove; mooi mens, dat ben jij! Aaltje Booijink-Jonkman

Alexander Kreule wederom lijsttrekker VVD Raalte

VVD VVD Raalte 21-05-2021 06:36

Tijdens de ledenvergadering van VVD Salland is Alexander Kreule opnieuw benoemd tot lijsttrekker van de VVD in de gemeente Raalte.

 

“Het is heel erg mooi om opnieuw de lijst te mogen aanvoeren en ik ben dan ook erg blij met het vertrouwen van de leden” aldus Alexander.

 

Het bestuur is ingenomen dat Alexander deze taak op zich neemt. Vicevoorzitter van de VVD Salland, Erik Wilpshaar: ,,In deze toch bijzondere periode heeft Alexander zich weer laten zien als vakkundig en uitmuntend raadslid. Met de fractie heeft hij zeer mooie resultaten behaald voor alle inwoners van de gemeente.''

 

Kreule (35) is sinds 2011 gemeenteraadslid voor de VVD en vanaf 2016 fractievoorzitter. Met zijn vrouw en drie kinderen woont hij in Raalte. Alexander doet het raadswerk naast zijn fulltime baan als Marketing Manager Europa bij ‘s werelds grootste fabrikant van hoefijzers.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2022.

Resultaat enquete TK verkiezingen 2021

SP SP Raalte 12-05-2021 20:40

De meerderheid van de mensen die de enquete invulden staat achter de SP-standpunten wat betreft inkomen, huisvesting, zorg en onderwijs.

Onder hen is ook een aantal niet SP-stemmers. En dat het huidige neo-liberale beleid nu eindelijk moet stoppen daar is iedereen het over eens. Alleen dán kan Nederland echt eerlijker worden voor iedereen.

Met een grote SP wordt de kans dat dat ook echt gaat gebeuren alleen maar groter. Dus hoe meer leden hoe beter. Gelukkig hebben sinds het begin van de verkiezingscampagne al meer dan 2000 nieuwe leden zich aangemeld. Daaronder bevinden zich ook mensen uit onze regio. Ga dus naar lid worden en sluit je aan.

Wees zuinig met energie

CDA CDA Raalte 11-05-2021 09:26

Ken je de kreet nog? In de jaren 70 werd opgeroepen om verstandig en zuinig om te gaan met energie. Ook toen had men al oog voor het uitputten van de aarde en het groot gebruik van haar inwoners, 50 jaar geleden inmiddels. En nu? Ja, wie niet luisteren wil moet maar voelen. Het maakt pijnlijk duidelijk dat we ook nu nog veel te veel CO2 uitstoten wereldwijd en daarbij ook in Nederland. Vorige week las ik een artikel waarin het Internationaal Energie Agentschap, door het herstel van de economie na corona, een op één na hoogste stijging verwacht van de CO2 uitstoot. Met name door toename gebruik van steenkool De wereld is groot en Nederland is klein. De stijging vindt weliswaar voor 80% plaats in Azië maar ook in Amerika en Europa stijgt het gebruik van kolen. Terwijl het gebruik van kolen toeneemt, stijgt gelukkig ook de opwekking van duurzame energie. Zon en wind leveren meer dan de helft van de toename in de vraag naar elektriciteit. Maar dit is bijlange na nog niet genoeg. We zullen snel veel meer duurzame energie (elektriciteit) moeten opwekken. Als we het over de Regionale Energie Strategie (RES) hebben, dan hebben het over ons eigen elektriciteitsverbruik en hoe wij dat op gaan lossen. Een ingewikkeld en gecompliceerd traject. Want wees nu eerlijk, bijna iedereen is voor zonne-energie maar zo gauw dat bij de buurman op het land komt, dan is menigeen minder blij. Verstoring van het landschap, bedreiging voor de weidevogels, niet op landbouwgrond enz. Een windmolen ligt helemaal ingewikkeld. Horizonvervuiling, niet passend in het landschap en slagschaduw zijn zomaar wat neveneffecten. Maar wat dan? We zullen bij onszelf moeten beginnen. Wees zuinig met energie! Het klinkt belerend, iets van een opgeheven vingertje en waar we niet aan willen. Maar daar ligt mede een begin. Ga bij jezelf na waar je allemaal energie voor nodig hebt en of het ook minder kan. Is het mogelijk om te isoleren, zonnepanelen op je dak te plaatsen? En hoe aantrekkelijk een airco ook is, is er een andere manier om jouw huis koel te houden? Alle kleine beetjes helpen! Daarnaast zullen er grotere projecten voor zon en wind nodig zijn om aan onze stijgende vraag naar elektriciteit te voldoen. Ik hoor je denken, Raalte, Overijssel, Nederland het is een postzegel op de hele aardbol. Maar als we ons blijven verschuilen achter die gedachte, dan zullen onze kleinkinderen het ons later kwalijk nemen dat wij niet beter voor dit kleine stukje aarde hebben gezorgd. Aaltje Booijink-Jonkman

ENQUÊTE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2021

SP SP Raalte 10-05-2021 08:37

De enquête is gesloten. Iedereen die hem heeft ingevuld hartelijk dank voor de medewerking.